PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Frank Arne Ylänen Gunnar Mauseth Kjell Pedersen Halvard Holst-Olsen Geir A. Iversen Snorre Sjursen Torunn Pettersen Keth Olsen Odd Ivar Gladsø Terje Einan Steinar G. Christensen Møtt for Elizabeth H. Karlsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Erik Arnesen Økonomileder: Gro M. J. Nilssen Sekretær: Odd Michelsen Møteleder: Ordfører: Eva D. Husby

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/191 REFERATER 29/13 13/556 BUDSJETTREGULERING 30/13 13/556 BUDSJETTREGULERING/INVESTERING 31/13 13/589 ANLEGGSPLAN - ENDRING AV PRIORITERING 32/13 13/607 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR /13 13/605 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN /13 12/614 MØTEPLAN 2014 TILLEGGSSAK 35/13 13/593 FERGESAMBANDET ØKSFJORD - HASVIK TILLEGGSSAK 36/13 13/635 AD-HOC UTVALG SCOOTERLØYPER TILLEGGSSAK 37/13 13/34 FRITAK FRA POLITISKE VERV Møteinnkalling og saksliste med 3 tilleggssaker ble enstemmig godkjent. Møtet startet med åpen time. Aina Nilsen stilte spørsmål om ferga og om feiring av Samefolkets dag. Ordføreren og rådmannen svarte på spørsmålene. 2

3 28/13 REFERATER Faglig tilråding Saken legges frem uten innstilling. Referatene tas til orientering. Enstemmig. Referatene tas til orientering. 29/13 BUDSJETTREGULERING Formannskapets innstilling Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: Konto Ansvar Funk. Oppr. Budsjett Budsjettreg. Revidert budsjett Utgift Innt. Utgift Inntekt / / /241 ( ) ( ) ( ) ( ) * ( ) ( ) ( ) xxx (60 000) (15 000) ( ) Sum budsjettregulering 0 3

4 Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering: Konto Ansvar Funk. Oppr. Budsjett Budsjettreg. Revidert budsjett Utgift Innt. Utgift Inntekt / / /241 ( ) ( ) ( ) ( ) * ( ) ( ) ( ) xxx (60 000) (15 000) ( ) Sum budsjettregulering 0 30/13 BUDSJETTREGULERING/INVESTERING Formannskapets innstilling Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering av investeringsprosjekt 4- mannsbolig Hasvik i 2013 slik: Opprinnelig budsjett Endring Revidert budsjett Prosjektbeskr Konto Ansvar Funk Debet Kredit økning/red. Debet Kredit Investeringsbudsjett: Nybygg Bruk av lån

5 Bruk av fond Bruk av fond Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering av investeringsprosjekt 4- mannsbolig Hasvik i 2013 slik: Opprinnelig budsjett Endring Revidert budsjett Prosjektbeskr Konto Ansvar Funk Debet Kredit økning/red. Debet Kredit Investeringsbudsjett: Nybygg Bruk av lån Bruk av fond Bruk av fond /13 ANLEGGSPLAN - ENDRING AV PRIORITERING Formannskapets innstilling Hasvik kommune v/ kommunestyret vedtar å plassere rehabilitering av kunstgressbanen på Hasvik på 1. plass når det gjelder kommunens overordnede prioriteringer av hvilke anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal realiseres/ rehabiliteres i denne planperioden. De resterende nyprioriteringene av anlegg og områder finner sted i forbindelse med rulleringen av eksisterende Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Kommunestyret diskuterte habiliteten til Roy Mienna, Siv O. Gamst og Snorre Sjursen. Det ble enstemmig vedtatt at de var inhabil. Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Hasvik kommune v/ kommunestyret vedtar å plassere rehabilitering av kunstgressbanen på Hasvik på 1. plass når det gjelder kommunens overordnede prioriteringer av hvilke anlegg og områder for idrett og friluftsliv som skal realiseres/ rehabiliteres i denne planperioden. De resterende nyprioriteringene av anlegg og områder finner sted i forbindelse med rulleringen av eksisterende Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 32/13 5

6 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2014 Formannskapets innstilling Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte betalings- og avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger m.m. 2. Salgs- og festepriser for tomter. 3. Bygge- og delingssaker m.m. 4. Havneregulativet. 5. Renovasjon. 6. Septrik. 7. Feieavgift. 8. Tilknytningsavgifter. 9. Vann- og avløpsavgifter. 10. Bruksendringer. 11. Fritak / reduksjon av kommunale avgifter. Roy Mienna, Siv O. Gamst og Snorre Sjursen tiltrådte møtet igjen. Halvard Holst-Olsen fratrådte som kommunestyremedlem i deler av saken for å svare på spørsmål som brannsjef. Endringsforslag fra Hasvik Høyre v/odd Ivar Gladsø Sak 32/13 kommunale avgifter og gebyrer for 2014: Som formannskapets innstilling med følgende endring: Pkt. 9 Avløp Pris pr. kubikk avløp: kr. 9,02 eks. mva. Måles etter faktisk vannforbruk Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer. Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte betalings- og avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger m.m. 2. Salgs- og festepriser for tomter. 3. Bygge- og delingssaker m.m. 4. Havneregulativet. 5. Renovasjon. 6. Septrik. 7. Feieavgift. 8. Tilknytningsavgifter. 9. Vann- og avløpsavgifter. 10. Bruksendringer. 11. Fritak / reduksjon av kommunale avgifter. 6

7 33/13 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2014 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. 3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt drift. 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett - hovedoversikt investering 5. Kommunestyret vedtar økonomiplan i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument. Forslag fra Hasvik Arbeiderparti v/gruppeleder Økonomiplanen : Idrettsveien 13 endres til investering kommunale utleieleiligheter/bolig Breivikbotn 2 millioner for 2014 og 4 millioner for 2015 Nytt punkt: Asfaltering og vedlikehold av kommunale veier: 2 millioner for 2014 og 1 million for 2015 Nytt punkt: Investering brannbil: 1,5 millioner for 2015 Forslaget innebærer ingen økning av totalramma for 2014, men innebærer en økning på 6,5 millioner for Dette forutsettes finansiert ved bruk av fond og låneopptak. Forslag fra Hasvik Arbeiderparti, Hasvik Senterparti og Hasvik Høyre v/gruppelederne Økonomiplanen : Idrettsveien 13 endres til investering kommunale utleieleiligheter/bolig Breivikbotn 2 millioner for 2014 og 4 millioner for 2015 Nytt punkt: Asfaltering og vedlikehold av kommunale veier: 2 millioner for 2014 og 1 million for 2015 Nytt punkt: Investering brannbil: 1,5 millioner for 2015 Forslaget innebærer ingen økning av totalramma for 2014, men innebærer en økning på 6,5 millioner for Dette forutsettes finansiert ved bruk av fond. Driftsbudsjett 2014: 7

8 Økning politiske partier kr ,- Økning kulturmidler kr ,- Tas av formannskapets reserve. Protokolltilførsel fra Hasvik Høyre v/odd Ivar Gladsø sak 33/13 Hasvik Høyre beklager at Hasvik kommunestyre ikke finner plass for å øke rammen til kirkebudsjettet for Arbeiderpartiets forslag ble trukket. Det ble besluttet å stemme over formannskapets innstilling punkt for punkt. 1. Formannskapets innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for Formannskapets innstilling: Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2014 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse 3. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt drift. Fellesforslag fra AP, SP og H: Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt drift med følgende endringer: Økning politiske partier kr ,- Økning kulturmidler kr ,- Tas av formannskapets reserve. Fellesforslaget fra AP; SP og H ble enstemmig vedtatt. 4. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett - hovedoversikt investering Fellesforslag fra AP, SP og H: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt investering med følgende endringer: Idrettsveien 13 endres til investering kommunale utleieleiligheter/bolig Breivikbotn 2 millioner for 2014 og 4 millioner for 2015 Fellesforslaget fra AP; SP og H ble enstemmig vedtatt. 5. Formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar økonomiplan i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument. Fellesforslag fra AP, SP og H: Kommunestyret vedtar økonomiplan i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument med følgende endringer: Nytt punkt: Asfaltering og vedlikehold av kommunale veier: 8

9 2 millioner for 2014 og 1 million for 2015 Nytt punkt: Investering brannbil: 1,5 millioner for 2015 Forslaget innebærer ingen økning av totalramma for 2014, men innebærer en økning på 6,5 millioner for Dette forutsettes finansiert ved bruk av fond. Fellesforslaget fra AP; SP og H ble enstemmig vedtatt. 1. Formannskapets innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2014 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse 3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt drift med følgende endringer: Økning politiske partier kr ,- Økning kulturmidler kr ,- Tas av formannskapets reserve. 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2014 i henhold til vedlegg Konsekvensjustert budsjett hovedoversikt investering med følgende endringer: Idrettsveien 13 endres til investering kommunale utleieleiligheter/bolig Breivikbotn 2 millioner for 2014 og 4 millioner for Kommunestyret vedtar økonomiplan i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument med følgende endringer: Nytt punkt: Asfaltering og vedlikehold av kommunale veier: 2 millioner for 2014 og 1 million for 2015 Nytt punkt: Investering brannbil: 1,5 millioner for 2015 Forslaget innebærer ingen økning av totalramma for 2014, men innebærer en økning på 6,5 millioner for Dette forutsettes finansiert ved bruk av fond. 34/13 MØTEPLAN 2014 Faglig tilråding Saken legges frem uten innstilling. 9

10 Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: Ordføreren gis fullmakt til å sette opp møteplan for vår 2014 i tråd med innspill gitt i kommunestyret. Ordføreren gis fullmakt til å sette opp møteplan for vår 2014 i tråd med innspill gitt i kommunestyret. 35/13 FERGESAMBANDET ØKSFJORD - HASVIK Faglig tilråding Saken legges fram uten innstilling. Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre: Til Fylkesordfører Runar Sjåstad Fergesambandet mellom Hasvik og Øksfjord er en del av fylkesveg 882. Dette er Hasvik kommunes eneste vegtilknytning til fastlandet, og dermed navlestrengen for all frakt av gods og personer med bil til/fra fastlandet. Fram til 2010 var fergesambandet Hasvik-Øksfjord en del av Riksvegsambandet. Riksvegene i Finnmark ble da omgjort til fylkesveger, og som en konsekvens av dette ble også ansvaret for fergesambandet Hasvik-Øksfjord overført til Finnmark Fylkeskommune. Sambandet er trafikkert av fergen MF Åfjord siden år Fartøyet er spesialbygd for havstrekningen Hasvik- Øksfjord, over Lopphavet. Dette er et av de lengste, og mest værutsatte, fergestrekninger i Nord-Norge. Bakgrunnen for å bygge dette fartøyet i denne størrelsesorden rett før århundreskiftet, var kravet til sikkerhet, stabilitet og kapasitet i sambandet. Dagens ferge har kapasitet til 35 PBE og har transportert inntil 45 PBE på enkelte avganger. MF Åfjord har kapasitet til å frakte inntil 5 vogntog. Hasvik kommune kan ikke godta at Finnmark Fylkesting har vedtatt å sette inn ei mindre ferge, med kapasitet til 33 PBE/2 vogntog, i sambandet Hasvik-Øksfjord. Dette vedtaket vil sette oss 40 år tilbake i tid når det gjelder kapasitet! Finnmark Fylkeskommune opplyser i saksutredningen at det er lagt inn 15 % kapasitetsøkning i form av økt antall avganger i det nye anbudet. Reelt sett innebærer dette imidlertid ca 40% nedgang på vogntog-kapasiteten. Dersom fylkeskommunen selv ikke er i stand til å regne ut dette, kan vi på en enkel måte oversende regnestykket. Hasvik kommunestyre er sjokkert over at Finnmark Fylkesting ser bort fra, og ikke benytter tilbudet fra BOREAL Transport om en kapasitetsøkning til 40 PBE i gjeldende anbud. 10

11 Et samlet Hasvik kommunestyre retter sterk mistillit til fylkesråd Grete Ernø Johansen for hennes håndtering av fergesaka. I møte mellom Boreal, Hasvik Formannskap, lokalt næringsliv og fylkeskommunen den 30. mai 2013, lovte Fylkesråden å løfte denne saken opp til regjeringsnivå. Dette for å få et møte mellom daværende samferdselsminister, fylkeskommune og Hasvik kommune. Hun lovte videre å drøfte saken med Statsminister Jens Stoltenberg. Vi har ikke registrert/fått forventet tilbakemelding på at disse møtene har funnet sted. Hasvik kommunestyre krever et møte med Fylkesordfører Runar Sjåstad innen 15.januar. Formålet med møtet må være å finne en omforent forståelse for de utfordringene fylkestingets vedtak påfører Hasvik kommune. Hasvik kommunestyre vil også løfte denne saken inn for Samferdselsdepartementet. Kopi av vedtaket sendes: Politiske grupperinger i fylkestinget Samferdselsdepartementet Vest Finnmark regionråd Stortingsrepresentanter fra Finnmark Til Fylkesordfører Runar Sjåstad Fergesambandet mellom Hasvik og Øksfjord er en del av fylkesveg 882. Dette er Hasvik kommunes eneste vegtilknytning til fastlandet, og dermed navlestrengen for all frakt av gods og personer med bil til/fra fastlandet. Fram til 2010 var fergesambandet Hasvik-Øksfjord en del av Riksvegsambandet. Riksvegene i Finnmark ble da omgjort til fylkesveger, og som en konsekvens av dette ble også ansvaret for fergesambandet Hasvik-Øksfjord overført til Finnmark Fylkeskommune. Sambandet er trafikkert av fergen MF Åfjord siden år Fartøyet er spesialbygd for havstrekningen Hasvik- Øksfjord, over Lopphavet. Dette er et av de lengste, og mest værutsatte, fergestrekninger i Nord-Norge. Bakgrunnen for å bygge dette fartøyet i denne størrelsesorden rett før århundreskiftet, var kravet til sikkerhet, stabilitet og kapasitet i sambandet. Dagens ferge har kapasitet til 35 PBE og har transportert inntil 45 PBE på enkelte avganger. MF Åfjord har kapasitet til å frakte inntil 5 vogntog. Hasvik kommune kan ikke godta at Finnmark Fylkesting har vedtatt å sette inn ei mindre ferge, med kapasitet til 33 PBE/2 vogntog, i sambandet Hasvik-Øksfjord. Dette vedtaket vil sette oss 40 år tilbake i tid når det gjelder kapasitet! Finnmark Fylkeskommune opplyser i saksutredningen at det er lagt inn 15 % kapasitetsøkning i form av økt antall avganger i det nye anbudet. Reelt sett innebærer dette imidlertid ca 40% nedgang på vogntog-kapasiteten. Dersom fylkeskommunen selv ikke er i stand til å regne ut dette, kan vi på en enkel måte oversende regnestykket. 11

12 Hasvik kommunestyre er sjokkert over at Finnmark Fylkesting ser bort fra, og ikke benytter tilbudet fra BOREAL Transport om en kapasitetsøkning til 40 PBE i gjeldende anbud. Et samlet Hasvik kommunestyre retter sterk mistillit til fylkesråd Grete Ernø Johansen for hennes håndtering av fergesaka. I møte mellom Boreal, Hasvik Formannskap, lokalt næringsliv og fylkeskommunen den 30. mai 2013, lovte Fylkesråden å løfte denne saken opp til regjeringsnivå. Dette for å få et møte mellom daværende samferdselsminister, fylkeskommune og Hasvik kommune. Hun lovte videre å drøfte saken med Statsminister Jens Stoltenberg. Vi har ikke registrert/fått forventet tilbakemelding på at disse møtene har funnet sted. Hasvik kommunestyre krever et møte med Fylkesordfører Runar Sjåstad innen 15.januar. Formålet med møtet må være å finne en omforent forståelse for de utfordringene fylkestingets vedtak påfører Hasvik kommune. Hasvik kommunestyre vil også løfte denne saken inn for Samferdselsdepartementet. Kopi av vedtaket sendes: Politiske grupperinger i fylkestinget Samferdselsdepartementet Vest Finnmark regionråd Stortingsrepresentanter fra Finnmark 36/13 AD-HOC UTVALG SCOOTERLØYPER Faglig tilråding Saken legges fram uten innstilling. Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: Som nytt medlem til Hasvik kommunes Ad-hoc utvalg for scooterløyper velges Gunnar Mauseth. Utvalget gis fullmakt til å søke om å komme inn under prøveprosjektet med kommunale løyper. Som nytt medlem til Hasvik kommunes Ad-hoc utvalg for scooterløyper velges Gunnar Mauseth. Utvalget gis fullmakt til å søke om å komme inn under prøveprosjektet med kommunale løyper. 12

13 37/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV Faglig tilråding Saken legges fram uten innstilling. Ordfører Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg til Forliksrådet og Levekårsutvalget. Formannskapet gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg til Forliksrådet og Levekårsutvalget. 13

14 Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 18. desember 2013 MØTET HEVET KL Halvard Holst-Olsen og Keth Olsen ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive protokollen. Halvard Holst-Olsen Eva D. Husby Keth Olsen 14

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.07.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer