Seksjonsmøter og forbundsting 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjonsmøter og forbundsting 2012"

Transkript

1 V I S K A P E R V I N N E R E Seksjonsmøter og forbundsting 2012 Lørdag 2. juni Søndag 3. juni Park Inn Airport Hotell, Gardermoen/Oslo Velkommen til det 25. ordinære forbundsting! 1

2 Innholdsfortegnelse Side Resultatregnskap 2011 med noter Velkommen 3 - Oversikt 71 Program 3 - NKF samlet 72 Representanter 4 - Balanseoppstilling 73 Forretningsorden 4 - Regnskapsprinsipper 74 - Noter til NKF samlet og balanse Endelig sakliste 5 - Økonomisk beretning For seksjonsmøtene 5 - NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) For forbundstinget 5 - Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning 83 Oversikt tillitsvalgte 6-8 Avdelingsregnskaper Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Tingberetninger Karate m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra forbundsstyret Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra karate styret Taekwondo NTN m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra jujutsu styret Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra fleridrett styret Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra taekwondo WTF styret Tingberetning fra taekwondo NTN styret Innkomne forslag og lovendringer Til seksjonsmøtene Resultatregnskap 2010 med noter Til forbundstinget (lovsak 1 s. 101, lovsak 2 s. 122) - Oversikt 43 - NKF samlet 44 Kontingenter/avgifter Balanseoppstilling 45 - Til seksjonsmøtene Regnskapsprinsipper 46 - Til forbundstinget Noter til NKF samlet og balanse Økonomisk beretning Langtidsplan og budsjetter NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) Langtidsplan Revisjonsberetning Langtidsbudsjett NKF samlet Kontrollkomitéens beretning 55 - Langtidsbudsjett fellesdrift Avdelingsregnskaper Langtidsbudsjett karate Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwondo WTF Karate m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwondo NTN Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett jujutsu Taekwondo NTN m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett fleridrett Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Forslag til statsaut. revisor 151 Innstilling fra valgkomitéene Vedlegg til orientering Organisasjonsutvikling Toppidrettsrapport Lov for Norges Kampsportforbund

3 Velkommen til Norges Kampsportforbund (NKF)s seksjonsmøter og forbundsting 2012! Årets forbundsting er det 25.te i rekken av ordinære forbundsting siden forbundet ble tatt opp som utvalg (den gang Norges Karate Forbund) i Norges Idrettsforbund i Etter at forbundet ble seksjonert i 1992 har det vært to-årige tingperioder. Program Lørdag 2. juni (seksjonsmøter) Kl. 12:00 Kl. 13:00* Kl. 14:00* ca. 17:00 Kl. 19:00 ca. 23:00 Lunsj Registrering Seksjonsmøter, åpning ved leder Bankett m/underholdning * Taekwondo NTN seksjonen starter møtet kl. 15:30 med registrering fra ca. kl. 14:30. Søndag 3. juni (forbundsting) Kl. 09:00 Kl. 10:00 ca. 13:00 Kl. 13:00 14:00 Kl. 14:00 ca. 17:00 Innsjekking/registrering Forbundsting, åpning ved President Lunsj Forts. forbundsting Kaffe/te pauser underveis 3

4 Representanter Ifølge NKFs lov 11 møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra klubber etter følgende skala (ved flere delegater må begge kjønn være representert): For medlemstall til og med 100: 1 representant For medlemstall fra 101 t.o.m. 200: 2 representanter For medlemstall over 200, 3 representanter Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett (innenfor eget arbeidsområde) møter: a) Lederne i de tingvalgte komiteer/utvalg, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor. Seksjonsstyremedlemmene samt generalsekretæren har møte- og talerett. Stemmerett Alle medlemsklubber tilknyttet Norges Kampsportforbund har stemmerett dersom følgende betingelser er oppfylt (NIFs lov 2-5 og 10.4); Klubben må ha vært tilsluttet NIF og NKF i seks måneder Medlemskontingent må være betalt Representanten til tinget må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned og ikke skylde kontingent Representanten må være valgt på klubbårsmøte, alt. må styret ha fått fullmakt til å utnevne denne Forretningsorden 1) Forbundsting med seksjonsmøter ledes av valgt(e) dirigent(er). Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er). 2) Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 3 minutter første gang, 2 minutter andre og tredje gang. 3) Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 4) Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de inntegnede talere. 5) Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbakeog nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som NKFs lov fastsetter. 7) Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Forbundsstyret foreslår hvilket medlemsgrunnlag som skal legges til grunn for beregning av antall representanter med stemmerett pr. klubb. Forbundstinget skal behandle forslaget ved oppstart av tinget. Medlemsgrunnlaget pr er lagt til grunn for beregning av antall representanter til seksjonsmøter og forbundsting på samme måte som for tidligere år. 4

5 Sakliste seksjonsmøter 1. Åpning ved seksjonsleder 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigenter, sekretærer, tellekorps) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen 3. Behandle beretning for seksjonen 4. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand 5. Behandle innkomne forslag/saker 6. Fastsette evt. kontingent og avgifter 7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 8. Velge: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 9. Avslutning Sakliste forbundsting 1. Åpning ved President 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigenter, sekretærer, tellekorps) Valg av 2 tingrepresentanter til å undertegne tingprotokollen 3. Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene 4. Behandle beretning for NKF 5. Behandle NKFs regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag/saker 7. Fastsette kontingenter og avgifter 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 9. Engasjere statsaut./reg. revisor til å revidere forbundets regnskap 10. Velge: a) President samt 1. og 2. visepresident b) 2 styremedlemmer c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet i.h.t. de krav som følger av organisasjonens regelverk h) Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer 11. Avslutning 5

6 Tillitsvalgte valgt/godkjent av forbundstinget 2010 Forbundsstyret President Trond Berg Tøyen taekwondo klubb 1. visepresident Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb 2. visepresident Øyvind Andreassen Bergen karate klubb Styremedlem Anne Cathrine Røste Oslo Mudo Klubb Styremedlem Vigdis Nerheim Lura Karate Klubb Styremedlem Kjell Sivertsen Seiken karate klubb (også seksjonsleder karate) Styremedlem Tore Johansen* Taekwondo Team Heimdal (også seksjonsleder taekwondo WTF) Styremedlem Per Christian Garnæs Asker NTN Taekwondo Klubb (også seksjonsleder taekwondo NTN) Styremedlem Terje Kårstad Stavanger ju jitsu klubb (også seksjonsleder jujutsu) Styremedlem Rune Ingebrigtsen Bergen wushu klubb (også seksjonsleder fleridrett) * Fra mars 2011 overtok Erling S. Mytting som seksjonsleder taekwondo WTF og styremedlem i forbundsstyret. Valgkomité Leder Vegard Iversen Bergen NTN taekwondo klubb Medlem Kirsten Fosse Ask Seiken Karate Klubb Medlem Terje Førsund Øvre Romerike Budo Senter Medlem Åshild Stenevik Sentrum Ju jitsu Klubb Medlem Rolf Rasmussen Løvstakken Wushu Klubb Kontrollkomite Leder Elin Maageng Jakobsen Tønsberg NTN Taekwondo Klubb Medlem Jon Helge Hammersland Bergen Karate Klubb Medlem Jørgen Botnan Bærum NTN Taekwondo Klubb Varamedlem Trond Sekkingstad Bergen Vest Kampsportklubb Varamedlem Åshild Stenevik Sentrum Ju jitsu Klubb Representanter til møter i overordnete org.ledd Styret fikk fullmakt på forbundstinget til selv å foreta oppnevnelser etter behov.. Antall særkretser/regioner: 0 Antall medlemsklubber: 408 6

7 Seksjonsstyret karate Leder Kjell Sivertsen Seiken karate klubb Nestleder Odd Arne Hagen Karate Akademiet Styremedlem Harald Bauck Lyderhorn karate klubb Styremedlem Svanhild Sunde Trondheim Karate klubb Styremedlem Ingrid B. Dalheim Fana Karateklubb Varamedlem Vigdis Nerheim Lura Karateklubb Varamedlem Jan Magnus Davidsen Rana Karate klubb Valgkomité Leder Håkon Fredriksen Tiger Karate klubb Medlem Kirsten F. Ask Seiken Karate klubb Medlem Øyvind Westrheim Bergen Karate klubb Varamedlem Åsmund Pedersen Nordnes Karate klubb Seksjonsstyret taekwondo (WTF) Leder Tore Johansen Taekwondo Team Heimdal Nestleder Erling Svanberg Mytting Oslo Taekwondo klubb Styremedlem Lillian Fossum Hwarang Drammen Styremedlem Ingvild Wølstad-Knudsen Skedsmo Tan Gun Taekwondo klubb Styremedlem Morgan Nygård Steigen Taekwondo klubb Varamedlem Khalique A. Rana Grorud Taekwondo klubb Varamedlem Odd Arne Ostuft Lofoten Taekwondo klubb Valgkomité Leder Terje Førsund Øvre Romerike Budosenter Medlem Janne H. Viddal NTNUI Taekwondo Medlem Roar Kristoffersen Vågen Taekwondo klubb Varamedlem Sissel Rasmussen Kiap Taekwondo klubb Seksjonsstyret jujutsu Leder Terje Kårstad Stavanger Ju jitsu klubb Nestleder Eva Andersson Trondheim Ju Jitsu klubb Styremedlem Ivar Kjerstad Kristiansand Ju jitsu klubb Styremedlem Arne Martinsen Trondheim Ju jitsu klubb Styremedlem Anne U. Søvik Bjørndal IF - Jujutsu Varamedlem Olav Kvitastein Sentrum Ju jitsu klubb Varamedlem Elisabeth Diaz Haugesund Jujutsu klubb Valgkomité Leder Åshild Stenevik Sentrum Ju jitsu klubb Medlem Tore Bigseth Ålesund Ju jitsu klubb Medlem Unni Stangnes Trondheim Ju jitsu klubb Varamedlem Thorvald Nilsen Sentrum Ju jitsu klubb Tillitsvalgte oppnevnt av forbunds- og seksjonsstyrer fremkommer av årsmeldingene for tingperioden! 7

8 Seksjonsstyret taekwondo (NTN) Leder Per Christian Garnæs Asker NTN Taekwon-do klubb Nestleder Line Gulbrandsen Værnes NTN Taekwon-do klubb Styremedlem Søren Engelschiøn Bærum NTN Taekwon-do klubb Styremedlem Snorre Edvardsen Lier NTN Taekwon-do klubb Styremedlem Mona Berg Larsen Bergen NTN Taekwon-do klubb Varamedlem Hallgeir Betele Christiania NTN Taekwon-do klubb Varamedlem Elen Røkke Trondheim NTN Taekwon-do klubb Valgkomité Leder Vegard Iversen Bergen NTN Taekwon-do klubb Medlem Elin Maageng Jakobsen Tønsberg NTN Taekwon-do klubb Medlem Hallgeir Betele Christiania NTN Taekwon-do klubb Varamedlem Sturle Halleraker Troll NTN Taekwon-do klubb Seksjonsstyret fleridrett Leder Rune Ingebrigtsen Bergen Wushu klubb Nestleder Inger Wold Romerrike Aikido klubb Styremedlem Amanda Carduso Sentrum Capoeira klubb Styremedlem Johannes Ibel Oslo Kyudo Kyokai Styremedlem Per-Bjarne Ravnå Bodø Tai Chi Chuan klubb Varamedlem Kari Kolltveit Kristiania Kenjutsu klubb Varamedlem Kyrre Pedersen Oslo Kendo klubb Valgkomité Leder Rolf Rasmussen Løvstakken Wushu klubb Medlem Anna Norvell Afrobras. kultur- og capoeira klubb Medlem Ida Alexandra Claussen Oslo Kungfu klubb Varamedlem Tor Korneliussen Bodø Tai Chi Chuan klubb Administrasjonen Generalsekretær Trond A. Søvik Regnskapsfører Ann Hoffmann Sportssjef Dag Jacobsen Sportskoordinator Helle Borgen Utviklingskonsulent Martin Kitel Utviklingskonsulent (80%) Henrik Hunstad Sportskonsulent Bjørn Solberg Sportskonsulent Robert Hamara Sportskonsulent Kurt-Jarle Niltveit Sportskonsulent Marthe Bøhler Informasjons- og markedskoordinator Torunn Bodin Medlemskonsulent Daniel Sønstevold Norges Kampsportforbund står tilsluttet; Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) World Karate Federation (WKF) og European Karate Federation (EKF) World Taekwondo Federation (WTF) og European Taekwondo Union (ETU) International Wushu Federation (IWuF) og European Wushu Federation (EWuF) Ju-jitsu International Federation (JJIF) og Ju-jitsu European Union (JJEU) International Kendo Federation (IKF) og European Kendo Federation (EKF) 8

9 Forbundsstyrets beretning for tingperioden Innledning Norges Kampsportforbund (NKF) ble stiftet i 1973 og tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som utvalg i 1976, den gang som Norges Karate Forbund. NKF er et ungt forbund innen idrettsbevegelsen, men våre asiatiske kampsporter har svært gamle røtter og lange tradisjoner. NKF er et fleridrettsforbund med tilknytning til fem internasjonale særforbund, etter at kendo ble tilsluttet i Vi har et stort mangfold av kampsporter/stilarter og en rekke konkurransefrie og konkurranserettede aktiviteter i organisasjonen. Kampsport stigmatiseres i mediene på mange måter og noen forbinder dessverre kampsport med negative forhold. Å bygge et godt og troverdig omdømme har derfor vært viktig for forbundsstyret som har igangsatt en rekke tiltak i denne sammenheng som beskrives senere under organisasjonssaker og -utvikling. Å ta vare på og videreutvikle rammebetingelsene har også preget styrets arbeid. Det er viktig å bygge tillit og lojalitet hos klubbene i.f.t. rapportering av medlemmer, graderinger og aktiviteter i NKFs medlemssystem samt til å utnytte systemet bedre ved bl.a. vervefunksjonen for enkeltmedlemmene. Styret har også i denne tingperioden opprustet medlemssystemet, avholdt opplæring på møter, kurs og gjennom brukermanualer, support og FAQ side på nett. Om flere klubber i tillegg velger å benytte betalingsløsningen kan dette bidra til at klubbene blir bedre rustet til å møte konkurransen fra kommersielle aktører. I tillegg gir det NKF bedre rammer for videreutvikling av medlemssystemet, til beste for klubbene og deres ønsker. Stilartsgruppene er også inkludert i medlemssystemet slik at alle graderinger kan kvalitetssikres. I 2012 tilbys gratis brukerkurs pr. klubb med svært god oppslutning. 9 NKF mottar spillemidler og offentlige midler som skal brukes til å realisere statlige mål. Forbundsstyret har erkjent og hensyntatt disse føringene, uten at dette har kommet i konflikt med egne tingvedtatte mål og ønsker. Til dette forbundstinget legger styret frem en ny langtidsplan som bygger på NIFs siste vedtatte idrettspolitiske dokument (IPD) fra NKF utgjør hovedkanal for rapportering/ dokumentasjon av kampsportenes samlete aktivitet til NIF/Kulturdepartementet. For å gi et riktig bilde av norsk kampsport er det en fordel at utenforliggende stilartsgrupper o.a. deler aktivitetsdokumentasjon med NKF. Gjennom samarbeidsavtaler med stilartsgrupper kan dette balanseres. Det er inngått flere samarbeidsavtaler i.l.a. tingperioden samt at det er avholdt 2 ledermøter med stilartene. Forbundsstyret opplever samarbeidet med stilartene som nært og godt og med gode muligheter for gjensidig påvirkning også mellom seksjoner og stilarter. Forøvrig har styret også forberedt saker som bl.a. lovrevisjon til tinget, basert på endringer i NIFs lov på siste idrettsting samt justering av lovteknisk brist i.f.t. konsekvenser av forbundsstyrets instruksjonsmyndighet. Møter, komitéer, o.a. Forbundsstyret har avholdt 3 ledermøter i tingperioden med alle seksjonsstyrene. Presidentskapet har forberedt alle forbundsstyremøter og ledermøter sammen med generalsekretær og sportssjef. Forbundsstyret har (i skrivende stund) avholdt 14 styremøter i tillegg til ovennevnte ledermøter. Styret har i perioden behandlet 47 orienteringssaker, 58 diskusjons- og vedtaksssaker og fattet 76 vedtak. Møteprotokollene har blitt offentliggjort på NKFs Internettsider fortløpende etter styreintern godkjenning. I tillegg til nevnte ledermøter har forbundsstyret også oppfordret til og initiert ledermøter på seksjonsnivå. Forbundsstyret har oppfattet møtearenaene som viktige for å oppnå involvering og inkludering og møtene har også vært gode indikatorer og korrektiver. Første ledermøte i tingperioden har tradisjonelt vært brukt til en introduksjon og opplæring i forbundsdrift for medlemmene i de ulike styrene. Det var intet unntak for ledermøtet september Her fikk seksjonene også en mal til årsplan som bygget på NKFs langtidsplan. Seksjonsstyrene har i perioden blitt utfordret av forbundsstyret til å arbeide med sin årsplan og innholdet i den.

10 På møtet desember samme år ble det bl.a. presentert resultater fra medlemstilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført på høsten. Noen av konklusjonene var at medlemmene er svært fornøyde med sine instruktører/trenere samt at forbundet har en utfordring på informasjonssiden. For øvrig ble etiske utfordringer tatt opp samt rekruttering. På møtet des stod medlemssystemet i fokus med work-shop i.f.t. både stilartsmodul og klubbenes medlemselementer. Dette ble svært godt mottatt. Forbundsstyret har nedsatt toppidrettskomite og IKT rådgiver for tingperioden samt enkelte mer tidsbegrensete komiteer og prosjektgrupper. I tillegg har flere styremedlemmer fått tildelt oppfølgingsoppgaver i.f.t. fokusområder. Det har blitt nedsatt prosjektgrupper for etisk kodeks, logo/profil samt komite for utredning av kongepokalfordeling internt. I starten av perioden ble også Ove Gusevik benyttet som anleggspolitisk rådgiver. Forbundsstyret retter en takk til ham og alle andre som har bidratt i ulike oppgaver. Representasjon og internasjonalt arbeid Ifølge NKFs lover skal forbundsstyret følge med i den internasjonale utvikling og arbeide for god internasjonal kontakt og utvikling. Styret skal også oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser. I praksis ledes det internasjonale arbeid av hver enkelt seksjon, under overoppsyn av forbundsstyret ved Presidenten. Det er som vanlig Presidenten som har fått fullmakt og myndighet til å delegere representasjonsoppdrag i tingperioden. Fleridrettsseksjonen har innstilt overfor forbundsstyret å melde NKF inn i de internasjonale særforbund for hhv. kendo, aikido og kyudo, noe forbundsstyret har bifalt. NKF har fått medlemskap i International Kendo Federation/European Kendo Federation i Når det gjelder aikido og kyudo har NKF etablert en dialog med de utenforliggende grenforbund om saken. Gjennom de internasjonale medlemskap har NKF en forpliktelse til å delta internasjonalt, både i.f.t. landslagsrepresentasjon, dommere og representanter til kongresser. Forbundsstyrets toppidrettskomite (TIK) består av fagfolk fra de enkelte seksjoner samt Olympiatoppen/Norges idrettshøgskole. Sportssjef avlegger rapport til TIK og avstemmer viktige forhold som uttakskriterier 10 o.a. I denne tingperioden har bl.a. toppidrettslokaler, forberedelsesarbeidet til OL kvalikene og prosjekt Rio 2016 stått sentralt. Dessverre klarte vi ikke kvalifikasjonskravene til OL denne gangen innen taekwondo, så nå er det 2016 som gjelder. Presidenten har bistått seksjonene og representert NKF i tingperioden ved følgende anledninger; Idrettstinget 2011 Møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Møter i Forumet for fleridrettsforbund (FFF) NM i taekwondo WTF 2011/2010 NM i taekwondo NTN 2011/2010 NM i karate 2012/2011 Presidentskapet har videre representert NKF ved flere anledninger; Idrettsgallaene 2012/2011 NM i taekwondo NTN 2011 NM i wushu 2011 Utvalgte idrettskretsting JKA jubileum Master Cho Won Sups 60-års dag Styremedlemmer/seksjonsrepresentanter har for øvrig vært representert på følgende; Anne Cathrine Røste: Idrettstinget 2011 Anne Cathrine Røste: NM taekwondo WTF 2011 Kjell Sivertsen: EM karate 2012, Tenerife Kjell Sivertsen: EM karate 2011, Zurich Kjell Sivertsen: VM karate 2010, Beograd Odd Arne Hagen: Nordisk karate 2012, Kristianstad Odd Arne Hagen: Nordisk karate 2011,Tampere Erling S. Mytting, ETU kongress 2011 Erling S. Mytting, Møte med ETU rådsmedlemmer under Sr. EM i Manchester 2012 Khalique Rana, WTF VM og kongress 2012, Sharm Al Sheik Khalique Rana, WTF VM og kongress 2011, Korea Khalique Rana, 1. EM Para Taekwondo 2011, Moskva Per Chr. Garnæs: NM taekwondo ITF 2011/2010 Line Gulbrandsen; NM taekwondo ITF 2011/2010

11 Oversikt over nåværende int. representanter; World Karate Federation (WKF) European Karate Federation (EKF) European Karate Federation (EKF) Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer wushu Int.dommer Jujutsu Int. dommer Jujutsu Gunnar Nordahl, styremedlem Gunnar Nordahl, 1. visepresident Robert Hamara, medlem Dommerkomite Stig Ove Ness, 2nd class Sigvald Martinsen, 2nd class Johnny Ødeving, 3rd class Asle Fredriksen, 3rd class Janne Viddal, 3rd class Olav Arne Gilstad, 3rd class Terje Choi Førsund, 3rd class Roar Kristoffersen, 3rd class Johnny Ødeving, 3rd class Stig Ove Ness, 3rd class Jostein Ekre, 3rd class Thomas Jensen, 3rd class Knut Olav Brecke, 3rd class Erling Svanberg Mytting, P-class Robert Hamara, WKF Karate Referee Kjell G. Jacobsen, WKF Karate Referee Erik Støen, EKF Kumite Referee B Stig Kristiansen, EKF Kumite Judge B, Kata Judge B Toril Brunsvik, EWUF sanshou Hans Petter Skolsegg, World B Kjartan Gifford, Continental A Informasjon og markedsføring Som en konsekvens av medlemsundersøkelsen høsten 2010 ble det tilsatt en informasjons- og markedskoordinator i februar 2011 som har jobbet med NKFs profil- og informasjonsstruktur, noe som bl.a. har relatert i endret struktur på nettsidene, samt kjøreregler for bruk av web, Facebook, e-post o.a. Stillingen har senere blitt endret til medlemskonsulent hvor informasjon, support og medlemsservice er de viktigste elementer. avlesning via kort eller/og mob.tlf. for registrering av treningsfremmøte, stevner, kurs o.a. På sikt kan det også bli aktuelt med integrasjon med Mammut regnskap. Forbundet har i tingperioden mistet noen barteravtaler med h.h.v. CM Sport (konkurs) og Xtreme sport, samtidig som nye leverandøravtaler på andre felt har blitt prøvd ut med AlfaCare og etablert med NetCom. Det er imidlertid et krevende marked å få sponsorater i. Forbundets profil er for svak, men dette har forbundsstyret begynt å ta tak i med endring av logo og profil, jf. info under organisasjonssaler og -utvikling. Fighter Sport har vært hovedsamarbeidspartner også denne tingperioden og sammen har vi avholdt Fighter Convention Styret retter en særlig takk til Fighter Sport AS for samarbeidet i denne tingperioden og håper dette vil bli videreutviklet i årene som kommer. Økonomi og forsikring NKF har hatt en sunn og god økonomi i tingperioden, med et relativt stort overskudd spesielt i 2010 men også i 2011 som har forsterket egenkapitalen. Det vises forøvrig til egne økonomiske årsberetninger for begge årene. NKF utdelte ca. kr. 1,7 millioner i tilskudd til klubber i.l.a. denne tingperioden. Dette kommer i tillegg til tilskudd fra NIF/idrettskretser o.a., så det lønner seg å ta jobben med å orientere seg i tilskuddsjungelen. Det kan bokstavelig talt gi valuta for klubbenes medlemskap! NKF har en egen nettside hvor vi har samlet alle tilskuddsordninger, og denne har nå blitt en referanse for bl.a. håndballforbundet, jf. ; Forbundets satsing på klubbutvikling gjennom bl.a. medlemssystemet har fortsatt også denne tingperioden. I tillegg er stevneadministrasjonssystem anskaffet og tatt i bruk fra årskiftet 2011/12 med terminliste og påmeldingsdel. Dette bidrar også til bedre informasjonsflyt. Fra høsten er det planlagt innfasing av siste del av stevneadministrasjonsprogrammet med driftssystem under stevnet med trekningslister, resultatservice, o.a. IKT rådgiver Pål Erik Hansen har bidratt med innspill og idéer til videreutvikling av medlemssystemene, herunder har forbundsstyret vedtatt å etablere en basisversjon og en fullskalaløsning av systemet i.l.a Det er også under nærmere vurdering å anskaffe program med Forbundsstyret vedtok å opprette et NUF registrert selskap for å importere treningsklær og medaljer. Ved tapet av barteravtalen med CM Sport måtte NKF selv anskaffe overtrekksdrakter o.a. til landslagene. Import fra Kina via eget selskap ble ansett som den beste måten å løse dette, men selskapet fikk en kort levetid 11

12 p.g.a. problemer med transaksjoner. Det viste seg helt nødvendig med agent i Kina, og da falt grunnlaget bort for eget selskap. Erkjennelsen er at alle faktorer ikke var kjent i starten, men trøsten er at kostnadene med dette har vært langt mindre enn hva NKF har tjent i form av vesentlig rimeligere innkjøp enn vi kunne fått til i Norge. NKF har gjennom samarbeid med entreprenørselskap søkt og fått innvilget tillatelse for bingospill knyttet til Stovner, Furuset og Ski. Integrasjon mellom medlemssystemet og forsikringsselskapet Sportscover har tatt vesentlig lengre tid enn forventet, men skal komme på plass med såkalt SingleSignOn (SSO) som gjør at enkeltmedlemmene får full kontroll over sitt medlemskap inkl. forsikringsvilkår via Personlig Profil (PP). Alle skademeldinger må gjøres via PP og for enkeltmedlemmene kan det også være en fordel å logge seg på PP m.t.p. vedlikehold av kontaktinfo, graderinger, verving, webshop m.m. Da oppfyller også klubbene/forbundet sin innsynsplikt overfor enkeltmedlemmene. Organisasjonssaker og utvikling Forbundsstyret har i hele perioden jobbet med utgangspunkt i NKFs tingvedtatte langtidsplan fra 2010 og innledningsvis satte følgende fokusområder; - Oppfølging/bistand til seksjoner i.f.t. årsplan og bedre arr./aktivitet - Post 3: Trenerutd./trenerløypa, klubbutvikling - Styrke omdømmet/markedsføring nasjonalt. - Aktivt samarbeid med øvrige kampidrettsforbund Senere i perioden hadde forbundsstyret en strategisamling hvor nedenstående plansje ble utarbeidet til bruk for styrets arbeid, herunder prioriterte 5 tiltaksområder. Trenerutvikling er en av bærebjelkene for NKF, noe som også kommer klart frem av medlemsundersøkelsen. Innen NIF har NKF vært pådriver for standardisering og statusheving av trenerrollen. Dette har bidratt til at NIF har vedtatt nytt rammeverk for trenerutvikling med EU tilpasning; Trenerløypa. Alle forbundene skal innen ha innrettet sin trenerutvikling i.h.t. disse rammer. Så langt er NKF i rute med dette langsiktige arbeidet som i denne perioden krever ekstra ressurser. Intranett er et verktøy som er ment for å understøtte dommere, styrer, komiteer og andre som med fordel kan gjøre nytte av et område på nettet hvor dokumentdeling, arbeidsoppgaver o.a. kan deles. Dette for å tilrettelegge bedre for frivilligheten både i.f.t. arrangementer, styrearbeid og aktiviteter. NKF har som eneste forbund i NIF blitt valgt som referanseforbund for en portalløsning som kombinerer intranett og prosjektstyring; KaizIt. Dette ble brukt under Ski-VM 2011 og er tenkt å tilpasses forbundenes behov gjennom pilotprosjekt for NKF som skal bekostes av NIF. Imidlertid er dette prosjektet blitt utsatt av NIF, så foreløpig er oppstartsdato uklart. Informasjon er omhandlet tidligere, men er et fagområde som forbundsstyret har sett behovet for kompetanseheving på i administrasjonen. Profil/identitet er viktig for enkeltmedlemmene, klubbene og forbundet som helhet. Med så mange ulike kampsporter under samme tak, samtidig som boksing, bryting, kickboxing og judo er organisert i egne forbund, er dette en utfordring. Styret har derfor igangsatt en egen prosjektgruppe bestående av representanter fra de fleste kampsportene i forbundet for å finne styrker og svakheter ved dagens logo og profil, herunder se på fellesnevnere o.a. Resultatet ble at man fant at dagens logo/profil er for svak og resulterte dermed i en anbefaling om skifte av logo/profil samt en opprydding i NKFs filosofiske og etiske fundament. Ny logo ble vedtatt mars 2012 gjeldene fra med med gradvis utfasing av gammel logo og innfasing av ny høsten Forbundets profil bestemmes også av bildebruken som skal samkjøres med logo. NKF skal med hjelp av reklamebyrå og fotografer samordne logo, profil og bilder av alle kampsportene/stilartene. Det skal etableres en bildebase for forbundet som presenterer de ulike kampsportene på en representativ måte. 12

13 Rekruttering er meget viktig for klubbene da det er vesentlig for bl.a. treningsmiljø og økonomiske rammebetingelser. Dessuten gir det større grunnlag for konkurranseidrett og toppidrett. Forbundsstyret har derfor foreslått rekruttering som hovedmål i den nye langtidsplanen. Videre har styret hatt temaet oppe til behandling på ledermøte samt bedt administrasjonen foreta en kartlegging av utenforliggende kampsportklubber for deretter å gjennomføre en rekrutteringskampanje. I utgangspunktet syntes det som om nærmere 200 klubber stod utenfor NKF, men etter hvert viste det seg at de fleste var tilsluttet men under andre klubbnavn. Like fullt var det en nyttig kampanje som førte til flere titalls nye klubber i.l.a. tingperioden. Idrettsregistreringen 2010 viste totalt sett en medlemsvekst for NKF på 29%. Etter at særkretser/regioner ble nedlagt på tinget 2008 har det likevel vært positiv medlemsvekst i alle fylker bortsett fra Telemark og Buskerud som har stått mer stille. Annet Forbundsstyret har videreført og styrket ordningen med øremerket tildeling av aktivitetsmidler til seksjonene. Klubbutviklingstiltakene med bl.a. start- og oppfølgingsmøter har også vært et viktig område, men erfaringen her er at det er tungt å drive innsalg av gratis klubbutvikling. Vi har derfor inngått et samarbeid med Akershus Idrettskrets for 2012 om bistand ved innsalg samt at det foretas en mer regionalisert tilnærming til klubbene i fortsettelsen. Forbundsstyret har i perioden oversendt en anmeldelse til NIFs domsutvalg for behandling. Tidligere seksjonsleder og forbundsstyremedlem, Tore Johansen, ble anmeldt for å ha vært med å ta initiativ til å starte et konkurrerende forbund; Norges Koreanske Kampidretters Forbund. NKF fikk medhold fra domsutvalget. I kjølvannet av denne saken ble det også avviklet et arbeidsforhold i administrasjonen samt at det ble oppdaget en lovteknisk brist i.f.t. konsekvenser av forbundsstyrets instruksjonsmyndighet, som tidligere nevnt er lovsak til behandling på dette forbundstinget. Taido er tatt opp som ny kampsport i NKF, godkjent av Idrettstyret, og presenteres med oppvisning i.f.m. forbundstinget. Krav maga er flyttet over fra fleridrettsseksjonen til jujutsu seksjonen samt at selvforsvarsfokuserte stilarter som Keysi Fighting Method (KFM) o.a. inngår i jujutsu seksjonen. Forbundsstyret har engasjert seg i.f.t. det idrettspolitiske landskap, herunder deltatt på Idrettsting, ledermøter, Særforbundenes 13 Fellesorganisasjon (SFF) og andre arenaer. NKF har også deltatt på administrativt/faglig nivå i.f.t. generalsekretærforum, NIFs markedsutvalg, kompetanseutvalget m.m. NKF tar ansvar og bidrar til idrettsfellesskapet og oppnår samtidig innflytelse som kommer både eget forbund og idretten generelt til gode. Via NIF og SFF har NKF fått tilsendt flere høringer innen anlegg, momskompensasjon, lovrevisjon, miljøstrategi, idrettspolitisk dokument, spillemiddelsøknad, osv. Disse har NKF tatt opp til styrebehandling og besvart. I flere sammenhenger har høringssvarene blitt koordinert via SFF. Gjennom SFF frontes saker av felles interesse for forbundene, herunder medlemsrepresentasjon/maktfordelingen på Idrettstinget som nå er krevd tatt opp til behandling på ekstraordinært idrettsting. Forbundsstyret har vedtatt medlemskap i interesseorganisasjonen SFF og har deltatt aktivt, bl.a. i SFFs valgkomite ved President Trond Berg. Det har også i denne tingperioden vært en meget positiv utvikling for NKF når det gjelder tilskudd fra Kulturdepartementet via NIF. Dette har ført til at vi har unngått prisøkninger over flere tingperioder i.f.t. medlemskontingent, trenerkurs o.a. Det har vært og skal fortsatt være positivt for alle deler av organisasjonen å tilhøre et fleridrettsforbund med de stordriftsfordeler det kan medføre. Forbundets virksomhet og aktivitet Forbundsstyret utga NKFs organisasjonshåndbok med det gjeldende stevne- og konkurransereglement i august Håndboken fikk et tiltalende design med ringark som kan byttes ut ved endringer. Den skal tjene som et oppslagsverk i organisasjonen og ble derfor utsendt samtlige kampsportklubber. Stevne- og konkurransereglementet legger forutsigbare premisser for forbundets konkurranseaktiviteter og har i tingperioden blitt oppdatert med ny innmat utsendt til klubbene. Da ble også øvrige deler i organisasjonshåndboken oppdatert som versjon 9.0. Forbundet har gjennom hele perioden hatt en samarbeidsavtale med Olympiatoppen, og trukket veksler på deres fagfolk samt mottatt tilskudd og stipender til utøvere på bakgrunn av oppnådde resultater. Resultatservice følger i eget vedlegg i tingdokumentene under toppidrett. Det har vært mange gode prestasjoner men Anna Knutsens VM-bronsje i Colombia 2011 må fremheves spesielt samt Jan Rhoar Schøndals sølv i wushu VM 2012 og Tim Nøttveit bronse i samme VM. Vi gratulerer!

14 Norges Kampsportforbund har i tingperioden aktivt bidratt og søkt innflytelse innen idrettsorganisasjonen NIF. Det å være et fleridrettsforbund gir muligheter for å representere et bredt spekter av idretter. Forbundsstyret er av den oppfatning at NKF blir lyttet til og respektert av både Idrettstyret og naboforbund. Vi kan vise til en effektiv organisasjon med resultater på flere områder. Bildet; Anna Knutsen med VM medaljen Via fellesdriften i NKF har det blitt tilbudt tverrfaglige seminarer i landets fem aktivitetsområder. Disse har generelt vært populære tiltak med god deltakelse. Det har også vært avholdt kampsportgallaer både i Oslo og Bergen, barnefestival og Fighter Convention. I tillegg deltok NKF på Idrettens Dag på Rådhusplassen i Oslo i.f.m. NIFs 150 års jubileum. Forøvrig gjennomføres de regionale og nasjonale særidrettslige aktiviteter via NKFs seksjoner og det vises til deres tingrapporter. NKF har i 2010, i et samarbeid mellom seksjonene og adm., søkt om ny 3-årig (2011, 2012, 2013) godkjenning for kampsportgrenene hvor det er tillatt å vinne på knock-out. I tillegg er det i 2011 søkt om endring av forskrift til sikkerhetsbestemmelser slik at Godkjenningsnemda kan gi dispensasjon for deltakere som er over gjeldende aldersgrense. Denne ble utsendt til høring av Kulturdepartementet ved årsskiftet 2011/2012. Kampidrettenes administrative anleggssamarbeid er utvidet politisk og alle kampidrettsforbundene har enes om en felles anleggsplan som nå følges. Et av momentene i denne er å investere i en arkitekttegning for et konseptbygg for kampidrett, for pregodkjenning i Kulturdepartementet. En slik tegning med alle sine krav og mål vil også kunne bidra til at departementets arkitekthåndbok oppgraderes. Arkitekthåndboken er et must å komme med i, da det knapt står noe om kampidrettene der i det hele tatt. Forbundsstyret har derfor avsatt midler sammen med de øvrige kampidrettsforbundene til en slik investering i Avslutning Forbundsstyret har god tro på at NKF fortsatt vil stå meget bra rustet til å møte fremtiden. Det ligger en styrke i å holde sammen som et fleridrettsforbund og dermed foreligger et fortsatt vekstpotensiale for våre kampsporter, både hver for seg og totalt. I forbundets administrasjon arbeides det kontinuerlig med å søke å forbedre effektiviteten og arbeidsmiljøet, til støtte for frivilligheten og de gode nettverksmiljøene. Arbeidstilsynet besøkte NKFs forbundskontor 9. sept. 2010, men hadde ingen negative merknader til driften. Forbundsstyret forholder seg først og fremst til generalsekretæren som leder staben, og styret vil i denne beretningen takke både han og de øvrige ansatte for enda en tingperiode med meget godt arbeid for kampsportenes ve og vel. Forbundsstyret vil også takke de mange frivillige som jobber aktivt på mange nivåer i vårt forbund og som har fått til nok en vekstperiode rekrutteringsmessig. Nesten hele vårt langstrakte land har kampsportaktiviteter av ulike slag. Vi må ufortrødent jobbe videre med å fremme våre kampsporter i inn- og utland. Arbeidet vårt preges av tradisjonelle kampsportverdier som er i tråd med NIFs aktivitetsverdier som er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Våre kampsportklubber fremstår fortsatt blant de fremste arenaer for oppdragelse, mestring og nettopp idrettsglede, innenfor hele den samlete idrettsbevegelse i Norge. Det kan vi sammen være stolte av. Kampanjeorganisasjon Av og Til (uten alkohol) har valgt Norges Kampsportforbund som samarbeidspartner nettopp fordi vi har et bevisst forhold til eksempelets makt og ansvarlighet i det vi driver med. Den etiske ballast tar vi med oss på alle plan, på og utenfor trening, ved instruksjon, som coach, dommer eller styremedlem. Kampsportenes positivt oppdragende rolle er kanskje blitt enda viktigere enn før i dagens samfunn. For forbundsstyret, Trond Berg /s/ President 14

15 Karate seksjonens tingberetning Innledning Styret som ble valgt på tinget 2010: Leder: Kjell Sivertsen Nestleder: Odd Arne Hagen Medlem: Harald Bauck Medlem: Ingrid Bjordal Medlem: Svanhild Sunde 1. varamedlem: Jan Magnus Davidsen 2. varamedlem: Vigdis Nerheim Styret er et valgt organ, basert på frivillig arbeid. Perioden har vært preget av åpne og gode arbeidsforhold, uten konflikter. Samarbeidet mellom karatestyret og forbundsstyret har vært godt, det samme gjelder samarbeidet mellom styret og administrasjonen. Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, hvorav ett pr e-post. Møtereferatene er tilgjengelig på våre nettsider etter de er godkjent. Følgende komiteer er etablert: Dommerkomite (WKF) Teknisk Komite Fullkontakt komite Shobu ippon Komite Det har vært to møter hvor både styre og komitéer har vært til stede. Møtene har vært spesielt tilrettelagt med tanke på godt samarbeid og felles strategiplanlegging. I tillegg til oppgaver innenfor egne interessefelt har alle komiteene jobbet med et forslag om å gjennomføre tre forskjellige katakonkurranser i Felles NM. Komiteenes arbeid Teknisk Komite Har ikke mottatt årsmelding fra komiteen. Fullkontakt komite (FKK) Fullkontakt Karate Komiteen har bestått av: Bo Vidar Larsen Bergen KK (leder), Gjermund Myklebust Egersund KK (t.o.m mars 2011), Tor Egil Eitland Lyngdal KK Anders Frydenlund Lørenskog KK. 15 I perioden har komiteen avholdt 4 møter. Leder har stillt på styremøter i karateseksjonen hvor komite medlemmene har blitt innkalt (2 stk). En av hovedoppgavene til komiteen har vært å fremme aktivitetstilbudet for fullkontakt karate. Komiteen har stilt seg positiv til felles karate NM i 2011 og 2012 og oppfordret klubbene til å stille (ca. 75 deltagere i fullkontakt på begge mesterskapene). Det har blitt avholdt fire Norgescup stevner, to i Lørenskog og to i Bergen. De har også blitt avholdt flere regionale stevner bl.a. Nordnorsk mesterskap (Finnsnes 2010 og i Tromsø 2011) og junior stevner/intro stevner i fullkontakt. Det har vært avholdt en rekke samlinger rundt omkring i landet (alle landsdeler er representert) med fokus på fullkontakt karate. Det har vært avholdt dommerkurs i tilknytning til alle Norgescup stevnene i 2010 og 2011 samt Nordnorsk mesterskap i Finnsnes og Trømsø. Det er også avholdt eget dommerkurs i Bergen med 6 nye dommeraspiranter. En annen viktig oppgave for komiteen har vært å revidere regelverk og dommerprosedyrer for fullkontakt karate, samt å vedlikeholde håndbok for veileding til klubber og medlemmer innen fullkontakt karate. Regelverk og dommerprosedyrer har blitt revidert hver høst. Komiteen har behandlet innkommende saker/forslag og tildelt stønadsmidler etter søknad. Bo Vidar Larsen Leder Shobu Ippon Komite (SIK) Medlemmer: Fredrik Pettersen JKA Norway, leder (trakk seg ) Erik Haugen NSF Unni Høiby NTKF (midlertidig leder fra ) I perioden har vi avholdt ett møte, den , og for øvrig brukt mailkommunikasjon. Det har vært arrangert ett felles dommerkurs samt ett internt for NTKF Shobu ippon har vært kategori i NM i 2010, 2011 og I 2012 deltok ikke JKA grupperingen i felles NM. Deltakerantallet har vært relativt lavt. Veien videre Komiteen skal ha inn et nytt medlem i løpet av våren 2012 og avholde neste møte så snart

16 som mulig etter dette. Komiteen må jobbe for større rekruttering av shobu ippon dommere og NM-deltakere. Felles dommerkurs må gjennomføres i forkant av hvert NM. Drammen, For Shobu ippon komiteen, Unni Høiby Dommerkomite (DK) Dommerkomiteen har i perioden bestått av: Erik Støen, Kristiansand KC, leder Thorbjørn Skagseth, Nippon KK, medlem Robert Hamara fra adm. har vært sekretær. DK i tall: Antall møter i DK (Skype) 20 Antall Åpne DK-møter (annet hvert år) 1 Deltakelse på styremøter for 2 karateseksjonen Antall dommerkurs holdt 6 Antall dommerkurs avlyst pga lite 3 påmelding Work shop (lokale WS i Bergen, 8 Kristiansand, Oslo) + nasjonale Spørreundersøkelser (annet hvert år) 1 Dommernytt tre ganger pr. semester 5 Dommerkomiteen har hatt ny sammensetning denne perioden, så har vi brukt tid på å få struktur på den jobben vi skal gjøre. Vi har fått skriftliggjort en del rutiner, prosedyrer og instrukser og fornyet og videreutviklet en del skjema. Skrevne og uskrevne regler har vi samlet i et skriv vi har kalt Slik er det å være karatedommer. Nytt regelverk for WKF kumite har blitt gjeldende fra , dette har naturligvis også hatt en sentral plass i vårt arbeid. Perioden har vært rolig og det har vært lite konflikter i dommergruppa. Det har vært godt klima i DK og i dommergruppa ellers. DK har hatt fokus på å involvere alle dommere som vil, og vi har fordelt oppgaver til flere i dommergruppa og bedt om innspill der det har vært naturlig. Vi har også hatt fokus på åpenhet; alt av referater, langtidsplaner, resultater fra høringer er lagt ut på nett, eller presentert i Dommernytt, som utkommer tre ganger pr. år. Nivået på de beste dommerne i Norge er svært bra, og det er flere dommere som kan komme på et høyt nivå etter hvert. Norge har pr. i dag fire internasjonale dommere i stallen, og vil trolig også få noen nordiske når det gjeninnføres nordiske lisenser fra og med våren At vi har dommere på et høyt internasjonalt nivå vet vi vil få effekt for alle dommere i Norge på sikt. Selv om vi har mange lisensierte dommere i Norge pr. i dag, merker vi at det ikke er så lett å trekke dommere til stevner. Dessverre har stevner blitt avlyst pga. dommermangel. Hovedutfordringen fremover blir å rekruttere nye dommere og få de dommere som er på lista til å komme på stevnene. Det er lite deltakere på kurs, selv om det har vært en viss bedring det siste halve året. Dommerrekruttering bør være vårt hovedsatsingsområde fremover, samt å øke statusen til dommerne våre generelt. Høsten 2011 gjennomførte DK en spørreundersøkelse for dommere. Hovedformålet med undersøkelsen var å få innspill til arbeidet vi gjør og involvere og invitere dommere. Undersøkelsen viser at trivselen i dommergruppa gjennomsnittlig er høy, men bekrefter at rekruttering er vår hovedutfordring. Dommerundersøkelsen 2011 ga oss viktige innspill til DKs arbeid videre ble det innført et nytt regelverk i kumite. Arbeidet med revidering av nytt regelverk ble for øvrig ledet av vår egen Gunnar Nordahl, vise president i WKF. Regelverket ble oversatt til norsk av Stig Kristiansen og Robert Hamara. Implementering av nytt regelverk har hatt stort fokus våren Overgangen til nytt regelverk er spennende, men gir oss også noen utfordringer i forhold til at dommere generelt må ha et noe høyere kompetansenivå for at poeng skal kunne tildeles. DK har arbeidet med over 50 saker et utvalg av det vi har arbeidet med: Slik er det å være karatedommer et skriv der vi har samlet skrevne og uskrevne regler og retningslinjer. Klassifisering av dommere nytt lisenssystem er innført Struktur i liste over dommere listene oppdatert. Langtidsplaner, årshjul, terminliser, instrukser (hoveddommer, regionsansvarlig, reiseleder, fadder) skjema, prosedyrer Gaveprogram for dommere plan og struktur Dommernytt innhold og plan for utgivelse Fadderordning enkel versjon er innført Etikk og holdninger i dommergruppa. Gode egenskaper hos dommere. Sosiale miljøet i dommergruppa. Tema på Work Shop Oversettelse av regelverk - kursmateriell Oppdatering av nettsidene Antall dommere pr : Lisens WKF EKF RA RB JA JB Sum Kata Kumite

17 Spesielle utmerkelser og prestasjoner i perioden: Robert Hamara: Medlem i DK, EKF, dømte som en av 20 dommere under Combat Games i Beijing. (Uoffisielt OL) Kjell Jacobsen: Fikk topplisens: Karate Referee WKF under VM i Serbia. Beste kursdeltaker. Stig Kristiansen: EKF JB-lisens i kata og kumite Karl Henning Lund: 2012: 35års jubileum som dommer! Referater fra møter, instrukser, retningslinjer og resultater fra Dommerundersøkelsen 2011 fins på Dommerkomiteens arbeidsoppgaver er beskrevet i organisasjonshåndboken versjon 8, side 32. Erik Støen Leder i DK Seksjonsstyrets arbeid Styret har utarbeidet årlige aksjonsplaner, underordnet Kampsportforbundets langtidsplaner. Planene har omhandlet følgende punkter: Kap. II-1.4 Kap. II-2.1 Kap. II-2.2. Kap. II-2.3 Kap. II-2.5 Kap. II-2.8 Kap. II-2.9 Kap. III-1 Kap. III-2.1 Kap. III-2.2 Kap. III-2.4 Kap. III-2.5 Kap. III-2.7 Etikk og verdier Aktivitetsutvikling Organisert kampaktivitet som tillater knockout Kamp- og konkurransetilbud Internasjonalt arbeid Inkludering av funksjonshemmede Kompetanseutvikling Frivillighetens verdi Samfunnsansvar Ansvarlig og troverdig profil Rekruttering og frafall Arrangementer Overordnete prioriteringer Etikk og verdier Mål: Alle som har befatning med barn i idrettslig sammenheng har politiattest. Trenere og dommere er autoriserte og lisensierte (må fornye sin autorisasjon). Styrket opplevelse av at kampsport oppdrar folk. Styret har sendt alle klubber kriterier for medlemskap i Karateseksjonen. Aktivitetsutvikling Mål: Aktivitetstilbud som innfrir medlemmenes forventninger i alle NKFs aktivitetsområder. Styret har justert kriteriene for tildeling av økonomisk støtte. Det er gitt økonomisk støtte til aktiviteter i tidsrommet til Totalt er det gitt kr ,- i støtte til klubber. Konkurransefrie tilbud Mål: Tverrfaglige treningstilbud og større konkurransefrie arrangementer. Styret har begynt arbeide med å finne informasjon om trening som er spesielt rettet mot forebygging av skader. Kamp- og konkurransetilbud Mål: Gjennomregulerte regelverk og rammer for konkurranser. Økt regelkunnskap hos utøvere og trenere Styret besluttet å tilby gratis dommerkurs i hele 2009 og fortsatte med dette også i Styret satte seg mål om å arrangere katakonkurranser som ble oppfattet som godt avdømte. Internasjonalt arbeid Mål: Interessepåvirkning på de viktigste internasjonale arenaer. Styret har vært representert på kongressen i EM og VM. Sammen med de Nordiske land har vi fremmet felles kandidater til internasjonale verv. Inkludering av funksjonshemmede Mål: Flere funksjonshemmede inkluderes i aktivitetstilbudene på alle nivåer. Karateseksjonen har ikke iverksatt noen aksjoner innenfor dette området. Kompetanseutvikling Mål: Autoriserte trenere i alle medlemsklubber, øke antall kvalifiserte kurslærere/veiledere og øke antall NKF- sertifiserte svart belte innehavere På dette området finnes det en rekke tiltak av allmenn interesse. Kampsportforbundets trenerutdanning kan gjennomføres i en fellesmodul og en stilartsmodul, hvor hver stilartsorganisasjon er ansvarlig for sistnevnte. Styret har tatt initiativ til etablering av kostholdsveiledning til klubber. Frivillighetens verdi Mål: Engasjerte frivillige, kompetente og ansvarlige styrer i alle organisasjonsledd i NKF Gjennomføre klubbutviklingsprosesser i ca. 10% av medlemsklubbene pr. år. Samfunnsansvar Mål: Forebygge inaktivitet, spesielt hos barn og unge. 17

18 Ansvarlig og troverdig profil Mål: Deltakelse i det offentlige rom i forhold til kampsportrelevante spørsmål og debatter Karateseksjonen har ikke iverksatt noen aksjoner innenfor dette området. Jujutsu seksjonens tingberetning Rekruttering og frafall Mål: Medlemsvekst og redusert frafall, Øke antall kvalifiserte idrettsledere Styret har tildelt økonomisk støtte til rekruttering. Arrangementer Mål: Økt deltakelse på stevner/arrangementer (både utøvere og publikum). Høyere kvalitet og profesjonalitet på selve gjennomføringen av stevner, spesielt nasjonale. Styret klarte ikke å etablere en stevnekomite, men ønsker å engasjere en person som kan stå for kvalitetskontrollen og samordningen av nasjonale stevner. Overordnete prioriteringer Mål: Sunn økonomi i alle organisasjonsledd/ avdelinger. Øke andel klubber som tar i bruk NKFs betalingsløsning i medlemsverktøyet. Styret har sammen med konsulentfirmaet Totalconsult a/s satt i gang arbeidet med strategiplanen for Det har allerede vært to samlinger og hovedvekten legges på rekruttering av ungdom til våre klubber. På vegne av seksjonsstyret Kjell Sivertsen /s/ Seksjonsleder Styret Styret har i perioden bestått av: Leder Terje Kårstad Nestleder Eva Andersson Medlem Anne Søvik Medlem Ivar Brøndbo Kjerstad Medlem Arne Martinsen 1. vara Olav Kvitastein 2. vara Elizabeth Diaz Styremøter Det har vært avholdt 12 styremøter i perioden, 4 av disse som telefonmøter, i tillegg har kommunikasjon foregått på telefon og e-post. Varamedlemmene har alltid blitt innkalt på styremøtene. Møtereferatene er lagt tilgjengelig på NKF sine nettsider etter de er godkjent. Styret har arbeidet godt sammen og har hatt et godt samarbeid med Forbundsstyret og administrasjonen i NKF. Komiteer Seksjonen har i perioden utnevnt 3 komiteer i henhold til retningslinjer i organisasjonsboken: Dommerkomité Leder Hans Petter Skolsegg Romerike JJK Medlem Åshild Stenevik Sentrum JJK Medlem Kjartan Gifford Kristiansand JJK (Etter ønske fra dommerkomiteen så overtok Åshild som leder etter NM nov.2011). Stevnekomité Leder Elizabeth Diaz Haugesund JJK Medlem Heidi Rønne Trondheim JJK Medlem Unni Stangnes Trondheim JJK Medlem Leif Gunnar Økland Haugesund JJK Teknisk komité Leder Alf Kristian Eilertsen Grimstad JJK Medlem Elizabeth Diaz Haugesund JJK Medlem Rolf Pettersen Stålkameratene IL 18

19 Målsetninger Styret har arbeidet etter NKF sin langtidsplan. Seksjonens hovedfokus har vært å øke medlemstallet, forsøke å opprettholde konkurranseaktiviteten og å prøve å stimulere til aktivitet både ute i klubbene og på tvers mellom klubbene/stilartene. De økonomiske rammene har gitt rom for støtte til en rekke tiltak rettet mot barn og ungdom samt lavterskel konkurranser i klubbene. Medlemsmasse Jujutsu seksjonen hadde pr en medlemsmasse på medlemmer. Dette var en nedgang på 534 medlemmer over siste to-års periode. Dette var alarmerende da et medlemstall under vil føre til at NKF vil miste et grentilskudd på ca. kr ,-. Pr var medlemstallet for jujutsu økt til og pr var medlemstallet Denne økningen skyldes bl.a. forbundets medlemssystem som har gjort det enklere å få alle registrert enn tidligere men noen få nye klubber har også kommet til. Forbundet har i styreperioden også åpnet for opptak av nye selvforsvarsgrener i jujutsu seksjonen: Etter at etiske retningslinjer ble vedtatt i Forbundsstyret så ble stilartene Krav Maga og Keysi Fighting Method (KFM) tatt opp i Jujutsu seksjonen. Nye klubber må søke opptak på vanlig måte. Tiltak/aktiviteter Representasjon på JJIF Kongressen i november 2010 Hans Petter Skolsegg, DK, deltok på vegne av styret på Kongressen som ble avholdt i f.m. VM i St. Petersburg. Dommerkomité Det var lav aktivitet på dommersiden Kjartan deltok som dommer under German Open oktober og Hans Petter som dommer under Jr. VM i Belgia i november. I tillegg deltok dommere under NM i Bergen i november. I 2012 beregnes at dommere deltar på minst Jr.VM og EM samt 2 internasjonale stevner til. Dette ut fra hvilke stevner det er trolig at Norge stiller med utøvere på samt ønske om vedlikehold av lisenser. Dommerkomiteen har et generelt ønske og oppfordring om at dommere med nasjonal lisens prøver å delta på åpne stevner i Danmark og Sverige. Dette da det er for få 19 stevner i Norge til at dommerne greier å få trening og utvikling. I utgangspunktet vil komiteen oppfordre dommere med nasjonal lisens til å delta på egen bekostning, men det hadde vært flott å ha mulighet for noe sponsing ved slike åpne stevner (mulighet til å dekke noe av utgiftene da det gjerne vil gjøre det enklere for de fleste å delta). Vi arbeider også for å få satt en dato for Dommerkurs og tar sikte på å få dette til i våren Ønsker da at hele dommerkomiteen deltar og at vi bruker kurshelgen til også å gå igjennom reglene. Vi tar sikte på å avholde kurset i Oslo da det nok bare må innses at det er der det er enklest å reise til fra flest kanter av landet. Vi regner med at adm. kan hjelpe med å skaffe lokale i Oslo, evt booke møterom på Ullevål. Åshild Stenevik Leder Dommerkomitéen Årsberetning stevnekomité Ju-jutsu seksjonen Det har vært vanskelig å arrangere stevner i styreperioden. Klubber har hatt det vanskelig med å få medlemmer til å delta på stevner både som utøvere og funksjonærer. I 2010 ble det gjennomført RM i Bergen og NM i Kristiansand. Stevnekomitéen har holdt kurs i stevneavvikling før NM. Det har vært ønskelig fra arrangørklubb. Stevnekomité holdt to møter i 2010 samt at det ble mye korrespondanse via i forbindelse med NM. I 2011 ble det gjennomført RM og NM i Bergen i april/nov RM var det Sentrum Ju jitsu klubb som tok ansvar for og fikk gjennomført. I denne klubben er det flere medlemmer som har en rekke stevner bak seg, så her har stevnekomitéen ikke sett det nødvendig å delta så aktivt. NM i Bergen var det en helt ny klubb som skulle arrangere og i den forbindelse tok stevnekomitéen kontakt med arrangørklubben og avtalte møte for å få avklaring i arbeidsoppgavene som arrangørklubben skulle ta seg av under NM. Ellers har det vært vanskelig å få til møter pga. avstander og at alle er travelt opptatt. Vi har forsøkt to telefonmøter, det ene fikk vi ikke til pga. tekniske problemer, ellers så har korrespondansen mellom medlemmer gått pr. .

20 Det har også vært vanskelig for stevnekomitéen å vite hva som skal gjøres av komitéen og hva som gjøres av administrasjon. Vi mener at oppgavefordeling bør være så klar som overhodet mulig slik at misforståelser ikke oppstår. Det er et ønske fra stevnekomitéen at dette prioriteres i kommende styreperiode. Vi håper på flere stevner i 2012 Elizabeth Diaz Leder Stevnekomité Ringerunde Det er gjennomført noen ringerunder til medlemsklubbene i denne styreperioden. Dette er blant annet gjennomført i.f.m. hovedinstruktør-samlingen som ble avholdt februar 2011 og i forbindelse med ønske om å få til Norway Open samt oppfølgingsmøte for hovedinstruktører ifm. Fighter Convention i mai Norway Open ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte men oppfølgingsmøtet ble avholdt. Ringerundene bidrar til at seksjonen får direkte kontakt med klubblederne/hovedinstruktører, noe som gir oss verdifull informasjon om hvordan situasjonen er ute i klubbene. Tilbakemeldingene på at seksjonsstyret gjennomfører slike ringerunder er alltid svært positive. Hovedinstruktør samling Det ble avholdt hovedinstruktør-samling helgen februar 2011 hvor alle klubbene i seksjonen var invitert til å delta. Seksjonen betalte reise og opphold for én person fra hver klubb. Det deltok ca. 15 personer på samlingen inklusiv medlemmer fra jujutsu styret. Ca. 40% av medlemsklubbene var representert men noen av de store klubbene i seksjonen glimret med sitt fravær. Seksjonen ser for seg at et realistisk mål for framtidige arrangementer bør ha en deltakelse på 70% av medlemsklubbene. Samlingen startet på fredagen med foredrag om treningsmetode og coaching v/espen Amundsen, noe som ble tatt godt i mot. I tillegg ble det valgt Teknisk Komité (TK) for seksjonen. Lørdagen ble i sin helhet viet til trening på Kampsportsforbundets treningssenter på Majorstuen. Instruktørene fikk da hver sin økt der de instruerte teknikker fra sitt pensum/sin stilart. Fighter convention 2011 Norway Open måtte dessverre avlyses grunnet for lav påmelding. Seksjonen avholdt i stedet konkurransetrening med Kim Tharaldsen under 20 arrangementet. Seksjonen takker Kim for at han stilte opp som instruktør på kort varsel. Presentasjon av Barnekonkurranse ved Thorvald Nilsen ble også gjennomført. Seksjonen hadde flere utøvere som deltok i BJJK konkurransene og flere av deltakerne tok medaljer. Seksjonen arrangerte arbeidsmiddag for hovedinstruktører, dommerkomité, stevnekomité og noen nøkkelpersoner fra administrasjonen. Tema etter kveldens middag var; hva må gjøres for å få flere deltakere på arrangementer, stevner og konkurranser. Styret har i ettertid jobbet videre med aksjoner som ble avtalt på samlingen og har nå f eks utarbeidet et inspirasjonskurs (se nedenfor). Arbeidsgrupper Rapport fra forenklet barnekonkurranse 20. september 2010 besøkte jeg Kristiansand for første gang. Det var en spennende økt, og mange interesserte barn. I februar 2011 presenterte jeg konkurranseopplegget på ledersamling i Oslo, men fikk ikke noen konkrete nye oppdrag som følge av dette. Jeg besøkte Stavanger for andre gang 28. mai, og gjennomgikk opplegget på nytt. På Fighter Convention i mai trente vi gjennom opplegget, men deltakerne var fra klubber der opplegget allerede har vært gjennomført. 28. januar 2012 hadde jeg et veldig fint besøk i Malvik jujutsuklubb, der jeg både gjennomgikk konkurranseopplegget og hjalp trenerne med hvordan de forbedret treningene sine. Jeg besøkte Stavanger for tredje gang 5. februar, og skal forhåpentligvis en tur til Valdres i nær fremtid. Hilsen Thorvald Nilsen Inspirasjonskurs Dynamisk Jujutsu Dette er et kurs som er utarbeidet etter ønske fra deltakerne ved seksjonens ledersamlinger og tilbakemeldinger styret har fått ved ringerunder. Kurset har hovedfokus på dynamiske treningsmetoder hvor målet er å gi inspirasjon til utøvere og instruktører på øvelser og metoder som kan integreres i den daglige trening. Dette kurset er gratis. Klubbene kan kontakte adm. for mer informasjon. Samarbeid med komitéer: Styret har hatt et greit samarbeid med komitéene. Det har også vært et pluss at det i styreperioden har vært en aktiv konkurranseutøver med i styret.

21 Konkurranser Det er gjennomført nasjonale og regionale stevner i regi av seksjonen. Følgende stevner er arrangert i denne styreperioden: Norgesmesterskap 2010 teknisk arrangør: Kristiansand Ju Jitsu Klubb Norgesmesterskap 2011 teknisk arrangør: Bergen Vest Kampsport klubb Regionsmesterskap 2012 teknisk arrangør: Bergenhus, Bergen Seksjonen hadde problemer med å finne klubber som ville på ta seg jobben for å arrangere NM Det var en periode fare for at dette arrangementet måtte avlyses, men Kristiansand JJK påtok seg arrangementet og gjennomførte dette i god sportslig JJ-ånd. Stor takk til Kristiansand JJK for godt gjennomført arrangement. NM 2011 ble avholdt i Bergen-Laksevåghallen 19. november. Dette var også et flott utført arrangement både arrangementsmessig og sportslig. Styret takker Bergen Vest kampsport klubb for godt utført jobb. Deltakelsen på Norgesmesterskapene har vært tilfredsstillende i denne perioden. Det var på NM i startere og i stk. Denne positive utviklingen gjorde at det både under NM i Kristiansand 2010 og NM i Bergen 2011 ble delt ut Kongepokal til en jujutsu utøver og pokalen gikk begge gangene, som i 2009, til Ivar Kjerstad som representerte Kristiansand Ju jitsu Klubb. Norway Open 2010 ble dessverre avlyst grunnet lav påmelding. Norway Open 2011 ble forsøkt lagt til Fighter Convention i mai men ble også avlyst grunnet lav påmelding. Støtte direkte til klubbene Seksjonen har to tilskuddsordninger; en er basert på post 3 midler som er øremerket konkurransefremmende tiltak og aktiviteter for barn og ungdom og en går direkte mot seksjonens budsjett (ikke samme begrensninger som for post 3). Seksjonen har delt ut tilskudd for bortimot kr ,- i perioden. Noen klubber er flinkere enn andre til å søke om tilskudd. Seksjonen ønsker at flere klubber skal søke tilskuddsordningene og kanskje få råd til å gjennomføre enda flere aktiviteter. Seksjonen er i en prosess med å revidere rutiner og kriterier for tilskuddsordningene for å gjøre det enklere å søke. 21 Følgende klubber har mottatt økonomisk støtte i denne perioden: Konkurranser: Kristiansand Ju Jitsu Klubb teknisk arrangør NM 2010 Bergen Vest Kampsport klubb teknisk arrangør NM 2011 Andre aktiviteter: Trondheim Ju Jitsu klubb Aktiviteter for barn og ungdom samt instruktørtrening Haugesund Ju jutsu klubb Konkurransetrening Kristiansand Ju jitsu klubb - Konkurransetrening Arendal Ju jitsu klubb Aktivitet for barn og ungdom samt instruktørtrening Valdres Ju jitsu klubb Brosjyre for rekruttering Malvik Ju jitsu klubb Aktivitet for barn og ungdom Stipend Anna Knutsen (Kristiansand JJK) har gjort strålende innsats internasjonalt og styret ønsket å hedre hennes bragder med en markering under NM Anna ble tildelt blomster og stipend på kr ,-. Økonomi Styret har i hele perioden ført en nøktern økonomi. Seksjonen har også denne styreperioden fått tildelt post-3 midler som har vært øremerket tiltak rettet mot barn og ungdom. Seksjonen har benyttet disse midlene til å støtte lavterskel konkurranseaktivitet for barn og ungdom ute i klubbene samt gitt støtte til leirer og andre aktiviteter for barn og ungdom som klubbene har arrangert. På grunn av lav konkurranseaktivitet og avlyste stevner så har Seksjonen hatt litt mindre utgifter enn budsjettert og har derfor hatt et lite overskudd både i 2010 og 2011 som har medført at egenkapitalen har økt noe i styreperioden. Styret har i budsjett for inneværende år og langtidsbudsjett lagt opp til at de to siste års overskudd kan benyttes til økt aktivitet mot klubbene. Avslutning Denne perioden har seksjonen hatt økning i antall medlemmer. Noe av dette må tilskrives at NKF sitt medlemssystem har ført til bedre registrering. Medlemsinntektene til seksjonen økte mindre i 2011 enn medlemsantallet skulle

22 tilsi, men dette kan ha med periodisering av inntekter å gjøre. Foreløpige tall for 2012 viser imidlertid at medlemsinntektene også øker. Seksjonen opplever at interessen for konkurranse ikke har økt i takt med antall medlemmer noe som kanskje kan forklares med at nye klubber som har blitt tatt opp enten trener tradisjonell jujutsu eller helt andre selvforsvarsgrener enn jujutsu. Seksjonen opplever nå som før at klubbledere og hovedtrenere har nok med å drive klubbene, har sine faste stilartssamlinger, og har begrenset tid til å delta på arrangementer i regi av seksjonen. Alle samlinger i regi av seksjonen må derfor annonseres i svært god tid på forhånd. Hovedinstruktørsamlingen som ble avholdt februar 2011 var imidlertid et vellykket arrangement og viste at klubbene har mye de kan utveksle av teknikker/kunnskaper. Seksjonsstyret anbefaler det nye styret å jobbe for at lignende samlinger blir en fast begivenhet. Seksjonen vil takke komitéer, arbeidsgrupper, stevnearrangører og stevnedeltagere for det arbeidet de har lagt ned i perioden. Vi vil også takke alle ledere, instruktører og ressurspersoner som legger ned en enorm innsats i medlemsklubbene. Til sist vil vi rette en stor takk til administrasjon i NKF for den uvurderlige jobben de gjør for seksjonen og klubbene. På vegne av seksjonsstyret Terje Kårstad /s Seksjonsleder Fleridrett seksjonens (FLIS) tingberetning Innledning I forbindelse med forbundstinget 2. juni 2010 ble følgende styre valgt: Leder: Nestleder: Medlem: Rune Ingebrigtsten, Bergen Wushuklubb Inger Wold, Romerriket aikidoklubb Johannes Ibel, Oslo kyodo kyokai Amanda Cardoso, Sentrum Capoeira Klubb Per-Bjarne Ravnå, Bodø Taijiquan klubb 1 vara: Kari Kolltveit, Kristiania Kenjutsu Klubb 2 vara: Kyrre Pedersen, Oslo Kendo Klubb Styret har nedsatt følgende fagkomiteer: Wushu: Rune Ingebrigtsen, Paulo Castaneda, Per-Bjarne Ravnå. Budo: Johannes Ibel, Kari Kolltveit, Kine Skrimstad og Kyrre Pedersen. Andre: Inger Wold, Amanda Cardoso, Kent Rodal Westgaard. Om styrets arbeid Styret har hatt 8 møter i løpet av perioden, i tillegg til flere saksforberedende telefonmøter og e-postmøter for oppfølging av saker. Størstedelen av arbeidet for styret har vært lagt ned mellom møtene. Frammøte og deltakelse har ikke vært like god fra alle i styret. Enkelte styremedlemmer har måttet bære mye av arbeidet for at styret skulle fungere tilfredsstillende. Amanda Cardoso har vært avskåret fra å møte i siste halvdel av perioden, og varamedlemmene har møtt i stedet. Overordnede standpunkt FLIS organiserer mange forskjellige og ulike disipliner. Dette mangfoldet skal bevares og utvikles, med hensyn til hver enkelt disiplins identitet. FLIS vil legge til rette for at det beste både fra hver disiplins opprinnelige kulturelle kontekst, og fra moderne norsk idrettsforståelse, skal kunne benyttes for å utvikle og styrke aktivitetene i klubbene FLIS organiserer. FLIS har som mål å fremme et idrettsbegrep basert på livslang dannelse, og med fokus like mye på hele treningsprosessen som på resultatene. Disiplinene FLIS organiserer skal være inkluderende og åpne for alle. 22

23 FLIS vil legge til rette for at utøverne skal kunne utvikle en dypere forståelse av sine disipliner, basert på faglige kunnskaper om tradisjonelle ferdigheter og moderne treningsmetoder. Dette vil kreve ekstra oppmerksomhet rundt de små miljøenes behov for støtte og oppfølging med hensyn til kompetanseoppbygging. FLIS vil prioritere bredde og tilgjengelighet for flest mulig kategorier av utøvere, men for de disiplinene der det er naturlig vil FLIS også være med og støtte opp om utviklingen av toppidrett. Mange av klubbene organisert gjennom FLIS er små og marginale. FLIS ser det som sin oppgave å arbeide for økt forståelse for disse miljøenes behov i NKF og i NIF. Støtte til aktiviteter Gjennom perioden har styret holdt fast ved tidligere utarbeidete retningslinjer om å satse på breddetiltak og konkurransefrie aktiviteter, samtidig som det gis rom for utvikling av toppidrett. Styret har gått inn for å få flere større arrangementer inn på styrets faste budsjett, for å gi arrangører sikkerhet og forutsigelige rammer. For 2012 er det budsjettert med støtte til arrangementer/ stevner for wushu, kyudo, kendo og kali/eskrima. Det har også vært tatt initiativ for å få til en årlig felles workshop for landets capoeira-miljøer. Dette arbeidet er fremdeles underveis, og det er grunn til å vente gode resultater i løpet av neste periode. Parallelt med arbeidet med å få større arrangementer inn som faste poster på budsjettet, har styret forenklet og systematisert prosedyrene for å søke støtte til klubbenes egne aktiviteter. Standardiserte søknadsskjemaer og informasjon om støtteordninger har blitt sendt til alle medlemsklubbene, og dette har gitt gode resultater. Pågangen av søknader til post 3 midler, og seksjonens egne midler, har økt sterkt og kvaliteten på søknadene har blitt bedre. I alt har det i perioden vært delt ut over kr ,- i stønad til aktiviteter i regi av medlemsklubbene. Organisasjonsarbeid Styret har satt i gang arbeid for å få knyttet medlemsklubbene til internasjonale organisasjoner der det er naturlig. Arbeidet gjelder for eksempel kendo, kyudo og de filipinske disiplinene. Arbeidet ledes av fagkomiteene i samarbeid med miljøene det gjelder. I løpet av perioden har styret også godkjent regelendringer for sanshou (wushu) og satt i gang arbeidet med å få godkjent konkurranseregler for kali. Arbeidet ledes av fagkomiteene. Deltakelse i arrangementer I løpet av perioden har FLIS vært involvert i følgende arrangementer: NM i wushu 2010 og 2011 Fighter convention 2011, wushu og aikido NM i kendo 2010 og 2011 Wushu sommerleir i Bergen i 2010 og 2011 Wushu oppvisning i Bergen med kinesisk tropp i 2010 og 2011 Deltakelse i internasjonalt arbeid I løpet av perioden har styret vært representert ved følgende møter og arrangementer i utlandet: EM i wushu i Tyrkia 2010 Møte med presidenten i IWUF i Ankara i 2011 Møte med generalsekretæren i IWUF i Beijing i 2010 og 2011 WM i wushu i Tyrkia 2011 Kyodo seminar i Italia Generelt om utviklingen i Fleridrettsseksjonen Utviklingen i seksjonen har vært tilfredsstillende i perioden. Medlemsmassen har økt betydelig, hovedsakelig fordi flere klubber og flere stilarter har sluttet seg til. Økningen i medlemsmassen gjør at økonomien i seksjonen er god. Dette gjør at muligheten til å støtte større og flere arrangementer er til stede, men det fordrer at det finnes miljøer som er villige til å påta seg slike arrangementer. KONKLUSJON - Evaluering Arbeidet i seksjonen har gått greit men byr på utfordringer i forhold til at enkelte medlemmer ikke har kommet på møtene eller fulgt opp saker de har påtatt seg. For å komme videre med arbeidet i seksjonen, er en avhengig av at medlemmene i styret er entusiastiske og har vilje og evner til å bidra for at styret skal fungere best mulig. På vegne av seksjonsstyret Rune Ingebrigtsen /s/ Seksjonsleder 23

24 Seksjonsmelding Taekwondo WTF Seksjonsstyret Seksjonsstyret som ble valgt på tinget i 2010 var: Seksjonsleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Tore Johansen, Mudo Heimdal Erling Svanberg Mytting, Oslo Lillian Fossum, Hwa Rang Drammen Ingvild Wølstad-Knudsen, Skedsmo Morgan Nygård, Steigen Khalique A. Rana, Grorud Odd Arne Ostuft, Lofoten I januar 2010 fratrådte både Tore Johansen og Odd Arne Ostuft sine verv, slik at seksjonsstyret siden januar 2010 har vært sammensatt som følger: Seksjonsleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Erling Svanberg Mytting, Oslo Khalique A. Rana, Grorud Lillian Fossum, Hwa Rang Drammen Ingvild Wølstad-Knudsen, Skedsmo Morgan Nygård, Steigen Seksjonsstyret har i perioden juni 2010 til april 2012 avholdt 12 møter/e-post. Alle møtereferater fra seksjonsstyremøtene er blitt lagt ut på når det er blitt godkjent av seksjonsstyret, slik at alle klubber og medlemmer skal kunne følge med på det som skjer i seksjonsstyret. Internasjonal representasjon Seksjonen har sendt representanter til alle årsmøter i ETU, WTF og Nordiske forum som er blitt arrangert. Norge har vært representert ved Tore Johansen, Erling Svanberg Mytting og Khalique Rana. Grandmaster Cho Woon Sup, 9. dan fra Centrum TK, Bergen er fremdeles styremedlem i Kukkiwon, og Sigvald Martinsen blitt valgt inn Kukkiwon Advisory member for perioden 1. juli 2011 til 30. juni Seksjonen har ikke hatt øvrige medlemmer i internasjonale komiteer i perioden. Seksjonen ved leder, nestleder og ved et tilfelle et styremedlem har deltatt på samtlige møter i forbundsstyret. Fagansvar Taekwondo WTF Kukkiwon søknader og bestilling av diplomer Søknad om Kukkiwon sertifikater ble i perioden administrert av administrasjonen før seksjonsstyret overlot denne oppgaven til graderende mestere med 6. dan eller mer. I perioden

25 2012 har administrasjonen og seksjonsstyret blitt orientert om flere tilfeller der denne ordningen misbrukes. Av den grunn har seksjonsstyret vedtatt at administrasjonen av Kukkiwon-søknader og bestilling av diplomer på overtas av NKF. Seksjonsstyret mener at det på lang sikt er fornuftig at administrasjonen av Kukkiwon-diplomer gjøres gjennom NKF. Administrasjonen har satt av en til to dager i slutten av hver måned til denne oppgaven. Graderingsrett - Cup Etter innføringen av cup-graderingsrett fra 1. juli 2004, har seksjonen fått en forholdsvis god oversikt over hvem som har graderingsrett. Retten blir gitt for 5 år av gangen og alle som har 4. Dan eller høyere kan søke om å få graderingsstempel fra seksjonen. Ordningen administreres av NKF administrasjon på vegne av seksjonsstyret, og alle søkere må ha gyldig dan-grad registrert i Kukkiwon. Gruppe Pr. mai 2006 Pr. mai 2008 Pr. april dan dan Totalt Rekrutteringstiltak Seksjonsstyret har i perioden vurdert forskjellige måter å øke antall klubber og medlemmer, og har startet en prosess der klubber og ressurspersoner kan søke om prosjektmidler til å starte nye klubber eller «satelittklubber» i tilknytning til egen klubb. I 2012 er det satt av kr ,- til dette. I 2013 og fremover foreslår man å øke denne budsjettposten. Profilering Seksjonsstyret er av den formening om at WTF Taekwondo bør utarbeide en sterkere felles profilering. Denne profileringen bør etter seksjonsstyrets syn utarbeides slik at det klart kommer frem at WTF Taekwondo i Norge er en nasjonal «storfamilie» som bygger på en felles forståelse for Taekwondo og i det store å hele deler mange av de samme verdiene. Samtidig skal det klart komme frem at hver enkelt klubb og sammenslutninger av klubber er selvstendige enheter der egen klubbfilosofi rår, og med det at klubbene og sammenslutningene har forskjellige prioriteringer og agendaer i sin undervisning av Taekwondo. Seksjonsstyret har dessverre ikke hatt mulighet til å starte denne prosessen, først og fremst siden man avventer offentliggjøringen av NKFs nye profil. Trenerutdanning NKF skal utarbeide en ny trenerutdanning, og forbundsstyret ba i den sammenheng seksjonene om å nominere personer som kan delta i en prosjektgruppe for utarbeidelse av ny trenerløype. Fra WTF Taekwondo stiller følgende: Edward Valholm Kjetil Rygh Ståle Børseth Prosjektgruppen ledes av administrasjonens Martin Kitel. Handicapsatsing Seksjonsstyret ved nestleder Khalique Rana har startet en prosess for å avklare hvilke muligheter NKF har til utarbeide veiledninger som klubber som har behov for det kan bruke som utgangspunkt for å legge rette for medlemmer med forskjellige former for handicap. I denne prosessen samarbeider seksjonen med eksterne ressurser som er aktive i WTF Taekwondomiljøet. Her er rapporten fra Khalique Rana: 25

26 «Handikap idrett er en av viktige områdene til NIF som NKF og er forpliktet til å følge. Selv har jeg vært på et Para EM i Taekwondo for å se hvordan dette er tilrettelagt og arrangeres. Nivået er svært høyt. Under WTF-kongressen ifm. VM i Korea (2011), møtte jeg Michael Sirota fra Canada. Han eier og driver eget senter der han har ca. 500 medlemmer med alle slags handikap. Michael tilrettelegger og hjelper til med å utdanne trenere og lager program for handikap satsningen. Han samarbeider og tilrettelegger utdanning og program for flere store taekwondo nasjoner, blant annet Tyskland, Frankrike og Spania. Etter å ha tatt opp dette i seksjonsstyret og i forbundsstyret, har jeg fått ansvaret til å implementere Para satsningen i Norge. Da det er flere dyktige mennesker i Norge som allerede har endel forskjellig kunnskap om handikap idrett, så har jeg invitert dem til å være med i en prosjektgruppe som skal jobbe for å få til dette i Norge. Målet med satsningen er å utdanne trenere og lage et program som er enkelt å implementere i klubbene, slik at de med ulike handikap skal kunne trene i ordinære klubber. Vi ønsker at prosjektets sluttprodukt skal være en veiledning og eventuelt også en eller flere instruksjons-videoer mv. som skal være tilgjengelig for klubbene. Etter dette, ønsker vi en årlig evaluering av materialet, og revidering basert på de erfaringer man gjør. Prosjektet bør ha en horisont på minst 4 år. Prosjektet skal ha leveranser underveis, og det store målet bør være Paralympics 2016» Taekwondo i skolen Seksjonsstyrets Morgan Nygård sammen med NKF har tatt initiativ overfor Nordland Fylkeskommune for å etablere WTF Taekwondo som et tilbud i den kommende Videregående skolen i Steigen. Morgan Nygård har sammen med ordfører Asle Schrøder i Steigen Kommune og Martin Kitel i NKF, hatt møte med fylkesråd for utdanning Unni M. Gifstad, AP, i Nordland Fylke. Målet er å tilby Kampsport i skolen uten å opprette idrettslinje. Nabokommunen Fauske skal fra høsten av tilby bryting og svømming på samme premisser. Dette er et 1-årig prøveprosjekt, og etter at prøveprosjektet er evaluert og at evalueringen er positiv, er det store muligheter for at Steigen kan få kampsport tilbud inn i den videregående skolen. Dette kan bli et tilbud for hele landsdelen, og kan også bli et prosjekt man kan eksportere til øvrige deler av landet. Nasjonale stevner Antall deltagere på nasjonale stevner har vist en negativ trend i de siste 18 måneder (se tabell under stevnekomiteens rapport), og en spørreundersøkelse som ble utført av seksjonen viser at årsakene er sammensatte. Dels handler det om hvor stevnene avvikles, dels handler det om pris, dels handler det om organisering, dels handler det om tidspunkter og dels handler det om kvalitet. Lokalisering Hva lokalisering gjelder, har seksjonsstyret til nå lagt vekt på at nasjonale stevner skal fordeles mellom regionene. Hvorvidt man skal fortsette denne praksisen, overlater styret til det påtroppende seksjonsstyret å avgjøre. Man skal imidlertid ha i bakhodet at NKF lyser ut stevnene og ber om arrangører. Potensielle arrangører søker om stevnene, og følgelig er man ikke garantert å få søkere fra klubber som «optimalt plassert». Pris og kostnader De nasjonale stevnene er ikke selvfinansierte. De subsidieres i stor grad av midler fra felleskassen, og dette gir redusert handlingsrom for å gjennomføre andre ikke-konkurranserettede aktiviteter. 26

27 Man har behov for om lag 25 personer (som i det store og hele stiller på frivillig basis) fordelt på stevneledelse, dommerledelse, dommere og funksjonærer for å gjennomføre et nasjonalt stevne, og kostnadene reflekterer at man ved flere anledninger er nødt for å transportere og sørge for overnatting til de frivillige. Kostnadsbildet for de nasjonale stevnene er omtrent som følger: Halleie mv. (2 dager) Ca. kr ,- til kr ,- Lege (1 dag) Ca. kr ,- Helsepersonell Ca. kr ,- Lunch (dommere og funksjonærer, 2 dager) Ca. kr ,- Stevneledelse og transport av utstyr (vester, Ca. kr ,- til kr ,- matter, datamaskiner, prosjektorer mv.) Hotell (inntil 25 personer, 2 netter) Ca. kr ,- til kr ,- Fly, kjøring og diverse reisekostnader Ca. kr ,- til kr ,- Diett og utstyrsgodtgjørelse (inntil 25 personer) Ca. kr ,- til kr ,- Øvrige kostnader Ca. kr ,- til kr ,- Snittkostnaden for å arrangere nasjonale stevner i 2011, var i overkant av kr ,- pr stevne. Dette inkluderer kostnader fra 2010 som er ført i Premiekostnader er ikke inkludert, men man kan regne med en kostnad på mellom kr. 5,- til 15,- pr. utdelte medalje. Slik seksjonsstyret ser det, bør det være mulig å redusere kostnadsbildet fra og med 2013 når man splitter kamp- og teknikk. Videre bør man vurdere å avholde rene A-stevner i kamp, og ha regionale stevner som rene B-stevner. Dette er noe det påtroppende seksjonsstyret i samarbeid med klubbene, stevne- og dommerkomité må ta stilling til. Endringene bør imidlertid føre til at stevnene kan avvikles på én dag, noe som resultere i en kostnadsreduksjon både for deltagende klubber og for seksjonen. Organisering Organiseringen og avviklingen av stevnene har hatt varierende kvalitet i 2011 og Her bør påtroppende styre i samarbeid med komiteene og administrasjonen følge opp og gjennomgå rutinene vedrørende avvikling, organisering og gjennomføring av stevner. Imidlertid må man huske at mesteparten av arbeidet ved nasjonale og regionale stevner gjøres av frivillige. Det er frivillige medlemmer fra arrangørklubben, og frivillig innsats fra dommere og stevnekomite som i sum står for gjennomføring og organisering av nasjonale og regionale stevner. Selv om det er rom for forbedring, er det en utfordring å finne ut hvordan dette kan gjøres. I denne sammenhengen må man vurdere hvorvidt man i fortsettelsen skal lene seg på frivillig innsats, eller om man skal profesjonalisere stevneavviklingen. Tidspunkter Man har i 2012 vært uheldige med tidspunktet for de første to nasjonale stevnene. NMK 1 og NMK 2 har kollidert med vinterferie og åpne internasjonale stevner. NMK 2 kom tett etter påske, noe som muligens forklarer svikten i påmeldte utøvere; men seksjonsstyret registrerer at flere klubber valgte å reise til Malmø for å konkurrere i Malmø Open i stedet for vårt Nasjonale Stevne i Bergen. Klubbene står naturligvis fritt i å reise på de stevnene man ønsker, men får nasjonale konsekvenser. Seksjonsstyret kan ikke se at det er grunnlag for fem nasjonale kombinerte kamp- og teknikkstevner i fremtiden, og har vedtatt både å redusere antall stevner og å splitte stevnene i rene kamp- og teknikkstevner. å redusere splitte stevnene i rene teknikk- og kampstevner, samt antall nasjonale stevner fra fem til fire i 2013 og 2014: Tre NC (i hver disiplin) og et NM (som skal telle i NC-sammendraget.). De nasjonale stevnene skal arrangeres sent på våren og på høsten. NM blir som før: Kamp og Teknikk arrangeres på samme sted og dag. 27

28 Kvalitet Seksjonsstyret, stevne- og dommerkomiteen får jevnlig muntlige henvendelser fra deltagende klubber om at kvaliteten på våre nasjonale stevner ikke holder mål. Dette gjelder organisering, gjennomføring, dømming og nivå på utøverne. Hva nivå gjelder, har seksjonsstyret bedt toppidrettssjefen om å starte et «Utøver»-prosjekt for på den måten å heve konkurranseinteressen blant klubber og utøvere og også kvaliteten. I tillegg oppretter man på landslagsnivå et trenerforum for utveksling av erfaringer, kompetanse og ideer. Ut over det er det lite seksjonen kan gjøre med påstått dårlig nivå på utøvere på nasjonale stevner. I denne sammenhengen må det imidlertid påpekes at de regionale klassene (B-klassene) er ment for nybegynnere og utøvere som skal konkurrere for første gang. Klubbene har et selvstendig ansvar for å flytte utøvere fra B-klassene til A-klassene hvor man får bedre matching. Nivået i A-klassene har vært så høyt som det kan være i og med at eksisterende A-utøvere samt landsutøvere så langt som mulig har stilt opp. For at nivået skal øke ytterligere, er man avhengig av at klubbene trener sine utøvere til å nå A-nivå, for så å melde dem på i A-klassene. Dømmingen i Norge holder et generelt bra nivå. Selv om det er rom for forbedring, observerer seksjonsstyret at dømmingen stort sett holder et akseptabelt nivå. Dessverre er det noen få uheldige episoder som får for mye fokus, og som sammen med unødvendig og ødeleggende offentlig skittentøyvask, er det lett å sitte igjen med et feilaktig inntrykk av at den norske dommerstanden holder et generelt dårlig nivå. Imidlertid er det svært lite av «korridorstøyen» som når frem til dommerkomiteen og til styret i strukturerte, begrunnede og dokumenterte former. I langtidsbudsjettet for 2013 og 2014 er det lagt til grunn at dommerkomiteen skal kunne samle aktuelle dommere på nasjonalt nivå til treningssamlinger en til to ganger i året for å heve det tekniske og etiske nivået blant dommerne. Dette er en nødvendig aktivitet, en aktivitet som dommerne setter pris på og som også gir langsiktige positive resultater. Avslutningsvis ønsker seksjonsstyret å rette en honnør til Werner Lindgård (Keum Gang St. Hanshaugen) som skriftlig har fremmet en rekke konstruktive tanker og ideer om hvordan man kan forbedre det organisatoriske innen stevneavviklingen, samt forslag til en rekke tiltak man kan iverksette for å heve både kvaliteten og statusen til våre nasjonale stevner. Disse ideene blir overlevert til påtroppende styre og stevnekomité. Toppidrett/Landslagene Ansvar og budsjett Toppidrett og landslag er etter vedtak i forbundsstyret i forrige tingperiode overført forbundets toppidrettskomité under ledelse av forbundspresidenten. Toppidrettskomiteen er underlagt forbundsstyret. Seksjonsstyrene har derfor ikke lengre ansvar for denne aktiviteten, verken organisatorisk eller økonomisk. Seksjonsstyret har vært representert i toppidrettskomiteen ved seksjonsleder. Etter at Norge ikke kvalifiserte seg til OL i London, har man fått sterke signaler fra Olympiatoppen (OLT) om at støtten man hittil har fått vil bli kuttet. I denne sammenhengen må det understrekes at midlene OLT har til utdeling er begrenset, og at søknadene overgår tilgjengelige midler med en faktor på tre eller fire. Objektivt sett er det derfor forståelig at OLT kutter støtten når man ikke kvalifiserer seg til OL. Imidlertid innebærer det at NKF må dekke større deler av toppidrettssatsingen alene. Seksjonsstyret v/seksjonsleder sammen med toppidrettssjefen har i toppidrettskomiteen ved flere anledninger foreslått å starte en prosess for å øke toppidrettens økonomiske rammer. Etter at det er klart at støtten fra OLT kommer til å bli redusert, har seksjonsleder og toppidrettssjefen foreslått å endre fordelingsnøkkelen til NKF for å styrke toppidrettens økonomiske rammer. 28

29 For tiden er fordelingen slik: 40% av seksjonens medlemsinntekter går til toppidretten. 20% av rammetilskuddet NKF får fra NIF/Staten går til toppidrett. Forslaget har vært at sistnevnte sats skal økes til 25%. Vi mener at denne økningen er påkrevet for at Norge i fremtiden skal kunne hevde seg internasjonalt i både kamp og poomsae. Toppidrettskomiteen har ved konsensus bifalt at man skal be om økte rammer, og presidenten har tatt dette videre til presidentskapet og forbundsstyret. Dessverre har man ikke vunnet frem i forbundsstyret. Følgelig består fordelingsnøklene, og budsjettet til toppidretten opprettholdes ved at man dekker inn det kommende overforbruket over toppidrettens egenkapital. Med «Landslaget», forstår man som regel landslaget i kamp. I denne sammenhengen må det understrekes at seksjonsstyret v/leder har jobbet for at landslaget i poomsae skal beholde rammene sine i 2012, og fikk gjennomslag for dette til tross for forslag om kutt (som resultat av redusert støtte fra OLT). Avtroppende seksjonsstyre oppfordrer påtroppende styre til å fortsette å jobbe for økte rammer til toppidretten; dog uten at dette skal gå ut over seksjonenes økonomiske handlingsrom. Fremtidig satsing og Rio 2016 Kamp Seksjonsstyret v/seksjonsleder, toppidrettssjefen, sportskoordinatoren, taekwondos kontakt i OLT og flere av Norges mest fremtredende kamp-trenere har vært engasjert i å utvikle modellen landslaget i kamp skal jobbe etter frem mot Rio Man har landet på en desentralisert modell inspirert av svømmemiljøet, og modellen vil bli presentert på seksjonstinget. Nøkkelpunkter er at man skal ha en fast landslagssjef samt flere tilknyttede klubbtrenere. Man skal ha et bruttolag av utøvere som skal trene både sammen og desentralisert, og ut fra dette bruttolaget skal man velge utøvere som skal representere Norge ved offisielle anledninger. Uttakskriteriene følger objektive resultatbaserte retningslinjer, samt landslagssjefens bedømmelse. Reglene er publisert på I tillegg til dette, skal man etablere et trenerforum der landslagsledelse og klubbtrenere kan møtes jevnlig for erfaringsutveksling, planlegging, avklaringer rundt uttak og kriterier, analyser, disputter mv. Man ønsker å nærme seg visjonen «One Nation, One team», og denne målsetningen oppnås kun ved samarbeid, utveksling av kompetanse / informasjonsdeling, transparente ikke-politiske beslutningsmekanismer. Seksjonsstyret har stor tro på denne modellen, men er bekymret for at de gjeldende økonomiske rammene ikke er tilstrekkelige for å gjennomføre denne modellen fullt ut. Det er nokså klart at klubber, utøvere og trenere også i fremtiden må legge ned en betydelig egeninnsats og også stille med betydelig finansiell kapasitet dersom man ønsker å nå toppen. Poomsae Det er betydelige utfordringer hva gjelder landslaget i poomsae. Dette har til dels sammenheng med deltagelsen på våre nasjonale stevner, det generelle nivået blant poomsae-utøvere i Norge og poomsaelandslagets svært begrensede budsjett. Seksjonsstyret har vedtatt at man i poomsae i Norge skal konkurrere etter angivelsene gitt i boken «The Official Explanation of WTF Poomsae» av Ipkil Sung (selges av NKF), og våre dommere blir instruert deretter. «The Official Explanation of WTF Poomsae» er strengt tatt ikke lenger WTFs offisielle instruks til utøvere og dommere. Imidlertid er endringene fra WTF sin side små og særdeles hyppige, og det er ikke praktisk mulig å implementere disse endringene i samme tempo som de kommer. 29

30 Seksjonsstyret mener derfor at det på nasjonalt plan er fornuftig å holde seg til en tolkning over tid, fremfor å innføre hyppige endringer i bedømming, gjennomføring og utførelse når endringene er i all vesentlighet er av marginal teknisk karakter. Dette bør gi nasjonale utøvere en mulighet til å konkurrere etter samme prinsipper og veiledninger over lengre tid, og på den måten ha en mulighet til å nå toppen. Uavhengig om seksjonen hadde valgt å implementere endringene fra WTF fortløpende eller ikke, ville utøvere som konkurrerer internasjonalt, uansett være i stand til å tilpasse seg stevne-relaterte endringer på særdeles kort varsel. Seksjonens beslutning om å legge «The Official Explanation of WTF Poomsae» til grunn for våre teknikk-konkurranser bør derfor ikke få følger for våre beste utøvere. Generelt Det er av stor betydning at man rekrutterer flere utøvere til våre konkurranser (kamp og poomsae), og man må øke dialogen mellom trenere, landslag og dommere for å få en felles forståelse av hvordan kamp og teknikk i konkurranse trenes, gjennomføres og bedømmes. På den måten kan vi dyrke frem nye talenter som kan ta norsk konkurranse-taekwondo inn i fremtiden. I kamp har man startet denne prosessen med Rio 2016-prosjektet, og i poomsae har man startet denne prosessen ved at tidligere landslagsutøvere på engasjementsbasis holder kurs landet rundt. Begge disse satsingene bør styrkes i kommende periode. Teknikkstevne Seksjonsstyret besluttet i 2011 å starte et prøveprosjekt med rene teknikkstevner. Bakgrunnen for dette er flere henvendelser om å skille kamp og poomsae. Videre avdekket en spørreundersøkelse i regi av seksjonen i begynnelsen av 2012 at det er et udekket ønske om konkurranser i andre disipliner enn kamp og poomsae. I de forberedende arbeidene til dette, reiste en representant for seksjonsstyret samt en representant for dommerkomiteen i poomsae til Danmark på studietur for å få et innblikk i hvordan danskene arrangerer sine tekniske stevner. Seksjonsstyret fikk en rapport fra denne studieturen, og nedsatte en komitè bestående av seksjonsleder, sportssjef Dag Jacobsen, sportskonsulent Marthe Bøhler, Jan Åge Østby, Werner Lindgård og Se Buorn Tran for å utarbeide et stevnekonsept og et regelverk. Regelverket for tekniske stevner (poomsae, Han Bon, Showbreak og Speedbreak) ble godkjent av seksjonsstyret og publisert. Første teknikkstevne ble satt til lørdag 28. april. Påmeldingen da tingrapporten ble skrevet var ikke så stor som man kunne ønske, men stevnet ble likevel ikke utsatt. Man vurderte saken dithen at det var viktig å få gjennomført stevnet for å teste konseptet og å gi både klubber, utøvere og dommere anledning til å gjøre seg kjent med denne nye stevnetypen. Utmerkelser i perioden Seksjonen fortsatte tradisjonen med årets taekwondo person i tingperioden, og denne utmerkelsen ble derfor tildelt under NM: Årets Taekwondo Person 2010 Morgan Nygård, Steigen Taekwondo klubb 2011 Janne Helen Viddal, NTNUI Under NM har seksjonen fått tildelt H.M. Kongens Pokal til både beste senior dame og herre. Følgende personer er tildelt pokalen i perioden: H.M. Kongens Pokal 2010 Mona Solheim, Namsos og Stian Lampe, Viking 2011 Eirik Nilssen Bratli, Mudo Team Furuset/Tveita 30

31 Fra og med NM 2012, vil hver seksjon i NKF kun ha én kongepokal til utdeling. NKF har to ekstra kongepokaler, og de vil rotere mellom seksjonene slik at man med ca. 4 års mellomrom har to kongepokaler til utdeling. Unntaket er dersom en representant fra kongefamilien kommer til NM for å kaste glans og dele ut kongepokalene. Under NM setter også den Koreanske ambassadøren opp en pris til beste junior dame og herre utøver. Tildelingen i perioden gikk til: Den Koreanske ambassadørens pris (junior) 2010 Maiken Handberg, Team Heimdal Andreas Skjåvik Lie, Øvre Romerike Budo Senter 2011 Frida Thorsø, Mudo Team Furuset & Tveita Ådne Skei Landsem, Taekwondo Team Heimdal Hvert år stemmer de påmeldte klubbene på NM, dommerne, landslagstrenere, sportssjefen og seksjonsstyret frem vinnere i kategoriene «Årets utøver», «Årets Ungdom» (ny fra 2011),» Årets Coach/trener» og «Årets dommer». Resultatet i 2010 og 2011 er som følger: Årets Utøver 2010 Tina Skaar, ØRBS 2011 Frida Thorsø, Mudo Team Furuseth&Tveita Årets Ungdom 2011 Somayeh Gaznawi, Steigen Taekwondo Klubb Hermann Pettersen, Skedsmo Tan Gun Taekwondo klubb Årets coach/trener 2010 Mikael Oguz, Grorud 2011 Gunnar Bratli, Mudo Furuset&Tveita Årets dommer 2010: Janne Helen Viddal, NTNUI 2011: Janne Helen Viddal, NTNUI Økonomi og utstyr Tinget i 2010 vedtok et budsjett med et underskudd på kr ,- i 2010, og et budsjett i balanse i seksjonsstyret har vedtatt et budsjett som går kr ,- i underskudd i Regnskapsåret 2010: Ble avsluttet med et underskudd på kr ,- som ble lagt til seksjonens egenkapital, som pr da blir svekket til kr ,- Dette står i kontrast til underskuddet året før som var på gode De største utgiftene kommer ifm. nasjonale og regionale stevner, og da i særdeleshet innkjøp av elektroniske vester (PSS) til bruk i konkurranser. Det ble kjøpt inn PSS for om lag kr ,-. Regnskapsåret 2011: Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et overskudd på kr ,- Dette overskuddet er lagt til seksjonens egenkapital som er på kr ,- pr Overskuddet skyldes først og fremst 6 forhold: 1. Innsparinger for å dekke inn negativ egenkapital fra foregående år 2. Momskompensasjon 3. Sponsorinntekter 31

32 4. Støtte fra WTF 5. Ekstraordinære Post 3-midler 6. Medlemsutvikling Seksjonsstyret presiserer at punktene 2, 3, 4 og 5 ikke var forventede inntekter. Momskompensasjonen og WTF-støtten har man jobbet aktivt mot forbundsstyret for å bli tildelt. De ekstraordinære Post 3-midlene er et resultat av en langvarig prosess i forbundsstyret som først ble banket igjennom i februar 2012, mens andelen av sponsormidler kom på plass i desember Det er verdt å merke seg at sponsormidlene bortfaller i 2012 da avtalen fra NKF sin side ikke er videreført. Videre er momskompensasjonen avhengig av seksjonens omsetning og fordelingsnøkkelen slik den vedtas i forbundsstyret. Her bør det påtroppende seksjonsstyret jobbe for at fordelingsnøkkelen skal beregnes eksklusive forbundets lønnskostnader. Post 3-midler er i utgangspunktet på kr ,- pr. seksjon, og er øremerket tiltak rettet mot barn og ungdom. Retningslinjene for bruken av post 3 midler har fra NIF sin side blitt skjerpet inn hvert eneste år. Tildelingen i 2011 har stort sett i sin helhet gått til å dekke inn stevnerelaterte utgifter (knyttet til barn og ungdom under 19 år) nasjonalt og regionalt. Man kan ikke forvente at man i fremtiden kan bruke en like stor andel av Post 3 midlene til stevnerelaterte utgifter. Ekstratildelingen var et resultat av at andre seksjoner ikke klarte å bruke opp sine tildelte midler. Forbundsstyret besluttet derfor at ubrukte midler skulle overføres til seksjoner som kunne dokumentere udekkede Post 3 relaterte kostander; noe WTF-seksjonen uten videre var i stand til. Medlemsinntektene i 2011 ble betraktelig høyere enn forventet grunnet overgang fra manuell rapportering av medlemmer, til rapportering gjennom NKF sin medlemsportal. Dette førte til en medlemsøkning i størrelsesorden 20-30%; og er nok utelukkende relatert til at rapporteringen blir mer korrekt, fremfor en faktisk økning av antall taekwondoutøvere på landsbasis. Selv om seksjonsstyret ser helt klare tendenser til at det foregår en massiv underrapportering av medlemmer, samt at flere klubber, grupperinger og institutter aktivt velger å stå utenfor NKF, så kan man ikke forvente seg et liknende hopp i medlemstallet i kommende år. Av utstyr ble det i 2011 kjøpt inn PSS for om lag kr ,-, slik at seksjonen nå kan avvikle stevner med elektroniske vester over 4 kampområder. Til dette innkjøpet tilkommer også håndsett, transportkasser mv. Årsresultatet i 2011 er et ekstraordinært resultat; og man kan ikke legge de ekstraordinære inntektene til grunn for den økonomiske planleggingen for 2013 og Økonomiske utsikter fremover Den økonomiske utsikten fremover er trang, men akseptabel. Medlemsregistreringen i medlemssystemet samt vekst i klubbene har ført til at medlemstallet har steget fra ca i 2009 til om lag i Dette har naturlig nok slått positivt ut ift. kontingentinntektene. Videre har seksjonene i NKF de senere år fått kr ,- fra NIF i form av «Post 3»-tilskudd. Dette er midler som skal brukes til tiltak rettet mot barn og ungdom (opp til 19 år). Tiltakene skal så langt som mulig ikke være konkurranserettet. På denne bakgrunnen har seksjonsstyret utarbeidet et budsjettforslag for 2013 og 2014 som både har rom for satsing på stevner, satsing på dommere og stevnekomite, samt breddesatsing og rekrutteringstiltak i form av direkte støtte til opprettelse av nye klubber. Styret foreslår at det i 2013 og 2014 settes av tilstrekkelig med midler til innkjøp av elektroniske vester og støtteutstyr til Region Vest og Region Midt. Dette vil beløpe seg på ca. kr ,- pr. region. Effekten vil være at regionale konkurranser kan avvikles med PSS over to matter. Dette vil heve 32

33 stevnenes tekniske kvalitet betraktelig, og forhåpentligvis gjøre stevnene mer attraktive. Alternativet er å transportere det nasjonale utstyret, hvilket er dyrt, tungvint og som dessuten også øker slitasjen og faren for tekniske skader. Seksjonsstyret har også avsatt midler til å arrangere et regionalt stevne i Region Sør i Før man gjør dette, må man imidlertid starte en prosess rettet mot klubbene i Region Sør for å berede grunnen for et regionalt stevne. Seksjonsstyret har satt av betydelige midler til bruk i aktivitet rettet mot rekruttering o.l. Dette er direkte støtte til opprettelse av nye klubber, men også støtte til fellesaktiviteter og rekrutteringsrettede blant eksisterende klubber. Det må sies at man ser tendenser til underrapportering av medlemmer, og at enkelte klubber velger å stå helt eller delvis utenfor NKF ved kun å melde inn de som deltar i aktiviteter i regi av NKF og seksjonen. Dette er naturligvis suboptimalt, men norske kampsportklubber er på ingen måte tvunget til å være medlemmer i NKF. Med dette bakteppet, konstaterer man at WTF Taekwondo i 2011 var tredje største seksjon i NKF med om lag 6.200,- medlemmer. ITF Taekwondo kan skilte med om lag medlemmer, mens karate er størst med sine om lag medlemmer fordelt over flere stilarter. Avtroppende seksjonsstyre oppfordrer det påtroppende styret å iverksette tiltak som skal gjøre det mer attraktivt for WTF Taekwondo-klubber i Norge å stå tilsluttet NKF med alle sine medlemmer. Videre oppfordrer det avtroppende seksjonsstyret det påtroppende seksjonsstyret å vurdere ulike tiltak for å heve interessen for konkurransevirksomheten i regi av seksjonen. Det er godt mulig at man i fortsettelsen bør børste støv at tidligere tiders kadettsatsing og utøverkurs for å gjenopplive interessen i både kamp og teknikk. Avslutningsvis oppfordrer det avtroppende seksjonsstyret at klubber og sammenslåinger inntar en mer aktiv rolle overfor seksjonen i den hensikt å identifisere flere områder hvor man ønsker bidrag fra NKF og seksjonen. Undersøkelser viser at NKF bruker 80% av sine ressurser på 20% av medlemmene (resultatet av medlemsundersøkelsen 2011), og dette gjelder nok også seksjonen. Dette kan man vri på, men da er man avhengig av innspill fra medlemmene. Rapport fra dommerkomiteene Dommerkomiteen i KAMP har bestått av: Leder Erling Svanberg Mytting, Oslo (juni 2010 mai 2011) Leder Stig Ove Ness, Oslo (mai 2011 juni 2012) Medlem Janne Helen Viddal, NTNUI (regionsansvarlig Midt) Medlem Roar Kristoffersen, Vågen(regionsansvarlig Vest) Medlem Knut-Olav Brecke, Tøyen (regionsansvarlig Øst og sekretær) Varamedlem Varamedlem Olav Arne Gilstad, Levanger Taufique Rana, Grorud Dommerkomiteen i Poomsae har bestått av: Leder: Johnny Ødeving Medlem: Sigvald Martinsen Assosiert medlem: Assosiert medlem: Thomas Jensen Asle Fredriksen Kampdommerkomiteens oppgaver i perioden: Regelverk er tilpassing til det internasjonale regelverket. 2 versjoner i perioden. Endring av innveiing og kontaktnivå i B klasser. Ny dommerbekledning. Nå svart dress og hvit skjorte. Tilpassing og tilrettelegging for bruk av elektroniske vester. 33

34 Innføring av videodømming i Senior A*. Dette som en foreløpig prøve. Utarbeidelse av nye dommerkurs, og ny inndeling i P, C, B og A dommerlisenser. Utarbeidelse av coach kurs. Avholdt kurs for poengdommere (P) og kampledere (C) i regionene. Mange kurs har blitt avlyst pga for dårlig påmelding, min 5 deltagere for å holde kurs. Avholdt nasjonalt kurs for hoveddommere (B) og dommerledere (A). Avholdt coach kurs på de fleste nasjonale stevner, men også regionalt og i klubber. Poomsaedommerkomiteens oppgaver i perioden: Tilpasning av regelverket ihht internasjonale endringer. Utarbeidelse av kursmateriale og utdanning av nye dommere. Dommeraktivitet i perioden: Innhentet og organisert dommere til regionale og nasjonale stevner. Skaffet utenlandske dommere til norske stevner ved behov. Deltatt med dommere på landslagssamlinger i Oslo (kun kamp). Sendt dommere til internasjonale stevner, der norske utøvere er representert. F.eks Trelleborg Open, German Open, Dutch Open, Belgisk Open, British Open og Wonderful Copenhagen. Stilt med dommere i Sportacord Combat Gemes 2010 Stilt med dommere til EM Stilt med dommere til EM team 2010 Stilt med dommere til EM jr 2011 Stilt med dommere til VM Sr 2011 Stilt med dommere til VM jr 2012 Stilt med dommere til EM sr 2012 (kun kamp). Stilt med dommere til EM Stilt med dommere i EM i Poomsae. Som det fremkommer overfor, er Norges toppdommere attraktive internasjonalt, og dommerkomiteen anbefaler at satsingen man gjør nå fortsetter i kommende periode. Dommersatsing mot London 2012 Olympic Games: Stig Ove Ness, Oslo, har vært Norges eneste kandidat mot London 2012 Olympic Games. Ness var en av 75 Europeiske dommere som ble tatt ut til IR Selection & Training Camp i Baku, der 18 Europeiske dommere gikk videre i prosessen. Etter 5 stevner ble så 10 Europeiske dommere tatt ut til de 30 dommerplassene i OL London Olympic Games IR Selection & Training Camp, Baku Azerbaijan 2. 20th WTF World Senior Championship 2011, Gyeongju Korea 3. London 2012 Olympic Games Qualification Tournaments, Baku Azerbaijan 4. WTF Oceania Qualification Tournament for 2012 LOG, Noumea New Caledonia 5. WTF Asian Qualification Tournament for 2012 LOG, Bangkok Thailand 6. Test Event for London 2012 Olympic Games, London United Kingdom Etter uttaket av de 30 OL dommerne, blir disse videre trent og testet gjennom 3 samlinger/stevner: London Olympic Games Training camp I, Baku Azerbaijan 2. 9th WTF World Junior Championship 2012, Sharm El Sheikh Egypt London Olympic Games Training camp II, Shanghai China Totalt har dommerne til London Olympic Games brukt 29 dager på kurs/seminar/testing, 20 dager på stevner og ca. 20 dager til reising, siden uttaksprosessen startet i januar London 2012 Olympic Games Taekwodo vil foregår fra august, dvs. 4 dager med stevne som avvikles på en ring. Seksjonen har bidratt ved å dekke en stor del av reisekostnadene ved deltagelse på nevnte kurs og stevner. I tillegg har Oslo Taekwondo Klubb, og Ness selv båret en stor del av kostnadene ved OLsatsingen. Uten denne støtten og egeninnsatsen, ville ikke Stig Ove Ness hatt muligheten til å kjempe for å bli tatt ut som Olympisk Dommer. 34

35 Nye internasjonale kampdommere (IR) i perioden: Janne Helen Viddal, NTNUI Roar Kristoffersen, Vågen Taekwondo Klubb Knut-Olav Brecke, Tøyen Taekwondo Klubb Olav Arne Gilstad, Levanger Taekwondo Klubb Terje Førsund, Øvre Romerike Budo Sender Årets dommer: Årets dommer stemmes frem av coacher og laglederne på hvert NM. Kandidatene man kan stemme på, plukkes ut av dommerkomiteen og er de dommerne som har vært mest aktiv i året som har gått. Denne ordningen ønsker man å endre på slik at lagledere og coacher nominerer de man kan stemme på i forkant av NM, og at den endelige avstemmingen skjer på NM. Årets dommer 2010: Janne Helen Viddal, NTNUI Årets dommer 2011: Janne Helen Viddal, NTNUI Antall lisenser KAMP: Oversikt over alle lisenser, både coach og dommerlisenser, er fra 2011 lagt inn i NKFs databasesystem. Det forutsettes nå at en er et aktivt medlem av en Taekwondo WTF klubb, tilsluttet NKF, for å inneha en aktiv lisens i seksjonen. Coach lisenser 270 (pr april 2012) Kampdommerlisenser 70 herav 9 IR (pr april 2012) Poomsea-dommerlisenser Stevnekomiteen Medlemmer i perioden Terje Førsund Øvre Romerike Budo Senter Leder Arbeidsoppgaver i perioden Stevnekomiteen har i tingperioden jobbet med å få frem gode, entydige rutiner for stevnegjennomføring. Både en oppgave og ansvarsliste for forbundet (administrasjonen) såvel som dommerkomiteen og stevnekomiteen, samt en rutine og sjekkliste for arrangørklubb. Stevnekomiteen har videre deltatt i møter med dommerkomiteen og administrasjonen i forbindelse med å tilrettelegge medlemssystemet opp mot påmelding og eksport av dette inn mot Taekoplan. Stevnekomiteen kan jobbe med følgende ting fremover: Fornye de nasjonale stevnene (kartlegge årsak til nedgang i deltagelse), se på tid, pris, premier, pengepremier, klasser m.m. Økt kompetanse for å få flere som kan kjøre den tekniske delen av stevnet Deltagelse de senere år: Nasjonale stevner NC I NC II NC NC IV NM* NC I NC II NC III NC NM* WTF III IV Landsdel Øst Øst Øst Midt Øst Øst Midt Øst Øst Midt Klubber Mønster Kamp Total Nasjonale stevner WTF NC I NC II NC NC IV NM* NC I NC II NC III NC IV NM NC I NC II III * 35

36 Landsdel Øst Midt Øst Midt Øst Øst Øst Øst Midt Nord Øst Øst Klubber Mønster Kamp Total Nasjonale stevner NC NC NM* NMK NMK NMK III NMK NM NMK NMK WTF III IV I II IV * I II ** Landsdel Vest Øst Øst Øst Øst Øst Øst Øst Øst Vest Klubber Mønster Kamp Total * NM er kun for junior/senior utøvere, A-utøvere i kamp og cup-høy/dan i mønster ** NMK 2 ble avlyst da det kun var 50 påmeldte ved fristens utløp. Fordelingen mellom kamp og poomsae var dessverre ikke klar da tingrapporten ble publisert, men trenden er at antall deltagere i poomsae har vært synkende i den senere tid. Erling Svanberg Mytting Seksjonsleder Khalique A. Rana Nestleder Lillian Fossum Ingvild Wølstad-Knudsen Morgan Nygård Styremedlem Styremedlem Styremedlem 36

37 Årsberetning fra taekwondo NTN-seksjonen 2010 og Tillitsvalgte 2.0 Medlemsutviklingen 3.0 Økonomi 4.0 Styremøter 5.0 Dommerkomité 6.0 Nasjonal aktivitet 7.0 Nye Dan grader 8.0 Internasjonal dommeraktivitet 9.0 ITF Taekwon-Do i skolen 37

38 1.0 Tillitsvalgte 1.1. Styrets sammensetning Leder : Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Per Christian Garnæs Line Gulbrandsen Søren Engelschiøn Snorre Edvardsen Mona Berg Larsen Hallgeir Betele Elen Røkke 1.2. Valgkomité Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Vegard Iversen Hallgeir Betele Elin M. Jakobsen Sturle Halleraker 2.0 Medlemsutviklingen Det er registrert en liten nedgang i seksjonens medlemmer fra 2010 til År Ant Antallet klubber i seksjonen pr er 78 stk. Nye klubber i NTN-seksjonen 2010: 3 Nye klubber i NTN-seksjonen 2011: 5 Klubber strøket/nedlagt i 2010: 1 Klubber strøket/nedlagt i 2011: 2 Styret har også jobbet med rekruttering og et tettere samarbeid bl.a. med Norges Taekwon-Do Forbund sine medlemsklubber. Dette har allerede gitt resultater i form av at flere klubber har søkt om medlemskap i NKF. Styret har stor tro på at denne trenden fortsetter i Økonomi Styret har vektlagt å ha god økonomisk styring av seksjonens midler. Seksjonens økonomi i perioden har vært god. Seksjonen har gått med overskudd både 2010 og Det vises ellers til seksjonens regnskap for 2010 og Styremøter I tingperioden er det avholdt 11 styremøter/e-post møter. Styret har i perioden behandlet 53 saker. Styrets arbeid i denne perioden har vært preget av gode samarbeidsforhold. Internett og bruk av e- post har gjort at kommunikasjonen mellom administrasjonen og styret har fungert meget bra. 5.0 Dommerkomité Seksjonens dommer komité var: Leder: Snorre Edvardsen Medlem: Lasse Hjelmeland (Per Chr Garnæs fra sommer 2011). Medlem: Sturle Halrakre 38

39 Komitéen har ikke gjennomført noen fysiske møter i tingperioden. Alt har blitt løst på mail eller telefon. Det har blitt gjennomført evalueringer av seksjonens nasjonale konkurranseregler ved flere anledninger. Endringer er sendt styret for godkjenning, deretter til administrasjonen slik at endringene blir gjort kjent. Per Chr Garnæs har bistått komiteen etter Lasse Hjelmelands tragiske bortgang. Komitéen har bl.a. også registrert alle seksjonens aktive dommere i NKF portalen totalt, 209 stk. 6.0 Nasjonal aktivitet 2010 og 2011 Alle stilartsgrupper i seksjonen hadde stor aktivitet i tingperioden. Både egne kurs og samlinger. De fleste har også egne stilartssommerleirer samt egne graderinger osv. Seksjonens forskjellige stilartsgrupper har også internasjonale kurs og stevneaktivitet i tingperioden. Etter oppfordring fra seksjonen er det kun ATN og NTN gruppene som har levert inn aktivitetsrapport til seksjonen. Aktivitet på konkurransesiden i seksjonen har vært stor i tingperioden. Seksjonen satte i gang et prøveprosjekt med en ITF Norges Cup i Denne ble terminert etter to stevner da interessen uteble noe, samt at belastningen på arrangører, trenere, klubber og dommere økte. Seksjonen hadde allerede mottatt mange henvendelser fra klubber og ledere på at stevne aktiviteten allerede var for høy Sommerleirer Seksjonens forskjellige stilartsgrupper har stor aktivitet også om sommeren. Samtlige stilarter arrangerer sommerleirer hvert år som alle er en stor suksess. År Stilart Ant leire Ant deltagere 2010 ITF/NTN ITF/NTN ATN 1? 2011 ATN 1? 2010 ITF/NTF 1? 2011 ITF/NTF 1? 2010 ITF/Norway 1? 2011 ITF/Norway 1? 6.2. Stevneaktivitet 2010 og 2011 Seksjonen hadde ansvar for totalt 38 stevner i perioden med totalt starter. År Ant stevner Ant start

40 6.3. Norgesmesterskapet/Landsmesterskap på Ålesund Nov Ansvarlig Arrangør: Ålesund Taekwon-Do Klubb. Antall klubber: 31 Totalt antall deltagere: 311 Antall juniorer: 174 Antall seniorer: 137 Antall sortbelter: 99 Beste klubb Landsmesterskap: Trondheim Beste klubb Norgesmesterskap: Trondheim Beste utøver damer junior gup og dan: Elise Arild Dahl, Molde Beste utøver herrer junior gup og dan: Christoffer Solberg, Trondheim Beste utøver damer senior rødt og blått belte: Lise Kähler, Trondheim Beste utøver herrer senior rødt og blått belte: Trane Malmin, Tønsberg Beste utøver damer senior sort belte: Anja Winger Bertelsen, Trondheim Beste utøver herrer senior sort belte: Stian Bringsli, Trondheim 40

41 6.4. Norgesmesterskapet/Landsmesterskap i Bergen Nov Ansvarlig Arrangør: Bergen Taekwon-Do Klubb. Antall klubber: 34 Totalt antall deltagere: 322 Antall juniorer: 181 Antall seniorer: 141 Antall sortbelter: 104 Beste klubb Landsmesterskap: Trondheim Beste klubb Norgesmesterskap: Trondheim Beste utøver damer junior dan: Madeleine Lind, Bergen TKD Beste utøver herrer junior dan: Christoffer Solberg, Trondheim TKD Beste utøver herrer junior gup: Eirik Rafn Hansen, Røyken TKD Beste utøver damer junior gup: Iril Lervold, Trondheim Beste utøver damer senior rødt og blått belte: Solveig Marie Frøen, Oslo Øst TKD Beste utøver herrer senior rødt og blått belte: Simen Grønningsæter, Ålesund TKD 7. Nye Dan grader Antallet nye dan graderte utøvere reflekterer seksjonens store aktivitet. Det er kun ITF/NTN gruppen som har levert en oversikt over Dan graderte, men de andre stilartene har også aktivitet på gradering. Gratulerer til alle som har kvalifisert seg til en ny grad. 41

42 Det har i denne perioden blitt gradert i ITF/NTN gruppen: 1. Dan 128 personer 2. Dan 33 personer 3. Dan 19 personer 4. Dan 4 personer 5. Dan 1 person 6. Dan 1 person 8. Dan 1 person 8. Internasjonal aktivitet 8.1. Internasjonale mesterskap Det har også vært en stor internasjonal aktivitet blant seksjonens klubber på mesterskap. Stor deltagelse på div. Euro Cuper, Viking Cup, Holland Cup, Irish Cup og div stilarts EM og VM. Seksjonens utøvere har hevdet seg bra internasjonalt, noe vi er svært fornøyd med Internasjonal dommeraktivitet En del av seksjonens grupper har vært aktive på dommersiden intensjonalt. Seksjonen anser deltagelse fra seksjonens dommere internasjonalt som svært viktig. Om vi skal kunne vær på et bra nasjonalt nivå er internasjonal erfaring helt nødvendig. 9. ITF Taekwon-Do i skolen Noen av seksjonens forskjellige grupperinger er også representert på skoler rundt i Norge. Seksjonen har kun oversikt over ITF/NTN gruppen sin skole aktivitet. ITF Taekwon-Do er fortsatt linjefag ved Nordmøre Folkehøgskole. Linjefaget har i denne perioden hatt godt med elever, og er fremdeles det største linjefaget ved skolen med Aleksander Aronsen som hovedlærer. Gjesteinstruktør har vært Master Per Andresen. I tillegg er det egen idrettslinje med Taekwon-Do på Surnadal Videregående skole. Taekwon-Do er valgfag på Høyskolen i Molde, samt på Fana Folkehøyskole. På vegne av seksjonsstyret Per Christian Garnæs /s/ Seksjonsleder 42

43 ÅRSREGNSKAPER ÅRSREGNSKAP 2010 for Totalregnskap: Regnskap NKF samlet Balanse Prinsipper Noter til regnskap samlet Noter til balanse Økonomisk årsberetning Regnskap NKF samlet v.s. budsjett Noter til budsjettavvik Revisjonsrapport Kontrollkomiteens beretning Avdelingsregnskap: Regnskap NKFs fellesdrift Noter til regnskap fellesdrift Prosjektregnskap fellesdrift Regnskap NKF karate Noter til NKF karate Prosjektregnskap NKF karate Regnskap NKF taekwondo WTF Noter til NKF taekwondo WTF Prosjektregnskap NKF taekwondo WTF Regnskap NKF taekwondo NTN Noter til NKF taekwondo NTN Prosjektregnskap NKF taekwondo NTN Regnskap NKF jujutsu Noter til NKF jujutsu Prosjektregnskap NKF jujutsu Regnskap NKF fleridrett Noter til NKF fleridrett Prosjektregnskap NKF fleridrett 43

44 44

45 45 Trond Søvik Generalsekretær

46 ÅRSREGNSKAP 2010 REGNSKAPSPRINSIPPER 1. Regnskapet for Norges Kampsportforbund er satt opp i samsvar med gjeldende forskrifter fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med bruk av Norsk Standard Kontoplan. I tillegg er alle konteringer knyttet opp mot avd./seksjoner og prosjekter. Det avleveres månedlige rapporter på prosjektnivå mellom forbundstingene. 2. Regnskapsføringen er i perioden ført etter regnskapsprinsippet (periodiserings-prinsippet). Det innebærer at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Dette er i samsvar med regnskapsbestemmelser for alle ledd tilsluttet NIF. 3. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk for å ivareta den informasjons- og sannhetsplikt som foreligger overfor omverden. 4. Årsresultatene pr. seksjon skal fremgå av hver seksjons regnskap på bunnlinjen og akkumuleres i balansen under egenkapital pr. seksjon, jmf. note 17 i balansen. GENERELLE NOTER TIL REGNSKAPET 1. Resultatet viser et overskudd på kr ,- som godskrives egenkapitalen, herunder egenkapital avd./seksjoner. 2. Det er ikke utbetalt styrehonorar i perioden. 3. Lønn og annen godtgjørelse til forbundets generalsekretær er utbetalt med kr ,- for Det er gjennomført tapsavsetning for alle fordringer som er vurdert som usikre. 5. Leverandørgjelden ved regnskapsårets slutt gjelder primært Amex, Akilles, Mysoft, Mercuri og Quality Broker. All leverandørgjeld er imidlertid betalt i

47 Noter til NKF samlet NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 8) og seksjoner Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingent fra klubbene) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere og landslag Diverse inntekter (VO-midler, kampsportgalla Bergen) Diverse inntekter karate Diverse inntekter taekwondo WTF Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine/soaiale utg. o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus (Oslo/Bergen) NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging Majorstuen, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) IT investering og utvikling Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (adm., forbundsstyret, seksjonsstyrer, komiteer, int. repr., trenere/landslag, kurslærere, m.fl.) 7 Internreklame/artikler Kontingenter int. org., representasjonsgaver og premier (jf. avd. regnskap) Påmeldingsutgifter Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Tilskudd klubber (jf. avd.regnskap) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser)

48 Diverse kostnader/stevneutgifter Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad Noter til NKF balanse NOTE Tekst Forskuddsbetaling til leverandører Depositum husleie Majorstuen Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Bank ordinær Bank høyrente (overskuddslikviditet) Bank lisenskonto (OCR innbetalinger via NKFs medlemsverktøy) Bank skattetrekkskonto Fond fra Kampsport Region Vest (skal utbetales klubbene i vest) Toppidrett; Øremrk. Olympiatoppmidler "siste steget" Fellesdrift; Stevneadm.program Karate; Ubrukte øremrk. barne- og ungdomsmidler Jujutsu; Ubrukte øremrk. barne- og ungdomsmidler Fleridrett; Ubrukte øremrk. barne- og ungdomsmidler Egenkapital toppidrett (jf. regnskapet for fellesdriften) Egenkapital karate (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital taekwondo WTF (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital taekwondo NTN (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital jujutsu (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital fleridrett (jf. seksjonsregnskapet) Leverandørgjeld (Amex, Akilles, Mysoft, Mercuri og Quality Broker er de største) Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger Feriepenger Påløpt kostnad og forskuddsbetaling Nedlegging kretser/regioner (jf, note 15) Stipender enkeltutøvere

49 Norges Kampsportforbund Forbundsstyrets økonomiske årsberetning 2010 Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, wushu og jujutsu. NKFs virksomhet er å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NKF innbefatter seksjoner for h.h.v. karate, taekwondo (WTF/NTN), jujutsu og fleridretter. Gjennom forpliktende samarbeidsavtale med Bokseforbundet og Bryteforbundet forestår NKF også den adm. driften av felles trenerutvikling. I tillegg har kampidrettsforbundene samlet en samarbeidsavtale med Wang toppidrett. NKF har også inngått samarbeidsavtaler med de fleste stilartsorganisasjonene i Norge. Den sentrale driften er lokalisert på Idrettens Hus, Ullevål. Forøvrig har NKF et regionskontor i Bergen på Idrettens Hus i fylket. Forbundet fakturerte medlemskap i 2010 med grunnlag fra NKFs medlemssystem for klubbene. Det var totalt 8,8 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontor og de samlede lønnsutgifter totalt for forbundet inkl. forbundstrenere, kurslærere/veiledere, o.a. var på kr ,-. Forbundsstyret har ikke tatt ut styrehonorar i Fortsatt drift Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Miljø Det arbeides kontinuerlig med å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen er klargjort i organisasjonsnormer/organisasjonshåndbok. Utover dette legges forbundets personalhåndbok til grunn. NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jmf. NIFs lov 2-4, både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte. Sykefraværet i 2010 var på 26 dager. NKFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskap 2010 viser et årsresultat på kr ,- mot underskudd kr ,- i fjor. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for årsregnskapet. Fremtidsutsikter Kampsportforbundet har innrettet seg i.f.t. NIFs krav til rapportering og dokumentasjon av forbundets virksomhet/aktiviteter. Den store utfordringen er at Norsk Tippings posisjon er 49

50 truet og dermed står også spillemidlene til idretten i fare. Forbundsstyret har imidlertid tro på at Kampsportforbundet fortsatt vil stå bra rustet til å møte fremtiden. Trond Søvik Generalsekretær 50

51 Regnskap NKF samlet i.f.t. budsjett INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER Finansposter RESULTAT Disponeringer av hvert avd./seksjons regnskap Til bundet egenkapital: Fellesdrift; Stevneadm.program Fleridrett; Ubrukte øremrk. midler Jujutsu; Ubrukte øremrk. midler Karate; Ubrukte øremrk. midler Til fri egenkapital: Fellesdrift; Årsres Toppidrett; Årsres Fleridrett; Årsres Jujutsu; Årsres Taekwondo NTN; Årsres Taekwondo WTF; årsres Karate; Årsres

52 Noter for budsjettavvik NKF samlet NOTE Tekst Avvik 20 Individuelle sponsoravtaler Tildelt mer tilskudd enn forventet, basert på NKFs søknad Merkostnadene er knyttet til kjøp av elektroniske vester i taekwondo WTF seksjonen, kjøp av matter i karate seksjonen og ombygging/utstyr Majorstuen til toppidrett 23 Arrangementsutgiftene har ikke blitt så store som antatt, spesielt regionalt Differansen skyldes lavere påmeldingskostnader for toppidrett samt individuelle sponsor avtaler fakturert (føres som inntekt og utgift) 25 Lavere forsikringspremie samt reduserte påmeldingskostnader (karate seksjonen)

53 53

54 54

55 55

56 AVDELINGSREGNSKAPER

57 Noter til NKF fellesdrift NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 33) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingentandel toppidrett) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter, egenandeler toppidrett Diverse inntekter (VO-midler, kampsportgalla Bergen, samarb.prosj.kampidrettene) Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine/sosiale utg. o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) Investering og utvikling medlemsadm. verktøy, stevneadm. program og nettportal Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (adm., forbundsstyret, komiteer, int. repr., trenere/landslag og kurslærere m.fl.) 32 Internreklame/artikler Kontingenter int. org. samt representasjonsgaver Påmeldingsutgifter landslag Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 26) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse (forsikring lokaler, røntgen/fysio, m.m.) Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. kostnad ved AS avvikling Toppidrettsavd. pr. idrett er utskilt fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m

58 58

59 Regnskap karate INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT Forslag til disponeringer; Ubrukte øremrk. midler Overføres til bundet egenkapital, benyttes 2011 Ny egenkapital for seksjonen: Inngående balanse fra Ubrukte øremrk. midler 2010/bundet egenkap Årsresultat Ny egenkapital

60 Noter til Karate NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Kursinntekter Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Diverse inntekter, bankett NM Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Datamaskiner/teknisk utstyr Treningsutstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Kopiering, trykking Diverse Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Annonser NM Premier Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

61 61

62 Regnskap taekwondo WTF INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT Forslag til disponeringer: Tillegges udekket tap Udekket tap for seksjonen: Inngående balanse fra Udekket tap Samlet udekket tap

63 Noter til Taekwondo WTF NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere Diverse inntekter, kukkiwon sertifikater og bøker Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokalleie Datamaskiner/teknisk utstyr Representasjonsartikler Treningsutstyr - el.vester Utstyrsgodtgjørelse dommere Lønn selvstendig næringsdrivende ifm stevner Andre fremmedtjenester arrangørkostnader stevner Kontorutgifter/rekvisita Trykksaker, frakt Diverse Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Påmeldingsutgifter dommerkurs int Tilskudd til klubber

64 64

65 Regnskap taekwondo NTN INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Andre kostnader Reisekostnader Kontingenter/gaver Tilskudd SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT Forslag til disponeringer: Overføres seksjonens frie egenkapital Ny egenkapital for seksjonen: Inngående balanse fra Fri egenkapital Ny egenkapital Noter til Taekwondo NTN NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (andel forbundsavgift) Fremmedtjenester (bl.a. kontorstøtte fra NTN) Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Tilskudd klubber

66 66

67 Regnskap Jujutsu INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT Forslag til disponeringer; Ubrukte øremrk. midler Overføres til bundet egenkapital, benyttes 2011 Ny egenkapital for seksjonen: Inngående balanse fra Ubrukte øremrk. midler 2010/bundet egenkap Årsresultat Ny egenkapital

68 Noter til Jujutsu NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Honorar inkl. feriepenger og arb.giver avg Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Tlf.møter Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber

69 Regnskap fleridrett INNTEKTER Regnskap 2009 Regnskap 2010 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Premier Tilskudd Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT Forslag til disponeringer; Ubrukte øremrk. midler Overføres til bundet egenkapital, benyttes 2011 Ny egenkapital for seksjonen: Inngående balanse fra Ubrukte øremrk. midler 2010/bundet egenkap Årsresultat Ny egenkapital

70 Noter til Fleridrett NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter/kurs Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier regionalt stevne Tilskudd til klubber

71 ÅRSREGNSKAP 2011 for Totalregnskap: Regnskap NKF samlet Balanse Prinsipper Noter til regnskap samlet Noter til balanse Økonomisk årsberetning Regnskap NKF samlet v.s. budsjett Noter til budsjettavvik Revisjonsrapport Kontrollkomiteens beretning Avdelingsregnskap: Regnskap NKFs fellesdrift Noter til regnskap fellesdrift Prosjektregnskap fellesdrift Regnskap NKF karate Noter til NKF karate Prosjektregnskap NKF karate Regnskap NKF taekwondo WTF Noter til NKF taekwondo WTF Prosjektregnskap NKF taekwondo WTF Regnskap NKF taekwondo NTN Noter til NKF taekwondo NTN Prosjektregnskap NKF taekwondo NTN Regnskap NKF jujutsu Noter til NKF jujutsu Prosjektregnskap NKF jujutsu Regnskap NKF fleridrett Noter til NKF fleridrett Prosjektregnskap NKF fleridrett 71

72 Regnskap NKF samlet INNTEKTER Note Regnskap 2011 Regnskap 2010 Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m Sum driftsutgifter Finansposter RESULTAT

73 NKF balanse EIENDELER Noter Kortsiktige fordringer Kundefordringer Aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Bundet egenkapital Egenkapital avd./seksjoner Sum egenkapital Leverandørgjeld Skattetrekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL mars

74 ÅRSREGNSKAP 2011 REGNSKAPSPRINSIPPER 1. Regnskapet for Norges Kampsportforbund er satt opp i samsvar med gjeldende forskrifter fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) med bruk av Norsk Standard Kontoplan. I tillegg er alle konteringer knyttet opp mot avd./seksjoner og prosjekter. Det avleveres månedlige rapporter på prosjektnivå mellom forbundstingene. 2. Regnskapsføringen er i perioden ført etter regnskapsprinsippet (periodiserings-prinsippet). Det innebærer at inntekter bokføres i den perioden de er inntjent og kostnader bokføres i den perioden de er påløpt. Dette er i samsvar med regnskapsbestemmelser for alle ledd tilsluttet NIF. 3. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk for å ivareta den informasjons- og sannhetsplikt som foreligger overfor omverden. 4. Årsresultatene pr. seksjon skal fremgå av hver seksjons regnskap på bunnlinjen og akkumuleres i balansen under egenkapital pr. seksjon, jmf. note 17 i balansen. GENERELLE NOTER TIL REGNSKAPET 1. Resultatet viser et overskudd på kr ,- som godskrives egenkapitalen, herunder egenkapital avd./seksjoner. 2. Det er ikke utbetalt styrehonorar i perioden. 3. Lønn og annen godtgjørelse til forbundets generalsekretær er utbetalt med kr ,- for Det er gjennomført tapsavsetning for alle fordringer som er vurdert som usikre. 5. Leverandørgjelden ved regnskapsårets slutt gjelder primært Mysoft, Bertrand og Quality Broker. All leverandørgjeld er imidlertid betalt i

75 Noter til NKF samlet NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 8) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingent fra klubbene) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter Egenandeler dommere og landslag Diverse inntekter (VO-midler, husleiestøtte Majorstuen) Diverse inntekter karate Diverse inntekter taekwondo WTF Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine/sosiale utg. o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus (Oslo/Bergen/Molde) NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging Majorstuen, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) IT investering og utvikling Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (adm., forbundsstyret, seksjonsstyrer, komiteer, int. repr., trenere/landslag, kurslærere, m.fl.) 7 Internreklame/artikler Kontingenter int. org., representasjonsgaver og premier (jf. avd. regnskap) Påmeldingsutgifter Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 1) Tilskudd klubber (jf. avd.regnskap) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser)

76 Diverse kostnader/stevneutgifter Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad Noter til NKF balanse NOTE Tekst Forskuddsbetaling til leverandører Varelager medaljer og klær Depositum husleie Majorstuen Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Fond fra Kampsport Region Vest (skal utbetales klubbene i vest) Aksjekapital Kampsport Ltd Bank ordinær Bank høyrente (overskuddslikviditet) Bank lisenskonto (OCR innbetalinger via NKFs medlemsverktøy) Bank skattetrekkskonto Jujutsu; Ubrukte øremrk. barne- og ungdomsmidler Fleridrett; Ubrukte øremrk. barne- og ungdomsmidler Egenkapital toppidrett (jf. regnskapet for fellesdriften) Egenkapital karate (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital taekwondo WTF (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital taekwondo NTN (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital jujutsu (jf. seksjonsregnskapet) Egenkapital fleridrett (jf. seksjonsregnskapet) Leverandørgjeld ( Mysoft, Bertrand og Quality Broker er de største) Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger Feriepenger Påløpt kostnad og forskuddsbetaling Nedlegging kretser/regioner (jf, note 14) Stipender enkeltutøvere

77 Norges Kampsportforbund Forbundsstyrets økonomiske årsberetning 2011 Norges Kampsportforbund (NKF) er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) samt internasjonale særforbund for h.h.v. taekwondo, karate, wushu, jujutsu og kendo. NKFs virksomhet er å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt. NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. NKF innbefatter seksjoner for h.h.v. karate, taekwondo (WTF/NTN), jujutsu og fleridretter. Gjennom forpliktende samarbeidsavtale med Bokseforbundet og Bryteforbundet forestår NKF også den adm. driften av felles trenerutvikling. I tillegg har kampidrettsforbundene samlet en samarbeidsavtale med Wang toppidrett via Judoforbundet. NKF har også inngått samarbeidsavtaler med de fleste stilartsorganisasjonene i Norge. NKFs virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens Hus, Oslo/Ullevål, samt fra regionskontorer i Bergen og Molde på Idrettens Hus i fylkene. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsettinger. Forbundet hadde betalende medlemskap i 2011 med grunnlag fra NKFs medlemssystem for klubbene. Det var totalt 9 årsverk knyttet til administrasjonen med regionskontorer og de samlede lønnsutgifter totalt for forbundet inkl. forbundstrenere, kurslærere/veiledere o.a. var på kr ,-. Forbundsstyret har ikke tatt ut styrehonorar i Fortsatt drift Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen av fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Miljø Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i.f.m. arbeidet. Arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen er klargjort i organisasjonsnormer/ organisasjonshåndbok. Utover dette legges forbundets personalhåndbok til grunn. NKF søker å etterleve og tilrettelegge forholdene for kjønnsfordeling i organisasjonen, jmf. NIFs lov 2-4, både i.f.t. tillitsvalgte og ansatte. Sykefraværet i 2011 var på 104 dager. NKFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskap Årsregnskapet 2011 viser et overskudd på kr ,- mot fjorårets overskudd på kr ,-. Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner; kr ,- overføres til egenkapital. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for årsregnskapet. 77

78 Lov NKF har en lov som er i tråd med lov for NIF, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven. 78

79 79

80 Noter for budsjettavvik NKF samlet NOTE Tekst 20 Individuelle sponsoravtaler Avvik Tildelt mer tilskudd enn forventet, basert på NKFs søknad Formelfeil ved budsjettering Stevneadm. system, medlemssystem, NUF selskap, klubbutvikling og seminarer Stevneadm.system belastet drift fremfor balansen. 24 Færre stevner nasjonalt og internasjonalt Motkonto individuelle sponsoravtaler Mindre tilskudd idrettslag p.g.a. færre søknader Sekkepost for diverse kostnader som ikke er brukt

81 81

82 82

83 83

84 AVDELINGSREGNSKAPER

85 Noter til NKF fellesdrift NOTE Tekst Sponsoravtaler for enkeltutøvere (motpost under note 33) Post 2 - Rammetilskudd/driftsmidler Post 3 - Barne- og ungdomsmidler (utd.samarb.) Post 4 - Toppidrettstilskudd inkl. stipender, talentutvikling og bilaterale avtaler MVA refusjon Kursinntekter Medlemsinntekter (obl. forsikring samt kontingentandel toppidrett) Adm. IT gebyr samt SMS påslag ved NKFs medlemsverktøy/betalingssystem Påmeldingsinntekter, egenandeler toppidrett Diverse inntekter (VO-midler, kampsportgalla Bergen, samarb.prosj.kampidrettene) Lønn/hon. for adm., trenere og kurslærere Feriepenger Arbeidsgiveravgift Tlf./bredbånd ansatte/tillitsvalgte Pensjon/forsikring m.m. (NKFs pensjonsordning tilfredsstiller vilkårene for OTP) Kursutgifter Diverse (fri avis, bedriftshelsetjeneste, kantine/sosiale utg. o.a.) Kontorkostnader/leie, fellesforvaltning på idrettens Hus NIF IT basiskostnader, ASP-drift og vedlikehold NKFs medlemsverktøy Kontorutstyr, representasjonseffekter (landslag og till.valgte), treningsutstyr, m.m Inventar, ombygging, reparasjoner, frakt Revisjon (inkl. MVA) Fremmedtjenester (øk./jur. bistand, trenere og kurslærere/klubbguider/veiledere) Investering og utvikling medlemsadm. verktøy, stevneadm. program og nettportal Trykksaker/kopier (medlemspass, utdanningsmateriell, tingdokumenter o.a.) Rekvisita, internett, tlf., porto, m.m Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (adm., forbundsstyret, komiteer, int. repr., trenere/landslag og kurslærere m.fl.) 34 Internreklame/artikler Kontingenter int. org. samt representasjonsgaver Gaver/premier Påmeldingsutgifter landslag Sponsoravtaler enkeltutøvere (motpost jf. note 26) Forsikringspremier Gebyrer (bank/kort, lisenser) Diverse (forsikring lokaler, røntgen/fysio, m.m.) Renteinntekter (avsatt 3 mill. av overskuddslikviditet på høyrente) Purregebyr, rentekostnad, ekstraord. kostnad ved AS avvikling Toppidrettsavd. pr. idrett er utskilt fra seksjonene og direkte underlagt forbundsstyret f.o.m

86 86

87 Regnskap karate INNTEKTER Regnskap 2010 Regnskap 2011 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Noter Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m Sum driftskostnader RESULTAT Forslag til disponeringer: Årsresultat overføres fri egenkapital Bundet egenkapital (EK) Bundet EK fra 2010, ubrukte post 3 midler Bruk av fjorårets post 3 midler i Ny bundet egenkapital 0 Fri egenkapital (EK) Fri egenkapital fra Årsresultat Belastet bundet EK Ny egenkapital

88 Noter til Karate NOTE Tekst Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Momskompensasjon Kursinntekter Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Diverse inntekter, bankett NM Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg Lokal/matteleie, frakt Datamaskiner/teknisk utstyr Treningsutstyr Representasjonsartikler Utstyrsgodtgjørelse dommere Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Kopiering, trykking Diverse Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Påmeldingsutgifter Tilskudd til klubber Diverse kostnader/stevneutgifter

89 89

90 Regnskap taekwondo WTF INNTEKTER Regnskap 2010 Regnskap 2011 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Noter Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m Sum driftsutgifter RESULTAT Forslag til disponeringer: Årsresultat overføres fri egenkapital Fri egenkapital (EK) Fri egenkapital fra Årsresultat Ny egenkapital

91 Noter til Taekwondo WTF NOTE Tekst Andel sponsoravtale NKF 0 47 Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Momskompensasjon Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Kursinntekter Egenandeler dommere Diverse inntekter, kukkiwon sertifikater og bøker Honorar inkl. feriepenger, arb.g.avg. (stevneleder) Lokalleie Datamaskiner/teknisk utstyr Treningsutstyr - el.vester Utstyrsgodtgjørelse dommere Lønn selvstendig næringsdrivende ifm stevner Andre fremmedtjenester arrangørkostnader stevner Trykksaker Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber

92 92

93 Regnskap taekwondo NTN INNTEKTER Regnskap 2010 Regnskap 2011 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Noter Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Andre kostnader Reisekostnader Kontingenter/gaver Tilskudd Sum driftsutgifter RESULTAT Forslag til disponeringer: Årsresultat overføres fri egenkapital Fri egenkapital (EK) Fri egenkapital fra Årsresultat Ny egenkapital Noter til Taekwondo NTN NOTE Tekst Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Momskompensasjon Medlemsinntekter (andel forbundsavgift) Fremmedtjenester (bl.a. kontorstøtte fra NTN) Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Tilskudd klubber

94 94

95 Regnskap jujutsu INNTEKTER Regnskap 2010 Regnskap 2011 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Reklame/annonser Kontingenter/gaver Tilskudd Forsikring m.m Sum driftskostnader RESULTAT Forslag til disponeringer: Årsresultat overføres fri egenkapital Bundet egenkapital (EK) Bundet EK fra 2010, ubrukte post 3 midler Bruk av fjorårets post 3 midler i Ny bundet egenkapital Fri egenkapital (EK) Fri egenkapital fra Årsresultat Belastet bundet EK Ny fri egenkapital

96 Noter til Jujutsu NOTE Tekst Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Momskompensasjon Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter Honorar inkl. feriepenger og arb.giver avg Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Tlf.møter Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier Tilskudd til klubber

97 Regnskap fleridrett INNTEKTER Regnskap 2010 Regnskap 2011 Tingbudsjett Styrebudsjett Avvik ift styre Note Salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønnskostnader Andre kostnader Reisekostnader Kontingenter/gaver Tilskudd Sum driftskostnader RESULTAT Forslag til disponeringer: Årsresultat overføres fri egenkapital Bundet egenkapital (EK) Bundet EK fra 2010, ubrukte post 3 midler Bruk av fjorårets post 3 midler i Ny bundet egenkapital Fri egenkapital (EK) Fri egenkapital fra Årsresultat Belastet bundet EK Ny fri egenkapital

98 Noter til Fleridrett NOTE Tekst Tilskudd øremerket regional barn/ungdomsaktivitet Momskompensasjon Medlemsinntekter (seksjonsavg. samt andel forbundsavgift) Påmeldingsinntekter/kurs Lokal/matteleie, frakt Utstyrsgodtgjørelse dommere 400 Fremmedtjenester, honorarer dommerkurs Reise/repr. utgifter ved stevner, aktiviteter og møter (styret, komiteer, dommere, m.fl.) Premier regionalt stevne Tilskudd til klubber

99 Innkomne forslag til karate seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag/saker Innkomne forslag til taekwondo WTF seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. Innkomne forslag til taekwondo NTN seksjonsmøtet Forslagsstiller: Styret i taekwondo NTN seksjonen. Forslag: Forslag på nytt navn for seksjonen; Endre fra NTN-seksjonen til ITF-seksjonen. Begrunnelse; Det nåværende navnet gir ikke en riktig definisjon på aktiviteten og eller seksjonens medlemmer. Seksjonen ønsker at alle som trener ITF rettet Taekwon-Do aktivitet skal inn i vår seksjon. Med bakgrunn i dette favner navnet ITF-seksjonen mye bedre enn NTN-seksjonen som referer mer til en nasjonal stilartsgruppering. Forslaget på nytt seksjonsnavn er enstemmig fra seksjonsstyret. (Sak seksjons styremøte nr ). Med vennlig hilsen Per Christian Garnæs Seksjonsleder 99

100 Innkomne forslag til jujutsu seksjonsmøtet Forslagsstiller: Haugesund jujutsu klubb (v/john Arild Birkeland) Forslag 1: Vi foreslår en heving av tilskuddsatsen til arrangørklubber for å stimulere flere klubber til å ta på seg å arangere NM i jujutsu som blir arrangert årlig i høstterminen. Begrunnelse; Støtten til arrangørklubben er for liten - det gjør at klubbene vegrer seg til å arrangere og føler de sitter med mye arbeid og ingen belønning for å arangere NM. Seksjonsstyrets innstilling; Seksjonsstyret ser det som mest relevant å ta opp forslaget som del av budsjettbehandlingen for 2013 og For 2012 foreslår seksjonsstyret at dette blir en oversendelsessak til det nye styret. Forslag 2 Vi foreslår at de klubbene som vil arangere NM settes opp på en liste og rullerer - da blir dette mer forutsigbart og på den måten få en heving både sportslig og status på arangementet. Begrunnelse; Det er for uforutsigbart angående NM. Klubber og utøvere vet ikke om eller hvor det blir arrangert NM. Dette gjør det vanskelig både sportslig og økonomisk å forberede seg, noe som igjen gjør at vi sliter med å få nok utøvere til å stille. Seksjonsstyrets innstilling; Seksjonsstyret støtter intensjonen, men foreslår at dette blir en oversendelsessak til det nye styret. Innkomne forslag til fleridrett seksjonsmøtet Det er ingen innkomne saker til behandling. 100

101 Innkomne forslag til forbundstinget Forslag innsendt pr. e-post 13. april: Forslagsstiller; Tromsø karateklubb (v/ Elisabeth Knudtzon) Forslag; Lisens for selvforsvarskurs Begrunnelse; Vi ønsker at kun de klubber som søker forbundet, og som har gjennomført et obligatorisk trenerkurs, kan gi tilbud til ungdom og grupper som ønsker et selvforsvarskurs som vil virke preventivt mot overfall og voldtekt. Kurset bør også inneholde en forebyggende del som inneholder en psykologisk del: trening på holdninger og kommunikasjon. Det obligatoriske trenerkurset er tenkt for å sikre at de trenere som holder kurset, har en utdannelse som sikrer kvaliteten på selvforsvarskurset. Slik kan vi forhindre at individer kurses av useriøse aktører som kan sette liv og helse i fare. Vi ønsker kun seriøse aktører i Norge. Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter intensjonen, men ikke forslaget slik det foreligger. Det anbefales at alle klubber ved sine utvalgte representanter gjennomfører NKFs selvforsvarskurs i nåværende trenerstige. Styret ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å påtvinge lisens og begrense klubbenes mulighet til å foreta vurderingen selv. Dessuten blir det vanskelig å håndheve med sanksjoner overfor klubber som avholder selvforsvarskurs uten lisens. Lovforslag til forbundstinget Krever 2/3 flertall i.h.t. NKFs lov 22 og markedsbestemmelsenes 1. Lovendringer må godkjennes av NIF for å kunne tre i kraft. Lovforslag 1 Forslagsstiller; Forbundsstyret Forslag; Forbundsstyret foreslår endringer av NKFs lov slik det fremkommer på de neste sidene. Begrunnelse: Dette er i all hovedsak en harmonisering med NIFs lovnorm for særforbund/fleridrettsforbund og kan ikke fravikes. 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 Etter endringene vil NKFs lover lyde slik; Lov for Norges Kampsportforbund Vedtatt med endringer senest av (dato). Godkjent av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) den (dato). Tilsluttet NIF som utvalg den , og opptatt som særforbund i NIF den under navnet Norges Karate og Taekwondo Forbund. I forbindelse med opptak av jujutsu som ny idrett endret forbundet navn til Norges Budo Forbund På forbundstinget ble navnet endret til Norges Kampsportforbund. I. Innledende bestemmelser 1 Formål (1) Norges Kampsportforbunds (NKF) formål er å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge, jf. 2, ledd, og representere idrettene internasjonalt. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon (1) NKF er en sammenslutning av alle lag som organiserer kampsport og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) NKF er medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) World Taekwondo Federation (WTF) og European Taekwondo Union (ETU) World Karate Federation (WKF) og European Karate Federation (EKF) International Wushu Federation (IWuF) og European Wushu Federation (EWuF) Ju Jitsu International Federation (JJIF) og Ju Jitsu European Union (JJEU) International Kendo federation (IKF) og European Kendo Federation (EKF) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NKF uavhengig av hva som står i denne lov. (3) Opptak av nye idretter i NKF samt endring av NKFs navn må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten/idrettsgrenen faller inn under NIFs formål og oppfyller definisjon av idrett/idrettsgren. Ved avslag kan NKF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettsting. (4) Alle idrettslag som er tilsluttet NKF plikter å overholde NIFs og NKFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak. (5) NKF er én juridisk enhet. NKF er organisert i fem seksjoner (avdelinger): Seksjon for karate Seksjon for taekwondo Seksjon for jujutsu Seksjon for fleridretter (aikido, kungfu m.m.) Seksjon for ITF taekwondo (6) Forbundsstyret avgjør i tilfelle tvil eller uenighet hvilket innhold og hvilke grenser som skal gjelde for den enkelte idrett. Ev. definisjoner og regler for de enkelte idretter må godkjennes av samme forbundsstyre. 3 Oppgaver og kompetanse (1) NKF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 113

114 (2) NKF er den høyeste faglige myndighet for de tilsluttede kampsporter i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter vedkommende særidretter med følgende unntak: a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idretter/idrettsgrener. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idretter/idrettsgrener. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NKF selv iverksetter kontrollrutiner. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav j. (3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NKF. 4 Medlemskap (1) Alle lag som organiserer kampsport og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i NKF, jf. dog 2 (5). (2) Søknad om medlemskap i NKF sendes NKF via idrettskretsen. Utmelding av NKF skjer på samme måte. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (3) Alle lag som er tilsluttet NKF, plikter å overholde NIFs og NKFs lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak, samt tegne obligatorisk skadeforsikring for sine medlemmer og betale den premie som forbundsstyret til enhver tid fastsetter etter forhandlinger med forsikringsselskapet. (4) Alle lag skal sende medlemsrapport til NKF på fastsatt skjema i henhold til frister fastsatt av forbundsstyret. 5 Kontingent/avgift (1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. (2)Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Forbundsstyret kan frata lag som skylder kontingent og avgifter for mer enn ett år etter forfall medlemskap i NKF, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskapet i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. II. Tillitsvalgte og ansatte 6 Kjønnsfordeling (1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. (3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særforbundet: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg og doms og appellutvalg. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 114

115 (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært forbundsting. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under judoforbundstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på forbundstinget. 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker (1) Arbeidstaker i NKF er ikke valgbar til verv i NKF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i særforbundet plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) Arbeidstaker i NKF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NKF. (4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NKF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til NKFs styre. (5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til NKF (1) En person som har en avtale med NKF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NKF er ikke valgbar til verv innen særforbundet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NKF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NKF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 10 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 115

116 (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særforbundet. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NKF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 12 Tillitsvalgtes godtgjørelse (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremgå av årsberetningen. (2) NKFs styre bestemmer hvem som er berettiget og hvilke satser som skal benyttes. III. Økonomi 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) NKF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. (2) NKF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til NKF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) Tinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste forbundsting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. 116

117 (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) NKF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NKF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NKF og beslutning fra Idrettsstyret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NKFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av forbundstinget. Judoforbundstinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. Ting, styre, utvalg mv. 14 (Forbundstinget) (1) NKFs øverste organ er forbundstinget som holdes hvert annet år. (2) Forbundstinget innkalles av forbundsstyret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 (kjønnskvoteringsbestemmelsen). Forslag som skal behandles på forbundstinget, må være sendt til forbundsstyret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige sakdokumenter med forslag må være utsendt minst 2 uker før forbundstinget. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør forbundstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jf NIFs lov (5) På forbundstinget kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de frammøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 15 Representasjon på forbundstinget (1) På forbundstinget møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala: medlemmer = 1 representant medlemmer = 2 representanter over 200 medlemmer = 3 representanter (2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/forbundsting, eller oppnevnt avstyret etter fullmakt.. (3) Forbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NKF. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. (4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde: a) Lederne i de tingvalgte komiteer/utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på forbundstinget. (5) Seksjonsstyremedlemmene samt generalsekretæren har møte- og talerett. 117

118 16 Ledelse av forbundstinget Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 17 Forbundstingets oppgaver (1) Forbundstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene. 5. Behandle beretning for NKF. 6. Behandle NKFs regnskap i revidert stand. 7. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Fastsette kontingenter og avgifter. 9. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere NKFs regnskap. 11. Foreta følgende valg: a) President samt 1. og 2. visepresident b) 7 styremedlemmer der 5 skal velges som leder av hver seksjon c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet iht. de krav som følger av organisasjonenes regelverk e) Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer (2) President, 1. og 2. visepresident samt lederne av hver seksjon velges enkeltvis, mens de øvrige styremedlemmene velges samlet. Valg skjer etter bestemmelsene i 14 og NIFs lov Stemmegivning på forbundstinget (1)Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om dette. Ved skriftlig valg kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 6 til Ekstraordinært forbundsting (1) Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av forbundstinget. b) Vedtak av forbundsstyret.vedtak av Idrettsstyret. ( Jfr. NIFs lov 2-3) c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. 118

119 (2) Ekstraordinært ting innkalles direkte ovenfor de representasjonsberettigede. (3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. (4) Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 20 Forbundsstyret (1) NKF ledes og forpliktes av forbundsstyret som er NKFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. (2) Forbundsstyret består av: - President - 1. og 2. visepresident - 7 styremedlemmer der 5 er valgt som leder av hver seksjon - Norske medlemmer i styrer i de internasjonale organisasjoner NKF er tilsluttet der dette er et krav iht. organisasjonenes regelverk (3) Forbundsstyret skal: 1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå NKFs daglige administrasjon, representere og profilere dette utad, samt utøve dens faglige myndighet. 3. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 4. Arbeide med saker som er nevnt i Oppnevne etter innstilling fra seksjonene - nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til hver seksjon så snart som mulig etter avholdt forbundsting. Forbundsstyret kan kun avvike fra seksjonenes innstilling ved enstemmighet. Forbundsstyret skal i tillegg oppnevne medlemmer til utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra forbundstinget eller som forbundsstyret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Forbundsstyret har myndighet til å avsette personer som er oppnevnt av Forbundsstyret. 6. Sørge for en forsvarlig håndtering av de økonomiske midler som til enhver tid står til disposisjon. 7. Utgjøre et sammenholdende og impulsgivende organ innen norsk kampsport, og derfor holde seg godt underrettet om den virksomhet som bedrives av NKFs seksjoner og de tilsluttede medlemsklubber. 8. Følge med i den internasjonale utvikling, og arbeide for å utvikle og opprettholde gode internasjonale kontakter til fordel for kampsportene. (4) Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. (5) Forbundsstyret skal holde møte når Presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. (6) Til forbundsstyrets møter innkalles eventuelle norske styremedlemmer i de internasjonale særforbundene som NKF er tilsluttet når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Disse møter kun med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.(dersom ikke annet følger av tilsluttett internasjonale særforbunds lover). (7) Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til de internasjonale særforbundenes styrer og underliggende komiteer. (8) I samråd med eventuelle norske medlemmer av internasjonale styrer skal forbundsstyret diskutere NKFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. 21 Komiteer og utvalg (1) NKF skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 119

120 2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på tinget, med unntak av valgkomité. (2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 20 (3) pkt. 5. (3) Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 22 NKFs seksjoner (1) Ordinære seksjonsmøter avholdes hvert annet år i sammenheng med forbundstinget, herunder slik at seksjonsmøtene skal være avsluttet før forbundstinget begynner. (2) For seksjonsmøtene gjelder de samme regler som for forbundstinget med hensyn til innkalling, møterett, representasjon, stemmeregler og talerett, samt møtets ledelse mv., så langt disse passer. (3) Seksjonsmøtene skal: 1. Godkjenne de frammøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning for seksjonen. 5. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette eventuelle kontingent og avgifter. 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 9. Velge: Leder av seksjonsstyret som innstilles overfor Forbundstinget som medlem av Forbundsstyret. 10. Velge: Nestleder av seksjonsstyret som innstilles overfor Forbundstinget som personlig varamedlem for seksjonsleder i Forbundsstyret. Nestlederen innstilles samtidig til Forbundsstyret som nestleder av seksjonen, jf. 20 (3) nr Velge: 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som innstilles til Forbundsstyret som seksjonsstyremedlemmer/varamedlemmer, jf 20 (3) nr Velge: Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem (4) Nestleder i hver av seksjonene blir personlig varamedlem for seksjonsleder i forbundsstyret etter godkjenning av forbundstinget, jf 22, tredje ledd nr. 10. (5) Valgene og de fattede vedtak må godkjennes av forbundstinget for å være gyldige. (6) Seksjonsstyrene er vedtaksføre etter de samme regler som forbundsstyret, og innkalles til møter etter de samme regler som for dette. (7) Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. (8) Forbundsstyrets medlemmer og generalsekretæren kan møte med tale- og forslagsrett. (9) Seksjonsstyrene er rådgivende organer overfor forbundsstyret i sine disipliner og er videre utøvende organer i sine disipliner innen fullmakt fastsatt av forbundsstyret. (10) Det påligger seksjonsstyrene å sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører under styrenes område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, ev. graderinger, konkurranser, utdanning av dommere, mv. (11) Seksjonsstyrene må følge sin kampsports utvikling, og sørge for å forelegge forbundsstyret nødvendige forslag og synspunkter knyttet til denne. (12) Seksjonsstyrene skal holde forbundsstyret underrettet i viktige saker, og skal opptre i samråd med forbundsstyret. Forbundsstyret har instruksjonsmyndighet overfor seksjonsstyrene. Seksjonsstyrene rapporterer til forbundsstyret. (13) Seksjonsstyrene må videre ivareta sine økonomiske forhold, og sørge for at forvaltningen av seksjonenes midler skjer på forsvarlig måte og i henhold til budsjett godkjent av forbundstinget. 120

121 Seksjonsstyrene plikter å forhåndsrapportere eventuelle disposisjoner som kan medføre budsjettavvik til forbundsstyret. Forbundsstyret kan utarbeide interne rutiner og fullmakter innenfor rammen av denne lov og vedtak fattet av forbundstinget. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 23 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel Bestemmelser om konkurranseforhold (1) Idrettsstyret og forbundsstyret kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettsubjekter. Nektelse krever saklig grunn. (2) NKF fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse etter innstilling fra de enkelte fagseksjoner. 27 Lovendring (1) Endringer i denne lov, i markedsbestemmelsene, eller endring av NKFs navn kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten. Lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 27 og 28 kan ikke vedtas av særforbundet selv. 28 Oppløsning - Sammenslutning (1)Forslag om oppløsning av NKF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Ved oppløsning eller annet opphør av NKF tilfaller forbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettstyret gir fullmakt. (3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. 26. **** 121

122 Lovforslag 2 Forslagsstiller; Forbundsstyret Forslag; Forbundsstyret foreslår endringer av NKFs markedsbestemmelser slik de fremkommer nedenfor. Begrunnelse: Dette er en harmonisering med NIFs lov for særforbund/fleridrettsforbund og kan ikke fravikes. 122

123 Etter endringene vil NKFs markedsbestemmelser lyde slik; Markedsbestemmelser Tingvedtatt sammen med øvrige lover. Sist revidert på tinget (dato) Bestemmelser for avtaler mellom Norges Kampsportforbund (NKF), med tilhørende organisasjonsledd, og næringslivet. 1 (Virkeområde, formål og omfang) Disse bestemmelser gjelder for NKF og dets medlemsklubber og det kreves 2/3 flertall på NKFs forbundsting for å endre bestemmelsene, jf. NKFs lov 27. Dersom det foretas endringer i NIFs lov som får betydning for disse bestemmelser, skal forbundsstyret inkorporere NIFs endringer slik at harmonisering foreligger. Slike endringer skal godkjennes på førstkommende forbundsting. Bestemmelsenes formål er å regulere forholdet mellom NKF med tilhørende medlemsklubber og næringslivet, samt å regulere det interne forholdet mellom NKF og medlemsklubbene. Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som vedrører reklame og annen profilering, herunder blant annet: a) På drakter, paradedresser, oppvarmingsdresser, klubbutstyr, biler, tribuner, haller, klubbhus, sportsutstyr, Internett osv. b) I haller (arenareklame), medlemsblad, program og annonser i dagspresse, ukepresse, radio, tv og Internett. c) Ved underholdning og lignende tiltak i forbindelse med arrangementer. Bestemmelsene er i henhold til NIFs lov kapittel 13 og 14og er også underlagt disse bestemmelsene. 2 (Rett til å inngå avtaler) Alle markedsavtaler med næringslivet skal inngås av NKF eller dets medlemsklubber. Utøvere tilknyttet NKFs medlemsklubber kan ikke inngå avtaler med næringslivet knyttet til sin sportslige virksomhet. NKF har i særlige tilfeller (f eks i kontrolløyemed) innsynsrett i markedsavtaler med næringslivet inngått av medlemsklubbene. 123

124 3 (Utforming av reklame) Det må vises varsomhet ved utforming av reklame tilknyttet idretten. Slik reklame må ikke virke forstyrrende eller skjemmende. Firma-/produktnavn må ikke brukes i navnet til offisielle norgesmesterskapskonkurranser. 4 (Utøvers forbeholdsrett) Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller moralske overbevisning, jf. NIFs lov 14-5 (3) 5 (Rettigheter til idrettsarrangement) Det vises her til NKFs lov 25 og NIFs lov kapittel (Øvrige markedsrettigheter) NKF eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av landslagsvirksomheten, herunder blant annet rettigheter knyttet til internasjonale mesterskap, cuper og landskamper der utøverne representerer NKF. I slike mesterskap skal utøverne konkurrere i landslagsdrakter og følge NKFs bekledningsinstruks. Klubbene eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av klubbvirksomheten, herunder blant annet rettigheter til nasjonale mesterskap der utøverne representerer klubbene. En klubb som har en landslagsutøver som medlem og ønsker å benytte denne i sin markedsføring i henhold til ovennevnte bestemmelse, skal på forhånd innhente NKFs skriftlige forhåndsamtykke. NKF kan nekte godkjennelse eller nedfelle vilkår for godkjennelse dersom det har saklig grunn til det. 8 (Avtalenes varighet) Avtaler som omfattes av disse bestemmelser skal være tidsbegrenset og ikke vare lenger enn fire år. 124

125 Fastsette kontingenter/avgifter Kontingenter/avgifter for karate Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80,- + Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 35,- Seksjonsstyret foreslår; - Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene økes til kr. 50,- Kontingenter/avgifter for taekwondo WTF Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80,- + Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 50,- Seksjonsstyret foreslår; - Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,- Kontingenter/avgifter for taekwondo NTN Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80,- + Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 0,- Seksjonsstyret foreslår; - Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 0,- Kontingenter/avgifter for jujutsu Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80,- + Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 50,- Seksjonsstyret foreslår; - Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,- Kontingenter/avgifter for fleridrett Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80,- + Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 50,- Seksjonsstyret foreslår; - Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,- 125

126 Kontingenter/avgifter for NKF Medlemskontingent Nåværende sats for klubbenes medlemskontingent til NKF består av; 1. Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr. 80, Seksjonsavgift pr. enkeltmedlem i klubben kr (varierende, vedtas på seksjonsmøtene) Forbundsstyret foreslår; - Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 80,- Forsikringsavgift NKF har en tingvedtatt obligatorisk forsikringsavgift pr. år som belastes medlemsklubbene basert på enkeltmedlemmer over 12 år (NIFs barneidrettsforsikring gjelder for alle barn t.o.m. 12 år). Avgiften er p.t. kr. 80,- og fastsettes årlig etter forhandlinger med det til enhver tid valgte forsikringsselskapet. Forbundsstyret foreslår; - Obligatorisk forsikringsavgift opprettholdes. - Forbundsstyret ber om fortsatt fullmakt til å fastsette forsikringsavgiften årlig, basert på forhandlinger med det til enhver tid valgte forsikringsselskapet. 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund,

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 06.06.2010 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hilsningstaler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger.

Detaljer

Konstituering forbundsting

Konstituering forbundsting Konstituering forbundsting Tingdirigenter: Anne-Britt Nilsen og Ulrik Opdal Sekretærer (referenter): Marthe Bøhler og Martin Kitel Tellekorps: Anne Cathrine Røste, Ingrid Bjordal, Bjørn Solberg og Daniel

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering Sak 3 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene President Trond Berg åpnet møtet og ønsket

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 01.06.2014 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. Sak 1 2 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 09-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. september kl. 16:00-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud (Fra kl.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 02 2012-2014 Sted: Park Inn Airport Hotell, Gardermoen Tid: Lørdag 8.desember 2012 kl. 13:00-15.30 Neste møte: 8.-9.februar i Stavanger DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2010/12 Sted: Radisson Blue Hotel Ridzene/Riga - Latvia Tid: 4. mars 2011 kl. 15:00 19:00 Neste møte: 7.-8. mai 2011 i.f.m. Fighter Convention og NIFs idrettsting og 150

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 06 2014/2016 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 05.09., kl. 12.30 15.30 Neste møte: 5. desember NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Styremedlem

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, OSLO DATO/ÅR: Fredag 7. desember 2007 kl. 16:00-18:30 Lørdag 8. desember 2007 kl. 13:00-15.30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, Rica Hell Hotell 21. 05. 2006 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 03 2006-2008 Dato :Mandag 20. november 2006 Kl. :17.00 21.00 Sted : Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger DELTAKERE: Kjell Sivertsen Odd

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 02 2014/2016 Sted: Rica Hotell Gardermoen Tid: Lørdag 6.12.2014, kl. 12.30 15.45 Neste møte: 13.- 14. februar karate NM i Trondheim DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004.

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004. Sak 1 Åpning President Marit A. Scheie åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble deretter gitt praktiske opplysninger av generalsekretær.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 09 2014/16 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Tid: Fre-lør 9.-10. oktober 2015 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident Øyvind Andreassen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo

Referat fra forbundsstyremøte nr /2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo Referat fra forbundsstyremøte nr. 07 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 9.-10. juni 2017 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00 Sted: Møllergata 39, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 07 2006/2008 STED: Quality hotell Gardermoen DATO/ÅR: Fredag/lørdag 24.-25. aug. 2007 h.h.v. kl. 16:00-18:30 og 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 1. 2010/2012

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 1. 2010/2012 REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR.. 00/0 Sted: Rica Tid:.09.00 kl. :00 8:00 Neste møte: 7. oktober kl. :00 Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Tore Johansen (TJ) Erling Mytting (EM) Ingvild

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR /12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 13 2010/12 Sted: Tid: Neste møte: Forbundskontoret, Ullevål Stadion, Oslo Fredag 2. mars. kl. 1800 21:00 og Lørdag 3. mars kl. 09:00 13:00 Torsdag 8. mai (tlf. møte) DELTAKERE:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.

Protokoll. Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12. Protokoll Norges Kampsportforbund avd. Ju Jutsu ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter Lørdag 1.juni Kl..10.00 12.00 Sak 1. Åpning ved leder Leder Heidi Rønne åpnet tinget ved å ønsket de

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 07 2012/14 Sted: Tid: Neste møte: Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Fredag 6. sept. kl. 18-21 og Lørdag 7. sept. kl. 09-13 6. des. kl. 16:00 i.f.m. ledermøtet DELTAKERE:

Detaljer

Seksjonsmøter og forbundsting 2010

Seksjonsmøter og forbundsting 2010 K A M P S P O R T T Ø Y E R D I N E G R E N S E R Innholdsfortegnelse Seksjonsmøter og forbundsting 2010 Lørdag 5. juni Søndag 6. juni Clarion Hotell Bergen Airport Side Resultatregnskap 2009 med noter

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2014/16 Sted: Radisson Blu, Krakow Tid: Lørdag 5. desember 2015 kl. 09:00-15:15 DELTAKERE: President Trond Berg 2. visepresident Øyvind Andreassen Styremedlem Line Gulbrandsen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 07 2014/2016 Sted: Clarion Bergen Airport Tid: Fredag 27.11.2015, kl. 18.00 21.00 Neste møte: 15.januar 2015 NKF Ullevål, Oslo DELTAKERE: Leder Svanhild Sunde Nestleder Age

Detaljer

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER

KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER KLUBBMEDLEMSKAP GIR MANGE FORDELER NORGES KAMPSPORT FORBUND Norges Kampsportforbund er det offisielle og samlende organet for kampsport i Norge. Medlemskap i NKF gir mange fordeler både for klubber og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 11-2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 4. desember kl. 16:30-18:30 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Pål Erik Hansen Tove Hermanrud Fra kl.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 7 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414

Underforbruk pr 12. des 91 443 (8 064) 4 139 (8 585) 79 970. Overforbruk pr 31. des - 2004-04-20 153 803 20 218 11 482 102 948 287 414 Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 12. mai 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Sverre

Detaljer

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND

LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND LOV FOR NORGES KAMPSPORTFORBUND Vedtatt 15.12.1973 med endringer senest av 03.06.2012. Godkjent av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) den 02.07.2012. Tilsluttet NIF som utvalg

Detaljer

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14

REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 REFERAT KARATE STYREMØTE NR. 04 2012/14 Sted: Clarion Airport Hotell, Bergen Tid: Lørdag 25. mai 2013 kl. 11:00-14:30 Neste møte: Fre/lør 6.-7. sept. 2013 i Tustna, Kristiansund DELTAKERE: Leder Varamedlem

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2012/14 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion Tid: Fredag 28.febr. kl. 18:00-21:00 og Lørdag 1. mars kl. 09:00-13:00 Neste møte: Fredag 2. mai + lørdag 3. mai 2014 DELTAKERE:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i WTF seksjonen NR. 8 2012/2014 Sted: Telefonstyremøte Tid: 06.04. 2013 kl.1200-1330 Neste møte: Ikke avklart enda DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Svein Olav Rui Bjørn Sulen

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 5. juni 2016

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 5. juni 2016 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 5. juni 2016 Sak 1 Åpning President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger. Sak

Detaljer

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst

Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF. Saker: 2004-151 Godkjenning av referat. 2004-152 Ny basetrener Øst Referat fra seksjonsstyremøte Norges Taekwondo Forbund WTF Side 1 av 6 Dato 10. mars 2004 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 17:25 20:00 Tilstede Stig Ove Ness, Jessica B. Stenholm, Anne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR PROTOKOLL STYREMØTE I NKF KARATESEKSJONEN NR. 01 2006-2008 STED: Rica Hotell, Oslo DATO: Lørdag 26. august 2006 KL. 13.00-16.30 DELTAKERE: Kjell Sivertsen Odd Arne Hagen Vigdis Nerheim Harald Bauck Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 06 2014/16 Sted: Tid: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 27.02 kl. 18:00-21:00 og lørdag 28.02 kl. 09:00-12:00 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR /12

REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR /12 REFERAT STYREMØTE FORBUNDSSTYRET NR. 03 2010/12 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Tid: 22.10.10 kl.18-21 og 23.10.10 kl. 09-15 Neste møte: 03.12.10 kl. 16:00 18:30 DELTAKERE: President Trond

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 11 06/08 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 03 08/10

PROTOKOLL STYREMØTE I TAEKWONDO WTF NR. 03 08/10 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 02 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: fredag 29. nov. kl. 18.00-21.30 + lørdag 30. nov. kl. 09.00-15.00 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016

REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016 REFERAT STYREMØTE i NKF NR. 05 2014/2016 Sted: NKF lokaler på Ullevål Stadion Tid: Fredag 29.05. kl.18.00 21.30; lørdag 30.05. kl. 10.00 14.30 Neste møte: 5. September Gardermoen, Oslo DELTAKERE: Leder

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 08 2012/14 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 6. des. 2013 kl.16:00-18:10 + lørdag 7.des. kl. 11:45-12:15 Neste møte: Fredag 28. febr. + lørdag 1. mars

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14

REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14 REFERAT STYREMØTE JUJUTSU NR. 05 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 12. juni 2013 kl 21:15 22:50 Neste møte: 21. september 2013, Sted ikke bestemt DELTAKERE: Seksjonsleder Terje Kårstad Nestleder Anne

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Tittel og orientering Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat samt avklaring av habilitet

Tittel og orientering Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat samt avklaring av habilitet Referat fra forbundsstyremøte nr. 04 2016/2018 Tidspunkt: Fredag/lørdag 2.-3. des. 2016 kl. 18:00-21:00 og 09:00-12:00 Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Jessica B. Stenholm Styremedlem Sverre Andreassen Styremedlem. Møtereferat fra møte 7. februar ble godkjent og underskrevet.

Jessica B. Stenholm Styremedlem Sverre Andreassen Styremedlem. Møtereferat fra møte 7. februar ble godkjent og underskrevet. Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 5 Dato 4. april 2006 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-19:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Tone Hansen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 3 2008/2010 STED: Rica Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 17. oktober 2008 kl. 18:00-21:00 Lørdag 18. oktober 2008 kl. 08:00-10:00 (Fellesmøte med karate styret kl. 10:00-12:00)

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. MELDT FRAFALL: Dag Henning Johannesen 1. varamedlem IKKE MØTT: Morten Holdahl 2. varamedlem Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 06 2004/2006 STED: Telefonmøte DATO: 15. juni 2005, kl. 19-21:30 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Referat fra karate møte nr /2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Referat fra karate møte nr. 7 2016/2018 Tidspunkt: Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:00 Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen Deltakere: Nestleder Varamedlem Varamedlem Fra administrasjonen: Sportssjef

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2004/2006 STED: Idrettens Hus, Oslo DATO: Fredag 17. sept. 2004 kl. 18-22 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Stig Ove Ness Solveig Engbakk Kjell Sivertsen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Fredag 28. nov. 2003 kl. 18.00 og lørdag 29. nov. kl. 09.00. DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 06 ÅR2012/14

REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 06 ÅR2012/14 REFERAT STYREMØTE i Jujutsu NR. 06 ÅR2012/14 Sted: Tid: Neste møte: Gardermoen, Park Inn Fredag 20. september 2013, kl.17:15-21:00 7.desember 2013 Oslo DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem 2.varamedlem

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Anne Sofie Skaufel Styremedlem. Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer. Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 03 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16 TILSTEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 10 2004/2006 STED: Rica hotell Gardermoen DATO: 3.-4. mars 2006 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Kjell Sivertsen Rune Ingebrigtsen Line Gulbrandsen Pål

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR

REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR REFERAT FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR.03 2012-2014 Sted: Tid: Neste møte DELTAKERE: Styreleder Næringslivets Opplæringshus, Stavanger Fredag 8.februar 2013 kl.18.00-20.30 25.mai i Bergen Kjell Sivertsen

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015

REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 REFERAT SEKSJONSMØTE Taekwondo WTF NR. 7 11.04.2015 Sted: Ullevål, Oslo Tid: 11.04.2015 kl. 13.00-17.30 Neste møte: 4.mai på Skype DELTERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem/Arr.komité Fra administrasjonen:

Detaljer