DRIFTSINSTRUKS. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer"

Transkript

1 DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer

2 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom funksjon og bruk Oppbygging aggregat med tørrkjøler type... 5 Kondenseringsaggregat EC, ECA, komponenter... 6 Elskap type E til EC aggregat (tilbehør)... 7 Kondenseringsaggregat for tørrkjøler kjøl type 2,4 63 kw (Bitzer)... 8 Kondenseringsaggregat for tørrkjøler frys type 0,8 37 kw (Bitzer) Kapasiteter for Bitzer til EC, ECA og kjøl Kapasiteter for Bitzer til EC, ECA og frys Vedlikehold Vedlikeholdshyppighet Demontering F Gass direktiv Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data og driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs rogrammer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2 av 18

3 Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er for bruk mot produkter til å kjøle eller fryse. Aggregatet er masseprodusert under høye kvalitetskrav og du skal derfor være sikker på at har fått en godt og uttestet produkt. roduktet er også godkjent for alle EU direktiv som omfattes av denne type produkter. Aggregatet er av type kompressorrigg hvor kompressorer en eller flere skaper kulde som fordeles til kjøle fryserom eller disker. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt splitt aggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les denne manualen og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3 av 18

4 Kjøle og fryserom funksjon og bruk. w w w. n e. n o Kjøle og fryserom finnes overalt der hvor det finnes næringsmidler. Vi deler rommene i 2 rom typer. Kjøl for de som ligger over og rundt 0 0 C inne i rommet Disse rommene har vegger mellom 75 og 100 mm Fryserom for de som har minusgrader og da av og til ned mot 25 0 C. Disse rommene bruker vegger mellom 100 og 1 mm. NB! Det er en stor forskjell på et lagerrom for kjøl og frys som vi her snakker om og rene produksjonslinjer for hurtig kjøl og frys. Lagerrommene skal holde allerede kjølte matvarer på samme temperatur og det forventes også at nye varer inn allerede er nedkjølt. Lagerrom for kjøl og frys har derfor små effekter. Et typisk kjøl/frys anlegg består av Fordamper som kjøler luften i rommet En kompressordel som fjerner varmen til omgivelsene og som er plassert utenfor rommet. En dørbryter som skru lyset av på Et kontrollpanel for betjening og alarm som er plasser ved døren. Lagring av varer i kjøle/fryserom For riktig bruk av kjøle fryserommet husk følgende. Ikke plasser nye varer inn i rommet før du har oppnådd riktig driftstemperatur Ikke plasser varme produkter inn i rommet. Ikke plasser produkter med lukt inn i rommet hvis de ikke er på flaske eller emballert. Lukk opp døren minst mulig Sørg for at sirkulasjonen av luft fra fordamperen ikke stoppes av varene. Side 4 av 18

5 Oppbygging aggregat med tørrkjøler type V2006_029 Istedenfor tørrkjøler kan det også brukes isvann fra byggets isvannsanlegg. Side 5 av 18

6 Kondenseringsaggregat EC, ECA, komponenter Skisse viser kuldetekniske komponenter for EC med intern luftkjølt kondensator Kode Beskrivelse Kode Beskrivelse AA Vibrasjonsdempere på sug C Trykktransmitter for vifteregulering AM Vibrasjonsdemper på trykk O Oljetrykksvakt C Kompressor RC Oljevarmer kompressor CO* Kondensator luftkjølt RL Væsketank med smelteplugg F Filter VB Stengeventil sugeside IU Seglass VM Stengeventil trykkside MA Høy trykks manometer VS Magnetventil MB Lav trykks manometer Tilbehør MC Ventil SL Væskeutskiller AB H/L pressostat SO Oljeutskiller * CO er luftkjølt kondensator på EC, på ECA er det en fjernkondensator og på en plateveksler Kompressor I Norge leverer vi Bitzer som standard. Men aggregatene kan også leveres med Copeland semihermetisk, Frascold, Dorin, Copeland scroll og Maneurop. Ikke alt kan da leveres i 2/3 Komponenter Det brukes komponenter fra ledende leverandører. Elektrisk utførelse I standard EC aggregat legges alle givere og sensorer frem til rekkeklemmer. Effekt til kompressor og vifter legges utenom og kontaktorer/sikringer følger ikke med. Elektrisk utførelse med elskap E. Da er alt som trenges av startutstyr og sikringer også med og aggregatet trenger kun en tilførsel. Alt internt er ferdig koblet. Side 6 av 18

7 Elskap type E til EC aggregat (tilbehør) Standard EC har alle givere og pressostater til plint. Mens tilførsel til kompressor og effekter legges direkte. Kunden må da selv levere kontaktorer og sikringer Elskap E bildet (tilbehør) Her legges tilførsel kun frem til 1 sted. Kontaktorer sikringer, timer alt er da klart. I fronten av døren ved E er det Hovedbryter Lampe for spenning påsatt Lampe for feil Lampe for drift Bryter for av/på Side 7 av 18

8 Kondenseringsaggregat for tørrkjøler kjøl type 2,4 63 kw (Bitzer) BD010 0 Endelig en full serie med ferdig fabrikksproduserte kondenseringsaggregat for kjøl og frys. Alle aggregatene blir testet på fabrikk. Aggregatene bygges med komponenter fra kjente produsenter. Aggregater bruker Bitzer semihermetisk kompressor Finnes i 12 størrelser. MODELLER EC luftkjølt med innbygget vifter. ECA for fjernkondensator for tørrkjøler Bildet viser med tilbehør IN kabinett og tørrkjøler SDS UTSTYR Stengeventiler på høy og lavtrykkside Oljevarmer Oljeseglass Vibrasjonsdempere på trykksiden Væsketank med smelteplugg på væskeledningen H og L pressostat Tørrefilter Seglass med fuktighetsindikator Magnetventil lateveksler mot tørrkjøler Komponenter kablet til rekkeklemmer Kompressor og vifter via eget eksternt skap Oljetrykksvakt ved kompressorer med oljepumpe Alle aggregat produsert i samsvar med direktiv 97/23EC 73/23/EEC 89/336/EEC 98/37EEC TILBEHØR E Elektrisk skap med sikringer og kontaktorer MAB H/L manometer SL Isolert væskeutskiller for sugeledning AA Vibrasjonsdempere sugerør SO Oljeutskiller VDS Vibrasjonsdempere BLR % større væsketank D ump down stopp CC Kapasitetskontroll fra 5 hp W art winding start fra 10 hk IN Kabinett for aggregat SDS Tørrkjøler Fordampningstemperatur Kapasitet +0 C -5 C -10 C Modell Hp Kompressor Kapasitet Effekt Kapasitet Effekt Kapasitet Effekt -BD JC-07.2.Y 3,57 1,36 2,93 1,29 2,38 1,20 -BD015-1,5 2HC-2.2 Y 4,59 1,75 3,78 1,65 3,08 1,53 -BD EC-3.2 Y 8,14 3,09 6,61 2,91 5,42 2,68 -BD0-3 2DC-3.2 Y 9,44 3,57 7,82 3,36 6,41 3,13 -BD CC-4.2 Y 11,53 4,38 9,57 4,12 7,86 3,82 -BD0-5 4FC-5.2 Y 12,75 4,77 10,57 4,51 8,68 4,20 -BD075-7,5 4DC-7.2 Y 19,15 7,02 15,85 6,64 12,98 6,18 -BD VC-10.2 Y 25,00 8,68 20,60 8,10 16,82 7,43 -BD1-15 4C Y 36, 12,17,00 11,28 24, 10,34 -BD NC-20.2 Y 42,10 14,53 34,70 13,47 28, 12, -BD2-25 4H-25.2 Y 54,40 19,60 45,20 18,33 37,1 16,91 -BD0-4G-.2 Y 62,90 23,10 52,20 21, 43,00 19,78 Kapasitet oppgitt etter EN ved 27 0 C og kondenseringsvann 40/35 0 C (44 0 C i kondensering. ) Side 8 av 18

9 Tekniske data -BD010 -BD015 -BD020 -BD0 -BD040 -BD0 Strøm 2/400 A 4,6/2,7 6,1/3,5 9,8/5,6 11,2/6,4 13,6/7,8 15,3/ 8,8 Maksstrøm 2/400 A 6,0/3,5 7,4/4,3 9,9/5,7 13,5/7,8 16,4/9,4 18,7/10,8 Væske tank dm Lyd trykk db(a) Kabinett størrelse EC1 EC1 EC2 EC2 EC2 EC2 Vekt Kg Dimensjon ut mm Dimensjon inn mm BD075 -BD100 -BD1 -BD200 -BD2 -BD0 Strøm 2/400 A 22,7/13,0 25,0/14,6 35,8/20,6 42,6/24,5 56,5/32,5 67,5/38,8 Maksstrøm 2/400 A 27,5/15,9 /11,3 /16,3 /19,5 /24,9 /,1 Væske tank dm Lyd trykk db(a) Kabinett størrelse EC3 EC6 EC6 EC6 EC4S EC4S Vekt Kg Dimensjon ut mm Dimensjon inn mm Lyd er målt i fritt felt på 10 meter Kabinett EC1 EC2 EC3 EC4 EC6 EC6S EC4S Høyde mm Bredde mm Lengde mm For dimensjon på kabinett se eget produktblad. EC aggregater bruker Bitzer kompressorer Side 9 av 18

10 Kondenseringsaggregat for tørrkjøler frys type 0,8 37 kw (Bitzer) BD010 2 Endelig en full serie med ferdig fabrikksproduserte kondenseringsaggregat for kjøl og frys. Alle aggregatene blir testet på fabrikk. Aggregatene bygges med komponenter fra kjente produsenter. Aggregater bruker Bitzer semihermetisk kompressor Finnes i 11 størrelser. MODELLER EC luftkjølt med innbygget vifter. ECA for fjernkondensator for tørrkjøler Bildet viser med tilbehør IN kabinett og tørrkjøler SDS UTSTYR Stengeventiler på høy og lavtrykkside Oljevarmer Oljeseglass Vibrasjonsdempere på trykksiden Væsketank med smelteplugg på væskeledningen H og L pressostat Tørrefilter Seglass med fuktighetsindikator Magnetventil lateveksler mot tørrkjøler Komponenter kablet til rekkeklemmer Kompressor og vifter via eget eksternt skap Oljetrykksvakt ved kompressorer med oljepumpe Alle aggregat produsert i samsvar med direktiv 97/23EC 73/23/EEC 89/336/EEC 98/37EEC TILBEHØR E Elektrisk skap med sikringer og kontaktorer MAB H/L manometer SL Isolert væskeutskiller for sugeledning AA Vibrasjonsdempere sugerør SO Oljeutskiller VDS Vibrasjonsdempere BLR % større væsketank D ump down stopp CC Kapasitetskontroll fra 5 hp W art winding start fra 10 hk IN Kabinett for aggregat SDS Tørrkjøler Fordampningstemperatur Kapasitet -20 C -25 C - C Modell Hp Kompressor Kapasitet Effekt Kapasitet Effekt Kapasitet Effekt -BD HC-1.2.Y 1,49 1,00 1,13 0,88 0,83 0,76 -BD015-1,5 2FC-2.2 Y 2,85 1,86 2,22 1,64 1,69 1,42 -BD DC-2.2 Y 4,06 2,52 3,17 2,21 2,40 1,89 -BD0-3 4FC-3.2 Y 5,58 3, 4,37 3,08 2,44 2,22 -BD EC-4.2 Y 6,92 4,22 5,41 3,70 4,11 3,17 -BD0-5 4DC-5.2 Y 8,49 5,15 6,65 4,53 5,07 3,88 -BD075-7,5 4TC-8.2 Y 13,22 7,52 10,29 6,57 7,80 5,60 -BD C-10.2 Y 15,38 8,66 11,96 7, 9,03 6,34 -BD1-15 4H Y 24,60 14,32 19,40 12,59 14,98 10,85 -BD G-20.2 Y 28,40 16, 22,5 14, ,54 -BD2-25 6H-25.2 Y 36,70 21, 29,00 18,83 22, 16,16 Kapasitet oppgitt etter EN ved 27 0 C og kondenseringsvann 40/35 0 C (44 0 C i kondensering. ) Side 10 av 18

11 Tekniske data -BD010 -BD015 -BD020 -BD0 -BD040 -BD0 Strøm 2/400 A 3,9/2,3 6,3/3,6 8,7/5,0 11,6/6,6 12,7/7,3 16,2/9,3 Maksstrøm 2/400 A 6,1/3,5 8,5/4,9 11,9/6,9 10,0/5,8 18,5/10,7 23,4/13,5 Væske tank dm Lyd trykk db(a) Kabinett størrelse EC1 EC1 EC2 EC2 EC2 EC2 Vekt Kg Dimensjon ut mm Dimensjon inn mm BD075 -BD100 -BD1 -BD200 -BD2 Strøm 2/400 A 21,7/12,4 25,5/14,6 41,1/24,6 47,5/27,3 61/35 Maksstrøm 2/400 A /17 /21 /34 /37 /45 Væske tank dm Lyd trykk db(a) Kabinett størrelse EC3 EC6 EC6 EC6 EC4S Vekt Kg Dimensjon ut mm Dimensjon inn mm Lyd er målt i fritt felt på 10 meter Kabinett EC1 EC2 EC3 EC4 EC6 EC6S EC4S Høyde mm Bredde mm Lengde mm For dimensjon på kabinett se eget produktblad. EC aggregater bruker Bitzer kompressorer Side 11 av 18

12 Kapasiteter for Bitzer til EC, ECA og kjøl Fordampningstemperatur i 0 C EC modell Kompressor Kond ,07 1,05 1,02 0,97 0,91 0,84 0,76 0, JC-07.2Y 40 1,27 1,21 1,14 1,07 0,98 0,88 0,76 0,64 BD ,45 1,36 1,26 1,15 1,02 0,89 0,75 0, ,40 1,37 1,32 1,25 1,16 1,06 0,95 0, HC-2.2Y 40 1,64 1,56 1,47 1,36 1,24 1,10 0,96 0,80 BD ,85 1,73 1,59 1,44 1,28 1,11 0,93 0, ,38 2,32 2,23 2,10 1,95 1,78 1,59 1, EC-3.2Y 40 2,87 2,73 2,56 2,37 2,15 1,92 1,67 1,43 BD ,29 3,07 2,82 2,56 2,28 2,00 1,70 1, ,77 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,86 1, DC-3.2Y 40 3,32 3,16 2,96 2,74 2,49 2,21 1,92 1,62 BD ,80 3,55 3,27 2,96 2,63 2,29 1,93 1, ,42 3,32 3,17 2,98 2,76 2, 2,23 1, CC-4.2Y 40 4,08 3,86 3,61 3,33 3,02 2,69 2,34 1,98 BD ,68 4,36 4,01 3,63 3,23 2,82 2,40 1, ,76 3,67 3,52 3,32 3,07 2,79 2,48 2, FC-5.2Y 40 4,46 4,25 3,99 3,69 3,35 2,98 2,59 2,18 BD ,07 4,75 4,39 3,98 3,55 3,10 2,62 2, ,51 5,39 5,18 4,88 4,52 4,10 3,63 3, DC-7.2Y 40 6,55 6,26 5,88 5,43 4,91 4,35 3,74 3,11 BD ,46 7,00 6,46 5,86 5,20 4, 3,78 3, ,01 6,76 6,41 5,96 5,45 4,88 4,27 3, VCS-10.2Y 40 8,18 7,70 7,14 6, 5,80 5,07 4,31 3,55 BD ,13 8,44 7,68 6,87 6,01 5,13 4,26 3, ,96 9,58 9,06 8,43 7,70 6,90 6,04 5, CS-15.2Y 40 11,51 10,79 9,99 9,11 8,18 7,19 6,17 5,13 BD ,78 11,73 10,66 9,55 8,43 7,28 6,11 4, ,94 11,47 10,82 10,04 9,14 8,16 7,12 6, NCS-20.2Y 40 13,79 12,91 11,91 10,80 9,62 8,40 7,16 5,95 BD ,18 13,95 12,63 11,24 9,81 8,38 6,97 5, ,72 15,14 14,36 13,41 12,32 11,11 9,81 8, H-25.2Y 40 18,37 17,32 16,11 14,76 13,31 11,78 10,20 8,60 BD ,84 19,33 17,71 15,98 14,18 12,34 10,49 8, ,57 17,81 16,84 15,70 14,41 13,02 11,57 10, G-.2Y 40 21,73 20,38 18,88 17,26 15,56 13,81 12,06 10,33 BD ,46 22,58 20,60 18,56 16, 14,45 12,45 10,54 = kapasitet i W og er effekt i kw Kapasiteter er ved 20 0 C sugegass og uten underkjøling Side 12 av 18

13 Kapasiteter for Bitzer til EC, ECA og frys Fordampningstemperatur i 0 C EC modell Kompressor Kond ,38 1,31 1,23 1,14 1,04 0,93 0, HC-1.2Y 40 1,59 1,47 1,35 1,22 1,08 0,94 0,79 BD ,76 1,60 1,43 1,26 1,09 0,91 0, ,98 1,91 1,80 1,67 1,51 1,35 1, FC-2.2Y 40 2,27 2,13 1,97 1,79 1,60 1,39 1,18 BD ,55 2,36 2,15 1,92 1,68 1,44 1, ,72 2,59 2,43 2,25 2,05 1,83 1, DC-2.2Y 40 3,15 2,94 2,70 2,44 2,17 1,88 1,58 BD ,55 3,25 2,93 2,59 2,25 1,90 1, ,85 3,66 3,44 3,18 2,90 2,58 2, FC-3.2Y 40 4,42 4,10 3,76 3,40 3,03 2,63 2,23 BD ,91 4,48 4,04 3,59 3,13 2,67 2, ,61 4,39 4,12 3,81 3,45 3,06 2, EC-4.2Y 40 5,28 4,93 4,53 4,10 3,64 3,15 2,65 BD ,86 5,39 4,87 4,33 3,77 3,19 2, ,52 5,29 4,99 4,62 4,18 3,70 3, DC-5.2Y 40 6,34 5,95 5, 4,99 4,43 3,83 3,22 BD ,07 6,53 5,93 5,29 4,62 3,92 3, ,74 8,17 7,55 6,87 6,16 5,41 4, TCS-8.2Y 40 9,86 9,05 8,20 7,34 6,46 5,57 4,66 BD ,74 8,71 7,68 6,65 5,61 4, ,07 9,37 8,64 7,87 7,06 6,22 5, CS-10.2Y 40 11,39 10,45 9,47 8,45 7,41 6,35 5, BD ,26 10,04 8,80 7,53 6,28 5, ,78 14,84 13,79 12,63 11,40 10,10 8, H-15.2Y 40 18,16 16,80 15,34 13,82 12,25 10,65 9,05 BD , 16,67 14,80 12,91 11,03 9, ,22 17,12 15,89 14,55 13,12 11,62 10, G-20.2Y 40 20,94 19,36 17,68 15,93 14,13 12, 10,47 BD ,25 19,15 17,02 14,87 12,73 10, , 22,15 20,58 18,83 16,94 14,95 12, H-25.2Y 40 27,20 25,18 23,00 20,68 18,28 15,82 13,36 BD ,78 25,02 22,18 19,31 16,43 13,59 = kapasitet i W og er effekt i kw. Kapasiteter er ved 20 0 C sugegass og uten underkjøling Side 13 av 18

14 Vedlikehold Se eget vedlagt hefte med sjekklister og feilsøking. Husk også at et kuldeanlegg trenger kvalifisert personell. For å unngå unødige driftsforstyrrelser må hele anlegget og dets funksjon kontrolleres og justeres med jevne mellomrom. Ved en effektiv kontroll kan småfeil bli rettet før de forårsaker alvorlige driftsforstyrrelser. Det er av stor betydning både for driftssikkerheten og for anleggets levetid at alt maskinelt utstyr, elektriske komponenter, vanntekniske komponenter og etc. holdes rene og frie for rust og annen tæring. Ved regelmessige kontrollrunder i anlegget kontrolleres at alt utstyr som skal være i drift fungerer normalt. Ved uregelmessigheter som ikke er ekstreme, må en ta seg tid for å se om uregelmessigheter bare er midlertidig, f.eks ubalanse i reguleringen eller andre utenforliggende årsaker. Dersom uregelmessigheter vedvarer eller kommer med jevne mellomrom, må eventuelle feil eller mangler rettes. I tillegg til rutinemessig vedlikehold foretaes en gang i året en fullstendig en fullstendig gjennomgåelse av hele anlegget, hvor alt utstyr og alle funksjoner kontrolleres og eventuelle feil og skader utbedres. Automatikken trenger lite vedlikehold men bør kontrolleres, justeres og funksjonsprøves min. en gang pr. år av faglig personell. Til hjelp ved forebyggende kontroll og vedlikehold for å finne eventuelt rette feil benyttes etterfølgende anvisninger og instrukser. Side 14 av 18

15 Vedlikeholdshyppighet. Det anbefales at følgende sjekkes hver dag. I Kjøle/fryse rommet Kjølere/fordampere Kontoller vifter for ulyd og at de går uanstrengt rundt. Kontroll for isdannelse på lameller i bakkant av kjøler. Kontroll for isdannelse i avløp og dryppanne. Generelt Se etter skader på kjøler og tilhørende kjølerør. Kontroller at føler for romtermostat er hel og ikke tildekket. Kontroller lister rundt dør og at døren lar seg lukke greit. Kontroller avløpsrør for evt. skader. I maskinrommet Kjølemaskin Kontoller for ulyd. Se etter evt. olje spill. Se etter evt. feilmeldinger i el.tavle. Rydd rundt kjølemaskin. Kontroller evt. manometer. Kontroller seglass for bobler/skumming. Generelt Se etter skader på utstyr og tilhørende kjølerør. Kontroller temperatur/ventilasjon i rommet. Kondensator Kontoller vifter for ulyd og at de går uanstrengt rundt Se etter skader på utstyr og tilhørende kjølerør. Rengjøring rundt kondensator. Faremomenter Ved kontroll, vedlikehold og reparasjoner av motordrevet og annet elektrisk utstyr skal strømmen slås av før arbeidet påbegynnes. Benytt servicebrytere, hvis dette finnes eller fjern sikringer i tavle. Arbeid som rammes av Arbeidstilsynets foreskrifter må utføres i henhold til disse. Sikkerhetsutrustning. For å hindre motorhavari er motorene forsynt med Motorvern. Når motorvernet løser ut stopper respektive motorer og forriglet utstyr. Motorvernet må tilbakestilles med resetknappen på motorvernet. Før oppstart kontrolleres at motorsikringer er hele. Annet sikkerhetsutstyr. Ingen sikkerhetsanordning må overkobles for å kjøre anlegget. Anleggets sikkerhetsanordninger må til enhvertid være operativt. Side 15 av 18

16 Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. F Gass direktiv I løpet av 2007/2008 kommer nye lover om lekkasjekontroll av produkter med kuldemedie. Det påhviler eier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll etter pkt 2 under: Se mer om Fgas på nettet. Eiere /operatører av anvendelser (ustyr) som det er referert til i paragraf 1 skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell som svarer til kravene i Artikkel 5, i overensstemmelse med følgende plan: 1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 5 kg fluorert drivhusgass. 2. Utstyr som inneholder kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned). 3. Utstyr som inneholder 0 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned. 4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv. Hensikten med denne paragrafen, lekkasjekontroll, er at utstyret eller systemet er undersøkt for lekkasjer ved hjelp av direkte eller indirekte metoder, med fokus på de anleggsdelene av utstyret eller systemet som mest sannsynlig kan lekke. De direkte og indirekte målemetodene for lekkasjekontroll skal være spesifisert i den standard kontrollkrav som det er referert til i paragraf 7. Side 16 av 18

17 Side 17 av 18

18 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Novema kulde er et av Norges ledende produktselskap for salg av kulde og varmepumper. Med over 40 år i det norske markedet, med gode produkter, høy kompetanse, reservedelslager, dyktige forhandlere og et godt serviceapparat har Novema kulde solgt og vedlikeholdt aggregater i tusenvis av norske bygg og private hjem. Novema kulde har i dag 4 kontorer i Norge for å betjene sine kunder. Spør oss også om: Reservedeler Kjøl/Frys Service Novema kulde har omfattende dokumentasjon liggende ute på for kunder og brukere av våre produkter. Novema kulde tilbyr til sine kunder moderne utstyr med den beste teknologien, hvor miljø og energiforbruk er satt i fokus. Novema kulde betaler betydelige beløp for retur av næringselektronikk og for import og destruksjon av kuldemedier til Norge. Alt for å begrense skader på våre omgivelser Skedsmokorset Tlf.: Fredrikstad Tlf.: Bergen Tlf.: Trondheim Tlf.:

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003 Manifold Vakuumpumpe Rørfres Rørkutter Alt du trenger for installasjon av varmepumper Isolerte kobberrør Momentverktøy Flense- og bøyeverktøy...og mye mer Kanal

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer