F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER Tips: Tlf: Mil: Annonsar og abonnement: Tlf: Mil:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonsar og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2010 NR NOVEMBER AKTUELT Mediekjøret SIDE 18 SPORT Femkampen SIDE 56 KULTUR Tveits Libanon SIDE 58 KVOTEJAKTEN RETURUKE 49 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- Hvert år kontrollerer Kystvakten 1800 fartøy. Bli med på inspeksjon. SIDE 30

2 annonse Hør s reportasjer på nett KAVALERIKLUBBENS MEDLEMMER Det kalles inn til møte: annonser Mandag 29. November kl 19.00: FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING; åpent hus fra kl SVERIGE, FINLAND & NEDERLAND Tre land - tre Hær - ordninger; inspirasjon for drift av vår sulte - fôrede hær? Innlegg ved forsvarsattacheene: Gustafsson, Jantunen & Teeuw. Vi avrunder kvelden med Hollandsk Ertesuppe, Finsk Øl & Bols. Klubbens årsmøte avholdes samme kveld, papirer legges ut på Mvdh Rittmester Isachsen 2 «Skal du ha bilen med hjem til Jul? Kontakt oss for et pristilbud!» F NOVEMBER

3 annonse F NOVEMBER

4 Foto: ARNE FLAATEN Forsiden: Kystvakten kontrollerer et fiskefartøy. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ redaksjonelt Foto: FORSVARET Fikk bank i mediene Soldatene i Telemark bataljon har fått verbal juling den siste tiden. Vi har spurt hvorfor det ble slik. 18 Eides kritikk Kai Eide ser tilbake i sin nye bok. 60 kultur portrett Trives i vinden Janne Haaland Matlarys meninger kan skape frisk bris og full storm. 40 Foto: ARNE FLAATEN aktuelt Tilbake i fedrelandet kultur Nudelkongen Mr. Lee ble med på veterantur. 62 Foto: ERLING EIKLI innhold AKTUELT 14 Kamp for pensjon 16 Stramt forsvarsbudsjett 22 Fortsatt velferd i Afghanistan 30 Inspeksjon med Kystvakten TEKNIKK OG VITEN 44 Oljeopprydding i militær regi 45 Belgiere testet våpen i Norge MENINGER 9 Brev til leseren 10 FHS mediegruppe: Palle Ydstebø 11 Kommentar nå: Aslak Bonde 27 Livet: Jon Gerhard Reichelt 46 Utsyn: Nina Græger 55 TMO-kommentar: Ida Gaukstad KULTUR 58 Libanon i Tveits øyne 58 Bøker 59 Spill 66 Perler på museet FASTE SPALTER 6 Bildet 8 Nyhetsbildet 8 Kort fortalt 10 Tall 10 Fire kjappe: Randi Ellingsen 12 Klipp 13 Det skjer i mars 28 Mitt tjenestested: Haakonsvern 47 Attacheen: Sverige 48 Forsvaret og jeg: William Nygård 50 Holdt! Hvem der? 51 Miniportrett: Magnhild Skare 54 Svar skyldig 57 Treningstipset 67 Språkspalten 68 Miks 70 Kryssord 71 Hodebry 73 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 25. OKTOBER Stramt budsjett og tøffe val Då regjeringa la fram forslag til statsbudsjett, sa statsråd Grete Faremo at budsjettet for neste år blir stramt. Eg ser at forsvarssjef Harald Sunde brukte uttrykket «meget stramt» blir eit krevjande år. Kort sagt skal Forsvaret gjere meir for om lag like mykje pengar som i Forsvaret som etat får rundt 33,5 milliardar og har rekna ein reell auke til å bli 86,9 millionar kroner. Forsvarsdepartementet sitt budsjett for 2011 er på 39,2 milliardar kroner, men den summen inkluderer også Forsvarsbygg, Forsvarets forskingsinstitutt og Nasjonal tryggingsorgan (NSM). Eit uttalt mål har vore å bruke meir pengar på operativ verksemd og spara på støttefunksjonar. Samanlikna med 2010 frigjer Forsvaret 233 millionar kroner for å styrkje den operative drifta. Operasjonane i Afghanistan krev meir enn tidlegare. Tryggingssituasjonen har blitt verre, noko som òg fører til auka kostnader. Slitasjen på personellet er eit resultat av den auka ressursbruken. Generalinspektøren for Hæren seier til F at han også for 2011 er uroa over påkjenninga på personellet i Afghanistan. Generalmajor Per Sverre Opedal likar heller ikkje at utviklinga av Brigade Nord går tregare enn planlagd. «FORSVARET SKAL GJERE MEIR FOR OM LAG LIKE MYKJE PENGAR SOM I 2010» Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Regjeringa har valt å prioritere det å ta imot og setje i drift såkalla nye kapasitetar. Det vil seie å segle med fregattane av Fridtjof Nansenklassen og fartøy av Skjold-klassen. Innføringa av dei nye transportflya skal sluttførast. Testprogrammet for dei nye maritime helikoptra skal halde fram. Dette er langsiktige satsingar, som er viktige for Forsvaret si evne til å løyse oppdraga sine i åra som kjem. Samstundes inneber det at Forsvaret neste år må redusere verksemda andre stader. Det gjeld blant anna støtteverksemd, kurs og kompetansebyggjande tiltak. Stortinget har i Langtidsplanen for Forsvaret for 2009 til 2012 ved tatt mål for korleis Forsvaret skal sjå ut i framtida. Deler av dei planlagde operative kapasitetane vil bli skove ut i tid. Forsvaret skal effektivisere og spare pengar, men det er ikkje nok for å nå måla i Langtids planen. Skal ein greie det, må Stortinget auke løyvingane i Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvars staben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: 4 F NOVEMBER MEDLEM AV European Military Press Association

5 bildet I 2010 utfordrer F ti presse - fotografer til å velge et bilde fra 1945 og fram til i dag. Denne gang velger fotograf i Dagbladet Jon Terje Hellgren Hansen: Espen Røst, fotograf i Dagbladet JON TERJE HELLGREN HANSEN Fotograf, Dagbladet DERFOR VALGTE JEG BILDET: Dette bildet har en kraftfull og fortettet stemning. Folkemengden, soldatene og de to fangene som føres gjennom gatene. To unge menn i alvorlig trøbbel langt hjemmefra. Vi er i Kisangani, Kongo. Dette er et ekte nyhetsbilde med høy temperatur og nerve. Man kan nesten kjenne varmen og høre ropene fra menneskemengden. Reportasjefotografen Espen Røst er i fremste rekke og gir oss et godt bilde til en viktig nyhetssak. KISANGANI, : Soldater fører Tjostolv Moland og Joshua French til militærtribunalet i Kisangani. De to ble stilt for den militære domstolen fordi de hadde Forsvarets identitetskort på seg da de ble arrestert for drap. ESPEN RØST Fotograf, Dagbladet DERFOR TOK JEG BILDET: På rettssakens første dag var jeg og journalist Tore Bergsaker tidlig ute ved det franske kultursenteret i Kisangani. Lokalet hadde begynt å fylle seg opp da tolken vår grep tak i meg i mylderet av mennesker. Han hadde akkurat hatt mobilkontakt med en be - kjent som fortalte at de to nordmennene ble ført til fots gjennom byen. Da jeg rundet hjørnet av rettsbygningen, så jeg en menneskemengde i enden av gata. Det var et absurd skue; militære og politi marsjerte i full bredde nedover den grusdekte avenyen. Bak kom en hoiende horde mennesker. I midten av det hele: Tjostolv Moland og Joshua French. Det var en maktdemonstrasjon fra militærtribunalet. Jeg tror aldri jeg har vært i en situasjon der det var mer opplagt å ta bilder. 6 F NOVEMBER

6 nyhetsbildet Foto: ARNE FLAATEN i postkassen eller på ipad? SNUOPERASJONEN: Først varslet Hæren at Hans Majestet Kongens Garde skulle miste all trening som infanterisoldater, og at Garden stort sett ville stå igjen med det Aftenposten kalte «pyntesoldater». Hensikten var å spare til sammen 70 millioner kroner i budsjettet for Dette vakte oppsikt også internt i Forsvaret. Et par uker senere beordret forsvarssjefen helomvending. Det betyr at to tredjedeler av gardistenes tjeneste fortsatt skal være vanlig infanteritrening. Gardestridsgruppen vil bestå, og gardeskolen blir værende der den er i dag på Terningmoen. Generalmajor Harald Sunde sier at Forsvaret vil gjøre en «gjennomføringsutredning». Den skal blant annet se på om noen oppdrag i fred, deriblant Gardens, kan endres som følge av at Forsvaret forandrer seg. Utredningen skal være ferdig før neste sommer. Verken forsvarssjefen eller Hærstaben vil ut med hvor de kommer til å hente de 70 millionene man skulle spare på å kutte i Garden. Sunde påpeker at dette må håndteres som del av budsjettet. Les mer om budsjettet på side 16 og 17. (oke) Kjære leser. Mange kontakter oss og sier de setter pris på å F hjem i postkassen. Vi i redaksjonen er selvsagt glade for at arbeidet vi gjør blir verdsatt. De fleste leser jo magasinet på papir, og trives med det. Fra 2011 vil det være mulig å få en elektronisk utgave. Da kan du, med utstyr som mange etter hvert har, laste ned siste nummer av F når og hvor det passer deg. F Forsvarets forum er snart fem år gammelt i den formen du kjenner magasinet i dag. På slutten av 2005 arbeidet vi på oppdrag fra Forsvarssjefen på spreng for å utvikle bladet til en ny type magasin. I januar 2006 var månedsmagasinet F ute med sin første utgave, som var annerledes i innhold og form enn forgjengerne Forsvarets Forum og Forsvarsforum hadde vært. F er ikke noen nyhetsavis. Til det kommer vi ut for sjelden. Gjennom aktuelle reportasjer, analyse, bakgrunn og debattartikler ønsker vi som magasin å speile utviklingen i Forsvaret, og bidra til den. I nært samarbeid med dem som arbeider med informasjon i forsvarsgrenene og andre avdelinger i Forsvaret har vi også kunnet gi et større stoff - tilfang enn før. forsvaret har gjennomgått store omstilinger de siste årene. F Forsvarets forum skal være et forum for informasjon. Den oppgaven er todelt: Redaksjonen skal formidle til leserne våre de beslutninger som politisk og militær ledelse tar. Det er også vår oppgave på våre sider å fortelle politikere og militære ledere om effekten av beslutningene, hvordan de oppleves på godt og vondt av de ansatte og dem som gjør tjeneste i Forsvaret. F Forsvaret forum skal være et torv der ulike meninger kan brytes. Alle som får Forsvarets forum, vil neste år kunne velge om de fortsatt skal motta bladet som papir i postkassen eller som et elektronisk tilbud via internett. Det innebærer et langt bedre tilrettelagt tilbud enn det som i dag finnes som såkalt pdf-versjon på våre internettsider. Vi ønsker at F skal være lett tilgjengelig, og jeg vet at distribusjonen ikke alltid fungerer like godt i vårt vidstrakte land. Overgang til elektronisk levering har også en åpenbar miljømessig gevinst. Mange trær kan bli spart! Dessuten er det mange kroner å spare i forhold til hva papir og distribusjon koster. Kort fortalt Forsvaret beskyldes for å sløse med kompetanse fordi 42 av de mest erfarne lederne står uten fast jobb og i stedet blir tilbudt midlertidig prosjektarbeid, ifølge Dags - avisen. Blant de øverste offiserene har flere av dem mange år bak seg med internasjonalt og nasjonalt arbeid. Forsvars sjefens talsmann, oberstløytnant Bent-Ivan Myhre, sier at situasjonen ikke er til å unngå. Han mener det samme skjer blant annet i Utenriksdeparte mentet, der ambassadører kommer hjem og blir spesialrådgiver i departementet. De norske styrkebidragene i Afghanistan vil i 2011 bli justert til å være mer partnerog mentorstøtte til afghanske styrker, men vil fremdeles være konsentrert til Faryab-provinsen, med hovedbase Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/FMS i PRT Meymaneh, opplyser forsvarsminister Grete Faremo. Hun forklarer at da kan norske styrker gi støtte til alle enhetene i den afghanske brigaden i området og stadig tilpasse innsatsen etter behov. Antallet norske soldater i Afghanistan skal være det samme. Forsvarets forum ble etablert i 1980 etter en behandling i Stortinget. Det er i år 30 år siden i år at «Forum» som det gjerne ble kalt ble etablert som en videreføring av Mannskapsavisa. Mannskapsavisa hadde, som navnet sier, først og fremst vært en avis for soldater som var kalt inn til førstegangstjenesten. Kunstneren Kjell Aukrust er nok den mest kjente av de mange hundre medarbeiderne som har arbeidet og tjenestegjort i Mannskapsavisa og Forsvarets Forum. Kjell begynte i Mannskapsavisa i 1946, året etter at avisa ble etablert. Han laget mange illustrasjoner og en tegneserie. Han beholdt kontakten med redaksjonen helt til han døde i Jeg hadde selv gleden av å signere pressekortet hans som viste at han var medarbeider i Forsvarets Forum. Mest kjent fra Kjells hånd er nok humorspalten Flåklypa Tidende, med et frodig persongalleri som du også i finner i dagens utgave av F. Slik sett har Forsvarets blader vært tradisjonsbærere. Det ønsker vi fortsatt å være. Samtidig vil vi være en tidsmessig publikasjon som skal fortelle om hva som skjer i vårt moderne forsvar. Det norske Redaksjonen får mange positive tilbakemeldinger også fra den store gruppen lesere som er reservebefal. Samtidig vet jeg at en del av dere ikke lenger har den samme kontakten med Forsvaret som før, og derfor heller ikke er så ivrige lesere. Dere som er reservebefal vil derfor få en særskilt henvendelse der vi ber om tilbakemelding om F Forsvarets forum fortsatt er ønsket, og i så fall om valget er papirutgaven eller den elektroniske. Om du velger den ene eller varianten, er det vårt mål at du fortsatt skal finne interessante og viktige saker å lese. Har du forslag til forbedringer, så send meg en e-post eller ring! Forsvaret får kraftig kritikk av Riksrevisjonen denne gang for måten fakturaer i prosjekter er håndtert på, ifølge Aftenposten. Forsvaret skal investere for to milliarder kroner i nybygg og restaurering av bygg og har innleide prosjektledere, som har kunnet sitte og godkjenne fyldige fakturaer fra egne firmaer. «Av 43 kontrollerte bilag har konsulentene attestert 35, hvorav 25 gjelder fakturaer fra firmaene der konsulentene selv er ansatt,» skriver Riks revisjonen. Vi beklager at vi ikke har fulgt gjeldende retningslinjer, og ser det uheldige med rolleblandingen, sier kommunikasjonsdirektør Marit Leganger i Forsvarsbygg og forteller at det nå er laget en helt ny rutine for bruk av innleide konsulenter. 8 F NOVEMBER Vennlig hilsen Tor Eigil Stordahl Ansvarlig redaktør Se også kunngjøring på side 25.

7 4 kjappe Navn: Randi Ellingsen (40) Stilling: Avdelingsleder PR/info Forsvarets mediesenter Aktuell: Lanserer nye nettsider Hvorfor får Forsvaret nye nettsider? Dagens nettløsning er gammel og moden for revitalisering, den er også vokst ut av sine proporsjoner. Det blir både nytt publiseringsverktøy, innhold og oppbygging. Vi gjør store endringer for å bli mer moderne og brukervennlig og definerer noen hovedmålgrupper for Internett: utdanning og karriere, vernepliktsmassen og pårørende/veteraner. Intranettet beholdes som før inntil videre, det er myntet på ansatte og endrer ikke profil i denne omgang. Hvorfor skiftes mil.no ut med forsvaret.no? For oss som jobber i Forsvaret, er «mil» enkelt. Men det er mer logisk å bruke navnet på organisasjonen eller bedriften. Og det heter jo Forsvaret. Men mil.no vil beholdes en god stund og linke over til forsvaret.no. Dere proklamerer færre nyheter? I dag er det mange rare nyheter, men det er ikke så vanlig med nyheter på nettsidene til en organisasjon. Så det blir mer fakta, det er det målgruppen vår er ute etter. Det blir totalt mindre stoff på nettet og mer strukturert og lettere å finne fram. Mange av dagens undersider forsvinner. Blir det færre som publiserer og dermed jevnere kvalitet også? Ja, atskillig strammere styring, med Forsvarets mediesenter (FMS) som hovedansvarlig for innholdet. Fra 1. november skal ansatte via tonivå-løsningen kunne se de nye sidene og påpeke feil og mangler, før forsvaret.no lanseres for publikum i slutten av november og en tid overlapper med de gamle sidene. TORBJØRN LØVLAND Foto: TORGEIR HAUGAARD/FMS tall maskingevær ble ved en kuldegrader og tørr luft kan 5 misforståelse glemt igjen på 30 føre til såkalt elektrostatisk utladning og eksplosjon i bensintanken på Sentralskytebanen på Bardufoss i slutten av september. Våpnene snøskutertypen som er mest vanlig i hadde ikke vært brukt til skyting, Forsvaret. Derfor ble det i høst etter initiativ fra produsenten Bombardier ned- men var benyttet i forbindelse med en mestringsøvelse i befalsskoletroppen. Saken etterforskes av militær - scootere inntil bensinslangen er skiftet. lagt bruksforbud på noen hundre militære politiet. Maskin geværene skal ha blitt Vi har ikke opplevd ulykker, men har stanset bruken, og utskifting av bensinslangen liggende i knapt halvannen time og ble funnet av skyte bane forvalteren pågår for fabrikkens regning. Trolig vil alle på morgenen. Det var ikke ammunisjon i nærheten, presiserer bataljons- starter, sier major Espen Syvertsen i snøskuterne være klare når sesongen sjef Halvor Johansen. kjøretøyavdelingen i Flo Landkapasiteter. FORSVARETS MEDIEGRUPPE: Du store kineser Vesten må ikke lese kineserne med sine egne briller, skriver Palle Ydstebø. «and I m learning Chinese,» says Werhner von Braun. Denne strofen fra en av Tom Lehrers nidviser på 1960-tallet indikerte at karrierebevisste opportunister allerede på den tiden burde orientere seg mot Midtens rike. Fra hadde «Det store spranget» tatt livet av mellom 20 og 45 millioner kinesere, og Kulturrevolusjonen som startet i 1966 er i Kina omtalt som «en ti år lang katastrofe». Selv med disse selvpåførte samfunnsmessige tilbakeslagene har Kina seilt opp som en av de sentrale aktørene i den globaliserte økonomien. I dag er ikke Kina lenger bare en storprodusent av billige varer til vestlige forbrukersamfunn, men er også en voksende stormakt med regio - nale og globale interesser. Kina er blitt seg mer bevisst sine territorielle krav og er politisk og 50 kilometer i timen er Hærens nye fartsbegrensning for Mercedes feltvogn ved personell - transport. I fjor ble fartsgrensen satt til 40, men det viste seg at selv om sikkerheten ble bedre, oppsto det mange farlige situasjoner på grunn av kø - dannelse. Kompromisset er litt mer fart når det sitter personell på de langs - gående benkene i bakrommet på kjøre - tøyet. Forsvarets logistikkorganisasjon understreker at personell skal transporteres i de 25 år gamle vognene bare når det er tvingende nødvendig. FREDS- PRISVINNER: Dissidenten Liu Xiabo (t.v.) og kona Liu Xia er et ettertraktet par i Vesten, men gjemmes bort i Kina. Foto: AFP/SCANPIX økonomisk robust nok til å ha et bredt spekter av virkemidler å spille på. Enkelte av konfliktene Kina har med nabolandene dreier seg om et antall øyer i Sør-Kinahavet. Konflikten om Taiwan er gammel og kjent, men Kina har også fremmet territorielle krav på små øygrupper som ligger innenfor flere andre lands 200-mils økonomiske sone. Her er det selvsagt tale om store ressurser, blant annet olje og gass. Små naboland er ikke like begeistret for å skulle forholde seg til giganten Kina på tomannshånd og ønsker å håndtere disse disputtene innenfor ASEAN (Association of South East Asian Nations). De får støtte fra USA, 9000 flytimer ble notert på telleverket, og dermed ble det første Lynx-helikopteret på Bardufoss parkert for godt midt i oktober. To ganger har Lynx-ene til Kystvakten fått forlenget levetid. Den nesten 30 år gamle Lynx-en med nummer 237 skal lagres med loggpapirer som om den fortsatt flyr, fordi komponenter overtas av de andre maskinene. Det vil ennå gå noen år før NH-90 har erstattet Lynx, men første NH-90 ankommer Bardufoss i disse dager. Forsvarets høgskoles mediegruppe Bistår mediene og andre interesserte med fag - militære vurderinger i aktuelle konfliktområder. Bidrar med fagmilitære opplysninger, kommentarer og analyser i form av seminarer, kurs, forelesninger og publikasjoner. som også har interesser i området og nok ikke vil at Kina skal dominere disse havområdene. Interessant nok er Kina USAs største utenlandske kreditor, og mens USA har en rekordstor utenlandsgjeld, gikk Kina forbi Japan som verdens nest største økonomi tidligere i år. Kommentatorer påpeker faren for konflikter, for eksempel mellom kinesiske og amerikanske krigsskip i omstridte farvann. Det er gjort et poeng av at diplomatiske og militære bånd mellom USA og Vietnam er styrket den siste tiden, 35 år etter at det siste helikopteret forlot taket på den amerikanske ambassaden i Saigon. Det er en fare for at vi i Vesten leser kineserne med våre briller. At vi skaper et speilbilde av oss selv når vi vurderer Kinas politikk og strategi overfor omverden. Kommentarene rundt nobelpristildelingen er en indikator på noe forskjellige verdensbilder. Vi mennesker har en tendens til å vurdere andre ut fra hva vi selv står for og tror på, og plasserer «de andre» inn i våre båser. Da sperrer våre mentale båser for mulighetene til å forstå Kina på Kinas premisser, og i stedet skapes det vrangforestillinger godt fundert i våre egne fordommer. Skribenten Oberstløytnant Palle Ydstebø (48) er hovedlærer ved Forsvarets stabs - skole. Han har Russ - land, Nord-Korea, MidtØsten og Afghanistan som spesialområder. kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang redaktør i politiskanalyse.no: Aslak Bonde Hva skjer med troverdigheten når Forsvaret gransker og anmelder bare for å være ekstra troverdig, spør Aslak Bonde. Granskemani For en journalist er det lett å forstå logikken bak forsvars - sjefens beslutning om å granske mulige krigsforbrytelser i Afghanistan, selv om det «ikke er noe som tyder på» at det er noe å granske. Ryktene gikk, og det hjalp ikke at sjefene avsannet dem. Mediene er grunnleggende mistenksomme til positive egenerklæringer fra sjefer. Problemet er at enhver gransking kan gi grunnlag for spørsmål om sjefen har kontroll over sin egen organisasjon det skjer spesielt når man ber utenforstående om å granske. Forsvarets ledelse erfarte dette til fulle i fjor: Først da politiet ble bedt om å granske Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST), og så da saken ble henlagt fordi påtalemyndigheten ikke fant noe straffbart. Noen mente å se et mønster. To år tidligere hadde Forsvarsdepartementet sendt granskningsrapporten av den såkalte Siemens-saken til Økokrim med en ledsagende politi - anmeldelse. Det kunne virke som om departementets ledelse var usikker på kulturen i egne rekker, og derfor var usedvanlig rask med å koble inn politiet eller andre utenforstående granskere. «INNTRYKKET AV AT FORSVARS- DEPARTE- MENTET IKKE STOLER PÅ SIN EGEN ORGANISA- SJON FESTER SEG» Med dette som bakteppe er det sannsynlig at denne høstens beslutning om å granske rykter om krigsforbryteri kan virke mot sin hensikt. Forsvarsledelsen vil vise omverdenen at den tar påstander om ukultur på alvor, men det mange antageligvis ser, er at den ikke tar ansvar. Det er ikke ansvarlig å sette i gang en stor undersøkelse med en gang det dukker opp påstander om det ene eller andre i mediene eller noen steder i offiserskorpset. I andre departementer og etater gjør man seg opp en selvstendig mening om det er grunnlag for gransking, før man eventuelt setter den i gang. Det spesielle i denne saken er at Forsvaret faktisk hadde en selvstendig mening om at det ikke var grunn til å tro at det var begått krigsforbrytelser i Afghanistan. Og dermed fester inntrykket seg av at Forsvarsdepartementet ikke stoler på sin egen organisasjon. Når pressen spør, tør ikke den politiske ledelsen si at den er sikker på at Forsvarets første undersøkelser var gode nok, nei den tyr til gransking fortere enn svint. Mediemessig er det ikke smart, men kanskje var Grete Faremo opptatt av annet enn mediehåndtering. Kanskje hun er oppriktig redd for at folkene i linjen ikke har villet undersøke påstandene om krigsforbrytelser særlig nøye. Inntrykket som er skapt i mediene, kan være riktig. 10 F NOVEMBER

8 klipp Problemet Problemet med krigen er ikke at noen alfahanner i Telemark bataljon tror at avtrekkeren er et seksuelt organ. Problemet med krigen er at vi ikke vil vedkjenne oss den. Sven Egil Omdal, mediekommentator, i Stavanger Aftenblad I mørket Uakseptabel krigerkultur trives best i mørket og vil, som trollet, sprekke når ukulturen våger seg fram. Forsvarsminister Grete Faremo til Vårt Land Balanse Jeg synes godt at både forsvarsminister og forsvarssjef kunne opptrådt på en mer balansert måte overfor de befal og soldater som kom i fokus. Det de faktisk har gjort er å sette ord på hvordan det er å være i et meget krevende stridsmiljø. Gunnar Lie Eide, områdetillitsvalgt for BFO i Nord-Norge, i Finnmark Dagblad Veteran-ord Å høre skuddene fra skarpladde våpen dundre inn mot panseret i feltvogna gjør noe med deg som menneske, og dette må man nesten ha opplevd selv for å skjønne... Willy Pedersen, som deltok i FNs freds - bevarende operasjoner i Libanon for 20 år siden, til Helgeland Arbeiderblad 20 år siden Etter at det afrikanske landet Namibia ble egen stat, signerte Norge en bistandsavtale med den ferske staten. Denne avtalen om - fattet blant annet fiskeri- og energi - sektoren. Med en 200 mils kystsone slet Namibia med storstilt tyvfiske. Derfor planla Norge å bidra med en kystvakt. Med NORAD i førersetet ble Forsvaret sterkt involvert i denne jobben. Senkede beredskapskrav førte til en gladmelding til soldatene i Brigaden i Nord-Norge: De kunne ta en to ukers «fellesferie». Bare redningsberedskapsstyrker i garnisonene og vaktmannskap i den enkelte leir med vanlige vaktrutiner vil ikke få innvilget jule- og helgepermisjon, kunne stabssjef Svein Skjæveland meddele fornøyde soldater. Bistandsarbeidere? Kanskje har vi forestilt oss at våre soldater dro på avansert bistandsarbeid eller en slags speiderleir i krevende opplevelser. Valerie Kubens, kommentator, i Fædrelandsvennen Krigerkultur At det har utviklet seg en «krigerkultur» i Telemark bataljon er kanskje en dyd av nødvendighet, hadde jeg nær sagt, ettersom ungdommene vi sender ut til Afghanistan faktisk skal ut og slåss for livet mot Taliban. «Balder», spaltist, i Østlendingen FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 24, 17. november Hjemmefronten Først når Media Norge, A-pressen, VG, NTB, NRK og TV2, eller i det minste noen av dem, plasserer dyktige medarbeidere fast i Afghanistan, kan Forsvaret kreve at folk må forstå hva soldatene holder på med. Sven Egil Omdal, mediekommentator, i Stavanger Aftenblad 50 år siden Hvis Stortinget ville godta planene om en ververt norsk styrke til Gaza, ville en slik styrke være klar allerede på vårparten. Departementets forslag gikk ut på at vervingstiden skulle være på 7,5 måneder, hvorav et halvt år skulle tilbringes i MidtØsten. Under tjenesten var det meningen at menige skulle tjene 1030 kroner i måneden, mens korporalslønnen skulle bli 1361 kroner. Antallet som søkte fritak for repetisjonsøvelser hadde skutt i været. Det er forferdelig. Det er verre enn noen gang, sa løytnant Gunnar Masterud, Våpen Våpen tenker ikke selv, men er redskaper for de tanker som regjerer i menneskets sinn. Nils Johan Lavik, professor emeritus i psykiatri, i Bergens Tidende FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 23-24, 14. november rullefører i Jegerkorpset IR2. Søknader og legeattester ramler inn. Lange utredninger om hvor dårlige de er. Hittil har vi fått inn legeattester, sa Masterud. I tillegg kom de som leverte søknad uten legeattest. I alt 192 personer, eller 30 prosent av de innkalte søkte fritak. Arkivfoto: FORSVARET SJEFSMØTE: 28 statssjefar tar plass på Nato sitt toppmøte i Portugal 19. november. Foto: NATO MULTIMEDIA LIBRARY Framtidig strategisk konsept er eit viktig tema når Nato held toppmøte i Lisboa 19. og 20. november. Toppmøte er det i snitt annakvart år og inneber at statsleiarar samlast. Slanking av kommandostrukturen i Nato, Afghani - stan, missilforsvar og samarbeid med Russland blir tema. Frå Noreg vil både statsminister, utanriksminister og forsvarsminister vere på plass saman med sine næraste medarbeidarar samt forsvarssjefen og Natoambassadøren. Blant dei nær 30 statssjefane finn vi også presidentane Obama og Medvedev. Nye trugsmål. Frå norsk side er toppmøtet førebudd lenge. Kanskje så mykje som 20 personar vil være å finne i den norske delegasjonen, medrekna administrativt personell, info- og tryggingsfolk. På sjølve toppmøtet er det berre statsog regjeringssjefane som fører ordet, men her er fleire arbeidsmøter, bilaterale møter og middagar. Mange prosessar har vore i gang, ikkje minst for å førebu Nato sin kommandostruktur og strategiske konsept, seier ekspedisjonssjef Svein Efjestad i Forsvarsdepartementet si avdeling for tryggingspolitikk. Han fortel at Lisboa ikkje vil avklare framtida for Nato-kommandoen på Jåtta: Toppmøtet vil avgjere ein struktur, men ikkje peike på noko hovudkvarter. Det blir truleg avgjort til sommaren, seier han. I ein aviskronikk nyleg skreiv utanriksminister Støre at ein frå norsk side har vore oppteken av fire område i den nye strategien: balansen mellom Nato sine oppgåver «heime» og «ute», forholdet til Russland, nedrustning og korleis vi skal møte nye tryggingsutfordringar. Vi treng eit nytt konsept fordi morgondagens trugsmål er andre enn gårsdagens. Dataåtak, angrep mot energiforsyning og piratverksemd er eksempel på dette. Ein moderne forsvarsallianse må tilpasse seg, påpekar Støre. Slankare struktur. Seks gonger sia 1949 har Nato vedteke strategiske konsept, siste gongen i På pressekonferansen etter eit forsvars- og utanriksministermøte i Brussel midt i oktober sa generalsekretær Anders Fogh Rasmussen at Nato no har eit klart reformmandat og ein klar idé om korleis reforma vil sjå ut. Han forventar ein slankare kommandostruktur, og det er semje om ei liste over dei mest etterspurde kapasitetane i Nato, som vern mot vegbomber, medisinsk støtte og lufttransport. TORBJØRN LØVLAND 1. desember er søknadsfrist på Forsvarets flygeskole. 12 F NOVEMBER Nato-toppmøte NB! dette skjer NOVEMBER MØTE & SEMINAR 3-5/11: Sanitetsoperativt seminar i Sanitets - bataljonen. 4-5/11: Forsvarssjefens øvingskonferanse på Sessvoll. 9-10/11: NSM sin årlege tryggingskonferanse i Oslo. 8-10/11: Fagkonferanse velferd i Oslo. 9-10/11: Nordisk-baltisk forsvarsministermøte i Noreg. 12/11: Kongo-seminar på Nupi /11: Sentralt totalforsvarsforum i Bodø /11: Linderudseminaret om beredskap. 23/11: FFI-forum: Langtidsplanlegging /11: Leiarkonferanse BFO Gardermoen. 29/11: F-35 er tema i Oslo Militære Samfund. 2/12: Nupi og FHS sitt militærmakt-seminar i Raudekrossen sitt konferansesenter Oslo. KULTUR 6/11: Finale i karaoke-nm på Madla. 7/11: Lloyd Webber Re - quiem i Bodø domkyrkje med Forsvarets musikk Nord-Noreg. 11/11: African Arrival i Harstad kulturhus med divisjonsmusikarar og tre afrikanske musikarar. 12/11: Gardemusikkens debutkonsert på Huseby. 13/11: Kadettball på Krigsskolen. 13/11: Kulturnatt i Larvik med Marinemusikken. 14/11: Garden og Oslo kretskorps på Noregs musikkhøgskole. 21/11: Nini Fritzner om Festningsplassen på Forsvarsmuseet i Oslo. 5/12: Gardemusikken på Raufoss. IDRETT 12/11: Garnisonstevling i symjing i Bodø. 30/11-5/12: Militært VM i skyting i Brasil. ØVINGAR 5/11: Avslutning Gjallarhorn i Agder. 5/11: Svenske JAS Gripen avsluttar øving på Ørland. 8/11-3/12: Swiss Nightway på Ørland /11: Gram i regi av FOH og taktiske stabar /11: Torden Mauk i Troms /11: Loke i Troms. 18/11: Britar i Clockwork på Bardufoss /11: Falcon Confidence på Ørland /11: Blå Rev i Troms. 22/11-3/12: Flotex. 29/11-10/12: Bolde Norse man i Sverige med Telemark bataljon. ANDRE HENDINGAR 4/11: Tiårsjubileum for FN-resolusjon 1325 om kvinner, fred og tryggleik. 5/11: Veteranar demonstrerar framfor Stortinget for einsarta skadebehandling. 5/11: Familiedag ved Is - tindportalen på Bardufoss. 5/11: Medaljeparade for det norske helikopter - bidraget i Afghanistan, Rygge. 7/11: Forsvarets minnedag, hovudmarkering Akershus festning. 9/11: Kong Harald opnar det nye operasjonssenteret til FOH på Reitan /11: Besøk av russisk forsvarssjef. 18/11: Besøk av Tysk - lands forsvarsminister. 27/11: Auksjon på Hovemoen. 26/11: Garnisonstevling i kjenning i Kirkenes.

9 aktuelt Pensjonskam pen Har søkt andre løsninger Fruene i Northwood vil at Forsvarsdepartementet skal opprette samme ordning som Utenriks - departementet har for ansatte i utenrikstjenesten. Det er ikke mulig, ifølge underdirektør Morten Larsen i Forsvarsdeparte mentet. Pensjonsordningen i UD har blant annet et innslagspunkt på ti år. Det vil si at det kreves til sammen ti års utstasjonering før ytelser etter ordninger får effekt. Vi har derfor ikke sett det som hensiktsmessig å bruke denne tilnærmingen, sier Larsen. Han mener at de i stedet har søkt andre løsninger. Vi har mer enn fordoblet et såkalt kompensasjonstillegg. Det kan ektefellen benytte til å kjøpe en privat pensjonsforsikring, sier Larsen. Han forteller at spørsmålet om egen pensjonsordning har vært reist med jevne mellomrom det siste tiåret. Han utelukker heller ikke at ordningen slik den er i dag vil bli endret. Forsvarsdepartementet vurderer blant annet muligheten for å kjøpe en pensjonsforsikring lik den de danske myndighetene har. Den vil i så fall bli finansiert innenfor rammene av kompensasjonstillegget, sier Larsen. Han bekrefter at deler av økningen i kompensasjonstillegget ble finansiert ved at erfaringstillegget for tjenestemenn ble fjernet. Man kan sikkert bli bedre på de familiepolitiske aspektene knyttet til utenlandstjeneste. Mange ledsagere gjør en flott innsats, og gjennom kompensasjonstillegget har vi forsøkt å synliggjøre dette. Slik vi ser det, er den ordningen vi har i Forsvaret, den beste for personell med medfølgende samlivs partnere som tjenestegjør mindre enn syv til ni år i utlandet, sier han. Utenriksdepartementets pensjonsordning VENTER PÅ BARNA: Kvart på fire kommer skolebussen. Eva Eikanger henter Anders, Lars og Ola. Sarah Lanksford Hagelid henter William. De angrer ikke på at de ble med til England, men skulle gjerne sett at Forsvaret tok bedre vare på dem. Det er jo ikke det at vi ikke har det bra, sier Ann-Berit Flostrand. Vi trives. Og vi har valgt dette selv. Vi kunne blitt igjen i Norge, sier Eva Eikanger. Men det er jo ikke rettferdig, sier Flostrand. Og slik vi ser det, ville pensjonspoeng vært et bra rekrutteringstiltak for Forsvaret. Hjemmejobb. På en pub i Northwood helt i utkanten av London forteller Janne Støpseth, Eva Eikanger, Lisbeth Tennebø, Ann Berit Flostrand og Sarah Lanksford Hagelid om internasjonale kvelder, mottakelser og offi - sielle lunsjer. Kvinnene er fem av ni norske ledsagere i den lille bydelen i Nord-London. De har flyttet dit fordi ektefellen eller samboeren jobber der på oppdrag for Forsvaret. UD-ansattes ledsagere får pensjonspoeng. Det gjør ikke vi. De sier at de gjør det fordi de driver med representasjon. Men det gjør da vi også, sier Flostrand. Det er klart du markedsfører Norge gjennom slike arrangementer, sier Eikanger. Kjøpe egen pensjon. Det har gått ti år siden mangelen på pensjonspoeng for forsvarsansattes ledsagere for første gang ble tatt opp. Den gang hadde Utenriksdepartementet (UD) innført pensjonspoeng som velferdsgode til ledsagere. Et brev ble skrevet til daværende forsvarsminister Bjørn Tore Godal. Kunne dette være aktuelt for Forsvaret? Ingenting skjedde. Hans to etterfølgere fikk lignende brev, men «VI BØR IKKE STRAFFES FOR AT MANNEN DRAR PÅ UTENLANDS- OPPDRAG» ANNE BERIT FLOSTRAND status forble uforandret. I dag får alle ledsagere et eget kompensasjonstillegg det skal gi dem mulighet til å kjøpe sin egen pensjon. Men selv om dette tillegget har blitt mer enn doblet det siste året (til 2650 kroner i måneden), mener kvinnene i Northwood at det ikke er bra nok. Tillegget dekker på langt nær det de ville fått gjennom egne pensjonsordninger. Og økningen ble blant annet finansiert gjennom en reduksjon av andre kompensasjonsordninger, som for eksempel erfaringstillegget til tjenestemenn, sier Flostrand. Forsvar og familie. De forteller at de gjerne skulle hatt informasjon om slike ting før de reiste. De tror færre vil være villig til å gi opp egen karriere for å flytte utenlands hvis ikke de opplever at de blir kompensert økonomisk. Det kan på sikt bety at Forsvaret vil få problemer med å fylle en del internasjonale stillinger, mener de. Det er et ønske om at familien skal være med. Mye faller på familien. De som ikke har med ledsager, får større belastning, sier Sarah Lanksford Hagelid. Men for å si det sånn, vi føler ikke alltid at Forsvaret oppfordrer oss til å bli med. Kanskje de ser at det er så store utgifter med familier og spesielt med barn at alle helst skulle vært single? Noen ganger føles det slik, sier Eikanger. Sluttet. Hun bor i Northwood på tredje året. I to år hadde hun permisjon fra jobben som vernepleier i Norge. Til slutt sa hun opp. Jeg vet jo aldri hvor mannen min får jobb når vi flytter hjem. Det kan være hvor som helst, og han får vite det sent. Det gjør det vanskelig å planlegge, sier hun. Janne Støpseth valgte lenge å pendle fra Norge. I to år jobbet hun som konsulent i Forsvarets logistikkorganisasjon. I fjor tok hun permisjon og ble ledsager på heltid. Det er ingen drømmesituasjon. Du gir jo avkall på din egen karriere, og det er ikke lett å komme tilbake etter å ha vært borte fra jobben din i mange år, sier Støpseth. Henteoppdrag. Klokka er snart kvart på fire. Da kommer skolebussen. Skolen stiller strenge krav. Foreldrene må hver dag skrive under på at de har hentet barna sine på bussen. Det er ledsagerens oppgave. Kvinnene på puben opplever at pensjonssaken står litt i stampe. Nå venter de på tilbakemelding fra statsråd nummer fire. Forsvarsdepartementet på sin side mener ledsagerne får det de har krav på og at Utenriksdepartementets ordning ikke egner seg for Forsvaret. For oss er det enkelt: Vi bør ikke straffes for at mannen drar på utenlandsoppdrag. Det føler vi at vi blir nå, sier Flostrand, som er vernepleier. Det handler ikke om å lage en blåkopi av reglene til Utenriksdeparte mentet, men et Pensjonsgrunnlaget er satt til fem ganger folketrygdens grunnbeløp. Pensjonen utgjør 30 prosent av dette. Nøkkeltall fra 2009: Antall personer som fikk pensjon: 88 Samlet utbetalt pensjonsbeløp: kr Gjennomsnittlig beløp: kr i året Gjennomsnittlig tjenestetid: 18,6 år Til sammenligning får ledsagere av forsvarsansatte 2650 kroner i måneden i kompensasjonstillegg. Tillegget var tidligere på 1250 kroner i måneden. Også andre yrkesgrupper får pensjonspoeng mens de tjenestegjør utenlands, deriblant statsansatte sykepleiere og vernepleiere. Kilde: Statens pensjonskasse regelverk som fungerer for Forsvarets ansatte og deres familier. Pengene betyr nesten ingenting, sier Eikanger. Det vi savner, er en bekreftelse på hva vi har gjort de siste årene. Nå ser det ut som om vi ikke har gjort noe. I LONDON: OLE KÅRE EIDE Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 14 F NOVEMBER

10 16 «Budsjettet er meget stramt. Forsvaret prioriterer innføring av nye strukturelementer og engasjementet i Afghanistan. Dette vil føre til redusert aktivitet andre steder. For å nå målsetningene i Langtidsplanen må bevilgningene økes i 2012» HARALD SUNDE, FORSVARSSJEF «Dette er et godt, men stramt budsjett med tydelige prioriteringer. Vi prioriterer å ta imot og sette i drift nye fly og fartøy. Norsk militær tilstedeværelse i nord fortsetter med stor kraft» GRETE FAREMO, FORSVARSMINISTER Til tross for at Hæren er styrket med 170 millioner kroner i såkalt «friske midler» sammenlignet med inneværende år, vil det ikke avhjelpe slitasjen på store deler av mannskapet i Afghanistan. Det sier general - major Per Sverre Opedal. Det er et stramt budsjett, og det vil kreve stor innsats og knallharde prioriteringer for å sikre at Hæren leverer gode leveranser innenfor rammene. Budsjettet er likevel godt med tanke på ambisjonene om å videreføre aktivitetsnivået fra Min største bekymring er fremdeles belastningen på hærpersonell i forbindelse med bidragene i Afghanistan og at utviklingen av Brigade Nord går tregere enn planlagt. Generalinspektøren for Hæren er bekymret for belastningen på personellet. Helt på grensen BELASTNING: Forslag til forsvarsbudsjett bærer ikke bud om en lysere framtid for soldater i utenlands Bekymret. Det er et meget stramt budsjett, og jeg ser ikke noen annen utvei enn at det må bli tatt midler fra investeringsbudsjettet for å drifte Forsvaret med dagens struktur, sier generalsekretær i Norske Reserve - offiserers Forbund (NROF) Jon Rogstad. Han er bekymret for at det ikke er noen snarlig bedring med tanke på den belastningen personell i Forsvaret, og særlig Hæren, har vært utsatt for det siste året. Budsjettet bærer ikke bud om en lysere framtid for soldater i utenlandstjeneste, til tross for en økning i både Hæren og bevilgningen for norske styrker i utlandet, mener Rogstad. Det blir Telemark bataljon og andre erfarne hæravdelinger som alene må bære belastningen av oppdraget i Afghani stan, en belastning som allerede er altfor høy. Men kan personellmangel løses økonomisk? Ja, det må settes av penger til operativ spesifikk trening av vernepliktige. Hæren har tidligere beregnet dette til å koste rundt 800 millioner kroner, noe som vil føre til at det blir flere befal og mannskaper som bærer byrden av utenlandsoperasjonene enn tilfellet er nå, sier Rogstad. Soldatene slites. Ifølge Per Sverre Opedal er situasjonen for flere av soldatene fra Hæren alvorlig. Den er helt på grensen av hva de tåler av belastninger. Det går ut over familieliv, og det blir langt mindre tid til hvile enn hva som er anbefalt. Jeg har flere konkrete eksempler på høy belastning, for eksempel så har vi gutter på 23 år som allerede har to og tre perioder bak seg. Jeg har også en ansatt som er 26 år, småbarnspappa og har hatt seks kontingenter i Afghanistan. En slik belastning på personellet er ikke bærekraftig over tid, sier Opedal. tjeneste, mener Norske Reserveoffiseres Forbund. Foto: FORSVARET Selv om det er sprøytet inn 77 millioner kroner ekstra til krigføringen i Afghanistan på grunn av en «forverret sikkerhetssituasjon», er ikke det nok, ifølge forsvarspolitisk talsmann i Høyre, Ivar Kristiansen. Forsvarssektoren er den eneste som blir tilgodesett med mer penger. Det blir på stedet hvil fra forrige budsjett, og det blir ikke mer penger til verken øving eller trening, sier Kristiansen. Presset på soldater i utenlandstjeneste vil fortsette å være høyere enn anbefalt med tanke på hviletid, og i årene framover vil det bli verre enn det har vært i Dårlige nyheter. Ifølge leder av Befalets Fellesorganisasjon, Eivind Solberg, er budsjettet for 2011 dårlig nytt for et allerede økonomisk hardt presset forsvar. Ikke bare vil det gå ut over øvingsaktiviteten, men også personellet i Forsvaret. Forsvaret er allerede underfinansiert i forhold til strukturen det skal drifte. Dette budsjettforslaget er dårligere enn 2010-utgaven og en videreføring av tidligere unntaksår som 2008, sier Solberg. Dette vil påvirke alle grenene i Forsvaret, og Sjøforsvaret vil ha problemer med å opprettholde et minimum av seilingsdøgn for undervannsbåtvåpenet og minerydderne, fortsetter han. Stramt. Ifølge forsvarsminister Grete Faremo er forsvarsbudsjettet godt, men stramt. Og det blir vektlagt at satsingen på Nordområdene videreføres samt at nye fly og fartøy settes i drift. Rogstad mener at det norske forsvaret kom greit fra det sammenlignet med andre Nato-land. Jeg var mer bekymret for et halvt år siden. Men om driften skal bli forsvarlig, slipper vi ikke unna å ta penger fra investeringsbudsjettet. ØYVIND FØRLAND OLSEN aktuelt Skåret til beinet 2011 blir strammere enn inneværende år for Sjøforsvaret. Vi får en økning på 57 millioner kroner, men flere å fordele pengene på, uttaler flaggkommandør Lars Johan Fleisje, stabssjef i Sjøforsvarsstaben. Det er viktig for innfasing av de nye fartøyene i Nansenklassen og Skjold-klassen at de prioriteres høyt, og vi tror at selv med et stramt budsjett vil vi klare dette på en god måte. Ubåter og mineryddere vil derimot ligge mer til kai neste år. Vi er også i dialog med Kystvakten for å høre hvilke far - tøyer de trenger å seile mest og regner med at særlig Ytre kystvakt fortsatt vil holde høy aktivitet. Så langt er det klart at ett av fartøyene i Indre kystvakt i Sør-Norge vil legges til kai i Kystjegerkommandoen i Harstad, som har hatt stor aktivitet i Afghanistan de siste årene, skal ha et hvileår fra utenlandsoperasjoner. Det blir også noe mindre aktivitet for Marinejegerkommandoen. Vi har allerede skåret til beinet innenfor base- og støttevirksom heten på land, så der er det ikke mer å hente. GRO ANITA FUREVIK Fordelingen i 2011 Slik er forsvarsbudsjettet foreslått fordelt på avdelingene i Forsvaret neste år (tall i milliarder) Investeringer 10,0 Hæren 5,3 Luftforsvaret 4,0 Forsvarsbygg 3,4 Sjøforsvaret 3,3 Ledelse og kommando 2,6 Forsvarets logistikkorganisasjon 2,4 Fellesinst./Forsvarsstaben 2,0 Heimevernet 1,0 Kystvakten 1,0 Etterretningstjenesten 1,0 Redningshelikopter 0,5 Forsvarsdepartementet 0,3 Kultur 0,2 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 0,1 Forsvarsbudsjettet er totalt på 39,2 milli - arder kroner, noe som er en kraftig økning fra Hovedårsaken til økningen er bruttobudsjettering av utgiften til Forsvarsbygg (3,4 milliarder) F NOVEMBER

11 aktuelt Soldatene i Telemark bataljon vil bli bedre til å løse oppdraget og til å snakke med media. HARD KJØRET 18 F NOVEMBER

12 SOLDATROLLEN aktuelt Mange av oss var frustrerte fordi oppslagene i media over lengre tid bare viste et lite bilde av hva som skjedde i Afghanistan. Heldigvis viste det seg at opinionen hadde en større forståelse av hva vi har vært med på. Jeg tror de aller fleste har litt innsikt i hva det innebærer å være i krig, sier Espen Høilund. «Skurkene». I snart en måned har han og medsoldatene i Telemark bataljon blitt framstilt som Forsvarets verstinger som levde for å ta liv og som nøt det. Uttalelsene fra soldatene i Mekanisert infanteri kompani 4, som er en avdeling i Telemark bataljon, ble framstilt som et symptom på en krigerkultur som hadde infisert Forsvaret med dårlige holdninger. Forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo rykket ut og tok kraftig avstand fra det som tilsynelatende var en ukultur i en av Hærens innsatsstyrker. Etter det tok mediene av: Nazi - beskyldninger, vikinghjelmer og krigsrop var på alles lepper. Og plutselig var holdningene til soldatene i Telemark bataljon førstesidestoff. Tøffe beskyldninger. Vi hadde nok forventet reaksjoner i form av gode debatter, men de gode debattene kom først etter én uke, sier kompanisjef i Telemark bataljon, Kristian Simonsen. Én drøy måned etter at artikklene i magasinet Alfa dominerte mediebildet med oppslag i tabloidene, snakker soldatene fra Telemark bataljon endelig ut. «Punishermerker» på skuldrene og utsagn som at «drap er bedre enn sex», skapte et bilde av soldater som var på jakt etter et adrenalinkick og som var motivert av hevn. Det var fullstendig feil, ifølge fottroppfører i Mek 4, Espen Høilund. For snarere enn å oppsøke kamper unødvendig har de holdt tilbake til og med når kamerater har blitt drept og tanker om hevn har kommet krypende. Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i Afghanistan januar Da vi mistet «Jokke», gjennomførte FORVENTET REASKJONER: Kristian Simonsen var for beredt på at det ville bli diskusjon etter oppslaget i magasinet Alfa. MYE I MEDIENE: Norske soldater i Afghanistan fikk mye verbal juling i mediene. Faksimiler fra VG/DAGBLADET/AFTENPOSTEN vi et nytt oppdrag noen få timer etterpå. Vi snakket ut om det, og sånn jeg ser det, klarte vi å legge følelsene av hevnlyst bak oss for å løse oppdraget på best mulig måte som profesjo - nelle soldater, sier Høilund. Verdiseminaret. To timers kjøretur sør for Rena, på Krigsskolen ved Linderud leir, er TV 2 og VG på plass når Kenneth Bakken beklager seg overfor Forsvaret. Den tidligere troppssjefen i Mek 4 forteller at det var galt å bruke emblemer som hodeskallen på uniformen. Det var et brudd på reglementet som gikk på tvers av Forsvarets verdigrunnlag. Likevel er han stolt av innsatsen Telemark bataljon har gjort i Afghanistan. De har vært tilbakeholdne med bruk av våpen og trolig spart «Det er sånn gutta på gulvet snakker når de er gira og skal tøffe seg» FENRIK ESPEN HØILUND livet til sivile afghanere som følge av sin disiplinerte oppførsel i felt, fast - holder han. Drøyt 200 kadetter, offiserer og et knippe journalister lytter. Jeg har blitt fotfulgt av media i tre måneder, og jeg synes faktisk at det er bra å vise hva vi gjør i Afghanistan. Alt som vi har gjort der nede, tåler dagens lys. Likevel har det blitt sagt ting som ikke er bra, og vi har heller ikke klart å være ydmyke nok, sier Bakken. Beklager. Tilbake på undervisningsbygget på Rena beklager kompanisjef Kristian Simonsen. Ikke handlingene eller måten de har gjennomført oppdragene i Afghanistan på, men uttalelsene som har satt Forsvaret i et uheldig lys. Det har vært en dyrekjøpt erfaring. Sitater som er tatt ut fra den konteksten de har blitt sagt i, setter andre dyktige soldater i en vanskelig situasjon. Det «Det som har kommet fram i media har ikke påvirket motivasjonen min for å reise til Afghanistan med Telemark bataljon» GRENADER VEGARD SUMSTAD har svertet Hæren, og det er jeg lei meg for. Det er ikke noe spesielt med Mek 4. Det er en kjensgjerning at denne avdelingen har løst oppdrag i Afghanistan i ni måneder i strekk, der sikkerhetssituasjonen gradvis har endret seg til det verre. Det er likevel ingen unnskyldning for at uheldige uttalelser har kommet på trykk, sier Simonsen. Sterke følelser. Det er et ubehagelig spørsmål som setter følelsene i spill, og de kvier seg for å svare. Både Espen Høilund og Kristian Simonsen har opplevd å miste soldater de har hatt ansvaret for. Det har preget dem, og det har vært tungt å fortsette tjenesten upåvirket. Og det er ikke lett å fortelle om hendelsene. Soldater vil være preget etter å ha vært i kamp siden vi er normale mennesker med følelser vi også. Og når du mister noen av dine som Tommy Rødningsby (drept i 2004) og «Jokke», er det klart du blir opprørt, sier Simonsen. Under et etikkseminar på gamle krigsskolen, samme dag VG slo stort opp artikkelen som sto på trykk i Alfa, tok forsvarsledelsen kraftig avstand fra holdningene som tilsynelatende var i Mek 4. Det som føles bra, er at Per Sverre Opedal, generalinspektøren for Hæren, støttet oss også da mediatrykket var som verst. Han har tatt vare på sine menn. Ut over det har jeg ingen kommentar. Medietrening. Ifølge soldatene fra Telemark bataljon har de fått støttende tilbakemeldinger, ikke bare fra venner og familie, men også fra vanlige folk og kollegaer i Forsvaret. Men du sa blant annet at dere er i BEKLAGET: Kenneth Bakken forklarte og beklaget bruk av dødningeskalle på uniformen ved Krigsskolen på Linderud. Den tidligere troppssjefen for Mek4 forlot Afghanistan i sommer. «Jeg mener det er bra at nordmenn ser hva som skjer i Afghanistan - de har krav på å få vite det» KOMPANISJEF KRISTIAN SIMONSEN Afghanistan for å drepe... Andre dagen Alfa var på besøk (august 2010, journ. anm.), klargjorde jeg hva jeg mente. Jeg har disponert styrkene mine i den ytterste konsekvens å ta liv. Det vil si at hvis fienden nærmer seg med den hensikt å skyte for å drepe oss, må vi være klare for å svare på det. Noe annet ville være uansvarlig. Men utenfor den konteksten vi var i, ser jeg at sånne utsagn kan oppfattes som særdeles upassende, sier Simonsen, som innrømmer at de ikke alltid har sett bredden i sine uttalelser. Vi er nødt til å være mer presise når vi skal snakke med media, det har jeg fått erfare. I forhold til kampoppdraget i Afghanistan har ikke dette vært en påkjenning forskjellen er bare at vi ikke har trent på dette. ØYVIND FØRLAND OLSEN Foto: ARNE FLAATEN 20 F NOVEMBER

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2008

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2008 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2012 FORSVARETS FORUM NR 7/8 12 JULI/AUGUST AKTUELT Norske soldater

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr.

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr. annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

JAKTEN. Mikael er på rømmen. I hælene har. han 70 soldater og 11 hunder. SIDE 18. AKTUELT Uniformstesten SIDE 28. PORTRETT Torgeir Hagen SIDE 40

JAKTEN. Mikael er på rømmen. I hælene har. han 70 soldater og 11 hunder. SIDE 18. AKTUELT Uniformstesten SIDE 28. PORTRETT Torgeir Hagen SIDE 40 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 10 11 OKTOBER AKTUELT Uniformstesten SIDE 28

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist.

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2012 FORSVARETS FORUM NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR EXIT I 2013 må afghanere

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39

LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer