Utstyr til akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur Foto: Sverre S. Larsen

2 Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning og Sunndal Elektro på å etablere utstyrsleverandøren Aqua Produkter AS. Bakgrunnen var at Akvaforsk uttrykte behov for en lokal leverandør av teknisk utstyr. Produktspekteret har blitt kraftig utvidet siden den gang. Noen produkter er utviklet hos oss, andre er vi forhandler av. Driften av Aqua Produkter de første åra baserte seg på en stab som varierte mellom 1 3 personer. Omsetningen var på 3 4 mill. kroner før Storvik kjøpte hele selskapet i Aqua Produkter ble da innlemmet i Storvik som en egen avdeling, men i 2008 skilt ut igjen som eget aksjeselskap. Eierne er de samme, men det hele er nå strukturert som et konsern med datterselskaper. Navnet på det nye selskapet ble da Storvik Aqua AS. Etableringen av datterselskapene Storvik S.A. i Chile (2000) og Storvik Ltd, UK (2007) ga oss bedre markedsadgang for våre produkter i de respektive land. Disse to selskapene drives som selvstendige enheter, men med nært forhold til Storvik Aqua, og blant annet felles produktutvalg. I nært samarbeid med Akvaforsk ble skiveautomaten utviklet som det første produktet fra Aqua Produkter. Og denne skiveautomaten ble raskt en slager, levert i store antall i over 30 land. Grunnlaget for videre satsing innen utstyrslevering til akvakulturnæringen var lagt. Det dreide seg stort sett om utstyr til landbasert oppdrett (settefisk) den første tida. Men produkter som biomassemåler og appetittstyrt fôringssystem sørget for at Storvik ble en anerkjent leverandør også til sjøbasert oppdrett (matfisk-anlegg). Storvik Aqua har vært med på både oppog nedturer innen bransjen, og er en av få utstyrsleverandører til havbruksnæringen med 25 års erfaring. For framtida ser Storvik Aqua fortsatt på lakseoppdrett som interessant, men også andre arter og former for oppdrett blir i Storvik Aqua vurdert som svært interessante forretningsområder. Vi er nå leverandør av resirkuleringsanlegg og komplette løsninger for landbasert oppdrett et markedssegment vi skal være en del av. Storvik Aqua AS, hovedkontoret på Sunndalsøra. Storvik UK Ltd, Skottland. Storvik SA, Chile.

3 AF - Appetittstyrt Fôringssystem Appetittstyrt Fôringssystem (AF) med neddykket utfôringspunkt. Velg blant mange modeller, siloer fra liter. Storvik Appetittstyrt Fôringssystem (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Fordeler med Storvik AF: Integrert fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellet Logging av data Enkel i bruk Robust design, lettvint rengjøring og vedlikehold

4 Storvik 100-tonner Fôrflåte med to siloer, samlet lastekapasitet ca 100 tonn. Teknisk rom oppe og maskinrom i underetasjen. Utrustes med komplett fôringsanlegg etter ønske, aggregat og to dieseltanker. Fjernstyrt lukeåpner (HatchMan) med nivåvakt kan leveres. Kontor m/ toalett kan installeres oppe mellom siloene. Sertifisering ihht. lokalitetsklasse Ee. Tekniske data: Egenvekt ca 10 tonn, inkl strømaggregat 12 x 7 m, høyde ca 5,73 m kraftig konstruksjon i aluminium, bunnsmurt (primer/bunnstoff) Fendere på motsatt side av fordelingsventi 8 pullerter på dekk, (hjørnepullerter er dimensjonert for løft av flåte) To siloer med separate fylleluker. Kontrollrom mellom siloer, for plassering av kontroller/styring. Belysning og elektrisk opplegg, strømskap ferdig installert Talje for heising/låring av aggregat fra kjeller (golvluke åpner for heissjakt) Ca liter dieseltank i kjeller. Støydempede luftekanaler for innsug og eksos i forb. med strømgenerator Nødvendige trappetrinn/rekkverk Lanterner Lensepumper Jon Eirik Berntsen demonstrerer el-tavle i bygg nr. 1 for Graham Smith i Scottish Sea Farms Ltd.

5 BM Storvik Biomassemåler Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomassen i merdene. Systemet omfatter måleramme, håndholdt avlesningsterminal, programvare for PC, som også er tilrettelagt for ekstern programvare. Funksjon og virkemåte Målerammen settes ut i merden, og måling startes. Med den nye typen kommunikasjonsboks er det nå hele 3 tilkoblingsmuligheter. Man kan som tidligere bruke TDS håndterminalen til å betjene rammen. 1. Standard tilkobling med kabel 2. Trådløs tilkobling med Bluetooth på merdkanten (TDS-Recon) Ny mulighet: Betjene/kontrollere alle rammene under måling direkte fra kontoret: 3. Trådløs tilkobling med GSM direkte fra/til ramme/kontor-pc med ny Storvik Controller programvare. Nyhet: Vår nye PC software er oversiktlig og enda enklere å bruke. Man kan som før hente inn målinger fra TDS håndterminalen men det er også mulighet for direkte styring (start stopp) avlesning av alle rammene på anlegget * fra kontoret. (GSM) Gode og meget oversiktlige rapporter med tall og grafisk visning vektklassefordeling utvikling snittvekt oversikt pr time sammenligne flere veiinger etc. Tilgjengelige eksportformater: PDF Excel (med komplett regneark) NS9403 XML Bitmap exp fil. Meget enkelt å dele av data med salgskontor importere til Fishtalk FarmControl etc. Det er også direkte avlesning av kommunikasjonsboksen for hver ramme: Sette alarm/via tekstmelding til bruker/direkte avlesing av 12v spenningsnivå etc. Det benyttes Microsoft SQL database for større fleksibilitet. Man kan da også dele data direkte med andre applikasjoner.

6 Virkemåte (forenklet) Rammen benytter seg av infrarøde lyssensorer. Kvalitet på hvert 3D bilde vurderes fortløpende og automatisk kun gode bilder blir godkjent. Innebygd computer gjør at hver måleramme jobber selvstendig i sjøen. Det trengs derfor kun 1stk. TDS-håndterminal for å styre alle rammene på anlegget Behov for økt veiekapasitet løses ved å anskaffe ekstra måleramme (kun måleramme med batterikasse). Dette er rimeligere enn å kjøpe ett komplett system med terminal og software for hver gang kapasiteten skal utvides. Alt du trenger å gjøre er: Start måling - Stopp måling - Analyser data Automatisk biomasseberegning Angir vektfordeling i vektklasser i % og snittvekt totalt Har doble sett scannere, måler fisken tredimensjonalt Innebygd datamaskin i ramma, trenger ikke dataenhet på merdkanten Bluetooth eller kabel mellom måleramme og håndterminal Korrekte målinger, ved riktig bruk ned mot +/- 2% avvik Ikke dagslysavhengig, måler like godt om natten og kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for presentasjon av måledata og rapportering

7 Poro fôringsautomater Robust konstruksjon i aluminium eller plast til 6000 liter. Utfôringsmekanisme, to ulike teknologier: MiniWind som blåser ut fôret, og Exacty , som kaster ut fôret. MiniWind: Kapasitet: 300 g/s (=1080 kg/time). Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av fôrstørrelse. Exacty er utstyrt med en sprederenhet der et utkasterblad sprer foret, og kan ta fôrstørrelser fra 2 13 mm. Utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Kapasitet ca 200 g/s. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic IR er den mest avanserte. Ved hjelp av en bærbar håndterminal programmeres utfôringsregime, som senere overføres trådløst til styresentralen (på automaten). En har mulighet for å fôre etter følgende parametre: appetitt, akkumulert fôrmengde etter antall fisk, snittvekt, total biomasse, vekstfaktor og fôrfaktor. Måltidsfôring er også mulig. Parametrene kan også programmeres/endres ved hjelp av Porom PC-software, og overføres til håndterminalen via IR. Poromatic er en enklere versjon av Poromatic IR. Styres enkelt fra tastaturet på framsiden av styreboksen. Det kan programmeres inn to startog stopptider pr. døgn, hvis ønskelig. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 220 V driftspenning God spredning av fôret Brukervennlige styringer

8 Miljø- Loggestasjon Hammerschm. 07 Mai 2004 Messbetrieb ph [ TP] : 22 LOC V1.00 ERR I 14.4 C 682 µs /c m 14.4 C 8.92 m g /l 14.4 C [ nlf ] [ T r 2 5 ] O2 Zum nächsten Messwert Måling og logging av miljøparametre i matfiskanlegg, slakteanlegg (ventemerd) eller andre miljø. Gir deg informasjon om miljøet fisken lever i; er for eksempel tettheten for høy, eller er nota grodd? Utsyret kan kombineres med tilsettingsutstyr for regulering av oksygenmetning i sjø. Oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm, vind, ph, redox Optiske kalibreringsfri oksygensensorer av tysk fabrikat Web- basert eller lokal pc- løsning, evt begge deler. Back-up av data på web hver natt Tilgjengelig informasjon på web for alle med brukernavn og passord Skreddersydde løsninger Måledata brukes til: Dokumentasjon/historikk, fôring/fôringsregime, produksjonsplanlegging/ håndtering Logg kan også brukes ved lokalitetsvurdering Working together For a better tomorrow!

9 Regulering av oksygenmetning i sjø Storvik Aqua tilbyr utstyr for automatisk regulering av oksygennivå i sjø (matfisk-/slakteanlegg). Kombinerer utstyr fra flere grupper: Sensorer, massflow, NetOx Storvik OxyDos kontrollerer oksygentilsetting i sjø/merder. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten. Systemet består av høykvalitets proporsjonalventiler i kombinasjon med avansert ventilstyringsteknologi samt tilhørende utstyr som rørdeler, fittings, skap, strømforsyning osv. Ventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygen-overvåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx ) levert av Storvik Aqua AS, eller system fra andre leverandører. Alle data på f. eks oksygennivå og tilført oksygenmengde kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngår stress, får bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

10 Tilsetting av oksygen i sjø NetOx Diffusor med stor kapasitet. For tilsetting av oksygen i oppdrettsmerd, slaktemerd (ventemerd), eller andre miljø. NetoX diffusor uunnværlig ved håndtering av fisk! Nok oksygen tilgjengelig for fisken er viktig ved håndtering: Avlusning, sortering, levering, notskift, notvasking, osv. - Ved håndtering øker fiskens stressnivå og oksygenforbruk - Framkalling av latente sjukdommer kan forekomme ved at fisken stresses i miljø med for lavt oksygennivå NetOx for tilsetting av oksygen i sjø: Patenterte diffusorslanger koples sammen til system på 9x9, 12x12 eller 15x15 m for tilsetting av oksygen i merd. Kan også lages etter andre mål. NetOx er ideell ved avlusing, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk. Unngå å avbryte avlusingsprosessen på grunn av lavt oksygennivå! Ved høyere tetthet (trenging/tørking av fisken) og bruk av skjørt/presenning, vil det være behov for tilsetting av oksygen, og NetOx -diffusoren løser dette. NetOx kan også kobles til oksygensensorer og automatisk styring for tilførsel av oksygen. Spør oss om opplæring i bruk av NetOx! NetOx kapasiteter i kg/time: Type Kapasitet NetOx 9/81* 26 NetOx 12/84 27 NetOx 12/ NetOx 15/ NetOx 15/ (+/- 10 % avvik) *) 9x9 m, 81 løpemeter diffusor

11 Tilbehør ved avlusing Multiinstrument for måling av flere parametre: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. To modeller lagerføres: HQ 30d med en målekanal, og HQ 40d med to målekanaler, samt USBforbindelse til PC. Den optiske oksygensensoren med luminiscens-teknikk (LDO) er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Høykvalitets håndholdt måleinstrument produsert i Tyskland Tilgjengelige sensorer: Oksygen, salinitet, ph, redox, temperatur Ingen kalibrering av oksygensensor Rask måling Enkelt og robust Pålitelige måleresultater Innebygd logg med automatisk lagring (500 målinger) Mulighet for personlig oppsett for flere brukere Kan koble til to sensorer samtidig (kun HQ40) Data kan overføres til PC (kun HQ40) Regulator 0 10 bar Tar ned trykket fra flaskebatteri før oksygen skal inn på Rotameter cabinet. NB! Det er viktig at regulatoren har stor nok kapasitet! 1/2 og 3/4 tilkobling for tilførsel (fra f.eks flaskebatteri) AGA R 21 Rotameter cabinet Flowmeter med stor kapasitet. Kobles inn mellom flaskebatteri og diffusor (NetOx ). Sikrer visuell kontroll med flow (av oksygen) i systemet. En inn (tilførsel), to ut. Kapasitet: 60 kg/time x 2 Slangedimensjon inn: Ø 19 mm (3/4 ) eller 13 mm (1/2 ) Slangedimensjon ut: Ø 12 mm (3/8 ) NetOx vaskeadapter Vaskeadapter for vedlikehold av NetOx diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Overskuddstrykk slippes ut via ventil. Leveres med både NetOx hurtigkupling og Heavy Duty rustfri skrukupling (HD).

12 Avlusingspresenning Modell av helpresenning. Presenning og skjørt for avlusing av fisk ved badbehandling. Robust, forsterket modell. Målsydd duk/presenning også til andre formål, f. eks. desinfisering av båt, flåte eller alge/manetstengsel o.l. Spør oss om brukeropplæring, pris og leveringstid! Produktbeskrivelse presenning for avlusing Duk: Polyamid 6.6 (airbag) Upåvirkelig av de fleste kjente kjemikalier og sjøvann. Vekt: ca 310 g/m² Midtforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Kantforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Løftehemper 90 mm: 6 stk, strekker seg 2 m inn på presenningen. merket med 45, 90 og 135 grader. Løftehemper 50 mm: hver 2. meter Helpresenning leveres med ferdig påsatt fargekodet tauverk for hver 3. hempe. Synketau (kvit) for trekking av presenning ved sjøsetting/installasjon. Tau (for lodd) festet i forsterket felt på midten Sammenføyning av stroppene er forsterket med bolt. Omkrets ring Diameter ring Diameter Areal presenning presenning m m m m 2 157/ / m 2

13 Hatchman lukeåpner Fjernstyring av siloluker Systemet er konstruert for at leverandør av fôr til anlegg med fôrflåter skal være selvhjulpne ved fôrlevering. Dette gjøres ved at leverandørbåtene utstyres med radiosender som automatisk åpner de nødvendige luker ombord på flåten. Det er vanligvis ikke nødvendig med noen form for ombygging av eksisterende luker. Hver luke utstyres med aktuatorer for åpning og lukking. Aktuatorene festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm eller dørk. Hver luke utstyres med signallampe som angir åpen luke. Systemet bygges som et 24V anlegg med batteriforsyning. Drift og styring skjer ved bruk av programmerbare logiske moduler. Ingen ny programmering er nødvendig ved en utvidelse. Mulighet for fjernstyring av flåtens strømaggregat. Gir mulighet for belysning over lukeområdet, og/eller opplading av batteriet til lukesystemet. Lukene og strømaggregat kan også betjenes ombord på flåten med innebygde brytere for dette i styreskap. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. All elektrisk kabling mellom luker og styreskap skjer etter «plug and play» -prinsippet. Det vil si at skap og aktuatorer pluss annet utstyr ved lukene leveres med pluggtilkoblinger.

14 AquaPower notvasker Leveres i tre forskjellige størrelser: 3, 5 eller 7 dyseskiver. Kompakt enhet, enkel håndtering. Høytrykkspumpe med kapasitet opp til 210 bar. Diesel- eller bensindrevet. GJØR-DET-SELV: Skift lager på 5 min! Modell Arbeidstrykk Vannmengde 3 disc bar liter/min 5 disc bar liter/min 7 disc bar liter/min AquaPower flatevasker Vaskeapparat for med forlengbart skaft for flater/kar/basseng. Dyseskive med slamavsug som transporterer vaske-slam ut av karet. Tekniske data: Rensekapasitet ved ordinære forhold. Maksimum: 4 m 2 /min Ejektordyse: 1,2 mm Vaskedyser: 0,7 mm Pumpekapasitet: Anbefalt: 25 liter/min 210 bar Minimum: 20 liter/min 200 bar.

15 Storvik Controller Full overvåkning og styring av alle tekniske anlegg i landbasert oppdrett. Med vårt nye PC-baserte system har vi klart å tilfredsstille våre krav om at kvalitet og full kontroll kan utføres til en fornuftig pris og med et grensesnitt for brukeren som tilfredsstiller selv den mest kresne. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg i bedriften fra vannkvalitet i kar til styring av lys og motorer. Hele anlegget på ett skjermbilde, uendelig historikk og trendkurver. Systemet bygges opp med Master PC i kontrollrom og eventuelle flere pc-er ute i anlegget. Ute i anlegget vil det normalt bli brukt panel- PC med touch-skjerm. Desentraliserte I/O-kort for innsamling og styring av data fra/til anlegg. De desentraliserte kortene styrer anlegget i henhold til de verdier som bruker har satt på PC-skjerm. Dette betyr at systemet fungerer og styrer hele anlegget uten at PC på kontrollrom eller andre steder er tilkoblet. Enkel kabling i hele anlegget. Mellom desentraliserte kort og fra kort til PC kommuniseres det over 2-tråds BUS-kabel. All nødvendig programvare for eventuell framtidig utvidelser av anlegg ligger vedlagt på Master PC. Dette betyr at man ikke er avhengig av en ekstern ekspert med egne dyre programmer ved modifiseringer eller utvidelser av anlegg. Full tilgang til system over web er standard. Samme grensesnitt over web som man har på Master PC. Alle alarmer sendes som tekstmeldinger til SMS/e-post. Ved alarmer på kveldstid kan vakthavende se på hjemme-pc for å vurdere tiltak, eventuelt rette opp feilen. Våre systemingeniører prosjekterer og dokumenterer anlegget fra planleggingsstadiet til igangkjøring.

16 Resirkulering Akvakultur System (RAS) Storvik Aqua AS har inngått et samarbeid med AquaBioTech Group for salg og levering av resirkulasjons-systemer. Kunnskapen og teknologien innen resirkulasjon har den siste tiden gått inn i et nytt kapittel og AquaBioTech har vært i forkant av denne utviklingen i flere år. AquaBioTech Group har utviklet svært kostnadseffektive resirkulerings-systemer (RAS) for klekkeri, stamfisk og tilvekstanlegg og disse blir tilpasset den enkelte art. AquaBioTech har unikt design for flere arter. Selskapet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle systemets ytelse og design ved eget demonstrasjons- og FoU-anlegg på Malta. Systemene vi tilbyr bygger på mange års forskning og produktutvikling. Resultatet er blant annet noen av de mest avanserte og kostnadseffektive filtreringsløsninger som er tilgjengelig på markedet i dag. biosikkerhet som en prioritet, og omfatter integrerte overvåkningssystemer for å kunne gi ekstern støtte og råd til brukeren/operatøren. Vårt team kan skreddersy prosjektet til alle krav, og støtte kunden fra start til mål på alle tekniske aspekter, inkludert; Konseptuell planlegging Komplett RAS-system og design av anlegg, herunder konstruksjons-, elektroog VVS-installasjon, inkludert tredjeparts kvalitetskontroll Igangkjøring og opplæring. Resirkuleringsanleggene blir utformet for å gi optimal ytelse i forhold til produksjon, energiforbruk og vannmengde. Komplette systemer er designet med

17 Robot Storviks fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot for settefisk-industrien. Utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren RobmanTM. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring til roboten skjer trådløst. Automatisk etterfyllingsstasjon der robotens siloer automatisk blir etterfylt når den kommer inn på fyllestasjonen, kan også leveres. PLS-styring Windows programvare En fôringsrobot kan fôre opptil 380 kar Roboten kjører på skinner i taket Individuell fôring til hvert kar Opptil fire fôrtyper også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring PC-anywhere muliggjør direkte support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Foring etter fôrtabeller og beregnet tilvekst ligger i PC Solgt fra 1992 Kan også bruke fôrspreder

18 GasX GasX er en tung og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere andre egenskaper som andre diffusorer ikke har. Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - Det er de små gassboblene som oppløses raskest i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/ produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO2 Lav pris i forhold til kapasitet Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m

19 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Denne fôringsautomaten er velkjent innen oppdrettsbransjen. Enkel programmering, enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Ny styring, Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Fra Poro-fabrikken kommer mange modeller av fôringsautomater. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

20 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax: Web: NS-EN ISO 9001 SERTIFISERT FIRMA

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Revisjonsnr. 12-01 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com Merdbasert & Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA group-cage Farming-N-08.11 N-AKVAgroup-24 page catalogue-20140711 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner Trygge og innovative

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Kamera Basic HR Camera, Low Light HR camera, Super HR Camera, SmartEye Camera, SmartEye 360 Twin Camera 3 13.05.14 Oppdatert revisjon EBL IL/BP 2 27.01.14

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Nye modulære operatørpaneler med enkel montering!

Nye modulære operatørpaneler med enkel montering! Instrument nytt Mars 2012 30. årgang Nr. 84 1-2012 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Nye modulære operatørpaneler med enkel montering! Les mer på side 11... ENGELSK Moody Int.

Detaljer

Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger!

Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger! Instrument nytt Mai 2012 30. årgang Nr. 85 2-2012 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger! Les mer på side 4... ENGELSK Moody Int. NORWEGIAN

Detaljer

Nytt Ex kamera. med mange muligheter! Til sirkulasjon. Se side 5! Besøk oss på stand B03-13. Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009

Nytt Ex kamera. med mange muligheter! Til sirkulasjon. Se side 5! Besøk oss på stand B03-13. Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009 Instrument nytt Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009 A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o Nytt Ex kamera med mange muligheter!

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

LPG NYTT. 24t flaske- og autogass. Vil du bli LPG/propan forhandler? En presentasjon av LPG Norge modellen

LPG NYTT. 24t flaske- og autogass. Vil du bli LPG/propan forhandler? En presentasjon av LPG Norge modellen Vi forsyner Norge med gass det grønneste av fossile brennstoff LPG NYTT Vil du bli LPG/propan forhandler? En presentasjon av LPG Norge modellen 24t flaske- og autogass Vil du bli LPG Forhandler? s 2 LPG

Detaljer

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Juni 2007 25. årgang, nr. 70. 2 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Nyhet! Les

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

Megger en vinner innen isolasjonsmåling!

Megger en vinner innen isolasjonsmåling! September 2006 24. årgang, nr. 68. 3 2006 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Megger en vinner innen isolasjonsmåling! Se side 4 Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Moody

Detaljer

Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning?

Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning? Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning? Ta vare på det du har! Da du kjøpte nytt adgangssystem fra TrioVing a.s, fikk du det som var det mest moderne. Siden den gang har det skjedd en rivende generell

Detaljer

Besetningsstyring. Fôring Lam-/kjefôrer og fôrstasjon for geit, Feedtech og fôrtilbehør.

Besetningsstyring. Fôring Lam-/kjefôrer og fôrstasjon for geit, Feedtech og fôrtilbehør. 2 Smart Farming Fra administrasjon av melking til administrasjon av hele gården. 6 Besetningsstyring DeLaval besetningsstyringssystem og ALPRO. 15 Melking Alternative melkeløsninger, effektiv melking,

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

Flytt data ikke mennesker!

Flytt data ikke mennesker! Instrument nytt September 2011 29. årgang Nr. 83 2-2011 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Flytt data ikke mennesker! Trådløs sensorkommunikasjon fra Paradox ENGELSK Moody Int.

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen

Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen produkter og nyheter for næringsmiddelindustrien landteknikkgruppens kundeblad nr 1 2011 Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen Gjennomføring av to store anleggsleveranser,

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen

Rapport. Teknologibehov innen landbasert akvakultur. Smart Water Cluster; Mulighetsstudie. Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen Rapportnummer - Åpen Rapport Teknologibehov innen landbasert akvakultur Smart Water Cluster; Mulighetsstudie Forfattere Stian Aspaas Marianne Brøttem Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Forskningsbasert

Detaljer

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5!

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5! Instrument nytt Juni 2009 27. årgang Nr. 77 2-2009 A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o DLRO10HD nytt lavohmmeter fra Megger Til

Detaljer