NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET"

Transkript

1 NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2006 Institutt for samfunnsøkonomi

2 INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORSKNING Vitenskapelige publikasjoner Konferansebidrag Forskningsopphold Instituttseminarer FORMIDLINGSVIRKSOMHET Artikler, aviskronikker og intervjuer Foredrag ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET UNDERVISNING Studenttall og eksamener Masteroppgaver/Hovedfagsoppgaver Dr. gradsavhandlinger Eksterne sensor- og undervisningsoppdrag Gjesteforelesninger ved ISØ ADMINISTRASJON Personaloversikt Verv ved NTNU Eksterne verv... 31

3 1. INNLEDNING Instituttet har de siste par årene hatt en veldig god utvikling både innen forskning og undervisning. I 2006 var det i forhold til 2005 en nedgang i vitenskapelige publikasjoner og noe lavere studiepoengsproduksjon på høyere grad. Studiepoengsproduksjonen på lavere grad har imidlertid hatt en positiv utvikling. FORSKNING Sentrale indikatorer for instituttets forskningsaktivitet er rapportert i tabell 1.1. Det ble publisert 18 artikler i internasjonale tidsskrifter. Det er i underkant av 1,5 artikler per vitenskapelig ansatt i fast stilling og er en nedgang på 25 prosent i forhold til Det er også en markert nedgang i antall artikler i nasjonale tidsskrift og kapitler i bøker. Innen vårt fag er det til dels store forsinkelser i publiseringsprosessen. Utviklingen vurderes derfor som naturlig fordi det var en unormalt stor publiseringsaktivitet de to foregående årene. Stort og økende omfang på presentasjoner på konferanser vitner om en meget aktiv deltakelse i det internasjonale forskermiljøet. Universitets- og høgskolerådet lager en enkelt indikator for publiseringsaktiviteten hvor det blir tatt hensyn til medforfatterskap og en enkel justering for kvaliteten på publiseringskanalen. I følge deres beregninger ble publiseringsaktiviteten halvert ved instituttet fra 2005 til I 2005 var imidlertid instituttet langt foran de andre norske samfunnsøkonomiske miljøene ved universiteter og høgskoler i publiseringsaktivitet per tilsatt med førstekompetanse. I 2006 er vi på linje med de andre store miljøene. 1

4 Tabell 1.1: Utvalgte indikatorer for instituttets forskningsaktivitet, År Artikler i internasjonale tidsskrifter Artikler i nasjonale tidsskrifter Faglige bøker og kapitler i bøker Presentasjoner på konferanser og seminarer UNDERVISNING Instituttet er ansvarlig for fem ulike studieprogram. Bachelorstudiet med fordypning i samfunnsøkonomi og det 2-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi er kjernen i undervisningstilbudet. Bachelorstudiet i politisk økonomi blir tilbudt i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap. De første kandidatene avsluttet dette studiet i Masterstudiet i finansiell økonomi blir tilbudt i samarbeid med Trondheim Økonomiske Høgskole og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. De første kandidatene avsluttet også dette studiet i 2006, og de var veldig etterspurt i arbeidsmarkedet. For det integrerte 5-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi vil de første kandidatene uteksamineres i Sentrale indikatorer på utviklingen i antall studenter er rapportert i tabell 1.2. Studiepoengproduksjonen på høyere grad sank med 7 prosent i 2006, men er 16 prosent over produksjonen i Situasjonen er nå stabil med opptak av studenter på 2-årige masterstudier hvert år. I 2006 var det 22 uteksaminerte masterkandidater i samfunnsøkonomi og 5 uteksaminerte kandidater i finansiell økonomi. På lavere grad økte studiepoengsproduksjonen med 14 prosent i Det er en gledelig utvikling etter et par år med nedgang. 2

5 Alle studieprogrammene synes å være populære. Det var 84 søkere til 25 studieplasser på det 2-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi og 93 søkere til 10 studieplasser i finansiell økonomi. For opptak til det 5-årige masterstudiet i samfunnsøkonomi krevdes om lag karakteren 5 i gjennomsnitt fra videregående skole. Det var adgangsbegrensing til bachelorstudiet i samfunnsøkonomi for første gang i Tabell 1.2: Utvalgte indikatorer for instituttets undervisningsvirksomhet, År Studiepoengsproduksjon Studiepoengsproduksjon Uteksaminerte lavere grad høyere grad masterkandidater TILSATTE Hildegunn Stokke ble tilsatt som førsteamanuensis vinteren Instituttet har nå 13 vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Jon Hernes Fiva disputerte for doktorgraden. Etter et par år med lite disputaser vil det ta seg markert opp i Dagfinn Rime ble ansatt som førsteamanuensis II, Sofia Sandgren ble ansatt i post doc. stilling, mens Wenting Chen er ny stipendiat. 3

6 2. FORSKNING 2.1 VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ARTIKLER I INTERNASJONALE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER C.W. Armstrong og Anders Skonhoft: Marine reserves: A bio-economic model with asymmetric density dependent migration. Ecological Economics, 57, s Silje Aslaksen og Ragnar Torvik: A Theory of Civil Conflict and Democracy in Rentier States. Scandinavian Journal of Economics, 108 (4) s Lars- Erik Borge og Linn Renée Naper: Efficiency Potential and Efficiency Variation in Norwegian Lower Secondary Schools. Finanzarchiv, 62, s Gunnar Bårdsen, Q. Farooq Akram og Øyvind Eitrheim: Monetary policy and asset prices: To respond or not?. International journal of finance and economics, 3 (11) s Fredrik Carlsen, Kåre Johansen og K. Røed: Wage formation, regional migration and local labour market tightness. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, s Xinshen Diao, Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke: Learning by exporting and structural change: A Ramsey growth model of Thailand. Journal of Policy Modeling, 28, s Torberg Falch og Bjarne Strøm: Local flexibility in wage setting: evidence from the Norwegian local public sector. Empirical Economics, 31, s Jon Hernes Fiva: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. Finanzarchiv, 62, s Anne Borge Johannesen: Designing integrated conservation and development projects (ICDPs): Illegal hunting, wildlife conservation, and the welfare of the local people. Environment and Development Economics, (11) s

7 Halvor Mehlum, E. Miguel og Ragnar Torvik, Poverty and crime in 19th century Germany. Journal of Urban Economics, 59. Halvor Mehlum, Karl Ove Moene og Ragnar Torvik: Institutions and the resource curse. Economic Journal, 116. JA Robinson, Ragnar Torvik og T. Verdier: Political foundations of the resource curse. Journal of Development Economics, 79. Jørn Rattsø og Jon Hernes Fiva: Welfare Competition in Norway: Norms and Expenditures. European Journal of Political Economy, 22, s Anders Skonhoft: The costs and benefits of animal predation: An analysis of Scandinavian wolf re-colonization. Ecological Economics, 58, s Anders Skonhoft, H. Leirs, HP. Andreassen, LSA Mulungu og NC. Stenseth: The bioeconomics of controlling an African rodent pest species. Environment and Development Economics, 11, s F. Watzold, M. Drechsler, CW. Armstrong, S. Baumgartner, V. Grimm, A. Huth, C. Perrings, HP. Possingham, JF.Shogren og Anders Skonhoft et al.: Ecological-economic modeling for biodiversity management: Potential, pitfalls, and prospects. Conservation Biology, 20, s Ragnar Torvik, Karl Ove Moene og Halvor Mehlum: Cursed by Resources or Institutions? The World Economy, s Ragnar Torvik, Øistein Røisland og Kai Leitemo: Should Inflation- Targeting Central Banks Care about Traded and Non-Traded Sectors? The ICFAI Journal of Bank Management, 1, s ARTIKLER I NORSKE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Fredrik Carlsen, Betydningen av sosiale helseulikheter for overføringer i helseregionene. Norsk Økonomisk Tidsskrift, 120, s Fredrik Carlsen, Fremskrittspartiet oppslutning. Økonomisk forum, 60 (6), s , ISSN Fredrik Carlsen, Geografisk fordeling av helsetilstand og allmennlegetilbud. Økonomisk forum, 60 (2) s , ISSN

8 Fredrik Carlsen, Jostein Grytten, Julie Kjelvik og Irene Skau, Bedre allmennlegetjeneste gir mindre bruk av spesialisthelsetjenester. Tidsskrift for velferdsforskning, 9 (3) s , ISSN KAPITLER I BØKER Rune Skarstein: The Tanzanian smallholder under the yoke of liberalisation From bad to worse? I: Of Global Concern Rural Livelihood Dynamics and Natural Resource Governance. Stockholm, Sverige: Swedish International Development Cooperation Agency. ISBN s Ragnar Torvik, Halvor Mehlum og Karl Moene: Parasites. I: Poverty Traps. U.S.: Princeton University Press. ISBN , s RAPPORTER OG UTREDNINGER Hans Bonesrønning og Linn Renée Naper, Skoleåret 2004/2005: Frittstående grunnskoler under ny lov og frittstående videregående skoler under gammel lov. ISBN s. SØF rapport; 5/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik, Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. ISBN s. SØF rapport; 3/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars- Erik Borge og Marianne Haraldsvik, Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. ISBN s. SØF rapport; 6/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lars-Erik Borge, Marianne Haraldsvik, Linn Renée Naper, og Kjell J. Sunnevåg, Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapport for ISBN s. SØF rapport; 2/06. Senter for økonomisk forskning AS. Lar-Erik Borge og Linn Renée Naper, Ressursbruk i grunnopplæringen. ISBN s. SØF rapport; 1/06. Senter for økonomisk forskning AS. 6

9 Lars-Erik Borge og Kjell J. Sunnevåg, Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport. ISBN s. SØF rapport; 7/06. Senter for økonomisk forskning AS. Torberg Falch, Bjarne Strøm og Ragnhild Bremnes, Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. ISBN s. SØF rapport; 4/06. Senter for økonomisk forskning AS. Torberg Falch, Bjarne Strøm og Karen Byrhagen, Frafall i videregående opplæring: Betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke. ISBN s. SØF rapport; 8/06. Senter for økonomisk forskning AS. ARBEIDSNOTATER WORKING PAPER SERIES Silje Aslaksen og Jørgen Juel Andersen, Constitutions and the resource curse. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 11/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Lars-Erik Borge, Centralized or decentralized financing of local governments? Consequences for efficiency and inequality of service provision. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 14/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Lars-Erik Borge og Jørn Rattsø, Property taxation as incentive for cost control: Empirical evidence for utility services in Norway. 33 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 12/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen og Niels Haldrup, A Gaussian IV estimator of cointegrating relations. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 3/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen, Kåre Johansen, Erik Amdal og Morten Welde, Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 5/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Gunnar Bårdsen, Kjersti-Gro Lindquist og Dimitrios P. Tsomocos, Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis ISBN s. Working Paper, Norges Bank; 1/06. 7

10 Gunnar Bårdsen, Kjersti-Gro Lindquist og Dimitrios P. Tsomocos, Evaluation of macroeconomic models for financial stability analysis. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 4/06. Institutt for samfunnsøkonomi.. Fredrik Carlsen, Do local authorities set local fiscal variables to influence population flows? Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 16/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Election cycles, party ideology and incumbent popularity: Theory and evidence for OECD economies. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 15/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Jørn Rattsø, Bjørg Langset og Lasse Stambøl, Using survey data to study capitalization of local public services. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 17/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Fredrik Carlsen, Irene Skau, og Jostein Grytten, Primary Physicians Response to Changes in Fees. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 18/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Sofia Erika Sandgren, The effect of education on cognitive ability. 32 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 9/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Jon Hernes Fiva og Marte Rønning, The Incentive Effects of Property Taxation: Evidence from Norwegian School Districts. 24 s. Discussion Papers; 484. Statistisk Sentralbyrå, Oslo. Kåre Johansen, Bjarne Strøm og Ørjan Mydland, Politics in Wage setting: Does government colour matter? 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 1/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Egil Matsen, Portfolio Choice when Managers Control Returns. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 1/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Egil Matsen og Bjarne Strøm, Joker: Choice in a simple game with large stakes. 29 s.working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 19/06. Institutt for samfunnsøkonomi. 8

11 Jon Olaf Olaussen, Playing Chicken with Salmon, 36 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 10/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Jørn Rattsø, Matz Dahlberg, Eva Mörk og Hanna Ågren, Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. 30 s. Working Paper at Department of Economics, Uppsala University; 25/+6. Uppsala University, Sweden and Ifo Institute for Economic Research, Munich: CESifo Group Munich. 30 s. CESifo Working Paper Series; James A. Robinson, Ragnar Torvik og Mario Chacón, When is democracy an equilibrium?: Theory and evidence from Colombia's "La Violencia". 44 s. NBER Working Papers; National Bureau of Economic Research, USA. Anders Skonhoft, Economic modeling approaches for wildlife and species conservation. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 6/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Anders Skonhoft, The silence of the lambs. 22 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 13/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Hildegunn E. Stokke, Resource Boom, Productivity Growth and Real Exchange Rate Dynamics - A dynamic general equilibrium analysis of South Africa. 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 8/06. Institutt for samfunnsøkonomi. Ragnar Torvik og James A. Robinson, A Political Economy Theory of the Soft Budget Constraint. 30 s. NBER Working Papers; National Bureau of Economic Research, USA. Ragnar Torvik, James A. Robinson og Mario Chacón, When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia's La Violencia. 45 s. Discussion paper series - Centre for Economic Policy Research; United Kingdom. Ragnar Torvik, James A. Robinson og Mario Chacón, When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia's La Violencia. 45 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU; 7/06. Institutt for samfunnsøkonomi. 9

12 2.2 KONFERANSEBIDRAG INTERNASJONALE VITENSKAPLIGE KONFERANSER Jørgen Juel Andersen August: Constitutions and the resource curse. EEA ESEM Annual Conference Wien, Østerrike. Lars-Erik Borge April: More tax autonomy for Norwegian local governments: Possible implications for efficiency and service provision. Annual Meeting of the European Public Choice Society. Finnland. Torberg Falch Mai: The effect of early cognitive ability over the life-cycle: Wages and employer learning. 11 th Annual Meeting of SOLE. Boston, USA. September: A cost model of schools: School size, school structure and student composition. Educational Systems and the Challenge of Improving Results. Lausanne, Switzerland. September: The effect of early cognitive ability over the life-cycle: wages and employer learning. 18 th Annual Conference of the European Association of Labour Economics. Prague, Czech Republic. Oktober: The effect of education on cognitive ability. 3 rd Conference of the EEEPE network. Paris. Jon Hernes Fiva Mars: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. European Public Choice Society Meeting; Turku, Finnland. Juni: Does Welfare Policy Affect Residential Choices? Evidence from a Natural Experiment. 8th ZEW Summer Workshop on 'EU Countries in Fiscal Competition; Jon Olaf Olaussen Juli: Playing Chicken with Salmon. Third world congress of environmental and resource economics; Kyoto, Japan. 10

13 Marte Rønning September: Comparing quasi experimental estimates of the effect of class size on achievement. 18 th Annual Conference of the European Association of Labor Economics, Prague, Czech Republic. Rune Skarstein November: The natural resource curse and conventional trade theory A critical view of the box of tools of The World Bank and the IMF. Livelihood diversification, natural resource regimes and environmental sustainability in East and Southern Africa, Univ. of Zimbabwe. November: Conventional trade theories and the resource curve theory. Livelihood diversification, natural resource regimes and environmental sustainability in East and Southern Africa, Univ. of Zimbabwe. Anders Skonhoft Juni: Sheep as capital and farmers as portfolio managers. 13 th Ulvön Conference on Environmental Economics. Ulvön, Sweden. Juni: On the theory of resource harvesting under uncertainty World Conference on Natural Resource Modeling, Juli: Restoring a fish stock: A fishery bankruptcy problem. 6 th Meeting on Game Theory and Practice Dedicated to Development, Natural Resources and the Environment. Zaragoza, Spain. Hildegunn E. Stokke Mars: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa CSAE Conference: Reducing Poverty and Inequality - How can Africa be included? Univ of Oxford, Storbritannia. April: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. PEGNet: Poverty reduction, equity and growth - New issues and findings, Kiel, Tyskland. Juli: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. INFER: Trade, factor movement and convergence in transition economies, London, Storbritannia. Oktober: Barriers to growth and skill-biased income distribution in South Africa. TIPS/DPRU Forum 2006: Accelerated and shared growth in South Africa - Determinants, constraints and opportunities, Johannesburg, Sør-Afrika. 11

14 Bjarne Strøm August: Peer effects in primary school: Evidence from age variation. European Economic Association, Wien, Østerrike. September: Peer effects in primary school: Evidence from age variation. European Association of Labour Economists. Praha, Tsjekkia. Per Tovmo April: Declared versus revealed yardstick competition European Public Choice. Turku, Finland. August: Declared versus revealed yardstick competition. International Institute of Public Finance. Paphos, Kypros. NASJONALE VITENSKAPELIGE KONFERANSER Silje Aslaksen Januar: Constitutions and the resource curse. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Fredrik Carlsen Oktober: Helseulikheter og helsetilbud. Helseulikheter i velferdsstaten, Oslo. Torberg Falch Januar: The effect of innate ability over the life-cycle: wages and employer learning. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Jon Hernes Fiva Januar: New Evidence on the Effect of Fiscal Decentralization on the Size and Composition of Government Spending. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Egil Matsen Mars: Portfolio Choice when Managers Control Returns. Skinance Workshop, Hemsedal. Juni: Joker: Choice in a simple game with large stakes. First Nordic Behavioural and Experimental Economics Meeting, Oslo. 12

15 Jon Olaf Olaussen. Januar: Playing Chicken with Salmon. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. Ivar Pettersen Oktober: Income-rekted health difference in Norway. Helsulikheter i velferdsstaten. Oslo. Jørn Rattsø Januar; Frivillige organisasjoner og offentlige oppgaver. Konferanse om helsepolitikk, UiO, Oslo. Anders Skonhoft Januar: The economics of a stage structured wildlife model. Det 28 th nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen. SEMINARER OG FORSKERSAMLINGER Lars-Erik Borge Januar: The financing of Norwegian and Swedish municipalities. Local governments: Models and experiences of fiscal federalism. Workshop, Universade Technica de Lisboa, Portugal. Fredrik Carlsen. Oktober: Overføringene til de regionale helseforetakene. Seminar for styret i Helse Nord, Tromsø. Ivar Pettersen Mars: Health and Income in Norway. CHE, Monash University, Melbourne. Marte Rønning Juni: Does homework increase inequalities? LEPR/EEEPE Sommerskole, Padera, Italia Desember: Does homework increase inequalities? CEPR/EEEPE Workshop for unge forskere, London. Jørn Rattsø Februar: Voluntary organizations in development aid. Center for Global Development, Washington DC, USA. 13

16 Februar: Voluntary organizations in development aid. The World Bank, Washington DC, USA. Juni: Voluntary organizations in development aid. NGO forum, Glasgow, Storbritannia. Desember: Fiscal federalism and the European Union. BI, Oslo. Rune Skarstein Juni: Markedsøkonomiens utvikling, Fagseminar, BI, Drammen. Juni: Kapitalismens gjennombrudd. Handelshøyskolen BI, Oslo. Juni: Free trade A Dead End for Developing Countries, The Swedish interdisciplinary research network, Uppsala. Juni: A critical perspective on the theoretical justifications of free trade. Free Trade - a Dead End for Developing Countries, Uppsala, Sverige. Juli: Kvar går grensa for kapitalistisk marknadsøkonomi? Refleksjonar på bakgrunn av Karl Polanyis arbeid. Filosofiseminaret på Melbu. Bjarne Strøm August: Peer effects in primary school: Evidence from age ariation. Workshop "Do Schools matters, Aarhus, Danmark. Ragnar Torvik: Februar: When is democracy an equilibrium? Theory and evidence from Colombia s La Violencia. Instituttseminar. Mai: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar Zurich, Sveits. Juni: When is democracy an equilibrium? Theory and evidence from Colombia's "La Violencia". Prio Seminar, Oslo. August: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar NHH, Bergen. September: A political economy theory of the soft budget constraint. Seminar, Gøteborg Universitet, Sverige. 14

17 November: A political economy theory of the soft budget constraint. Public Economics Seminar, Warwick, Storbritannia. November: Globalization - Implications for Norway. Norges Banks Etterutdanningsseminar, Oslo. 2.3 FORSKNINGSOPPHOLD Lars-Erik Borge 1/8 31/12 Department of Economics University of Maryland at College Park Marte Rønning 1/3 31/9 Department of Economics, University of Amsterdam, Netherlands 15

18 2.4 INSTITUTTSEMINARER Jon Olaf Olaussen Playing chicken with salmon Kåre Johansen Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis Kjetil Andersson Telenor Dagfinn Rime Large vs. small players: A closer look at the dynamics of speculative attacks Torberg Falch/ Sofia Sandgren Christian Kjølås NTNU Runar Brännlund Umeå University The effect of innate ability over the life-cycle: Wages and employer learning. NTNU2020/HIST205, Eventuell samlokalisering. The income-pollution relationship and role of income distribution Jørn Rattsø Reform av utviklingshjelpen, ny rolle for frivillige organisasjoner Espen Moen BI Incentives in Competitive search Equilibrium and Wage Rigidity Hans Bonesrønning/ Linn Renee Naper Does competition from private schools raise public schools`performance: New evidence from Norway Sandra Mcnally LSE/CEPR Resources and standards in urban schools Lars-Erik Borge Fordeling, forenkling, forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Jon Hernes Fiva Designing Optimal Monetary Policy using Econometric Models. 16

19 Mikael Lindahl Stockholm Univ. Estimating Intergenerational Schooling effects: A Comparison of Methods Egil Matsen Politiske allokeringer når velgerne har referanseavhengig preferanse Aart de Zeeuw Tilburg University Feedback Nash equlibria for non-linear differential games in pollution control Jean P.Urbain Maastricht Univ. Jean P. Urbain Cointegration testing in panels with common factors. Panel unit root tests in the presence of crosssectional dependencies: Comparison and implications for modeling Robert Inman University of Pennsylvania Federal Institutions and Democratic Transition Torfinn Harding Investment promotion-does it work? David Henry University of Oxford Forecasting UK Inflation: Empirical Evidence on Robust Forecasting Devices Ivar Pettersen Health and Income in Norway.A Search for a Causal Link Jesper Linde Sveriges Riksbank Evaluating an Estimated New Keynesian Small open Economy Linn Renee Naper Principal involvement in school management :an analysis of school sector efficiency in Norway Tommy Sveen Norges Bank Bertil Tungodden BI Anders Forslund Uppsala University Firm- Specific capital and welfare. Responsibility, Fairnes and Institutions. (Hür) hjälps ungdomat av arbetmarknadspolitiska program för unga. 17

20 Philipp Harms RWTH Aachen University Foreign aid and developing countries` creditworthiness Anders Skonhoft Natural resource harvesting under uncertainty Egil Matsen / Bjarne Strøm Testing rational choice using a natural experiment Jon Olaf Olaussen Bandwagon or Snob Anglers? Evidence from Recreational Atlantic Salmon Fishing. 18

21 3 FORMIDLINGSVIRKSOMHET 3.1 Artikler, aviskronikker og intervjuer Hans Bonesrønning. Flere trøndere velger friskoler. Adresseavisen. Lars-Erik Borge og Kåre P. Hagen Kritikken mot Inntektssystemutvalget: Holder den mål? Kommunal rapport. Lars-Erik Borge og Rune J. Sørensen, Gir mer penger bedre velferd? Horisont: næringspolitisk skriftserie. Lars-Erik Borge. Vegen sklir ut kor han vil. Kommunal Rapport. Kaster ut ekspertene. Kommunal Rapport. Oslo-elever nær bunnen. Dagens Næringsliv. Vil tidoble skatten. Dagens Næringsliv. Ingen eksakt vitenskap. Kommunal Rapport. Gunnar Bårdsen Donald hjelper Kristin. Dagbladet. Nobel Donald. Gemini. Onkel Skrue - en økonom forut for sin tid. NRK - Norgesglasset. Fredrik Carlsen Leger er til for de friske. Adresseavisen. Innvandrerdrap skremmer nordmenn. Dagsavisen. Gøy på landet i Trøndelag. NRK Trøndelag [Internett]. Sykehusene får det like tøft. Dagbladet. Derfor vokser Frp. Vårt land. Frp øker på olje og asylsøkere. P4. Helse Nord taper på pengefordeling. Klassekampen. Kritiserer helsefinansiering. TV2 Nettavisen. Helse for de rike. Nationen. Torberg Falch. Får ikke penger til forskning. Adresseavisen. Veiløftet vil overopphete økonomien. Dagbladet. Spennende, men vanskelig å gjennomføre. Dagbladet. Vrient å få fast jobb. Aftenposten. Firedobbelt fortjeneste pr. barnehagekrone. VG. 19

22 Jon Hernes Fiva. Kniper på sosialhjelpen for å slippe tilflytting. Kommunal Rapport. Høy stønad frister. Aftenposten. Kommuner vil ikke ha «sosial» tilflytting. Adresseavisen. Jon Olaf Olaussen Laks til felles beste? Aderesseavisen. Mer laks til alle? Jakt og Fiske. Samfunnsøkonomisk verdi av rekruttering til jakt og fiske. TOFA ÅRBOK 2005/06. Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft Laksen forurenses. Hvem skal betale regningen? Adresseavisa. Jørn Rattsø. Bistand bør gå rett til mottagerlandet! P4. Foreslår moms på kurs. Dagens Næringsliv. Vil tidoble boligskatten. E24 [Internett]. Bruker vi for mye oljepenger bruker vi pengene riktig? NHO Horisont [Internett]. Søta bror flinkere med penger. Forskning.no [Internett]. Rune Skarstein. Uheldig. Adresseavisen. Bryt skatteløfta. Klassekampen. Med skatten som tvangstrøye. Dag og Tid. Fjern kontantstøtten! Klassekampen. Dropp større lån. Dagsavisen. Europas «White trash». Dagbladet. Anders Skonhoft Lokalinteresser og vern. Klassekampen. Legg skatt på aksjer. Klassekampen. Bjarne Strøm. Dropper videregående. Hver fjerde elev slutter underveis. VG. Ragnar Torvik. Virker underlig. Aftenposten. 20

23 3.2 FOREDRAG Lars-Erik Borge Februar: Fordeling, forenkling, forbedring: Nytt inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner. Seminar, Senter for bygdeforskning, NTNU. Mars: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren. Arena V. April: Ny kostnadsnøkkel for videregående opplæring. Landskonferanse om KOSTRA og økonomi innenfor videregående opplæring, Mai: Gir mer penger bedre velferd? Avdelingsseminar Helse- og omsorgsdep., Oslo. Juni: Inntektssystemutvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kommunene. Seminar om Inntektssystemutvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kommunene. Kommunal og regionaldep., Oslo. Torberg Falch. November: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. EFA-forum, Global Monitoring Report 2007, Oslo. Jørn Rattsø Januar: Frivillige organisasjoner og offentlige oppgaver, Institutt for helsepolitikk, Universitetet i Oslo. Mars: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Den norske ambassaden i Malawi. Mars: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Bistandstorget, Oslo. April: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Den norske ambassade i Uganda. Juni: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Utenriksdepartementet. Oslo. Juni: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. NORAD, Oslo. Oktober: Reformer i offentlig sektor. Seminar for Forsvarets Forskningsinstitutt, Trondheim. 21

24 Oktober: Frivillige organisasjoner i norsk bistand. Ulands-seminaret, UiO, Oslo. Desember: Politiske og økonomiske teorier om vedlikehold, Kommunaldepartementet, Oslo. Rune Skarstein Mars: Frihandel til skade for både i-land og u-land? Faglig nettverk, Oslo SV. Oktober: Korrupsjon Moderen Kolonialisme? Cafe NordSør of Attac, NTNU/HIST, Trondheim Anders Skonhoft. Mars: Kan forbruket vokse inn i himmelen? Trondheim Sosiale Forum. Oktober: Fishing technology and rent dissipation. Workshop - Fiskeri og havbruknæringens verdiskapende betydning, Sintef, Trondheim. Bjarne Strøm Juni: Universiteter og høyskoler. Incentiver, styring og finansiering. Avdelingsseminar, Finansdepartementet. Ragnar Torvik Juni: Utviklingstrekk i verdensøkonomien: Konsekvenser for Norge. Årsmøte Kommunale Pensjonskasser, Sandefjord Per Tovmo. April: Presentasjon av regionalt nettverk. Styremøte næringsforeningen i Trondheim. April: Rapport regionalt nettverk. Faktapresentasjon Norges Bank. April: Rapport regionalt nettverk. Hovedstyremøte Norges Bank. 22

25 4 ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET Hans Bonesrønning Medredaktør i Economics of Education Review. Teamleder i RTN, EEEPE. Lars-Erik Borge Konsulent for Economics of Governance, European Journal of Political Economy, International Tax and Public Finance, Journal of Public Economics, Public Choice, Scandinavian Journal of Economics og Southern Economic Journal. Gunnar Bårdsen Konsulent for Econometrics Journal og Journal of Econometrics, Australian Economic Papers, Journal of Money Credit and Banking, Applied Economies Quarterly og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Torberg Falch Konsulent for Labour Economics og Education Economics. Medlem av European Expert Network on Economics of Education. Anne Borge Johannesen Konsulent for Journal of Environmental Management. Kåre Johansen Konsulent for Scandinavian Journal of Economics. Egil Matsen Konsulent for Review of Economic Studies, BE Journals in Macroeconomics, Scandinavian Journal of Economics og European Journal of Political Economy. Redaktør i Økonomisk Forum og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Jon Olaf Olaussen Konsulent for Environment and Development Economics og Journal of Forest Economics. Ivar Pettersen Rådgiver SINTEF Helse. 23

26 Jørn Rattsø Konsulent for Journal of Development Economics, Journal of Public Economics, European Economic Review, European Journal of Politcal Economy and Public Choice. Rune Skarstein Konsulent for Forum for Development Studies og for Investigation Econòmica. Anders Skonhoft Konsulent for Ecological Economics, Environment and Development Economics, Journal of Environmental Economics and Management, European Journal of Agricultural Economics, Natural Resource Modeling, Environmental & Resource Economics, Oesterreichische Nationalbank, Simon Frazer University. Member Scientific Advisory Committee, International Foundation for Science, Stockholm. Hildegunn E. Stokke Konsulent for Economic Modelling, European Economic Reveiew, Norsk Økonomisk Tidsskrift, Oxford Economic Papers og Scandinavian Journal of Economics. Bjarne Strøm Konsulent for Southern Economic Journal, Economics of Education Review og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Ragnar Torvik Konsulent for American Economic Review, European Economic Review, Journal of Development Economics, Journal of International Trade and Economic Development, Macroeconomic Dynamics, Research Council of Canada and Scandinavian Journal of Economics, Journal of Political Economy and World Development. 24

27 5 UNDERVISNING 5.1 EKSAMENER ST. POENG AVL EKS VÅR 2006 HØST 2006 BES- STUDIE AVL BES- TÅTT POENG EKS STÅTT STUDIE POENG Bacheloremner: SØK 1000 Innf i samfunnsøkonomi SØK 1001 Innf. i mat. for økonomer 7, , ,5 SØK 1002 Innf. i mikroøk. analyse 7, , ,5 SØK 1003 Innf. i makroøk. analyse SØK 1004 Statistikk for økonomer 7, ,5 SØK 1101 Miljø- og ressursøkonomi 7, , ,5 SØK 1102 Innf. i utviklingsøkonomi SØK 1103 Samf.øk. prosjektvurdering 7, SØK 1104 Kommunal økon. Og planl. 7, ,5 SØK 2001 Off. øk. og øk. politikk SØK 2002 Sysselsetting og konjunk.an SØK 2003 Internasjonal økonomi SØK 2004 Næringsøkonomi 7, ,5 SØK 2005 Finansmarkeder 7, ,5 SØK 2101 Teorier og modeller i pol.øko SØK 2500? 6 6 Sum bacheloremner: 5 947, ,5 Masteremner: FIN 3001 Makroøk. og finansmarked 7, FIN 3002 Empirisk Finans FIN 3900 Masteroppgave fin.øk SØK 3001 Økonometri I SØK 3002 Vidr. mikroøk. analyse SØK 3003 Vidr. makroøk. analyse SØK 3004 Vidr. matematisk analyse SØK 3900 Masteroppgaver SVSØ 390 Hovedoppgaver Valgfrie emner på master: SØK 3501 Kommunaløkonomi SØK 3504 Åpen økonomi makro SØK 3505 Økonometri II 7, ,5 SØK 3507 Mikro- og paneldataøk. 7, SØK 3509 Intern. handel og øk. geogr SØK 3512 Vidr. miljø- og ressursøk Sum masteremner: ,5 SUM TOTAL 7 522,

28 5.2 MASTEROPPGAVER MASTEROPPGAVER I SAMFUNNSØKONOMI V-2006 Ragnhild Bremnes Et godt sted å være, et godt sted å lære? En empirisk analyse av trivsel i norsk skole. Torberg Falch Karen Nystad Byrhagen Skoleledermobilitet - en empirisk analyse av ikke-pekuniære faktorers betydning for Norske skolelederes flyttesannsynlighet i perioden1992/ /2002. Torberg Falch Yuanjie Ding Information,Expectations and Ecological Stability in the Therory of Fishery: -an exploration into mental infrastructure and interdisciplinarity. Anders Skonhoft Bente Christine Gravaas Effekten av lærerkarakteristika på elevprestasjoner: Empiri basert på PIRLS Bjarne Strøm Anne Cecilie Gundersen Påvirker regjeringstype lønn? En empirisk analyse av norsk skjermet sektor. Kåre Johansen Marthe Hammer Effektivitetsutviklingen I somaliske sykehus En tilnærming ved bruk av bootstrap og ulike modellspesifikasjoner. Jon Magnussen Helene Henriksen Etterspørsel etter bensin i Norge En empirisk analyse for perioden Bjarne Strøm 26

29 Ulf Johansen Historiske boligpriser -En empirisk analyse for Norge i perioden Gunnar Bårdsen Silje Kaspersen Løs og ledig? Arbeidsmarkedsmotivert flytting i Norge -En empirisk paneldatastudie for perioden Kåre Johansen Marie Lote Larssen Arbeidsledighet og etterspørsel etter høyere utdanning En analyse med paneldata. Bjarne Strøm Åshild Nygård Den Ny-Kenynesianske Phillipskurven: Estimater for Skandinavia. Gunnar Bårdsen Kjersti Lysne Sanden Determining transfer success: A study of transnational technology transfer agreements. Ragnar Torvik Magnus Wibe Globalisering og inntektsfordeling. En empirisk analyse av Sør-Afrika. Hildegunn E. Stokke H-2006 Solveig Fjeldheim Total Factor Productivity and sources of growth in Norway, Hildegunn E. Stokke Terje Høsøien Migrasjon og konjunkturer -En paneldatastudie av migrasjon i Norge i perioden Kåre Johansen 27

30 Marius Johnsborg Tetthetseffekter i norsk sauehold -konsekvenser for en privat aktørs likevektstilpanning. Anders Skonhoft Marit Skjegstad Lockert Migrasjon og arbeidsmarked En empirisk paneldatastudie av Nord-Norge for perioden Kåre Johansen Helge Skaven Seierstad Oljen sin påvirkning på demokratiprosessen En utvidelse av en demokrati modell. Ragnar Torvik Irina Sprenglewski Slutten på Vikingetiden. I et konfliktøkonomisk perspektiv. Ragnar Torvik MASTEROPPGAVER I FINANSIELL ØKONOMI V-2006 Beate Aufles Risikopremiemysteriet i norske data. Egil Matsen Kristin Holgersen Analyse av oppdrettsbransjen: Hva påvirker lakseprisen? Egil Matsen Eirin Traasdahl Mårvik Størrelses-og verdieffekter på Oslo Børs. Egil Matsen Ragnar Stene Stratetgisk allokering av Statens pensjonfond-utland: Hvilken rolle spiller petroleumsreservene? Egil Matsen 28

31 H-2006 Veileder Nora Kristine Damås Priseffekter ved aksjeinkluderinger på OBX-indeksen. Egil Matsen HOVEDOPPGAVER H-2006 Arne Haakon Johnsen Konkursanalyse av varehandelsforetak. Torberg Falch Gro Klæboe The Kyoto protocol and Clean Development Mechanism Investments estimatin CO2 abatement costs using DEA. Anders Skonhoft 5.3 DR. GRADS-AVHANDLINGER Jon Hernes Fiva An Empirical Analysis of Decentralization, Fiscal Competition and Welfare Policy. Jørn Rattsø 5.4 EKSTERNE SENSOR- OG UNDERVISNINGSOPPDRAG Hildegunn E. Stokke: Sensor Universitetet i Bergen Sensor Tronheim Økonomiske Høgskole 5.5 GJESTEFORELESNINGER VED ISØ 2. oktober Direktør Amund Holmsen, Norges Bank. Pengepolitikk og modeller. 4. oktober Analysedirektør Øistein Røisland, Pengepolitisk avdeling, Norges Bank. Pengepolitikk under et inflasjonsmål. 8. november Bent Sofus Tranøy. Markedets makt over sinnene. 29

32 6. ADMINISTRASJON 6.1 PERSONALOVERSIKT Følgende personer var knyttet til instituttet i FASTE VITENSKAPELIGE TILSATTE: Førsteamanuensis Hans Bonesrønning Professor Lars-Erik Borge Professor Gunnar Bårdsen Professor Fredrik Carlsen Førsteamanuensis Torberg Falch Professor Kåre Johansen Førsteamanuensis Egil Matsen Professor Jørn Rattsø Førsteamanuensis Rune Skarstein Professor Anders Skonhoft Førsteamanuensis Hildegunn E. Stokke Professor Bjarne Strøm Professor Ragnar Torvik MIDLERTIDIG VITENSKAPELIGE TILSATTE: Stipendiat Jørgen Juel Andersen Stipendiat Silje Aslaksen Stipendiat Wenting Chen Stipendiat Asle Gauteplass Post doc Anne Borge Johannesen, til juni Stipendiat Paivi Lujala Stipendiat Jon Olaf Olaussen Stipendiat Ivar Pettersen Førsteamanuensis Dagfinn Rime Post doc Sofia Sandgren Post doc Per Tovmo ANDRE VITENSKAPELIGE MED TILKNYTNING TIL INSTITUTTET Kjetil Andersson, Telnor, PhD student Jon Hernes Fiva, Senter for økonomisk forskning, til juni Torfinn Harding, Statistisk sentralbyrå, PhD student Anne Borge Johannesen, Senter for økonomisk forskning, fra juni Bjørg Langset Statistisk sentralbyrå, PhD student Trond Erik Lunder, Telemarksforskning, PhD student Linn Renée Naper, Senter for økonomisk forskning, stipendiat Marte Rønning, Senter for økonomisk forskning, stipendiat 30

33 ADMINISTRASJON Konsulent Gerd Helene Holm Seniorkonsulent Øystein Røkke 6.3 VERV VED NTNU Torberg Falch Instituttstyrer. Bibliotekskontakt. Medlem av fagstyret for det økonomisk administrative studiet. Medlem av programstyret for studieprogram i prosjektledelse. Egil Matsen Medlem av fagstyret for det økonomisk administrative studiet. Anders Skonhoft Medlem av ISØ's hovedoppgavekomite. Medlem programstyret ved Studieprogram for Naturressursforvaltning. Ragnar Torvik Neststyrer. 6.4 EKSTERNE VERV Hans Bonesrønning Styremedlem i NOVA. Daglig leder, Senter for økonomisk forskning AS, NTNU høst-06. Lars-Erik Borge Leder av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Nestleder i styret for Statistisk sentralbyrå. Meddommer, Borgarting lagmannsrett i sivil sak mellom Reitangruppen og Telenor Mobil om prising av tilgang til mobilnett. Daglig leder, Senter for økonomisk forskning AS, NTNU vår-06. Jørn Rattsø Medlem av programstyret, Program for skatteforskning, Norges Forskningsråd. Styremedlem i Senter for Økonomisk Forskning AS, NTNU. Styreleder statsforetaket ENOVA. 31

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Årsberetning for Frischsenteret 2000

Årsberetning for Frischsenteret 2000 Årsberetning for Frischsenteret 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Årsberetning 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid 72 Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid Om forskningsarbeidet i 2005 Forskningen i Norges Bank er en del av grunnlaget for bankens beslutninger. Banken forsker innen feltene pengepolitikk, finansiell

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-261-2

Detaljer

Produktivitet i utdanningssystemet

Produktivitet i utdanningssystemet Produktivitet i utdanningssystemet Torberg Falch Institutt for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet August 2014 1. Innledning Dette notatet søker å gi en overordnet beskrivelse

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Prosjektleder for prosjektet Innsidehandel på Oslo Børs, finansiert av Finansmarkedsfondet.

Prosjektleder for prosjektet Innsidehandel på Oslo Børs, finansiert av Finansmarkedsfondet. Ødegaard, Bernt Arne Professor Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger Epost: bernt.a.odegaard@uis.no WWW: http://www1.uis.no/ansatt/odegaard Utdanning Fotograf: Peder Austrud,

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Jansen NOBELPRISEN 2003 Bonesrønning ØKONOMENE OG UTDANNINGSPOLITIKKEN Reiersen JORD, MAKT OG UTVIKLING Hervik og Rye ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Osmundsen med flere BOREKONTRAKTER

Detaljer

Årsberetning for TIK 2000

Årsberetning for TIK 2000 Årsberetning for TIK 2000 Innledning Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ble opprettet 01.01.1999 etter vedtak fattet i Det akademiske kollegium den 28. september 1998 ved sammenslåing av

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Vita. Ødegaard, Bernt Arne. Professor. Utdanning

Vita. Ødegaard, Bernt Arne. Professor. Utdanning Ødegaard, Bernt Arne Professor Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen ved UiS 4036 Stavanger Epost: bernt.a.odegaard@uis.no WWW: http://www1.uis.no/ansatt/odegaard Utdanning Fotograf: Peder Austrud,

Detaljer

Working Paper Series 2/03

Working Paper Series 2/03 Working Paper Series /3 INFLASJONSSTYRING - NOEN INTERNASJONALE ERFARINGER Kåre Hagelund Norges Bank Mars 3 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Inflasjonsstyring noen internasjonale

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes

ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI. Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes NR. 3 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI Torberg Falch og Bjarne Strøm Knut Røed Kjell G. Salvanes Hagen og Hope: INNOVASJON OG KONKURRANSEPOLITIKK ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Curriculum vitae Terje P. Hagen

Curriculum vitae Terje P. Hagen Curriculum vitae Terje P. Hagen Date: July 2014 Born: February 15, 1957 Place: Haram, Norway Nationality: Norwegian Marital status: Married, 3 children Address (office): Department of Health Management

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer