Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01490-AB-25 Tilbud om overgang fra fast 60% til fast 75% stilling som anestesisykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Marianne Opsahl-Seeli Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00028-AB-9 Bekreftet engasjement som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01234-AB-31 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02841-AB-11 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 07/00548-AB-18 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02513-AB-18 Oppsigelse av stilling som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/01804-AB-14 Fordeling av 100 % fast stilling som sekretær Personalmappe - Helena Andreasian Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01483-B-40 Tilbud om sporadiske vakter som spesialutdannet sosionom Personalmappe - Bente Rygh Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/02201-B-20 Yrkesskademeldingsskjema sendt Protector Personalmappe - Protector forsikring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01863-B-9 Kopi av brev vedr. maks sykelønn - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, tgående internt produsert, 07/00674-B-56 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut med spesialutdanning Personalmappe - Ingvild Stene Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00674-B-57 CV, attester og vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02144-B-21 nderskrevet kontrakt om bindingstid i forbindlese med økonomisk støtte til gjennomføring av Nasjonal Paramedic tdanning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01774-B-11 nderskrevet avtale om forskjøvet arbeidstid Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01859-B-26 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02680-B-7 Yrkesskade - melding om vedtak (kopi av brev til ansatt) Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, tgående internt produsert, 09/00052-B-9 Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Jan Dalstrøm Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00153-R-34 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00760-R-7 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale av Personalmappe - Dorthe Fuglenes Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om vikariat som helsesekretær 20% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Bente Gjersøe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet arbeidsavtale for lege i spesialisering / legespesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet individuell utdanningsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Vedtak om unntak av arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap Personalmappe - Nav Sande Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse av fast sykepleierstilling 75 % Personalmappe - Ingunn Hals Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Brev om max-dato sykepenger Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Oppdaterte journalopplysninger NPE-sak 2012/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432

6 I, Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet arbeidsavtale for lege i spesialisering / lege spesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet faglig utdanningsplan og individuell utdanningsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om vikariat som lege i spesialisering ved Vestre Viken Personalmappe - Madeleine Engen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende Klagesak - omgjøring av tidligere vurderinger og oversendelser - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud NRH Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om vikariat i stilling som psykolog Personalmappe - Ragnhild Holm Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende møte i kontrollkommisjonen Kontrollkommisjonen - Nedre Buskerud - korrespondanse Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud Drammen DPS Døgnseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339 Inngående eksternt produsert, 14/ Viser til vedlagt kopi av brev den i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE NRH Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om virksomheter som per 31. desember 2015 er underlagt storulykkeforskriften og om offentlige myndigheters plikter knyttet til beredskap og arealplanlegging i forhold til slike anlegg Storulykkeforskrift - beredskap Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Akershus Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Yrkesskademeldingsskjema sendt Protector Personalmappe - Protector forsikring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Refusjon av utgifter til jordmorstilling til beredskapsvakt i kommunen Samhandling - diverse korrespondanse - Kongsberg sykehus Nore og vdal kommune Kongsberg sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Sakkyndiges tilleggsvurderinger i NPE-sak 2014/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om legeerklæring - Pasientsak - NRH Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på brev av , - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynssak - ttalelse for kommentar - Pasientsak - Fylkeslegen i Oslo og Akesrhus Psykiatrisk avdeling Blakstad 433

10 I, tgående internt produsert, 14/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av vikariat som jordmor 75% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Karianne Aardal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som turnuslegevikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av vikariat som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Crawford & Company AS Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus DNB Livsforsikring ASA Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Crawford & Company AS Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Tryg forsikring - Bergen Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I, tgående internt produsert, 15/ Legeuttalelse - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Søndre Buskerud Politidistrikt Kongsberg Politistasjon Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Søndre Buskerud Politidistrikt Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS

13 I, tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Arbejdsskadestyrelsen Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Drammen sykehus Kirurgisk avdeling DS tgående internt produsert, 15/ Systemavvik - samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Flesberg kommune Anestesi, intensiv og operasjon KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431

14 I, tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om legeerklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Tryg forsikring - Bergen Kir/Ort/ØNH avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 439 tgående internt produsert, 15/ ttalelse - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ortopedisk avdeling BS 433 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Overlege - Radiologi - Avdeling for bildediagnostikk Bærum sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende opplysninger i tilsynssak - Purring Bekymringsmelding - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende anmodning om opplysninger i tilsynssak - purring - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen sykehus 439 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om hospitering Vestre Viken Avtale om hospitering 2016 Thea Martine Rosenberg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om hospitering - Avtale om hospitering 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om hospitering - Avtale om hospitering 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger - Avtale om hospitering 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ VS: Innstilling Kontrastinjektor Drammen Sykehus anskaffelse Kontrastinjektor MR Bjørn Egil Johne Offl 23 tredje ledd Innkjøpsavdelingen 052 tgående internt produsert, 15/ Innstilling Kontrastinjektor Drammen Sykehus anskaffelse Kontrastinjektor MR Bayer AS Offl 23 tredje ledd Innkjøpsavdelingen 052 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) Lege i spesialisering Gyn og Føde Leger DS - st. ref Angeline Elisabeth Styve Einarsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Gyn og Føde Leger DS - st. ref Lege i spesialisering Gyn og Føde Leger DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om opplysninger - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Kirurgisk avdeling DS Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Christine Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 1 - ikke nådd opp - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Tina Bredesen Aase Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Marthe Bråten tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Johanne Aabøe

20 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Sykepleier Barn pol/dag DS - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ringerike sykehus - st. ref. ( ) Ringerike sykehus - st. ref Stine Merethe Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ringerike sykehus - st. ref Ringerike sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pensjons Personalmappe - Seksjon for arbeidsmiljø Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på mail - Pasientsak - Drammen sykehus 439 tgående internt produsert, 15/ Opplysninger i tilsynssak Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Prehospitale tjenester 439

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleiere og spesialsykepleiere sommer st. ref. ( ) Sykepleiere og spesialsykepleiere sommer st. ref Vilde Øvstedal Ruset Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere og spesialsykepleiere sommer st. ref Sykepleiere og spesialsykepleiere sommer st. ref Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleiestudenter sommer st. ref. ( ) Sykepleiestudenter sommer st. ref Håvard Thunes Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiestudenter sommer st. ref Sykepleiestudenter sommer st. ref Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spennende sommerjobb på Bærum sykehus - st. ref. ( ) Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Benjamin Kalvatn Johnsen Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spennende sommerjobb på Bærum sykehus - st. ref. ( ) Spennende sommerjobb på Bærum sykehus Bemanningsenheten BS - st. ref Hanna Johre Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på uttalelse fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref sjur inge hembre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Regina Fröding Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref nni Winther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Christina Heyerdahl Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Paloma Isach Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykologspesialist - st. ref. ( ) Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Eldar Aarsten tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref Psykologspesialist PHR Drammen DPS avdeling (DDPS) - st. ref tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til fast stilling som sykepleier Sykepleier Hjerte- og lungemedisinsk sengepost, Bærum sykehus - st. ref Linda Falch Lothe tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som sykepleier Sykepleier Hjerte- og lungemedisinsk sengepost, Bærum sykehus - st. ref Linda Falch Lothe tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til 80 % fast stilling som sykepleier Sykepleier Hjerte- og lungemedisinsk sengepost, Bærum sykehus - st. ref Carina Gården Danielsen tgående internt produsert, 15/ Anmodning om relevant journalopplysninger i NPE-sak 2015/12089 Solbergmoen Legehus - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432

25 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Vedrørende egenandel 2016 Pasientreiser - Dialog pasient/pårørende Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Oversendt meldeskjema for avvik Pasientreiser - Dialog pasient/pårørende Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legedokumentasjon Nymoen Legekontor Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legedokumentasjon Prestfoss Legesenter Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Ledsager HX Pasientreiser - Legedokumentasjon Nore og vdal Legekontor Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om særskilt tilrettelagt reise Pasientreiser - Legedokumentasjon Trivind Helsesenter Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416

26 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om særskilt tilrettelagt transport Pasientreiser - Legedokumentasjon Flattum Legesenter Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Ny søknad om videreføring av dekning av taxi over kommunegrensen 2016 Pasientreiser - Reiser ut av egen bokommune/helseregion Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Oversending av løyvedokument - Tildeling av drosjeløyve F Pasientreiser - Dialog Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding 2016 Pasientreiser - Dialog Transportør Norgestaxi AS Pasientreiser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Sommerjobb Åpne søknader 2016 Benjamin Kalvatn Johnsen Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Sommerjobb - Blakstad Åpne søknader 2016 Sverrir Friðþjófsson Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Sommerjobb - Asker og Drammen Åpne søknader 2016 Sverrir Friðþjófsson Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ cv - åpne søknad Åpne søknader 2016 Evelina Maroziene Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Sommervikar Ambulanse Åpne søknader 2016 Erlend Bøhn Breie Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om sommerjobb Åpne søknader 2016 Synne Jølstad Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ VS: Søknad om praksisplass Søknad om hospitering/praksisplass 2016 Aravinthan Ramakrishnan tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØYE Øye Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

28 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ngdomsavdelingen - Drammen Sykehus SpareBank1 Livsforsikring Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ngdomsavdelingen - Drammen Sykehus SpareBank1 Livsforsikring Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ngdomsavdelingen - Drammen Sykehus DNB Livsforsikring ASA Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Kirurgisk avdeling - Drammen Sykehus Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Crawford & Company AS Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Tryg - skadedivisjonen Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

29 I, tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen Sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen Sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Psykiatrisk avdeling Lier Psykiatrisk avdeling Lier Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Psykiatrisk avdeling Lier Psykiatrisk avdeling Lier Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - BPA Bærum BP Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

30 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelsen fra journal - Vestre Viken Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Kongsberg DPS Statens pensjonskasse Kongsberg DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Kongsberg DPS Crawford & Company AS Kongsberg DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

31 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Vedlegg til elektronisk søknad Kokk med fagbrev - Matforsyning Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ søknad utlyst stilling og CV Silje Fosso Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Silje S. Fosso Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Tonje Josefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Solveig Borge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

32 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Anette Gundersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Irene Steine tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Silje Susanne Fosso tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref

33 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Martine Danielsen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Mari Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Sykepleier Klinikk Kongsberg sykehus- medisin post 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vedlegg til elektronisk søknad Kokk Klinikk for intern service- matforsyning Kongsberg - st. ref Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Epikrise Generelle avviksmeldinger - Synergi - Medisinsk diagnostikk 2016 Legene i Bussedalen Avdeling for patologi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431

34 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus 2016 Kongsberg kommune Forvaltningsavdelingen Anestesi, intensiv og operasjon KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus 2016 Kongsberg kommune Forvaltningsavdelingen Anestesi, intensiv og operasjon KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus 2016 Kongsberg kommune Forvaltningsavdelingen Anestesi, intensiv og operasjon KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus 2016 Kongsberg kommune Forvaltningsavdelingen Medisinsk avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Holdninger Generelle avviksmeldinger - Synergi - Bærum sykehus 2016 Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Synergimelding Systemavvik - Samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus 2016 Sandetun sykehjem NRH Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431

35 I, tgående internt produsert, 16/ Journal- og røntgendokumentasjon NPE-sak - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til beredskapsråd Invitasjoner til fagmøter, seminarer m.m. Fåsen, Hege Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 Inngående eksternt produsert, 16/ Videreformidling av invitasjon - symposium om global helse, Oslo 23. februar Invitasjoner til fagmøter, seminarer m.m. Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 tgående internt produsert, 16/ Svar til Fylkesmannen Oslo og Akershus Synergisak Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ / Svar fra seksjonsoverlege Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Svar på tilsynssak - anmodning om opplysninger og uttalelse - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

36 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Hold av dato, Oslo, 30. eller 31. mars 2016 Invitasjoner fra legemiddelindustrien IMS Health Technology Solutions Norway AS Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 16/ Hold av dato, Oslo, 30. eller 31. mars 2016 Invitasjoner fra legemiddelindustrien IMS Health Technology Solutions Norway AS Avdeling for medisinsk biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 16/ Hold av dato, Oslo, 30. eller 31. mars 2016 Invitasjoner fra legemiddelindustrien IMS Health Technology Solutions Norway AS Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 16/ Hold av dato, Oslo, 30. eller 31. mars 2016 Invitasjoner fra legemiddelindustrien IMS Health Technology Solutions Norway AS Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

37 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Attest Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på anmodning om relevante journalopplysninger i NPE-sak 2016/ Staten/Folkehelseinstituttet - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om sporadiske vakter som kjøkken assistent Personalmappe - Beatrice Saylee Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

38 I, tgående internt produsert, 16/ Inderlig takk - for gavebrev til Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus Gaver til barneavdelingen fra 2016 Barne- og ungdomsavdeling 469 Inngående eksternt produsert, 16/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Henvendelse fra pasient - Pasientsak - Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftet fast ansettelse som ortoptist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - llensaker Kommune, Barneverntjenesten Asker BP Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftet fast ansettelse som intensivsykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

39 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - llensaker Kommune, Barneverntjenesten Asker BP Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på varsel om alvorlig hendelse 2016/114 Pasientsak 2016/114 Statens Helsetilsyn Psykiatrisk avdeling Blakstad Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 16/ Relevante Journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Asker og Bærum Legevakt - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2016/ OS RH - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Asker DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av brev vedrørende klage på Vestre Viken HF - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage og anmodning om redegjørelse - Pasientsak - Pasient- og brukerombudet i Buskerud Avdeling for bildediagnostikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 433

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02862-AB-40 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Bærum Dok. dato: 08.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01017-AB-39 Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Trine Lindahl Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01078-AB-38

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01695-AB-41 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03744-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02874-AB-17 Bekreftelse fra HR avdelingen på mitt arbeidsforhold i VVHF Personalmappe - Jan Morten Engzelius (HSORHF) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02745-AB-20 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Vera Garstad Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-50

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00787-AB-18 Tilbud om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Emelie Slåsletten Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02143-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00506-AB-12 Tilbud om forlengelse av engasjement som hjelpepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Jorun Helgesen Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02759-AB-53 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Kristi Elisabeth Heiberg Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03217-AB-25 Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03599-AB-15 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-22 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 25.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04126-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-40 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02727-AB-38 Tilbud om midlertidig ansettelse som spesialbibliotekar

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01017-AB-40 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01441-AB-34 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-21 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02577-AB-34 Innkalling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02762-AB-29 Bekreftet videreføring av vikariat som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00263-AB-25

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-47 Bekreftet forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03925-AB-28

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01727-AB-44 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som operasjonssykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03038-AB-28 ndertegnet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01961-AB-42 Avtale om arbeid i prosjekt "raskere tilbake" Personalmappe - Janicke Enkerud Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02129-AB-61

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01980-AB-16 Tjenestebevis Personalmappe - Wendy Lund Lindell Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03171-AB-20 Vedrørende arbeidstaker

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01441-AB-33 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som fagbioingeniør Personalmappe - Guri Grotnes Dok. dato: 09.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00328-AB-11 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03640-AB-29 Samtykkeerklæring Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-30 Kompetansestige 1 - Søknad Dok. dato: 01.11.2015

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-39 Bekreftet fast ansettelse som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00881-AB-18

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-16 Bekreftet fast ansettelse som klinisk sosionom Personalmappe - Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00375-AB-47 Bekreftet intensjonsavtale om sporadiske vakter som jordmor Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/03388-16 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/03637-11

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02851-AB-46 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Sara Reinvik limoen Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01588-AB-8 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 15.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03011-AB-31 Bekreftet intensjonsavtale om sporadiske vakter som spesialergoterapeut Personalmappe - Dok. dato: 02.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01664-AB-14 Arbeidsavtale mellom Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken og rådgiver i økonomi Rolf-Arne Evensen Personalmappe - Rolf-Arne Evensen Dok. dato: 18.08.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01139-8 Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00217-14 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00022-AB-16 Informasjon om endring i pensjonsbestemmelsene Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer