Signum Oljeanalyse Grunnprinsipper for tilstandsovervåking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Signum Oljeanalyse Grunnprinsipper for tilstandsovervåking"

Transkript

1 Signum Oljeanalyse Grunnprinsipper for tilstandsovervåking

2 Innholdsfortegnelse Signum Oljeanalyse Opprette et vellykket oljeanalyseprogram Hva skal det tas prøver av og når Velge en Signum-tjeneste Ta en representativ prøve Prøvetakings- og merkingsinstruksjoner Innpakningsinstruksjoner Inspisere prøven Finne resultatene Tolke analyseresultatene Overvåke trender Bekrefte tilstandsendringer Forstå utstyrstilstand Forstå silisiuminnhold Identifisere kontaminasjon Forstå smøremiddeltilstanden Motorens driftstilstand Bestille et prøvesett Sammenligninger av smøremidlenes viskositetsgrad

3 Signum Oljeanalyse Grunnprinsipper for tilstandsovervåking I dag er det bred oppslutning om bruk av tilstandsbaserte vedlikeholdsrutiner i industrien. Industriledere blir stadig mer klar over at oljeanalyse er et avgjørende innslag i ethvert utstyrsovervåkingsprogram. Et vellykket oljeanalyseprogram kan: Sørge for at utstyret blir pålitelig Redusere vedlikeholdsutgifter Senke den totale kostnaden ved å eie utstyr Signum Oljeanalyse forenkler overvåkingsprosessen av smøremidler mens den sørger for pålitelige resultater som hjelper vedlikeholdsteknikerne å foreta de riktige beslutningene for sine ansvarsområder. Signum Oljeanalyse gir informative rapporter om tilstanden til smøremidler og utstyr. Disse rapportene underbygges av ExxonMobils uovertrufne fleksibilitet, ekspertise og kvalitetssikring. Fleksibilitet Utfør flere oppgaver mer effektivt med Signum Oljeanalyses online-funksjoner. Ekspertise ExxonMobil støtter ditt vedlikeholdsarbeid gjennom globale OEM-relasjoner og praktisk erfaring med smøremidler. Kvalitet Ta trygge beslutninger med hjelp og støtte fra kvalitetssikringen ExxonMobil tilbyr. Slik oppretter og bevarer du et vellykket oljeanalyseprogram 1 Fastsette målsetninger og mål Lære opp og utdanne personale 5 Implementere programmet 8 Revidere og modifisere Skaffe forpliktelse fra ledelse 4 Identifisere utstyr og prøvehyppighet 6 7 Forholde deg til analyseresultatene Vurdere programresultater opp mot målsetninger og mål 9 programmet Dokumentere innsparinger Viktig hensyn - Oljeanalyse Oljeanalyse er et effektivt tilstandsovervåkingsverktøy. Ekstra rutiner for utstyrsovervåking (inspeksjoner, vibrasjon, operatørlogger osv.) kan implementeres for å øke verdien av vedlikeholdsprogrammet ytterligere.

4 Opprette et vellykket oljeanalyseprogram Oljeanalyse er mest effektivt som et trendverktøy for overvåking av utstyrs- og smøremiddeltilstand over tid. En analyse av data over en bestemt tidsperiode gir innsikt som kan hjelpe deg å maksimere utstyrets levetid og pålitelighet samtidig som du reduserer vedlikeholdskostnadene. Suksessen begynner når du setter av de ressursene som er nødvendige for et oljeanalyseprogram. Utstyrets levetid Vedlikeholdskostnader Utstyrets pålitelighet Hva skal det tas prøver av og når Oljeanalyser er mest effektive som diagnostiseringsverktøy når prøvene tas fra det riktige utstyret med etablerte og planlagte intervaller. 1. Bestem deg for hva det skal tas prøver av Ta de fem generelle faktorene nedenfor i betraktning når du velger utstyr og prøvehyppighet til programmet. Bruk også OEM-håndboken for informasjon om spesifikt utstyr og anbefalt prøvehyppighet. Hvor hyppig? Ukentlig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, aldri Væskens miljøfaktor Væskens aldersfaktor Maskinens aldersfaktor Målresultater Økonomisk innvirkning ved svikt Miljø med mye smuss/støv Stor belastning / høyt trykk / høye hastigheter Høye temperaturer Støt, vibrasjon, driftssyklus t / mi / km siden forrige skift Oksidering, kontaminasjon Mineral-, premium-, syntetisk olje t / mi / km siden forrige kontroll Forventet levetid Merke og modellnummer Over kontrollgrenser Innenfor kontrollgrenser Sikkerhetsrisiko Oppdragets alvorlighetsgrad Reparasjonskostnad Dødtidskostnad Tapt produksjon Kjemisk kontaminasjon 4

5 . Fastsett prøvehyppigheten Poenget med prøvehyppigheten er å oppnå et regelmessig mønster for prøvetaking. Dette vil skape en pålitelig historisk trend for maskinens ytelse. Følg de OEM-anbefalte prøveintervallene for ditt utstyr. Ved fravær av OEM-retningslinjer, kan du bruke tabellen under som en generell retningslinje for å bestemme prøvehyppighet. Utstyr til bruk utenfor allfarvei Prøvepunkt Dieselmotor Hjulmotor Differensial/drev Hydraulisk system Girkasse Sluttdrev Hyppighet 50 timer 50 timer 500 timer 500 timer 500 timer 1000 timer Utstyr til bruk på vanlig vei Prøvepunkt Dieselmotor Girkasse Hyppighet km eller miles km eller miles Fabrikk-/industriutstyr Prøvepunkt Deponigassmotor Generatormotor Naturgassmotor Smøresystemet for papirmaskin Turbin Kompressor Gir Hydraulisk system Hyppighet 50 timer 500 timer 500 timer Månedlig Månedlig Hver. måned Hver. måned Hver. måned Slik kan du: Logge inn på Signum Oljeanalyse 1 Logg inn på: Skriv inn brukernavn og passord. 4 Når du er på Signums medlemsside, klikker på på Signum-logoen for å få tilgang til kontoen din. Du er nå i Signum Oljeanalyse-applikasjonen. (*) De generelle vilkårene og betingelsene for bruk av Signum gjelder. Når du besøker Signum-nettstedet for første gang, vil du få spørsmål om du godtar dem. 5

6 Velge en Signum-tjeneste Essensiell analyse Signum Oljeanalyse gir deg analysealternativer basert på prøvepunktets applikasjon. På denne måten får utstyret eller vedlikeholdsrutinene dine en ny dimensjon. Resultatet? Signum Oljeanalyse gir deg innsikten du trenger for å fatte viktige beslutninger om ditt utstyr og din drift. Prøvepunktdataene som du oppgir under online-registrering brukes til å fastsette dine Signum-analysealternativer og til å tolke prøveresultatene fra ditt utstyr. Signum bruker utstyrets produsent, modell og øvrige driftsparametre til å gi deg en totalvurdering. Signum Oljeanalyse Gir deg en essensiell, applikasjonsspesifikk analyse med vurdering av utstyrs-, kontaminasjons- og smøremiddeltilstanden. Mer utfyllende analyse* Mer krevende vedlikeholdsrutiner kan gjøre at man trenger mer avansert analyse gjennom ekstra testing. Signum tilbyr tilleggsalternativer basert på din applikasjon: Utvidet tjeneste Utfører ekstra tester som støtte for et ODI (Optimized Drain Interval)-program og bidrar til å påvise prematur slitasje på komponentene slik at man kan sikres optimal ytelse på motor og drivlinje. Kontaminasjonskontroll Utfører ekstra tester som overvåker systemets renhetsgrad og måler smøringens ytelse slik at systemet blir mer pålitelig. Denne tjenesten er spesielt utviklet for sirkulasjons-, kompressor-, gir-, hydraulikk og turbinapplikasjoner. Maksimumstjeneste Utfører ekstra testing for å bidra til å gjøre systemet mer pålitelig samt påvise problemer før de fører til kostbar driftsstans eller dyre reparasjoner. Denne tjenesten er utviklet for damp- og gassturbinapplikasjoner. (*) Ikke alle tjenestene tilbys i alle land Slik kan du: Registrere prøvepunkter Utfør de følgende trinnene for å registrere prøvepunktsdata. 1 Klikk på fanen Prøvepunkter 4 på skjermen. Klikk på fanen Prøvepunkt Rediger. 5 Klikk på Ny-knappen for å legge inn et prøvepunkt eller klikk på Redigerknappen for å modifisere et eksisterende prøvepunkt.* Legg inn eller modifiser grunnleggende prøvepunktdata. Klikk på Neste-knappen. 6 Legg inn spesifikk informasjon for 7 Klikk på Lagre-knappen for å fullføre prøvepunktet. registreringen. Velg Analyse Signum-tjeneste Opprett unike prøveruter Fastsett prøvehyppighet Registrer utstyrskommentarer Alternativ navigering Naviger deg igjennom Konto-lenken på Kontoskjermen og gå inn på Prøvepunkt-fanen. (*) Kontakt din lokale ExxonMobil-representant hvis du ikke får tilgang til denne funksjonen. 6

7 Ta en representativ prøve Start med en representativ prøve for å oppnå nøyaktige analyseresultater. For å få best mulig resultat: 1. Opprette en prøveplan Sett opp en prøveplan. Ta prøver på samme sted med like intervaller. Ta prøvene på tryggest mulig måte ved så nært opp mot driftstemperatur som mulig.. Bruk gode husholdningsteknikker Kontroller at det er trygge driftsforhold på arbeidsstedet. Rengjør området rundt prøvepunktet. Bruk bare godkjente prøveflasker.. Registrere prøveinformasjon Skriv ut prøveetiketter på nett (Se Slik kan du: Skrive ut etiketter nedenfor). Registrer utstyrs- og prøveinformasjon. Inkluder prøvedato, t/mi/km for olje og utstyr osv. Når, hvor og hvordan du tar prøven påvirker kvaliteten på resultatene. For at målsetningen skal nås, bør du ta prøver med like intervaller fra det riktige prøvepunktet ved hjelp av gode prøveteknikker. Prøvehyppighet Konsekvent Prøveteknikk Feil Riktig Inkonsekvent Slik kan du: Skrive ut etiketter Skrive ut etiketter før du tar prøver: 1 Klikk på Hjem-siden. 5 Klikk på Etiketter-ikonet på kontoen. 6 Du vil se skjermbildet Prøvepunkter Prøveetiketter. Klikk på Søk på Prøveetiketterverktøylinjen, skriv inn søkekriteriene dine, og klikk deretter Gå. Etikettene 7 som stemmer med kriteriene i søket ditt vil da vises. 4 Klikk Velg alle. Hvis du vil begrense etikettene som skal skrives ut ytterligere, 8 klikker du bare på avkrysningsboksene for de ønskede etikettene. Klikk på knappen Lag etiketter. Rapport-dialogboksen åpnes. Kontroller at utskriftsboksen Velg rapport har riktig valg (Skriv ut valgte) og at du har riktig papirstørrelse - enten A4 eller Letter (USA) - og klikk deretter OK. Hvis du vil angi hvor på etikettpapiret utskriften skal starte, klikker du på sirkelen som tilsvarer den ønskede posisjonen på papiret. Klikk på OK i Rapporter-dialogboksen, så vil du se etikettene du har valgt som en Acrobat-fil. 9 Klikk på Skriv ut på Adobe-verktøylinjen. Du kan fylle ut (for hånd) prøveinformasjonen (prøvens dato, alder på utstyret og oljen, osv.) på etiketten før du setter den på prøven. Denne informasjonen skal Signum-laboratoriet lese av ved innlogging, så skriv tydelig. Du kan også skrive ut et ark med 8 etiketter til ett enkelt prøvepunkt som du kan ha til rådighet ved å velge Skriv ut liste 8x/Sd i Rapport-dialogboksen samt den riktige papirstørrelsen - A4 eller Letter (USA). For å skrive ut etiketter etter at du har tatt prøver: Hvis du allerede har tatt prøven, bruker du Signum til å skrive ut en datautfylt etikett som vil hjelpe deg å få prøven hurtig gjennom laboratoriet. Følg trinn 1- over. Etter at du har søkt, klikker du på Rediger-knappen i Rediger-feltet til den ønskede etiketten. Deretter modifiserer du den etter behov og klikker Lagre. Den redigerte prøveetiketten blir automatisk valgt for utskrift. Deretter følger du trinn 5-9 over. (1) Merk at standard papirstørrelse for Europa er A4. () Hvis du ikke har Acrobat Reader på datamaskinen, kan du laste det ned fra 7

8 Prøvetakings- og merkingsinstruksjoner Når du tar prøver, må du huske å: Oppdatere eller legge inn registreringsdata for prøvepunktet online. Skrive ut prøveetiketter, legge inn prøveinformasjon online (slik at tiden som brukes på det administrative reduseres), bedre datanøyaktigheten, og fremskynde prøvens gang gjennom laboratoriet. Sørge for at området der prøven tas er rent. Ta prøvene på tryggest mulig måte ved så nært opp mot driftstemperatur som mulig. Vis hensyn og forsiktighet når du tar oljeprøve av en varmeoverføringsolje. Les instruksjonene for oljeprøver av varmeoverføringsolje nøye. Start med en representativ prøve for å oppnå nøyaktige analyseresultater. For best mulig resultat: 1 Ta en representativ 4 oljeprøve fra prøvepunktet. Fest den ferdige, utskrevne prøveetiketten på prøveflasken. Oppfyllingsstrek. 5 Plasser prøveflasken i den sorte transportbeholderen og sett på lokket. 1 Sett på korken på prøveflasken. Inspiser prøven visuelt og se etter partikler, vann eller andre kontaminanter. Hvis prøven er tydelig kontaminert, må det settes inn utbedrende tiltak. Ta en ny prøve når forholdet er korrigert. 6 Fest den utskrevne adresseetiketten på beholderen. Send prøven med én gang. Du kan også plassere flere prøver i de medfølgende ekspresspostposene. 4 Skriv ut etiketten til den ferdige prøven online. (Se Slik kan du: Skrive ut etiketter på side 8). Ved behov legger du inn eventuelle ekstra trenddata (dato, t/mi/km, osv.) med en kulepenn. 5 6 Innpakningsinstruksjoner 1 Bruk prøvemateriell som er godkjent av Signum. Ikke teip korkene på prøveflaskene. 8

9 Inspisere prøven Du kan få svært mye informasjon bare ved å se på prøven. Inspiser hver eneste prøve nøye før du sender den til analyse. Klarhet Klarhet er en meget god indikator på kontaminasjon. Et godt smøremiddel er rent og klart. Uklarhet eller en mer disig fremtoning er tegn på tilstedeværelse av stoffer som vann, voks, kjølevæske eller kjølemedium, eller det kan forårsakes av at feil type smøremiddel er brukt. I noen tilfeller vil stoffet som forårsaker uklarheten skilles ut som et eget lag i bunnen av beholderen eller oppå oljen. Sedimenter og småpartikler Sedimenter og småpartikler gir deg et mer utfyllende bilde. Ikke-magnetiske sedimenter i en ellers klar og tydelig prøve kan tyde på kontaminasjon med smuss, støv eller sand. Magnetiske partikler kan tyde på rust eller en alvorlig slitasjesituasjon. Foreta utbedrende tiltak før du sender prøven til laboratoriet hvis kontaminasjonen (vann, smuss, metall osv.) er synlig. Ettersom store mengder kontaminasjon i oljen kan skade laboratorieutstyret, skal du ta en ny prøve etter at forholdet er utbedret. Finne resultatene Signum Oljeanalyse tar sikte på å gi deg en komplett og nøyaktig analyse. Den er basert på informasjon innsendt av deg. Resultatene vil som regel sendes på e-post eller legges ut på Internett i løpet av 1- virkedager etter at vi har mottatt prøven. Du kan få prosessen til å gå fortere ved å gjøre følgende: 1 4 Send prøven med én gang. Bruk det godkjente forsendelsesmateriellet som følger med prøvesettet. Bruk funksjonen for utskrift av prøveetiketter online. Den vil hjelpe deg å framskynde prøvens vei gjennom laboratoriets registreringsprosess. Send prøvene med kurér-/budtjeneste eller bruk postens A-prioriterte levering. Hvor stor er en mikrometer (µm)? Menneskehår Hvitt blodlegeme Talkumpudder En mikrometer Viktige hensyn - Kontaminasjonsanalyse Laboratorieanalyser ser som regel etter kontaminatorer < 8 mikrometer, dvs. 5 ganger mindre enn hva som er synlig for det blotte øyet (se Hvor stor er en mikrometer? ). Synlige partikler eller vann i en prøve kan tyde på en unormal utstyrstilstand og utbedrende tiltak anbefales i slike tilfeller. Det minste det menneskelige øyet kan se er 40 µm. 9

10 Tolke analyseresultatene Signum Oljeanalyse gir deg enestående kunnskap om ExxonMobil-smøremidler, oppsamlet gjennom årtier med erfaring og nære OEM-relasjoner. Vår sterke kunnskapsarv om praktiske applikasjoner sikrer en pålitelig analyse for deg. Den totale vurderingen fokuserer på tre områder som bidrar til å identifisere: Utstyrstilstanden Kontaminasjonstilstanden Smøremiddeltilstanden Signum Oljeanalyse-rapporten gir deg en lettfattelig, fargekodet ytelsesvurdering med én av følgende klassifiseringer: Alarm - Tilstanden overskrider de akseptable grensene eller krever utbedrende tiltak. Det må gjøres grep for å bekrefte og utbedre forholdet. Advarsel - Tilstanden kan kreve overvåking eller diagnostisering for å redusere innvirkningen på utstyrets og smøremidlenes ytelse. Normal - Utstyrs-, kontaminasjons- og smøremiddeltilstanden er innenfor et akseptabelt område. Hold øye med prøven din på nett. Prøvens status vil være Under arbeid straks den er registrert i laboratoriet. Det gis kommentarer til prøvene for å identifisere potensielle problemer, liste opp mulige årsaker samt gi forslag om oppfølgingstiltak. Overvåke trender Vurdere utstyrets tilstand: 1 Tolk dine analyseresultater Få en forståelse av utstyrets driftsforhold og smøremiddelkomponentene. Grensene som a nvendes for de ulike prøvene kan variere etter prøvepunktets registrerte produsent, modell, applikasjon og hvilket smøremiddel som benyttes. Overvåk prøvetrenden Trendovervåking er viktig for å forstå resultater fra oljeanalyser. Du bør ta med viktig prøveinformasjon (f.eks. prøvens dato, t/mi/km, oljesammensetning osv.) på prøveetiketten. Denne informasjonen gjør det mulig for deg å normalisere analysetrendene slik at du får en bedre vurdering. Gjennomgang av hele rapporten En fullstendig tilstandsvurdering krever også en fullstendig revisjon av rapporten. Endringer i utstyrstilstanden oppstår som regel samtidig med kontaminasjon eller endringer i smøremiddeltilstanden. Slik kan du: Skrive ut, lagre eller vise en prøverapport 1 Klikk på Hjem-siden. Revidere resultatene. Klikk på 6 Bruk Adobe-verktøylinjen til å skrive ut 1 Klikk på Enhets-ID-hyperlenken for avkrysningsboksen ved siden av det eller lagre rapporten. å komme til visningen Prøvepunkt Klikk på Resultater-ikonet ved siden av resultatet du ønsker å vise som en Historie for det aktuelle prøvepunktet. kontoen din. Dette vil føre deg til fanen grafisk rapport. For å se resultatene online uten å innhente Mine resultater på Prøvepunkterskjermbildet. 4 Klikk på Opprett rapport-knappen på Adobe-rapporten for hvert resultat, bruker du Enhets-ID-hyperlenken for å navigere deg ned Klikk på fanen Prøvepunkt - Resultater. verktøylinje-fanen. til rapportdetaljene. Resultatene for det aktuelle Hvis det ikke er noen resultater tilgjengelige for din konto, vil du få opp en feilmelding. 5 Klikk på OK i dialogboksen Rapporter. Resultatet for prøvepunktet vises nå som en grafisk rapport i Adobe Reader- prøvepunktets 4 siste prøver vises. format. (1) Hvis du ikke har Acrobat Reader på datamaskinen, kan du laste det ned fra 10

11 Signum Oljeanalyse Grafisk prøverapport Prøvepunktdata Prøvepunktdataene du oppgir under online-registreringen brukes til å tolke analyseresultatene. Ved å inkludere utstyrsprodusent, -modell, og andre driftsparametere, muliggjøres en totalvurdering av din applikasjon. Prøveetikettdata En fullstendig prøveetikett gir avgjørende informasjon til behandling og tolkning av utstyrets tilstand. Ved å inkludere nøkkelinformasjon som t/mi/km og prøvedato, bidrar du til å fastsette datapunkter som gjør det lettere å tegne opp trender. Det gis kommentarer til prøvene etter behov, slik at du skal kunne identifisere potensielle problemer, få en liste over mulige årsaker samt få forslag om oppfølgingstiltak. Rapportinnholdet vil variere avhengig av analysen som utføres. Analyseresultater Signum Oljeanalyse-rapporten gir deg en lettfattelig, fargekodet oversikt over resultatene fra din prøveanalyse slik at du kan: Se trender for slitasje av utstyret Identifisere kontaminanter som kan påvirke ytelsen Overvåke smøremiddeltilstanden Tolkning av resultater Merkebaserte kontrollgrenser oppgis basert på utstyrets produsent, modell, smøremiddel og bruksområde. Det gis kommentarer til prøvene etter behov, for å identifisere potensielle problemer, liste opp mulige årsaker samt gi forslag om oppfølgingstiltak. Bekrefte tilstandsendringer Du bør bekrefte analysetilstander merket med Alarm før du skifter ut eller stenger ned utstyr. Vurder disse bekreftelsestrinnene før du igangsetter tiltak: 1 4 Gå gjennom vedlikeholds-/operatørregistre for å identifisere forholdet. Bekreft forholdet med annet overvåkingsutstyr, f.eks. inspeksjoner, vibrasjon eller termografi. Bruk en på-stedet-analyse som er beregnet på den alarmerte tilstanden. Send en annen prøve til laboratoriet for analyse. Viktige hensyn Anvendte grenser Grensene som anvendes for de ulike prøvene kan variere etter prøvepunktets registrerte produsent, modell, bruksområde og hvilket smøremiddel som benyttes. I tillegg tar revideringsprosessen hensyn til alle rapportdata og kan sammenligne flere resultater for å fastslå en unormal tilstand. 11

12 Forstå utstyrstilstand Hvis du vet hva du skal se etter i analyserapporten, kan oljeanalysen avdekke en mengde informasjon om tilstanden til utstyret ditt. Det er viktig å forstå komponentenes metallurgi for å kunne respondere på trendene i analyserapporten. Se i listen over OEM-materiell for å identifisere komponentenes metallurgiske sammensetning slik at du lettere kan evaluere prøveresultatene. Stålrygg Eksempel på slitt lager Tinn-beslag Lagermateriale i aluminium Bindingsmateriale i kobber Deksel i bly/tinn Slitasje - ppm Alum. Kobber Bly Tinn Prøver Forstå metallurgi Overvåke elementer Planlegge vedlikehold Typiske metaller i utstyrskomponenter Motor Girkasse Differensial Sluttdrev Aluminium (Al) Stempler, lager, blokker, hus, fôringer, kompressor, turbo, aksiallager Pumper, kløtsj, trykkskiver, fôringer, momentomformer, skovlhjul Trykkskiver, pumpefôringer Oljepumpe, trykkskiver Kadmium (Cd) Tapplagere Krom (Cr) Ringer, rullelager / koniske lager, fôringer, eksosventiler Rullelager / koniske lager Rullelager / koniske lager Rullelager / koniske lager Kobber (Cu) Stempelpinnefôringer, lager, kamfôringer, oljekjøler, ventilfôringer, trykkskiver, regulator, oljepumpe Kløtsjer, styreskiver, fôringer, trykkskiver, oljekjøler Fôringer, trykkskiver Fôringer, trykkskiver Jern (Fe) Sylindere, blokker, drev, veivaksel, stempelpinner, ringer, kamaksel, ventilverk, oljepumpefôringer, rust Drev, skiver, hus, lager, bremsebånd, skiftspole, pumper, kraftuttak Drev, kraftuttak, aksler, lager, hus Drev, lager, aksler, hus Bly (Pb) Lager Sølv (Ag) Lager, Stempelpinnefôring (EMD) Lager Lager Lager Tinn (Sn) Stempler, lagerdeksel, fôringer Titanium (Ti) Viktige hensyn Normalisering av data Bedømming av analysedata uten å ta hensyn til tid eller avstand kan føre til unøyaktige konklusjoner om tilstandens alvorlighetsgrad. Ved å evaluere datatrendene i forhold til slitasjegraden per t/km/mi, kan du få en bedre vurdering. Viktige hensyn Oljesammensetning Innvirkning på resultater Utstyr med høyt oljeforbruk vil ikke avgi representative prøveresultater. Når nytt smøremiddel tilsettes et system som har høyt forbruk av smøremiddel, kan den fortynnede sammensetningen skjule en potensielt unormal tilstand. Registrer oljesammensetningen på prøveetiketten slik at dette kan medberegnes når prøver og trender skal analyseres. 1

13 Forstå silisiuminnhold Luftfilterfeil Tetningsmasse Jern Silisium Typiske metaller i utstyrskomponenter (fortsetter) Natur-/ deponigassmotor Turbin (gass/damp) Hydraulisk/ sirkulerende Kompressor Gir Papirmaskinolje Aluminium (Al) Stempler, lager, blokker, hus, fôringer, kompressor, turbo, aksiallagere Pumpemotorhus, sylinderpakning Rotorer, stempler, lager, trykkskiver, blokkhus Trykkskiver, oljepumpe, fôringer Kadmium (Cd) Krom (Cr) Ringer, rullelager / koniske lager, fôringer, eksos, ventiler Stag, spoler, rullelager / koniske lager Ringer, rullelager / koniske lager Rullelager / koniske lager Lager Kobber (Cu) Stempelpinnefôringer, lager, kamfôringer, oljekjøler, ventilfôringer, trykkskiver, regulator, oljepumpe Lager, oljekjøler Pumpelameller, pumpestempel, sylinderpakninger, føringer, fôring, oljekjøler Slitasjeplater, fôringer, stempelpinnefôringer, fôringer (oppsaml.), trykkskiver Trykkskiver, fôringer, Oljekjøler Lagerhus, fôringer, oljekjøler Jern (Fe) Sylindere, blokker, drev, veivaksel, stempelpinner, ringer, kamaksel, ventilverk, oljepumpefôringer Lager Pumpevinger, drev, stempler, sylinderboringer, stag, lager, pumpehus Kamaksel, blokk, hus, lager, aksler, oljepumpe, ringer, sylinder Drev, lager, aksel Lager, drev, hus Bly (Pb) Lager Lager Lager Lager Lager Lager Sølv (Ag) Lager Lager Lager Lager Lager Tinn (Sn) Stempler, lager, fôringer Lager Lager Stempler, lager, fôringer Lager Titanium (Ti) Lager, turbinblader Viktige hensyn Tolking av silisium Tilstedeværelse av silisium er ofte årsaken til en økning i slitasjemetaller (se grafen til venstre). Men hvis høyslitasjemetaller ikke påvises, kan silisiumet eller smusset ha blitt innført under prøvetaking eller fra ikke-abrasiv silikon (dvs. silikonbasert tetningsmasse, silikonantiskummiddel, siloxan fra drivstoffgass eller silisiumgummi). 1

14 Identifisere kontaminasjon Kontaminasjon er en av primærårsakene til slitasje og feil på komponenter. Du bør forsøke å finne kilden og igangsette utbedrende tiltak for å motarbeide kontaminasjonen. Dette vil på sikt forlenge komponentenes og smøremidlenes levetid samtidig som at utstyret blir mer pålitelig. Tre generelle kilder til kontaminasjon: 1 Innebygd kontaminasjon Kontaminasjon som stammer fra produksjonsprosessen eller fra ombyggingsprosessen. Selvutviklet kontaminasjon Kontaminasjon fra systemkomponenter som har blitt slitt eller skadet av andre kontaminasjonspartikler. Eksternt angrep Kontaminasjon fra eksterne kilder. Følgende elementer kan bidra til å identifisere kontaminasjon: Element Bor (B) Klor (Cl) Kalium (K) Natrium (Na) Silisium (Si) Vanadium (V) Kilde Kjølevæske, mulig oljetilsetning Deponigass-kontaminator Kjølevæske Kjølevæske, veisalt, tilsetning, Smuss, støv, tetningsmasse, tilsetning, silikon-antiskummiddel siloxan fra drivstoffgass Kontaminasjon fra drivstoffrester Tiltak mot typiske kontaminanter Kontaminant Beskrivelse Tilstand Effekt Mottiltak Drivstoff-fortynning Drivstoff-fortynning reduserer viskositeten og kan fremskynde slitasje. Uforbrent drivstoff kan være tegn på drivstofflekkasje eller ufullstendig forbrenning. Økt tomgang, stopp-/startkjøring, defekte innsprøytningsdyser, lekkasje i drivstoffpumpe eller -rør, ufullstendig forbrenning, registerfeil Kontakt mellom metaller, dårlig smøring, sylinder-/ringslitasje, fortynnede tilsetninger, redusert oljetrykk, redusert drivstofføkonomi, redusert motorytelse, kortere motorlevetid Kontroller drivstoffrørene, kontroller sylindertemperaturer, slitte ringer, lekke innsprøytningsdyser, -pakninger og -pumper, kontroller kjøre- eller driftsforholdene, kontroller register, unngå lange tomgangsperioder, kontroller drivstoffkvaliteten, reparer eller skift ut slitte deler Drivstoffsot Drivstoffsot gir en indikasjon på motorens forbrenningseffektivitet. Feil luft-/drivstoffblandingsforhold, feiljusterte innsprøytningsdyser, dårlig drivstoffkvalitet, ufullstendig forbrenning, lav kompresjon, slitte motordeler/ringer. Dårlig motorytelse, dårlig drivstofføkonomi, skadelige avleiringer eller slam, økt slitasje på komponenter, karbonavleiringer, tette filtre Sørg for at innsprøytningsdysene fungerer som de skal, kontroller luftinnsug/filtre, utvidede oljeskiftintervaller, kontroller kompresjon, unngå for mye tomgang, inspiser kjøre-/driftsforhold, kontroller drivstoffkvalitet Uoppløselige (faste) partikler Faste partikler i smøremiddelet som er tilført utenfra eller generert internt. Utvidede oljeskiftintervaller, miljøavfall, slitasjeavfall, biprodukter etter oksidering, lekke eller skitne filtre, drivstoffsot Kortere utstyrslevetid, tette filtre, dårlig smøring, avleiringer i motor, dannelse av slam, fremskynder slitasje Skift olje, spyl systemet, skift driftsmiljø, reduser oljeskiftintervaller, skift filtre Stor partikkelmengde Partikkelmengden er et mål på oljens kontaminasjonsnivå. Defekt pusteventil, miljøavfall, vannkontaminasjon, skitne filtre, dårlig prosedyre for oljesammensetning, innblandet luft, slitte pakninger Uberegnelig drift, tilbakevendende feil, komponentslitasje, ventilheng, oljelekkasje Filtrer ny olje, evaluer serviceteknikker, inspiser/bytt oljefiltre, inspiser/skift pusteventil, spyle høytrykkssystem, evaluere driftsforhold Partikkelkvantifiseringsindeks (PQ) PQ-indeks måler massen av metalliske (ferromagnetiske) partikler i prøven. Slitasjeavfall, støt-/overlasttilstander, metallisk kontaminasjon, skitne filtre Kontakt mellom metaller, kortere utstyrslevetid, tilbakevendende feil Skift ut slitte deler, inspiser/bytt filtre, inspiser/rengjør beholdermagneter, evaluer driftsforhold Høy ultrasentrifugeringsgrad (UC) Ultrasentrifugen rangerer oppløselige kontaminanter som er mindre enn en mikrometer og som kan være forløpere til avleiringer i systemet (skala 0-8). Høy driftstemperatur, overbelastning, utsatt oljeskift, bruk av feil olje Uberegnelig drift, tilbakevendende feil, skadelige avleiringer eller slam, ventilheng, kortere levetid for oljen Evaluer driftsforhold, kort ned på oljeskiftintervaller, evaluer utstyrsbruk kontra design, bruk olje med tilsetningsstoff som hindrer oksidering, spyl systemet Vann/kjølevæske Vann/kjølevæske er skadelige kontaminanter som kan forårsake betydelig skade på interne deler, f.eks. lager. Lav driftstemperatur, defekte pakninger, kontaminert ny olje, kjølevæskelekkasje, feil oppbevaring, kondens Motorfeil, høy viskositet, feil smøring, korrosjon, syredannelse, reduser effekten av tilsetning Stram toppboltene, kontroller toppakning, inspiser varmeveksler/oljekjøler, evaluer driftsforhold, kontroller trykket på kjølesystem, kontroller for eksterne kontaminasjonskilder Viktige hensyn Kontaminasjon av kjølevæske Tegn på kjølevæske (etylen som vann, natrium, kalium eller propylenglykol blandet eller borelementer (typiske med vann) kan forekomme tilsetningeri kjølevæske). Kjølevæskens vannfase kan forsvinne under drift slik at bare sporstoffer etter tilsetningene i kjølevæsken blir igjen. Dette skaper et potensielt alvorlig problem. 14

15 Forstå smøremiddeltilstanden Smøremiddelet har en rekke funksjoner i applikasjonen. De viktigste funksjonene er kontroll med friksjon og effektiv overføring av motorkraft. Det er viktig at smøremidlets fysiske karakteristika vedlikeholdes slik at utstyret holdes pålitelig og smøremiddelet får økt levetid. Følgende elementer kan bidra til å identifisere smøremiddelets tilstand: Element Barium (Ba) Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Molybden (Mo) Fosfor (P) Sink (Zn) Kilde Antislitasje, korrosjonshemmer, rensemiddel Antislitasje, korrosjonshemmer, rensemiddel, dispergent, rusthemmer, antioksidant Antislitasje, korrosjonshemmer, rensemiddel, dispergent, rusthemmer Antislitasje, antifriksjon Antislitasje, korrosjonshemmer, rensemiddel, ekstremt trykk Antioksidant, antislitasje, korrosjonshemmer Tiltak mot unormale smøremiddeltilstander Kontaminant Beskrivelse Tilstand Effekt Mottiltak Høyt syretall Syretallet er en måling av tilsetninger og oppbygning av skadelige syreholdige sammensetninger som dannes ved nedbryting av olje. Drivstoff med høyt svovelinnhold, overoppheting, overflødig veivhusgass, for lange oljeskiftintervaller, feil olje Korrosjon av metallkomponenter, fremmer oksidering, nedbryting av olje, fortykket olje, forringelse av tilsetninger Evaluere oljeskiftintervall, bekreft oljetypen som brukes, kontroller for overoppheting, kontroller for tøffe driftsforhold, skift olje Lavt basetall Basetallet er en måling som angir oljens evne til å nøytralisere skadelige syreholdige sammensetninger som dannes under forbrenningsprosessen. Overoppheting, for lange oljeskiftintervaller, feil olje i bruk, drivstoff med høyt svovelinnhold Økt slitasjenivå, syreutvikling i oljen, nedbryting av olje, økning i slamdannelse Evaluer oljeskiftintervaller, verifiser det nye oljebasetallet, verifiser oljetypen som brukes, skift olje, test drivstoffkvaliteten Nitrering Kvantifisering av nitrering kan gi svært viktig innsikt om sannsynligheten for at det dannes avleiringer som følge av at oljen brytes ned. Dårlig rensing, lav driftstemperatur, defekte pakninger, feil luft-/ drivstoffblandingsforhold, unormal veivhusgass Fremskyndt oksidering, dannelse av syreholdige biprodukter, økt sylinder- og ventilslitasje, fortykket olje, avleiringer fra forbrenningsområde, økt TAN Øk driftstemperatur, kontroller ventilasjonsdyser og -ventiler i veivhus, sørg for riktig luft-/drivstoffblandingsforhold, foreta kompresjonskontroll eller sylinderlekkasjetest Oksidering Kvantifisering av oksidering kan gi svært viktig innsikt om sannsynligheten for at det dannes avleiringer som følge av at oljen brytes ned. Overoppheting, for lange oljeskiftintervaller, feil olje i bruk, biprodukter/veivhusgass etter forbrenning Kortere utstyrslevetid, lakkavleiringer, tette oljefiltre, økt oljeviskositet, korrosjon av metalldeler, økte driftsutgifter, økt komponentslitasje, redusert utstyrsytelse Bruk olje med tilsetningsstoff som hindrer oksidering, kort ned på oljeskiftintervaller, kontroller driftstemperaturer, kontroller drivstoffkvaliteten, evaluer utstyrsbruk kontra design, evaluer driftsforhold Høy viskositet Viskositet er en angivelse av en væskes flyteegenskaper ved gitte temperaturer i forhold til tid. Kontaminasjon med sot/faste partikler, Ufullstendig forbrenning, forringelse pga. oksidering, lekk toppakning, utvidede oljeskiftintervaller, høye driftstemperaturer, feil oljekvalitet Skadelige avleiringer eller slam, hemmet oljeflyt, overoppheting av motor, økte driftsutgifter Kontroller luft-/drivstoffblandingsforhold, kontroller oljekvalitet, inspiser innvendige pakninger, kontroller driftstemperaturer, kontroller om innsprøytningsventiler er lekk, kontroller for løse drivstoffrør, evaluer driftsforhold Lav viskositet Viskositet er en angivelse av en væskes flyteegenskaper ved gitte temperaturer i forhold til tid. Skjæring/oppdeling av tilsetninger, drivstoff-fortynning, feil oljekvalitet Overoppheting, dårlig smøring, kontakt mellom metaller, økte driftsutgifter Kontroller luft-/drivstoffblandingsforhold, kontroller oljekvalitet, inspiser innvendige pakninger, kontroller driftstemperaturer, kontroller om innsprøytningsventiler er lekk, kontroller for løse drivstoffrør, evaluer driftsforhold Viktige hensyn - Oksideringens innvirkning på smøremidlets levetid Normal Unormal oksidering Oljeskiftintervall redusert så mye som dette Driftstid 15

16 Motorens driftstilstand Bensin, diesel, naturgass, deponi-/biogass Du er bedre rustet til å iverksette utbedrende tiltak før det oppstår feil på utstyret hvis du forstår de potensielle kildene til unormal motortilstand. Potensielle kilder til unormal motortilstand 16 Tilstand Potensiell kilde Avleiringer i veivhus Høy oljetemperatur, lav oljetemperatur, dårlig forbrenning, dårlig oljefiltrering, veivhusgass, kondens, lekk kjølekrets, tett pusteventil eller ventilator i veivhus, overflødig oljesprut, utilstrekkelig stempelkjøling Høyt oljeforbruk Slitte eller fastklemte ringer, ineffektiv oljeringkontroll, lav oljeviskositet, høyt oljetrykk, lekkasje, slitte stempler eller sylindre, for mye lagerklaring, høyt oljenivå (veivaksel), stort vakuum i veivaksel, høy grad av oljetilførsel til sylindre, normalt for deponi-/ biogassapplikasjoner Høy oljetemperatur Vedvarende overbelastning, utilstrekkelig kjøling fra kjølekrets, tett oljekjøler, Tette oljerør, slam i veivhus, overopphetet lager, feil oljeviskositet, utilstrekkelig olje i pumpe eller veivhus, utilstrekkelig oljesirkulasjon, registerfeil Feil forbrenning Uegnet drivstoff, utilstrekkelig luft, lav kjølevannstemperatur, kilte, lekke eller tette innsprøytningsdyser, ubalansert sylinderlast, lavt innsprøytningstrykk, feil innsprøytningsrytme, lavt forbrenningstrykk, lekke eller kilte innsugs- eller utsugsventiler Lav belastning Ringer som henger Dårlig oljekvalitet, vedvarende drift med overbelastning, høyt oljenivå (veivhus), Stort vakuum i veivaksel, høy grad av oljetilførsel til sylindre, slitte eller svake ringer, utilstrekkelig sideklaring for ringer, slitte stempler, deformerte stempler eller sylindre, Høy eller lav kjølevannstemperatur, gass med høyt siloxannivå

17 Bestille et prøvesett Signum Oljeanalysesett gir deg det materiell du trenger for å sende en oljeprøve til laboratoriet for analyse. Bestill et prøvesett og følg statusen til forsendelsen din ved hjelp av online-verktøyet. Følg disse enkle online-trinnene for å få et prøvesett tilstendt:* Klikk på Sett-fanen. Klikk på Ny-knappen. Klikk på valgikonet til høyre for Konto-feltet. Klikk på valgikonet til høyre for Sett-feltet. Angi produktantallet du ønsker. Endre eventuelt forsendelsesinformasjonen fra kontaktprofilen din. Klikk på Lagre-knappen. Du kan verifisere utsendingen av ordren: Klikk på fanen Min bestilling av prøvesett - Fremdrift. Les beskrivelsen i Status-feltet. Klikk på Rediger-ikonet i kolonnen Vis fremdrift. Bla nedover på siden og les seksjonen Informasjon om bestilling av sett. Forsendelsesinformasjonen vil vises etter at settet er sendt. Klikk på Tilbake-knappen for å gå ut av vinduet. (*) Kontakt din lokale ExxonMobil-representant hvis du ikke får tilgang til denne funksjonen. Viktige hensyn - Riktig håndtering av prøver Prøvesettet gir deg alt materiell du trenger for å sette på etiketter og pakke prøvene dine før de sendes til laboratoriet for analyse. Bruk det autoriserte materiellet i prøveprogrammet ditt. 17

18 Sammenligninger av smøremidlenes viskositetsgrad Skal bare brukes som en generell veiledning. Viskositeten er basert på 95 VI-olje. SUS Viskositet ved 100 F Kinematisk viskositet cst ved 40 C ISO VG AGMAnummer SAE veivhusolje SAE girolje

19 Notater

20 Esso Norge A/S Drammensveien 149 P.O. Box 50 Skøyen NO-01 Oslo 008 Exxon Mobil Corporation ExxonMobil, Mobil, Pegasus-designet og Signum er varemerker for Exxon Mobil Corporation eller et av deres underselskaper. I dette dokumentet brukes termen ExxonMobil kun for letthets skyld, og det kan således henvise til Exxon Mobil Corporation eller en av deres underselskaper. Intet i dette materiellet er ment å tilsidesette de selvstendigheten til lokale enheter SIG.CMF.NO.NO

www.amcarservice.com

www.amcarservice.com Vi fører tilsatsprodukter fra den anerkjente produsenten Wynn s. Wynn s har vært verdenskjent for sine velfungerende tilsatser helt siden oppstarten i 1939. Flere av produktene er TÜV-godkjente, og har

Detaljer

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse

Mobil syntetiske smøremidler for industrien. Utviklet for ytelse Mobil syntetiske smøremidler for industrien Utviklet for ytelse En utmerket løsning for smøring som gir full tilfredshet og ro i sjelen Nyskapning innen teknologi Mobil syntetiske smøremidler er laget

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016 RIKTIGOLJE PUNKTUM NO NR 5/2016 SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER 1 Tribologi er alfa & omega for motoroljer. Men hva betyr ACEA og API spesifikasjonene? Tribologi er vitenskapen

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD HVA ER HENSIKTEN MED Å SMØRE MOTOREN? 1. OLJE Reduserer friksjonen Reduserer slitasjen på de bevegelige delene i motoren (stenger, stempler osv.)

Detaljer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer

A/B: spesifikasjoner for bensin- og lette dieselmotorer Spesifikasjons forklaringer Spesifikasjoner for motoroljer Kvalitetsspesifikasjoner for motoroljer angir et minimum ytelsesnivå for oljene. Disse spesifikasjonene fastsettes av internasjonale organisasjoner,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt

Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Teknisk informasjon Tennplugger - Oversikt Tennplugger er en av de mest misforståtte komponenter i en motor. Uttallige spørsmål har dukket opp gjennom årtier, og gjort mange mekanikere forvirret. Denne

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

EF500HY KORT FORTALT. Gir maskiner bedre kår. Oljens kvalitetsforsikring.

EF500HY KORT FORTALT. Gir maskiner bedre kår. Oljens kvalitetsforsikring. KORT FORTALT Oljens kvalitetsforsikring. Maskiner slites og driften blir mer usikker over tid. Minst 80 % av årsaksforløp til havari og feil finnes i oljen som skal smøre og beskytte oljesystemet ditt.

Detaljer

DELER ORIGINALE CUMMINS- DET ER EN FORSKJELL. Bedre garanti som holder seg over tid. Alle deler lages ikke alltid like.

DELER ORIGINALE CUMMINS- DET ER EN FORSKJELL. Bedre garanti som holder seg over tid. Alle deler lages ikke alltid like. Alle deler lages ikke alltid like. Ofte består hele forskjellen av detaljer du ikke kan se. Motorkomponenter følger nøyaktige spesifikasjoner som ikke kan oppfattes av det blotte øye. Presisjonsutforming,

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

PRIS- OG PLAKATSYSTEM

PRIS- OG PLAKATSYSTEM BRUKERMANUAL PRIS- OG PLAKATSYSTEM www.brandsafe.no Innledning Denne brukerveiledningen beskriver hvordan Brandsafe plakatsystem fungerer, og hvilke muligheter dette systemet gir. Spørsmål og innspill

Detaljer

HMI standarddokument

HMI standarddokument HMI standarddokument Revisjonsnummer: 1 Siste revisjonsdato: 20. november 2009 Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon 35 02 62 00, www.hit.no/tf Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning Innholdsfortegnelse

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Express Import-system

Express Import-system Express Import-system Guide for avsendere TNTs Express Import-system Et enkelt online-verktøy som gjør det enklere for avsendere og mottakere å organisere importforsendelser. TNTs Express Import-system

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune.

Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus kommune. fdecomite Kommunens myndighet og forvaltningspraksis Melhus kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Techem Beboerportal. BRUKERMANUAL Informasjon til beboer. Se din forbruksmåling online Så har du full oversikt over ditt forbruksmønster

Techem Beboerportal. BRUKERMANUAL Informasjon til beboer. Se din forbruksmåling online Så har du full oversikt over ditt forbruksmønster BRUKERMANUAL Informasjon til beboer Techem Beboerportal Se din forbruksmåling online Så har du full oversikt over ditt forbruksmønster Focus på ressourcer Innholdsfortegnelse Techem Beboerportal... Ditt

Detaljer

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet

Labquality/NKK ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET. Åpning av skjemaet. Logg inn på Participant services. Velg resultatskjemaet ELEKTRONISK RESULTATSKJEMA VIA INTERNET Åpning av skjemaet Logg inn på Participant services 1. Åpne internett leseren din (IE7 eller senere er den mest egnede nettleseren) 2. Skriv i adressefeltet: http://www.labquality.fi

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer