Seksjonsmøter og forbundsting 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjonsmøter og forbundsting 2010"

Transkript

1 K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R Innholdsfortegnelse Seksjonsmøter og forbundsting 2010 Lørdag 5. juni Søndag 6. juni Clarion Hotell Bergen Airport Side Resultatregnskap 2009 med noter Velkommen 3 - Oversikt 74 Program 3 - NKF samlet 75 Representanter 4 - Balanseoppstilling 76 Forretningsorden 4 - Regnskapsprinsipper 77 - Noter til NKF samlet og balanse Endelig sakliste 5 - Økonomisk beretning For seksjonsmøtene 5 - NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) 82 - For forbundstinget 5 - Revisjonsberetning 83 - Kontrollkomitéens beretning 84 Oversikt tillitsvalgte 6-8 Avdelingsregnskaper Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Tingberetninger Karate m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra forbundsstyret Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra karate styret Taekwondo NTN m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra jujutsu styret Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra fleridrett styret Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra taekwondo WTF styret Tingberetning fra taekwondo NTN styret Innkomne forslag og lovendringer Til seksjonsmøtene 99 Resultatregnskap 2008 med noter Til forbundstinget Oversikt 47 - NKF samlet 48 Kontingenter/avgifter Balanseoppstilling 49 - Til seksjonsmøtene Regnskapsprinsipper 50 - Til forbundstinget Noter til NKF samlet og balanse Økonomisk beretning Langtidsplan og budsjetter NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) Langtidsplan Revisjonsberetning 57 - Langtidsbudsjett NKF samlet Kontrollkomitéens beretning 58 - Langtidsbudsjett fellesdrift Avdelingsregnskaper Langtidsbudsjett karate Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwondo WTF Karate m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwondo NTN Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett jujutsu Taekwondo NTN m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett fleridrett Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Forslag til statsaut. revisor 125 Innstilling fra valgkomitéene Vedlegg til orientering Organisasjonsutvikling Toppidrettsrapport Lov for Norges Kampsportforbund Velkommen til det 24. ordinære forbundsting! 1 2

2 Velkommen til Norges Kampsportforbund (NKF)s seksjonsmøter og forbundsting 2010! Årets forbundsting er det 24.dje i rekken av ordinære forbundsting siden forbundet ble tatt opp som utvalg (den gang Norges Karate Forbund) i Norges Idrettsforbund i Etter at forbundet ble seksjonert i 1992 har det vært to-årige tingperioder. Lørdag 5. juni (seksjonsmøter) Program Kl. 12:00 Lunsj Kl. 13:00 Registrering Kl. 14:00 ca. 17:00 Seksjonsmøter, åpning ved leder Kl. 19:30 ca. 23:00 Bankett m/underholdning Søndag 6. juni (forbundsting) Kl. 09:00 Innsjekking/registrering Kl. 10:00 ca. 13:00 Forbundsting, åpning ved President Kl. 13:00 14:00 Lunsj Kl. 14:00 ca. 17:00 Forts. forbundsting Kaffe/te pauser underveis Representanter Ifølge NKFs lov 11 møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra klubber etter følgende skala (ved flere delegater må begge kjønn være representert): For medlemstall til og med 100: 1 representant For medlemstall fra 101 t.o.m. 200: 2 representanter For medlemstall over 200, 3 representanter Representantene må være valgt på ordinært elelr ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett (innenfor eget arbeidsområde) møter: a) Lederne i de tingvalgte komiteer/utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor. Seksjonsstyremedlemmene samt generalsekretæren har møte- og talerett. Stemmerett Alle medlemsklubber tilknyttet Norges Kampsportforbund har stemmerett dersom følgende betingelser er oppfylt (NIFs lov 2-5 og 10.3); Klubben må ha vært tilsluttet NIF og NKF i seks måneder Medlemskontingent må være betalt Representanten til tinget må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned og ikke skylde kontingent Representanten må være valgt på klubbårsmøte, alt. må styret ha fått fullmakt til å utnevne denne Forbundsstyret foreslår hvilket medlemsgrunnlag som skal legges til grunn for beregning av antall representanter med stemmerett pr. klubb. Forbundstinget skal behandle forslaget ved oppstart av tinget. Medlemsgrunnlaget pr er lagt til grunn for beregning av antall representanter til seksjonsmøter og forbundsting på samme måte som for tidligere år. I tillegg legges 10.3 i NIFs lover til grunn; Forretningsorden 1) Forbundsting med seksjonsmøter ledes av valgt(e) dirigent(er). Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er). 2) Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 3 minutter første gang, 2 minutter andre og tredje gang. 3) Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 4) Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de inntegnede talere. 5) Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbakeog nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som NKFs lov fastsetter. 7) Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot Representasjonsrett Nyinnmeldt idrettslag får representasjonsrett i andre organisasjonsledd når det har vært medlem av NIF i seks måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Laget har da representasjonsrett etter det antall medlemmer som kan dokumenteres etter et halvt års virksomhet. 4

3 Sakliste seksjonsmøter 1. Åpning ved seksjonsleder 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigenter, sekretærer, tellekorps) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen 3. Behandle beretning for seksjonen 4. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand 5. Behandle innkomne forslag/saker 6. Fastsette evt. kontingent og avgifter 7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 8. Velge: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 9. Avslutning Sakliste forbundsting 1. Åpning ved President 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigenter, sekretærer, tellekorps) Valg av 2 tingrepresentanter til å undertegne tingprotokollen 3. Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene 4. Behandle beretning for NKF 5. Behandle NKFs regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag/saker 7. Fastsette kontingenter og avgifter 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 9. Engasjere statsaut./reg. revisor til å revidere forbundets regnskap 10. Velge: a) President samt 1. og 2. visepresident b) 2 styremedlemmer c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Tillitsvalgte valgt/godkjent av forbundstinget 2008 Forbundsstyret President Trond Berg Tøyen taekwondo klubb 1. visepresident Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb 2. visepresident Øyvind Andreassen Bergen karate klubb Styremedlem Pål-Erik Hansen Trondheim Shotokan karate klubb Styremedlem Tove Hermanrud Tøyen taekwondo klubb Styremedlem Kjell Sivertsen Seiken karate klubb (også seksjonsleder karate) Styremedlem Tore Johansen Taekwondo Team Heimdal (også seksjonsleder taekwondo WTF) Styremedlem Per Christian Garnæs Asker NTN Taekwondo Klubb (også seksjonsleder taekwondo NTN) Styremedlem Åshild Stenevik Sentrum ju jitsu klubb, Bergen (også seksjonsleder jujutsu) Styremedlem Rune Ingebrigtsen Bergen wushu klubb (også seksjonsleder fleridrett) Valgkomité Leder Cato Bruarøy Hiryukan Karateklubb Medlem Vegard Iversen Bergen NTN Tae Kwon-Do Klubb Medlem Michael Storebø Flaktveit IK Kampsport Medlem Heidi Rønne Trondheim Ju Jitsu Klubb Medlem Janne Helen Viddal NTNUI Taekwondo Kontrollkomite Leder Elin Maageng Jakobsen Tønsberg NTN Taekwondo Klubb Medlem Viggo Holmsen OSI Karate Medlem Kjell Paldan (død ) Bjørndal IF Varamedlem Bo Vidar Larsen Bergen Karateklubb Varamedlem Jørgen Botnan Bærum Taekwondo Klubb d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet i.h.t. de krav som følger av organisasjonens regelverk h) Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer 11. Avslutning 5 6

4 Seksjonsstyret karate Leder Kjell Sivertsen Seiken karate klubb Nestleder Odd Arne Hagen Karate Akademiet Styremedlem Harald Bauck Lyderhorn karate klubb Styremedlem Eva Brænd Tiger Karateklubb Styremedlem Ingrid B. Dalheim Fana Karateklubb Varamedlem Vigdis Nerheim Lura Karateklubb Varamedlem Linda Lund Hiryukan Karateklubb Valgkomité Leder Cato Bruarøy Hiryukan Karateklubb Medlem Kirsten F. Ask Seiken Karateklubb Medlem Håkon Fredriksen Tiger Karateklubb Varamedlem Robert Hagen Vestby IL - Karate Seksjonsstyret taekwondo (NTN) Leder Per Christian Garnæs Asker NTN Taekwondo klubb Nestleder Line Gulbrandsen Værnes NTN Taekwondo klubb Styremedlem Søren Engelschiøn Bærum NTN Taekwondo klubb Styremedlem Snorre Edvardsen Lier NTN Taekwondo klubb Styremedlem Mona Berg Larsen Bergen NTN Taekwondo klubb Varamedlem Gro Smenes Levanger IF NTN Taekwondo klubb Varamedlem Elen Røkke Trondheim NTN Taekwondo klubb Valgkomité Leder Vegard Iversen Bergen NTN Taekwondo klubb Medlem Elin Maageng Jakobsen Tønsberg NTN Taekwondo klubb Medlem Hallgeir Betele Christiania NTN Taekwondo klubb Varamedlem Sturle Halleraker Troll NTN Taekwondo klubb Seksjonsstyret taekwondo (WTF) Leder Tore Johansen Taekwondo Team Heimdal Nestleder Stig Ove Ness Oslo Taekwondo klubb Styremedlem Lillian Fossum Hwarang Drammen Styremedlem Jessica B. Stenholm Oslo Taekwondo Klubb Styremedlem Odd Arne Ostuft Lofoten Taekwondo klubb Varamedlem Sissel Rasmussen Kiap Taekwondo Klubb Varamedlem Khalique A. Rana Grorud Taekwondo klubb Valgkomité Leder Terje Førsund Øvre Romerike Budosenter Medlem Janne H. Viddal NTNUI Taekwondo Medlem Ernst Børge Johansen Bergen Vest Taekwondo klubb Varamedlem Kjetil Vang Steinkjer Taekwon-Do klubb Seksjonsstyret jujutsu Leder Åshild Stenevik Sentrum Ju Jitsu klubb Bergen Nestleder Eva Andersson Trondheim Ju Jitsu Klubb Styremedlem Bernt Dahl Skjåk IL Jujutsu Styremedlem Kim Taraldsen Oslo Ju Jitsu klubb Styremedlem Terje Kårstad Stavanger Ju Jitsu klubb Varamedlem Anne U. Søvik Bjørndal IF - Jujutsu Varamedlem Torgeir Fredly Bø Jujutsu klubb Valgkomité Leder Heidi Rønne Trondheim Ju jitsu klubb Medlem Lasse Stoss Flekkefjord jujutsu klubb Medlem Kjartan Gifford Kristiansand Ju Jitsu klubb Varamedlem Lasse Bråthe Sentrum Kampsportklubb - Sarpsborg 7 Seksjonsstyret fleridrett Leder Rune Ingebrigtsen Bergen Wushu klubb Nestleder Johannes Ibel Oslo Kyudo Kyokai Styremedlem Tron Furu Kristiania Kenjutsu klubb Styremedlem Kristin Svartveit BSI - Taiji Styremedlem Torill Brunsvik Bergen Wushu klubb Varamedlem Åge Thoen Oslo Kali Sikaran klubb Varamedlem Kari Koltveit Oslo Kyudo Kyokai Valgkomité Leder Michael Storebø Bergen wushu klubb Medlem Gry Breivik Oslo kyudo kyokai Medlem Rhoar Skjøndal Flaktveit IL wushu Varamedlem Unni Hansen Kristiania kenjutsu klubb Administrasjonen Generalsekretær Trond A. Søvik Regnskapsfører Ann Hoffmann Sportssekretær Helle Borgen Utdanningssjef (permisjon) Antero Wallinus-Rinne Utviklingskonsulent - vikariat Martin Kitel Utviklingskonsulent (80%) Henrik Hunstad Fagkonsulent, midl. engasjement (50%) Henrik Hunstad Sportssjef Dag Jacobsen Sportskonsulent Bjørn Solberg Sportskonsulent Robert Hamara Sportskonsulent Kurt-Jarle Niltveit Norges Kampsportforbund står tilsluttet; Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) World Karate Federation (WKF) og European Karate Federation (EKF) World Taekwondo Federation (WTF) og European Taekwondo Union (ETU) International Wushu Federation (IWuF) og European Wushu Federation (EWuF) Ju-jitsu International Federation (JJIF) og Ju-jitsu European Union (JJEU) 8

5 Forbundsstyrets beretning for tingperioden Innledning Norges Kampsportforbund (NKF) ble stiftet i 1973 og tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som utvalg i 1976, den gang som Norges Karate Forbund. NKF er med sine 34 år i NIF et ungt forbund innen idrettsbevegelsen, men våre asiatiske kampsporter har svært gamle røtter og lange tradisjoner. NKF er et fleridrettsforbund med tilknytning til fire internasjonale særforbund. Vi har et stort mangfold av kampsporter/stilarter og et utall konkurransefrie og konkurranserettede aktiviteter i organisasjonen. Mangfoldet gjør at flere opplever idrettsglede og mestring på ulike arenaer og nivåer. I overskuelig fremtid vil det nok fortsatt være en utfordring å bygge bro mellom ulike fagmiljøer innen tradisjonelle kampkunster og nyere konkurransegrener. Inkludering er stikkordet i NIFs idrettspolitiske dokument, og det samme har forbundsstyret forsøkt å legge til grunn for sin virksomhet. Forbundsstyret har etter tingvedtak i 2008 lagt ned særkretser/regioner innen forbundet. Disponible midler i hvert område har blitt utbetalt til klubbene utifra medlemsantallet pr NKF er nå organisert sentralt med et hovedstyre (forbundsstyret) og fem seksjonsstyrer med ansvar for nasjonal og regional aktivitet innenfor sin(e) idrett(er). Seksjonslederne sitter som styremedlemmer i forbundsstyret, og forbundsstyret har i tingperioden også prøvd å få bedre kontakt med hele seksjonsstyrekollegiet i hver seksjon ved å invitere til parallellmøter og sosialt samvær. Dette som et ledd i å få hele organisasjonen innrettet mot felles mål. Erfaringene med fellesmøter og felles sosial møtearena har vært positiv, men ofte er det her personer som skulle ha vært i flere møter samtidig, og derfor vil vi se nærmere på andre praktiske løsninger. Det er i et fleridrettsforbund viktig at alle kampsportene og ikke 9 minst seksjonsstyrer og utvalg føler seg sett og inkludert. Presidentskapet har i tingperioden forberedt alle forbundsstyremøter og ledermøter sammen med generalsekretær og sportssjef. Tidlig i denne tingperioden mistet vi dessverre Kjell Paldan, æresmedlem og tidligere generalsekretær gjennom 13 år. I sin pensjonisttilværelse var han også innom flere tillitsverv i forbundet og var en kjent og kjær skikkelse. Han måtte til slutt bøye av i sin kamp mot kreft den 29.oktober Forbundsstyret opplevde dette med stor sorg og representanter deltok i begravelse og minnestund. Våre tanker har gått til hans kone Marit S. Paldan og nærmeste familie. Møter, komitéer, o.a. Forbundsstyret har avholdt 13 styremøter i tillegg til 4 ledermøter. Styret har i perioden behandlet 83 saker og fattet 91 vedtak. Møteprotokollene har blitt offentliggjort på NKFs Internettsider fortløpende etter styreintern godkjenning. Ledermøter med sentrale tillitsvalgte og samarbeidsmøter med stilartsledere har blitt avholdt 2 ganger pr. år. Forbundsstyret har også initiert ledermøter på seksjonsnivå. Forbundsstyret har oppfattet møtearenaene som viktige for å oppnå involvering og inkludering som før nevnt og møtene har også vært gode indikatorer og korrektiver for styrets veivalg. Første ledermøte i tingperioden har tradisjonelt vært brukt til en introduksjon og opplæring i forbundsdrift for medlemmene i de ulike styrene. Det var intet unntak for ledermøtet september På stilartsledermøtet desember samme år ble det bl.a. tatt opp NM titler som tema. Her ble det enighet om at stilartene skulle avstå fra å bruke begrepet Norgesmester i idretten, men understøtte de offisielle mesterskap som arrangeres i regi av NKF. Herunder bl.a. at det skulle arrangeres et felles NM for karate med supplerende konkurransegrener i mars Nå er dette mesterskapet avholdt med stor suksess, noe som fremgår av karate seksjonens beretning. På ledermøtet september 2009 var NKFs omdømme og profil et av hovedtemaene, i tillegg til klubbutvikling to av styrets fokusområder i denne tingperioden. På det siste ledermøtet for stilartene desember 2009 ble spesielt de internasjonale forhold tatt opp samt mer om omdømmet og etikk i kampsport. Her ligger utfordringer som må modnes i organisasjonen, og som det tar tid å komme til bunns i. Egne etikkurs og seminarer er etterspurt og vil nok bli jobbet mer med i neste periode. Forbundsstyret har som nevnt tatt opp aktuelle temaer til behandling på de ulike møtearenaer, herunder spørsmålsstillinger rundt bl.a. mixed martial arts (MMA). Det er nå avklart at det internasjonale bryteforbundet har tatt ansvar for MMA aktiviteten sammen med Pancrates og Submission grappling. Kickboxing har tatt opp K1 i sitt program. Forbundsstyret har ikke hatt behov for å nedsette faste komiteer i perioden, men flere styremedlemmer har fått tildelt oppfølgingsoppgaver i.f.t. fokusområder. Utover dette har styret vært aktiv i.f.t. oppfølging av enkelte seksjoner for å initiere og sikre fremdrift og utvikling, spesielt i.f.t. ledermøter innen seksjonene. Representasjon og internasjonalt arbeid Ifølge NKFs lover skal forbundsstyret følge med i den internasjonale utvikling og arbeide for god internasjonal kontakt og utvikling. Styret skal også oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser. I praksis ledes det internasjonale arbeid av hver enkelt seksjon, under overoppsyn av forbundsstyret ved Presidenten. Det er Presidenten som har fått fullmakt og myndighet til å delegere representasjonsoppdrag i tingperioden. Presidenten har bistått seksjonene og representert NKF i tingperioden ved følgende anledninger; OL, Beijing 2008, taekwondo WTF Karate VM og kongress, Tokyo 2008 Møte med IWUF, 2008 Presidentskapet har videre representert NKF ved flere anledninger; Slottsball for OL idretter NIFs lov- og domsseminar 2008 Idrettsgallaen 2009 NM karate 2009 (WKF og fullkontakt) NM taekwondo NTN 2009 NM taekwondo WTF 2009 Møte med IOC representant Gerhard Heiberg 2009 NIF ledermøte 2009, Stavanger Idrettsgallaen 2010 Felles karate NM 2010, Bergen NIF ledermøte 2010, Tromsø 10 Styremedlemmer/seksjonsrepresentanter har for øvrig vært representert på følgende; Kjell Sivertsen: VM karate 2008, Tokyo Kjell Sivertsen: EM karate 2009, Zagreb Kjell Sivertsen: Nordisk karate 2010, Tallin Kjell Sivertsen, EM karate 2010, Athen Odd Arne Hagen: Nordisk karate 2009, København Tore Johansen: VM taekwondo WTF 2009, København Tore Johansen: Nordisk taekwondo WTF 2009, Reykjavik Tore Johansen: Nordisk taekwondo WTF 2010, Oslo Åshild Stenevik: VM jujutsu 2009, Malmø Inger Wold: EM wushu 2010, Tyrkia Oversikt over nåværende int. representanter; World Karate Federation (WKF) European Karate Federation (EKF) European Karate Federation (EKF) Int. dommer Taekwondo kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer wushu Int.dommer Jujutsu Int. dommer Jujutsu Gunnar Nordahl, styremedlem Gunnar Nordahl, 1. visepresident Robert Hamara, medlem Dommerkomite Jessica Stenholm, 1st class Stig Ove Ness, 2nd class Johnny Ødeving, 3rd class Asle Fredriksen, P-class Erling Svanberg Mytting, P-class Sigvald Martinsen, 2nd class Johnny Ødeving, 3rd class Stig Ove Ness, 3rd class Jostein Ekre, 3rd class Robert Hamara, WKF Karate Referee Kjell G. Jacobsen, WKF Kumite B, Kata A Erik Støen, EKF Kumite B Toril Brunsvik, EWUF sanshou Hans Petter Skolsegg, World B Kjartan Gifford, Continental A Informasjon og markedsføring NKF benytter en Internettportal (n3admin) som er samordnet med idretts-norge for øvrig, herunder tilknyttet idrettsdatabasen NAIS som nå erstattes av SportsAdmin som idrettens nye fellessystem. NIF har kjøpt ut rettighetene fra tidligere samarbeidspartnere og utviklet en ny portal med navnet ForbundetOnline (FO) som skal erstatte n3admin og som bl.a. NKF har ventet i flere år på å kunne ta i bruk. NKF har fra adm. side jobbet med designløsning for å være klar straks ForbundetOnline portalen er disponibel. Valgfrie maler og tekniske kravspesifikasjoner ble tilgjengeliggjort for særforbundene ved årsskiftet 2009/2010. I april 2010 ble det

6 imidlertid klart at NIF ikke ville levere FO i.h.t. oppgitte spesifikasjoner, men begrenses til en enklere basisløsning. Da ble beslutning tatt i NKF om å etablere egen webportal utenfor NIF med MySoft som leverandør. Som en konsekvens av dette håper vi på å kunne lansere nye nettsider for NKF i forkant av forbundstinget NKF har hatt begrenset mulighet til å foreta egne tilpasninger i nåværende webstruktur n3admin, men i påvente av ny portal konsentrert innsatsen først og fremst rundt utlegging og vedlikehold av informasjon. Alle rundskriv til medlemsklubbene utlegges på Internett i tillegg til å bli distribuert pr. e-post. Nyheter innen kampsportene har blitt utlagt fortløpende på nettet. Vi minner om informasjon om tilskuddsordninger som er utlagt på hjemmesidene; NKF utdelte kr i tilskudd til klubber i.l.a. denne tingperioden. I tillegg kommer oppgjør etter nedlegging av særkretser/ regioner med så mye som kr ,-!!! Dette kommer i tillegg til tilskudd fra NIF/ idrettskretser o.a., så det lønner seg å ta jobben med å orientere seg i tilskuddsjungelen. Det kan bokstavelig talt gi valuta for klubbenes medlemskap! Forbundet har i tingperioden fremforhandlet nye barteravtaler (utstyrsavtaler for landslag/toppidrett) med h.h.v. Fighter Sport og CM Sport som i verdi er vesentlig større enn tidligere. I tillegg er det åpnet for regionale sponsorer og her har Xtreme Sport blitt benyttet. Styret retter en særlig takk til Fighter Sport og øvrige sponsorer. Det ble i 2009 inngått samarbeid mellom alle kampidrettsforbundene om felles TV produksjon. Dette med økonomisk støtte fra NIF. Prosjektet heter Norwegian Combat og bestod av 16 programmer sendt høsten 2009 og våren 2010 på Viasat Sport samt utlagt på egne nettsider. Kampidrettene eier og disponerer produktet og har høstet verdifull erfaring fra prosessen. 11 Programmene er også utlagt på Viasat sine nettsider; Økonomi og forsikring På forbundstinget 2006 ble det ved avsatte midler gitt klarsignal for investering i en webbasert dataløsning for medlemsadministrasjon. Forbundsstyret har hatt dette som en av hovedsakene både i forrige og denne tingperioden og nå foretatt ytterligere økonomiske disposisjoner for å understøtte klubbene i sin drift. Pål Erik Hansen har vært styrets fagansvarlige person og vi andre i forbundsstyret gir ham en stor takk for det omfattende arbeid som er nedlagt i denne sammenheng, med møter og oppfølging av leverandør, sammen med administrasjonen. Nytt i denne tingperioden har vært investering i en samordnet løsning for stevneadministrasjon med motorsportforbundet. Det lanseres i år, etter at testing er gjennomført første fase, påmeldingsdelen, er ferdig. Løsningen integreres med medlemssystemet forøvrig og vil gjøre det vesentlig bedre og lettere å organisere stevner og arrangementer på alle nivåer i organisasjonen. NKF har skiftet forsikringsleverandør i denne tingperioden fra Gjensidige til Sportscover. Årsaken var bl.a. at det ikke ble levert skadestatistikkrapporter og at forsikringsvilkårene ikke var tilfredsstillende. Med Sportscover får vi bedre vilkår samt en integrasjonsmulighet med NKFs medlemssystem med såkalt SingleSignOn (SSO) som gjør at enkeltmedlemmene får full kontroll over sitt medlemskap inkl. forsikringsvilkår via Min Profil. Også NIFs personlige innlogging, Min Idrett, kan nå skje via NKFs medlemssystem. NKF har hatt en sunn og god økonomi i tingperioden. Med et relativt stort overskudd i 2008 som forsterket egenkapitalen fant styret rom for å gjøre investeringer i 2009 som belastes egenkapitalen. Toppidretten er driftet godt innenfor sine rammer og seksjonene har også gode økonomiske vilkår, selv om enkelte i 2009 har tæret på sin del av egenkapitalen. Forbundet totalt har hatt svært god likviditet og forbundsstyret har derfor fattet vedtak om å sette 3 mill. i overskuddslikviditet på høyrentekonto i NIFs konsernkontoordning. Det vises forøvrig til egne økonomiske årsberetninger for begge årene. Organisasjonssaker og utvikling Forbundsstyret har i hele perioden jobbet med utgangspunkt i NKFs tingvedtatte langtidsplan fra 2008 og spesielt hatt følgende fokusområder; - Underbygge NKFs visjon - Aktivitetsutvikling via seksjonene - Kompetanseutvikling (særlig klubbutvikling) Det er utarbeidet en mediaguide for forbundets profil og alle trykksaker utarbeides med utgangspunkt i denne. NKFs visjon har, som tidligere nevnt, også blitt tatt opp i ledermøter. Gjennom forbundsstyrets øremerkete tildeling av 1 mill. kroner i aktivitetsmidler til seksjonene har det blitt satset på å få mer og bedre aktivitet ut i alle aktivitetsområdene våre. Dette betyr at nedleggingen av kretser/regioner ikke skal ha gitt mindre aktivitet, men snarere blitt rustet opp med mer og bedre aktivitet samtidig som klubbene har fått bedre levekår med en avgift mindre i form av tidligere særkretsers/ regioners medlemskontingenter. Aktivitetsresultatene fremgår av seksjonenes beretninger. Forbundsstyret har satset store ressurser på kompetanseutvikling innen trenerutdanning og klubbutvikling spesielt. Over 30 trenerkurs årlig subsidieres kraftig fra forbundet sentralt, og det er gledelig å registrere at deltakelsen er stor. Innen klubbutviklingstiltakene med start- og oppfølgingsmøter og klubbens utviklingsprogram har det vært gjennomført over 40 prosesser pr. år. Her tar forbundet alle kostnadene og har klart ambisjonsnivået om å nå ut til 10% av medlemsmassen årlig. I tillegg har det vært satset stort på å understøtte klubbene med felles medlemssystem og det har vært avholdt en rekke informasjonsmøter og brukerkurs i hele landet. 12 Det har vært enkelte klage/ankesaker til behandling i forbundsstyret relatert til sportslige aktiviteter og behandling innen seksjonene. En sak er oversendt NIFs domsutvalg for behandling. I skrivende stund foreligger ikke domsslutning, men adm. purrer domsutvalget. Forbundsstyret har vedtatt å ta opp Taido som ny kampsport i NKF, men her avventes endelig godkjenning fra Idrettstyret. Det jobbes i NIF med et nytt reglement for kontroll med opptak av nye idretter gjennom særforbundene. Inntil dette foreligger må opptak av nye kampsporter i NKF legges i bero. Det er i skrivende stund uklart når NIFs reglement vil foreligge. Forbundsstyret har engasjert seg i.f.t. det idrettspolitiske landskap innen NIF, herunder deltatt (først og fremst med President Trond Berg) på ledermøter, særforbundspolitisk utvalg og andre arenaer. NKF har også deltatt på administrativt/faglig nivå i.f.t. generalsekretærforum, NIFs markedsutvalg, Idrett og ledelse/kompetanseutvalget m.m. NKF tar ansvar og bidrar til idrettsfellesskapet og oppnår samtidig innflytelse som skal komme både eget forbund og idretten forøvrig til gode. Fra NIF har særforbundene fått tilsendt flere høringer innen anlegg, i.f.m. momskompensasjon, kompetanseområdet, Frivillighetsmeldingen, o.a. Disse har NKF tatt opp til behandling og besvart. I flere sammenhenger har høringssvarene blitt koordinert via særforbundsforum som senere har blitt stiftet som Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) som en interesseorganisasjon. Gjennom SFF frontes saker av felles interesse for særforbundene, herunder medlemsrepresentasjon/maktfordelingen på Idrettstinget. Forbundsstyret har vedtatt at NKF slutter seg til SFF og har deltatt aktivt gjennom bl.a. valgkomiteen ved President Trond Berg. Det har vært en meget positiv utvikling for NKF når det gjelder tilskudd fra Kulturdepartementet via NIF. For 2008 og 2009 var det vekselvis kun fotball og skiforbundet/håndballforbundet som fikk bedre uttelling enn oss. Årsaken er at NKF har gjort svært mye riktig i.f.t. ønsket organisasjonsutvikling som et fleridrettsforbund samt god medlemsutvikling med mange barn og unge, mange klubber og god landsfordeling. I tillegg har NKF dokumentert god virksomhet i.f.t. barne- og ungdomsarbeid samt toppidrett som er i pakt med NIFs målsettinger på områdene. Dette har gitt oss mulighet til å sette klubbutvikling/kompetanseutvikling i klubbene som særlig satsingsområde de siste årene. Det har vært og skal være positivt for alle deler av organisasjonen å tilhøre et fleridrettsforbund.

7 Det har aldri tidligere vært mer fordelaktig med medlemskap i NKF enn i denne tingperioden: - særkretser/regioner nedlagt betyr en avgift mindre for klubbene til overordnet ledd - særkretsene/regionenes formue er gitt tilbake til klubbene - større tilskuddsvolum til klubbene enn noensinne med egen nettsideoversikt over alle tilskuddsmuligheter - ingen økning i kontingenter eller/og forsikringsavgift til forbundet sentralt med seksjoner på de siste forbundstingene - lisensordningene er nedlagt og følgelig en avgiftssats mindre for klubbene - gratis medlemssystem som gir bedre orden, lettere kommunikasjon, webbutikk, betalingsløsning og større og mer jevnlige inntekter i klubbene - gratis klubbutviklingstilbud i form av kurs og utdanning - sterkt subsidierte trenerkurs - godt utbygd konkurranse- og toppidrettstilbud - anleggsbistand og programsatsingsmidler til konkrete anleggsprosjekter = GODE LEVEKÅR FOR KLUBBENE! Forbundets virksomhet og aktivitet Forbundsstyret utga NKFs organisasjonshåndbok med det gjeldende stevne- og konkurransereglement i august Håndboken fikk et tiltalende design med ringark som kan byttes ut ved endringer. Den skal tjene som et oppslagsverk i organisasjonen og ble derfor utsendt samtlige kampsportklubber. Stevne- og konkurransereglementet legger forutsigbare premisser for forbundets konkurranseaktiviteter og har i tingperioden blitt oppdatert med ny innmat utsendt til klubbene. Da ble også øvrige deler i organisasjonshåndboken oppdatert som versjon 8.0, bl.a. med ny manual om klubbdrift. Forbundet har gjennom hele perioden hatt en samarbeidsavtale med Olympiatoppen, og trukket veksler på deres fagfolk samt mottatt tilskudd og stipender til utøvere på bakgrunn av oppnådde resultater. Resultatservice følger i eget vedlegg i tingdokumentene. Det har vært mange gode prestasjoner men Nina Solheims OL-sølv i Beijing 2008 må fremheves spesielt. 13 Bildet; Nina Solheim, sølv i Beijing OL 2008 (Scanpix) Via fellesdriften i NKF har det blitt tilbudt tverrfaglige seminarer i landets fem aktivitetsområder. Disse har blitt svært godt mottatt med god deltakelse. Forøvrig gjennomføres de nasjonale særidrettslige aktiviteter via NKFs seksjoner og det vises dermed til deres tingrapporter. Forbundsstyret har imidlertid søkt å få seksjonene til å jobbe fokusert med breddeaktiviteten og dette arbeidet har gitt uttelling med en stor aktivitetsøkning i.f.t. tidligere. For 2009 har NKF hatt en økning i arrangementsdeltakelse regionalt/nasjonalt på hele 64 prosent. Noe av økningen skyldes at det er avholdt konkurransekurs, impulssamlinger og åpne samlinger. Alle idretter har hatt en positiv økning, spesielt taekwondo NTN seksjonen som det er gjort en flott rapporteringsjobb med. Forbundsstyret berømmer seksjonsstyrene i denne sammenheng. Stevnedeltakelse % endring Ant. delt. Ant. delt. 2009/ Karate WKF 24, Karate fullkontakt 164, Taekwondo WTF 18, Taekwondo NTN 399, Jujutsu 19, Wushu 117, Sum 64, Medlemsutviklingen var i 2008 på nivå med året før, men ved innføringen av NKFs medlemssystem har tallet gått litt ned. Dette regner vi med har med startproblemer i NKFs medlemssystem for klubbene med konvertering, vedlikehold og oppdatering. Idrettsregistreringen 2010, som gjelder 2009, kan tyde på dette, da utviklingen her er under de to siste års nivå, jf. matrise nedenfor. (Se også eget vedlegg i tingdokumentet for organisasjonsutviklingen). NKF har i et års perspektiv hatt en positiv medlemsutvikling med dobling av antall medlemmer. Storparten av medlemsmassen ligger mellom 6 og 25 år som også er fremste målgruppe i NIF NKF medlemstall Ant. ml. 6 og 25 år Ant. jenter/kvinner Ant. jenter 6-25 år Ant. frivillige/i styrene Kvinner i styrer/utv Ungdom i styrer/utv Stevnedeltakere Ant. ledere med utd Ant. trenere med utd ant. jenter/kvinner ant. trenere u/18 år 307 Klubber med tilbud til funksjonshemmede (Tallene er hovedsaklig hentet fra NIFs idrettsregistrering) Andre resultater; Etter representasjon ved President har det blitt inngått samarbeid med høgskoler/ universiteter internasjonalt og nasjonalt slik at det er mulig å kombinere studier og toppidrettssatsing for alle interesserte Medaljefangsten i offisielle stevner var på 103 medaljer i denne tingperioden mot 110 i forrige. I 2007 ble det arrangert nordisk mesterskap i wushu hvor Norge vant 17 medaljer. Det har ikke blitt avholdt nordisk i denne tingperioden. NIF har sluttet med statistikk for hjemmesidene slik at vi ikke lenger har tilgang på utviklingstall for Avslutning Forbundsstyret har god tro på at NKF fortsatt vil stå meget bra rustet til å møte fremtiden. Det ligger en styrke i å holde sammen som et fleridrettsforbund og dermed foreligger et fortsatt vekstpotensiale for våre kamp-sporter, både hver for seg og totalt. Norges Kampsportforbund har i tingperioden aktivt bidratt og søkt innflytelse innen idrettsorganisasjonen NIF. Det å være et fleridrettsforbund gir muligheter for å representere et bredt spekter av idretter. Vi opplever til daglig utfordringer innen vår egen organisasjon som kan være et speilbilde av utfordringene innen hele idretts-norge. Det gjør oss i stand til å bidra innen fellesskapet på 14 en god måte. Forbundsstyret er av den oppfatning at NKF blir lyttet til og respektert av både Idrettstyret og naboforbund. Vi kan vise til en effektiv organisasjon med resultater på flere områder. I forbundets administrasjon arbeides det kontinuerlig med å søke å forbedre effektiviteten og arbeidsmiljøet, til støtte for frivilligheten og de gode nettverksmiljøene. Vi har en stab av medarbeidere som jobber for oss til daglig. Vi i forbundsstyret er meget takknemlig for all den energi og kompetanse som disse legger for dagen til glede for klubber og enkeltutøvere. Forbundsstyret forholder seg først og fremst til generalsekretæren som leder denne staben, og vil i denne årsmeldingen takke både han og de ansatte for en periode med meget godt arbeid for kampsportenes ve og vel. Forbundsstyret vil også takke de mange frivillige som jobber aktivt på mange nivåer i vårt forbund. Nesten hele vårt langstrakte land har kampsportaktiviteter av ulike slag. Vi må ufortrødent jobbe videre med å fremme våre kampsporter i inn- og utland. Arbeidet vårt preges av tradisjonelle kampsportverdier som er i tråd med NIFs aktivitetsverdier som er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Våre kampsportklubber fremstår fortsatt blant de fremste arenaer for oppdragelse, mestring og nettopp idrettsglede, innenfor hele den samlete idrettsbevegelse i Norge. Det kan vi sammen være stolte av. For forbundsstyret, Trond Berg /s/ President

8 Karateseksjonens tingberetning Styret som ble valgt på tinget 2008: Leder: Kjell Sivertsen Nestleder: Odd Arne Hagen Medlem: Harald Bauck Medlem: Ingrid Bjorheim Dalheim Medlem: Eva Brænd 1. varamedlem: Vigdis Nerheim 2. varamedlem: Linda Lund Styret er et valgt organ, basert på frivillig arbeid. Arbeidsbelastningen har i perioder vært stor. Samarbeidet mellom karatestyret og forbundsstyret har vært problemfritt i perioden. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen har vært godt. Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden, i tillegg har kommunikasjon foregått pr telefon og e-post. Møtereferatene er tilgjengelig på våre nettsider etter de er godkjent. Styret har utarbeidet en langtidsplan, og lagt denne planen på nettsidene. Langtidsplanen er utarbeidet med bakgrunn i tilsvarende plan fra Forbundsstyret. Styret har satt opp følgende punkter: Økonomi Holdningsskapende virksomhet Rekruttering Retningslinjer for tilhørighet i Karateseksjonen Trener- og dommerutdanning Administrativ utdanning og organisasjonsutvikling Graderinger, konkurranser og andre aktiviteter Administrasjon Økonomi Mål: Skape en vinn/vinn situasjon slik at flere medlemmer betyr bedre økonomi for klubb og seksjon Styret har hatt en stram økonomistyring i hele perioden. Dette har også gitt seg utslag i positive økonomiske resultater og god kontroll og oppfølging. 15 Egenkapitalen som er opparbeidet vil Styret bruke til beste for klubber og medlemmer i løpet av de neste årene. Kriteriene er laget slik at de støtter vår langtidsplan angående rekruttering, treningssamlinger, stevner, kompetanseheving og aktivitetstiltak i klubbene. Styret har innvilget 41 søknader om støtte pr for tilsammen kr ,-. Styret og administrasjonen arbeider med et enkelt system for aktivitetsrapportering, i den hensikt å sørge for at all relevant aktivitet i klubbene blir rapportert slik at de genererer støttemidler til Forbund og Seksjon. Holdningsskapende virksomhet Mål: Ingen negative hendelser som kan knyttes til norsk karate Styret har begynt på arbeidet med holdningsskapende virksomhet. Det er mottatt klager på noen forhold, angående både klubber og enkeltpersoner. Styret har behandlet alle innkomne saker på dette feltet, og har gått til aksjon i de tilfeller hvor Styret mener at klubber eller enkeltpersoner har handlet i strid med de holdninger som kan forventes. Rekruttering og medlemsutvikling Rekruttering til karate er av vital betydning for hver klubb, for stilartsorganisasjoner, for Karateseksjonen og for Kampsportforbundet. Rekruttering foregår i klubbene, og Karateseksjonen støtter rekrutteringstiltak for klubbene. Karateseksjonen hadde medlemmer. pr Dette er en liten tilbakegang fra året før og vi klarte ikke vår målsetting om 2 % økning av medlemsmassen Styret er fornøyd med at medlemsmassen opprettholdes og må jobbe videre med å skaffe flere medlemmer. Styret gjorde ferdig brosjyren Velkommen til karate og har begynt arbeidet med etiske regler for alle konkurraneutøvere, foreldre, trenere, ledere, dommere, tilskuere og supportere. Retningslinjer for tilhørighet i Karateseksjonen Mål: Medlemmene i karateseksjonen tilfredsstiller krav til medlemskap Styret har sendt alle klubber kriterier for medlemskap i Karateseksjonen. Trener- og dommerutdanning Mål: Høyt kvalifiserte trenere og dommere i alle medlemsklubber På dette området finnes det en rekke tiltak av allmenn interesse. Kampsportforbundets trenerutdanning kan gjennomføres i en fellesmodul og en stilartsmodul, hvor hver stilartsorganisasjon er ansvarlig for sistnevnte. Styret besluttet å tilby gratis dommerkurs i hele 2009 og vil forsette med dette også i 2010 Administrativ utdanning og organisasjonsutvikling Mål: Alle klubber har bedre kunnskap om klubbdrift Kampsportforbundet har gjennom hele perioden tilbudt klubbene oppstartkurs og hjelp i forbindelse med klubbutvikling. Det er også nå muligheter for å oppnå Bachelor i idrett gjennom Forbundet. Graderinger, konkurranser og andre aktiviteter Karateseksjonen skal ha en rolle i kvalitetssikringen av graderinger eller graderingssystemer. Det er viktig at alle graderinger foregår etter et godkjent system, godkjenningsinstans kan være NKF eller gjeldende stilartsorganisasjon internasjonalt. Karateseksjonen kan bidra til at registeret over alle Dan-graderte er kvalitetssikret iht. dette. Kampsportforbundet har inngått samarbeidsavtaler med en rekke stilartsorganisasjoner, mange av disse tilhører Karateseksjonen. Seksjonen bør ivareta relevante plikter og rettigheter som er definert i disse avtalene. Styret har endret stevnereglementet etter endringer i de internasjonale konkurransereglene. 16 Styret har i perioden arbeidet mye før å øke deltakelsen på stevner i WKF. Styret nedsatte en ressursgruppe som la fram flere forslag. I perioden har vi øket den økonomiske støtten til klubber som arrangerer lokale og nasjonale stevner. Vi satte også lik påmeldingavgift på lokale og nasjonale stevner. Det ble også vedtatt at klubber som deltok med utøvere på stevnene måtte stille med dommere. Felles NM For første gang i historien kunne vi ønske velkommen et samlet karate Norge når det gjelder konkurranser til et felles NM. Tanken om et felles NM ble første gang drøftet i styremøte 18. oktober På stilartledermøte i desember ble det bestemt at karateseksjonen skulle arrangere felles NM i mars Modige stilartledere så verdiene av fellesskapet framfor det gamle synet om at de respektive stilartene kun skulle kjøre sololøp. Shobu ippon kumite ble opprettet og dommerregler og dommerkurs ble arrangert. Felles arrangementkomite ble opprettet med sportskoordinator Robert Hamara som leder. Det deltok 314 utøvere fra 63 klubber, også dette er historisk. Aldri har så mange deltatt på et norgesmesterskap før. Følgende komiteer er etablert: Dommerkomite (WKF) Teknisk Komite Stevnekomite Fullkontakt komite Shobu ippon Komite Teknisk Komite Komiteen har hatt et rolig år. Vi fikk som vanlig en håndfull henvendelser angående dispensasjoner fra aldersbestemmelsene på stevner. Teknisk komite har normalt sett imøtekommet de fleste forespørslene om dispensasjon, men på høsten ble vi gjort oppmerksom på at dispensasjoner til de yngste muligens var i strid med barneidrettsbestemmelsene, og kunne være problematisk for den forsikringsavtalen forbundet hadde. Vi undersøkte dette og resultatet ble at TK endret praksis med dispensasjoner. Vi var og høringsinstans på flere saker fra forbundsstyret. Deler av teknisk komite deltok også på komitemøtet i Bergen i oktober 2009.

9 Harald Bauck ble styrets kontaktperson mot teknisk komite. På komitemøtet ble det bl.a diskutert hvordan TK kunne markedsføre seg slik at de ble mer brukt, hvordan samordne stilartenes danregistre og forbundets registre. I henhold til retningslinjene er TK primært styrets fagorgan i saker som angår utmerkelser og gradering. Det har ikke vært henvendelser om forbundsgradering i Thomas Nilsen leder Fullkontakt komite Fullkontakt Karate Komiteen har bestått av: Gjermund Myklebust Egersund KK, Harald Skog Lørenskog KK, Bo Vidar Larsen Bergen KK og Tor Egil Eitland Lyngdal KK. Anders Frydenlund Lørenskog KK erstattet Harald Skog fra 21. mars Bo Vidar Larsen har fungert som sekretær og ble valgt som leder 7. november I perioden har komiteen avholdt 6 møter. En av hovedoppgavene til komiteen har vært å fremme aktivitetstilbudet for fullkontakt karate. Det har blitt avholdt tre Norgesmesterskap i Fullkontakt Karate: Egersund (2008), Kvinesdal (2009) og i Bergen ( felles karate NM). Alle med ca 90 deltagere. Det har blitt avholdt fire Norgescup stevner, to i Lørenskog og to i Bergen. Komiteen gjennomført flere regionale stevner bl.a. Nord Norsk Mesterskap i Finnsnes 2008 og i Tromsø I 2008 gjennomførte Flekkefjord KK, Lista KK og Lyngdal KK en fullkontakt karusell med god oppsluttning. Horten KK og Bergen KK har begge gjennomført årlige Junior cup stevner for barn i alderen 8-17 år. Det har også blitt arrangert Fullkontakt Intro stevner i Bergen for voksne som vil prøve fullkontakt konkurranse for første gang. Det har vært avholdt en rekke samlinger rundt omkring i landet (alle landsdeler er representert) med fokus på Fullkontakt karate. Det har vært avholdt dommerkurs i tilknytning til NM i Egersund 2008, NM i Kvinesdal 2009 og NM i Bergen 2010 samt Nord Norsk Mesterskap i Finnsnes 2008 og Tromsø Fem nye dommere har blitt lisensiert. En annen viktig oppgave for komiteen har vært å revidere regelverk og dommerprosedyrer for Fullkontakt karate. Det har også blitt opparbeidet en håndbok for fullkontakt karate, for veileding til klubber og medlemmer. 17 Regelverk og dommerprosedyrer har blitt revidert hver sommer. Komiteen har fortløpende behandlet innkommende saker/forslag. I tingperioden har Komiteen hatt en sak med Godkjenningsnemnda ang. påbud om bruk av tannbeskyttere. Tannbeskyttere er nå påbudt i fullkontakt med knockout konkurranser. Komiteen har tildelt stønadsmidler etter søknad. Bo Vidar Larsen Leder Shobu Ippon Komite Shobu ippon komitèen ble opprettet i 2009 med følgende medlemmer i komitèen. Fredrik Pettersen, Bjørgvin karateklubb, leder Unni Høiby, Marienlyst karateklubb. Erik Haugen, Tiger karateklubb. Det ble holdt 2 møter i 2009 med formål å få gjennomført det første shobu ippon NM som skulle være et felles NM for alle shotokanstilartene i Norge. Fikk etablert en shobu ippon dommerkomité høsten Denne dommerkomitèen fikk ansvaret for utdanning av dommere i januar 2010 og for å ha kvalifiserte dommere til NM i mars Fredrik Pettersen Leder Stevnekomite Seksjonen valgte i september 2009 Rachid Amroun til å lede denne komiteen. Han har kontaktet flere klubber for å arrangere stevner i I tillegg har han reist 3 ganger til Bergen som medlem av teknisk arrangør for NM 2010 i Bergen. Dommerkomite Dommerkomiteen har bestått av: Leder: Kjell G. Jacobsen Erik Støen Karl Henning Lund Dommerkomiteens oppgaver er beskrevet i organisasjonshåndboken versjon 8 side 32. Dommerkomiteen har behandlet flere personalsaker i løpet av perioden. Dette er ressurskrevende arbeid som det går mye tid med og som vi hadde ønsket kunne vært brukt på andre områder. DK må også prioritere sitt arbeid ut i fra sin instruks. Møter Møter og behandling av saker som er forelagt DK er gjort mest via e-post og telefon. DK har hatt et konstruktivt samarbeid som har resultert i gode løsninger. Saker og aktiviteter for perioden Regnskap og budsjett Dommerlisenser Dommerkurs Workshop Kurs nye regler Dommeroppsett og innkalling til stevner EKF/WKF lisenser/kurs Søknader Klager Dommere Totalt har vi 58 dommere fordelt på følgende lisenser: WKF EKF Nasj.A Nasj. B Reg.C Kata Kumite Kjell G. Jacobsen, Leder Organisasjon og administrasjon Det er et eksplisitt mål å redusere administrasjon av en seksjon optimalt. Karateseksjonen bør samordne aktiviteter i klubb/krets og region slik at dobbeltarbeid unngås og gjerne søke samarbeid med stilartsorganisasjonene i den hensikt å oppnå synergieffekter med tanke på å utvikle karate Norge videre. Styret samarbeider godt og har arbeidet målrettet i perioden. For å bedre kommunikasjonen mellom komiteer og karateseksjonsstyret, har karateseksjonsstyret laget en fadderordning som skal sikre at viktige innspill fra komiteene blir hørt og tatt opp i Styret. På vegne av seksjonsstyret Kjell Sivertsen /s/ Seksjonsleder 18 Jujutsu seksjonens tingberetning Styret Styret har i perioden bestått av: Leder Åshild Stenevik Nestleder Eva Andersson Medlem Terje Kårstad Medlem Kim Taraldsen Medlem Bernt Dahl 1. vara Anne Søvik 2. vara Torgeir Fredly (ikke deltatt) Styremøter Det har vært avholdt 13 styremøter i perioden, i tillegg har kommunikasjon foregått på telefon Og e-post. Varamedlemmene har alltid blitt innkalt på styremøtene. Møtereferatene er lagt tilgjengelig på NKF sine nettsider etter de er godkjent. Styret har arbeidet godt sammen og har hatt et greit samarbeid med den sentrale administrasjonen i NKF. Komiteer Seksjonen har i perioden utnevnt 2 komiteer i henhold til retningslinjer i organisasjonsboken: Dommerkomité Leder Hans Petter Skolsegg Romerike JJK Medlem Kjartan Gifford Kristiansand JJK Medlem Terje Rød Sentrum Kampsport Klubb, Sarpsborg (frem til høsten 2009) Stevnekomité Leder Heidi Rønne Trondheim JJK Medlem Unni Stangnes Trondheim JJK Målsetninger Styret har arbeidet etter NKF sin lagtidsplan. Seksjonens hovedfokus har vært å opprettholde og å prøve å være pådriver for å skape aktivitet både ute i klubbene og på tvers mellom klubbene. De økonomiske rammene har lagt føringer for noe av tiltakene slik som tiltak rettet mot barn og ungdom og lavterskel konkurranser.

10 Medlemsmasse Jujutsu seksjonen hadde pr en medlemsmasse på 2037 men pr var denne sunket til 1503 medlemmer. Dette gir en nedgang på 534 medlemmer og vi er da tilbake på samme medlemsmasse som i Denne nedgangen speiles i en nedgang i antall klubber tilknyttet seksjonen. Det har vært noen klubber som enten er nedlagt eller er flyttet over til andre seksjoner. Blant de klubbene som er nedlagt i denne perioden kan vi nevne Stord Jiu Jitsu Klubb, Fana Ju Jitsu Klubb og Bjørndal IF jujutsu gruppen og blandt dem som er flyttet til andre seksjoner kan Sentrum Kampsport Klubb nevnes. Vi ser også at noen nye klubber velger å ikke gå inn i NIF og NKF men i stedet ønsker å drive som institutt. Tiltak Informasjon Det er, ut fra mal fra tidligere år, utarbeidet oppdatert informasjonshefte for jujutsu. Disse heftene inneholder info om seksjonen, terminlister og andre tiltak som er relevant for alle medlemmer i seksjonen. Dette inkluderer informasjon om klubbutviklingskurs og trenerutdanning. Heftene inneholder også full oversikt med skjema for de søknadsordninger som klubbene kan søke på fra seksjonen. Ringerunde Det er gjennomført flere ringerunder til klubbene i seksjonen i denne styreperioden. Dette er blant annet gjennomført i.f.m. ledermøtet som ble avholdt høsten 2008 og i forbindelse med ønske om å få til en hovedinstruktørhelg våren Den siste ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte. Ringerundene bidrar til at seksjonen får direkte kontakt med klubblederne/hovedinstruktører som igjen gir verdifull informasjon om hvordan situasjon er ute i klubbene. Tilbakemeldingene på at seksjonen gjennomfører slike ringerunder er alltid svært positive. Ledermøte Det ble avholdt ledermøte helgen oktober 2008 hvor alle klubbene i seksjonen var invitert til å delta. Seksjonen betalte reise og opphold for en person fra hver klubb. Det deltok bare 18 personer på dette møtet mot tilsvarende i 2007 hvor det deltok 28 personer. Følgende tema ble tatt opp: informasjon om NKF, NKF sitt medlemssystem, aktivitetstiltak for barn og resultat av teknisk gruppe sitt arbeid med å utvikle forslag til DAN-gradering. Det ble i tillegg gjennomført flere gruppediskusjoner hvor tema var; samarbeid mellom klubb og seksjon, øke engasjementet i klubbene, hvordan få flere til delta på treningsleirer og hvordan få flere til å delta på konkurranse. Det er utarbeidet eget referat fra dette ledermøtet som er lagt ut på kampsport.no. Arbeidsgrupper: I etterkant av ledermøtet ble følgende arbeidsgrupper forsøkt opprettet: Gruppe: Målrettede samlinger for å se på interessen for å få til et svartbelteseminar, leder: Kim Taraldsen, med Alf Kristian Eilertsen, John Arild Birkeland og Hans Petter Skolsegg. Denne gruppen kom aldri i gang men det ble under sommerleiren 2009 avholdt brunt og svartbelte trening. Gruppe: Lokale aktiviteter forenklet konkurransekonsept for barn : leder: Anne Søvik, medlem: Thorvald Nilsen, Geir Jensen og Raik Tietze. Denne gruppen har avholdt flere møter og reist rundt til klubbene og holdt trening for barn og ungdom for å demonstrere konseptet. Dette arbeidet har vært støttet av post-3 midler og eget referat fra gruppen er vedlagt. Rapport fra arbeidsgruppe - forenklet konkurranse system for barn Gruppen ble nedsatt av Jujutsu styret på bakgrunn av tilbakemeldinger styret fikk på ledermøte som ble avholdt oktober Anne Søvik fikk ansvar fra jujutsu styret om å lede gruppen. Etter en del tips og tilbakemeldinger fra ledermøtet om kandidater som kunne passe eller ønske å delta i en slik gruppe, gjennomførte vi vårt første telefonmøte februar Gruppen består av Thorvald Nilsen - Sentrum JJK, Geir Jensen - Trondheim JJK, Raik Tietze - administrasjonen NKF og Anne Søvik Jujutsu styret. Konseptet går ut på at instruktører reiser ut til klubber som kjører en enkel gjennomgang og informerer trenere om hvordan man kan innbake konkurranse trening i vanlig pensum trening. Dette er gratis for klubbene. Målet for prosjektet er å få flere utøvere på sikt til å delta på konkurranse aktiviteter avholdt av Jujutsu seksjonen. Det ble sendt ut info skriv til samtlige klubber samt at alle er blitt oppringt og/eller blitt kontaktet pr. e-post. Samtlige klubber som har gjennomført dette har gitt gode tilbakemeldinger. Det er pr. i dag fem Klubber som har hatt besøk. Gruppen oppfordrer klubber til å ta kontakt med oss hvis de ønsker besøk fra en kursholder. Thorvald Nilsen og Geir Jensen er kursholdere. Raik, med sin kunnskap som tidligere landslagstrener og sin kompetanse innen treningsmetodikk har bidratt veldig godt som veileder for Thorvald og Geir. Styret vil med dette takke for en flott utført jobb av Thorvald, Geir og Raik og oppfordrer det nye styret til å videreføre dette konseptet. På vegne av arbeidsgruppen Anne Søvik Seksjonsleirer Seksjonen har både i 2008 og i 2009 støttet Oslo Ju Jitsu Klubb (tidligere Kick Karate og Ju Jitsu Klubb) sin sommerleir og gitt denne status som seksjonsleir. Begge disse sommerleirene har vært arrangert på slutten av juni og er henholdsvis avholdt på Bygdøhus og i Oslo Ju Jitsu Klubb sine lokaler. Rammen rundt arrangementene har vært bra og det har vært invitert flere nasjonale instruktører i tillegg til Alain Sailly fra World Kobudo Federation (WKF). Under sommerleiren i 2009 ble det arrangert egen barneleir og brun-/svartbelte trening. Konkurranser Det er gjennomført nasjonale og regionale stevner i regi av seksjonen. Følgende stevner er arrangert i denne styreperioden: Norgesmesterskap 2008 teknisk arrangør: Trondheim Ju Jitsu Klubb Norgesmesterskap 2009 teknisk arrangør: Haugesund Ju Jutsu Klubb Norway Open 2008 teknisk arrangør: Sentrum Kampsport Senter, Sarpsborg Norway Open 2009 teknisk arrangør: Jujutsu Seksjonen Regionsmesterskap 2008 teknisk arrangør: Sentrum Ju Jutsu Klubb, Bergen Regionsmesterskap 2009 teknisk arrangør: Sentrum Ju Jitsu Klubb, Bergen Regionsmesterskap 2010 teknisk arrangør: Sentrum Ju Jitsu Klubb, Bergen Norway Open stevne ble første gang arrangert i juni 2006 og har hatt deltakere fra Sverige, Danmark, Brasil i tillegg til Norge. Deltakelsen på stevner har i denne perioden vært stigende. Det var på NM i påmeldte deltakere og i påmeldt deltakere. Denne positive utviklingen gjorde at det under NM i Haugesund 2009 for aller første gang ble delt ut Kongepokal til en jujutsu utøver. Den historiske pokalen gikk til Ivar Kjerstad som representerte Kristiansand Ju jitsu Klubb. Dommerkurs Det er avholdt et dommerkurs i mars Det var 5 deltakere på dette kurset i tillegg til kursholder. Arrangør for disse kursene har vært Dommerkomiteen. Støtte direkte til klubbene Seksjonen har flere stønadsordninger og prøver å støtte så mange tiltak som mulig. Det er likevel ikke alle tiltak som kan få støtte da seksjonens midler er begrenset. Følgende klubber har mottatt økonomisk støtte i denne perioden: Haugesund Ju Jitsu Klubb teknisk arrangør NM 2009 Oslo Ju Jitsu klubb Sommerleir 2008 og Sommerleir 2009 Romerike Jujutsu Klubb konkurransehelg med dommerkurs 2010 Sentrum Ju Jitsu Klubb Jujutsu helg 2009 og RM Sentrum Kampsport Senter teknisk arrangør for Norway Open 2008 Stålkameratene IL, avd JJ Leir høsten 2009 Trondheim Ju Jitsu klubb Leir høsten 2009 og NM 2008 Tønsberg Ju Jitsu Klubb Treningsleir med Ken Culshaw høsten 2009 Økonomi Styret har i hele perioden ført en nøktern økonomi. Seksjonen har fått tildelt post-3 midler som har vært øremerket tiltak rettet mot barn, ungdom og regional lavterskel konkurranse. Seksjonen har benyttet disse midlene til å få i gang konkurranserettet aktivitet for barn og ungdom ute i klubbene. Disse midlene har også vært benyttet for å støtte klubber som har arrangert leirer med stor deltakelse av barn og for å arrangere regionale lavterskel stevner

11 Seksjonen har stort sett ikke hatt overskudd i denne perioden og regnskapet har gått tilnærmet i null begge periodene. Avslutning Denne perioden har dessverre ikke hatt den positive medlemsøkningen som vi hadde håpet. Dette speiles også i deltakelse på de tiltak seksjonen har satt igang i denne perioden. Det vi opplever er at det er til dels vanskelig å få kontakt og engasjert personer utenfor styret. Klubblederne og hovedtrenere har gjerne nok med å drive klubben og har begrenset tid til å delta på felles arrangementer. Dette førte blant annet til at hovedinstruktørsamlingen som var planlagt våren 2010 måtte avlyses. Det er håp om at denne samlingen kan bli avholdt i neste styreperiode da tilbakemeldingene i etterkant er at det er interesse for tiltaket men den planlagte helgen ikke passet. Seksjonen vil takke komiteene og medlemmene i arbeidsgruppene for det verdifulle arbeidet dere har utført i perioden. Takk til alle som har vært aktive med å arrangere og være med på leirer og stevner. Takk til alle ressurspersonene, ledere og instruktører som hver dag arbeider for jujutsu og videreføring av denne. På vegne av seksjonsstyret Åshild Stenevik /s/ Seksjonsleder 21 Fleridrett seksjonens (FLIS) tingberetning INNLEDNING I forbindelse med forbundstinget 1. juni 2008 ble følgende styre valgt: Leder: Rune Ingebrigtsen Bergen wushuklubb Nestleder: Johannes Ibel Oslo kyudoklubb Medlemmer: Kari Kolltveit Kakudokan Oslo Inger Wold Romerike aikidoklubb Tor Korneliussen Bodø taijiquan klubb 1. Varamedlem: Torill Brunsvik Bergen wushuklubb 2. Varamedlem: Tron Furu Kristiania kenjutsuklubb Valgkomité: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Michael Storebø Gry Breivik Rhoar Skjøndal Unni Hansen Wushu fagkomité: Tor Korneliussen Bodø Taijiklubb Torill Brusvik Bergen wushuklubb Rune Ingebrigtsen Bergen wushuklubb Dommerkomité wushu: Sanshou; Michael Storebø Bergen wushuklubb Taolu; Sverre Helge Bolstad BSI-Wushu Henrik Grimshei OSI kung fu klubb Stevnekomité wushu: Svein Olav Sturlason OSI Kungfu Rhoar Skjøndal Flaktveit IL Japanske disipliner fagkomité: Johannes Ibel Oslo kyudoklubb Inger Wold Romerike aikidoklubb Kari Kolltveit Kakudokan Oslo Magnus Rygh inviteres som observatør og innlemmes som medlem når klubben er registrert som medlem i NKF OM STYRETS ARBEID Styret har i perioden avholdt 7 styremøter i tillegg til flere telefonmøter av saksforberedende art. Videre har representanter fra styret deltatt bl.a. i følgende møter/tiltak: Fellesmøter i forbundets regi Møter med president og generalsekretær NKF NM i kendo/møter med kendo NM wushu i Bergen Norway Wushu Open i Oslo EM i wushu og årsmøte i EWuF i Tyrkia Wushu konkurranse under OL i Beijing Møte med generalsekretæren i IWUF i Beijing, Oslo og København Samarbeidet i FLIS styret har i perioden vært tilfredsstillende. Fremmøtet på styret sine møter har bestått av leder, nestleder og styremedlemmer. Kommunikasjon med forbundsstyret var i begynnelsen preget av misforståelser og mistillit og det ble stilt spørsmål om leder i FLIS sin habilitet. Dette ble avklart og dialogen ble bedre på slutten av perioden. Det ble gitt utstyr til wushu fra Kina, noe det var en del kontrovers rundt. Utstyret ble plassert i Bergen i følge avtale med CWA. En stor mengde personlig wushu utstyr ble gitt til leder i FLIS for gratis utdeling. Styret i FLIS la i forrige periode mye arbeid i å finne en felles ideologisk plattform for klubbene i FLIS. Mange av klubbene i FLIS har det til felles at de ikke driver konkurranse innen sine disipliner. Fagkomiteenes jobb har vært å skulle fremme aktivitet for disse. Det har i perioden ikke vært særlig aktivitet i fagkomiteene og det har derfor vedtatt endringer og delvis omstrukturering av disse. FLIS ønsker i neste periode å ha med folk utenfor styret for å kunne være en bedre link mot klubbene og miljøet og for å få en bred faglig innspill. FLIS begynte arbeidet i samarbeid med NKF adm. å få ei terminliste med oversikt over aktivitet, særlig fra klubber som har konkurransefri aktivitet. Dette vil kunne skape engasjement hos disse klubbene og lette kommunikasjon mellom klubbene og forbundet. Styret ble enig med forbundsstyret om at jobben Inger har som klubbkonsulent kunne brukes til å fremme mer kontakt med klubbene i FLIS. FLIS har gjennom flere perioder brukt mye midler på konkurranser innen wushu. Det har i siste periode vært registrert liten eller ingen fremgang i antall deltakere på stevnene. FLIS har derfor bestemt at det fremover skal satses på klubbutvikling og breddetiltak innen wushu. Midler til stevner vil derfor bli nedprioritert fremfor slike tiltak. Samtidig er det klart at 22 videre satsing på wushu må dempes en del til fordel for andre disipliner innen FLIS. ULIKE TILTAK I REGI AV FLIS: Støtte til klubber: FLIS har ønsket å prioritere konkurransefri aktivitet høyere og i 2009 ble det delt ut midler etter søknad fra enkeltklubber. Det ble delt ut kr fra øremerkede midler til aktivitet fra kulturdepartementet og kr fra FLIS budsjett i støtte til slike tiltak.. Oslo Embu Ikke arrangert i 2008 eller 2009 Innmelding av kendo FLIS avventer reglement fra kendo på norsk for godkjenning. Aktiviteter innen wushu I 2005 gjorde NKF vedtak om å melde seg inn i det IOC godkjente International wushu federation (IWUF). NKF sitt medlemskap ble godkjent på IWUF generalforsamling i Hanoi, Vietnam i desember FLIS har støttet godt opp om arbeidet med å styrke og utvikle wushu som konkurranseidrett i Norge. I løpet av de to siste årene har det vært gjennomført 8 ulike wushu stevner i Bergen og Oslo. Norway Open ble gjennomført i Oslo i Deltakerantallet var mindre enn sist dette stevnet ble holdt. I november 2009 det andre NM i wushu holdt i Bergen i regi av Bergen/BSI wushu klubb. Stevnet viste sportslig fremgang innen taolu. Norske utøvere har i regi av NKF deltatt i EM i Polen og Tyrkia samt VM i Canada i både sanshou og taolu uten at det er oppnådd spesielt sterke plasseringer. I forrige tingperiode ble det søkt om å få gjennomføre fullkontakt stevner i sanshou. Søknaden ble innvilget på bestemte vilkår, bl a ble det ikke tillatt bruk av leitai (plattform). Vedtak ble påklaget og er tatt til følge. Deltakelse i fullkontakt sanshou har likevel vært beskjeden. Sett i forhold til resultater internasjonalt og bredden i deltakelsen på stevner i Norge, har wushu komiteen en oppfatning at det de nærmeste årene må satses mer på bredde og flere regionale stevner innen wushu. Wushu er en relativt kostbar idrett å promotere. Dette har bl a sammenheng med behov for

12 matter og plattform til konkurranser og avansert trening. ANDRE TILTAK: P.g.a. at det har vært en del kommunikasjonsproblemer og utstyrsaken har tatt mye av energien til styret har det ikke vært mange andre aktiviteter arrangert av flis. MEDLEMSMASSE Det har i perioden vært en gledelig økning av medlemsmasse i FLIS. Videre vekst forventes bl.a. som følge av videre innmelding innen kendo. KONKLUSJON - Evaluering Arbeidet i seksjonen har gått greit men byr på videre utfordringer. For å komme videre med arbeidet i seksjonen, er en avhengig av at medlemmene i styret er entusiastiske og har vilje til å bidra for at styret skal fungere best mulig. På vegne av seksjonsstyret Rune Ingebrigtsen /s/ Seksjonsleder Oslo, 25. april 2010 Seksjonsmelding Taekwondo WTF Seksjonsstyret Seksjonsstyret ble valgt på tinget i 2008 har bestått av: Seksjonsleder Tore Johansen, Mudo Heimdal Nestleder Stig Ove Ness, Oslo Medlem Lillian Fossum, Hwa Rang Drammen Medlem Jessica Stenholm, Oslo Medlem Odd Arne Ostuft, Lofoten Varamedlem Khualique A. Rana, Grorud Varamedlem Sissel Rasmussen, Harstad Seksjonsstyret har i perioden juni 2008 til april 2010 avholdt 14 møter/e-post. Alle møtereferater fra seksjonsstyremøtene er blitt lagt ut på når det er blitt godkjent av seksjonsstyret, slik at alle klubber og medlemmer skal kunne følge med på det som skjer i seksjonsstyret. Det er i perioden avholdt 2 coach møter ifm NM. Internasjonal representasjon Seksjonen har sendt representanter til alle årsmøter i ETU og WTF som er blitt arrangert. WTF 19th General Assembly, 5. Mai 2008 Izmir, Turkey Tore Johansen ETU E.O. General Assembly, 27. may 2009 Trelleborg, Sverige Tore Johansen WTF 20th General Assembly, 13. oktober 2009 København, Danmark Tore Johansen ETU General Assembly, 5. nov 2009 Vigo, Spania Ingen med WTF 21th General Assembly, 2. mars 2010 Tijuana, Mexico Dag Jacobsen Grandmaster Cho Woon Sup, 9. dan fra Centrum TK, Bergen er blitt valgt inn som styremedlemm i Kukkiwon. Seksjonen har ikke hatt medlemmer i internasjonale komiteer i perioden Tore Johansen har også deltatt på Nordisk Forum møte på Island 2009 ifm Nordisk, Gardermoen 2010 og et møte i St.Petersburg under EM Sr i mai

13 Norsk frivillige til VM Senior i København Uten god støtte og deltagelse fra Norge hadde ikke VM i København gått så bra som det gikk. Fra Norge stilte følgende oppsom frivillige Stig Ove Ness, medlem av competition committe Jessica B Stenholm, competition management Asle Fredriksen, competition management Knut Olav Brecke, frivillig Leif Robert D'Angelic,frivillig Uten kompetansen som Stig Ove, Asle og Jessica sitter på fra blant annet EM på Lillehammer og deltagelse som dommer på mange stevner, EM, VM og OL, hadde ikke avviklingen av kampene under VM gått så smertefritt og bra som det gikk. Stig Ove deltok også på 3 møter i Danmark i forkant av VM. Stig Ove, Asle og Jessica var ansvarlig, fra arrangørens side, for deltagerlister,trekning, kampnummerering, trykking av lister, opprop, tidspanlegging, utstyrsutlevering og kampavvikling. Leif Robert jobbet med videoopptak og poengsystemet. Knut Olav kom ned til København på torsag og jobbet sammen med Asle og Jessica med opprop og kampavvikling.. Bildet under fra "Lille Norge" der de 3 sto for all koordinering av utøvere til de 5 ringene under hele VM. Antall møter i dommerkomiteen stk stk stk stk stk Om perioden: Norges WTF Taekwondodommere utviser noe av det ypperste av frivillighet i idretts-norge! Helg etter helg, konkurranse etter konkurranse, stiller et sted mellom 15 og 25 mennesker ulønnet og frivillig opp som dommer for å, etter beste evne, se til at konkurransene avvikles rettferdig og i henhold til regelverket Taekwondo-fellesskapet er enige om Dommerene er på godt og vondt sentrale i all konkurranseavvikling; og de stiller opp for fellesskapet fordi man brenner for Taekwondo og trives blant sine meddommere! Perioden har med unntak av tre episoder vært uten store kontroverser. Dommerkomiteen har først og fremst har fokusert på dommerfaglige saker som justeringer av regelverk ihht. internasjonale endringer og nasjonale krav, holdt seminarer og kurs og vært delaktig i stevneavvikling. Stevneavvikling Dommerkomiteen bidrar aktivt i forhold til stevneavvikling i forhold til dommeruttak til åpne internasjonale stevner, organisering av dommere til nasjonale stevner (innkalling, reiser, hotell og oppfølging). Komiteen har fått solid assistanse av administrasjonen i NKF i forhold til bookingen av fly og forhåndsbooking av hotell til nasjonale stevner. Administrasjonen har forhåndsbooket og fulgt opp etter bokingen med ombookinger, fordelinger og ekstrabookinger når det har vært nødvendig. Selv om administrasjonen har gjort størstedelen av jobben, har dommerkomiteen aktivt bistått bistått administrasjonen ift. å skaffe dommere til både nasjonale og regionale stevner. Regelverk I forhold til regelverket har man videreført todelingen av mønsterreglementet for bedre å ivareta mangfoldet av utøvere. Dette fordi at WTF-reglene ikke er anvendbar i cup-klassene, par, synkron og team. Nytt fra 2010, er at utøverene i cup-klassen skal gå to mønster i finalen slik man gjør det i dan-klassene. Dette for at utøverene skal få mer ut av konkurransen, og for at konkurransen skal bli mer rettferdig. Innenfor kamp er reglene justert for å rette opp skrivefeil og unøyaktigheter. Det er lagt inn noen administrative føringer og man har endret reglene for å i møtekomme endringer i det internasjonale regelverket. Videre har man pressisert rollefordelingen mellom kampleder, poengdommer, teamleder, dommerleder og protestkomitè. På tampen av perioden har man også åpnet for deltagelse i klassen Sr A i kamp. Man må være fylt 18 år for å konkurrere i denne klassen, men det finnes ingen øvre aldersgrense. I denne klassen går man fullkontakt mot kroppen og tillater lett kontakt til hodet. Meningen er at utøvere som enten er for gamle for å konkurrere i Sr A*, eller som av andre grunner verken hører hjemme i klassen Sr. B eller ønsker å gå fullkontakt mot hodet i Sr A* skal kunne konkurrere i Sr A. Rapport fra dommerkomiteen Medlemmer av dommerkomiteen Jessica B. Stenholm Oslo Leder Erling Svanberg Mytting Oslo Sekretær Johnny Ødeving Oslo Medlem Harald Hansen Tøyen Medlem Jarle Rygh Nesodden Medlem Roar Kristoffersen Bergen Nord Varamedlem Janne H. Viddal NTNUI Varamedlem Klassen Sr. A. ble første gang avviklet under NC II i Oslo som et prøveprosjekt, og man håper at denne klassen blir videreført i fremtidige stevner. Samlinger I perioden har man avholdt to coachsamlinger ifm. NM. Meningen har vært å få en effektiv dialog mellom samtlige coacher og dommere. Disse samlingene har etter dommerkomiteens mening fungert etter hensikten og komiteen foreslår at dette videreføres i neste periode. Det er avholdt nasjonale dommersamlinger i kamp og poomse både i 2009 og Dette er et dyrt tiltak, men påkrevd for å sikre at dommerne i mest mulig grad er samkjørte og enige om tolkninger av regelverket og agering i forskjellige situasjonen. Samlingene er både teoretisk og praktisk anlagt. Kursholdere i kamp har vært dommerkomiteens medlemmer. I poomsae har to av de internasjonale dommerene i Poomsae og landslagstrener Thomas Jensen holdt kursene

14 Disse kursene har vært viktige for å sikre en nasjonal felles forståelse av regelverket og dets tolkninger. I neste periode foreslår dommerkomiteen at man i stedet for en nasjonal samling, holder regionale samlinger for å gi dommerene som kun dømmer regionalt et løft i tillegg til de som stiller nasjonalt. Teknisk Dommerkomiteen har vurdert å innføre både videodømming og elektroniske vester på de nasjonale stevnene i Norge. Foreløpig er teknologien verken god nok eller tilgjengelig til fornuftig pris. Dommerkomiteens medlemmer har sett videosystemet i bruk både på kurs og på stevner, og selv om det kan se enkelt ut; så er erfaringen at man trenger tre til fem kameraer for å kunne analysere en situasjon og komme til en avgjørelse som kan karakteriseres å være ut over enhver tvil. Reglene tilsier at en protest ved Video Replay skal tas til følge dersom det er hevet over enhver tvil at den protesterende coach har rett. Dersom man er i tvil, skal protesten uten unntak avvises. Man er ikke i tvil om at man kan få til Video Replay på sikt, men det stiller nye krav til utstyr og ikke minst bemanning. I februar 2010 ble kostnaden for å utstyre èn ring med utstyr for Video Replay til kr ,- inklusive lisenser, kameraer, kabler og utstyr. Kostnadene ved å innføre elektroniske vester må også karakteriseres til å være en særdeles stor investering. Man må ta høyde for å kjøre samme klasse i to påfølgende kamper og totalt fem ringer. Følgelig må man ha vester for å dekke behovet. I tillegg til selve antallet vester man må gå til anskaffelse av, tilkommer logistiske utfordringer ifm. lagring, transport og vedlikehold. Videre er vestene som er på markedet pr april 2010 fremdeles på et tidlig utviklingsstadium. Dommerkomiteen er imidlertid ikke i tvil om at elektronske vester er fremtiden, og ber både det fremtidige seksjonsstyret og den fremtidige dommerkomiteen nøye vurderer når det vil være mulig å innføre elektroniske vester i Norge. I løpet av perioden har man investert i utstyr som PCer, nytt trykknappsystem, transportbokser, IT-utstyr mv. Dette har vært kritisk for gjennomføringsevnen av nasjonale stevner. Dommerkomiteen har også fått et eget HDkamera som er i bruk for å filme både dommere, kamper og poomsekonkurranser for bruk i utdanning. Påmeldingssystemet som ble lansert i 2008 er fremdeles i drift, men man har ikke videreutviklet dette systemet i og med at NKF har bestilt et påmeldingssystem fra MySoft som blir integrert i medlemssystemet. Man håper at det nye påmeldingssystemet er i drift til NC III Øvrig I denne perioden har dommerkomiteen ved tre anledninger og med stort hell invitert tyske, danske og finske dommere til NM og NC. Seksjonen har dekket overnatting og dommerhonoraret mens de tilreisende selv har dekket reisen. Dette er en tradisjon man ønsker å videreføre, også med dommere fra andre nasjoner. Kontroverser Man har hatt tre til dels alvorlige kontroverser i denne perioden. Dommerkomiteen skulle gjerne vært foruten disse sakene, men når situasjonene likevel oppstod, har man håndtert disse etter beste evne ihht. regelverket. Kurs: 2008: 4 kurs 2009: 5 kurs 2010: 2 kurs er avholdt (mønster og kamp), 5 kurs er planlagt (to i kamp, tre i mønster). Dommerkomiteen er fornøyd med antall kurs avhold i denne perioden, men skulle gjerne sett at flere av de som deltar på kurset følger opp ved å ta praktisk prøve og dømme aktivt på stevner. Dommerkomiteen er ikke fornøyd med kursenes innhold og gjennomføring, og vil ta grep for å forbedre både kursmateriell og kursmetodikk. Dommerkomiteen er imidlertid fornøyd med de som har valgt å stille som dommer etter fullført kurs! Det fleste viser både talent og stort potensiale! Nasjonale lisenser Man har ikke gitt nye opprykk til verken B- eller A status i denne perioden. Det er flere som ligger helt i grenseland, og ihht. retningslinjene for opprykk til B- og A-lisens er det flere som ligger godt an i perioden som kommer. Dommerkomiteen har dog tilbakekalt en del lisenser, og definert enkelte dommerlisenser som Honorære lisenser. 27 Nye internasjonale dommere Kamp: Asle Fredriksen Erling Svanberg Mytting Mønster Jostein Ekre Deltagelse på internasjonalt oppfriskningskurs (IRRC) i Kamp Jessica B. Stenholm Stig Ove Ness Deltagelse på internasjonalt oppfriskningskurs (IRRC) i Mønster Johnny Ødeving Sigvald Martinsen Stevner internasjonalt: Norske dommere deltar på internasjonale stevner både etter invitasjon fra WTF, ETU, arrangører og etter søknad fra dommerkomiteen til arrangørene av de åpne stevnene. Dommerkomiteens strategi er at flest mulig som holder et høyt nivå både som kampleder og som poengdommer skal få reise utenlands. Det er verdt å merke seg at dommere som reiserutenlands må betale en egenandel på hhv. Kr. 500,-, 1.000,- og 2-000,- alt etter hvor langt man reiser og hvor dyrt det er, Dommer-Nytt: Dommer-Nytt har vært gitt ut to ganger i denne perioden, en frekvens man ikke er fornøyd med. Årets dommer: Årets dommer stemmes frem av coacher og laglederne på hvert NM. Kandidatene man kan stemme på, plukkes ut av dommerkomiteen og er de dommerne som har vært mest aktiv i året som har gått. Denne ordningen ønsker man å endre på slik at lagledere og coacher nominerer de man kan stemme på i forkant av NM, og at den endelige avstemmingen skjer på NM. Årets dommer 2008: Johnny Ødeving Årets dommer 2009: Asle Fredriksen Innsats i VM VM 2009 ble avholdt i Danmark. I forkant av arrangementet, fikk de danske arrangørene solid støtte fra Stig Ove Ness og Asle Fredriksen ifm. planleggingen av VM. Under selve gjennomføringen, var det takket være innsatsen til de overnevnte, samt Jessica B. Stenholm, Knut Olav Brecke, Leif Robert Andreassen sammen med en del danske frivillige og velvillige coacher at VM faktisk fløt så greit som det gjorde. Slutten på en Æra: Jessica B. Stenholm har annonsert at hun etter denne perioden avslutter sin dommerkarriære og trekker seg som leder for dommerkomiteen. Innsatsen hennes for norsk Taekwondo sett fra et dommerstandpunkt kan ikke overvurderes, og det er et tap for hele miljøet at vi nå mister Stenholm. I to tiår har hun vært et forbilde for mange, en ledestjerne for norske dommere, en trygg og kompetent leder, en god samtalepartner for dommere, coacher og utøvere før, etter og under våre nasjonale stevner, og på de internasjonale stevnene man har deltatt på. Dommerantall kamp: Type mai des mai mai april nov mai Internasjonal A-dommer B-dommer C-dommer Totalt Type jan jan jan jan Internasjonal

15 A-dommer B-dommer C-dommer Totalt Dommerantall mønster: Type mai mai april nov mai jan jan jan Internasjonal Klasse I Klasse II Klasse R Totalt Type jan jan Internasjonal Klasse I Klasse II Klasse R Totalt Arrangementkomiteen Medlemmer i perioden Terje Førsund Øvre Romerike Budo Senter Leder Khalique Rana Grorud Sissel Rasmussen Harstad Bente Furuvik Heimdal Dag Thornan Centrum Arbeidsoppgaver i perioden Arrangementskomiteen har i perioden hatt fokus på å forenkle og legge til rette for klubbers gjennomføring av stevner. Det har blitt utarbeidet en sjekkliste som alle arrangøreklubber får tilsendt i forkant av stevnene. Her ligger det noen økonomiske føringer, så vel som huskeliste på hva klubben må skaffe til veie av stoler, bord, merking til hallen osv osv. Dette bidrar både til å vise klubbene hva som skal til for å arrangere et stevne, så vel som det sikrer seksjonen et godt innsyn i den pågående prosessen i forkant av selve stevnet. Arrangementskomiteens leder har videre jobbet tett med seksjonen for å bidra til å spre kunnskap om selve den tekniske kunnskapen rundt det å kjøre et stevne i Taeko Plan. Det har blitt avholdt et kurs i Taeko Plan, og flere kjenner nå bedre til selve systemet. Her er det dog ennå mer jobb å gjøre. Videre har leder jobbet sammen med seksjonen i forbindelse med valg av og innkjøp av datautstyr, slik at de ulike regionene skal sitte med PC er, vekter, håndkonsoller osv til å kunne arrangere stevner selv. Dette er del i et langsiktig arbeid for å få ned reise- og transportkostnader på sikt. Planer fremover er å samkjøre utstyret og teste dette grundig i ulike settinger og nettverk, samt å tilfører flere nøkkelpersoner utførlig kjennskap til Taeko Plan systemet for å kunne håndtere dette. Nasjonale stevner NC I NC NC NC NM* NC I NC II NC NC NM* WTF II III IV III IV Landsdel Øst Øst Øst Midt Øst Øst Midt Øst Øst Midt Klubber Mønster Kamp Total * NM er kun for junior/senior utøvere, A-utøvere i kamp og cup-høy/dan i mønster Nasjonale stevner NC I NC NC NC NM* NC I NC II NC NC NM NC I NC II WTF II III IV III IV ** Landsdel Øst Midt Øst Midt Øst Øst Øst Øst Midt Nord Øst Øst 29 Klubber Mønster Kamp Total Taekwondo Show i Oslo 22. oktober 2009 arrangerte Korea Tourism Organization, Den Koreanske Ambassaden, WTF Demonstration Team og OsloTaekwondo Klubb en oppvisning på Sentrum Scene i Oslo. Det var ca 550 publikum tilstede på showet som varte ca 1 timer. Dagen etterpå var det oppvisning Grieghallen i Bergen, da med Kampsport Region Vest som med arrangør. Det samme showet ble også vist under VM sr i København. Fagansvar Taekwondo WTF Kukkiwon diplomer Søknad om Kukkiwon sertifikater administreres nå av NKF administrajone på vegne av seksjonsstyret: Graderingsrett - Cup Toppidrett/Landslagene Det etter innføringen av cup-graderingsrett fra 1. juli Har seksjonen fått en forholdsvis god oversikt over hvem som har graderingsrett. Retten gies for 5 år av gangen og alle som har 4. Dan eller høyere kan søke om å få graderingsstempel fra seksjonen. Ordningen administreres av NKF administrajone på vegne av seksjonsstyret: Gruppe Pr mai 2006 Pr mai 2008 Pr mai dan dan Totalt Toppidrett og landslag er etter vedtak i forbundsstyret overført forbundets toppidrettskomité som er underlagt forbundsstyret. Seksjonsstyrene har derfor ikke lengre ansvar for denne aktiviteten, verken organisatorisk eller økonomisk. Utmerkelser i perioden Seksjonen fortsatte tradisjonen med årets taekwondo person i tingperioden, og denne utmerkelsen ble derfor tildelt under NM: Årets Taekwondo Person 2008 Nina Solheim, Namsos 2009 Thomas Jensen, Landslagstrener mønster Under NM har seksjonen fått tildelt H.M. Kongens Pokal til både beste senior dame og herre. Dessverre har det ikke de siste 3 årene vært med nok damer i seniorklassene til at pokalen kan deles ut der. I herreklassene er følgende personer tildelt pokalen i perioden, 30

16 H.M. Kongens Pokal 2008 Lars Ness, Tøyen 2009 Eirik Nilssen Bratli, Mudo Team Furuset/Tveita Under NM setter også den Koreanske ambassadøren opp en pris til beste junior dame og herre utøver. Tildelingen i perioden gikk til: Den Koreanske ambassadørens pris (junior) 2008 Ane Naweqsha Mermudez, Mudo Heiimdal Joachim Wien, HwaRang Team Drammen 2009 Jannike Lai, Nesodden Joachim Wien, HwaRang Team Drammen Tildelingen av årets utøver, coach/trener og dommer. Der klubbene på NM, landslagstreneren, sportssjefen og seksjonsstyret stemte frem vinnerne: Økonomi/ Utstyr Årets Utøver 2008 Nina Solheim, Namsos 2009 Jan Åge Østby, Åsnes Årets coach/trener 2008 Stig Kramer, Landslagstrener kamp 2009 Gunnar Bratli, Mudo Furuset/Tveita Årets dommer 2008 Johnny Ødeving, Oslo 2009 Asle Fredriksen, Solør Tinget i 2008 vedtok et budsjett med et underkudd på ,- i 2009 og ,- i 2010, da konkurranselisensen ble vedtatt avviklet fra 2009, uten at fremlagt budsjett ble endret. Dette var noe som seksjonsstyret måtte ta med i revisjonen av budsettet får 2009 og Regnskapsåret 2008: Ble avsluttet med et overskudd på kr ,- som ble tilført seksjonens egenkaptial, som pr da blir på ,- Økonomisk utsikt fremover Den økonomisk utsikten videre er trang men bra. Seksjonen har utarbeidet et budsjett forslag for 2011 og 2012 til seksjonsmøte/tinget. Underskuddet fra 2009 vil bli dekket inn i si helhet i Seksjonen merker seg at flere og flere melder klubber og medlemmer inn i seksjone. I tillegg deltar flere og flere på seksjonens stevner noe som skaper mer og bedre konkurranseaktivitet for alle, dog følger inntekter og utgifter hverandre her så det er ikke så mye å tjene på stevnene. Seksjonen har løpende vurdert kostandene pr stevne og gitt nye føringer til klubbene som arrangerer nasjonale stevner om hvilke kostnader en kan på føre seksjonen. Fra 2011 vil en fjerne klubbstøtten ifm utlysning av stevner på kr 5 000,- pr dag for nasjonale stevner, da en ser at klubbene tjener godt med penger og seksjonen sitter igjen med alle utgiftene. Klubbene skal fortsatt få sende deltagere gratis til egne stevner. Tore Johansen Stig Ove Ness Seksjonsleder Nestleder Lillian Fossum Jessica B. Stenholm Odd Arne Ostuft Styremedlem Styremedlem Styremedlem Khualique A. Rana Sissel Rasmussen Varamedlem Varamedlem De største utgiftene kommer ifm nasjonale og regionale stevner, samt innkjøp av premier og utstyr til dette. Regnskapsåret 2009: Regnskapet for 2009 ble avsluttet med et underskudd på ,- som gir seksjonen en negativ egenkapital på kr ,- pr Seksjonen mistet ,- i sponsorinntekter fra Fighter Sport AS etter uoverenstemmelser mellom seksjonen og Fighter angående reklame på NC I i Grue. NM i Bodø ble mye dyrere en antatt og var med på å øke underskuddet i Seksjonsstyret mener uansett at det var viktig og avholde et NM i Nord-Norge og en ser i ettertid også at interessesn for regionale stevner i Nord-Norge har økt. Seksjonen ble tildelt ,- i post 3 midler til utvikling av regionsarbeide. Som eneste seksjon brukte Taekwondo WTF opp midlene i 2009, da mye på utstyr ifm PC, prosjektorer, lerret, vekter, kasser og programvare, slik at en skal kunne avvikle regionale stevner i 4 regioner, Nord, Midt, Vest og Øst uten å måtte sende for mye utstyr mellom regionene

17 1.0 Tillitsvalgte 1.1 Styrets sammensetning Taekwondo NTN seksjonens tingberetning 2008/ Tillitsvalgte 2.0 Medlemsutviklingen 3.0 Økonomi 4.0 Styremøter 5.0 Regional aktivitet 6.0 Nasjonal aktivitet 2008 og Nye Dan grader 2008 og Internasjonal aktivitet Internasjonal aktivitet Internasjonal representasjon 11. NTN Taekwon-Do i skolen Leder : Per Christian Garnæs Nestleder: Line Gulbrandsen Styremedlem: Søren Engelschiøn Styremedlem: Snorre Edvardsen Styremedlem: Mona Berg Larsen Varamedlem: Hallgeir Betele Varamedlem: Elen Røkke 1.2 Valgkomitè Leder: Vegard Iversen Medlem: Hallgeir Betele Medlem: Elin M. Jakobsen Varamedlem: Sturle Halleraker 2.0 Medlemsutvikingen Det er registrert en liten nedgang i seksjonens medlemmer fra 2008 til År Ant Følgende klubber er tatt opp i seksjonen: Hadsel Tkd NTF tatt opp Nordre Askøy Tkd ITF tatt opp Nidaros Tkd ITG og NTN tatt opp Antallet klubber i seksjonen er 76 stk. I skrivende stund har ikke seksjonen oversikt over evt klubber som er strøket i 2009 av administrasjonen. 3.0 Økonomi Styret har vektlagt å ha god økonomisk styring av seksjonens midler. Seksjonens økonomi i perioden har vært god. Det vises til seksjonens regnskap for 2008 og

18 4.0 Styremøter 4.1 Styremøter I tingperioden er det avholdt seks styremøter/e-post møter. Styre har i perioden behandlet førti saker. Styrets arbeid i denne perioden har vært preget av gode samarbeidsforhold. Internett og bruk av e-post har gjort at kommunikasjonen mellom administrasjonen og styret har fungert meget bra. 4.2 Trenerutvikling Både i 2008 og i 2009 ble det avholdt et trenermøter for alle med 4. Dan og opp. Vi har sett at disse møtene er svært viktige for å holde instruktørene teknisk og faglig oppdatert. 5.0 Regional Aktivitet Region Vest Aktivitet Regelkurs 0 0 B-Dommer kurs 0 0 Instruktør C- kurs 1 1 Instruktør B-kurs 1 0 Barneinstruktørkurs 0 1 Samlinger 2 2 Regionalt mesterskap 3 3 Region Sør-Vest Aktivitet Regelkurs 0 0 B-Dommer kurs 0 0 Instruktør C- kurs 1 1 Instruktør B-kurs 0 0 Barneinstruktørkurs 0 1 Samlinger 2 4 Regionalt mesterskap Region Øst Aktivitet Regelkurs 0 1 B-Dommer kurs 1 1 Instruktør C- kurs 1 0 Instruktør B-kurs 1 0 Barneinstruktørkurs 0 2 Samlinger 2 3 Regionalt mesterskap 4 3 Region Møre Aktivitet Regelkurs 0 0 B-Dommer kurs 0 0 Instruktør C-kurs 0 0 Instruktør B-kurs 0 0 Barneinstruktørkurs 0 2 Samlinger 2 2 Regionalt mesterskap 2 2 Region Trøndelag Aktivitet Regelkurs 1 0 B-Dommer kurs 1 0 Instruktør C-kurs 0 1 Instruktør B-kurs 0 0 Barneinstruktørkurs 0 1 Samlinger 2 2 Regionalt mesterskap 3 2 Trener 1 del Trener 1 del Trener 2 del

19 Region Finnmark Aktivitet Regelkurs 0 0 B-Dommer kurs 0 0 Instruktør C-kurs 0 1 Instruktør B-kurs 0 0 Barneinstruktørkurs 0 1 Samlinger 1 4 Regionalt mesterskap 0 1 Region Nordland/Troms Aktivitet Regelkurs 0 1 B-Dommer kurs 0 0 Instruktør C-kurs 0 1 Instruktør B-kurs 0 0 Barneinstruktørkurs 0 2 Samlinger 0 0 Regionalt mesterskap Nasjonal aktivitet Norgesmesterskapet/Landsmesterskap på Askøy Nov Ansvarlig Arrangør: Askøy Taekwon-Do Klubb. Antall klubber: 36 Totalt antall deltagere: 300 Antall juniorer: 200 Antall seniorer: 100 Antall sortbelter: 93 Følgende utøvere ble tildelt bestemannspremier: Damer senior sort belte: Maja Sigerseth Molde Taekwon-Do Klubb Herrer senior sort belte: Christian Olsen Trondheim Taekwon-Do klubb 6.2 Norgesmesterskapet/Landsmesterskap i Trondheim Nov Ansvarlig Arrangør: Trondheim Taekwon-Do Klubb. Antall klubber: 35 Totalt antall deltagere: 325 Antall juniorer: 163 Antall seniorer: 162 Antall sortbelter: 106 Følgende utøvere ble tildelt bestemannspremier: Damer senior sort belte: Anja Bertelsen - Trondheim Taekwon-Do Klubb Herrer senior sort belte: Dag Jomar Røsler - Værnes Taekwon-Do klubb Damer junior: Madeleine Lind - Bergen Taekwon-Do Klubb Herrer junior: Andre Nilsen - Bergen Taekwon-Do Klubb Damer sr. fargede belter: Katla Skeide - Ålesund Taekwon-Do Klubb Herrer sr fargede belter: Steinar Adamsrød - Tønsberg Taekwon-Do Klubb Beste klubb ble Trondheim Taekwon-Do Klubb 6.3 Æresmedlem NKF Søren Engelschiøn ble på forbundstinget 2008 utnevnt til æresmedlem i NKF for sin mangeårige innsats for fellesskapet. 6.4 Stilartslandslagssamlinger 2008 Det ble avholdt 3 stilartslandslagssamlinger i Stilartslandslagssjef har vært Vegard Iversen, 6. Dan. Stilartslandslagstrener for senior har vært Tom Helge Hansen, 4. Dan og stilartslandslagstrener for junior har vært Arne Witzø, 3. Dan. 6.5 Stilartslandslagssamlinger 2009 Det ble avholdt 3 stilartslandslagssamlinger i Stilartslandslagssjef har vært Vegard Iversen, 6. Dan. Stilartslandslagstrenere for senior har vært Tom Helge Hansen 4. Dan og Roger Stokke, 4. Dan og stilartslandslagstrener for junior har vært Arne Witzø, 3. Dan. 6.6 Sommerleirene i Surnadal, Langesund og Stord 2008 De fire sommerleirene samlet til sammen 1040 deltagere. Nordmøre Folkehøyskole i Surnadal arrangerte sommerleir for ungdom og voksne (450 deltagere) og sommerleir for barn (260 deltagere). I tillegg ble det arrangert en sommerleir for barn i Langesund (160 deltagere) og sommerleir for barn på Stord (170). Alle 4 leirene gikk knirkefritt med høy stemning og mye moro. Beste klubb ble Trondheim Taekwon-Do Klubb 37 38

20 6.7 Sommerleirene i Surnadal, Langesund og Stord 2009 Til sammen 1136 utøvere deltok på årets fire sommerleirer. Det er en bekreftelse på at dette er et attraktivt og godt tilbud. Nordmøre Folkehøyskole i Surnadal arrangerte sommerleir for ungdom og voksne (476 deltagere) og sommerleir for barn (270 deltagere). I tillegg ble det arrangert en sommerleir for barn i Langesund (170 deltagere) og sommerleir for barn på Stord (220). 6.8 Vinterleir på Gran Canaria 2008 og 2009 Hallgeir Betele, 6. Dan har arrangert vinterleir på Gran Canaria tidlig i januar både i 2008 og I 2008 var det 60 deltagere mens det i 2009 var 80 deltagere. Dette arrangementet har vist seg å være et populært tilbud med en fin kombinasjon av trening og ferie med sol og varme. 6.9 Sortbeltesamling Surnadal 2009 Etter flere års avbrekk ble det igjen arrangert en egen samling for sortbelter i Surnadal februar. Over 80 sortbelter fra hele landet deltok på en sosial helg med mye faglig påfyll. Instruktører var Master Per Andresen, Kjell Gunnar Polden, Roger Stokke og Gunnar Rugsveen. I tillegg holdt Hege Tvedt fra peak 22 et interessant foredrag om det å bryte personlige barrierer og ha fokus på god personlig utvikling Jentesamling God nok 2009 Det ble arrangert en samling hvor både deltagere og instruktører var jenter i Surnadal mars. Hensikten med samlingen var å gi en grunnleggende innføring i sparring og bryte ned frykten mange jenter har i en sparringssituasjon. Instruktører var Anja Bertelsen, Rita Sivertsvik og Linn Anita Lundager. Samlingen ble en stor suksess med 70 deltagere fra hele landet. 7. Nye Dan grader Antallet nye dan graderte utøvere reflekterer organisasjonens store aktivitet. Gratulerer til alle som har kvalifisert seg til en ny grad. Det har i denne perioden blitt gradert: 1. Dan 110 personer 2. Dan 29 personer 3. Dan 8 personer 4. Dan 6 personer GRADERTE TIL 1. DAN Navn Etternavn Graderingsdato Bjorn Bredesen Christine Hagatun Kanjana Tichaipanao Lise Fjell Lurens debruijn Mari Nordvik Kjartan Haug Are Loseth Morten Gronnesby Kristine Brandsegg Andreas Gjertsen Terje Hansen Madeleine Lind Anders Husøy Siv Skorstad May-Lene Strom Cecilie Torjussen Jon Firing Ingrid Hagelund Helge Tovslid Ole Helleland Kai Byberg Håvard Flage Pal Welin-Larsen Joar Dalheim Tore Solberg Raymond Tennøy Kristoffer Heggdal Marius Hansen Viktor Oen Clas Stavsien Sindre Turøy Sunniva Storemark Astrid Klove-Graue Mads Prestegard Dan Eide Daniel Bekken Jorgen Markhus Rune Johnsen Hauk Joakimsen Robert Lindbak Linn Lundager Trond Christensen Sigmund Hollerud Line Reiten Kristian Hokstad Camilla Olsen Priscilla Neeraas Harald Polden Eija-Irmeli Valikangas Vidar Angel Elisabeth Angel May-Liss Hallonen Anita Romsdal Kenneth Moe Odd Roseth Beate Karlsen Erlend Hovland Hans Heum Iselin Fjeldberg

21 Anders Herting Isabelle Schander Hans Haram Marianne Berdal Knut Berdal Hoda Christiansen Ruben Chadien Andreas Andestad Rita Holmberget Reidun Sletten Bjorn Baasnes Richard Raknes Morten Feiring Henrick-Emil Edvardsen Christopher Berglind Elias Baerdal Marius Flemmen Haakon Bergseth Trine Hammero Trude Mikkelsen Kurt Almaas Raymond Siiri Maria Mathisen Andreas Eggen Haavard Vatnan Lise Groennesby Kjell Roedal Thomas Karoliussen Sunniva Opsahl Marius Larsen Magnus Nilsen Magnus Lehn Nils-Olav Nesse Susann Karlsson Laila Knutsen Jens Mildestveit Alexander Dybvik Tormod Thuseth Per-Erik Gaustad Frank Skaanes Heidi Gulbrandsen Oystein Sandli Oystein Troean Magnus Sundelin Virinaya Shetelig Andreas Aune Tommy Eggen Mette Forsbergh Andreas Grong Roy Loevtangen GRADERTE TIL 2. DAN Navn Etternavn Graderingsdato Michael Magnussen Tor-Ivar Krogsaeter Monica Solheimdal Silje Mathiassen Therese Brekke Oyvind Rothing Andreas Skeie Sven Petterson Bjorn Jorgensen Stig Erlandsen Tina Bogen Espen Braaten Markus Larsen Robert Hammernes Stian Bringslid Jarle Skutle Carl-Erik Stinessen Kenneth Steinfinsboe Elin Jakobsen Daniel Hallanger Marie-Helena Ims Otto Heltne Jan-Tore Fure Irene Giskegjerde Cato Hoff Erlend Hovland Tony Leirivaara Brice Vallès Kristine Hille GRADERTE TIL 3. DAN Navn Etternavn Graderingsdato Gunnar Rugsveen John-Sverre Vik Kjetil Castell Christian Olsen Roy-Erilng Carlsen Aleksander Aronsen Nina Carlsson Kim-Harald Slydahl GRADERTE TIL 4. DAN Navn Etternavn Graderingsdato Sturle Halleraker Ole Hosen Roy Rolstad Roger Stokke Ove Glenjen Frode Steindal

22 8.0 Internasjonal aktivitet Internasjonalt instruktørkurs ITF Israel Den januar ble det arrangert internasjonalt instruktørkurs i Israel. Kurset ble ledet av Master Marano, Master Trajtenberg og Master Bos. Norske deltagere var Roy Rolstad, Torbjørn Helle Sørum og Stefan Gulbrandsen. 8.2 Viking Cup ITF i Skövde, Sverige Viking Cup ble arrangert i Skövde, Sverige april Over 400 deltagere fra hele 15 nasjoner deltok og deriblant 70 utøvere fra Norge. De norske utøverne var fra deler av stilartslandslaget samt regionslagene fra Øst- og Vestlandet. I tillegg stilte vi med 7 coacher og 4 dommere. Våre utøvere markerte seg sterkt og tok 6 gull, 8 sølv og 12 bronse Internasjonalt dommerkurs ITF i Køln, Tyskland Det internasjonale dommerkurset ble arrangert i Köln, Tyskland mars. Kurset ble ledet av lederen for den internasjonale dommerkomiteen, Master Alberto Katz 8. Dan fra Argentina. Kurset samlet 72 deltagere fra 23 nasjoner. Følgende instruktører deltok fra NTN seksjonen: Master Per Andresen, 7. Dan, Master Per Christian Garnæs, 7. Dan, Odd Arne Larsen, 6. Dan, Hallgeir Betele, 6. Dan,Snorre Edvardsen, 6. Dan, Hans Jørgen Helmersen, 6. Dan, Kent Tore Skagen, 5. Dan, Tore Ollestad, 4. Dan. 8.4 Internasjonalt instruktørkurs ITF Italia Den april ble det arrangert internasjonalt instruktørkurs i Italia. Kurset ble ledet av Master Marano, Master Trajtenberg og Master Bos. Norske deltagere var Master Per Andresen, Hallgeir Betele, Roar Andersen, Marcus Yang Larsen og Asbjørn Olsen. 8.5 Stilarts ITF EM Polen 2008 EM ble arrangert mai og Norge deltok med 10 seniorer og 4 juniorer. De norske utøverne markerte seg sterkt og tok hele 8 medaljer deriblant vårt første gull i et EM. Den norske delegasjonen ble ledet Master Per Andresen. Norske dommere var Master Per Christian Garnæs, Hallgeir Betele og Snorre Edvardsen. Coacher for det norske landslaget var landslagstrenerne Tom Helge Hansen og Arne Witzø. Stilartslandslaget tok følgende medaljer: Andreas Kristoffersen og Øyvind Røthing arrangert sparring jr. Gull Gunnar Rugsveen og Kim Slydahl arrangert sparring sr. Sølv Camilla Rolstad mønster sr. 3. Dan Sølv Arne Witzø mønster sr. 3. Dan Sølv Alexander Aronsen sparring 80 kg sr. Sølv Magnus Bjørgan spesialteknikk sr. Bronse Marielle Lind mønster jr. 1. Dan Bronse Per Einar Tande sparring +70 kg jr. - Bronse Swedish Open 4. oktober deltok 20 norske utøvere i Swedish Open i Ljungby. Det deltok ca 120 utøvere i mesterskapet. Tønsberg Taekwon-Do Klubb ble stevnets tredje beste klubb. 8.7 World Cup ITF i Riva del Garda, Italia Over 1300 deltagere fra 44 land deltok i World cup som ble arrangert oktober. Fra Norge deltok over 60 utøvere fra regionslagene og landslaget. Norge ble 7 beste nasjon med sine 5 gull, 7 sølv og 6 bronse. Den norske delegasjonen ble ledet av Master Per Andresen. Norske dommere var Master Per Christian Garnæs, Hallgeir Betele og Snorre Edvardsen. Følgende gullmedaljer: Lag mønster herrer Kim Slydahl senior mønster 2. Dan Øyvind Røhting junior mønster 2. Dan Christian Olsen senior sparring +80 kg Trine Hammerø junior mønster rødt belte 9. Internasjonal aktivitet Viking Cup ITF i Skövde, Sverige For 10 gang ble det arrangert Viking cup i Skövde, Sverige. Over 300 deltagere fra 13 land deltok og deriblant i overkant av 100 deltagere fra Norge. Vi kan konstatere at satsingen på regionslag har vært en stor suksess og vi tok hele 9 gull, 10 sølv og 27 bronse. 9.2 Internasjonalt instruktørkurs ITF New York, USA Ni medlemmer fra Oslo Øst Taekwon-do Klubb med Instruktør Roy Rolstad 4. Dan i spissen deltok på internasjonalt instruktørkurs i New York den mars. Kurset ble ledet av Master Marano, Master Trajtenberg og Master Bos. 9.3 Stilarts ITF EM Benidorm, Spania Europamesterskapet i ITF Taekwon-Do ble arrangert i Benidorm, Spania den april. Det norske stiartslandslaget hadde satt seg som mål å ta 10 medaljer og klarte det med glans ved å ta 11 medaljer inklusive en gull. Den norske delegasjonen ble ledet av Master Per Andresen. Norske dommere var Master Per Christian Garnæs, Hallgeir Betele og Snorre Edvardsen. Coacher for det norske landslaget var landslagstrenerne Vegard Iversen,Tom Helge Hansen, Roger Stokke og Arne Witzø. Stilartslandslaget tok følgende medaljer: Mønster herrer sr. 3. Dan Gull Arne Witzø Mønster damer sr. 2. Dan Sølv Anja Bertelsen Mønster damer sr. 1. Dan Sølv Rita Sivertsvik Mønster herrer sr. 1. Dan Bronse Dag Jomar Røsler Mønster damer jr. 1. Dan Bronse Marielle Lind Sparring herrer sr. -80 Bronse Thor Robin Harbak 44

23 Sparring damer sr. -52 Bronse Anja Bertelsen Lag spesialteknikk herrer Bronse Lag spesialteknikk damer Bronse Lag mønster herrer Bronse Lag mønster damer Bronse 9.4 Internasjonalt instruktørkurs ITF i Benidorm, Spania Hele 13 instruktører fra NTN deltok på det internasjonale instruktørkurset som ble arrangert i Benidorm september. Seniorer som deltok var Master Per Andresen, Master Per Chr. Garnæs, Hallgeir Betele, Kjell Gunnar Polden, Paul Mathiassen, Sturle Halleraker og Roger Stokke. Kurset ble ledet av Grand Master Marano, Grand Master Trajtenberg og Master Bos. 9.5 Stilarts ITF VM Mar del Plata, Argentina. VM i Argentina ble det definitive gjennombruddet for det Norske landslaget. Hele 750 deltagere fra 46 nasjoner deltok og Norge ble 9 beste nasjon med sine 2 gull, 1 sølv og 6 bronse. Til sammen reiste over 50 personer fra Norge inklusive supportere. Norge stilte med 19 utøvere, herav 2 juniorer. Leder for den norske delegasjonen var Master Per Andresen. Norske dommere var Master Per Chr. Garnæs, Hallgeir Betele og Snorre Edvardsen. Coacher for det norske landslaget var landslagstrenerne Roger Stokke og Arne Witzø, samt Gunnar Rugsveen og Truls Hotvedt. I tillegg var Odd Arne Larsen og Sturle Halleraker med i fra seniorgruppen. Kongress AETF Spania Kongress ITF Argentina I tillegg har Master Per Andresen vært formann i utviklingskomiteen i ITF og hatt flere møter i forbindelse med dette vervet. 12. NTN Taekwon-Do i skolen NTN Taekwon-Do er fortsatt linjefag ved Nordmøre Folkehøgskole. Linjefaget har i denne perioden hatt godt med elever, og er fremdeles det største linjefaget ved skolen. Hovedlæreransvaret har vært delt mellom Kjell Gunnar Polden og Paul Mathiassen og Alexander Aronsen fra høsten Gjesteinstruktør har vært Master Per Andresen. I tillegg er Taekwon-Do blitt valgfag på Høyskolen i Molde, samt på Fana Folkehøyskole. På vegne av seksjonsstyret Per Christian Garnæs /s/ Seksjonsleder Stilartslandslaget tok følgende medaljer: GULL - Stilartsverdensmester Elen Røkke, Mønster Damer 3. Dan GULL - Stiartsverdensmester Kim Slydahl, Mønster herrer 2. Dan SØLV Kristine Fjeseth, Sparring damer junior Mønster herrer 1. Dan Bronse Dag Jomar Røsler Mønster damer 1. Dan Bronse Sanna Often Arrangert sparring junior Bronse Marielle Lind Kristine Fjeseth Lag mønster herrer Lag mønster Damer Lag sparring herrer Bronse Bronse Bronse 10. Internasjonal representasjon ITF Master Per Andresen og Master Per Christian Garnæs har representert NTN på følgende internasjonale møter i 2008 og 2009; Kongress AETF - Polen Ekstraordinær kongress ITF Italia 45 46

24 ÅRSREGNSKAPER ÅRSREGNSKAP 2008 for Regnskap NKF samlet Tekst Note Regnskap 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Totalregnskap: Regnskap NKF samlet Balanse Prinsipper Noter til regnskap samlet Noter til balanse Økonomisk årsberetning Regnskap NKF samlet v.s. budsjett Noter til budsjettavvik Revisjonsrapport Kontrollkomiteens beretning Avdelingsregnskap: Regnskap NKFs fellesdrift Noter til regnskap fellesdrift Prosjektregnskap fellesdrift Regnskap NKF karate Noter til NKF karate Prosjektregnskap NKF karate Regnskap NKF taekwondo Noter til NKF taekwondo Prosjektregnskap NKF taekwondo Regnskap NKF taekwondo NTN Noter til NKF taekwondo NTN Prosjektregnskap NKF taekwondo NTN SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER Finansposter RESULTAT Forslag til disponeringer: Avsettes fri egenkapital Avsettes egenkapital toppidrett Avsettes egenkapital karate Avsettes egenkapital taekwondo WTF Avsettes egenkapital taekwondo NTN Belastes egenkapital jujutsu Avsettes egenkapital fleridrett Totalt Regnskap NKF jujutsu Noter til NKF jujutsu Prosjektregnskap NKF jujutsu Regnskap NKF fleridrett Noter til NKF fleridrett Prosjektregnskap NKF fleridrett 47 48

25 ÅRSREGNSKAP 2008 REGNSKAPSPRINSIPPER 1. Regnskapet for Norges Kampsportforbund er satt opp i samsvar med gjeldende forskrifter fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med bruk av Norsk Standard Kontoplan. I tillegg er alle konteringer knyttet opp mot avd./seksjoner og prosjekter. Det avleveres månedlige rapporter på prosjektnivå mellom forbundstingene. 2. Regnskapsføringen er i perioden ført etter regnskapsprinsippet (periodiserings-prinsippet). Det innebærer at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Dette er i samsvar med regnskapsbestemmelser for alle ledd tilsluttet NIF. 3. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk for å ivareta den informasjons- og sannhetsplikt som foreligger overfor omverden. 4. Årsresultatene pr. seksjon skal fremgå av hver seksjons regnskap på bunnlinjen og akkumuleres i balansen under egenkapital pr. seksjon, jmf. note 3 i balansen. GENERELLE NOTER TIL REGNSKAPET 1. Resultatet viser et overskudd på kr ,- som legges til egenkapitalen, herunder egenkapital avd./seksjoner. 2. Det er ikke utbetalt styrehonorar i perioden. 3. Lønn og annen godtgjørelse til forbundets generalsekretær er utbetalt med kr ,- for Det er gjennomført tapsavsetning for alle fordringer som er vurdert som usikre. 5. Leverandørgjelden ved regnskapsårets slutt gjelder primært NIF, Akilles forlag og Mysoft. All leverandørgjeld er imidlertid betalt i

26 Noter til NKF samlet NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 8) samt NKF sponsor Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender og talentutvikling MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingent fra klubbene) Lisensinntekter Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere og landslag Gebyrer manglende rapportering Interne overføringer innen toppidrett Diverse inntekter fellesdrift (VO-midler, Gjensidige andel overskudd, o.a.) Diverse inntekter taekwondo WTF Diverse inntekter karate Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf., aviser, o.a Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Diverse Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus og IT basiskostnader Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner Revisjon (inkl. MVA) Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) Utvikling medlemsadm. verktøy Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (adm., forbundsstyret, seksjonsstyrer, komiteer, int. repr., trenere/landslag, kurslærere, m.fl.) 7 Internreklame/artikler, convention (Tinget 2006 avholdt ,- pr. år 2007/2008 fra egenkapital til reklame.) 8 Kontingenter int. org., representasjonsgaver og premier (jf. avd. regnskap) Påmeldingsutgifter Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Noter til NKF balanse NOTE Tekst Tilgode fra leverandører (innbetalt i 2009) Kundefordringer (saldo i febr. 09: ,-) Avsetning tap på fordringer Bank ordinær Bank høyrente (overskuddslikviditet) Bank lisenskonto Bank skattetrekkskonto Avsatte tiltaksmidler/forbundsting Avsatte tiltaksmidler/karate seksjonen Egenkapital toppidrett Egenkapital karate Egenkapital taekwondo WTF Egenkapital taekwondo NTN Egenkapital jujutsu Egenkapital fleridrett Leverandørgjeld hvor NIF, Mysoft, Akilles forlag er de største (All leverandørgjeld er betalt i 2009) 18 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger Feriepenger Påløpt kostnad og forskuddsbetaling Medlemskontingent Kampsport Region Øst (utbetalt i 2009) Stipender enkeltutøvere Forskuddbetalt leverandør Skyldige fordringer Fakturert egenandel landslag (gjelder 2009) Tilskudd særkretser og klubber (jf. avd.regnskap) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. Kostnad ved AS avvikling

27 Norges Kampsportforbund Forbundsstyrets økonomiske årsberetning 2008 Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, wushu og jujutsu. NKFs virksomhet er å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Fremtidsutsikter Kampsportforbundet har klart å innrette seg i.f.t. NIFs strengere krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets virksomhet/aktiviteter. Den store utfordringen blir å verne om forutsigbare rammebetingelser på dagens nivå for fleridrettsforbund. Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra rustet til å møte fremtiden. Oslo, 6. mars 2009 NKF innbefatter seksjoner for h.h.v. karate, taekwondo (WTF/NTN), jujutsu og fleridretter. Gjennom forpliktende samarbeidsavtale med Bokseforbundet og Bryteforbundet forestår NKF også den adm. driften av felles trenerutvikling. I tillegg har NKF hatt samarbeidsavtale med 47 særforbund om klubb- og lederutvikling innenfor prosjektet Idrett & Ledelse som f.o.m videreføres via NIFs seksjon for kompetanse. NKF har også inngått samarbeidsavtaler med de fleste stilartsorganisasjonene i Norge. Den sentrale driften er lokalisert på Idrettens Hus, Ullevål. I tillegg hadde forbundet kampsportkretser/regioner i 2008, men disse avvikles f.o.m Regionalt ansatte situert på Osloidrettens Hus, Ekeberg, er flyttet inn til Ullevål. For øvrig har NKF et regionskontor i Bergen på Idrettens Hus i fylket. Forbundet hadde enkeltmedlemmer i 2008, men dette er foreløpige tall da Idrettsregistreringen ikke er avsluttet p.t. Det var totalt 9 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontorer (herunder midlertidige stillinger) og de samlede lønnsutgifter totalt for forbundet med trenere, kurslærere, o.a. var på kr ,-. Forbundsstyret har ikke tatt ut styrehonorar i Fortsatt drift Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Miljø Det arbeides kontinuerlig med å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen er klargjort i organisasjonsnormer/organisasjonshåndbok. Utover dette legges forbundets personalhåndbok til grunn. NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jmf. NIFs lov 2-4, både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte. Sykefraværet i 2008 var på 14 dager. NKFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskap 2008 viser et årsresultat på kr ,- mot kr ,- i fjor. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for årsregnskapet

28 Noter for budsjettavvik NKF samlet NOTE Tekst Avvik 19 Sponsoravtaler for enkeltutøvere utgjør budsjettavviket Tildelt mer tilskudd enn forventet, basert på NKFs søknad Hovedsakelig større kursinntekter og medlemsinntekter enn antatt Trener- leder- og klubbutvikling er norsk idretts og NKFs satsingsområder Merinntekter på tilskudd, jf. note 2, er nyttet i denne sammenheng. Utgiftssiden avspeiler satsingen relatert til godtgjørelse av kurslærere, klubbguider og veiledere samt trykksaker (kursadm. materiell). I tillegg er investering i NKFs medlemsverktøy belastet driften fremfor egenkapitalen. Til sammen gir dette det store budsjettavviket. 23 Satsingen som nevnt i note 4 har også gitt større reisekostnader Seksjonenes innkjøp av premier er større enn budsjettert. I tillegg er enkeltutøveres sponsoravtaler utgiftsført her som motpost, jf. note 1 25 Budsjettavviket skyldes hovedsaklig karate seksjonen som har fått mindre tilskudds søknader enn antatt, men er også gjeldene i.f.t øvrige avdelingsregnskap. 26 Skifte av forsikringsselskap førte til avregning av forsikringsperiode Videre er det budsjettert med store diverse kostnader i utgangspunktet, spesielt på toppidrett, da det var knyttet stor usikkerhet til utviklingsorientert ungdomsidrett. Kostnadene har funnet sin plass innenfor fellesdriften. 27 Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente)

29 57 58

30 AVDELINGSREGNSKAPER 2008 Noter til NKF fellesdrift NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 35) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender og talentutvikling MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingentandel toppidrett) Påmeldingsinntekter, egenandeler toppidrett Gebyrer manglende rapportering Interne overføringer innen toppidrett Diverse inntekter (VO-midler, Gjensidige andel overskudd, o.a.) Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf., aviser, o.a Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Diverse Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus og IT basiskostnader Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner Revisjon (inkl. MVA) Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) Utvikling medlemsadm. verktøy Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter, hovedsaklig landslagene (adm., forbundsstyret, komiteer, int. repr., trenere/landslag og kurslærere m.fl.) 34 Internreklame/artikler, convention (Tinget 2006 avholdt ,- pr. år 2007/2008 fra egenkapital til reklame.) 35 Kontingenter int. org. samt representasjonsgaver Påmeldingsutgifter landslag Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Tilskudd særkretser og sommerleir arrangør Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. kostnad ved AS avvikling Toppidrettsavd. pr. idrett er utskilt fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m

31 61 62

32 Noter til Karate NOTE Tekst Andel sponsoravtale Fighter Sport Kursinntekter Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Lisensinntekter Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere Diverse inntekter Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Datamaskiner/teknisk utstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Diverse Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Påmeldingsutgifter dommerkurs o.a. int Tilskudd til klubber Støtte til toppidrett/landslaget Diverse kostnader/stevneutgifter

33 Noter til Taekwondo WTF NOTE Tekst Andel sponsoravtale Fighter Sport Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Lisensinntekter Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere Diverse inntekter Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg., tlf Lokalleie, frakt Datamaskiner/teknisk utstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer Kontorutgifter, rekvisita, o.a Trykksaker, tidsskrifter/bøker o.a Diverse Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

34 Noter til Taekwondo NTN NOTE Tekst Andel sponsoravtale Fighter Sport Medlemsinntekter (andel forbundsavgift) Lokalleie Fremmedtjenester (kontorstøtte fra NTN) Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier

35 Noter til Jujutsu NOTE Tekst Andel sponsoravtale Fighter Sport Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Lisensinntekter Påmeldingsinntekter Lokalleie, trykksaker, tlf., o.a Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Utg. dommerkurs Tilskudd til klubber

36 Noter til Fleridrett NOTE Tekst Andel sponsoravtale Fighter Sport Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Lisensinntekter Påmeldingsinntekter/kurs Lokalleie, utstyrsgodtgjørelse dommere, o.a Honorar dommerkurs Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber

37 ÅRSREGNSKAP 2009 for Totalregnskap: Regnskap NKF samlet Balanse Prinsipper Noter til regnskap samlet Noter til balanse Økonomisk årsberetning Regnskap NKF samlet v.s. budsjett Noter til budsjettavvik Revisjonsrapport Kontrollkomiteens beretning Avdelingsregnskap: Regnskap NKFs fellesdrift Noter til regnskap fellesdrift Prosjektregnskap fellesdrift Regnskap NKF karate Noter til NKF karate Prosjektregnskap NKF karate Regnskap NKF taekwondo Noter til NKF taekwondo Prosjektregnskap NKF taekwondo Regnskap NKF taekwondo NTN Noter til NKF taekwondo NTN Prosjektregnskap NKF taekwondo NTN Regnskap NKF jujutsu Noter til NKF jujutsu Prosjektregnskap NKF jujutsu Regnskap NKF fleridrett Noter til NKF fleridrett Prosjektregnskap NKF fleridrett 73 74

38 Regnskap NKF samlet INNTEKTER Note Regnskap 2009 Regnskap 2008 Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER Finansposter RESULTAT Forslag til disponeringer: Avsettes "siste steget" Se komm. under fellesdrift! Belastes fri egenkapital Avsettes egenkapital karate Belastes egenkapital taekwondo WTF Belastes egenkapital taekwondo NTN Avsettes egenkapital jujutsu Belastes egenkapital fleridrett Totalt

39 Noter til NKF samlet NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 8) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingent fra klubbene) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere og landslag Diverse inntekter (VO-midler, Idrett og ledelse arbeid/utleie, Idrettsreiser) Diverse inntekter karate Diverse inntekter taekwondo WTF Diverse inntekter jujutsu Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) IT investering og utvikling Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (adm., forbundsstyret, seksjonsstyrer, komiteer, int. repr., trenere/landslag, kurslærere, m.fl.) 7 Internreklame/artikler Kontingenter int. org., representasjonsgaver og premier (jf. avd. regnskap) Påmeldingsutgifter Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Tilskudd særkretser og klubber (jf. avd.regnskap) Forsikringspremier

40 Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse kostnader/stevneutgifter Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. Kostnad ved AS avvikling Noter til NKF balanse NOTE Tekst Forskuddsbetaling til leverandører Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Bank ordinær Bank høyrente (overskuddslikviditet) Bank lisenskonto (OCR innbetalinger via NKFs medlemsverktøy) Bank skattetrekkskonto Fond fra Kampsport Region Vest (skal utbetales klubbene i vest) Egenkapital toppidrett Egenkapital karate Egenkapital taekwondo WTF Egenkapital taekwondo NTN Egenkapital jujutsu Egenkapital fleridrett Leverandørgjeld hvor Mysoft, Amex, NIF og flere hoteller er de største (All leverandørgjeld er betalt i 2010 med unntak av en faktura fra MySoft som er holdt tilbake p.g.a. manglende leveranse) 18 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger Feriepenger Påløpt kostnad og forskuddsbetaling Nedlegging kretser/regioner Stipender enkeltutøvere

41 Noter for budsjettavvik NKF samlet NOTE Tekst Avvik 19 Tildelt mer tilskudd enn forventet, basert på NKFs søknad Hovedsakelig større medlemsinntekter, egenandeler og påmeldingsinntekter enn antatt Merkostnadene er primært knyttet til investeringer i NKFs medlemsverktøy Arrangementsutgiftene har ikke blitt så store som antatt, spesielt regionalt Differansen skyldes merkostnader primært innen fellesdriften/landslagsvirksomheten Budsjettavviket skyldes hovedsaklig karate og taekwondo WTF seksjonenes klubbtilskudd Differansen skyldes primært revisjon av toppidrettsbudsjettet og kutting av utgifter

42 83 84

43 AVDELINGSREGNSKAPER 2009 Noter til NKF fellesdrift NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 33) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingentandel toppidrett) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter, egenandeler toppidrett Diverse inntekter (VO-midler, Idrett og ledelse arbeid/utleie, Idrettsreiser) Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) Investering og utvikling medlemsadm. verktøy, stevneadm. program og nettportal Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter, hovedsaklig landslagene (adm., forbundsstyret, komiteer, int. repr., trenere/landslag og kurslærere m.fl.) 32 Internreklame/artikler Kontingenter int. org. samt representasjonsgaver Påmeldingsutgifter landslag Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Tilskudd til klubber (integreringsprosjekt, klubbdrifthåndbok, m.m.) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse (forsikring lokaler, røntgen/fysio, m.m.)

44 36 Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. kostnad ved AS avvikling Toppidrettsavd. pr. idrett er utskilt fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m

45 Noter til Karate NOTE Tekst Sponsoravtale med Fighter Sport er omgjort til utstyrsavtale 0 38 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Kursinntekter Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Diverse inntekter (andel nordisk/web) Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Datamaskiner/teknisk utstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Diverse Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Internreklame/brosjyrer Premier Påmeldingsutgifter dommerkurs int Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

46 Noter til Taekwondo WTF NOTE Tekst Sponsoravtale med Fighter Sport er omgjort til utstyrsavtale 0 48 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere Diverse inntekter Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokalleie Datamaskiner/teknisk utstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer Kontorutgifter/rekvisita Trykksaker Diverse Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Påmeldingsutgifter dommerkurs int Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

47 Noter til Taekwondo NTN NOTE Tekst Sponsoravtale med Fighter Sport er omgjort til utstyrsavtale 0 57 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (andel forbundsavgift) Fremmedtjenester (bl.a. kontorstøtte fra NTN) Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd klubber

48 Noter til Jujutsu NOTE Tekst Sponsoravtale med Fighter Sport er omgjort til utstyrsavtale 0 64 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Diverse inntekter Lokal/matteleie, frakt, treningsutstyr Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Trykksaker, tlf. møter Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Påmeldingsutgifter, dommerkurs int Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

49 Noter til Fleridrett NOTE Tekst Sponsoravtale med Fighter Sport er omgjort til utstyrsavtale 0 72 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter/kurs Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Reise/repr. utgifter ved møter og aktiviteter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

50 Innkomne forslag til karate seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag til taekwondo WTF seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag til taekwondo NTN seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag til jujutsu seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag/saker Innkomne forslag til fleridrett seksjonsmøtet Innkomne forslag til forbundstinget Lovforslag til forbundstinget Krever 2/3 flertall i.h.t. NKFs lov 22 og markedsbestemmelsenes 1. Lovendringer må godkjennes av NIF for å kunne tre i kraft. Lovforslag 1 Forslagsstiller; Forbundsstyret Det foreslås at følgende tekst innlegges som siste ledd i NKFs lov 23: Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Begrunnelse: Dette er en harmonisering med NIFs basis lovnorm for særforbund/fleridrettsforbund og kan ikke fravikes. Etter endring vil 23 i NKFs lover lyde slik; 23 (Oppløsning) Forslag om oppløsning av NKF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NKF tilfaller forbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning Lovforslag 2 Forslagsstiller; Forbundsstyret Forbundsstyret foreslår endring av markedsbestemmelsene slik at disse blir i overensstemmelse med NIFs lover og bestemmelser. Endringsforslag fremgår med markeringer på neste side:

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund,

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 06.06.2010 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hilsningstaler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. september kl. 16:00-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud (Fra kl.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 Dato :Mandag 20. november 2006 Kl. :17.00 21.00 Sted : Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger DELTAKERE: Kjell Sivertsen Odd

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske

Detaljer

Konstituering forbundsting

Konstituering forbundsting Konstituering forbundsting Tingdirigenter: Anne-Britt Nilsen og Ulrik Opdal Sekretærer (referenter): Marthe Bøhler og Martin Kitel Tellekorps: Anne Cathrine Røste, Ingrid Bjordal, Bjørn Solberg og Daniel

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. Sak 1 2 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, OSLO DATO/ÅR: Fredag 7. desember 2007 kl. 16:00-18:30 Lørdag 8. desember 2007 kl. 13:00-15.30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 Sted: Park Inn Airport Hotell, Gardermoen Tid: Lørdag 8.desember 2012 kl. 13:00-15.30 Neste møte: 8.-9.februar i Stavanger DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004.

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Sak 1 Åpning President Marit A. Scheie åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger av generalsekretær.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tid: Lørdag 6.12.2014, kl. 12.30 15.45 Neste møte: 13.- 14. februar karate NM i Trondheim DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 05.09., kl. 12.30 15.30 Neste møte: 5. desember NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. desember kl. 16:30-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud Fra kl.

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering Sak 3 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene President Trond Berg åpnet møtet og ønsket

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 Sted: Clarion Bergen Airport Tid: Fredag 27.11.2015, kl. 18.00 21.00 Neste møte: 15.januar 2015 NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder Age

Detaljer

Seksjonsmøter og forbundsting 2012

Seksjonsmøter og forbundsting 2012 V I S K A P E R V I N N E R E Seksjonsmøter og forbundsting 2012 Lørdag 2. juni Søndag 3. juni Park Inn Airport Hotell, Gardermoen/Oslo Velkommen til det 25. ordinære forbundsting! 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer. Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 03 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16 TILSTEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 STED: Quality hotell Gardermoen DATO/ÅR: Fredag/lørdag 24.-25. aug. 2007 h.h.v. kl. 16:00-18:30 og 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER NORGES KAMPSPORT FORBUND Norges Kampsportforbund er det offisielle og samlende organet for kampsport i Norge. Medlemskap i NKF gir mange fordeler både for klubber og

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo Referat fra forbundsstyremøte nr. 07 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 9.-10. juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 Sted: Clarion Airport Hotell, Bergen Tid: Lørdag 25. mai 2013 kl. 11:00-14:30 Neste møte: Fre/lør 6.-7. sept. 2013 i Tustna, Kristiansund DELTAKERE: Leder Varamedlem

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 01 2006-2008 STED: Rica Hotell, Oslo DATO: Lørdag 26. august 2006 KL. 13.00-16.30 DELTAKERE: Kjell Sivertsen Odd Arne Hagen Vigdis Nerheim Harald Bauck Ingrid

Detaljer

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND Vedtatt 15.12.1973 med endringer senest av 03.06.2012. Godkjent av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) den 02.07.2012. Tilsluttet NIF som utvalg

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016 Sted: NKF lokaler på Ullevål Stadion Tid: Fredag 29.05. kl.18.00 21.30; lørdag 30.05. kl. 10.00 14.30 Neste møte: 5. September Gardermoen, Oslo DELTAKERE: Leder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 17. oktober 2008 kl. 18:00-21:00 Lørdag 18. oktober 2008 kl. 08:00-10:00 (Fellesmøte med karate styret kl. 10:00-12:00)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: fredag 29. nov. kl. 18.00-21.30 + lørdag 30. nov. kl. 09.00-15.00 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 13 2010/12 Sted: Tid: Neste møte: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo Fredag 2. mars. kl. 1800 21:00 og Lørdag 3. mars kl. 09:00 13:00 Torsdag 8. mai (tlf. møte) DELTAKERE:

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 Sted: Tid: Neste møte: Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Fredag 6. sept. kl. 18-21 og Lørdag 7. sept. kl. 09-13 6. des. kl. 16:00 i.f.m. ledermøtet DELTAKERE:

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Tid: Fre-lør 9.-10. oktober 2015 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen

Detaljer

Jessica B. Stenholm Styremedlem Sverre Andreassen Styremedlem. Møtereferat fra møte 7. februar ble godkjent og underskrevet.

Jessica B. Stenholm Styremedlem Sverre Andreassen Styremedlem. Møtereferat fra møte 7. februar ble godkjent og underskrevet. Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 5 Dato 4. april 2006 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-19:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Tone Hansen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag 17. sept. 2004 kl. 18-22 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Stig Ove Ness Solveig Engbakk Kjell Sivertsen

Detaljer

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414 Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 12. mai 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre

Detaljer

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Referat fra karate møte nr. 7 2016/2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Deltakere: Nestleder Varamedlem Varamedlem Fra administrasjonen: Sportssjef

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008

REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008 REFERAT FRA LEDERMØTE i JUJUTSU 2008 Dato: Lørdag 25. søndag 26. oktober 2008 Sted: Rica Hotell Helsfyr, Oslo Tilstede: Alf K. Eilertsen Linda Walbeck Olsen John Arild Birkeland Johnny Andersson Hans Petter

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14

REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14 REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 12. juni 2013 kl 21:15 22:50 Neste møte: 21. september 2013, Sted ikke bestemt DELTAKERE: Seksjonsleder Terje Kårstad Nestleder Anne

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Utviklingsplan for kvinner og ungdom

Utviklingsplan for kvinner og ungdom Utviklingsplan for kvinner og ungdom og menn, ungdom og voksne sammen skaper vi vinnere! Innledning Juni 2016 ble ny Langtidsplan vedtatt på forbundstinget. En av hovedstrategien er blant annet satsing

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 03 08/10

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 03 08/10 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 01 2012-2014

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 01 2012-2014 REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 0 202-204 Sted: ParkInn, Gardermoen Tid: 08.09.202 kl. :00 6:00 Neste møte: 0..202 kl. TBA Forutsetter tilstrekkelig antall Styremedlemmer DELTAKERE: Styreleder Kårstad

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 11 2006/2008 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO DATO/ÅR: Fredag og lørdag 14.-15. mars 2008 h.h.v. kl. 18:00-21:15 og 09:00-14:00 DELTAKERE: Trond Berg Øyvind Andreassen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag/lørdag 3.-4. desember 2004 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Stig Ove Ness Solveig Engbakk Kjell Sivertsen

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 Sted: Radisson Blu, Krakow Tid: Lørdag 5. desember 2015 kl. 09:00-15:15 DELTAKERE: President Trond Berg 2. visepresident Øyvind Andreassen Styremedlem Line Gulbrandsen

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Fredag 28. nov. 2003 kl. 18.00 og lørdag 29. nov. kl. 09.00. DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 Sted: Tid: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 27.02 kl. 18:00-21:00 og lørdag 28.02 kl. 09:00-12:00 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2006/2008 STED: Rica Hotel Oslo DATO: 25. august kl. 16:00-19:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Åshild Stenevik Line Gulbrandsen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 1. 2010/2012

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 1. 2010/2012 REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR.. 00/0 Sted: Rica Tid:.09.00 kl. :00 8:00 Neste møte: 7. oktober kl. :00 Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Tore Johansen (TJ) Erling Mytting (EM) Ingvild

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion Tid: Fredag 28.febr. kl. 18:00-21:00 og Lørdag 1. mars kl. 09:00-13:00 Neste møte: Fredag 2. mai + lørdag 3. mai 2014 DELTAKERE:

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Dag-Henning Johannesen 1. Varemedlem. Saksliste og innkalling godkjent

Dag-Henning Johannesen 1. Varemedlem. Saksliste og innkalling godkjent Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 02 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 19. september 2004, kl. 10-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne Sofie Skaufel Styremedlem Geir Gilje

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 STED: Rica hotell Gardermoen DATO: 3.-4. mars 2006 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Rune Ingebrigtsen Line Gulbrandsen Pål

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 5 2008/2010 STED: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo DATO/ÅR: Fredag 6.mars 2009 kl. 18:00-21:00 Lørdag 7. mars 2009 kl. 09:00-15:00 (Fleridrettsmøte parallelt begge

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014 Sted: Telefonstyremøte Tid: 06.04. 2013 kl.1200-1330 Neste møte: Ikke avklart enda DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Svein Olav Rui Bjørn Sulen

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer