Årsmøte i Naturvernforbundet Askøy (NVA), den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Naturvernforbundet Askøy (NVA), den 17.02.09."

Transkript

1 NATURVERNFORBUNDET ASKØY Årsmøte i Naturvernforbundet Askøy (NVA), den Tirsdag 17. februar avholdt NVA årsmøte for 2009 i Steinkjelleren, aktivitetshuset Shoddyen, Strusshamn. Tilstede var 15 medlemmer. Tidligere styremedlem i NVA og NVH Eva Britt Isager startet møtet med et foredrag om våre lokale klimautfordringer. Eva Britt var med i NVH da man måtte rydde opp etter Oddekalv. Hun satt i styret for NVA da vi kjempet mot å få en 132 kv kraftledning over nordre Askøy, en kamp vi tapte, men Øygarden vant. Hun har jobbet lenge for GRIP ( Grønt i praksis, en stiftelse opprettet av Miljøverndep, men nå avviklet ). Eva Britt er nå klimasjef i Bergen kommune. Kommunen satser mye og har store ambisjoner på miljøfronten. Kontoret har fire hele og to og en halv deltidstilling. Innenfor et areal med radius en times reise fra sentrum bor det nærmere mennesker med alt det medfører av transport, oppvarming og utslipp fra produksjon. Utfordringene er regionale: Felles bolig- og arbeidsmarked, felles luftforurensning og klimagassutslipp. Det har vært et trendbrudd i Bergens byutvikling. Bybanen blir et positivt tilskudd og det søkes å etablere nye boligstrukturer langs traseen. Det er mye å gjøre for å forbdre sykkel og gangveinettet. Det vurderes lavutslippsoner der for eksempel SUV er må betale mer for å komme inn. Der skal lages et Bergensregion program for klima. Det er laget et handlingsprogram kalt Framtidens byer ( lagt frem Vi har fire eks for dem som måtte være interessert ) ( Vi har også 2 eks av Bergenseren nr 3 om klima og miljø ) Målet et at byen skal bli klimanøytral. Et av tiltakene er i samarbeid med bl.a. NVH få til en overgang fra oljefyring til andre energiformer. Det blir vrakpant på gamle anlegg. Det vil bli satset på ladestasjoner for elbiler og overgang til biogass. Rådhuset har blitt tilkoblet fjernvarmeanlegg et i Rådalen sammen med 27 andre kommunale bygg og 70 store private bygg. Bergen må også tilpasse seg klimaendringer, f.eks stigende havnivå får store konsekvenser for Bryggen. Det må utvikles lokale klimamodeller. På den internasjonale areana får også klimaendringene konsekvenser for menneskerettighetene. Nasjoner risikerer å forsvinne og verdifulle jordbruksarealer kan bli satt under vann. Vi må også se for oss en fremtid uten olje og gass, med alternative drivstoff som hydrogen.. Her kan og bør Askøy også være med og vil vil følge opp med å få frem Askøy sin klimaplan. Det er viktig å velge rett transportmiddel. I diskusjonen som fulgte ble selvsagt Snarveien nevnt. Hvordan stiller Bergen seg til den? Gratisbussen går ikke lenger til Nøstet. Krangel mellom Fylke og kommune om ansvaret? Hurtigbåten burde gå om kveldene og i helgene. Etter en hyggelig matpause med kaffe og gode rundstykker fra Askøy Produkter, satte vi årsmøtet.

2 ÅRSMØTE 2009 Hege Torghatten ble valgt til ordstyrer og Jan Nordstrøm til referent. Første sak var årsmeldingen for Liv Forthun kommenterte punktet om hekkende fugler på Tveit som hun mente NVA hadde gjort for lite for å stoppe. Det ble imøtegått da vi har hatt kontakt med både NVH og Stein Byrkjeland hos Fylkesmannen. Ellers er det bra at enkeltmedlemmer engasjerer seg i aktuelle saker. Det ble og nevnt at vi hadde levert uttalelser i flere saker enn dem som var nevnt i årsmeldingen. Årsmeldingen ble tatt til etterretning. Regnskapet for 2008 var gjennomgått av revisor og ble godkjent. Regnskap for 2009 ble også vedtatt ( se vedlegg ) VALG Ola Dørum la frem valgkomiteens forslag. Gunnar Furre og Bente Fosse går ut av styret. Hege fortsetter som leder et år til. Forslag til nye styremedlemmer: Morten Lystrup og Fride Sunde Lavik fra NU. Ny vara Øystein Stokland. Alle ble valgt ved akklamasjon ( klapping ) Det nye styret ser altså slik ut: Leder Sekretær Styremedlemmer: Hege Torghatten Jan Nordstrøm Kari Sørebø Morten Lystrup Fride Sunde Lavik Varamedlemmer: Valgkomite: Turleder: Revisor: Sigrun Haarklau Øystein Stokland Guri Espelid Gunnar Furre Bente Fosse Jørgen Jørgensen Kjetil Are Bakke Det ble også foreslått at Hege og Sigrun skulle være våre utsendinger på fylkesårsmøtet. ( Men her kan alle medlemmer møte ) Hege ble valgt til utsending til landsmøtet. Det ble delt ut blomst til fordragsholder Eva Britt og utgående styremedlemmer Gunnar og

3 Bente. Siste post på programmet var arbeidsplan for Utlagte forslag ble vedtatt med noen endringer i forhold til hekkeplasser for fugler og jobbe for uttalerett i dispensasjonssaker. I diskusjonen ble også planene om utbygging av stort garsjeanlegg i Skarholmen nevnt ( av Kari Blindheim ) Arbeidsplan for 2009 ( Se vedlegg ) Vi vedtok også en uttale vedr. Klimautfordringene. Denne ble sendt til lokale medier. ( Men i ettertid er vi klar over at den ikke er helt korrekt- Askøy kommune har ikke utarbeidet en klimaplan. Vedtaket i 2007 gikk på at man ønsket å lage en klimaplan. Det arbeidet skal starte opp nå våren 2009 ) Møtet ble avsluttet kl Referent Jan Nordstrøm Vedlegg: Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009

4

5

6 ARBEIDSPLAN FOR 2009 KLIMA Menneskeskapte klimaendringer truer verdens befolkning og kan skape store endringer i jordens økosystemer. Den viktigste klimautfordringen er knyttet til utslipp av CO 2 som er et resultat av høyt forbruk av fossilt brensel. Alle utslipp av CO 2 - ekvivalenter er lokale. Det er viktig at Askøy kommune tar sitt ansvar alvorlig i forhold til reduksjon av CO 2 -utslipp. NVA skal i 2009: - Jobbe for utfasing av gamle vedovner og oljefyring - Arbeide for økt satsing på kollektivtrafikk, både bedret rutetilbud og lavere takster - Fortsett å være pådriver for at Ja, takk! -merke skal innføres i forhold til reklame i postkasser - Se til at Askøy kommune tar i bruk sin egen klimaplan fra 2007 NATURMANGFOLD Naturvernforbundet ble stiftet med utgangspunkt i det klassiske naturvernet. Askøy er den hurtigst voksende kommunen i landet når det gjelder tilflytting. Dette truer de unike naturverdiene Askøy har med strandsone og grøntarealer. NVA ønsker å være med å sette dagsorden når det gjelder forvaltning av naturen i kommuenen. NVA skal i 2009: - Fortsette å uttale seg i plansaker som har innvirkning på naturressursene i kommunen ( arealplan, markagrenser ) - Holde seg oppdatert i forhold til Horsøy-utbyggingen - Jobbe for å sikre grønt korridoren nord-sør ( Obs: Storebotn-området ) - Sikre de største hekkeplassene i kommunen - Jobbe for å få uttalerett i dispensasjonsaker ARRANGEMENTER/VERVING Naturvernforbundet Askøy skal føre videre den tradisjonen som er lagt for ulike tilbud om arrangementer for aktive medlemmer. Det skal også fokuseres på verving av nye medlemmer. NVA skal i 2009: - Arrangere turer i regi av turansvarlig ( bl.a. Siglingevatnet rundt ) - Delta på familieturdagen i august med natursti og stand - Ha en vervedag på Kleppestø senter i forbindelse med Verdens kjøpefrie dag ( ) - Verve flere medlemmer- - Være synlig i høstens Stortingsvalgkamp for å sette naturvern og miljø på dagsorden

7 FORSLAG TIL UTTALE FRA ÅRSMØTET I NATURVERNFORBUNDET ASKØY: ASKØY KOMMUNE MÅ TA TAK I KLIMAUTFORDRINGENE Menneskeskapte klimaendringer truer verdens befolkning og kan skape store endringer i jordens økosystemer. Den viktigste klimautfordringen er knyttet til utslipp av CO 2 som er et resultat av høyt forbruk av fossilt brensel. Alle utslipp av CO 2 - ekvivalenter er lokale. Askøy kommune har utarbeidet og vedtok en god klimaplan i Årsmøtet i Naturvernforbundet Askøy ber Askøy kommune om å ta i bruk den vedtatte Denne ble sendt til BT, BA, AV, NRK og Kystradioen.

Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn

Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn ÅRSMØTE NATURVERNFORBUNDET ASKØY Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn 1 Sakliste 1. Foredrag ved Lene Liebe, Sentralstyret Naturvernforbundet: Tema: Naturmangfold og Kystkampanjen

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som barna på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for å starte lokallag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 28.01.13 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2.

Detaljer

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE En visjon og en plan Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune i ressurs-/energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energibruk og klimagassutslipp

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»

Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Prosjektansvarlig: ZERO- Zero Emission Resource Organisation Organisasjonsnummer: 98 41 43 028 Administrativt ansvarlig: Martin Dalin, martin@zero.no

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

FORNYBART FRILUFTSLIV

FORNYBART FRILUFTSLIV FORNYBART FRILUFTSLIV Foto: Solveig Dale Innstilling Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Her er miljødommen over valget 07 s. 4-6 og 10-11. Naturvernfrbundet har testet partiene

Her er miljødommen over valget 07 s. 4-6 og 10-11. Naturvernfrbundet har testet partiene Medlemsmagasin for Naturvernforbundet på Vestlandet Nr. 3-2007 Naturvernfrbundet har testet partiene Her er miljødommen over valget 07 s. 4-6 og 10-11 Leder Gjer eit godt miljøval Naturvernforbundet er

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter Årsberetning 2013 Innhold Innledning... 1 Styrets aktiviteter... 1 Lokale aktiviteter... 2 Astrologisk Forum... 3 Web og Facebook... 4 Økonomi... 5 Videre arbeid og planer for 2014... 5 Informasjon om

Detaljer

Vi er på veg til 2029!

Vi er på veg til 2029! Håndbok: Vi er på veg til 2029! Debatt- og skoleringsprosjektet Herfra til 2029 skal styrke partiet organisatorisk og politisk, og sørge for at vi står rustet til å vinne valgene i 2011 og 2013. Arbeiderpartiet

Detaljer

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700

SYNNADALEN HYTTEEIERLAG FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 SYNNADALEN HYTTEEIERLAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ RØDE KORS-HYTTA FJELLVÅK LØRDAG 26. JUNI 2010 KL 1700 7 personer var til stede under årsmøtet utenom styret. Tilstede fra styret var Anne Alvik, Unni Langeland,

Detaljer

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN:

SAND IF Hovedlaget SAKLISTE/FORRETNINGSORDEN: SAND IF Hovedlaget MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2014 06-03-2014 Prestberget 19.00-22.00 Tilstede: Marius Undlien, Ola Nygård, Mette Rudsbråten, Espen Bothner, Mette Strand, Petter Nybakk, Bjørg Ekornhold, Odd Jarle

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som noen av Miljøagentene på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! 1 Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

OSLO NATURISTFORENING

OSLO NATURISTFORENING OSLO NATURISTFORENING Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Onsdag 5. mars 2014 kl. 18.30 Grorud menighetssenter Pastor Blaauws vei 3, 0962 Oslo Bak Grorud kirke. Dagsorden: 1. godkjenning av innkalling

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2013

Årsmelding Nes Venstre 2013 . Årsmelding Nes Venstre 2013 Årsmelding Nes Venstre 2013 1. Tillitsvalgte i 2013 På årsmøtet 17. januar 2013 ble følgende valgt: A) Styret Leder: Politisk nestleder: Organisatorisk nestleder: Sekretær:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer