INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI"

Transkript

1 NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

2 ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORSKNING Vitenskapelige publikasjoner Andre publikasjoner Annen faglig virksomhet og inviterte foredrag Forskningsopphold Instituttseminarer FORMIDLINGSVIRKSOMHET Artikler, aviskronikker og intervjuer UNDERVISNING Studenttall og eksamener Masteroppgaver Dr.gradsdisputas ADMINISTRASJON Personaloversikt Verv ved NTNU Eksterne verv

3 1. INNLEDNING Instituttet er på et brukbart nivå både innen forskning og undervisning. Det publiseres i overkant av 10 artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og uteksamineres om lag 40 masterkandidater i året. FORSKNING Sentrale indikatorer for instituttets forskningsaktivitet er rapportert i tabell 1.1. Det ble publisert 12 artikler i internasjonale tidsskrift. Det er i underkant av 1 artikler per vitenskapelig ansatt i fast stilling og en økning i forhold til foregående år. Tabell 1.1: Utvalgte indikatorer for instituttets forskningsaktivitet, År Artikler i internasjonale tidsskrifter Artikler i nasjonale tidsskrifter Faglige bøker og kapitler i bøker Presentasjoner på konferanser og seminarer Publ.poeng i henhold til UHR , , , ,

4 UNDERVISNING Instituttet er ansvarlig for seks ulike studieprogram. Bachelorstudiet med fordypning i samfunnsøkonomi og det 2årige masterstudiet i samfunnsøkonomi er kjernen i undervisningstilbudet. Årsstudiet i samfunnsøkonomi er tilnærmet identisk med det første året på bachelorstudiet. De første studentene på det integrerte 5årige masterstudiet i samfunnsøkonomi ble uteksaminert i Bachelorstudiet i politisk økonomi blir tilbudt i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og masterstudiet i finansiell økonomi blir tilbudt i samarbeid med Trondheim Økonomiske Høgskole og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Sentrale indikatorer på utviklingen i antall studenter er rapportert i tabell 1.2. Antall avlagte studiepoeng på høyere grad økte med 15 prosent i På lavere grad var det en økning på 3 prosent. Wenting Chen disputerte for doktorgraden 21/ Tabell 1.2: Utvalgte indikatorer for instituttets undervisningsvirksomhet, År Studiep.produksjon lavere grad Studiep.produksjon høyere grad Uteksaminerte masterkandidater Avlagte doktorgrader 2 1 3

5 2. FORSKNING 2.1 VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ARTIKLER I INTERNASJONALE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Hans Bonesrønning og Sofia Sandgren Massih Birth order effects on young students academic achievement. The Journal of SocioEconomics 2011; Volum 40.(6) s Gunnar Bårdsen og Helmut Lütkepohl Forecasting Levels of log Variables in Vector Autoregressions. International Journal of Forecasting 2011; Volum 27. s Gunnar Bårdsen, Ard den Reijer, Patrik Jonasson og Ragnar Nymoen MOSES: Model of Swedish Economic Studies: Sveriges Riksbank s. Fredrik Carlsen, Jostein Ivar Grytten og Irene Skau Physician response to fee changes: using inheritance as a quasinatural experiment. Applied Economics 2011, 43(15), s Torberg Falch og Sofia Sandgren Massih The Effect of Education on Cognitive Ability. Economic Inquiry 2011; Volum 49 (3) s Torberg Falch Teacher Mobility Responses to Wage Changes: Evidence from a Quasinatural Experiment. The American Economic Review 2011; Volum 101 (3) s Anne Borge Johannesen og Anders Skonhoft Livestock as Insurance and Social Status: Evidence from Reindeer Herding in Norway. Environmental and Resource Economics 2011; Volum 48.(4) s Snorre Lindset og Egil Matsen Human capital investment and optimal portfolio choice. European Journal of Finance 2011; Volum 17.(7) s Rune Skarstein Overaccumulation of productive capital or of finance capital? A view from the outskirts of a Marxist debate. Investigacion Economica 2011; Volum 70.(276) s. 51 Yajie Liu, Jon Olaf Olaussen og Skonhoft, Anders. Wild and farmed salmon in NorwayA review. Marine Policy 2011; Volum 35.(3) s

6 Jon Olaf Olaussen og Skonhoft, Anders. A costbenefit analysis of moose harvesting in Scandinavia. A stage structured modelling approach. Resources and Energy Economics 2011; Volum 33.(3) s Mario Chacón, James A. Robinson and Ragnar Torvik When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia s La Violencia. Journal of Conflict Resolution 2011; Volum 55.(3) s ARTIKLER I NORSKE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Borge, LarsErik. Nasjonalbudsjettet 2012: Kommuneopplegget. Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (8) s. 49 LarsErik Borge, Torberg Falch og Bjarne Strøm Fullføring av videregående opplæring : kan vi forklare variasjonen mellom fylker og regioner? Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (5) s LarsErik Borge Nasjonalbudsjettet 2012: Kommuneopplegget. Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (8) s. 49 Torberg Falch Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (1) s Torberg Falch og Ole Henning Nyhus Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne. Søkelys på arbeidslivet 2011; Volum 28 (4) s

7 BØKER Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen Antall enkeltvedtak i grunnskolen øker til fordel for elever som ikke mottar spesialundervisning? I: Utdanning 2011: Veien til arbeidslivet. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2011 ISBN s LarsErik Borge Finansiering av Sametingets virksomhet. I: Samisk selvbestemmelse Autonomi og økonomi, sametingets myndighet og autonomi innenfor helse og sosialsektoren: Gáldu 2011 ISBN s Local equalization grants: Purpose, efficiency, effects, and design. I: IEB's World Report on Fiscal Federalism: Institute d'economica de Barcelona 2011 ISBN s Gunnar Bårdsen og Ragnar Nymoen Innføring i økonometri. Fagbokforlaget 2011 (ISBN ) 294 s. Rune Skarstein Peak oil and climate change: triggers of the drive for biofuel production. I: Biofuels, land grabbing and food security in Africa. Zed Books 2011 ISBN s Ragnar Torvik The Political Economy of Reform in ResourceRich Countries. I: Beyond the Curse. Policies to Harness the Power of Natural Resources. : International Monetary Fund 2011 ISBN s WORKING PAPER SERIES VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI Gunnar Bårdsen, Ard den Reijer, Patrik Jonasson and Ragnar Nymoen MOSES: Model of Swedish Economic Studies. Working Papers Series at Department of Economics, NTNU (1/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke Migration and Dynamic Agglomeration Economies: Regional Income Growth in Norway. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (2/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 6

8 Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke Accumulation of education and regional income growth: Limited human capital effects in Norway. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (3/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Linn Renné Naper Educational evaluation and Gender Gaps in Student Achievement. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (4/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Marte Rønning Homework assignment and student achievement in OECD countries.working Paper Series at Department of Economics, NTNU (5/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Trude Gunnes, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Financial incentives and study duatin in higher education. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (6/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Arnt Ove Hopland School facilities and student achievements: evidence from the timss. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (7/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Daron Acemoglu, James A. Robinson and Ragnar Torvik Why Do Voters Dismantle Checks and Balances? Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (8/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch, Päivi Lujala og Bjarne Strøm Geographical constraints and educational attainment. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (9/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Anders Skonhoft The maximum economic yield management of an agestructured salmon population. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (10/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Yajie Liu, Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft When a Fish is a Fish: The Economic Impacts of Escaped Farmed Fish. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (11/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Yajie Liu, Ola H. Diserud, Kjetil Hindar og Anders Skonhoft An EcologicalEconomic Mode lon the Effects of Interactions between Escaped Farmed and Wild Salomon (Salmon salar). Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (12/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 7

9 Jocelyn Donze og Trude Gunnes Should Economists Listen to Educational Psychologists? Some Economics of Student Motivation. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (13/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Wenting Chen og Anders Skonhoft On the management of interconnected wildlife populations. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (14/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 2.2 ANDRE PUBLIKASJONER Torberg Falch og Ole Henning Nyhus Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. NTNU: SØF rapport (1/2011) LarsErik Borge, Ivar Pettersen og Per Tovmo Effektivitet i kommunale tjenester. NTNU: SØF rapport (2/2011) Torberg Falch, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring. NTNU: SØF rapport (3/2011) LarsErik Borge og Ole Henning Nyhus Kostnadsanalyse av alternative boformer for eldre. NTNU: SØF rapport (4/2011) Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk. NTNU: SØF rapport (5/2011) LarsErik Borge, Ole Henning Nyhus og Per Tovmo Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene. NTNU: SØF rapport (6/2011) Atle Mysterud, Leif Egil Loe, Erling Meisingset, Barbara Zimmermann, Arne William Hjeltnes, Vebjørn Veiberg, Inger Maren Rivrud, Anders Skonhoft, Jon Olaf Olaussen, Oddgeir Andersen, Richard Bischof, Christophe Bonenfant, Øystein Brekkum, Rolf Langvatn, Hallvard Flatjord, Ivar Syrstad, Arve Aarhus, Vidar Holthe. Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. Oslo: Rapport, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 2011 (ISBN ) 88s. 8

10 2.3 ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET OG INVITERTE FOREDRAG Hans Bonesrønning Fra data til utvikling. Skoleleiarkonferansen, Loen, september Public employees and public reform implementation, CESifo, Munchen, september Store ressurser og middelmådige resultater: Styringsutfordringer, Utdanningskonferansen 2011 Med hjarte for læring, Rogaland, november Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review, Education Economics, Manchester School og Tidsskrift for samfunnsforskning. LarsErik Borge Central reforms through subcentral governments. Copenhagen Workshop, september Efficiency potential and determinants of efficiency in Norwegian municipalities. SinoNorwegian Social Policy Forum, desember Må vi velge mellom nærhet og kvalitet i tjenestetilbudet? Dialogkonferanse, september Taxonomy of grants and local taxes: The Norwegian Case. Taxonomy of grants and measurement of decentralization, mars Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. European Public Choice Society Meeting, mai Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. 7th NorwegianGerman Seminar on Public Economics, november Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. Stabsseminar Univ. of Maryland, mai Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. 67th Annual Congress of the International Institute of Public Finance, august Konsulent for Local Government Studies, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Urban Economics, Finanz Archive, European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studier. Gunnar Bårdsen Macroeconomic models as a basis for economic policies and Income Distribution negotiations. 7th SinoNorwegian Social Policy Forum, november Seminar ved Universitetet i Oxford, mars Seminar SSB, juni Presentasjon på ESEM, august Workshop med Ph.D studenter, Universitetet i Oslo, november

11 Konsulent for Journal of Ferecasting. Vitenskapelig bedømmelseskomite, NHH Vitenskapelig bedømmelseskomite, SSB Fredrik Carlsen Konsulent for Journal of Health Economics. Torberg Falch Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne; Kunnskapsdepartementet, Oslo, juni Comments on Kirabo Jackson: «Recruiting and Retaining Quality Teachers». The Nordic Economic Policy Review conference on Economics of Education; Oktober Effektvurderinger av statlig tiltak Ferdighetsnivå og frafall. Klasseromsroskning nærstudier av undervisning. Kunnskapsdepartementet, Mai Financing lifelong learning: Funding mechanisms in education. Investments and Reforms in Education and Training; Brussel, mars High school attainment, student achievement, and imprisonment. EALE conference; Kypros, September Konsekvenser for unge voksne av ikke å fullføre videregående opplæring. Ny GIV OT/NAV prosjektet; Kunnskapsdepartementet, januar Manglende fullføring av videregående opplæring konsekvenser og årsaker. Fagdag Spekter; Oslo, januar Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Foredrag Arbeidsdepartementet, februar Privat og sosial avkastning av utdanning verdsettes samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i norsk arbeidsliv? Verdien av samfunnsvitenskapen; Oslo, februar Schools, ability, and the socioeconomic gradient in education choices. European Economic Association annual meeting; Oslo, august Teacher mobility responses to wage changes: Evidence from a quasinatural experiment. American Economic Association Annual Meeting, Colorado, januar Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. Helhetlig utdanningsløp bedre gjennomføring i videregående skole; KS, Trondheim, februar Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review, Public Choice. Anne Borge Johannesen Explaining the performance of ambient taxation in local common property exploitation. BIOECONkonferanse, Geneve. 10

12 Konsulent for Land Economics, Environmental and Resource Economics, Ecological Economics, Journal of Nature Conservation, European Association for Environmental and Resource Economics. Egil Matsen Konsulent for Economic Journal, European Economic Review og Scandinavian Journal of Economics. Overconfidence monetary policy committees and chairman dominance, Seminar ESOP, UiO. Jørn Rattsø Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Meeting Urban Economic Association, Miami, November The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. Department of Economics, University of California, November The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. European Regional Science Association Annual Conference, Barcelona, September Political control of government enterprises, Department of Economics, University of Rennes, Oktober Konsulent for Journal of Public Economics, European Journal of Political Economy, Scandinavian Journal of Economics and Public Choice. Anders Skonhoft Konsulent for Ecological Economics, Environment and Development Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Land Economics, Natural Resource Modeling, Environmental & Resource Economics. Resource and Energy Economics. Hildegunn E. Stokke Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Regional Studies Association Conference; Newcastle, april Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Applied Micro/Urban Seminar, Department of Economics, Brown University, november Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Meeting Urban Economic Association, Miami, november Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Congress of the European Economic Association, Oslo, august The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. NUPI Workshop on 'Barriers to Entry, Internationalisation and Technology', Oslo, januar

13 The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. European Regional Science Association Annual Conference, Barcelona, september The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. International Atlantic Economic Conference; Washington, DC, oktober Konsulent for Scandinavian Journal of Economics. Bjarne Strøm Trends in teacher salaries. INESOECD Network meeting, Amsterdam, mars Geographical constraints and educational attainment, European Economic Association 26 th meeting, Oslo, august Geographical constraints and educational attainment, European Association of Labour Economists, Annual meeting, Kypros, september Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review og Education Economics. Ragnar Torvik Endogenous Presidentialism. Universidad Los Andes department seminar, november Hvorfor sparer Kina så mye? Høstkonferansen, oktober Petro Populism. LACEA 2011 Conference Santiago, november Why do voters dismantle checks and balances? Department seminar Universiity of Bern, april Why do voters dismantle checks and balances? BI department seminar, september Why do voters dismantle checks and balances? OXCARRE conference, Oxford University, juni Why do voters dismantle checks and balances? Tilburg conference on development economics, april Why do voters dismantle checks and balances? ESOP seminar, juni Redaktør for Scandinavian Journal of Economics. Konsulent for American Economic Review, European Economic Review, Journal of Development Economics, Scandinavian Journal of Economic og Journal of Political Economy. Per Tovmo Konsulent for Public Choice, Scandinavian Journal of Economics og Regional Science and Urban Economics. 12

14 2.4 FORSKNINGSOPPHOLD LarsErik Borge University of Maryland, USA V11 Jørn Rattsø University of Rennes, Frankrike H11 University of California, Irvine USA H11 Hildegunn E. Stokke Brown University, USA H11 13

15 2.5 INSTITUTTSEMINARER Michael Kirchler Market Microstructure Matters when Univ of Innsbruck Imposing a Tobin tax Evidence from the lab Snorre Lindset Credit risk and asymmetric information: A TØH simplified approach Guy Michaels Do oil windfalls improve living standards? LSE Evidence from Brazil Luca Fanelli Determinacy, indeterminacy and dynamic Univ of Bologna Misspecification in linear rational Patrick Leoni Growth forecasts, belief manipulation and Euromed Management capital markets Katrine Løken Does money matter? The effect of child care UiB subsidies on academic performance Eric Nævdal Biologi vs. Samfunnsvitenskap The return Frischsenteret of the Jedi Drago Bergholt Natural disasters, economic growth, and BI armed civil conflict Lu Liang Estimating the Future Change in the Surplus Rural Labour Force in China Stein I. Steinshamn Generalization of AgeStructured Bioeconomic SNF Models in Theory and Practice Johannes A. Skjeltorp TBA Norges Bank Christa Brunnschweiler Domestic ownership, foreign control and ETH Zurich income levels: Theory and evidence Simone Valente Resource Wealth, Innovation and Growth in the ETH Zurich Global Economy Magne Mogstad Broadband internet: An information SSB superhighway to sex crime? 14

16 05.05 Asle Gauteplass A dynamic economic analysis of a vegetation animal ecological model Bjarne Strøm Geographical constraints and educational Ragnar Torvik attainment Paivi Lujala Todd Sorensen Imperfect from Now On: Imperfect Competition, Imperfect Substitutes, and Bias in Nested CES Production Function Estimation Roberto Iacono Is it really better with a Bird in Hand? A comparison of fiscal rules for resourcerich economies David Figlio Competitive Effects of meanstested School Northwest. Univ Vouchers Øyvind Eitrheim TBA Norges Bank Jan Brueckner Beaches, Sunshine, and PublicSector Pay: Univ of California Theory and Evidence on Amenities and Rent Extraction by Government Workers Ragnar Torvik Equilibrium checks and balances Tapas Kundu Conflict and Mobility: Resource Sharing Among UiO Groups Egil Matsen TBA Trond E. Lunder Wicked stepmother or do municipalities treat private Child care as their own? Jon H. Fiva Mechanical and Psychological Effects of Electoral BI Reform LarsErik Borge TBA Peichen Gong Modeling Forest Harvest Decisions: Advances Univ of Umeå and Challenges 15

17 26.10 Rune Reiling Education outcomes and the business cycle Hans J. Tranvåg The Flows of the Pacific: Asian foreign exchange Markets trough tranquillity and turbulence Trude Gunnes Financial incentives and study duration in higher Education Asle Gauteplass Ragnar Nymoen Forecast robustness in macroeconomic models Øivind A. Nilsen Intergenerational Correlation in Disability Benefit UiB Receipt Hans M. Eikseth Are Taxes Sufficient for CAPM Rejection? TØH Arnt O. Hopland One size fits all? Facility management in Norwegian Local governments 16

18 3 FORMIDLINGSVIRKSOMHET 3.1 Artikler, aviskronikker og intervjuer Bonesrønning, Hans. Tettere kontakt gir bedre undervisning. Under Dusken [Avis] Mest å lære av Oslo og Fjaler. Kommunal Rapport [Avis] Borge, LarsErik. Vi har ingen klager på. Bergens Tidende [Avis] Ap og SV vil svi av 1,5 mill. om dagen fram til jul. VG Nett [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. Nationen [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. NTBtekst [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. Dagbladet [Internett] Betre effektivitet kunne gitt kommunane langt betre råd. Hallingdølen [Internett] Betre effektivitet kunne gitt kommunane 29 milliardar. Nynorsk Pressekontor [Avis] Betre effektivitet kunne gitt kommunane 29 milliardar. Strandbuen [Avis] Bærum kommune minst effektiv. Budstikka [Avis] Disse kommunene flår deg. Dagbladet [Internett] Disse kommunene flår deg mest. Dagbladet [Avis] Eiendomsskatt kan øke forskjellene. Dagens Næringsliv Morgen [Avis] Fortsatt store kostnadsforskjeller. Kommunal Rapport [Internett] Kommunene går glipp av 29 milliarder. Aftenposten [Internett] Kommunene kunne fått 29 milliarder. adressa.no [Internett] Lokalaviser gjør kommunen effektiv. Kommunal rapport [Avis] Mer effektive kommuner kunne gitt 29 mrd.. Ukeavisen Ledelse [Internett] Mer effektive kommuner kunne gitt 29. mrd. Gründer Økonomisk Rapport [Internett] Skeptisk til låneskyving. Budstikka [Avis] Tapte 70 mill. på eiendommer. Adresseavisen [Avis] Uten politisk styring. Adresseavisen [Avis] Uten politisk styring. Adresseavisen [Avis] Vekst blir til kutt. Aftenposten Morgen [Avis] 29 mrd. sløses bort. Ukeavisen Ledelse [Avis] Bårdsen, Gunnar. En dagsaktuell tildeling. Adresseavisen [Avis] Falch, Torberg. Læreryrket framstår som altfor stivt. utdanningsnytt.no [Internett] Ap støtter nye Osloprøver. Dagsavisen [Avis] Dyrest Billigst Stavanger Søndre Land SJEKK DIN KOMMUNE. Dagbladet [Avis] Frafallselever koster dyrt. Bergens Tidene [Avis] Færre faller fra i Osloskolen. Dagsavisen [Avis] Færre fullfører videregående. Utdanningsnytt.no [Internett] 17

19 Kven tronar på avgiftstoppen?. Firda [Internett] Stavanger: 5144 kroner Søndre Land: kroner. Dagbladet [Internett] Matsen, Egil. Euroens siste sjanse igjen. Bergens Tidende [Avis] Kunne gått glipp av 825 milliarder. adressa.no [Internett] Kunne gått glipp av 825 mrd. Har tjent penger i finansielt ragnarokk. Aftenposten Morgen [Avis] Staten tar staten gir. Adresseavisen [Avis] Statsbudsjettet er nettopp. Bergens Tidende [Avis] Statsledere presset til å levere. Stavanger Aftenblad [Avis] Statsledere presset til å levere. Adresseavisen [Avis] Svensker på gulljakt i Trondheim. NRK Trøndelag [Internett] Oust, Are. Gir politikerne skylden for høye boligpriser. Adresseavisen [Avis] Rattsø, Jørn. Innfør statlig eiendomsskatt. Dagens næringsliv [Avis] En dagsaktuell tildeling. Adresseavisen [Avis] Enorme forskjeller i effektivitet Den store lederutfordringen i kommunene: Ukeavisen Ledelse [Avis] Gjeldsboom i midt norske kommuner. Adresseavisen [Avis] Gjeldsboom i MidtNorge. P5 [Internett] Vil utvide økonomiprisen. Adresseavisen [Avis] Skarstein, Rune. Ein politisk blindgjengar. Klassekampen, kronikk. Eurokrise utan ende Tysk økonomisk politikk er ein hovedårsak til gjeldskrisa. Klassekampen, kronikk. Grekarar i knipe Deflasjonspolitikken til IMF har gjort det umuleg for Hellas å betene gjelda si. Klassekampen, kronikk. Kapital mot arbeid Kva for gode råd er det eigentleg dagens økonomistudentar treng? Klassekampen, kronikk. Krise på krise Heile den liberalkapitalistiske verdsøkonomien er i ulage. Klassekampen, kronikk. La børsane stupe! Så lenge finanssektoren blir skjerma, vil krisa halde fram.. Klassekampen, kronikk Nyliberal sutring Så lenge finanssektoren blir skjerma vil den økonomiske krisa halde fram. Klassekampen, kronikk. Oljefondsmystikk Prognosen om 4 prosent avkasting på oljefondet synest totalt urealistisk. Klassekampen, kronikk. Skatteskrekk Gradvis auke av skattenivået kan gi naudsynte offentlege velferdsgode. Klassekampen, kronikk. 18

20 En annen verden er mulig! FriFagbevegelse.no [Internett] La finansbransjen dø. P5 [Internett] Ren moralisme å kreve. Bergens Tidende [Avis] Bannlyser finansbransjen. Adresseavisen [Avis] Hellas går på billigsalg. Klassekampen [Avis] Hellas går på billigsalg. Klassekampen [Internett] Hellas må nekte å betale Norske økonomar meiner EU og IMF må slutte å verne storbankane: Klassekampen [Avis] Hellas på billigsalg. Romerikes Blad [Avis] Ikke kvitt fattigdom Regjeringen utrydder ikke fattigdommen i fordelingsmeldingen som ble lagt fram i går: Klassekampen [Avis] IMF lokket Irland til bankkollaps. ABC Nyheter [Internett] Jages inn i ny krise. Klassekampen [Internett] Jages inn i ny krise. Klassekampen [Avis] «KONKURS»: Mange mener Hellas. Klassekampen [Avis] Overtok privat bankgjeld Statlige redningspakker til private banker har ført til ei global gjeldskrise: Klassekampen [Avis] Vil stoppe spekulasjon Frp, KrF, Sp og Venstre ønsker ny politisk debatt om retningslinjene for Oljefondet. Klassekampen [Avis] Vurderer kostnadene ved Indias raske vekst. Universitetsavisa [Internett] Skonhoft, Anders. Den store kjøpefesten. Klassekampen, kronikk. Liv og død. Tallenes tale. Adresseavisen, kronikk. Hva er villaksen vår verdt? Forskningsrådet [Internett] Hva er villaksen vår verdt? Forskning.no [Internett] Torvik, Ragnar. Flere rentehopp er «bensin på bålet». NA24 [Internett] Sannsynlig med ny finanskrise. Stavanger Aftenblad [Internett] Euroen kan kollapse. Adresseavisen [Avis] Euroen «kan kollapse», mener norske økonomiprofessorer. Stavanger Aftenblad [Avis] Euroens siste sjanse igjen. Bergens Tidende [Avis] Gullpriser til himmels. Adresseavisen [Avis] HÅPER PÅ NY OLJEFEST...men eksperter advarer mot bakrus etter gigantfunn. VG [Avis] Krevende spagat. Adresseavisen [Avis] Mener EU bør la Hellas gå konk. Dagens Næringsliv Morgen [Avis] Statsledere presset til å levere. Adresseavisen [Avis] Statsledere presset til å levere. Stavanger Aftenblad [Avis] Så mye tåler du gjeld Gjelden du realistisk tåler. Dagbladet [Avis] Takk, kjære Greenspan! Aftenposten [Internett] Takk, kjære Greenspan! Aftenposten Morgen [Avis] 19

21 4 UNDERVISNING 4.1 EKSAMENER ST. POENG AVL EKS VÅR 2011 HØST 2011 STUDIE AVL BES POENG EKS STÅTT BES TÅTT STUDIE POENG Bacheloremner: SØK1000 Innf. i samfunnsøkonomi SØK1001 Innf. i mat. for økonomer 7, , ,50 SØK1002 Innf. i mikroøk. analyse 7, , SØK1003 Innf. i makroøk. analyse SØK1004 Statistikk for økonomer SØK1010 Matematikk og mikro 7, , , SØK1101 Miljø og ressursøkonomi 7, , ,5 SØK1104 Kommunal økon. og planl. 7, ,5 SØK2001 Off. øk. og øk. politikk SØK2002 Sysselsetting og konjunkturan SØK2003 Internasjonal økonomi SØK2004 Næringsøkonomi 7, , SØK2005 Finansmarkeder SØK2006 Internasjonal handel SØK2007 Utviklingsøkonomi 7,5 7,5 7, , SØK2103 Anvendt politisk økonomi 7, ,5 SØK2501 Bacheloroppgave i samf.øk 7, , ,5 697,5 30 Sum bacheloremner: Masteremner: FIN3005 Makrofinans 7, FIN3006/8606 Anv. tidsserieøkonometri FIN3900 Masteroppgave finansiell øk SØK3001 Økonometri I SØK3003 Vidr. makroøkonomisk analyse SØK3004 Vidr. matematisk analyse SØK3005 Informasjons og markedsteori SØK3800 Eksperter i team 7, SØK3900 Masteroppgaver SØK3950 Masteroppgave 5årig Valgfrie emner på master: SØK3514/8514 Anvendt økonomi SØK3515/8616 Mikroog p.d.økonometri SØK3516 Makroøkonomiske emner SØK3517 Åpen makroøkonomi SØK3518 Mikroøkonomiske emner SØK3519 Offentlig økonomi SØK3520Politisk økonomi SØK3524 Miljø og ressursøkonomi SØK3525 Internasjonal økonomi SØK3527Fiskal føderalismekommunaløk Sum masteremner: SUM TOTAL

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Jansen NOBELPRISEN 2003 Bonesrønning ØKONOMENE OG UTDANNINGSPOLITIKKEN Reiersen JORD, MAKT OG UTVIKLING Hervik og Rye ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Osmundsen med flere BOREKONTRAKTER

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid 72 Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid Om forskningsarbeidet i 2005 Forskningen i Norges Bank er en del av grunnlaget for bankens beslutninger. Banken forsker innen feltene pengepolitikk, finansiell

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Innhold Instituttleders beretning 4 Virkninger av atferdsmessige faktorer på energibruk til 10 oppvarming i norske husholdninger

Detaljer

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler?

Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? Kvalitetsforskjell mellom videregående skoler? TORBERG FALCH torberg.falch@svt.ntnu.no BJARNE STRØM bjarne.strom@svt.ntnu.no QUALITY DIFFERENCES ACROSS UPPER SECONDARY SCHOOLS? A recurring issue in school

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Jo rikere, jo bedre? Betydningen av familieinntekt for barns utvikling 1

Jo rikere, jo bedre? Betydningen av familieinntekt for barns utvikling 1 Forskningstema Magne Mogstad og Mari Rege Jo rikere, jo bedre? Betydningen av familieinntekt for barns utvikling 1 Familiebakgrunn har stor betydning for barns utvikling. Flere studier fra USA og Europa

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen

Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes? * Ådne Cappelen, Torbjørn Hægeland og Jarle Møen Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE

NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE Working Paper Series 8/14 NÅR FORSKJELLENE BLIR FOR STORE Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Planer og meldinger 9/2011 Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Working Paper Series 7/06

Working Paper Series 7/06 Working Paper Series 7/06 DEN KEYNESIANSKE REVOLUSJONEN 70 ÅR ETTER: ET TILBAKEBLIKK Erling Steigum CME/BI September 2006 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management DEN KEYNESIANSKE

Detaljer

Working Paper Series 7/13. RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje. Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank

Working Paper Series 7/13. RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje. Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank Working Paper Series 7/13 RINGVIRKNINGER Norsk økonomi og olje Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI og Norges Bank Leif Anders Thorsrud Handelshøyskolen BI og Norges Bank November 2013 Centre for Monetary

Detaljer

NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM Bjørndalen og Nese: PRISING AV NATURGASS Intervju med Auke Lont og Kjell Roland LEDERSKIFTE I ECON Maurseth: FORSKNINGSMELDINGEN Tovmo: KOMMUNALE BESLUTNINGER ØKONOMISK

Detaljer

Working Paper Series 1/05

Working Paper Series 1/05 Working Paper Series 1/05 FINN KYDLAND - NORGES TREDJE NOBELPRISVINNER I ØKONOMI Erling Steigum CME/BI Februar 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Finn Kydland Norges

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2. Klimapolitikkens dilemma. Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk.

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2. Klimapolitikkens dilemma. Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk. NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 2 Klimapolitikkens dilemma Brennemerket etter ledighet 4 Paranoid. Empirisk. Disiplinert 28 Nr. 2 2012 NHH Bulletin Leder Innhold 4 Brennemerket

Detaljer