Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00)."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 12:00 Stad: Hemsedal alpin Lodge Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ). Vara møter bare etter nærmare innkalling. Før formannskapet settast blir det eit fellesmøte drøftingsmøte med formannskapet og Hemsedal Turisttrafikklag frå kl til ca. kl på Hemsedal Alpin Lodge. Tema; organisering av Hallingdal reiseliv og Visit Hallingdal. SAKSKART Side Saker til behandling 94/12 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i formannskapet /12 96/12 12/ / Meldingar til formannskapet Enøktiltak - søknad oktober 4 97/12 12/ Hallingdal reiseliv AS - Søknad om tilskot for Hemsedal, Oddvar Grøthe Ordførar 1

2 Saker til behandling 94/12 Godkjenning av protokoll frå møte i formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll frå møte i formannskapet Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i formannskapet vert godkjent. 2

3 95/12 Meldingar til formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Møtereferat frå møte i Arbeidsmiljøutvalet Fellesuttalelse ordførerne i Valdres, Hallingdal og Ringerike; krav til stortingsmeldingen om nasjonal transportplan Dokument i saka: Som over Rådmannen si innstilling: Formannskapet tek meldingane til orientering. 3

4 96/12 Enøktiltak - søknad oktober Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: - Retningsliner godkjent av Hemsedal kommunestyre sak 34/12 - Søknadsskjema Dokument i saka: Ligg i saka under 12/01395 Saksopplysningar: Det er øyremerka kr ,- til enøktiltak for Det er lagt opp til to søknadsrundar kvart år, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Våren 2012 søkte 20 personar/verksemder om stønad til 29 tiltak. Hausten 2012 søkte 29 personar/verksemder om stønad til 39 tiltak. Av desse har 1 person (1 tiltak) fått avslag jamfør retningslinene. Den endelege fordelinga ser slik ut: 29 personar har søkt på 39 tiltak Tiltak: Våren 2012 Hausten 2012 Luft luft varmepumpe 8 9 Utskifting av glas 7 9 Reintbrennande vedomn 3 5 Etterisolering 2 3 Vatn vatn varmepumpe 4 4 Informasjonsarbeid 0 0 Ny ytterdør 2 7 Andre tiltak 0 2 Totalt av tiltaka er gjennomførte og dokumentasjon er levert. Dei kan utbetalast omgåande. 11 av tiltaka blir utbetalt når det føreligg dokumentasjon/kvittering på at tiltaka er gjennomførte. 4

5 Forhold til overordna plan: I tråd med vedtaket i Hemsedal kommunestyre sak 34/12 Miljøkonsekvenser: Tilskotet skal nyttast til sparing av energi. Vi vektlegg tiltak som vil løyse ut energiomlegging og bruk av andre fornybare energikjelder til oppvarming, som alternativ til elektrisk straum. Det er ønskjeleg å redusere avhengigheita av elektrisitet og auke nyttiggjersla av lokale og fornybare energikjelder. Økonomiske konsekvensar: Ramma for tildeling av Enøktilskot for 2012 er kr ,- 27 tiltak hausten 2012 som kan utbetalast kr ,- 11 tiltak hausten 2012 ventar på dokumentasjon kr ,- Totalt hausten 2012 kr ,- Våren 2012 vart det utbetalt kr ,- Totalt for 2012 vil, om alle tiltak blir godkjent utan avkorting, vere kr ,-. Beløp som blir godkjent utover kr ,- vil tære på grunnkapitalen i næringsfondet. Det vises likevel til at i 2009, 2010 og 2011 så låg utbetalingane under ,-. Om utbetalingane skal avkortast dette halvår og la det stå uavkorta fyrste søknadsrunde i 2012, vil det vere viktig å ta stilling til korleis dette skal gjerast vidare med omsyn til skjevfordeling av søkarane. Vurdering: Itråd med formannskapet sine signal til administrasjonen vert søknadene lagt fram for Enøkutvalet utan noko særskilt saksutgreiing. Utvalet gjer endeleg vedtak. Enøkutvalet kan løpande prioritere kva tiltak som vert gjeve tilskot. Sakshandsamar har kontrollert at søknaden ligg innanfor 3 Støttevilkår Enøksøknader, og har laga eit oppsett som viser alle søkjarar og føreslengne beløp. Hemsedal kommune har i følgje 4 rett til å kontrollere om installasjonar er gjennomført i tråd med søknad og vedtekne retningsliner. Etternamn Fornamn Omsøkt tiltak Til utbet. På vent Status Josefsen / Rosseland Lissy Utskifting av glas 7.200,- ok Vatn/vatn Lystad Harald varmepumpe ,- venter på dok. Vatn/vatn Johannessen Alf varmepumpe ,- Kristoffersen Håvard / Elisabeth F. Utskifting av glas 1.100,- ok Kristoffersen Håvard / Elisabeth F. Utskifting av ytterdør 1.850,- ok Haugo Signe Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok Wøllo Magnar (Anna) Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok 5

6 Wachek Johansen Irene Carl Reintbrennande vedomn 2.000,- Vatn/vatn varmepumpe ,- Berntsson Jonas Etterisolering tak 2.350,- Berntsson Jonas Bytte 2 ytterdører 2.350,- ok Løken Margit Utskifting av glas ,- ok Thorset Arild Fyringsanlegg flis/ved ,- Engene Inger Marie Utskifting av glas ,- ok Utskifting av 2 Engene Inger Marie ytterdører 5.050,- ok Grøthe Ole Petter Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok ok. ( Utbet ,-) Engene Ragnhild Vatn/vatn varmepumpe ,- Helland Stein Helge Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok Helland Stein Helge Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok Reintbrennande Huso Marit & Kjell vedomn 3.750,- Rygg Stian Luft/luft varmepumpe Utbetalt Rusto Ola Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok Rusto Ola Luft/luft varmepumpe 4.630,- ok Mythe Odd Utskifting av glas 1.500,- ok Fekene Ove Reintbrennande vedomn 2.480,- ok Fekene Ove Utskifting av glas ,- ok Fekene Ove Bytte ytterdør 2.330,- ok Ødegård Arne Varmepipe 4.000,- som reintbrennande vedomn Putner Tobias Utskifting av glas ,- venter på dok. Putner Tobias Etterisolering gml. hus ,- venter på dok. Putner Tobias Utskifting av ytterdør 6.120,- venter på dok. Bekkevold Odd Luft/luft varmepumpe 5.000,- ok Venås Håvard Bytte ytterdør 2.320,- ok Eskilt Ingrid Sandbu Utskifting av glas 5.000,- venter på dok. Ness Anne Karine Bytte 3 ytterdører ,- ok Herland Gry / Niklas Reintbrennande vedomn 4.000,- ok Herland Gry / Niklas Utskifting av glas ,- ok. eks. arbeid Herland Gry / Niklas Etterisolering gml. hus ,- ok. eks. arbeid Reintbrennande Halbjørhus Eilev vedomn 4.250, , ,- 6

7 Konklusjon: Enøksøknadane ligg ikkje innafor ramma på kr ,-. Løyver formannskapet full pott vil ein tære på «næringsfondet». Rådmannen si innstilling: Enøksøknadane ligg utanfor ramma på kr ,-. Det vert likevel tilrådd full utbetaling, utan avkorting. Det blir omgåande utbetalt for 27 gjennomførte tiltak: kr ,- 11 tiltak på vent blir utbetalt når dokumentasjon blir levert kr ,- Totalt hausten 2012 kr ,- Enøksøknader - Klare for utbetaling - ESA 12/01395 J.nr Etternamn Fornamn Omsøkt tiltak Kontonr Kan utbet. 1 Josefsen/Rosseland Lissy Utskifting av glas ,- 4 Johannessen Alf Vatn/vatn varmepumpe ,- 5 Kristoffersen Håvard / Elisabeth F. Utskifting av glas ,- Kristoffersen Håvard / Elisabeth F. Utskifting av ytterdør ,- 6 Haugo Signe Luft/luft varmepumpe ,- 7 Wøllo Magnar (Anna) Luft/luft varmepumpe ,- 10 Berntsson Jonas Etterisolering tak ,- Berntsson Jonas Bytte 2 ytterdører ,- 11 Løken Margit Utskifting av glas ,- 14 Engene Inger Marie Utskifting av glas ,- Engene Inger Marie Utskifting av 2 ytterdører ,- 15 Grøthe Ole Petter Luft/luft varmepumpe ,- 17 Helland Stein Helge Luft/luft varmepumpe ,- Helland Stein Helge Luft/luft varmepumpe ,- 20 Rusto Ola Luft/luft varmepumpe ,- 21 Rusto Ola Luft/luft varmepumpe ,- 22 Mythe Odd Utskifting av glas ,- 23 Fekene Ove Reintbrennande vedomn ,- Fekene Ove Utskifting av glas ,- Fekene Ove Bytte ytterdør ,- 24 Ødegård Arne Varmepipe ,- 26 Bekkevold Odd Luft/luft varmepumpe ,- 27 Venås Håvard Bytte ytterdør ,- 29 Ness Anne Karine Bytte 3 ytterdører ,- 30 Herland Gry / Niklas Reintbrennande vedomn ,- Herland Gry / Niklas Utskifting av glas ,- Herland Gry / Niklas Etterisolering gml. hus ,- Totalt ,- 7

8 Enøksøknader - Venter på dokumentasjon - ESA 12/01395 Etternamn Fornamn Omsøkt tiltak Kvar er det utført Utført Kostnad På vent Status Lystad Harald Vatn/vatn varmepumpe Stupulvegen 12 sept ca , ,- venter på dok. Wachek Irene Reintbrennande vedomn Seljevegen 19 okt ca , ,- ikkje utført Johansen Carl Vatn/vatn varmepumpe Fløgovegen 13 ca , ,- ikkje utført Thorset Arild Fyringsanlegg flis/ved Thorsetsida , ,- ikkje utført Engene Ragnhild Vatn/vatn varmepumpe Ulsåk okt ca , ,- ikkje utført Huso Marit & Kjell Reintbrennande vedomn Lio okt ca , ,- venter på dok. Putner Tobias Utskifting av glas Skadvinvegen 18 juli-sept , ,- venter på dok. Putner Tobias Etterisolering gml. hus Skadvinvegen 18 juli-sept , ,- venter på dok. Putner Tobias Utskifting av ytterdør Skadvinvegen 18 juli-sept , ,- venter på dok. Eskilt Ingrid S. Utskifting av glas Granvegen 9 a juni/juli 2012 ca , ,- venter på dok. Halbjørhus Eilev Reintbrennande vedomn Bekkestad, Eikre des ca , ,- ikkje utført Totalt ,- Enøksøknader - Avslag - ESA 12/01395 J.nr Etternamn Fornamn Omsøkt tiltak Kvar er det utført Status 19 Rygg Stian Luft/luft varmepumpe Seljevegen 4 Utbetalt Tilskotet skal utbetalast frå næringsfondet (miljøprosjekter) Løyvde tilskot blir dregne attende om ikkje tiltaket er gjennomført innan utgangen av året Vedtak om avslag på søknad vert sett på som enkeltvedtak etter 2 i forvaltningslova. Etter 28 i forvaltningslova 2. ledd kan enkeltvedtak gjort av forvaltningsorgan oppretta i medhald av kommuneloven, klagast inn for kommunestyret. 8

9 97/12 Hallingdal reiseliv AS - Søknad om tilskot for 2013 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Anne Karine Ness Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Formannskapet Vedlegg: Regionalt reiselivssamarbeid. Søknad frå Hallingdal Reiseliv AS Dokument i saka: Som over Saksopplysningar: Hemsedal kommune har motteke søknad frå Hallingdal Reiseliv AS om tilskot til marknadsbidrag for Beløpet for 2013 har auka med kr , grunna ny metode for utrekning. Gjennom ein rekke år har kommunen vært med i det regionale reiselivssamarbeidet med økonomisk støtte til marknadsføring og kampanjar gjennom Hallingdal Reiseliv AS (HR). Som kjent er det ein større restrukturering av reiselivsorganiseringa i Hallingdal og nasjonalt på gang. Behovet for ein effektivisering og rasjonalisering har blitt ennå meir aktuelt ved offentliggjering av Nærings- og Handelsdepartementet sin nye nasjonale strategi for reiselivet «Destinasjon Norge». Det er nyleg satt ned eit «strukturutval» kor Tony Kjøl (ordfører Hol) er Buskerud sin representant. Målet er å danne 6 landsdelselskap i løpet av 2-5 år, kor Hemsedal vil komme inn under «Fjell Norge». Det skal settast ned eit arbeidsutval som skal jobbe fram etableringa av det landsdekkande «Fjell Norge». Prosessen i Hallingdal blir påverka av det nasjonale arbeidet kring landsdelsselskap. Til tross for noe uvisse om korleis den framtidige organiseringa blir, opplever Hallingdal Reiseliv det operative marknadsarbeidet meir positivt enn på mange år. Det er no større fleksibilitet for destinasjonane til og velje i kor stor grad dei vil delta på dei ulike kampanjane. For kommande sommar har marknadsutvalet valt å ha ein noko større del av marknadsføringa enn tidlegare retta mot norske gjestar. I tillegg blir det laga fellesstand på Reiselivsmessa (Oslo) i januar Det er gledelig at det regionale marknadssamarbeidet klarte å utløyse 55 % av dei ekstraordinære midlane frå Buskerud fylkeskommune til sommarmarknadsføring. Hallingdal har hatt ein negativ utvikling på kommersielle gjestedøgn dei siste 10 år. Dette har ein mål om å snu til vekst for Hallingdal. Hallingdal Reiseliv meiner veksten er meir realistisk med større regional satsing og salsfremmande og sals utløysande kampanjar enn regional 9

10 profilering aleine. I søknaden frå Hallingdal Reiseliv frå den 8. november står det føljande (utdrag): «Intensjonsavtale vedtatt av aksjonærene På selskapets Generalforsamling 22 juni 2012, vedtok aksjonærene en intensjonsavtale knyttet til videre arbeide med struktureringen av Hallingdal Reiseliv til et revitalisert «Visit Hallingdal» fram mot årsskiftet 2012/2013. En aksjonær reserverte seg mot å signere avtalen, men har senere sluttet seg til avtalen med noen tilleggs presiseringer. Arbeidsoppgavene i intensjonsavtalen er blant annet å se på nye fordelingsnøkler til finansiering. Herunder også innsatsfaktoren fra kommunene. I diskusjoner knyttet til intensjonsavtalen er det fra selskapets side tatt opp behovet for en mellom-finansiering fram til endelig modell er fastlagt. Intensjonsavtalen la opp til at prosessen skulle ha et arbeidsutvalg med en representant i hver kommune. Arbeidsutvalet I samarbeid mellom kommune og lokalt reiselivslag, valgte man en felles representant til arbeidsutvalet hvis mandat er å arbeide med innholdet i intensjonsavtalen. Arbeidsutvalget består av: Lars Riise, Gol, Bengt-Olle Persson, Nes, Anneli Rosberg Vøllo, Hemsedal, Pål Medhus, Hol, Kari Grete Kleivstøl, Ål og Tor Egil Buøen, Flå. Ragnhild Kvernberg, Hallingdal Reiseliv, deltar og leder arbeidet. Arbeidsutvalget sin vurdering av kommunale fordelingsnøkler Arbeidsutvalget har diskutert ulike kommunale fordelingsnøkler, og kommenterte som nedenfor: Dagens modell fordelingsmodellen er moden for justering. Antas å ha vart fra Er antagelig en kombinasjon av «70-30», samt reiselivets betydning i den enkelte kommune. Folketall ikke riktig beregningsgrunnlag, den gjenspeiler overhodet ikke reiselivets omfang i hver kommune. SSB gjestedøgnsstatistikk feil beregningsgrunnlag, den fanger ikke overrisling fra private hytter som er en stor og vesentlig reiselivsnæring for alle kommunene. «70-30» kommunene i Hallingdal har i regionale samarbeidsprosjekt en fordelingsnøkkel som ofte er benyttet: «70-30», den vil ikke fungere for dette samarbeidet. 70 % fordeles likt på hver av de 6 kommunene, og 30 % etter folketall. Modellen tar ikke inn i seg reiselivets betydning i den enkelte kommune. TØI ringvirkningsanalyse Analysen ble presentert 2012 og har grunnlag i 2010-tall. Arbeidsgruppa finner ikke noen annen riktigere fordelingsnøkkel. Den fanger opp det totale bildet av reiselivets mangfold og omfang i regionen. Selv om det antas å være enkelte feilkilder også i denne, ser allikevel ikke arbeidsgruppa at det finnes bedre faktagrunnlag. Arbeidsgruppas anbefaling er å legge TØI ringvirkningsanalyse til grunn. I denne presenteres den totale reiselivsrelaterte omsetningen pr kommune, og inkluderer private hytter og handel, og er beste grunnlag for å beregne fordelingsnøkler. 10

11 Styret i Hallingdal Reiseliv as - drøfting kommunale engasjement Styret i Hallingdal Reiseliv har diskutert situasjonen rundt kommunale bidrag 2013 knyttet opp mot intensjonsavtalen som sier at arbeidet om nye fordelingsnøkler skal være ferdig ved nyttår 2012/2013. Styret kom fram til at vi av hensyn til forutsigbarhet til driften av selskapet for 2013 må søke kommunene om bidrag for 2013 nå. Det har kommet til dels sterke utsagn fra enkelte kommuner om dagens fordelingsnøkkel som oppfattes urimelig. Det har skjedd endringer innenfor hver kommune, noen har hatt større nedgang i reiselivet, både i antall bedrifter og sysselsetting, mens andre har hatt vekst de siste 10 årene. På bakgrunn av den nye kunnskapen om reiselivets betydning i hver kommune, fant styret å støtte Arbeidsutvalget sin anbefaling ved å søke kommunene for 2013 med grunnlag i en fordelingsnøkkel i henhold til TØI sin ringvirkningsanalyse. Endelig fordelingsnøkkel for påfølgende år vil bli tatt opp i aksjonærmøte og ekstraordinær generalforsamling. Beregningsgrunnlag for søknad 2013 : I Hallingdal har reiselivet like stor betydning som enhver industriell hjørnestensbedrift i andre lokalsamfunn. I dette bildet er hytteturismen (private hytter) inkludert. Mulighetenes møte med reiselivsbedriftene I disse dager gjennomføres møter med reiselivsbedriftene. I alt skal det avholdes 5 bransje vise møter der det inviteres bedrifter fra alle kommunene til hvert bransjemøte. Erfaringen fra de første møtene er interessante og positive; gjennomgående ønske å fase inn merkenavnet Hallingdal betydelig mer enn nå vi må samarbeide mer hele året vi går i riktig retning bedriftene ønsker å kjøpe seg inn i kampanjer som de ser er interessante for sin bedrift eller destinasjon nettverksbygging mellom bedrifter på tvers av kommunegrensene vil oppstå ønske om at Hallingdal Reiseliv skal koordinere kompetanseprogram/kurs innen ulike tema. 11

12 2 hovedgrunner for sterkere regional samarbeid og forankring Strategisk: Flere gjester Bedre lønnsomhet for bedrifter Kostnads - og oppgaveeffektivisering skal utøse flere markedsmidler Taktisk Samspill og organisering for å utløse mer offentlige midler Bedre grunnlag for matching av markedsmidlene Tilpasning til nye nasjonale rammer Nasjonal reiselivsstrategi Søknad Aksjonærene er innforstått med at Hallingdal Reiseliv AS sine markedsaktiviteter fortsetter for Det er en god stemning i samarbeidet, og det er viktig at dette gis anledning til videre utvikling. Operative endringer i selskapet kan først skje i løpet av 2013, og styret har av den grunn valgt å budsjettere og søke slik at vi i samlet sum fra kommunene opprettholder nivået som de siste 3 årene. Aksjonærene og styret ber derfor om forståelse for at de kommuner i Hallingdal som ikke vedtok en ny 4-års avtale i 2010, innstiller positivt på vår søknad for Med bakgrunn og argumentasjon i denne søknaden, søkes med dette om bevilgning, stor: Hemsedal kommune kr: ,- til å opprettholde markedsaktiviteter, prosjekt og drift i 2013.» (sitat slutt) Forhold til overordna plan: Søknaden er i tråd med reiselivsplan og reglar for bruk av næringsfondet. Miljøkonsekvensar: Ikkje relevant Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje relevant Økonomiske konsekvensar: Det ligg ikkje inne midlar i næringsfondet til auka tilskot for 2013, ein må eventuelt omprioritere midlar. I vedtatt budsjett for 2013, jamfør økonomiplan ligg det inne kr ,- Vurdering: Hallingdal Reiseliv (HR) er ein viktig regional marknadsaktør for reiselivet. Kjerneproduktet har vore internasjonal marknadsføring av destinasjonen Hallingdal med vekt på sommar. Selskapet har utvikla seg til å bli ein aktør som initierer-/ gjennomfører aktivitetar innan produktutvikling for reiselivet i Hallingdal. Om ein lyttar til Hemsedal Turisttrafikklag (også medeigar av HR), som er kommunen sitt kompetanseorgan i reiselivsspørsmål blir det mellom anna peika på at HR spesielt er viktig som eit regionalt og samlande uttaleorgan for reiselivet (lobby). Verdien av å jobbe med marknadsføring av sommarprodukt og utvikling av desse mot den internasjonale marknaden er viktig, men her gjer HTTL ein stor jobb allereie. Annan produkt- og aktivitetsutvikling må kvar kommune/ lokalt turistkontor sjølv ta hand om, eventuelt i samarbeid regionalt/ meir prosjektretta (altså utanfor HR sitt driftsbudsjett). Det vert vist til at det skjer mykje innan reiselivet i høve til marknadsføring og samarbeid. 12

13 Generalforsamlinga i HR satt av 1 år, frå mai 2011 til å jobbe med ein prosess med organisasjonsutvikling internt. Det har vore jobba med «posisjonering» og strukturen for ein ny og slagkraftig reiselivsorganisasjon, men her er arbeidet framleis ikkje ferdig. Det er av denne grunn naturleg at kommunen løyver eit tilskott for 2013 på same nivå som for I søknaden om stønad for 2012 (behandla i februar2012) vart føljande presisert: «Det er samstundes viktig å signalisere at HR ikkje kan vente nokon auke i bidraga frå Hemsedal kommune som eigar i åra som kjem dette er ei naturleg konsekvens av den økonomiske handlefridom kommunen har. I vedtaket bør det gjevast signal om at det ikkje vert handsama fleire søknader frå Hallingdal Reiseliv før ei avklaring om framtidig samarbeid er klart. I dette ligg ein forventning om at Hallingdal Reiseliv gjennomfører den evalueringsprosessen som tidlegare er varsla, og at kommunen behandlar «resultatet» når denne ligg føre». Aksjonærane er innforstått med at HR sine marknadsaktivitetar vert vidareført for 2013, etter dei føringar som har vore dei seinare åra. Rådmannen si innstilling: Hemsedal kommune løyver kr ,- i driftsstønad til Hallingdal Reiseliv AS for år Vidare finansiering av «nytt selskap»/ Hallingdal Reiseliv vert avklart i samband med ny forretningsplan. 13

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 17.12.2012 kl. 12:00 13.30 Stad: Hemsedal alpin Lodge Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller Tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller Tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.05.2012 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller Tenestetorget (31408800). Vara

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale

Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Til Hemsedal Turisttrafikklag Hemsedal Kommune Gol, 17 06 2013 Oppklaring reiselivsstruktur i Hallingdal ifbm søknad partnerskapsavtale Innledning I løpet av de siste årene har det pågått en prosess for

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden Sogn regionråd Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.06.2013 kl. 18:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 17.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105

Detaljer

Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3

Saker til behandling. 44/13 12/04999-6 Søknad om næringstilskudd - stølsbua Åkerstølen 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 03.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat 32092107 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 17.12.2013 kl. 17:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00321 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 08.30. NB. Merk tidspuntet. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer