Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3"

Transkript

1 REGION NORDVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION NORDVEST NLM.NO/NORDVEST Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3 Ekspertene Solveig og Kristina har bodd i Peru og kan mye om barnas misjonsprosjekt. REGIONSIDE 4 Sommarstemne Samling for folk i alle aldrar på Sandesetra i sommar. REGIONSIDE 5

2 1 REGION NORDVEST LEDER KÅRE JOHAN LID REGIONLEIAR SMAK AV NORDVEST I denne spalten utfordrer vi medlemmer i regionstyret og barne- og ungdomsrådet til å svare på tre konkrete spørsmål. Dagens medlem er Ole Johannes Lindseth som sitter i Barne- og ungdomsrådet. Linjer som redder liv I en infovideo fra Statens Vegvesen om veimerking blir overskriften «Linjer som redder liv» brukt. Gode linjer langs veikant og mellom kjørefelt hindrer ulykker. Som kristne tror vi at Gud åpenbarer sin vilje, sin plan og redning i sitt Ord ved Den hellige ånd. Både menneskets uendelige verdi og det vondes fatale konsekvenser i våre liv blir fortalt. Vi har blitt blinde for både veien til Gud og den åndelige ulykken som har rammet oss. Hverken vår fornuft, kompetanse, vilje eller disiplin kan helbrede vår skade og lede oss til Gud. Men i sin kjærlighet kom Han til verden og ofret seg selv for å redde oss fra evig mørke. Sentrum i den kristne troen «Et bibelsk syn på livet og evigheten er forutsetningen for å kjenne seg forpliktet av, og for å se misjonens tvingende nødvendighet.» er gledesbudskapet om Guds aksjon for å redde liv. Hver den som vil høre og tro blir reddet. Bibelen er nøkkelen til å se seg selv og sine medmennesker i et evighetsperspektiv. Uten troen på Bibelens Jesus er vi uten Gud og uten håp. På denne dramatisk bakgrunn, av kjærlighet til oss, gikk Jesus til korset, gav Jesus misjonsbefalingen og ba oss «Søke Guds rike først». Et bibelsk syn på livet og evigheten er forutsetningen for å kjenne seg forpliktet av og for å se misjonens tvingende nødvendighet. For Guds menighet på jord er dette oppdraget fremfor alt. Derfor startet noen Norsk Luthersk Misjonssamband. Det handlet og handler om å redde liv. Vårt oppdrag og mandat fra Gud er definert og bygger på Bibelen. I vårt arbeid må forkynnelsen formidle at vi er i stor fare, at veien til Livet er åpen og hvordan vi når fram. Det ønsker vi blir formidlet med kjærlighet, både livsnært og tydelig til mennesker i dag. 1: Kva ønske har du for RNV? Ønsket mitt for Region Nordvest er at så mange som mogleg skal få møte Jesus og bli bevart i trua. Dermed ønskjer eg at vi skal fortsette det gode leirarbeidet vi har i regionen og samtidig vere flinke på å få dei med vidare i for eksempel Konfu (konfirmasjonsarbeidet) og Kairos (regionkor). 2: Kva er det som gjer at du engasjerer deg i NLM? NLM sin visjon, «Verden for Kristus»! Det at NLM tek misjonskallet vi som kristne har fått på alvor og gjev moglegheit for at alle som vil kan engasjere seg i det dei sjølv kjenner seg trygge på og er flinke til. På den måten får vi alle bidra til misjon her i Norge. Samtidig er det kjekt å få lov til å bidra med forbøn og økonomisk støtte til misjonærane i andre land. NLM er flinke til å vise kva vi faktisk støttar og kva pengane går til. 3: Kva ser du på som moglegheiter i NLM sitt arbeid der du er? Det komande året skal eg vere i militæret så eg får nok ikkje delteke konkret i NLM sitt arbeid her i regionen. Likevel er målet å vere synlig kristen, og det er vel ein del av det NLM sitt arbeid går ut på. NLM driv soldatheimen Soltun, som ikkje ligg veldig langt unna der eg kjem til å vere. Eg håpar at eg kanskje kan få med meg andre frå leiren dit. At Bibelen er Guds endelige og pålitelig Ord, har alltid vært angrepet. At det skal ha gyldighet for vår tro og vårt liv i dag, er i samfunnet generelt avvist. Men også i kristne forsamlinger går diskusjonen. Det er ikke alltid enkelt i møte med tekstene i Bibelen å forstå eller å komme til rette med hva de betyr. Dette er viktige og nødvendige samtaler. Men å degradere Guds Ord til bare gamle tekster er å «misse» Lyset. Det er Guds Ord som vi må bøye oss for. Både i kristen forkynnelse, verdispørsmål og konkret veiledning er det Guds menighet sitt oppdrag og mandat å vise til Bibelordet. For det er Guds Lys de gode linjene som hindrer det vonde å gjøre skade i våre liv. Å leve etter Guds vilje er det vi er skapt til. Her trenger de som forkynner Guds Ord både åndelig mot og mye forbønn slik at forkynnelsen blir god veiledning for veien gjennom livet. En sterk strøm i vår samtid er at det finnes ingen sannhet eller en uforanderlig Gud. Hver og en kan søke og finne sin sannhet. Men Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. ( Joh 14,6) «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» ( Joh 1,12) La oss i høst samles om Ordet som redder liv. Vi har et et misjonsoppdrag som i evighetsperspektiv er viktigere enn alt. Ole Johannes Lindseth. REGION NORDVEST Besøksadresse: Spjelkavikvn. 132, 6010 Ålesund Postadresse: Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund Telefon: Giverkonto: E-post: Internett: FOTO: PRIVAT Opningstid: ma. fre Regionleiar og ansvarleg redaktør: Kåre Johan Lid Styreleiar Region Nordvest: Svein Dalen Ung-leiar: Geir Henning Tunheim Administrasjonsleiar: Anne-Marit Engås

3 2 Viktige støttespelarar Medan eg sit her i stua mi i Vestnesbukta og prøver å tenkje ut noko lesverdig om Vestheim ungdomssenter, kjem eg til å tenkje på noko Gerd Aas, som var husmor på Vestheim på 1960-talet, ein gong fortalde meg. Oppstartinga av Vestheim ungdomssenter er til inspirasjon i arbeidet. Og når leirplassen fylles med nye generasjoner, får nye møte Jesus. ARNFINN STIGE Det skjedde ut på 50-talet. Ei gruppe i Sunnmøre og Romsdal krins var samla på Vestnes i heimen til Marit og Kristoffer Aas. Med på møtet var blant andre også Randulf Saunes og Gerd Aas. Marit og Kristoffer, som var barnlause, hadde lova å gi tomt til ein misjonærheim på det vesle småbruket sitt. No var det ikkje så aktuelt med misjonærheim lenger. Derimot var leirstadar veldig framme i tida. Ein drista seg til å legge fram problemstillinga for Marit og Kristoffer med spørsmål om NLM kunne få ei større tomt nede ved sjøen i staden for den dei hadde tilbode for misjonærheim. Marit og Kristoffer tende på ideen. I den begeistra samtalen som følgde kom også spørsmålet opp om kva ein kunne kalle leirstaden. Etter litt fram og tilbake kjem det frå Kristoffer. «Kanskje vi kunne kalle han opp etter deg Marit, og kalle han Mareritt.» Her kan det tilførast at Marit ikkje var den mest lettliva typen, medan Kristoffer hadde ein lun humor. Grunnen til at Gerd fortalde meg denne hendinga, var at dette møtet føregjekk i det huset som i 1983 vart heimen til Anne Gro og meg. I skrivande stund sit eg i den stua der dette hende. VÅR MEDARBEIDAR ARNFINN STIGE Arnfinn Stige er dagleg leiar ved Vestheim ungdomssenter, der han har vore sidan Tilsett i NLM sidan 1981, og misjonær i Indonesia frå Han har vore kretssekretær i Helgeland krets og reist som forkynnar for hovudstyret. Han var gift med Anne Gro, som døydde i desember Har tre vaksne søner. Ungdom samlast Det vart ikkje eit mareritt. I påska 1960 kunne ein ta imot ein flokk ungdomar til påskeleir på den nye leirstaden som hadde fått namnet «Vestheim». Det var kort tid etter krigen og mangel på byggevarer. Mesteparten av materialene kom frå brakker som hadde stått på Reknes i Molde. Standarden var enkel. Dei fire første åra låg gutane på to store loftsrom over jentefløya. I 1964 kom eit nybygg med guteinternat og husmorleilegheit. Men lytt var det også der, ingen isolasjon i veggene mellom romma, berre stenderar med panel på. Ein heim og eit kall Vestheim fekk stor betyding for mange. Frå andre halvdel av 60-talet vart Vestheim også ein heim for meg. For meg og mange, mange med meg har leirstaden vore av avgjerande betyding for at vi valde å satse på Jesus og gi livet til han. Mange minne har brent seg fast for livet. Alt etter om lag femten års drift såg ein at Vestheim trong utviding og oppgradering. Misjonsvenene med Sveinung Lianes i spissen våga å satse, og i 1978 stod eit stort og tidsmessig tilbygg ferdig. «Generasjonen etter oss er alltid den viktigaste. Leirstadane er framleis nyttige og viktige reiskap for å nå og utruste nye generasjonar for Jesus.» Våga å satse På nytt står Vestheim framfor ei større ombygging. Det er særleg midtdelen frå 1960 som er moden for å gjerast noko med. Misjonsfolket våga å satse i tronge etterkrigsår. Vi er alle ei frukt av at dei føre oss satsa og sådde. Det må vi også gjere. Generasjonen etter oss er alltid den viktigaste. Leirstadane er framleis nyttige og viktige reiskap for å nå og utruste nye generasjonar for Jesus. Denne hausten er så langt tolv helger bestilt for leir og kurs. Ti av desse er i NLM-regi. For å vere ein god reiskap for Guds rike i dag er Vestheim avhengig av mange støttespelarar som stiller opp. Leiarar og kjøkkenhjelp på leirar og korhelger utgjer mange i løpet av eit år. Vi er og avhengige av at mange ber Vestheim både med praktisk hjelp, økonomisk og ikkje minst i bøn. Du som les dette har også ein talent eller fleire du kan bidra med. Hovedbygget på Vestheim ungdomssenter. FOTO: PRIVAT

4 12 REGION NORDVEST Medarbeidarar ved NLM Gjenbruk Ørsta, som var til stades denne dagen, var frå venstre: Borgfrid Dahl, Hermann Dahl, Egil Davik, Haldis Sætre, Torill Seljehaug, Arvid Haugen, Eldrid Straume, Anton Emblem og Kari Kvistad. FOTO: PER OVE AARSETH Gjenbruksbutikken i Ørsta Omsetjinga vår ser ut til å kunne bli to og ein halv gong så stor som ho var før flyttinga, seier Egil Davik ved NLM Gjenbruk i Ørsta. PER OVE AARSETH Etter meir enn ni år i dei gamle lokala er gjenbruksbutikken no plassert like ved E139. Etter ein del forseinkingar vart den nye butikken opna 20. mai. Det kom inn ein framand mann ein dag. Han sa at han reiser over heile landet og er svært interessert i gjenbruk. Derfor brukte han å sjå etter slike butikkar kvar han kom. Mannen såg seg rundt og sa: «Eg har ikkje vore inne i ein einaste gjenbruksbutikk som er så fin, oversiktleg og grei som denne.» Det var ei fin oppmuntring, smiler Egil. I Misjonssambandet sin gamle butikk i Ørsta var oversikta og dei praktiske tilhøva nokså vanskelege. Men drifta gjekk godt også der, og det har vorte store summar til misjonsarbeidet. Alt er mykje kjekkare her, og mykje lettare. Vi har alt samla på eitt golv, fortel Eldrid Straume og Haldis Sætre. Bra vi satsa stort Hadde de store forventningar før flyttinga? Ja, men det vi opplever no, overgår det vi såg føre oss, Kari Kvistad peikar på fine reolar og ryddige hyller og seier: Før visste vi knapt kvar vi skulle få plass til alt. No har vi det romsleg og kan stille ut varene etter eit gjennomtenkt system. Saman med Eldrid og Haldis vil Kari rose Sveinung Lianes som oppmoda dei til å satse på store lokalitetar frå fyrste stund. Gjenbruksbutikken i Ørsta var den tredje av Misjonssambandet sine butikkar, og vi var den fyrste store, forklarer ho. Godbitar på nettet Eit positivt trekk ved dei nye butikklokala er at lagerplassen er svært god. Og når vi skal pakke ut varer og setje på prisar, har vi eit svært praktisk rom å arbeide i, seier damene, og legg til at det ofte er julestemning når nye kasser vert opna. Tilsiget av varer er veldig bra. Folk kjem med fine ting. Kanskje skal dei flytte frå huset sitt til noko mindre, og så får dei ikkje plass til alt. Då kjem mange til oss, og dei seier at det er ei glede å få gje det som vert til overs til «Eg har ikkje vore inne i ein einaste gjenbruksbutikk som er så fin, oversiktleg og grei som denne» ei god sak, svarar Kari. Noko nytt no i det siste er at godbitane vert lagt ut på internett. Vi har fått veldig god respons på det. Folk ser det dei reklamerer for og kjem for å kjøpe. Tek mykje tid Mange kundar set seg gjerne ned og drikk kaffi og et vaflar. «Her likar vi oss godt,» seier mange som ser seg om i hyllene eller på møbelavdelinga. Egil Davik vedgår at nokon frå personalet gjerne burde sete meir i «den lune kroken». Vi tenkte å gje høgare prioritet til kontakt med kundane. Men i praksis har vi ikkje hatt høve til det så mykje som vi gjerne ville, seier han. Egil understekar at det er stort å kunne arbeide for misjonen ved å drive gjenbruksbutikk. Men, seier han, det tek mykje tid, og vi rekk ikkje alt det andre som vi kanskje ville gjere. NLM Gjenbruk i Ørsta har fått nokre nye medarbeidarar den seinare tid, men dei kunne gjerne vore endå fleire. Butikken er open alle kvardagar med unntak av måndag. Han er lett å finne, og parkeringsplassen er veldig god.

5 REGION NORDVEST 13 Kristina og Solveig Bakke. FOTO: SILJE TUNHEIM Gaverapport Takk for gaver som har kommet inn gjennom sommeren! Fra januar til juli er det kommet inn kr 4,7 millioner i gaver til NLM fra Region Nordvest. Regionen har også fått en større gave på Foreløpige gavetall til og med juli viser ca. kr under gavebudsjettet, og litt under fjorårets tall. Det totale gavebehovet for 2015 er på kr 11,83 mill. Vær med å bidra til de 7 millionene som trengs i løpet av høsten. Da kan vi fortsette arbeidet både i regionen og i de land vi har sendt misjonærer til. A.M. ENGÅS Eksperter på Barnas Misjonsprosjekt Sør-Amerika er Barnas Misjonsprosjekt skoleåret 2015/16. Vi ønsket å vite mer om Sør-Amerika, og bestemte oss for å intervjue to eksperter. Solveig (9 år) og Kristina (6 år) Bakke har vært misjonærbarn i Peru i 6 år. For omtrent ett år siden flyttet de hjem til Norge. SILJE TUNHEIM Skal du stille mange spørsmål? spør Solveig når jeg lurer på om jeg kan intervjue dem. Hvis det er for mange spørsmål blir jeg så lei meg, for da begynner jeg å tenke på at jeg savner Peru veldig. Peru og Norge er nemlig to veldig forskjellige land. I Peru er det ikke like kaldt som her. Der går vi i vanlige sommerklær hele tiden. Og det er ikke snø, men to måneder med regntid hvert år, forteller Solveig og Kristina. Både gøy og litt trist Hvorfor var dere i Peru? Vi var misjonærer, svarer begge jentene i kor. Eller, mamma og pappa var misjonærer, vi var misjonærbarn, sier Solveig. Ja, sier Kristina, mamma og pappa fortalte om Jesus i kirker og slik. Men vi misjonærbarna driver bare og suller. Går på skole og barnehage og slik. Vi kjente kjempemange der, gikk i den spanske barnehagen og på den norske skolen. Der spilte vi julespill, de små barna var gjetere og de store danset. Det var litt flaut da, ler Kristina. BARNAS MISJONSPROSJEKT 2015/16 SØR-AMERIKA Vil ha spesielt fokus på dette: Leirstedet på kysten i Peru Barne- og ungdomsarbeid, Peru og Bolivia Familie, skole og samfunn Radioarbeid i Sør-Amerika Det å være misjonærbarn er både gøy og litt trist av og til. Solveig forteller at noe av det triste som skjedde var at pappa måtte i begravelse til en peruansk dame en gang. Og det var ikke bra. Men så ble Solveig bestevenn med datteren, og en dag spiste de så mange gele med krem at de kastet opp. Og det var jo egentlig ganske gøy. Håper ikke noen spiser gele med krem når de leser dette da, ler hun. Savner Peru Jentene bodde i en by som het Arequipa. Der gikk de på søndagsskole og lærte om Jesus. På søndagsskolen var det noen norske, og veldig mange snille folk fra Peru. På babyavdelingen fortalte de ikke om Jesus, sier Kristina. For der lekte de bare. Men på storegruppa fikk vi en oppgave om Bibelen, og i slutten av møtet skulle vi framføre oppgaven, sier Solveig. Det å komme tilbake til Norge har vært både litt trist, merkelig, bra og gøy, sier jentene. Vi savner Peru, men det er veldig gøy med snøen i Norge, sier Solveig, før jentene løper ut til lek og moro i den norske sommeren. Personal I slutten av januar 2014 reiste Linda til Mongolia som misjonær for NLM. På bloggen sin skriv Linda: «Eg har blitt glad i både land, folk og kultur. Det var derfor både vanskeleg og veldig trist å måtte innsjå at nokre av utfordringane var blitt for store for no, og det beste og mest fornuftige ville vere å avslutte perioda mi etter eit innhaldsrikt år i eit flott og røft land. Kanskje opnar det seg nye moglegheiter seinare for at eg igjen kan flytte tilbake, men for no har eg omsider slått meg til ro med tanken på at framover er det igjen Sunnmøre, og ikkje Vest-Mongolia, som skal vere min heim. Tusen takk til alle de som har bedt, og fortsatt ber, for meg!» Linda arbeider denne hausten ei deltidsstilling i barne- og ungdomsarbeidet i NLM Nordvest. Linda og Leif Thomas Gjerde kom heim i vår frå endt periode i Elfenbeinskysten som utsendingar for NLM. Leif Thomas vil komande år ha ein liten del av si stilling i NLM Nordvest, der han vil vere med på møte og samlingar for gi nær og fersk informasjon frå misjonsarbeidet i Elfenbeinskysten. Ta kontakt med regionkontoret for å be om besøk av Leif Thomas på samling. KÅRE JOHAN LID KUL-Turné KUL-Turné samlet en full buss av ungdommer til ei fellesreise til UL i regi av regionkoret KAIROS. I forkant av UL hadde de leir og «base» på Solgry ungdoms- og misjonssenter på Stord. Der var det gokart, bading, minigolf, fotball, trampolinehopping, brettspill, andre spill og ikke minst volleyballturnering. Hver dag ble startet med bibeltime. Hege Dalhaug og Silje Ødegård hadde seminar om misjon en dag, og koret var både på Vea bedehus og på et kjøpesenter i Haugesund og sang, før de satte kursen mot UL og Randaberg. En vellykket turné i år igjen. GEIR HENNING TUNHEIM

6 5 REGION NORDVEST Triveleg på Sandesetra. FOTO: KÅRE LID Sommarstemne på Sandesetra I 1969 tykte Ragna Dalseg Meisingset at det var lite som føregjekk på bedehusa sommartid, og det ville ho gjera noko med. INGER MARIE PAULSEN Mange av oss kan nok som Ragna, kjenne på at det blir vel lenge mellom møta og samlingane i foreiningar og bibelgrupper om sommaren. I Øvre Surnadal, i Folldalen, hadde familien til Ragna ei gamal seter oppi lia. Der skulle stemneplassen vere, ca. ei mil etter anleggsveg innover i fjellet, og til slutt opp stigen til Sandesetra. Ho fekk med seg rektor på Høgtun Folkehøgskule, Tormod Reiten, som talar. Tormod var godt kjend, og det kom folk både frå Surnadal og frå bygdene ikring. Mange tykte også det var interessant å sjå innsjøane Follsjø og Gråsjø, som var oppdemde der elva Folla hadde gått før. Innbydande Dette var første gongen Sandeseterstemnet vart arrangert. Med unntak av to somrar, da det m.a. var for mykje anleggsarbeid i Folldalen, har Ragna og familien ordna til stemne på setra kvar sommar. Dei har kosta vekk muselort og vaska, slått setervollen og rydda bort krattskog så alt skulle vera innbydande Frå venstre Kåre Lid og Lars Petter Ødegård. FOTO: ØYVIND PAULSEN til folket kom. Stolar og benker var som oftast plasserte ute, men vi kunne og presse oss saman under tak inne om det var regnver. Rekordoppmøte var det i 1970, da 65 personar hadde kome seg opp på setra. Trond Gravem var talar, og han hadde på den tida stått i vekking i Lomundalen, så fleire derifrå møtte også opp. Den 9. august i år var det igjen stemne. Sjølv om flokken ikkje var så stor, vel 20 stykk, så var alle generasjonar representerte. Denne søndagen vart ein av få finversdagar i sommar, og forsamlinga kosa seg i solveggen. Ivar Meisingset ønskte velkomen til samlinga om Guds ord og misjon, og las frå Salme 103. Regionleiar Kåre Johan Lid deltok med song og tale. Han gjekk ut frå Salme 139, og gjennom eit barndomsminne fekk han levande aktualisert at Gud ser den einskilde av oss, noko som kan synast både skremmande og godt på same tid. Han let oss ikkje vere aleine. I 1 Mos 16,13 står det fortald om at Gud såg Hagar også, og tok seg av henne. «Du er ein Gud som ser». Gud ser stort på oss (Salme 8) og verdset oss, ikkje ut ifrå funksjonsevne og eigne prestasjonar, men han elskar den einskilde og gav seg sjølv for oss på krossen. Som kristne må vi og sjå kvarandre; i familien, i ekteskapet, i den kristne forsamlinga, ja, i miljøet der vi bur. Da blir vi og menneska rundt oss løfta opp, og ikkje trykt ned. Oppbyggeleg og triveleg Ivar fann fram ei gammal trebøtte som kollekten vart samla i, og etter pause med kaffi og mat stod dagens høgdepunkt for døra. Det var å få bli meir kjend med den nye områdearbeidaren vår her på Nordmøre, Lars Petter Ødegård. Han har vore svært etterlengta, og no fortalde han frå dei to åra han har vore i Mongolia. Det var fint å høyre om alle som hadde kome til tru på Jesus i den tida NLM har arbeidd i landet, om kursverksemd, om arbeidet for at barna skal ha det godt på skuleinternata mm. Lars Petter oppmoda også til framleis forbøn for Mongolia. Fleire deltok med vitnemål og helsingar, og store og små var med i fellessongen. Enno ein gong sit vi att med eit oppbyggjeleg og triveleg minne frå Sandesetra.

7 REGION NORDVEST 6 OPPSLAGSTAVLE FOR NLM REGION NORDVEST BARNELEIRER Ride- og aktivitetsleir klasse Rjånes Ungdomssenter Høstleir klasse Vestheim Ungd.senter BBB-leir Rjånes Ungdomssenter Juleverksted klasse Solhøgda leirsted Juleverksted klasse Solhøgda leirsted Juleverksted klasse Vestheim Ungd.senter Juleverksted frå 8. klasse Solhøgda leirsted Julegaveleir klasse Rjånes Ungdomssenter Adventleir klasse Vestheim Ungd.senter Kule-juleleir klasse Rjånes Ungdomssenter Info og påmelding til leir: nlm.no/nordvest. Følg med, det kan bli endringer. ANDRE ARRANGEMENT Høsteekend for alle Solhøgda leirsted pluss Tale: Mathias Mjølhus Solhøgda leirsted PitStop KOR KRASP klasse Rjånes og Vestheim KAIROS frå 9. klasse Vestheim Ungd.senter KRASP klasse Rjånes og Vestheim KAIROS frå 9. klasse Vestheim Ungd.senter JANUAR 2. Julefest, Rjånes Ungdomssenter 9. KonFu, superlørdag Inspirasjonssamling, Solhøgda Leirsted Uke 2 Vestborgturné Kick-off, Vestborg Vintermøte, Åndalsnes Vinterleir klasse, Solhøgda Leirsted KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Helt Konge leir klasse, Vestheim FEBRUAR Skiweekend 8. klasse-1. vgs, Vestborg VGS 6. Fagdag om forsamlingsutvikling, Vestheim Familiehelg, Solhøgda Leirsted KRASP, Vestheim/Rjånes 13. KonFu, superlørdag MARS KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Bibelhelg, Solhøgda Leirsted 12. KonFu, superlørdag 5. Kvinnedag, Rjånes Ungdomssenter Påskeleir klasse, Vestheim Påskeleir klasse, Rjånes Påskeverksted klasse, Solhøgda 21. Ungdomssamling, Solhøgda Leirsted Åpen påske, Solhøgda Leirsted Familieleir, Vestborg vgs. APRIL KRASP, Vestheim/Rjånes KonFu, avslutningshelg 16. Områdesamling for område 1, Rjånes BBB-leir, Vestheim Ungdomssenter MAI 3. Barnehagedag, Vestheim Ungdomssenter 4. Barnehagedag, Rjånes Ungdomssenter KAIROS, Høgtun FHS Regionmøte og BARNAS, Torvikbukt JUNI Sport-aktivleir klasse, Vestheim Superheltleir klasse, Rjånes Hakalleleir klasse, Hakallestranda ARRANGEMENTSKALENDER 2016 JUNI LEVANDE TRU : Lauvstad Steinar Dimmen 16.9., 4.11., 2.12: Vatne Ole Audun Os : Dravlaus Lars Kjetil Emblem 8.10., , 5.11: Vanylven Oscar Nordbø Ville Vestnes leir (hest og fotball) kl, Vestheim Ungdomssenter Himmel- og hesteleir, klasse, Rjånes Ungdomssenter Sommerleir klasse, Solhøgda Leirsted 23. Jonsokfeiring, Rjånes Ungdomssenter Sommerleir klasse, Solhøgda Leirsted JULI Fjell-leir, Solhøgda Leirsted KUL-turné AUGUST UL 7. Sommerstevne, områdesamling i område 5 SEPTEMBER Topp 3, Rjånes ungdomssenter KRASP, Rjånes og Vestheim Hobby- og piratleir klasse, Rjånes Newton-leir klasse, Vestheim Høstweekend for alle, Solhøgda Leirsted KAIROS, Vestheim Ungdomssenter OKTOBER pluss, Solhøgda Leirsted 22. Fagdag fritidsforkynnere NOVEMBER Juleverksted klasse, Solhøgda Leirsted KRASP, Vestheim og Rjånes KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Juleverksted klasse, Solhøgda Leirsted Juleverksted klasse, Vestheim Juleverksted fra 8. klasse, Solhøgda Leirsted Julegaveleir klasse, Rjånes Adventsleir klasse, Vestheim DESEMBER Kule-jule-leir klasse, Rjånes Medarbeiderkurs, Rjånes Ungdomssenter Medarbeiderhelg, Rjånes Ungdomssenter 30. Julefest, Solhøgda Leirsted På kryss og tvers Nye utsendingar I NLM sitt hovudstyremøte mai vart Karoline Skjong Bergersen og Marius Bergersen antatt som utsendingar for NLM med plassering i Japan. Karoline kjem frå Valderøy, og Marius kjem frå Os i Hordaland. Det er ei glede for NLM Nordvest at vi får nye utsendingar og at Japan får nye misjonærar. Pedagogisk fagkonsulent Tidlegare dagleg leiar i Tryggheim Barnehage i Ålesund, Randi Fagerhol Lauvås, er tilsett i NLM Barnehagene AS i nyoppretta stilling som pedagogisk fagkonsulent. Ho har kontorplass saman med regionkontoret til NLM Ålesund, og skal ha alle barnehagane NLM driv landet over som ansvarsområde. Rjånes Ungdomssenter Vedtaket regionstyret for NLM Nordvest gjorde i 2012 om leirstadane i regionen, sa at etter to år skal drifta ved Rjånes Ungdomssenter evaluerast på nytt. Styret og dei tilsette på Rjånes har siste månadane arbeidd med ein evalueringsrapport til regionstyret. Regionstyret vil hausten 2015 sjå på kvar vegen vidare går for regionen sin leirstad utanfor Ørsta. Regionstyret Det nye regionstyret starta sitt arbeid med sitt første møte 17.6 på Vestheim. Styret konstituerte seg med Svein Dalen som styreleiar og Ragnhild Fauske som nestleiar. Elles er desse med i styret: Andreas Kiplesund, Brynjar Muren, Martin Stige, Anders Saltbones og Monica Volle. Solveig Klungsøyr er 1. vara og møter fast. Solhøgda Leirsted Etter to fine barneleirar i sommar, ser dagleg leiar Arne Johan Gagnat fram til leirskule. Det er ikkje få som har vore innom Solhøgda på leirskule gjennom åra. Denne hausten blir det 3 veker, noko som er noko mindre enn vanleg dei siste åra. Men bestillinga for 2016 ser det lovande ut.

8 REGION NORDVEST 23 Gode kurs- og selskapslokaler Ta kontakt! Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, Vestheim ungdoms-senter, Vestnes, Lepsøy misjonssenter, Lepsøy, Rjånes ungdomssenter, Ørsta, NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Fargehandel Jernvarer Ovner/peiser/scan/jøtul Johan R. Sunde 6037 Eidsnes Tlf Fax FAX: Sve Gravferdsbyrå Per Arne Sve 6200 Stranda Telefon: Cafe Bistro AS Futurasenteret i Kristiansund. Alltid hjemmelaget mat. Har du smakt den gode Ridderosten fra Tresfjord? Tlf Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: ELNESVÅGEN (TORGET 6/8) Ti.-fr , lø KRISTIANSUND, VÅGEVEIEN 10 To.-fr , lø ÅLESUND, KAROLUSPLASS, LERSTAD ti.-fr , lø ØRSTA, VOLDAVEGEN 20 ti.-fr , lø Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO Spanderbukser og litt pruting Siden 2011 har Øystein Frøysa jobbet som økonomileder i NLM etter å ha jobbet hos Ernst & Young i 5 år. Fra å levere tjenester som skulle skape inntekter, har han nå ansvar for en økonomi som i stor grad er basert på gaver. ANNE-MARIT ENGÅS Den tidligere Ålesunderen bor nå på Stovner i Oslo sammen med Mariann og sine tre jenter på 3, 5 og 7 år. Vi har stilt Øystein noen spørsmål om arbeidet, giverglede og bruk av penger. Hva motiverer deg til å arbeide som økonomileder i en kristen, frivillig organisasjon? Det er nok flere elementer, men det viktigste er at jeg opplever det som meningsfullt å få jobbe med mitt fagfelt i en slik sammenheng. I tillegg kjenner jeg nok både på en stor lojalitet og takknemlighet til NLM, når jeg ser hvilken betydning arbeidet i region Nordvest har hatt å si for hvor jeg er i dag. Det gjør at man får lyst til å gi noe tilbake. Giverglede Hva er giverglede for deg? Giverglede i bred forstand ser jeg når folk er opptatt av noe utenfor seg selv. For meg handler det nok også i stor grad om forpliktelse og oppofrelse over tid. De fleste av oss kan nok la seg rive med i enkeltsammenhenger og tenke at nå tar vi godt i, samtidig er det ofte det langsiktige engasjementet i så vel givertjenesten som andre tjenester som gir «avkastning». Mariann og Øystein Frøysa med barna Julie, Malin og Olivia. Har du noen konkrete eksempel på giverglede i NLM? Jeg vil gjerne nevne flere av de godt voksne giverne våre som etter en nøktern livsførsel gjennom året gir en stor gave i slutten av året. I fjor kom det også inn et større beløp fra et nygift ektepar. Det gjør noe med oss å se at noen foretar slike prioriteringer i en fase hvor det kanskje er naturlig og lett å tenke på sin egen fremtid. Det gjør oss også meget ydmyke i forvalterrollen. Så ser jeg absolutt også giverglede i FOTO: PRIVAT det at folk står i frivillige verv, og gir av sin tid og krefter til misjonsarbeidet. Hvordan takler du usikkerheten med at så mye av gaveinntektene kommer mot slutten av året? Selv om man kanskje til en viss grad har lært seg å leve med det, må jeg jo innrømme at jeg i siste halvdel av desember er rimelig hyppig innom giverkontoen og følger med. Det er jo i den sammenheng fristende å komme med nok en oppfordring om fast givertjeneste gjennom året, om jeg får lov til det. Sport og Misjon Hva gjør du når du skal slappe av fra alle tall? Selv om min kone sier hun har sett en liten moderasjon med årene, er jeg nok fortsatt relativt altspisende på det som har med sport å gjøre, og da først og fremst det som kan oppleves fra sofaen. Jeg har jo selvsagt ikke glemt at det er oransje og blå som gjelder. «Giverglede i bred forstand ser jeg når folk er opptatt av noe utenfor seg selv.» ØYSTEIN FRØYSA Hva gleder deg mest å bruke penger på? I NLM er det mye fornuftig å bruke penger på, og det er gledelig som økonomileder og få bruke penger på alt fra nye initiativ til godt etablert arbeid. Det er vanskelig å plukke ut enkeltsatsinger eller deler av arbeidet man vil prioritere fremfor noe annet, men når man møter initiativ der gløden etter å nå lenger ut skinner tydelig igjennom, tar man med ekstra store forventninger på spanderbuksene. Som sunnmøring ligger det jo også en solid dose tilfredsstillelse i å spare penger, gjerne i form av pruting. Når det er snakk om misjonens sak er det fint å kunne være ekstra frimodig i forhandlinger om pris. MITT BIBELORD Én gang for alle «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig.» Heb 9,12 I det gamle testamentet kan vi lese om den store soningsdagen. Det var den dagen da øverstepresten gikk inn i det aller helligste og strøk blodet fra offerlammet på lokket av paktkisten. Dette skulle skje årlig for at Gud skulle tilgi folkets synder. Men så kom Jesus til vår jord. Johannes sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Det Jesus gjorde på Golgata gjorde han for alle. Det var ikke noe forgjengelig vi ble kjøpt fri med, men med Jesu dyrebare blod. Og med det blodet har han kjøpt oss fri for evig. JOHN-KJETIL GAGNAT

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region vest 24. Oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene! Region Sør 27. april 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Region VEsT 28. juni 123. Årgang 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper

Detaljer

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper,

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet.

sommergaven side 6 9 områdestevne i salten Pensjonert predikant Magnus Hanssen og hans kone Ingebjørg deltok på stevnet. RegIoN Nord 22. JUni 122. ÅRgAng 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i bolivia Nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38

Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 FOLK / 2 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Barna i fokus Tid på konto SIDE 32 Kampen om barna SIDE 64 Menighetslivet hjemme SIDE 38 2 Folk - Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 2, 2013. 28.

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer