Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01978-B-15 Bekreftet fast ansettelse som seksjonsleder Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00041-B-37 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som konstituert overlege Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02286-B-38 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02371-B-33 nntak fra arbeidsgiverperioden - Kronisk sykdom - Melding om vedtak Personalmappe - NAV Modum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 07/02374-B-50 Påminnelse - Tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/02944-B-9 Avtale om Sporadiske vakter Personalmappe - Irene Ausland Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03077-B-52 Bekreftet forlengelse av vikariat som bioingeniør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03679-B-22 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03689-B-49 Påminnelse - Tilsagn om tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01438-B-32 Oppsigelse av stilling som fagutviklingssykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 10/00599-B-10 Søknad, CV og karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00840-B-35 Bekreftet midlertidig intern rokkering / delvis endring av arbeidssted Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/01142-B-29 Bekreftet utvidet fast stilling, jf. aml 14-4 a Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/01563-B-9 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Brev fra pasienten - Pasentsak - Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 10/ Invitasjon til å melde kandidater og hospitanter til Nasjonalt topplederprogram kull 20 våren 2016 Nasjonalt topplederprogram Heidi Nergård Organisasjonsutviklingsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220

4 Inngående eksternt produsert, 11/ Viser til vedtak - oversendelse av tillegsbrev i NPE-sak 2013/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Inngående eksternt produsert, 11/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekrefte fast stilling Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ CV og autorisasjonsstatus - SAK Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Inngående eksternt produsert, 12/ Heis stans fredag 4 september - Ris og Ros - Vestre Viken Intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående internt produsert, 12/ Tilbud om videreføring av vikariat Personalmappe - Hanne Merete Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Sak vedrørende spørsmål om innsyn i journal - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

6 Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet fast ansettelse som sykepleier Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - Avdeling for bildediagnostikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Krav om politiattester Høringer Postmottak HOD Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Endelig avslutning av sak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302

7 tgående internt produsert, 14/ Avtale om hospitering Avtale om hospitering 2015 Marlene L. Halvorsrød Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om hospitering - Avtale om hospitering 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Helseopplysninger - Avtale om hospitering 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr. pasient - Dom Tvungent psykisk helsevern Søndre Buskerud Politidistrikt Kongsberg Politistasjon Psykiatrisk avdeling Blakstad 337 tgående internt produsert, 14/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

8 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ kursbevis omsorg Personalmappe - Karoline Blikra Mokleiv Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Fax fra pasienten - Pasientsak - Teknologi og ehelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 14/ Åpen søknad Åpne søknader 2015 Johannes Rolin Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legeerklæring/Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser 416 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo NRH

9 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus DNB Livsforsikring ASA Øre, nese og hals Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - ØYE SpareBank1 Livsforsikring Øye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av fødejournal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Kopi av fødejournal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ tskrift fødselspapirer - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS

10 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Barne- og ungdomsavdeling tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Drammen sykehus Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen Medisinsk ekspedisjon DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Europeiske Reiseforsikring Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF

12 tgående internt produsert, 15/ dokumentasjon - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Søndre Buskerud Politidistrikt Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om fødselstidspunkt - Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til kveldsmøte 22. oktober Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Svellingen, Christine Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ VS: Programtillegg Helse i utvikling 15 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 VVHF PB Klinikk for intern serivce Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til åpent møte om demens Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Bjørn E. Lofstad NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

13 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon om CBRN-kurs Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Annette Cecilie Nordby Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjonsmøte 13. oktober om ISF 2016 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Nina Therese Normannseth Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ gangs påminnelse - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken If Skadeforsikring Nuf Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om legeerklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken If Skadeforsikring Nuf Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering - svar på forespørsel - Pasientsak - NPE Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS 432

14 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling BS 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Taushetserklæring Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier / Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref Sykepleier/Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier / Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref Sykepleier/Vernepleier Sikkerhetsseksjonen - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring helse Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ MRSA test svar Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som overlege Overlege Drammen sykehus, Kirurgisk avdeling, Onkologisk poliklinikk - st. ref Alina Carmen Porojnicu tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege gastrokirurgi Kirurgisk avdeling BS - st. ref Overlege gastrokirurgi Kirurgisk avdeling BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege gastrokirurgi Kirurgisk avdeling BS - st. ref Overlege gastrokirurgi Kirurgisk avdeling BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversendelse av sak for vurdering av administrativ reaksjon - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Ringerike sykehus 439 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Asker kommune, Barneverntjenesten NRH Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS 433 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Psykiatrisk sykepleier/sykepleier BLAK Akuttseksjon C BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som renholder Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som sykepleier Sykepleier Sykepleiere - st. ref Jenny Lundgren tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som sykepleier Sykepleier Sykepleiere - st. ref Madlene Wold tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Helsesekretær Kir Poliklinikk BS - st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleiere Vestre Viken HF - st. ref Sykepleiere Vestre Viken HF - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleiere Vestre Viken HF - st. ref Sykepleiere Vestre Viken HF - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Øre, nese og hals 432 tgående internt produsert, 15/ Journaldokumenter - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Kommunekontakt/Sykepleier - st. ref. ( ) Kommunekontakt/Sykepleier Medisinsk post 3, Drammen sykehus - st. ref Ellisiv Tollefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kommunekontakt/Sykepleier Medisinsk post 3, Drammen sykehus - st. ref Kommunekontakt/Sykepleier Medisinsk post 3, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Lena Anderson Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende pasient - Pasientsak - Stiftelsen Guts Avdeling for rus og avhengighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Asker kommune, Barneverntjenesten Asker BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon og attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Misnøye med behandling, Bærum BP - Pasientsak - Bærum BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ E-post korrespondanse med pårørende - Pasientsak - Bærum BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434

24 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Drammen sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barnevernjenesten - Pasientsak - NAV Hole, Barneverntjenesten Ringerike sykehus Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til vitneforklaring - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Ringerike BP Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til vitneforklaring - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Ringerike BP Inngående eksternt produsert, 15/ tskrift og innsyn i logg - Pasientsak - Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439

25 Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål etter operasjon - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet - Østfold Ringerike sykehus 435 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til forsamtale i Fylkesnemnda - Pasientsak - Sør-Odal Kommune, Odal Barneverntjeneste Drammen BP

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/04164-AB-21 Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 27.08.2015 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01878-AB-23 Karakterutskrift

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01254-AB-31 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04031-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer