PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Kåre Pedersen for Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn Pettersen Hovard Sjursen Terje Einan for Odd Ivar Gladsø Konst. rådmann Aslaug Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Ordfører Eva D. Husby SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/07 07/223 REFERATER 63/07 07/439 VALG AV LIGNINGSNEMND /07 07/440 VALG AV OVERLIGNINGSNEMND /07 07/442 VALG AV TAKSTUTVALG-LIGNING /07 07/443 VALG AV OVERFORMYNDERI

2 67/07 07/444 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET /07 07/445 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGESTYRENE /07 07/446 VALG AV BARNAS REPRESENTANT TIL BYGNINGSRÅDET 70/07 07/447 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNAL KJØTT- OG NÆRINGSMIDDELKONTROLL /07 07/448 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG /07 07/449 VALG AV BEREDSKAPSRÅD /07 07/450 OPPNEVNING AV TALSPERSON I BARNEVERNSAKER /07 07/453 FORSLAG TIL KANDIDAT TIL INTERKOMMUNAL DYREVERNNEMND 75/07 07/454 VALG AV ELDRERÅD 76/07 07/455 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL HAMMERFEST ELEKTRISITETSVERK'S RÅD/GENERALFORSAMLING 77/07 07/464 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I BREIVIKBOTN SAMFUNNSHUS 78/07 07/465 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I HASVIK SAMFUNNSHUS 79/07 07/485 VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE M.M.

3 80/07 07/497 VALG AV STYRE TIL HASVIK I UTVIKLING 81/07 07/498 VALG AV INTERKOMMUNALT OLJEVERNUTVALG 82/07 07/499 VALG AV KONFLIKTRÅD 83/07 07/500 VALG AV SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE 84/07 07/502 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I VEST FINNMARK KOMMUNEREVISJON 85/07 07/503 REPRESENTANT TIL HASVIK NÆRINGSHAGE 86/07 07/97 REPRESENTANT TIL NORDOIL CAVERNS 87/07 07/501 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I VEFAS 88/07 07/134 BUDSJETTREGULERING FOR HUT 89/07 07/136 DRØFTINGS/ORIENTERINGSSAKER TILLEGGSSAK: 90/07 07/110 ANONYME BREV OG RYKTESPREDNING Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Møtet startet med åpen time. Lise Marie J. Nilssen fra Breivikbotn skole: Klager på doene ved Breivikbotn skole. Har tatt dette opp tidligere, og det ble lovet at det skulle bli fikset ganske snart. Teknisk leder Roar Olsen svarte at de jobber med saken, og at de skal prøve å ha det ferdig til jul.

4 62/07 REFERATER Referatene ble tatt til orientering. Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig. Referatene ble tatt til orientering. 63/07 VALG AV LIGNINGSNEMND Halvard Holst-Olsen 2. Torunn Pettersen 1. vara: Per Sæther 2. vara: Johan Appelgren 64/07 VALG AV OVERLIGNINGSNEMND Målfrid Hansen

5 2. Bjørnar Hågensen 1. vara: Mari Gamst for Målfrid Hansen 2. vara: Geir Iversen for Bjørnar Hågensen 65/07 VALG AV TAKSTUTVALG-LIGNING Gro M. J. Nilssen 2. Harald Isaksen 1. vara: Elizabeth H. Karlsen 2. vara: Hovard Sjursen 3. vara: Terje Einan 4. vara: Per Hugo Mathisen 66/07 VALG AV OVERFORMYNDERI Gro M. J. Nilssen velges for 4 år 2. Bjørg Alvestad velges for 2 år

6 Vararepresentant: Torunn Krane 67/07 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET Siv O. Gamst Vararepresentant: Elisabeth S. Mikalsen 68/07 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGESTYRENE Breivikbotn barnehage: 1. Tron Krane 2. Lotta Norman 1. vara: Odd Ivar Gladsø 2. vara: Harald Isaksen

7 Hasvik barnehage: 1. Oddny B. Eilertsen 2. Marlene Angell Jakobsen 1. vara: Hege Sørensen 2. vara: Bente Husby 69/07 VALG AV BARNAS REPRESENTANT TIL BYGNINGSRÅDET Fellesforslag fra AP, SP og H. Børge Antonsen Vararepresentant: Roy Frode Linnes 70/07 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNAL KJØTT- OG NÆRINGSMIDDELKONTROLL Snorre Sjursen Vararepresentant: Aud Berg Mauseth

8 71/07 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG Mari Olsen Gamst 2. Marius Husby 3. Anne Birgitte Sætrum 4. Svein Erik Pettersen 5. Linda Hansen 1. vara: Knut Nilssen 2. vara: Oddny B. Eilertsen 3. vara: Torunn Krane 4. vara: Hege Sørensen 5. vara: Geir Iversen 72/07 VALG AV BEREDSKAPSRÅD Hovard Sjursen Vararepresentant: Kim Are Walsø

9 73/07 OPPNEVNING AV TALSPERSON I BARNEVERNSAKER Trude Hustad Vara: Svein Erik Pettersen 74/07 FORSLAG TIL KANDIDAT TIL INTERKOMMUNAL DYREVERNNEMND Anne Nystad Knut Nilssen Andreas Fagerheim Viktor Olsen Torill Nystad

10 75/07 VALG AV ELDRERÅD Medlemmer: Personlig vara: Kjell Pedersen Sigurd Gigerland Jan S. Olsen Odd G. Olsen Ann Gamst Johan Appelgren Aud Gamst Elizabeth H. Karlsen Ulf Jacobsen Bjørnar Hågensen Else Holst-Olsen Egil Bårdsen Gerd Bårdsen Viggo Olsen Forslag som leder i Eldrerådet fra AP v/siv O. Gamst: Kjell Pedersen Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. Fellesforslag som nestleder: Ann Gamst 76/07 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL HAMMERFEST ELEKTRISITETSVERK'S RÅD/GENERALFORSAMLING Representant: Gunnar Mauseth Vararepresentant: Eva D. Husby

11 77/07 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I BREIVIKBOTN SAMFUNNSHUS 1. Roy Mienna 2. Keth Olsen 1. vara: Lis Olsen 2. vara: Odd Ivar Gladsø 78/07 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I HASVIK SAMFUNNSHUS 1. Trude Hustad 2. Gørill Pettersen 1. Leidar Eilertsen 2. Hege Sørensen

12 79/07 VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE M.M. 1. Hanne Nilssen 2. Reidun Aasebø 3. Henry Halvorsen 1. vara: Linda Sarilla 2. vara: Elin Holst-Olsen 3. vara: Sigurd Gigerland Forslag som leder fra AP v/siv O. Gamst: Hanne Nilssen Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. Fellesforslag som nestleder: Henry Halvorsen 80/07 VALG AV STYRE TIL HASVIK I UTVIKLING Medlemmer: Personlig vara: 1. Ann Mari Christensen, representant lag og foreninger Rigmor Einan 2. Jan-Viggo Hustad, representant næringslivet Mona Saab

13 3. Kurt Nilssen, representant primærnæring/fiskeri Tore Hansen 4. Tor Oskar Andreassen, representant næringsliv John T. Alvestad 5. Anne Birgitte Sætrum, politisk representant Hasvik Ap Børge Antonsen 6. Harald Isaksen, politisk representant Hasvik Sp Hovard Sjursen Leder: Nestleder: Ann Mari Christensen Jan-Viggo Hustad Ordfører og rådmann er observatører. 81/07 VALG AV INTERKOMMUNALT OLJEVERNUTVALG Forslag fra AP v/siv O. Gamst: Odd-Egil Simonsen Vararepresentant: Halvard Holst-Olsen Forslag fra SP v/harald Isaksen: Geir A. Iversen Vararepresentant: Harald Isaksen Ved alternativ votering ble forslaget fra AP vedtatt med 9 mot 6 stemmer. 82/07 VALG AV KONFLIKTRÅD

14 Ordfører 83/07 VALG AV SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE Hasvik skole: 1. Anne Birgitte Sætrum 2. Sissel Thomassen 1. vara: Oddny B. Eilertsen 2. vara: Roy Frode Linnes Sørvær oppvekstsenter: 1. Ulf Arne Hansen 2. Trude Melby 1. vara: Linda Hansen 2. vara: Terje Einan Breivikbotn skole: 1. Monika Olsen 2. Roy Mienna 1. vara: Lotta Norman 2. vara: May Hilde Gamst

15 84/07 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I VEST FINNMARK KOMMUNEREVISJON Gro M. J. Nilssen 1. vara: Renate L. Olsen 2. vara: Harald Isaksen 85/07 REPRESENTANT TIL HASVIK NÆRINGSHAGE Saken utsettes til neste møte. 86/07 REPRESENTANT TIL NORDOIL CAVERNS Forslag fra AP v/siv O. Gamst: Odd-Egil Simonsen

16 Vararepresentant: Halvard Holst-Olsen Forslag fra SP v/harald Isaksen: Geir A. Iversen Vararepresentant: Odd-Egil Simonsen SP trakk sitt forslag, og fremmet et nytt forslag: Geir A. Iversen Vararepresentant: Odd-Egil Simonsen Ved skriftlig avstemming ble forslaget fra AP vedtatt med 9 mot 6 stemmer. 87/07 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I VEFAS Forslag fra AP v/siv O. Gamst: Halvard-Holst-Olsen Vararepresentant: Marius Husby Forslag fra SP v/geir A. Iversen: Torunn Pettersen Vararepresentant: Hovard Sjursen Ved alternativ votering ble forslaget fra AP vedtatt med 9 mot 6 stemmer. 88/07 BUDSJETTREGULERING FOR HUT

17 Kto.nr Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red HUT driftsinntekter , , IN Norge Slow Food , FFK-Slow Food , IN Norge Sørøy ,- Design as Tilbakebetalt HUT ,- tilskudd FFK-Ballbing , Posten ballbinge , Sørøy Glimt ref ,- musikk Midtnorsk ref ,- musikk IN- Kveitkroken ,- opplæring NAV lønn kaiprosjekt ,- SUM ,- Hasvik kommunestyre vedtar at med utgangspunkt i ekstra tilførte omløpsmidler foretar følgende budsjettregulering for Hasvik i utvikling kf 2007: Det er flere ref.krav som vil bli budsjettregulert når oversikt over disse foreligger. Kostnader knyttet opp mot de ekstra tilførte midlene belastes ansvarsområder, arter og funksjoner slik at dette synliggjøres gjennom prosjektregnskap for de enkelte prosjekter. Da det ved oppretting av budsjett for 2007 ikke er tatt høyde for disse nye prosjektene, fører dette til at enkelte ansvarsområder får betydelig overskridelser i forhold til det budsjetterte. Ordfører Eva D. Husby ba kommunestyret vurdere hennes habilitet. Varaordfører Gunnar Mauseth fremmet forslag om at ordfører Eva D. Husby og Arne Danielsen er inhabil i denne saken. Kommunestyret vedtok at begge er inhabil. Enstemmig. Varaordfører Gunnar Mauseth fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Hasvik kommunestyre vedtok varaordførers forslag. Enstemmig vedtatt.

18 Kto.nr Tekst Bud.f.reg. Bud.e.reg. Utgifter Inntekter Økn. Red. Økn. Red HUT driftsinntekter , , IN Norge Slow Food , FFK-Slow Food , IN Norge Sørøy ,- Design as Tilbakebetalt HUT ,- tilskudd FFK-Ballbing , Posten ballbinge , Sørøy Glimt ref ,- musikk Midtnorsk ref ,- musikk IN- Kveitkroken ,- opplæring NAV lønn kaiprosjekt ,- SUM ,- Hasvik kommunestyre vedtar at med utgangspunkt i ekstra tilførte omløpsmidler foretar følgende budsjettregulering for Hasvik i utvikling kf 2007: Det er flere ref.krav som vil bli budsjettregulert når oversikt over disse foreligger. Kostnader knyttet opp mot de ekstra tilførte midlene belastes ansvarsområder, arter og funksjoner slik at dette synliggjøres gjennom prosjektregnskap for de enkelte prosjekter. Da det ved oppretting av budsjett for 2007 ikke er tatt høyde for disse nye prosjektene, fører dette til at enkelte ansvarsområder får betydelig overskridelser i forhold til det budsjetterte. 89/07 DRØFTINGS/ORIENTERINGSSAKER Følgende saker ble det drøftet/orientert om: Politikeropplæring o Nye medlemmer i begynnelsen av januar 2008 o Generell opplæring våren 2008 Møteplan 2007

19 o KOS møter: o FOS møter: , Kommuneplanarbeidet - Må komme i gang umiddelbart. Vest-Finnmark Regionting - Arvid Mathisen kommer i løpet av januar/februar for å orientere. Hamar og omegns Finnmarkshjelp avvikling - Kommunestyret er orientert. Kvalitetskommuneprosjektet - Tas opp i desembermøtet. Ristonsaka - Ordføreren orienterte. Anonyme brev og ryktespredning - Kommunestyret tok denne opp som en tilleggssak. Valg av kontrollutvalg o Brev fra Ordfører datert o Brev fra Hasvik Senterparti datert Vurdering om lover og regler er fulgt. o Brev fra Hasvik Senterparti til Kusek IKS datert Overskjøting av MESSA o Brev fra KS-advokat datert o Brev fra Hasvik kommune datert o Brev fra advokat Steensrup Stordrange datert Formannskapet tar saken opp i møte Personalsak o B-sak BUDSJETT 2008 o Administrasjonens første utkast fremlegges - Konst. rådmann Aslaug Olsen og økonomileder Unni Henriksen orienterte. Regnskap Økonomileder Unni Henriksen redegjorde for den økonomiske situasjonen som gir grunnlag for stor bekymring. Saken følges opp av formannskapet. Distriktskvoteordningen - Formannskapet gis fullmakt til å komme med uttalelse.

20 90/07 ANONYME BREV OG RYKTESPREDNING Hasvik kommunestyre krever at politiet i Vest-Finnmark gir de anmeldte og innmeldte sakene vedr. anonyme brev, trusler og ryktespredning den høyeste prioritet. Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 26. november 2007 MØTET HEVET KL Kåre Pedersen og Terje Einan ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive protokollen. Kåre Pedersen (s) Eva D. Husby (s) Terje Einan (s)

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Vara Medlem

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer