Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 05/03640-AB-29 Samtykkeerklæring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-30 Kompetansestige 1 - Søknad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/00406-AB-44 Korrigert tilbud om sporadiske vakter som overlege Erlend Sturle Berg Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01345-B-33 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Nav Forvaltning Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/01543-B-26 Tjenestebevis Norhild Singstad Eek Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01711-B-40 Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, tgående internt produsert, 07/01845-B-28 Vedrørende utløpt permisjon Marianne Lobben Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02418-B-29 Informasjon om retten til sykepenger Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01027-B-16 Du er innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01755-B-32 Bekreftet forlengelse av vikariat som spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02018-B-11 Bekreftet avtale om sporadiske vakter spesialhjelpepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/02075-B-5 Individuelt tillegg Brita Kvamme Haug Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, tgående internt produsert, 08/02356-B-29 Tjenestebevis Nora Falla Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00775-B-20 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som ambulansearbeider Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/01317-K-30 nderskrevet varsel om opphør av midlertidig ansettelsesforhold Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00001-R-52 Vedrørende maks sykelønn - Informasjon om opphør av sykepenger ved langvarig sykdom Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00147-R-33 Oppsigelse av stilling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00166-R-19 nderskrevet faglig utdanningsplan og individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 08/00663-R-19 Oppsigelse av stilling som sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/ Følgebrev. Svar på mail. - Pasientsak - Drammen sykehus 432 Inngående eksternt produsert, 10/ Vedr. utlån av avdelingsoverlege Asbjørn Restan til undervisning tlån av lege til undervisning i videreutdanning for prester Lovisenberg Diakonale Sykehus Psykiatrisk avdeling Blakstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 Inngående eksternt produsert, 10/ Sluttrapport - Lier BT1 og 1 gnr 95 bnr 139/138 del 1 av 4 Brønnøysundregistrene Nytrøen, Idun Eiendomsforvaltning og utvikling 011 Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet fast ansettelse som sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om fast stilling som sykepleier. Marianne Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I, tgående internt produsert, 11/ Tilbud om fast stilling Siri Ellingsen Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Referat fra dialogmøte NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Bekreftet overgang til fast stilling som overlege Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Endret kategori til LIS B Miriam Sjåstad Langseth Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet fast ansettelse som ambulansearbeider Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Tina Treu Os Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I, Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Haugesgt. 87, Godkjent grensejustering Bygg Haugesgt. 87 Drammen Drammen kommune Eiendomsforvaltning og utvikling Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse av stilling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet fast ansettelse som ambulansearbeider Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Bekreftet fast ansettelse som ambulansearbeider Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Tilbakemelding til melder - Pasientsak - Bærum Kommune - barneverntjenesten Avdeling for rus og avhengighet Inngående eksternt produsert, 13/ / / Søknad om fordypningstjeneste i spesialisering i psykiatri ved Spesialseksjonen for utviklingshemmede og autismediagnoser med alvorlige psykiatriske diagnoser/adferdsvansker, Vestre Viken Fordypningstjeneste for lege i spesialisering LIS Line Vraalsen Hauger Psykiatrisk avdeling Lier 200 tgående internt produsert, 13/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Winther Christensen AS Dokumentsenteret Vestre Viken HF 431 Inngående eksternt produsert, 14/ Kategorisering av leger i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Clara Sofie Bratholm Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid og oppstart forhandling om utbyggingsavtale Lier hageby Bygg fellesmappe for området Lier AS Civitas Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Syse-utvalget - oppfølging av alvorlige hendelser i helse og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Medisin og helsefag 322 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av vikariat som bioingeniør Christina Wam Hansson Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Kopi av journal - Pasientsak - Gjensidige forsikring ASA Oslo 432 Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftet forlengelse av engasjement som psykologspesialist Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ / Høring om implementering av tobakksdirektivet 2014/40/EF Høringer Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Tjenestebevis Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ VS: Test 195: Akkrediteringsdokument KMD Norsk Akkreditering oppfølging og utvidelse Norsk Akkreditering Medisinsk diagnostikk 024 Inngående eksternt produsert, 14/ VS: Oppsigelsesbrev Kirill Neumann Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Andreas Skogen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om sporadiske vakter som vernepleier Madeleine Elisabeth Finsås Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon til sykehusene om unntak for regel om ikke å benytte metode som er til metodevurdering - BRAF hemmere Zalboraf og Tafinlar Beslutningsforum Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 14/ Sommerjobb Bærum Åpne søknader 2015 Lucie Glede Collett Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Turnuslegevikar/ medisinstudent med lisens Åpne søknader 2015 Erik Mathias Andersen Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Medisinstudent med lisens. Åpne søknader 2015 Ida Andersen Dokumentsenteret Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - NRH - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering - Drammen sykehus Protector forsikring Inngående eksternt produsert, 15/ påminnelse - Innsyn i pasientjournal - BPA SpareBank1 Skadeforsikring AS Bærum BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Kongsberg DPS Crawford & Company AS Kongsberg DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innsyn i pasientjournal - Ringerike DPS Offl 13 jfr Fvl 13 Ringerike DPS tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Innsyn i pasientjournal - ØYE Norges Blindeforbund Øye Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Drammen sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus If Risikovurdering person Barne- og ungdomsavdeling Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi v journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Protector forsikring Medisinsk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus Statens pensjonskasse Medisinsk avdeling BS tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Kongsberg sykehus Medisinsk avdeling KS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Gjensidige forsikring ASA Oslo Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Ringerike sykehus Ringerike sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Kongsberg sykehus Kreftregisteret Kir/Ort/ØNH avdeling KS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Søndre Buskerud Politidistrikt tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal -

14 I, tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Crawford & Company AS tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Gjensidige forsikring ASA Oslo tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Statens pensjonskasse tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Gjensidige forsikring ASA Oslo tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Gjensidige forsikring ASA Oslo tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Gjensidige forsikring ASA Oslo

15 I, tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - SpareBank1 Skadeforsikring AS tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Gjensidige forsikring ASA Oslo tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - If Skadeforsikring Nuf tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - SpareBank1 Skadeforsikring AS tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Tryg forsikring - Bergen Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Gjensidige forsikring ASA Oslo

16 I, tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Innsyn i pasientjournal - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus Dokumentsenteret Vestre Viken HF tgående internt produsert, 15/ Synergimelding Systemavvik - Behandling Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Asker kommune, Brukerkontoret NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Synergimelding Oppfølging - annet - Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus Manrit Kaur NRH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Drammen DPS akuttseksjon, angående praksisplass Søknad om hospitering/praksissplass 2015 Salah tdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om hospitering - Hospitering - Ambulansetjenesten 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 277 Inngående eksternt produsert, 15/ Innføring av brukerbetaling for drift av brukerutstyr i Nødnett Nødnett - Tjenesteavtaler fra 2014 Helsetjenestens Driftorganisasjon (HDO) Intern service 204

17 I, tgående internt produsert, 15/ Pasientsak - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 432 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Ellisiv Nerdrum Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av journal. - Pasientsak - Pasient - og brukerombudet i Buskerud Drammen DPS 435 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kirurgisk avdeling DS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ VS: Tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep (L)(951963) Voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag 322 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Maryam Saeed Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet vikariat som sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Sykepleier Kongsberg sykehus - medisinsk sengepost 3 - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om vikariat som laboratorieassistent Laboratorieassistent Medisinsk diagnostikk, avdeling for patologi - st. ref Kjersti Eriksen Risnes Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Pasientsak - Kongsberg kommune Barneverntjenesten Kongsberg BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helse Sør-Øst RHF Situasjonsrapport Nr. 2 ( - 08:48) Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015 Helse Sør-Øst Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 322

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Helse Sør-Øst RHF Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 3 ( :56) Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015 Frode Bie Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 322 Inngående eksternt produsert, 15/ Helse Sør-Øst RHF Sammenstilling situasjonsrapport Nr. 4 ( - 12:25) Asylsøkere/flyktninger - helsehjelp 2015 Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 322 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast ansettelse som kokk med fagbrev Kokk med fagbrev - Seksjon matforsyning Kantinen Bærum sykehus - st. ref Roy Kalrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om turnustjeneste ved Vestre Viken Ansettelsessak Turnusleger vår 2016 Vestre Viken Ahmed Ali Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om turnustjeneste ved Vestre Viken Ansettelsessak Turnusleger vår 2016 Vestre Viken Helene Hornstuen Mathiesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud Secma Ko Konkurranse ultralyd Bærum Secma Offl 23 tredje ledd Innkjøpsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052

21 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud GE Ko Konkurranse ultralyd Bærum GE Vingmed ltrasound Offl 23 tredje ledd Innkjøpsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 15/ Foreløpig svar fra behandlingssted i NPE-sak 2015/ Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Kir/Ort/ØNH avdeling KS 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Psykolog - st. ref. ( ) Psykolog Ringerike DPS - st. ref Maren Larssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog Ringerike DPS - st. ref Psykolog Ringerike DPS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet engasjement som lege Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Lisens Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som assistent Niklas Rockhammar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om sporadiske vakter som assistent Cathrine Pfarl Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknadsvedlegg for legestillinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage - Pasientsak - Kongsberg DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journaldokumenter i NPE-sak 2015/ Legene på bryggen- Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS Inngående eksternt produsert, 15/ Relevante journalopplysninger i NPE-sak 2015/ Aleris Helse- Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Ortopedisk avdeling BS Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Hallingdal Barnevernteneste Psykiatrisk avdeling Blakstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kontaktpersonordningen brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Medisin og helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om snarlig orientering - Pasientsak - Medisinsk avdeling BS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Midt-Buskerud barneverntjeneste Drammen BP Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om deltagelse i nasjonal kartlegging Nasjonal kartlegging av pasientaktivitet, bemanning og turnover på norske nyfødtavdelinger Lovisenberg Diakonale Sykehus Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 207 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder - Pasientsak - Drammen Kommune senter for oppvekst Barne- og ungdomsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftet avtale om turnuslegetjeneste i perioden f.o.m Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/03279-AB-28 Tilbud om sproadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Else Berit Jahren Dok. dato: 25.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01048-AB-52 Endret lønnsstatus som følge av lokale forhandlinger Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01526-AB-33 Endret lønnsstatus

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01526-AB-34 Endret lønnsstauts - funksjonstillegg som listefører Personalmappe - Anders Skedsmo Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01852-B-23 Tilbud om forlengelse av vikariat som konstituert overlege Personalmappe - Waqar Ahmed Choudhry Dok. dato: 18.07.2017 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00682-AB-20 Kompetansestige 1 - søknad Personalmappe - Dok. dato: 20.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00072-AB-22 Bekreftet avtale om

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-69 Bekreftet fast ansettelse som overlege Personalmappe - Dok. dato: 24.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04027-AB-70 Helseopplysninger

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02337-AB-49 A1 skjema (06.01.17-08.01.17) Personalmappe - Udbetaling Danmark, Internatational Social Sikring Bemanningsenheten Dok. dato: 19.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00329-B-28 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01980-AB-18 Autorisasjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01507-AB-11 Tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04027-AB-64 Tjenestebevis Personalmappe - Guro Storsul Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00870-AB-32 Forespørsel om oppfølgingsplan

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-12 Bekreftet tilbud om sporadiske vakter som miljøterapeut Personalmappe - Dok. dato: 26.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01507-AB-13

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01965-AB-10 Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Røyken Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/03799-AB-25 Oppsigelse av 50% av stilling Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04185-AB-34 nderskrevet tilbakebetalingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/04005-AB-27 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/02631-AB-34

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02466-AB-39 Søknad - kompetanse stige 1 Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02783-AB-22 Søknad - kompetanse stige

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01381-AB-19 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02129-AB-58 Tilbud om forlengelse av konstituering i stilling som overlege Personalmappe - Lena Turzer Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03436-AB-26 E-101 skjema (01.01.2015-31.12.2015) Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03543-AB-12 førepensjonen

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-17 Vitnemål og kursbevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02382-AB-37 Tilbud om vikariat som intensivsykepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01888-AB-16 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/02947-36 Medhold i søknad om erstatning i NPE-sak 2016/09962 - Norsk Pasientskadeerstatning NPE Medisinsk avdeling DS 302 Inngående eksternt produsert, 17/00024-45 Anmodning

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01034-AB-53 Oppsigelse av stilling som overlege Personalmappe - Dok. dato: 01.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03960-AB-7 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03169-AB-23 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Jevnaker Dok. dato: 08.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01483-AB-11 Kategorisering

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01084-AB-31 Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01656-AB-34 Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/02050-AB-27 Bekreftet forlengelse av vikariat som kvalitetsrådgiver Personalmappe - Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03744-AB-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/01691-AB-29 Oppsigelse av vikariat som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-39 Tillegg

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-21 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 09.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02745-AB-22

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/01395-AB-24 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett 05.08.2016 Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01821-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-36 NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger for en av dine ansatte Personalmappe - NAV Ringerike Hø Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 03.03.2016

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01723-AB-20 Endret lønnsgruppe Personalmappe - Trond Johan Olstad Dok. dato: 27.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03279-AB-29 Bekreftet avtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/04186-AB-84 Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - Marius Vinje Dok. dato: 12.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00973-AB-65 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01010-AB-29 Oppsigelse av stilling som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/00933-AB-17 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01204-AB-40 Bekreftet forlengelse av engasjement som Post doc / forsker Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03171-AB-37 Innkalling til drøftingsmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/03179-AB-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-13 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01112-AB-29 Hospiteringsavtale Helse Sør-Øst RHF HR-avdelingen Dok. dato: 21.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/01112-AB-30 Hospiteringsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 05/00765-AB-18 Pensjonssøknad - PKH Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03388-AB-34 Bekreftet forlengelse av

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-19 Helseopplysninger Personalmappe - Dok. dato: 18.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00787-AB-20 Bekreftet avtale om sporadiske

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01651-AB-44 Bekreftet forlengelse av vikariat som overlege Personalmappe - Dok. dato: 31.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00477-AB-14 Oppsigelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Utgående internt produsert, 05/03485-AB-15 Innkalling til samtale 12.11.2015 Personalmappe - Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00076-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/03715-2 Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - Pasientsak - Øvre Eiker Kommune Barneverntjenesten Kongsberg DPS Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03649-AB-23 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/00772-AB-35 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02760-AB-19

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01727-AB-44 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som operasjonssykepleier Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03038-AB-28 ndertegnet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00825-AB-4 Tilbud om sporadiske vakter som hjelpepleier Personalmappe - Snezana Vidic-Siladji Dok. dato: 15.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/01664-AB-16

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01467-AB-38 Tilbud om ansettelse som operasjonssykepleier ved Vestre Viken Personalmappe - Tina Bødtker Fjærli Dok. dato: 29.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 04/03887-AB-16 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/00729-AB-14 Referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03217-AB-25 Karakterutskrift Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03599-AB-15 Tilbud om sporadiske vakter som spesialhjelpepleier

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01112-AB-34 Masterprogram under gjennomføring Personalmappe - Tuva Elgaaen Dok. dato: 03.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02382-AB-38 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01469-AB-54 Oppsigelse av stilling Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01199-AB-14 Bekreftet vikariat som

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-14 Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03397-AB-40 Forlengelse av tillegg - arbeidslister for leger (listefører)

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03482-AB-19 Forsikr. risiko sykefravær fra folketrygden - søknad avslått Personalmappe - NAV Asker Forhandlinger og arbeidsrett Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00506-AB-12 Tilbud om forlengelse av engasjement som hjelpepleier 15% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Jorun Helgesen Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01695-AB-41 Bekreftet fast ansettelse som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/03744-AB-31

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00975-AB-23 Tjenestebevis Personalmappe - Toril Gylterud Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01893-AB-12 Karakterutskrift Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/03764-AB-19 Tjenestebevis Personalmappe - Janne Dahl Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01403-AB-9 Oppsigelse av arbeidsforhold

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01381-AB-21 Tilbud om forlengelse av engasjement som sykepleier 10% stilling ved Vestre Viken Personalmappe - Emelie Filmberg Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01017-AB-39 Tilbud om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Trine Lindahl Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01078-AB-38

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02759-AB-53 Tilbud om forlengelse av engasjement som forsker Personalmappe - Kristi Elisabeth Heiberg Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/01251-2 Tilbakemelding etter undersøkelse - Lier kommune, Barneverntjenesten Drammen DPS Dok. dato: 14.07.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/02646-3

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01566-AB-6 Tilbud om forlengelse av vikariat i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Ragnhild Tøsse Bakken Dok. dato: 06.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02762-AB-29 Bekreftet videreføring av vikariat som rådgiver IKT Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 06/00263-AB-25

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-13 Bekreftet forlengelse av midlertidig ansettelse som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 22.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00149-R-17 Signert avtale om sporadiske vakter Personalmappe - Bemanningsenheten Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00653-32

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02284-AB-18 Bekreftet videreføring av stilling som overlegevikar Personalmappe - Dok. dato: 20.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00017-AB-21

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal tgående internt produsert, 05/01980-AB-16 Tjenestebevis Personalmappe - Wendy Lund Lindell Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03171-AB-20 Vedrørende arbeidstaker

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01951-AB-46 Tilbud om sporadiske vakter som psykiatrisk sykepleier Personalmappe - Anna Laura Alvestad Dok. dato: 02.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01467-AB-39 Bekreftet fast ansettelse som operasjonssykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00881-AB-18

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02874-AB-17 Bekreftelse fra HR avdelingen på mitt arbeidsforhold i VVHF Personalmappe - Jan Morten Engzelius (HSORHF) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03007-AB-25 Vedlikehold av spesialiteten i klinisk psykologi Personalmappe - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 06/00338-AB-26

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01017-AB-40 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/01441-AB-34 Bekreftet

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01354-AB-16 Bekreftet fast ansettelse som klinisk sosionom Personalmappe - Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02024-AB-16

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01797-AB-22 Tjenestebevis Personalmappe - Mirela Njegic Dok. dato: 22.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03801-AB-24 Innkalling til dialogmøte

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/01961-AB-42 Avtale om arbeid i prosjekt "raskere tilbake" Personalmappe - Janicke Enkerud Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02129-AB-61

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/02207-AB-28 Bekreftet vikariat som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01370-AB-33 Kst. i stilling

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02745-AB-20 Tilbud om sporadiske vakter som sykepleier Personalmappe - Vera Garstad Dok. dato: 14.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02851-AB-50

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01829-AB-15 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Forhandlinger og arbeidsrett

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00197-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01418-8 Svar på spørsmål

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02197-AB-34 nntak fra arbeidsgiverperioden - Kronisk sykdom - Melding om vedtak Personalmappe - NAV Ringerike Dok. dato: 29.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/02138-AB-34 Tilbud om forlengelse av konstituering som overbioingeniør ved Vestre Viken Personalmappe - Inger Marie Brend Johansen Dok. dato: 17.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00132-27 Vedrørende deres henvendelse Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 25.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00985-8

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00252-34 Endringsbrev Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/01042-6 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01711-AB-21 Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Asker Dok. dato: 11.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/02577-AB-34 Innkalling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/00787-AB-18 Tilbud om sporadiske vakter som sekretær Personalmappe - Emelie Slåsletten Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 05/02143-AB-26

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/03098-AB-20 Oppsigelse av stilling som tekniker Personalmappe - Dok. dato: 15.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00402-AB-16 Tjenestebevis

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 05/04179-AB-30 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som lege i spesialisering Personalmappe - Saira Mushtaq Dok. dato: 08.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00954-2 Oppfølging av avvik i elektronisk pasientjournal og pasientadministrative systemer avdekket ved Riksrevisjonens kontroll i 2013/2014 Elektronisk pasientjournal

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/01254-AB-31 nderskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/04031-AB-31

Detaljer

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal

Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 05/02554-AB-27 Bekreftet fast økning av stillingsbrøk som sykepleier Personalmappe - Dok. dato: 27.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 05/03925-AB-30

Detaljer