Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26 Tilbud om vikariat som spesialsykepleier i 10 % stilling Personalmappe - Kirsti Løken Sandsmark Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/02897-AB-14 Vedrørende ditt sykefravær Personalmappe - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02704-AB-25 Bekreftet arbeidsavtale for lege i spesialisering / legespesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/09-B-22 Bekreftet fast ansettelse som helsefagarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02295-B-17 Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 07/01194-B-39 Avslag på krav om refusjon av sykepenger for arbeidstaker som er langvarig eller kronisk syk Personalmappe - NAV Hurum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02462-B-30 Bekreftet ansettelse som seksjonsleder Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03566-B-32 Bekreftet overgang til fast stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01125-B-13 AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/01359-B-10 Tjenestebevis Personalmappe - Marianne Falang Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01368-B-17 Bekreftet innplassering Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 08/01368-B-18 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01524-B-10 nderskrevet sikkerhetsinstruks Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01524-B-11 Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00458-B-33 Melding ved uførepensjon / stønad under arbeidsavklaringspenger Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01437-B-10 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00537-K-10 Kategorisering av leger i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, tgående internt produsert, 10/ Invitasjon til møte - Pasentsak - Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 11/ Overtakelseserklæring - Lier sykehus II gnr 95, bnr 131/140, Lier kommune Avhendingsplan Skifte Eiendom - Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Vestre Viken HF Helsestatistikk Kaur, Surinder Paul Regnskapsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 304 Inngående eksternt produsert, 11/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Barneverntjenesten Modum og Krødsherad Kongsberg BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 12/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet midlertidig ansettelse som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Vedrørende ambulansepersonells opptreden og handlermåte Ris og Ros - Vestre Viken Geilo Skisenter AS Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 Inngående eksternt produsert, 12/09-17 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ OS - RH - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

6 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Begjæring om innsyn og utsendelse av journalkopier - påminnelse - Pasientsak - Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som legevikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Signert avtale om Kjøp av tjenester mellom Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF Tjenesteavtale Sykehuspartner Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert avtale om levering av smittefarlig avfall Avtale om leverign av smittefarlig avfall Bjorkli, Vigdis I Servicetjenester tgående internt produsert, 13/ Tilbud om midlertidig ansettelse som miljøterapeut Personalmappe - Christine Elgaaen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Erstatningssak: 2013/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som ledende ingeniør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Service Sertificat (Tjenestebevis) Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til rettsmøte Lindorff AS m.fl. - Gjeldsordning Drammen tingrett Regnskapsavdelingen 131 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende Vestre Viken HF- etterlatte etter - Pasientsak - Advokatfirmaet Winther Christensen AS Administrasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om vikariat som sykepleier Personalmappe - Pelagia Ntibanyurwa Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen DPS 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Marte Øien Fretland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Kirill Neumann Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Psykiatrisk avdeling Lier 434 tgående internt produsert, 14/ Kommentarer til sakkyndigvurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I, tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Innsyn i pasientjournal - BPA Bærum BP tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Drammen DPS Døgnseksjon Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om uttalelse - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Klp Skadeforsikring AS Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Harald Brauer, Rettspsykiater Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus B.A.C.H Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Bråta Bo- og aktivitetssenter Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding behandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding organisering/bemanning Generelle avviksmeldinger - Synergi - Bærum sykehus Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding behandling - Generelle avviksmeldinger - Synergi - Bærum sykehus Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Svar på synergimelding systemavvik - epikrise Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Heidi Krogh Kir/Ort/ØNH avdeling KS 431

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til satellittsymposium i forbindelse med EGW 2015 Barcelona - mandag 26. oktober Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Wæraas, Mary-Ann Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Medisinsk avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ HPV-seminar, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ FAGKONFERANSE SMITTEVERNFORM 2015 Scandic Hell Hotell Værnes oktober. Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Smittevern 274

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til informasjonsmøte om Fristbruddportalen Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Toril Karin Orrestad Medisin og helsefag 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Åpen fagdag - Pain in Early Life - mandag 25. januar 2016 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Randi Dovland Andersen Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppdatert invitasjon til innspillskonferanse for ny seksuell helsestrategi Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om legeerklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Tryg forsikring - Bergen Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ / Hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Liss-Cathrin Moen VVHF PB Postmottak Vestreviken Ambulansetjeneste 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Emma Forsell Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Marita Grønhovd Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som helsefagarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Pasientsak - Bærum Kommune - barneverntjenesten BPA Postfordeling tgående internt produsert, 15/ Aksept av vilkår Tilskuddsordning PHR Helsedirektoratet Psykisk helse og rus 151

15 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om økning av fast stillingsbrøk som sykepleier Sykepleiere Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus - st. ref Anne-Mette Brenden Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS 432 tgående internt produsert, 15/ Svar - NPE sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse av vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Politiattest Personalmappe - Østfinnmark Politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Øre, nese og hals 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Asle Svarverud Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Elise Hoen Larsen Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. ( ) Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Elin Riggenholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat i stilling som sykepleier Sykepleiere Medisinsk post 2, Drammen sykehus - st. ref Victoria Persson Langli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Sykepleiere Medisinsk post 2, Drammen sykehus - st. ref Heidi Lehne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av vikariat som helsesekretær Personalmappe - Anne Katrine Solberg Belgum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til nytt vikariat og forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Ingvil Jokstad Hafskjold tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til fast stilling som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Snorre Lybeck

18 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Lorena Aguilera Contreras tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til nytt vikariat og forlengelse av midlertidig ansettelse som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Johanne Kristin Skraamo tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Heidi Fossdal Torkildsen Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Røyken kommune Barneverntjenesten Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Hege Benjaminsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Magdalena Morawska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Nhung Thi Vo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Aneta Kazmierczak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dorethy Sola Ohasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dafroza Niyomukiza tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Mantana Tollefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger, røntgen resultatet.pdf Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger MRSA.pdf Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Carina Jacobsson Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Journalopplysninger - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike sykehus 403 tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Else Hansen Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Janina Wolk Fornbäck Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 439 Inngående eksternt produsert, 15/ CV, kursbevis og attester Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev fagprøvenemda Fagprøvenemda i ambulansefag Fagprøvenemda i ambulansefag Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 551 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på manglende tilbud om helsehjelp - Pasientsak - Pasient - og brukerombudet i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Asker kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Poliklinikk

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Drammen BP Inngående eksternt produsert, 15/ Klage vedrørende ambulansetjenesten - Pasientsak - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet engasjement i stilling som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Turnusplasser for fysioterapeuter i helseforetak/sykehus i Oslo og Akershus for perioden 15. august 2016 til 15.august 2017 Turnusplasser for fysioterapeuter Bærum Fylkesmannen i Oslo og Akershus Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01017-AB-39 Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Trine Lindahl Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01078-AB-38

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01695-AB-41 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03744-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00506-AB-12 Tilbud om forlengelse av engasjement som hjelpepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Jorun Helgesen Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-16 Bekreftet fast ansettelse som klinisk sosionom Personalmappe - Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-13 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 22.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02762-AB-29 Bekreftet videreføring av vikariat som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00263-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01829-AB-15 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01441-AB-33 Tilbud om fast økning av stillingsbrøk som fagbioingeniør Personalmappe - Guri Grotnes Dok. dato: 09.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-39 Bekreftet fast ansettelse som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00881-AB-18

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01251-2 Tilbakemelding etter undersøkelse - Lier kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: 14.07.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/02646-3

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03640-AB-29 Samtykkeerklæring Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-30 Kompetansestige 1 - Søknad Dok. dato: 01.11.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-22 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 25.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04126-AB-19

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01664-AB-14 Arbeidsavtale mellom Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken og rådgiver i økonomi Rolf-Arne Evensen Personalmappe - Rolf-Arne Evensen Dok. dato: 18.08.2015

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03127-12 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 19.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03127-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02759-AB-53 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Kristi Elisabeth Heiberg Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-18 Bekreftet videreføring av stilling som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00017-AB-21

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00975-AB-23 Tjenestebevis Personalmappe - Toril Gylterud Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01893-AB-12 Karakterutskrift Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00149-R-17 Signert avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00653-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02862-AB-40 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Bærum Dok. dato: 08.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-21 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02577-AB-34 Innkalling

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00787-AB-18 Tilbud om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Emelie Slåsletten Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02143-AB-26

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03217-AB-25 Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03599-AB-15 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01017-AB-40 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01441-AB-34 Bekreftet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-34 nntak fra arbeidsgiverperioden - Kronisk sykdom - Melding om vedtak Personalmappe - NAV Ringerike Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01727-AB-44 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som operasjonssykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03038-AB-28 ndertegnet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00328-AB-11 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/02207-AB-28 Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01370-AB-33 Kst. i stilling

Detaljer