Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!"

Transkript

1 Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

2 Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat Brukerens ansvar... 3 Komponenter Komponenter i større størrelser... 5 Tekniske data... 6 Aggregat Compakt A for luftkjølt kondensator CCD/U Aggregat Compact CSD/CSU - A for luftkjølt kondensator kw... 8 Luftkjølt kondensator type SCS for R407c for Compact og Cyberair v Kjøling av datarom Downflow eller upflow Datagulv Drift og vedlikehold Åpne aggregatet Filterskift Regulering Demontering F Gass direktiv Dokumentasjon Novema kulde har mesteparten av sin dokumentasjon liggende på Her kan du hente ned: Tekniske data og driftsinstrukser Service igangkjøring og feilsøkingshefter. Elektriske tilknytninger Montasjetips og skisser Kurs og programmer I tillegg har Novema kulde en betydelig mengde elektronisk dokumentasjon som ikke ligger på web. Kontakt oss hvis du mangler noe enten via mail eller på telefon. Dokumenter endres kontinuerlig. for oppdatert informasjon kontakt oss eller se på vår web side Type A for luftkjølt kondensator Systemet bruker kuldemedie som kjølemiddel. Luften sirkulerer igjennom CyberAir aggregatet som inneholder fordamper batteri, kammervifte, scroll kompressorer. Eksternt utendørs kondensator kjøler kuldemedie via kulderør som legges mellom CyberAir aggregatet og kondensatorer. Fordeler Billigste løsning dersom det er kort vei mellom innedel og utedel. Ingen vannledninger inn i rommet med mulighet for lekkasje. Med unntak for vann til befukter og utskilling av vann over kjølebatteri. Ulemper Begrenset avstand mellom inne og utedel. Kjølemontasje må utføres av spesialister. Større kuldemedie fylling Side 2 av 20

3 Brukerveiledning dataromsaggregat. Generelt Takk for at du valgte et produkt fra Novema kulde. Aggregatet du har kjøpt er et dataromsaggregat med innebygget kompressor og med kondensator ute. Uniten er utstyr med kuldekrets, batteri, filter og vifte. Innholdet i denne brukermanualen er utarbeidet for å sikre riktig drift og vedlikehold av aggregatet; derfor les den nøye. Installasjon, service og vedlikehold må kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende forskrifter. Ditt dataromsaggregat vil glede deg i mange år hvis du tar vare på den på den rette måten. Så les manualene som følger aggregatet og sett deg inn i de nødvendige sjekkene du må gjøre. Brukerens ansvar Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manual før installasjon og bruk av anlegget. Dette gjør deg i stand til å unngå unødvendige feil med påfølgende ekstrakostnader og forsinkelser. Etterfølgende dokumentasjon er utarbeidet for å sikre riktig installasjon, innjustering og vedlikehold av aggregatet; derfor les instruksen nøye. Installasjon, innjustering og service skal kun utføres av faglig kvalifisert personale, jfr. gjeldende autorisasjonsforskrifter og ting i denne instruks. Sikkerhetskrav: etter gjeldende forskrifter, les Norsk Standard 4622 Før montasje skal alle anleggskomponenter klargjøres og inspiseres for transportskader eller andre uregelmessigheter. Emballasjen med plast, stifter og skum er en fare for barn og bør derfor fjernes og resirkuleres. Før anlegget tas i bruk skal stedlig driftspersonalet gis nødvendig opplæring i drift og vedlikehold av anlegget, eier/bruker er ansvarlig for dette. Eier av tekniske anlegg er ansvarlig for at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom anlegget brukes av andre enn eieren, kan ansvaret etter skriftlig avtale mellom eier og bruker overføres til bruker. Aggregatet skal drives og vedlikeholdes på en slik måte at faren for unødvendige belastninger på indre og ytre miljø begrenses. Ta godt vare på denne manualen og sørg for at den alltid er tilgjengelig for driftspersonalet. Novema kulde as bærer ikke garantiansvar når: Utstyr/anlegg er forandret uten vårt samtykke. Vår leveranse er utsatt for belastninger, ytelseskrav andre enn de som er avtalt og som er grunnlag for bestillingen. Når ukvalifisert personell har utført montasje eller oppstart. Vår leveranse er skadet ved ukyndig behandling/drift. Våre instruksjoner ikke er fulgt. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på personer eller materiell når skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen. Skal arbeider utføres på aggregat i garantitiden må alltid Novema kulde kontaktes for godkjenning av inngrep for at garantien skal gjelde. Side 3 av 20

4 Komponenter. 1. Vifte 2. Motor 3. Kompressor 4. Tørrefilter 5. Seglass 6. Magnetventil væske ledning 7. Collector 8. Schrader ventil Ekspansjonsventil 11. Fordamper 12. Stengeventil 13. Sikkerhetsventil 14. Non return valve 15. Lav trykks pressostat 16. Høy trykks pressostat 17. Temperatur og fuktighetsgiver 18. Hovedbryter 19. Elektrisk skap Skissen viser en CCD A Side 4 av 20

5 Komponenter i større størrelser 1. Fordamper 2. Avfuktnings ventil 3. Ekspansjonsventil 4. Seglass 5. Magnetventil væske ledning 6. Tørrefilter 7. Væske tank 8. Rotalock ventil 9. Non return valve 10. Stengeventil 11. Sikkerhetsventil 12. Kompressor 13. Lav trykks pressostat 14. Høy trykks pressostat 15. Schrader ventil 16. Vifte 17. Motor Side 5 av 20

6 Tekniske data Aggregat Compakt A for luftkjølt kondensator CCD/U CCU/D Kapasitet 5,1 23,1 kw, 6 størrelser Aggregat for bruk mot ekstern luftkjølt fjernkondensator. Aggregatet er meget kompakt for å spare plass. Aggregatet har elegant design og kan leveres både som upflow og downflow. Elektrisk panel ligger utenfor luftstrøm for enkel service og sikker drift. MODELLER CCU Upflow CCD Downflow A mot luftkjølt fjernkondensator G mot luftkjølt tørrkjøler CW for eksternt isvann TILBEHØR Befukter Elektrisk varme Plenumskammer Gulv sokkel Intern kondensator Vinterdrift ned til 60 0 C Alternative kuldemedier R407C/R134a Interface mot overvåkingsanlegg. SCS Luftkjølt kondensator Tekniske data Modell 41A 61A 81A 121A 171A 201A Total kjølekapasitet kw 5,1 6,8 9,2 12,7 18,2 23,1 Følbar kjølekapasitet kw 4,8 6,2 8,3 11,1 17,3 21,3 Kompressor effekt kw 1,5 1,9 2,5 2,9 4,4 5,5 Luftvolum m 3 /t Vifte effekt kw 0,37 0,37 0,37 0,55 2,20 2,20 Eksternt statisk trykk Pa 40/50 40/50 40/50 40/ Lyd aggregat db(a) 47,7 47,4 47,4 48,4 54,1 56,4 Elvarme kapasitet kw 1 x 2,0 1 x 2,0 1 x 2,0 1 x 4,0 2 x 6,0 2 x 6,0 Elvarme trinn stk Befukter kapasitet kg/t Befukter effekt kw 1,5 1,5 1,5 1,5 3,6 3,6 Luftkjølt kondensator Luftkjølt kondensator type SCS 035/1A4* 035/1A4 035/1C4 035/2B4* 035/2C4 035/3A4 Mål LxBxH mm 74x61x65 74x61x65 74x61x65 129x61x65 129x61x65 184x61x65 Vekt kg Lydeffekt kondensator db(a) Kapasiteter oppgitt ved 24 0 C 50% i rommet. Lyd er oppgitt på 2 meters avstand Side 6 av 20

7 Dimensjoner Modell 41A 61A 81A 121A 171A 201A Dybde mm Bredde mm Høyde mm Vekt kg PLENUMSKAMMER FOR UPFLOW ELLER DOWNFLOW Plenumskammer for topp eller bunn, med 1 til 3 rister. Plenum i bunn brukes for downflow aggregat der hvor det ikke er datagulv. PLENUMSKAMMER Dimensjoner Modell 41A 61A 81A 121A 171A 201A Topp Høyde mm Bredde mm Dybde mm Bunn Høyde mm Bredde mm Dybde mm Side 7 av 20

8 Aggregat Compact CSD/CSU - A for luftkjølt kondensator kw CSD/U A 15 størrelser. Aggregat for bruk mot ekstern luftkjølt fjernkondensator. Aggregatet er meget kompakt for å spare plass. Aggregatet har elegant design og kan leveres både som upflow og downflow. Elektrisk panel ligger utenfor luftstrøm for enkel service og sikker drift. Alle størrelser bruker scroll kompressor. MODELLER CSU Upflow CSD Downflow A mot luftkjølt fjernkondensator G mot luftkjølt tørrkjøler TILBEHØR Befukter og elektrisk varme Plenumskammer Gulv sokkel Interface mot overvåkingsanlegg. SCS kondensator Tekniske data 201A 271A 301A 351A 431A 521A 352A Total effekt kw 19,5 27,3 31,0 35,0 45,0 53,2 36,0 Følbar effekt kw 19,5 27,3 29,9 32,5 45,0 49,5 36,0 Luftvolum m 3 /t Kompr effekt kw 4,2 5,3 6,4 7,2 9,2 11 7,3 Vifte effekt kw 2,4 2,5 2,3 3,6 3,7 4,7 2,1 Antall kretser stk Størrel kabinett Vekt kg Lyd trykk U/D* db(a) 55 58,1/52,9 59,7/53,5 62,9/57,9 58,4/56,3 62,4/58,1 57,8/53,5 Kondensator SCS 035/3A4 035/3B4 035/3C4 050/2B6 050/3B8 050/3B6 2 x 035/2C4 Mål LxBxH cm 184x61x65 184x61x65 184x61x65 187x88x94 272x88x94 272x88x94 129x61x65 Vekt kg Lyd på 10 meter db(a) Tekniske data 442A 542A 602A 652A 702A 852A 1052A Total effekt kw 46,3 54,5 62,5 66,9 72,0 87,3 104,3 Følbar effekt kw 42,9 51,3 59,8 63,4 69,8 76,7 88,7 Luftvolum m 3 /t Kompr effekt kw 9,6 11,2 12,8 15,1 14,4 18,4 22 Vifte effekt kw 2,8 4,8 7,1 8,4 4,7 6,7 8,2 Antall kretser stk Størr kabinett Vekt kg Lyd trykk U/D* db(a) 59,2/54,1 62,1/58,4 60,5/57,4 64,1/59,8 60,7/58,9 62,4/60,1 65,1/62,2 Kondensator SCS 2 x 035/3A4 2 x 035/3B4 2 x 035/3C4 2 x 050/2B6 2 x 050/2B6 2 x 050/3B8 2 x 050/3B6 Mål LxBxH cm 184x61x65 184x61x65 184x61x65 187x88x94 187x88x94 272x88x94 272x88x94 Vekt kg Lyd på 10 meter db(a) Kapasiteter oppgitt ved 24 0 C 50% i rommet *U/D lyd på Upflow eller Downflov versjon målt på 2 meters avstand i fritt felt Side 8 av 20

9 1 serie kontroller 3 kommunikasjonsnivåer C7000 Basic (standard) Enkel kontroller uten display med alle nødvendige funksjoner for regulering. Styres via egen ekstern enhet. C7000 Light Samme som Basic men med eget display for å lese og endre verdier. Kan kontrollere opp til 31 enheter. C7000 Advanced. Samme som light men med kommunikasjonsmodul til byggovervåkings anlegg via Modbus (eller andre ) Compact dx størrelser Dimensjoner Enhet Bredde mm Høyde mm Dybde mm Befukter kapasitet kg/t Maks ant varme trinn stk El trinn 1 kw 4/9 4/9 4/9 4/9 4/9 Eltrinn 2 kw 4 4/9 4/9 4/9 4/9 Eltrinn 3 kw /9 4/9 Maks eltrinn kw Side 9 av 20

10 Luftkjølt kondensator type SCS for R407c for Compact og Cyberair v.2 SCS Luftkjølt kondensator. Horisontal og vertikal luftstrøm. Vifter i 350 eller 500 mm. R407c. Alle kondensatorer bruker 230/1 vifter. Kondensator kan leveres for vertikal eller horisontal luftstrøm TILBEHØR Vibrasjonsdempere, lengre ben Hovedbrytere Trykkregulering Spenningsregulering Frekvensomformere vifter Cu/cu batteri eller epoxy lameller For serie CCU/CCD A Tekniske data Modell 41A 61A 81A 121A 171A 201A Total kjølekapasitet kw 4,9 6,8 8,9 12,4 17,8 22,6 Kondensator effekt kw 6,4 9 11,5 15,7 22,5 28,5 Type kondensator SCS 035/1A4* 035/1A4 035/1C4 035/2B4* 035/2C4 035/3A4 Kapasitet kw 6,9 9,5 12,0 16,1 24,4 28,7 Vifteturtall rpm Effektforbruk W Vekt kg Lyd på 10 meter db(a) Mål L x B x H cm 74x61x65 74x61x65 74x61x65 129x61x65 129x61x65 184x61x65 For serie CSD/CSU A Tekniske data Modell 201A 271A 301A 351A 431A 521A 352A Total kjølekapasitet kw 20,1 27,3 31,0 35,0 45,0 53,2 36,0 Kondensator effekt kw 24,2 32,6 37, x 22 Type kondensator SCS 035/3A4 035/3B4 035/3C4 050/2B6 050/3B8 050/3B6 2 x 035/2C4 Kapasitet kw 29,1 33, , ,6 Vifteturtall rpm Effektforbruk W Vekt kg Lyd på 10 meter db(a) Mål L x B x H cm 184x61x65 184x61x65 184x61x65 187x88x94 272x88x94 272x88x94 129x61x65 Tekniske data Modell 442A 542A 602A 652A 702A 852A 1052A Total kjølekapasitet kw 46,3 54,5 62,5 66,9 72,0 87,3 104,3 Kondensator effekt kw 2 x 28 2 x 33 2 x 38 2 x 42 2 x 43 2 x 53 2 x 63 Type kondensator SCS 2 x 035/3A4 2 x 035/3B4 2 x 035/3C4 2 x 050/2B6 2 x 050/2B6 2 x 050/3B8 2 x 050/3B6 Kapasitet kw 29,1 33, ,9 46, Vifteturtall rpm Effektforbruk W Vekt kg Lyd på 10 meter db(a) Mål L x B x H cm 184x61x65 184x61x65 184x61x65 187x88x94 187x88x94 272x88x94 272x88x94 Side 10 av 20

11 Side 11 av 20

12 Kjøling av datarom Tele og datarom Behov for datakjøling er endret fra de store sentralene til mange små innen tele, internett, serverom osv. Felles for utstyret er elektronikk som skal kjøles ned for å holde temperaturer som hindrer stans og forlenger levetid. Man skal ikke putte mange servere inn i et rom før temperaturen stiger over 30 0 C. Historisk sett er det brukt mye splitt aggregater for å kjøle små og mellomstore datarom. Tidligere var belastningen lav og datarommet besto av spredte komponenter. I dag med rack som inneholder komponenter er belastningen veldig mye større pr m 2 gulvflate men det er også viktigere å ikke få såkalte hotspot på elektronikken. Hot spot er steder hvor luften ikke kommer til grunnet f.eks for lav luftstrøm. Dette kan gi lokale høye temperaturer som medfører havari. Det er derfor betydelig forskjell mellom en splitt og et dataromsaggregat, både når det gjelder luftmengde og innblåst temperatur. Verdt å vite om dataromsaggregat. Et dataromsaggregat har høy luftmengde og høy innblåsningstemperatur for ikke å skape kondens på elektronikken, pluss at man skal sikre best mulig luftbevegelse rundt de elektroniske komponentene. Aggregatene leveres for up eller downflow. Downflow aggregater brukes med datagulv hvor man via perforeringer i gulvet fører luften opp der hvor man har lastene. Det er viktig at gulvet har nok høyde rundt aggregatet og at ikke rør, kabler, bruer eller andre komponenter stenger luftstrømmen. Upflow blåser ut på toppen og sprer luften sin enten fritt i rommet eller via kanaler. Sikkerhet er en annet aspekt for datakjøling. Nedetid er ikke akseptabelt i enkelte kritiske sentraler som tele og data. Sikkerhet kan da bygges ved flere aggregater som delvis overlapper eller står stand by. Men også via dual funksjon uniter som kan bruke f. eks nettvann hvis husets kjøleaggregat ikke virker. Avanserte funksjoner med styringer av sikkerhet og driftsfunksjoner kjennetegner også et dataromsaggregat. Side 12 av 20

13 Forskjell dataromsaggregat og splitt. Dataromsaggregat Vesentlig større luftmengde noe som gir mindre avfukting og bedre luftdistribusjon i rommet. Normalt har disse uniter 2 3 ganger så høy luftmengde som en splitt. Dette gjør store forskjeller på innblåsningstemperaturen og gir mer kjøling og mindre avfuktning. Splitt aggregat Vesentlig mindre luftmengde gir lavere innblåsning og større deler av effekten går til avfukting. Fare for ising og drypping fra enhet i rommet er derfor også større. Lave utetemperaturer Fungerer ned til 15 0 C men kan også leveres ned til Må ha tilleggs utstyr for å gå om vinteren C Kan leveres opp til EU6 Filter Normal EU 2 filter maks Frikjøling Kan leveres med frikjøling standard. Dette gir store Frikjøling må løses utenom splitten med egne vifter besparelser Laget for 24 timers drift hele året Driftstid Laget for kortere drift sommerstid Overvåking Masse automatikkfunskjoner med alarmer Ingen funksjoner innebygget fjernovervåking osv. Nødventilasjon Kan automatisk styre nødventilasjon ved feil eller Ingen nødventilasjon må bygges ved siden av strømbrudd Side 13 av 20

14 Downflow eller upflow Et dataromsaggregat er enten av funksjon opflow som blåser opp i rommet og sender nedkjølt luft fritt ut i rommet. Ved små rom med god luftspredning er dette en vanlig løsning. Ved større rom er downflow brukt. Da blåser aggregatet ned i datagulvet og perforerte plater i gulvet kan plasseres slik at de blåser opp under utstyret. Høyden under datagulvet bør være cm og spesielt rundt aggregatet er det viktig at luftstrømmen ikke blokeres. Upflow (oppadgående luftstrøm) Her er det ikke datagulv og kjølt luft tilføres inn i rommet fra toppen av kjøleaggregatet. Etter å ha sirkulert i rommet, suges den tilbake via rister i front av kjøleaggregat. Løsningen vil ikke kunne styre luften i like stor grad som ved plater som kan flyttes i et datagulv. Luftmengden må også være stor nok til å nå hele rommet. Best egnet for rom med liten kjølebelastning Downflow (nedadgående luftstrøm) Den mest brukte løsning for Datarom. Kjølt og behandlet luft tilføres under gulvet og opp igjennom datamaskinene via perforerte plater i gulvet. Retur luften suges rett fra rommet tilbake til toppen av kjøleaggregatet. Downflow Samme løsning som over, men luften trekkes tilbake gjennom en kanal eller via hull i himling. Downflow Ved anlegg med behov for maksimal sikkerhet kan man plassere kjøleuniteten på utsiden for å hindre unødvendige besøk inn i rommet.. Ved bruk av aggregater med vann vil man do også kunne begrense legging av vannrør i selve datarommet. Side 14 av 20

15 Datagulv I større datahaller har man ofte en såkalt datagulv som er distribusjonskanal for luft fra aggregatene. Kjøleaggregatet sender kald luft under gulvet og via paneler i gulvet som er enten åpne eller delvis perforert kan man sende luften dit man vil. I teorien skal altså datagulvet brukes som en fremføringkanal for den kalde luften Side 15 av 20

16 Dessverre ser man alt for ofte at under gulvet er det et rot av kabler som gjør at luften ikke kommer frem dit den skal DET HJELPER IKKE Å PUTTE INN MER KJØLEEFFEKT HVIS DENNE IKKE KOMMER FREM UNDER GULVET. DET ER SPESIELT VIKTIG AT DET FINNES GOD PLASS NÆRME AGGREGATET HVOR LUFTEN HAR STOR HASTIGHET. God planlegging og riktig legging av kabler er derfor viktig, I norm VDI 2054 kommer man med anbefalinger for høyde på datagulv. Denne ser ut som følger. Side 16 av 20

17 Drift og vedlikehold Se eget hefte for igangkjøring, service og feilsøking. Et dataromsaggregat type A består av kuldekrets, vifte, batteri, filter og en regulator. Det viktige med produktet er å holde filter rent og aldri kjøre aggregatet uten filter. Sørg for at drenering er åpne slik at kondensvann kan fjernes. Gjør aggregatet strømløs før du åpne luker og begynner ettersyn. Ikke stikk spisse ting i viften for å gjøre rent da dette kan skade viftehjulene og gi ubalanse, Åpne aggregatet. Aggregatet åpnes via den elektriske døren og paneler fjernes via denne.. Alt vedlikehold kan utføres fra fronten av aggregatet. Filterskift Stopp aggregatet Merk aggregatet med at det ikke skal røres under service. Vent til viften har stanset helt Skru av hovedbryter på aggregatet. Fjern paneler og skift filter. Fjern skilt skru påpaneler og hovedbryter og start aggregatet igjen. Regulering. Se eget hefte for aktuell kontroller. CompTroll 1002 er et komplett kontroll system for dataromsaggregat. Mikroprosessorer styrer reguleringen og via display kan man lese og stille driftsparametere. Funksjoner som kjøling, ettervarme befuktning (tilbehør), avfuktning er kontinuerlig overvåket og kontrollert. Side 17 av 20

18 Demontering w w w. n e. n o Alle kjøleaggregater inneholder kuldemedier og EE (elektronisk) avfall som skal spesialbehandles ved spesielt deponi. Ved deponi blir elektronisk utstyr demonteres og ulike metaller og øvrige materialer sorteres for gjenvinning. De miljøskadelige komponentene tas hånd om og uskadeliggjøres. Novema kulde betaler årlig en avgift slik at våre kunder kan levere sine produkter ved godkjente deponier for kyndig destruksjon og sortering for resirkulasjon Kuldemedie blir i dag destruert på eget sted mens elektronikkavfall og metaller sorteres og gjenbrukes. F Gass direktiv I løpet av 2007/2008 kommer nye lover om lekkasjekontroll av produkter med kuldemedie. Det påhviler eier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll etter pkt 2 under: Se mer om Fgas på nettet. Eiere /operatører av anvendelser (ustyr) som det er referert til i paragraf 1 skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell som svarer til kravene i Artikkel 5, i overensstemmelse med følgende plan: 1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 5 kg fluorert drivhusgass. 2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned). 3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned. 4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv. Hensikten med denne paragrafen, lekkasjekontroll, er at utstyret eller systemet er undersøkt for lekkasjer ved hjelp av direkte eller indirekte metoder, med fokus på de anleggsdelene av utstyret eller systemet som mest sannsynlig kan lekke. De direkte og indirekte målemetodene for lekkasjekontroll skal være spesifisert i den standard kontrollkrav som det er referert til i paragraf 7. Side 18 av 20

19 Side 19 av 20

20 Spør oss om: mini splitt, multi splitt, viftekovenktorer, tak kasetter, befuktere, kuldeprodukter, varmepumper, akkumuleringstanker, pumper, platevekslere, elektrokjeler, tørrkjølere, luftkjølte kondensatorer, tele og datakjøling, kjøl og frys, service, montasje og reservedeler. Skedsmokorset tlf.: Fredrikstad tlf.: Bergen tlf.: Trondheim tlf.:

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer