Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET"

Transkript

1 Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

2 PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant, ansatte og besøkende Legesenter, ansatte og klienter Barnehager, ansatte og besøk, levering og henting av barn 2

3 KRAV TIL PARKERING I REGULERINGSPLAN Bolig over 40 m 2 : 1,5 plass per bolig Bolig under 40 m 2 : 0,6 plass per bolig Kontor: Minimum 1 plass per 100 m 2 Næringsvirksomhet: Maksimum 2 plasser per 100 m 2 Offentlig bebyggelse: Krav ikke angitt 3

4 UTFORDRINGER VED FORDELING AV BILOPPSTILLINGSPLASSER Parkeringstilbudet skal dekke behov både for bosatt/ansatte og besøkende Bolig over 40 m 2 : 1,5 plass per bolig det er mulig å reservere én plass per bolig individuelt for bosatte Bolig under 40 m 2 : 0,6 plass per bolig - det er ikke mulig å reservere én plass per bolig individuelt for bosatte Kamp om plasser mellom bosatte og besøkende Alle grupper eiere må bli enige om parkeringsregime 4

5 PRINSIPP FOR FORDELING AV BILOPPSTILLINGSPLASSER Individuell reservasjon av biloppstillingsplass Optimalt dersom alle brukere kan sikres plass med slik regulering - bruker er garantert reservert plass og kan alltid disponere samme plass Gir mulighet for bruk motor-/kupevarme og lading av EL-bil Plassen kan brukes til parkering av tilhenger, campingvogn ol Gir dårlig plassutnyttelse - biloppstillingsplassene kan ikke brukes av andre når den som disponerer plassen ikke har bruk den Fri flyt, ingen individuell reservasjon Fritt valg av plass blant ledige plasser Ingen fast plass, ikke garantert plass (annet tilbud om parkering må finnes) Gir mulighet for at flere kan parkere (etter som alle P-tillatelser ikke er i bruk samtidig) 5

6 BESØKSPARKERING MED P-TILLATELSE Noen plasser må avsettes for besøksparkering, antatt minimum ca 25 % av plassene (bør dokumenteres ved undersøkelse) Rett til parkering krever P-tillatelse eller annen reguleringsmekanisme Utstedelse av P-tillatelse kan skje av eier eller fellesfunksjon (resepsjon) Tungvindt, besøkende må oppsøke eier eller fellesfunksjon for å få utstedt P-tillatelse Krever administrasjon Utstedelse av huseier fører erfaringsmessig til misbruk (f eks utstedelse av tillatelse til egen eller hybelboers bil) 6

7 BESØKSPARKERING VED BETALPARKERING Krever ingen egen administrasjon eller P-tillatelse Bruker betjener seg selv Gir inntekt til dekning av kostnader ved P-ordning Er nødvendig for å oppnå fungerende P-regime? 7

8 SKISSE TIL P-REGIME FOR PERSAUNET LEIR Individuell reservasjon av én plass for alle boliger over 40 m 2 Fri-flyt-løsning for alle boliger under 40 m 2 (ingen reserverte plasser), eventuelt inndelt i grupper geografisk fordelt, og for å dekke behov for mer enn én plass for boliger over 40 m 2 Fri-flyt-løsning for kontorer og næringsvirksomhet, eventuelt geografisk fordelt Betalparkering for besøkende til bolig bosatte i boliger med areal under 40 m 2 bosatte i boliger med areal over 40 m 2 som ikke finner ledig plass på sine reserverte plasser ansatte og besøkende i kontor/næringsvirksomhet/offentlig virksomhet/restaurant som ikke får plass innenfor fri-flyt-løsningen Det avsettes noe større andel av plassene enn det som kreves for besøksparkering (for å dekke behov for bosatte uten reservert plass) 8

9 KOSTNAD FOR BETALPARKERING Satser for betalparkering må fastsettes slik at det alltid er ledig plass, men bør ikke fastsettes høyere enn dette Satsene fastsettes og reguleres av velforeningen Det bør bli mulig å betale for faktisk oppholdstid, med kredittkort i billettautomat, og mobiltelefon (Easypark) eller app til mobiltelefon Indikasjon av takst Kr 8,- per time inkl mva Maks kr 40, per 24 timer inkl mva Betaling alle dager kl Takst fastsettes slik at det alltid finnes ledig plass kan bare avklares ved å prøve seg fram 9

10 SKISSE TIL FORDELING AV NETTO INNTEKTER I skissen er antatt at besøksparkering krever 25 % av plassene Andel av netto inntekter som er knyttet til biloppstillingsplasser for bosatte i boliger under 40 m 2 (0,6 plass per bolig med fradrag for besøksparkering, dvs 0,6x75/100 = 0,45 plass per bolig) tilbakeføres til aktuelle eiere i form av redusert belastning for felleskostnader Andel av netto inntekter som er knyttet til biloppstillingsplasser for bosatte i boliger over 40 m 2 (1,5 plasser per bolig med fradrag for besøksparkering, dvs (1,5x75/100-1,0) = 0,125 plasser per bolig) tilbakeføres til aktuelle eiere i form av redusert belastning for felleskostnader 10

11 SKISSE TIL FORDELING AV NETTO INNTEKTER Øvrige netto inntekter inngår som generelt bidrag til dekning av felleskostnader i området Eiere får sin rettmessige del av inntektene P-regimet vil for alle eiere redusere felleskostnadene 11

12 ERFARINGER MED TILSVARENDE P-REGIME Jeg kjenner ingen områder som direkte kan sammenlignes med Persaunet leir Med regime som skissert vil fremmedparkering (parkering som dekker behov for nærliggende områder) og parkering av lastebiler og lignende bli lite interessant Ordning tilsvarende den som er skissert er etablert i Trondheim Næringspark, Sluppen (Kjeldsberg) for et stort antall leietakere (omfatter bare ansatte og besøkende til næringsvirksomhet), fungerer godt etter både utleiers og leietakes vurdering 12

13 P-ORDNING KAN TVINGE SEG FRAM UAVHENGIG AV BESLUTNING I VELFORENINGEN Lovforslag som nå er på høring kan gi kommunen adgang til å pålegge betalparkering for næringsvirksomhet Det er skissert at kommunen skal kunne pålegg å kreve betaling for parkering for ansatte og besøkende til næringsvirksomhet, fastsette minimumssatser for betaling og når det skal kreves betaling Det foreslås ikke at kommunen skal kunnes stille krav om betalparkering for boligparkering - men, P-regime som skissert vil måtte etableres dersom det etableres betalparkering for offentlig virksomhet og næringsvirksomhet på området (for å unngå at ansatte og besøkende til offentlig virksomhet og næringsvirksomhet tar de bosattes plasser), eller nær området 13

14 PARKERINGSREGULERING Komandovegen og gangveg mellom Persaunevegen og offentlig gangveg i sørøst er offentlige veger Alle øvrige veger er private veger, som må reguleres privatrettslig 14

15 OFFENTLIGE VEGER Kan bare reguleres med offentlige skilt Plasser kan ikke reserveres i offentlig veg (unntatt generell reservasjon for grupper, f eks forflytningshemmede) Offentlig regulering kan bare håndheves av Trondheim parkering eller politiet Det er ikke mulig å inngå avtale med Trondheim parkering om håndheving av trafikkreglenes bestemmelser regulering med offentlige skilt. Dette er Trondheim parkerings ansvar. Trondheim parkering kan ikke instrueres om håndhevning av offentlig regulering. Det offentlige regelverket gjelder for håndheving. Inntekter fra parkeringsgebyrer tilfaller Trondheim parkering. 15

16 PRIVATE VEGER Kan etter søknad til skiltmyndigheten (politiet) reguleres med offentlige skilt - men, reservasjon av parkering som er nødvendig på Persaune kan bare skje med privatrettslige skilt Håndheving må skje etter privatrettslige regler Grunneier (i praksis Strinda velforening) kan fastsette regler for håndheving og makulering av ilagte kontrollavgifter Det anbefales å kreve at bransjestandarden Standardvilkår for privat parkeringsregulering legges til grunn. Bransjeavtalen innebærer balanserte vilkår, rett til uten kostnad å prøve ilagte sanksjoner (kontrollavgifter) i bransjeklagenemnd. Se De seriøse virksomhetene i bransjen har forpliktet seg på bransjestandarden 16

17 EKSEMPEL PÅ SKILT FOR PRIVATRETTSLIG REGULERING 17

18 NYTT REGELVERK FOR VILKÅSPARKERING Samferdselsdepartementet arbeider med nytt felles regelverk for offentlig og privat vilkårsparkering. Vilkårsparkering omfatter all parkeirng på vilkår, f eks betalparkering og tidsbegrenset parkering Regelverket vil få betydning for P-ordning på Persaunet om det blir fastsatt Regelverket har i lang tid vært på departementshøring. Det skal deretter på åpen høring, for det fastsettes (krever endring av lov og forskrift). Arbeidet med regelverket har pågått i mange år, og det er usikkert om/når regelverket blir iverksatt. Det frarås derfor å vente på det nye regelverket. 18

19 SKISSE TIL VIDERE ARBEID MED P-ORDNING Dokumentasjon Etablerte biloppstillingsplasser i området geografisk fordelt Antall biler knyttet til eiere og leietakere i området Utredning av og avklaring om P-ordning Skiltplan for privat regulering, og eventuelle innspill til offentlig regulering (Komandovegen) Innhenting av tilbud på håndheving og drift, inngåelse av avtale med operatør Etablering av parkeringsordningen 19

20 01 Kjell Ivar Ødegård Telefon Mobil Add Headline 01 Add text 02 Add text 05 Add text 06 Add text 03 Add text Add text

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Vedlegg høringsnotat beboerparkering

Vedlegg høringsnotat beboerparkering Vedlegg høringsnotat beboerparkering Beboerparkering er en løsning hvor beboere kan få tilgang til en fleksibel (ikke fast) parkeringsplass i gata mot betaling. Hensikten med beboerparkering er å sikre

Detaljer

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BEBOERPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre dato med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jf forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering og

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform DSK/ R1205-08-133 Oslo, 2012-02-20 Stikkord: ORIENTERING 5/12 Til: Skogeierandelslagene Fylkesmennene, Landbruksavdelingen Tema: Skogsbilveger og endring av organisasjonsform Dette orienteringsskrivet

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon)

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon) 1. STANDARDVILKÅRENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 1.1 Disse standardvilkårene inngår som en del av avtalen mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet.

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer