NEWSLETTER 13. Polyurethaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEWSLETTER 13. Polyurethaner"

Transkript

1 Skandinavisk nyhedsbrev Polyurethaner PUR-gruppen i Sverige PUR-gruppen i Norge og PUR-sektionen i Danmark NEWSLETTER 13 November 2010 Redaktørens spalte Mere PUR-isolering og skærpede brandkrav til fleksibelt skum? Overskriften er dette nyhedsbrevs to hovedtemaer. Overordnet knytter det første sig til det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne ( Energy performance of buildings directive ), der trådte i kraft i juli Andet hovedtema er det norske forslag om at indføre nye brandkrav til madrasser og møbler. I den forbindelse har Norsk Industri samlet argumenter og konsekvensudredninger fra sine medlemsbedrifter. Resultatet er et brev til DSB, hvor branchens primære standpunkt er, at norske myndigheder bør arbejde for fælles EU/EØS regler. Indtil at harmoniserede regler kan realiseres anbefales, at dagens krav bliver stående. Endelig, som det fremgår af signaturen nedenfor, har Per Gillebo forladt polyurethanbranchen og er derfor stoppet som redaktør af nyhedsbrevet. I den forbindelse vil jeg gerne takke Per for hans mangeårige aktive indsats på forskellige niveauer for PUR-branchen i Skandinavien. (ThB) Rigid Foam Revideret direktiv om bygningers energimæssige ydeevne Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne ( Energy performance of buildings directive ), skal være fuldt implemeteret i medlemslandene senest 9. juli 2013 og betyder, at nye bygninger skal være næsten energineutrale ( nearly zero-energy ) fra 31. december 2020 og nye offentlige bygninger skal opfylde kravet fra 31. december EU komissionen vil rapportere fremskridt for at opfylde den forpligtelse hvert tredje år fra december Senest den 30. juni 2011 fastlægger Kommissionen rammen for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til energimæssig ydeevne gældende for bygninger og bygningsdele. (ThB) Nye norske byggeforskrifter fra 1. juli 2010 Det er innført vesentlige endringer i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1. juli De største endringene gjelder gjennomføring av selve byggesaken, med tydeligere definerte roller og ansvar gjennom hele prosessen fra planlegging til utførelse og ferdigattest når det hele er fullført. Krav til dokumentasjon av produkter og løsninger er skjerpet. De materielle kravene er ikke vesentlig endret denne gangen, bortsett fra krav til universell utforming (tilgjengelighet for alle) som i praksis betyr at alle boligbygg med 3 etasjer eller mer skal ha heis. Samtidig er det innført krav om at alle boligbygg med heis skal sprinkles. (BV) Energieffektivitet Krav til U-verdier ble vesentlig skjerpet i 2007 (med overgangsbestemmelser frem til 2009) og kravnivået er ikke endret i Myndighetene har varslet en gradvis overgang til passivhus standard i løpet av 10 år, så vi må forvente nye runder med stadig strengere U-verdi krav i nær 1

2 fremtid. Kravene er i dag 0,18 W/m2K til yttervegger, 0,15 til gulv og 0,13 til tak. Kravet til yttervegger betyr at den må utføres med 250 mm mineralull. Samme U-verdi oppnås med 180 mm PUR. Denne tykkelsesreduksjonen gir ca 3 m2 større salgbart areal i en passelig stor leilighet, og en verdiøkning på ca kr med dagens norske boligpriser. Stadig strengere krav til U- verdier har ført til sterkere fokus på nødvendig isolasjonstykkelse, og isolasjonsmaterialer med lavest mulig λ-verdi er etterspurt. Isolasjonsplater av PUR er dessverre lite tilgjengelige på det norske markedet, og det er med glede vi observerer at tyske Bauder nå er inne. For å tilfredsstille nye krav (og vel så det) er det lansert en ny Leca Isoblokk med U-verdi 0,15 W/m2K. Total tykkelse er 350 mm hvorav 150 mm er PUR med deklarert λ-verdi 0,024 W/mK. (BV) Brannkravene Forskriftenes bestemmelser er at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning. I Norge har vi en Veiledning til teknisk forskrift som gir eksempler på preaksepterte løsninger som oppfyller forskriftenes funksjonskrav. Veiledningen oppfattes i praksis som en forskrift. Her står det at isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 bare kan benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan for eksempel gjøres ved at alle deler/flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes inn. Sandwichelementer som tilfredsstiller klasse B-s1,d0 kan benyttes i byggverk i risikoklasse 1 4 i brannklasse 1 og i industri- og lagerbygninger i brannklasse 2. Sandwichelementer som tilfredsstiller klasse D-s2,d0 kan kun benyttes i industriog lagerbygninger i brannklasse 1. Sandwichelementer for små kjøle- og fryserom i boligbygg kan ha uspesifisert ytelse. Under takisolasjon må det være en bærende konstruksjon (bærende flate) som hindrer at isolasjonen blir involvert tidlig i brannforløpet. Det må også treffes tiltak for å hindre antennelse og rask brannspredning på utvendig takflate. Brennbar isolasjon må derfor også tildekkes på oversiden med mindre den er oppdelt i mindre flater med effektive skiller som stopper brannspredningen. (BV) Nya upphandlingskriterier inom EU EU-kommissionen har offentliggjort kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling (GPP) för åtta produktgrupper. Dessa är värmeisolering, kombinerade värme och elpannor, hårda golvbeläggningar, fönster, väggpaneler, gatubelysning och trafiksignaler, vägmärken och mobiltelefoner. Kriterier för ytterligare två kategorier, värmepannor och luftkonditioneringssystem och värmepumpar, har skjutits upp tills de relaterade kraven för ekodesign och energimärkning är klara. EU-kommissionen har föreslagit att hälften av all offentlig upphandling i Europa ska vara grön till år Läs mer om de nya kriterierna för miljöanpassad upphandling, Klickar man på den får man fram ett antal PDF filer. Den som heter thermal_ insulation_gpp_background.pdf kan vara intressant att titta på då den jämför olika materials egenskaper, bl.a. PUR/PIR, som ex. isoleringsförmåga, miljöaspekter, livscykelanalys och kostnad. Kilde: Medlemsnytt, Aktuellt från Plast- & Kemiföretagen, Nr 8, 30 september (RW) Effektiv polyurethanisolering Polyurethane insulating materials in some cases offer thermal protection that is more than twice as good as other insulating materials. Thus they enable the use of an insulating layer up to 40 percent thinner. If the external dimensions of a new building are fixed, the available interior space is therefore greater than for insulation using mineral wool or rigid polystyrene foam. To achieve the insulation level of 21-centimeter-thick polyurethane insulation with a thermal conductivity grade of 026, for example, mineral wool insulation (thermal conductivity grade 040) needs to be 32 centimeters thick. For a given masonry thickness and external wall limit, a wall suitably insulated with polyurethane would therefore be 11 centimeters thinner and the interior space much larger. (EL) Low energy PUR/PIR insulated house in DK BPI GM Jesper Brix is building a low energy house using PUR and PIR foam insulation in the south of Denmark. JB informed the PU industry of this at the Nordic PU board conference at 2

3 Damsbo August The idea to use PU as thermal insulation gained momentum after BPI acquired Norwegian rigid foam producer Inotan. The house is 450 m² and consists of two stocks. The floor insulation consists of a layer of capillary clay aggregate, 15 cm EPS and 30 cm B3 PUR block foam. The contour foundation consists of expanded clay aggregates having a 20 cm thick PUR brick glued to the elements. The walls comprise a concrete inner wall, 20 cm of alu-faced PIR foam board, 3 cm of air and a brick wall on the external side. MW is used for roof insulation, since there exists no practical solutions for a PUR/PIR solution to comply with the Danish building regulations (BR08). The additional insulation cost compared to using traditional insulation materials is approximately This can be justified by gaining an extra 8 m² of projected space for living. The average building cost in Denmark is /m², thus 8 m² of extra living space has a value of When JB was asked what has been the most important element in this project, a PIR fire video convincing fire inspectors of the low fire rate of PIR foam was mentioned. (CU) Flexible Foam Skjerpede brannkrav til møbler og madrasser? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tok et initiativ for ca 5 år siden for å innføre strengere krav til brennbarhet av møbler og madrasser. Det har hele tiden vært en god og tett dialog mellom DSB og norsk møbelbransje og vår egen PUR-gruppe, representert gjennom foreningen Norsk Industri. Rett før sommeren i år fikk bransjen oversendt et utkast til forskrift om sikkerhet vede produkter, hvor det foreslås vesentlig strengere krav til antennelse, og helt i utakt med resten av Europa. Norsk møbelindustri er svært internasjonal av seg, og ser for seg store problemer dersom de må ha et eget sortiment for det norske markedet, som blir både dyrere og dårligere enn det som skal eksporteres. Samtidig er vi plaget av billig import fra land langt borte, som ikke bryr seg om særnorske krav, og som fører til at Norge må bygge opp et kontrollapparat som ikke eksisterer i dag. Norsk Industri har samlet argumenter og konsekvensutredninger fra sine medlemsbedrifter, og problemstillingene er også drøftet på nordisk nivå på nordisk bestyrelsesmøte på Damsbo i slutten av august. Resultatet er et langt brev til DSB datert hvor bransjens primære standpunkt er at norske myndigheter bør arbeide for felles EU/EØS regler. Inntil harmoniserte regler kan realiseres anbefaler vi at dagens krav blir stående. Hvorvidt våre ydmyke bønner blir oppfylt vet vi foreløpig ingen ting om. Normal prosedyre innen norsk lovgivning er at forslaget nå sirkulerer en stund mellom de ulike faginstansene i departementene, slik at også miljømyndighetene og andre interesserte får et ord med i laget. I neste omgang vil forslaget bli sendt ut til offisiell høring. Hittil har forslaget kun vært behandlet internt. Den nye forskriften handler om langt mer enn møbler og madrasser, og vil helt sikkert komme før eller senere. Det blir spennende å se hva DSB velger å skrive om møbler og madrasser i neste versjon. (BV) Standarder New standard EN The new European product standard, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations in the industry, is now available and its requirement for CE marking has entered a two-year transition period. From August 2012, products such as factory made rigid PUR and PIR in the form of blocks, faced and unfaced boards, pipe sections, segments and prefabricated ware must have the CE mark. The standard describes product features and includes test methods, specifications for conformity assessment, marking and labelling. (ThB) Ændringer i europæisk kemikalielovgivning Nu nærmer sig tiden for indførelsen af de største ændringer i europæisk kemikalielovgivning i nyere tid. Ved udgangen af november i år vil den nye forordning til klassificering, mærkning og emballering; CLP træde i kraft for stoffer, det vil sige, at stoffer nu vil være mærket med de nye 3 HSE

4 rombeformede faremærker samt have klassificering i hht CLP (f.eks Skin Sens 1 H317 i stedet for Xi, R43). Først om 5 år vil samme dead-line gælde for blandinger. Så der arbejdes ihærdigt hos leverandører af stoffer med at få SDS opdateret og etiketsystemer stillet om. Samtidig ligger også første dead-line for REACh registrering af stoffer tilhørende det højeste tonnage bånd; nemlig salg over 1000 t, men også CMR stoffer og PBT stoffer. Det betyder i praksis at down stream bruger vil modtage de udvidede SDS ere (esds), som de så skal have indarbejdet i SDS på deres egne produkter. Så også på denne front er der travlhed med at opsætte eksponerings scenarier og få dem indarbejdet i esds. (EL) EU GHS (CLP) Regulation Most EU MDI producers have indicated that they will implement in EU the GHS (CLP) classification and labeling for MDI during October This change will mean : Updating the hazard labels from the Dangerous Substances Directive Risk and Safety phrases and St Andrews Cross symbol to the GHS Hazard and Precautionary Statements and GHS (CLP) symbols Updating the safety data sheets to the GHS classification and labeling information. The transitional provisions in CLP require: Implementation obligation for substances by 1 Dec 2010 Implementation obligation for mixtures by 1 June (CU) REACh SVHC Medlemslandende har stemt om og vedtaget at sætte de første 6 SVHC (Substances of Very High Concern) stoffer på REACh autorisationslisten. Disse stoffer kan ikke længere anvendes i EU uden speciel autorisation. Kemikaliedagen d har REACh som emne, hvor man laver status på de forskellige områder, hvor REACh rammer. Hvad er status omkring registreringer, hvordan ser det ud fra producenternes side og hvad siger miljømyndighederne. Og sidst men ikke mindst, hvordan ser det ud fra arbejdsmiljømyndighedernes perspektiv. (EL) Commission Regulation (EU) No 276/2010 amending Annex XVII of (EC) No. 1907/2006 (REACH) Dibutyltin (DBT) compounds shall not be used after 1 January 2012 in mixtures and articles for supply to the general public where the concentration in the mixture or the article, or part thereof, is greater than the equivalent of 0,1 % by weight of tin. Typical DBTs in PU are - dibutyltin dilaurate (DBTDL) as in DABCO T-12N - the dibutyltin organic acid compound in DABCO dibutyltin diacetate % in DABCO DC 2 - dibutylbis(dodecylthio)stannate as in DABCO T 120 and Formrez UL 1 As far as formulations (mixtures) are concerned, there is no issue <0,1% as long as users are professionals (t.x sprayers) and not to consumers. Articles cover a.o. foamed products as well as foamed surfaces (sprayed). (CU) Foreninger, møter & konferanser Skandinavisk PUR bestyrelseskonference på Skovreden Den årlige bestyrelses konference blev afholdt sidst i august I mødet deltog generalsekretærerne for Europur og PU Europe, Axel Kamprath og Oliver Loebel. Temaerne for konferencen var de skærpede krav til brandbarhed af møbler og madrasser i Norge, status for aktviteterne i PU Europe, fælles skandinaviske aktiviteter samt, som vanligt en orientering om arbejdet i PUR-sektionen og PUR-grupperne. Endelig var Jesper Brix fra Bramming Plast-Industri A/S indbudt til at fortælle og vise billeder fra opførelsen af JB s hus, hvor der i gulv og vægge er anvendt PUR og PIR-isolering i stedet for den traditionelle mineraluldsløsning. (ThB) 4

5 Upptäck polyuretanernas värld på Polyuretaner finns överallt omkring oss, de tillhör en av de mest mångsidiga gruppen plaster. De är innovativa och hållbara. Denna webbplats hjälper dig att upptäcka mer om polyuretaner. Den visar dig hur de spelar en avgörande roll, inte bara för att göra våra liv bekvämare och lättare, utan också i att bevara vår planets värdefulla naturresurser. (RW) New president for European rigid foamers group The PU Europe general assembly of 8th October elected Paul Werbrouck as new association president with a two year mandate. Mr Werbrouck, aged 62, is a Belgian civil engineer and has worked in the insulation industry since He is currently Group General Manager Insulation at Recticel nv/sa. The general assembly also elected Ilkka Pohjoismäki and Peter Fookes as association vicepresidents with a similar mandate. Mr Pohjoismäki is the Managing Director of SPU Systems Oy (Finland) whereas Mr Fookes is European Segment Leader - Insulation Board and Can Foam at BASF Polyurethanes (UK). (ThB) Promotion of PUR/PIR boards and composite panels in the Danish building sector During the PU Europe management committee meeting on 7 th October, the project proposal of the Danish Polyurethanes Business Group was approved. The project comprises two elements. Firstly, a development of a small publication/leaflet showing examples of the use of PUR/PIR boards and PUR based composite panels in external wall and roof constructions in new buildings and in renovation of existing buildings complying with the Danish 2008 Building Regulations. Secondly, a communication campaign ending with a seminar in 2011 involving stakeholders such as architects, designers, building associations, insurance companies and local emergency managements. (ThB) I redaksjonen Chris Ungermand Roger Hwatz Erik Larsen Bjørn Vik og Thomas Brønnum Redaktion Nyttige links The information in this publication is to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of the publication. Neither the editorial staff nor the Scandinavian PUR associations can guarantee the correctness of the information given and will not accept any liability for its use. It is the responsibility of our readers to determine the applicability of such information for their particular purpose. 5

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Høringssammenstilling for. Bil- og båtpleiemidler. Utkast 4 etter høring, til NMN 14. juni 2007. Nordisk Miljømerking

Høringssammenstilling for. Bil- og båtpleiemidler. Utkast 4 etter høring, til NMN 14. juni 2007. Nordisk Miljømerking Høringssammenstilling for Bil- og båtpleiemidler Nordisk Miljømerking Svanemerkede - Høringssammenstilling 013/ 1 Sammendrag...1 2 Om høringen...1 3 Sammenstilling av innkomne svar...1 4 Kommentarer til

Detaljer

Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Høringssammenstilling for Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Version 3.0 24. februar 2014 Nordisk Miljømerking ii Svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Høringssammenstilling 093/Versjon

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utgave: [Revisjon] Dato: 2012-06-27 Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus

Systematisering av erfaringer med passivhus SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, JUDITH THOMSEN, ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE, SIDSEL JERKØ OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus Prosjektrapport 2012 SINTEF Byggforsk Michael Klinski,

Detaljer

NIBR-rapport 2009:21. Siri Nørve og Lillin Knudtzon. Ny heis i gamle hus. - gode grep og sterke aktører

NIBR-rapport 2009:21. Siri Nørve og Lillin Knudtzon. Ny heis i gamle hus. - gode grep og sterke aktører NIBR-rapport 2009:21 Siri Nørve og Lillin Knudtzon Ny heis i gamle hus - gode grep og sterke aktører Ny heis i gamle hus Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:15 Husholdningenes verdsetting av

Detaljer

Velkommen 20-21 oktober på årets SBN konferanse. Detta e-magazin distribueras till 6200.

Velkommen 20-21 oktober på årets SBN konferanse. Detta e-magazin distribueras till 6200. SBN Nr 2 Nytt 2010 Intervju med Michael R Østgaard, Country Sales Manager for SAP Norge. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring.

Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring. Utgave/dato:

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Nye boliger i storbyene Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? Nye boliger i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15

Detaljer

Høringssammenstilling for. Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk. Version 2.0. 25. februar 2015. Nordisk Miljömärkning

Høringssammenstilling for. Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk. Version 2.0. 25. februar 2015. Nordisk Miljömärkning Høringssammenstilling for Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk Version 2.0 25. februar 2015 Nordisk Miljömärkning Svanemerket holdbart trevirke - Høringssammenstilling, 25.02.2015 1 Sammendrag...

Detaljer

Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger

Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger Vestlandsforskingsrapport nr. 13/2011 Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger Rapport til NVE John Hille, Morten Simonsen, Carlo Aall Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring

NOTAT. Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 15 april 2014 NOTAT Til: Fra: Avfall Norge v/ellen Halaas Lynx Advokatfirma DA v/ advokat Hanne S. Torkelsen Vedr.: Finansiering av kommunale avfallsselskap forskrift på høring 1. Innledning Miljødirektoratet

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre

Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Samspillet mellom tekniske og organisatoriske brannsikkerhetstiltak i boliger for pleietrengende eldre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Landrø, BAT Medveileder: Anders Harald

Detaljer

Årsrapport 2000. Annual report

Årsrapport 2000. Annual report Årsrapport 2000 Annual report 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Innhold Contents Patentstyret The Norwegian Patent Office 3 Direktørens

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008

Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land 2004-2008 Medicines Consumption in the Nordic Countries 2004-2008 Legemiddelforbruket i de nordiske land

Detaljer