Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00724-AB-18 Du må sende oss søknad om foreldrepenger (Kopibrev) NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01959-AB-19 Innkalling til samtale Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00903-AB-16 Tilbud om forlengelse av vikariat som lege i spesialisering Linn Drægni Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 1 av 18

2 I, Inngående eksternt produsert, 06/01456-B-35 Søknad om uførepensjon - Melding ved arbeidsuførhet Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02122-B-21 Bekreftet vikariat som lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02122-B-22 Helseopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02272-B-11 Mastervitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00747-B-14 Spørsmål om arbeidsforhold for tidligere ansatt Eirik Grindheim Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 2 av 18

3 I, Inngående eksternt produsert, 07/01907-B-26 Søknad om uførepensjon - Melding ved arbeidsuførhet Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00278-B-21 Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00251-K-23 Du er innvilget alderspensjon fra KLP (Kopibrev) KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00003-R-34 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Tiltak Akershus Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00053-R-15 A1 skjema ( ) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 3 av 18

4 I, Inngående eksternt produsert, 11/04-16 Opplysninger om tilrettelegging for sykmeldt arbeidstaker NAV Røyken Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Faktura i NPE-sak 2013/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 12/ Klinikk Bærum sykehus - Anmodning om særskilt rapport om spesialistutdanning i HJERTESYKDOMMER tdanningsinstitusjon Vestre Viken HF Ingunn Muus Vågeskar Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 550 Inngående eksternt produsert, 12/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 4 av 18

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Endret stilling til fagansvarlig Arnt Haug Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Faktura i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Presiseringer - Tilgangsstyring til EPJ (DIPS-systemet) og informasjonssikkerhet MT Regional forvaltning av EPJ/PAS lf E W Sigurdsen Teknologi og ehelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om prosjektdeltagere - regional anskaffelse avfallshåndtering Nasjonale og Regionale anskaffelser - prosjektdeltakere Helse Sør-Øst RHF Innkjøpsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 96 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 5 av 18

6 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse fra pasient - Pasientsak - Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttende kommentarer i sak vedrørende håndtering av utsettelser av timeavtaler Pasient - og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om møte Pasient - og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Avdeling for klinisk patologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til erfaringsmøte med Pasient- og brukerombudet Pasient - og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Side 6 av 18

7 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Ønske om dialogmøte med Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet Pasient - og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Kvalitetsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til erfaringsmøte med Pasient- og brukerombudet Pasient - og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 16/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Avtale om hospitering Avtale om Hospitering 2017 Andreas Langhelle Fosmo Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 16/ Helseopplysninger - Avtale om Hospitering 2017 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 277 Side 7 av 18

8 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Faktura i NPE-sak 2016/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Vitnemål - Bachelor Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 8 av 18

9 I, tgående internt produsert, 16/ Tilbud om sporadiske vakter som lege i spesialisering Sissel Birgitte Sørensen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Overnevnte erstatningssak i NPE-sak 2016/09262 er foreldet og avsluttet - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Sakkyndig vurdering i NPE- sak 2016/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2016/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Side 9 av 18

10 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 17/ tskrift av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Drammen sykehus Medisinsk ekspedisjon DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Drammen sykehus Medisinsk ekspedisjon DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 17/ Svar - anmodning om journalopplysninger - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Tryg forsikring - Bergen Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 10 av 18

11 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Psykiatrisk avdeling Blakstad Psykiatrisk avdeling Blakstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til leger og sykepleiere som jobber med Heptatitt C Invitasjoner fra legemiddelindustrien 2017 MSD (Norge) AS Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 17/ Invitasjon til dialogkonferanse 16. oktober 2017 Diverse invitasjoner til møte/kurs og seminar Helse Sør-Øst RHF Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 17/ KRS BRANNVERNORGANISERING OG RISIKOANALYSE! Diverse invitasjoner til møte/kurs og seminar Bjørn E. Henriksen Intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 17/ tlånsskjema - Søknader om behandlingshjelpemidler Ringerike Fysioterapi Behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Side 11 av 18

12 I, Inngående eksternt produsert, 17/ tlånsskjema - Søknader om behandlingshjelpemidler Aleris Helse AS Behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Inngående eksternt produsert, 17/ tlånsskjema - Søknader om behandlingshjelpemidler Team klinikken Behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Inngående eksternt produsert, 17/ tlånsskjema - Søknader om behandlingshjelpemidler Akershus universitetssykehus, Øre-Nese-Hals Behandlingshjelpemidler Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 493 Inngående eksternt produsert, 17/ Forespørsel Praksisplass Søknad om hospitering / praksisplass 2017 Eli Fjellhaug tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 17/ Hospitere Søknad om hospitering / praksisplass 2017 ingrid valvatne sveen tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Side 12 av 18

13 I, tgående internt produsert, 17/ Svar - forespørsel om legeerklæring - Legeerklæring - spesialisterklæring - Vestre Viken If Skadeforsikring Nuf Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 17/ Svar - Spesialisterklæring - Legeerklæring - spesialisterklæring - Vestre Viken PersonskadeAdvokat1 Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Forespørsel om spesialisterklæring - Legeerklæring - spesialisterklæring - Vestre Viken NAV Hvaler Øre-nese-hals-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Klage på faktura - Klage på faktura - KMD Seksjon for bildediagnostikk DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 17/ Synergimelding Systemtilbakemelding - Epikrise Avviksmeldinger fra eksterne - Drammen sykehus Drammen Kommune, Tjenestetildeling og samordning Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Side 13 av 18

14 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Ortopedisk avdeling - Kongsberg sykehus Kongsberg sykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ _00447_3 Kopi av brev fra pasient til OS.pdf Pasientsak - Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 17/ Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 17/ Tilbud om forlengelse av ferievikariat som helsesekretær Heidi Nilsson Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ MRSA/ TB skjema Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Side 14 av 18

15 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad og CV - Psykolog - st. ref. ( ) Psykolog ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum - st. ref Silje Klungrehaug Skistad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 tgående internt produsert, 17/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum - st. ref Psykolog ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 17/ Vedlegg til elektronisk søknad i WebCruiter Psykolog ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum - st. ref Silje Klungrehaug Skistad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 tgående internt produsert, 17/ Tilbud om vikariat som sekretær Helsesekretær Avdeling for bildediagnostikk, Seksjon Bærum - st. ref Charlotte Akselsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad Operasjonssykepleiere Operasjonsseksjonen ved Drammen sykehus - st. ref Elisabeth J. Fosen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Side 15 av 18

16 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Attester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 17/ Tilbud om fast ansettelse som sykepleier Spesialsykepleier/sykepleier Drammen sykehus, Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Akuttmottak - st. ref Kine Terese Bråten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 17/ Henvendelse fra pasient - Pasientsak - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Lørenskog Kommune Barneverntjenesten Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst NRH Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Side 16 av 18

17 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Pasientsak - Land barneverntjeneste BPA ngdomsseksjonen, Bjerketun Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Bekreftet vikariat som sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Helseopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Røyken kommune Barneverntjenesten Asker DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Klage og krav om erstatning for tap av eiendeler etter dødsfall - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 435 Side 17 av 18

18 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Svar på varsel om alvorlig hendelse 2017/482 Pasientsak 2017/482 Statens Helsetilsyn Psykiatrisk avdeling Blakstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 17/ Kommunikasjonsressurs til Program for Regional klinisk løsning Kommunikasjonsrådgiver til program for Regional klinisk løsning (RKL) Helse Sør-Øst RHF Kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 070 Side 18 av 18

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01251-2 Tilbakemelding etter undersøkelse - Lier kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: 14.07.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/02646-3

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03213-AB-16 Referat fra dialogmøte NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 26.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02360-AB-20

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-18 Bekreftet videreføring av stilling som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00017-AB-21

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01829-AB-15 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-16 Bekreftet fast ansettelse som klinisk sosionom Personalmappe - Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00230-AB-31 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar NAV Tiltak Akershus Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00809-AB-35 nderskrevet avtale Personalmappe - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02689-AB-28 Pensjonssøknad - Søknad om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02745-AB-20 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Vera Garstad Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-50

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00881-27 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 10/01479-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01213-11 Tilbud om fast stilling Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 03/00341-40 Vedtak - Personalmappe - KLP

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01625-3 Erstatningssak 2013/01995 - vedtak Pasientsak - Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer Skien Utgående internt produsert, 14/01741-3 Tilbud om ansettelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01594-10 Presiseringer - Tilgangsstyring til EPJ (DIPS-systemet) og informasjonssikkerhet MT Pasientadministrative system / elektronisk pasientjournal ( EPJ ) lf E W Sigurdsen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-21 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02577-AB-34 Innkalling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01389-10 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01143-6 Erstatningssak 2013/02647 - menvudering

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03127-12 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 19.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03127-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02047-AB-38 Endret stillingstittel Personalmappe - Linda Titlestad Røyrvik Dok. dato: 16.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02763-AB-10 Attester

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00683-20 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00570-13 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01055-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 02.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 14/01477-14 Presisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01980-AB-16 Tjenestebevis Personalmappe - Wendy Lund Lindell Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03171-AB-20 Vedrørende arbeidstaker

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00975-AB-23 Tjenestebevis Personalmappe - Toril Gylterud Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01893-AB-12 Karakterutskrift Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer