Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/03217-AB-25 Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03599-AB-15 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier Personalmappe - Ragnhild Lund Gaarder Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00047-AB-50 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 25% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Agron Basholli Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00511-AB-22 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Martina Lammers Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01860-AB-30 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 25% stilling ved Vestre Viken - Personalmappe - Ingrid Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/03748-AB-33 Tilbud om forlengelse av engasjement som rådgiver administrasjon 37% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Clementine Iwe Thorsteinsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 06/01418-B-31 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01566-B-36 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01936-B-51 Bekreftet vikariat som intensivsykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01199-B-18 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01200-B-37 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som psykologspesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02376-B-30 Bekreftet forlengelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, tgående internt produsert, 08/00043-B-27 Tilbud om sporadiske vakter som overlege - korrigert avtale Personalmappe - Nils Lauritz Natvig Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/02475-B-55 Refusjonskrav, lønnstilskudd juli-september 2015 Personalmappe - NAV Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02600-B-14 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 03/00034-K-58 Attester, tjenestebevis mv ved avslutning av arbeidsforhold Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/01288-K-52 Orientering om stans av sykepenger Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00588-K-36 Bekreftet fast ansettelse som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, tgående internt produsert, 07/00617-R-7 Engasjement som renholder i prøveprosjekt Personalmappe - May Helen Nygård Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01004-R-19 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som renholdsoperatør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00225-R-24 Bekreftet fast økning av stillingsprosent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00617-R-8 Engasjement som renholder i prøveprosjekt Personalmappe - Torild Johansen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/00784-R-11 Engasjement som renholder i prøveprosjekt Personalmappe - Elisabeth Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/00784-R-12 Kontrakt på fast ansettelse som renholder Personalmappe - Elisabeth Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, tgående internt produsert, 10/00226-R-15 Fast økning av stilling, samt engasjement som renholder i prøveprosjekt Personalmappe - Jovelyn Sistone Heltberg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/ Bekreftelse sletting av diagnoser Pasientsak - Psykisk helse og rus 424 Inngående eksternt produsert, 11/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS 432

6 I, Inngående eksternt produsert, 11/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Journalnotat av Pasientsak - Pasientskadenemnda Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Endelig avslutning av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Psykisk helse og rus 432 tgående internt produsert, 12/ Søknad om fordypningstjeneste i spesialisering i psykiatri ved Spesialseksjonen for utviklingshemmede og autismediagnoser tdanningsinstitusjon Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag 550 tgående internt produsert, 12/ Søknad om godkjenning av legestilling ved palliativ enhet, Drammen sykehus, som tellende sykehustjeneste til spesialiteten allmennmedisin tdanningsinstitusjon Vestre Viken HF Helsedirektoratet Medisin og helsefag 550 tgående internt produsert, 12/ Journalopplysninger - Pasientsak - Pasientskadenemnda Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I, tgående internt produsert, 12/ Oppdaterte journalopplysninger - Pasientsak - Pasientskadenemnda Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 tgående internt produsert, 12/ Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 25% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Kristin Hellesvik Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/09-19 Oppdatert journalopplysninger NPE-sak 2012/04 - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om revisjon, Vestre Viken HF, Bærum sykehus - somatikk Tilsyn/revisjoner Matforsyning Mattilsynet Region Stor-Oslo Matforsyning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet forlengelse av vikariat som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om forlengelse av vikariat som tekniker Personalmappe - Gøran Frode Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om engasjement som sykepleier Personalmappe - Sarah-Isabelle Tveiten Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Varsling om utløp av garantitid Bygg fellesmappe området Drammen Buskerud Kulde AS Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Avtale om Sporadiske vakter Personalmappe - Alan Aga Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som jordmor Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Endringer i blåreseptforskriften Høringer Michael Vester Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet tilbakebetalingsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 I, tgående internt produsert, 14/ SV: Test 195: status avvik - synliggjøre akkreditering i svarrapporter? KMD Norsk Akkreditering oppfølging og utvidelse Norsk Akkreditering Medisinsk diagnostikk 024 Inngående eksternt produsert, 14/ SV: Test 195: status avvik KMD Norsk Akkreditering oppfølging og utvidelse Norsk Akkreditering Medisinsk diagnostikk 024 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak i NPE-sak 2014/ Paisentsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet fast ansettelse som lege i spesialisering / legespesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ nderskrevet faglig utdanningsplan og individuell utdanningsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I, tgående internt produsert, 14/ Vedrørende din jobbsøknad Åpne søknader 2015 Cathrine Garmo Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 14/ Åpen jobbsøknad som LIS ved Ortopedisk avdeling Åpne søknader 2015 Filip Skumsvoll Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 14/ Ansettelsessøknad Åpne søknader 2015 Leif Martin Freyer Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Hallingdal Barnevernteneste BPA ngdomsseksjonen for øhjelp, Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på reise Pasientreiser - Dialog behandler Drammen kommune Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Noresund Legekontor Pasientreiser 416

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Drammen sykehus Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Doktorgården Sande Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Helsehuset Legekontor Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Ringerike Medisinske Senter Pasientreiser 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus B.A.C.H NRH Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus DNB Livsforsikring ASA NRH

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - BPA Søndre Buskerud Politidistrikt Lier Asker BP Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Asker DPS Codex Advokat Oslo AS Asker DPS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Ringerike DPS Statens pensjonskasse Ringerike DPS tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØYE Gjensidige forsikring ASA Oslo Øye Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØYE Øye tgående internt produsert, 15/ Svar på henvendelse fra pasient - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS

14 I, tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus SpareBank1 Skadeforsikring AS Barne- og ungdomsavdeling tgående internt produsert, 15/ Svar - Anmodning om legeuttalelse - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Asker og Bærum politidisktrikt Medisinsk avdeling BS tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Ringerike sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Ringerike sykehus tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Drammen sykehus Bufetat, Region sør Medisinsk ekspedisjon DS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Drammen sykehus Medisinsk ekspedisjon DS tgående internt produsert, 15/ Journalkopi - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus

15 I, tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Codex Advokat Oslo AS Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Kontoret for voldsoffererstatning Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus DNB Livsforsikring ASA Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på Synergimelding - Generelle avviksmeldinger - Synergi - Prehospitale tjenester Krødsherad kommune Prehospitale tjenester 431

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding service Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til møte - Innovations in anticoagulation: Challenges in emergency and individual patient management Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til The 6th AHS Colorectal Symposium Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Merete Helgeland Medisinsk avdeling BS 274 Inngående eksternt produsert, 15/ LIS MS seminar januar 2016 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Anne Helen Ognøy Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 tgående internt produsert, 15/ Legeerklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Søndre Buskerud Politidistrikt Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Praksisplass som psykolog Søknad om hospitering/praksissplass 2015 Anne Øgård tdanning

17 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av vikariat som sykepleier Personalmappe - Carina Gården Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast stilling som overlege Psykiater eller legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin BDPS Poliklinikk for rus og avhengighet - st. ref Marie-Laure Legouy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til vitneforklaring i Fylkesnemnda - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Drammen BP tgående internt produsert, 15/ Journaldokumentasjon - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - arbeidspraksis i ordinær virksomhet Praksiskandidat - NAV Tiltak Buskerud Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 275

18 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisajon, vitnemål og attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00-6 Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 tgående internt produsert, 15/ Journal- og røntgendokumentasjon - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

19 I, tgående internt produsert, 15/ Oppdatert journaldokumentasjon - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om rettelse og utsendelse av journal - Pasientsak - Lierbyen Legesenter Øye Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om turnuslegetjeneste i perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref Tekniker/Sterilmedarbeider - Kirurgisk dagavdeling Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Purring på opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Hallingdal Barnevernteneste NRH tgående internt produsert, 15/ Journaldokumentasjon i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Rapportering i HelseCIM om screening- og behandlingstilbudet til asylsøkere Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015 Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag 322 Inngående eksternt produsert, 15/ Helse Sør-Øst RHF Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 2 ( - 11:39) Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015 Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 322

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad på stilling Fast stilling i 10% assistent/renholder Operasjon RS - st. ref Judith Svenserud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar - ttalelse i NPE sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling BS 432 tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Vida Naujokaityte Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast stilling som renholder Renholder - Intern service - Eiendomsdrift - Hallingdal sjukestugu - Ål - st. ref Anne-Britt Schrøder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Spesialsykepleiere og sykepleiere Nyfødt intensiv seksjon, Drammen sykehus - st. ref Spesialsykepleiere og sykepleiere Nyfødt intensiv seksjon, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Sykepleier Kirurgisk klinikk, Kirurgen 2, Drammen sykehus - st. ref Gro Waage

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Jordmor - st. ref. ( ) Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Marianne Heldaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Jordmor - st. ref. ( ) Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Marte Berger-Nortvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Jordmor Føde/barsel seksjon DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende anmodning om opplysninger i tilsynssak Bekymringsmelding - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 433

23 I, tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientforening Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av dokumentasjon - Vedrørende utlevering av opplysninger i Valideringsstudien ved Folkehelseinstituttet Diverse forskning - Dokumentsenteret Nasjonalt folkehelseinstitutt Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Gunn Kristin Nordlie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Charlotte Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Reidun Sormila Aasen Nerland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Line Håvet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Cristina Florea Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Lisbeth Haugen Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Shiva Gholamalizadeh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Wenche Skjold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Gry-Hege Bugge-Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Anja Kleppe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Bjørg Merete Bekkvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Frøydis Bjørnebo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Beate Ellefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Marianne Thue Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) hege kvear Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Arta Sulejmani Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Anita Chrzanowska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) pia christin thorsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) May Britt Rustand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) June Renate Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Hanne Sofie Borgersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) ambrein ghouse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Nina Birgithe Hennum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Rinda Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Mona Sjulsen Rønning tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Zeinab Hashim tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for

32 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Marie Åhl tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Heidi Espeland tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Eirin Brunvoll Kongsrud tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for

33 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Janken Cathrine Hagemann Myhren tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Lin Sandli tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Jeanette Semilie Langaard tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for

34 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Aisha Butt tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Heidi Eliassen Nysæther tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Gro Thoresen tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for

35 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Kari Fossum tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste - st. ref. ( ) Ellen Varntresk Johannessen tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær - Medisinsk kontortjeneste Avdeling for Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Overlege/spesialist i radiologi - st. ref. ( ) Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Emma rsula Nielsen Klev Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Overlege/spesialist i radiologi - st. ref. ( ) Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Aleksandar Zvezdin tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Overlege/spesialist i radiologi - st. ref. ( ) Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref Overlege/spesialist i radiologi Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for bildediagnostikk, Drammen sykehus - st. ref tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som helsesekretær Helsesekretær Kirurgisk avdeling, Kontortjeneste, Drammen sykehus - st. ref Kjersti Johansen tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet i Buskerud Medisinsk avdeling KS

37 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleiere og spesialsykepleiere - st. ref. ( ) Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref Sigurfinnur Lindal Stefansson Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref Sykepleiere og spesialsykepleiere Vestre Viken - st. ref Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS tgående internt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

38 I, tgående internt produsert, 15/ Journalkopi - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som laboratorieassistent Personalmappe - Nina Laukvik Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet vikariat som laboratorieassistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på varsel om alvorlig hendelse - Pasientsak 2015/497 Statens Helsetilsyn Psykisk helse og rus 439 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Prehospitale tjenester 432

39 I, Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Volvat medisinske senter AS -Røa legene - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for bildediagnostikk Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Røyken kommune Barneverntjenesten Asker BP Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Kristiansand Kommune, Barneverntjenesten Psykiatrisk avdeling Lier Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på avslag - Pasientsak - Pasient - og brukerombudet i Buskerud Psykisk helse og rus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

40 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som psykologspesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet tillegg til arbeidskontrakt Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00506-AB-12 Tilbud om forlengelse av engasjement som hjelpepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Jorun Helgesen Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01017-AB-39 Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Trine Lindahl Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01078-AB-38

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00149-R-17 Signert avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00653-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01695-AB-41 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03744-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02759-AB-53 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Kristi Elisabeth Heiberg Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-22 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 25.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04126-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01727-AB-44 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som operasjonssykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03038-AB-28 ndertegnet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01002-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01257-34 Erstatningssak

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00328-AB-11 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-13 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 22.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03640-AB-29 Samtykkeerklæring Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-30 Kompetansestige 1 - Søknad Dok. dato: 01.11.2015

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02745-AB-20 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Vera Garstad Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-50

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01441-AB-33 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som fagbioingeniør Personalmappe - Guri Grotnes Dok. dato: 09.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01961-AB-42 Avtale om arbeid i prosjekt "raskere tilbake" Personalmappe - Janicke Enkerud Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02129-AB-61

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02874-AB-17 Bekreftelse fra HR avdelingen på mitt arbeidsforhold i VVHF Personalmappe - Jan Morten Engzelius (HSORHF) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02762-AB-29 Bekreftet videreføring av vikariat som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00263-AB-25

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01223-12 ttalelse fra Sykehuset Telemark i sak 65/2014 Tilsettingssak - Likestillings- og diskrimineringsnemnda Offl 25 HR Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 212

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01017-AB-40 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01441-AB-34 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02862-AB-40 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Bærum Dok. dato: 08.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00197-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01418-8 Svar på spørsmål

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-40 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02727-AB-38 Tilbud om midlertidig ansettelse som spesialbibliotekar

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00950-16 Søknad om redusert stilling Personalmappe - Seksjon medisinsk og kirurgisk sengepost Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00787-AB-18 Tilbud om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Emelie Slåsletten Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02143-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01980-AB-16 Tjenestebevis Personalmappe - Wendy Lund Lindell Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03171-AB-20 Vedrørende arbeidstaker

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00825-AB-7 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Dok. dato: 26.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00922-AB-12

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-39 Bekreftet fast ansettelse som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00881-AB-18

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/03388-16 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/03637-11

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03127-12 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 19.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03127-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-47 Bekreftet forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03925-AB-28

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11273-19 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 30.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/01099-17 TILBD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHSET I VESTFOLD

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer