NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET"

Transkript

1 NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2006 Institutt for samfunnsøkonomi

2 INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORSKNING Vitenskapelige publikasjoner Konferansebidrag Forskningsopphold Instituttseminarer FORMIDLINGSVIRKSOMHET Artikler, aviskronikker og intervjuer Foredrag ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET UNDERVISNING Studenttall og eksamener Masteroppgaver/Hovedfagsoppgaver Dr. gradsavhandlinger Eksterne sensor- og undervisningsoppdrag Gjesteforelesninger ved ISØ ADMINISTRASJON Personaloversikt Verv ved NTNU Eksterne verv... 31

3 1. INNLEDNING Instituttet har de siste par årene hatt en veldig god utvikling både innen forskning og undervisning. I 2006 var det i forhold til 2005 en nedgang i vitenskapelige publikasjoner og noe lavere studiepoengsproduksjon på høyere grad. Studiepoengsproduksjonen på lavere grad har imidlertid hatt en positiv utvikling. FORSKNING Sentrale indikatorer for instituttets forskningsaktivitet er rapportert i tabell 1.1. Det ble publisert 18 artikler i internasjonale tidsskrifter. Det er i underkant av 1,5 artikler per vitenskapelig ansatt i fast stilling og er en nedgang på 25 prosent i forhold til Det er også en markert nedgang i antall artikler i nasjonale tidsskrift og kapitler i bøker. Innen vårt fag er det til dels store forsinkelser i publiseringsprosessen. Utviklingen vurderes derfor som naturlig fordi det var en unormalt stor publiseringsaktivitet de to foregående årene. Stort og økende omfang på presentasjoner på konferanser vitner om en meget aktiv deltakelse i det internasjonale forskermiljøet. Universitets- og høgskolerådet lager en enkelt indikator for publiseringsaktiviteten hvor det blir tatt hensyn til medforfatterskap og en enkel justering for kvaliteten på publiseringskanalen. I følge deres beregninger ble publiseringsaktiviteten halvert ved instituttet fra 2005 til I 2005 var imidlertid instituttet langt foran de andre norske samfunnsøkonomiske miljøene ved universiteter og høgskoler i publiseringsaktivitet per tilsatt med førstekompetanse. I 2006 er vi på linje med de andre store miljøene. 1

4 Tabell 1.1: Utvalgte indikatorer for instituttets forskningsaktivitet, År Artikler i internasjonale tidsskrifter Artikler i nasjonale tidsskrifter Faglige bøker og kapitler i bøker Presentasjoner på konferanser og seminarer UNDERVISNING Instituttet er ansvarlig for fem ulike studieprogram. Bachelorstudiet med fordypning i samfunnsøkonomi og det 2-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi er kjernen i undervisningstilbudet. Bachelorstudiet i politisk økonomi blir tilbudt i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap. De første kandidatene avsluttet dette studiet i Masterstudiet i finansiell økonomi blir tilbudt i samarbeid med Trondheim Økonomiske Høgskole og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. De første kandidatene avsluttet også dette studiet i 2006, og de var veldig etterspurt i arbeidsmarkedet. For det integrerte 5-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi vil de første kandidatene uteksamineres i Sentrale indikatorer på utviklingen i antall studenter er rapportert i tabell 1.2. Studiepoengproduksjonen på høyere grad sank med 7 prosent i 2006, men er 16 prosent over produksjonen i Situasjonen er nå stabil med opptak av studenter på 2-årige masterstudier hvert år. I 2006 var det 22 uteksaminerte masterkandidater i samfunnsøkonomi og 5 uteksaminerte kandidater i finansiell økonomi. På lavere grad økte studiepoengsproduksjonen med 14 prosent i Det er en gledelig utvikling etter et par år med nedgang. 2

5 Alle studieprogrammene synes å være populære. Det var 84 søkere til 25 studieplasser på det 2-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi og 93 søkere til 10 studieplasser i finansiell økonomi. For opptak til det 5-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi krevdes om lag karakteren 5 i gjennomsnitt fra videregående skole. Det var adgangsbegrensing til bachelorstudiet i samfunnsøkonomi for første gang i Tabell 1.2: Utvalgte indikatorer for instituttets undervisningsvirksomhet, År Studiepoengsproduksjon Studiepoengsproduksjon Uteksaminerte lavere grad høyere grad masterkandidater TILSATTE Hildegunn Stokke ble tilsatt som førsteamanuensis vinteren Instituttet har nå 13 vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Jon Hernes Fiva disputerte for doktorgraden. Etter et par år med lite disputaser vil det ta seg markert opp i Dagfinn Rime ble ansatt som førsteamanuensis II, Sofia Sandgren ble ansatt i post doc. stilling, mens Wenting Chen er ny stipendiat. 3

6 2. FORSKNING 2.1 VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ARTIKLER I INTERNASJONALE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER C.W. Armstrong og Anders Skonhoft: Marine reserves: A bio-economic model with asymmetric density dependent migration. Ecological Economics, 57, s Silje Aslaksen og Ragnar Torvik: A Theory of Civil Conflict and Democracy in Rentier States. Scandinavian Journal of Economics, 108 (4) s Lars- Erik Borge og Linn Renée Naper: Efficiency Potential and Efficiency Variation in Norwegian Lower Secondary Schools. Finanzarchiv, 62, s Gunnar Bårdsen, Q. Farooq Akram og Øyvind Eitrheim: Monetary policy and asset prices: To respond or not?. International journal of finance and economics, 3 (11) s Fredrik Carlsen, Kåre Johansen og K. Røed: Wage formation, regional migration and local labour market tightness. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, s Xinshen Diao, Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke: Learning by exporting and structural change: A Ramsey growth model of Thailand. Journal of Policy Modeling, 28, s Torberg Falch og Bjarne Strøm: Local flexibility in wage setting: evidence from the Norwegian local public sector. Empirical Economics, 31, s Jon Hernes Fiva: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. Finanzarchiv, 62, s Anne Borge Johannesen: Designing integrated conservation and development projects (ICDPs): Illegal hunting, wildlife conservation, and the welfare of the local people. Environment and Development Economics, (11) s

7 Halvor Mehlum, E. Miguel og Ragnar Torvik, Poverty and crime in 19th century Germany. Journal of Urban Economics, 59. Halvor Mehlum, Karl Ove Moene og Ragnar Torvik: Institutions and the resource curse. Economic Journal, 116. JA Robinson, Ragnar Torvik og T. Verdier: Political foundations of the resource curse. Journal of Development Economics, 79. Jørn Rattsø og Jon Hernes Fiva: Welfare Competition in Norway: Norms and Expenditures. European Journal of Political Economy, 22, s Anders Skonhoft: The costs and benefits of animal predation: An analysis of Scandinavian wolf re-colonization. Ecological Economics, 58, s Anders Skonhoft, H. Leirs, HP. Andreassen, LSA Mulungu og NC. Stenseth: The bioeconomics of controlling an African rodent pest species. Environment and Development Economics, 11, s F. Watzold, M. Drechsler, CW. Armstrong, S. Baumgartner, V. Grimm, A. Huth, C. Perrings, HP. Possingham, JF.Shogren og Anders Skonhoft et al.: Ecological-economic modeling for biodiversity management: Potential, pitfalls, and prospects. Conservation Biology, 20, s Ragnar Torvik, Karl Ove Moene og Halvor Mehlum: Cursed by Resources or Institutions? The World Economy, s Ragnar Torvik, Øistein Røisland og Kai Leitemo: Should Inflation- Targeting Central Banks Care about Traded and Non-Traded Sectors? The ICFAI Journal of Bank Management, 1, s ARTIKLER I NORSKE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Fredrik Carlsen, Betydningen av sosiale helseulikheter for overføringer i helseregionene. Norsk Økonomisk Tidsskrift, 120, s Fredrik Carlsen, Fremskrittspartiet oppslutning. Økonomisk forum, 60 (6), s , ISSN Fredrik Carlsen, Geografisk fordeling av helsetilstand og allmennlegetilbud. Økonomisk forum, 60 (2) s , ISSN

8 Fredrik Carlsen, Jostein Grytten, Julie Kjelvik og Irene Skau, Bedre allmennlegetjeneste gir mindre bruk av spesialisthelsetjenester. Tidsskrift for velferdsforskning, 9 (3) s , ISSN KAPITLER I BØKER Rune Skarstein: The Tanzanian smallholder under the yoke of liberalisation From bad to worse? I: Of Global Concern Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance. Stockholm, Sverige: Swedish International Development Cooperation Agency. ISBN s Ragnar Torvik, Halvor Mehlum og Karl Moene: Parasites. I: Poverty Traps. U.S.: Princeton University Press. ISBN , s RAPPORTER OG UTREDNINGER Hans Bonesrønning og Linn Renée Naper, Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov. ISBN s. SØF rapport; 5/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik, Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. ISBN s. SØF rapport; 3/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars- Erik Borge og Marianne Haraldsvik, Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. ISBN s. SØF rapport; 6/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik, Linn Renée Naper, og Kjell J. Sunnevåg, Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapport for ISBN s. SØF rapport; 2/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lar-Erik Borge og Linn Renée Naper, Ressursbruk i grunnopplæringen. ISBN s. SØF rapport; 1/06. Senter for økonomisk forskning AS. 6

9 Lars-Erik Borge og Kjell J. Sunnevåg, Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport. ISBN s. SØF rapport; 7/06. Senter for økonomisk forskning AS. Torberg Falch, Bjarne Strøm og Ragnhild Bremnes, Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. ISBN s. SØF rapport; 4/06. Senter for økonomisk forskning AS. Torberg Falch, Bjarne Strøm og Karen Byrhagen, Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke. ISBN s. SØF rapport; 8/06. Senter for økonomisk forskning AS. ARBEIDSNOTATER WORKING PAPER SERIES Silje Aslaksen og Jørgen Juel Andersen, Constitutions and the resource curse. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 11/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Lars-Erik Borge, Centralized or decentralized financing of local governments? Consequences for efficiency and inequality of service provision. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 14/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø, Property taxation as incentive for cost control: Empirical evidence for utility services in Norway. 33 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 12/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen og Niels Haldrup, A Gaussian IV estimator of cointegrating relations. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 3/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen, Kåre Johansen, Erik Amdal og Morten Welde, Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 5/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen, Kjersti-Gro Lindquist og Dimitrios P. Tsomocos, Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis ISBN s. Working Paper, Norges Bank; 1/06. 7

10 Gunnar Bårdsen, Kjersti-Gro Lindquist og Dimitrios P. Tsomocos, Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 4/06. Institutt for samfunnsøkonomi.. Fredrik Carlsen, Do local authorities set local fiscal variables to influence population flows? Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 16/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Election cycles, party ideology and incumbent popularity: Theory and evidence for OECD economies. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 15/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Jørn Rattsø, Bjørg Langset og Lasse Stambøl, Using survey data to study capitalization of local public services. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 17/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Irene Skau, og Jostein Grytten, Primary Physicians Response to Changes in Fees. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 18/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Sofia Erika Sandgren, The effect of education on cognitive ability. 32 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 9/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Jon Hernes Fiva og Marte Rønning, The Incentive Effects of Property Taxation: Evidence from Norwegian School Districts. 24 s. Discussion Papers; 484. Statistisk Sentralbyrå, Oslo. Kåre Johansen, Bjarne Strøm og Ørjan Mydland, Politics in Wage setting: Does government colour matter? 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 1/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Egil Matsen, Portfolio Choice when Managers Control Returns. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 1/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Egil Matsen og Bjarne Strøm, Joker: Choice in a simple game with large stakes. 29 s.working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 19/06. Institutt for samfunnsøkonomi. 8

11 Jon Olaf Olaussen, Playing Chicken with Salmon, 36 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 10/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Jørn Rattsø, Matz Dahlberg, Eva Mörk og Hanna Ågren, Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. 30 s. Working Paper at Department of Economics, Uppsala University; 25/+6. Uppsala University, Sweden and Ifo Institute for Economic Research, Munich: CESifo Group Munich. 30 s. CESifo Working Paper Series; James A. Robinson, Ragnar Torvik og Mario Chacón, When is democracy an equilibrium?: Theory and evidence from Colombia's "La Violencia". 44 s. NBER Working Papers; National Bureau of Economic Research, USA. Anders Skonhoft, Economic modeling approaches for wildlife and species conservation. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 6/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Anders Skonhoft, The silence of the lambs. 22 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 13/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Hildegunn E. Stokke, Resource Boom, Productivity Growth and Real Exchange Rate Dynamics - A dynamic general equilibrium analysis of South Africa. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 8/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Ragnar Torvik og James A. Robinson, A Political Economy Theory of the Soft Budget Constraint. 30 s. NBER Working Papers; National Bureau of Economic Research, USA. Ragnar Torvik, James A. Robinson og Mario Chacón, When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia's La Violencia. 45 s. Discussion paper series - Centre for Economic Policy Research; United Kingdom. Ragnar Torvik, James A. Robinson og Mario Chacón, When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia's La Violencia. 45 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 7/06. Institutt for samfunnsøkonomi. 9

12 2.2 KONFERANSEBIDRAG INTERNASJONALE VITENSKAPLIGE KONFERANSER Jørgen Juel Andersen August: Constitutions and the resource curse. EEA ESEM Annual Conference Wien, Østerrike. Lars-Erik Borge April: More tax autonomy for Norwegian local governments: Possible implications for efficiency and service provision. Annual Meeting of the European Public Choice Society. Finnland. Torberg Falch Mai: The effect of early cognitive ability over the life-cycle: Wages and employer learning. 11 th Annual Meeting of SOLE. Boston, USA. September: A cost model of schools: School size, school structure and student composition. Educational Systems and the Challenge of Improving Results. Lausanne, Switzerland. September: The effect of early cognitive ability over the life-cycle: wages and employer learning. 18 th Annual Conference of the European Association of Labour Economics. Prague, Czech Republic. Oktober: The effect of education on cognitive ability. 3 rd Conference of the EEEPE network. Paris. Jon Hernes Fiva Mars: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. European Public Choice Society Meeting; Turku, Finnland. Juni: Does Welfare Policy Affect Residential Choices? Evidence from a Natural Experiment. 8th ZEW Summer Workshop on 'EU Countries in Fiscal Competition; Jon Olaf Olaussen Juli: Playing Chicken with Salmon. Third world congress of environmental and resource economics; Kyoto, Japan. 10

13 Marte Rønning September: Comparing quasi experimental estimates of the effect of class size on achievement. 18 th Annual Conference of the European Association of Labor Economics, Prague, Czech Republic. Rune Skarstein November: The natural resource curse and conventional trade theory A critical view of the box of tools of The World Bank and the IMF. Livelihood diversification, natural resource regimes and environmental sustainability in East and Southern Africa, Univ. of Zimbabwe. November: Conventional trade theories and the resource curve theory. Livelihood diversification, natural resource regimes and environmental sustainability in East and Southern Africa, Univ. of Zimbabwe. Anders Skonhoft Juni: Sheep as capital and farmers as portfolio managers. 13 th Ulvön Conference on Environmental Economics. Ulvön, Sweden. Juni: On the theory of resource harvesting under uncertainty World Conference on Natural Resource Modeling, Juli: Restoring a fish stock: A fishery bankruptcy problem. 6 th Meeting on Game Theory and Practice Dedicated to Development, Natural Resources and the Environment. Zaragoza, Spain. Hildegunn E. Stokke Mars: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa CSAE Conference: Reducing Poverty and Inequality - How can Africa be included? Univ of Oxford, Storbritannia. April: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. PEGNet: Poverty reduction, equity and growth - New issues and findings, Kiel, Tyskland. Juli: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. INFER: Trade, factor movement and convergence in transition economies, London, Storbritannia. Oktober: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. TIPS/DPRU Forum 2006: Accelerated and shared growth in South Africa - Determinants, constraints and opportunities, Johannesburg, Sør-Afrika. 11

14 Bjarne Strøm August: Peer effects in primary school: Evidence from age variation. European Economic Association, Wien, Østerrike. September: Peer effects in primary school: Evidence from age variation. European Association of Labour Economists. Praha, Tsjekkia. Per Tovmo April: Declared versus revealed yardstick competition European Public Choice. Turku, Finland. August: Declared versus revealed yardstick competition. International Institute of Public Finance. Paphos, Kypros. NASJONALE VITENSKAPELIGE KONFERANSER Silje Aslaksen Januar: Constitutions and the resource curse. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Fredrik Carlsen Oktober: Helseulikheter og helsetilbud. Helseulikheter i velferdsstaten, Oslo. Torberg Falch Januar: The effect of innate ability over the life-cycle: wages and employer learning. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Jon Hernes Fiva Januar: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Egil Matsen Mars: Portfolio Choice when Managers Control Returns. Skinance Workshop, Hemsedal. Juni: Joker: Choice in a simple game with large stakes. First Nordic Behavioural and Experimental Economics Meeting, Oslo. 12

15 Jon Olaf Olaussen. Januar: Playing Chicken with Salmon. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Ivar Pettersen Oktober: Income-rekted health difference in Norway. Helsulikheter i velferdsstaten. Oslo. Jørn Rattsø Januar; Frivillige organisasjoner og offentlige oppgaver. Konferanse om helsepolitikk, UiO, Oslo. Anders Skonhoft Januar: The economics of a stage structured wildlife model. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. SEMINARER OG FORSKERSAMLINGER Lars-Erik Borge Januar: The financing of Norwegian and Swedish municipalities. Local governments: Models and experiences of fiscal federalism. Workshop, Universade Technica de Lisboa, Portugal. Fredrik Carlsen. Oktober: Overføringene til de regionale helseforetakene. Seminar for styret i Helse Nord, Tromsø. Ivar Pettersen Mars: Health and Income in Norway. CHE, Monash University, Melbourne. Marte Rønning Juni: Does homework increase inequalities? LEPR/EEEPE Sommerskole, Padera, Italia Desember: Does homework increase inequalities? CEPR/EEEPE Workshop for unge forskere, London. Jørn Rattsø Februar: Voluntary organizations in development aid. Center for Global Development, Washington DC, USA. 13

16 Februar: Voluntary organizations in development aid. The World Bank, Washington DC, USA. Juni: Voluntary organizations in development aid. NGO forum, Glasgow, Storbritannia. Desember: Fiscal federalism and the European Union. BI, Oslo. Rune Skarstein Juni: Markedsøkonomiens utvikling, Fagseminar, BI, Drammen. Juni: Kapitalismens gjennombrudd. Handelshøyskolen BI, Oslo. Juni: Free trade A Dead End for Developing Countries, The Swedish interdisciplinary research network, Uppsala. Juni: A critical perspective on the theoretical justifications of free trade. Free Trade - a Dead End for Developing Countries, Uppsala, Sverige. Juli: Kvar går grensa for kapitalistisk marknadsøkonomi? Refleksjonar på bakgrunn av Karl Polanyis arbeid. Filosofiseminaret på Melbu. Bjarne Strøm August: Peer effects in primary school: Evidence from age ariation. Workshop "Do Schools matters, Aarhus, Danmark. Ragnar Torvik: Februar: When is democracy an equilibrium? Theory and evidence from Colombia s La Violencia. Instituttseminar. Mai: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar Zurich, Sveits. Juni: When is democracy an equilibrium? Theory and evidence from Colombia's "La Violencia". Prio Seminar, Oslo. August: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar NHH, Bergen. September: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar, Gøteborg Universitet, Sverige. 14

17 November: A political economy theory of the soft budget constraint. Public Economics Seminar, Warwick, Storbritannia. November: Globalization - Implications for Norway. Norges Banks Etterutdanningsseminar, Oslo. 2.3 FORSKNINGSOPPHOLD Lars-Erik Borge 1/8 31/12 Department of Economics University of Maryland at College Park Marte Rønning 1/3 31/9 Department of Economics, University of Amsterdam, Netherlands 15

18 2.4 INSTITUTTSEMINARER Jon Olaf Olaussen Playing chicken with salmon Kåre Johansen Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis Kjetil Andersson Telenor Dagfinn Rime Large vs. small players: A closer look at the dynamics of speculative attacks Torberg Falch/ Sofia Sandgren Christian Kjølås NTNU Runar Brännlund Umeå University The effect of innate ability over the life-cycle: Wages and employer learning. NTNU2020/HIST205, Eventuell samlokalisering. The income-pollution relationship and role of income distribution Jørn Rattsø Reform av utviklingshjelpen, ny rolle for frivillige organisasjoner Espen Moen BI Incentives in Competitive search Equilibrium and Wage Rigidity Hans Bonesrønning/ Linn Renee Naper Does competition from private schools raise public schools`performance: New evidence from Norway Sandra Mcnally LSE/CEPR Resources and standards in urban schools Lars-Erik Borge Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Jon Hernes Fiva Designing Optimal Monetary Policy using Econometric Models. 16

19 Mikael Lindahl Stockholm Univ. Estimating Intergenerational Schooling effects: A Comparison of Methods Egil Matsen Politiske allokeringer når velgerne har referanseavhengig preferanse Aart de Zeeuw Tilburg University Feedback Nash equlibria for non-linear differential games in pollution control Jean P.Urbain Maastricht Univ. Jean P. Urbain Cointegration testing in panels with common factors. Panel unit root tests in the presence of crosssectional dependencies: Comparison and implications for modeling Robert Inman University of Pennsylvania Federal Institutions and Democratic Transition Torfinn Harding Investment promotion-does it work? David Henry University of Oxford Forecasting UK Inflation: Empirical Evidence on Robust Forecasting Devices Ivar Pettersen Health and Income in Norway.A Search for a Causal Link Jesper Linde Sveriges Riksbank Evaluating an Estimated New Keynesian Small open Economy Linn Renee Naper Principal involvement in school management :an analysis of school sector efficiency in Norway Tommy Sveen Norges Bank Bertil Tungodden BI Anders Forslund Uppsala University Firm- Specific capital and welfare. Responsibility, Fairnes and Institutions. (Hür) hjälps ungdomat av arbetmarknadspolitiska program för unga. 17

20 Philipp Harms RWTH Aachen University Foreign aid and developing countries` creditworthiness Anders Skonhoft Natural resource harvesting under uncertainty Egil Matsen / Bjarne Strøm Testing rational choice using a natural experiment Jon Olaf Olaussen Bandwagon or Snob Anglers? Evidence from Recreational Atlantic Salmon Fishing. 18

21 3 FORMIDLINGSVIRKSOMHET 3.1 Artikler, aviskronikker og intervjuer Hans Bonesrønning. Flere trøndere velger friskoler. Adresseavisen. Lars-Erik Borge og Kåre P. Hagen Kritikken mot Inntektssystemutvalget: Holder den mål? Kommunal rapport. Lars-Erik Borge og Rune J. Sørensen, Gir mer penger bedre velferd? Horisont: næringspolitisk skriftserie. Lars-Erik Borge. Vegen sklir ut kor han vil. Kommunal Rapport. Kaster ut ekspertene. Kommunal Rapport. Oslo-elever nær bunnen. Dagens Næringsliv. Vil tidoble skatten. Dagens Næringsliv. Ingen eksakt vitenskap. Kommunal Rapport. Gunnar Bårdsen Donald hjelper Kristin. Dagbladet. Nobel Donald. Gemini. Onkel Skrue - en økonom forut for sin tid. NRK - Norgesglasset. Fredrik Carlsen Leger er til for de friske. Adresseavisen. Innvandrerdrap skremmer nordmenn. Dagsavisen. Gøy på landet i Trøndelag. NRK Trøndelag [Internett]. Sykehusene får det like tøft. Dagbladet. Derfor vokser Frp. Vårt land. Frp øker på olje og asylsøkere. P4. Helse Nord taper på pengefordeling. Klassekampen. Kritiserer helsefinansiering. TV2 Nettavisen. Helse for de rike. Nationen. Torberg Falch. Får ikke penger til forskning. Adresseavisen. Veiløftet vil overopphete økonomien. Dagbladet. Spennende, men vanskelig å gjennomføre. Dagbladet. Vrient å få fast jobb. Aftenposten. Firedobbelt fortjeneste pr. barnehagekrone. VG. 19

22 Jon Hernes Fiva. Kniper på sosialhjelpen for å slippe tilflytting. Kommunal Rapport. Høy stønad frister. Aftenposten. Kommuner vil ikke ha «sosial» tilflytting. Adresseavisen. Jon Olaf Olaussen Laks til felles beste? Aderesseavisen. Mer laks til alle? Jakt og Fiske. Samfunnsøkonomisk verdi av rekruttering til jakt og fiske. TOFA ÅRBOK 2005/06. Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft Laksen forurenses. Hvem skal betale regningen? Adresseavisa. Jørn Rattsø. Bistand bør gå rett til mottagerlandet! P4. Foreslår moms på kurs. Dagens Næringsliv. Vil tidoble boligskatten. E24 [Internett]. Bruker vi for mye oljepenger bruker vi pengene riktig? NHO Horisont [Internett]. Søta bror flinkere med penger. Forskning.no [Internett]. Rune Skarstein. Uheldig. Adresseavisen. Bryt skatteløfta. Klassekampen. Med skatten som tvangstrøye. Dag og Tid. Fjern kontantstøtten! Klassekampen. Dropp større lån. Dagsavisen. Europas «White trash». Dagbladet. Anders Skonhoft Lokalinteresser og vern. Klassekampen. Legg skatt på aksjer. Klassekampen. Bjarne Strøm. Dropper videregående. Hver fjerde elev slutter underveis. VG. Ragnar Torvik. Virker underlig. Aftenposten. 20

23 3.2 FOREDRAG Lars-Erik Borge Februar: Fordeling, forenkling, forbedring: Nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. Seminar, Senter for bygdeforskning, NTNU. Mars: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren. Arena V. April: Ny kostnadsnøkkel for videregående opplæring. Landskonferanse om KOSTRA og økonomi innenfor videregående opplæring, Mai: Gir mer penger bedre velferd? Avdelingsseminar Helse- og omsorgsdep., Oslo. Juni: Inntektssystemutvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kommunene. Seminar om Inntektssystemutvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kommunene. Kommunal og regionaldep., Oslo. Torberg Falch. November: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. EFA-forum, Global Monitoring Report 2007, Oslo. Jørn Rattsø Januar: Frivillige organisasjoner og offentlige oppgaver, Institutt for helsepolitikk, Universitetet i Oslo. Mars: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Den norske ambassaden i Malawi. Mars: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Bistandstorget, Oslo. April: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Den norske ambassade i Uganda. Juni: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Utenriksdepartementet. Oslo. Juni: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. NORAD, Oslo. Oktober: Reformer i offentlig sektor. Seminar for Forsvarets Forskningsinstitutt, Trondheim. 21

24 Oktober: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Ulands-seminaret, UiO, Oslo. Desember: Politiske og økonomiske teorier om vedlikehold, Kommunaldepartementet, Oslo. Rune Skarstein Mars: Frihandel til skade for både i-land og u-land? Faglig nettverk, Oslo SV. Oktober: Korrupsjon Moderen Kolonialisme? Cafe NordSør of Attac, NTNU/HIST, Trondheim Anders Skonhoft. Mars: Kan forbruket vokse inn i himmelen? Trondheim Sosiale Forum. Oktober: Fishing technology and rent dissipation. Workshop - Fiskeri og havbruknæringens verdiskapende betydning, Sintef, Trondheim. Bjarne Strøm Juni: Universiteter og høyskoler. Incentiver, styring og finansiering. Avdelingsseminar, Finansdepartementet. Ragnar Torvik Juni: Utviklingstrekk i verdensøkonomien: Konsekvenser for Norge. Årsmøte Kommunale Pensjonskasser, Sandefjord Per Tovmo. April: Presentasjon av regionalt nettverk. Styremøte næringsforeningen i Trondheim. April: Rapport regionalt nettverk. Faktapresentasjon Norges Bank. April: Rapport regionalt nettverk. Hovedstyremøte Norges Bank. 22

25 4 ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET Hans Bonesrønning Medredaktør i Economics of Education Review. Teamleder i RTN, EEEPE. Lars-Erik Borge Konsulent for Economics of Governance, European Journal of Political Economy, International Tax and Public Finance, Journal of Public Economics, Public Choice, Scandinavian Journal of Economics og Southern Economic Journal. Gunnar Bårdsen Konsulent for Econometrics Journal og Journal of Econometrics, Australian Economic Papers, Journal of Money Credit and Banking, Applied Economies Quarterly og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Torberg Falch Konsulent for Labour Economics og Education Economics. Medlem av European Expert Network on Economics of Education. Anne Borge Johannesen Konsulent for Journal of Environmental Management. Kåre Johansen Konsulent for Scandinavian Journal of Economics. Egil Matsen Konsulent for Review of Economic Studies, BE Journals in Macroeconomics, Scandinavian Journal of Economics og European Journal of Political Economy. Redaktør i Økonomisk Forum og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Jon Olaf Olaussen Konsulent for Environment and Development Economics og Journal of Forest Economics. Ivar Pettersen Rådgiver SINTEF Helse. 23

26 Jørn Rattsø Konsulent for Journal of Development Economics, Journal of Public Economics, European Economic Review, European Journal of Politcal Economy and Public Choice. Rune Skarstein Konsulent for Forum for Development Studies og for Investigation Econòmica. Anders Skonhoft Konsulent for Ecological Economics, Environment and Development Economics, Journal of Environmental Economics and Management, European Journal of Agricultural Economics, Natural Resource Modeling, Environmental & Resource Economics, Oesterreichische Nationalbank, Simon Frazer University. Member Scientific Advisory Committee, International Foundation for Science, Stockholm. Hildegunn E. Stokke Konsulent for Economic Modelling, European Economic Reveiew, Norsk Økonomisk Tidsskrift, Oxford Economic Papers og Scandinavian Journal of Economics. Bjarne Strøm Konsulent for Southern Economic Journal, Economics of Education Review og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Ragnar Torvik Konsulent for American Economic Review, European Economic Review, Journal of Development Economics, Journal of International Trade and Economic Development, Macroeconomic Dynamics, Research Council of Canada and Scandinavian Journal of Economics, Journal of Political Economy and World Development. 24

27 5 UNDERVISNING 5.1 EKSAMENER ST. POENG AVL EKS VÅR 2006 HØST 2006 BES- STUDIE AVL BES- TÅTT POENG EKS STÅTT STUDIE POENG Bacheloremner: SØK 1000 Innf i samfunnsøkonomi SØK 1001 Innf. i mat. for økonomer 7, , ,5 SØK 1002 Innf. i mikroøk. analyse 7, , ,5 SØK 1003 Innf. i makroøk. analyse SØK 1004 Statistikk for økonomer 7, ,5 SØK 1101 Miljø- og ressursøkonomi 7, , ,5 SØK 1102 Innf. i utviklingsøkonomi SØK 1103 Samf.øk. prosjektvurdering 7, SØK 1104 Kommunal økon. Og planl. 7, ,5 SØK 2001 Off. øk. og øk. politikk SØK 2002 Sysselsetting og konjunk.an SØK 2003 Internasjonal økonomi SØK 2004 Næringsøkonomi 7, ,5 SØK 2005 Finansmarkeder 7, ,5 SØK 2101 Teorier og modeller i pol.øko SØK 2500? 6 6 Sum bacheloremner: 5 947, ,5 Masteremner: FIN 3001 Makroøk. og finansmarked 7, FIN 3002 Empirisk Finans FIN 3900 Masteroppgave fin.øk SØK 3001 Økonometri I SØK 3002 Vidr. mikroøk. analyse SØK 3003 Vidr. makroøk. analyse SØK 3004 Vidr. matematisk analyse SØK 3900 Masteroppgaver SVSØ 390 Hovedoppgaver Valgfrie emner på master: SØK 3501 Kommunaløkonomi SØK 3504 Åpen økonomi makro SØK 3505 Økonometri II 7, ,5 SØK 3507 Mikro- og paneldataøk. 7, SØK 3509 Intern. handel og øk. geogr SØK 3512 Vidr. miljø- og ressursøk Sum masteremner: ,5 SUM TOTAL 7 522,

28 5.2 MASTEROPPGAVER MASTEROPPGAVER I SAMFUNNSØKONOMI V-2006 Ragnhild Bremnes Et godt sted å være, et godt sted å lære? En empirisk analyse av trivsel i norsk skole. Torberg Falch Karen Nystad Byrhagen Skoleledermobilitet - en empirisk analyse av ikke-pekuniære faktorers betydning for Norske skolelederes flyttesannsynlighet i perioden1992/ /2002. Torberg Falch Yuanjie Ding Information,Expectations and Ecological Stability in the Therory of Fishery: -an exploration into mental infrastructure and interdisciplinarity. Anders Skonhoft Bente Christine Gravaas Effekten av lærerkarakteristika på elevprestasjoner: Empiri basert på PIRLS Bjarne Strøm Anne Cecilie Gundersen Påvirker regjeringstype lønn? En empirisk analyse av norsk skjermet sektor. Kåre Johansen Marthe Hammer Effektivitetsutviklingen I somaliske sykehus En tilnærming ved bruk av bootstrap og ulike modellspesifikasjoner. Jon Magnussen Helene Henriksen Etterspørsel etter bensin i Norge En empirisk analyse for perioden Bjarne Strøm 26

29 Ulf Johansen Historiske boligpriser -En empirisk analyse for Norge i perioden Gunnar Bårdsen Silje Kaspersen Løs og ledig? Arbeidsmarkedsmotivert flytting i Norge -En empirisk paneldatastudie for perioden Kåre Johansen Marie Lote Larssen Arbeidsledighet og etterspørsel etter høyere utdanning En analyse med paneldata. Bjarne Strøm Åshild Nygård Den Ny-Kenynesianske Phillipskurven: Estimater for Skandinavia. Gunnar Bårdsen Kjersti Lysne Sanden Determining transfer success: A study of transnational technology transfer agreements. Ragnar Torvik Magnus Wibe Globalisering og inntektsfordeling. En empirisk analyse av Sør-Afrika. Hildegunn E. Stokke H-2006 Solveig Fjeldheim Total Factor Productivity and sources of growth in Norway, Hildegunn E. Stokke Terje Høsøien Migrasjon og konjunkturer -En paneldatastudie av migrasjon i Norge i perioden Kåre Johansen 27

30 Marius Johnsborg Tetthetseffekter i norsk sauehold -konsekvenser for en privat aktørs likevektstilpanning. Anders Skonhoft Marit Skjegstad Lockert Migrasjon og arbeidsmarked En empirisk paneldatastudie av Nord-Norge for perioden Kåre Johansen Helge Skaven Seierstad Oljen sin påvirkning på demokratiprosessen En utvidelse av en demokrati modell. Ragnar Torvik Irina Sprenglewski Slutten på Vikingetiden. I et konfliktøkonomisk perspektiv. Ragnar Torvik MASTEROPPGAVER I FINANSIELL ØKONOMI V-2006 Beate Aufles Risikopremiemysteriet i norske data. Egil Matsen Kristin Holgersen Analyse av oppdrettsbransjen: Hva påvirker lakseprisen? Egil Matsen Eirin Traasdahl Mårvik Størrelses-og verdieffekter på Oslo Børs. Egil Matsen Ragnar Stene Stratetgisk allokering av Statens pensjonfond-utland: Hvilken rolle spiller petroleumsreservene? Egil Matsen 28

31 H-2006 Veileder Nora Kristine Damås Priseffekter ved aksjeinkluderinger på OBX-indeksen. Egil Matsen HOVEDOPPGAVER H-2006 Arne Haakon Johnsen Konkursanalyse av varehandelsforetak. Torberg Falch Gro Klæboe The Kyoto protocol and Clean Development Mechanism Investments estimatin CO2 abatement costs using DEA. Anders Skonhoft 5.3 DR. GRADS-AVHANDLINGER Jon Hernes Fiva An Empirical Analysis of Decentralization, Fiscal Competition and Welfare Policy. Jørn Rattsø 5.4 EKSTERNE SENSOR- OG UNDERVISNINGSOPPDRAG Hildegunn E. Stokke: Sensor Universitetet i Bergen Sensor Tronheim Økonomiske Høgskole 5.5 GJESTEFORELESNINGER VED ISØ 2. oktober Direktør Amund Holmsen, Norges Bank. Pengepolitikk og modeller. 4. oktober Analysedirektør Øistein Røisland, Pengepolitisk avdeling, Norges Bank. Pengepolitikk under et inflasjonsmål. 8. november Bent Sofus Tranøy. Markedets makt over sinnene. 29

32 6. ADMINISTRASJON 6.1 PERSONALOVERSIKT Følgende personer var knyttet til instituttet i FASTE VITENSKAPELIGE TILSATTE: Førsteamanuensis Hans Bonesrønning Professor Lars-Erik Borge Professor Gunnar Bårdsen Professor Fredrik Carlsen Førsteamanuensis Torberg Falch Professor Kåre Johansen Førsteamanuensis Egil Matsen Professor Jørn Rattsø Førsteamanuensis Rune Skarstein Professor Anders Skonhoft Førsteamanuensis Hildegunn E. Stokke Professor Bjarne Strøm Professor Ragnar Torvik MIDLERTIDIG VITENSKAPELIGE TILSATTE: Stipendiat Jørgen Juel Andersen Stipendiat Silje Aslaksen Stipendiat Wenting Chen Stipendiat Asle Gauteplass Post doc Anne Borge Johannesen, til juni Stipendiat Paivi Lujala Stipendiat Jon Olaf Olaussen Stipendiat Ivar Pettersen Førsteamanuensis Dagfinn Rime Post doc Sofia Sandgren Post doc Per Tovmo ANDRE VITENSKAPELIGE MED TILKNYTNING TIL INSTITUTTET Kjetil Andersson, Telnor, PhD student Jon Hernes Fiva, Senter for økonomisk forskning, til juni Torfinn Harding, Statistisk sentralbyrå, PhD student Anne Borge Johannesen, Senter for økonomisk forskning, fra juni Bjørg Langset Statistisk sentralbyrå, PhD student Trond Erik Lunder, Telemarksforskning, PhD student Linn Renée Naper, Senter for økonomisk forskning, stipendiat Marte Rønning, Senter for økonomisk forskning, stipendiat 30

33 ADMINISTRASJON Konsulent Gerd Helene Holm Seniorkonsulent Øystein Røkke 6.3 VERV VED NTNU Torberg Falch Instituttstyrer. Bibliotekskontakt. Medlem av fagstyret for det økonomisk administrative studiet. Medlem av programstyret for studieprogram i prosjektledelse. Egil Matsen Medlem av fagstyret for det økonomisk administrative studiet. Anders Skonhoft Medlem av ISØ's hovedoppgavekomite. Medlem programstyret ved Studieprogram for Naturressursforvaltning. Ragnar Torvik Neststyrer. 6.4 EKSTERNE VERV Hans Bonesrønning Styremedlem i NOVA. Daglig leder, Senter for økonomisk forskning AS, NTNU høst-06. Lars-Erik Borge Leder av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Nestleder i styret for Statistisk sentralbyrå. Meddommer, Borgarting lagmannsrett i sivil sak mellom Reitangruppen og Telenor Mobil om prising av tilgang til mobilnett. Daglig leder, Senter for økonomisk forskning AS, NTNU vår-06. Jørn Rattsø Medlem av programstyret, Program for skatteforskning, Norges Forskningsråd. Styremedlem i Senter for Økonomisk Forskning AS, NTNU. Styreleder statsforetaket ENOVA. 31

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2005 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 3 2.1

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2003 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 5 2.1

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2007 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 SH 20. mai 2005 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2004

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2004 INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 4 2.1 Vitenskapelige publikasjoner... 4 2.2 Konferansebidrag... 8 2.3 Forskningsopphold... 14 2.4 Instituttseminarer...

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen, Solveig Osborg Ose, Anders Skonhoft, Gyda Solberg, SVTfakultetet,

Kjersti Misje Nilsen, Solveig Osborg Ose, Anders Skonhoft, Gyda Solberg, SVTfakultetet, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for samfunnsøkonomi Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Hans Bonesrønning,

Detaljer

Major i economics. Per Botolf Maurseth B4-011

Major i economics. Per Botolf Maurseth B4-011 Major i economics Per Botolf Maurseth B4-011 Per.B.Maurseth@bi.no Om economics Forstå hvordan økonomien fungerer: Makroøkonomi Rente, inflasjon, valutakurs, børsindeks, BNP, arbeid og arbeidsløshet, oljepris

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2001 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 6 2.1

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2010 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Undervisningsplan våren 2016

Undervisningsplan våren 2016 BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn Lecture week 3 and 4 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 ECON1210 Forbruker,

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Instituttleder Torberg Falch

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Instituttleder Torberg Falch Velkommen som student i samfunnsøkonomi Instituttleder Torberg Falch Program for dagen 14.15 14.45 14.45 15.00 Pause Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder Torberg

Detaljer

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land Sentralbanksjef Svein Gjedrem CME 7. juni Steigum-utvalget 19 Hvis prisstigningen internasjonalt er lav og stabil, vil en slik kurspolitikk bidra

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for samfunnsøkonomi Årsrapport 2002 INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 5 2.1

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i politisk økonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 12:1515 12:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder ttl Gunnar

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Førsteamanuensis : Hvordan måle fattig og rik? Kommentarer ved Kalle Moene (UiO) og Tore Linné Eriksen (HiOA) Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole (NHH) Frokostmøte

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Torvik Tlf.: 73 59 14 20 Eksamensdato: 8. desember 2015 Eksamenstid

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosialøkonomi EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland 2 av 3 oppgaver skal besvares V-1991 1. Mange utviklingsland

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002 SH 9.april 2003 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student! Velkommen som ny student! Orienteringsmøte høsten 2015 5-årig master i samfunnsøkonomi MSØK5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Institutt for samfunnsøkonomi Orientering Viktige

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 1 Tidsperioder 1950 og -60 årene: Friere varehandel. «Financial Repression». 1970 og inn på -80 årene: «The Great Inflation». 1980 årene: Disinflasjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

MARINE PROTECTED AREAS AS A FISHEREIS MANAGEMENT TOOL -A BIOECONOMIC ANALYSIS WITH EMPHASIS ON MANAGEMENT COSTS AND UNCERTAINTY

MARINE PROTECTED AREAS AS A FISHEREIS MANAGEMENT TOOL -A BIOECONOMIC ANALYSIS WITH EMPHASIS ON MANAGEMENT COSTS AND UNCERTAINTY MARINE PROTECTED AREAS AS A FISHEREIS MANAGEMENT TOOL -A BIOECONOMIC ANALYSIS WITH EMPHASIS ON MANAGEMENT COSTS AND UNCERTAINTY Prosjekt deltakere: Claire Armstrong (prosjektleder) Ola Flåten Michaela

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter

Detaljer

Resultatforskjeller i grunnskolen

Resultatforskjeller i grunnskolen Resultatforskjeller i grunnskolen Oddbjørn Raaum, KUL konferanse, 8 april 2008 Basert på samarbeid med Torbjørn Hægeland, Kjell Gunnar Salvanes Lars J. Kirkebøen Hvor viktig er skolen? Temaet: Variasjon

Detaljer

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs FINANSMARKEDSFONDET Sluttrapport Sendes per post (med kopi per epost) til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Se for øvrig vedlagte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Faglig kontakt under eksamen:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2009 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Årsrapport 2008 Skatteøkonomi/SKATT (2000-2012)

Årsrapport 2008 Skatteøkonomi/SKATT (2000-2012) Årsrapport 2008 Skatteøkonomi/SKATT (2000-2012) Året 2008 Programmet var i 2008 midtveis i treårsperioden 2007-2009, med vekt på drift av 9 eksisterende prosjekter og igangsetting av 6 nye prosjekter.

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Jørn Rattsø Tlf.: 73 59 Eksamensdato: 5.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 6 timer (09.00-15.00) Sensurdato:

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet

Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Kommunestørrelse og lokaldemokratiet Innledning Risør kommune 28 mai 2015 Linda Hye og Morten Øgård Stipendiat og Professor Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet i Agder/UC-Berkeley

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Natural Resource and Environmental Economics, Bioeconomic modelling, Microeconomics

Jon Olaf Olaussen. Natural Resource and Environmental Economics, Bioeconomic modelling, Microeconomics Curriculum vitae, August 2015 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse / Macroeconomic Analysis Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn Stokke Tlf.: 73 59 16 65 Eksamensdato: 23. mai 2014 Eksamenstid

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring

Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Variasjoner i samarbeid mellom skoler og arbeidsgivere i fagopplæring Christine Trampusch Professor, Internasjonal komparativ politisk økonomi og økonomisk sosiologi, Universitetet i Køln, Cologne Center

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Yrkeserfaring. Utdannelse. Publikasjon i tidsskrift

CURRICULUM VITAE. Yrkeserfaring. Utdannelse. Publikasjon i tidsskrift CURRICULUM VITAE Navn: Geir Christian Helgesen Godager Adresse: Åsenveien 64, 1400 Ski. Telefon: 91 73 69 60 E-post: geir.godager@medisin.uio.no Født: 1978, Oslo Sivil status: Gift, fire barn Yrkeserfaring

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer