Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn"

Transkript

1 ÅRSMØTE NATURVERNFORBUNDET ASKØY Mandag 20. februar 2012 Steinkjelleren, Shoddien, Strusshamn 1

2 Sakliste 1. Foredrag ved Lene Liebe, Sentralstyret Naturvernforbundet: Tema: Naturmangfold og Kystkampanjen 2. Bevertning 3. Årsmøtesaker: Valg av ordstyrer og referent 4. Årsberetning og regnskap 5. Budsjett Arbeidsplan Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor 8. Evt. 2

3 ÅRSMELDING FOR 2011 NATURVERNFORBUNDET I Askøy Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Jobbe for utfasing av gamle vedovner og oljefyring Jobbe for økt satsing på kollektivtrafikk, både bedret rutetilbud og lavere takster Jobbe for fortsatt drift (og helst gratis) hurtigbåt til Bergen. Være aktiv i prosjekt om å bruke metangass til energiproduksjon Fortsette å uttale seg i plansaker som har innvirkning på naturressursene i kommunen (arealplan, markagrenser ) Følge opp Horsøy-utbyggingen Medvirke til at tverrsambandet (veitunnel mellom Askøy og Meland ) ikke blir realisert Jobbe for å sikre grønt korridoren nord-sør (Storebotn-området/ Askøy tippen ) Sikre de største hekkeplassene i kommunen Jobbe for å få uttalerett i dispensasjonsaker Følge opp arbeidet med markagrenser Følge saken om evt. bygging av ny bussgarasje i Skarholmen Arrangere turer i regi av turansvarlig (bl.a. Siglingevatnet rundt ) gjerne i samarbeid med Askøy Turlag Delta på familieturdagen i august med natursti og stand, grillbål og kokekaffe. Ha en vervedag på et av de lokale sentrene Ryddeaksjon på Herdla Delta på Miljøfestivalen i Lofoten Delta på NVH sitt årsmøte 3

4 Organisatorisk Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på onsdag den 08. mars 2011 i Steinkjelleren i Aktivitetshuset i Shodyen i Strusshamn. Det var 11 antall medlemmer til stede. Referat fra årsmøtet kan ettersendes dersom det er ønskelig. Styret Styret har hatt 8 styremøter i 2011 og har bestått av: Leder: Hege Torghatten mobil: epost: Sekretær: Liv Forthun (mobil: ) (epost: Kasserer Jan Nordstrøm (mobil: ) Styremedlem: Morten Lystrup (mobil: ) Styremedlem: Kari Espelid (mobil ) (e-post: Vara: Kari Blindheim (mobil: ) Vara: Sigrunn Hårklau (mobil: ) (e-post: Medlemmer Lokallaget i Askøy består av 158 medlemmer, som er en økning på 13 medlemmer i forhold til Medlemsverving er viktig! Slik blir lokallaget sterkere og mer slagkraftig, og vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å gjøre en liten innsats på dette området. 4

5 Miljøpolitisk arbeid De mest aktuelle politiske sakene lokallaget har jobbet med: Fortsatt fokus på Arealplan for Askøy kommune, mht strandsoner og markagrenser Fortsatt fokus på Klimaplan for Askøy kommune, jobbet for at denne ble som konkret som mulig. Stadig fokus på Snarveien ikke bare som en viktig del av kollektivtilbudet for Askøy, men også som en del av den totale klimasatsing for Bergen. Luftspennet gjennom Follesemarka: Merknad til reguleringsplan for ny vei til Horsøy sendt, med oppfordring til at kraftledning legges i jord. Innspill ble gjort til NVE, om å bevare Follesemarka, og i november 2011 kom glad meldingen om at strømførende kabel skal legges i jord. Det tar vi som en seier! Miljøpolitisk folkemøte, i forbindelse med kommunevalget Arrangementer/seminarer vi har arrangert/deltatt på Ryddeaksjon på Herdla 10.april, sammen med Miljøagentene Ekstraordinært årsmøte i NVA, 3.mai Singlingevannet Rundt, 9.juni. Familietur-dagen, 28. august. Landsmøte i NV, august. Hege deltok. Miljøpolitisk folkemøte, 6.september. Tema: Areal-og Klimaplan, kommunevekst og infrastruktur. Miljøvernprisen 2011: Uttdelt på Dronningen 9. oktober, til Askøy Senter for sitt miljøfokus på bygg, drift og gjenvinning. NVH s årsmøte NV s landsmøte KLOK-møte Et lite knippe av mediaoppslagene/leserbrevene lokallaget har hatt Miljøvernpris-utdelingen 2011: Omtale på lederplass. Kabling av linjer til Horsøy Miljøagent stilte Borten Moe til veggs (miljøagentsak + NVA) Brev og høringsutalelser lokallaget har send Gnr 39, bnr 56 m/fl Søre Pollen, Merkesvik Plan 333, gnr 6 bnr 3 m/fl Florvåg - Industriområdet Sjølive Plan 128, utbedring av FV.218 til Horsøy Merknader til kommunedelplan Energi og Klimaplan 2014/2020 Uttalelse til NVE, i forbindelse med valg av trase for kabling av linjer til Horsøy Hege Torghatten leder 5

6 Postboks KLEPPESTØ Regnskap 2011 Post Inntekter Utgifter Kulturmidler Askøy kommune 1270,00 Tilskudd diverse sponsorer Miljøprisen 3500,00 Kontingent andel fra NNV 4769,00 Medlemskontingent direkte 1100,00 Momskompensasjon 370,91 Renter knt ,00 Familieturdagen ,00 Familieturdagen ,50 440,00 Landsmøte 2011 HT ( inkl refusjon billett ) 550, ,00 Årsmøte 2011 ( inkl kopiering/porto) 4579,00 Styremøter 179,90 Valgkampmøte 4996,06 Miljøprisen ( diplom ) 2000,00 Ryddedag Herdla 226,80 Kontormateriell 1560,50 Bankgebyr + 0,30 i øreavrundinger 184,30 Abonnement Askøyværingen 831,17 Postboksleie 991,00 Sum 12664, ,73 Underskudd ,32 Balanse 21785, ,73 Beholdning: Bank konto ,02 Bank konto ,34 Underskudd ,32 Kleppestø Revidert Jan Nordstrøm Kasserer Kjetil Are Bakke Revisor 6

7 Budsjett 2011 Post Inntekter Utgifter Kulturmidler Askøy kommune 3000 Tilskudd diverse sponsorer Miljøprisen 3000 Kontingent andel fra NNV 4500 Medlemskontingent direkte 1000 Sum inntekter Årsmøte ( utsending sakspapirer, lokalleie ) 3000 Medlemsmøte tema 2600 Miljøprisen ( diplom, gavekort ) 2000 Familieturdag 1000 Kontormateriell/blomster 2000 Bankgebyr 160 Abonnement Askøyværingen 840 Postboksleie 900 Kopiering 1000 Innkjøp av T-skjorter 1500 Sum utgifter Underskudd ( dekkes av oppsparte midler ) 3500 Balanse Jan Nordstrøm Kasserer 7

8 Budsjettforslag 2012 Post Inntekter Utgifter Kulturmidler Askøy kommune 1500 Tilskudd diverse sponsorer Miljøprisen 3000 Kontingent andel fra NNV 4500 Medlemskontingent direkte 1500 Sum inntekter Årsmøte 4000 Miljøprisen ( diplom, gavekort ) 2000 Miløfestival 4000 Familieturdag 500 Kontormateriell 2000 Bankgebyr 200 Abonnement Askøyværingen 900 Postboksleie 900 Sum utgifter Underskudd 4000 Balanse Jan Nordstrøm Kasserer 8

9 KLIMA ARBEIDSPLAN FOR 2012 Menneskeskapte klimaendringer truer verdens befolkning og kan skape store endringer i jordens økosystemer. Den viktigste klimautfordringen er knyttet til utslipp av CO 2 som er et resultat av høyt forbruk av fossilt brensel. Alle utslipp av CO 2 - ekvivalenter er lokale. Det er viktig at Askøy kommune tar sitt ansvar for reduksjon av CO 2 -utslipp - dette vil også være positivt for lokal luftkvalitet. NVA skal i 2012 Jobbe for en mer bærekraftig befolkningsvekst i Askøy kommune Jobbe for utfasing av gamle vedovner og oljefyring Jobbe for økt satsing på kollektivtrafikk, både bedret rutetilbud og lavere takst Være aktiv i prosjekt om å bruke metangass til energiproduksjon Herdla Jobbe mot etablering av samband Vest NATURMANGFOLD Naturvernforbundet ble stiftet med utgangspunkt i det klassiske naturvernet. Askøy er en av de hurtigst voksende kommunene i landet når det gjelder tilflytting. Dette truer de unike naturverdiene Askøy har med strandsone og grøntarealer. NVA ønsker å være med å sette dagsorden når det gjelder forvaltning av naturen i kommuen. NVA skal i 2012: Fortsette å uttale seg i plansaker som har innvirkning på naturressursene i kommunen ( arealplan, markagrenser ) Medvirke til at tverrsambandet (veitunnel mellom Askøy og Meland ) ikke blir realisert Jobbe for å sikre grønt korridoren nord-sør (Storebotn-området/ Askøy tippen ) Jobbe for å sikre de største hekkeplassene i kommunen Følge opp arbeidet med markagrenser og strandsoner Følge saken om evt. bygging av ny bussgarasje i Skarholmen Jobbe for utfasing av gamle vedovner og oljefyring Jobbe for økt satsing på kollektivtrafikk, både bedret rutetilbud og lavere takster Jobbe for fortsatt drift (og helst gratis) hurtigbåt til Bergen. Være aktiv i prosjekt om å bruke metangass til energiproduksjon Fortsette å uttale seg i plansaker som har innvirkning på naturressursene i kommunen (arealplan, markagrenser ) Følge opp Horsøy-utbuggingen og Sjølive-utbyggingen Medvirke til at tverrsambandet (veitunnel mellom Askøy og Meland ) ikke blir realisert Jobbe for å sikre grønt korridoren nord-sør (Storebotn-området/ Askøy tippen ) Jobbe for å få uttalerett i dispensasjonsaker 9

10 ARRANGEMENTER/VERVING Naturvernforbundet Askøy skal føre videre den tradisjonen som er lagt for ulike tilbud om arrangementer for aktive medlemmer. Det skal også fokuseres på verving av nye medlemmer, og vi har som mål å skaffe minimum 20 nye medlemmer i løpet av NVA skal i 2012 Arrangere turer i regi av turansvarlig ( bl.a. Siglingevatnet rundt ) Delta på familieturdagen i august med natursti og stand, grillbål og kokekaffe Ha en vervedag på et av de lokale sentrene Ryddeaksjon på Herdla, 10.april. Delta på NVH s årsmøte, 17.mars. Delta Miljøfestival på Risøya, 2.-5-august Delta på NaturVests kystkampanje. Delta på Klima/Energi-vervekampanje, i mars. Arrangere Miljøvernpris-utdeling. (Fra og med 2012 deles den ut på Familieturdagen, da den på denne måte oppnår mer publisitet og fokus). 10

11 Postboks KLEPPESTØ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. februar 2012 Fra kl til 2100 Sted: Steinkjelleren, aktivitetshuset Shoddyen i Strusshamn Antall tilstede: 12 personer Hege ønsket velkommen Foredrag ved Lene Liebe, Naturvernforbundets sentralstyre. Tema: Naturmangfold og Kystkampanjen : Vi står nå overfor den 6. store masseutryddelse i verdens historie. Stadig flere dyre- og plantearter utryddes. I Norge finnes det pr i dag 2398 dyrearter og 40 naturtyper som regnes for utrydningstruet. Mye bra gjøres, men vi må ha kontinuerlig fokus på dette, og lokallagene spiller en viktig rolle her. Naturvernforbundet har i år valgt å rette søkelyset mot kysten vår, og har i den forbindelse startet Kystkampanjen med tilhørende brosjyre (til bruk på stand) og kystblogg. Ønsker at lokallagene bruker kystkampanjen aktivt, og kommer med gode innspill underveis. Når det gjelder naturmangfold generelt, er arealbruk det som påvirker naturen mest i negativ forstand. Svært viktig å påvirke politikerne, både lokalt og sentralt. Lene oppfordrer lokallagene til å bruke Naturvernforbundet sentralt aktivt. Innspill fra årsmøtedeltakerne: - NVA bør henvende seg til kommune vedr innsyn i dispensasjonssaker. (Direktoratet for Naturforvaltning kan være en aliert i den forbindelse). - Ønske om forbod mot fossilt plast, evt en panteordning. Sak Årsmøtesaker 01 Valg av møteleder og referent. Hege Torghatten (møteleder) og Liv Forthun (referent) 02 Årsberetning 2011 (vedlagt) Merknad, pkt 1: Jobbe for utfasing av gamle vedovner og oljefyring. Forslag: Kontakte Sivert Waagen i denne prosessen, da verken NVA eller kommunen har de pengene som må til. Merknad, pkt 4: Være aktiv i prosjekt om å bruke metangass til energiproduksjon. Forslag: Metangass rettes til Biogass. Merknad, pkt 17: Delta på Miljøfestivalen i Lofoten. Rettelse: Miljøfestivalen i Lofoten rettes til Landsmøte. Vedtak: Årsberetningen godkjent med ovenstående merknader. 03 Rekneskap og budsjett 2011 (vedlagt) Merknad til hvordan budsjettet er satt opp: Hvorfor budsjettere med underskudd? Revisor: Et budsjett er veiledende, gjort ut frå kva man tror. Penger på bok. Tilleggsopplysning til budsjettforslag 2012: Har søkt om aktivitetstilskudd for Svar på søknad forventes i løpet av neste månad. Vedtak: Regnskap og budsjett godkjent.

12 04 Valg Valgkomite: Ola Dørum og Karin Irene Bakke Morten Lystrup og Hege Torghatten er på valg Komiteen har funnet følgende nye representanter til styret i NVA, 2012: Helge Sivertsen. Thomas Remme. Hege Torghatten (fortsetter som leder et år til). Styrets sammensetning blir da som følger: Hege Torghatten, leder. Jan Nordstrøm, kasserer. Liv Forthun, styremedlem. Kari Espelid, styremedlem. Helge Sivertsen, styremedlem. Kari Blindheim, varamedlem. Tomas Reme, varamedlem. Ny valgkommite: Kari Irene Bakke Sigrunn Hårklau (forslag frå årsmøtet) 05 Arbeidsplan 2012 (vedlagt) Kommentarer til Klima: Pkt. 4: Være aktiv i prosjekt om å bruke metangass til energiproduksjon Herdla : Ordet metangass, endres til biogass. Pkt. 5: Jobbe mot etablering av Samband Vest. Her kan det se ut som at NVA jobber mot Samband Vest. Ordet endres til imot, slik at ingen misforståelser oppstår. Kommentarer til Naturmangfold: Pkt. 10: Samme endringer som pkt 4, klima. Pkt. 11, 13 og 14 utgår, da de er dobbeltført i arbeidsplanen. Kommentarer, Arrangementer/verving: Pkt. 3: Ha en vervedag på et av de lokale sentrene. Tilleggsopplysning: våren 2012 Pkt. 7: Uriktig namn på kampanjearrangør, setning endres til: Delta på Naturvernforbundets kystkampanje. Ideforslag: Invittere medlemmer til Naturlig onsdag, 1. onsdag i mnd på Kafe Krøderen. Tema: Kystlandskap i endring. Ypperlig anledning til ny-verving av medlemmer. Styret bestemmer delegat til landsmøtet. Vedtak: Arbeidsplanen ble vedtatt med ovenstående kommentarer/rettelser. Referent: Liv Forthun

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek NATURVERNFORBUNDET I TØNSBERGDISTRIKTET Postboks 73, 3101 Tønsberg http://naturvernforbundet.no/vestfold/tonsbergdistriktet/ Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Saksliste: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD:

Saksliste: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER ÅRSMØTET 2015 INNHOLD: Saksliste: Sak 2: Årsmelding for 2014... side 2 Sak 3: Revidert regnskap for kalenderåret 2014... side 8 Balanse 2014..side 9 Revisjonsberetning 2014 side 10 Sak 4:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer