Utstyr til akvakultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 Revisjonsnr STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur

2 Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning og Sunndal Elektro på å etablere utstyrsleverandøren Aqua Produkter AS. Bakgrunnen var at Akvaforsk uttrykte behov for en lokal leverandør av teknisk utstyr. Produktspekteret har blitt kraftig utvidet siden den gang. Noen produkter er utviklet hos oss, andre er vi forhandler av. Driften av Aqua Produkter de første åra baserte seg på en stab som varierte mellom 1 3 personer. Omsetningen var på 3 4 mill. kroner før Storvik kjøpte hele selskapet i Aqua Produkter ble da innlemmet i Storvik som en egen avdeling, men i 2008 skilt ut igjen som eget aksjeselskap. Eierne er de samme, men det hele er nå strukturert som et konsern med datterselskaper. Navnet på det nye selskapet ble da Storvik Aqua AS. Etableringen av datterselskapene Storvik S.A. i Chile (2000) og Storvik Ltd, UK (2007) ga oss bedre markedsadgang for våre produkter i de respektive land. Disse to selskapene drives som selvstendige enheter, men med nært forhold til Storvik Aqua, og blant annet felles produktutvalg. I nært samarbeid med Akvaforsk ble skiveautomaten utviklet som det første produktet fra Aqua Produkter. Og denne skiveautomaten ble raskt en slager, levert i store antall i over 30 land. Grunnlaget for videre satsing innen utstyrslevering til akvakulturnæringen var lagt. Det dreide seg stort sett om utstyr til landbasert oppdrett (settefisk) den første tida. Men produkter som biomassemåler og appetittstyrt fôringssystem sørget for at Storvik ble en anerkjent leverandør også til sjøbasert oppdrett (matfisk-anlegg). Storvik Aqua har vært med på både oppog nedturer innen bransjen, og er en av få utstyrsleverandører til havbruksnæringen med 25 års erfaring. For framtida ser Storvik Aqua fortsatt på lakseoppdrett som interessant, men også andre arter og former for oppdrett blir i Storvik Aqua vurdert som svært interessante forretningsområder. Storvik Aqua AS, hovedkontoret på Sunndalsøra. Storvik UK Ltd, Skottland. Storvik SA, Chile.

3 AF - Appetittstyrt Fôringssystem Appetittstyrt Fôringssystem (AF) med neddykket utfôringspunkt. Velg blant mange modeller, siloer fra kg. Storvik Appetittstyrt Fôringssystem (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Fordeler med Storvik AF: Integrert fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellet Logging av data Enkel i bruk Robust design, lettvint rengjøring og vedlikehold

4 Storvik 100-tonner Flåten er beregnet for 140 tonn samlet last. To siloer som hver er splittet i to kammer med tilsammen 180 m 3, gir ved full utnyttelse plass til 117 tonn fôr. Produsert i aluminium, sertifisering i henhold til lokalitetsklasse Ee. Utstyr: Sentralfôringsanlegg Delte fôrsiloer (2 siloer deles i 4) Kontrollrom (15 m 2 ), benk for PC/kontor, kjøkkenbenk/minikjøkken, sittegruppe Omkledningsrom, toalett Maskinrom HatchMan fjernstyrte lukeåpnere på siloluker El-tavle med nødvendige kurser og inntak for 100 kva Strømgenerator tilpasset behov ved lokaliteten Ytre mål: x 7000 x 2400 mm. Sertifisert i henhold til NS 9415

5 BM Storvik Biomassemåler Enkelt nøyaktig skånsomt med trådløs betjening Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomasse i oppdrettsmerd. Systemet omfatter måleramme, TDS håndterminal, programvare for PC. Den nye kommunikasjonsboksen /og GSM modul gjør det enkelt med bruk av det nye PCprogrammet Storvik Micro Controller å betjene rammen(e) direkte fra kontoret, landbasen, flåten og/eller båt. Alt du trenger å gjøre er: 1. Start måling Full tilgang til alle data og rapporter så lenge rammen er aktiv 2. Stopp måling 3. Analysere data Man kan som før bruke TDS-terminalen for å betjene rammene trådløst eller via kabel på merdkanten. Nytt program: Storvik Controller Micro Nå enklere og mer oversiktlig. Full oversikt med mulighet for direkte styring av alle rammene på anlegget fra kontoret (GSM). Oversiktlige rapporter med både tall og grafisk visning. Vektklassefordeling Utvikling snittvekt Oversikt pr time Sammenligning veiinger fra utsett til slakt. Fil-eksport til: PDF Excel NS9403 XML Bitmap exp. Data deles enkelt med salgskontor, kan importeres til Fishtalk, FarmControl, mm. Innebygget computer gjør at hver måleramme jobber selvstendig i sjøen og vurderer bildene automatisk og fortløpende. Det trengs derfor kun 1stk. TDS-håndterminal - og/eller PC for å styre alle målerammene på lokaliteten. Ved behov, utvides kapasiteten med kun ekstra målerammer. Fordeler Bruker 3D-bilder for automatisk biomasseberegning Innebygd computer hver ramme jobber selvstendig 3 typer tilkobling: 1. GSM 2. Bluetooth 3. Kabel Korrekte målinger, ved riktig bruk ned mot +/- 2 % avvik Måler like godt dag og natt Kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for rapportering og presentasjon av måledata

6 Poro fôringsautomater Robust konstruksjon i aluminium eller plast til 6000 liter. Utfôringsmekanisme, to ulike teknologier: MiniWind som blåser ut fôret, og Exacty , som kaster ut fôret. MiniWind: Kapasitet: 300 g/s (=1080 kg/time). Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av fôrstørrelse. Exacty er utstyrt med en sprederenhet der et utkasterblad sprer foret, og kan ta fôrstørrelser fra 2 13 mm. Utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Kapasitet ca 200 g/s. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic er en enklere versjon av Poromatic IR. Styres enkelt fra tastaturet på framsiden av styreboksen. Det kan programmeres inn to startog stopptider pr. døgn, hvis ønskelig. Poromatic IR er den mest avanserte. Ved hjelp av en bærbar håndterminal programmeres utfôringsregime, som senere overføres trådløst til styresentralen (på automaten). En har mulighet for å fôre etter følgende parametre: appetitt, akkumulert fôrmengde etter antall fisk, snittvekt, total biomasse, vekstfaktor og fôrfaktor. Måltidsfôring er også mulig. Parametrene kan også programmeres/endres ved hjelp av Porom PC-software, og overføres til håndterminalen via IR. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 220 V driftspenning God spredning av fôret Brukervennlige styringer

7 NetOx TM oksygendiffusor Tilsetting av oksygen i sjø Diffusor med stor kapasitet, for tilsetting av oksygen i oppdrettsmerd, slaktemerd (ventemerd), eller andre miljø. NetOx TM Drum NetOx TM på trommel er tilgjengelig i to modeller: med henholdsvis 200 og 300 meter NetOx TM. Kapasitet ved arbeidstrykk 5-8 bar er henholdsvis 70 og 105 kg i timen. En kraftig 220 volts motor tromler NetOx TM -diffusoren sikkert ut og inn på trommelen. Sjøsetting og opphaling av NetOx TM -diffusor kan med denne trommelen gjøres svært effektivt og ryddig. Totalt 300 m diffusor gir ca. 50 % større kapasitet enn den største standard NetOx TM -diffusoren i vårt sortiment til nå. Mulighet for ombygging av eksisterende NetOx TM for trommel. Pass på oksygennivået - Nødvendig ved håndtering av fisk! Nok oksygen tilgjengelig for fisken er viktig ved håndtering: Avlusning, sortering, levering, notskift, notvasking, osv. - Ved håndtering av fisk øker stressnivået og oksygenforbruket - Framkalling av latente sjukdommer kan forekomme ved at fisken stresses i miljø med for lavt oksygennivå NetOx TM Patenterte diffusorer koples sammen til et rutenett på standardmålene 9x9, 12x12 eller 15x15 m for tilsetting av oksygen i merd. Kan også lages etter andre mål. NetOx er ideell ved avlusing med helpresenning, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk. Unngå resistensutvikling grunnet for tidlig avsluttet prosedyre ved for lavt oksygennivå. NetOx installed in cage. Vi har også system for automatisk regulering av oksygennivå i merd. Faste installasjoner, eller nødanlegg. Kapasiteter: Slangelengde diffusor meter (+ tilførsel). Kapasiteter ved 5-8 bar trykk: Type NetOx 9/81 NetOx 12/84 NetOx 12/132 NetOx 15/120 NetOx 15/195 NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 (± 10 % avvik) Kapasitet ca. 26 kg/t ca. 27 kg/t ca. 43 kg/t ca. 40 kg/t ca. 64 kg/t ca. 70 kg/t ca. 105 kg/t

8 Tilbehør ved avlusing Multiinstrument for måling av flere parametre: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. To modeller lagerføres: HQ 30d med en målekanal, og HQ 40d med to målekanaler, samt USBforbindelse til PC. Den optiske oksygensensoren med luminiscens-teknikk (LDO) er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Høykvalitets håndholdt måleinstrument Tilgjengelige sensorer: Oksygen, salinitet, ph, redox, temperatur Ingen kalibrering av oksygensensor Rask måling Enkelt og robust Pålitelige måleresultater Mulighet for personlig oppsett for flere brukere Loggefunksjon med automatisk lagring (kun HQ40) Kan koble til to sensorer samtidig (kun HQ40) Data kan overføres til PC (kun HQ40) Regulator 0 10 bar Regulerer ned trykket fra flaskebatteri før oksygen skal inn på Rotameter cabinet eller NetOx Drum. NB! Det er viktig at regulatoren har stor nok kapasitet! 1/2 tilkobling for tilførsel (direkte fra flaskebatteri) AGA R 21 for NetOx og CR 60 for NetOx Drum Rotameter cabinet Flowmeter med stor kapasitet. Kobles inn mellom flaskebatteri og diffusor (NetOx ). Sikrer visuell kontroll med flow (av oksygen) i systemet. En tilførsel - en ut (singel), eller en tilførsel - to ut (twin). Kapasitet: 75 kg/time per flowmeter. Slangedimensjon inn: Ø 19 mm (3/4 ) eller 13 mm (1/2 ) Slangedimensjon ut: Ø 13 mm (1/2 ) NetOx TM vaskeadapter Vaskeadapter for vedlikehold av NetOx TM diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Kobles på høytrykksvaskerens pistolgrep i stedet for lanse/dyse. Leveres med både NetOx TM hurtigkupling og Heavy Duty rustfri skrukupling (HD).

9 Avlusingspresenning Modell av helpresenning. Presenning og skjørt for avlusing av fisk ved badbehandling. Robust, forsterket modell. Målsydd duk/presenning også til andre formål, f. eks. desinfisering av båt, flåte eller alge/manetstengsel o.l. Spør oss om brukeropplæring, pris og leveringstid! Produktbeskrivelse presenning for avlusing Duk: Polyamid 6.6 (airbag), grå Upåvirkelig av de fleste kjente kjemikalier og sjøvann. Vekt: ca 310 g/m² Midtforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Kantforsterkning: 90 mm bånd (gul lastestropp) Løftehemper 90 mm: 6 stk, strekker seg 2 m inn på presenningen. Merket med 45, 90 og 135 grader. Løftehemper 50 mm: hver 2. meter Helpresenning leveres med ferdig påsatt fargekodet tauverk for hver 3. hempe. Synketau (kvit) for trekking av presenning ved sjøsetting/installasjon. Tau (for lodd) festet i forsterket felt på midten Sammenføyning av stroppene er forsterket med bolt. Omkrets ring Diameter ring Diameter Areal presenning presenning m m m m 2 157/ / m 2

10 Hatchman lukeåpner Fjernstyring av siloluker Systemet er konstruert for at leverandør av fôr til anlegg med fôrflåter skal være selvhjulpne ved fôrlevering. Dette gjøres ved at leverandørbåtene utstyres med radiosender som automatisk åpner de nødvendige luker om bord på flåten. Risiko for personskader ved håndtering av tunge luker elimineres. Enkel installasjon på eksisterende luker. Hver luke utstyres med aktuatorer for åpning og lukking. Aktuatorene festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm eller dørk. Hver luke utstyres med signallampe som angir åpen luke. Systemet bygges som et 24V anlegg med batteriforsyning. Ingen ny programmering er nødvendig ved en utvidelse. Mulighet for fjernstyring av flåtens strømaggregat. Lukene og strømaggregat kan også betjenes ombord på flåten med innebygde brytere i styreskap. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. Skap og aktuatorer pluss annet utstyr ved lukene leveres med pluggtilkoblinger.

11 AquaPower notvasker Svært kompakt og håndteringsvennlig notvasker med tre skiver. Komplett system med aggregat. Denne notvaskeren er så kompakt at den får plass også i en lettbåt. Bensinmotor på 32 HK, vannmengde opp til 43 liter/min, maks trykk 250 bar. Arbeidstrykk på notvasker 215 bar, skivene roterer med ca.1000 o/min med 0,7 dyser. Spesialskiver for nøter med spesielt mye skjellbegroing. Spesielt framdriftsystem for ekstra god kontakt med notveggen til f.eks strømutsatt lokalitet. 5, 7 og 9-skivers nå klar for levering: Tekniske data: Se tabell Modell Arb.bredde Arb.trykk Vannmengde Gj.snitt vaskekapasitet 3 skiver 84 cm 220 bar l/min 800 m 2 /time 5 skiver 140 cm 220 bar l/min 1500 m 2 /time 7 skiver 195 cm 220 bar l/min 2100 m 2 /time 9 skiver 252 cm 220 bar l/min 2700 m 2 /time

12 Aquafish Power Strømforsyning fra land for oppdrettsanlegg Komplett strømforsyning fra land til flytende oppdrettsanlegg. Aquafish Power innfrir kravene i El-forskriften NEK400-Havbruksanlegg. Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg Økt driftssikkerhet ved: Aquafish Power: Kabel konstruert for oppdrettsmiljø (alle kategorier Økt driftssikkerhet Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg vær) Reduserte driftskostnader To energikilder (landstrøm, nødstrømsaggregat) Redusert miljøutslipp Isolasjonsovervåking (deteksjon av svekkelser i Gjenbruk etter hvileperiode kabelen, slik at korrigerende tiltak kan utføres før Konstruert for norske vær- og vindforhold driftsutfall) En komplett løsning Lokalt oppnås miljøgevinst: Tilpasset moderne telekommunikasjon for styring, Stor reduksjon av CO2 og NOXutslipp overvåking og kontroll Reduksjon av støy Komplett FDV-dokumentasjon Reduksjon av drivstoff Elektrisk kraft er en betydelig innsatsfaktor i oppdrettsnæringen. Kraften forsyner fôrautomater, lys og styring av anleggene. Gjennomsnittlig forbruk ligger på mellom og kwh pr. år. Denne energien produseres i dag vesentlig av dieselaggregat. Aquafish Power er en komplett løsning for tilkobling til mellomspenningsnettet og fôrflåte, konstruert for å kunne betjenes av anleggets eget personale. Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg Landstrømsløsning for oppdrettsanlegg

13 Miljølogging Måling og logging av miljøparametre i matfiskanlegg, slakteanlegg (ventemerd) eller andre miljø. Alle systemer kan tilpasses kundens behov og ønsker. Velg mellom 3 forskjellige systemer: Fra det enkle med mulighet til 2 sensorer pr. stasjon, til det mest avanserte med muligheter for inntil 20 sensorer (loggeparametre) pr.stasjon. Mulighet for styring av oksygentilsetting fra de samme stasjonene. WTW logger alle parametre for hver stasjon og har lokal visning samt muligheter for analoge utganger. Denne kan tilkobles PC-logger via analoge utganger og gir dermed visning på PC ved hjelp av software EasyView, enten ved radiooverføring eller over web. Kan også ved hjelp av analoge utganger styre for eksempel en proporsjonalventil for oksygentilsetting (se neste side). AquaLog logger alle parametre for hver stasjon på lik linje med WTW. Hovedforskjellen mellom AquaLog og WTW er at denne ikke har lokal visning og ingen muligheter for analoge utganger. Til alle systemer brukes optiske kalibreringsfri oksygensensorer, muligheter for visning over web eller lokal PC, evt begge deler. AquaLog Light som logger 1 eller 2 stk. parametre for hver stasjon. Rimelig og enkelt system der man har behov for logging av få parameter.

14 Regulering av oksygenmetning Storvik Aqua tilbyr utstyr for automatisk regulering av oksygennivå i sjø (matfisk-/ slakteanlegg). Kombinerer utstyr fra flere grupper: Sensorer, massflow, NetOx TM Storvik OxyDos kontrollerer oksygentilsetting i sjø/merder. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten. Systemet består av høykvalitets proporsjonalventiler i kombinasjon med avansert ventilstyringsteknologi samt tilhørende utstyr som rørdeler, fittings, skap, strømforsyning osv. Ventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygenovervåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx TM ) levert av Storvik Aqua AS, eller system fra andre leverandører. Alle data på f. eks oksygennivå og tilført oksygenmengde kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngå stress, få bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

15 Storvik Controller Full overvåkning og styring av alle tekniske anlegg i landbasert oppdrett. Med vårt PC-baserte system har vi klart å tilfredsstille våre krav om at kvalitet og full kontroll kan utføres til en fornuftig pris og med et grensesnitt for brukeren som tilfredsstiller selv den mest kresne. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg i bedriften fra vannkvalitet i kar til styring av lys og motorer. Hele anlegget på ett skjermbilde, uendelig historikk og trendkurver. Systemet bygges opp med Master PC i kontrollrom og eventuelle flere pc-er ute i anlegget. Ute i anlegget vil det normalt bli brukt panel- PC med touch-skjerm. Desentraliserte I/O-kort for innsamling og styring av data fra/til anlegg. De desentraliserte kortene styrer anlegget i henhold til de verdier som bruker har satt på PC-skjerm. Dette betyr at systemet fungerer og styrer hele anlegget uten at PC på kontrollrom eller andre steder er tilkoblet. Enkel kabling i hele anlegget. Mellom desentraliserte kort og fra kort til PC kommuniseres det over 2-tråds BUS-kabel. All nødvendig programvare for eventuell framtidig utvidelser av anlegg ligger vedlagt på Master PC. Dette betyr at man ikke er avhengig av en ekstern ekspert med egne dyre programmer ved modifiseringer eller utvidelser av anlegg. Full tilgang til system over web er standard. Samme grensesnitt over web som man har på Master PC. Alle alarmer sendes som tekstmeldinger til SMS/e-post. Ved alarmer på kveldstid kan vakthavende se på hjemme-pc for å vurdere tiltak, eventuelt rette opp feilen. Våre systemingeniører prosjekterer og dokumenterer anlegget fra planleggingsstadiet til igangkjøring.

16 Robman Automatstyring Robman Automatstyring er en videreutvikling av vår velutprøvde software for styring av fôringsroboter. Det er nå mulig å kontrollere fôringsautomater via vår pc-baserte Robman software. Styringen kan tilpasses de fleste fôringsautomater og er meget fleksibelt og kostnadseffektiv med tanke på utbygging og tillegg av funksjoner. Fôring kan baseres på manuell inntasting eller på fôringstabeller med beregning av tilvekst. Mulighet for uthenting av fôringsrapporter og historiske data. Parametere som bl.a. oksygennivå og temperatur kan enkelt implementeres i systemet. Programvare og menyer er lettfattelig og intuitivt laget. Leveres med dedikert PC og styringsenhet med kontrollskjerm.

17 GasX GasX er en tung og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere andre egenskaper som andre diffusorer ikke har. Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - Det er de små gassboblene som oppløses raskest i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/ produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO2 Lav pris i forhold til kapasitet Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m

18 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Denne fôringsautomaten er velkjent innen oppdrettsbransjen. Enkel programmering, enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Ny styring, Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Fra Poro-fabrikken kommer mange modeller av fôringsautomater. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

19 Robot Storviks fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot for settefisk-industrien. Utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren RobmanTM. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring til roboten skjer trådløst. Automatisk etterfyllingsstasjon der robotens siloer automatisk blir etterfylt når den kommer inn på fyllestasjonen, kan også leveres. PLS-styring Windows programvare En fôringsrobot kan fôre opptil 380 kar Roboten kjører på skinner i taket Individuell fôring til hvert kar Opptil fire fôrtyper også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring PC-anywhere muliggjør direkte support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Foring etter fôrtabeller og beregnet tilvekst ligger i PC Solgt fra 1992 Kan også bruke fôrspreder

20 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax: Web: NS-EN ISO 9001 SERTIFISERT FIRMA

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur Foto: Sverre S. Larsen www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VitaDi Sprinkler Drum SensoMon HQ - TIL LANDS OG TIL VANNS I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene våre skal vokse i takt med fiskevelferden. Vårt

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Ole Gabriel Kverneland Salgssjef Landbasert / M. Sc. Aquaculture Biology Kort om meg M.Sc Havbruksbiologi fra UiB 7 år i AKVA group med fokus

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PRODUKTER 2016 PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 60 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD

Detaljer

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN

EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN EFFEKTIV OG SVÆRT PRODUKTIV SKIVEFLISEMASKIN FARMI 182 flisemaskin med manuell innmatning Bruk vår FARMI 182HF flisemaskin med hydraulisk innmatning for å produsere billig energi til privat bruk! Takket

Detaljer

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør:

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør: NetOx Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig Distributør: Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile Utvikler/rettighetshaver: OXYVISION NETOX BRUKS & VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 3/2009-NH

Detaljer

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet Nordisk Workshop Fiskevelferd fra fôringspunktet Hvordan kan fôringen påvirke fiskevelferd? Underfôring Høy fôrfaktor Stress» En stresset fisk er mer utsatt for sykdom Stor spredning» Skaper i seg selv

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 E-post: storvik@storvik.no Web: www.storvik.no Oppkobling

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr www.aqualog.no harald@aqualog.no Komplett verktøy for loggføring: Alt i ett system Alltid tilgjengelig Enkel rapportering Leverandøruavhengig

Detaljer

Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS

Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS Fishing.jpg Styresentral levert av Marvid Nilsen Installasjon AS i samarbeid med Kotek Norge AS 30.09.2008 Side 1 Innhold Rettigheter... 3 Programvare... 3 Systembeskrivelse... 3 Bejening... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012)

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Arve Nilsen, Veslemøy Sunniva Oma, Veterinærinstituttet Martin H. Iversen, UiN Anders Næss, Aquaculture Innovation AS Veterinærinstituttets

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Storvik Controller Micro Brukermanual

Storvik Controller Micro Brukermanual Program for å fjernbetjene Storvik Biomassemåler fra PC på kontoret, og/eller å hente inn målinger tatt via TDS-Recon håndterminal. Lagring kvalitetskontroll utskrift av rapporter eksportere målinger til

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat Dyrevernlovens 2 Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret

Detaljer

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle

Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle Kunsten å få produksjonskostnaden til å falle TEKMAR 2004 Øyvind Tørlen Pan Fish Norway Hvorfor fokus på produksjonskost? Pan Fish definerer laks som en standard råvare!det er teknisk mulig å produsere

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet.

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Olaf Reppe produksjonssjef region midt TEKMAR 2008 Litt om utvikling fram til i dag og hvordan vi tenker om

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok NetOx TM Drum

Brukerhåndbok NetOx TM Drum Brukerhåndbok NetOx TM Drum med Teknisk dokumentasjon CE merking Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS og OxyVision AS. Januar 2012. 1 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...3 1.1 Informasjon

Detaljer

Abilica Stream X-serien

Abilica Stream X-serien Abilica Stream Stream X Abilica Stream X-serien Stilren, kraftig og avansert nyhet med de siste teknologiske nyvinninger. Den nye X-serien i Stream tar i bruk ny teknologi, og lar deg koble produktene

Detaljer

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring

Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Brukerhåndbok Sprinkler Drum med Teknisk dokumentasjon, CE merking, Samsvarserklæring Utviklere og rettighetshavere er Storvik Aqua AS. Januar 2014 1 Innhold 1 BRUKERHÅNDBOK...3 1.1 Informasjon vedrørende

Detaljer

TelCage AS. CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12

TelCage AS. CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12 TelCage AS CEO Sigbjørn Dahle 08.05.12 1 TelCage AS TelCage AS leverer tjenester for fjerndrift og fjernovervåking av oppdrettsanlegg etablering og drift av kommunikasjonsstrukturer Utvikling og drift

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen

Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Enkeltoppdagelser og noe som går igjen Lars André Dahle Innhold Samsvar i forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat Klasse 0 sertifikater for nøter Flåter - produktsertifiseringsbevis og sertifikater

Detaljer

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40

Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 1.11.120 Optimal fôrstyring DeLaval fôrstasjon FSC40 Din løsning hver dag DeLaval kraftfôrstasjon i kombinasjon med systemet Feed First Det forventes at melkekyr skal produsere stadig økende mengde melk.

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

The global leader in aquaculture technology

The global leader in aquaculture technology The global leader in aquaculture technology Dagens agenda Kort om AKVA group Prinsipper UNI Resirkulering Risiko i Resirkulering Miljøpåvirkning Fiskehelse Kort om AKVA group Merd systemer AKVA group Verdens

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer. Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Online Scale TM Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av vektleverandør Papirløse

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

SUZUMAR GUMMIBÅTER TILBEHØR: Kontakt din forhandler for en komplett tilbehørsliste

SUZUMAR GUMMIBÅTER TILBEHØR: Kontakt din forhandler for en komplett tilbehørsliste 2016 S U Z U M A R G U M M I B Å T E R SUZUMAR GUMMIBÅTER Til sommerutflukter og familieunderholdning er Suzumar gummibåter utmerket. Disse super-smidige båtmodellene kombinert med Suzuki 4-takter påhengsmotorer

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann

HAVBRUK Utstyr for vasking under vann HAVBRUK Utstyr for vasking under vann Tilpasset forskjellig typer installasjoner Pontonger Merderinger Landganger Brygger Flåtesider Og andre undervannsinstallasjoner works for you MARINE_HPW_Broc_NO ny.indd

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners

Kurt Vatnvåg. Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid. Instanes Monstad Paradis Prosjektering Svenkerud Thunes Partners Kurt Vatnvåg Tema: Kameraovervåking fra sofakroken nåtid og framtid 1 Vår basis 2 Opticonsult omfatter 145 ansatte Hovedkontor med over 120 ansatte i Bergen Lokalkontorer i Stavanger, Stord, Odda, Førde,

Detaljer

Innbruddsalarm. med merverdi. ATS Advanced. We listened to you. www.utcfssecurityproducts.no. Videoovervågning. Transmission

Innbruddsalarm. med merverdi. ATS Advanced. We listened to you. www.utcfssecurityproducts.no. Videoovervågning. Transmission ATS Advanced med merverdi Vi presenterer løpende spennende nyheter til ATS Advanced. ATS Advanced-serien har fantastisk og pålitelig ytelse, med opprinnelse fra mange års erfaring og utvikling av innbruddsalarmsentraler.

Detaljer

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning.

Systemet tilpasses brukerområdet og overvåker blant annet temperatur, CO2, fuktighet, partikler og strømforsyning. EMS er et automatisk overvåkningssystem for sykehus og laboratorier hvor data innhentes fra trådløse sensorer og presentes på PC med et grafisk brukergrensesnitt. Automatisk kontroll og overvåking av energi,

Detaljer

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER InstaCut systemteknologi, gir mulighet for på eller av innkopling av fresesystemet mens du er i kontinuerlig bevegelse. Du kan flyte med fresesystemet på ujevne

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av:

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Mobil og universal: Den nye systemtesteren FSA 450 Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Multimeter med digitalt og grafisk display 4-kanals-oscilloskop Tenningsanalysetester

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Tilgjengelighet, vaksinering og sykdomskontroll. Gjennomgang av rognkjeksveilederen FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Nils Fredrik Vestvik Trainee havbruk nils@aqua-kompetanse.no 40214570 Dagens rensefisk

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur

Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt. av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Design og dimensjonering av et anlegg for produksjon av 1 million 1 kg postsmolt av Bjarne Hald Olsen, Daglig leder av Billund Aquakultur Agenda 1. Hvem er Billund Aquakultur 2. Forutsetninger for produksjons-plan

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Morvik Mekaniske as har vært i snøryddings bransjen i over 11 år, og har en stor kunde krets over hele Vestlandet. Vi leverer Amerikansk Meyer

Morvik Mekaniske as har vært i snøryddings bransjen i over 11 år, og har en stor kunde krets over hele Vestlandet. Vi leverer Amerikansk Meyer Morvik Mekaniske as har vært i snøryddings bransjen i over 11 år, og har en stor kunde krets over hele Vestlandet. Vi leverer Amerikansk Meyer produkter til både private, firmaer og kommunale etater. Vi

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm.

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Løsninger knyttet til sikkerhet Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Nøkkeltall: Ansatte i Westec: 7 ansatte 4 konsulenter Ansatte totalt i Realgroup: 30 Omsetning Westec 2013: 13 millioner

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr

Since 1912. Presenninger. Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr Since 1912 Presenninger Spesialkonfeksjon PVC-presenninger Lettpresenninger Stillaspresenninger Sikringsnett Båtopplagsutstyr O.B.Wiik presenningsspesialisten O.B.Wiik er Norges ledende produsent og leverandør

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Presentasjon for Akvarena 11 April 2013 Preline Fishfarming System AS 2013, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline har sammen

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett vektsystem for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig

Detaljer

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. Hensikt: - Forstå NCVIB/INFRA system - Kjenne til mulighetene i NCVIB/INFRA system Agenda: -INFRA loggere (Mini/Master) -INFRA

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Rada Pulse berøringsfritt servantarmatur

Rada Pulse berøringsfritt servantarmatur Rada Pulse berøringsfritt servantarmatur Rada Pulse styresentral 220V/12V Styrer opptil 10 stk. servantarmatur Hærverksikker veggsensor Berøringsfri aktivering Bedre hygiene Programmerbar spyletid Temperert

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge The global leader in aquaculture technology Resirkulering status og driftserfaringer i Norge AKVA group ASA Ole Gabriel Kverneland Agenda Kort om resirkulering Hva skjer i markedet? Vannkvalitetsmålinger

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME Varmer Måler Regulerer Rev. nr. 10100827ex Vårt satsningsområde retter seg hovedsakelig mot industri, olje og gass. Andre områder vi betjener er bl.a. ventilasjon

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG

HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG HDL LIGHTING VEILEDNING OG KOBLINGSSKJEMAER FOR STYRING AV 24V LED-ANLEGG Utgave 12, august 2014 Med forbehold om «trykkfeil» og endringer. Dokument versjon 2014-08-20 HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen.

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. Om tjenesten Når du aktiverer AOS Alarm tjenesten, vil vi sette opp overvåkning

Detaljer

Aventa Elektronikk for vannbåren varme

Aventa Elektronikk for vannbåren varme Det er ingen grunn til at beboere i blokker og leilighetsanlegg med vannbåren varme ikke skal faktureres for faktisk forbruk slik som praksis er for leiligheter med elektrisk oppvarming. Aventa leverer

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Lettbane system fra 125 til 2000 kg

Lettbane system fra 125 til 2000 kg TraverskrAner Traverskraner 3 Lettbane system fra 125 til 2000 kg 103 97 1 EUROSYSTEM 2000 profiler er tilgjengelig i 3 størrelser, som velges i forhold til lastekapasitet og avstand mellom opphengspunkterne:

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer