Gjesing-Nørager kommune Æ600

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesing-Nørager kommune Æ600"

Transkript

1 Gjesing-Nørager kommune Æ f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet f Forhandlingsprotokol for sognerådet Heri indsat materiale vedrørende: 1) Sammenlægning af sogne i den nye Rougsø kommune, dateret , med i kraft træden ) Overleveringsforretning til den ved valget den 3. marts 1970 nyvalgte kommunalbestyrelse i Rougsø kommune a Fortegnelse over valg af kommunale ombud og bestillingsmænd r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog / /19 r Hovedbog 1908/ / / /40 r Hovedbog 1936/ / r Hovedbog r Hovedbog / /42 r Hovedbog 1940/ / xx r Hovedbog. Årstal ses ikke r Hovedbog / /56 r Hovedbog 1953/ / / /58 r Hovedbog 1956/ /58

2 / /61 r Hovedbog 1959/ / / /63 r Hovedbog 1961/ / r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog r Hovedbog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog April-oktober. Ikke færdigudskrevet r Kassebog Bilagt løsblad med opgørelse over udgifter til fattigvæsenet r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

3 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog Brugt april-november r Kassebog r Kassebog r Kassebog Æ r Kassebog Indlagte løse regnskabsbilag r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal Indlagte løse blade r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal

4 r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal. Brugt maj-august r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal. Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) r Kassejournal med posteringsjournal Indlagt råbalancebog (hefte) 2 bind r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Råbalancebog r Kassejournal/-opgørelse

5 r Kassejournal/-opgørelse r Kassejournal/-opgørelse r Revisionsprotokol (Protokol over kasseeftersyn) r Regnskabsprotokol for Enkefru Laura Pinds Legat på 2000 kr. til værdige Trængende i Gjesing Sogn a Valgprotokol ved valg af bestyrelsesmedlemmer til hjælpekassen a Folkeregister. Kvartalsopgørelser a Indberetning til Statistisk Departement a Indberetning til Statistisk Departement a Brandfogedprotokol r Ligningsliste r Ligningsliste (1913-)1914 r Ligningsliste (1913-) r Ligningsliste Bilagt: 1) Fortegnelse over uerholdelige Kommunepenge 2) Liste over uerholdelige Bidrag til Höjtids Offer og Kirkevarme r Ligningsliste r Ligningsliste r Ligningsliste r Ligningsliste læg r Ligningsliste med bilag: indberetningsskema vedr. kirkeskat r Ligningsliste r Tillægsligningsliste

6 r Ligningsliste vedr. menighedsudgifter Æ r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ansættelsesliste bind r Mandtals- og ansættelsesliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste

7 r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtals- og ligningsliste r Mandtalsliste r Mandtalsliste r Mandtalsliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste Inkl. Tillægsskatteliste 1 læg r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste

8 2 bind r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste bind r Skatteliste r Skatteliste / /43 r Skattehovedbog 1940/ / r Skatteliste r r Skatteliste Æ r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Skatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste

9 r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Universalskatteliste r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat r Bikassebog for skat 1965/ / r Statsskatteliste Bilagt løse blade fra 1918/ r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Bilagt tillægsliste r Statsskatteliste Bilagt tillægsliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste

10 r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Bilagt: 1) Fælleskommunal skatteliste 2) Merindkomstblad for Nørager Brugsforening 2 bind r Statsskatteliste Bilagt Skatteliste over fælleskommunal indkomst- og formueskat 2 bind r Statsskatteliste Stat + fælleskommunal 2 bind r Fælleskommunal skatteliste r Statsskatteliste Stat + fælleskommunal 2 bind r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste Æ r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste

11 r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Statsskatteliste r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Skatteberegningsjournal r Protokolleret afskrivning af kommuneskat Indlagte løse blade a Hartkorns matrikel for Gjesing sogn a Hartkorns matrikel for Nørager sogn

12 a Fortegnelse over (ejendoms)vurderingerne 1. halvår a Fortegnelse over (ejendoms)vurderingerne u.å. a Fortegnelse over ejendomsvurderinger. U.år. Bilagt løsblad fra 1934 og omvurderingslister fra a Ejendomsvurdering Bilagt omvurderingslister fra og skrivelser fra Landbrugsministeriet vedr. udstykninger a Ejendomsvurdering a Ejendomsvurdering a Ejendomsvurdering Inkl. årsomvurderinger r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste a Protokol over udpantningsbegæringer til fremmede kommuner a Protokol over udpantningsbegæringer til fremmede kommuner a Kørselsprotokol for Nørager sogn / a Kørselsprotokol for Nørager sogn 1902/ a Forhandlingsprotokol for værgerådet a Journal over sager, ind- og udgåede skrivelser m.m a Protokol for børneværnsudvalget over plejebørn og børn f.u.f. ægteskab a Fortegnelse over anmeldelser om børn f.u.f. ægteskab indgåede til børneværnsudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget

13 a Forhandlingsprotokol for socialudvalget a Forhandlingsprotokol for socialudvalget r Hovedbog og journal over ind- og udbetalinger af underholdsbidrag r Protokol over afkrævning af underholdsbidrag r Protokol over underholdsbidrag 1961 Æ /31 r Protokol over udbetalt fattigunderstøttelse / a Kopi af fattigprotokol a Kopi af fattigprotokol U.år. a Nummerfortegnelse til registranten. U.år a Protokol for tilsynet med kommunens fattiggård a Protokol ("Lemmebog") for fattiggård. Proveniensangivelse mgl., tilskrevet Gjesing-Nørager r Pensionsprotokol r Hovedbog for den kommunale hjælpekasse r Kassebog for den kommunale hjælpekasse a Kopi af protokol for skolekommissionen i Gjesing a Protokol for skolekommissionen i Nørager kopi af samme 2 bind a Forhandlingsprotokol for skolekommissionen a 51, 1/2. Gjesing skole. Embedsbog a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Embedsbog

14 a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Embedsbog a 51, 1/2. Stenbergholt skole. Indberetningskort Undervisningsplaner i.h.t skolelov, med påtegninger. 1 læg a 51, 1/2. Rygårdstrand skole. Embedsbog a 51, 1/2. Rygårdstrand skole. Embedsbog a 51, 1/2. Fjerupgårde skole. Embedsbog a Gjesing forskole. Synsprotokol a Stenbergholt skole. Synsprotokol a Nørager skole. Synsprotokol a Fjerupgårde skole. Synsprotokol a Gjesing skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol a Stenbergholt skole. Indskrivnings- og flytningsprotokol a Stenbergholt skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol Bilagt flytteanmeldelser a Nørager skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol Rygårdstrand skole. Indskrivnings-/vaccinations- og eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Indskrivnings- og vaccinationsprotokol a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog

15 a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing forskole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole. Dagbog a Gjesing skole.dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog / a Stenbergholt skole. Dagbog 1869/ a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog a Stenbergholt skole. Dagbog (Proveniens kun angivet på ryg-etiketten) a Stenbergholt skole. Klasseprotokoller for 4. og 5. kl. 1965/66 og 1966/67, ialt 4 hæfter 1 læg Æ a Nørager skole. Dagbog a Nørager skole. Dagbog a Nørager skole. Dagbog a Nørager sogns skoledistrikt. Dagbog

16 a Rygårdstrand skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Fjerupgårde skole. Dagbog a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Gjesing skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol og kopi af sidstnævnte 1 læg a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Stenbergholt skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Fjerupgårde skole. Eksamensprotokol a Nørager sogns skoledistrikt. Materiale vedr. elevregistrering, eksaminer mv. 1 læg a Gjesing skole. Forsømmelsesprotokoller , ialt 5 hæfter. Gjesing skole. Fraværs-/sygemeldinger Smlet i kuverter a Fjerupgårde skole. "Sygejournal"

17 a Fortegnelse over de snekastningspligtige hefter 1 læg / /58 r Vandløbsprotokol (skat) 1952/ / r Vandløbsprotokol (skat) a Vandsynsprotokol a Vandsynsbog a Forhandlingsbog for nævninge-/grundliste-udvalget læg a Protokol over forligssager a Hegnssynsprotokol Bilagt forskellige skrivelser, bl.a. om skade på træer under Løvenholm gods 1 læg a Protokol for vagtværn a Protokol for sundhedsvæsenet a Forhandlingsprotokol for huslejenævnet a Protokol for maskintilsynet a Protokol for maskintilsynet r Hovedbog for grusgraven r Kassebog for grusgraven r Kundebog for salg af materialer r Varebog, indkøb og udsalg. Uden proveniensangivelse, tilskrevet Gjesing-Nørager / a Jordboniteringsprotokol 1897/ a Fortegnelse over udstedte jagttegn r Varebog/journal over indkøb Proveniens er ikke angivet. Enkelte sider i bogen er senere blevet brugt af Stenbergholt skole, pag. 405f. og 425f.

18 Vivild-Vejlby kommune Æ f Sogneforstanderskabets/sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol Bilagt underskriftblad med forslag om ny snerydningsordning (1944) f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol f Sognerådets forhandlingsprotokol a Fortegnelse over kommunale ombud og bestillingsmænd k Journal over indkomne breve k Journal over indkomne og afsendte breve samt over attester, indberetninger og ansøgninger

19 k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold 1903; 1906; k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca pakker k 10/2-10/8. Almindelige sager af blandet indhold ca pakker a 10/2-10/8. Avisudklipsbog med annoncer f,a 10/2-10/8. Avisudklipsbog med annoncer f,k, r 10/2-10/ protokoller samt amtsråds og kommunale papirer fra N. Tosti Jensen. Angår dels almindelige sager, dels kommundeling hhv. sag om jernbane Allingåbro-Ørsted-Vivild Materiale fra sognerådet om styrelse, formænd, udvalg m.v. Dagsordener til sognerådsmøder f,k 10/9-11/3. Dagsordener til sognerådsmøder Sager vedrørende kæmnerstillingen Tryksager fra Kommunernes Landsforening vedr. tjenestemandslønreform r, k, f, a 10, Personaleforhold generelt. Fælleskommunalt/Landsforeninger Diverse avisannoncer Journaliseret værdipost Rougsø kommune Opstillingslister, kontoplaner m.v a 11,1-6. Personale, især kontor. Ansøgninger,kurser, arbejdsforhold, pension, ferie m.v a 12,1-8. Kontorforhold. Lokaler, inventar, abonnement, maskiner, EDB, hulkort, arkiv / /22 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 8 læg / /28 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 6 læg / /33 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 5 læg

20 / /37 r Årsregnskaber for periodens regnskabsår 4 læg / /38 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /40 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /42 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /44 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag /1945 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1946 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1947 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag / /49 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag /1950 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag /1951 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab med bilag / /53 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber med bilag / /58 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /62 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber Bemærkninger til vejvæsenets regnskab 1961/ / /66 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /68 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskaber / /71 r 13, 2-3. Overslag og årsregnskab 1968/1969. Overslag 1969/70 og 1970/71 Æ /1954 r 13,4. Hovedbog /1955 r 13,4. Hovedbog /1956 r 13,4. Hovedbog

21 4 1956/1957 r 13,4. Hovedbog / /59 r 13,4. Hovedbogsblade /1960 r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade r 13,4. Hovedbogsblade / /67 r Hovedbogsblade. 1965/66, sluttet 1966/67, konto / /68 r Hovedbogsblade 1966/67, konto /68, konto r Hovedbogsblade, konto r Hovedbogsblade, konto / /70 r Hovedbogsblade. 1968/69, konto /70, konto r 13-4.Hovedbogsblade, konto r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

22 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog bilagt opgørelse over udgifter 1 læg r Kassebog r Kassebog r Kassebog

23 r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog 2 bind r Kassebog Æ r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog r Kassebog

24 r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kassebog med posteringsjournal r Kasseopgørelsesbog r Kasseopgørelsesbog r Kasseopgørelsesbog r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser r Kasse- og periodeopgørelser / /70 r Kasseopgørelser r Periodeopgørelser r Råbalancebøger Regnskabsoversigter vedrørende oprettelsen af Rougsø kommune / /64 r Råbalancebøger (hefter) r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet r Råbalancebog, indbundet. Slutter november 1969.

25 r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol r Revisionsprotokol Bilagt kasseopgørelse Æ r Revisionsprotokol for Vivild-Vejlby /Rougsø kommune r Regnskaber med revisionspåtegninger r Sager vedrørende revision,kapitaler,værdipapirer, lån, garantier og legater r Fortegnelse over kommunegarantier angående statslån a Valglister fra folketingsvalg 1915 og 1918.

26 Valgbøger fra folketingsvalg 26. april, 6.juli og 21. september Valgbøger fra folketingsvalg 1924, 1926, 1929, 1932, 1939, 1945, 1947 og Valgbøger fra valgmandsvalg i perioden Valgbog fra amtsrådsvalg Materiale fra folkeafstemning 1953 (grundlovsændring), 1961 og a Valgbøger m.v. fra folketingsvalg 21. april og 22. september Valgbøger fra folketingsvalg 1957, 1960, 1964, 1966 og , a Valgbøger til kommunalbestyrelsesvalg Vedtægt fra Randers Amtsråd af om deling af Vivild-Vejlby kommune i 2 valgkredse. Materiale fra afstemning om Allingåbro Hotel a Materiale fra kommunevalg 1962 og a Sognefogedens tilsynsprotokol over fremmede og tirejsende a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregistertilgang a Protokol over folkeregisterafgang

27 a Protokol over folkeregisterafgang a Protokol over folkeregisterafgang a Folkeregisterindberetninger a Folkeregisterindberetninger a Cirkulærer m.v. om tællinger Folketællinger 1935, 1940, 1955, 1960 og Folkeregistermateriale Lønstatistik 1969 Landbrugstællinger 1969 og a Landbrugstællinger og -statistik. Pristalsindberetninger Erhvervstællinger Benzinrationering a, k, r Kommunens ejendomme generelt. Skøder, kort og vedtægter. Forskellige sager angående skoler, Bendeskær skov og Lystrup strand r Lejeopkrævninger og regnskabsblade for Bendeskær skov a,k ,0. Lejekontrakter Policer og korrespondance om brand- og ulykkesforsikringer Strukturundersøgelser vedrørende landkommuner Forskelligt materiale om kommunesammenlægningen a Brandmyndigheden: Vedtægter, distrikter, udrykninger, mandskab regnskabsrevision, almindelige sager, overenskomst om brandslukning Bygningsmyndigheden: Regulering, byggetilladelser, sager om ulovligt byggeri, indberetninger vedrørende byggevirksomhed, diverse byggesager Diverse cirkulærer og bekendtgørelser a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/

28 Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Vurderingsprotokol for Branddirektoratet/ Brandforsikringsprotokol a Brandforsikringsprotokol for landbygninger a Protokol for bygningskommissionen. Bilagt diverse cirkulærer /1965 a Protokol for bygningskommissionen a Byggevedtægter Bygningsreglement 1931 Dispensationssager Sager om byggeistandsættelser med støtte a, k 26,1-9. Forskellige byggesager. Socialt boligbyggeri. Statslån, kommunegarantier m.v a Generelle og specifikke by(planlæ)gningssager Sager om udstykninger, skelforandringer m.v., bl.a. fra Hevringholm Deklarationer og servitutter Kortmateriale Diverse vedrørende skorstensfejermesterstillingen: Ansøgningerog skrivelser angående distriktsdeling a Forhandlingsbog for ligningsmyndigheden a,k,r Diverse sager vedrørende lignings- og beskatningsforhold a,k,r Diverse sager angående skatteberegning, lån m.v / /15 a Ligningslister: Uden årstal; 1905/06; 1906/07; 1908/09; 1909/10; 1910/11; 1911/12; 1912/13; 1913/14; 1914/15

29 a Ligningsliste /16 a Ligningsliste /17 a Ligningsliste /18 a Ligningsliste /19 a Ligningsliste /20 a Ligningsliste Æ /21 a Ligningsliste /22 a Ligningsliste /23 a Ligningsliste /24 a Ligningsliste /25 a Ligningsliste /26 a Ligningsliste /27 a Ligningsliste /28 a Ligningsliste Inkl. diverse regnskabsbilag /29 a Ligningsliste /30 a Ligningsliste /31 a Ligningsliste /33 a Ligningsliste /34 a Ligningsliste /35 a Ligningsliste for Vivild sogn

30 /35 a Ligningsliste for Vejlby sogn /36 a Ligningsliste /37 a Ligningsliste /38 a Ligningsliste /39 a Ligningsliste Inkl. erhvervsbeskatningsbilag m.v /40 a Ligningsliste /41 a Ligningsliste /42 a Ligningsliste /43 a Ligningsliste /44 a Ligningsliste /45 a Ligningsliste /46 a Ligningsliste /47 a Ligningsliste /48 a Ligningsliste /49 a Ligningsliste /50 a Ligningsliste /51 a Ligningsliste /52 a Ligningsliste /53 a Ligningsliste /54 a Ligningsliste /55 a Ligningsliste + Tillægningsliste 2 bind

31 /56 a Ligningsliste /57 a Ligningsliste a Mandtalslister for skatteårene: 1912/13; 1913/14; 1914/15; 1915/16; 1916/17; 1917/18; 1918/19; 1919/20; 1920/21; 1921/22; 1922/23; 1923/24; 1924/25; 1925/26; 1926/27; 1927/28; 1928/29; 1929/30; 1930/31; 1931/32; 1932/33; 1933/34;1934/35; 1935/36; 1936/37; 1937/38; 1938/39; 1939/40 Hefter, 1923/24 og f.o.m. 1928/29 2 pr.år a Mandtalslister for skatteårene: 1940/41; 1941/42; 1942/43; 1943/44; 1944/45; 1945/46; 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57. Hefter, 2 pr. år 40 U.år a Mandtals-og ligningsliste /58 a Mandtals- og ligningsliste /59 a Mandtals- og ligningsliste /60 a Mandtals- og ligningsliste /61 a Mandtals- og ligningsliste /62 a Mandtals- og ligningsliste /63 a Mandtals- og ligningsliste /64 a Mandtals- og ligningsliste /65 a Mandtalsliste /65 a Mandtalsliste /66 a Mandtalsliste / /60 r Lignings-/skattejournaler / /63 r Lignings-/skattejournaler / /65 R Lignings-/skattejournaler

32 Æ /67 a Mandtalsliste /68 a Mandtalsliste /69 a Mandtalsliste a Mandtalsliste /70 a Mandtalsliste r Lister over indbetalte kommunale skatter for årene: 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1908/09; 1909/10; 1910/11 (2); 1911/12; 1912/13; 1913/14; 1914/ hefter /1916 r Liste over indbetalt kommuneskat /1917 r Liste over indbetalt kommuneskat /1918 r Liste over indbetalt kommuneskat /1919 r Liste over indbetalt kommuneskat /1920 r Liste over indbetalt kommuneskat /1921 r Liste over indbetalt kommuneskat /1922 r Liste over indbetalt kommuneskat /1923 r Liste over indbetalt kommuneskat /1924 r Liste over indbetalt kommuneskat /1925 r Liste over indbetalt kommuneskat /1926 r Liste over indbetalt kommuneskat /1927 r Liste over indbetalt kommuneskat /1928 r Liste over indbetalt kommuneskat

33 /1929 r Liste over indbetalt kommuneskat /1930 r Liste over indbetalt kommuneskat /1931 r Liste over indbetalt kommuneskat /1932 r Liste over indbetalt kommuneskat /1933 r Liste over indbetalt kommuneskat /1934 r Liste over indbetalt kommuneskat /1935 r Liste over indbetalt kommuneskat /1936 r Liste over indbetalt kommuneskat /1937 r Liste over indbetalt kommuneskat /1938 r Liste over indbetalt kommuneskat /1939 r Liste over indbetalt kommuneskat /1940 r Liste over indbetalt kommuneskat /1941 r Liste over indbetalt kommuneskat /1942 r Liste over indbetalt kommuneskat /1943 r Liste over indbetalt kommuneskat /1944 r Liste over indbetalt kommuneskat /1945 r Liste over indbetalt kommuneskat /1946 r Liste over indbetalt kommuneskat /1947 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1948 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1949 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme

34 2 bind /1950 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1951 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1952 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1953 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1954 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1955 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1956 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1957 r bind med lister over indbetalt kommuneskat Kopi af det første bind 3 bind /1958 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1959 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind Æ /1960 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1961 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1962 r Liste over indbetalt kommuneskat Kopi af samme 2 bind /1963 r Liste over indbetalt kommuneskat /1964 r Liste over indbetalt kommuneskat

35 r Skatteberegningsjournaler for årene: 1961/62; 1962/63 + tillægsliste; 1963/64; 1964/65; 1965/66; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1969/70. (1-9) r Bøger over indbetalt statsskat ; ; ; ; r Statsskattelister for årene: 1927/28; 1929/30; 1935/36; 1936/37; 1937/38; 1938/39 m. tillægsliste;; 1939/40 m. liste over skatteforhøjelser og fælleskommunal skatteliste r Stats- og fælleskommunal skatteliste 1940/41 m. læg m. materiale vedrørende skatteændringer Statsskatteliste 1941/42 + læg med materiale vedrørende skatteændringer Stats- og fælleskommunale skattelister for årene: 1942/43; 1943/44; 1944/45; 1945/46; 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52 Opkrævningslister over bunden opsparing 1950/51 og 1951/ læg r Stats- og fælleskommunale skattelister for årene: 1952/53; 1953/54; 1954/55; 1955/56; 1956/57. Statsskattelister for årene: 1957/58; 1958/59; 1959/60; 1960/ r, k 32. Korrespondance fra sager vedrørende kirkeskat. Skattelister m.v. fra Norddjurslands Valgmenighed r, a 33-2; 33-3; 33-5; 35. Opkrævningsliste for Konge- og Korntiendevederlaget af Vivild Sogn 1892 Fortegnelse over Bygningsafgiftspligtige i Vivild-Vejlby kommune 1897 Ejendomsvurderingslister Ejendomsvurdering 1923 Udateret vurderingsliste, angiveligt en afskrift Årsomvurderingslister 1909; 1925/26, 1928/29; 1936 Årsomvurderinger fra perioden Ejendomsskattelister 1926/27

36 Opgørelser over indbetalt ejendomsskat Sager vedrørende aktieselskabsskat r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering r Almindelige Ejendomsvurdering. Inkl. omvurderingslister Registerkort, omvurderingsliste 1964 med diverse skrivelser 1 læg r Almindelige Ejendomsvurdering. Inkl. omvurderingslister /65 r Ejendomsskatteliste /66 r Ejendomsskatteliste /67 r Ejendomsskatteliste /68 r Ejendomsskatteliste r Ejendomsskatteliste r 33-5/33-6. Bog med register over ejendomsskyldsvurdering r 33-5/33-6. Bog med register over ejendomsskyldsvurdering / /74 a Ligningsliste over renovationsafgifter a,k,r 34; 36; 37; 38. Fortegnelse over arbejdsgivere pr. 1. januar Korrespondance fra sager angående sømandsskat, indirekte skatter og udpantninger a Hundeprotokoller fra sognefogeden i Vivild

37 1890, 1926, 1937, 1944, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958 og a Sognefogedens hundeprotokoller Vivild 1963, 1965 og 1967 Vejlby 1937, 1944, 1952, 1954 og /65 r 38. Skatterestanceliste /66 r 38. Skatterestanceliste /67 r 38. Skatterestanceliste r 38. Restanceprotokol for Vivild-Vejlby Videreført af Rougsø kommune r Udpantningsprotokol for Vivild r Udpantningsprotokol for Vivild r Udpantningsbog for Vivild r Udpantningsbog for Vejlby a Kørselsprotokol "for Sognerejser" a, k, f Forhandlingsbog for værgerådet Forhandlingsbog for børneværnsudvalget Almindelige sager fra børne- og ungdomsforsorgen og (1-4) a,k,f Forhandlingsprotokol for børneværnsudvalget Klientsager fra børneforsorgen Tilsynsprotokol over plejebørn ; Sager vedrørende Amtsbørnehjemmet i Allingåbro (bygningen) (1-5) r Alimentations-/børnebidragsprotokol r,k Protokoller over afkrævning af underholds-/børnebidrag ; ;

38 41-2. Sager vedrørende børnebidrag (1-4) r Protokol over udbetalt underholds-/børnebidrag r Protokol over udbetalt underholds-/børnebidrag / /34 r Hovedbog for udbetalt enkebørnsunderstøttelse f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg Æ f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg f Forhandlingsprotokol for det sociale udvalg a,k,r Almindelige klientsager , , Sager om kommunehjælp Særforsorgssager r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse r Hovedbog for fattigunderstøttelse /1934 r Kassebog for det sociale udvalg /1935 r Kassebog for det sociale udvalg /1936 r Kassebog for det sociale udvalg /1937 r Kassebog for det sociale udvalg

39 /1938 r Kassebog for det sociale udvalg /1939 r Kassebog for det sociale udvalg /1940 r Kassebog for det sociale udvalg /1941 r Kassebog for det sociale udvalg /1942 r Kassebog for det sociale udvalg /1943 r Kassebog for det sociale udvalg /1944 r Kassebog for det sociale udvalg /1945 r Kassebog for det sociale udvalg /1946 r Kassebog for det sociale udvalg /1947 r Kassebog for det sociale udvalg /1948 r Kassebog for det sociale udvalg /1949 r Kassebog for det sociale udvalg /1950 r Kassebog for det sociale udvalg /1951 r Kassebog for det sociale udvalg /1952 r Kassebog for det sociale udvalg /1953 r Kassebog for det sociale udvalg / /45 r Registrantblade med klientregnskaber / /52 r Registrantblade med klientregnskaber / /52 r Registrantkort for kommunehjælp, invaliderente m.v / /52 r Registrantkort for aldersrente m.v xx-19xx r Hovedregistrantblade nr

40 34 19xx-19xx r Hovedregistrantblade nr / /43 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /47 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /52 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner / /58 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner. Optællingslister for 1954/ /59 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /60 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /61 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /62 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /63 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /64 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /65 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /67 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner 1965/ / /66 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner 2

41 /67 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /68 r Årsregistrant. Offentlig forsorg og sociale pensioner /69 r Årsregistranter. Offentlig forsorg og sociale pensioner 1967/ / r Årsregistrant. Folke- og invalidepension / /43 a Registerbøger med referencenumre / /46 a Registerbøger med referencenumre / /51 a Registerbøger med referencenumre / /54 a Registerbøger med referencenumre Æ / /57 a Registerbøger med referencenumre 2 19xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang xx-19xx a Registrantmapper, afgang

42 8 19xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Nye rækker , xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række xx-19xx a Registrantmapper, afgang. Ny række a "Lemmebog", protokol over fattiggårdens beboere a "Lemmebog", protokol over fattiggårdens beboere r Fattiggårdens regnskabsbog r Fattiggårdens regnskabsbog a Fattiggårdens kornbog a Protokol over fattigvæsenets husflidsfrembringelser f Forhandlingsprotokol for sygekasseudvalget , a Sager vedrørende sygehjælp Årsopgørelser over udbetalinger af invalidepension Diverse om folke- og invalidepension a,k,r 44, 2-3. Aldersrentesager. Begæringer, beregningsskemaer, skudsmålsbøger m.v xx-19xx a,k,r 44, 2-3. Aldersrente, klientsager. 1. række med påførte nr., ordnet alfabetisk 2. række ordnet alfabetisk A-J 22 19xx-19xx a,k,r 44, 2-3. Aldersrente, klientsager, fortsat. 2. række, alfabetisk Jø-W r Hovedbog for ydet aldersdomsunderstøttelse

43 / /15 r Hovedbog for ydet alderdomsunderstøttelse / /34 r Hovedbog over udredet aldersrente / /68 r Folke- og invalidepension. Bikassebøger til og med 1960/61 Udbetalingslister fra og med 1961/ x-196x r Beregningsskemaer for folkepension nr x-196x r 44, 3-7. Beregningsskemaer for folkepension nr do. for lommepenge til folkepensionister do., afgang nr do., enkepension do., invalidepension x-1969 a Stamkort vedrørende folke- og invalidepension nr a, k, r Sager vedrørende invalideforsikring/-pension. Udbetalinger m.v x-195x a.k,r Klientsager vedrørende invalideforsikring, A-J x-195x a,k,r Klientsager vedrørende invalideforsikring, K-Ø. Inkl. afregningsblade for udbetalinger a,k Sager vedrørende arbejdsforhold, ulykkesforsikringer, skader og tab forvoldt af den tyske besættelsesmagt, plejehjem m.v / /56 r Årsregnskaber for Vivild Alderdomshjem. 1946/47; 1947/48; 1948/49; 1949/50; 1950/51; 1951/52; 1953/54; 1954/55; 1955/ f Skolevæsenets forhandlingsprotokol vedrørende Allingåbro private skole f Forhandlingsprotokol for skolekommissionen f Forhandlingsprotokol for skolekommissionen a, k Skolekommissionen, almindelige sager

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915

UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 ARBEIDSLEDIGIIET OG ARBEIDSLEDIGHETSFORSIKRING UTGIT AV SOCIALAVDELINGEN UNDER DEPARTEMENTET FOR SOCIALE SAKEI?, HANDEL, INDUSTRI OG FISKERI TILLEGSHEFTE TIL «SOCIALE MEDDELELSER» 1915 111(11C(111i IN

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

vedrörende DEN SOSIALIS LOVGIVNING Rapport fra den av de nordiska sosialministerier nedsatte ekspertkomité 2. DEL Omfanget av de sosiale tiltak.

vedrörende DEN SOSIALIS LOVGIVNING Rapport fra den av de nordiska sosialministerier nedsatte ekspertkomité 2. DEL Omfanget av de sosiale tiltak. SAMORDNING AV DB NORDISKE LANDS STATISTIKK vedrörende DEN SOSIALIS LOVGIVNING Rapport fra den av de nordiska sosialministerier nedsatte ekspertkomité 2. DEL Omfanget av de sosiale tiltak. Oslo juli 1951,

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I

ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ROLF RIISNÆS (red.) ELEKTRONISK BETALINGSFORM OG FORBRUKERINTERESSER I ARBEIDSDOKUMENTER TIL DEN NORDISKE KONFERANSEN 1990 C O M P L E X 5 / 9 0 NORDISK EMBETSMANSKOMITÉ FOR KONSUMENTSP0RSMÄL TANO CompLex

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie TemaNord 2013:523 Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Arbeidstilsynenes roller, strategier

Detaljer

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 Utviklingen i nordisk arverett tegn i tiden Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 TemaNord 2013:517

Detaljer

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005

Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking. 13. desember 2005 Rapport fra Datatilsynet om fjernsynsovervåking 13. desember 2005 Notat fra Datatilsynet i forbindelse med forestående revisjon av personopplysningslovens bestemmelser om fjernsynsovervåking 1 Innledning...

Detaljer

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken

Kr.Rønne. Rasmus P.Grande Ove N.Bakken Aar 1907 den 2 den Januar holdtes Styremøde hos Arnt Eidsaune. Fraværende var Arnt T. Hoøen, Rasmus P. Grande og Anders Mikkelhaug. Supleanten Hans A. Hoff mødte. Da! 1. Behandledes spørgsmaalet om indkjøb

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets

Detaljer

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark Lise Togeby Almindeligvis er man tilbøjelig til at opfatte Danmark og Sverige som to forholdsvis ens

Detaljer

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK

FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK NORGES OFFICIELLE STATISTIK VI FÆNGSELSSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l' Administration générale des prisons 90) Utgit av EKSPEDITIONSCHEFEN FOR FÆNGSELSVÆSENET KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

1842 Rygge bibliotek 1992. Rygge bibliotek 150 år. Et jubileumshefte ved Svein Bendik Hansen og Arne Steinum

1842 Rygge bibliotek 1992. Rygge bibliotek 150 år. Et jubileumshefte ved Svein Bendik Hansen og Arne Steinum Innholdsfortegnelse 1842 Rygge bibliotek 1992 Rygge bibliotek 150 år Et jubileumshefte ved Svein Bendik Hansen og Arne Steinum Forord Arne Steinum: Folkebibliotekene i Norge Arne Steinum: Perioden 1909-1974

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3

KAPITTEL 1: Innleiing 1. KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 1 INNHALD KAPITTEL 1: Innleiing 1 Side KAPITTEL 2: Jondal kommune 2 Ordførar i Jondal 1846-1965 3 KAPITTEL 3: ARKIVFAGLEG RETTLEIING Nokre arkivfaglege termar 4 Ordning og registrering av arkiva 4 Norsk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1891-1963 ( 1856-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963

ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ARKIVKATALOG FOR ØLEN KOMMUNE 1916-1963 ( 1846-1984 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Detaljer