Ugjenkjennelighetskoden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ugjenkjennelighetskoden"

Transkript

1 Ugjenkjennelighetskoden Date : 08/12/2008 Nils-Øivind Haagensen: Nils-Øivind Haagensen sa (jeg er i himmelen når jeg ser deg glad) Flamme forlag, 2008 Tidligere publisert i Vagant 4/2008 I filmen De andres liv fra 2006 følger vi Ulrich Mühe i rollen som østtysk Stasi-agent ved navn Gerd Wiesler. 1 Wiesler tilbringer dagene (og nettene!) med å lytte til et kunstnerpar som er under overvåkning av det østtyske regimet. Et helt sensorium av mikrofoner er plassert ut i leiligheten deres, og alle samtaler og bevegelser begjær fanges opp av den pliktoppfyllende agenten. Mens han lytter med all sin oppmerksomhet og møysommelig noterer de andres liv, oppstår imidlertid en gryende empati i den ellers så avsondrete agenten: Gjennom hodetelefonen får han tilgang til to intense liv, og tar gradvis til å leve seg inn i dem, om enn uten at de selv er klar over det. Trykket øker etter hvert som avstanden minker, og til slutt skjer det uunngåelige: Wiesler går for langt og konfronteres med regimets urokkelige rutiner. Han må lyve for å dekke over for de han er satt til å overvåke, og dermed er en opprører født midt i hjertet av det hemmelige politiets barokke apparat. Stasi-agent Wieslers empati overfor sine overvåkningsobjekter avskjæres hele tiden av forbudet mot empati, ikke som nok en overvåkning av ham selv, men som kroppslig implementert ideologi i form av skyld og frykt de to sentrale bestanddelene i Hannah Arendts fremstilling av det totalitære regimets dynamikk. På den måten øyner vi konturene av et rigid maktapparat som er til stede i selv de minste og mest intime forhold. Det melder seg som eksistensielt trykk både hos overvåker og de overvåkede, og er hele tiden til stede som mistanke og fornemmelser, stress. De ulike personenes innvirkning på hverandres handle- og væremåte kan derfor minne om bevegelser beskrevet i kinetikken og termodynamikken, men også (i dissecern-tider): de enslige partiklenes totale forvandling i møte med den andre. Grepet som filmen spiller på, selve innsamlingen og fremstillingen av de andres liv, synes til forveksling likt de frembringelsene vi kjenner fra virkelighetsserier i teve. Men de historiene som der fortelles i lyset fra intimitetslaboratoriene, divergerer inntil det ugjenkjennelige. Deltakeres hysteriske utlevering av sitt eget bilde i serier som «Jakten på kjærligheten» og i selskap med NRKs Hilde Hummelvoll, kan nemlig ikke umiddelbart forenes med voyeurens hemmelige blikk. I det minste ikke uten et mellomledd: Teveselskapene legger alt til rette for å legitimere tittingen som underholdning, og opphever dermed følelsen av overvåking, både for deltaker og tilskuer. 1 / 5

2 Deltakerne er på sin side bevisste om sine valg, og tilbyr sine kropper og sin intimitet til kameraenes sugende blikk. Men som Jean Baudrillard påpeker i tilfellet med «Loft story», den franske utgaven av Big Brother: «Det er nettopp når alt skal sees ( ) at vi oppdager at det ikke lenger er noe å se.» 2 Likevel: Norske programredaksjoner søker stadig videre i jakten på nullitet og fullstendig utjevning. Et av de siste tilskuddene er høstens hovedsatsing fra NRK, «Den store reisen». Her følger vi tre norske kjernefamilier som er sendt ut for å bo blant urfolk i Namibia, Ecuador og Indonesia. Ifølge en av de yngre deltakerne, Kristine Berg, var det «et sjokk å se hvor primitivt [himbaene i Namibia] bodde». En annen deltaker, familiemammaen Christin Prøis, sier rett ut at de fysiske forholdene hun møtte hos Waroani-indianerne i Ecuador «var et helt helvete». 3 Uttalelsen er til forveksling lik Garcins i Jean-Paul Sartres Huis clos (1944), og underbygger mer enn noe annet at det her dreier seg om et spill for skuespillsamfunnets lukkede dører: Pas besoin de gril: l enfer, c est les Autres. Men i motsetning til det en finner hos Sartre, synes det ikke å være de andres gjenspeiling av en selv som gir opphav til helvetet i Ecuador. I stedet dreier det seg om et helvete i seg, tout simplement! * Årets utgivelse fra Nils-Øivind Haagensen er ført i trykken av Flamme Forlag og bærer en ubestemmelig blanding av tittel og forfatternavn: Nils-Øivind Haagensen sa (jeg er i himmelen når jeg ser deg glad). Trykksaken er den første i forlagets serie av «singler», og bærer tydelig preg av lavkostnadsproduksjon og redaksjonell vilje til å tenke alternative (mindre) formater for publisering av skjønnlitteratur. Med tittelside og kolofon inkludert, teller utgivelsen 12 ryggstiftede sider. Omslaget er i offwhite kartong og en grønn påstiftet seddel der det i tillegg til nevnte navn-tittel, også er trykket deler av et kart. Utsnittet viser danske Sjælland, og har København og Roskilde som iøynefallende stedsnavn. Det hele er svært stilig og minner mest av alt om en art reisedokumenter med billetter og boardingkort skjult mellom permene. Og en reise er det også vi får presentert: i dette diktet skal jeg reise fra Oslo til Paris og tilbake, besøke et par kompiser der nede, kjøpe en dress og gå rundt i den, se på alle menneskene og oppleve tristheten, du vet, som man gjerne opplever når man ser på mennesker i en fremmed by (s. 3) Den topografiske opptakten lover godt, og som lesere ser vi fram til å være med på den store reisen som NØH har funnet rom til i det lille heftet. Underveis presenteres vi dessuten for en rekke andre steds- og personnavn, hvorav kvinnene er i klart overtall: Irene, Karla, Andrea, Isadora, Stina, Line, Sylvia (Plath), Simone (de Beauvoir) og Virginia (Woolf). Som en del av diktet blir NØH også vitne til et hemmelig bryllup i København. Dette avføder, skal vi tro det vi leser, et gledesutbrudd, og muligens også kimen til både tittel og utgivelse som sådan: «Anders Bortne sa (ja)/ Line Midtsjø sa (ja)/ Nils-Øivind Haagensen sa (jeg er i himmelen når jeg ser deg glad)» (s. 11). Dermed er vi tilbake ved et av NØHs kjæreste topoi fra tidligere utgivelser: ensomheten og (den umulige) kjærlighetens primat. Single-betegnelsen kunne kanskje være knyttet til dette, men tar 2 / 5

3 vi utgangspunkt i Wikipedias definisjon av begrepet, antyder den også noe annet: «Singler gis som regel ut i forkant eller i etterkant av studioalbum for å promotere musikken og selge mer.» 4 I motsetning til chapbooks, der den enkelte teksten presenteres som et selvstendig hele, står altså singlen i et tettere forhold til forfatterens øvrige opus. Til single å være fungerer Nils-Øivind Haagensen sa derfor svært godt, og hans tidligere bøker fremstår her i konsentrert form. Fra og med Adressebøkene har den pratsomme og ekspansive stilen for alvor satt seg, og med årets utgivelse viser han hvordan den også lar seg tilpasse et mindre format. Nærliggende er det i så måte å lese årets utgivelse som en smakebit på interrailboka Møt meg, møt meg, møt meg fra Begge er skrevet i reisens tegn, og begge beskriver dikteren NØH der han farter rundt på kontinentet. Underveis besøker han venner og kjente og streifer innom ulike leiligheter og rom, hele tiden i jakten på singulære opplevelser: «og først etter en veldig varm dusj og en kopp te tenker jeg at dagene mine alltid er i entall, ikke flertall, dagene står for seg selv og at jeg om litt skal glemme hvor skrukkete fingrene mine blir av det varme vannet til Andrea (jeg står i et badekar på et trangt lite baderom i ei bortgjemt leilighet i Paris, full av flasker, kremer, klyper, børster)» (s. 7) Interessant ville det imidlertid være om NØH i stedet for å flakke videre, for et øyeblikk ville dvele ved de rommene og menneskene han streifer innom. En slik underkuing av hastigheten kunne tenkes å avdekke forhold ved den ensomheten som stadig trekkes frem. I stedet taper vi konturene av de bakenforliggende strukturene av syne, til fordel for en overdimensjonert dikterpersona hvis små og store idiosynkrasier holdes opp i lyset, som var de bevismateriale i en pågående injurie rettet mot kjærligheten og samholdets umulighet (NØH knytter selv, via en metonymi, sammen kjærligheten og jurisdiksjonen. Se sitatet nedenfor). Dette er naturligvis kjent stoff i en mengde samtidig litteratur, men ulikt en Ørstavik, en Lund eller en Rimbereid anes hos NØH ingen vilje til å undersøke forbindelsen mellom ensomheten og de produksjonsforhold den stiger ut av. Slik blir NØHs poetiske produkt ennå en gang fortellingen om ensomheten opphøyd til fetisj, både sui generis og endemål: produsent og vare i ett. Resultatet er enda mer shopping, fremstilt som en uhemmet utvelgelse av bruksgjenstander (Jenta, Søta, Anna, Stina) i bytte med en kulturelt gangbar valuta (den nøktern-sympatiske diktersjarmøren NØH): toget ankommer Gare du Nord søndag formiddag og jeg går fra nesten aleine i vogna til hele verden fram og tilbake foran meg på stasjonen, en labyrint av liv og ett av dem er Stinas som står stille og ser etter meg og ser meg og tar et bilde som jeg ikke får med meg at hun tar fordi jeg ennå ikke har sett henne, men kunne allikevel kjenne (sier jeg på den første benken vi finner utenfor en bygning som ligner en liten rettssal) at kroppen min fra fingertuppene og innover liksom ble skarpere, mer fokusert (s. 5) I motsetning til den lyttende Gerd Wiesler i Berlin, fremstår NØH ved ankomsten til Paris som en togreisende Pangloss; Voltaires ukuelige pratmaker og filosof. I likhet med tevekameraenes evne til å omforme alt som kommer i deres vei, tjener den pratsomme stilen (som NØH har gjort til sin poetiske signatur), til effektivt å utjevne det meste av det han streifer innom. Dermed fremstår den ellers så porøse skrivemåten (det er tilsynelatende plass til de mest «overflødige» detaljer) i stedet som ugjennomtrengelig enetale: Jo mer han betrakter, jo likere blir gjenstandene for hans blikk, eller sagt på en annen måte: Jo mer gjenkjennelig blir blikket. 3 / 5

4 Denne likheten frembringer imidlertid aldri noen reell brist, og hos NØH er det derfor ikke snakk om noen détournement. Resultatet synes å være en mett tilfredshet ved tingenes umiddelbart gitte tilstand, slik vi er vant til å få dem presentert: jeg kjøper ei cola på Seven Eleven og det er da det skjer idet jeg snur meg med pølse i ei hånd og cola i den andre jeg ser dem Anders og Line som allerede har sett meg som ser på meg som om det ikke er meg (og kanskje er jeg ikke det) og jeg ser på dem og fordi vi er dem vi er, der vi er blir jeg nødt til å si navnene deres si Anders, si Line (s. 9) I et samfunn dominert av klare bilder fra reklame og teve, kan det synes jordnært å avfinne seg med dem, å akseptere deres lysende orden. Det skinn av edruelighet som utstråles, overskygger imidlertid den underliggende produksjonen av det Guy Debord kaller «overflødige behov». 5 Dess mer NØH betrakter, dess mer godtar han å gjenkjenne seg selv i de rådende bilder og behov. Kanskje er det derfor ikke til å undres over at Gerd Wiesler er den som lytter og noterer (skriver), mens NØH ustanselig prater og ser. Utgangspunktet for en slik poetikk eller tenkemåte er naturligvis at den søker å forsone individet med reklamens overveldende billedproduksjon. Ulempen er imidlertid at seeren dermed reduseres til en passiv konsument i strømmen av overleverte forestillinger. De gester og fakter som tilsynelatende er hans egne, produseres andre steder og har andre opphav: «som om det ikke er meg/ (og kanskje er jeg ikke det)». Slik blir ensomheten hos NØH en logisk konsekvens av hans egen optikk: Den tilsynelatende umuligheten av å gripe de andres liv, blandet med reklamens fortryllende blikk på verden, kan nemlig ikke føre til annet enn en identifikasjon av ensomheten som den ene produktive instansen som regulerer menneskelivene. Den eneste mulige veien til lykke blir derfor å overvinne ensomheten, reise ut i verden, presse seg selv til å snakke med sidemannen på toget, besøke mennesker vi egentlig ikke kjenner, gjøre ting vi ellers ikke gjør, «utfordre» seg selv, bryte med vanen, gå på enda en konsert, besøke enda en by, gripe dagen, seile sin egen sjø, forbli single, gifte seg hemmelig i København alt det vi gjenkjenner som det passive konsumets hellige midler. 1 Florian Henckel von Donnersmarck, Das Leben der Anderen, Tyskland, Jean Baudrillard, Big Brother og andre virkelighetsillusjoner, oversatt av Per Buvik, Oslo: Cappelen Damm, 2008, s / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant Se Guy Debord, utdrag fra Skuespillsamfunnet, (1967), oversatt av Jonas Bals og Kim A. Tallerås i Vagant 2/2007, s / 5

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost

Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Skandinavisk møte: Merethe Lindstrøm, Josefine Klougart og Linda Boström Knausgård i samtale på Norsk Litteraturfestival. Foto: Tomas Myklebost Kan man bare skrive god litteratur om det man selv har erfart?

Detaljer

Et lite skritt til siden Tid og død i Jon Fosses dramatikk

Et lite skritt til siden Tid og død i Jon Fosses dramatikk Mia Frogner Et lite skritt til siden Tid og død i Jon Fosses dramatikk Masteravhandling i Allmenn Litteraturvitenskap Veiledet av Drude von der Fehr Institutt for Litteratur og Områdestudier Humanistisk

Detaljer

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold Prosjektoppgave Parforhold Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold AV Ragnar G. Grøn Sertifiseringsutdannelse familiekonstellasjoner Hellinger instituttet i Norge AS 2010-2012 1 Innledning:

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel

Swedenborg: En himmelsk lære. om det nye Jerusalem. Emanuel Swedenborg: Emanuel En himmelsk lære om det nye Jerusalem Det skandinaviske Swedenborgselskapet 2013 E-post: info@swedenborgselskapet.no Hjemmeside: swedenborgselskapet.no Facebook: facebook.com/swedenborgselskapet

Detaljer

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen 1 METODERAPPORT Brennpunkt: Ingens barn Ronny kom til barnehjemmet som 8-åring. Før han fylte 18, hadde han måtte flyttet over femten ganger. Han fikk aldri en familie å kalle sin. Foto: Privat Journalist:

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) Del 3: Gruppearbeid (Anbefalt 20-30 min.)

Detaljer

Mellom jord. og himmel

Mellom jord. og himmel Mellom jord og himmel Olav Røer/2007 Det er så fint å reise med taubane. Hele jorden er under føttene våre, og ingen ting er over oss. Ingen ting er over oss? Men hva med Vår Herre? Vårherre? Er det en

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Å tenke med hånden: det er dette som er å skrive

Å tenke med hånden: det er dette som er å skrive Å tenke med hånden: det er dette som er å skrive Date : 29/11/2010 Tapet, arbeidets sted og bøkene: Om Tomas Espedals 2000-tallsromaner. Tidligere publisert i Vagant 3/2010 I sin seneste roman, Imot kunsten

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Paulo Coelho. Zahir. Oversatt av Bård Kranstad MNO

Paulo Coelho. Zahir. Oversatt av Bård Kranstad MNO Paulo Coelho Zahir Oversatt av Bård Kranstad MNO Hill Deg, Maria, unnfanget uten synd, be for oss som vender oss til Deg. Amen. «Hvilket menneske iblandt eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg!

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) o Hvor mye er du verdt? Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) o Et vanskelig

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Ingrids blindhet er på sett og vis urfilmatisk, sier Eskil Vogt om hovedpersonen i sin nye film.

Ingrids blindhet er på sett og vis urfilmatisk, sier Eskil Vogt om hovedpersonen i sin nye film. Bilder i mørke Date : 05/03/2014 Ingrids blindhet er på sett og vis urfilmatisk, sier Eskil Vogt om hovedpersonen i sin nye film. 19. februar hadde Eskil Vogts Blind førpremiére for en fullsatt sal på

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Kjære teatergjenger. Sogn og Fjordane Teater, Hordaland Teater og Den Nationale Scene samarbeider om å sette opp de to stykkene Simons

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker Etikk og filosofi for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om filosofen Sokrates uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker samtale om familieskikker i hverdag

Detaljer