INNHOLD. Innledning Visjon og mål Henvendelser Bivirkningsarbeid Publikasjoner og andre presentasjoner...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning... 3. Visjon og mål... 4. Henvendelser... 4. Bivirkningsarbeid... 5. Publikasjoner og andre presentasjoner..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 INNHOLD Innledning... 3 Visjon og mål... 4 Henvendelser... 4 Bivirkningsarbeid... 5 Publikasjoner og andre presentasjoner... 6 Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter... 8 Utvikling av tjenester

3 INNLEDNING Faglig forsvarlig og riktig bruk av legemidler (rasjonell legemiddelbruk) er et sentralt element i norsk legemiddelpolitikk. Stortingsmelding nr. 18, Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, beskriver behovet for å styrke arbeidet med produsentuavhengig legemiddelinformasjon, og i større grad nå ut til helsepersonell og publikum. Dette sees i sammenheng med at utfordringene på legemiddelområdet blir større med et mer komplekst og sammensatt legemiddelmarked, samtidig som utviklingen gjør det mer krevende for helsepersonell å holde seg tilstrekkelig faglig oppdatert om endringer på legemiddelområdet i en travel klinisk hverdag. I følge St.prp. nr 1 skal RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) bidra med formidling av produsentuavhengig legemiddelinformasjon og økt bevissthet om legemidler, slik at legemiddelbruken optimaliseres til beste for den enkelte pasient. Dette forutsetter et aktivt samarbeid med helsepersonell i regionen. RELIS utreder problemstillinger om legemidler og legemiddelbruk fra helsepersonell. Spørsmålene er i mange tilfeller forbundet med pågående behandling hos pasienter med flere sykdommer eller legemidler, der generell legemiddelinformasjon ikke er tilstrekkelig utdypende. Bivirkningsovervåking er et sentralt felt innenfor legemiddelområdet. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell evalueres og kommenteres av RELIS i aktuell region. Siden desentraliseringen av meldesystemet i 2003 har omfanget av bivirkningsarbeidet økt betraktelig. RELIS er engasjert i undervisning og forskningsprosjekter. RELIS er etablert i samtlige fem helseregioner, og det er et utstrakt faglig og administrativt samarbeid mellom sentrene. Dette ble forsterket i 2005 gjennom en stor felles satsning på ny nettside, etablering av nyhetsbrev og profileringskampanje. Tidligere spørsmål og svar er tilgjengelig i RELIS databasen som er gratis og søkbar. RELIS finansieres ved tilskudd fra Sosial- og Helsedepartementet gjennom kap. 751 Apotekvesenet, post 70. Bevilgningen var i 2005 på totalt 16,743 mill. kr. Tilskuddet forvaltes av Statens legemiddelverk, som også gjennomgår og videreformidler budsjettforslag og regnskapsrapporter og som styrer bruk av midlene gjennom årlige oppdragsbrev og krav til faglig og økonomisk rapportering. Samtlige RELIS er lokalisert ved et universitetssykehus og har et nært samarbeid med sykehusenes avdelinger for klinisk farmakologi. 3

4 VISJON OG MÅL Visjon RELIS hjelp til å ta de riktige valgene i legemiddelspørsmål Overordnet mål Bedre legemiddelbehandling gjennom Aktuell informasjon om legemidler Bivirkningsforebyggende arbeid Forskning og undervisning HENVENDELSER I 2005 ble det besvart i underkant av 1900 henvendelser som gjaldt alle aspekter ved legemiddelbruk (tabell). Dette var en økning på 32 % i forhold til 2004 og tilsvarte gjennomsnittlig 0,4 henvendelser pr innbyggere. Spørsmålene kom fra forskjellige yrkesgrupper (figur). Type spørsmål Bivirkninger 24% Graviditet og amming 21% Interaksjoner 16% Terapi, farmakologi og farmakokinetikk 15% Dokumentasjon 15% Alternativ medisin 4% Farmasi 3% Annet 4% Andel av henvendelsene Kvinne med lungekreft er behandlet med Carboplatin (karboplatin) og Taxotere (docetaxel). Hun bruker en rekke legemidler: Esidrex (hydroklortiazid), Marevan (warfarin), Mucomyst (acetylcystein), Paralgin forte (kodein/paracetamol), Paracet (paracetamol), Medrol (metylprednisolon), Laxoberal (natriumpikosulfat), Oxycontin (oksykodon), Zofran (odansetron), Atrovent (ipatropium), Ventoline (salbutamol), Folsyre og Betolvex (cyanokobalamin). Hun fikk en hepatitt med økning i leverenzymer; ASAT økte fra 72 til 2000 i løpet av to dager, ALAT 900, ALP 683 og gamma-gt 1135 i samme tidsrom. Kan paracetamol i terapeutiske doser gi leverskade? Lege ønsker nå å starte behandling med enten Alimta (pemetrexed) eller Tarceva (erlotinib) og ønsker en vurdering av disse medikamentene i relasjon til hepatit En kvinne har tatt 'angrepille' som levonorgestrel (NorLevo) og lurer på om hun kan fortsette å amme. I følge Felleskatalogteksten bør angrepillen ikke anvendes under amming. 4

5 HENVENDELSER 2005 FORDELING PÅ YRKESGRUPPER Sykepleier 5 % Farmasøyt 26 % Annet 7 % Lege 61 % Tannlege 1 % BIVIRKNINGSARBEID RELIS og Statens legemiddelverk samarbeider om å innhente, vurdere og kommentere bivirkningsmeldinger. Det ble mottatt 1727 meldinger i 2005, en økning på 11 % i forhold til Av disse kom 525 (30 %) fra farmasøyter. Antall meldinger Fordeling av bivirkningsmeldinger på region Pr innbyggere RELIS Midt-Norge 282 0,44 RELIS Nord-Norge 161 0,35 RELIS Øst * 570 0,35 RELIS Sør 429 0,48 RELIS Vest 285 0,30 Totalt ,38 * Inkl. sykehusene Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi Vakthavende lege ved medisinsk avdeling blir innimellom kontaktet fordi en infusjon har gått ekstravasalt og det er spørsmål om hvor vevstoksisk det aktuelle stoffet er. Informasjon om dette er lett å finne når det dreier seg om cytostatika, men ikke når det gjelder andre medikamenter (spørsmålet dreier seg ofte om antibiotika). Problemstillingen er sjelden eller aldri nevnt i Legemiddelhåndboka eller Felleskatalogen. Finnes informasjon om vevstoksisitet ved ekstravasal infusjon samlet noe sted, f.eks. søkbart på internett? Hva er det minst risikofylte medikamentelle antikonsepsjonen til kvinner i alderen år, som ikke tidligere har født, røyker/ikke røyker, med tromboemboliske sykdommer i familiene, og som eventuelt har hatt dette selv? Kan man nedtone risikoen for tromboemboli dersom APC-resistenstest viser ingen sannsynlig risiko? De fleste slike pasienter ønsker peroral antikonsepsjon. Er det mulig eller bør man satse på intrauterint innlegg (IUD)? 5

6 Fordeling av bivirkningsmeldinger på fylke Antall meldinger Pr innbyggere Østfold 77 0,30 Akershus 148 0,30 Oslo 247 0,47 Hedmark 88 0,47 Oppland 53 0,29 Buskerud 80 0,33 Vestfold 114 0,52 Telemark 63 0,38 Aust-Agder 86 0,83 Vest-Agder 36 0,22 Rogaland 98 0,25 Hordaland 164 0,37 Sogn og Fjordane 30 0,28 Møre og Romsdal 109 0,45 Sør-Trøndelag 135 0,50 Nord-Trøndelag 42 0,33 Nordland 66 0,28 Troms 77 0,50 Finnmark 13 0,18 PUBLIKASJONER OG ANDRE PRESENTASJONER I 2005 publiserte RELIS 93 artikler av forskjellige typer. Dette fordelte seg på 20 tidsskriftartikler, 30 nettartikler, 20 bivirkningsartikler og 23 notiser. Alle publikasjonene finnes på Tidsskriftartikler Hasselberg AK, Småbrekke L. Mulig interaksjon mellom warfarin og paracetamol. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(1): 8-9. Westergren T, Holager T, Stenberg-Nilsen H. Hudblødning, magesår og legemiddelbruk. Eksempler fra bivirkningsmeldinger. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(2): 4. Røed J. Trileptal (okskarbazepin) og amming. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(3): 12. Nordmo E, Småbrekke L. Klaseormedrue (black cohosh) mot menopausale plager. Utposten 2005; 34(2): Buajordet M. Misbruk av reisesyketabletter hos barn og ungdom - en kasusrapport. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(4): Cooper JG, Harboe K, Frost SK, Skadberg Ø. Ciprofloxacin interacts with thyroid replacement therapy. BMJ 2005; 330(7498): Westergren T, Schjøtt J. Imigran til sulfaallergiker. Utposten 2005; 34(3): 43. Solhaug V, Nergård CS. Tranebær til forebygging av urinveisinfeksjon. Nor Farmaceut Tidsskr 2005;113(5): Westergren T. Uavhengig legemiddelinformasjon: Virkelighet og visjon. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(5): Methlie CB. Myggmidler og graviditet. Utposten 2005; 34(4): 47. Nordmo E, Småbrekke L. Bruk av astmamedisin under graviditet. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(6): 10. Holager T, Stenberg-Nilsen H. Hudbivirkninger av litium. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(7-8): 19. Amundstuen L, Roland PDH. Bruk av laktulose til laktoseintolerante pasienter. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(9):

7 Larsen BM, Solhaug V. Sikkerhetsvurdering og hormonelle virkninger av parabener. Utposten 2005; 34 (5): Castberg I, Spigset O. Kan behandling med radioaktivt jod ødelegge spyttproduksjonen? Utposten 2005; 34(6): 44. Frøynes W. Leggkramper og bruk av magnesium hos gravide. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(10): 14. Pettersen S. Samtidig bruk av Albyl-E og omega -3 fettsyrer. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(11): 12. Småbrekke L, Lillefloth AK, Log T Langtidsbehandling med lavmolekylært heparin: Risiko for osteoporose? Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(12): 28. Westergren T, Holager T. SSRI og graviditet. Utposten 2005; 34(7): Melien Ø, Skaali T, Myhr K, Brørs O. Venlafaxine and asthma. Nord J Psychiatry 2005; 59(6): Bivirkningssaker von Tangen-Jordan L, Holager T. Seroquel og utvikling av tvangshandlinger. RELIS database 2005; spm.nr. 2770, RELIS Sør. Lillefloth AK. Temozolomid og benmargsaplasi. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Solhaug, V. Vedvarende parestesi av tungen etter mandibularanestesi. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Dahl AG-D, Harg P, Stenberg-Nilsen H, Buajordet M, Granås AG, Berg CL, Flatberg P, Horn AM. Bivirkningsrapportering fra farmasøyter i apotek - en pilotstudie. Poster på Farmasidagene Johansen M. Lamotriginindusert psykose. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Røed J. Hudbivirkninger av allopurinol. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Grotnes J. Trimetoprimindusert aseptisk meningitt. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Grotnes J. Bivirkninger av naturmidlet Golden Dragon. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Årsrapport om legemiddelbivirkninger 2004: Interferon og pankreatitt. SSRI-preparater og bivirkninger. Rapporter om bisfosfonater og osteonekrose av kjeven i Amiodaron og tyreoideaforstyrrelser. Angiotensin II-antagonister og angioødem. Naturmidler og naturlegemidler. Biologiske inflammasjonsdempende midler. Bivirkninger i forbindelse med generisk (likeverdig) bytte. Westergren T. Kan Cipralex gi spasmer og dystoni? Bivirkningsartikkel fra RELIS. Røed J. Øyebivirkninger av Roaccutan. RELIS database 2005; spm.nr. 3211, RELIS Vest. Ugland, H. Metformin og laktacidose. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Foredrag, postere og workshops Holm Løvaas R. Innlegg Nidaroskongressen Bivirkningsmeldinger fra allmennleger i Myhr K. Rasjonell legemiddelbruk og informasjon fra produsenter og myndigheter. Innlegg NSAMs årsmøtekurs. Myhr K. Dagens (mangel på) krav til legemidler som søkes godkjent illustrert med duloksetinsaken. Innlegg NSAMs årsmøtekurs. 7

8 Westergren T, von Tangen-Jordan L, Holager T, Stenberg-Nilsen H. Bekymringsmeldinger: Statiner, interaksjoner og substitusjon. TNF-αhemmere og malignitet. Stabsmøte Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Westergren T. Risk/benefit assessment of NSAIDs/Coxibs, antidepressants and TNF α-inhibitors - old knowledge and new evidence. An update on present status. Medicines Information Group, European Society of Clinical Pharmacy, oktober Røed J. Bruk av antibiotika i sykehjem. EuroDURG Conference 2005, Nord-Irland. Småbrekke, Lars. Interaksjoner mellom legemidler og naturlegemidler. Innlegg NSAMS årsmøtekurs. Raknes, Guttorm. Alternativer til østrogen mot hetetokter ved menopause. Innlegg NSAMS årsmøtekurs. FORSKNING, UNDERVISNING OG ANDRE FAGLIGE AKTIVITETER Undervisning Det er undervist for medisiner-, farmasi- og radiografstudenter i form av forelesninger, seminarer og praksisveiledning, samt sensur ved Universitetet i Tromsø og høyskolen i Nord-Trøndelag. RELIS har undervist ved etter/videreutdanning for leger, farmasøyter, sykepleiere og vernepleiere. Faglige møter RELIS har deltatt og holdt innlegg på møter ved kliniske avdelinger, sykehus, legesentre, apotek, Statens legemiddelverk og forskjellige foreninger. RELIS Midt-Norge har avholdt RELIS-seminar i november 2005, med tema Rasjonell legemiddelbruk. Disse seminarene er årlige todagers kurs som er godkjent for legers etterutdannelse. Ansatte har deltatt på møter og kongresser innen klinisk farmakologi, farmakovigilans, klinisk farmasi og farmakoepidemiologi. FoU prosjekter Register over blødninger i gastromedisin. Kvalitetssikringsprosjekt i samarbeid med gastromedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Prosjektansvarlig: RELIS Øst. Bivirkningsrapportering fra farmasøyter i apotek. Samarbeidsprosjekt mellom blant andre RELIS, Apoforsk, Statens Reseptarhøyskole, Statens Legemiddelverk og Norges Apotekerforening. Videreutvikling av Felles prosjekt for alle RELIS ledet av egen profileringsgruppe. Prosjektansvarlig: RELIS Midt-Norge. Utarbeidelse av RELIS strategidokument og planlegning av organisasjonsutvikling. Prosjektansvarlig: RELIS Midt-Norge. Prosjekt om informasjonsbehov vedrørende bruk av legemidler under graviditet. Henvendelser til RELIS vedrørende graviditet og legemidler: Hvilke råd gir RELIS sammenlignet med de råd som gis i Felleskatalogen? Data er delvis registrert, og prosjektet videreføres i 2005/2006. Prosjektansvarlig: RELIS Vest. 8

9 Bruk av antibiotika i norske sykehjem. Bearbeiding og presentasjon av data på innkjøpsstatistikk for antibiotika og sykehjemsopplysninger for Samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prosjektansvarlig: RELIS Vest. E-vitaminpreparater til barn. Samarbeid med Barneklinikken, Rikshospitalet. Prosjektansvarlig: RELIS Sør. Compliance hos tuberkulosepasienter. Reseptundersøkelse. Samarbeid med Avd. for sykehushygiene, Rikshospitalet. Prosjektansvarlig: RELIS Sør. Referee RELIS har hatt referee-oppgaver for tidsskriftet Pharmacy World and Science og La Revue Prescrire. UTVIKLING AV TJENESTER Alle henvendelser til RELIS legges inn i en felles database, som er gratis tilgjengelig for helsepersonell, dvs. eksterne brukere. Databasen fungerer godt som et daglig arbeidsverktøy, og vedlikeholdsbehovet er redusert i forhold til ved innføringen. Ved utgangen av 2005 var det lagt inn nær ferdige utredninger i databasen. Tilbudet er fremdeles lite kjent blant helsepersonell. Det er derfor startet et større arbeid med profilering av sentrene og det legges større vekt på overordnede brukerrettede aktiviteter. Hjemmeside Hjemmesiden fikk ny design og aktiviteten økte i Siden hadde ca besøk i perioden mars-desember 2005, gjennomsnittlig besøk pr. måned, ca. 800 besøk av 115 unike brukere pr. dag. Sentrene har gått sammen om å finansiere en stilling som webmaster med ansvar for nettsider, spørsmålsdatabase og nyhetsbrev. Nyhetsbrev Det er etablert et elektronisk nyhetsbrev fra RELIS, med artikler og aktuelle saker som sentrene har arbeidet med. Nyhetsbrevet er gratis, og sendes påmeldt helsepersonell hver annen uke. Ved årsskiftet var det i overkant av 1370 abonnenter. Brevreklame og annonsering For at RELIS tilbud skal bli bedre kjent i helsevesenet, er det gjennomført forskjellige aktiviteter for å informere om virksomheten. I tillegg til hjemmeside og nyhetsbrev, har profileringen bestått av en brevutsendelse til landets allmennpraktikere og annonser på nettsiden og i papirutgaven av Tidsskrift for Den norske lægeforening. 9

10 Hvor finnes RELIS i din helseregion? RELIS Nord-Norge Tlf: Faks: E-post: RELIS Midt-Norge Tlf: Faks: E-post: RELIS Vest Tlf: Faks: E-post: RELIS Sør Tlf: Faks: E-post: RELIS Øst Tlf: Faks: E-post: 10

Innledning...3. Visjon og mål...3. Henvendelser...4. Bivirkningsarbeid...5. Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter...

Innledning...3. Visjon og mål...3. Henvendelser...4. Bivirkningsarbeid...5. Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter... Årsrapport 2006 INNHOLD Innledning...3 Visjon og mål...3 Henvendelser...4 Bivirkningsarbeid...5 Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter...6 Utvikling av tjenester...7 Publikasjoner...8 2 INNLEDNING

Detaljer

INNHOLD. Innledning... 3. Visjon og mål... 3. Henvendelser... 3. Bivirkningsarbeid... 4 IT... 4. Publikasjoner og andre presentasjoner...

INNHOLD. Innledning... 3. Visjon og mål... 3. Henvendelser... 3. Bivirkningsarbeid... 4 IT... 4. Publikasjoner og andre presentasjoner... ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Innledning....................................................... 3 Visjon og mål.................................................... 3 Henvendelser....................................................

Detaljer

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi Hvilke ressurser kan vi bidra med ute blant klinikere? Hvordan kan vi nås? Hvordan kan vi bidra til bedret legemiddelinformasjon og økt legemiddelsikkerhet? RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning...3. Visjon og mål...4. Legemiddelspørsmål...4. Bivirkningsarbeid...5

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning...3. Visjon og mål...4. Legemiddelspørsmål...4. Bivirkningsarbeid...5 Årsrapport 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 Visjon og mål...4 Legemiddelspørsmål...4 Bivirkningsarbeid...5 Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter...6 Nyhetsbrev og hjemmeside...7 Publikasjoner

Detaljer

Ann-Katrin Eriksen, farmasøyt Christine L. Bandlien, lege RELIS Midt-Norge Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital. 30.

Ann-Katrin Eriksen, farmasøyt Christine L. Bandlien, lege RELIS Midt-Norge Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital. 30. Ann-Katrin Eriksen, farmasøyt Christine L. Bandlien, lege RELIS Midt-Norge Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital 30. august 2016 Hvem er RELIS? o Regionale legemiddelinformasjonssentre o

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest Farmasidagene 2011 Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest RELIS-prosjekt finansiert av HOD Bakgrunn Behov for å styrke offentlig legemiddelinformasjon til pasienter St.mld 18,

Detaljer

Overordnede mål... 5. RELIS + smarttelefoner = sant... 11 RELIS nyhetsbrev... 11. Antall bivirkningsmeldinger... 12 Bivirkningsårsrapport...

Overordnede mål... 5. RELIS + smarttelefoner = sant... 11 RELIS nyhetsbrev... 11. Antall bivirkningsmeldinger... 12 Bivirkningsårsrapport... Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING.................................................. 4 VISJON...................................................... 5 Overordnede mål..................................................

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Årsrapport 2014. www.relis.no

Årsrapport 2014. www.relis.no Årsrapport 2014 www.relis.no NØKKELTALL FOR RELIS 2014 RELIS HAR BEHANDLET: 3070 legemiddelspørsmål (+7 %) 1174 bivirkningsmeldinger (+9 %) 2241 spørsmål fra gravide og ammende (+6 %) RELIS-ANSATTE HAR

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell ÅRSRAPPORT. www.relis.no

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell ÅRSRAPPORT. www.relis.no Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell ÅRSRAPPORT 2015 www.relis.no NØKKELTALL FOR RELIS 2015 RELIS HAR BEHANDLET: 3267 legemiddelspørsmål (+6 %) 1200 bivirkningsmeldinger (+2 %) 591

Detaljer

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar?

Råd om kildebruk. RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter. Spesifiser spørsmålet! Hvordan finner RELIS svar? Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Som man roper i skogen får man svar.. Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet

Detaljer

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Møre og Romsdal, Molde 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Hensikten

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter

RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Råd om kildebruk Fagdag 20. sept. 2012 Faggruppen for klinisk farmasi Randi Myhr, RELIS Sør-Øst RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter Offentlig finansiert virksomhet Spørsmål og svar-tjeneste for

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet?

Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet? Hvordan oppfattes risiko ved bruk av legemidler og andre substanser i svangerskapet? Hedvig Nordeng, 1. amanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Studier fra utlandet viser: Gravide

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta i sjukeheim? Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og lovverk 1996 Forskrift om smittevern

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Hedmark og Oppland, Biri 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Førde, Sogn og Fjordane 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse Nordland, mars 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme-

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007

REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007 Medlemmer og varamedlemmer i Bivirkningsnemnda Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2007-02-26 200700537 LB/OV/BW REFERAT FRA MØTE I BIVIRKNINGSNEMNDA 1. FEBRUAR 2007

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? -

Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? - Nye orale antikoagulantia(noak) - hva viser farmakologibarometeret? - Tormod K Bjånes Lege, Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus www.helse-bergen.no/lkb www.relis.no

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Hedmark og Oppland, Hamar 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE 2016

ERFARINGSKONFERANSE 2016 ERFARINGSKONFERANSE 2016 Heidi Vige, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder 24.11.16 4 tilsyn Veldig mye bra, noen betraktninger Hvem er virksomhetsleder? Forskrift om legemiddelhåndtering

Detaljer

MinJournal Pasientsentrert databehandling

MinJournal Pasientsentrert databehandling MinJournal Pasientsentrert databehandling Personlig journal Visjon! En personlig journal (PHR) er en elektronisk journal som pasienten selv styrer, eier og kontrollerer. En personlig, fullstendig, oppdatert

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn?

Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn? Øyvind Melien Leder av Legemiddelkomiteen, Oslo universitessykehus, Rikshospitalet Fung. leder Regionalt legemiddelforum, Helse

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken, Jonas Minet Kinge, Lars Johan Hauge, Geir Bukholm, Kari Furu, Pål Surén,

Detaljer

NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN

NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Gjennom DELING av kunnskap, erfaring, forståelse, engasjement. Bidra til at legemiddelbehandling

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer