Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-24 Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03960-AB-5 Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Erlend Lågøyr Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02336-AB-23 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Akershus Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/02945-AB-44 Endret lønnsstatus Personalmappe - Hildegunn Aas Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00390-AB-3 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, tgående internt produsert, 06/01487-B-21 Endret lønnsstatus Personalmappe - lla Britt Østerdahl Nyblin Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01084-B-24 Endret lønnsstatus Personalmappe - Kari lveland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/02582-B-17 Korrigert tilbud om funksjon som seksjonsintruktør Personalmappe - Joar Tolpinrud Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02582-B-18 Bekreftet funksjon som seksjonsinstruktør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00054-B-28 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00186-B-31 Referat fra møte Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 07/00702-B-10 Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01166-B-56 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Holmestrand Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01200-B-33 Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02951-B-15 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03088-B-20 Bekreftet avtale om sporadisk vakter som vernepleier m/videreutdanning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00117-B-11 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Hilde Hulbak Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 08/00117-B-12 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01537-B-9 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02536-B-9 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/00518-B-17 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som turnuslege Personalmappe - Marianne Kornmo Kobbeltvedt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01050-B-10 Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Dina Marie Sjøvik Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00042-K-19 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Kongsberg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 03/01406-K-23 Bekreftet vikariat som bioingeniør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00061-K-14 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00492-R-35 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/ Kopi av journal - Pasientsak - Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Politiattest Personalmappe - Østfinnmark Politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om sporadiske vakter som medisinerstudent med lisens Personalmappe - Sofie Tverberg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I, tgående internt produsert, 11/ Tilbud om vikariat som lege uten turnustjeneste Personalmappe - Ida Helmert Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 11/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

7 I, Inngående eksternt produsert, 11/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Endret lønnsstatus til LIS B Personalmappe - Ragnhild Helseth Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet forlengelse av vikariat som anestesisykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/03-17 Tjenenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 12/ Nabovarsel Bygg Hovedbygg Kongsberg Drammensveien 4 Arkitektkontoret Bøvre og Borchsenius as Intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet funksjon som IKT ansvarlig Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ OPPDATERT presentasjon_ viktige lovendringer og satsingsområder 2015 Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet Bente Brandvik Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus Inngående eksternt produsert, 13/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Klage på vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannens avgjørelse - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud BPA ngdomsseksjonen, Bjerketun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Endret lønnsstatus Personalmappe - Ingeborg Camilla Sylling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av leiekontrakt tleieforhold Kongsberg sykehus ØNH Dr. Formo og Dr. Lysdal Eiendomsforvaltning og utvikling 030.5

10 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Bekrefte forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Pasientsak - NAV Hole, Barneverntjenesten Ringerike DPS Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet overgang til fast stilling som servicemedarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilsynssak - Anmodning om pasientjournal og uttalelser - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS 432

12 I, tgående internt produsert, 14/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS 433 tgående internt produsert, 14/ TEST 195 Fleksibel akkreditering eller avakkreditering? KMD Norsk Akkreditering oppfølging og utvidelse Norsk Akkreditering Medisinsk diagnostikk 024 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Norelyn Mujeres Ollos Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Kristine Waal Schaerer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Atchudan Paramanthan Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om hospitering - Avtale om hospitering 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet fast ansettelse som lege i spesialisering / legespesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Faglig utdanningsplan og individuell utdanningsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Endret til lønnsstatus LIS B Personalmappe - Kirill Neumann Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som jordmor Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Anmodning om opplysninger i Tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet overgang til fast stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet midlertidig ansettelse som prosjektmedarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport om nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten Legemiddelberedskap Michael Vester Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 37 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE NRH 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Want work Åpne søknader 2015 Aziz Nurse Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om vikariat ved medisinsk avdeling, Asker og Bærum sykehus Åpne søknader 2015 Øyvind Rikheim Kofstad Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad på stilling som pleiemedhjelper / assistent sommer 2016 Åpne søknader 2015 Julie Flokkmann Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse vedrørende transport av pasient fra Nedre Eiker til Drammen Pasientreiser - Reiser ut av egen bokommune/helseregion Drammen Fysioterapi Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Reiseutgifter til fysioterapi i annen kommune enn bokommunen Pasientreiser - Reiser ut av egen bokommune/helseregion Behandlere i Buskerud Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - ØYE Tryg - skadedivisjonen Øye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØYE Gjensidige forsikring ASA Oslo Øye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS

16 I, tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Asker og Bærum politidistrikt, Asker politistasjon Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ gangs påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus SpareBank1 Livsforsikring Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Barne- og ungdomsavdeling tgående internt produsert, 15/ Svar - Forespørsel om helseopplysninger - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus If Risikovurdering person Medisinsk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger og vurdering av invaliditetsgrad - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Protector forsikring Medisinsk avdeling BS tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Dokumentsenteret Vestre Viken HF tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, tgående internt produsert, 15/ Svar på synergimelding Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Kongsberg kommune v/pasientkoordinator Kir/Ort/ØNH avdeling KS 431 tgående internt produsert, 15/ Svar på Synergimelding Forbedringer og avvik Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Heidi Smestad Hvaal Kir/Ort/ØNH avdeling KS 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding Informasjon Generelle avviksmeldinger - Synergi - Psykisk helse og rus Avdeling for rus og avhengighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Abortkonferansen 2015 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Arne-Birger Knapskog Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Abortkonferansen 2015 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Arne-Birger Knapskog Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Abortkonferansen 2015 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Arne-Birger Knapskog Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

19 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Europeiske Reiseforsikring Ortopedisk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken SpareBank1 Skadeforsikring AS Ortopedisk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken SpareBank1 Skadeforsikring AS Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ / Hospitering ambulanse Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Vegard Skram VVHF PB Postmottak Vestreviken Ambulansetjeneste 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 tgående internt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE NRH

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis llevål Personalmappe - marte tangen nortvedt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Følgebrev og rapport fra tilsyn ved Vestre Viken HF Klinikk psykisk helse og rus ARA Systemrevisjon - Drammen DPS og seksjon for avgiftning ved Avdeling for Rus og Avhengighet Hegna, Ellisiv Kvalitetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst BPA ngdomsseksjonen, Fjellbrott Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst BPA ngdomsseksjonen, Fjellbrott Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Marta Twardowska Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere - st. ref Espen Sevlie Smith Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00-5 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 tgående internt produsert, 15/ Synergirapport - Pasientsak - Helsetilsynet i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Buskerud Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ obligatoriske kurs Personalmappe - Afsane Salih Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Sykepleiere Medisinsk post 1, Drammen sykehus - st. ref Line Iversen Stenersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Synergisak - Pasientsak - Helsetilsynet i Oslo og Akershus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak: 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på behandling - Pasientsak - Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Svar til klager Pasientsak - Prehospitale tjenester 439 tgående internt produsert, 15/ Svar på din henvendelse Pasientsak - Prehospitale tjenester 439 tgående internt produsert, 15/ ttalelse fra fødeavdelingen i NPE sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS 432

25 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Marthe Fikerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Petar Stankovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Tone Ingeborg Moi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Kaja Haukedalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) May Brith Hjermstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Sara Birgitte Siverts Johnsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Amalie Laukus Sand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Bjørn Arntzen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Julie Gravem Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Mari Mossin Christensen tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Carina Aasheim Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykiatriske sykepleiere/sykepleiere RDPS Seksjon Døgnbehandling Røyse - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Pasientsak - Bærum Kommune - barneverntjenesten Bærum BP tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til fast 48% stilling som servicemedarbeider Servicemedarbeider Mix kiosken Drammen sykehus - st. ref Camilla B Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som operasjonssykepleier Operasjonssykepleier ØNH operasjon, Drammen Sykehus - st. ref Elisabeth Bergli tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som ingeniør lab - korrigert tilbud Personalmappe - lku Esra Taymur Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev inn fra pasient - Angående behandling - Pasientsak - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS 322 Inngående eksternt produsert, 15/ CV, attester og vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Journalkopi - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Odd-Martin Helgestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Siw Monica Elektra Teigen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Petter Bagstevold Hellerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Jo Olai Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Patrick Wilberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Inger Lange Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Staale Rollve Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

32 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Espen Presthus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Camilla Marie Arentz tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansearbeidere Ambulansedistrikt 1 - st. ref tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som helsesekretær Personalmappe - Anne Katrine Solberg Belgum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

33 I, tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Saba Rai Komal Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Laila Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Asker kommune, Barneverntjenesten Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Nedre Eiker Kommune barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS 432

34 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tap av eiendeler - Pasientsak - Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Røyken kommune Barneverntjenesten Asker BP

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01254-AB-31 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04031-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/04164-AB-21 Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 27.08.2015 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01878-AB-23 Karakterutskrift

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00659-44 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01955-31 Svar på

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer