HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014"

Transkript

1 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2014 ble det meldt inn 1213 tilfeller med hepatitt C til MSIS-registeret, 673 tilfeller av kronisk hepatitt B og 22 tilfeller av akutt hepatitt B. Tilfellene fordeler seg over hele landet, men forekommer i større grad i og rundt de store byene i Norge (se tabell 1). Tabell 1. Tilfeller av akutt og kronisk hepatitt B, og hepatitt C meldt MSIS 2014 etter bostedsfylke Fylker Hepatitt B, akutt Hepatitt B, kronisk Hepatitt C Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ukjent fylke Total Det meldes flere tilfeller blant menn både for hepatitt B og C. Det ble i 2014 meldt 6 kvinner og 16 menn med akutt hepatitt B, og 230 kvinner og 414 menn med kronisk hepatitt B. For hepatitt C ble det meldt 408 tilfeller av kvinner og 784 tilfeller av menn. I de resterende tilfeller av kronisk hepatitt B og C er kjønn ukjent. Antall meldte tilfeller av akutt og kronisk hepatitt B holder seg på et stabilt nivå. Hepatitt C var meldingspliktig mellom 1992 til 2007 kun som akutt infeksjon, og ble først gjort generelt meldingspliktig i Det har vært en nedgang i antall årlige meldte tilfeller siden De første årene etter 2008 fikk man meldt mange personer som var smittet for flere år siden. En viktig årsak til nedgangen er at man nå i mindre grad får meldt «gamle» tilfeller. MSIS-data forteller derfor i liten grad om smittesituasjonen i dag, og vi kan av våre data ikke si sikkert at det i dag foregår mindre nysmitte av hepatitt C enn tidligere år. I 2014 ble det til Folkehelseinstituttet meldt 1213 tilfeller mot 1318 tilfeller i

2 Figur 1. Tilfeller av hepatitt B (akutt og kronisk) og hepatitt C meldt til MSIS Hepatitt B Hepatitt B-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner blant innvandrere som antas å være smittet ved fødselen eller i de første barneårene i opprinnelseslandet Hvert år meldes det til MSIS nydiagnostiserte tilfeller av kronisk hepatitt B. Av 673 meldte tilfeller av kronisk hepatitt B, var majoriteten smittet før innvandring til Norge (se tabell 2). Den største gruppen (83 personer) var født i Eritrea. Andre fødeland med mange tilfeller var Somalia, Polen, Romania, Syria, Kina, Thailand og Filippinene. Dette reflekterer i høy grad hvor innvandrere kommer fra. For kronisk hepatitt B antas majoriteten å være smittet fra mor til barn under fødsel i opprinnelseslandet, mens en liten andel av tilfellene fordeler seg mellom seksuell smitte (6 tilfeller) og ved sprøytebruk (7 tilfeller). Etter en betydelig økning av tilfeller av akutt infeksjon blant personer som tar stoff med sprøyter i perioden , diagnostiseres det i dag årlig ca akutte tilfeller av sykdommen, hovedsakelig smittet ved sprøytebruk eller ved seksuell kontakt. Antall rapporterte tilfeller med akutt hepatitt B er nå på et lavt nivå. For de 22 tilfellene av akutt hepatitt B som ble meldt i 2014 var to personer fra et annet land enn Norge. Litt over halvparten (12 personer) ble meldt som smittet i utlandet og resten i Norge (se tabell 2). Av alle de 22 tilfellene med akutt hepatitt B var 19 smittet seksuelt, de fleste heteroseksuelt. Av de 12 heteroseksuelt smittede, var 4 smittet i Norge, 3 i Thailand og de resterende 5 i andre land. De fire meldt som smittet homoseksuelt, var alle smittet i Norge. Kun ett tilfelle av smitte via sprøytebruk ble diagnostisert i 2014 hos en kvinne som ble smittet i Norge. Gjennomsnittlig alder av alle smittet med akutt hepatitt B i 2014 var 43,5 år. Tabell 2. Tilfeller av akutt og kronisk hepatitt B meldt til MSIS i 2014 etter årsak til opphold i utland Smittested Hepatitt B, akutt Hepatitt B, kronisk Totalt Smittet før innvandring til Norge Ved turisme i utlandet Annen utenlands smitte Smittet i Norge Annet/ukjent Totalt

3 Figur 2 viser fordelingen mellom akutt og kronisk hepatitt B fordelt på aldersgrupper. Majoriteten av de registrerte er i aldersgruppen år. Figur 2. Tilfeller av akutt og kronisk hepatitt B meldt til MSIS i 2014 etter aldersgrupper. Hepatitt C Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt smittet ved at de tar eller tidligere har tatt stoff med sprøyter. Om lag 18 % (223 tilfeller) av de meldte tilfellene er oppgitt å være smittet i utlandet, de aller fleste før innvandring til Norge. I 2014 ble det meldt 1213 tilfeller (24 tilfeller per innbyggere) med hepatitt C til MSISregisteret. Som vist i figur 3 fordeler tilfellene seg ujevnt mellom menn (784 tilfeller) og kvinner (408 tilfeller). Alder ved innmelding viser at selv om det er flest menn som meldes med hepatitt C, er kvinner overrepresentert i de aller yngste aldersgruppene. 3

4 Figur 3. Tilfeller av hepatitt C meldt til MSIS i 2014 etter kjønn og aldersgrupper 70 % (853/1213) av alle meldte tilfellene i 2014 var av norsk herkomst, og majoriteten av disse antas å være smittet i Norge. MSIS mottok i 59 % av tilfellene informasjon om antatt smittemåte. Av disse var 86 % (619/716) smittet ved sprøytebruk. Gruppen uten informasjon om smittemåte (260 tilfeller) og med ukjent smittemåte (234 tilfeller) reflekterer både manglende meldinger fra leger, men også vanskeligheten med å anta smittemåte når smittetidspunktet som oftest er ukjent. I Norge har det som i resten av Europa, de siste årene kommet rapporter om tilfeller av hepatitt C- smitte blant menn som har sex med menn. Tatovering utført under dårlige hygieniske forhold er en aktuell smittemåte for hepatitt C, og det meldes hvert år noen tilfeller med blod/stikkskade fra utlandet som tilskrives tatovering. Andre aktuelle stikkskader er via uhell med sprøytestikk i eller utenfor helseinstitusjoner og ved tannbehandling i utlandet. I 2014 ble 7 tilfeller meldt til MSIS, hvor diagnostiserende lege har oppgitt antatt smittemåte til blodoverføring i Norge før screening av blodprodukter startet i oppgir smitte gjennom blodoverføring/blodprodukter i utlandet. Tilfellene med nosokomial smitte er alle smittet på sykehus eller under behandling i utlandet (se tabell 3). Tabell 3. Tilfeller av hepatitt C meldt til MSIS i 2014 etter antatt smittevei Smittemåte Antall Blod/stikkskade 50 Seksuelt 38 Mor-barn 4 Nosokomial 7 Sprøyter 619 Ukjent 495 Totalt

5 Av 341 innvandrere som ble meldt med hepatitt C i 2014 var 59 % (200 tilfeller) registrert som smittet før innvandring, men i 112 tilfeller smittested ukjent. Man antar at majoriteten av disse også er smittet før innvandring til Norge. Av 31 innvandrere som ble meldt som smittet i Norge var 77 % (24 tilfeller) smittet av urene sprøyter. I Norge er det i studier funnet en prevalens av hepatitt C i den generelle befolkningen på 0,5 % (3). I Oslo er det i prevalensundersøkelser som Oslo kommune og FHI gjennomfører blant personer som tar stoff med sprøyter funnet en betydelig forekomst på % som har antistoffer mot hepatitt C (4). Testing De fleste som smittes med kronisk hepatitt B eller C får ingen eller få symptomer. Det er derfor viktig at personer som kan ha blitt utsatt for en mulig smitterisiko tester seg. Dette gjelder særlig personer som: er født eller oppvokst i mellom- eller høyendemisk områder for hepatitt B eller C tar eller har tatt stoff med sprøyter har fått blodoverføring i utlandet, utenfor Norden har fått tatovering i utlandet, utenfor Norden har eller har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med menn som har sex med menn har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med personer fra områder hvor sykdommene er utbredt har hatt ubeskyttet seksuell kontakt med person som har tatt stoff med sprøyter har vært utsatt for yrkesmessig eksponering, for eksempel i helsevesenet Det er spesielt viktig at gravide som har vært i en slik mulig risikosituasjon blir testet i forløpet av graviditeten. Grunnen er at både hepatitt B og hepatitt C kan bli overført til barnet under graviditet og fødsel. For hepatitt B finnes det svært effektive tiltak for å redusere smitterisikoen fra mor til barn. For hepatitt C eksisterer det per i dag ikke effektive tiltak for å redusere smitterisiko mellom mor og barn, men risikoen er liten (5). Behandling og oppfølging av personer med kronisk virale hepatitter Det finnes per i dag ingen oversikt over hvor mange av hepatitt B og C-smittede i Norge som har utviklet leversykdom eller hvor mange som er behandlingstrengende. Det utvikles stadig nye, effektive medikamenter i behandling av hepatitt C og behandlingsresultatene er nå gode. Målet for behandling av hepatitt C er at pasienten skal bli virusfri, mens behandlingsmålet for hepatitt B er å redusere viruskonsentrasjonen i blod og dermed minske risikoen for å utvikle leverskader og leverkreft. Alle som diagnostiseres med kronisk hepatitt B eller C må sikres god smittevernrådgiving og bør henvises til spesialist for vurdering av behov for videre oppfølging og eventuelt behandling. For smittede med hepatitt B er det viktig at nærkontakter tilbys vaksine. Hepatitt C-forum på internett Det er opprettet et hepatitt C-forum på internett som er opprettet og drevet av smittede selv (6). Forumet fungerer som en nettbasert støttegruppe under behandlingen. Der finnes nyttig informasjon, tips og ikke minst flere blogger som beskriver behandlingen, bivirkninger og erfaringer som er nyttige å dele med andre. 5

6 Referanser 1. WHO. Hepatitis: frequently asked questions: WHO; WHO. Immunization coverage: WHO; Dalgard O, Jeansson S, Skaug K, Raknerud N, Bell H. Hepatitis C in the general adult population of Oslo: prevalence and clinical spectrum. Scand J Gastroenterol. 2003;38(8): Årsrapport: Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner Oslo: Folkehelseinstituttet, Benova L, Mohamoud YA, Calvert C, Abu-Raddad LJ. Vertical transmission of hepatitis C virus: systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis. 2014;59(6): Hepatitt C-forum 6

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Tenåringsjenter: Sex. Lånekassen: Rike barn låner mest. Internett og mobiltelefon: Ikke lenger bare for de få. men ikke barn

Tenåringsjenter: Sex. Lånekassen: Rike barn låner mest. Internett og mobiltelefon: Ikke lenger bare for de få. men ikke barn Tidsskrift for levekår og livsstil Tenåringsjenter: Sex men ikke barn Lånekassen: Rike barn låner mest Internett og mobiltelefon: Ikke lenger bare for de få Utdanning og ulikhet Siden sist 6/2000 amfunnsspeilet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015 Influensasesongen 2014 2015 Influensaoverva king Uke 11 2014-15 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer