Utstyr til akvakultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstyr til akvakultur"

Transkript

1 Utstyr til akvakultur

2 Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har over 25 års erfaring fra oppdrett og har vokst i takt med en dynamisk og ekspansiv oppdrettsnæring hvor kunnskap og teknologi har vært sterke drivere i en positiv og interessant utvikling. Vi har solgt utstyr i mer enn 30 land og er representert med egne datterselskap i Chile siden 2000, i UK siden 2007 og med egen agent i Russland siden Storvik Biofloc er vårt søsterselskap, som har aktivitet i Mexico og Kurdistan/Irak. Storvik Aqua ser betydelige muligheter i et fortsatt tett samarbeid med våre kunder, og vi deler oppfatningen om at næringen kan mangedoble produksjonsvolumet av laks i årene framover. I tillegg ser vi en interessant utvikling hvor mer industrialiserte og bærekraftige løsninger ser dagens lys når det gjelder lakseoppdrett men også når det gjelder oppdrett av andre arter. Denne utviklingen setter store krav til oss som leverandører og Storvik Aqua er beredt til å ta denne utfordringen. Vi jobber kontinuerlig for å tilby løsninger som effektiviserer produksjonen hos våre kunder gjennom miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Dette er det beste grunnlaget for en havbruksnæring som skal bidra til å løse verdens behov for en effektiv og miljøvennlig produksjon av mat. For å møte framtidge utfordringer investerer Storvik Aqua og søsterselskapet Storvik Biofloc ca. 10% av omsetningen i FoUprosjekter. Resultater fra disse prosjektene finner du presentert i denne katalogen.

3 MILJØ OG FISKEVELFERD Gjennom media opplever vi at oppdrettsnæringen får mye oppmerksomhet. Både forbrukere, motstandere, myndigheter og fiskeoppdrettere har et skarpt blikk på både miljø og fiskevelferd. Med den forventede vekst i norsk og internasjonal oppdrettsnæring, vil fokus på miljø og velferd forsterkes. Storvik Aqua har fra starten vært involvert i leveranser og prosjekter hvor miljø og fiskevelferd har vært sentralt. Vi skal fortsatt være en aktiv bidragsyter og støttespiller for å finne bærekraftige løsninger på utfordringene i oppdrettsbransjen. På de følgende sidene presenterer vi blant annet våre produkter som er direkte knyttet til miljø eller fiskevelferd: Appetittstyrt Fôring (AF), fôrkontrollsystem som samler opp uspist fôr og leder det tilbake i merden. Autoclean notvasker er en nødvendighet for å holde unna alger og annet som gror og tetter maskene i notposen. Rene nøter gir bedre gjennomstrømning og utskifting av vannet i merden, og dermed bedre fiskevelferd. AquaLog Light miljøloggestasjon måler miljødata og logger disse. Operatøren kan dermed over internett få oversikt over miljøet i merden ved hjelp av historiske data kan man forberede seg på spesifikke situasjoner. Overvåkning av miljøet er også viktig i f.eks en avlusingssituasjon. Da er det håndholdt utstyr som er i bruk, og strakstiltak iverksettes i henhold til målinger. NetOx oksygendiffusoren tilfører oksygen i situasjoner der det er påkrevd. Det kan være i for eksempel en avlusingssituasjon, ventemerd, ved notvasking, sortering, levering/ brønnbåt. I det hele tatt situasjoner der fisken blir stresset og bruker mer oksygen enn det er tilgjengelig i sjøen. Nok tilgjengelig oksygen = god fiskevelferd.

4 Autoclean Notvasker 3, 5, 7 og 9-skivers: Autoclean modellene spenner fra de mest kompakte og håndteringsvennlige notvaskere med tre skiver, til større vaskerigger med 5, 7 eller 9 skiver. Velg mellom Z- og V-modell. Alle kan leveres komplett med aggregat, vinsj og mulighet for kamera. Spesialskiver for nøter med spesielt mye skjellbegroing. Stor vannmengde og høy hastighet på skivene Enkel utskifting av lager 3-skivers vasker kan lett håndteres manuelt, veier kun 4 kg i vann (9 kg uten flottører) Autoclean notvasker ligger best inntil notveggen med høyest vaskefart. Vasker bedre enn konkurrerende vaskere med samme vasketrykk. Opplagringen (svivelen) har lang brukstid grunnet avbalanserte vibrasjonsfrie dyseskiver. Autoclean har fått flere forbedringer og blitt utviklet til en svært driftssikker, bruker- og vedlikeholdsvennlig notvasker. I flere sammenligningstester i Skottland har den oppnådd følgende omtale i forhold til sine konkurrenter: Tekniske data: Modell Arb.bredde Arb.trykk Vannmengde Gj.snitt vaskekapasitet 3 skiver 84 cm bar 45 l/min 1200 m 2 / time 5 skiver 140 cm bar 75 l/min 1980 m 2 / time 7 skiver 195 cm bar 105 l/min 2770 m 2 / time 9 skiver 252 cm bar 140 l/min 3600 m 2 / time

5 AquaLog Light - vår trådløse loggestasjon Enkel installasjon Enkel i bruk Oversiktlig presentasjon Komplett logg Visning også på «smart-telefoner» og «nettbrett» Batteridrift eller 230 V Master-logger plasseres på fôrflåte/kontor og tar imot loggedata trådløst fra inntil 99 stk. sensorer. Loggeren sender alle data til web over GPRS. Oppdatering av loggedata på web hvert 15. min (kan endres om ønskelig). Master logger kan tilkobles utendørs antenne. Radiokommunikasjonen er testet med godt resultat opptil 700 m over sjø. Loggestasjonen kan også brukes uten GPRS eller internettforbindelse. Alle historiske loggedata er til enhver tid tilgjengelig, både som graf og som tall. Alarm for oksygennivå kan settes etter eget ønske. Kombiner sensorbokser etter behov: Velg mellom oksygen, temperatur, salinitet eller sjøstrømsensor. En eller to sensorer pr. boks.

6 Luseforebygging, avlusing og behandling Bekjempelsen av sykdom og lakselus utgjør noen av de største utfordringene, og det er noe alle ved lakseoppdrettsanlegg på sjølokalitet kommer i befatning med. Kostnadene, arbeidsmengden og påkjenningen for fisken ved behandlingene er store, økonomisk risiko likeså. Noen produkter i vårt utvalg gjør behandlingen tryggere: Storvik Aqua Sprinkler muliggjør kjapp og effektiv innløsing av lusemiddel ved avlusing. Den er bygd for å gi rett terapeutisk dose hurtigst mulig i hele merden. Sprinklerens dokumenterte gode blandeegenskaper gir full kontroll på doseringen. Ved bruk sammen med oksygendiffusor kan man ha lang nok behandlingstid til å knekke lusa og dermed unngå utvikling av resistent lus. Når merden er lukket for å behandle fisken er det nødvendig å tilsette oksygen, og gjøre oksygenet tilgjengelig for fisken. De små gassboblene fra NetOx -diffusoren stiger sakte opp og løser inn oksygen hele veien mot overflata. Ved å spre diffusoren ut under hele arealet i merden får man innløsing av oksygen i hele volumet. Tester har vist at bruk av «permaskjørt» gir opptil 70 % reduksjon i lusepåslag på laksen i merden. Ved å legge på et «skjørt» rundt hver merd i de øverste meterne holdes lusa i stor grad utenfor. En annen måte å forhindre lusepåslag på fisken er å fôre på dypere vann altså holde fisken nede en stor del av tida. Vårt anerkjente produkt Storvik Appetittstyrt Fôrkontroll (AF) fôrer under vann og kan brukes i denne sammenheng. I Storvik Aqua deltar vi i lusebekjempelsen ved å tilby mannskap det utstyret de trenger for å gjøre en god jobb når de håndterer og behandler fisken sin. Innspill fra erfarne brukere blir implementert i produktene for å optimalisere funksjonalitet og effektivitet. Rett bruk av behandlingsutstyr er viktig for et godt resultat. Tilpassede kurs og opplæring er en del av pakken vi tilbyr våre kunder.

7 NetOx og NetOx Drum Den mest brukte diffusoren i bransjen: Meget effektiv, med stor kapasitet for tilsetting av oksygen i sjø. NetOx Drum er tilgjengelig i tre modeller, med henholdsvis 200, 300 og 600 meter NetOx diffusor. NetOx -diffusoren er ideell ved avlusing med helpresenning, i ventemerd, ved høye temperaturer, håndtering av fisk, notskift, notvasking, splitting og ellers ved dårlige oksygenforhold. Sikrer optimalt resultat ved avlusning av fisk Unngå resistensutvikling (grunnet for tidlig avsluttet prosedyre ved for lavt oksygennivå) Vi har også system for automatisk regulering av oksygennivå i merd. Faste installasjoner, eller mobile nødanlegg. Følgende kapasiteter ved 5 bar trykk: Type NetOx 9/81 NetOx 12/84 NetOx 12/132 NetOx 15/120 NetOx 15/195 NetOx Drum 200 NetOx Drum 300 NetOx Drum 600 (± 10 % avvik) Kapasitet ca. 26 kg/t ca. 27 kg/t ca. 43 kg/t ca. 40 kg/t ca. 64 kg/t ca. 70 kg/t ca. 105 kg/t ca. 210 kg/t STORVIK AQUA kan tilby både opplæring, oppgradering, service og vedlikehold av eksisterende utstyr, kontakt oss for å avtale.

8 Ekstrautstyr og tilbehør til NetOx Drum: Netox Drum dobbel tilførselskobling For å koble sammen to oksygenflaskebatterier til en tilførsel. En oppnår da flere fordeler: 1. Tilkobling av flaskebatteri skjer under rolige kontrollerbare forhold. 2. NetOx -diffusoren vil ha gasstrykk kontinuerlig, og ikke fylles med sjøvann ved f.eks. bytte av flaskebatteri. 3. Flaskebatteriet kan tømmes helt før en veksler til nytt. 4. Ved tilsetting av store mengder oksygen, altså stor flow, vil bruk av to regulatorer redusere ising og faren for stopp eller manglende mulighet for justering på regulator Verktøykasse Verktøykasse tilpasset NetOx DRUM 200, -300 og Plasseres oppå trommelen mellom de to lommene for pallegafler. I verktøykassen er det plass for dokumentasjon, verktøy, 2 x regulatorer (med tilførselslange tilkoblet), måleinstrument, etc. Fordelingslenke Fordelingslenke i rustfritt stål som bidrar til bedre spredning i bakkant av sjøsatt NetOx Drum-diffusor. Henger på fordelingsplaten, senkes langs tilførselsdelen av diffusoren og strekkes ut til siden etter behov. Fordelingsplate Sikrer fordeling av NetOx -diffusorslanger ved innrulling på trommel. Kan enkelt ettermonteres på tidligere utgaver av NetOx Drum. Har også funksjon som oppheng for fordelingslenke (se over). Vaskeadapter Vaskeadapter for bruk sammen med høytrykksvasker. Brukes til vedlikehold av NetOx diffusor, gjenoppretter kapasitet etter driftstid i sjøvann. Beskyttelseshette For NetOx DRUM 200 og -300, laget i PVC. Håndholdt måleinstrument Multiinstrument for måling av: Oksygen (optisk sensor), Salinitet, ph, redox. Den optiske oksygensensoren er langtidsstabil og alltid klar til bruk. Mulighet for to sensorer samtidig og loggefunksjon (HQ40) Høykvalitets håndholdt måleinstrument

9 Regulering av oksygenmetning Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten Storvik Aqua Controller regulerer automatisk oksygennivå i sjø (matfisk-/ slakteanlegg). Anbefalt ved bruk av permaskjørt, ventemerd, lukkede anlegg. Still inn ønsket oksygennivå, og automatikken gjør resten: Oksygenventilene styres automatisk og trinnløst av regulatoren. Kan enkelt kobles sammen med oksygenovervåkningssystem og oksygendiffusorer (NetOx ). Alle måledata kan logges og presenteres grafisk. Målte oksygenverdier brukes til automatisk regulering og tilsetting av oksygen Unngå dødelighet pga for lavt oksygennivå Unngå stress, få bedre kvalitet på produktet Betydelig forbedret filétkvalitet (ph, gaping) Utsetter og forlenger dødsstivheten

10 Sprinkler Med Storvik Aqua Sprinkler oppnås jevn og hurtig fordeling av lusemiddel i oppdrettsmerd. I avlusingsprosessen er tid en knapp faktor. Distribusjon av virkemiddelet må skje hurtig og jevnt i hele merden for å oppnå terapeutisk dose i hele volumet. Ved feil dosering eller for lang holdetid kan forgiftning forekomme, og lus kan opparbeide resistens ved for kort holdetid med virkestoff. Sprinkleren ivaretar helse, miljø og sikkerhet både for dyr og personell. Den har lukket blandekammer for å ivareta HMS-aspektet for operatør. Enkel håndtering av utstyret gjør at lusebehandlingen går raskt og effektivt. Fordeler med produktet Doseringsutstyr fra Storvik Aqua er løsningen på en rekke utfordringer i forbindelse med dosering av virkemiddel: Kompakt integrert enhet, enkelt håndterbar for bruk, transport og lagring. Unngå blandekar på dekk HMS: Slutt på utblanding av virkemiddel i store åpne kar Hurtig og effektiv innløsing av middel, rask oppnåelse av terapeutisk dose i hele merden Enkel håndtering av mange meter slanger Tar alle typer virkemiddel (som skal blandes i vann) uavhengig om de er tyngre eller lettere enn sjøvann

11 Havbrukspresenninger Presenning, flere modeller: Helpresenning Reduksjonsduk Permaskjørt Isskjørt Desinfiseringsduk Vi tilbyr presenning fra vår samarbeidspartner Botngaard AS, den eneste norske presenningsprodusent som utelukkende satser på havbruksnæringen. Deres produkter er utviklet i tett samarbeid med både SINTEF og andre aktører i næringen. Botngaard er hele tiden i forkant av utviklingen og bidrar sterkt i kampen mot lakselus. De har også utviklet andre produkter for merd og desinfiserinsduk for båter og annet utstyr. Presenningene er utprøvd over flere år og har fått sin form som et anerkjent kvalitetsprodukt. Godt design og fargekoding gjør presenningene brukervennlige. Brukerkurs/opplæring sammen med manual sikrer effektiv og riktig bruk. Med presenning, sammen med vår NetOx Drum og Sprinkler, gjøres komplett avlusing sikkert og raskt med minimalt stress av fisken. Reduksjonsduk Reduksjonsduk Avlusingsduk - std Permaskjørt Merking av presenning Spesiell hempe for «persienneopptrekk» på permaskjørt

12 Fôrkontroll Fôr er fortsatt den største innsatsfaktoren i matfiskoppdrett. Storvik Aqua har arbeidet med fôringsutstyr og fôrkontroll siden 1985 og vi har lang erfaring med leveranser til både sjø- og landbaserte anlegg. Dagens og morgendagens fiskeoppdrettere møter stadig skjerpede krav til både økonomiske resultater, miljøkrav. Poro: Fôring med måltidsstyring og god spredning på overflaten. 100-tonns fôrflåte med sentralfôringsanlegg. Godt egnet for smoltlokalitet eller stamfisklokalitet. Næringens vekstpotensial vil måtte stå i forhold til bærekraftige løsninger for miljø og økonomi. Under hele vår utvikling har vi hatt fokus på miljøaspektet ved fôring i tillegg til fôrfaktor og tilvekst. Vi tilbyr i dag produkter som fôrer over eller under vann, innenfor de tre vanligste fôringsmetodene: Appetittstyrt Fôrkontroll (AF), automatisk oppsamling av uspist fôr, som ledes tilbake i merden. AF kan også fôre på dypt vann (kveite har av AF en blitt fôret på 35 m dyp), noe som også kan være aktuelt i forhold til lakselusutfordringene.

13 Storvik AF - Appetittstyrt Fôrkontroll Storvik Appetittstyrt Fôrkontroll (AF) fungerer etter prinsippet om at fisken får kontinuerlig tilgang på fôr. Dermed er det fiskens appetitt som styrer utfôringen i merdene. Undervannsfôring med Storvik AF gir også mulighet for fôring under lusebeltet og på den måten redusere lusepåslag på fisken. Integrert automatisk fôrkontroll i fôrautomaten Fisken har kontinuerlig tilgang på fôr Fiskens appetitt styrer intensiteten i utfôringen Helautomatisk system med automatisk start/ stopp Resirkulering av uspist fôr sikrer optimal utnyttelse av fôret, og bedre miljø under merden Nedsenket utfôringspunkt (0 25 m) Ypperlig også til marine arter Opp til 17 mm fôrpellets Logging av data Enkel i bruk Robust design, enkel rengjøring og vedlikehold

14 Poro fôringsautomater Foto: NRS Finnmark. Poro fôringsautomater en klassiker for værharde lokaliteter. Den blir bare bedre og bedre og dagens versjon er svært godt mottatt blant våre kunder. Spesielt er klammeret og innfestingsløsningen for ring framhevet, samt fôrspredebildet på overflaten i merden. Vi har kunder som har oppnådd økonomisk fôrfaktor på 1,06 ved bruk av Poro-automater. Dette viser at med riktig innsats oppnås de beste resultatene og en eventyrlig god FCR. Konstruksjonen er robust utført i stål, gummi, aluminium og plast, 1000 til 6000 liters siloer. Utfôringsmekanisme, med to ulike utfôringsteknologier for 2-12 mm pellets: Poromatic IR har avanserte programmeringsmuligheter og trådløs overføring til fôringsautomatene. Kraftige sertifiserte klammer og flåter Robuste siloer med knivkryss Utmatere med 12, 24, eller 230 V driftsspenning God spredning av fôret med flere typer spredere Brukervennlige styringer med mulighet for alternative fôringsregimer MiniWind blåser fôret ut. Kastelengden er justerbar opp til 25 m, avhengig av pelletstørrelse. Lavt strømforbruk. Exacty kaster/børster fôret ut, utkasterblad finnes i tre forskjellige hardheter. Justerbar kastelengde opp til 20 m. Lavt strømforbruk. Styring, to forskjellige løsninger: Poromatic, med enkel betjening på automatens styreboks.

15 Storvik Aqua 100-tonn fôrflåte Flåten er beregnet for 140 tonn samlet last. To siloer som hver er splittet i to kammer med tilsammen 180 m 3, gir ved full utnyttelse plass til 117 tonn fôr. Godt egnet for «smolt-lokalitet» eller f.eks stamfisklokalitet. Størrelse og egenvekt gjør at denne flåten enkelt kan flyttes som slep eller transporteres som dekkslast, og den krever ikke grov fortøyning. Storvik Aqua Fôrflåte er produsert i aluminium, med sertifisering i henhold til lokalitetsklasse Ee. Utstyr: Sentralfôringsanlegg Delte fôrsiloer (2 siloer deles i 4) Kontrollrom (15 m 2 ), benk for PC/kontor, kjøkkenbenk/minikjøkken, sittegruppe Omkledningsrom, toalett Maskinrom HatchMan fjernstyrte lukeåpnere på siloluker El-tavle med nødvendige kurser og inntak for 100 kva Strømgenerator tilpasset behov ved lokaliteten Ytre mål: x 7000 x 2400 mm. Sertifisert i henhold til NS 9415

16 HatchMan lukeåpner Fjernstyring av siloluker HatchMan lukeåpner: Elegant løsning for «bemanningsfri» fôrlevering til fôrflåte. Leverandørbåtene utstyres med fjernkontroll som automatisk åpner og lukker de nødvendige luker om bord på flåten. Full sikkerhet med visuell kontroll og signallamper. HatchMan fjernstyrte lukeåpnere er et svar på stadig hardere krav til rasjonalisering og effektiv drift. Også for fôrleverandøren gir dette gevinst. Med HatchMan blir det slutt på håndtering av tunge siloluker, og utrykning på kveld/natt/helg for å ta imot fôr. HMS og smittefare er også sider ved fôrleveringen som ivaretas med HatchMan, gjerne i kombinasjon med dynamisk posisjonering (DP) av fôrbåt og «berøringsfri» levering. Hver luke utstyres med aktuator for åpning og lukking. Aktuatoren festes ved hjelp av medfølgende monteringssett som monteres på luke og lukekarm/lukehals. Silolukene fjernbetjenes med radiokontroll eller betjenes fra påmontert bryterpanel. Signallamper ved hver luke. 24V driftsspenning, batteri og nettstrøm eller aggregatdrift. Modulbasert system som kan bygges ut. Justerbar nivåvakt i silo, varsling med signallampe. Enkel montering og installasjon på eksisterende luker. For installasjon av HatchMan lukeåpner er det vanligvis ikke nødvendig med noen form for ombygging av eksisterende luker. Vi kan tilby montering. Annet utstyr kan også betjenes via fjernkontrollen, som: Flåtens strømaggregat, belysning over lukeområdet.

17 BM Storvik Biomassemåler Enkelt nøyaktig skånsomt med trådløs betjening Storvik Biomassemåler er et brukervennlig og nøyaktig hjelpemiddel for å beregne biomasse i oppdrettsmerd. Systemet omfatter måleramme, tilvenningsrammer, TDS håndterminal, programvare for PC samt opplæring. Full kontroll med Storvik Controller Micro Programvare på norsk, oversiktlig program med mange muligheter. Oversiktlige rapporter med tall og grafisk visning. Fordeling i vektklasser Snittvektsutvikling Oversikt pr. time Sammenligning av veiinger fra utsett til slakt Eksporter målinger til kjente formater som PDF eller Excel for enkel deling med salgskontor, eller til formater som lett kan importeres i for eksempel FishTalk eller FarmControl. Kommunikasjon via GSM-nettet gjør det enkelt å avlese og betjene målerammen(e) fra produksjonskontoret, salgskontoret, landbasen, flåten og/eller båt. Alt du trenger å gjøre er: 1. Start måling 2. Stopp måling 3. Analyser data Full tilgang til alle data og rapporter så lenge rammen er aktiv. Løsning for online oppdatering og visning på web er under arbeid. Håndholdt terminal kan også brukes for å betjene rammene trådløst eller via kabel på merdkanten. Systemet settes enkelt opp første gang - når alt er på plass kan kapasiteten lett utvides ved å legge til flere målerammer. Fordeler Bruker 3D-bilder for automatisk biomasseberegning Innebygd computer hver ramme jobber selvstendig Egen batteriforsyning Ingen krav til internett-tilkobling eller GSM for å utføre målinger 3 typer tilkobling: GSM - Bluetooth - Kabel Presise målinger - ned mot 1 % avvik Måler like godt dag som natt Kompenserer for dårlig sikt i sjøen God software for rapportering og presentasjon av måledata

18 Utstyr for landbasert oppdrett Det hele startet med skiveautomaten i 1985 i samarbeid med Akvaforsk (nå Nofima), senere har produktspekteret for landbasert oppdrett blitt utvidet. Vi leverer nå flere typer fôringsautomater og roboter for settefisk, oksygendiffusorer, måleutstyr, overvåkning og automatisk regulering av oksygenmetning. Storvik Aqua Controller er et system som er skalerbart og derfor perfekt for settefiskanlegg og transport av levende fisk. Dataalderen har for lengst gjort sitt inntog i settefiskhallen, men også innen fisketransport. Sørvis og support foregår nå like gjerne «online» kjapt og effektivt. Men miljø og omgivelser i settefiskproduksjon er ofte tøffe for teknisk utstyr, så enkle løsninger kan også være gode løsninger. Uansett er våre systemteknikere fortsatt en viktig del av pakken vi tilbyr, og vil til stadighet være «ute i felt». Fôringsteknologien må også endre seg i takt med at det på land har blitt større og dypere kar. Stående biomasse har også blitt stor i mange anlegg, og den daglige mengden fôr som skal ut er tilsvarende større.

19 Storvik Aqua Controller Malo Transport AS på vei med levende fisk assistert av Storvik Aqua Controller. Ett og samme system for settefiskanlegg og transport av levende fisk. Full overvåkning, styring og dokumentasjon av alle miljøparameter og tekniske anlegg. Et PC-basert system, utviklet og oppdatert gjennom 35 års erfaring og bruk. Ett og samme system brukes på alle tekniske anlegg med sensorer for innsamling av miljøparameter og styreparameter som har åpen, standard industridesign. Styring av oksygen til kar eller merd vil fortsatt fungere selv om PC av en eller annen grunn skulle være ute av drift. All nødvendig programvare for utvidelse av anlegget og nye skjermbilder er en del av standard førstegangs leveranse. Sikker oppkobling mot web, samme bilde og muligheter uansett fra hvor man logger inn. Alle parameter, også alarmer blir logget og lagret med uendelig historikk. Alle alarmer sendes til mobiltelefon, en eller flere. Storvik Aqua Controller med logging av oksygen, temperatur og ph individuelt i alle 12 tanker pr. bil, samt automatisk tilsetting av nødvendig oksygen. En fornøyd skipper om bord i brønnbåten Triton fra Averøy. Ingen problemer med å oppfylle kravene om lukkede ventiler etter montasje av Storvik Aqua Controller.

20 Oksygendiffusorer GasX en stødig og robust oksygendiffusor med høy kapasitet. Den arbeider ved lavere trykk, og har flere egenskaper som andre diffusorer ikke har: Den slipper gjennom gassen allerede ved 0,5 bar, som også bidrar til å gi fine bobler på en kontrollert måte. God gassutveksling sikres gjennom hele vannsøylen. BiOx En helt ny diffusorslange fra OxyVision: BiOx, spesielt utviklet for oksygentilsetting i landbasert akvakultur! - Solid massiv aluminiumsramme gjør GasX meget robust. - GasX avgir mikro-gassbobler, og små gassbobler oppløses raskt i vann. Utformingen gjør at avfall ikke bygger seg opp rundt diffusoren Avgir mikrobobler med lav stigningshastighet og høy virkningsgrad Slipper igjennom oksygen allerede ved svært lavt trykk Høy kapasitet i forhold til areal Ligger stabilt på karbunnen pga vekt og utforming Montasje/produksjon og lagerhold ved eget verksted Kan brukes på CO 2 Lav pris i forhold til kapasitet Teknisk info BiOx: Standard mål 5, 10, 15, 20, 25 m Åpningstrykk ca. 1 bar Kapasitet 0,15-0,5 kg/t/m Virkningsgrad opptil % Kuplinger syrefast stål Lodd syrefast stål Høy spesifikk oksygenoverføringsfaktor - Fleksibel og utbyggbar - God spredning i karet betyr høy virkningsgrad - Enkelt renhold og håndtering - Kun ett tilkoblingspunkt - Svært robust. Modell GASX I GASX II GASX III GASX IV Total flate 125 x 435mm 125 x 810 mm 125 x 1305 mm 125 x 1620 mm Keramisk overflate 60 x 365 mm 60 x 730 mm 60 x 1095 mm 60 x 1460 mm Vekt 2,6 kg 5,1 kg 7,8 kg 10,2 kg Åpningstrykk i bar 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapasitet ved 1,0 bar Kapasitet ved 1,5 bar Kapasitet ved 2,0 bar Kapasitet ved 2,5 bar 0,4 kg/t 0,75 kg/t 1,1 kg/t 1,5kg/t 4,8 l/m 9,6 l/m 14,5 l/m 19 l/m 0,8 kg/t 1,55 kg/t 2,3 kg/t 3,1 kg/t 9,9 l/m 20 l/m 30 l/m 40 l/m 1,25 kg/t 2,5 kg/t 3,75 kg/t 5,0 kg/t 16 l/m 32 l/m 48 l/m 64 l/m 1,75 kg/t 3,5 kg/t 5,25 kg/t 7,0 kg/t 22,4 l/m 45 l/m 67,5 l/m 90 l/m Bar 0,5 1 2 kg/h lpm kg/h lpm kg/h lpm 2 meter 0,7 9 1,1 14,1 2,4 30,77 3 meter 1,2 15,4 1,6 20,5 3,2 41,03 6 meter 2 25,6 3,2 41,03 6,5 83,33 9 meter 3 38,5 5,5 70,5 11,5 147,44 12 meter 5,1 65,4 8,2 105,13 16,5 211,54

21 Fôrautomater til yngel og smolt Skiveautomat Båndmater Velkjent fôringsautomat med enkel programmering og enkelt vedlikehold liter, modeller for utendørs eller innendørs bruk Solgt verden over siden 1985 Svært driftssikker Kort leveringstid, alltid reservedeler på lager Styring: Storvik Disc Controller, med trinnløst valg av tømmetid og intervall Svært nøyaktig, saktegående fôrautomat To størrelser, 80 (en liter) og 120 mm (1,5 liter) bredt belte Lik fôrmengde under hele tømmetiden Styres med Belt Feeder Controller Poro til settefisk Poro-automatene kommer i mange modeller. Utfôringsmekanismer, siloer og styring kan brukes om hverandre. Siloer fra liter. Styring individuelt pr enhet, eller styring av komplett anlegg fra PC. Svært god spredning Gode innstillingsmuligheter for utfôring Muligheter for individuell styring, eller sentralstyring fra PC Enkel montasje på karkanten Kastelengde opp til 20 meter (EX12)

22 Robman automatstyring Robman Automatstyring er en videreutvikling av vår velutprøvde software for styring av fôringsroboter. Fôringsautomatene kontrolleres via vår PC-baserte Robman programvare. Styringen kan tilpasses de fleste fôringsautomater og er meget fleksibel og kostnadseffektiv med tanke på utbygging og tillegg av funksjoner. Fôring kan baseres på manuell inntasting eller fôringstabeller med beregning av tilvekst. Fôringsrapporter og historiske data er lett tilgjengelig. Parametere som bl.a. oksygennivå og temperatur kan enkelt implementeres i systemet. Programvare og menyer er lettfattelig og intuitivt utformet. Leveres med dedikert PC og styringsenhet med kontrollskjerm. Via nettet kan PC-en nås av Storvik Aqua ved behov for service, programvare-oppdatering eller opplæring.

23 robot Fyllestasjon Storvik Aquas fôringsrobot er en skreddersydd helautomatisk fôringsrobot, som kan dosere både tørt og levende fôr. Roboten er utviklet gjennom en årrekke i samarbeid med forskningsstasjoner og erfarne oppdrettere. Automatisk fôring Storvik Robot består av roboten, PC og den windows-baserte programvaren Robman. Via enkle menyer legges det inn opplysninger om kar, fôrtabeller og fôringsprofiler, slik at fôringsdata genereres. Overføring av fôringsdata til roboten skjer trådløst. Eksempel på kjørebane for robot. PLS-styring Windows programvare Fôringsroboten kan fôre opptil 380 kar Individuell fôring for hvert kar Roboten kjører på skinner i taket Opptil fire fôrtyper på samme robot også levende fôr Mulighet for automatisk fyllestasjon Trådløs kommunikasjon med online styring Online support fra Storvik Aqua Alarm ved driftsforstyrrelser Fôrtabeller og tilvekstberegning ligger i PC Kan også bruke fôrspreder Det er mulig å fjernstyre Robman-PC en for å få tilgang til historiske data og andre parametere, dette via PC, nettbrett og mobil.

24 Kontakt oss: Adresser: Varelevering/Lager/Support/Service Storvik Aqua AS Industribygget, 6628 Meisingset Tel: (+47) Fax: (+47) Salg/administrasjon Storvik Aqua AS Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra Tel: (+47) For fullstendig kontaktliste, se våre web-sider: Storvik Aqua AS Industriveien 13 N Sunndalsøra E-post: Tlf: Fax:

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer

Rapport. TEKMAR 2012 Innovasjon i havbruk. Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet?

Rapport. TEKMAR 2012 Innovasjon i havbruk. Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet? - Åpen Rapport TEKMAR 202 Innovasjon i havbruk Automatisert lakseoppdrett løsninger for økt effektivitet og redusert dødelighet? Forfatter Leif Magne Sunde SINTEF Fiskeri og havbruk AS Drift og operasjon

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling. Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Bjørnar Isaksen og Kjell Ø. Midling Fangstbasert akvakultur på torsk en håndbok Innhold Bakgrunn 3 Fangstoperasjon på bunnen 8 Tauing og hiving av redskap ved levendefangst 10

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks

Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks Skrevet av: Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen 20. april 2012 Kontaktinformasjon.

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC!

AOS. Internettbasert miljølogging - direkte til PC! AOS Internettbasert miljølogging - direkte til PC! Bruksanvisning Jan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Tekniske spesifikasjoner... 4 3 Funksjonsbeskrivelse... 5 3.1 Oksygenmåler:... 5 3.2

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

CERMAQ VELGER EWOS RAPID

CERMAQ VELGER EWOS RAPID KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE NR/02/2014 CERMAQ VELGER EWOS RAPID Vi har bestemt oss for å bruke EWOS RAPID for ytterligere å øke produktiviteten innenfor MTB-grensen, sier Truls Hansen, Cermaqs produksjonsdirektør

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer