Utstyr til akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 Revisjonsnr STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur

2 Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning og Sunndal Elektro på å etablere utstyrsleverandøren Aqua Produkter AS. Bakgrunnen var at Akvaforsk uttrykte behov for en lokal leverandør av teknisk utstyr. Produktspekteret har blitt kraftig utvidet siden den gang. Noen produkter er utviklet hos oss, andre er vi forhandler av. Driften av Aqua Produkter de første åra baserte seg på en stab som varierte mellom 1 3 personer. Omsetningen var på 3 4 mill. kroner før Storvik kjøpte hele selskapet i Aqua Produkter ble da innlemmet i Storvik som en egen avdeling, men i 2008 skilt ut igjen som eget aksjeselskap. Eierne er de samme, men det hele er nå strukturert som et konsern med datterselskaper. Navnet på det nye selskapet ble da Storvik Aqua AS. Etableringen av datterselskapene Storvik S.A. i Chile (2000) og Storvik Ltd, UK (2007) ga oss bedre markedsadgang for våre produkter i de respektive land. Disse to selskapene drives som selvstendige enheter, men med nært forhold til Storvik Aqua, og blant annet felles produktutvalg. I nært samarbeid med Akvaforsk ble skiveautomaten utviklet som det første produktet fra Aqua Produkter. Og denne skiveautomaten ble raskt en slager, levert i store antall i over 30 land. Grunnlaget for videre satsing innen utstyrslevering til akvakulturnæringen var lagt. Det dreide seg stort sett om utstyr til landbasert oppdrett (settefisk) den første tida. Men produkter som biomassemåler og appetittstyrt fôringssystem sørget for at Storvik ble en anerkjent leverandør også til sjøbasert oppdrett (matfisk-anlegg). Storvik Aqua har vært med på både oppog nedturer innen bransjen, og er en av få utstyrsleverandører til havbruksnæringen med 25 års erfaring. For framtida ser Storvik Aqua fortsatt på lakseoppdrett som interessant, men også andre arter og former for oppdrett blir i Storvik Aqua vurdert som svært interessante forretningsområder. Storvik Aqua AS, hovedkontoret på Sunndalsøra. Storvik UK Ltd, Skottland. Storvik SA, Chile.

3 AF - Appetittstyrt Fôringssystem Appetittstyrt Fôringssystem (AF) med neddykket utfôringspunkt. Velg blant mange modeller, siloer fra kg. Storvik Appetittstyrt Fôringssystem (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Fordeler med Storvik AF: Integrert fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellet Logging av data Enkel i bruk Robust design, lettvint rengjøring og vedlikehold

4 Storvik 100-tonner Flåten er beregnet for 140 tonn samlet last. To siloer som hver er splittet i to kammer med tilsammen 180 m 3, gir ved full utnyttelse plass til 117 tonn fôr. Produsert i aluminium, sertifisering i henhold til lokalitetsklasse Ee. Utstyr: Sentralfôringsanlegg Delte fôrsiloer (2 siloer deles i 4) Kontrollrom (15 m 2 ), benk for PC/kontor, kjøkkenbenk/minikjøkken, sittegruppe Omkledningsrom, toalett Maskinrom HatchMan fjernstyrte lukeåpnere på siloluker El-tavle med nødvendige kurser og inntak for 100 kva Strømgenerator tilpasset behov ved lokaliteten Ytre mål: x 7000 x 2400 mm. Sertifisert i henhold til NS 9415

5 BM Storvik Biomassemåler Enkelt nøyaktig skånsomt med trådløs betjening Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomasse i oppdrettsmerd. Systemet omfatter måleramme, TDS håndterminal, programvare for PC. Den nye kommunikasjonsboksen /og GSM modul gjør det enkelt med bruk av det nye PCprogrammet Storvik Micro Controller å betjene rammen(e) direkte fra kontoret, landbasen, flåten og/eller båt. Alt du trenger å gjøre er: 1. Start måling Full tilgang til alle data og rapporter så lenge rammen er aktiv 2. Stopp måling 3. Analysere data Man kan som før bruke TDS-terminalen for å betjene rammene trådløst eller via kabel på merdkanten. Nytt program: Storvik Controller Micro Nå enklere og mer oversiktlig. Full oversikt med mulighet for direkte styring av alle rammene på anlegget fra kontoret (GSM). Oversiktlige rapporter med både tall og grafisk visning. Vektklassefordeling Utvikling snittvekt Oversikt pr time Sammenligning veiinger fra utsett til slakt. Fil-eksport til: PDF Excel NS9403 XML Bitmap exp. Data deles enkelt med salgskontor, kan importeres til Fishtalk, FarmControl, mm. Innebygget computer gjør at hver måleramme jobber selvstendig i sjøen og vurderer bildene automatisk og fortløpende. Det trengs derfor kun 1stk. TDS-håndterminal - og/eller PC for å styre alle målerammene på lokaliteten. Ved behov, utvides kapasiteten med kun ekstra målerammer. Fordeler Bruker 3D-bilder for automatisk biomasseberegning Innebygd computer hver ramme jobber selvstendig 3 typer tilkobling: 1. GSM 2. Bluetooth 3. Kabel Korrekte målinger, ved riktig bruk ned mot +/- 2 % avvik Måler like godt dag og natt Kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for rapportering og presentasjon av måledata

6 Poro fôringsautomater Robust konstruksjon i aluminium eller plast til 6000 liter. Utfôringsmekanisme, to ulike teknologier: MiniWind som blåser ut fôret, og Exacty , som kaster ut fôret. MiniWind: Kapasitet: 300 g/s (=1080 kg/time). Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av fôrstørrelse. Exacty er utstyrt med en sprederenhet der et utkasterblad sprer foret, og kan ta fôrstørrelser fra 2 13 mm. Utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Kapasitet ca 200 g/s. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic er en enklere versjon av Poromatic IR. Styres enkelt fra tastaturet på framsiden av styreboksen. Det kan programmeres inn to startog stopptider pr. døgn, hvis ønskelig. Poromatic IR er den mest avanserte. Ved hjelp av en bærbar håndterminal programmeres utfôringsregime, som senere overføres trådløst til styresentralen (på automaten). En har mulighet for å fôre etter følgende parametre: appetitt, akkumulert fôrmengde etter antall fisk, snittvekt, total biomasse, vekstfaktor og fôrfaktor. Måltidsfôring er også mulig. Parametrene kan også programmeres/endres ved hjelp av Porom PC-software, og overføres til håndterminalen via IR. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 220 V driftspenning God spredning av fôret Brukervennlige styringer

7 NetOx TM oksygendiffusor Tilsetting av oksygen i sjø Diffusor med stor kapasitet, for tilsetting av oksygen i oppdrettsmerd, slaktemerd (ventemerd), eller andre miljø. NetOx TM Drum NetOx TM på trommel er tilgjengelig i to modeller: med henholdsvis 200 og 300 meter NetOx TM. Kapasitet ved arbeidstrykk 5-8 bar er henholdsvis 70 og 105 kg i timen. En kraftig 220 volts motor tromler NetOx TM -diffusoren sikkert ut og inn på trommelen. Sjøsetting og opphaling av NetOx TM -diffusor kan med denne trommelen gjøres svært effektivt og ryddig. Totalt 300 m diffusor gir ca. 50 % større kapasitet enn den største standard NetOx TM -diffusoren i vårt sortiment til nå. Mulighet for ombygging av eksisterende NetOx TM for trommel. Pass på oksygennivået - Nødvendig ved håndtering av fisk! Nok oksygen tilgjengelig for fisken er viktig ved håndtering: Avlusning, sortering, levering, notskift, notvasking, osv. - Ved håndtering av fisk øker stressnivået og oksygenforbruket - Framkalling av latente sjukdommer kan forekomme ved at fisken stresses i miljø med for lavt oksygennivå NetOx TM Patenterte diffusorer koples sammen til et rutenett på standardmålene 9x9, 12x12 eller 15x15 m for tilsetting av oksygen i merd. Kan også lages etter andre mål. NetOx er ideell ved avlusing med helpresenning, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk. Unngå resistensutvikling grunnet for tidlig avsluttet prosedyre ved for lavt oksygennivå. NetOx installed in cage. Vi har også system for automatisk regulering av oksygennivå i merd. Faste installasjoner, eller nødanlegg. Kapasiteter: Slangelengde diffusor meter (+ tilførsel). Kapasiteter ved 5-8 bar trykk: Type NetOx 9/81 NetOx 12/84 NetOx 12/132 NetOx 15/120 NetOx 15/195 NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 (± 10 % avvik) Kapasitet ca. 26 kg/t ca. 27 kg/t ca. 43 kg/t ca. 40 kg/t ca. 64 kg/t ca. 70 kg/t ca. 105 kg/t

8 Tilbehør ved avlusing Multiinstrument for måling av flere parametre: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. To modeller lagerføres: HQ 30d med en målekanal, og HQ 40d med to målekanaler, samt USBforbindelse til PC. Den optiske oksygensensoren med luminiscens-teknikk (LDO) er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Høykvalitets håndholdt måleinstrument Tilgjengelige sensorer: Oksygen, salinitet, ph, redox, temperatur Ingen kalibrering av oksygensensor Rask måling Enkelt og robust Pålitelige måleresultater Mulighet for personlig oppsett for flere brukere Loggefunksjon med automatisk lagring (kun HQ40) Kan koble til to sensorer samtidig (kun HQ40) Data kan overføres til PC (kun HQ40) Regulator 0 10 bar Regulerer ned trykket fra flaskebatteri før oksygen skal inn på Rotameter cabinet eller NetOx Drum. NB! Det er viktig at regulatoren har stor nok kapasitet! 1/2 tilkobling for tilførsel (direkte fra flaskebatteri) AGA R 21 for NetOx og CR 60 for NetOx Drum Rotameter cabinet Flowmeter med stor kapasitet. Kobles inn mellom flaskebatteri og diffusor (NetOx ). Sikrer visuell kontroll med flow (av oksygen) i systemet. En tilførsel - en ut (singel), eller en tilførsel - to ut (twin). Kapasitet: 75 kg/time per flowmeter. Slangedimensjon inn: Ø 19 mm (3/4 ) eller 13 mm (1/2 ) Slangedimensjon ut: Ø 13 mm (1/2 ) NetOx TM vaskeadapter Vaskeadapter for vedlikehold av NetOx TM diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Leveres med både NetOx TM hurtigkupling og Heavy Duty rustfri skrukupling (HD).

9 Avlusingspresenning Modell av helpresenning. Presenning og skjørt for avlusing av fisk ved badbehandling. Robust, forsterket modell. Målsydd duk/presenning også til andre formål, f. eks. desinfisering av båt, flåte eller alge/manetstengsel o.l. Spør oss om brukeropplæring, pris og leveringstid! Produktbeskrivelse presenning for avlusing Duk: Polyamid 6.6 (airbag), grå Upåvirkelig av de fleste kjente kjemikalier og sjøvann. Vekt: ca 310 g/m² Midtforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Kantforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Løftehemper 90 mm: 6 stk, strekker seg 2 m inn på presenningen. Merket med 45, 90 og 135 grader. Løftehemper 50 mm: hver 2. meter Helpresenning leveres med ferdig påsatt fargekodet tauverk for hver 3. hempe. Synketau (kvit) for trekking av presenning ved sjøsetting/installasjon. Tau (for lodd) festet i forsterket felt på midten Sammenføyning av stroppene er forsterket med bolt. Omkrets ring Diameter ring Diameter Areal presenning presenning m m m m 2 157/ / m 2

10 Hatchman lukeåpner Fjernstyring av siloluker Systemet er konstruert for at leverandør av fôr til anlegg med fôrflåter skal være selvhjulpne ved fôrlevering. Dette gjøres ved at leverandørbåtene utstyres med radiosender som automatisk åpner de nødvendige luker om bord på flåten. Risiko for personskader ved håndtering av tunge luker elimineres. Enkel installasjon på eksisterende luker. Hver luke utstyres med aktuatorer for åpning og lukking. Aktuatorene festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm eller dørk. Hver luke utstyres med signallampe som angir åpen luke. Systemet bygges som et 24V anlegg med batteriforsyning. Ingen ny programmering er nødvendig ved en utvidelse. Mulighet for fjernstyring av flåtens strømaggregat. Lukene og strømaggregat kan også betjenes ombord på flåten med innebygde brytere i styreskap. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. Skap og aktuatorer pluss annet utstyr ved lukene leveres med pluggtilkoblinger.

11 AquaPower notvasker Svært kompakt og håndteringsvennlig notvasker med tre skiver. Komplett system med aggregat. Denne notvaskeren er så kompakt at den får plass også i en lettbåt. Bensinmotor på 32 HK, vannmengde opp til 43 liter/min, maks trykk 250 bar. Arbeidstrykk på notvasker 215 bar, skivene roterer med ca.1000 o/min med 0,7 dyser. Spesialskiver for nøter med spesielt mye skjellbegroing. Spesielt framdriftsystem for ekstra god kontakt med notveggen til f.eks strømutsatt lokalitet. 5, 7 og 9-skivers nå klar for levering: Tekniske data: Se tabell Modell Arb.bredde Arb.trykk Vannmengde Gj.snitt vaskekapasitet 3 skiver 84 cm 220 bar l/min 800 m 2 /time 5 skiver 140 cm 220 bar l/min 1500 m 2 /time 7 skiver 195 cm 220 bar l/min 2100 m 2 /time 9 skiver 252 cm 220 bar l/min 2700 m 2 /time

12 Aquafish Power Strømforsyning fra land for oppdrettsanlegg Komplett strømforsyning fra land til flytende oppdrettsanlegg. Aquafish Power innfrir kravene i El-forskriften NEK400-Havbruksanlegg. Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg Økt driftssikkerhet ved: Aquafish Power: Kabel konstruert for oppdrettsmiljø (alle kategorier Økt driftssikkerhet Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg vær) Reduserte driftskostnader To energikilder (landstrøm, nødstrømsaggregat) Redusert miljøutslipp Isolasjonsovervåking (deteksjon av svekkelser i Gjenbruk etter hvileperiode kabelen, slik at korrigerende tiltak kan utføres før Konstruert for norske vær- og vindforhold driftsutfall) En komplett løsning Lokalt oppnås miljøgevinst: Tilpasset moderne telekommunikasjon for styring, Stor reduksjon av CO2 og NOXutslipp overvåking og kontroll Reduksjon av støy Komplett FDV-dokumentasjon Reduksjon av drivstoff Elektrisk kraft er en betydelig innsatsfaktor i oppdrettsnæringen. Kraften forsyner fôrautomater, lys og styring av anleggene. Gjennomsnittlig forbruk ligger på mellom og kwh pr. år. Denne energien produseres i dag vesentlig av dieselaggregat. Aquafish Power er en komplett løsning for tilkobling til mellomspenningsnettet og fôrflåte, konstruert for å kunne betjenes av anleggets eget personale. Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg

13 Miljølogging Måling og logging av miljøparametre i matfiskanlegg, slakteanlegg (ventemerd) eller andre miljø. Alle systemer kan tilpasses kundens behov og ønsker. Velg mellom 3 forskjellige systemer: Fra det enkle med mulighet til 2 sensorer pr. stasjon, til det mest avanserte med muligheter for inntil 20 sensorer (loggeparametre) pr.stasjon. Mulighet for styring av oksygentilsetting fra de samme stasjonene. WTW logger alle parametre for hver stasjon og har lokal visning samt muligheter for analoge utganger. Denne kan tilkobles PC-logger via analoge utganger og gir dermed visning på PC ved hjelp av software EasyView, enten ved radiooverføring eller over web. Kan også ved hjelp av analoge utganger styre for eksempel en proporsjonalventil for oksygentilsetting (se neste side). AquaLog logger alle parametre for hver stasjon på lik linje med WTW. Hovedforskjellen mellom AquaLog og WTW er at denne ikke har lokal visning og ingen muligheter for analoge utganger. Til alle systemer brukes optiske kalibreringsfri oksygensensorer, muligheter for visning over web eller lokal PC, evt begge deler. AquaLog Light som logger 1 eller 2 stk. parametre for hver stasjon. Rimelig og enkelt system der man har behov for logging av få parameter.

14 Regulering av oksygenmetning Storvik Aqua tilbyr utstyr for automatisk regulering av oksygennivå i sjø (matfisk-/ slakteanlegg). Kombinerer utstyr fra flere grupper: Sensorer, massflow, NetOx TM Storvik OxyDos kontrollerer oksygentilsetting i sjø/merder. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten. Systemet består av høykvalitets proporsjonalventiler i kombinasjon med avansert ventilstyringsteknologi samt tilhørende utstyr som rørdeler, fittings, skap, strømforsyning osv. Ventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygenovervåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx TM ) levert av Storvik Aqua AS, eller system fra andre leverandører. Alle data på f. eks oksygennivå og tilført oksygenmengde kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngå stress, få bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

15 Storvik Controller Full overvåkning og styring av alle tekniske anlegg i landbasert oppdrett. Med vårt PC-baserte system har vi klart å tilfredsstille våre krav om at kvalitet og full kontroll kan utføres til en fornuftig pris og med et grensesnitt for brukeren som tilfredsstiller selv den mest kresne. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg i bedriften fra vannkvalitet i kar til styring av lys og motorer. Hele anlegget på ett skjermbilde, uendelig historikk og trendkurver. Systemet bygges opp med Master PC i kontrollrom og eventuelle flere pc-er ute i anlegget. Ute i anlegget vil det normalt bli brukt panel- PC med touch-skjerm. Desentraliserte I/O-kort for innsamling og styring av data fra/til anlegg. De desentraliserte kortene styrer anlegget i henhold til de verdier som bruker har satt på PC-skjerm. Dette betyr at systemet fungerer og styrer hele anlegget uten at PC på kontrollrom eller andre steder er tilkoblet. Enkel kabling i hele anlegget. Mellom desentraliserte kort og fra kort til PC kommuniseres det over 2-tråds BUS-kabel. All nødvendig programvare for eventuell framtidig utvidelser av anlegg ligger vedlagt på Master PC. Dette betyr at man ikke er avhengig av en ekstern ekspert med egne dyre programmer ved modifiseringer eller utvidelser av anlegg. Full tilgang til system over web er standard. Samme grensesnitt over web som man har på Master PC. Alle alarmer sendes som tekstmeldinger til SMS/e-post. Ved alarmer på kveldstid kan vakthavende se på hjemme-pc for å vurdere tiltak, eventuelt rette opp feilen. Våre systemingeniører prosjekterer og dokumenterer anlegget fra planleggingsstadiet til igangkjøring.

16 Robman Automatstyring Robman Automatstyring er en videreutvikling av vår velutprøvde software for styring av fôringsroboter. Det er nå mulig å kontrollere fôringsautomater via vår pc-baserte Robman software. Styringen kan tilpasses de fleste fôringsautomater og er meget fleksibelt og kostnadseffektiv med tanke på utbygging og tillegg av funksjoner. Fôring kan baseres på manuell inntasting eller på fôringstabeller med beregning av tilvekst. Mulighet for uthenting av fôringsrapporter og historiske data. Parametere som bl.a. oksygennivå og temperatur kan enkelt implementeres i systemet. Programvare og menyer er lettfattelig og intuitivt laget. Leveres med dedikert PC og styringsenhet med kontrollskjerm.

17 GasX GasX er en tung og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere andre egenskaper som andre diffusorer ikke har. Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - Det er de små gassboblene som oppløses raskest i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/ produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO2 Lav pris i forhold til kapasitet Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m

18 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Denne fôringsautomaten er velkjent innen oppdrettsbransjen. Enkel programmering, enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Ny styring, Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Fra Poro-fabrikken kommer mange modeller av fôringsautomater. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

19 Robot Storviks fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot for settefisk-industrien. Utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren RobmanTM. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring til roboten skjer trådløst. Automatisk etterfyllingsstasjon der robotens siloer automatisk blir etterfylt når den kommer inn på fyllestasjonen, kan også leveres. PLS-styring Windows programvare En fôringsrobot kan fôre opptil 380 kar Roboten kjører på skinner i taket Individuell fôring til hvert kar Opptil fire fôrtyper også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring PC-anywhere muliggjør direkte support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Foring etter fôrtabeller og beregnet tilvekst ligger i PC Solgt fra 1992 Kan også bruke fôrspreder

20 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax: Web: NS-EN ISO 9001 SERTIFISERT FIRMA

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com Merdbasert & Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA group-cage Farming-N-08.11 N-AKVAgroup-24 page catalogue-20140711 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner Trygge og innovative

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning?

Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning? Trenger ditt adgangssystem en ansiktsløftning? Ta vare på det du har! Da du kjøpte nytt adgangssystem fra TrioVing a.s, fikk du det som var det mest moderne. Siden den gang har det skjedd en rivende generell

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011 Schneider Electric Nyhetsavis September 2011 Stor bredde i alle ledd > NegaWatt 2011 meld deg på vår energieffektive dag (se side 5) > Våre prosjekter og løsninger > Exxact årets store lansering > Produktnyheter

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Automasjon og Instrumentering

Automasjon og Instrumentering Automasjon og Instrumentering Spesialtilpassede løsninger for styring og regulering av pumpedrift Flygt is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Forord Innhold Inhalt Impregnering av viklingshodene

Detaljer

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug Bli med ombord! Skipsløsninger Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16 Foto: Harald M. Valderhaug INNHOLD Leder Side 03 WAGO automasjon på luksusyatch Side 04 Xtronica Side 07

Detaljer

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5!

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5! Instrument nytt Juni 2009 27. årgang Nr. 77 2-2009 A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o DLRO10HD nytt lavohmmeter fra Megger Til

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE

Produktbeskrivelse CompHatch og KUBE Produktbeskrivelse CompHatch and KUBE CompHatch og KUBE CompHatch klekkesystem CompHatch klekkeskap opptar lite areal, er energieffektivt og utformet slik at daglig røkting og renhold er mindre arbeidskrevende.

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer