Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03590-AB-40 Oppsigelse av stilling som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03617-AB-9 søknad AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01875-AB-20 Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/02603-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Bente Tandstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00113-AB-17 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 09/02318-AB-23 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00528-AB-12 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01530-B-53 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Øvre Eiker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01720-B-14 Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02288-B-15 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/09-B-21 Tilbud om fast stilling som helsefagarbeider Personalmappe - Kari Anne Greve Rank Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 06/02496-B-57 Bekreftet overgang til fast stilling som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01172-B-25 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03506-B-27 Tilbud om vikariat i stilling som psykolog Personalmappe - Kjersti Torvaldsen Kvilhaug Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00506-B-10 Tilbud om fast øking av stillingsbrøk Personalmappe - Guri Døvre Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00943-B-10 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/01084-B-10 Bekreftet fast ansettelse som ambulansearbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 10/01624-B-14 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00044-K-41 Bekreftet fast ansettelse som intensivsykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00044-K-42 Bekreftet vikariat som intensivsykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00233-K-21 Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger Personalmappe - Nav Forvaltning Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01235-R-20 Påminnelse - tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Vedlagt oversendes klagesak for videre behandling - Klage - Fylkesmannen i Buskerud Avdeling for rus og avhengighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

5 I, tgående internt produsert, 11/ Tilbud om vikariat i stilling som assistent - forlengelse Personalmappe - Arne Espen Fretland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Attester og vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om forlengelse av fungering i stilling som overlege Personalmappe - Sharad Pathak Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om opphør av midlertidig uførepensjon fra KLP Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I, tgående internt produsert, 12/ Bekreftet avtale om midlertidig stilling som PA-leder - Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Espen Gustavsen Nemeth Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet forlengelse av engasjement som prosjektarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet tilbud om vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet tilbud som vikariat - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende krav om oppreisningserstatning - Pasientsak - Advokatfirmaet Winther Christensen AS Psykisk helse og rus 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om ressursperson(er) til Forsikringsutvalget i Helse Sør-Øst og oppnevning av forsikringsansvarlig Forsikringer VV HF 2014 Ove Arild Løfsgaard Økonomi, finans og eiendom 156 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på anmeldt forhold - anmeldelsesnummer Fellessak - anmeldte forhold i Vestre Viken 2015 Asker og Bærum politidisktrikt Administrasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 492 Inngående eksternt produsert, 14/ nderretning til klager - anmeldelsesnummer Fellessak - anmeldte forhold i Vestre Viken 2015 Asker og Bærum politidisktrikt Administrasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 492 Inngående eksternt produsert, 14/ Åpen søknad Åpne søknader 2015 Janice Graskopf Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal Innsyn i pasientjournal - ARA Avdeling for rus og avhengighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk diagnostikk Landbruksforsikring AS Medisinsk diagnostikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - BPA Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - psykiatrisk avdeling Lier Psykiatrisk avdeling Lier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Søndre Buskerud Politidistrikt Drammen DPS Poliklinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Drammen DPS Døgnseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Personskade Advokat 1 Drammen DPS Poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Sem Fengsel Helseavdelingen Drammen DPS Poliklinikk tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Personskade Advokat 1 Øre, nese og hals tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus DNB Livsforsikring ASA Øre, nese og hals tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS

11 I, tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av journalkopier - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus Søndre Buskerud Politidistrikt Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus Personskade Advokat 1 Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I, tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Drammen sykehus Medisinsk ekspedisjon DS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ gangs påminnelse - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus Tryg forsikring - Bergen Kirurgisk avdeling BS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om legeerklæring Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Søndre Buskerud Politidistrikt Kongsberg Politistasjon Øre, nese og hals Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet forlengelse av vikariat som kokk Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse av stilling som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS 432

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad på stilling Sykepleiere Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus - st. ref Anne-Mette Brenden Offl 25 tgående internt produsert, 15/ Styredokumenter 21. september VVHF Styremøter 2015 VVHF DL Foretaksledelsen Gry Lilleås Christoffersen Harald Baardseth Harald Bergan John Egil Kvamsøe Liv Pauline Todnem Nina Bjerke Tom Henri Hansen Tom Roger Heggelund Frost Torkil Clementsen Tove Marie Kolbeinsen VVHF PB Info Vestreviken VVHF PB Sakarkiv Vestre Viken Medisin og helsefag Økonomi, finans og eiendom Psykisk helse og rus Intern service Helse Sør-Øst RHF Prehospitale tjenester Administrasjonsavdelingen Drammen sykehus Bærum sykehus Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Styret i Vestre Viken HF Vestre Viken 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling som vitne - Pasientsak - Barneverntjenesten i Kongsberg kommune Drammen BP

15 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av fungering i stilling som overlege Personalmappe - Annette Julia WEidemüller Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som radiograf Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avslutning av sak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Lege i spesialisering Kirurgisk avdeling, Ringeike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Midlertidig ansette i stilling som PA-leder Leder av gjennomføringsprosjekt - STYRING AV INVESTERINGER Intern service - st. ref Kristian Østmoen Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ svar på klage på behandling - Pasientsak - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS 439

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleiere/vernepleiere - st. ref. ( ) Sykepleiere/vernepleiere PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Lene Birkeland Formo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere/vernepleiere PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Sykepleiere/vernepleiere PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedlegg til elektronisk søknad nattstilling Sykepleiere/vernepleiere PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Lene Formo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling - st. ref. ( ) Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Hilde Nagel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling - st. ref. ( ) Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Julie Falch Løfsgaard

21 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Operasjonssykepleier med fagansvar - Dagkirurgisk avdeling Bærum sykehus - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør 60% vikariat - st. ref. ( ) Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Ovidiu Constantin Belciu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør 60% vikariat - st. ref. ( ) Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Stine Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Bioingeniør 60% vikariat Avdeling for medisinsk biokjemi, Ringerike - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus

22 I, tgående internt produsert, 15/ Foreløpig svar fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - Lier kommune, Barneverntjenesten- Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Krystyna Wieslawa Sadowska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tonje Madeleine Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Ida Birgitte Engene Bøygaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Karoline Kolltveit Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Milica Brkic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Mari Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) lena fagerheim tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tonje Josefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Marit Charlotte Hopkins Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Anna Sokolova Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref. ( ) Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref Denny Roxenstål Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref. ( ) Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref Hilde Blom tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref Fast stilling som spesialsykepleier med gruppelederfunksjon i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref tgående internt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet vikariat som lege uten turnustjeneste Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Brev fra Barnevernet - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

27 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Mail fra Barnevernet - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike sykehus 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Hallingdal Barnevernteneste Ringerike DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Lier kommune, Barneverntjenesten- Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på ventetid - Pasientsak - Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage og kopi av journal - Pasientsak - Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende utvidet kontroll om Sykehuspartner HF Riksrevisjon - Sykehuspartner Riksrevisjonen Offl 5 Intern service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 306

28 I, Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Drammen sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 b fra Pasient - og brukerombudet Helse-, sosial - og eldreombudet i Oslo, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ringerike sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

29 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Nedre Eiker Kommune barneverntjenesten Drammen DPS Rus Poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Nedre Eiker Kommune barneverntjenesten Drammen DPS Rus Poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Barneverntjenesten Modum og Krødsherad Drammen DPS Rus Poliklinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Hallingdal Barnevernteneste NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00659-44 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01955-31 Svar på

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer