Utstyr til akvakultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 Utstyr til akvakultur

2 Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har over 25 års erfaring fra oppdrett og har vokst i takt med en dynamisk og ekspansiv oppdrettsnæring hvor kunnskap og teknologi har vært sterke drivere i en positiv og interessant utvikling. Vi har solgt utstyr i mer enn 30 land og er representert med egne datterselskap i Chile siden 2000, i UK siden 2007 og med egen agent i Russland siden Storvik Biofloc er vårt søsterselskap, som har aktivitet i Mexico og Kurdistan/Irak. Storvik Aqua ser betydelige muligheter i et fortsatt tett samarbeid med våre kunder, og vi deler oppfatningen om at næringen kan mangedoble produksjonsvolumet av laks i årene framover. I tillegg ser vi en interessant utvikling hvor mer industrialiserte og bærekraftige løsninger ser dagens lys når det gjelder lakseoppdrett men også når det gjelder oppdrett av andre arter. Denne utviklingen setter store krav til oss som leverandører og Storvik Aqua er beredt til å ta denne utfordringen. Vi jobber kontinuerlig for å tilby løsninger som effektiviserer produksjonen hos våre kunder gjennom miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Dette er det beste grunnlaget for en havbruksnæring som skal bidra til å løse verdens behov for en effektiv og miljøvennlig produksjon av mat. For å møte framtidge utfordringer investerer Storvik Aqua og søsterselskapet Storvik Biofloc ca. 10% av omsetningen i FoUprosjekter. Resultater fra disse prosjektene finner du presentert i denne katalogen.

3 MILJØ OG FISKEVELFERD Gjennom media opplever vi at oppdrettsnæringen får mye oppmerksomhet. Både forbrukere, motstandere, myndigheter og fiskeoppdrettere har et skarpt blikk på både miljø og fiskevelferd. Med den forventede vekst i norsk og internasjonal oppdrettsnæring, vil fokus på miljø og velferd forsterkes. Storvik Aqua har fra starten vært involvert i leveranser og prosjekter hvor miljø og fiskevelferd har vært sentralt. Vi skal fortsatt være en aktiv bidragsyter og støttespiller for å finne bærekraftige løsninger på utfordringene i oppdrettsbransjen. På de følgende sidene presenterer vi blant annet våre produkter som er direkte knyttet til miljø eller fiskevelferd: Appetittstyrt Fôring (AF), fôrkontrollsystem som samler opp uspist fôr og leder det tilbake i merden. Autoclean notvasker er en nødvendighet for å holde unna alger og annet som gror og tetter maskene i notposen. Rene nøter gir bedre gjennomstrømning og utskifting av vannet i merden, og dermed bedre fiskevelferd. AquaLog Light miljøloggestasjon måler miljødata og logger disse. Operatøren kan dermed over internett få oversikt over miljøet i merden ved hjelp av historiske data kan man forberede seg på spesifikke situasjoner. Overvåkning av miljøet er også viktig i f.eks en avlusingssituasjon. Da er det håndholdt utstyr som er i bruk, og strakstiltak iverksettes i henhold til målinger. NetOx oksygendiffusoren tilfører oksygen i situasjoner der det er påkrevd. Det kan være i for eksempel en avlusingssituasjon, ventemerd, ved notvasking, sortering, levering/ brønnbåt. I det hele tatt situasjoner der fisken blir stresset og bruker mer oksygen enn det er tilgjengelig i sjøen. Nok tilgjengelig oksygen = god fiskevelferd.

4 Autoclean Notvasker 3, 5, 7 og 9-skivers: Autoclean modellene spenner fra de mest kompakte og håndteringsvennlige notvaskere med tre skiver, til større vaskerigger med 5, 7 eller 9 skiver. Velg mellom Z- og V-modell. Alle kan leveres komplett med aggregat, vinsj og mulighet for kamera. Spesialskiver for nøter med spesielt mye skjellbegroing. Stor vannmengde og høy hastighet på skivene Enkel utskifting av lager 3-skivers vasker kan lett håndteres manuelt, veier kun 4 kg i vann (9 kg uten flottører) Autoclean notvasker ligger best inntil notveggen med høyest vaskefart. Vasker bedre enn konkurrerende vaskere med samme vasketrykk. Opplagringen (svivelen) har lang brukstid grunnet avbalanserte vibrasjonsfrie dyseskiver. Autoclean har fått flere forbedringer og blitt utviklet til en svært driftssikker, bruker- og vedlikeholdsvennlig notvasker. I flere sammenligningstester i Skottland har den oppnådd følgende omtale i forhold til sine konkurrenter: Tekniske data: Modell Arb.bredde Arb.trykk Vannmengde Gj.snitt vaskekapasitet 3 skiver 84 cm bar 45 l/min 1200 m 2 / time 5 skiver 140 cm bar 75 l/min 1980 m 2 / time 7 skiver 195 cm bar 105 l/min 2770 m 2 / time 9 skiver 252 cm bar 140 l/min 3600 m 2 / time

5 AquaLog Light - vår trådløse loggestasjon Enkel installasjon Enkel i bruk Oversiktlig presentasjon Komplett logg Visning også på «smart-telefoner» og «nettbrett» Batteridrift eller 230 V Master-logger plasseres på fôrflåte/kontor og tar imot loggedata trådløst fra inntil 99 stk. sensorer. Loggeren sender alle data til web over GPRS. Oppdatering av loggedata på web hvert 15. min (kan endres om ønskelig). Master logger kan tilkobles utendørs antenne. Radiokommunikasjonen er testet med godt resultat opptil 700 m over sjø. Loggestasjonen kan også brukes uten GPRS eller internettforbindelse. Alle historiske loggedata er til enhver tid tilgjengelig, både som graf og som tall. Alarm for oksygennivå kan settes etter eget ønske. Kombiner sensorbokser etter behov: Velg mellom oksygen, temperatur, salinitet eller sjøstrømsensor. En eller to sensorer pr. boks.

6 Luseforebygging, avlusing og behandling Bekjempelsen av sykdom og lakselus utgjør noen av de største utfordringene, og det er noe alle ved lakseoppdrettsanlegg på sjølokalitet kommer i befatning med. Kostnadene, arbeidsmengden og påkjenningen for fisken ved behandlingene er store, økonomisk risiko likeså. Noen produkter i vårt utvalg gjør behandlingen tryggere: Storvik Aqua Sprinkler muliggjør kjapp og effektiv innløsing av lusemiddel ved avlusing. Den er bygd for å gi rett terapeutisk dose hurtigst mulig i hele merden. Sprinklerens dokumenterte gode blandeegenskaper gir full kontroll på doseringen. Ved bruk sammen med oksygendiffusor kan man ha lang nok behandlingstid til å knekke lusa og dermed unngå utvikling av resistent lus. Når merden er lukket for å behandle fisken er det nødvendig å tilsette oksygen, og gjøre oksygenet tilgjengelig for fisken. De små gassboblene fra NetOx -diffusoren stiger sakte opp og løser inn oksygen hele veien mot overflata. Ved å spre diffusoren ut under hele arealet i merden får man innløsing av oksygen i hele volumet. Tester har vist at bruk av «permaskjørt» gir opptil 70 % reduksjon i lusepåslag på laksen i merden. Ved å legge på et «skjørt» rundt hver merd i de øverste meterne holdes lusa i stor grad utenfor. En annen måte å forhindre lusepåslag på fisken er å fôre på dypere vann altså holde fisken nede en stor del av tida. Vårt anerkjente produkt Storvik Appetittstyrt Fôrkontroll (AF) fôrer under vann og kan brukes i denne sammenheng. I Storvik Aqua deltar vi i lusebekjempelsen ved å tilby mannskap det utstyret de trenger for å gjøre en god jobb når de håndterer og behandler fisken sin. Innspill fra erfarne brukere blir implementert i produktene for å optimalisere funksjonalitet og effektivitet. Rett bruk av behandlingsutstyr er viktig for et godt resultat. Tilpassede kurs og opplæring er en del av pakken vi tilbyr våre kunder.

7 NetOx og NetOx Drum Den mest brukte diffusoren i bransjen: Meget effektiv, med stor kapasitet for tilsetting av oksygen i sjø. NetOx Drum er tilgjengelig i tre modeller, med henholdsvis 200, 300 og 600 meter NetOx diffusor. NetOx -diffusoren er ideell ved avlusing med helpresenning, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, notskift, notvasking, splitting og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk Unngå resistensutvikling (grunnet for tidlig avsluttet prosedyre ved for lavt oksygennivå) Vi har også system for automatisk regulering av oksygennivå i merd. Faste installasjoner, eller mobile nødanlegg. Følgende kapasiteter ved 5 bar trykk: Type NetOx 9/81 NetOx 12/84 NetOx 12/132 NetOx 15/120 NetOx 15/195 NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 NetOx Drum 600 (± 10 % avvik) Kapasitet ca. 26 kg/t ca. 27 kg/t ca. 43 kg/t ca. 40 kg/t ca. 64 kg/t ca. 70 kg/t ca. 105 kg/t ca. 210 kg/t STORVIK AQUA kan tilby både opplæring, oppgradering, service og vedlikehold av eksisterende utstyr, kontakt oss for å avtale.

8 Ekstrautstyr og tilbehør til NetOx Drum: Netox Drum dobbel tilførselskobling For å koble sammen to oksygenflaskebatterier til en tilførsel. En oppnår da flere fordeler: 1. Tilkobling av flaskebatteri skjer under rolige kontrollerbare forhold. 2. NetOx -diffusoren vil ha gasstrykk kontinuerlig, og ikke fylles med sjøvann ved f.eks. bytte av flaskebatteri. 3. Flaskebatteriet kan tømmes helt før en veksler til nytt. 4. Ved tilsetting av store mengder oksygen, altså stor flow, vil bruk av to regulatorer redusere ising og faren for stopp eller manglende mulighet for justering på regulator Verktøykasse Verktøykasse tilpasset NetOx DRUM 200, -300 og Plasseres oppå trommelen mellom de to lommene for pallegafler. I verktøykassen er det plass for dokumentasjon, verktøy, 2 x regulatorer (med tilførselslange tilkoblet), måleinstrument, etc. Fordelingslenke Fordelingslenke i rustfritt stål som bidrar til bedre spredning i bakkant av sjøsatt NetOx Drum-diffusor. Henger på fordelingsplaten, senkes langs tilførselsdelen av diffusoren og strekkes ut til siden etter behov. Fordelingsplate Sikrer fordeling av NetOx -diffusorslanger ved innrulling på trommel. Kan enkelt ettermonteres på tidligere utgaver av NetOx Drum. Har også funksjon som oppheng for fordelingslenke (se over). Vaskeadapter Vaskeadapter for bruk sammen med høytrykksvasker. Brukes til vedlikehold av NetOx diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Beskyttelseshette For NetOx DRUM 200 og -300, laget i PVC. Håndholdt måleinstrument Multiinstrument for måling av: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. Den optiske oksygensensoren er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Mulighet for to sensorer samtidig og loggefunksjon (HQ40) Høykvalitets håndholdt måleinstrument

9 Regulering av oksygenmetning Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten Storvik Aqua Controller regulerer automatisk oksygennivå i sjø (matfisk-/ slakteanlegg). Anbefalt ved bruk av permaskjørt, ventemerd, lukkede anlegg. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten: Oksygenventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygenovervåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx ). Alle måledata kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngå stress, få bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

10 Sprinkler Med Storvik Aqua Sprinkler oppnås jevn og hurtig fordeling av lusemiddel i oppdrettsmerd. I avlusingsprosessen er tid en knapp faktor. Distribusjon av virkemiddelet må skje hurtig og jevnt i hele merden for å oppnå terapeutisk dose i hele volumet. Ved feil dosering eller for lang holdetid kan forgiftning forekomme, og lus kan opparbeide resistens ved for kort holdetid med virkestoff. Sprinkleren ivaretar helse, miljø og sikkerhet både for dyr og personell. Den har lukket blandekammer for å ivareta HMS-aspektet for operatør. Enkel håndtering av utstyret gjør at lusebehandlingen går raskt og effektivt. Fordeler med produktet Doseringsutstyr fra Storvik Aqua er løsningen på en rekke utfordringer i forbindelse med dosering av virkemiddel: Kompakt integrert enhet, enkelt håndterbar for bruk, transport og lagring. Unngå blandekar på dekk HMS: Slutt på utblanding av virkemiddel i store åpne kar Hurtig og effektiv innløsing av middel, rask oppnåelse av terapeutisk dose i hele merden Enkel håndtering av mange meter slanger Tar alle typer virkemiddel (som skal blandes i vann) uavhengig om de er tyngre eller lettere enn sjøvann

11 Havbrukspresenninger Presenning, flere modeller: Helpresenning Reduksjonsduk Permaskjørt Isskjørt Desinfiseringsduk Vi tilbyr presenning fra vår samarbeidspartner Botngaard AS, den eneste norske presenningsprodusent som utelukkende satser på havbruksnæringen. Deres produkter er utviklet i tett samarbeid med både SINTEF og andre aktører i næringen. Botngaard er hele tiden i forkant av utviklingen og bidrar sterkt i kampen mot lakselus. De har også utviklet andre produkter for merd og desinfiserinsduk for båter og annet utstyr. Presenningene er utprøvd over flere år og har fått sin form som et anerkjent kvalitetsprodukt. Godt design og fargekoding gjør presenningene brukervennlige. Brukerkurs/opplæring sammen med manual sikrer effektiv og riktig bruk. Med presenning, sammen med vår NetOx Drum og Sprinkler, gjøres komplett avlusing sikkert og raskt med minimalt stress av fisken. Reduksjonsduk Reduksjonsduk Avlusingsduk - std Permaskjørt Merking av presenning Spesiell hempe for «persienneopptrekk» på permaskjørt

12 Fôrkontroll Fôr er fortsatt den største innsatsfaktoren i matfiskoppdrett. Storvik Aqua har arbeidet med fôringsutstyr og fôrkontroll siden 1985 og vi har lang erfaring med leveranser til både sjø- og landbaserte anlegg. Dagens og morgendagens fiskeoppdrettere møter stadig skjerpede krav til både økonomiske resultater, miljøkrav. Poro: Fôring med måltidsstyring og god spredning på overflaten. 100-tonns fôrflåte med sentralfôringsanlegg. Godt egnet for smoltlokalitet eller stamfisklokalitet. Næringens vekstpotensial vil måtte stå i forhold til bærekraftige løsninger for miljø og økonomi. Under hele vår utvikling har vi hatt fokus på miljøaspektet ved fôring i tillegg til fôrfaktor og tilvekst. Vi tilbyr i dag produkter som fôrer over eller under vann, innenfor de tre vanligste fôringsmetodene: Appetittstyrt Fôrkontroll (AF), automatisk oppsamling av uspist fôr, som ledes tilbake i merden. AF kan også fôre på dypt vann (kveite har av AF en blitt fôret på 35 m dyp), noe som også kan være aktuelt i forhold til lakselusutfordringene.

13 Storvik AF - Appetittstyrt Fôrkontroll Storvik Appetittstyrt Fôrkontroll (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Undervannsfôring med Storvik AF gir også mulighet for fôring under lusebeltet og på den måten redusere lusepåslag på fisken. Integrert automatisk fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/ stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellets Logging av data Enkel i bruk Robust design, enkel rengjøring og vedlikehold

14 Poro fôringsautomater Foto: NRS Finnmark. Poro fôringsautomater en klassiker for værharde lokaliteter. Den blir bare bedre og bedre og dagens versjon er svært godt mottatt blant våre kunder. Spesielt er klammeret og innfestingsløsningen for ring framhevet, samt fôrspredebildet på overflaten i merden. Vi har kunder som har oppnådd økonomisk fôrfaktor på 1,06 ved bruk av Poro-automater. Dette viser at med riktig innsats oppnås de beste resultatene og en eventyrlig god FCR. Konstruksjonen er robust utført i stål, gummi, aluminium og plast, 1000 til 6000 liters siloer. Utfôringsmekanisme, med to ulike utfôringsteknologier for 2-12 mm pellets: Poromatic IR har avanserte programmeringsmuligheter og trådløs overføring til fôringsautomatene. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 230 V driftsspenning God spredning av fôret med flere typer spredere Brukervennlige styringer med mulighet for alternative fôringsregimer MiniWind blåser fôret ut. Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av pelletstørrelse. Lavt strømforbruk. Exacty kaster/børster fôret ut, utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Lavt strømforbruk. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic, med enkel betjening på automatens styreboks.

15 Storvik Aqua 100-tonn fôrflåte Flåten er beregnet for 140 tonn samlet last. To siloer som hver er splittet i to kammer med tilsammen 180 m 3, gir ved full utnyttelse plass til 117 tonn fôr. Godt egnet for «smolt-lokalitet» eller f.eks stamfisklokalitet. Størrelse og egenvekt gjør at denne flåten enkelt kan flyttes som slep eller transporteres som dekkslast, og den krever ikke grov fortøyning. Storvik Aqua Fôrflåte er produsert i aluminium, med sertifisering i henhold til lokalitetsklasse Ee. Utstyr: Sentralfôringsanlegg Delte fôrsiloer (2 siloer deles i 4) Kontrollrom (15 m 2 ), benk for PC/kontor, kjøkkenbenk/minikjøkken, sittegruppe Omkledningsrom, toalett Maskinrom HatchMan fjernstyrte lukeåpnere på siloluker El-tavle med nødvendige kurser og inntak for 100 kva Strømgenerator tilpasset behov ved lokaliteten Ytre mål: x 7000 x 2400 mm. Sertifisert i henhold til NS 9415

16 HatchMan lukeåpner Fjernstyring av siloluker HatchMan lukeåpner: Elegant løsning for «bemanningsfri» fôrlevering til fôrflåte. Leverandørbåtene utstyres med fjernkontroll som automatisk åpner og lukker de nødvendige luker om bord på flåten. Full sikkerhet med visuell kontroll og signallamper. HatchMan fjernstyrte lukeåpnere er et svar på stadig hardere krav til rasjonalisering og effektiv drift. Også for fôrleverandøren gir dette gevinst. Med HatchMan blir det slutt på håndtering av tunge siloluker, og utrykning på kveld/natt/helg for å ta imot fôr. HMS og smittefare er også sider ved fôrleveringen som ivaretas med HatchMan, gjerne i kombinasjon med dynamisk posisjonering (DP) av fôrbåt og «berøringsfri» levering. Hver luke utstyres med aktuator for åpning og lukking. Aktuatoren festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm/lukehals. Silolukene fjernbetjenes med radiokontroll eller betjenes fra påmontert bryterpanel. Signallamper ved hver luke. 24V driftsspenning, batteri og nettstrøm eller aggregatdrift. Modulbasert system som kan bygges ut. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. Enkel montering og installasjon på eksisterende luker. For installasjon av HatchMan lukeåpner er det vanligvis ikke nødvendig med noen form for ombygging av eksisterende luker. Vi kan tilby montering. Annet utstyr kan også betjenes via fjernkontrollen, som: Flåtens strømaggregat, belysning over lukeområdet.

17 BM Storvik Biomassemåler Enkelt nøyaktig skånsomt med trådløs betjening Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomasse i oppdrettsmerd. Systemet omfatter måleramme, tilvenningsrammer, TDS håndterminal, programvare for PC samt opplæring. Full kontroll med Storvik Controller Micro Programvare på norsk, oversiktlig program med mange muligheter. Oversiktlige rapporter med tall og grafisk visning. Fordeling i vektklasser Snittvektsutvikling Oversikt pr. time Sammenligning av veiinger fra utsett til slakt Eksporter målinger til kjente formater som PDF eller Excel for enkel deling med salgskontor, eller til formater som lett kan importeres i for eksempel FishTalk eller FarmControl. Kommunikasjon via GSM-nettet gjør det enkelt å avlese og betjene målerammen(e) fra produksjonskontoret, salgskontoret, landbasen, flåten og/eller båt. Alt du trenger å gjøre er: 1. Start måling 2. Stopp måling 3. Analyser data Full tilgang til alle data og rapporter så lenge rammen er aktiv. Løsning for online oppdatering og visning på web er under arbeid. Håndholdt terminal kan også brukes for å betjene rammene trådløst eller via kabel på merdkanten. Systemet settes enkelt opp første gang - når alt er på plass kan kapasiteten lett utvides ved å legge til flere målerammer. Fordeler Bruker 3D-bilder for automatisk biomasseberegning Innebygd computer hver ramme jobber selvstendig Egen batteriforsyning Ingen krav til internett-tilkobling eller GSM for å utføre målinger 3 typer tilkobling: GSM - Bluetooth - Kabel Presise målinger - ned mot 1 % avvik Måler like godt dag som natt Kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for rapportering og presentasjon av måledata

18 Utstyr for landbasert oppdrett Det hele startet med skiveautomaten i 1985 i samarbeid med Akvaforsk (nå Nofima), senere har produktspekteret for landbasert oppdrett blitt utvidet. Vi leverer nå flere typer fôringsautomater og roboter for settefisk, oksygendiffusorer, måleutstyr, overvåkning og automatisk regulering av oksygenmetning. Storvik Aqua Controller er et system som er skalerbart og derfor perfekt for settefiskanlegg og transport av levende fisk. Dataalderen har for lengst gjort sitt inntog i settefiskhallen, men også innen fisketransport. Sørvis og support foregår nå like gjerne «online» kjapt og effektivt. Men miljø og omgivelser i settefiskproduksjon er ofte tøffe for teknisk utstyr, så enkle løsninger kan også være gode løsninger. Uansett er våre systemteknikere fortsatt en viktig del av pakken vi tilbyr, og vil til stadighet være «ute i felt». Fôringsteknologien må også endre seg i takt med at det på land har blitt større og dypere kar. Stående biomasse har også blitt stor i mange anlegg, og den daglige mengden fôr som skal ut er tilsvarende større.

19 Storvik Aqua Controller Malo Transport AS på vei med levende fisk assistert av Storvik Aqua Controller. Ett og samme system for settefiskanlegg og transport av levende fisk. Full overvåkning, styring og dokumentasjon av alle miljøparameter og tekniske anlegg. Et PC-basert system, utviklet og oppdatert gjennom 35 års erfaring og bruk. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg med sensorer for innsamling av miljøparameter og styreparameter som har åpen, standard industridesign. Styring av oksygen til kar eller merd vil fortsatt fungere selv om PC av en eller annen grunn skulle være ute av drift. All nødvendig programvare for utvidelse av anlegget og nye skjermbilder er en del av standard førstegangs leveranse. Sikker oppkobling mot web, samme bilde og muligheter uansett fra hvor man logger inn. Alle parameter, også alarmer blir logget og lagret med uendelig historikk. Alle alarmer sendes til mobiltelefon, en eller flere. Storvik Aqua Controller med logging av oksygen, temperatur og ph individuelt i alle 12 tanker pr. bil, samt automatisk tilsetting av nødvendig oksygen. En fornøyd skipper om bord i brønnbåten Triton fra Averøy. Ingen problemer med å oppfylle kravene om lukkede ventiler etter montasje av Storvik Aqua Controller.

20 Oksygendiffusorer GasX en stødig og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere egenskaper som andre diffusorer ikke har: Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. BiOx En helt ny diffusorslange fra OxyVision: BiOx, spesielt utviklet for oksygentilsetting i landbasert akvakultur! - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - GasX avgir mikro-gassbobler, og små gassbobler oppløses raskt i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp rundt diffusoren Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO 2 Lav pris i forhold til kapasitet Teknisk info BiOx: Standard mål 5, 10, 15, 20, 25 m Åpningstrykk ca. 1 bar Kapasitet 0,15-0,5 kg/t/m Virkningsgrad opptil % Kuplinger syrefast stål Lodd syrefast stål Høy spesifikk oksygenoverføringsfaktor - Fleksibel og utbyggbar - God spredning i karet betyr høy virkningsgrad - Enkelt renhold og håndtering - Kun ett tilkoblingspunkt - Svært robust. Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m Bar 0,5 1 2 kg/h lpm kg/h lpm kg/h lpm 2 meter 0,7 9 1,1 14,1 2,4 30,77 3 meter 1,2 15,4 1,6 20,5 3,2 41,03 6 meter 2 25,6 3,2 41,03 6,5 83,33 9 meter 3 38,5 5,5 70,5 11,5 147,44 12 meter 5,1 65,4 8,2 105,13 16,5 211,54

21 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Velkjent fôringsautomat med enkel programmering og enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Styring: Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Poro-automatene kommer i mange modeller. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

22 Robman automatstyring Robman Automatstyring er en videreutvikling av vår velutprøvde software for styring av fôringsroboter. Fôringsautomatene kontrolleres via vår PC-baserte Robman programvare. Styringen kan tilpasses de fleste fôringsautomater og er meget fleksibel og kostnadseffektiv med tanke på utbygging og tillegg av funksjoner. Fôring kan baseres på manuell inntasting eller fôringstabeller med beregning av tilvekst. Fôringsrapporter og historiske data er lett tilgjengelig. Parametere som bl.a. oksygennivå og temperatur kan enkelt implementeres i systemet. Programvare og menyer er lettfattelig og intuitivt utformet. Leveres med dedikert PC og styringsenhet med kontrollskjerm. Via nettet kan PC-en nås av Storvik Aqua ved behov for service, programvare-oppdatering eller opplæring.

23 robot Fyllestasjon Storvik Aquas fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot, som kan dosere både tørt og levende fôr. Roboten er utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren Robman. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring av fôringsdata til roboten skjer trådløst. Eksempel på kjørebane for robot. PLS-styring Windows programvare Fôringsroboten kan fôre opptil 380 kar Individuell fôring for hvert kar Roboten kjører på skinner i taket Opptil fire fôrtyper på samme robot også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring Online support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Fôrtabeller og tilvekstberegning ligger i PC Kan også bruke fôrspreder Det er mulig å fjernstyre Robman-PC en for å få tilgang til historiske data og andre parametere, dette via PC, nettbrett og mobil.

24 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax:

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Revisjonsnr. 12-01 STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur STORVIK AQUA AS Utstyr til akvakultur Foto: Sverre S. Larsen www.storvik.no Fra Aqua Produkter til Storvik Aqua Nils L. Sande i Storvik Stål fikk i 1985 med seg ÅSV (Hydro Aluminium), Grytnes Entreprenørforretning

Detaljer

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING

VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VERKTØY TIL BADEBEHANDLING VitaDi Sprinkler Drum SensoMon HQ - TIL LANDS OG TIL VANNS I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene våre skal vokse i takt med fiskevelferden. Vårt

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering fra temastasjoner SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 Temastasjon 1 Avlusing 5000 tonn på 5 dager? - Ja! Avgrense merder med duk eller bruke brønnbåt. Kjemiske midler eller kanskje også mekanisk

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PRODUKTER 2016 PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 60 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD

Detaljer

Systemet er skreddersydd for nye og eksisterende fôringsplattformer.

Systemet er skreddersydd for nye og eksisterende fôringsplattformer. Sobit Fôrlukesystem bidrar til at fôrmottak blir enklere og sikrere (HMS). Systemet gir deg full kontroll med fylling av fôr, samt nøyaktig sanntids overvåking av fôrnivået i siloene. Systemet er skreddersydd

Detaljer

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet

Nordisk Workshop. Fiskevelferd fra fôringspunktet Nordisk Workshop Fiskevelferd fra fôringspunktet Hvordan kan fôringen påvirke fiskevelferd? Underfôring Høy fôrfaktor Stress» En stresset fisk er mer utsatt for sykdom Stor spredning» Skaper i seg selv

Detaljer

FLS Avlusersystem. Ved daglig leder Kristian Lillerud

FLS Avlusersystem. Ved daglig leder Kristian Lillerud FLS Avlusersystem Ved daglig leder Kristian Lillerud Innhold Systembeskrivelse Effekt Brukervennlighet Økonomi Referanser Opplæring Film FLS Avlusersystem Fiskevelferd prioritet nr. 1 Lukket system Ingen

Detaljer

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS

Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Årsrapport Grønne Tillatelser, Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood fikk i 2014 tildelt 4 grønne konsesjoner, F/A 0005, i kategori A fra Fylkesmannen i Finnmark. I 2016 ble en lokalitet driftet grønn

Detaljer

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009 Biomassemåling Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet Januar 2009 Agenda Innføring om Vaki og Havbruksinstituttet Vaki Biomassemåler Service kontrakter

Detaljer

Diversifisering i fartøyporteføljen: HeliXiR et miljøvennlig fiskehospital

Diversifisering i fartøyporteføljen: HeliXiR et miljøvennlig fiskehospital Diversifisering i fartøyporteføljen: HeliXiR et miljøvennlig fiskehospital Kjetil Magerøy, Prosjektleder 12/4/2014 1 Fish at Your Fingertips.. SalMar Frøya Lerøy Marine Harvest Hitra Trondheim Pure Averøy

Detaljer

Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF Fiskeri og havbruk

Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF Fiskeri og havbruk Lakselusbekjempelse: Tekniske og driftsmessige bidrag for å oppfylle lakselusforskrift og akvakulturdriftsforskrift Anno 1973 Forskningsleder Leif Magne Sunde Havbruksteknologi \ Drift og operasjon SINTEF

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner.

Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Utarbeidet av: Bosness, Meland og Hestvik Side 1 av 5 Strategiplan for forebygging og bekjempelse av lakselus og resistente lakseluspopulasjoner. Bakgrunn. Kravet til planen er beskrevet i luseforskriftens

Detaljer

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013

Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Hardangerfjordseminar - Resirkuleringsteknologi 21.11.2013 Ole Gabriel Kverneland Salgssjef Landbasert / M. Sc. Aquaculture Biology Kort om meg M.Sc Havbruksbiologi fra UiB 7 år i AKVA group med fokus

Detaljer

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Presentasjon for Akvarena 11 April 2013 Preline Fishfarming System AS 2013, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline har sammen

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt

Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Design og dimensjonering av et anlegg for en årlig produksjon av 1 million postsmolt Sunndalsøra 24. oktober 2012 Kl 13.10 til 13.25 2011, Preline Fishfarming System AS Leverandør av ny oppdrettsteknologi.

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS

PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT FRA BOTNGAARD AS PERMASKJØRT SKJERMING MOT LUS! Med over 55 millioner i omsetning er Botngaard AS Norges ledende produsent av presenningsprodukter til havbruksnæringen. BOTNGAARD AS Bruk av

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

Nye utfordringer og løsninger for avlusing

Nye utfordringer og løsninger for avlusing Nye utfordringer og løsninger for avlusing 06.02.09 Trude Bakke Jøssund Nord-Trøndelag og lusekontroll Startet med samordnet vinter-våravlusing allerede i 1992 Har 100 % rapportering av lusetellinger Har

Detaljer

Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve. 2011, Preline Fishfarming System AS

Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve. 2011, Preline Fishfarming System AS Laks i rør innovasjon som tålmodighetsprøve 2011, Preline Fishfarming System AS Tidslinja vår 2000 Preline etablert 2007 Bygging av pilot startet 2008 Pilot i vannet Hardanger lite utvalg 2009 Pilot med

Detaljer

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012)

Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Helse og velferd ved produksjon av postsmolt i lukket merd (Pilot 2012) Arve Nilsen, Veslemøy Sunniva Oma, Veterinærinstituttet Martin H. Iversen, UiN Anders Næss, Aquaculture Innovation AS Veterinærinstituttets

Detaljer

Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi. By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail:

Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi. By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail: Forutsigbarhet og litt om utfordringer og teknologi By Bjørn Myrseth Vitamar A.S e.mail: b.myrseth@no.morpol.com bjorn.myrseth@marinefarms.no Hvorfor forutsigbarhet? Kunder forventer riktig størrelse,

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Fremtidens smoltproduksjon 3. konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Marius Hægh Direktør akvakultur, Marius.haegh@krugerkaldnes.no Sunndalsøra 22.- 23. oktober 2014 WATER TECHNOLOGY Utfordringer

Detaljer

Preline Fishfarming System AS

Preline Fishfarming System AS Preline Fishfarming System AS Løsning og historie handout Aqua Nor august - 2015 2015, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline Extended Smolt anlegg 1 produsert 2014 Transportert

Detaljer

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør:

NetOx. Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig. Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile. Distributør: NetOx Bruks- og vedlikeholdsinstruks Montasjeanvisnig Distributør: Storvik Aqua AS, Norge - Storvik Ltd, UK - Storvik SA, Chile Utvikler/rettighetshaver: OXYVISION NETOX BRUKS & VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 3/2009-NH

Detaljer

Rapport Grønn konsesjon lokalitet Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet Skog i Lenvik kommune.

Rapport Grønn konsesjon lokalitet Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet Skog i Lenvik kommune. Rapport Grønn konsesjon lokalitet 32537 Baltsfjord i Lenvik kommune og Lokalitet 30757 Skog i Lenvik kommune. NRS Feøy AS fikk tildelt konsesjon TLK 0032. Denne konsesjonen ble kjøpt i åpen budrunde under

Detaljer

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat

DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK. Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat DYREVELFERD HOS FISK - UTVIKLING AV REGELVERK Bente Bergersen Nasjonalt senter for fisk og sjømat Dyrevernlovens 2 Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret

Detaljer

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS

VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS. Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS VÅR FELLES OPPSKRIFT FOR SUKSESS Naturens egen ingrediens for god fiskehelse og kvalitet PRODUS AQUA AS Forbedret tarmfunksjon Forsterker slimproduksjonen Forbedrer immunforsvaret og motstandsevnen mot

Detaljer

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai

FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Tilgjengelighet, vaksinering og sykdomskontroll. Gjennomgang av rognkjeksveilederen FHF Rensefisksamling Hell 22-23 mai Nils Fredrik Vestvik Trainee havbruk nils@aqua-kompetanse.no 40214570 Dagens rensefisk

Detaljer

Avlusing i stormerd. Arve Nilsen. Veterinærinstituttet Seksjon for miljø- og smittetiltak Trondheim

Avlusing i stormerd. Arve Nilsen. Veterinærinstituttet Seksjon for miljø- og smittetiltak Trondheim Avlusing i stormerd Arve Nilsen Veterinærinstituttet Seksjon for miljø- og smittetiltak Trondheim Evaluering av metoder for badebehandling mot lus 2004-2008 VESO, Veterinærinstituttet, SINTEF, Havforskningsinstituttet

Detaljer

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge

Resirkulering status og driftserfaringer i Norge The global leader in aquaculture technology Resirkulering status og driftserfaringer i Norge AKVA group ASA Ole Gabriel Kverneland Agenda Kort om resirkulering Hva skjer i markedet? Vannkvalitetsmålinger

Detaljer

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt?

kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Kystens perle i havgapet utenfor Frøya 1 663 894 000 kg fiskefôr ble alle pelletene til laksekjøtt? Berit Johansen Driftsleder Ørnøya SalMar Farming AS Medforfatter: Pål Gjerde CBAS TEKMAR 3/12-13 AGENDA

Detaljer

Preline Fishfarming System AS. Hva kan vi tilby til næringen? «Den blå åker»

Preline Fishfarming System AS. Hva kan vi tilby til næringen? «Den blå åker» Preline Fishfarming System AS Hva kan vi tilby til næringen? Presentasjon på Felles stortingsseminar om Havbruksnæringen «Den blå åker» 20.11.2014 kl 09.00 til 12.00 2013, Preline Fishfarming System AS

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon

Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon Tracerco Personlig Elektronisk Dosemeter Introduksjon Oversikt presentasjon Målinger - skjermbilde Menyvalg Alarm & funksjoner DoseVision programvare Logget data Service & vedlikehold text PED oversikt

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett

Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Kostnadseffektivt og bærekraftig fiskeoppdrett Bærekraftig fiskeoppdrett i semilukkede merder I Aquafarm Equipment har vi satt oss som mål å løse noen av de største utfordringene som havbruksbransjen står

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TUBENOT

BRUKERVEILEDNING TUBENOT BRUKERVEILEDNING TUBENOT REVISJON NR. 3, DESEMBER 2016 EGERSUND NET AS Svanavågen 30 N-4374 EGERSUND Telefon: +47 51 46 29 00 1. Innledning Takk for at Du valgte en Tubenot fra Egersund Net. Vår visjon

Detaljer

Ballangen Sjøfarm AS Avslag på søknad om utviklingstillatelser

Ballangen Sjøfarm AS Avslag på søknad om utviklingstillatelser Ballangen Sjøfarm AS Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Hekkelstrand Saksbehandler: Remø/Litland Telefon: 8540 BALLANGEN Vår referanse: 16/9077 Deres referanse: Dato: 19.10.2017 Ballangen Sjøfarm AS 884141982-

Detaljer

Permaskjørt, hindrer påslag av lus.

Permaskjørt, hindrer påslag av lus. Artikkel: Norsk Fiskeoppdrett April 2014 Knut Botngård Marked & Utviklingssjef Botngaard AS Valsneset, 7165 Oksvoll Tlf: 930 89460 knut@botngaard.no Permaskjørt, hindrer påslag av lus. Historie Botngaard

Detaljer

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer

FAG PowerPull SPIDER TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer FAG PowerPull TRISECTION PLATE Hydrauliske avtrekkere og avtrekkerplater for rulningslager og andre maskinelementer A Member of the Schaeffler Group FAG PowerPull Kraftig, enkel, hurtig Brukervennlig hurtig

Detaljer

Det enkle ved å bruke pellets møter det koselige ved å bruke ved

Det enkle ved å bruke pellets møter det koselige ved å bruke ved ET YH SN EN RD VE Det enkle ved å bruke pellets møter det koselige ved å bruke ved Hybridovn Aduro H1 Fyr med pellets eller ved Kanskje verdens flotteste pelletsovn Enkel installasjon Naturlig varme fordeling

Detaljer

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr www.aqualog.no harald@aqualog.no Komplett verktøy for loggføring: Alt i ett system Alltid tilgjengelig Enkel rapportering Leverandøruavhengig

Detaljer

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og 5091 Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Innovasjoner som forenkler hverdagen Silent Gliss har mer enn 40 års erfaring på området motoriserte gardinskinner.

Detaljer

Stor dødfisk er dyr dødfisk

Stor dødfisk er dyr dødfisk Stor dødfisk er dyr dødfisk driver då rlig lusebeha ndling opp økonom isk fôr fa k tor? Analysesjef John Harald Pettersen, EWOS AS Innledning Jeg vil prøve å se på hvordan utviklingen av en del nøkkeltall

Detaljer

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet.

Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Drift av store oppdrettsanlegg -erfaringer og utfordringer med henblikk på drift og sikkerhet. Olaf Reppe produksjonssjef region midt TEKMAR 2008 Litt om utvikling fram til i dag og hvordan vi tenker om

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa

AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa Esri norsk brukerkonferanse Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo 06.02.14 Svein Andersland ...Akvator AS... Konsulentfirma på

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Stiger fra Werner P R E S E N T E R E R

Stiger fra Werner P R E S E N T E R E R Stiger fra Werner GLASSFIBER OM Glassfiber er fremtiden for stiger! Stiger produsert i glassfiber har mange fordeler. Hovedargumentene er at de er meget stabile og ekstremt robuste. Werner glassfiber stiger

Detaljer

Nye verktøy for online vurdering av fiskevelferd i laksemerder

Nye verktøy for online vurdering av fiskevelferd i laksemerder Nye verktøy for online vurdering av fiskevelferd i laksemerder Lars H. Stien 1, Tore S. Kristiansen 1, Torfinn Lindem 2 og Øyvind Aas-Hansen 3 1) Havforskningsinstituttet 2) Fysisk institutt, Universitetet

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? PAKKEMASKINER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? AVM-500 + KT-1000 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

Perfekt linjemerking på ballbaner raskt og effektivt!

Perfekt linjemerking på ballbaner raskt og effektivt! + Perfekt linjemerking på ballbaner raskt og effektivt! når ballbaner Ny teknologi Linemark igo effektiv linjemerkingsmaskin Linemark igo er en avansert maskin for effektiv merking av linjer på ballbaner.

Detaljer

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no

enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt 1 / www.instell.no enet TRÅDLØS STYRING - helt enkelt www.instell.no 1 / INNHOLD enet Trådløs styring Helt enkelt Informasjon enet er et trådløst system fra den tyske kvalitetsprodusenten JUNG. Dette innebærer at en topp

Detaljer

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Stamfisk Cluster MHN holder stamfisk i 3 ulike cluster i Norge. Region Nord, Region Midt og i Sør. Totalt

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark

Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark Grønne konsesjoner Cermaq Norway Region Finnmark Lokalitet 10821 Tuvan 12.5.2017 Innhold Innledning... 3 Vilkår... 3 Lokaliteter... 3 Erfaringer og etterlevelse av vilkår... 4 Lusestatus og medikamentbruk...

Detaljer

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir.

Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg. Finn Chr Skjennum Adm.dir. Kan landbasert teknologi gi lønnsom produksjon av laks og marine arter gjennomstrømning- eller RAS-anlegg Finn Chr Skjennum Adm.dir. Sats Marint 16.mars 2017 TEKNOLOGIUTVIKLING NORSK OPPDRETT 30 års egen

Detaljer

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Bakgrunn Vise den enorme og positive utviklingen av norsk havbruksnæring Rekruttering til havbruksnæringen Økt kompetanse hos befolkningen Forskning og utvikling Status

Detaljer

Beste praksis, hva er det?

Beste praksis, hva er det? Beste praksis, hva er det? Anders Bjørkli Kundekonsulent Settefisk Region Midt Kæm e æ? 2 Team settefisk Siri Tømmerås Marita Sirevaag Johan Rennemo Pål-Arve Dypaune Anders Bjørkli Kathrine Ryvold Bakkemo

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Dok. id: Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 19.06.2015 Versjon: 0.1.2 prosjekt - Side: Side 1 av 5 Formål: Veilederen skal bidra til å gi leppfisk best mulig fiskevelferd

Detaljer

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed. Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed.  Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed En velprøvd og solid konstruksjon. K2 EasyFeed er bygget på den velkjente K2 CombiCutter konstruksjonen.

Detaljer

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER:

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: D01 Bluetooth Headset Revolutionary 3D vibration sound KOMMUNIKASJON UTEN LEDNINGER! Motta samtaler, og ring med telefonen Få veibeskrivelser fra GPS Lytt til musikk

Detaljer

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging

Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging 14/10 2015 FHF Havbrukssamling Ny teknologi for måling av forholdene til laks under trenging Eirik Svendsen, Leif Magne Sunde, Martin Føre, Kevin Frank, Ulf Erikson Kontakt: eirik.svendsen@sintef.no Tlf:

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter

Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter Kampen om de beste folkene og verktøyene for morgendagens produksjonskonsepter SHM Solutions AS, Org.no. 812 193 082 MVA. Address: Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norway. Phone: +47 93 47 89 89 Kampen om

Detaljer

Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg. Aqua Training Settefisk 2017

Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg. Aqua Training Settefisk 2017 Tanker rundt drift og vedlikehold av fôringsanlegg Aqua Training Settefisk 2017 Skretting Serviceteam Serviceteamet ble opprettet høsten 2010. Ronny Henden, nyansatt teamleder 1. mai 2017 Christian Hammernes,

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013

Aqualine AS. Nytt rømningssikkert konsept Midgard System. akvaarena Rica Hell Hotell 11.April 2013 I norrøn mytologi regjerte Midgardormen over havet. Aqualine har gjort Midgardsormen til et symbol på styrke og soliditet, egenskaper som er grunnleggende for alt vi gjør. Aqualine AS Bredt samarbeide

Detaljer

HeliXir. Bedret bærekraft i havbruksnæringen. v/ Inge Fossen, Prosjektutvikler Fish at Your Fingertips.. Hitra Trondheim.

HeliXir. Bedret bærekraft i havbruksnæringen. v/ Inge Fossen, Prosjektutvikler Fish at Your Fingertips.. Hitra Trondheim. HeliXir Bedret bærekraft i havbruksnæringen v/ Inge Fossen, Prosjektutvikler -Fish at Your Fingertips.. SalMar Frøya Lerøy Marine Harvest Hitra Trondheim Pure Averøy Vikenco Lakseslakterier 1 Sortering/

Detaljer

Personsikkerhet i havbruk

Personsikkerhet i havbruk 1 Personsikkerhet i havbruk Alenearbeid Personalarm Finansiert av: FHF Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond Turid Myhre SINTEF Fiskeri og havbruk November 2006 2 Omkomne i havbruk, 1986-2005 Omkomne

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech er rett og slett en parkeringsautomat. Ikke mer, ikke mindre. Taak er er en parkeringsautomat. Enkelt og greit. Mynt inn, billett ut. Ikke

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Dag Hansen daglig leder

Dag Hansen daglig leder Status produksjon og bruk av rognkjeks og berggylt i kampen mot lakselusa Dag Hansen daglig leder Primært erfaringer fra Arctic Cleanerfish sitt anlegg utenfor Stamsund i Lofoten, samt 2. hands opplysninger

Detaljer

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012 Proff Norge/RvR Introduksjon Proff Norge Proff Norge AS v/jan Terje Moe og Erik.Eliassen Samarbeid/RvR/kurs/utstyr: Vifter/slanger (tema 30.5) Avfuktere

Detaljer

Rognkjeks: Biologi og behov

Rognkjeks: Biologi og behov www.akvaplan.niva.no Rognkjeks: Biologi og behov Rognkjeks: Biologi og behov, Akvaplan-niva Fagdager ikke-medikamentelle metoder Finnsnes, 17.02.16 Disposisjon Biologi Mottakskontroll, utsett og oppfølging

Detaljer

Smoltproduksjon i Lebesby. griegseafood.com

Smoltproduksjon i Lebesby. griegseafood.com Smoltproduksjon i Lebesby Landersfjord Grieg Seafood - Verdiskapning i Finnmark 196 mill i skatter 4 Grieg Seafood Finnmark AS Settefisk 5,8 mill Adamselv Matfisk - 27 konsesjoner 4 grønne 35 000 t GW

Detaljer

Dekorative gardinskinner

Dekorative gardinskinner Dekorative gardinskinner Versa 27,6 (B) x 29,0 (H) Versa Versa er en spesielt anvendelig skinne med to like sider, som gjør at den også kan brukes som avdeler i rommet. Meget elegant skinne med spyd, tak-

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse.

Tubmerd. Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Tubmerd Rapportering for 2016 i henhold til grønn tillatelse. Figur 1 Tubmerd Lerøy Vest AS fikk 04. juli 2014 tilsagn om grønt løyve H-SR-5 i gruppe C åpen gruppe. Løyvet ble 08.01.2016 tilknyttet lokalitet

Detaljer