Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering"

Transkript

1 Nr 3 Desember Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering

2 EFFEKTIV INNDRIVING AV ILEGGELSENE Kundevennlighet og godt dokumenterte ileggelser - den optimale fremgangsmåten! KrediNors komplette IT-baserte ParkeringsService gjør jobben på Tar bilde av det feilparkerte kjøretøyet 2. Skriver ut ileggelsen på stedet 3. Overfører online til hovedsentral for videre oppfølging ved eventuelle mislighold PRØV VÅR LØSNING OG SE SELV! Ta kontakt for uforpliktende testing med håndterminaler hos deg, eller besøk oss på KrediNor har over 100 års fartstid i innkrevingsbransjen. Det har lært oss at menneskelig respekt og korrekt saksbehandling fører til raskere løsning på uoppgjorte krav. Ad Hoc Idé og Design as, Oslo KrediNor er et landsdekkende selskap med 259 ansatte i 13 byer Oslo Fredrikstad Tønsberg Skien Hamar Lillehammer Bergen Kristiansund Trondheim Bodø Narvik Harstad Tromsø KrediNor Oslo - Postboks 782 Sentrum OSLO - Tlf.: Faks: e-post: 2 FAKTOR:P

3 LEDER Finanskrisen og avgiftsparkering > Finanskrisen er over oss. Har det noen betydning for parkeringsbransjen? L Mye kan tale for at finanskrisen påvirker bransjen i betydelig grad. I mange kommuner har man lenge sett at avgiftsparkering har et nyttig formål. Da avgiftsparkeringen i sin tid kom var formålet alene å finne fram til en enkel og tjenlig ordning for å regulere trafikken. Med tiden har dette hovedformål, som egentlig er lovgrunnlaget, kommet mer i bakgrunnen. Inntektspotensialet kan være ganske stort og i disse dager ser vi i økende grad at kommunene benytter avgiftsparkeringen som et virkemiddel for å få ytterligere inntekter. I mange kommuner benyttes åpent argumentet om at det skal bidra til sårt tiltrengte inntekter til kommunekassen. Er så det et akseptabelt argument? Da ordningen i sin tid kom hadde man nok ikke akseptert dette. Imidlertid må enhver lovgivning ses i lys av den eksisterende samfunnssituasjon. Høyesteretts tolking av grunneieres rettigheter i Friluftsloven kan være et eksempel på dette. For en del år tilbake besluttet staten at det skulle legges mva på avgiftsparkering. Det hadde særlig sammenheng med at man fant avgiftsparkering å være svært lik næringsvirksomhet og i konkurranse med private aktører. Det er således liten grunn til å stille spørsmål ved at kommunene finner det naturlig å ta betalt for utleie av den mest attraktive del av sitt eiendomsareal, nemlig gatene. Dette areal konkurrerer jo med mange andre prioriterte interesser. Prissettingen er imidlertid også et sentralt spørsmål. Som man ser annet sted i bladet er pris på gategrunn lavere enn i parkeringshus. I og med at gateparkering er mest attraktivt for bilførere, synes det som om man priser seg langt under markedspris. Det igjen fører til at trafikkavviklingen avgiftsparkeringen er tiltenkt ikke virker etter hensikten. Letetrafikk og de miljøaspekter dette har, synes man da å ha lite fokus på. Billige argumenter som at man med parkeringsavgift jager ut de handlende synes ofte å ha lite rot i virkeligheten. Det er attraktivitet og tilgjengelighet som betyr noe. Lav pris kan således ha den motsatte effekt av hva man ønsker. Som Ward Vleugels sier annet sted i bladet: avgiftsparkering har sin egen logikk. Den kan bidra til mindre utslipp og et bedre miljø. Noe å tenke på? INNHOLD: 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal NORSK FAGBLAD OM PARKERING Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Tlf , faks: Org.nr.: MVA ISSN: Redaksjonssekretær: Unni Husum-Hogseth Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Ragnar Gullhaugen Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde. Trykk: Bookline, Vinterbro Opplag: 850 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Vinterbro E-post: FAKTOR:P 3

4 INNLEGG Den kronglete veien til fagbrev for trafikkansatte L Mange har lenge pekt på behovet for en formell nasjonal utdanning for trafikkbetjenter, og gjennom tidene har det blitt gjort flere forsøk på å opprette fagbrev for yrkesgruppen. Å opprette et fagbrev er en omfattende prosess som tar tid. I Norge har vi tradisjoner med et sterkt trepartssamarbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen (videregående opplæring). Dette innebærer at et forslag til et fagbrev må ha tilslutning fra alle berørte parter på arbeidstaker og arbeidsgiversiden og staten. Teknisk yrkessammenslutning (TY), en yrkesorganisasjon i YSforbundet Delta, startet arbeidet med fagbrev i I samarbeid med Tønsberg Ressurs har vi utarbeidet læreplan og kompetanseplattform til et utdanningsløp innenfor programområdet Service og samferdsel. Det er svært gledelig at åtte av landets største bykommuner støtter forslaget og har bekreftet at de er villige til å opprette læreplasser. Forslaget har blitt presentert for Faglig råd for service og samferdsel våren Samme vår inviterte Delta og TY alle arbeidstakerorganisasjonene som organiserer trafikkbetjenter til et møte for å diskutere læreplanen og kompetanseplattformen. Vi fikk da tilslutning fra alle berørte parter på arbeidstakersiden unntatt Fagforbundet. I ettertid har det vist seg at også Fagforbundet jobber med fagbrev for trafikkbetjenter. I februar i år innkalte de til et møte med Norpark, der også noen andre arbeidstakerorganisasjoner ble invitert. TY ble ikke invitert til møtet, men Fagforbundet har i ettertid meldt at de vil samarbeide med TY i den videre utformingen av fagbrevet. Det er Delta og TY glade for. Et samarbeid med Fagforbundet er et viktig skritt for at det etterlengtede fagbrevet for trafikkbetjenter skal bli en realitet. Fagforbundet har imidlertid varslet at de først vil møte oss når den nye parkeringsforskriften er ferdig behandlet. TY vil imidlertid fortsetter arbeidet umiddelbart. Vi mener at arbeidet med fagbrevet må gå videre uavhengig av den nye parkeringsforskriften. Rapporten som følger denne saken berører krav til kompetanseheving av personell, men disse kravene kan på langt nær sidestilles med et fagbrev. Faktum er at alle berørte parter må dra lasset sammen. Veien blir lenger og mer kronglete hvis ikke arbeidstakersiden vil samarbeide. Dette gjelder fremtiden og mulighetene til våre medlemmer. Derfor har vi ikke råd til å vente lenger. Marit Berg Leder TY Kommentar: Norpark har i lang tid søkt å bidra til at det kan komme et fagbrev for trafikkbetjenter. Allerede i 2004 gjorde Norpark samarbeidsavtale med AOF om et fagbrev. Opplegget ble imidlertid ikke godkjent av Prøvenemnda for vekterfaget. Norpark er av den oppfatning at det i lang tid har eksistert en formell nasjonal utdanningsordning for trafikkbetjenter. Gjennom et samarbeid mellom foreningen og Kommunal Opplæring ble det i 1989 utarbeidet et nasjonalt opplegg for grunnopplæring av trafikkbetjenter. Kun mindre justeringer i dette opplegget er gjort i årenes løp og grunnutdanningen til Norpark framstår i dag som en formell nasjonal utdanningsordning og tilfredsstiller myndighetenes krav til obligatorisk utdanning som er nedfelt i parkeringsforskriften. Det pekes på at Norpark har blitt invitert til et samarbeid med Fagforbundet, noe lignende har ikke skjedd fra TY sin side. Det kan ha sammenheng med at innfallsvinkelen er noe forskjellig fra de to foreningene. Norpark og Fagforbundet ser at rekrutteringen til yrket kommer fra de voksnes rekker, enkelte kommuner har også nedfelt dette i sin personalpolitikk. TY vil basere fagutdanningen på videregående skole. Valg av strategi bør ikke hindre at vi kommer fram til en ordning med fagbrev. Til sist er det grunn til å peke på at det klart er uttalt fra flere hold at et fagbrev må omfatte både offentlige og private parkeringsvakter/betjenter. Uten et samarbeid med arbeidstakere og arbeidsgivere i privat sektor er det lite som taler for at man kan få til et fagbrev. Egil Østvik daglig leder Norpark Leif N. Olsen takker av Fra nyttår fratrer Leif N. Olsen som direktør for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. I og 80-årene var han leder av Utrykningspolitiet og senere politimester i Larvik, før han i 1989 ble direktør i ATL. Han vil fortsette som redaktør av ATLs fagblad og vi regner med og håper på at han også vil fortsette sin tjeneste som leder av Parkeringsklagenemnda. 4 FAKTOR:P

5 kommentar Ny EMV-standard > EMV-konsernet skal innføre ny standard som berører alle i parkeringsbransjen. Er det et framskritt? L Fra 2011 skal det innføres en ny standard. Det innebærer at alle betalingskort skal ha chip. De fleste brukere har vel allerede merket det, men pin-kode skal også være obligatorisk i alle betalingsterminaler i følge våre bankforbindelser. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: Det betyr milliardinvesteringer om man ser hele parkeringsbransjen under ett i Europa. Norpark etablerte for noen tid tilbake en arbeidsgruppe i samarbeid med Svepark, den svenske søsterforeningen. Gruppen fikk en sammensetning med personer med ulik bakgrunn og betydelig kompetanse på disse spørsmål. Gruppen var raskt enige om at dette vil kunne bli en lite kundevennlig løsning for parkeringsbransjen og et tilbakesteg for de ordninger man nå har fått. Det innebærer blant annet at det ikke vil være mulig å benytte kjøre på kortet, men at man må betale i automat. Sikkerhetsklaring er selvsagt viktig, men kan det bety at alle automater må videoovervåkes for å kunne hindre skimming? Automatene står jo ganske ensomme i alle p-anleggene. Arbeidsgruppen har foreløpig bare hatt ett møte, men kom fram til at det kan reises spørsmål ved om EMV-konsernet faktisk kan og bør gjennomføre tiltaket for hele den europeiske bransjen. Det er videre et faktum at ordningen kun skal innføres i Europa, slik at turister med kort fra Amerika og Asia ikke kan betale med sine kort. Dette igjen ledet til at Svepark og Norpark tok opp spørsmålet på årsmøtet i European Parking Association, EPA. Det kom da fram at man ellers i Europa var av den klare oppfatning at dette var noe man ikke behøvde å forholde seg til og at det i alle fall var gitt unntak i de fleste land. Dette fant de nordiske delegatene noe underlig. Det kan være grunn til å anta at hvorfor man ikke har sett problemet, er at betalingskort er lite utbredt som betalingsmiddel på parkeringsautomater i andre land enn i Norden. EPA opprettet imidlertid straks en egen arbeidsgruppe og de nordiske land har sagt seg villig til å være sekretær for gruppen. Det gjenstår å se om dette vil få noen betydning for prosessen. Fra enkelte hold har vi hørt at kravet ikke gjelder konkurrentene Diners og American Express. Dette kan bli et konkurransefortrinn. F.v: Peter Mattson, Sten-Åke Håkansson, Marius Kjeldahl, Asgeir Sæther, Arne Molden, Frode Ravnestad, Cecilie Kjær, Anders Landström FAKTOR:P 5

6 Sika, en ledende leverandør av produkter til overflatebehandling av gulv. Sikafloor - Gulvsystemer Sika Norge AS, tlf , e-post: 6 FAKTOR:P

7 KOMMENTAR Ny skiltnormal del 3 > Utkast til ny skiltnormal på høring L Vegdirektoratet har utarbeidet ny skiltnormal. Den var ute til høring i høst og Norpark hadde en rekke kommentarer. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: I forbindelse med høringen til ny skiltnormal del 3, som omhandler blant annet parkeringsregulerende skilt, nedsatte Norparks styre en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå utkastet. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen og Steinkjer. Arbeidsgruppen hadde mange viktige merknader til utkastet. Her skal nevnes noen av disse. Parkeringsregulerende skilt har rettsvirkning for trafikantene. Dette gjelder både forbudsskilt og opplysningsskilt. Kun når det gjelder forbudsskilt har direktoratet presisert at slike skilt kun skal anvendes når reguleringen er nødvendig for trafikksikkerheten, trafikkavviklingen eller vegens omgivelser. Arbeidsgruppen påpekte at det samme må gjelde for opplysningsskilt og antok at direktoratet må ha glemt å ta med en slik presisering. Noe annet ville da også være i strid med lovens formål. Arbeidsgruppen pekte på at bruken av soneskilt i dag ofte er i strid med normalene, særlig fordi sonene er for store og uoversiktlige. Norpark ba derfor direktoratet om å ta en gjennomgang av dette. Arbeidsgruppen pekte også på at definisjonen av vegkryss er svært problematisk i håndhevingen. Sedvaneretten knyttet til håndheving i T-kryss er et eksempel. Norpark pekte i uttalelsen også på at regelen om at parkeringsregulerende skilt oppheves av alle typer vegkryss er lite hensiktsmessig. Norpark foreslo derfor at det innføres en regel om at parkeringsregulerende skilt ikke oppheves av avkjørsler og viste derfor til trafikkreglene 7 hvor man avgrenser vikeplikt. Så vidt man er kjent med finnes en slik regel i mange land. Norpark pekte også på at den praktiske regulering i T-kryss er vanskelig og ba om en ny vurdering av hvordan dette kan gjennomføres. Norpark påpekte at ugyldige dispensasjoner utstedt av politiet er et omfattende problem. Direktoratet har selv pekt på dette og bedt politiet og skiltmyndigheten om å innskjerpe dette. Medieoppslag etter at dette er påpekt har likevel vist at enkelte politidistrikt har manglende innsikt i dette regelverk. Norpark har pekt på at varelevering er et stort problem i mange byer og tettsteder. Offentlig skilt Behovet i strid for med lasteplasser skiltnormal er Norpark har liten forståelse for at det innføres en begrensning i mulighetene for å innføre lasteplasser. Norpark mener en slik begrensning er i strid med formålet med loven og ba om en endring på dette punkt. Det er presisert at utkastet til ny skiltnormal del 3 allerede kan tas i bruk. Den er mulig å laste ned fra under Fagstoff/håndbøker. FAKTOR:P 7

8 BRansjenytt Endelig mobil parkering for alle! > Easy Park med et nytt produkt L Som mange allerede vet så har den norske delen av Easypark i en årrekke samarbeidet med alt fra våre tettest befolkede kommuner på Østlandet, deriblant Oslo, Drammen, Asker og Bærum, og andre viktige kommuner som Bergen, Trondheim og Stavanger m.fl. Erik Oskar Audunhus Daglig leder, Easypark ASA. E-post: Samarbeidet har også strukket seg til de viktigste og største private aktørene på markedet som Europark, Centerpark og P-Compagniet m.fl. Tjenesten har fungert meget bra og p-selskapene kan pryde seg med en kundetilfredshet på 96% blant de over kundene som benytter seg av Easypark i dag. Hittil har man måttet registrere seg som brukere av systemet for å benytte seg av tjenesten. Denne varianten har vært meget lønnsom for bedrifter og privatpersoner som parkerer i hverdagen men den har dog ikke vært så attraktiv for resten av befolkningen som parkerer relativt sporadisk. Dette er det nå gjort noe med og Easypark kan nå presentere sitt nye produkt som tillater alle og enhver å parkere med mobilen uten å måtte registrere seg som kunde! Vi kjenner alle til problemstillingene som kan melde seg i det man skal betale for sin parkering og må forholde seg til enten en kortterminal som ikke fungerer eller mynt som man ikke har. Pr i dag er det faktisk flere som har mobilen tilgjengelig enn folk som kun har mynt eller kort. Med noen enkle og få tastetrykk starter man sin parkering og blir trukket direkte fra sin mobilregning. Enklere blir det ikke!! For de kommunene/p-selskapene som allerede tilbyr Easypark vil den eneste endringen bli at man må skifte ut sine takstgruppe merker med noen nye som Easypark vil stå for. Dette for å informere kunden om hvordan man tar tjenesten i bruk. For de kommunene som ønsker å tilby Easypark til sine innbyggere vil integreringen være meget enkel og risikoen lik null da det er gratis å implementere systemet. Fordelene til p-selskapet/kommunen vil være flere ved å tilby en slik løsning. Ikke bare vil man få et bredere og mer komplett tilbud til sine kunder, men av erfaring øker også betalingsvilligheten og kundetilfredsheten øker kraftig. Videre er det mange tusen å spare på innsamling og telling av mynt fra p-automatene da hyppigheten av dette vil minke. Steinar Myhr, seksjonsleder i Trondheim kommune, kan bekrefte at deres besparelser på dette området har vært betydelige etter å ha tatt i bruk Easypark og er interessert i å konvertere så mange som mulig over på mobil parkering i fremtiden. Parkeringspolitikk og parkeringsplaner Organisering av offentlig og privat parkeringsvirksomhet Utvikling og drift av parkeringsanlegg Prosjektering av parkeringsanlegg og parkeringsteknikk Skiltplaner offentlig og privatsrettslig Anskaffelse av P-teknisk utstyr og driftstjenester Rambøll har nesten medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia. I Norge har Rambøll 19 kontorer og 860 medarbeidere. Rambøll tilbyr bistand innen tekniske fag og virksomhetsutvikling. Rambøll forener det lokale kontors fleksibilitet og nærhet til kundene med det store selskapets tilgang på spisskompetanse innen alle fagområder. Kontakt: Kjell Ivar Ødegård, tlf mobil Rambøll Norge bistår kommuner og parkeringsselskap, statlige virksomheter og eiendomsselskap over hele landet 8 FAKTOR:P

9 FAKTOR:P 9

10 PARKERINGSKONFERANSE Velkommen til parkeringskonferanse i sildabyen Haugesund > Haugesund kommune har i 2008 rundt innbyggere L Byens plassering mellom Boknafjorden i sør og Hardangerfjorden i nord gjør Haugesund til et handels- og servicesenter for et omland med ca mennesker. Dette omlandet omfatter Haugalandet, Sunnhordland, deler av Ryfylke og Hardanger. Haugesund har av den grunn mange tilbud og tjenester som ellers er forbeholdt større byer, og kan tilby en fin kombinasjon av storbysjarm, hektisk aktivitet i næringsliv og stor variasjon av fritidstilbud og vareutvalg. Tor Otto Nilsen Daglig leder, Haugesund Parkering. E-post: Historien til Haugesund som ladested og by er sterkt knyttet til skipsfart og sild. De rike sildefiskeriene på Vestlandet utover på 1800-tallet og en økt samhandel mellom de større byene, etter at handelsprivilegiene ble avviklet, dannet grobunn for nye befolkningssentra i Nord-Rogaland. På 1950-tallet var Haugesund Norges største skipsfartsby, og fremdeles i 2008 spiller maritimt relaterte bedrifter en viktig rolle i byens næringsstruktur. Men bredden har blitt større og i dag er det offentlig, sosial og privat tjenesteyting, varehandel/hotell og restaurant og industri som utgjør de viktigste bransjene i byens næringsliv. I Haugesund lever vi i nærkontakt med hav og vær, og dette setter sitt preg på byen store deler av året. Derfor sies det at i Haugesund varmer smilet ofte mer enn solen, noe tilreisende med glede skriver under på. Severdigheter i Haugesund er så mangt. Gater og sund, monumenter og kunst, flott natur og arkitektoniske perler. Alt finner du innenfor byens grenser. Til og med det lille øysamfunnet Røvær vest i havet er en del av Haugesund kommune. Kulturlivet i byen er allsidig og blomstrende. Festivalene er kanskje de enkeltarrangementene flest kjenner til, men hver dag året rundt tilbys også andre kulturopplevelser til glede for haugesundere og haugalendinger. Museer, kulturhus, bydelshus, billedgalleri og kino er hver dag arena for utstillinger, konserter, teater-, kabaret- og kinoforestillinger. Videre er mange av utestedene i Haugesund gode kulturformidlere med konserter, revyer og utstillinger. Mer enn 400 aktive lag og foreninger forteller litt om folk som engasjerer seg i frivillig virksomhet. De viktigste festivalene setter farge på Haugesund noen uker i løpet av sommermånedene juli og august. Da kan man oppleve Havnedager med innslag av veteranbåter og gammelt håndverk, Sildajazz og Filmfestival for å nevne noen av ingrediensene i sommermenyen. Byen lever sydlandsk intenst i noen uker før roen igjen senker seg over sentrum. Haugesund går en spennende fremtid i møte i forhold til parkering. Kommunen er for tiden inne i en fase med etablering av eget parkeringsselskap, Haugesund Parkering, og ser behovet for å ta et større helhetsgrep knyttet til utvikling av en parkeringsstrategi for sentrum. I den anledning er det satt i gang et utredningsarbeid som skal danne grunnlag for å beslutte retningen videre. Haugesund tar i mot med åpne armer - parkeringsfolk fra fjern og nær - vær velkomne til noen gode dager med både faglig og kulturelt påfyll i byen som også har blitt kalt Parkeringsplassen ved havet. Vi sees i oktober Tor Otto på kontoret 10 FAKTOR:P

11 PARKERINGSKONFERANSE Parkeringskonferansen 2009 arrangeres i Haugesund, og hotellet som er valgt er Rica Maritim Hotel. Rica Maritim Hotel ble bygget i Da het hotellet La Mer og hadde 67 værelser. Etter flere utvidelser og oppgraderinger opp igjennom årene har hotellet nå 311 værelser og 21 møterom. Hotellet kan ha 880 personer i kino-oppsett. Dette gjør hotellet til ett av landets største kurs- og konferansehotell. Bare de siste årene har eierne brukt 150 millioner på oppgradering, og hotellet fremstår i dag med en tidsmessig god kvalitet. Hotellet ligger sentralt plassert ved sjøen og Smedasundet i Haugesund. Sentrum med handlegate og kjøpesenter ligger like ovenfor. Hotellet har vært vertskap for flere store arrangement, men de mest kjente er gjerne Sildajazz og Den Norske Filmfestivalen som arrangeres i august hvert år, og de ser frem til å ønske parkeringsnorge velkommen i oktober Hold av datoene oktober 2009 FAKTOR:P 11

12 P-Plass Mystery shopping Norparks redaksjon har vært på Mystery Shopping, dvs. vi har besøkt noen utvalgte anlegg for å gi en uformell vurdering av anleggene. Vi har særlig hatt fokus på priser, som viser seg å være svært varierende. Vi har også sett på minimumstid man må betale for. 6 er beste karakter. Ved vurdering av skilt og utforming er også lysbruk og farger også vurdert. Pris relaterer seg til minste betalingstid. Kjøreforhold omfatter vegsystemet og den enkelte plass sin tilgjengelighet. Atkomst omfatter også hvordan gangtrafikk reguleres. Anlegg Atkomst Utforming Kjøre- Vedlike- Pris Minimumsforhold hold tid House of Oslo Sentrum, Oslo Haugesund Bankplassen Paleet, Oslo Lilletorget, Oslo Ski rådhus OSL, kortid Oslo S Bankplassen Forbilledlig kjøreforhold og utforming Vår spisskompetanse og tverrfaglighet sikrer styrke i dine parkeringsprosjekter Analyser, utredninger, strategiutvikling Prosjektutvikling av parkeringsanlegg, funksjonalitet og estetikk Trafikksikkerhet, skilting, prosjektering, kontrahering og innkjøp Spesialtilpasset internettbasert dataverktøy Organisering av parkeringsvirksomhet Kontakt oss for mer informasjon: Stavanger: Sandvika: Arendal: Trondheim: Bergen: 12 FAKTOR:P

13 KOMMENTAR Hvordan skal motorsykler parkere? > Vegdirektoratet og departementet klarer ikke å definere hvordan motorsykler skal parkere. L I en tolking av skiltforskriften og kjøretøyforskriften har Vegdirektoratet kommet til at underskilt MC (807.7) kun skal gjelde for 2 hjuls motorsykler. Dette er statsråden ikke helt sikker på. I et brev til Vegdirektoratet av 7. februar 2008 skriver statsråd Signe Navarsete at hun ønsker å legge til rette for økt bruk av el-kjøretøy og at alle slike skal ha fritak fra å betale avgift på offentlig regulerte parkeringsplasser. Hun peker i samme brev videre på at det er uklarhet omkring hva slags kjøretøy som omfattes av underskiltet Motorsykkel og moped. Hun ba derfor direktoratet vurdere om det i skiltforskriften er behov for å gjøre skiltets virkeområde mer tydelig. Dette har nok sammenheng med at enkelte el-biler med fire hjul er registrert som motorsykkel. For Norparks medlemmer er dette blitt vanskelig og signalene fra myndigheten er uklare. Det fører etter vår erfaring til en del forskjellsbehandling fra kommune til kommune. Faktum er slik: I kjøretøyforkriften 2-3 finner man definisjonene. Moped er motorvogn med to hjul, med også tre og fire hjul (med fire hjul regnes den som motorsykkel). Motorsykkel er motorvogn med to hjul, eventuelt med sidevogn. Etter disse definisjoner er det bare disse som omfattes av skilt En annen kjøretøygruppe er trehjuls motorsykkel som også omfatter firehjuls motorsykkel. Som man ser er disse ikke tatt med i definisjonen av skilt Etter Vegdirektoratets oppfatning skulle skiltet da hatt navnet: moped, motorsykkel og trehjuls motorsykkel. Egentlig svært enkelt. Problemet er at det er noe vanskelig å kommunisere. Bildet på underskiltet er vel imidlertid egentlig ganske klart? I Norparks uttalelse til skiltnormalene del 3 har foreningen foreslått at direktoratets presisering tas inn i skiltnormalene. Uten en slik presisering og nødvendig informasjon, vil håndhevingen overfor tre- og firehjuls motorsykler bli svært vanskelig, om ikke umulig. Om ikke det kommer noen avklaring, vil Norparks medlemmer måtte forholde seg til direktoratets tolking, som overordnet myndighet i slike saker. FAKTOR:P 13

14 Parkeringsklagenemnda Prinsippavgjørelser fra nemnda Elin C. Greiff Parkeringsklagenemnda, e-post: L Sak nr: 07/0570 Saken gjelder: Parkering med kopi av parkeringstillatelse Kontrollavgift ilagt grunnet parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten p-tillatelse for forflytningshemmede liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at tillatelsen hadde falt på gulvet, og har fremlagt kopi av p- tillatelse som var gyldig da parkeringen fant sted. Selskapet anfører at p-tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten, og viser til at det heller ikke forelå billett da kontrollavgiften ble ilagt. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 24. september 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at parkering med p-tillatelse for forflytningshemmede kan likestilles med kontraktsparkering. Dette da klager i ettertid har dokumentert at han i kraft av sin p-tillatelse hadde rett til å stå parkert på den aktuelle plassen. Nemnda fant derfor at kontrollavgiften i utgangspunktet skal frafalles i medhold av standardvilkårene pkt Klager fikk derfor medhold. Vedtaket var enstemmig. INVITASJON Observatør på nemndsmøte FAKTA OM PARKERINGSKLAGENEMNDA L Sak nr: 758 Saken gjelder: Skilters virkeområde Kontrollavgift ilagt grunnet parkering i strid med bestemmelser for oppstilling og i strid med parkeringsforbud. Klagers bil sto parkert rett foran et skilt som viser at parkering er forbudt med pil mot høyre. Klager anfører at han oppfattet at skiltets bestemmelser startet å gjelde etter skiltet, altså til høyre for skiltet. Selskapet anfører at skiltets bestemmelser starter å gjelde fra skiltet, og også foran skiltet. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 22. oktober 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager hadde parkert på et sted der parkeringsforbudet gjaldt, og bemerket at reguleringen også gjelder rett foran skiltet. Klager fikk ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. L Sak nr: 112 Saken gjelder: Kan man legge sammen tiden på to billetter? Kontrollavgift ilagt grunnet parkering med utløpt billett. Klager anfører at han først løste en billett, og deretter fant ut at han måtte parkere lenger slik at han derfor løste en billett til 8 minutter etter den første. Klager anfører at den andre billetten må starte å løpe etter at den Parkeringsklagenemnda inviterer med dette representanter fra Norparks medlemmer til å delta som observatører på et nemndsmøte. Dette kan være særlig nyttig for saksbehandlere for å se hva nemnda legger vekt på og hvor viktig det er å dokumentere sakene godt. Ta kontakt med sekretariatet ved Elin C. Greiff for påmelding, L Opprettet i 2004 av Norpark, Parkinor (nå nedlagt) og Forbrukerrådet L Alle private aktører som er medlem av Norpark deltar i nemnda L Nemnda behandler klager på kontrollavgifter L Nemnda mottok ca klager i fjor og ligger an til å motta ca i år L Ca. 30 % av de som klaget til nemnda fikk medhold i fjor (inkl. trukne saker) L Nemnda finansieres av bransjen første utløp, slik at han kan stå parkert for den tiden han til sammen betalte for. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 22. oktober 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager måtte ha forholdt seg til billettens utløpstid, og at to billetters løpetid ikke kan legges sammen. Klager fikk ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. STILLINGSANNONSE Vi søker saksbehandler i Parkeringsklagenemnda i 100 % stilling. Kvalifikasjoner: erfaring fra saksbehandling, serviceinnstilt, noe høyere utdanning er ønskelig. Arbeidsfelt: juridisk og annen saksbehandling, kontakt med klagere og parkeringsoperatører. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse: så snart som mulig. Søknad sendes Advokatfirmaet G&G AS v/elin C. Greiff, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo innen 5. januar NEMNDAS ORGANISASJON Styret: Leder: Mona Pedersen, Norpark (Alstahaug kommune) Styremedlem: Christian Knudsen, Norpark (Q-Park AS) Styremedlem: Elise Malde/Terje Sørensen (Forbrukerrådet) Nemnda: Nemndsleder: Leif N. Olsen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Nestleder: Michael Åsheim, Politiadvokat Forbrukerrådets representant: Inger Johanne Raugstad Bransjerepresentanter: Mette Spangberg, Drammen kommune Rune Follvar, Q-Park AS Magnus Gehrken, EuroPark AS Sekretariatet: Advokatfirmaet G & G AS Sekretariatsleder: Elin Constance Greiff Saksbehandler: Ulrikke Malde Saksbehandler: Inger-Susanne Kjærnet Sekretær: Mona Th. Olsen 14 FAKTOR:P

15 EUROPANYTT Avgiftsparkeringens logikk > Ward Vleugels talte til European Parking Associations årsmøte i september L Vleugels, som er CEO for Q-parkkonsernet og styreleder for det norske Q-park forklarte årsmøtet at avgiftsparkering har sin egen logikk. På gateplan synes det som om det i bymessige områder er umulig å finne parkering hvor denne er gratis. Dette fører etter Vleugels sitt syn til en betydelig letetrafikk som også medfører unødig brennstoff forbruk og stor frustrasjon. Han hevdet videre at byer er motor i Europa og disse motorer vil i økende grad bli kvalt. Avgiftsparkering har som hovedformål å skape tilgjengelighet og Vleugels hevdet derfor at avgiftsparkering er det logiske valg av hensyn til mobilitet, tilgjengelighet, samfunnet, økonomi og miljø. Mer enn to tredjedeler av Europas befolkning bor i bymessige strøk. Vleugels hevder at det derfor er essensielt at det utvikles en integrert mobilitetspolitikk. Til tross for økt satsing på kollektivtrafikk er det en økning i bruk av privatbil. Han anslo andelen privatbilbruk til 84,8 % i EU. Vleugels hevdet at bare Q-parks egne anlegg bidrar i Nederland til en reduksjon av bilbruk som representerer 80 millioner personbilkilometer årlig. En interessant observasjon Avgiftsparkeringen med hjemmel i vegtrafikkloven har i Norge som hovedformål å skape tilgjengelighet. Det er interessant å merke seg at pris på gateparkering ofte er billigere enn markedspris, dvs. den pris som benyttes i private anlegg. Det synes således ikke som om avgiftsparkeringens logikk følges. I sentrale bystrøk kan derfor en lav pris på gateparkering ha en negativ virkning på miljøet. Nytt fra Europa Sykehusparkering i Scotland Parking News (BPA) melder at sykehusparkering skal være gratis i Scotland fra Scotland følger med det Wales som besluttet dette tidligere. Beslutningen er kontroversiell. Selv om man ikke ønsker å skattlegge syke er man redd dette vil kunne føre til store parkeringsproblemer og dårlig tilgjengelighet for syke, melder Parking News. Ny adm.dir. i BPA Patrick Troy avløser Keith Banbury som administrerende direktør for British Parking Association. Han starter sitt virke I desember. Han har erfaring fra parkering og trafikkontroll. Motorsykler i Barcelona I Barcelona er det i følge Parking Trend etablert en egen parkeringspolitikk for motorsykler. Initiativet inkluderer bedre tilgjengelighet for motorsykler, herunder bedre merking og skilting, strengere kontroll av hvordan motorsykler parkerer og tilbud om langtidsparkering utenfor gategrunn. I Barcelona er det i dag parkeringsplasser på gategrunn for motorsykler. Med et så stort volum er avgiftsbetaling, tilrettelegging og kontroll viktige elementer for å få en tjenlig politikk. Notorisk feilparkering i Sverige I Sverige er notoriske feilparkerere et betydelig problem. Det er anslått at kommuner Vinter i UKog parkeringsselskaper i Sverige har kr 523 millioner i ubetalte feilparkeringsavgifter. Sverige har ikke samme mulighet som i Norge til å inndrive de kommunale avgiftene og Svepark arbeider derfor for et endret regelverk. FAKTOR:P 15

16 Medlem > Kontakte oss? Send en mail eller et brev til oss. E-post: Brev: Norpark, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Avinor utvider sitt samarbeid med EuroPark Siden 1. september 2003 har EuroPark forestått driften av fire lufthavner for Avinor. De fire lufthavnene er Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Trondheim lufthavn Værnes og Tromsø lufthavn Langnes. Den 1. august 2006 startet selskapet også opp på en femte lufthavn, Bodø lufthavn. Avtalene på disse fem lufthavnene utløp 31. august Avinor har i år gjennomført en stor tilbudskonkurranse og EuroPark har på nytt vunnet en viktig lufthavnkontrakt! I sommer signerte EuroPark ny avtale med Avinor og antall lufthavner i kontrakten er nå økt til sju. I tillegg til de fem ovenstående lufthavnene har Haugesund lufthavn og Alta lufthavn kommet til. Kontrakten med Avinor vil forsterke ytterligere EuroParks posisjon i Norge. EuroPark drifter nå hele ni lufthavner i Norge og har virksomhet på nesten 30 lufthavner i Europa. Kontrakten løper over nye fem år. Oslo lufthavn Gardermoen var ikke omfattet av denne anbudskonkurranse. Vaktvirksomhetsregelverket En rapport som har gjennomgått regelverket om vaktvirksomhet har vært på høring. Norpark har avgitt en høringsuttalelse. Rapporten har et eget avsnitt om vaktvirksomhet i forbindelse med parkering. Vaktvirksomhetsloven gjelder for både private og offentlige parkeringsselskaper og kommuner, så lenge virksomheten kan anses å være næringsvirksomhet. Det er god grunn til å anta at man med dette mener å omfatte all avgiftsparkering. Norpark har i uttalelsen pekt på at parkeringsvirksomhet må unntas fra vaktvirksomhetslovens virkeområde i og med at det skal komme et eget regelverk for parkeringsbransjen. Rapporten foreslår også dette. Vi har pekt på at vekterselskaper som i dag driver parkeringsvirksomhet og som ikke er medlem av Norpark, ikke driver i henhold til gjeldende bransjeregler. Norpark har derfor i sin uttalelse pekt på at vektere uten slik utdanning som kreves etter bransjereglene, ikke kan drive parkeringskontroll. Toyota med ny el-bil Toyota vil starte masseproduksjon av en ny liten el-bil fra Toyota har også framskyndet lanseringen av plugg-inn hybridbiler. Det opplyses også at produksjonen av batterier til hybrider stadig trappes opp og det forventes at det skal produseres 1 million batteripakker i Som kjent arbeider Norparks miljøutvalg med å tilrettelegge parkering for miljøbiler. Slik disse opplysninger viser vil tilgjengelig parkering bli et høyst aktuelt tema i miljødebatten framover. Kilde: Toyota-ekspressen 16 FAKTOR:P

17 MEDLEM > Fagstatus i Molde Faktor:P kan melde at tafikkbetjentene i Molde kommune har fått fagarbeiderstatus (med virkning fra 1. mai 2008). Redaksjonen gratulerer. > Generalforsamling avholdes > Nytt om 10. navn mars 2009 Styret har bestemt at Norpars Tom-Frode generalforsamling skal avholdes sluttet sammen som parkeringsleder med kveldsarrangement i Alta kommune. Han 9. mars. er gått Det over faglige i Hansen, langvarig på Rica styremedlem Seilet Hotel i Norpark, i Molde. har Det vil bli et annen stilling i kommunen. Redaksjonen takker Tom-Frode for et lederseminar i Molde 10. mars innhold vil bli gjennomført 10. mars. alle sine verdifulle bidrag til parkerings-norge. Generalforsamlingen/seminaret holdes Hold av datoene! Motorvognregisteret kan forskjellsbehandling forsvares? På vegne av Time Park AS har Norpark bedt Samferdselsdepartementet omgjøre sitt vedtak om at selskapet ikke skal få tilgang til motorvognregisteret. Norpark mener dette vedtak innebærer en usaklig forskjellsbehandling og betyr at det blir konkurransevridning i markedet. Departementet ville imidlertid ikke endre sitt vedtak og henviser til at direktoratet evaluerer ordningen og at det skal etableres rutiner som sikrer likebehandling. Man henviser til at arbeidsgruppen skal avgi rapport innen 1. desember. Vi er kjent med at arbeidsgruppen er forsinket og at det tidligst vil skje noe før sommeren Norpark mener vedtaket både er i strid med konkurranseloven og offentleglova og vil forfølge saken. Service på Voss Fekk ein mail av det artige slaget, men som den servicebedrifta me er, fekk han svar på strak arm. Inger Johanne Gullbrå, Voss Parkering AS Spørsmålet var: Hei - hvor finner jeg informasjon om åpningstidene av rypejakten i vossafjellene 2008? Trygve Svaret: Hei! Voss Parkering AS har stort sett berre oversikt over diverse eksosryper, men den typen ryper ein jaktar med gevær på, finn du all informasjon om på: www. vossklekkeri.no. Vonar informasjonen står i forhold til dine ynskje. God jakt! Her var det en gratisplass, ganske nært sentrum. Jeg må si folk er oppfinnsomme for å spare penger. Hilsen Heidi Wilberg, Fredrikstad kommune Mvh. Inger Johanne Gullbrå, dagleg leiar i Voss Parkering AS Responsen: Mange takk, jeg skal aldri bli sur på en parkeringsvakt igjen... og god jakt på feilparkerte eksosryper.. Trygve FAKTOR:P 17

18 Moderne parkering med TicketLine Forspranget ligger i teknikken! TicketLine 2011 NYHET! Først i verden med trådløst nettverk for etterskuddsbetaling FairPark. Designpris Vekselfunksjon GSM-kommunikasjon GPRS-kommunikasjon Betalingskort magnetstripe Betalingskort chip Trådløst nettverk CityNet Trådbundet nettverk CityNet Særdeles høy kvalitet NS-EN Integrert overlys TicketLine Management System GSM/GPRS-kommunikasjon Markedets mest kundevennlige P-automat! Har du råd til å la være? Sertifisert sikkerhet Høy billettkapasitet Moderne teknologi Vekselfunksjon Komplett managementsystem 1700 Sarpsborg. Tlf , faks E-post: 18 FAKTOR:P

19 MEDLEM Grunnutdanningen for 2008 er gjennomført L Utdanningsvirksomheten i foreningen har i 2008 hatt et spesielt godt år. Det er gjennomført tre grunnkurs for privat virksomhet og ett grunnkurs for offentlig virksomhet. Til sammen har det deltatt om lag 170 på disse kursene. Det borger for kvalitet i håndhevingen. Sekretariatet vil gi spesiell honnør til årets kull for offentlig parkeringshåndheving. En spesiell og sammensveiset gjeng som fikk tilnavnet Venner for livet. Her ble det utvekslet adresser og avslutningen var av det virkelig hyggelige slaget. At gjennomsnittskarakteren etter gjennomført eksamen lå på over 80 poeng av 100 oppnåelige, sier mye. Gjengen har også laget egen Facebook-gruppe. Vi er ganske overbevist om at vi ser den samme gjengen på etterutdanning i 2010! Lydhør fosamling Egil foreleser Unn Cathrine og Hilde Jessica og Gerd-Anni Ingvil og Kent Ruben Maten er alltid et tema FAKTOR:P 19

20 MEDLEM Margareth Wrålid Robert Stoltenberg Lill Eikevoll og Solveig T. Granum Hege Lønning og Keith Banbury ET LITE GLIMT FRA Parkeringskonferansen 2008 på Gardermoen Anders Møller, København Parkering Espen Rindedal, Samferdselsdepartementet Deltakerrekord 20 FAKTOR:P

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

P-plass: Parkeringsnytt: Skråblikk: El-biler i Oslo. Parkeringstilbud. Bjørn Erik Thon. Om samferdsel og sånn. Ny utdanningsordning for medlemmene?

P-plass: Parkeringsnytt: Skråblikk: El-biler i Oslo. Parkeringstilbud. Bjørn Erik Thon. Om samferdsel og sånn. Ny utdanningsordning for medlemmene? Nr 2 Juni 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Skråblikk: P-plass: Parkeringstilbud 10 12 Bjørn Erik Thon Parkeringsnytt: El-biler i Oslo Om samferdsel og sånn Ny utdanningsordning

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen Avfallsbransjen og smarte byer Gard Jenssen Hva er egentlig en smart by? Fra St.mld. 27 (2015-2015) om Digital agenda https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/sec3?q=smarte%20byer

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

BA-avfall og kommunenes kontroll. Entreprenørenes erfaringer resultater fra spørreundersøkelse jan.-feb. 2013

BA-avfall og kommunenes kontroll. Entreprenørenes erfaringer resultater fra spørreundersøkelse jan.-feb. 2013 BA-avfall og kommunenes kontroll. Entreprenørenes erfaringer resultater fra spørreundersøkelse jan.-feb. 2013 Randi Aamodt, næringspolitisk rådgiver MEF Spørreundersøkelse blant MEF-medlemmer 348 bygge-

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede NOTAT Oppdrag Vågsgaten P-hus Kunde Sandnes parkering KF Notat nr. 2 Til Kjell Veire, Sandnes parkering KF Fra Kopi Kjell Ivar Ødegård Sven Tysdal, Sandnes kommune Odd Arne Vagle, Sandnes kommune PARKERING

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

SVAR HØRING AV NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

SVAR HØRING AV NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Drift- og utbyggingssektoren Kommunalteknikk Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/107- Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 16902/14 Q51 &13 14/2849-2/MERSIM ALTA,

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kristin Barvik, rådmannens representant Sandnes, 18. mai 2016 INNKALLING TIL STYREMØTE NR.3-2016 Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/77 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 26.01.2015 REFERATLISTA - VALGSTYRET 26.01.2015 1. Forsøk med elektronisk avkryssing i manntall

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK. Generelt

HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK. Generelt HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK Generelt Fagforbundet støtter flere av forslagene til ny felles parkeringsregulering som innebærer et felles regelverk for alle aktører som driver vilkårsparkering.

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201004677-/ESM o9 NOV 2011 Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer

Detaljer

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM Sluttrapport 1 PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM TIME KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Parkeringsutredning Kommentar: Forfatter Nøkkelord Ivar Fett Utredning, parkering,

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep No-0030 Oslo postmottak@sd.dep.no Haugesund 1.9.2014 HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Haugesund Parkering (HP) tar utgangspunkt

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs Q-Park nyhetsbrev Parkeringsbransjen - En ressurs Parkeringsbransjen har i Norge ikke oppnådd å bli en aktiv samarbeidspartner eller bidragsyter når det gjelder å løse de trafikale utfordringene mange

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer