Konferanse og forbundsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferanse og forbundsting"

Transkript

1 V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26. ordinære forbundsting!

2 Innholdsfortegnelse Side Resultatregnskap 2013med noter Velkommen 3 - Oversikt 65 Program 3 - NKF samlet 66 Representanter 4 - Balanseoppstilling 67 Forretningsorden 4 - Regnskapsprinsipper 68 - Noter til NKF samlet og balanse Endelig sakliste 5 - Økonomisk beretning For seksjonskonferansene 5 - NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) For forbundstinget 5 - Revisjonsberetning Kontrollkomitéens beretning 77 Oversikt tillitsvalgte 6-8 Avdelingsregnskaper Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Tingberetninger Karate m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra forbundsstyret Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra karate styret Taekwon-do ITF m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra taekwondo WTF styret Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra taekwon-do ITF styret Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Tingberetning fra jujutsu styret Tingberetning fra fleridretts styret Innkomne forslag og lovendringer 95 - Til seksjonsmøtene 95 Resultatregnskap 2012 med noter Til forbundstinget 95 - Oversikt 36 - NKF samlet 37 Kontingenter/avgifter Balanseoppstilling 38 - Til seksjonsmøtene 96 - Regnskapsprinsipper 39 - Til forbundstinget 97 - Noter til NKF samlet og balanse Økonomisk beretning Langtidsplan og budsjetter NKF samlet i.f.t. budsjett (m/noter) Langtidsplan Revisjonsberetning Langtidsbudsjett NKF samlet Kontrollkomitéens beretning 48 - Langtidsbudsjett fellesdrift Avdelingsregnskaper Langtidsbudsjett karate Fellesdrift m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwondo WTF Karate m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett taekwon-do ITF Taekwondo WTF m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett jujutsu Taekwon-do ITF m/noter og prosjektregnskap Langtidsbudsjett fleridrett Jujutsu m/noter og prosjektregnskap Fleridrett m/noter og prosjektregnskap Forslag til statsaut. revisor 119 Innstilling fra valgkomitéene Vedlegg til orientering Organisasjonsutvikling Toppidrettsrapport Lov/bestemmelser for Norges Kampsportforbund

3 Velkommen til Norges Kampsportforbund (NKF)s konferanse og forbundsting 2014! Årets forbundsting er det 26.te i rekken av ordinære forbundsting siden forbundet ble tatt opp som utvalg (den gang Norges Karate Forbund) i Norges Idrettsforbund i Etter at forbundet ble seksjonert i 1992 har det vært to-årige tingperioder. Program Lørdag 30. mai (konferanse/seksjonsmøter) Kl. 10:00 12:30 Kl. 12:30 13:30 Kl. 13:00 14:00 Kl. 14:00 ca. 17:00 Kl. 18:30 19:45 Kl. 19:45 ca. 23:00 ÅPEN konferanse/foredrag Lunsj Registrering Seksjonskonferanser, åpning ved leder Aperitif/mingling og SHOW Bankett m/underholdning Søndag 3. juni (forbundsting) Kl. 09:00 10:00 Kl. 10:00 10:30 Kl. 10:00 12:30 Kl. 12:30 13:30 Kl. 13:30 ca. 15:00 Innsjekking/registrering Kulturelt innslag Åpning, tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger, avslutning Kaffe/te pauser underveis 3

4 Representanter Ifølge NKFs lov 15 møter med stemmerett: a) Forbundsstyret. b) Representanter fra klubber etter følgende skala (ved flere delegater må begge kjønn være representert): For medlemstall til og med 100: 1 representant For medlemstall fra 101 t.o.m. 200: 2 representanter For medlemstall over 200, 3 representanter Representantene må være fylt 15 år og valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett (innenfor eget arbeidsområde) møter: a) Lederne i de tingvalgte komiteer/utvalg, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor. Seksjonsstyremedlemmene samt generalsekretæren har møte- og talerett. Stemmerett Alle medlemsklubber tilknyttet Norges Kampsportforbund har stemmerett dersom følgende betingelser er oppfylt (NIFs lov 2-5 og 10.3); Klubben må ha vært tilsluttet NIF og NKF i seks måneder Medlemskontingent må være betalt Representanten til tinget må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned og ikke skylde kontingent Representanten må være valgt på klubbårsmøte, alt. må styret ha fått fullmakt til å utnevne denne Forretningsorden 1) Forbundsting med seksjonskonferanser ledes av valgt(e) dirigent(er). Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er). 2) Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 3 minutter første gang, 2 minutter andre og tredje gang. 3) Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 4) Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 5) Alle forslag som fremmes underveis må leveres skriftlig til dirigenten(e), og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake- og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 6) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som NKFs lov fastsetter. 7) Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Forbundsstyret foreslår hvilket medlemsgrunnlag som skal legges til grunn for beregning av antall representanter med stemmerett pr. klubb. Forbundstinget skal behandle forslaget ved oppstart av tinget. NIFs idrettsregistrering pr er lagt til grunn for beregning av antall representanter til seksjonsmøter og forbundsting på samme måte som for tidligere år. 4

5 Sakliste seksjonskonferanse 1. Åpning ved seksjonsleder 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigent, sekretær, tellekorps) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen 3. Behandle beretning for seksjonen 4. Behandle seksjonens regnskap i revidert stand 5. Behandle innkomne forslag/saker 6. Fastsette evt. kontingent og avgifter 7. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 8. Velge: a) Leder (innstilles overfor forbundstinget som medlem av forbundsstyret) b) Nestleder (innstilles overfor forbundstinget som varamedlem i forbundsstyret) c) 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 9. Avslutning Sakliste forbundsting 1. Åpning ved President 2. Konstituering Godkjenne fremmøtte representanter Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden Valg av funksjonærer som ikke behøver være valgte tingdelegater (dirigenter, sekretærer, tellekorps) Valg av 2 tingrepresentanter til å undertegne tingprotokollen 3. Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonskonferansene 4. Behandle beretning for NKF 5. Behandle NKFs regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag/saker 7. Fastsette kontingenter og avgifter 8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 9. Engasjere statsaut./reg. revisor til å revidere forbundets regnskap 10. Velge: a) President samt 1. og 2. visepresident b) 7 styremedlemmer der 5 skal velges som leder av hver seksjon c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet i.h.t. de krav som følger av organisasjonens regelverk h) Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer 11. Avslutning 5

6 Tillitsvalgte valgt/godkjent av forbundstinget 2012 Forbundsstyret President Trond Berg Tøyen taekwondo klubb 1. visepresident Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb 2. visepresident Øyvind Andreassen Bergen karate klubb Styremedlem Anne Cathrine Røste Oslo mudo klubb (utmeldt i tingperioden, ikke lenger valgbar) Styremedlem Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb Styremedlem Kjell Sivertsen Seiken karate klubb (også seksjonsleder karate) Styremedlem Svein Rui Hamar taekwondo klubb (også seksjonsleder taekwondo WTF) Styremedlem Per Christian Garnæs Asker NTN taekwondo klubb (også seksjonsleder taekwondo NTN) Styremedlem Terje Kårstad Stavanger ju jitsu klubb (også seksjonsleder jujutsu) Styremedlem Inger Wold Aikikan Oslo (også seksjonsleder fleridrett) Valgkomité Leder Vegard Iversen Bergen NTN taekwondo klubb Medlem Håkon Fredriksen Tiger karate klubb Medlem Liv Lunde Dedekam Tøyen taekwondo klubb Medlem Anne Christine Hansen Sandviken kampsport klubb Medlem Glenn Solberg Bergen wushu klubb + BSI wushu Kontrollkomite Leder Tove Hermanrud Tøyen taekwondo klubb Medlem Erling S. Mytting Oslo taekwondo klubb Medlem Åshild Stenevik Osland Sentrum ju jitsu klubb Varamedlem Fiona M. Eide Fana NTN taekwon-do klubb Varamedlem John Sverre Vik Bergen NTN taekwon-do klubb Representanter til møter i overordnete org.ledd Styret fikk fullmakt på forbundstinget til selv å foreta oppnevnelser etter behov. Antall særkretser/regioner: 0 Antall medlemsklubber: 416 Antall medlemskap:

7 Seksjonsstyret karate Leder Kjell Sivertsen Seiken karate klubb Nestleder Odd Arne Hagen Ten Do karate klubb Styremedlem Harald Bauck Lyderhorn karate klubb Styremedlem Svanhild Sunde Trondheim karate klubb Styremedlem Ingrid B. Dalheim Fana karateklubb Varamedlem Jan Magnus Davidsen Rana karate klubb Varamedlem Elisabeth Knudtzon Tromsø karate klubb Valgkomité Leder Håkon Fredriksen Tiger karate klubb Medlem Kirsten F. Ask Seiken karate klubb Medlem Øyvind Westrheim Bergen karate klubb Varamedlem Maren H. Øvsthus Grimstad karate klubb Seksjonsstyret taekwondo WTF Leder Sveimn Rui Hamar taekwondo klubb Nestleder Bjørn Sulen Centrum taekwondo klubb Styremedlem Lillian Fossum Hwa rang team Drammen Styremedlem Ingvild Wølstad-Knudsen* Skedsmo tan gun taekwondo klubb Styremedlem Morgan Nygård Steigen taekwondo klubb Varamedlem Khalique A. Rana* Grorud taekwondo klubb Varamedlem Cathrine Tangstad Solør taekwondo klubb * Trukket seg underveis i tingperioden Valgkomité Leder Tore Johansen Steigen taekwondo klubb Medlem Liv Lunde Dedekam Tøyen taekwondo klubb Medlem Roar Kristoffersen Vågen taekwondo klubb Varamedlem Janne Viddal NTNUI taekwondo Seksjonsstyret jujutsu Leder Terje Kårstad Stavanger ju jitsu klubb Nestleder Anne U. Søvik Sentrum ju jitsu klubb Styremedlem Leif Gunnar Økland Haugesund ju-jutsu klubb Styremedlem Eivind Windsrygg Sentrum ju jitsu klubb Styremedlem Elisabeth Diaz Haugesund ju-jutsu klubb Varamedlem Hilde K. Svendsen Wake Sentrum ju jitsu klubb Varamedlem Arne Martinsen* Trondheim ju jitsu klubb + Malvik ju jitsu klubb * Trukket seg underveis i tingperioden Valgkomité Leder Tore Bigseth Ålesund ju jitsu klubb Medlem Åshild Stenevik Osland Sentrum ju jitsu klubb Medlem Anne Christine Hansen Sandviken kampsport klubb Varamedlem John Arild Birkeland Haugesund ju-jutsu klubb Tillitsvalgte oppnevnt av forbunds- og seksjonsstyrer fremkommer av årsmeldingene for tingperioden! 7

8 Seksjonsstyret taekwon-do ITF Leder Per Christian Garnæs Asker NTN taekwon-do klubb Nestleder Line Gulbrandsen Værnes NTN taekwon-do klubb Styremedlem Geir Olav Hågensli Oppdal taekwon-do klubb Styremedlem Snorre Edvardsen Lier NTN taekwon-do klubb Styremedlem Mona Berg Larsen Bergen NTN taekwon-do klubb Varamedlem Hallgeir Betele Christiania taekwon-do klubb Varamedlem Camilla Bådsvik Harstad taekwon-do klubb Valgkomité Leder Vegard Iversen Bergen NTN taekwon-do klubb Medlem Gro Smenes Røyken NTN taekwon-do klubb Medlem Søren Engelschiøn Bæum NTN taekwon-do klubb Varamedlem Gunnar Rugsveen Trondheim NTN taekwon-do klubb + Orkdal NTN taekwondo klubb Seksjonsstyret fleridrett Leder Inger Wold Aikikan Oslo Nestleder Rune Ingebrigtsen Bergen wushu klubb Styremedlem Jacqueline von Arb Stavanger JuShinKan aikido Styremedlem Mattias Ciavarelli Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb Styremedlem Per-Bjarne Ravnå Bodø tai chi chuan klubb Varamedlem Kåre Jon Lund OSI kendo Varamedlem Anja Moe BSI wushu Valgkomité Leder Glenn Solberg Bergen wushu klubb + BSI wushu Medlem Andrea Solli Sunyata aikido dojo Heggedal Medlem Kari Kolltveit Oslo kyudo kyokai + Kristiania kenjutsu klubb Varamedlem Anna Rongen Grupo União na Capoeira Trondheim Administrasjonen Generalsekretær Trond A. Søvik Regnskapsfører Ann Hoffmann Sportssjef Dag Jacobsen Sportskoordinator Helle Borgen Utviklingskonsulent Martin Kitel Utviklingskonsulent Raik Tietze Sportskonsulent Bjørn Solberg Sportskonsulent Robert Hamara Sportskonsulent Marthe Bøhler Sportskonsulent Julie Berge Medlemskonsulent Daniel Sønstevold Norges Kampsportforbund står tilsluttet; Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) World Karate Federation (WKF) og European Karate Federation (EKF) World Taekwondo Federation (WTF) og European Taekwondo Union (ETU) International Wushu Federation (IWuF) og European Wushu Federation (EWuF) Ju-jitsu International Federation (JJIF) og Ju-jitsu European Union (JJEU) International Kendo Federation (IKF) og European Kendo Federation (EKF) 8

9 Forbundsstyrets beretning for tingperioden Innledning Norges Kampsportforbund (NKF) ble stiftet i 1973 og tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som utvalg i 1976, den gang som Norges Karate Forbund. NKF har dermed rundet 40 år og jubileet ble behørig markert under ledermøtet med seksjoner og stilarter desember 2013 samt avrundes på dette forbundstinget. I mellomtiden har vi også utgitt NKFs jubileumsmagasin som er sendt alle medlemsklubbene. Og det er hyggelig å se at vi i forbundets 40. år også runder aktive medlemskap NKF er det 10. største av 54 medlemsforbund i NIF og vi er blant de 6 store på barne- og ungdomsidrett (Kilde; Stortingsmeldingen 26, pkt ). Bare på de siste 5 årene har forbundet økt med nesten 50%. Dette er en hyggelig utvikling men det er likevel mange og store utfordringer i forbundet både internt og eksternt; Omdømmet til kampsportene er fortsatt under press da omverdenen til dels har fordommer og lite kjennskap til kampsport/kampkunst Publikumsappellen og riksdekkende mediaoppmerksomhet er liten og vi har få/ingen kjente toppidrettsprofiler som kan være gode ambassadører for kampsport Medlemsveksten fører til økt press på anleggsbehov/treningslokaler Som i andre idretter har også vi både saklige og usaklige innspill og diskusjoner i.f.t. konkurranser, dommeravgjørelser, uttak og toppidrett spesielt på sosiale medier Med flere klubber samt mer individualisert samfunn følger også flere konflikter lokalt som forbundet sentralt må bistå med rådgivning og hjelp som megler i På bakgrunn av dette har forbundsstyret tatt utgangspunkt i omdømmebygging, utdanning og anleggsarbeid som de tre bærebjelkene i ny langtidsplan som fremlegges på dette 9 forbundstinget. Og planen har vært ute til åpen høring via Internett siden nyttår, jf. in/forbund/nyhet?element_id= &displ aypage=true NKF mottar spillemidler og offentlige midler som skal brukes til å realisere statlige mål. Forbundsstyret har erkjent og hensyntatt disse føringene, uten at dette har kommet i konflikt med egne tingvedtatte mål og ønsker. Forbundsstyrets nye langtidsplan bygger fortsatt på NIFs vedtatte idrettspolitiske dokument (IPD) fra Som et fleridrettsforbund med tilknytning til fem internasjonale særforbund er det mange hensyn å ta. Vi har et stort mangfold av kampsporter/stilarter og en rekke konkurransefrie og konkurranserettede aktiviteter i organisasjonen. Mye av dette omtales i seksjonenes egne tingberetninger, da de er utøvende organer i sine disipliner og skal sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter som hører under styrenes område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, graderinger, konkurranser, dommerutdanning m.m. Toppidretten er imidlertid utskilt som egen faglig enhet direkte underlagt forbundsstyret siden 2006 og blir derfor beskrevet i denne beretningen. Forbundsstyret har også i denne tingperioden opprustet medlemssystemet i.h.t. klubbenes ønsker og behov, avholdt opplæring på møter, kurs og gjennom brukermanualer, support og FAQ side på nett. Og alle klubbene og stilartene er tilbudt gratis brukerkurs via forbundets medlemskonsulent. Det er utviklet to versjoner av medlemssystemet; en gratis basisløsning som tilbys alle og en fullskalaløsning som tilbys de som vil benytte AvtaleGiro/PDF faktura systemet. Og sistnevnte løsning er ikke bare gratis, men gir klubbene en inntekt pr. transaksjon KlubbAdmin (KA) er NIFs svar på idrettstingets vedtak fra 2007 om elektronisk medlemsarkiv på individnivå pr. klubb. KA ble lansert i 2013 og er en basisløsning for idrettslag som ikke har fått ordnet seg på annen måte. NKFs elektroniske medlemssystem ble tilgjengelig for medlemsklubbene allerede i 2008 og er et system med skreddersøm for kampsport. Og betalingsdelen med AvtaleGiro/PDF faktura er rimeligste på markedet og vesentlig billigere enn i KA. Noen klubber har oppfattet KA som et pålegg fra NIF og t.o.m. noen idrettskretser har misoppfattet dette. KA er imidlertid kun et alternativ for klubber som ikke har andre foretrukne alternativer. NKFs medlemssystem skal også integreres med NIFs sentrale database men det er fortsatt ikke avklart alle elementer fra NIFs side i.f.t. dette.

10 Møter, komitéer, o.a. Forbundsstyret har avholdt 3 ledermøter i tingperioden med alle seksjonsstyrene. Presidentskapet har forberedt alle forbundsstyremøter og ledermøter sammen med generalsekretær og sportssjef. Forbundsstyret har (i skrivende stund) avholdt 11 styremøter i tillegg til ovennevnte ledermøter. Styret har i perioden behandlet 25 orienteringssaker, 40 diskusjons- og vedtaksssaker og fattet 62 vedtak. Møteprotokollene har blitt offentliggjort på NKFs Internettsider fortløpende etter styreintern godkjenning. Forbundsstyret har oppnevnt en IKT rådgiver som har deltatt på de fleste styremøtene. Pål Erik Hansen, som også er medlemssystemets grunnlegger, har innehatt oppfølgingsoppgaver i.f.t. videreutvikling av medlemssystemet og styret takker for godt arbeid også i denne tingperioden. Representasjon og internasjonalt arbeid Ifølge NKFs lover skal forbundsstyret følge med i den internasjonale utvikling og arbeide for god internasjonal kontakt og utvikling. Styret skal også oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser i.h.t tingvedtak. I praksis ledes det internasjonale arbeid av hver enkelt seksjon, under overoppsyn av forbundsstyret ved Presidenten. Det er som vanlig Presidenten som har fått fullmakt og myndighet til å delegere representasjonsoppdrag i tingperioden. Gjennom de internasjonale medlemskap har NKF en forpliktelse til å delta internasjonalt, både i.f.t. landslagsrepresentasjon, dommere og representanter til kongresser. Styret har vedtatt en internasjonal plan som legger grunnlaget for forbundets internasjonale arbeid, herunder må int. representanter planlegge og rapportere før og etter representasjonsoppdrag på fastsatt skjema til forbundsstyret. I tillegg er det vedtatt at int. dommerrepresentasjon skal samordnes med landslagsrepresentasjon, og sportssjefen deltar bl.a. på seksjonsstyremøter for å få dette til. Den int. planen foreligger her; in/forbund/artikkel?displaypage=true&eleme nt_id= WTF sr. VM og kongress mai 2013, Mexico EKF karate EM mai 2012, Tenerife NIFs ledermøter 2012, 2013 og 2014 Møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) Nordisk karate 2013 NM i taekwondo WTF 2012/2013 NM i taekwondo ITF 2012/2013 NM i karate 2013/2014 Regionsstevner innen taekwondo WTF Wushu samlinger, Bygdøy Presidentskapet har videre representert NKF ved flere anledninger; Idrettsgallaen Utvalgte idrettskretsting Utvalgte klubbjubileer Idrettsrådsmøter, Hordaland Styremedlemmer/seksjonsrepresentanter har for øvrig vært representert på følgende; Kjell Sivertsen: Nordisk karate 2013/2014 Kjell Sivertsen: EM karate 2013 Kjell Sivertsen: VM karate 2012 Kjell Sivertsen/Terje Kårstad: åpning av kampsportanlegg , Sandnes Terje Kårstad: NM jujutsu 2012 Per Chr. Garnæs: NM taekwondo ITF 2012/2013 Line Gulbrandsen; NM taekwondo ITF 2012/2013 Inger Wold: VM wushu 2013 Inger Wold: Møte med svenske aikidoforbundet , Stokholm Inger Wold: NM wushu 2012/2013 Inger Wold: NM kendo: 2014 Inger Wold: Oslo Open Kali 2012, 2014 Frode Nærland: EM kendo 2013/2014 Plakatmal for Kuntao, jf. neste side Presidenten har bistått seksjonene og representert NKF i tingperioden ved følgende anledninger; 10

11 Oversikt over nåværende int. representanter; World Karate Federation (WKF) European Karate Federation (EKF) World Karate Federation (WKF) European Karate Federation (EKF) Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, kamp Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Taekwondo, mønster Int. dommer Karate Int. dommer Karate Int. dommer Karate Gunnar Nordahl, visepresident Gunnar Nordahl, visepresident Gunnar Nordahl, formann regelkommisjonen Robert Hamara, medlem Dommerkomite Stig Ove Ness, 2nd class Johnny Ødeving, 3rd class Asle Fredriksen, 3rd class Janne Viddal, 3rd class Olav Arne Gilstad, 3rd class Terje Choi Førsund, 3rd class Roar Kristoffersen, 3rd class Knut Olav Brecke, 3rd class Erling Svanberg Mytting, 3rd class Taufique Ahmad Rana, 3rd class Tore Johansen, 3rd class Sigvald Martinsen, 2nd class Johnny Ødeving, 3rd class Stig Ove Ness, 3rd class Jostein Ekre, 3rd class Thomas Jensen, 3rd class Asle Fredriksen, 3rd class Robert Hamara, WKF Karate Referee Kjell G. Jacobsen, WKF Karate Referee Erik Støen, EKF Kumite Referee B Int. dommer Karate Stig Kristiansen, EKF Kumite Referee B, Kata Judge A Int.dommer Jujutsu Hans Petter Skolsegg, World B Int. dommer Jujutsu Int. dommer Jujutsu Kjartan Gifford, Continental A Elizabeth Diaz, Continental B Informasjon og markedsføring Forbundsadministrasjonen utsender ukentlig info til medlemsklubbene i tillegg til bruk av sosiale medier og Internett. Alle nye klubber får en oppstartspakke. Det er utviklet egne retningslinjer for bruk av sosiale medier i egen administrasjon samt anbefalinger for organisasjonen, jf. in/forbund/nyhet?element_id= &displ aypage=true Forbundsstyret vurderte å avholde en kampidrettsgalla sammen med de øvrige kampidrettsforbundene men konkluderte til slutt med at det var lite å hente i.f.t. mediaoppmerksomhet og markedsføring. I disse YouTube tider kan det være mer hensiktsmessig å benytte ressursene på annen måte. Det har vært diskutert kampsportmagasin på Apple plattformer og/eller eget kampsport web-tv med kvalitetsmessig godt innhold. I skrivende stund er ikke denne 11 prosessen landet. I år har vi fått til reklamefilm på TVN og TV2 under reklamefrie dager (påske og pinse) og det er bestilt kinoreklame i.f.m. klubbenes høstoppstart. Alle klubbenes treningslokaler kan lokaliseres med GPS koordinater på NKFs nettsider. Dette har vært viktig å få plass i denne tingperioden slik at bl.a. kinoreklame med henvisning til hvor man kan finne sin kampsportklubb kunne benyttes. Videre har forbundet i tingperioden benyttet ny profil/logo i all markedsføring, herunder har de ulike kampsportene/stilartene fått utviklet egne rekrutteringsplakater som ligger fritt tilgjengelig for klubbene til nedlasting; in/kampsporter/fleridrett/kendo/artikkel?display page=true&element_id= Det er i tillegg investert i et flott bildegalleri for kampsportene samt ulike filmer med presentasjon av kampsport. Dette finnes lett tilgjengelig på Økonomi og forsikring NKF har også i denne perioden hatt en sunn og god økonomi, med overskudd både i 2012 og 2013 som har forsterket egenkapitalen. Det vises forøvrig til egne økonomiske årsberetninger for begge årene. NKF utdelte kr i tilskudd til klubber i.l.a. denne tingperioden via seksjonene (og utgjør storparten av de øremerkete post 3 - barne- og ungdomsmidlene - som forbundsstyret fordeler årlig til seksjonene). Dette kommer i tillegg til tilskudd fra NIF/idrettskretser o.a., så det lønner seg å ta jobben med å orientere seg i tilskuddsjungelen. Det kan bokstavelig talt gi valuta for klubbenes medlemskap! NKF har en egen nettside hvor vi har samlet alle tilskuddsordninger, jf. in/klubbdrift/artikkel?displaypage=true&elem ent_id= Det har også i denne tingperioden vært en meget positiv utvikling for NKF når det gjelder tilskudd fra Kulturdepartementet via NIF. Dette har ført til at vi har unngått prisøkninger i.f.t.

12 medlemskontingent, trenerkurs o.a. Det har vært og skal fortsatt være positivt for alle deler av organisasjonen å tilhøre et fleridrettsforbund med de «stordriftsfordeler» det kan medføre. Forbundsstyret har, etter innspill fra et møte innen taekwondo WTF seksjonen i Bergen, vedtatt å benytte gjenstående fondsmidler fra det tidligere Kampsport Region Vest til innkjøp av stevneutstyr til bruk for alle seksjonene med spesielt fokus på region vest sine behov. Dette er nå i ferd med å realiseres etter at fondsmidlene ble utløst på tampen av Integrasjon mellom medlemssystemet og forsikringsselskapet Sportscover har kommet på plass med såkalt SingleSignOn (SSO) i begynnelsen av denne tingperioden. Dette gjør at enkeltmedlemmene får full kontroll over sitt medlemskap inkl. forsikringsvilkår via Personlig profil (PP) i medlemssystemet. Elektronisk skademelding kan benyttes og samtlige medlemmer kan bestille ekstra forsikringsdekning etter ønske og behov i tillegg til den obligatoriske grunndekningen.gunstige privatforsikringer via NKF er også i skrivende stund nært forestående og tilbys som en ekstra medlemsfordel for de som måtte ønske det. En egen nettbutikk har også blitt igangsatt og eksperimentert litt med uten foreløpig å ha blitt særlig markedsført. Etter nærmere avtale med samarbeidspartner NeH AS har det blitt utplukket vareutvalg med og uten logo som kan være interessante for kampsportutøvere og andre. Se Det har i 2013 blitt engasjert to sponsoragenter, i all hovedsak på provisjon, men foreløpig har det vist seg vanskelig å få noe salg. Til det har ikke kampsportene hatt tilstrekkelig positiv klang hos markedssjefene generelt samt at vi mangler riksdekkende profiler. Det må derfor jobbes videre på flere plan i et langsiktig perspektiv og samtidig unngå negativ oppmerksomhet da det tar kort tid å rive ned et omdømme og lang tid å bygge opp. Her har alle kampsportvenner et felles ansvar. Fighter Sport AS har vært forbundets hovedsponsor på utstyrssiden også i denne tingperioden. Styret vil uttrykke en stor takk til Fighter Sport AS for samarbeidet og håper dette vil bli ytterligere videreutviklet i årene som kommer. Organisasjonssaker og utvikling Forbundsstyret har i hele perioden jobbet med utgangspunkt i NKFs tingvedtatte langtidsplan fra Trenerutvikling Alle medlemsforbundene i NIF var pålagt å få klart min. Trener 1, del 1,2 og 3 innen i.h.t. den nye Trenerløypas rammer. NKF samarbeidet med øvrige kampidrettsforbund samt styrke- og vektløfting forbundene om å få på plass del 2. Del 1 har blitt en generell e-læringsmodul og del 3 er særidrettsspesifikk del med praksis. NKF er langt på vei også i.f.t. både Trener 2 og 3, men p.g.a. forsinkelser hos NIF i.f.t. e- læringsmoduler og lærebok, må vi avvente noe før vi får alt på plass. Anleggsarbeid Dette er en arena som er relativt ny for kampsportene, men hvor vi har kommet godt i gang og faktisk også fikk både forsidebilde og 5 helsider i bladet Idrett&Anlegg i Kampidrettsforbundene har etablert et adm. og politisk samarbeid og utviklet nasjonal felles anleggsplan samt begynt på regionale anleggsplaner. Med støtte fra Kulturdepartementet planlegges utgivelse av en anleggsveileder for klubbene til hjelp og støtte i lokalt anleggsarbeid. Våre kampsporter har spesielle anleggsmessige hensyn å ta, bl.a. i.f.t. barfotsområder og hygiene. Fra 1. mai 2014 engasjeres også Martin Kaasgaard Nielsen som anleggskonsulent i deltidsstilling. Mer info om anleggsplaner, konsepttegninger for kampsport o.a. finnes på in/klubbdrift/artikkel?displaypage=true&elem ent_id= Samarbeidsavtale med stilarter Det er i skrivende stund inngått 21 reviderte samarbeidsavtaler med stilartene i.l.a. tingperioden samt at det er avholdt 2 ledermøter med stilartene. I innledningen til samarbeidsavtalene fremgår bl.a.; Ifølge NIFs lov 6-2 er NKF den høyeste faglige myndighet på sine idretters områder. Bakgrunnen for å inngå denne samarbeidsavtalen er bl.a. å utøve den faglige myndighet gjennom samarbeid med stilartsorganisasjonen. I denne avtalen ligger en anerkjennelse av stilarten og dens fagkompetanse, bl.a. i forhold til graderinger. NKF har videre valgt å være organisert uten fylkesvise særkretser/regioner (ble avviklet på forbundstinget 2008). Samarbeidsavtaler med stilartsorganisasjoner i Norge kan bidra til å ivareta medlemsklubbenes interesser på en formålstjenlig måte. Videre er formålet med avtalen å effektivisere partenes tjenester til medlemsklubbene slik at deres rammevilkår optimaliseres og forholdene for rekruttering og vekst forbedres. Partene skal samarbeide for å harmonisere og avklare sine tjenester til de aktuelle medlemsklubbene. 12

13 Forbundsstyret opplever samarbeidet med stilartene som nært og godt og med gode muligheter for gjensidig påvirkning også mellom seksjoner og stilarter til beste for medlemsklubbene. Dette ser vi også konkrete resulater av i.f.m. karate NM som har blitt en arena for inkludering av alle grupperinger. Søknader fra MMA, muay thai og viking bryting Forbundsstyret har behandlet søknader fra bl.a. ovennevnte kampsporter i Norge men gitt avslag begrunnet spesielt i forhold som liten utbredelse samt manglende organisering av klubber i.h.t. NIFs lover. Viking bryting (glima) kan for øvrig være aktuell i Bryteforbundet. Oppfølging av seksjoner Seksjonsstyrene har en lovpålagt plikt om å holde forbundsstyret orientert i alle saker av betydning. På de fleste forbundsstyremøtene avgis rapport og på bakgrunn av disse hender det at forbundsstyret finner å måtte gi råd eller korrigere enkelte forhold eller foreta aksjoner. I juni 2013 ble seksjonsstyret for fleridrett pålagt av forbundsstyret å endre sammensetningen i wushu komiteen av flere årsaker, og forbundsstyret oppfatter at dette har kommet heldig ut i ettertid. Toppidrett Saker i.f.t. toppidrett har blitt behandlet av forbundsstyret på følgende styremøter; nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Toppidrett var også tema på ledermøtet 2012 og sportssjef har jevnlige møter med seksjonsstyrene. Forbundet fikk en klage høsten 2013 fra 3 klubber i.f.t. toppidrettsorganisering. Denne ble undergått en grundlig og tidkrevende behandling som endte opp i et skriftlig svar til klagerne samt invitasjon til et møte på forbundskontoret med forbundsledelsen. Det er ønskelig med fortsatt kort avstand mellom partene i det videre. Idrettspolitikk Forbundsstyret, spesielt ved Presidenten, har engasjert seg i.f.t. det overordnete idrettspolitiske landskap, herunder deltatt på idrettsledermøter i NIF og SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon) og andre arenaer. Bl.a. er President Trond Berg også valgt som SFFs valgkomiteleder. NKF har også deltatt på administrativt/faglig nivå i.f.t. generalsekretærforum, NIFs markedsutvalg, kompetanseutvalget m.m. NKF tar ansvar og bidrar til idrettsfellesskapet og oppnår samtidig innflytelse som kommer både eget forbund og idretten generelt til gode. Det har vært mange høringer i idrettsorganisasjonen som forbundsstyret har behandlet og besvart, bl.a. NIFs spillemiddelsøknad 2013, NIFs forvaltningsordning for post 3 barne og ungdomsmidler, Høyres høring i.f.m. Kulturdepartementets idrettsmelding, Tvedt 13 utvalgets toppidrettsrapport, Proffbokseloven m.m. I flere sammenhenger har høringssvarene blitt koordinert via SFF. Forbundets virksomhet og aktivitet Forbundsstyret utga NKFs organisasjonshåndbok med det da gjeldende stevne- og konkurransereglement i august 2007 og har senere blitt oppdatert jevnlig etter hvert som det har kommet internasjonale endringer, nye disipliner o.a. Nå er organisasjonsplan og stevnereglement adskilt og fremgår av NKFs nettsider; Organisasjonsplan; in/forbund/artikkel?displaypage=true&eleme nt_id= Stevnereglement; in/forbund/artikkel?displaypage=true&eleme nt_id= Det er også utviklet elektronisk stevneadministrasjonsprogram som har vært gjennom sine «barnesykdommer» men som nå kan sies å være innkjørt og klar for neste fase. Forbundet har gjennom hele perioden hatt en samarbeidsavtale med Olympiatoppen (OLT), og trukket veksler på deres fagfolk samt mottatt tilskudd og stipender til utøvere på bakgrunn av oppnådde resultater. Resultatservice følger i eget vedlegg bakerst i tingdokumentene. Innen Olympisk taekwondo (WTF) har NKF blitt oppgradert hos OLT i denne perioden. Landslagene har også fått tilgang til nye og vesentlig bedre treningslokaler på Haslevangen i Oslo etter å ha holdt til i mer kummerlige kår på Majorstuen i noen år. NKF har i 2013, i et samarbeid mellom seksjonene og adm., søkt og fått innvilget ny 3- årig ( ) godkjenning for kampsportgrenene hvor det er tillatt å vinne på knock-out. Barnefestivalene har i denne tingperioden vokst i omfang og det er avholdt på flere steder i vårt langstrakte land, nå i alle landsdeler. Mange blide barn med foreldre gir et godt inntrykk av våre kampsporter og bidrar til å

14 fjerne noen av fordommene rundt kampsport generelt og bygger positivt omdømme. fleridrettsforbund og dermed foreligger et fortsatt vekstpotensiale for våre kampsporter, både hver for seg og totalt. Men p.g.a. mangel på gode treningslokaler er det sannsynlig at veksten kan flate noe ut. For å jobbe med rekruttering i fremtiden må også anleggsarbeidet prioriteres. Forbundsstyret forholder seg til adm. primært via generalsekretæren, og styret vil i denne beretningen takke både han og de øvrige ansatte for nok en tingperiode med godt idrettsadministrativt arbeid. Forbundet har inngått et samarbeid med Ridderrennet om deltakelse med selvforsvarskurs for funksjonshemmede under Ridderuka som avholdes årlig. Første gang var i 2013 og vi fikk svært gode tilbakemeldinger så vi stilte opp også i 2014 og regner med å være med i de kommende årene også. Dette gir oss en unik sjanse til å treffe funksjonshemmede der de er og presentere selvforsvar og kampsport. Vi kan dermed utgjøre et bindeledd mellom funksjonshemmede og kampsportklubber og bidra til tilrettelegging for begge parter. Noen av instruktørene kommer fra Trondheim Karate Klubb som også vant inkluderingsprisen under idrettsgallaen januar Forbundsstyret har hatt stort fokus på etikk og holdningsskapende arbeid og har derfor fått utviklet info i.f.t. sosiale medier som før nevnt samt inngått samarbeid med kampanjeorganisasjonen Av og Til (uten alkohol) og Norsk Narkotikaforening (NNPF) som har BryDeg aksjonen. I.f.m. Av og Til har NKF som en av 6 medlemsforbund i NIF fått utviklet en egen alkovett brosjyre som er utsendt alle klubbene. Og over 50 medlemsklubber har blitt Se&BliSett klubber som er en del av konseptet til Av og Til. Også BryDeg aksjonen til NNPF har fått god mottakelse etter at generalsekretør Lars Holmen holdt et foredrag på ledermøtet i desember Forbundsstyret vil også takke de mange frivillige som jobber aktivt på mange nivåer i vårt forbund og som har fått til nok en vekstperiode rekrutteringsmessig på tross av trange kår. Det er av stor omdømmemessig betydning at alle forbundets medlemsklubber holder ansvarlighet høyt og ivaretar forbundets verdier som er trygghet, ydmykhet og respekt. Dette er verdier vi må leve etter og skal bli målt på i hverdagen, og ikke bare noe som står i fine dokumenter. Kampanjeorganisasjonen Av og Til (uten alkohol) har valgt NKF som samarbeidspartner nettopp fordi vi har et bevisst forhold til eksempelets makt og ansvarlighet i det vi driver med. Det samme gjelder BryDeg, si nei til narkotika, som NNPF står bak. Omdømme, utdanning og anlegg er de tre bærebjelkene i styrets forslag til langtidsplan. I neste tingperiode må hele forbundet, både sentralt og lokalt, ha dette langt fremme i bevisstheten dersom vi skal bli enda bedre og få gjort noe med utfordringene som nevnt i innledningen. For forbundsstyret, Trond Berg /s President Forbundspresidenten har også frontet et vanskelig men aktuelt samfunnstema i.f.t. hvorvidt personer som er underlagt tvungent psykisk helsevern skal kunne få trene kampsport i våre medlemsklubber. Dette handler både om jus og lover, taushetsbelagte opplysninger og åpenhet samt etikk og holdninger. For mer info, se in/forbund/nyhet?element_id= &displ aypage=true Avslutning Forbundsstyret har god tro på at NKF fortsatt vil stå meget bra rustet til å møte fremtiden. Det ligger en styrke i å holde sammen som et 14

15 Karate seksjonens tingberetning Innledning Styret som ble valgt på tinget 2012: Leder: Kjell Sivertsen Nestleder: Odd Arne Hagen Medlem: Harald Bauck Medlem: Ingrid Bjordal Medlem: Svanhild Sunde 1. varamedlem: Jan Magnus Davidsen 2. varamedlem: Elizabeth Knudtzon Styret er et valgt organ, basert på frivillig arbeid. Perioden har vært preget av åpne og gode arbeidsforhold, uten konflikter. Samarbeidet mellom karatestyret og forbundsstyret har vært godt, det samme gjelder samarbeidet mellom styret og administrasjonen. Styret i Karateseksjonen har jobbet for at alle skal føle seg hjemme under samme paraply, nemlig Kampsportforbundet. Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. Møtereferatene er tilgjengelig på våre nettsider etter de er godkjent. Følgende komiteer er etablert: Dommerkomite (WKF) Teknisk Komite Fullkontakt komite Shobu ippon Komite Stevnekomite (2013) Styremøtet i februar hvert år er en representant fra hver komite invitert. Møtene har vært spesielt tilrettelagt med tanke på komiteene kan utveksle erfaringer fra komitearbeidet og delta aktivt i budsjettarbeidet sammen med styret. Dette vil igjen føre til et bedre samarbeid. I tillegg til oppgaver innenfor egne interessefelt har alle komiteene jobbet med et forslag om å gjennomføre felles NM inkl.kata konkurranser for stilarter. Komiteenes arbeid Teknisk Komite (TK) Har ikke mottatt årsmelding fra komiteen. Fullkontakt komite (FKK) Har ikke mottatt årsmelding fra komiteen. Shobu Ippon Komite (SIK) Medlemmer: Fredrik Pettersen leder Erik Haugen Morten Haavaldsen 15 Hovedfokus for denne perioden har vært NM Nytt med dette NM er innføringen av Shotokan katakonkurranse inkludert lagkata og lagkumite. Siste revisjon av Shobu Ippon regelverket, hvor kata er implementert, er godkjent og ligger nå på forbundet sine nettsider. Komitèen har arbeidet med å få egen Shobu Ippon side, på karateseksjonen sine web-sider. Disse er nå oppe og går med mye god informasjon. Det er blitt avholdt ett møte, januar 2013, og for øvrig brukt mailkommunikasjon. Det har blitt arrangert ett felles dommerkurs januar Målet er gjennomføre et årlig dommerkurs i forkant av hvert NM. Veien videre: Blir å jobbe for flere Shobu Ippon stevner i Norge. Få enda flere utøvere og flere Shotokan klubber i Norge til å delta under Karate NM Høste erfaringer fra årets NM og treffe tiltak som kan gjøre neste års Karate NM enda bedre. Tydeliggjøre at komiteen i NKF er en nøytral aktør for konkurranseformen Shobu Ippon og at vi gjennom det søker å være samlende for alle som driver med denne konkurranseformen, de fleste klubbene tilhører stilarten Shotokan i Norge. Bergen, For Shobu ippon komiteen Fredrik Pettersen Årsberetning Dommerkomiteen karate - WKF Dommerkomiteen har i perioden bestått av: Erik Støen Kristiansand KC Thorbjørn Skagseth Nippon KK Robert Hamara Sakura KK DK i tall: Leder Medlem Sekretær Antall møter i DK (Skype) 19 Deltakelse på styremøter for 3 karateseksjonen Antall dommerkurs holdt 6 Antall dommerkurs avlyst pga. lite 1 påmelding Work shop (lokale WS i Bergen, 4 Kristiansand, Oslo) + nasjonale Spørreundersøkelser (annen hvert år) 1 Dommernytt tre-fire ganger pr. år 6

16 Om komiteen: Sammensetninga i DK har vært den samme i to perioder. Vi har forsøkt å videreutvikle arbeidet vi startet med i perioden. Hovedfokus for DK har vært å øke kompetansen til dommergruppa, implementere regelendringene beskrevet i WKF-Rules versjon 8.1 samt rekruttering av nye dommere. Dommergruppa: Også denne perioden har vært rolig, og det har vært lite konflikter i dommergruppa. Det har vært et bra klima i DK og i dommergruppa ellers. Som i forrige periode har vi hatt fokus på å involvere alle dommere som vil bidra, og vi har fordelt oppgaver til flere i dommergruppa og bedt om innspill der det har vært naturlig. Vi har også hatt fokus på åpenhet; alt av referater, langtidsplaner, resultater fra høringer er lagt ut på nett, eller presentert i Dommernytt. Dommernytt, som er et informasjonsskriv til dommere, sendes ut fire ganger pr. år. Dommerkurs/rekruttering: DK har senket kravene for å delta på dommerkurs; aldersgrensa er senket til 16 år og beltekravet er fjernet. I tillegg har vi nedjustert kravet til antall dømte stevner pr år. Dette fordi det i noen regioner blir arrangert færre stevner i året enn det dommerne må ha for å beholde lisensen sin. Dommere må nå minst dømme et stevne pr. år, og i tillegg bestå en teoritest i løpet av året. Ordninga fungerer greit, men vi ser at flere dommere møter «rustne» på stevner. I tillegg ser vi at nivået på de nyeste dommerne er noe lavere enn det har vært før. Likevel opplever vi færre avlysninger på stevnene våre pga. dommermangel, og vi klarer å beholde dommere på dommerlista. DK er svært fornøyd med støtten fra karateseksjonen når det gjelder at klubbene forpliktes til å stille med dommere til stevnene, dette sikrer at vi klarer å gjennomføre stevner i regionene. Landslag: I perioden har dommere og landslag forsøkt på et samarbeid der det stilles med dommere til landslagssamlinger. Samarbeidet startet bra, men har rent ut litt i sanden den siste tiden. Kommunikasjon rundt behov, dekking av utgifter, møtested etc. må forbedres hvis samarbeidet skal fortsette. Dommerundersøkelsen 2014: Januar 2014 gjennomførte DK en nettbasert spørreundersøkelse for dommere. Hovedformålet med undersøkelsen var å få innspill til det arbeidet vi gjør, og å involvere og invitere dommere i prosessen. En liknende undersøkelse ble gjennomført i Det ble gjort noen endringer i forhold til undersøkelsen, bl.a. skiller vi på antall år som dommer og lisens. Dommerundersøkelsen 2014 vil gi oss viktige innspill til DKs arbeid videre. Trivselen er generelt en del høyere enn tilsvarende undersøkelse i Vi ser at vi må gjøre tiltak for å øke kompetansen og trivselen til de aller nyeste dommerne våre lokale work shop blir prioritert fremover. DK har i perioden arbeidet med mange saker. Dette er et utvalg av det vi har arbeidet med: Oppdatering av nettsidene Gjennomføring av work shop både regionalt og nasjonalt Behandlet et fåtall av klager fra klubber og enkeltpersoner i miljøet. Badge endring etter at kampsportforbundet fikk ny logo. Poengsystemet for dommere retningslinjer. Dommerkurs på E- læringsplattform/dommerkurs generelt Uthenging av dommere på nettsider. Utvikling av dommere briefinger Antall dommere pr. 31/3 2014: Lisens WKF EKF NORD Kata Kumite RA RB JA JB Sum Nivået på de beste dommerne i Norge er svært bra, og det er flere dommere som kan komme på et høyt nivå etter hvert. Norge har pr. i dag fire internasjonale dommere i stallen, og 4 dommere med nordisk lisens i både kata og kumite, samt en dommer med nordisk lisens i kata. At vi har dommere på et høyt internasjonalt nivå, gir oss mulighet til å dele kompetansen til resten av landets dommere. Spesielle utmerkelser og prestasjoner i perioden: Robert Hamara: Medlem i DK EKF,dømte som en av 20 dommere under Combat Games i St. Petersburg. (Uoffisielt OL) Stig Kristiansen: EKF Referee B-lisens i kumite ny lisens Svein- Yngve Tellefsen: 30 år som dommer i 2013 Thorbjørn Skagseth: 20 år som dommer i 2013 Stian Simble Berglund: 10 år som dommer i 2013 Kjell Gunnar Jacobsen: 30 år som dommer i 2014 Erik Støen: 25 år som dommer i 2014 Frank Jensen: 25 år som dommer i 2014 Muzli Hakaj: 15 år som dommer i

17 Referater fra møter, instrukser og retningslinjer fins på Resultater fra Dommerundersøkelsen 2014 vil bli lagt ut på Dommerkomiteens arbeidsoppgaver er beskrevet i organisasjonshåndboken versjon 8, side 32. Årets Norgesmesterskap ble avholdt i Haukelandhallen i Bergen. Evaluering av NM kommer som eget dokument. Erik Støen Leder i DK Seksjonsstyrets arbeid Ved årsskiftet ble det gjennomført spørreundersøkelser i regi av Kampsportforbundet for å finne ut hva som rekrutterer nye medlemmer, og hva som skal til for å beholde dem i klubbene. Styret i Karateseksjonen har gått gjennom besvarelsene, og det var tre områder som ble svært tydelige. Rekruttering av barn De fleste av barna forklarte at de begynte med karate fordi de ble med en venn som allerede hadde begynt å trene. Den nest viktigste grunnen var at foreldrene ønsket at de skulle begynne å trene karate. Begge grunnene peker på at omdømmebygging er viktig. For barna er det viktig at det er gøy å trene karate, og foreldrene forventer at det er trygt. Vi vil etablere slagordet Trygt og gøy!, og har følgende idéer til hva klubbene kan gjøre for å bygge et slikt omdømme: Avslutt alle barnetreninger med lek; dermed forlater barna treningen med leken friskt i minne. Finn alltid noe å rose Arranger uformelle katakonkurranser Korriger mobbing og uenigheter umiddelbart Sørg for god oppfølging og støtte på stevner Gi foreldrene informasjon om trenerutdanningen Ta opp temaer som forbindes med trygghet, for eksempel hvor mange som bruker refleks. Hvordan beholde ungdommer Ungdommene ga klart uttrykk for ønske om flere sosiale aktiviteter knyttet til treningen og klubben. Noen idéer: Samarbeid med andre klubber, arranger treninger hvor ungdom i samme alder og samme grad treffes. Arrangere karateskole i ferier Arrangere tur på skytebane eller med rappellering eller lignende. Arrangere tur i naturen. 17 Generelt om å beholde medlemmer Alle i undersøkelsen var enige om at gode trenere og godt miljø i klubben var viktige forhold. Her er noen idéer: Arranger regelmessig trenerforum i klubben, del gode idéer. Lag en progresjonsplan for hvert parti Sørg for at det er noen fra klubben som tar en prat med foreldre som venter under treningene Arranger sosiale treff, juletrefest osv. Aktivitetsutvikling Det er blitt en betydelig forbedring av aktivitetstilbudet landet over i denne perioden. Det er gitt økonomisk støtte til aktiviteter i tidsrommet høsten 2012 til våren Totalt er det gitt kr ,- i støtte til klubber. Det er ingen andre seksjoner i NKF som betaler så mye i støtte til sine medlemsklubber. Kamp- og konkurransetilbud Styret besluttet å tilby gratis dommerkurs i hele 2012 og fortsatte med dette også i Styret satte seg mål om å arrangere flere katakonkurranser. Internasjonalt arbeid Styreleder har vært representert på kongressene i EM og VM. Sammen med de Nordiske land har vi fremmet felles kandidater til internasjonale verv. Inkludering av funksjonshemmede I løpet av tingperioden har karate vært representert 2 ganger i forbindelse med selvforsvarskurs for bevegelseshemmede under Ridderuka på Beitostølen. Første gang i april 2013 og så i april Kurset er i regi av selvforsvarsgruppa til Kampsportforbundet og synliggjør muligheter bevegelseshemmede og synshemmede har til å trene og utøve kampsport. Målet med dette tilbudet er økt rekruttering av personer med ulike utfordringer til idretten vår. Rekruttering og satsing på ungdom Styret har brukt resultater fra spørreundersøkelse til å sette sammen en informasjonsbrosjyre til støtte for flere av målene innenfor Langtidsplanen. Brosjyren skal være en idébank for å dele best practice innenfor (1) rekruttering av barn og (2) motivering av ungdom og voksne til å fortsette å trene karate. Arrangementer Styret har brukt store ressurser på et Felles NM i karate. Konkurransen skal være et utstillingsvindu hvor det konkurreres innenfor alle de tre godkjente

18 konkurransereglementene. Tiltaket vil også bidra til omdømmebygging og samhold. Høyere kvalitet og profesjonalitet på selve gjennomføringen av stevner, spesielt nasjonale. NM 2014 ble det påmeldt hele 644 utøvere fra 137 klubber til mesterskapet, noe som er ny rekord. Overordnete prioriteringer Det er ny rekord i antall medlemmer i Seksjonen. Vi var i 2013 rett under medlemmer. Mange medlemmer er også en av forutsetningene for en sunn økonomi i alle organisasjonsledd Økonomien i seksjonen er god og nytt styre overtar en veldrevet seksjon. På vegne av seksjonsstyret Kjell Sivertsen /s/ Seksjonsleder Taekwondo WTF seksjonens tingberetning 1 Styret 1.1 Seksjonsstyret som ble valgt på tinget i 2012 var: Leder: Svein Rui, Hamar Nestleder: Bjørn Sulen, Centrum Bergen Styremedlem: Lillian Fossum, Hwa Rang Drammen Styremedlem: Morgan Nygård, Steigen Styremedlem: Ingvild Wølstad- Knudsen, Skedsmo Varamedlem: Khalique Rana, Grorud Varamedlem: Cathrine Tangstad, Solør 1.2 Endringer i styret i perioden Ingvild Wølstad-Knudsen gikk ut av styret 1. juni I hennes sted kom Khalique Rana Inn. Etter nyttår 2013 tok Khalique på seg en jobb for administrasjonen og ble erstattet av Cathrine Tangstad. Siden 1. januar 2014 har styret bestått av: Leder: Svein Rui, Hamar Nestleder: Bjørn Sulen, Centrum Bergen Styremedlem: Lillian Fossum, Hwa Rang Drammen Styremedlem: Morgan Nygård, Steigen Varamedlem: Cathrine Tangstad, Solør 2 Komiteene 2.1 Styret opprettet og pekte ut ledere for følgende komiteer Arrangementskomiteen: Leder: Khalique Rana, Grorud Ble etterfulgt av Tore Johansen, Steigen fra 1. januar 2014 Dommerkomiteen kamp: Leder: Stig Ove Ness, Oslo Ble etterfulgt av Knut Olav Brekke, Tøyen, fra 1. januar 2014 Dommerkomiteen mønster Leder; Patrick Myhren, Elverum Hanmadang komiteen Leder: Morgan Nygård, Steigen 18

19 Komiteene har levert egne rapporter for perioden. Allikevel er det her på sin plass å nevne innsatsen til Stig Ove Ness, som ga seg som leder av dommerkomiteen kamp ved årsskiftet etter mange års arbeid for WTF seksjonen, både som seksjonsstyreleder, leder av dommerkomiteen og aktiv og fremtredende internasjonal dommer. Stig Ove var bla. WTFseksjonens eneste deltaker under OL i London. WTF taekwondo i Norge er stor takk skyldig Stig Ove for mange år med stor frivillig innsats. 2.2 Rapport fra arrangementskomiteen Arrangementskomiteen har i denne tingperiode bestått av: Khalique Rana (leder)(trukket seg fra vervet januar 2014) Tore Johansen (leder fra januar 2014) Morgan Nygård Håkon Fredriksen Arrangementskomiteen har i perioden gjennomført følgende: 6 møter. 14 regionale stevner, 2 på Østlandet, 8 i midt Norge, 4 i nord Norge. 4 nasjonale stevner. 2 Norgesmesterskap. 2 stevneleder kurs, utarbeidet og holdt av våre stevneledere Øyvind Kveine og Simen Svenkerud. Dette er del 1 av flere kurs i vår egen utdanning av stevneledere, målet er å få minimum 2 stevneledere i hver region. Disse skal i utgangspunktet ha ansvaret for de regionale stevnene. På nasjonale stevner blir det Simen og Øyvind som er stevneledere, her kan Asle Fredriksen brukes ved behov. Har i samarbeid med dommerkomiteen og Marthe (adm.) utarbeidet en oversikt over alt utstyr sentralt og regionalt. Denne oversikten skal oppdateres etter NM hvert år. Mvh. Tore Johansen 2.3 Rapport fra dommerkomiteen kamp Komiteen har bestått av: Leder Stig Ove Ness, Oslo (juni desember 2013) Leder Knut Olav Brecke (januar 2014 juni 2014) Medlem Janne Helen Viddal, NTNU (regionsansvarlig Midt) Medlem Roar Kristoffersen, Vågen(regionsansvarlig Vest) Medlem Knut Olav Brecke, Tøyen (regionsansvarlig Øst og sekretær) Varamedlem Olav Arne Gilstad, Levanger Varamedlem Terje Førsund, ØRBS Komiteens oppgaver i perioden: Regelverk er tilpassing til det internasjonale regelverket. 2 versjoner i perioden. endring av kontaktsnivå og poengverdi i B klasser. Endring av hoderegel i Ungdom A Utarbeidelse og tilpasning av nye dommerkurs for P, C, B og A dommerlisenser. Utarbeidelse og tilpasning av coach kurs og oppfriskningskurs for coacher. Avholdt kurs for poengdommere (P) og kampledere (C) i regionene. Mange kurs har blitt avlyst pga for dårlig påmelding, min 5 deltagere for å holde kurs. Avholdt nasjonalt kurs for hoveddommere (B) og dommerledere (A). Avholdt coach kurs og oppfriskningskurs for coacher på de fleste nasjonale stevner, men også regionalt og i klubber Ny nasjonal dommerskjorte og nytt forbundsslips innført. Profilering av IR dommere (landslagbekledning på internasjonale oppdrag) Dommeraktivitet i perioden: Innhentet og organisert dommere til regionale og nasjonale stevner. Skaffet utenlandske dommere til norske stevner ved behov. Deltatt med dommere på landslagssamlinger i Oslo. Sendt dommere til internasjonale stevner, der norske utøvere er representert. f.eks Trelleborg Open, German Open, Dutch Open, Belgisk Open, British Open og Wonderful Copenhagen. Stilt med IR dommere på følgende stevner: 1st ETU Club 2013, ETU U , VM Sr 2013, ETU Cadet 2013, ETU Jr 2013, WTF qualification to YOG 2014 og VM Jr Stig Ove Ness deltok i London 2012 Olympic Games, etter å ha kvalifisert seg blant 75 europeiske dommere som skulle reduseres gjennom hardt arbeid og seleksjon til 10 europeiske dommere. Nye internasjonale kampdommere (IR) i perioden: Tore Johansen, Steigen Taufique Rana, Grorud Kjetil Vang, Steinkjer Oppfriskningskurs internasjonale kampdommere, egenfinansiert av dommere: Erling Svanberg Mytting, Oslo Asle Fredriksen, Oslo Antall lisenser KAMP: Oversikt over alle lisenser, både coach og dommerlisenser, er fra 2011 lagt inn i NKF s databasesystem. Det forutsettes nå at en er et aktivt medlem av en Taekwondo WTF klubb, tilsluttet NKF, for å inneha en aktiv lisens i seksjonen. 19

20 Coach lisenser 335 (pr februar 2014) Kampdommerlisenser 88 herav 12 IR (pr februar 2014) Dommerkomiteen KAMP Stig Ove Ness /s Janne Helen Viddal /s Roar Kristoffersen /s Knut Olav Brecke /s 2.4 Rapport fra dommerkomiteen mønster Dommerkomiteen mønster ble etablert i sin nåværende form i slutten av august Dommerkomiteen mønster bestod da av følgende kandidater: Patrick Myhren Morten Anderstuen Sigvald Martinsen Asle Fredriksen Kristin Vo I perioden har dommerkomiteen bidratt i rekruttering til nasjonale stevner for å øke interessen for mønsterkonkurranser. Dette arbeidet har foregått gjennom strukturering og utforming av mønsterstevnene, overholde tider satt for gjennomføring av stevner, gjennomføring av kurs for dommerne før hvert stevne, samt rekruttering av aktuelle kandidater til å konkurrere. Dette har vært vellykkede tiltak, og deltagelsen er større enn noen gang, samt at dommerne har levert dømming med kvalitet og seriøsitet. Dommerkomiteen mønster har i perioden jobbet for å få på plass en ny lisensordning og kursing for mønster, og er nesten ferdige med dette arbeidet. Det vil ferdigstilles til sommeren Oktober 2013 ferdigstillte dommerkomiteen mønster nytt mønsterreglement som ble godkjent og benyttet til NM samme år. Endringer og endelig godkjennig av mønsterreglementet ble gjort februar Reglementet skal nå stå i samsvar med både nasjonalt konkurransereglement og WTF mønsterreglement. I perioden har vi hatt store utfordringer med å rekruttere dommere til nasjonale og internasjonale stevner. Dette har måttet kompenseres med ved å invitere utenlandske dommere, som har både positive og mindre positive aspekter ved seg. Dessverre er tid en faktor som hindrer flere av oss i å kunne delta på og prioritere stevner. Dels kan dette også skyldes manglende anerkjennelse for jobben som gjøres, og manglende godtgjørelse for tiden som benyttes. Dette refereres til som en utfordring vi må se nærmere på. Mvh Patrick Myhren 2.5 Rapport fra hanmadang komiteen Tingrapport fra Hanmadang-gruppa. Hanmadang-gruppa har i denne tingperiode bestått av: 20 Morgan Nygård, leder Henrik S. Hunstad Erling S. Mytting Edward H. Valholm Werner Lindgård Hanmadang-gruppa har i perioden gjennomført følgende: 2 møter Gruppen har en lukket facebook-gruppe. Innkjøp av 5 stk Gorilla Boardholder (stativ til brekking) Påbegynt arbeid rundt rammer og regler for Hanmadang og teknikk. Teknikk og Hanmadang arrangement: Taekwondo Nord Hanmadang - Steigen, Juli Mjøsmesterskapet Hamar, 26.April 2014 Muye Hanmadang - Sangrok Mudo Oslo,1.Juni 2014 Arctic Taekwondo Games - Steigen, 30.August 2014 Hanmadang betyr fesival på Koreansk. Her er det rom for både konkurranser og ikke konkurrerende idretter (kampkunst). Man trener, konkurrerer og lager show for hverandre. Meningen er å ha det gøy!! Meningen er også på sikt at klubber kan trene mere oppvisningsrettet. Feks. Starte egne Demoteam. Kanskje vi etterhvert også får et eget Demoteam Norway. Dette vil igjen være bra for rekruttering av Taekwondo WTF. Mvh. Morgan Nygård 3 Styremøter Det har blitt avholdt 18 møter i seksjonsstyret i perioden. Møtene har hele tiden vært preget av stor enighet og godt samarbeid. 4 Økonomi WTF seksjonen har en litt stram, men ganske forutsigbar økonomi, og styrer ut ifra forventede midler. Dette betyr innstramminger, når det ikke ser ut til å komme inn ekstra midler og igangsetting av ekstra tiltak når økonomien tilsier dette. Seksjonen godtar interne omdisponeringer dvs sprekk på enkeltposter når det er mindre forbruk i andre deler, slik at totalbudsjettet ikke forverres. Det er valgt å kun legge inn budsjett i en avdeling som sammenfatter både styre, komiteer, medlemmer, dommere og toppidrett. Med jevne mellomrom må det investeres i utstyr for å følge med krav til idretten. Investeringer blir forsøkt splittet opp på flere regnskapsår for ikke å belaste egenkapitalbehovet. Det ble investert i

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012

Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 03.06.2012 Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering Sak 3 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonsmøtene President Trond Berg åpnet møtet og ønsket

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Stiftelsen av Norges Karate Forbund Det er neppe noen overdrivelse å si at Norges Karateforbund kom til verden som følge av en noe tilfeldig

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Årsberetning 2007-2008 Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Sidehenvisninger Side Ryttertinget 2009 Saksliste 1 Sak 4: Årsberetning 2007-2008 Sak 5:

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer