Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde."

Transkript

1 Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat Brukerens ansvar... 3 Oppbygging... 4 Aggregat type GE med frikjøling og kompressordrift... 5 Typisk anlegg... 6 Flytskjema... 7 Comptrol 7000R Advanced... 8 Tekniske data CyberAir ASD/ASU - GE v3 for tørrkjøler og frikjøling kw Kjøling av datarom Kjøling av datarom Forskjell dataromsaggregat og splitt Downflow eller upflow Upflow oppadgående luftstrøm Downflow nedadgående luftstrøm Downflow uten datagulv nedadgående luftstrøm Downflow viftedel under datagulv Downflow med avtrekk over himling Downflow med aggregat i eget rom Datagulv Høyde på datagulv Feil dimensjonert gulv Datagulv Luftlekkasjer i datagulv Endring av temperaturer og bruk av byvann Drift og vedlikehold Åpne aggregatet Filterskift Regulering Demontering F Gass direktiv Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data og driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs og programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Side 2 av 24

3 Brukerveiledning dataromsaggregat. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er et dataromsaggregat med innebygget kompressor og med kondensator ute. Uniten er utstyr med kuldekrets, batteri, filter og vifte. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt dataromsaggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les manualene som følger aggregatet og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3 av 24

4 Oppbygging w w w. n e. n o All styring av aggregatet gjøres via panel I elskap. Kjøledelen med kompressor står alltid i bunn av aggregatet. Hovedforskjellen mellom up og downflow aggregat er plassering av vifter og retning på luftstrøm. Elektrisk tilknytning skjer i bunn av en downflow aggregat, og i siden på et upflow aggregat. Side 4 av 24

5 Aggregat type GE med frikjøling og kompressordrift GE med tørrkjøler og frikjøling Systemet bruker isvann som kjølemiddel. Luften sirkulerer igjennom CyberAir aggregatet som inneholder fordamper batteri, kammervifte, scroll kompressorer. Eksternt utendørs tørrkjøler kjøler isvannet via rør som legges mellom CyberAir aggregatet og tørrkjøler. Når det blir kjøligere ute styrer aggregatet selv over til frikjøling og bruker uteluften til kjøling av isvannet. Siden kompressor kan bruke opp til 80% av energiforbruket gir denne modellen betydelige driftsbesparelser. Aggregatet kan gå samtidig med kompressordrift og frikjøling. Fordeler Kan ha lang vei mellom inne og utedel. Energibesparelse ved mindre drift kompressor Frikjøling alt ved høy utetemperatur. Lengre levetid og mindre vedlikehold på kjølekrets. Flere aggregater kan dele samme tørrkjøler Spiller ingen rolle med høydeforskjell på inne og utedel. Tabellen under viser hva aggregatet kan gi av frikjøling alt ved høye isvannstemperaturer. Dette betyr at frikjølingen kan starte ved høye utetemperaturer. Tabellen viser kun 3 størrelser men det er 19 størrelser fra kw Tekniske data 191GE 221GE 251GE Sommerdrift Total/følb kapasitet kw 16,4 20,2 26,6 Sensibel kapasitet kw 14,1 18,9 22,2 Vann mot tørrkjøler C Vannmengde m 3 /t 2,8 3,4 4,5 Trykkfall kpa Kompressor effekt kw 3,8 4,4 5,7 Vinterdrift Total/følb kapasitet kw 12,9 17,7 19,2 Sensibel kapasitet kw 12,6 16,4 18,1 Vann mot tørrkjøler C Vannmengde m 3 /t 2,8 3,4 4,5 Trykkfall kpa Blandet drift Vann 7 12 C kapasitet kw kw 12,9 17,7 19,2 Vann C kapasitet kw kw 9,1 12,9 14,0 Vann C kapasitet kw kw 7,0 9,8 10,7 Kondensator Kapasitet sommer kw 20,2 24,6 32,3 Luftvolum m 3 /t Vifte effekt kw 0,3 1,3 1,1 Antall kretser stk Størrelse kabinett Vekt U/D kg 337/ / /375 Lyd trykk U/D db(a) 57/54,9 58,5/56,4 59,7/57,7 Kapasiteter oppgitt ved 24 0 C 50% i rommet og kondenseringstemperatur på 47 C. Lyd oppgitt på 2 meter. U er upflow D er downflow Side 5 av 24

6 Typisk anlegg. Dataromsaggregat har innebygget kompressor og 2 fordampere. En for isvann og en for dx. Aggregatets elektronikk vurderer via utetemperatur om det kan brukes frikjøling. Aggregatet styrer da turtall og settpunkt på tørrkjøler. Kan også styre pumpe. Det er det aggregatet som har størst behov som styrer settpunkt, via en bus ledning. På skissen er det tegnet 1 utegiver pr dataromsaggregat, dette fordi hvis 1 aggregat stopper/mister spenning så skal de andre fungere videre. Løsningen fungerer utmerket kombinert med tørrkjølere med EC vifter. Det gir en stor besparelse å bruke samme rør sett til både frikjøling og tørrkjøler drift Side 6 av 24

7 Flytskjema Hvert dataromsaggregat styrer selv behovet for kompressordrift, kombinert drift eller frikjøling. Det aggregatet som har størst behov styrer tørrkjøler. 2 veis ventiler i aggregatet styrer pådrag på enten fordamper med kaldt vann eller kondensator for kompressor. Side 7 av 24

8 Comptrol 7000R Advanced Symbol for alarmer Når alarm er inntruffet vises en varseltrekant i nedre vestre hjørne. Alarm En alarmbeskjed indikerer at det har gått en alarm. I tillegg lyser et symbol nede til venstre som indikerer alarm. For C7000R Advanced er det også en alarm lyd som starter. Den kan kobles ut hvis ønskelig. Avstilling av alarm Trykk reset knappen en gang. Lydsignalet forsvinner. Trykk reset en gang til og alarm blir fjernet hvis den er tilbakestilt. Stopp status Hvis aggregatet står så viser et symbol hva det er som har stoppet aggregatet Stoppet via fjern av/på Stoppet av PC (BMS program) Stoppet av intern klokke (uke program) Stoppet via bryter på aggregatet Stopp via sekvensering Velge knappen: Her kan du la mellom menyer og endre verdier. Bekreftelse knapp: Her lagrer og bekrefter du verdier etter at de er endret. Reset knapp: Du kvitterer ut alarmer med reset knappen. 1 trykk og du stopper alarm lyde. 2 trykk og alarmen tilbakestilles hvis aggregatet fremdeles ikke er i alarmtilstand. Alarm diode: Lyser når det er en alarm som er utløst Av/på diode: Lyser når aggregatet står på Indikator: Her kommer alarmtonen fra når aggregatet har fått en alarm Andre symboler Vises når aggregatet går i vinterdrift Indikerer at aggregat får spenning fra UPS Indikerer at spesiell software OTE brukes Lyser når vedlikeholds intervall er nådd Stoppet av brannalarm Side 8 av 24

9 Symboler for drift status Når aggregatet er i drift viser følgende symboler driftsformen. Kjøling Varme Befuktning Bevege seg i menyene. En mørk skygge beveger seg rundt i displayet når man bruker velgeknappene til høyre på displayet. Den viser hvilke menyer man er på. Avhengig av hvor man står kan man gå videre ned i menyradene for å få avlest verdier eller stilt driftsparametre. Avfuktning Andre symboler Dag drift Indikerer at aggregatet jobber mot settpunkt 1 Nattdrift Indikerer at aggregatet jobber mot settpunkt 2 ADS/U GE aggregatene har 3 moduser, dx drift mot plateveksler for tørrkjøler, frikjøling eller kombinert drift. Symboler for drift status GE aggregat Når aggregatet er i drift viser følgende symboler driftsformen. Dx aggregat går i kjøling med kompressor Mix aggregatet går i blandet modus med delvis frikjøling og resten kompressor FC Aggregat går i full frikjøling Timer for 20 min stopp Som tilbehør kan man med aggregater med plenum i bunn få en bryter som stopper aggregatet i 20 min. Dette for å hindre kraftige luftstrømmer ved arbeider i nærheten. Side 9 av 24

10 Tekniske data CyberAir ASD/ASU - GE v3 for tørrkjøler og frikjøling kw ASD/U GE 19 størrelser. Aggregat for bruk mot ekstern tørrkjøler med mulighet for frikjøling. Aggregatet er meget kompakt for å spare plass. Aggregatet har elegant design og kan leveres både som upflow og downflow. Elektrisk panel ligger utenfor luftstrøm for enkel service og sikker drift. Alle størrelser bruker scroll kompressor og direktedrevne kammervifter. Kan leveres med enten R407c, R134a eller R410a. (R410a kun med 400/3.) Standard med Modbus protokoll NYTT I VERSJON 3 Mindre internt trykkfall Patentert vifte med EC motor Større vifte med lavere turtall kombinert med mindre trykkfall gir lavere lyd og lavere effektforbruk TILBEHØR Befukter Elektrisk varme Plenumskammer Gulv sokkel Interface mot overvåkningsanlegg Aggregatene blir low noice fra størrelse 321 Tekniske data 191GE 221GE 251GE 281GE 321GE 371GE Total/følb kapasitet R407c kw 18,1 20,6 27,3 29,1 32,0 37,0 Sensibel effekt kw 18,1 20,6 24,0 25,0 32,0 34,6 Total/følb kapasitet R410a kw 18,8 21,2 26,5 30,0 31,7 37,0 Sensibel effekt kw 18,8 21,2 23,7 25,0 31,7 34,5 Luftvolum m 3 /t Vifte effekt kw 1,0 1,3 1,6 1,6 0,8 1,1 Antall kretser stk Størrelse kabinett Vekt U/D kg 337/ / / / / /610 Lyd trykk U/D db(a) 57/54,9 58,5/56,4 59,7/57,7 57,5/53,0 55,1/53,0 56,2/54,2 Tekniske data 391GE 421GE 461GE 541GE 412GE 462GE Total/følb kapasitet R407c kw 41,5 43,0 48,0 54,1 41,7 47,4 Sensibel effekt kw 36,8 39,8 45,2 50,1 39,3 45,0 Total/følb kapasitet R410a kw 41,2 42,3 47,4 55,0 42,7 49,5 Sensibel effekt kw 36,7 39,5 45,0 50,4 39,7 45,8 Luftvolum m 3 /t Vifte effekt kw 1,3 0,9 1,5 2,0 0,9 1,5 Antall kretser stk Størrelse kabinett Vekt U/D kg 578/ / / / / /758 Lyd trykk U/D db(a) 56,6/54,6 55,0/52,9 56,8/54,9 58,1/56,2 55,0/52,9 56,8/54,9 Kapasiteter oppgitt ved 24 0 C 50% i rommet og kondenseringstemperatur på 45 C. Lyd oppgitt på 2 meter. U er upflow D er downflow Side 10 av 24

11 Tekniske data 522GE 562GE 622GE 712GE 812GE 872GE 1072GE Total/følb kapasitet R407c kw 55,5 58,0 64,8 74,0 83,2 91,4 102,4 Kompressor effekt kw 49,8 58,0 64,8 69,2 75,3 81,1 88,0 Total/følb kapasitet R410a kw 53,7 55,5 64,3 74,1 82,7 91,5 104,8 Kompressor effekt kw 49,1 55,5 64,3 69,2 75,2 81,2 89,0 Luftvolum m 3 /t Vifte effekt kw 1,8 1,7 2,6 3,0 3,7 4,5 5,4 Antall kretser stk Størrelse kabinett Vekt U/D kg 743/ / / / / / /954 Lyd trykk U/D db(a) 57,7/55,8 58,3/55,6 60,9/58,5 61,9/59,5 63,3/61,0 64,6/62,4 65,5/63,7 Kapasiteter oppgitt ved 24 0 C 50% i rommet og kondenseringstemperatur på 45 C.. Lyd oppgitt på 2 meter. Kontroll Comptroll 7000 C7000 Basic (standard) Enkel kontroller uten display med alle nødvendige funksjoner for regulering. Styres via egen ekstern enhet. C7000 Advanced. Med display og med mulighet for kommunikasjonsmodul til bygg overvåkings anlegg via Modbus. Dimensjoner Enhet Bredde mm Høyde mm Dybde mm Antall vifter stk Maks befukter kapasitet kg/t Maks ant varme trinn stk Maks elvarme pr trinn kw Side 11 av 24

12 Kjøling av datarom Tele og datarom Behov for datakjøling er endret fra de store sentralene til mange små innen tele, internett, serverom osv. Felles for utstyret er elektronikk som skal kjøles ned for å holde temperaturer som hindrer stans og forlenger levetid. Man skal ikke putte mange servere inn i et rom før temperaturen stiger over 30 0 C. Historisk sett er det brukt mye splitt aggregater for å kjøle små og mellomstore datarom. Tidligere var belastningen lav og datarommet besto av spredte komponenter. I dag med rack som inneholder komponenter er belastningen veldig mye større pr m 2 gulvflate men det er også viktigere å ikke få såkalte hotspot på elektronikken. Hot spot er steder hvor luften ikke kommer til grunnet f.eks for lav luftstrøm. Dette kan gi lokale høye temperaturer som medfører havari. Det er derfor betydelig forskjell mellom en splitt og et dataromsaggregat, både når det gjelder luftmengde og innblåst temperatur. Verdt å vite om dataromsaggregat. Et dataromsaggregat har høy luftmengde og høy innblåsningstemperatur for ikke å skape kondens på elektronikken, pluss at man skal sikre best mulig luftbevegelse rundt de elektroniske komponentene. Aggregatene leveres for up eller downflow. Downflow aggregater brukes med datagulv hvor man via perforeringer i gulvet fører luften opp der hvor man har lastene. Det er viktig at gulvet har nok høyde rundt aggregatet og at ikke rør, kabler, bruer eller andre komponenter stenger luftstrømmen. Upflow blåser ut på toppen og sprer luften sin enten fritt i rommet eller via kanaler. Sikkerhet er en annet aspekt for datakjøling. Nedetid er ikke akseptabelt i enkelte kritiske sentraler som tele og data. Sikkerhet kan da bygges ved flere aggregater som delvis overlapper eller står stand by. Men også via dual funksjon uniter som kan bruke f. eks nettvann hvis husets kjøleaggregat ikke virker. Avanserte funksjoner med styringer av sikkerhet og driftsfunksjoner kjennetegner også et dataromsaggregat. Side 12 av 24

13 Kjøling av datarom Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Tele og datarom Behov for datakjøling er endret fra de store sentralene til mange små innen tele, internett, server rom osv. Felles for utstyret er elektronikk som skal kjøles ned for å holde temperaturer som hindrer stans og forlenger levetid. Man skal ikke putte mange servere inn i et rom før temperaturen stiger over 30 0 C. Historisk sett er det brukt mye splitt aggregater for å kjøle små og mellomstore datarom. Tidligere var belastningen lav og datarommet besto av spredte komponenter. I dag med rack som inneholder komponenter er belastningen veldig mye større pr m 2 gulvflate men det er også viktigere og ikke få såkalte hotspot på elektronikken. Hot spot er steder hvor luften ikke kommer til grunnet f. eks for lav luftstrøm. Dette kan gi lokale høye temperaturer som medfører havari. Det er derfor betydelig forskjell mellom en splitt og et dataromsaggregat, både når det gjelder luftmengde og innblåst temperatur. Verdt å vite om dataromsaggregat. Et dataromsaggregat har høy luftmengde og høy innblåsningstemperatur for ikke å skape kondens på elektronikken, pluss at man skal sikre best mulig luftbevegelse rundt de elektroniske komponentene. Aggregatene leveres for up eller downflow. Downflow aggregater brukes med datagulv hvor man via perforeringer i gulvet fører luften opp der hvor man har lastene. Det er viktig at gulvet har nok høyde rundt aggregatet og at ikke rør, kabler, bruer eller andre komponenter stenger luftstrømmen. Upflow blåser ut på toppen og sprer luften sin enten fritt i rommet eller via kanaler. Et dataromsaggregat har lang driftstid og derfor finnes det forskjellige løsninger som kan gi redusert energiforbruk og derved forholdsvis rask inntjening. Det kan nevnes: Vifte med høyere virkningsgrad. Større kabinett med lavere trykkfall. EC motorer med høyere virkningsgrad. Frikjøling vinterstid istedenfor kompressordrift. Sikkerhet er en annet aspekt for datakjøling. Nedetid er ikke akseptabelt i enkelte kritiske sentraler som tele og data. Sikkerhet kan da bygges ved flere aggregater som delvis overlapper eller står stand by. Men også via dual funksjon uniter som kan bruke f. eks nettvann hvis husets kjøleaggregat ikke virker. Avanserte funksjoner med styringer av sikkerhet og driftsfunksjoner kjennetegner også et dataromsaggregat. I dag kan vi levere totalt 10 forskjellige oppbygninger av aggregatet med forskjellige backup og driftsformer. Se egen info rundt dette. Side 13 av 24

14 Forskjell dataromsaggregat og splitt. Oppbygging Lave utetemperatur Dataromsaggregat Vesentlig større luftmengde noe som gir mindre avfukting og bedre luftdistribusjon i rommet. Normalt har disse uniter 2 3 ganger så høy luftmengde som en splitt. Dette gjør store forskjeller på innblåsning s temperaturen og gir mer kjøling og mindre avfuktning. Fungerer ned til 15 0 C men kan også leveres ned til C Splitt Vesentlig mindre luftmengde gir lavere innblåsing og større deler av effekten går til avfukting. Fare for ising og drypping fra enhet i rommet er derfor også større. Må ha tilleggs utstyr for å gå om vinteren Filter Kan leveres opp til EU6 Normal EU 2 filter maks Frikjøling Kan leveres med frikjøling standard. Dette gir store besparelser Frikjøling må løses utenom splitten med egne vifter Driftstid Laget for 24 timers drift hele året Laget for kortere drift sommerstid Overvåking Masse automatikk funksjoner med alarmer fjernovervåking osv. Ingen funksjoner innebygget Nødventilasjon Kan automatisk styre nødventilasjon ved feil eller strømbrudd Ingen nødventilasjon må bygges ved siden av Side 14 av 24

15 Downflow eller upflow Et dataromsaggregat er enten av funksjon upflow som blåser opp i rommet og sender nedkjølt luft fritt ut i rommet.. Upflow oppadgående luftstrøm Her er det ikke datagulv og kjølt luft tilføres inn i rommet fra toppen av kjøleaggregatet. Etter å ha sirkulert i rommet, suges den tilbake via rister i front av kjøleaggregat. Løsningen vil ikke kunne styre luften i like stor grad som ved plater som kan flyttes i et datagulv. Luftmengden må også være stor nok til å nå hele rommet. Best egnet for rom med liten kjølebelastning Downflow nedadgående luftstrøm Den mest brukte løsning for Datarom. Kjølt og behandlet luft tilføres under gulvet og opp igjennom datamaskinene via perforerte plater i gulvet. Retur luften suges rett fra rommet tilbake til toppen av kjøleaggregatet. Side 15 av 24

16 Downflow uten datagulv nedadgående luftstrøm Her står aggregatet på en sokkel som tilfører luften langs gulvet. Man må da ha litt større takhøyde slik at luften kan komme tilbake til aggregatet på toppen Downflow viftedel under datagulv Ved store effektbehov og datagulv med stor høyde (515 mm)kan man bruke aggregat type CWU, dette gir plass til større batteri, derved større effekt. I tillegg kommer lavere trykkfall for viftene. Aggregatet transporteres inn i 2 deler Side 16 av 24

17 Downflow med avtrekk over himling Samme løsning som over, men luften trekkes tilbake gjennom en kanal eller via rister i himling. Downflow med aggregat i eget rom Ved anlegg med behov for maksimal sikkerhet kan man plassere kjøleuniteten på utsiden for å hindre unødvendige besøk inn i rommet.. Ved bruk av aggregater med vann vil man do også kunne begrense legging av vannrør i selve datarommet. Side 17 av 24

18 Datagulv Høyde på datagulv De datagulvet høyde har stor innvirkning på effektiviteten til luftsirkulasjon i en dataaggregat enhet basert kjølesystemet. Vanligvis inneholder datagulvet kabling, vannrør og den kalde luften fra aggregatet Man må planlegge rør og elektriske føringer på en slik måte at det ikke hindrer luftstrømmen under gulvet. Den nødvendige frie høyde avhenger av rommets størrelse, varmen tetthet og antall og plassering av installert dataaggregat enheter, endelig på den totale mengden luft som må sirkulere gjennom datagulvet. Generell tommelfingerregel: Jo høyere jo bedre. En 1000 m² med en varme tetthet på 1 kw / m² behov ca m ³ / h luft og en gratis hevet gulv høyde på minst 500mm. Feil dimensjonert gulv Gulv med for liten høyde eller for mange rister kan gi at luften faktisk suges ned i enkelte rister og at luften havner i de ristene som er lengst bort. Alt for mange kabelgjennomføringer som ikke er tettet medfører også svikt i gulvets funksjon Hastigheten ut av gulvplatene bør ikke være mer en ca 2-2,5 m/s. Er den høyere så vil luften ikke dekke nederste del av rommet. Normal luftmengde er m 3 /t pr gulvplate Datagulv I større datahaller har man ofte en såkalt datagulv som er distribusjonskanal for luft fra aggregatene. Kjøleaggregatet sender kald luft under gulvet og via paneler i gulvet som er enten åpne eller delvis perforert kan man sende luften dit man vil. I teorien skal altså datagulvet brukes som en fremføringskanal for den kalde luften Side 18 av 24

19 Dessverre ser man alt for ofte at under gulvet er det et rot av kabler som gjør at luften ikke kommer frem dit den skal DET HJELPER IKKE Å PUTTE INN MER KJØLEEFFEKT HVIS DENNE IKKE KOMMER FREM UNDER GULVET. DET ER SPESIELT VIKTIG AT DET FINNES GOD PLASS NÆRME AGGREGATET HVOR LUFTEN HAR STOR HASTIGHET. God planlegging og riktig legging av kabler er derfor viktig, I norm VDI 2054 kommer man med anbefalinger for høyde på datagulv. Denne ser ut som følger. Side 19 av 24

20 Luftlekkasjer i datagulv w w w. n e. n o Luftlekkasjer i gulv gir en sterkt redusert effekt da luft bare sirkulerer tilbake til dataaggregat uten at det har blitt brukt til å kjøle datarackene. Mulige tiltak: Lukk alle uønskede åpninger på gulvet Lukk alle uønskede åpninger under rackene, noen datagulv fullt åpne under stativene selv om perforerte fliser er brukt til vanlig luftstrømmen gjennom rommet. Lukk alle gjennomføringer i datagulv for kabler, veldig ofte er det alt for store åpninger rundt gjennomføringer. En annen løsning er å legg kablene i taket. Mål er å skape et overtrykk av f.eks 20 Pa til å realisere en enda lufttilførsel til datasenteret på alle områder. Dette er bare mulig hvis datagulvet er i stand til å skape slike overtrykk på grunn av en skikkelig design med så lavt som mulig mengden uønskede luftstrøm lekkasje. Det finnes på markedet spesielle gjennomføringer som kan tette rundt kalber Side 20 av 24

21 Endring av temperaturer og bruk av byvann Forskjellige vanntemperaturer Normalt brukes 24 C i rommet og 7/12 C vann. Vi kan selvsagt dimensjonere aggregatene for andre isvann og romtemperaturer. Det som er viktig er å vite hva som skjer hvis disse temperaturene endrer seg. Byvann til backup holder ofte en høyere temperatur en isvann og skal man i tillegg bruke byvann via en plateveksler for ikke å blande ut glykolen så kan tabellen under hjelpe. Tabellen baserer seg på et CybeAir CW aggregat på rundt 50 kw og andre størrelser kan variere noe. Ved 24 i rommet og 7/12 vann er kapasiteten 100 %. Øker vi romtemperaturen noe så øker kapasiteten kraftig. Men bruker vi byvann via en veksler som sikkerhet så greier den kanskje å kjøle isvannet ned til eller C. Ved 24 0 C i rommet så er kapasiteten mer en halvert, men lar vi temperaturen øke til 28 0 C under denne perioden så greier vi 102 % kapasitet ved 12/16 vann. Men såkalte hot spot i datarack er farlige og operatør av rommet må kunne godkjenne at man kan øke temperaturen noe ved bruk av byvann. Romtemperatur Vann C 20 0 C 22 0 C 24 0 C 26 0 C 28 0 C 30 0 C % 97 % 131 % 157 % 181 % 207 % % 68 % 100 % 134 % 163 % 189 % % 55 % 69 % 103 % 137 % 168 % % 49 % 63 % 84 % 123 % 155 % % 42 % 55 % 68 % 102 % 134 % % 23 % 36 % 50 % 64 % 86 % Går det ikke å øke temperaturen i rommet og man bruker byvann som backup så må man dimensjonere kapasiteten etter dette. Side 21 av 24

22 Drift og vedlikehold Se eget hefte for igangkjøring, service og feilsøking. Et dataromsaggregat type A består av kuldekrets, vifte, batteri, filter og en regulator. Det viktige med produktet er å holde filter rent og aldri kjøre aggregatet uten filter. Sørg for at drenering er åpne slik at kondensvann kan fjernes. Gjør aggregatet strømløs før du åpne luker og begynner ettersyn. Ikke stikk spisse ting i viften for å gjøre rent da dette kan skade viftehjulene og gi ubalanse, Åpne aggregatet. Aggregatet åpnes via den elektriske døren og paneler fjernes via denne.. Alt vedlikehold kan utføres fra fronten av aggregatet. Filterskift Stopp aggregatet Merk aggregatet med at det ikke skal røres under service. Vent til viften har stanset helt Skru av hovedbryter på aggregatet. Fjern paneler og skift filter. Fjern skilt skru påpaneler og hovedbryter og start aggregatet igjen. Regulering. Se eget hefte for aktuell kontroller. CompTroll 6000 og 7000 er et komplett kontroll system for dataromsaggregat. Mikroprosessorer styrer reguleringen og via display kan man lese og stille driftsparametere. Funksjoner som kjøling, ettervarme befuktning (tilbehør), avfuktning er kontinuerlig overvåket og kontrollert. Side 22 av 24

23 Demontering Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. F Gass direktiv I løpet av 2007/2008 kommer nye lover om lekkasjekontroll av produkter med kuldemedie. Det påhviler eier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll etter pkt 2 under: Se mer om Fgas på nettet. Eiere /operatører av anvendelser (ustyr) som det er referert til i paragraf 1 skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell som svarer til kravene i Artikkel 5, i overensstemmelse med følgende plan: 1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 5 kg fluorert drivhusgass. 2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned). 3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned. 4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv. Hensikten med denne paragrafen, lekkasjekontroll, er at utstyret eller systemet er undersøkt for lekkasjer ved hjelp av direkte eller indirekte metoder, med fokus på de anleggsdelene av utstyret eller systemet som mest sannsynlig kan lekke. De direkte og indirekte målemetodene for lekkasjekontroll skal være spesifisert i den standard kontrollkrav som det er referert til i paragraf 7. Side 23 av 24

24 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4

INNEKLIMA /2015. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Bratt kurve i GK Elektro Side 2. Litt unna pluss i Powerhouse på Kjørbo Side 4 KRØYERS PLADS I KØBENHAVN TORSPLAN 2 GK DANMARK MED PÅ VERDENS BESTE BOLIGBYGG. Side 20 SVERIGES FØRSTE BREEAM OUTSTANDING. Side 22 HØYHUS I PLUSS REHABILITERT KONTORBYGG I WIEN. Side 26 INNEKLIMA /2015

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer