BIOTEKNOLOGI. Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOTEKNOLOGI. Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier"

Transkript

1 Nr HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Vi er ikke bare er et sted der vi driver med seremonier og livssynspolitikk. Vi kan gå ut i storsamfunnet og delta i de store debattene. Slik tar vi etikkdelen av navnet vårt på alvor. Det var kanskje dét som var det viktigste anliggende for Kristian Horn og de andre som grunnla Human-Etisk I spørsmålene Forbund: Å vise at rundt bioteknologien man kan være et er det kanskje vår anstendig, moralsk og etisk reflekterende menneske uten noen gud. generasjons tur til å vise at også vi har noe å bidra med i diskusjonene. BIOTEKNOLOGI

2 2 LEDER Vi har ambisjoner! Og vips var det 2014! Godt nytt år alle sammen! Hver januar får jeg lyst til å kjøpe meg et nytt pennal, nye penner og en skrivebok å fylle med nye planer og tanker. «I år skal jeg» Januar er full av gode forsetter, og de stappfulle treningssentrene vitner om at jeg ikke er alene om det Jeg håper jo at 2014 innebærer et forsett fra noen av dere om å engasjere seg i Human-Etisk Forbund også. Vi har mange flinke frivillige som hjelper til å holde forbundet i gang, men vi vil alltid ha flere. På landsmøtet i 2013 vedtok vi nytt prinsipprogram for perioden og arbeidsprogram for Høsten har vært fylt med planleggingsprosesser på alle nivåer av organisasjonen. Sentralt er det jobbet med å utarbeide handlingsplaner for perioden for å forsikre oss om at ambisjonene i arbeidsplanen blir oppfylt. Og de ambisjonene er verken lave eller få! Og nå er det opp til oss i fylkesog lokallag å se hva vi kan gjøre for å få satt disse planene ut i livet. Men så, midt i planleggingen fikk vi ny regjering. Sam - arbeidsavtalen som ble inngått mellom de borgerlige partiene på Sundvolden, inneholdt et par brennhete temaer for oss som forbund, som gjør at vi fikk noen ekstra saker å bry oss med. Jeg snakker selvfølgelig om KRLE-saken og reservasjonsretten for leger. HEFs landsstyre kom med uttalelser om begge sakene i november, og dette er saker som det vil være mye aktivitet rundt utover våren. Dette er saker som gir oss mye oppmerksomhet, og som kan gi oss mange nye medlemmer. Dette er en påminnelse om hvordan våre kjernesaker blir direkte berørt av politiske beslutninger. Dette gjelder både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi har en ambisjon om å ha en mer bevisst prosess for hvordan vi jobber fremover mot kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i Partienes programmer til kommunevalget lages i år, så det er NÅ vi kan påvirke hva som skal stå i dem! Vi håper å få mange av dere medlemmer med oss i dette arbeidet. Jobben med disse rene politiske sakene kommer i tillegg til den enorme jobben som gjøres med seremoniene og de andre aktivitetene vi allerede har i fylket. Det er stor aktivitet som vi er helt avhengig av alle våre frivillige for å kunne gjennomføre. Tradisjonen tro arrangerer Akershus fylkeslag et frivillighetsseminar i forbindelse med årsmøtet, i år lørdag 29. mars. Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte og frivillige i Akershus til å melde seg på! Se mer om seminaret på side 22. Før den tid er det årsmøter i lokallagene i Akershus (se side 23), og Oslo fylkeslag har sitt årsmøte 19. mars. Jeg håper at mange av dere finner tid til å delta på årsmøtene, det er de som er nerven i HEF som organisasjon! Det vil i nær fremtid lanseres en kort film om KRLE i sosiale medier. Jeg har sett filmen, og gleder meg til å dele denne fantastiske lille snutten med alle jeg kjenner, og oppfordrer alle andre til å dele den når den kommer. Og pssst, har du betalt medlemsavgiften for 2014? Inn - betalingsblanketten kom med siste Fri tanke. Og hvis du er usikker kan du gå inn på minside.human.no og sjekke status! Terese Svenke Styreleder, Akershus fylkeslag

3 3 HUMANUS Ansvarlige utgivere: Fylkesstyrene i Akershus og Oslo St. Olavs gate OSLO Tlf: VINN GAVEKORT PÅ KR ! I redaksjonen: Tone Haugen Jensen, Anne Grethe Aune, Tormod Eng, Christoffer B. Larsen (red. sekr.). Signerte artikler står for forfatterens mening. Forsidebilde: Sitat fra Bente Sandvik, fagsjef i Human-Etisk Forbund (se også side 4). Foto: Colourbox.com. Layout: JPG Trykk: Merkur-Trykk AS Opplag: Stoffrist nr : 31. mars 2014 ISSN Leserundersøkelse Vi lever i en tid med mange medier og informasjonskanaler. Hvilken plass har et medlemsblad som Humanus i dagens virkelighet og hvilken plass burde det ha? Dette er vurderinger som gjøres fortløpende. Nå ønsker vi tilbakemelding fra dere lesere. Hvem er dere som leser Humanus? Hva leser dere? Hvilken nytte har dere av det? Hva savner dere? Trenger vi i det hele tatt et medlemsblad i vår digitale tid? På nettsidene våre finner du lenke til et elektronisk spørreskjema for leserundersøkelsen. Fyll ut, og vær med i trekningen av gavekort på kroner fra Humanist forlag (www.humanistforlag.no)! Ønsker du å få tilsendt spørreskjemaet i posten? Ring oss på Det vil ta ca. fem minutter å fylle ut undersøkelsen. På forhånd tusen takk for hjelpen! Undersøkelsen finner du på og

4 4 BIOTEKNOLOGI ETT AV VÅR TIDS STORE ETISKE SPØRSMÅL Humanister flest er vel for fri forskning, og for at vi skal bruke vitenskapen til å skape gode liv for mennesker. Men er det egentlig så enkelt, når vitenskapen nå åpner opp muligheter som for få år siden var helt utenkelige? Diskusjoner om bioteknologiske spørsmål kan bli veldig følelsesstyrte men vet vi hva det er vi diskuterer? Hva er egentlig bioteknologi? Og når man utfører assistert befruktning hvis celler gjør man egentlig hva med, da? Nå har Oslo fylkeslag flere tilbud til de som vil skaffe seg litt mer kunnskap om disse problemstillingene. Tekst: Anniken Fleisje

5 5 I år vil regjeringen fremme forslag til endring av da gens bioteknologilov, som omhandler blant annet assistert befruktning. Det som nå diskuteres, er om man skal tillate eggdonasjon og surrogati og innføre et allment tilbud om ultralyd tidlig i svangerskapet. I den forbindelse har Oslo fylkeslag i år valgt å fokusere på de etiske spørsmålene tilknyttet bioteknologi, både under vårens studiesirkel og høstens årlige etikkseminar. I tillegg utgir Humanist forlag bok om etiske problemstillinger omkring assistert befruktning, som er tema for et åpent møte 2. april. De etiske utfordringene knyttet til bioteknologi handler om hva det vil si å være menneske, mener Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund (HEF). Hva er et menneske? Bente Sandvig er fagsjef i HEF og nyoppnevnt medlem av Bioteknologinemnda, som bidrar med informasjon og debatt om bioteknologi, og gir råd til regjeringen angående dette. Sandvig mener det er viktig at HEF er med på å fremme den etiske debatten om kring temaer som surrogati, eggdonasjon og tilbud om tidlig ultralyd. Dette er de store utfordringene i vår tid knyttet til spørsmålet «Hva er et menneske?». Human-Etisk Forbund er for å forske og etablere ny kunnskap, men det er viktig at vi diskuterer anvendelsen av den kunnskapen man skaffer seg. Ikke fordi vi nødvendigvis kom - mer ut med et enstemmig humanistisk svar vi har ikke alltid ett svar med to streker under på krevende spørsmål. For oss kan det være vel så viktig å få belyst de forskjellige sidene, uten å konkludere entydig.

6 6 Og så er det en overordnet utfordring hvor mye penger og ressurser som forskningsinnsats vi bruker på dette, i forhold til å satse på for eksempel å utrydde malaria og andre sykdommer som tar veldig mange liv i verdenssammenheng. Det er viktig å ha et globalt perspektiv på tingene. Som humanistisk livssynsorganisasjon vil HEF kunne bidra med viktige perspektiver i debatten omkring bioteknologiske spørsmål, tror Sandvig. Til forskjell fra for eksempel tradisjonelt religiøse, tar humanister utgangspunkt i en menneskelig forankret etikk. Vi har en annen etisk rettesnor. Vi mener ikke at noe er rett eller galt fordi en guddom har sagt at det skal være slik. Og vi kjøper ikke argumentet om ikke å tukle med skaperverket. Vi går derimot inn og ser på hva som tjener det menneskelige: Hva ivaretar menneskets rettigheter og verdighet, lindrer og helbreder og hindrer lidelse? Det må være vår etiske grensemarkør det vi vurderer medisinsk og teknologisk utvikling i forhold til. De største etiske utfordringene på dette området, slik Sandvig ser det, dreier seg om enkeltmenneskets autonomi og rett til å velge, kontra hva som er mest gunstig i et samfunnsperspektiv. Det er for eksempel forståelig at vordende foreldre ønsker seg friske og velfungerende barn, og vil ta i bruk metoder som øker sannsynligheten for nettopp det. På den annen side: Hvilke konsekvenser vil det ha for oss som samfunn hvis vi sikrer at kun «medisinsk perfekte» barn kommer til verden? Hva slags menneskesyn vil det være uttrykk for? Sandvig legger til: HEF starter opp studiesirkel om bioteknologi I mars arrangerer Oslo fylkeslag en studiesirkel knyttet til evalueringen av bioteknologiloven. I løpet av fire kvelder får deltakerne en innføring i dagens bioteknologilov og hvilke deler av lovverket som skal evalueres, og skal deretter diskutere sentrale temaer som surrogati, eggdonasjon og undersøkelser av fostre. Det vil være en «kokebok» med hva bioteknologi er, og hva de aktuelle diskusjonene går på, sier Sandvig, som skal lede studiesirkelen. Det handler om å «knekke kodene» ta bort en del av fremmedordene som gjør lovverket vanskelig å forstå. Og anvende sitt eget livssyn, humanisme, og spørre seg for eksempel: Kan jeg som humanist akseptere surrogati? Bør eggdonasjon sammenlignes med sæddonasjon som er tillatt i dag og derfor tillates av likestillingsgrunner? Eller er eggdonasjon noe helt annet enn sæddonasjon prinsipielt eller praktisk og bør derfor ikke tillates? Sandvig fortsetter:

7 7 Jeg tror vi vil finne ut enten at her er vi enige om veldig mye eller at er her er det rom for å være uenig, fordi vi kan begrunne to motsatte synspunkter ut fra det humanistiske livssynet. Uansett tror jeg vi blir klokere. Som individer blir vi i hvert fall bedre egnet til å delta i de diskusjonene som det ellers er det politiske miljøet og fagmiljøene som fører. Det er viktig at folk flest også engasjerer seg i de store etiske utfordringene. Etikkseminar om bioteknologiens etiske utfordringer Bioteknologi er tema også for det årlige etikkseminaret, som i år er lagt til september. Lena Solli Sal er leder av etikkseminarkomiteen, og utdannet sivilingeniør i kjemi- og bioteknologi. Hun mener bioteknologien fremmer spennende muligheter for nåtidens og framtidens mennesker, men framhever det etisk problematiske i å benytte seg av disse mulighetene. Bioteknologi åpner dørene for mange muligheter for mennesker, men mange av disse vil skape og har skapt store etiske diskusjoner vi må ta stilling til. Vi har alle hørt om «designerbabyer», eksemplifiserer Sal. Jeg synes det er veldig interessant dette med å forbedre mennesket. Hva om bioteknologi kan gjøre at vi kan stanse eller reversere aldring? Kanskje vi til og med ikke trenger å bekymre oss for å dø, men kan leve evig. Men hvem får muligheten til dette? De rikeste? Og hva med overbefolkning? spør hun retorisk, før hun fortsetter: For å finne ut av hvilke løsninger vi kan leve med i framtiden, må vi se på hvilke implikasjoner disse får for mennesket, og forsøke å vurdere disse rasjonelt. Vi må ta stilling til hva vi mener er etisk riktig for menneskeheten og for naturen. Utgir etikkbok om assistert befruktning Også Humanist forlag tar opp bioteknologiske problemstillinger i år, i boka Assistert befruktning, skrevet av Anne Forus. Dette er den tredje boka i forlagets serie Pro et Contra, som presenterer ulike argumenter omkring aktuelle etiske problemstillinger. Boka gir en oversikt over de forskjellige formene for assistert befruktning, som blant annet egg- og sæddonasjon, surrogati og prøverør, og argumentene som ofte fremmes i debatten om disse temaene. Diskusjoner om assistert befruktning blir ofte følelsesstyrte. Her får man fakta å basere sine meninger på, og hjelp til å drøfte de forskjellige argumentene, uttaler forlagssjef Bente Pihlstrøm. Forfatter Anne Forus håper boka kan bidra til nettopp gode diskusjoner, og øke interessen for etikk. Etiske spørsmål er aktuelle for alle. Noen ganger kan det være nyttig å få «samlet trådene», slik at det er lettere å få en oversikt. Det kan for eksempel gjøres i bøker, slik som i denne bokserien. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanist forlag om et åpent temamøte på Litteraturhuset onsdag 2. april. Der blir boken lansert, samtidig som det blir en panelsamtale om assistert befruktning. Vi har noe å bidra med i diskusjonene Fagsjef Sandvig mener at HEFs fokus på bioteknologiens etiske utfordringer gjennom både studiesirkel, bok, møte og etikkseminar vil være med på å skjerpe den etiske refleksjonen i forbundet. Vi viser at vi ikke bare er et sted der vi driver med seremonier og livssynspolitikk, men også kan gå ut i storsamfunnet og delta i de store debattene. Sånn sett er det å ta etikk-delen av navnet vårt litt på alvor, sier Sandvig. Hun avslutter: Det var kanskje det som var det viktigste anliggende for Kristian Horn og de andre som grunnla Human-Etisk Forbund: Å vise at man kunne være et anstendig, moralsk og etisk reflekterende menneske, selv uten noen gud. Det er kanskje vår generasjons tur til å vise at også vi har noe å bidra med i diskusjonene. For mer informasjon om arrangementene som er om talt i denne artikkelen, se side 13 og nettsidene våre. På nettsidene våre finner du også mer om bioteknologi og HEFs arbeid med disse problemstillingene.

8 8 PORTRETT: Anita M. Bjørndahl og Kari Skolseg Bredt engasjement i Gjerdrum Akershus fylkeslag har mange ulike lokallag, store og små, med forskjellig profil. I Gjerdrum er det to aktive damer, Anita Marianne Bjørndahl og Kari Skolseg, som holder et fast grep i de fleste aktivitetene som skal til for å skape et levende og dynamisk miljø for humanister i kommunen. Tekst: Tone Haugen Jensen Foto: Anne Grethe Aune Wikipedia forteller at Gjerdrum kommune på Øvre Romerike grenser til Nannestad, Ullensaker, Sørum, Skeds mo og Nittedal; har ca innbyggere og dekker et område på 82 kvadratkilometer. Ordfører Anders Østen sen kommer fra Arbeiderpartiet og Gjerd - rum er en bokmålskommune. Ikke så mye å bli klok på, men etter et hyggelig møte med lokallagsleder Anita M. Bjørndahl og «kollega» Kari Skolseg, blir bildet et helt annet; her bor det levende mennesker. I dag deler de to jobben som konfirmasjonsansvarlige, mens Rune Skjefstad egentlig har overtatt for Han blir borte en periode fra april, men heldigvis kommer han tilbake, og da venter nye konfirmanter. Og bra er det for det er nok av andre oppgaver å ta fatt på, forstår vi med én gang. En god historie For tre år siden var det med nød og neppe at Gjerdrum lokallag ble reddet fra nedleggelse. Som i mange andre lag og foreninger, var det nærmest umulig å få folk til å påta seg verv og ansvar. På årsmøtet, som mellom linjene var en invitasjon til gravøl, bestemte de to venninnene seg for å ta et krafttak sammen for å drive videre. Med regnskapskyndig hjelp og revisor har de fått til en struktur som fungerer, og nå peker alle piler oppover. I dag har laget nesten 100 medlemmer, og det forlyder at noen gamle travere kan tenke seg å bli med på styre og stell igjen.

9 9 Og vi har «sympatisører», smiler Anita M. Bjørndahl, og forteller at de har planer om målrettet medlemsverving med bedre synlighet i mediene. Selvfølgelig skal de ha stand på Gjerdrumsdagen 9. juni og et arrangement under kulturukene i oktober. Egentlig er det lite som skal til for å få folk til å engasjere seg, når vi snakker sammen og rydder vekk noen fordommer. Vi fikk jo ekstra drahjelp da pressesjef Jens Brun-Pedersen kom til møtet vi arrangerte i tilknytning til HEF-kampanjen «Gi rom for tanken». Men hovedtemaet var spørsmålet om Gjer drum skal bli en livssynsnøytral kommune, og her ble det en bred diskusjon blant de fremmøtte. Og lokallaget fikk PR og avisoppslag i Romerikes Blad. Stikkord: Livssynsnøytrale alternativer Det er mange saker å ta tak i også utenfor lagets indre krets, og en av de viktigste er tilgang til livssynsnøytrale seremonilokaler. Humanistisk konfirmasjon holdes i kulturhuset, og i år for første gang har det vært både holistisk og humanistisk gravferd der, men disse lokalene er ikke egnet som et verdig bakteppe ved slike anledninger. Et samarbeid med Ullensaker og Nanne - stad har vært foreslått, men en lokal løsning ville absolutt være å foretrekke. Laget planlegger å sende søknader om midler til oppgradering både til Akershus fylkeskommune og Gjerd - rum kommune. Kari Skolseg sitter i

10 10 kommunestyret og opplyser at ca. 40 % av det lokale kulturbudsjettet går til kirkelige aktiviteter. Dette er ikke en rettferdig ordning. Forvaltningen skal være livssynsnøytral, det må være like velferdstilbud for alle, det må vi kjempe for. Men, det er en tung prosess å endre det bestående, sukker hun, og nevner som eksempel at lokallaget må betale for all bruk av lokaler knyttet til Humanistisk konfirmasjon. En egen vei å gå Humanistisk konfirmasjon handler om å finne en egen vei å gå og ikke automatisk følge kirkens opplegg her i bygda. De siste årene har antallet deltakere ligget på ca , og lokallags - lederen håper tallet er stigende. Det handler igjen om å gjøre vårt tilbud synlig for skoleelevene slik at de forstår at de har et valg. Samtidig er det klart at det alltid veier tungt hva de eldre i slekten og vennegjengen mener. HEFs tilbud til konfirmantene er «konkurransedyktig», og gir en bredere innføring og veiviser til voksenlivet. Til Gjerdrum kommer erfarne kursledere fra Oslo og Akershus, og deltakerne er med på det lærerike rollespillet Refugee på Trandum. Vi planlegger også kurs for foreldrene, sier Kari Skolseg, og lar oss vite at det er de færreste av de foresatte som på forhånd er HEF-medlemmer. Her ligger selvfølgelig også et potensiale til rekruttering av nye medlemmer som må tas vare på. På det personlige plan Fire kvinner sitter på Cafe Europa en regnvåt ettermiddag i januar, og samtalen glir etter hvert over på det personlige plan. Nå er vi blitt Anita og Kari og Tone (journalisten) og Anne Grethe (fotografen). Anita er lærer og spesialpedagog; filosofisk agnostiker og utmeldt av statskirken to ganger. Det måtte også to utmeldelser til for Kari, som er jordmor på A-hus og ateist. Venninnene og «sviresøstrene» har kjent hverandre i omtrent 15 år, og spiller begge i Gjerdrum Musikk - lag, som har ca. 40 medlemmer. Musikklaget holder konserter flere ganger i året på kulturhuset, og neste oppsetning er Dødelig Bra Kriminal - konsert mars, hvor de også har med sangere fra bygdas tre kor. Velkommen, sier de begge, og inviterer oss til skikkelig god underholdning. Kari spiller kornett og flygel horn, mens Anita trakterer sin saksofon. Og så kan Tone og Anne Grethe bare grine fordi de har gått glipp av den trivelige solsnufesten HEF i Gjerdrum arrangerer ved vintersolverv vanligvis i skogen med bål i snøen og masse fakler. I år måtte det bli på en nærliggende veranda som det gikk an å komme til uten å skli på glatt isen, men like hyggelig. Ris og ros Det verste Gjerdrum lokallags «Team of Two» kan komme med, hvis det absolutt skal sies noe negativt om forbundet: De ikke er så glade for aggressiv religionskritikk og fremstøt mot folk og fraksjoner som ikke deler vårt humanistiske livssyn. Vi kommer så mye lenger med dialog, sier de to med én stemme. Ellers har de har mange godord å si om HEF og de velvillige kontaktene på fylkeslagets kontor i Oslo. Det er alltid hjelp og støtte å få og trengs det forsterkninger, ordner det seg. Vi føler oss fulgt opp og sett, av - slutter Anita, som setter stor pris på det gode samarbeidet. Og spesielt vil hun nevne kvalitetssikringen av alle kursledere og talere som har besøkt Gjerdrum, både i forbindelse med kon - firmasjon og gravferd. Det vanker ros til HUMANUS og Fri Tanke også den tar vi selvfølgelig imot med takk. Et hyggelig P.S. på mail fra Kari Skolseg: Nå har vi fått svar fra kommunen og er innkalt til møte! Vi vil foreslå at det settes ned et utvalg bestående av medlemmer fra HEF, politikere, folk fra kommunen og presten ønsket også å være med. Det skjer saker og ting her. Dette er kanskje det viktigste vi kommer til å jobbe med videre. Søknaden om midler til å gjøre kulturhuset til et livssynsnøytralt lokale er allerede ferdig. 5 FREKKE: Liker aller best: Anita: Lese og spille, være ute Kari : Gå i fjellet, sy og spille Kan ikke fordra: Anita: Veps Kari :Dill og tull Må se på TV: Anita: Nyheter, Sinnasnekker n Kari : Dagsrevyen Bokanbefaling: Anita: Aksel Sandemose: Varulven Kari : Mustafa Can: Tett inntil dagene Favorittmat: Anita: Pinnekjøtt Kari :Blodklubb

11 11 Vi støtter deltagelse på verdenskongressen i Oxford august samles humanister fra hele verden på kongress i Oxford. Den humanistiske verdenskongressen holdes hvert tredje år, og årets hovedtema er ytringsfrihet. Oslo og Akershus fylkeslag dekker deltageravgiften for noen av sine medlemmer søknadsfristen er 1. mars! Tekst: Christoffer B. Larsen En som har god kjennskap til disse kongressene, er Roar Johnsen. Etter mange år i ulike roller i Oslo fylkeslag, var han styreleder i HEF i flere perioder, nå sitter han i styret i verdensforbundet IHEU (International Humanist And Ethical Union). Ikke rart at han skal på kongressen, tenker Humanus, men er egentlig dette noe for folk flest? Vil vanlige medlemmer i HEF uten masse fartstid i styre og stell ha noe på kongressen å gjøre? Det er alltid spennende å delta på internasjonale konferanser og kongres - ser! Man får høre mange interessante innledninger, og kan diskutere med innledere og andre deltakere. Det viktigste er likevel ofte å bli kjent med likesinnede fra andre land og verdensdeler, som har de samme grunnholdninger som oss, men som sliter med helt andre problemstillinger i hverdagen enn vi gjør i Norge, sier Johnsen. Men ytringsfrihet, undrer Humanus, hvorfor er dette temaet spennende som kongresstema? Ytringsfriheten er helt grunnleggende for at humanister, ateister og andre ikke-religiøse personer skal kunne presentere sine synspunkter. Ytrings - friheten begrenses i mange land, bl.a. på grunn av krav om respekt for religion eller tradisjon, og noen steder kan man straffes hardt for å si at man er ateist. Dette viser en rapport som IHEU utga 10. desember i fjor, Free dom of Thought 2013, forklarer Johnsen. Det er de lokale arrangørene som er ansvarlige for det faglige programmet under disse kongressene. Årets arrangør er British Humanist Associ - ation, og de skilter med foredragsholdere som Richard Dawkins, Philip Pullman, Taslima Nasrin, Wole Soyinka, PZ Myers, Simon Singh og Joan Bake - well. Kongressen finner sted i ær verdige Oxford, og foregår på de historiske universitetsområdene. Piknik-lunsjer og gallamiddag er også inkludert i programmet. Vi har lenket til kongressens nettsider fra fylkeslagenes nettsider. Dette blir min syvende kongress, og jeg gleder meg til å treffe igjen folk jeg har truffet før, og til å høre noen svært gode foredragsholdere som jeg ikke har hørt tidligere, forteller Johnsen. HEF-medlemmer i Oslo og Akershus kan søke om å få dekket deltageravgiften på 299 pluss kr til reise og opphold. De som får innvilget støtte, skal delta aktivt i fylkenes delegasjoner, og rapportere fra kongressen etter nærmere avtale, f.eks. med innlegg på sosiale medier, i medlemsblad eller på nettsider. Send en e-post til ditt fylkeslag eller innen 1. mars, hvor du skriver noen ord om hvem du er og hvorfor du søker!

12 12 HEF-ARRANGEMENTER Åpne temamøter Vi arrangerer åpne temamøter hver onsdag frem til 9. april. Her er omtale av to av møtene, se oppdatert oversikt på 5. mars kl Humanismens hus, St. Olavs gate 27 Militær bruk av droner hvilke etiske problemstillinger skaper det? Militær bruk av ubemannede luftfartøyer er allerede en realitet, ikke bare til etterretning, men også som våpenplattformer. Hvilke etiske problemstillinger reiser dette, og hva er Norges linje? Filosofiprofessor og leder av Etisk råd for forsvarssektoren Camilla Serck-Hanssen innleder. Mer informasjon kommer på nettsidene våre. 12. mars kl Litteraturhuset, Nedjma Nazisten og psykiateren Göring og Kelley Humanist forlag lanserer historien om det fatale møtet mellom den ambisiøse amerikanske militærpsykiateren Douglas M. Kelley og Herman Göring, Hitlers høyre hånd og en av verdenshistoriens verste forbrytere. Gjennom sitt arbeid med Göring forsøkte Kelley å finne ut hva som driver mennesket til grusomme handlinger og utforske selve ondskapens vesen. Psykiateren beveget seg i farlig farvann, og denne erfaringen skulle til slutt også bli hans egen tragiske skjebne. Psykolog Jan-Ole Hesselberg samtaler med bokens forfatter Jack El-Hai. Samtalen foregår på engelsk. Dette møtet er et samarbeid mellom Humanist forlag og Human-Etsik Forbund. HEF-skolen trinn 1 Oslo og Akershus fylkeslag er stolte av å invitere til HEF-skolens trinn 1! Dette er en kveld for alle som ønsker å få vite det grunnleggende om HEFs virksomhet og historikk, og om mulig - heter for å bli aktiv. Påmelding: Påmeldingen er i gang. Se nettsidene våre! Tid: Onsdag 26. februar kl Sted: Humanismens hus St. Olavs gate 27 i Oslo sentrum Enkel servering (kaffe, brus og snacks). Påmeldingsfrist: Fortløpende På kurskvelden kommer vi innom: Velkommen til HEF! Kort og poengtert historikk HEF som livssynssamfunn HEF som seremonileverandør HEF som interesseorganisasjon HEFs politiske arbeid Organisasjon Internasjonal humanisme Muligheter for å bli aktiv i HEF Velkommen!

13 13 Spillkvelder Denne våren arrangeres det brettspill - kvelder både i Oslo og på Kol botn! Spill - kveldene er et hyggelig samlings punkt for humanister, spillentusiaster, eller de som bare vil slå av en prat. Det serveres pizza, kveldene er gratis og åpne for alle! Humanismens hus i Oslo Lørdag 8. mars kl til Lørdag 12. april kl til Lørdag 10. mai kl til Lørdag 7. juni kl til Kolben kulturhus, Peisestua (3. etasje). Lørdag 01. mars kl midnatt. Lørdag 29. mars kl midnatt. Fredag 25. april kl midnatt. Lørdag 24. mai kl midnatt. For mer informasjon, se: og Vil du være med å diskutere sentrale spørsmål innen bioteknologi? Utviklingen innen bioteknologi går så fort, at myndighetene har bestemt at loven skal evalueres og revideres hvert 5. år. Innenfor dette feltet er det mange etiske spørsmål, som det er viktig for et livssynssamfunn som HEF å reflektere over. Oslo fylkeslag inviterer derfor sine medlemmer til å delta på en studiesirkel om viktige og aktuelle temaer ved den forestående revideringen av bioteknologiloven. Vi har vært så heldig å få fagsjef i HEF, Bente Sandvig, til å lede denne studiesirkelen. Bente har lang erfaring med å jobbe med disse spørsmålene i HEF-sammenheng og hun er nå også valgt inn i Bioteknologinemda. Bente har laget et kompendium med tittel Hva diskuteres i forbindelse med revisjon av Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi med mer?. Dette kompendiet vil danne bakgrunnsmateriale for studiesirkelen og hovedvekt vil bli lagt på følgende 4 temaer: 3. mars: Menneskesyn og bioteknologi + lov om human bruk av bioteknologi: Hva er tillatt i dag? 10. mars: Assistert befruktning de aktuelle debattene 17. mars: Preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk de aktuelle debattene 24. mars: Genetiske undersøkelser av fødte, genterapi og stamcelleforskning Studiesirkelen vil gå over 4 mandager i mars, fra kl , og avholdes i Humanismens Hus i St. Olavsgate 27. Deltakergebyr på kr 150,- inkluderer enkel servering. Påmelding innen 24. februar på: eller tlf

14 14 Oslo fylkeslag inviterer til et REFLEKSJONSFORUM TRE KVELDER I MARS OM TIGGING, MENNESKEVERD OG HUMANISME Tid: 6., 13. og 20. mars kl. 18:00 ca. 20:30 Sted: Rodeløkka Velhus, Tromsøgata 22 Oslo fylkeslag inviterer sine medlemmer til å reflektere over hvordan vi som HEF ere bør forholde oss til den økende tilstrømningen av tiggende romfolk fra Øst-europa til Oslo. Bør vi gi eller ikke gi til disse tiggerne? Hva hvis tiggingen er organisert? Eller hvis den suppleres med kriminalitet? Og hva når romfolk slår leir på offentlig grunn, bør vi da tillate dette eller jage dem vekk? Dette er kinkige spørsmål som byens befolkning og myndigheter ikke har funnet noen løsning på, og som vi humanister/human-etikere må ta stilling til. Saken blir ikke enklere av at fordommer og myter om rom florerer, noe som i verste fall kan utarte til antisiganisme, som er en spesifikk form for rasisme mot rom. Det er grunn til å frykte at de siste årenes nærkontakt med romfolk har ført til antisiganisme blant enkelte osloborgere. På den annen side må frykten for antisiganisme ikke bli så stor at all kritikk av, eller restriksjoner mot, romfolks liv og levnet stemples som dette, jf. «snillisme»-debatten om innvandrere på nittitallet. Her fordres en grenseoppgang. Til syvende og sist handler denne saken om menneskeverd. Men den blir ikke enklere av den grunn. For hva vil det si å fremme menneskeverd i prak - sis? Er det å avvise romfolks måte å leve på en krenkelse av deres menneskeverd? Eller krenker de snarere sitt eget menneskeverd gjennom sin måte å være på slik at vi faktisk frem - mer deres menneskeverd ved å stille oss negative til deres valg og handlinger? Hvilke muligheter har romfolk i dagens Europa til å velge sin livsstil? Filosof Morten Fastvold vil lede re - fleksjonskveldene og vektlegge de mange dilemmaer tilstrømningen av romfolk skaper for oss som enkeltmennesker og for samfunnet. Han vil og så ta opp mer generelle spørsmål som: Hvor går toleransens grense innen for et liberalt demokrati? Bør vi også tolerere livsformer som går på tvers av dem et liberalt demokrati kan romme? Eller nei? Er det et motsetningsforhold mel - lom det å være en borger i en velferds - stat og det å være en verdensborger? Eller lar dette seg på et vis forene? Hvor mye forplikter det å være humanist/human-etiker, stilt overfor tilreisende romfolk? Gir det å møte «den andres nødstedte ansikt» en for - pliktelse til veldedighet, slik tilfellet er for en rekke kristne organisasjoner? Eller gir det å være humanist/humanetiker ingen føringer i en slik retning? Er du interessert i å delta på refleksjonskveldene, så meld deg på via våre nettsider eller ring oss på telefon Påmeldingsfrist 1. mars. Det blir et deltakergebyr på kr. 150,- som bl.a. dekker enkel servering. Undrekvelder Vi gjentar suksessen med å samles til sosialt samvær og spennende samtaler, hvor vi sammen med andre filosoferer over hverdagens små og store spørsmål.. Oppstart 27. februar, påmeldingen er i gang. Samtalene dreier seg om hverdagsfilosofiske spørsmål, som vi snakker om med bakgrunn i våre egne erfaringer. Samtalene ledes av en filosof, men deltagerne trenger ikke vite noe om filosofi eller ha noen spesielle forkunnskaper. Temaene for samtalekveldene bestemmes av deltagerne, eksempler fra tidligere omfatter: Hva er lykke? Hvordan kan man ha tillit til andre? Hva er selvtillit? Når er man modig? Hvordan kan man vite om det man gjør, er rett eller galt? Tid: Torsdager fra kl : 27. februar 6. mars 13. mars 20. mars 3. april Sted: Humanismens Hus St. Olavs gt. 27. Pris: 200,- for medlemmer av Humanistisk Ungdom. 300,- for øvrige medlemmer av Human-Etisk Forbund. Enkel servering inkludert. Mer informasjon og påmelding på nettsidene våre:

15 15 Vintersolvervstand på Karl Johan Oslo fylkeslag har lang tradisjon for å markere vintersolverv med stand på Karl Johans gate. I 2013 falt vintersolverv på en lørdag, og flere var innom standen enn på mange år. Det ble delt ut over 71 liter gløgg og et ukjent antall pepperkaker med humanistsymbol. Tekst: Maarten Andersen Foto: Tormod Eng Det har vært så populært at vi nesten har gått tom for ting, sa standdeltaker Thomas M. Johansen. Det var ikke bare voksne som kunne glede seg over standen. Mange barn kunne også kose seg på lysverksted som de frivillige, ved Mari-Marthe Apenæs i spissen hadde organisert. Og kose seg var det mange som gjorde, i løpet av dagen var den en mengde barn innom for å prøve seg på lysverkstedet. Høydepunktet på standen var da HUM-koret gledet oslofolket med flott sang. Det ble sunget en blanding av julesanger og typiske sanger vi kjenner fra andre sammenhenger med forbundet. Både lokale osloboere og turister stoppet opp for å få med seg den flotte sangen. Nok en gang fikk vi bevis på hvor heldige vi er som har et slikt dyktig kor tilknyttet forbundet! En av dem som hadde møtt opp på standen, var Kristin Tufte. Hun jobber til daglig i Humanistisk Ungdom, og var på stand for moderforbundet for første gang. Jeg synes dette var en utrolig kose lig og fin ting å kunne gjøre i juletiden. Spesielt interessant synes hun det var å snakke om hvordan ikke-religiøse markerer julen. Det er fint å kunne bidra til å vise folk at vi humanister er vanlige mennesker, smiler Kristin, før hun måtte tilbake til utdelingen av gløgg.

16 Seniorgruppen KulTur til Stockholm Seniorgruppen inviterer til pinsetur til Stockholm juni 2014 Sveriges hovedstad er plassert mellom Mälaren og Østersjøen i vann og omgitt av vann også kalt Nordens Venedig. Vi skal oppleve Gamla Stan med Kungliga Slottet og en unik atmosfære, turistbåt i skjærgården, Vasamuseet og fornøyelsesmiljøet på Skansen og omvisning i Stads - huset. Vi skal bo 3 netter på Clarion Hotel Stockholm, et 4- stjerners hotell som ligger på Södermalm. Det blir 4 dager med et variert program, mange fellesaktiviteter, men også mulighet til å utforske byen på egen hånd. Avreise: Fredag 6. juni: Frammøte Gardermoen kl Retur: Mandag 9. juni: Ankomst Gardermoen kl Pris Pris per person i dobbeltrom er: Ved 35 deltagere kr Ved 25 deltagere kr Enkeltromstillegg kr Dette inkluderer flyreise Oslo Stockholm t/r, 3 netter på hotell m/frokost, 3 felles lunsj, 1 felles middag, 2 3 timers skjærgårdstur med båt, inngangspenger og omvisning på Vasamuseet og Stadshuset. Vi ønsker å få til et kulturelt arrangement en av kveldene (dette må betales av den enkelte). Vi vil legge ut detaljert program på nettsidene våre etter hvert som dette blir klart. Der finner du også påmeldingsskjema, eller du kan ringe Oslo fylkeslag for påmelding: Påmeldingsfrist er 1. mars Men husk at det er førstemann til mølla som gjelder, og disse turene pleier å være veldig populære. Så har du lyst, så meld deg på med én gang.

17 SENIORGRUPPEN INVITERER: SAMMEN I TEATER Byvandring på Havnepromenaden Hold av torsdag 15. mai allerede nå til byvandring på Havnepromenaden fra Tjuvholmen til Sørenga! Nærmere informasjon kom - mer i neste nummer av Humanus samt på nett - sidene våre! Spelemann på taket Torsdag 3. april 2014 kl Det Norske Teatret kaller den for Verdens vakreste musikal. Spelemann på taket har vært satt opp på Det Norske Teatret to ganger før, i 1968 og 1987, begge gangene med Lasse Kolstad som den jødiske familiefaren Tevje og med Sølvi Wang som hans kone Golde. I denne versjonen er det Pål Christian Eggen og Herborg Kråkevik som innehar hovedrollene. Stykket er oversatt av Hartvig Kiran. Vi skal til de jødiske bosetningene i Russland og følger livet til melkemannen Tevje. Han verner om den barnerike familien sin og ønsker å leve i pakt med jødiske tradisjoner, samtidig som hele livsgrunnlaget blir truet av makthaverne som vil utslette de jødiske landsbyene Det Norske Teatret tar mål av seg å lage en oppdatert og musikalsk frodig versjon. Vi samles tre kvarter før forestillingen begynner, kl (forestillingen begynner kl 19.30) til en hyggestund med kake og kaffe/te. Påmeldingsskjema finner du på nettsidene våre: Du kan også ringe for å melde deg på. Førstemann til mølla. Pris for medlemmer kr 350. For andre kr 425.

18 Vi trenger frivillige i Oslo! Det er mange som gjør en innsats for å skape all den aktiviteten vi har! Kanskje du har lyst til å være med? På disse sidene finner du et utvalg av hva vi trenger hjelp til akkurat nå. Du kan også se nettsidene våre for en oversikt.

19 19 Temamøtekomitéen Vi ønsker å supplere temamøtekomitéen, som arrangerer de åpne møtene våre på onsdager (se side 12). Vi søker noen som har følgende kompetanse/ erfaring men du trenger ikke ha alt: Vi utfyller hverandre! - Blikk for aktuelle temaer og problemstillinger i samfunnsdebatten - Blikk for/erfaring med hva som skaper et godt og populært arrangement - Erfaring med markedsføring av arrangementer - Kunnskap om HEFs saker - Kapasitet til å delta på 2-3 komité-møter og lede 2 åpne temamøter i halvåret Humanusredaksjonen Vi ønsker å supplere humanusredaksjonen, som utgir det bladet du nå holder i. Det er først og fremst noen som kan levere tekster/stoff vi er på jakt etter, da ser vi for oss at du bør ha: - Skriveglede - God skriftlig fremstillingsevne - Kapasitet til å delta på 1-2 redaksjonsmøter før hvert nummer, og til å skrive minst én sak/ dekke ett arrangement til hvert nummer. Arbeidsgruppen for etikkseminaret Vi ønsker å supplere arbeidsgruppen som arrangerer det årlige etikkseminaret vårt. Gruppen er sammensatt av representanter fra Oslo, Akershus og Østfold. Vi ser etter noen med litt inte resse og peiling innen samfunnsdebatt og/eller akademia, som kan bidra inn i gruppen med gode innspill til aktuelle problemstillinger, temaer og innledere. Men andre kvalifikasjoner kan også være interessante, f.eks. erfaring med å få til og markedsføre vellykkede arrangementer. Kjønn og alder er underordnet, og vil ikke hindre noen i å bli vurdert, det er det man har å bidra med, som teller! Men er man mann og/ eller relativt ung, er det ingen ulempe. Spillkveldansvarlige og hjelpere Aktivitetsutvalget er ansvarlig for månedlige brettspillkvelder, og trenger frivillige som kan møte en time før, og gjøre innkjøp og sette fram spill og snop. Under arrangementet trenger vi folk som kan ønske nyankomne velkommen, og bidrar til å starte opp nye spill, slik at alle inkluderes. Ingen forkunnskaper er nødvendig, men det er en fordel om du er utadvendt og glad i folk og brettspill. En spillkveldansvarlig må sjekke med deltakerne hva de liker og ikke liker og bestille pizza i forhold til dette, samt gi informasjon om fylkeslaget og andre aktiviteter i regi av HEF. Det er en fordel om du har deltatt på HEF-skolen, men full innføring vil bli gitt. Undrekveldansvarlig Den filosofiske samtalen ledes av en profesjonell filosof, men vi er på jakt etter en frivillig til å

20 20 ønske velkommen på vegne av fylkeslaget, og organisere enkel servering. Det er ønskelig med en eller to personer som kan ha denne oppgaven gjennom hele sesongen. Oppgavene vil ikke hindre deg i å del ta i samtalene på lik linje med andre deltakere. Full opplæring vil bli gitt. 17. maihjelpere Fylkeslaget har åpent hus på 17. mai og serverer pølser, brus, kake og kaffe og trenger hjelpere på kjøkkenet som kan gjøre i stand før vi åpner og rydde når vi stenger, og servere og hjelpe til med å rydde og trekke pølser underveis. Vi deler dagen i flere vakter, så om du har en ledig time eller to en eller annen gang i løpet av dagen, så setter vi pris på om du melder deg frivillig. Aktivitetsutvalget Aktivitetsutvalget har ansvaret for å skape et sosialt miljø for medlemmer og frivillige og er ansvarlige for sosiale aktiviteter, diverse stands og HEFs deltakelse i demonstrasjoner. Utvalget organiserer, motiverer og lærer opp frivillige på arrangementer som spillkveld, undrekvelder, 17. mai, vintersolverv og juletrefest. Er du kreativ og sosial og har interesse for frivillighet og det å arrangere ting, så er du velkommen til å melde din interesse. Alle interesserte vil bli kalt inn til samtale/ intervju. Fylkesstyret oppnevner med - lem mer til utvalget for et år av gangen. Baby/småbarnssangarbeidsgruppe Vi har noen frivillige som har lyst til å starte opp babysang, men trenger et par til som vil være med en arbeidsgruppe som kan være ansvarlige og utvikle arrangementet. For å være med i gruppen kreves ikke annet enn at du er interessert i å bidra til at dette kommer i gang. Vi er også på jakt etter noen som kan synge og som har erfaring med å synge med barn (og foreldre) som kan lede arrangementene Tips oss gjerne om aktuelle personer! Arbeidsgruppe for humanismens dag Fylkeslaget vurderer å markere verdens humanisme - dag 21. juni, og inviterer de som er interessert i å være med på en idémyldring og å organisere en slik markering til å melde seg til en arbeidsgruppe. Annet Vi trenger også frivillige til arrangementsgrupper for vintersolvervsstand og juletrefest. Disse begynner ikke sitt arbeid før til høsten, men de som er interessert må gjerne melde seg alle rede nå. Hvis noe av dette er interessant, så ta kontakt med oss! Kontaktinformasjon finner du på nest siste side i dette bladet! Frivilligsamling i Oslo Mens Humanus er i trykken samles de frivillige i Oslo fylkeslag for et miniseminar og en velfortjent påskjønnelse for godt arbeid i Mini semi narets mål er å samle utvalgene til en felles erfaringsutveksling med fokus på status og utfordringer i arbeidet og samarbeid. Etter seminaret blir det felles middag før alle sammen drar ned til Latter for å se showet Dr. Bergland og den alternative medisin. Oslo fylkeslags frivillige jobber innen mange forskjellige felt, som seremonimestere, seremoniassistenter, styremedlemmer, aktivitetsutvalg og mye mer.

21 21 Lars Gule fikk hedersfjøla Lars Gule er tildelt Oslo fylkeslags æresbevisning hedersfjøla. Overrekkelsen fant sted på fylkeslagets julebord rett før jul. Styreleder Mette Nordhus la frem i styrets begrunnelse at Lars har gjort et utrettelig arbeid med å skape et nettverk mot hatretorikk på internett. Motoffensiv, som nettverket heter, ble etablert etter terrorangrepet 22. juli I 2013 har Lars vært en sterk pådriver for å få til et samarbeid med Oslo kommune og andre aktører om å gjøre dette nettverket til noe enda større. Styret takker Lars for den innsatsen han har lagt ned i dette betydningsfulle arbeidet av dette arbeidet, men også for hans bistand på flere områder HEF Oslo jobber med. Gratulerer! Vet du om noen frivillige i Akershus som fortjener en påskjønnelse? HEF ønsker å være en anerkjennende organisasjon av frivilliges innsats, og fylkesstyret i Akershus ønsker nominasjoner. Mer informasjon på nettsidene våre. Begrunnede forslag kan sendes til innen 1. mars 2014!

22 22 Vil feire frivilligheten! For tredje år på rad arrangerer Akershus fylkeslag et seminar for frivillige i forbindelse med årsmøtet. Her feires frivilligheten, og stikkordene er inspirasjon, engasje ment, nettverk og livssynspolitisk påfyll. Styreleder Terese Svenke brenner for at så mange frivillige som mulig skal delta for å bli inspirert til videre arbeid og nye oppgaver. Tekst: Liv Hukset-Wang preget av dialog og diskusjon. Vi prøver å få til et variert program som både er lærerikt, inspirerende og underholdende. Noe som kan fenge alle deltagerne på tvers av interessefelt og engasjement i forbundet. Gleder du deg, styreleder Terese Svenke? Ja, dette er årets høydepunkt når det gjelder frivilligheten i Human-Etisk Forbund i Akershus. Det å samle så mange engasjerte mennesker og sanke input til arbeidet videre er avgjørende for å lykkes med vår organisasjon, som er så avhengige av de frivillige. I fjor snakket vi blant annet om hvordan HEF bør forholde seg til aktuelle spørsmål som ensomhet, psykisk helse og verdig alderdom. Nye samfunnsutfordringer krever nye måter å engasjere seg på. Ikke minst gleder jeg meg til å møte alle de flinke og hyggelige frivillige vi har i Akershus. Vi har dessverre altfor få arenaer hvor vi kan møtes og lære noe nytt, og samtidig ha det hyggelig og feire oss selv. Hva forventer du å få til med seminaret? Dette er en fin mulighet til å løfte blikket og skue over alle aktiviteter som ruller og går. Jeg ønsker å høre hva våre støttespillere mener om mer langsiktige oppgaver. Seremoniene våre er kjempeviktige. Det er aktiviteter som setter hundrevis av mennesker i sving, og når tusenvis av mennesker hvert år, bare i Akershus. Det er en viktig samfunnsoppgave, og en flott måte å vise frem livssynet vårt på. Det er veldig mange som ikke vet at dette er basert på frivillig innsats! Vi ønsker også å utvide de aktivitetene som gjør oss til et livssynssamfunn. Det er mange måter å engasjere seg på i forbundet, og på dette seminaret håper vi at vi kan inspirere nye ideer, og skape nettverk og engasjement for å løfte de frivillige enda litt videre. Og så avslutte med en festmiddag om kvelden! Hva er på programmet i år? Vi jobber fortsatt med å få på plass et spennende program. Så snart dette er klart, blir det lagt ut på nettsidene våre. Så følg med! Programmet blir Vi har det alle travelt, hvordan skal medlemmer finne tid til å engasjere seg i en hektisk hverdag? Nei, det var det, da! Jeg får ofte spørsmål om hvordan jeg finner tid til alle aktivitetene jeg har i HEF. Jeg studerte ved siden av full jobb i fem år, og det var da jeg oppdaget hvor mye tid man egentlig har! Det viktigste er å fin - ne noe man er engasjert i. Forbun dets ansvarsområder og aktiviteter favner så mange områder at det er plass til alle mennesker. Både de som har mulighet til å forplikte seg på litt mer varig basis, som å gå inn i et styre på lokallags- eller fylkeslagsnivå. Men også de som kun kan og ønsker å bidra litt nå og da, som f.eks. med et temamøte, en navnefest eller et leserinnlegg. Ingen skal være redd for å ta kontakt med oss fordi de frykter å bli satt i et styre de ikke vil sitte i. Inspirerende oppgaver og ikke minst masse hyggelige mennesker gjør at jeg føler at jeg FÅR energi av å bidra som frivillig i HEF. Se for program og påmelding til frivillighetsseminaret

23 NESTEKJÆRLIGHETSAKSJONEN Innkalling til årsmøte i Oslo fylkeslag 2014 Heading Onsdag 12. mars 2014 kl på Humanismens hus, St. Olavs gate 27 i Oslo Ingress Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker og forslag som er sendt fylkesstyret før 1. januar For mer informasjon, se Tekst og Foto: Einar Bråten Påminnelse om årsmøter i Akershus 2014 Her er informasjon om årsmøter i lagene i Akershus. Frist for innkalling til lokallagenes årsmøter er 14 dager før møtet. Annonsering i medlemsblad eller lokalavis er lovlig som eneste innkalling, mange lag kontakter medlemmene direkte i tillegg. Noen årsmøter er avholdt når dette leses. Denne oversikten er en påminnelse. KONTAKTINFO Oslo fylkeslag Styreleder Mette Løvvig Nordhus Nettsider: Facebook: Human-Etisk Forbund, Oslo Adresse: Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag St. Olavs gate 27, 0166 Oslo Telefon: E-post: Kontortid: Mandag-fredag Faste årsmøtesaker er konstituering inkl. godkjenning av innkalling, årsmelding, regnskap, valg av styre, revisor, valgkomité og delegater til fylkesårsmøtet. Det er også vanlig å presentere budsjett på årsmøtet. Årsmøtet behandler kun saker nevnt i innkallingen. Men det er mulig å ta opp andre saker på et medlemsmøte i tilknytning til årsmøtet! Asker lokallag Torsdag 27. februar kl. 18, Asker kulturhus, møterom i 4. etasje. Deretter kl. 19: Filosofikafe, også i Asker kulturhus, men i Biblioteket. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. Bærum lokallag Tirsdag 25. februar kl , Peppes Pizza (eget rom), Sandvika storsenter Eidsvoll og Hurdal lokallag Torsdag 20. mars kl , Nebbenes nordgående Enebakk lokallag: Onsdag 26. februar kl , Kantinen på Enebakk Produkter, Lillestrømveien 673, Enebakk Nesodden og Frogn lokallag: Torsdag 20. februar kl. 19, Tangenten, Nesoddtangen, møterom Hasle Nittedal og Hakadal lokallag: Tirsdag 25. februar 2014 kl i Ringnessalen, Nil-huset, Kvernstuveien 1, 1482 Nittedal. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. Oppegård lokallag: Mandag 24. februar kl i peisestua, Kolben kulturhus, Kolbotn sentrum. Ullensaker og Nannestad lokallag: Tirsdag 25. februar 2014 kl på Herredshuset, Jessheim Akershus fylkeslag: Fylkesårsmøte lørdag 29. mars kl , Thon Hotel Opera i Oslo. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Akershus. Delegater har stemmerett, og de og lokallag får egen innkalling. Umiddelbart etter årsmøtet håper vi at så mange som mulig vil delta på vårt frivillighets - seminar kl med påfølgende middag. Se forrige side og Du kan støtte vårt arbeid når du tipper eller spiller lotto. Se våre nettsider! Akershus fylkeslag Styreleder Terese Svenke Nettsider: Facebook: Humanister i Akershus Adresse: Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag St. Olavs gate 27, 0166 Oslo Telefon: E-post: Kontortid: Mandag-fredag Lokallag i Akershus Se Asker lokallag er registrert som mottager av grasrotandelen, og du kan støtte dette laget når du tipper eller spiller lotto. Se våre nettsider!

24 P OS T E N NOR G E P. P. T A L T BVennligst meld fra om ny varig adresse - P O R T O B E endring. Ring , eller send en e-post til: Vi trenger frivillige i Oslo! Det er mange som gjør en innsats for å skape all den aktiviteten vi har i Human-Etisk Forbund i Oslo! Kanskje du har lyst til å være med? Her er et utvalg av hva vi trenger hjelp til akkurat nå, les mer på side 18 inne i bladet. Du kan også se nettsidene våre for en oversikt. Temamøtekomitéen, Humanusredaksjonen, Arbeidsgruppen for etikkseminaret, Spillkveldansvarlige og -hjelpere, Undrekveldansvarlig, 17. mai-hjelpere, Arbeids - gruppe for baby-/småbarnssang, Aktivitetsutvalget, Arbeidsgruppe for humanismens dag, Arrangementsgruppe for vintersolvervsstand, Arrangementsgruppe for juletrefest

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Endelig gjenforening for konfirmanter

Endelig gjenforening for konfirmanter MEDLEMSBLAD FOR FYLKESLAGENE I AKERSHUS OG OSLO Endelig gjenforening for konfirmanter Ti ganger så mange barn på navnefest H ø s t e n s spennende temamøter Fullspekket program under Humanistisk uke Vi

Detaljer

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 Nr 2 2014 1 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 2 LEDER Vi må våge å stille spørsmålene! Så kom plutselig våren etter en mild vinter. Jeg

Detaljer

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex Nr 1 2009 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Heading Ingress Tekst og Foto: Om HAMU Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker

Detaljer

OBS! Medlemskontingent vedlagt!

OBS! Medlemskontingent vedlagt! #1 2013 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund OBS! Medlemskontingent vedlagt! MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 1 Januar/Februar 2013 F Nadia Frantsen Fri tanke Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

Motoffensiv etter 22. juli

Motoffensiv etter 22. juli Nr 4 2011 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Tema: Humanistisk konfirmasjon

Tema: Humanistisk konfirmasjon M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 1/2010 Ny leder i Vestfold Humanist på besøk fra Nigeria Livssynsnøytrale seremonilokaler

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008

FRI TANKE. Verdige seremonilokaler for alle. Stolt av å være medlem i HEF. Mest mulig mening for flest mulig. Fri tanke har møtt BAD RELIGION 03-2008 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2008 Stolt av å være medlem i HEF Portrett: Eirin Kristin Sund Side 22 Mest mulig mening for flest mulig Mitt livssyn: Dag O.

Detaljer

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt?

Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve. sammen. i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? #4 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Tema Livssynspolitikk handler om hvordan vi skal greie å leve sammen i det flerkulturelle samfunnet. Kan det tenkes noe mer fundamentalt? Side 40 NORDIC ECOLABEL

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 4 2009 FRI TANKE IHEU med blasfemirapport Side 8 Humkoret jubilerer Side 10 Portrett: Olaug Nilssen Side 26 Antroposofien i Steinerskolen Side 32 Det eneste sikre er

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

I de gode sakers tjeneste

I de gode sakers tjeneste # 04 / 2004 KRL-faget er fortsatt en utfordring for foreldrene. TEMA: Stormfull livssynskamp på 70-tallet. Phillip Pullman har suksess med religionskritisk eventyrserie. s. 6-7 s. 14-19 s. 24-25 s. 20-21

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer