Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26 Tilbud om vikariat som spesialsykepleier i 10 % stilling Personalmappe - Kirsti Løken Sandsmark Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/02897-AB-14 Vedrørende ditt sykefravær Personalmappe - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02704-AB-25 Bekreftet arbeidsavtale for lege i spesialisering / legespesialist Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/09-B-22 Bekreftet fast ansettelse som helsefagarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02295-B-17 Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 07/01194-B-39 Avslag på krav om refusjon av sykepenger for arbeidstaker som er langvarig eller kronisk syk Personalmappe - NAV Hurum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02462-B-30 Bekreftet ansettelse som seksjonsleder Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03566-B-32 Bekreftet overgang til fast stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01125-B-13 AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/01359-B-10 Tjenestebevis Personalmappe - Marianne Falang Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01368-B-17 Bekreftet innplassering Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 08/01368-B-18 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01524-B-10 nderskrevet sikkerhetsinstruks Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01524-B-11 Helseopplysninger Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00458-B-33 Melding ved uførepensjon / stønad under arbeidsavklaringspenger Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01437-B-10 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00537-K-10 Kategorisering av leger i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, tgående internt produsert, 10/ Invitasjon til møte - Pasentsak - Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 11/ Overtakelseserklæring - Lier sykehus II gnr 95, bnr 131/140, Lier kommune Avhendingsplan Skifte Eiendom - Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Vestre Viken HF Helsestatistikk Kaur, Surinder Paul Regnskapsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 304 Inngående eksternt produsert, 11/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Barneverntjenesten Modum og Krødsherad Kongsberg BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 12/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet midlertidig ansettelse som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Vedrørende ambulansepersonells opptreden og handlermåte Ris og Ros - Vestre Viken Geilo Skisenter AS Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 Inngående eksternt produsert, 12/09-17 Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ OS - RH - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

6 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Begjæring om innsyn og utsendelse av journalkopier - påminnelse - Pasientsak - Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som legevikar Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Signert avtale om Kjøp av tjenester mellom Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF Tjenesteavtale Sykehuspartner Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert avtale om levering av smittefarlig avfall Avtale om leverign av smittefarlig avfall Bjorkli, Vigdis I Servicetjenester tgående internt produsert, 13/ Tilbud om midlertidig ansettelse som miljøterapeut Personalmappe - Christine Elgaaen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Erstatningssak: 2013/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som ledende ingeniør Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet vikariat som helsesekretær Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Service Sertificat (Tjenestebevis) Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til rettsmøte Lindorff AS m.fl. - Gjeldsordning Drammen tingrett Regnskapsavdelingen 131 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende Vestre Viken HF- etterlatte etter - Pasientsak - Advokatfirmaet Winther Christensen AS Administrasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om vikariat som sykepleier Personalmappe - Pelagia Ntibanyurwa Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Drammen DPS 433 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om hospitering Avtale om hospitering 2015 Marte Øien Fretland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Kirill Neumann Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutningsbrev - Varsel til utrykningsgruppen - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Psykiatrisk avdeling Lier 434 tgående internt produsert, 14/ Kommentarer til sakkyndigvurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Psykisk helse og rus 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I, tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Innsyn i pasientjournal - BPA Bærum BP tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Drammen DPS Drammen DPS Døgnseksjon Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om uttalelse - Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Klp Skadeforsikring AS Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Harald Brauer, Rettspsykiater Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus B.A.C.H Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding samhandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Bråta Bo- og aktivitetssenter Kirurgisk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding behandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Øre, nese og hals Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding organisering/bemanning Generelle avviksmeldinger - Synergi - Bærum sykehus Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding behandling - Generelle avviksmeldinger - Synergi - Bærum sykehus Ortopedisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Svar på synergimelding systemavvik - epikrise Generelle avviksmeldinger - Synergi - Kongsberg sykehus Heidi Krogh Kir/Ort/ØNH avdeling KS 431

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til satellittsymposium i forbindelse med EGW 2015 Barcelona - mandag 26. oktober Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Wæraas, Mary-Ann Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Medisinsk avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Diabetes og diabetesbehandling anno 2015, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Medisinsk avdeling DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ HPV-seminar, , Oslo Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken Cegedim Norway AS Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ FAGKONFERANSE SMITTEVERNFORM 2015 Scandic Hell Hotell Værnes oktober. Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Smittevern 274

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til informasjonsmøte om Fristbruddportalen Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Toril Karin Orrestad Medisin og helsefag 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Åpen fagdag - Pain in Early Life - mandag 25. januar 2016 Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Randi Dovland Andersen Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppdatert invitasjon til innspillskonferanse for ny seksuell helsestrategi Invitasjoner til møter, konferanser, seminarer - Vestre Viken 2015 Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om legeerklæring - Legeerklæring - Spesialisterklæring - Vestre Viken Tryg forsikring - Bergen Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ / Hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Liss-Cathrin Moen VVHF PB Postmottak Vestreviken Ambulansetjeneste 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om hospitering Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Emma Forsell Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Marita Grønhovd Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som helsefagarbeider Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Pasientsak - Bærum Kommune - barneverntjenesten BPA Postfordeling tgående internt produsert, 15/ Aksept av vilkår Tilskuddsordning PHR Helsedirektoratet Psykisk helse og rus 151

15 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om økning av fast stillingsbrøk som sykepleier Sykepleiere Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus - st. ref Anne-Mette Brenden Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS 432 tgående internt produsert, 15/ Svar - NPE sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse av vikariat Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Politiattest Personalmappe - Østfinnmark Politidistrikt Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Øre, nese og hals 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ambulansearbeidere - st. ref. ( ) Ambulansearbeidere Prehospitale tjenester - st. ref Asle Svarverud Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Buskerud Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Elise Hoen Larsen Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. ( ) Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Elin Riggenholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Sykepleier/vernepleier PHR Kongsberg DPS(KDPS) - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat i stilling som sykepleier Sykepleiere Medisinsk post 2, Drammen sykehus - st. ref Victoria Persson Langli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Sykepleiere Medisinsk post 2, Drammen sykehus - st. ref Heidi Lehne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av vikariat som helsesekretær Personalmappe - Anne Katrine Solberg Belgum Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til nytt vikariat og forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Ingvil Jokstad Hafskjold tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til fast stilling som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Snorre Lybeck

18 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Lorena Aguilera Contreras tgående internt produsert, 15/ Tilbud om overgang til nytt vikariat og forlengelse av midlertidig ansettelse som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Johanne Kristin Skraamo tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier Intensivsykepleier / sykepleier Medisinsk intensiv, Drammen sykehus - st. ref Heidi Fossdal Torkildsen Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Røyken kommune Barneverntjenesten Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Hege Benjaminsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Magdalena Morawska Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Nhung Thi Vo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Aneta Kazmierczak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dorethy Sola Ohasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dafroza Niyomukiza tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon - st. ref. ( ) Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Mantana Tollefsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Renholder 100% fast stilling - med arbeidssted ØYE operasjon Drammen sykehus - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger, røntgen resultatet.pdf Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger MRSA.pdf Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Carina Jacobsson Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Journalopplysninger - Pasientsak - Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten Ringerike sykehus 403 tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Else Hansen Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Janina Wolk Fornbäck Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 439 Inngående eksternt produsert, 15/ CV, kursbevis og attester Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Brev fagprøvenemda Fagprøvenemda i ambulansefag Fagprøvenemda i ambulansefag Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 551 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på manglende tilbud om helsehjelp - Pasientsak - Pasient - og brukerombudet i Buskerud Drammen sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Asker kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Poliklinikk

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Drammen BP Inngående eksternt produsert, 15/ Klage vedrørende ambulansetjenesten - Pasientsak - Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet engasjement i stilling som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Turnusplasser for fysioterapeuter i helseforetak/sykehus i Oslo og Akershus for perioden 15. august 2016 til 15.august 2017 Turnusplasser for fysioterapeuter Bærum Fylkesmannen i Oslo og Akershus Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet fast ansettelse som vernepleier Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01254-AB-31 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04031-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/04164-AB-21 Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 27.08.2015 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01878-AB-23 Karakterutskrift

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00659-44 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01955-31 Svar på

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer