Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01002-B-20 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01679-B-27 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som helsesekretær Personalmappe - Torill Johnsrud Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02386-B-35 Søknadsblankett, attester og vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03077-B-51 Tilbud om forlengelse av vikariat som bioingeniør Personalmappe - Marta Kot Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 07/03679-B-24 nderskrevet tilbakebetalingsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00966-B-42 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/01037-B-13 Tilbud om sporadiske vakter som ambulansearbeider Personalmappe - Kjetil Lillaas Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01622-B-20 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/01995-B-15 Tilbud om fast stilling som senioringeniør Personalmappe - Inge Areklett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/03326-B-32 Referat fra møtet HP den Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, tgående internt produsert, 09/00756-B-5 Vedlegg til arbeidsavtale som sykepleier Personalmappe - Lars Erik Vollebæk Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00131-B-21 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse i utdanningsstilling som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00505-B-5 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01084-B-9 Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Personalmappe - Rolf Hagajordet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 03/01317-K-28 Varsel om opphør av midlertidig ansettelsesforhold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/01621-K-20 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Øvre Eiker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 10/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasentsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 433 tgående internt produsert, 11/ Tilbud om sporadiske vakter som spesialutdannet sykepleier Personalmappe - Prathapan Kanagasabapathy Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet fast ansettelse som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Vitneinnkalling - Pasientsak - Barneverntjenesten - Bærum Kommune Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 11/ Tilbud om midlertidig ansettelse som sykepleier Personalmappe - Andreas Røys Keller Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet forlengelse og overgang til nytt vikariat i stilling som lege uten turnustjeneste Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Hoosein Al Obadi Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Autorisasjon og attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I, Inngående eksternt produsert, 12/ nderskrevet avtale om utvidet bruk av overtid 2016 Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet fast ansettelse som intensivsykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Svar på brev - Ris og Ros - Vestre Viken Kirurgisk avdeling BS 469 Inngående eksternt produsert, 12/ nderskrevet tilbakebetalingsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Pasientskadenemndas vedtak - Pasientsak - Pasientskadenemnda Medisinsk avdeling DS 432 tgående internt produsert, 13/ Tilbud om vikariat i stilling som sykepleier - forlengelse Personalmappe - Lisa Anna-Elisabeth B. Tatje-Guy Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 I, tgående internt produsert, 13/ Bekreftelse på bytte av kommuneplass Personalmappe - 'Øyvind Stople Sivertsen' Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Endring av reguleringsplan for Harakollen boligfelt - Adkomst Eikerkollen. Offentlig ettersyn. Bygg Ringeriksveien 2 Hokksund Øvre Eiker Kommune seksjon samfunnsutvikling Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Marianne Norrlin Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på bytte av kommuneplass Personalmappe - Charlotte Fleischer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS 435

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Endringsavtale nr. 1 RA Renholdstjenester Bærum DPS (Sandvika) ASC Østlandske Rengjøring AS Offl 23 første ledd Innkjøpsavdelingen tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak: 2013: Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Silje Ormkleiv Leer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Hege Hillestad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om hospitering - Avtale om hospitering 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I, tgående internt produsert, 14/ ttalelse fra Avdeling for ortopedi og akuttmottak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring -Vedrørende anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Pasientsak - Teknologi og ehelse 439 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE NRH 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om jobb hos dere som nevro-lege Åpne søknader 2015 ookeditse ookeditse Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I, tgående internt produsert, 14/ Vedrørende din søknad som nevro-lege Åpne søknader 2015 ookeditse ookeditse Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus If Skadeforsikring Nuf NRH Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - BPA Advokatene Ekern, Evensen, Gjone, Austad & Bille Drammen BP Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - BPA Bærum BP Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om dokumentinnsyn - Innsyn i pasientjournal - psykiatrisk avdeling Lier Psykiatrisk avdeling Lier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Kongsberg sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om medisinsk undersøkelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Asker og Bærum Politidistrikt, Retts-og Påtaleenheten Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om medisinsk undersøkelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Asker og Bærum Politidistrikt, Retts-og Påtaleenheten Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om medisinsk undersøkelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Asker og Bærum Politidistrikt, Retts-og Påtaleenheten Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om medisinsk undersøkelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Asker og Bærum Politidistrikt, Retts-og Påtaleenheten Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus If Risikovurdering person Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Kongsberg sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Kir/Ort/ØNH avdeling KS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Kongsberg sykehus Tryg forsikring - Bergen Kir/Ort/ØNH avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av innkalling - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Advokatfirma Pharos Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Forsikringssak - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus SpareBank1 Livsforsikring Kirurgisk avdeling BS

13 I, tgående internt produsert, 15/ Svar til Geilotun fysioterapi Generelle avviksmeldinger - Synergi - Prehospitale tjenester Geilotun fysioterapi Prehospitale tjenester 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Hjemmetjenesten Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Hjemmetjenesten Medisinsk avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Hjemmetjenesten Medisinsk avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) Søknad om hospitering/praksissplass 2015 Kristine Johansen tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Hospitering på sykehuset Søknad om hospitering/praksissplass 2015 Anna Marczuk tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad hospitering. Søknad om hospitering/praksissplass 2015 Ine Stenersen tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Kristine M. Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om hospitering - Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger - Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap Personalmappe - NAV Drammen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Anestesisykepleier AIO Anestesi Bærum sykehus - st. ref Anestesisykepleier AIO Anestesi Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avslutningsbrev - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Psykiatrisk avdeling Lier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding fra Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak - Pasientsak - Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 439

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på nyere dokumentasjon i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat i stilling som miljøarbeider/kokk Personalmappe - Walweria Grabczak Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Endring i midlertidig ansettelse som lærling i ambulansefag Personalmappe - Hildegunn Skinnemoen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Ang tilbud om fast ansettelse som sykehusprest. Sykehusprest Vestre Viken - st. ref Inger Lise Guttormsen Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Vikingur Thor Bjørnsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Kari Anne K. Tragethon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Wenche Halbjørhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Jeanette Ekse Ekeberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Martina Grufstedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Christin Holmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Asle Svarverud Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Stian Velta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Odd Martin Helgestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Siw Monica Elektra Teigen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Marte Brock Granberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som avdelingssjef for pasientreiser Avdelingssjef Prehospitale tjenester - st. ref Roger Kristian Holmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Korrigert- Tilbud om fast ansettelse som avdelingssjef for pasientreiser Avdelingssjef Prehospitale tjenester - st. ref Roger Kristian Holmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som fagbioingeniør Fagbioingeniør på fagområdet klinisk kjemi Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Stine Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om ansettelse som smertesykepleier 80% stilling ved Vestre Viken Smertesykepleier AIO Bærum sykehus - 80% fast - st. ref Bjørg Farup Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Ambulansearbeider 100 % fast Prehospitale tjenester, Ambulanse distrikt II - st. ref Øyvind Gandrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Ort Post BS - st. ref Sykepleier Ort Post BS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som jordmor Jordmor Klinikk Kongsberg sykehus - st. ref Yvonne Nonstad Lintvedt

20 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som ambulansearbeider Handlekraftig, medmenneskelig og faglig sterk? Bli med å redde liv! Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) - st. ref Mats Kvalvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Radoslaw Tobiasz Kaluzny tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat i stilling som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Radoslaw Tobiasz Kaluzny Inngående eksternt produsert, 15/ Klage - Pasientsak - Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier MED/PED poliklinikk RS - st. ref Sykepleier MED/PED poliklinikk RS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedlegg til elektronisk søknad i WebCruiter på stilling som assistent ved avdeling for Patologi, Drammen sykehus Laboratorieassistent Medisinsk diagnostikk, avdeling for patologi - st. ref Bahador Charik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Laboratorieassistent - st. ref. ( ) Laboratorieassistent Medisinsk diagnostikk, avdeling for patologi - st. ref Bahador Chahardah Charik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Administrasjonskonsulent LIER Mottaksseksjonen - st. ref Administrasjonskonsulent LIER Mottaksseksjonen - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Journaldokumentasjon - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus tgående internt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus Inngående eksternt produsert, 15/ Autorisasjon, attester og vitnemål Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432

22 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier - vikariat L 2 Ringerike sykehus - st. ref Sykepleier - vikariat L 2 Ringerike sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som ambulansearbeider Personalmappe - Gunn Elisabet Hukset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Krystyna Wieslawa Sadowska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Nemanja Matic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Karoline Kolltveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Jonas Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Alan Aga Alan Aga tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sara Nilsdóttir Tomter tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Medisinsk post 3, Medisinsk avdeling, Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad Spesialsykepleiere og sykepleiere Nyfødt intensiv seksjon, Drammen sykehus - st. ref Gry Svendsen Offl 25 tgående internt produsert, 15/ Journaldokumentasjon - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet i Buskerud Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Svarbrev - Pasientsak - Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som pleieassistent Personalmappe - Michael Andre Ojala Myhre Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om engasjement i stilling som spesialpedagog Personalmappe - Godtfred Flåten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Sykehuset Østfold HF,Moss - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak

26 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Bærum Kommune - barneverntjenesten Bærum BP Inngående eksternt produsert, 15/ Klage - Pasientsak - Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på varsel om alvorlig hendelse 2015/484 Pasientsak 2015/484 Statens Helsetilsyn Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet vikariat som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01017-AB-39 Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Trine Lindahl Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01078-AB-38

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01695-AB-41 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03744-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01251-2 Tilbakemelding etter undersøkelse - Lier kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: 14.07.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/02646-3

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00149-R-17 Signert avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00653-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-21 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02577-AB-34 Innkalling

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01017-AB-40 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01441-AB-34 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03640-AB-29 Samtykkeerklæring Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-30 Kompetansestige 1 - Søknad Dok. dato: 01.11.2015

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02862-AB-40 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Bærum Dok. dato: 08.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00975-AB-23 Tjenestebevis Personalmappe - Toril Gylterud Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01893-AB-12 Karakterutskrift Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-13 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 22.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01441-AB-33 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som fagbioingeniør Personalmappe - Guri Grotnes Dok. dato: 09.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-39 Bekreftet fast ansettelse som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00881-AB-18

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03217-AB-25 Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03599-AB-15 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02762-AB-29 Bekreftet videreføring av vikariat som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00263-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02874-AB-17 Bekreftelse fra HR avdelingen på mitt arbeidsforhold i VVHF Personalmappe - Jan Morten Engzelius (HSORHF) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-16 Bekreftet fast ansettelse som klinisk sosionom Personalmappe - Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-16

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01200-20 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/02373-5 Referat fra dialogmøte - Oppfølging

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-18 Bekreftet videreføring av stilling som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00017-AB-21

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01829-AB-15 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02745-AB-20 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Vera Garstad Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-50

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-34 nntak fra arbeidsgiverperioden - Kronisk sykdom - Melding om vedtak Personalmappe - NAV Ringerike Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00209-4 Vedtak - Personalmappe - Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/00594-9 Vedtak - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00506-AB-12 Tilbud om forlengelse av engasjement som hjelpepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Jorun Helgesen Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02759-AB-53 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Kristi Elisabeth Heiberg Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-22 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 25.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04126-AB-19

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00787-AB-18 Tilbud om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Emelie Slåsletten Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02143-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02554-AB-27 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 27.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03925-AB-30

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01625-3 Erstatningssak 2013/01995 - vedtak Pasientsak - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer Skien Utgående internt produsert, 14/01741-3 Tilbud om ansettelse -

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01980-AB-16 Tjenestebevis Personalmappe - Wendy Lund Lindell Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03171-AB-20 Vedrørende arbeidstaker

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/04271-13 Ny årsinntekt for 2015 er registrert - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01616-19 Vedtak om

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-15 Oppsigelse 30% Personalmappe - Dok. dato: 16.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03093-AB-21 Tilsagn om tilskudd til forebyggings-

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01961-AB-42 Avtale om arbeid i prosjekt "raskere tilbake" Personalmappe - Janicke Enkerud Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02129-AB-61

Detaljer