Utstyr til akvakultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur Foto: Sverre S. Larsen

2 Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning og Sunndal Elektro på å etablere utstyrsleverandøren Aqua Produkter AS. Bakgrunnen var at Akvaforsk uttrykte behov for en lokal leverandør av teknisk utstyr. Produktspekteret har blitt kraftig utvidet siden den gang. Noen produkter er utviklet hos oss, andre er vi forhandler av. Driften av Aqua Produkter de første åra baserte seg på en stab som varierte mellom 1 3 personer. Omsetningen var på 3 4 mill. kroner før Storvik kjøpte hele selskapet i Aqua Produkter ble da innlemmet i Storvik som en egen avdeling, men i 2008 skilt ut igjen som eget aksjeselskap. Eierne er de samme, men det hele er nå strukturert som et konsern med datterselskaper. Navnet på det nye selskapet ble da Storvik Aqua AS. Etableringen av datterselskapene Storvik S.A. i Chile (2000) og Storvik Ltd, UK (2007) ga oss bedre markedsadgang for våre produkter i de respektive land. Disse to selskapene drives som selvstendige enheter, men med nært forhold til Storvik Aqua, og blant annet felles produktutvalg. I nært samarbeid med Akvaforsk ble skiveautomaten utviklet som det første produktet fra Aqua Produkter. Og denne skiveautomaten ble raskt en slager, levert i store antall i over 30 land. Grunnlaget for videre satsing innen utstyrslevering til akvakulturnæringen var lagt. Det dreide seg stort sett om utstyr til landbasert oppdrett (settefisk) den første tida. Men produkter som biomassemåler og appetittstyrt fôringssystem sørget for at Storvik ble en anerkjent leverandør også til sjøbasert oppdrett (matfisk-anlegg). Storvik Aqua har vært med på både oppog nedturer innen bransjen, og er en av få utstyrsleverandører til havbruksnæringen med 25 års erfaring. For framtida ser Storvik Aqua fortsatt på lakseoppdrett som interessant, men også andre arter og former for oppdrett blir i Storvik Aqua vurdert som svært interessante forretningsområder. Vi er nå leverandør av resirkuleringsanlegg og komplette løsninger for landbasert oppdrett et markedssegment vi skal være en del av. Storvik Aqua AS, hovedkontoret på Sunndalsøra. Storvik UK Ltd, Skottland. Storvik SA, Chile.

3 AF - Appetittstyrt Fôringssystem Appetittstyrt Fôringssystem (AF) med neddykket utfôringspunkt. Velg blant mange modeller, siloer fra liter. Storvik Appetittstyrt Fôringssystem (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Fordeler med Storvik AF: Integrert fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellet Logging av data Enkel i bruk Robust design, lettvint rengjøring og vedlikehold

4 Storvik 100-tonner Fôrflåte med to siloer, samlet lastekapasitet ca 100 tonn. Teknisk rom oppe og maskinrom i underetasjen. Utrustes med komplett fôringsanlegg etter ønske, aggregat og to dieseltanker. Fjernstyrt lukeåpner (HatchMan) med nivåvakt kan leveres. Kontor m/ toalett kan installeres oppe mellom siloene. Sertifisering ihht. lokalitetsklasse Ee. Tekniske data: Egenvekt ca 10 tonn, inkl strømaggregat 12 x 7 m, høyde ca 5,73 m kraftig konstruksjon i aluminium, bunnsmurt (primer/bunnstoff) Fendere på motsatt side av fordelingsventi 8 pullerter på dekk, (hjørnepullerter er dimensjonert for løft av flåte) To siloer med separate fylleluker. Kontrollrom mellom siloer, for plassering av kontroller/styring. Belysning og elektrisk opplegg, strømskap ferdig installert Talje for heising/låring av aggregat fra kjeller (golvluke åpner for heissjakt) Ca liter dieseltank i kjeller. Støydempede luftekanaler for innsug og eksos i forb. med strømgenerator Nødvendige trappetrinn/rekkverk Lanterner Lensepumper Jon Eirik Berntsen demonstrerer el-tavle i bygg nr. 1 for Graham Smith i Scottish Sea Farms Ltd.

5 BM Storvik Biomassemåler Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomassen i merdene. Systemet omfatter måleramme, håndholdt avlesningsterminal, programvare for PC, som også er tilrettelagt for ekstern programvare. Funksjon og virkemåte Målerammen settes ut i merden, og måling startes. Med den nye typen kommunikasjonsboks er det nå hele 3 tilkoblingsmuligheter. Man kan som tidligere bruke TDS håndterminalen til å betjene rammen. 1. Standard tilkobling med kabel 2. Trådløs tilkobling med Bluetooth på merdkanten (TDS-Recon) Ny mulighet: Betjene/kontrollere alle rammene under måling direkte fra kontoret: 3. Trådløs tilkobling med GSM direkte fra/til ramme/kontor-pc med ny Storvik Controller programvare. Nyhet: Vår nye PC software er oversiktlig og enda enklere å bruke. Man kan som før hente inn målinger fra TDS håndterminalen men det er også mulighet for direkte styring (start stopp) avlesning av alle rammene på anlegget * fra kontoret. (GSM) Gode og meget oversiktlige rapporter med tall og grafisk visning vektklassefordeling utvikling snittvekt oversikt pr time sammenligne flere veiinger etc. Tilgjengelige eksportformater: PDF Excel (med komplett regneark) NS9403 XML Bitmap exp fil. Meget enkelt å dele av data med salgskontor importere til Fishtalk FarmControl etc. Det er også direkte avlesning av kommunikasjonsboksen for hver ramme: Sette alarm/via tekstmelding til bruker/direkte avlesing av 12v spenningsnivå etc. Det benyttes Microsoft SQL database for større fleksibilitet. Man kan da også dele data direkte med andre applikasjoner.

6 Virkemåte (forenklet) Rammen benytter seg av infrarøde lyssensorer. Kvalitet på hvert 3D bilde vurderes fortløpende og automatisk kun gode bilder blir godkjent. Innebygd computer gjør at hver måleramme jobber selvstendig i sjøen. Det trengs derfor kun 1stk. TDS-håndterminal for å styre alle rammene på anlegget Behov for økt veiekapasitet løses ved å anskaffe ekstra måleramme (kun måleramme med batterikasse). Dette er rimeligere enn å kjøpe ett komplett system med terminal og software for hver gang kapasiteten skal utvides. Alt du trenger å gjøre er: Start måling - Stopp måling - Analyser data Automatisk biomasseberegning Angir vektfordeling i vektklasser i % og snittvekt totalt Har doble sett scannere, måler fisken tredimensjonalt Innebygd datamaskin i ramma, trenger ikke dataenhet på merdkanten Bluetooth eller kabel mellom måleramme og håndterminal Korrekte målinger, ved riktig bruk ned mot +/- 2% avvik Ikke dagslysavhengig, måler like godt om natten og kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for presentasjon av måledata og rapportering

7 Poro fôringsautomater Robust konstruksjon i aluminium eller plast til 6000 liter. Utfôringsmekanisme, to ulike teknologier: MiniWind som blåser ut fôret, og Exacty , som kaster ut fôret. MiniWind: Kapasitet: 300 g/s (=1080 kg/time). Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av fôrstørrelse. Exacty er utstyrt med en sprederenhet der et utkasterblad sprer foret, og kan ta fôrstørrelser fra 2 13 mm. Utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Kapasitet ca 200 g/s. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic IR er den mest avanserte. Ved hjelp av en bærbar håndterminal programmeres utfôringsregime, som senere overføres trådløst til styresentralen (på automaten). En har mulighet for å fôre etter følgende parametre: appetitt, akkumulert fôrmengde etter antall fisk, snittvekt, total biomasse, vekstfaktor og fôrfaktor. Måltidsfôring er også mulig. Parametrene kan også programmeres/endres ved hjelp av Porom PC-software, og overføres til håndterminalen via IR. Poromatic er en enklere versjon av Poromatic IR. Styres enkelt fra tastaturet på framsiden av styreboksen. Det kan programmeres inn to startog stopptider pr. døgn, hvis ønskelig. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 220 V driftspenning God spredning av fôret Brukervennlige styringer

8 Miljø- Loggestasjon Hammerschm. 07 Mai 2004 Messbetrieb ph [ TP] : 22 LOC V1.00 ERR I 14.4 C 682 µs /c m 14.4 C 8.92 m g /l 14.4 C [ nlf ] [ T r 2 5 ] O2 Zum nächsten Messwert Måling og logging av miljøparametre i matfiskanlegg, slakteanlegg (ventemerd) eller andre miljø. Gir deg informasjon om miljøet fisken lever i; er for eksempel tettheten for høy, eller er nota grodd? Utsyret kan kombineres med tilsettingsutstyr for regulering av oksygenmetning i sjø. Oksygen, temperatur, salinitet, sjøstrøm, vind, ph, redox Optiske kalibreringsfri oksygensensorer av tysk fabrikat Web- basert eller lokal pc- løsning, evt begge deler. Back-up av data på web hver natt Tilgjengelig informasjon på web for alle med brukernavn og passord Skreddersydde løsninger Måledata brukes til: Dokumentasjon/historikk, fôring/fôringsregime, produksjonsplanlegging/ håndtering Logg kan også brukes ved lokalitetsvurdering Working together For a better tomorrow!

9 Regulering av oksygenmetning i sjø Storvik Aqua tilbyr utstyr for automatisk regulering av oksygennivå i sjø (matfisk-/slakteanlegg). Kombinerer utstyr fra flere grupper: Sensorer, massflow, NetOx Storvik OxyDos kontrollerer oksygentilsetting i sjø/merder. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten. Systemet består av høykvalitets proporsjonalventiler i kombinasjon med avansert ventilstyringsteknologi samt tilhørende utstyr som rørdeler, fittings, skap, strømforsyning osv. Ventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygen-overvåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx ) levert av Storvik Aqua AS, eller system fra andre leverandører. Alle data på f. eks oksygennivå og tilført oksygenmengde kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngår stress, får bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

10 Tilsetting av oksygen i sjø NetOx Diffusor med stor kapasitet. For tilsetting av oksygen i oppdrettsmerd, slaktemerd (ventemerd), eller andre miljø. NetoX diffusor uunnværlig ved håndtering av fisk! Nok oksygen tilgjengelig for fisken er viktig ved håndtering: Avlusning, sortering, levering, notskift, notvasking, osv. - Ved håndtering øker fiskens stressnivå og oksygenforbruk - Framkalling av latente sjukdommer kan forekomme ved at fisken stresses i miljø med for lavt oksygennivå NetOx for tilsetting av oksygen i sjø: Patenterte diffusorslanger koples sammen til system på 9x9, 12x12 eller 15x15 m for tilsetting av oksygen i merd. Kan også lages etter andre mål. NetOx er ideell ved avlusing, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk. Unngå å avbryte avlusingsprosessen på grunn av lavt oksygennivå! Ved høyere tetthet (trenging/tørking av fisken) og bruk av skjørt/presenning, vil det være behov for tilsetting av oksygen, og NetOx -diffusoren løser dette. NetOx kan også kobles til oksygensensorer og automatisk styring for tilførsel av oksygen. Spør oss om opplæring i bruk av NetOx! NetOx kapasiteter i kg/time: Type Kapasitet NetOx 9/81* 26 NetOx 12/84 27 NetOx 12/ NetOx 15/ NetOx 15/ (+/- 10 % avvik) *) 9x9 m, 81 løpemeter diffusor

11 Tilbehør ved avlusing Multiinstrument for måling av flere parametre: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. To modeller lagerføres: HQ 30d med en målekanal, og HQ 40d med to målekanaler, samt USBforbindelse til PC. Den optiske oksygensensoren med luminiscens-teknikk (LDO) er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Høykvalitets håndholdt måleinstrument produsert i Tyskland Tilgjengelige sensorer: Oksygen, salinitet, ph, redox, temperatur Ingen kalibrering av oksygensensor Rask måling Enkelt og robust Pålitelige måleresultater Innebygd logg med automatisk lagring (500 målinger) Mulighet for personlig oppsett for flere brukere Kan koble til to sensorer samtidig (kun HQ40) Data kan overføres til PC (kun HQ40) Regulator 0 10 bar Tar ned trykket fra flaskebatteri før oksygen skal inn på Rotameter cabinet. NB! Det er viktig at regulatoren har stor nok kapasitet! 1/2 og 3/4 tilkobling for tilførsel (fra f.eks flaskebatteri) AGA R 21 Rotameter cabinet Flowmeter med stor kapasitet. Kobles inn mellom flaskebatteri og diffusor (NetOx ). Sikrer visuell kontroll med flow (av oksygen) i systemet. En inn (tilførsel), to ut. Kapasitet: 60 kg/time x 2 Slangedimensjon inn: Ø 19 mm (3/4 ) eller 13 mm (1/2 ) Slangedimensjon ut: Ø 12 mm (3/8 ) NetOx vaskeadapter Vaskeadapter for vedlikehold av NetOx diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Overskuddstrykk slippes ut via ventil. Leveres med både NetOx hurtigkupling og Heavy Duty rustfri skrukupling (HD).

12 Avlusingspresenning Modell av helpresenning. Presenning og skjørt for avlusing av fisk ved badbehandling. Robust, forsterket modell. Målsydd duk/presenning også til andre formål, f. eks. desinfisering av båt, flåte eller alge/manetstengsel o.l. Spør oss om brukeropplæring, pris og leveringstid! Produktbeskrivelse presenning for avlusing Duk: Polyamid 6.6 (airbag) Upåvirkelig av de fleste kjente kjemikalier og sjøvann. Vekt: ca 310 g/m² Midtforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Kantforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Løftehemper 90 mm: 6 stk, strekker seg 2 m inn på presenningen. merket med 45, 90 og 135 grader. Løftehemper 50 mm: hver 2. meter Helpresenning leveres med ferdig påsatt fargekodet tauverk for hver 3. hempe. Synketau (kvit) for trekking av presenning ved sjøsetting/installasjon. Tau (for lodd) festet i forsterket felt på midten Sammenføyning av stroppene er forsterket med bolt. Omkrets ring Diameter ring Diameter Areal presenning presenning m m m m 2 157/ / m 2

13 Hatchman lukeåpner Fjernstyring av siloluker Systemet er konstruert for at leverandør av fôr til anlegg med fôrflåter skal være selvhjulpne ved fôrlevering. Dette gjøres ved at leverandørbåtene utstyres med radiosender som automatisk åpner de nødvendige luker ombord på flåten. Det er vanligvis ikke nødvendig med noen form for ombygging av eksisterende luker. Hver luke utstyres med aktuatorer for åpning og lukking. Aktuatorene festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm eller dørk. Hver luke utstyres med signallampe som angir åpen luke. Systemet bygges som et 24V anlegg med batteriforsyning. Drift og styring skjer ved bruk av programmerbare logiske moduler. Ingen ny programmering er nødvendig ved en utvidelse. Mulighet for fjernstyring av flåtens strømaggregat. Gir mulighet for belysning over lukeområdet, og/eller opplading av batteriet til lukesystemet. Lukene og strømaggregat kan også betjenes ombord på flåten med innebygde brytere for dette i styreskap. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. All elektrisk kabling mellom luker og styreskap skjer etter «plug and play» -prinsippet. Det vil si at skap og aktuatorer pluss annet utstyr ved lukene leveres med pluggtilkoblinger.

14 AquaPower notvasker Leveres i tre forskjellige størrelser: 3, 5 eller 7 dyseskiver. Kompakt enhet, enkel håndtering. Høytrykkspumpe med kapasitet opp til 210 bar. Diesel- eller bensindrevet. GJØR-DET-SELV: Skift lager på 5 min! Modell Arbeidstrykk Vannmengde 3 disc bar liter/min 5 disc bar liter/min 7 disc bar liter/min AquaPower flatevasker Vaskeapparat for med forlengbart skaft for flater/kar/basseng. Dyseskive med slamavsug som transporterer vaske-slam ut av karet. Tekniske data: Rensekapasitet ved ordinære forhold. Maksimum: 4 m 2 /min Ejektordyse: 1,2 mm Vaskedyser: 0,7 mm Pumpekapasitet: Anbefalt: 25 liter/min 210 bar Minimum: 20 liter/min 200 bar.

15 Storvik Controller Full overvåkning og styring av alle tekniske anlegg i landbasert oppdrett. Med vårt nye PC-baserte system har vi klart å tilfredsstille våre krav om at kvalitet og full kontroll kan utføres til en fornuftig pris og med et grensesnitt for brukeren som tilfredsstiller selv den mest kresne. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg i bedriften fra vannkvalitet i kar til styring av lys og motorer. Hele anlegget på ett skjermbilde, uendelig historikk og trendkurver. Systemet bygges opp med Master PC i kontrollrom og eventuelle flere pc-er ute i anlegget. Ute i anlegget vil det normalt bli brukt panel- PC med touch-skjerm. Desentraliserte I/O-kort for innsamling og styring av data fra/til anlegg. De desentraliserte kortene styrer anlegget i henhold til de verdier som bruker har satt på PC-skjerm. Dette betyr at systemet fungerer og styrer hele anlegget uten at PC på kontrollrom eller andre steder er tilkoblet. Enkel kabling i hele anlegget. Mellom desentraliserte kort og fra kort til PC kommuniseres det over 2-tråds BUS-kabel. All nødvendig programvare for eventuell framtidig utvidelser av anlegg ligger vedlagt på Master PC. Dette betyr at man ikke er avhengig av en ekstern ekspert med egne dyre programmer ved modifiseringer eller utvidelser av anlegg. Full tilgang til system over web er standard. Samme grensesnitt over web som man har på Master PC. Alle alarmer sendes som tekstmeldinger til SMS/e-post. Ved alarmer på kveldstid kan vakthavende se på hjemme-pc for å vurdere tiltak, eventuelt rette opp feilen. Våre systemingeniører prosjekterer og dokumenterer anlegget fra planleggingsstadiet til igangkjøring.

16 Resirkulering Akvakultur System (RAS) Storvik Aqua AS har inngått et samarbeid med AquaBioTech Group for salg og levering av resirkulasjons-systemer. Kunnskapen og teknologien innen resirkulasjon har den siste tiden gått inn i et nytt kapittel og AquaBioTech har vært i forkant av denne utviklingen i flere år. AquaBioTech Group har utviklet svært kostnadseffektive resirkulerings-systemer (RAS) for klekkeri, stamfisk og tilvekstanlegg og disse blir tilpasset den enkelte art. AquaBioTech har unikt design for flere arter. Selskapet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle systemets ytelse og design ved eget demonstrasjons- og FoU-anlegg på Malta. Systemene vi tilbyr bygger på mange års forskning og produktutvikling. Resultatet er blant annet noen av de mest avanserte og kostnadseffektive filtreringsløsninger som er tilgjengelig på markedet i dag. biosikkerhet som en prioritet, og omfatter integrerte overvåkningssystemer for å kunne gi ekstern støtte og råd til brukeren/operatøren. Vårt team kan skreddersy prosjektet til alle krav, og støtte kunden fra start til mål på alle tekniske aspekter, inkludert; Konseptuell planlegging Komplett RAS-system og design av anlegg, herunder konstruksjons-, elektroog VVS-installasjon, inkludert tredjeparts kvalitetskontroll Igangkjøring og opplæring. Resirkuleringsanleggene blir utformet for å gi optimal ytelse i forhold til produksjon, energiforbruk og vannmengde. Komplette systemer er designet med

17 Robot Storviks fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot for settefisk-industrien. Utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren RobmanTM. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring til roboten skjer trådløst. Automatisk etterfyllingsstasjon der robotens siloer automatisk blir etterfylt når den kommer inn på fyllestasjonen, kan også leveres. PLS-styring Windows programvare En fôringsrobot kan fôre opptil 380 kar Roboten kjører på skinner i taket Individuell fôring til hvert kar Opptil fire fôrtyper også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring PC-anywhere muliggjør direkte support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Foring etter fôrtabeller og beregnet tilvekst ligger i PC Solgt fra 1992 Kan også bruke fôrspreder

18 GasX GasX er en tung og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere andre egenskaper som andre diffusorer ikke har. Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - Det er de små gassboblene som oppløses raskest i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/ produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO2 Lav pris i forhold til kapasitet Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m

19 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Denne fôringsautomaten er velkjent innen oppdrettsbransjen. Enkel programmering, enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Ny styring, Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Fra Poro-fabrikken kommer mange modeller av fôringsautomater. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

20 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax: Web: NS-EN ISO 9001 SERTIFISERT FIRMA

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Revisjonsnr. 12-01 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VitaDi Sprinkler Drum SensoMon HQ - TIL LANDS OG TIL VANNS I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene våre skal vokse i takt med fiskevelferden. Vårt

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PRODUKTER 2016 PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 60 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD

Detaljer

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009 Biomassemåling Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet Januar 2009 Agenda Innføring om Vaki og Havbruksinstituttet Vaki Biomassemåler Service kontrakter

Detaljer

FLS Avlusersystem. Ved daglig leder Kristian Lillerud

FLS Avlusersystem. Ved daglig leder Kristian Lillerud FLS Avlusersystem Ved daglig leder Kristian Lillerud Innhold Systembeskrivelse Effekt Brukervennlighet Økonomi Referanser Opplæring Film FLS Avlusersystem Fiskevelferd prioritet nr. 1 Lukket system Ingen

Detaljer

Systemet er skreddersydd for nye og eksisterende fôringsplattformer.

Systemet er skreddersydd for nye og eksisterende fôringsplattformer. Sobit Fôrlukesystem bidrar til at fôrmottak blir enklere og sikrere (HMS). Systemet gir deg full kontroll med fylling av fôr, samt nøyaktig sanntids overvåking av fôrnivået i siloene. Systemet er skreddersydd

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 E-post: storvik@storvik.no Web: www.storvik.no Oppkobling

Detaljer

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Ole Gabriel Kverneland Salgssjef Landbasert / M. Sc. Aquaculture Biology Kort om meg M.Sc Havbruksbiologi fra UiB 7 år i AKVA group med fokus

Detaljer

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet Nordisk Workshop Fiskevelferd fra fôringspunktet Hvordan kan fôringen påvirke fiskevelferd? Underfôring Høy fôrfaktor Stress» En stresset fisk er mer utsatt for sykdom Stor spredning» Skaper i seg selv

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge The global leader in aquaculture technology Resirkulering status og driftserfaringer i Norge AKVA group ASA Ole Gabriel Kverneland Agenda Kort om resirkulering Hva skjer i markedet? Vannkvalitetsmålinger

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi. By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail:

Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi. By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail: Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail: b.myrseth@no.morpol.com bjorn.myrseth@marinefarms.no Hvorfor forutsigbarhet? Kunder forventer riktig størrelse,

Detaljer

Storvik Controller Micro Brukermanual

Storvik Controller Micro Brukermanual Program for å fjernbetjene Storvik Biomassemåler fra PC på kontoret, og/eller å hente inn målinger tatt via TDS-Recon håndterminal. Lagring kvalitetskontroll utskrift av rapporter eksportere målinger til

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør:

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør: NetOx Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig Distributør: Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile Utvikler/rettighetshaver: OXYVISION NETOX BRUKS & VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 3/2009-NH

Detaljer

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund

Instrumentering for ph turbiditet klorrest. Prosess Styring As Rune Heggelund Instrumentering for ph turbiditet klorrest Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC200 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale. Kan

Detaljer

SUZUMAR GUMMIBÅTER TILBEHØR: Kontakt din forhandler for en komplett tilbehørsliste

SUZUMAR GUMMIBÅTER TILBEHØR: Kontakt din forhandler for en komplett tilbehørsliste 2016 S U Z U M A R G U M M I B Å T E R SUZUMAR GUMMIBÅTER Til sommerutflukter og familieunderholdning er Suzumar gummibåter utmerket. Disse super-smidige båtmodellene kombinert med Suzuki 4-takter påhengsmotorer

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Marius Hægh Direktør akvakultur, Marius.haegh@krugerkaldnes.no Sunndalsøra 22.- 23. oktober 2014 WATER TECHNOLOGY Utfordringer

Detaljer

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood fikk i 2014 tildelt 4 grønne konsesjoner, F/A 0005, i kategori A fra Fylkesmannen i Finnmark. I 2016 ble en lokalitet driftet grønn

Detaljer

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll.

Retningslinjer for prosjektering av byggautomasjon og anlegg for sentral driftskontroll. Side: 1 0. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning og generelt. 2. Struktur. 3. Kommunikasjonsnettverk. 4. Utstyr for betjening av anleggene. 5. Feilmeldinger og alarmer utenom arbeidstiden. 6. Funksjonskrav

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME Varmer Måler Regulerer Rev. nr. 10100827ex Vårt satsningsområde retter seg hovedsakelig mot industri, olje og gass. Andre områder vi betjener er bl.a. ventilasjon

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning

Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning Beskrivelse av metode for avlusning med helpresenning 1 Helpresenningen leveres alltid fra Rantex som vist på bildet. I en bigbag str 2x2x2 m Figur 1 Pakking Vedlagt bruksanvisning i hver bigbag. Alle

Detaljer

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt?

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Kystens perle i havgapet utenfor Frøya 1 663 894 000 kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Berit Johansen Driftsleder Ørnøya SalMar Farming AS Medforfatter: Pål Gjerde CBAS TEKMAR 3/12-13 AGENDA

Detaljer

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning.

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning. EMS er et automatisk overvåkningssystem for sykehus og laboratorier hvor data innhentes fra trådløse sensorer og presentes på PC med et grafisk brukergrensesnitt. Automatisk kontroll og overvåking av energi,

Detaljer

Markedets BREDESTE. sortiment

Markedets BREDESTE. sortiment Markedets BREDESTE sortiment Sortimentet som gir unike muligheter for energisparing Ved hjelp av energieffektive ventilasjonsaggregater gjør vi det mulig å gjenvinne energi, øke eiendomsverdien og spare

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed. Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed.  Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed En velprøvd og solid konstruksjon. K2 EasyFeed er bygget på den velkjente K2 CombiCutter konstruksjonen.

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch NO Drevet av LØSNINGER Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch Alt du trenger til styreenhetsdiagnose Den nye generasjonen diagnosetestere fra Bosch, som modulen

Detaljer

UTENDØRS SOLSKJERMING

UTENDØRS SOLSKJERMING UTENDØRS SOLSKJERMING PERSIENNER www.vistanorge.no uten solskjerming Ved manglende solskjerming slipper vinduene 30-80% av sollyset inn i rommet, avhengig av vindustype. utvendig solskjerming Ved utvendig

Detaljer

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Bærekraftig fiskeoppdrett i semilukkede merder I Aquafarm Equipment har vi satt oss som mål å løse noen av de største utfordringene som havbruksbransjen står

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Bli din egen meteorolog! Brukervennlige værstasjoner med trådløse følere

Bli din egen meteorolog! Brukervennlige værstasjoner med trådløse følere Bli din egen meteorolog! Brukervennlige værstasjoner med trådløse følere Værstasjoner, Termometerstasjoner, Alarmklokker 2006 WS500 WS9035 værstasjon med vindmåler WS7394 S værstasjon WS7394 værstasjon

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Sunndalsøra 24. oktober 2012 Kl 13.10 til 13.25 2011, Preline Fishfarming System AS Leverandør av ny oppdrettsteknologi.

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Agenda 1. Hvem er Billund Aquakultur 2. Forutsetninger for produksjons-plan

Detaljer

Lettbane system fra 125 til 2000 kg

Lettbane system fra 125 til 2000 kg TraverskrAner Traverskraner 3 Lettbane system fra 125 til 2000 kg 103 97 1 EUROSYSTEM 2000 profiler er tilgjengelig i 3 størrelser, som velges i forhold til lastekapasitet og avstand mellom opphengspunkterne:

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund

Online instrumentering for ph klorrest turbiditet. Rune Heggelund Online instrumentering for ph klorrest turbiditet Prosess Styring As Rune Heggelund Universaltransmitter SC100 Kan tilkobles et antall forskjellige sensorer. Har 1 eller 2 innganger, analoge eller digitale.

Detaljer

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech er rett og slett en parkeringsautomat. Ikke mer, ikke mindre. Taak er er en parkeringsautomat. Enkelt og greit. Mynt inn, billett ut. Ikke

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. Hensikt: - Forstå NCVIB/INFRA system - Kjenne til mulighetene i NCVIB/INFRA system Agenda: -INFRA loggere (Mini/Master) -INFRA

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet

Velferdsteknologi. Eatons og Sensios tilnærming til temaet Velferdsteknologi Eatons og Sensios tilnærming til temaet Kort om Eaton og Sensio Eaton En av verdens ledende leverandører av elektriske systemer og komponenter til energiverk, hydrauliske systemer og

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5

Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Kravspesifikasjon SD-anlegg Varden skole Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 KRAV TIL SD-ANLEGGET 2 3 ANLEGGSBESKRIVELSE 4 4 ALTERNATIVE LØSNINGER 5 Side 1 av 5 1 Generelt 1.1 Faglig standard Arbeidene

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED ROGNINNLEGGET

HVORDAN LYKKES MED ROGNINNLEGGET HVORDAN LYKKES MED ROGNINNLEGGET Ragnhild Hanche-Olsen, fiskehelseansvarli g PRODUKSJON AV ROGN Vær obs på modningsgrad! STRYKING LEVERING La rogna være i fred! 300 ddg Uke 0 Uke 7 1.Befruktning 2.Vasking

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

RZ FLEX AVFUKTER kg/h m 3 /h SEIBU GIKEN DST. Avfuktningskapasitet ved 20 C / 60%RF. Tørrluftmengde

RZ FLEX AVFUKTER kg/h m 3 /h SEIBU GIKEN DST. Avfuktningskapasitet ved 20 C / 60%RF. Tørrluftmengde RZ FLEX AVFUKTER SEIBU GIKEN DST Avfuktningskapasitet ved 20 C / 60%RF 14 50 kg/h Tørrluftmengde 2800 7000 m 3 /h RZ Flex velg komponenter etter prosjekt! Enklere prosjektering med en leverandør RZ Flex

Detaljer

Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon

Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon Oversikt presentasjon Målinger - skjermbilde Menyvalg Alarm & funksjoner DoseVision programvare Logget data Service & vedlikehold text PED oversikt

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr Since 1912 Presenninger Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr O.B.Wiik presenningsspesialisten O.B.Wiik er Norges ledende produsent og leverandør

Detaljer

Abilica Stream X-serien

Abilica Stream X-serien Abilica Stream Stream X Abilica Stream X-serien Stilren, kraftig og avansert nyhet med de siste teknologiske nyvinninger. Den nye X-serien i Stream tar i bruk ny teknologi, og lar deg koble produktene

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Støvsugernes kraftige ergonomisk riktige håndtak fungerer også som kabelkrok og gjør det enkelt å rulle opp kabelen med en hånd.

Detaljer

Preline Fishfarming System AS

Preline Fishfarming System AS Preline Fishfarming System AS Løsning og historie handout Aqua Nor august - 2015 2015, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline Extended Smolt anlegg 1 produsert 2014 Transportert

Detaljer

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen!

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Hvorfor Organice? Organice er et praktisk innredningssystem for garasjen, boden, kjelleren,

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

Personsikkerhet i havbruk

Personsikkerhet i havbruk 1 Personsikkerhet i havbruk Alenearbeid Personalarm Finansiert av: FHF Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond Turid Myhre SINTEF Fiskeri og havbruk November 2006 2 Omkomne i havbruk, 1986-2005 Omkomne

Detaljer

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av:

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Mobil og universal: Den nye systemtesteren FSA 450 Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Multimeter med digitalt og grafisk display 4-kanals-oscilloskop Tenningsanalysetester

Detaljer

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker

W Det Profesjonelle Valg. HigH-Speed rundballepakker www.mchale.net Det Profesjonelle Valg McHale W2020 er en høyhastighets. Det er en kompakt maskin, som gjør at en fører kan transportere, pakke og stable baller med en traktor eller hjullaster. Den kan

Detaljer

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Mindstorm, robot- og reguleringskurs Mindstorm, robot- og reguleringskurs Kursets mål: Sett seg inn i reguleringsteknikk og deretter planlegge, bygge og programmere en robot for å løse et gitt problem. 1 Reguleringsteknikken Reguleringsteknikken

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer

FORINGSSYSTEM FOR SMÅFE OG STORFE FOR BÅS FJØS OG ELLER LØSDRIFT

FORINGSSYSTEM FOR SMÅFE OG STORFE FOR BÅS FJØS OG ELLER LØSDRIFT FORINGSSYSTEM FOR SMÅFE OG STORFE FOR BÅS FJØS OG ELLER LØSDRIFT MODERNISER DITT GAMLE FORINGSSYSTEM Sannsynligvis den mest driftssikre fôrfordeler på marke det, er nå tilgjengelig med topp moderne styrestystemer

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

K2 EasyFeed 1200 og 1600

K2 EasyFeed 1200 og 1600 K2 EasyFeed 1200 og 1600 Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed K2 EasyFeed, velprøvd og solid konstruksjon K2 EasyFeed er bygget på den velkjente

Detaljer

The global leader in aquaculture technology

The global leader in aquaculture technology The global leader in aquaculture technology Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet lindab vi forenkler byggingen Det eneste du ikke kan måle, er potensialet Oppdatert teknologi Lindab UltraLink Revolusjonerende teknologi for nøyaktig måling og regulering av luftstrøm uten økt trykkfall

Detaljer

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg

HÅNDTERINGSUTSTYR. www.mchale.net. Det profesjonelle valg HÅNDTERINGSUTSTYR www.mchale.net Det profesjonelle valg 691 Rundballegriper McHale s rundballegriper med ruller og spyd er enkel og robust. Avstanden mellom rullene reguleres med en hydraulisk sylinder,

Detaljer