INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI"

Transkript

1 NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

2 ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING FORSKNING Vitenskapelige publikasjoner Andre publikasjoner Annen faglig virksomhet og inviterte foredrag Forskningsopphold Instituttseminarer FORMIDLINGSVIRKSOMHET Artikler, aviskronikker og intervjuer UNDERVISNING Studenttall og eksamener Masteroppgaver Dr.gradsdisputas ADMINISTRASJON Personaloversikt Verv ved NTNU Eksterne verv

3 1. INNLEDNING Instituttet er på et brukbart nivå både innen forskning og undervisning. Det publiseres i overkant av 10 artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og uteksamineres om lag 40 masterkandidater i året. FORSKNING Sentrale indikatorer for instituttets forskningsaktivitet er rapportert i tabell 1.1. Det ble publisert 12 artikler i internasjonale tidsskrift. Det er i underkant av 1 artikler per vitenskapelig ansatt i fast stilling og en økning i forhold til foregående år. Tabell 1.1: Utvalgte indikatorer for instituttets forskningsaktivitet, År Artikler i internasjonale tidsskrifter Artikler i nasjonale tidsskrifter Faglige bøker og kapitler i bøker Presentasjoner på konferanser og seminarer Publ.poeng i henhold til UHR , , , ,

4 UNDERVISNING Instituttet er ansvarlig for seks ulike studieprogram. Bachelorstudiet med fordypning i samfunnsøkonomi og det 2årige masterstudiet i samfunnsøkonomi er kjernen i undervisningstilbudet. Årsstudiet i samfunnsøkonomi er tilnærmet identisk med det første året på bachelorstudiet. De første studentene på det integrerte 5årige masterstudiet i samfunnsøkonomi ble uteksaminert i Bachelorstudiet i politisk økonomi blir tilbudt i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og masterstudiet i finansiell økonomi blir tilbudt i samarbeid med Trondheim Økonomiske Høgskole og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Sentrale indikatorer på utviklingen i antall studenter er rapportert i tabell 1.2. Antall avlagte studiepoeng på høyere grad økte med 15 prosent i På lavere grad var det en økning på 3 prosent. Wenting Chen disputerte for doktorgraden 21/ Tabell 1.2: Utvalgte indikatorer for instituttets undervisningsvirksomhet, År Studiep.produksjon lavere grad Studiep.produksjon høyere grad Uteksaminerte masterkandidater Avlagte doktorgrader 2 1 3

5 2. FORSKNING 2.1 VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER ARTIKLER I INTERNASJONALE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Hans Bonesrønning og Sofia Sandgren Massih Birth order effects on young students academic achievement. The Journal of SocioEconomics 2011; Volum 40.(6) s Gunnar Bårdsen og Helmut Lütkepohl Forecasting Levels of log Variables in Vector Autoregressions. International Journal of Forecasting 2011; Volum 27. s Gunnar Bårdsen, Ard den Reijer, Patrik Jonasson og Ragnar Nymoen MOSES: Model of Swedish Economic Studies: Sveriges Riksbank s. Fredrik Carlsen, Jostein Ivar Grytten og Irene Skau Physician response to fee changes: using inheritance as a quasinatural experiment. Applied Economics 2011, 43(15), s Torberg Falch og Sofia Sandgren Massih The Effect of Education on Cognitive Ability. Economic Inquiry 2011; Volum 49 (3) s Torberg Falch Teacher Mobility Responses to Wage Changes: Evidence from a Quasinatural Experiment. The American Economic Review 2011; Volum 101 (3) s Anne Borge Johannesen og Anders Skonhoft Livestock as Insurance and Social Status: Evidence from Reindeer Herding in Norway. Environmental and Resource Economics 2011; Volum 48.(4) s Snorre Lindset og Egil Matsen Human capital investment and optimal portfolio choice. European Journal of Finance 2011; Volum 17.(7) s Rune Skarstein Overaccumulation of productive capital or of finance capital? A view from the outskirts of a Marxist debate. Investigacion Economica 2011; Volum 70.(276) s. 51 Yajie Liu, Jon Olaf Olaussen og Skonhoft, Anders. Wild and farmed salmon in NorwayA review. Marine Policy 2011; Volum 35.(3) s

6 Jon Olaf Olaussen og Skonhoft, Anders. A costbenefit analysis of moose harvesting in Scandinavia. A stage structured modelling approach. Resources and Energy Economics 2011; Volum 33.(3) s Mario Chacón, James A. Robinson and Ragnar Torvik When is Democracy an Equilibrium? Theory and Evidence from Colombia s La Violencia. Journal of Conflict Resolution 2011; Volum 55.(3) s ARTIKLER I NORSKE VITENSKAPELIGE TIDSSKRIFTER Borge, LarsErik. Nasjonalbudsjettet 2012: Kommuneopplegget. Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (8) s. 49 LarsErik Borge, Torberg Falch og Bjarne Strøm Fullføring av videregående opplæring : kan vi forklare variasjonen mellom fylker og regioner? Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (5) s LarsErik Borge Nasjonalbudsjettet 2012: Kommuneopplegget. Samfunnsøkonomen 2011; Volum 125(65) (8) s. 49 Torberg Falch Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (1) s Torberg Falch og Ole Henning Nyhus Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne. Søkelys på arbeidslivet 2011; Volum 28 (4) s

7 BØKER Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen Antall enkeltvedtak i grunnskolen øker til fordel for elever som ikke mottar spesialundervisning? I: Utdanning 2011: Veien til arbeidslivet. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2011 ISBN s LarsErik Borge Finansiering av Sametingets virksomhet. I: Samisk selvbestemmelse Autonomi og økonomi, sametingets myndighet og autonomi innenfor helse og sosialsektoren: Gáldu 2011 ISBN s Local equalization grants: Purpose, efficiency, effects, and design. I: IEB's World Report on Fiscal Federalism: Institute d'economica de Barcelona 2011 ISBN s Gunnar Bårdsen og Ragnar Nymoen Innføring i økonometri. Fagbokforlaget 2011 (ISBN ) 294 s. Rune Skarstein Peak oil and climate change: triggers of the drive for biofuel production. I: Biofuels, land grabbing and food security in Africa. Zed Books 2011 ISBN s Ragnar Torvik The Political Economy of Reform in ResourceRich Countries. I: Beyond the Curse. Policies to Harness the Power of Natural Resources. : International Monetary Fund 2011 ISBN s WORKING PAPER SERIES VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI Gunnar Bårdsen, Ard den Reijer, Patrik Jonasson and Ragnar Nymoen MOSES: Model of Swedish Economic Studies. Working Papers Series at Department of Economics, NTNU (1/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke Migration and Dynamic Agglomeration Economies: Regional Income Growth in Norway. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (2/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 6

8 Jørn Rattsø og Hildegunn E. Stokke Accumulation of education and regional income growth: Limited human capital effects in Norway. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (3/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Linn Renné Naper Educational evaluation and Gender Gaps in Student Achievement. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (4/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch og Marte Rønning Homework assignment and student achievement in OECD countries.working Paper Series at Department of Economics, NTNU (5/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Trude Gunnes, Lars J. Kirkebøen og Marte Rønning Financial incentives and study duatin in higher education. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (6/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Arnt Ove Hopland School facilities and student achievements: evidence from the timss. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (7/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Daron Acemoglu, James A. Robinson and Ragnar Torvik Why Do Voters Dismantle Checks and Balances? Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (8/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Torberg Falch, Päivi Lujala og Bjarne Strøm Geographical constraints and educational attainment. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (9/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Anders Skonhoft The maximum economic yield management of an agestructured salmon population. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (10/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Yajie Liu, Jon Olaf Olaussen og Anders Skonhoft When a Fish is a Fish: The Economic Impacts of Escaped Farmed Fish. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (11/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Yajie Liu, Ola H. Diserud, Kjetil Hindar og Anders Skonhoft An EcologicalEconomic Mode lon the Effects of Interactions between Escaped Farmed and Wild Salomon (Salmon salar). Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (12/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 7

9 Jocelyn Donze og Trude Gunnes Should Economists Listen to Educational Psychologists? Some Economics of Student Motivation. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (13/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. Wenting Chen og Anders Skonhoft On the management of interconnected wildlife populations. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (14/2011) Institutt for samfunnsøkonomi. 2.2 ANDRE PUBLIKASJONER Torberg Falch og Ole Henning Nyhus Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne. NTNU: SØF rapport (1/2011) LarsErik Borge, Ivar Pettersen og Per Tovmo Effektivitet i kommunale tjenester. NTNU: SØF rapport (2/2011) Torberg Falch, Ole Henning Nyhus og Bjarne Strøm Grunnskolekarakterer og fullføring av videregående opplæring. NTNU: SØF rapport (3/2011) LarsErik Borge og Ole Henning Nyhus Kostnadsanalyse av alternative boformer for eldre. NTNU: SØF rapport (4/2011) Hans Bonesrønning, Jon Marius Vaag Iversen og Ivar Pettersen Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk. NTNU: SØF rapport (5/2011) LarsErik Borge, Ole Henning Nyhus og Per Tovmo Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene. NTNU: SØF rapport (6/2011) Atle Mysterud, Leif Egil Loe, Erling Meisingset, Barbara Zimmermann, Arne William Hjeltnes, Vebjørn Veiberg, Inger Maren Rivrud, Anders Skonhoft, Jon Olaf Olaussen, Oddgeir Andersen, Richard Bischof, Christophe Bonenfant, Øystein Brekkum, Rolf Langvatn, Hallvard Flatjord, Ivar Syrstad, Arve Aarhus, Vidar Holthe. Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. Oslo: Rapport, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 2011 (ISBN ) 88s. 8

10 2.3 ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET OG INVITERTE FOREDRAG Hans Bonesrønning Fra data til utvikling. Skoleleiarkonferansen, Loen, september Public employees and public reform implementation, CESifo, Munchen, september Store ressurser og middelmådige resultater: Styringsutfordringer, Utdanningskonferansen 2011 Med hjarte for læring, Rogaland, november Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review, Education Economics, Manchester School og Tidsskrift for samfunnsforskning. LarsErik Borge Central reforms through subcentral governments. Copenhagen Workshop, september Efficiency potential and determinants of efficiency in Norwegian municipalities. SinoNorwegian Social Policy Forum, desember Må vi velge mellom nærhet og kvalitet i tjenestetilbudet? Dialogkonferanse, september Taxonomy of grants and local taxes: The Norwegian Case. Taxonomy of grants and measurement of decentralization, mars Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. European Public Choice Society Meeting, mai Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. 7th NorwegianGerman Seminar on Public Economics, november Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. Stabsseminar Univ. of Maryland, mai Maintenance and building conditions in Norwegian local governments: Economic and political determinants. 67th Annual Congress of the International Institute of Public Finance, august Konsulent for Local Government Studies, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Urban Economics, Finanz Archive, European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studier. Gunnar Bårdsen Macroeconomic models as a basis for economic policies and Income Distribution negotiations. 7th SinoNorwegian Social Policy Forum, november Seminar ved Universitetet i Oxford, mars Seminar SSB, juni Presentasjon på ESEM, august Workshop med Ph.D studenter, Universitetet i Oslo, november

11 Konsulent for Journal of Ferecasting. Vitenskapelig bedømmelseskomite, NHH Vitenskapelig bedømmelseskomite, SSB Fredrik Carlsen Konsulent for Journal of Health Economics. Torberg Falch Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne; Kunnskapsdepartementet, Oslo, juni Comments on Kirabo Jackson: «Recruiting and Retaining Quality Teachers». The Nordic Economic Policy Review conference on Economics of Education; Oktober Effektvurderinger av statlig tiltak Ferdighetsnivå og frafall. Klasseromsroskning nærstudier av undervisning. Kunnskapsdepartementet, Mai Financing lifelong learning: Funding mechanisms in education. Investments and Reforms in Education and Training; Brussel, mars High school attainment, student achievement, and imprisonment. EALE conference; Kypros, September Konsekvenser for unge voksne av ikke å fullføre videregående opplæring. Ny GIV OT/NAV prosjektet; Kunnskapsdepartementet, januar Manglende fullføring av videregående opplæring konsekvenser og årsaker. Fagdag Spekter; Oslo, januar Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Foredrag Arbeidsdepartementet, februar Privat og sosial avkastning av utdanning verdsettes samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i norsk arbeidsliv? Verdien av samfunnsvitenskapen; Oslo, februar Schools, ability, and the socioeconomic gradient in education choices. European Economic Association annual meeting; Oslo, august Teacher mobility responses to wage changes: Evidence from a quasinatural experiment. American Economic Association Annual Meeting, Colorado, januar Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring. Helhetlig utdanningsløp bedre gjennomføring i videregående skole; KS, Trondheim, februar Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review, Public Choice. Anne Borge Johannesen Explaining the performance of ambient taxation in local common property exploitation. BIOECONkonferanse, Geneve. 10

12 Konsulent for Land Economics, Environmental and Resource Economics, Ecological Economics, Journal of Nature Conservation, European Association for Environmental and Resource Economics. Egil Matsen Konsulent for Economic Journal, European Economic Review og Scandinavian Journal of Economics. Overconfidence monetary policy committees and chairman dominance, Seminar ESOP, UiO. Jørn Rattsø Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Meeting Urban Economic Association, Miami, November The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. Department of Economics, University of California, November The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. European Regional Science Association Annual Conference, Barcelona, September Political control of government enterprises, Department of Economics, University of Rennes, Oktober Konsulent for Journal of Public Economics, European Journal of Political Economy, Scandinavian Journal of Economics and Public Choice. Anders Skonhoft Konsulent for Ecological Economics, Environment and Development Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Land Economics, Natural Resource Modeling, Environmental & Resource Economics. Resource and Energy Economics. Hildegunn E. Stokke Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Regional Studies Association Conference; Newcastle, april Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Applied Micro/Urban Seminar, Department of Economics, Brown University, november Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Meeting Urban Economic Association, Miami, november Migration and dynamic agglomeration economies: Regional income growth in Norway. Annual Congress of the European Economic Association, Oslo, august The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. NUPI Workshop on 'Barriers to Entry, Internationalisation and Technology', Oslo, januar

13 The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. European Regional Science Association Annual Conference, Barcelona, september The limited role of education for regional income convergence: Evidence from Norway. International Atlantic Economic Conference; Washington, DC, oktober Konsulent for Scandinavian Journal of Economics. Bjarne Strøm Trends in teacher salaries. INESOECD Network meeting, Amsterdam, mars Geographical constraints and educational attainment, European Economic Association 26 th meeting, Oslo, august Geographical constraints and educational attainment, European Association of Labour Economists, Annual meeting, Kypros, september Konsulent for Scandinavian Journal of Economics, Economics of Education Review og Education Economics. Ragnar Torvik Endogenous Presidentialism. Universidad Los Andes department seminar, november Hvorfor sparer Kina så mye? Høstkonferansen, oktober Petro Populism. LACEA 2011 Conference Santiago, november Why do voters dismantle checks and balances? Department seminar Universiity of Bern, april Why do voters dismantle checks and balances? BI department seminar, september Why do voters dismantle checks and balances? OXCARRE conference, Oxford University, juni Why do voters dismantle checks and balances? Tilburg conference on development economics, april Why do voters dismantle checks and balances? ESOP seminar, juni Redaktør for Scandinavian Journal of Economics. Konsulent for American Economic Review, European Economic Review, Journal of Development Economics, Scandinavian Journal of Economic og Journal of Political Economy. Per Tovmo Konsulent for Public Choice, Scandinavian Journal of Economics og Regional Science and Urban Economics. 12

14 2.4 FORSKNINGSOPPHOLD LarsErik Borge University of Maryland, USA V11 Jørn Rattsø University of Rennes, Frankrike H11 University of California, Irvine USA H11 Hildegunn E. Stokke Brown University, USA H11 13

15 2.5 INSTITUTTSEMINARER Michael Kirchler Market Microstructure Matters when Univ of Innsbruck Imposing a Tobin tax Evidence from the lab Snorre Lindset Credit risk and asymmetric information: A TØH simplified approach Guy Michaels Do oil windfalls improve living standards? LSE Evidence from Brazil Luca Fanelli Determinacy, indeterminacy and dynamic Univ of Bologna Misspecification in linear rational Patrick Leoni Growth forecasts, belief manipulation and Euromed Management capital markets Katrine Løken Does money matter? The effect of child care UiB subsidies on academic performance Eric Nævdal Biologi vs. Samfunnsvitenskap The return Frischsenteret of the Jedi Drago Bergholt Natural disasters, economic growth, and BI armed civil conflict Lu Liang Estimating the Future Change in the Surplus Rural Labour Force in China Stein I. Steinshamn Generalization of AgeStructured Bioeconomic SNF Models in Theory and Practice Johannes A. Skjeltorp TBA Norges Bank Christa Brunnschweiler Domestic ownership, foreign control and ETH Zurich income levels: Theory and evidence Simone Valente Resource Wealth, Innovation and Growth in the ETH Zurich Global Economy Magne Mogstad Broadband internet: An information SSB superhighway to sex crime? 14

16 05.05 Asle Gauteplass A dynamic economic analysis of a vegetation animal ecological model Bjarne Strøm Geographical constraints and educational Ragnar Torvik attainment Paivi Lujala Todd Sorensen Imperfect from Now On: Imperfect Competition, Imperfect Substitutes, and Bias in Nested CES Production Function Estimation Roberto Iacono Is it really better with a Bird in Hand? A comparison of fiscal rules for resourcerich economies David Figlio Competitive Effects of meanstested School Northwest. Univ Vouchers Øyvind Eitrheim TBA Norges Bank Jan Brueckner Beaches, Sunshine, and PublicSector Pay: Univ of California Theory and Evidence on Amenities and Rent Extraction by Government Workers Ragnar Torvik Equilibrium checks and balances Tapas Kundu Conflict and Mobility: Resource Sharing Among UiO Groups Egil Matsen TBA Trond E. Lunder Wicked stepmother or do municipalities treat private Child care as their own? Jon H. Fiva Mechanical and Psychological Effects of Electoral BI Reform LarsErik Borge TBA Peichen Gong Modeling Forest Harvest Decisions: Advances Univ of Umeå and Challenges 15

17 26.10 Rune Reiling Education outcomes and the business cycle Hans J. Tranvåg The Flows of the Pacific: Asian foreign exchange Markets trough tranquillity and turbulence Trude Gunnes Financial incentives and study duration in higher Education Asle Gauteplass Ragnar Nymoen Forecast robustness in macroeconomic models Øivind A. Nilsen Intergenerational Correlation in Disability Benefit UiB Receipt Hans M. Eikseth Are Taxes Sufficient for CAPM Rejection? TØH Arnt O. Hopland One size fits all? Facility management in Norwegian Local governments 16

18 3 FORMIDLINGSVIRKSOMHET 3.1 Artikler, aviskronikker og intervjuer Bonesrønning, Hans. Tettere kontakt gir bedre undervisning. Under Dusken [Avis] Mest å lære av Oslo og Fjaler. Kommunal Rapport [Avis] Borge, LarsErik. Vi har ingen klager på. Bergens Tidende [Avis] Ap og SV vil svi av 1,5 mill. om dagen fram til jul. VG Nett [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. Nationen [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. NTBtekst [Internett] Bedre effektivitet kunne gitt kommunene 29 milliarder. Dagbladet [Internett] Betre effektivitet kunne gitt kommunane langt betre råd. Hallingdølen [Internett] Betre effektivitet kunne gitt kommunane 29 milliardar. Nynorsk Pressekontor [Avis] Betre effektivitet kunne gitt kommunane 29 milliardar. Strandbuen [Avis] Bærum kommune minst effektiv. Budstikka [Avis] Disse kommunene flår deg. Dagbladet [Internett] Disse kommunene flår deg mest. Dagbladet [Avis] Eiendomsskatt kan øke forskjellene. Dagens Næringsliv Morgen [Avis] Fortsatt store kostnadsforskjeller. Kommunal Rapport [Internett] Kommunene går glipp av 29 milliarder. Aftenposten [Internett] Kommunene kunne fått 29 milliarder. adressa.no [Internett] Lokalaviser gjør kommunen effektiv. Kommunal rapport [Avis] Mer effektive kommuner kunne gitt 29 mrd.. Ukeavisen Ledelse [Internett] Mer effektive kommuner kunne gitt 29. mrd. Gründer Økonomisk Rapport [Internett] Skeptisk til låneskyving. Budstikka [Avis] Tapte 70 mill. på eiendommer. Adresseavisen [Avis] Uten politisk styring. Adresseavisen [Avis] Uten politisk styring. Adresseavisen [Avis] Vekst blir til kutt. Aftenposten Morgen [Avis] 29 mrd. sløses bort. Ukeavisen Ledelse [Avis] Bårdsen, Gunnar. En dagsaktuell tildeling. Adresseavisen [Avis] Falch, Torberg. Læreryrket framstår som altfor stivt. utdanningsnytt.no [Internett] Ap støtter nye Osloprøver. Dagsavisen [Avis] Dyrest Billigst Stavanger Søndre Land SJEKK DIN KOMMUNE. Dagbladet [Avis] Frafallselever koster dyrt. Bergens Tidene [Avis] Færre faller fra i Osloskolen. Dagsavisen [Avis] Færre fullfører videregående. Utdanningsnytt.no [Internett] 17

19 Kven tronar på avgiftstoppen?. Firda [Internett] Stavanger: 5144 kroner Søndre Land: kroner. Dagbladet [Internett] Matsen, Egil. Euroens siste sjanse igjen. Bergens Tidende [Avis] Kunne gått glipp av 825 milliarder. adressa.no [Internett] Kunne gått glipp av 825 mrd. Har tjent penger i finansielt ragnarokk. Aftenposten Morgen [Avis] Staten tar staten gir. Adresseavisen [Avis] Statsbudsjettet er nettopp. Bergens Tidende [Avis] Statsledere presset til å levere. Stavanger Aftenblad [Avis] Statsledere presset til å levere. Adresseavisen [Avis] Svensker på gulljakt i Trondheim. NRK Trøndelag [Internett] Oust, Are. Gir politikerne skylden for høye boligpriser. Adresseavisen [Avis] Rattsø, Jørn. Innfør statlig eiendomsskatt. Dagens næringsliv [Avis] En dagsaktuell tildeling. Adresseavisen [Avis] Enorme forskjeller i effektivitet Den store lederutfordringen i kommunene: Ukeavisen Ledelse [Avis] Gjeldsboom i midt norske kommuner. Adresseavisen [Avis] Gjeldsboom i MidtNorge. P5 [Internett] Vil utvide økonomiprisen. Adresseavisen [Avis] Skarstein, Rune. Ein politisk blindgjengar. Klassekampen, kronikk. Eurokrise utan ende Tysk økonomisk politikk er ein hovedårsak til gjeldskrisa. Klassekampen, kronikk. Grekarar i knipe Deflasjonspolitikken til IMF har gjort det umuleg for Hellas å betene gjelda si. Klassekampen, kronikk. Kapital mot arbeid Kva for gode råd er det eigentleg dagens økonomistudentar treng? Klassekampen, kronikk. Krise på krise Heile den liberalkapitalistiske verdsøkonomien er i ulage. Klassekampen, kronikk. La børsane stupe! Så lenge finanssektoren blir skjerma, vil krisa halde fram.. Klassekampen, kronikk Nyliberal sutring Så lenge finanssektoren blir skjerma vil den økonomiske krisa halde fram. Klassekampen, kronikk. Oljefondsmystikk Prognosen om 4 prosent avkasting på oljefondet synest totalt urealistisk. Klassekampen, kronikk. Skatteskrekk Gradvis auke av skattenivået kan gi naudsynte offentlege velferdsgode. Klassekampen, kronikk. 18

20 En annen verden er mulig! FriFagbevegelse.no [Internett] La finansbransjen dø. P5 [Internett] Ren moralisme å kreve. Bergens Tidende [Avis] Bannlyser finansbransjen. Adresseavisen [Avis] Hellas går på billigsalg. Klassekampen [Avis] Hellas går på billigsalg. Klassekampen [Internett] Hellas må nekte å betale Norske økonomar meiner EU og IMF må slutte å verne storbankane: Klassekampen [Avis] Hellas på billigsalg. Romerikes Blad [Avis] Ikke kvitt fattigdom Regjeringen utrydder ikke fattigdommen i fordelingsmeldingen som ble lagt fram i går: Klassekampen [Avis] IMF lokket Irland til bankkollaps. ABC Nyheter [Internett] Jages inn i ny krise. Klassekampen [Internett] Jages inn i ny krise. Klassekampen [Avis] «KONKURS»: Mange mener Hellas. Klassekampen [Avis] Overtok privat bankgjeld Statlige redningspakker til private banker har ført til ei global gjeldskrise: Klassekampen [Avis] Vil stoppe spekulasjon Frp, KrF, Sp og Venstre ønsker ny politisk debatt om retningslinjene for Oljefondet. Klassekampen [Avis] Vurderer kostnadene ved Indias raske vekst. Universitetsavisa [Internett] Skonhoft, Anders. Den store kjøpefesten. Klassekampen, kronikk. Liv og død. Tallenes tale. Adresseavisen, kronikk. Hva er villaksen vår verdt? Forskningsrådet [Internett] Hva er villaksen vår verdt? Forskning.no [Internett] Torvik, Ragnar. Flere rentehopp er «bensin på bålet». NA24 [Internett] Sannsynlig med ny finanskrise. Stavanger Aftenblad [Internett] Euroen kan kollapse. Adresseavisen [Avis] Euroen «kan kollapse», mener norske økonomiprofessorer. Stavanger Aftenblad [Avis] Euroens siste sjanse igjen. Bergens Tidende [Avis] Gullpriser til himmels. Adresseavisen [Avis] HÅPER PÅ NY OLJEFEST...men eksperter advarer mot bakrus etter gigantfunn. VG [Avis] Krevende spagat. Adresseavisen [Avis] Mener EU bør la Hellas gå konk. Dagens Næringsliv Morgen [Avis] Statsledere presset til å levere. Adresseavisen [Avis] Statsledere presset til å levere. Stavanger Aftenblad [Avis] Så mye tåler du gjeld Gjelden du realistisk tåler. Dagbladet [Avis] Takk, kjære Greenspan! Aftenposten [Internett] Takk, kjære Greenspan! Aftenposten Morgen [Avis] 19

21 4 UNDERVISNING 4.1 EKSAMENER ST. POENG AVL EKS VÅR 2011 HØST 2011 STUDIE AVL BES POENG EKS STÅTT BES TÅTT STUDIE POENG Bacheloremner: SØK1000 Innf. i samfunnsøkonomi SØK1001 Innf. i mat. for økonomer 7, , ,50 SØK1002 Innf. i mikroøk. analyse 7, , SØK1003 Innf. i makroøk. analyse SØK1004 Statistikk for økonomer SØK1010 Matematikk og mikro 7, , , SØK1101 Miljø og ressursøkonomi 7, , ,5 SØK1104 Kommunal økon. og planl. 7, ,5 SØK2001 Off. øk. og øk. politikk SØK2002 Sysselsetting og konjunkturan SØK2003 Internasjonal økonomi SØK2004 Næringsøkonomi 7, , SØK2005 Finansmarkeder SØK2006 Internasjonal handel SØK2007 Utviklingsøkonomi 7,5 7,5 7, , SØK2103 Anvendt politisk økonomi 7, ,5 SØK2501 Bacheloroppgave i samf.øk 7, , ,5 697,5 30 Sum bacheloremner: Masteremner: FIN3005 Makrofinans 7, FIN3006/8606 Anv. tidsserieøkonometri FIN3900 Masteroppgave finansiell øk SØK3001 Økonometri I SØK3003 Vidr. makroøkonomisk analyse SØK3004 Vidr. matematisk analyse SØK3005 Informasjons og markedsteori SØK3800 Eksperter i team 7, SØK3900 Masteroppgaver SØK3950 Masteroppgave 5årig Valgfrie emner på master: SØK3514/8514 Anvendt økonomi SØK3515/8616 Mikroog p.d.økonometri SØK3516 Makroøkonomiske emner SØK3517 Åpen makroøkonomi SØK3518 Mikroøkonomiske emner SØK3519 Offentlig økonomi SØK3520Politisk økonomi SØK3524 Miljø og ressursøkonomi SØK3525 Internasjonal økonomi SØK3527Fiskal føderalismekommunaløk Sum masteremner: SUM TOTAL

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2010 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2006 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor med fordypning i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Bachelor i politisk økonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program for dagen 14.15 14.45 Om

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Instituttleder Torberg Falch

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Instituttleder Torberg Falch Velkommen som student i samfunnsøkonomi Instituttleder Torberg Falch Program for dagen 14.15 14.45 14.45 15.00 Pause Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder Torberg

Detaljer

Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi. Instituttleder Gunnar Bårdsen

Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi. Instituttleder Gunnar Bårdsen Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program for dagen 13.15 13.40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 SH 20. mai 2005 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2004 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2005 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 3 2.1

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi. Bachelor i politisk økonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i politisk økonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 12:1515 12:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder ttl Gunnar

Detaljer

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen

NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen Finansiell økonomi (FIE) NHH, 21. april, 2017 Professor Øystein Thøgersen FIE: Introduksjon FIE den mest populære av NHHs masterprofiler - Ca. 35% av masterstudentene Mulige årsaker - Interessant og spennende!

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Femårig master i samfunnsøkonomi Instituttleder Hans Bonesrønning Nestleder Hildegunn E. Stokke Kontorsjef Anne L. Viken Førstekonsulent Marit Balstad Jensen Førstekonsulent

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi 5-årig master i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter Instituttleder ttl

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2003 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 2 FORSKNING... 5 2.1

Detaljer

Undervisningsplan Høst

Undervisningsplan Høst Undervisningsplan Høst 2016 02.03.2016 BACHELOR-EMNER Repetisjonskurs i matematikk Obligatorisk Timer Navn Mandag (i uke 34) 1 uke a 2 timer Arne Strøm Torsdag (i uke 34) 1 uke a 2 timer Arne Strøm Mandag

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Undervisningsplan våren 2018 BACHELOR-EMNER

Undervisningsplan våren 2018 BACHELOR-EMNER Undervisningsplan våren 2018 A BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn week 3 and 4 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 uke à 2 timer Strøm 1 ECON1210 Forbruker,

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor med fordypning i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Bachelor i politisk økonomi Instituttleder Torberg Falch Program for dagen 15.15-15.30 Om studiene

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2003

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2003 SH 5. mai 2004 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2003 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på 5-årig master i samfunnsøkonomi 1 Program 11.15-12.00: Litt om samfunnsøkonomi Studieprogrammet 12.15-14.00 (D1): Foredrag Knut Anton Mork: IT-revolusjonen trenger økonomer,

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Natural Resource and Environmental Economics, Bioeconomic modelling, Microeconomics

Jon Olaf Olaussen. Natural Resource and Environmental Economics, Bioeconomic modelling, Microeconomics Curriculum vitae, August 2015 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2008 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen, Solveig Osborg Ose, Anders Skonhoft, Gyda Solberg, SVTfakultetet,

Kjersti Misje Nilsen, Solveig Osborg Ose, Anders Skonhoft, Gyda Solberg, SVTfakultetet, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for samfunnsøkonomi Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Hans Bonesrønning,

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2009 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Velkommen som student i samfunnsøkonomi

Velkommen som student i samfunnsøkonomi Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Hans Bonesrønning Nestleder Hildegunn E. Stokke Kontorsjef Anne L. Viken Førstekonsulent Marit

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA)

Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA) Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA) Klimapolitikk på tilbudssiden? Bård Lahn 09.02.2017 Karbonbudsjett og fossile energireserver 2500 2000 1500 Gass (ukonv.) Gass (konv.) Olje (ukonv.)

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU. Årsrapport. Institutt for samfunnsøkonomi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2007 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Undervisningsplan våren 2017

Undervisningsplan våren 2017 BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn week 3 and 4 1 ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Timer Navn Forelesning 13 uker à 3 timer 195 Ognedal/Isaksen Oppgaveverksted 2 uker à 2 timer

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002 SH 9.april 2003 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2002 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132

HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 HUMR Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave Valgemne Valgemne Valgemne HUMR5191 HUMR4504 Valgemne HUMR5140 HUMR5131 HUMR5132 Obligatoriske valgemner Valgfrie valgemner Valgfrie andre emner JUS5134 -

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student! Velkommen som ny student! Orienteringsmøte høsten 2015 5-årig master i samfunnsøkonomi MSØK5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Institutt for samfunnsøkonomi Orientering Viktige

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Undervisningsplan våren 2016

Undervisningsplan våren 2016 BACHELOR-EMNER 0 Repetisjonskurs i matematikk Timer Navn Lecture week 3 and 4 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 uke à 2 timer Arne Strøm 1 ECON1210 Forbruker,

Detaljer

Gjennomførte forskningsprosjekter, inkl faglige kurs og konferanser. Status per

Gjennomførte forskningsprosjekter, inkl faglige kurs og konferanser. Status per Gjennomførte forskningsprosjekter, inkl faglige kurs og konferanser. Status per 01.04.15 Prosjektleder: Charlotte Østergaard Prosjekttittel: Nordic Finance Network Young Scholars Workshop (konferansestøtte)

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Bærekraft og velferd i Kina. Frokostseminar 19. juni 2014 Fafo

Bærekraft og velferd i Kina. Frokostseminar 19. juni 2014 Fafo Bærekraft og velferd i Kina Frokostseminar 19. juni 2014 Fafo Bærekraft- og velferdsindeks for Kina Svein Erik Stave Prosjektet Startet i 2010 etter et initiativ fra Chinese Academy of Science and Technology

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Hva forklarer frafall i videregående skoler?

Hva forklarer frafall i videregående skoler? Funn fra bruk av eksperimentelle variabler, personlighetskarakteristikker og familiebakgrunn Ingvild Almås, Alexander Cappelen, Kjell G. Salvanes, Erik Sørensen and Bertil Tungodden Norges Handelshøyskole

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Finansforskning i kriseperspektiv

Finansforskning i kriseperspektiv Finansforskning i kriseperspektiv Aksel Mjøs Stavanger Næringsforening 2. november 2011 www.snf.no Hvorfor forske på finanskriser? To sett av spørsmål: -Om krisen: Hva skjedde, hvordan forhindrer vi slike

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Torberg Falch Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

Torberg Falch Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 1 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ungt utenforskap Torberg Falch Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Unge utenfor, Oslo 11.10.2012 2 Kostnader ved utenforskap er store Et forsiktig illustrerende eksempel:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER 92/3 16. januar 1992 OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER Side Numerisk oversikt: Discussion Paper 1 Interne notater 1 Emnegruppert publikas j onso v e rsikt 3 Alfabetisk publikasjonsoversikt

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side Notater Statistisk sentralbyrå, P.b. 8131 Dep, 0083 Oslo 92 / 7 Februar 1993 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER GITT UT I 1992 Side Numerisk oversikt:discussion Paper......3 Numerisk oversikt:

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi

Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi Velkommen nye studenter på bachelor og årsstudium i samfunnsøkonomi 1 Hvorfor samfunnsøkonomi? Å delta i samfunnsdebatten krever innsikt og forståelse for økonomiske sammenhenger Bachelor i samfunnsøkonomi

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

MØTE OM UTVEKSLING. Onsdag 7. september 2016 Kl 1015 i D9

MØTE OM UTVEKSLING. Onsdag 7. september 2016 Kl 1015 i D9 MØTE OM UTVEKSLING Onsdag 7. september 2016 Kl 1015 i D9 Program Erfaringer, tips og triks fra studenter som har vært på utveksling Internasjonal seksjon informerer, med spesiell vekt på å reise «på avtale»

Detaljer

Ny regjering hva betyr dette for industriens kampsaker? Og samarbeidet mellom partene?

Ny regjering hva betyr dette for industriens kampsaker? Og samarbeidet mellom partene? Ny regjering hva betyr dette for industriens kampsaker? Og samarbeidet mellom partene? Bransjesamling Støperi, 3. desember 2013 Dir. Knut E. Sunde, Norsk Industri 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs FINANSMARKEDSFONDET Sluttrapport Sendes per post (med kopi per epost) til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Se for øvrig vedlagte

Detaljer

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2001

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2001 AR 18.4 2002 Senter for pengepolitisk og finansiell forskning Årsrapport 2001 Senteret har til formål å gjennomføre tiltak for å styrke forskningen om pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner.

Detaljer

Effektivisering krever omstilling

Effektivisering krever omstilling Effektivisering krever omstilling Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI Onsdag 6. september 2017 Akersgata 64-68, auditoriet Sterk byråkrativekst 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Privat og offentlig

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Arbeidsinnvandring Varig gevinst?

Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Arbeidsinnvandring Varig gevinst? Bernt Bratsberg Frischsenterets 15 års jubileum 22.01.2014 Spennende tider for norsk migrasjonsforskning EU utvidelsene i 2004 og 2007 åpnet det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer