Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytter vestover REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3"

Transkript

1 REGION NORDVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider NLM arbeidet vest i Mongolia. Jeg gleder meg til å flytte til byen Ulgii, sier David Samuel Olson. Han og Karen Colban Hoel skal støtte prosjektene som allerede drives i området. LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION NORDVEST NLM.NO/NORDVEST Gjenbruk i Ørsta Ny butikk og mer enn dobla omsetning. REGIONSIDE 3 Ekspertene Solveig og Kristina har bodd i Peru og kan mye om barnas misjonsprosjekt. REGIONSIDE 4 Sommarstemne Samling for folk i alle aldrar på Sandesetra i sommar. REGIONSIDE 5

2 1 REGION NORDVEST LEDER KÅRE JOHAN LID REGIONLEIAR SMAK AV NORDVEST I denne spalten utfordrer vi medlemmer i regionstyret og barne- og ungdomsrådet til å svare på tre konkrete spørsmål. Dagens medlem er Ole Johannes Lindseth som sitter i Barne- og ungdomsrådet. Linjer som redder liv I en infovideo fra Statens Vegvesen om veimerking blir overskriften «Linjer som redder liv» brukt. Gode linjer langs veikant og mellom kjørefelt hindrer ulykker. Som kristne tror vi at Gud åpenbarer sin vilje, sin plan og redning i sitt Ord ved Den hellige ånd. Både menneskets uendelige verdi og det vondes fatale konsekvenser i våre liv blir fortalt. Vi har blitt blinde for både veien til Gud og den åndelige ulykken som har rammet oss. Hverken vår fornuft, kompetanse, vilje eller disiplin kan helbrede vår skade og lede oss til Gud. Men i sin kjærlighet kom Han til verden og ofret seg selv for å redde oss fra evig mørke. Sentrum i den kristne troen «Et bibelsk syn på livet og evigheten er forutsetningen for å kjenne seg forpliktet av, og for å se misjonens tvingende nødvendighet.» er gledesbudskapet om Guds aksjon for å redde liv. Hver den som vil høre og tro blir reddet. Bibelen er nøkkelen til å se seg selv og sine medmennesker i et evighetsperspektiv. Uten troen på Bibelens Jesus er vi uten Gud og uten håp. På denne dramatisk bakgrunn, av kjærlighet til oss, gikk Jesus til korset, gav Jesus misjonsbefalingen og ba oss «Søke Guds rike først». Et bibelsk syn på livet og evigheten er forutsetningen for å kjenne seg forpliktet av og for å se misjonens tvingende nødvendighet. For Guds menighet på jord er dette oppdraget fremfor alt. Derfor startet noen Norsk Luthersk Misjonssamband. Det handlet og handler om å redde liv. Vårt oppdrag og mandat fra Gud er definert og bygger på Bibelen. I vårt arbeid må forkynnelsen formidle at vi er i stor fare, at veien til Livet er åpen og hvordan vi når fram. Det ønsker vi blir formidlet med kjærlighet, både livsnært og tydelig til mennesker i dag. 1: Kva ønske har du for RNV? Ønsket mitt for Region Nordvest er at så mange som mogleg skal få møte Jesus og bli bevart i trua. Dermed ønskjer eg at vi skal fortsette det gode leirarbeidet vi har i regionen og samtidig vere flinke på å få dei med vidare i for eksempel Konfu (konfirmasjonsarbeidet) og Kairos (regionkor). 2: Kva er det som gjer at du engasjerer deg i NLM? NLM sin visjon, «Verden for Kristus»! Det at NLM tek misjonskallet vi som kristne har fått på alvor og gjev moglegheit for at alle som vil kan engasjere seg i det dei sjølv kjenner seg trygge på og er flinke til. På den måten får vi alle bidra til misjon her i Norge. Samtidig er det kjekt å få lov til å bidra med forbøn og økonomisk støtte til misjonærane i andre land. NLM er flinke til å vise kva vi faktisk støttar og kva pengane går til. 3: Kva ser du på som moglegheiter i NLM sitt arbeid der du er? Det komande året skal eg vere i militæret så eg får nok ikkje delteke konkret i NLM sitt arbeid her i regionen. Likevel er målet å vere synlig kristen, og det er vel ein del av det NLM sitt arbeid går ut på. NLM driv soldatheimen Soltun, som ikkje ligg veldig langt unna der eg kjem til å vere. Eg håpar at eg kanskje kan få med meg andre frå leiren dit. At Bibelen er Guds endelige og pålitelig Ord, har alltid vært angrepet. At det skal ha gyldighet for vår tro og vårt liv i dag, er i samfunnet generelt avvist. Men også i kristne forsamlinger går diskusjonen. Det er ikke alltid enkelt i møte med tekstene i Bibelen å forstå eller å komme til rette med hva de betyr. Dette er viktige og nødvendige samtaler. Men å degradere Guds Ord til bare gamle tekster er å «misse» Lyset. Det er Guds Ord som vi må bøye oss for. Både i kristen forkynnelse, verdispørsmål og konkret veiledning er det Guds menighet sitt oppdrag og mandat å vise til Bibelordet. For det er Guds Lys de gode linjene som hindrer det vonde å gjøre skade i våre liv. Å leve etter Guds vilje er det vi er skapt til. Her trenger de som forkynner Guds Ord både åndelig mot og mye forbønn slik at forkynnelsen blir god veiledning for veien gjennom livet. En sterk strøm i vår samtid er at det finnes ingen sannhet eller en uforanderlig Gud. Hver og en kan søke og finne sin sannhet. Men Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. ( Joh 14,6) «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» ( Joh 1,12) La oss i høst samles om Ordet som redder liv. Vi har et et misjonsoppdrag som i evighetsperspektiv er viktigere enn alt. Ole Johannes Lindseth. REGION NORDVEST Besøksadresse: Spjelkavikvn. 132, 6010 Ålesund Postadresse: Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund Telefon: Giverkonto: E-post: Internett: FOTO: PRIVAT Opningstid: ma. fre Regionleiar og ansvarleg redaktør: Kåre Johan Lid Styreleiar Region Nordvest: Svein Dalen Ung-leiar: Geir Henning Tunheim Administrasjonsleiar: Anne-Marit Engås

3 2 Viktige støttespelarar Medan eg sit her i stua mi i Vestnesbukta og prøver å tenkje ut noko lesverdig om Vestheim ungdomssenter, kjem eg til å tenkje på noko Gerd Aas, som var husmor på Vestheim på 1960-talet, ein gong fortalde meg. Oppstartinga av Vestheim ungdomssenter er til inspirasjon i arbeidet. Og når leirplassen fylles med nye generasjoner, får nye møte Jesus. ARNFINN STIGE Det skjedde ut på 50-talet. Ei gruppe i Sunnmøre og Romsdal krins var samla på Vestnes i heimen til Marit og Kristoffer Aas. Med på møtet var blant andre også Randulf Saunes og Gerd Aas. Marit og Kristoffer, som var barnlause, hadde lova å gi tomt til ein misjonærheim på det vesle småbruket sitt. No var det ikkje så aktuelt med misjonærheim lenger. Derimot var leirstadar veldig framme i tida. Ein drista seg til å legge fram problemstillinga for Marit og Kristoffer med spørsmål om NLM kunne få ei større tomt nede ved sjøen i staden for den dei hadde tilbode for misjonærheim. Marit og Kristoffer tende på ideen. I den begeistra samtalen som følgde kom også spørsmålet opp om kva ein kunne kalle leirstaden. Etter litt fram og tilbake kjem det frå Kristoffer. «Kanskje vi kunne kalle han opp etter deg Marit, og kalle han Mareritt.» Her kan det tilførast at Marit ikkje var den mest lettliva typen, medan Kristoffer hadde ein lun humor. Grunnen til at Gerd fortalde meg denne hendinga, var at dette møtet føregjekk i det huset som i 1983 vart heimen til Anne Gro og meg. I skrivande stund sit eg i den stua der dette hende. VÅR MEDARBEIDAR ARNFINN STIGE Arnfinn Stige er dagleg leiar ved Vestheim ungdomssenter, der han har vore sidan Tilsett i NLM sidan 1981, og misjonær i Indonesia frå Han har vore kretssekretær i Helgeland krets og reist som forkynnar for hovudstyret. Han var gift med Anne Gro, som døydde i desember Har tre vaksne søner. Ungdom samlast Det vart ikkje eit mareritt. I påska 1960 kunne ein ta imot ein flokk ungdomar til påskeleir på den nye leirstaden som hadde fått namnet «Vestheim». Det var kort tid etter krigen og mangel på byggevarer. Mesteparten av materialene kom frå brakker som hadde stått på Reknes i Molde. Standarden var enkel. Dei fire første åra låg gutane på to store loftsrom over jentefløya. I 1964 kom eit nybygg med guteinternat og husmorleilegheit. Men lytt var det også der, ingen isolasjon i veggene mellom romma, berre stenderar med panel på. Ein heim og eit kall Vestheim fekk stor betyding for mange. Frå andre halvdel av 60-talet vart Vestheim også ein heim for meg. For meg og mange, mange med meg har leirstaden vore av avgjerande betyding for at vi valde å satse på Jesus og gi livet til han. Mange minne har brent seg fast for livet. Alt etter om lag femten års drift såg ein at Vestheim trong utviding og oppgradering. Misjonsvenene med Sveinung Lianes i spissen våga å satse, og i 1978 stod eit stort og tidsmessig tilbygg ferdig. «Generasjonen etter oss er alltid den viktigaste. Leirstadane er framleis nyttige og viktige reiskap for å nå og utruste nye generasjonar for Jesus.» Våga å satse På nytt står Vestheim framfor ei større ombygging. Det er særleg midtdelen frå 1960 som er moden for å gjerast noko med. Misjonsfolket våga å satse i tronge etterkrigsår. Vi er alle ei frukt av at dei føre oss satsa og sådde. Det må vi også gjere. Generasjonen etter oss er alltid den viktigaste. Leirstadane er framleis nyttige og viktige reiskap for å nå og utruste nye generasjonar for Jesus. Denne hausten er så langt tolv helger bestilt for leir og kurs. Ti av desse er i NLM-regi. For å vere ein god reiskap for Guds rike i dag er Vestheim avhengig av mange støttespelarar som stiller opp. Leiarar og kjøkkenhjelp på leirar og korhelger utgjer mange i løpet av eit år. Vi er og avhengige av at mange ber Vestheim både med praktisk hjelp, økonomisk og ikkje minst i bøn. Du som les dette har også ein talent eller fleire du kan bidra med. Hovedbygget på Vestheim ungdomssenter. FOTO: PRIVAT

4 12 REGION NORDVEST Medarbeidarar ved NLM Gjenbruk Ørsta, som var til stades denne dagen, var frå venstre: Borgfrid Dahl, Hermann Dahl, Egil Davik, Haldis Sætre, Torill Seljehaug, Arvid Haugen, Eldrid Straume, Anton Emblem og Kari Kvistad. FOTO: PER OVE AARSETH Gjenbruksbutikken i Ørsta Omsetjinga vår ser ut til å kunne bli to og ein halv gong så stor som ho var før flyttinga, seier Egil Davik ved NLM Gjenbruk i Ørsta. PER OVE AARSETH Etter meir enn ni år i dei gamle lokala er gjenbruksbutikken no plassert like ved E139. Etter ein del forseinkingar vart den nye butikken opna 20. mai. Det kom inn ein framand mann ein dag. Han sa at han reiser over heile landet og er svært interessert i gjenbruk. Derfor brukte han å sjå etter slike butikkar kvar han kom. Mannen såg seg rundt og sa: «Eg har ikkje vore inne i ein einaste gjenbruksbutikk som er så fin, oversiktleg og grei som denne.» Det var ei fin oppmuntring, smiler Egil. I Misjonssambandet sin gamle butikk i Ørsta var oversikta og dei praktiske tilhøva nokså vanskelege. Men drifta gjekk godt også der, og det har vorte store summar til misjonsarbeidet. Alt er mykje kjekkare her, og mykje lettare. Vi har alt samla på eitt golv, fortel Eldrid Straume og Haldis Sætre. Bra vi satsa stort Hadde de store forventningar før flyttinga? Ja, men det vi opplever no, overgår det vi såg føre oss, Kari Kvistad peikar på fine reolar og ryddige hyller og seier: Før visste vi knapt kvar vi skulle få plass til alt. No har vi det romsleg og kan stille ut varene etter eit gjennomtenkt system. Saman med Eldrid og Haldis vil Kari rose Sveinung Lianes som oppmoda dei til å satse på store lokalitetar frå fyrste stund. Gjenbruksbutikken i Ørsta var den tredje av Misjonssambandet sine butikkar, og vi var den fyrste store, forklarer ho. Godbitar på nettet Eit positivt trekk ved dei nye butikklokala er at lagerplassen er svært god. Og når vi skal pakke ut varer og setje på prisar, har vi eit svært praktisk rom å arbeide i, seier damene, og legg til at det ofte er julestemning når nye kasser vert opna. Tilsiget av varer er veldig bra. Folk kjem med fine ting. Kanskje skal dei flytte frå huset sitt til noko mindre, og så får dei ikkje plass til alt. Då kjem mange til oss, og dei seier at det er ei glede å få gje det som vert til overs til «Eg har ikkje vore inne i ein einaste gjenbruksbutikk som er så fin, oversiktleg og grei som denne» ei god sak, svarar Kari. Noko nytt no i det siste er at godbitane vert lagt ut på internett. Vi har fått veldig god respons på det. Folk ser det dei reklamerer for og kjem for å kjøpe. Tek mykje tid Mange kundar set seg gjerne ned og drikk kaffi og et vaflar. «Her likar vi oss godt,» seier mange som ser seg om i hyllene eller på møbelavdelinga. Egil Davik vedgår at nokon frå personalet gjerne burde sete meir i «den lune kroken». Vi tenkte å gje høgare prioritet til kontakt med kundane. Men i praksis har vi ikkje hatt høve til det så mykje som vi gjerne ville, seier han. Egil understekar at det er stort å kunne arbeide for misjonen ved å drive gjenbruksbutikk. Men, seier han, det tek mykje tid, og vi rekk ikkje alt det andre som vi kanskje ville gjere. NLM Gjenbruk i Ørsta har fått nokre nye medarbeidarar den seinare tid, men dei kunne gjerne vore endå fleire. Butikken er open alle kvardagar med unntak av måndag. Han er lett å finne, og parkeringsplassen er veldig god.

5 REGION NORDVEST 13 Kristina og Solveig Bakke. FOTO: SILJE TUNHEIM Gaverapport Takk for gaver som har kommet inn gjennom sommeren! Fra januar til juli er det kommet inn kr 4,7 millioner i gaver til NLM fra Region Nordvest. Regionen har også fått en større gave på Foreløpige gavetall til og med juli viser ca. kr under gavebudsjettet, og litt under fjorårets tall. Det totale gavebehovet for 2015 er på kr 11,83 mill. Vær med å bidra til de 7 millionene som trengs i løpet av høsten. Da kan vi fortsette arbeidet både i regionen og i de land vi har sendt misjonærer til. A.M. ENGÅS Eksperter på Barnas Misjonsprosjekt Sør-Amerika er Barnas Misjonsprosjekt skoleåret 2015/16. Vi ønsket å vite mer om Sør-Amerika, og bestemte oss for å intervjue to eksperter. Solveig (9 år) og Kristina (6 år) Bakke har vært misjonærbarn i Peru i 6 år. For omtrent ett år siden flyttet de hjem til Norge. SILJE TUNHEIM Skal du stille mange spørsmål? spør Solveig når jeg lurer på om jeg kan intervjue dem. Hvis det er for mange spørsmål blir jeg så lei meg, for da begynner jeg å tenke på at jeg savner Peru veldig. Peru og Norge er nemlig to veldig forskjellige land. I Peru er det ikke like kaldt som her. Der går vi i vanlige sommerklær hele tiden. Og det er ikke snø, men to måneder med regntid hvert år, forteller Solveig og Kristina. Både gøy og litt trist Hvorfor var dere i Peru? Vi var misjonærer, svarer begge jentene i kor. Eller, mamma og pappa var misjonærer, vi var misjonærbarn, sier Solveig. Ja, sier Kristina, mamma og pappa fortalte om Jesus i kirker og slik. Men vi misjonærbarna driver bare og suller. Går på skole og barnehage og slik. Vi kjente kjempemange der, gikk i den spanske barnehagen og på den norske skolen. Der spilte vi julespill, de små barna var gjetere og de store danset. Det var litt flaut da, ler Kristina. BARNAS MISJONSPROSJEKT 2015/16 SØR-AMERIKA Vil ha spesielt fokus på dette: Leirstedet på kysten i Peru Barne- og ungdomsarbeid, Peru og Bolivia Familie, skole og samfunn Radioarbeid i Sør-Amerika Det å være misjonærbarn er både gøy og litt trist av og til. Solveig forteller at noe av det triste som skjedde var at pappa måtte i begravelse til en peruansk dame en gang. Og det var ikke bra. Men så ble Solveig bestevenn med datteren, og en dag spiste de så mange gele med krem at de kastet opp. Og det var jo egentlig ganske gøy. Håper ikke noen spiser gele med krem når de leser dette da, ler hun. Savner Peru Jentene bodde i en by som het Arequipa. Der gikk de på søndagsskole og lærte om Jesus. På søndagsskolen var det noen norske, og veldig mange snille folk fra Peru. På babyavdelingen fortalte de ikke om Jesus, sier Kristina. For der lekte de bare. Men på storegruppa fikk vi en oppgave om Bibelen, og i slutten av møtet skulle vi framføre oppgaven, sier Solveig. Det å komme tilbake til Norge har vært både litt trist, merkelig, bra og gøy, sier jentene. Vi savner Peru, men det er veldig gøy med snøen i Norge, sier Solveig, før jentene løper ut til lek og moro i den norske sommeren. Personal I slutten av januar 2014 reiste Linda til Mongolia som misjonær for NLM. På bloggen sin skriv Linda: «Eg har blitt glad i både land, folk og kultur. Det var derfor både vanskeleg og veldig trist å måtte innsjå at nokre av utfordringane var blitt for store for no, og det beste og mest fornuftige ville vere å avslutte perioda mi etter eit innhaldsrikt år i eit flott og røft land. Kanskje opnar det seg nye moglegheiter seinare for at eg igjen kan flytte tilbake, men for no har eg omsider slått meg til ro med tanken på at framover er det igjen Sunnmøre, og ikkje Vest-Mongolia, som skal vere min heim. Tusen takk til alle de som har bedt, og fortsatt ber, for meg!» Linda arbeider denne hausten ei deltidsstilling i barne- og ungdomsarbeidet i NLM Nordvest. Linda og Leif Thomas Gjerde kom heim i vår frå endt periode i Elfenbeinskysten som utsendingar for NLM. Leif Thomas vil komande år ha ein liten del av si stilling i NLM Nordvest, der han vil vere med på møte og samlingar for gi nær og fersk informasjon frå misjonsarbeidet i Elfenbeinskysten. Ta kontakt med regionkontoret for å be om besøk av Leif Thomas på samling. KÅRE JOHAN LID KUL-Turné KUL-Turné samlet en full buss av ungdommer til ei fellesreise til UL i regi av regionkoret KAIROS. I forkant av UL hadde de leir og «base» på Solgry ungdoms- og misjonssenter på Stord. Der var det gokart, bading, minigolf, fotball, trampolinehopping, brettspill, andre spill og ikke minst volleyballturnering. Hver dag ble startet med bibeltime. Hege Dalhaug og Silje Ødegård hadde seminar om misjon en dag, og koret var både på Vea bedehus og på et kjøpesenter i Haugesund og sang, før de satte kursen mot UL og Randaberg. En vellykket turné i år igjen. GEIR HENNING TUNHEIM

6 5 REGION NORDVEST Triveleg på Sandesetra. FOTO: KÅRE LID Sommarstemne på Sandesetra I 1969 tykte Ragna Dalseg Meisingset at det var lite som føregjekk på bedehusa sommartid, og det ville ho gjera noko med. INGER MARIE PAULSEN Mange av oss kan nok som Ragna, kjenne på at det blir vel lenge mellom møta og samlingane i foreiningar og bibelgrupper om sommaren. I Øvre Surnadal, i Folldalen, hadde familien til Ragna ei gamal seter oppi lia. Der skulle stemneplassen vere, ca. ei mil etter anleggsveg innover i fjellet, og til slutt opp stigen til Sandesetra. Ho fekk med seg rektor på Høgtun Folkehøgskule, Tormod Reiten, som talar. Tormod var godt kjend, og det kom folk både frå Surnadal og frå bygdene ikring. Mange tykte også det var interessant å sjå innsjøane Follsjø og Gråsjø, som var oppdemde der elva Folla hadde gått før. Innbydande Dette var første gongen Sandeseterstemnet vart arrangert. Med unntak av to somrar, da det m.a. var for mykje anleggsarbeid i Folldalen, har Ragna og familien ordna til stemne på setra kvar sommar. Dei har kosta vekk muselort og vaska, slått setervollen og rydda bort krattskog så alt skulle vera innbydande Frå venstre Kåre Lid og Lars Petter Ødegård. FOTO: ØYVIND PAULSEN til folket kom. Stolar og benker var som oftast plasserte ute, men vi kunne og presse oss saman under tak inne om det var regnver. Rekordoppmøte var det i 1970, da 65 personar hadde kome seg opp på setra. Trond Gravem var talar, og han hadde på den tida stått i vekking i Lomundalen, så fleire derifrå møtte også opp. Den 9. august i år var det igjen stemne. Sjølv om flokken ikkje var så stor, vel 20 stykk, så var alle generasjonar representerte. Denne søndagen vart ein av få finversdagar i sommar, og forsamlinga kosa seg i solveggen. Ivar Meisingset ønskte velkomen til samlinga om Guds ord og misjon, og las frå Salme 103. Regionleiar Kåre Johan Lid deltok med song og tale. Han gjekk ut frå Salme 139, og gjennom eit barndomsminne fekk han levande aktualisert at Gud ser den einskilde av oss, noko som kan synast både skremmande og godt på same tid. Han let oss ikkje vere aleine. I 1 Mos 16,13 står det fortald om at Gud såg Hagar også, og tok seg av henne. «Du er ein Gud som ser». Gud ser stort på oss (Salme 8) og verdset oss, ikkje ut ifrå funksjonsevne og eigne prestasjonar, men han elskar den einskilde og gav seg sjølv for oss på krossen. Som kristne må vi og sjå kvarandre; i familien, i ekteskapet, i den kristne forsamlinga, ja, i miljøet der vi bur. Da blir vi og menneska rundt oss løfta opp, og ikkje trykt ned. Oppbyggeleg og triveleg Ivar fann fram ei gammal trebøtte som kollekten vart samla i, og etter pause med kaffi og mat stod dagens høgdepunkt for døra. Det var å få bli meir kjend med den nye områdearbeidaren vår her på Nordmøre, Lars Petter Ødegård. Han har vore svært etterlengta, og no fortalde han frå dei to åra han har vore i Mongolia. Det var fint å høyre om alle som hadde kome til tru på Jesus i den tida NLM har arbeidd i landet, om kursverksemd, om arbeidet for at barna skal ha det godt på skuleinternata mm. Lars Petter oppmoda også til framleis forbøn for Mongolia. Fleire deltok med vitnemål og helsingar, og store og små var med i fellessongen. Enno ein gong sit vi att med eit oppbyggjeleg og triveleg minne frå Sandesetra.

7 REGION NORDVEST 6 OPPSLAGSTAVLE FOR NLM REGION NORDVEST BARNELEIRER Ride- og aktivitetsleir klasse Rjånes Ungdomssenter Høstleir klasse Vestheim Ungd.senter BBB-leir Rjånes Ungdomssenter Juleverksted klasse Solhøgda leirsted Juleverksted klasse Solhøgda leirsted Juleverksted klasse Vestheim Ungd.senter Juleverksted frå 8. klasse Solhøgda leirsted Julegaveleir klasse Rjånes Ungdomssenter Adventleir klasse Vestheim Ungd.senter Kule-juleleir klasse Rjånes Ungdomssenter Info og påmelding til leir: nlm.no/nordvest. Følg med, det kan bli endringer. ANDRE ARRANGEMENT Høsteekend for alle Solhøgda leirsted pluss Tale: Mathias Mjølhus Solhøgda leirsted PitStop KOR KRASP klasse Rjånes og Vestheim KAIROS frå 9. klasse Vestheim Ungd.senter KRASP klasse Rjånes og Vestheim KAIROS frå 9. klasse Vestheim Ungd.senter JANUAR 2. Julefest, Rjånes Ungdomssenter 9. KonFu, superlørdag Inspirasjonssamling, Solhøgda Leirsted Uke 2 Vestborgturné Kick-off, Vestborg Vintermøte, Åndalsnes Vinterleir klasse, Solhøgda Leirsted KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Helt Konge leir klasse, Vestheim FEBRUAR Skiweekend 8. klasse-1. vgs, Vestborg VGS 6. Fagdag om forsamlingsutvikling, Vestheim Familiehelg, Solhøgda Leirsted KRASP, Vestheim/Rjånes 13. KonFu, superlørdag MARS KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Bibelhelg, Solhøgda Leirsted 12. KonFu, superlørdag 5. Kvinnedag, Rjånes Ungdomssenter Påskeleir klasse, Vestheim Påskeleir klasse, Rjånes Påskeverksted klasse, Solhøgda 21. Ungdomssamling, Solhøgda Leirsted Åpen påske, Solhøgda Leirsted Familieleir, Vestborg vgs. APRIL KRASP, Vestheim/Rjånes KonFu, avslutningshelg 16. Områdesamling for område 1, Rjånes BBB-leir, Vestheim Ungdomssenter MAI 3. Barnehagedag, Vestheim Ungdomssenter 4. Barnehagedag, Rjånes Ungdomssenter KAIROS, Høgtun FHS Regionmøte og BARNAS, Torvikbukt JUNI Sport-aktivleir klasse, Vestheim Superheltleir klasse, Rjånes Hakalleleir klasse, Hakallestranda ARRANGEMENTSKALENDER 2016 JUNI LEVANDE TRU : Lauvstad Steinar Dimmen 16.9., 4.11., 2.12: Vatne Ole Audun Os : Dravlaus Lars Kjetil Emblem 8.10., , 5.11: Vanylven Oscar Nordbø Ville Vestnes leir (hest og fotball) kl, Vestheim Ungdomssenter Himmel- og hesteleir, klasse, Rjånes Ungdomssenter Sommerleir klasse, Solhøgda Leirsted 23. Jonsokfeiring, Rjånes Ungdomssenter Sommerleir klasse, Solhøgda Leirsted JULI Fjell-leir, Solhøgda Leirsted KUL-turné AUGUST UL 7. Sommerstevne, områdesamling i område 5 SEPTEMBER Topp 3, Rjånes ungdomssenter KRASP, Rjånes og Vestheim Hobby- og piratleir klasse, Rjånes Newton-leir klasse, Vestheim Høstweekend for alle, Solhøgda Leirsted KAIROS, Vestheim Ungdomssenter OKTOBER pluss, Solhøgda Leirsted 22. Fagdag fritidsforkynnere NOVEMBER Juleverksted klasse, Solhøgda Leirsted KRASP, Vestheim og Rjånes KAIROS, Vestheim Ungdomssenter Juleverksted klasse, Solhøgda Leirsted Juleverksted klasse, Vestheim Juleverksted fra 8. klasse, Solhøgda Leirsted Julegaveleir klasse, Rjånes Adventsleir klasse, Vestheim DESEMBER Kule-jule-leir klasse, Rjånes Medarbeiderkurs, Rjånes Ungdomssenter Medarbeiderhelg, Rjånes Ungdomssenter 30. Julefest, Solhøgda Leirsted På kryss og tvers Nye utsendingar I NLM sitt hovudstyremøte mai vart Karoline Skjong Bergersen og Marius Bergersen antatt som utsendingar for NLM med plassering i Japan. Karoline kjem frå Valderøy, og Marius kjem frå Os i Hordaland. Det er ei glede for NLM Nordvest at vi får nye utsendingar og at Japan får nye misjonærar. Pedagogisk fagkonsulent Tidlegare dagleg leiar i Tryggheim Barnehage i Ålesund, Randi Fagerhol Lauvås, er tilsett i NLM Barnehagene AS i nyoppretta stilling som pedagogisk fagkonsulent. Ho har kontorplass saman med regionkontoret til NLM Ålesund, og skal ha alle barnehagane NLM driv landet over som ansvarsområde. Rjånes Ungdomssenter Vedtaket regionstyret for NLM Nordvest gjorde i 2012 om leirstadane i regionen, sa at etter to år skal drifta ved Rjånes Ungdomssenter evaluerast på nytt. Styret og dei tilsette på Rjånes har siste månadane arbeidd med ein evalueringsrapport til regionstyret. Regionstyret vil hausten 2015 sjå på kvar vegen vidare går for regionen sin leirstad utanfor Ørsta. Regionstyret Det nye regionstyret starta sitt arbeid med sitt første møte 17.6 på Vestheim. Styret konstituerte seg med Svein Dalen som styreleiar og Ragnhild Fauske som nestleiar. Elles er desse med i styret: Andreas Kiplesund, Brynjar Muren, Martin Stige, Anders Saltbones og Monica Volle. Solveig Klungsøyr er 1. vara og møter fast. Solhøgda Leirsted Etter to fine barneleirar i sommar, ser dagleg leiar Arne Johan Gagnat fram til leirskule. Det er ikkje få som har vore innom Solhøgda på leirskule gjennom åra. Denne hausten blir det 3 veker, noko som er noko mindre enn vanleg dei siste åra. Men bestillinga for 2016 ser det lovande ut.

8 REGION NORDVEST 23 Gode kurs- og selskapslokaler Ta kontakt! Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, Vestheim ungdoms-senter, Vestnes, Lepsøy misjonssenter, Lepsøy, Rjånes ungdomssenter, Ørsta, NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 25. september 2015 Gud ville bruke meg til å hjelpe andre, sier Liao Tsai-Kuei fra Taiwan. Hun forteller sin spesielle livshistorie. Fargehandel Jernvarer Ovner/peiser/scan/jøtul Johan R. Sunde 6037 Eidsnes Tlf Fax FAX: Sve Gravferdsbyrå Per Arne Sve 6200 Stranda Telefon: Cafe Bistro AS Futurasenteret i Kristiansund. Alltid hjemmelaget mat. Har du smakt den gode Ridderosten fra Tresfjord? Tlf Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: ELNESVÅGEN (TORGET 6/8) Ti.-fr , lø KRISTIANSUND, VÅGEVEIEN 10 To.-fr , lø ÅLESUND, KAROLUSPLASS, LERSTAD ti.-fr , lø ØRSTA, VOLDAVEGEN 20 ti.-fr , lø Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO Spanderbukser og litt pruting Siden 2011 har Øystein Frøysa jobbet som økonomileder i NLM etter å ha jobbet hos Ernst & Young i 5 år. Fra å levere tjenester som skulle skape inntekter, har han nå ansvar for en økonomi som i stor grad er basert på gaver. ANNE-MARIT ENGÅS Den tidligere Ålesunderen bor nå på Stovner i Oslo sammen med Mariann og sine tre jenter på 3, 5 og 7 år. Vi har stilt Øystein noen spørsmål om arbeidet, giverglede og bruk av penger. Hva motiverer deg til å arbeide som økonomileder i en kristen, frivillig organisasjon? Det er nok flere elementer, men det viktigste er at jeg opplever det som meningsfullt å få jobbe med mitt fagfelt i en slik sammenheng. I tillegg kjenner jeg nok både på en stor lojalitet og takknemlighet til NLM, når jeg ser hvilken betydning arbeidet i region Nordvest har hatt å si for hvor jeg er i dag. Det gjør at man får lyst til å gi noe tilbake. Giverglede Hva er giverglede for deg? Giverglede i bred forstand ser jeg når folk er opptatt av noe utenfor seg selv. For meg handler det nok også i stor grad om forpliktelse og oppofrelse over tid. De fleste av oss kan nok la seg rive med i enkeltsammenhenger og tenke at nå tar vi godt i, samtidig er det ofte det langsiktige engasjementet i så vel givertjenesten som andre tjenester som gir «avkastning». Mariann og Øystein Frøysa med barna Julie, Malin og Olivia. Har du noen konkrete eksempel på giverglede i NLM? Jeg vil gjerne nevne flere av de godt voksne giverne våre som etter en nøktern livsførsel gjennom året gir en stor gave i slutten av året. I fjor kom det også inn et større beløp fra et nygift ektepar. Det gjør noe med oss å se at noen foretar slike prioriteringer i en fase hvor det kanskje er naturlig og lett å tenke på sin egen fremtid. Det gjør oss også meget ydmyke i forvalterrollen. Så ser jeg absolutt også giverglede i FOTO: PRIVAT det at folk står i frivillige verv, og gir av sin tid og krefter til misjonsarbeidet. Hvordan takler du usikkerheten med at så mye av gaveinntektene kommer mot slutten av året? Selv om man kanskje til en viss grad har lært seg å leve med det, må jeg jo innrømme at jeg i siste halvdel av desember er rimelig hyppig innom giverkontoen og følger med. Det er jo i den sammenheng fristende å komme med nok en oppfordring om fast givertjeneste gjennom året, om jeg får lov til det. Sport og Misjon Hva gjør du når du skal slappe av fra alle tall? Selv om min kone sier hun har sett en liten moderasjon med årene, er jeg nok fortsatt relativt altspisende på det som har med sport å gjøre, og da først og fremst det som kan oppleves fra sofaen. Jeg har jo selvsagt ikke glemt at det er oransje og blå som gjelder. «Giverglede i bred forstand ser jeg når folk er opptatt av noe utenfor seg selv.» ØYSTEIN FRØYSA Hva gleder deg mest å bruke penger på? I NLM er det mye fornuftig å bruke penger på, og det er gledelig som økonomileder og få bruke penger på alt fra nye initiativ til godt etablert arbeid. Det er vanskelig å plukke ut enkeltsatsinger eller deler av arbeidet man vil prioritere fremfor noe annet, men når man møter initiativ der gløden etter å nå lenger ut skinner tydelig igjennom, tar man med ekstra store forventninger på spanderbuksene. Som sunnmøring ligger det jo også en solid dose tilfredsstillelse i å spare penger, gjerne i form av pruting. Når det er snakk om misjonens sak er det fint å kunne være ekstra frimodig i forhandlinger om pris. MITT BIBELORD Én gang for alle «Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig.» Heb 9,12 I det gamle testamentet kan vi lese om den store soningsdagen. Det var den dagen da øverstepresten gikk inn i det aller helligste og strøk blodet fra offerlammet på lokket av paktkisten. Dette skulle skje årlig for at Gud skulle tilgi folkets synder. Men så kom Jesus til vår jord. Johannes sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Det Jesus gjorde på Golgata gjorde han for alle. Det var ikke noe forgjengelig vi ble kjøpt fri med, men med Jesu dyrebare blod. Og med det blodet har han kjøpt oss fri for evig. JOHN-KJETIL GAGNAT

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

November, v. Mainy Os

November, v. Mainy Os REISERUTE REGION NORDVEST 1. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: November, v. Mainy Os Januar - Mars 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 1

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl.

Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. Ukenr. Fra dato Til dato Sted Område Møte Taler Kommentar 32 9. aug. 9. aug. Engesetdal Område 2 Møte i forsamling Os, Ole Audun Familiemøte kl. 1100 m nattv. 32 9. aug. 9. aug. Ålesund, Misjonssalen Område

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Nordvest 24. Oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Juni, v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Våre utsendingar Misjonærar ut frå Nordvest.

REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST. Våre utsendingar Misjonærar ut frå Nordvest. REGION NORDVEST 12. september 124. ÅRgang 16 2014 alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Kol 3,23 HØSTGAVEN 2014: SØR-AMERIKA Jesus til landsbygda I Peru

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

November, v. Mainy Os

November, v. Mainy Os REISERUTE REGION NORDVEST 1. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: November, v. Mainy Os Januar - Mars 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson 1 5. jan.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Regionleiar gjekk gjennom hovudpunkt i styringsdokumentet for regionstyret.

Regionleiar gjekk gjennom hovudpunkt i styringsdokumentet for regionstyret. 1 A-protokoll for Regionstyret NLM Nordvest Tid og stad: 22.6.2016 kl 17-2045 på Vestheim Ungdomssenter. Til stades: Svein Dalen, Ragnhild Fauske, Heidi Holtskog, Brynjar Muren, Martin Stige, 1. vara:

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom:

REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: REISERUTE REGION NORDVEST 2. TERMIN 2017 Versjon: Tidsrom: Okt. v. Mainy Os August - desember 2017 Plassering Ukenr. Fra dato Til dato Arrangement/Sted Aktivitet Tildelt Merknad/Kontaktperson Område 3

Detaljer

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag

Uke Dato Møteplass Taler. 3. 1. RJÅNES familiejulefest Ole Audun Os 971 91 397 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag Uke Dato Møteplass Taler 1 3. 1. RJÅNES familiejulefest 4. 1. MIDSUND 1100 Barnas misjonsdag 4. 1. ØVM kl. 1100 4. 1. MOLDE kl. 1100 Sakarias Ingolfsson 976 19 658 4. 1. ÅLESUND kl. 1100 Andreas Bakke

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Kvardagar i Mali. Kjekt med gjenbruk Kanskje må vi også bygge nokre nye bruer i arbeidet vårt? bostad framleis i eit spanande arbeid.

Kvardagar i Mali. Kjekt med gjenbruk Kanskje må vi også bygge nokre nye bruer i arbeidet vårt? bostad framleis i eit spanande arbeid. 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Region NordVest. NYtt FrA region NordVest. gleda i herren ei glede å dele, seier Arne Meier.

Region NordVest. NYtt FrA region NordVest. gleda i herren ei glede å dele, seier Arne Meier. Region NordVest 05. DeSeMBeR 124. ÅRgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i tanzania

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Uke Dato Sted Taler. Jan Magnus Dybvik VESTNES foreningsmøte Geir Andresen

Uke Dato Sted Taler. Jan Magnus Dybvik VESTNES foreningsmøte Geir Andresen Uke Dato Sted Taler 1 4.1. RJÅNES familiejulefest Hildbjørg Vatland Maria Nordbø Solevåg 5.1. ØVM kl 1100 5.1. ÅLESUND, Misjonssalen Jon Ove Holen 920 65 212 5.1. GODØY kl. 11.00 Andreas Kiplesund 2 8.1.

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Nordvest 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Flere misjonærer REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST

Flere misjonærer REGION NORDVEST NYTT FRA REGION NORDVEST REGION NORDVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Dato Sted Taler. Maria Nordbø Hildbjørg Vatland

Dato Sted Taler. Maria Nordbø Hildbjørg Vatland Uk e 1 2 3 Dato Sted Taler 4.1. RJÅNES familiejulefest Maria Nordbø Hildbjørg Vatland Solevåg 5.1. ØVM kl 1100 5.1. ÅLESUND, Misjonssalen Jon Ove Holen 920 65 212 5.1. GODØY kl. 11.00 Andreas Kiplesund

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda

Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda Region Nordvest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom

Detaljer

Region NORdVEST. NYTT FRA REGION NORdVEST. jubeldag solhøgda feira 50. Innhaldsrikt inspirerande regionmøte. utfordringar i kø Kontakt med nye i Japan

Region NORdVEST. NYTT FRA REGION NORdVEST. jubeldag solhøgda feira 50. Innhaldsrikt inspirerande regionmøte. utfordringar i kø Kontakt med nye i Japan Region NORdVEST 22. JUni 122. ÅRgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer