Gjesing-Nørager kommune Æ600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesing-Nørager kommune Æ600"

Transkript

1 Gjesing-Nørager kommune Æ f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet Heri indsat materiale vedrørende: 1) Sammenlægning af sogne i den nye Rougsø kommune, dateret , med i kraft træden ) Overleveringsforretning til den ved valget den 3. marts 1970 nyvalgte kommunalbestyrelse i Rougsø kommune a Fortegnelse over valg af kommunale ombud og bestillingsmænd r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog / /19 r Hovedbog 1908/ / / /40 r Hovedbog 1936/ / r Hovedbog r Hovedbog / /42 r Hovedbog 1940/ / xx r Hovedbog. Årstal ses ikke r Hovedbog / /56 r Hovedbog 1953/ / / /58 r Hovedbog 1956/ /58

2 / /61 r Hovedbog 1959/ / / /63 r Hovedbog 1961/ / r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog April-oktober. Ikke færdigudskrevet r Kassebog Bilagt løsblad med opgørelse over udgifter til fattigvæsenet r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

3 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog Brugt april-november r Kassebog r Kassebog r Kassebog Æ r Kassebog Indlagte løse regnskabsbilag r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal Indlagte løse blade r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal

4 r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal. Brugt maj-august r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal. Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) 2 bind r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Kassejournal/-opgørelse

5 r Kassejournal/-opgørelse r Kassejournal/-opgørelse r Revisionsprotokol (Protokol over kasseeftersyn) r Regnskabsprotokol for Enkefru Laura Pinds Legat på 2000 kr. til værdige Trængende i Gjesing Sogn a Valgprotokol ved valg af bestyrelsesmedlemmer til hjælpekassen a Folkeregister. Kvartalsopgørelser a Indberetning til Statistisk Departement a Indberetning til Statistisk Departement a Brandfogedprotokol r Ligningsliste r Ligningsliste (1913-)1914 r Ligningsliste (1913-) r Ligningsliste Bilagt: 1) Fortegnelse over uerholdelige Kommunepenge 2) Liste over uerholdelige Bidrag til Höjtids Offer og Kirkevarme r Ligningsliste r Ligningsliste r Ligningsliste r Ligningsliste læg r Ligningsliste med bilag: indberetningsskema vedr. kirkeskat r Ligningsliste r Tillægsligningsliste

6 r Ligningsliste vedr. menighedsudgifter Æ r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste bind r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste

7 r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtalsliste r Mandtalsliste r Mandtalsliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste Inkl. Tillægsskatteliste 1 læg r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste

8 2 bind r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste / /43 r Skattehovedbog 1940/ / r Skatteliste r r Skatteliste Æ r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste

9 r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat 1965/ / r Statsskatteliste Bilagt løse blade fra 1918/ r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Bilagt tillægsliste r Statsskatteliste Bilagt tillægsliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste

10 r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Bilagt: 1) Fælleskommunal skatteliste 2) Merindkomstblad for Nørager Brugsforening 2 bind r Statsskatteliste Bilagt Skatteliste over fælleskommunal indkomst- og formueskat 2 bind r Statsskatteliste Stat + fælleskommunal 2 bind r Fælleskommunal skatteliste r Statsskatteliste Stat + fælleskommunal 2 bind r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Æ r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste

11 r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Protokolleret afskrivning af kommuneskat Indlagte løse blade a Hartkorns matrikel for Gjesing sogn a Hartkorns matrikel for Nørager sogn

12 a Fortegnelse over (ejendoms)vurderingerne 1. halvår a Fortegnelse over (ejendoms)vurderingerne u.å. a Fortegnelse over ejendomsvurderinger. U.år. Bilagt løsblad fra 1934 og omvurderingslister fra a Ejendomsvurdering Bilagt omvurderingslister fra og skrivelser fra Landbrugsministeriet vedr. udstykninger a Ejendomsvurdering a Ejendomsvurdering a Ejendomsvurdering Inkl. årsomvurderinger r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste a Protokol over udpantningsbegæringer til fremmede kommuner a Protokol over udpantningsbegæringer til fremmede kommuner a Kørselsprotokol for Nørager sogn / a Kørselsprotokol for Nørager sogn 1902/ a Forhandlingsprotokol for værgerådet a Journal over sager, ind- og udgåede skrivelser m.m a Protokol for børneværnsudvalget over plejebørn og børn f.u.f. ægteskab a Fortegnelse over anmeldelser om børn f.u.f. ægteskab indgåede til børneværnsudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget

13 a Forhandlingsprotokol for socialudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget r Hovedbog og journal over ind- og udbetalinger af underholdsbidrag r Protokol over afkrævning af underholdsbidrag r Protokol over underholdsbidrag 1961 Æ /31 r Protokol over udbetalt fattigunderstøttelse / a Kopi af fattigprotokol a Kopi af fattigprotokol U.år. a Nummerfortegnelse til registranten. U.år a Protokol for tilsynet med kommunens fattiggård a Protokol ("Lemmebog") for fattiggård. Proveniensangivelse mgl., tilskrevet Gjesing-Nørager r Pensionsprotokol r Hovedbog for den kommunale hjælpekasse r Kassebog for den kommunale hjælpekasse a Kopi af protokol for skolekommissionen i Gjesing a Protokol for skolekommissionen i Nørager kopi af samme 2 bind a Forhandlingsprotokol for skolekommissionen a 51, 1/2. Gjesing skole. Embedsbog a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Embedsbog

14 a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Embedsbog a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Indberetningskort Undervisningsplaner i.h.t skolelov, med påtegninger. 1 læg a 51, 1/2. Rygårdstrand skole. Embedsbog a 51, 1/2. Rygårdstrand skole. Embedsbog a 51, 1/2. Fjerupgårde skole. Embedsbog a Gjesing forskole. Synsprotokol a Stenbergholt skole. Synsprotokol a Nørager skole. Synsprotokol a Fjerupgårde skole. Synsprotokol a Gjesing skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol a Stenbergholt skole. Indskrivnings- og flytningsprotokol a Stenbergholt skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol Bilagt flytteanmeldelser a Nørager skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol Rygårdstrand skole. Indskrivnings-/vaccinations- og eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog

15 a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole.dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog / a Stenbergholt skole. Dagbog 1869/ a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog (Proveniens kun angivet på ryg-etiketten) a Stenbergholt skole. Klasseprotokoller for 4. og 5. kl. 1965/66 og 1966/67, ialt 4 hæfter 1 læg Æ a Nørager skole. Dagbog a Nørager skole. Dagbog a Nørager skole. Dagbog a Nørager sogns skoledistrikt. Dagbog

16 a Rygårdstrand skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol og kopi af sidstnævnte 1 læg a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Nørager sogns skoledistrikt. Materiale vedr. elevregistrering, eksaminer mv. 1 læg a Gjesing skole. Forsømmelsesprotokoller , ialt 5 hæfter. Gjesing skole. Fraværs-/sygemeldinger Smlet i kuverter a Fjerupgårde skole. "Sygejournal"

17 a Fortegnelse over de snekastningspligtige hefter 1 læg / /58 r Vandløbsprotokol (skat) 1952/ / r Vandløbsprotokol (skat) a Vandsynsprotokol a Vandsynsbog a Forhandlingsbog for nævninge-/grundliste-udvalget læg a Protokol over forligssager a Hegnssynsprotokol Bilagt forskellige skrivelser, bl.a. om skade på træer under Løvenholm gods 1 læg a Protokol for vagtværn a Protokol for sundhedsvæsenet a Forhandlingsprotokol for huslejenævnet a Protokol for maskintilsynet a Protokol for maskintilsynet r Hovedbog for grusgraven r Kassebog for grusgraven r Kundebog for salg af materialer r Varebog, indkøb og udsalg. Uden proveniensangivelse, tilskrevet Gjesing-Nørager / a Jordboniteringsprotokol 1897/ a Fortegnelse over udstedte jagttegn r Varebog/journal over indkøb Proveniens er ikke angivet. Enkelte sider i bogen er senere blevet brugt af Stenbergholt skole, pag. 405f. og 425f.

18 Vivild-Vejlby kommune Æ f Sogneforstanderskabets/sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol Bilagt underskriftblad med forslag om ny snerydningsordning (1944) f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol a Fortegnelse over kommunale ombud og bestillingsmænd k Journal over indkomne breve k Journal over indkomne og afsendte breve samt over attester, indberetninger og ansøgninger

19 k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold 1903; 1906; k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca pakker k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca pakker a 10/2-10/8. Avisudklipsbog med annoncer f,a 10/2-10/8. Avisudklipsbog med annoncer f,k, r 10/2-10/ protokoller samt amtsråds og kommunale papirer fra N. Tosti Jensen. Angår dels almindelige sager, dels kommundeling hhv. sag om jernbane Allingåbro-Ørsted-Vivild Materiale fra sognerådet om styrelse, formænd, udvalg m.v. Dagsordener til sognerådsmøder f,k 10/9-11/3. Dagsordener til sognerådsmøder Sager vedrørende kæmnerstillingen Tryksager fra Kommunernes Landsforening vedr. tjenestemandslønreform r, k, f, a 10, Personaleforhold generelt. Fælleskommunalt/Landsforeninger Diverse avisannoncer Journaliseret værdipost Rougsø kommune Opstillingslister, kontoplaner m.v a 11,1-6. Personale, især kontor. Ansøgninger,kurser, arbejdsforhold, pension, ferie m.v a 12,1-8. Kontorforhold. Lokaler, inventar, abonnement, maskiner, EDB, hulkort, arkiv / /22 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 8 læg / /28 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 6 læg / /33 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 5 læg

20 / /37 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 4 læg / /38 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /40 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /42 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /44 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag /1945 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1946 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1947 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag / /49 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag /1950 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1951 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag / /53 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /58 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /62 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber Bemærkninger til vejvæsenets regnskab 1961/ / /66 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /68 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /71 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab 1968/1969. Overslag 1969/70 og 1970/71 Æ /1954 r 13,4. Hovedbog /1955 r 13,4. Hovedbog /1956 r 13,4. Hovedbog

21 4 1956/1957 r 13,4. Hovedbog / /59 r 13,4. Hovedbogsblade /1960 r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade / /67 r Hovedbogsblade. 1965/66, sluttet 1966/67, konto / /68 r Hovedbogsblade 1966/67, konto /68, konto r Hovedbogsblade, konto r Hovedbogsblade, konto / /70 r Hovedbogsblade. 1968/69, konto /70, konto r 13-4.Hovedbogsblade, konto r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

22 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog bilagt opgørelse over udgifter 1 læg r Kassebog r Kassebog r Kassebog

23 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog 2 bind r Kassebog Æ r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

24 r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kasseopgørelsesbog r Kasseopgørelsesbog r Kasseopgørelsesbog r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser / /70 r Kasseopgørelser r Periodeopgørelser r Råbalancebøger Regnskabsoversigter vedrørende oprettelsen af Rougsø kommune / /64 r Råbalancebøger (hefter) r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet. Slutter november 1969.

25 r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol Bilagt kasseopgørelse Æ r Revisionsprotokol for Vivild-Vejlby /Rougsø kommune r Regnskaber med revisionspåtegninger r Sager vedrørende revision,kapitaler,værdipapirer, lån, garantier og legater r Fortegnelse over kommunegarantier angående statslån a Valglister fra folketingsvalg 1915 og 1918.

26 Valgbøger fra folketingsvalg 26. april, 6.juli og 21. september Valgbøger fra folketingsvalg 1924, 1926, 1929, 1932, 1939, 1945, 1947 og Valgbøger fra valgmandsvalg i perioden Valgbog fra amtsrådsvalg Materiale fra folkeafstemning 1953 (grundlovsændring), 1961 og a Valgbøger m.v. fra folketingsvalg 21. april og 22. september Valgbøger fra folketingsvalg 1957, 1960, 1964, 1966 og , a Valgbøger til kommunalbestyrelsesvalg Vedtægt fra Randers Amtsråd af om deling af Vivild-Vejlby kommune i 2 valgkredse. Materiale fra afstemning om Allingåbro Hotel a Materiale fra kommunevalg 1962 og a Sognefogedens tilsynsprotokol over fremmede og tirejsende a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregisterafgang

27 a Protokol over folkeregisterafgang a Protokol over folkeregisterafgang a Folkeregisterindberetninger a Folkeregisterindberetninger a Cirkulærer m.v. om tællinger Folketællinger 1935, 1940, 1955, 1960 og Folkeregistermateriale Lønstatistik 1969 Landbrugstællinger 1969 og a Landbrugstællinger og -statistik. Pristalsindberetninger Erhvervstællinger Benzinrationering a, k, r Kommunens ejendomme generelt. Skøder, kort og vedtægter. Forskellige sager angående skoler, Bendeskær skov og Lystrup strand r Lejeopkrævninger og regnskabsblade for Bendeskær skov a,k ,0. Lejekontrakter Policer og korrespondance om brand- og ulykkesforsikringer Strukturundersøgelser vedrørende landkommuner Forskelligt materiale om kommunesammenlægningen a Brandmyndigheden: Vedtægter, distrikter, udrykninger, mandskab regnskabsrevision, almindelige sager, overenskomst om brandslukning Bygningsmyndigheden: Regulering, byggetilladelser, sager om ulovligt byggeri, indberetninger vedrørende byggevirksomhed, diverse byggesager Diverse cirkulærer og bekendtgørelser a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/

28 Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Brandforsikringsprotokol for landbygninger a Protokol for bygningskommissionen. Bilagt diverse cirkulærer /1965 a Protokol for bygningskommissionen a Byggevedtægter Bygningsreglement 1931 Dispensationssager Sager om byggeistandsættelser med støtte a, k 26,1-9. Forskellige byggesager. Socialt boligbyggeri. Statslån, kommunegarantier m.v a Generelle og specifikke by(planlæ)gningssager Sager om udstykninger, skelforandringer m.v., bl.a. fra Hevringholm Deklarationer og servitutter Kortmateriale Diverse vedrørende skorstensfejermesterstillingen: Ansøgningerog skrivelser angående distriktsdeling a Forhandlingsbog for ligningsmyndigheden a,k,r Diverse sager vedrørende lignings- og beskatningsforhold a,k,r Diverse sager angående skatteberegning, lån m.v / /15 a Ligningslister: Uden årstal; 1905/06; 1906/07; 1908/09; 1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13; 1913/14; 1914/15

29 a Ligningsliste /16 a Ligningsliste /17 a Ligningsliste /18 a Ligningsliste /19 a Ligningsliste /20 a Ligningsliste Æ /21 a Ligningsliste /22 a Ligningsliste /23 a Ligningsliste /24 a Ligningsliste /25 a Ligningsliste /26 a Ligningsliste /27 a Ligningsliste /28 a Ligningsliste Inkl. diverse regnskabsbilag /29 a Ligningsliste /30 a Ligningsliste /31 a Ligningsliste /33 a Ligningsliste /34 a Ligningsliste /35 a Ligningsliste for Vivild sogn

30 /35 a Ligningsliste for Vejlby sogn /36 a Ligningsliste /37 a Ligningsliste /38 a Ligningsliste /39 a Ligningsliste Inkl. erhvervsbeskatningsbilag m.v /40 a Ligningsliste /41 a Ligningsliste /42 a Ligningsliste /43 a Ligningsliste /44 a Ligningsliste /45 a Ligningsliste /46 a Ligningsliste /47 a Ligningsliste /48 a Ligningsliste /49 a Ligningsliste /50 a Ligningsliste /51 a Ligningsliste /52 a Ligningsliste /53 a Ligningsliste /54 a Ligningsliste /55 a Ligningsliste + Tillægningsliste 2 bind

31 /56 a Ligningsliste /57 a Ligningsliste a Mandtalslister for skatteårene: 1912/13; 1913/14; 1914/15; 1915/16; 1916/17; 1917/18; 1918/19; 1919/20; 1920/21; 1921/22; 1922/23; 1923/24; 1924/25; 1925/26; 1926/27; 1927/28; 1928/29; 1929/30; 1930/31; 1931/32; 1932/33; 1933/34;1934/35; 1935/36; 1936/37; 1937/38; 1938/39; 1939/40 Hefter, 1923/24 og f.o.m. 1928/29 2 pr.år a Mandtalslister for skatteårene: 1940/41; 1941/42; 1942/43; 1943/44; 1944/45; 1945/46; 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57. Hefter, 2 pr. år 40 U.år a Mandtals-og ligningsliste /58 a Mandtals- og ligningsliste /59 a Mandtals- og ligningsliste /60 a Mandtals- og ligningsliste /61 a Mandtals- og ligningsliste /62 a Mandtals- og ligningsliste /63 a Mandtals- og ligningsliste /64 a Mandtals- og ligningsliste /65 a Mandtalsliste /65 a Mandtalsliste /66 a Mandtalsliste / /60 r Lignings-/skattejournaler / /63 r Lignings-/skattejournaler / /65 R Lignings-/skattejournaler

32 Æ /67 a Mandtalsliste /68 a Mandtalsliste /69 a Mandtalsliste a Mandtalsliste /70 a Mandtalsliste r Lister over indbetalte kommunale skatter for årene: 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10; 1910/11 (2); 1911/12; 1912/13; 1913/14; 1914/ hefter /1916 r Liste over indbetalt kommuneskat /1917 r Liste over indbetalt kommuneskat /1918 r Liste over indbetalt kommuneskat /1919 r Liste over indbetalt kommuneskat /1920 r Liste over indbetalt kommuneskat /1921 r Liste over indbetalt kommuneskat /1922 r Liste over indbetalt kommuneskat /1923 r Liste over indbetalt kommuneskat /1924 r Liste over indbetalt kommuneskat /1925 r Liste over indbetalt kommuneskat /1926 r Liste over indbetalt kommuneskat /1927 r Liste over indbetalt kommuneskat /1928 r Liste over indbetalt kommuneskat

33 /1929 r Liste over indbetalt kommuneskat /1930 r Liste over indbetalt kommuneskat /1931 r Liste over indbetalt kommuneskat /1932 r Liste over indbetalt kommuneskat /1933 r Liste over indbetalt kommuneskat /1934 r Liste over indbetalt kommuneskat /1935 r Liste over indbetalt kommuneskat /1936 r Liste over indbetalt kommuneskat /1937 r Liste over indbetalt kommuneskat /1938 r Liste over indbetalt kommuneskat /1939 r Liste over indbetalt kommuneskat /1940 r Liste over indbetalt kommuneskat /1941 r Liste over indbetalt kommuneskat /1942 r Liste over indbetalt kommuneskat /1943 r Liste over indbetalt kommuneskat /1944 r Liste over indbetalt kommuneskat /1945 r Liste over indbetalt kommuneskat /1946 r Liste over indbetalt kommuneskat /1947 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1948 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1949 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme

34 2 bind /1950 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1951 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1952 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1953 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1954 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1955 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1956 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1957 r bind med lister over indbetalt kommuneskat Kopi af det første bind 3 bind /1958 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1959 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind Æ /1960 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1961 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1962 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1963 r Liste over indbetalt kommuneskat /1964 r Liste over indbetalt kommuneskat

35 r Skatteberegningsjournaler for årene: 1961/62; 1962/63 + tillægsliste; 1963/64; 1964/65; 1965/66; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1969/70. (1-9) r Bøger over indbetalt statsskat ; ; ; ; r Statsskattelister for årene: 1927/28; 1929/30; 1935/36; 1936/37; 1937/38; 1938/39 m. tillægsliste;; 1939/40 m. liste over skatteforhøjelser og fælleskommunal skatteliste r Stats- og fælleskommunal skatteliste 1940/41 m. læg m. materiale vedrørende skatteændringer Statsskatteliste 1941/42 + læg med materiale vedrørende skatteændringer Stats- og fælleskommunale skattelister for årene: 1942/43; 1943/44; 1944/45; 1945/46; 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52 Opkrævningslister over bunden opsparing 1950/51 og 1951/ læg r Stats- og fælleskommunale skattelister for årene: 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57. Statsskattelister for årene: 1957/58; 1958/59; 1959/60; 1960/ r, k 32. Korrespondance fra sager vedrørende kirkeskat. Skattelister m.v. fra Norddjurslands Valgmenighed r, a 33-2; 33-3; 33-5; 35. Opkrævningsliste for Konge- og Korntiendevederlaget af Vivild Sogn 1892 Fortegnelse over Bygningsafgiftspligtige i Vivild-Vejlby kommune 1897 Ejendomsvurderingslister Ejendomsvurdering 1923 Udateret vurderingsliste, angiveligt en afskrift Årsomvurderingslister 1909; 1925/26, 1928/29; 1936 Årsomvurderinger fra perioden Ejendomsskattelister 1926/27

36 Opgørelser over indbetalt ejendomsskat Sager vedrørende aktieselskabsskat r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering. Inkl. omvurderingslister Registerkort, omvurderingsliste 1964 med diverse skrivelser 1 læg r Almindelige Ejendomsvurdering. Inkl. omvurderingslister /65 r Ejendomsskatteliste /66 r Ejendomsskatteliste /67 r Ejendomsskatteliste /68 r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste r 33-5/33-6. Bog med register over ejendomsskyldsvurdering r 33-5/33-6. Bog med register over ejendomsskyldsvurdering / /74 a Ligningsliste over renovationsafgifter a,k,r 34; 36; 37; 38. Fortegnelse over arbejdsgivere pr. 1. januar Korrespondance fra sager angående sømandsskat, indirekte skatter og udpantninger a Hundeprotokoller fra sognefogeden i Vivild

37 1890, 1926, 1937, 1944, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958 og a Sognefogedens hundeprotokoller Vivild 1963, 1965 og 1967 Vejlby 1937, 1944, 1952, 1954 og /65 r 38. Skatterestanceliste /66 r 38. Skatterestanceliste /67 r 38. Skatterestanceliste r 38. Restanceprotokol for Vivild-Vejlby Videreført af Rougsø kommune r Udpantningsprotokol for Vivild r Udpantningsprotokol for Vivild r Udpantningsbog for Vivild r Udpantningsbog for Vejlby a Kørselsprotokol "for Sognerejser" a, k, f Forhandlingsbog for værgerådet Forhandlingsbog for børneværnsudvalget Almindelige sager fra børne- og ungdomsforsorgen og (1-4) a,k,f Forhandlingsprotokol for børneværnsudvalget Klientsager fra børneforsorgen Tilsynsprotokol over plejebørn ; Sager vedrørende Amtsbørnehjemmet i Allingåbro (bygningen) (1-5) r Alimentations-/børnebidragsprotokol r,k Protokoller over afkrævning af underholds-/børnebidrag ; ;

38 41-2. Sager vedrørende børnebidrag (1-4) r Protokol over udbetalt underholds-/børnebidrag r Protokol over udbetalt underholds-/børnebidrag / /34 r Hovedbog for udbetalt enkebørnsunderstøttelse f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg Æ f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg a,k,r Almindelige klientsager , , Sager om kommunehjælp Særforsorgssager r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse /1934 r Kassebog for det sociale udvalg /1935 r Kassebog for det sociale udvalg /1936 r Kassebog for det sociale udvalg /1937 r Kassebog for det sociale udvalg

39 /1938 r Kassebog for det sociale udvalg /1939 r Kassebog for det sociale udvalg /1940 r Kassebog for det sociale udvalg /1941 r Kassebog for det sociale udvalg /1942 r Kassebog for det sociale udvalg /1943 r Kassebog for det sociale udvalg /1944 r Kassebog for det sociale udvalg /1945 r Kassebog for det sociale udvalg /1946 r Kassebog for det sociale udvalg /1947 r Kassebog for det sociale udvalg /1948 r Kassebog for det sociale udvalg /1949 r Kassebog for det sociale udvalg /1950 r Kassebog for det sociale udvalg /1951 r Kassebog for det sociale udvalg /1952 r Kassebog for det sociale udvalg /1953 r Kassebog for det sociale udvalg / /45 r Registrantblade med klientregnskaber / /52 r Registrantblade med klientregnskaber / /52 r Registrantkort for kommunehjælp, invaliderente m.v / /52 r Registrantkort for aldersrente m.v xx-19xx r Hovedregistrantblade nr

40 34 19xx-19xx r Hovedregistrantblade nr / /43 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /47 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /52 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /58 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner. Optællingslister for 1954/ /59 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /60 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /61 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /62 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /63 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /64 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /65 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /67 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner 1965/ / /66 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner 2

41 /67 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /68 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /69 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner 1967/ / r Årsregistrant. Folke- og invalidepension / /43 a Registerbøger med referencenumre / /46 a Registerbøger med referencenumre / /51 a Registerbøger med referencenumre / /54 a Registerbøger med referencenumre Æ / /57 a Registerbøger med referencenumre 2 19xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang

42 8 19xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Nye rækker , xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række a "Lemmebog", protokol over fattiggårdens beboere a "Lemmebog", protokol over fattiggårdens beboere r Fattiggårdens regnskabsbog r Fattiggårdens regnskabsbog a Fattiggårdens kornbog a Protokol over fattigvæsenets husflidsfrembringelser f Forhandlingsprotokol for sygekasseudvalget , a Sager vedrørende sygehjælp Årsopgørelser over udbetalinger af invalidepension Diverse om folke- og invalidepension a,k,r 44, 2-3. Aldersrentesager. Begæringer, beregningsskemaer, skudsmålsbøger m.v xx-19xx a,k,r 44, 2-3. Aldersrente, klientsager. 1. række med påførte nr., ordnet alfabetisk 2. række ordnet alfabetisk A-J 22 19xx-19xx a,k,r 44, 2-3. Aldersrente, klientsager, fortsat. 2. række, alfabetisk Jø-W r Hovedbog for ydet aldersdomsunderstøttelse

43 / /15 r Hovedbog for ydet alderdomsunderstøttelse / /34 r Hovedbog over udredet aldersrente / /68 r Folke- og invalidepension. Bikassebøger til og med 1960/61 Udbetalingslister fra og med 1961/ x-196x r Beregningsskemaer for folkepension nr x-196x r 44, 3-7. Beregningsskemaer for folkepension nr do. for lommepenge til folkepensionister do., afgang nr do., enkepension do., invalidepension x-1969 a Stamkort vedrørende folke- og invalidepension nr a, k, r Sager vedrørende invalideforsikring/-pension. Udbetalinger m.v x-195x a.k,r Klientsager vedrørende invalideforsikring, A-J x-195x a,k,r Klientsager vedrørende invalideforsikring, K-Ø. Inkl. afregningsblade for udbetalinger a,k Sager vedrørende arbejdsforhold, ulykkesforsikringer, skader og tab forvoldt af den tyske besættelsesmagt, plejehjem m.v / /56 r Årsregnskaber for Vivild Alderdomshjem. 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1953/54; 1954/55; 1955/ f Skolevæsenets forhandlingsprotokol vedrørende Allingåbro private skole f Forhandlingsprotokol for skolekommissionen f Forhandlingsprotokol for skolekommissionen a, k Skolekommissionen, almindelige sager

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister

UDTRÆKSBESKRIVELSE. CPR's vejregister UDTRÆKSBESKRIVELSE CPR's vejregister Denne kopi af vejregistret er udarbejdet specielt i forbindelse med kommunesammenlægningen, men indeholder de kommuner og veje der vil være gældende pr. 1. januar 2007.

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Personalia. Andre enn B. Iversen a. Erindringer af Fru Baard Iversen. 49b1. maskinskr. Forarbeider og notater m. tit.: Bedstemors Erindringer.

Personalia. Andre enn B. Iversen a. Erindringer af Fru Baard Iversen. 49b1. maskinskr. Forarbeider og notater m. tit.: Bedstemors Erindringer. Privatarkiv nr. 66 Baard Iversen, grosserer i Trondheim, 1836-1920 g. m. Anna Junge, 1842- Arkivet omfatter Arene 1849-1932 (hans kones etterlatte arkivalia 1921-1932) Proveniens: Gave fra skipsmegler

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Afstemning af banken foretages ved, at sammenholde kasserapporten med kontoudskriftet fra banken. Kasserapport (Se afsnit

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv Eske nr. Arkivskaper Serie Ytterår 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1902-1903 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1903-1906 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Journaldato: 08.10.2015-08.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2015. Dok.

Journaldato: 08.10.2015-08.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsyn sfjelltunellen TLSYNSRAPPORTER BRANN - 2015 2015/305-7 7335/2015

Detaljer

Vergerådsmateriale i statlige arkiver

Vergerådsmateriale i statlige arkiver Notat 04.12.2006 ODLI Vergerådsmateriale i statlige arkiver Vergeråd ble opprettet i hver kommune etter lov av 06.06.1896, gjeldende fra 01.09.1900. Rådene skulle bestå av stedets underdommer (sorenskriver/byfogd),

Detaljer

Forslag til ændringer i budgetgrundlaget

Forslag til ændringer i budgetgrundlaget Forslag til ændringer i grundlaget - opfølgning Politikområde: Bilagsnr. 3 Indsendt af Institution/afdeling: JOBS Navn på forslag (bemærkning): Familiekonsulent til integrationsområdet Med virkning fra:

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850. KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862

Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850. KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862 Kilde B1 Fra Grimstad fattigkommisjons møtebok, 1850 KA0904_1971 Grimstad kommune, Fattigstyre/Sosialstyre, 13.1.1, Møtebok, 1841-1862 Kilde B1 Oversatt utdrag 21. mai 1850 var fattigkommisjonenes medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 3C02 11.1.2011 11.00 13.25 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Tor Zachariassen

Detaljer

Offentlig journal. Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet. Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012 27.06.2012 29.11.

Offentlig journal. Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet. Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012 27.06.2012 29.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 Resultat lønnsforhandlinger Forskerforbundet Lønnsforhandlinger 2012 - Forskerforbundet 2012/421-4 2400/2012

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Hva gjør danskene med sine elektroniske arkiver?

Hva gjør danskene med sine elektroniske arkiver? BK DK Hva gjør danskene med sine elektroniske arkiver? Norsk Arkivråds kommuneseminar, Oslo, 13.2.2012 Yngve Schulstad Kristensen Presentasjon Interkommunalt selskap Eid av fylkeskommunen og de øvrige

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, Erstatningssak 2009/02154 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, Erstatningssak 2009/02154 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2009 nnhold: Skademelding, Erstatningssak 2009/02154 - - Erstatningssak 2009/02154 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Undervisningsbygg Undervisningsbygg er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Vår visjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 10/402-8 I Datert: 07.12.10 Arkivkode:***** ****************************** 13 Ofl 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2010-11. Lnr: 14769/10 Forrige

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2016 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/17 for levmappe 2015/1735-5 7576/2016 20.09.2016 Vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor

Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Styreprotokoll nr. 2/2006, etter styremøte den 1.04.2006 kl.18:00. Ullevål, NF kontor Deltakere: Bjørn Faye, Henrik Paus, Margrete Mørch, Judith Molka-Danielsen, Jan Hillestad, Junjie Cao, Forfall: Mathias

Detaljer

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Behandling og deponering av pasientjournaler IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Plan for kurset Dokumentasjon av helsehjelp Saksbehandling Søknader og vedtak Klagesaker Pasientjournaler

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering Arkivet dokumenterer hans livsløp, og strekker seg i tid tilbake til hans fars og mors dåp. I tillegg finner vi ungdomsbilder av hans besteforeldre. Det består blant annet av en rikholdig bildesamling.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN

UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN UTBYGGINGSAVTALE FOR NYHAVN 1. PARTER OG FULLMAKTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Bergen Kommune, organisasjonsnummer 964338531, v/byrådet - heretter kalt BK. og 1. T. Brynjulfsen Næring AS, org

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING

SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING Eiendom enivå Grunnlag 1 / 1 / 0 / 0 0 100% 0 0 7 0 5 a - Statlige 2 / 1 / 13 / 0 0 100% 0 0 5 0 7 a - 2 / 1 / 17 / 0 0 100% 0 0 5 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 2 / 1 / 26

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5997 14.2.2006 STOREBRAND LIV Informasjon om rentebærende skattegjeld i selskapet FAL 11-3. Den 6.9.82 tegnet forsikrede en individuell kapitalforsikring, som kom til

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Detaljer

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Oversikt over medlemmene. Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet.

Oversikt over medlemmene. Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet. Oversikt over medlemmene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet. Dato

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE

PROTOKOLL TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE KONGERIKET NORGE 449 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll und Zusatzprotokoll in norwegischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OG TILLEGGSPROTOKOLL MELLOM REPUBLIKKEN ØSTERRIKE OG KONGERIKET

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. Tilleggsoppgaver kapittel 4 Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken. 2.9. Kvittering bankkort Kjøpt papir til skriveren kr 260

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.04.2009 Kl.: 10.00 16.15 Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoll for 2 halvår 2012

Offentlig journal. Retur av referatprotokoll for 2 halvår 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.06.2013 2013/114-30 7551/2013 Arbeidsdepartementet 2013/114-31 7552/2013 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden 2013/114-32

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1940-1960 (ca.) Kildemateriale til bruk i arbeidet med trebindsverket om Stavangers okkupasjonshistorie, samt

Detaljer

Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl /12 kl /12 kl /12 kl

Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl /12 kl /12 kl /12 kl Til medlemmene Åpningstider i jula : 27/12 kl 09.00-14.00 28/12 kl. 09.00 14.00 29/12 kl. 09.00 14.00 30/12 kl. 09.00 14.00 Fannrem 16.12.2016 Varsling av økning i priser på våre tjenester fra 01.01.17.

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Dronningensgt. 78-93 1951-1953. 02 Elvegt. 4 og 45 1949-1951. 03 Festningsgt.

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Dronningensgt. 78-93 1951-1953. 02 Elvegt. 4 og 45 1949-1951. 03 Festningsgt. Bygningskontrollen Bygningskontrollen besto av bygningsinspektører som skulle føre tilsyn med at bygningslovenes bestemmelser ble fulgt. Bygningslovgivningen tok først og fremst sikte på å regulere byggevirksomheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 2010/00645-010 U Datert: 19.08.2013 Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skjønnsmidler 2010, 2011, 2012og 2013 Dok: Vedrørende

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

Nøgleord og begreber

Nøgleord og begreber Oversigt [LA] 0 Nøgleord og begreber Egenværdi Egenvektor Hvordan findes egenværdier Karakteristisk polynomium Egenrum Uafhængige egenvektorer Hvordan beregnes egenvektorerne Angivelse af egenrum Calculus

Detaljer

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Snr: 05/01082-011 U Datert: 31.10.06 Arkiv L40 22/1 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Barlindhaug Consult AS Sak: Vei 100 gbnr. 22/1 - Nybygg barnehage Dok: Vei 100 gbnr.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer