Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?"

Transkript

1 01 Nr 1 Mars Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

2 LANGTIDSPARKERTE PENGER? KrediNors komplette IT-baserte parkeringsadministrasjon - en supereffektiv online-løsning! Vår online-baserte ParkeringsService er en komplett løsning som: tar bilder og skriver ut ileggelsen på stedet registrerer ileggelsen direkte online på vår sentral administrerer, purrer og inndriver parkeringsileggelsene PRØV VÅR LØSNING OG SE SELV! Ta kontakt for uforpliktende testing med håndterminaler hos deg, eller besøk oss på Både parkeringsbetjentene og administrasjonen sparer tid og pengene kommer raskere inn på konto. Erfaringene fra over 100 år i innkrevingsbransjen er plattformen for dagens IT-baserte ParkeringsService. Oktan Ad Hoc, Oslo KrediNor er et landsdekkende selskap med 259 ansatte i 13 byer Oslo Fredrikstad Tønsberg Skien Hamar Lillehammer Bergen Kristiansund Trondheim Bodø Narvik Harstad Tromsø KrediNor Oslo - Postboks 782 Sentrum OSLO - Tlf.: Faks: e-post:

3 LEDER Provisjonsordningene kan føre til ny parkeringsordning > Etikk i parkeringsbransjen er et tema foreningen har arbeidet ganske intenst med den siste tid. L Det forhold at et av våre medlemmer har hatt ordninger for avlønning som har skapt mye støy, har ikke gjort dette arbeid lettere. Dette er selvsagt beklagelig, men både styret og vårt medlem var enige om at ordningene man hadde måtte avvikles. Beklagelig derfor at det ikke fra noe hold gis kredit for at man faktisk tok fatt i problemet og løste det. Det er med undring man ser at Forbrukerombudet ensidig hamrer løs og faktisk benytter uttrykk som rammer bransjen som helhet. Det etterlates et inntrykk av at alle aktører, offentlige som private, er uetterrettelige. Forbrukerombudet vil nå samarbeide om å slå ned på useriøse aktører som ikke er medlem av foreningen, hvor provisjonsordninger antas å være en ordning, ikke et unntak. Stortingsrepresentant Helleland skal nå ta opp spørsmålet i Stortingets spørretime. Norpark har hatt møte med henne og fortalt om bakgrunnen for rapporten. Vi antar departementet nå ser at en konsesjonsordning må på plass. Norpark har uansett tatt problemet på alvor og fokuserer sterkt på at det etiske nivå skal høynes i alle deler av medlemsmassen. Tiltak skal iverksettes. I denne sammenheng er Steinkjer kommunes holdning, som man kan lese om annet sted i bladet, et meget viktig bidrag. INNHOLD: 7 Skråblikk: 10 P-plass: Outsourcing Leif N. Olsen 12 Parkeringsnytt: Ny tvistelov Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate Oslo Telefon: Faks: Styret: Pål Gleditsch, leder Hege Lønning, nestleder Bjørg Hatlem Per Morstad Mona Pedersen Roger Skaug Kristin Undersaker Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Trykk: Rolf Ottesen Grafisk Produksjon, Oslo Opplag: 825 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Drøbak E-post: Org.nr.: MVA Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde.

4 INNLEGG Steinkjer betaler tilbake parkeringsgebyr > Ilagte gebyr var uhjemlet L Etter en grundig vurdering av parkeringsreguleringer av privat karakter, kom kommunen til at ilagte gebyr var uhjemlet. Kristin Undersaker Ingeniør, Steinkjer kommune E-post: steinkjer.kommune.no Det finnes et bilde av alle kommuner i omverdenens bevissthet. Bildet av Steinkjer kommune ønsker vi skal romme brukerfokus, tillit og åpenhet. Det betyr blant annet at vi, når vi oppdager at vi har gjort en feil, skal rette det opp. Steinkjer kommune er i parkeringsdrift og skiltingssammenheng liten. Trafikkområdet omfatter faglig sett blant annet skilting, planlegging, parkering og myndighetsutøvelse. Den historien vi her skal fortelle, handler om da vi forsto at vi ila parkeringsgebyr som vi ikke hadde lovhjemmel for, hvordan vi gikk noen runder med oss selv før vi greide å konkludere med det åpenbare: at vi måtte betale pengene tilbake uoppfordret! Men det er en veg å gå fra innføringen av en ordning som oppleves som god og hensiktsmessig, via mistanken om at ordningen kanskje ikke har ryggdekning i lovverket, til erkjennelsen er et faktum. Det startet med Norparks medlemsblad Parkeringsnytt nr. 1/2006. Der skrev advokat Elin C. Greiff en artikkel om reguleringsmuligheter innenfor det offentlige parkeringsregelverket. Her slår hun fast at et område som skiltes med offentlige skilter skal være åpen for alminnelig ferdsel, og at det skal være trafikale grunner for å benytte offentlige skilt. Videre skriver Greiff at det ikke kan reserveres plasser for enkeltpersoner, kundegrupper, ansatte i en bedrift osv. innenfor det offentlige regelverket, med mindre det er trafikale grunner til det. Siden Steinkjer kommune på dette tidspunktet betjente flere private parkeringsplasser hvor det var brukt offentlige skilt til å reservere parkering «etter særskilt avtale», ble det nødvendig å få utredet om håndheving av disse offentlige skiltene, med eventuell sanksjon i form av parkeringsgebyr med hjemmel i Vegtrafikklovgivningen, var lovlig. Privatregulering med offentlige skilt

5 INNLEGG Vi søkte juridisk kompetanse for å sikre hensynet til alle involverte parter. På privat areal var det et ønske fra de som disponerte grunnen om kontroll for å hindre fremmedparkering. Steinkjer kommune sitter med kompetanse innen parkeringsdrift og saksbehandling, og det var en meningsfylt oppgave å yte tjenester til næringslivet. Advokatens konklusjon var imidlertid utvetydig, og negativ i den forstand at Steinkjer kommune måtte ta innover seg at vi hadde ilagt parkeringsgebyr uten å ha lovhjemmel for det. Det medførte en intern diskusjon om hva gjør vi nå. Alternativene kunne muligens vært flere, hvor vi i den ene enden kunne valgt å avslutte ordningen uten å betale tilbake de gebyrene vi hadde krevd inn så fremt ingen gjorde krav på pengene. Det andre ytterpunktet var å informere offentligheten om feilen som var gjort, og betale tilbake gebyrene uoppfordret. Særskilt avtale var privatrettslig Gjennom flere diskusjoner, og med våre etiske retningslinjer og åpenhetspolitikk som hovedargument, endte vi med følgende resultat: «Steinkjer kommune erkjenner at kommunens kontroll av parkering på private plasser etter offentlige skilt, er i strid med gjeldende regelverk. Steinkjer kommune tilbakebetaler ulovlig ilagte gebyr fra så langt det er mulig.» Vedtaket ble gjort i Steinkjer kommunes Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Nå er vi midt i arbeidet med å tilbakebetale gebyr som er skrevet ut på feil grunnlag. Vi har gått aktivt ut og informert gjennom media om feilen som er gjort, og hva vi gjør for å rette opp skaden. Våre kunder og brukere skal kunne stole på at vi rydder opp når vi oppdager at vi har gjort en feil. I henhold til Norparks etiske regler og medlemsbetingelser, er utviklingen av bransjen, bransjens omdømme og etiske nivå et av de viktige fokus vi som medlemmer skal ha. Utvikling og forbedring av bransjen er skritt i riktig retning for oppdragsgivere, kunder og ikke minst i medlemmets egeninteresse, for eget ve og vel. Parkeringspolitikk og parkeringsplaner Organisering av offentlig og privat parkeringsvirksomhet Utvikling og drift av parkeringsanlegg Prosjektering av parkeringsanlegg og parkeringsteknikk Skiltplaner offentlig og privatsrettslig Anskaffelse av P-teknisk utstyr og driftstjenester Rambøll har nesten medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia. I Norge har Rambøll 19 kontorer og 860 medarbeidere. Rambøll tilbyr bistand innen tekniske fag og virksomhetsutvikling. Rambøll forener det lokale kontors fleksibilitet og nærhet til kundene med det store selskapets tilgang på spisskompetanse innen alle fagområder. Kontakt: Kjell Ivar Ødegård, tlf mobil Rambøll Norge bistår kommuner og parkeringsselskap, statlige virksomheter og eiendomsselskap over hele landet

6 Nå på markedet med PCI DSS standard! NorBill serie 3080 Forskuddsbetaling med avbrudd Overvåkes og styres over internett Tilfredstiller den nye PCI DSS standard for kortbruk NorBill 3080 utnytter ny teknologi som gir nye muligheter. I nettverk eller som stand alone maskiner. Den leveres for betaling med mynt eller kredittkort som forskuddsmaskin eller etterskuddsmaskin. NB3080 serien tilfredstiller de nye krav til bruk av kredittkort. (PCI DSS standarden) Windows CE platform IKT basert systemløsning Trådløst eller kabelbasert nettverk 3G, GPRS, LAN eller VLAN SMS teknologi for overvåking og P-avslutning Alarm som SMS eller E-post Vekslefunksjon med 3 mynter (opsjon) Innelister på PDA/mobiltelefon Mulighet for spesialtilpasset myntboks (opsjon) Leveres i rustfritt stål. Børstet. Lakkert i RAL farge (opsjon) STAVANGER Johannes gt. 21, N-4014 Stavanger, Norway Tel Fax E-post: http//www.nortronic.com

7 SKRÅBLIKK Outsourcing av kommunale tjenester > Et alternativ for små kommuner? L Mange kommuner har forsøkt å etablere former for interkommunalt samarbeid. Enkelte kommuner har så små enheter at dette kan være tjenlig for å sikre tilfredsstillende kompetanse. Er outsourcing et alternativ i denne sammenheng? Egil Østvik Daglig leder Norpark E-post: Parkeringsforskriften har strenge regler om hvordan fullmakten man får av Vegdirektoratet skal forvaltes. Den oppfordrer imidlertid til interkommunalt samarbeid. I praksis har dette vist seg å være svært vanskelig. I samarbeidsprosjektet uttalte direktoratet at et slikt samarbeid i henhold til kommuneloven måtte gjøres ved etablering av et eget selskap. Det vil da være naturlig å spørre seg om det finnes andre alternativer. Her vil spørsmål om delegasjon og outsourcing være aktuelle temaer. Det er grunn til å peke på at det kan være forskjellig svar på dette med hensyn til håndheving og klagebehandling av gebyr og tilleggsavgift. Gebyrer er ganske åpenbart enkeltvedtak, mens det kan være mer uklart med hensyn til tilleggsavgift, som har et klart sivilt preg. Mye skjer med hensyn til forvaltningen i en markedsstat. EU-tilpasningen påvirker mange spørsmål og forvaltningseksperter er åpenbart av den oppfatning at vi nå har fått en blandingsadministrasjon som både driver myndighetsutøvelse (befalingsmakten) og er markedsaktør. Dette setter forvaltningen under stadig press og har ført til at kommunale tjenester ofte leveres av private aktører. Regler om offentlige anskaffelser og mulighetene for delegasjon til private aktører påvirker også dette. Overføring av myndighet til heleide kommunale parkeringsselskaper er eksempel på dette, likeså periodisk kjøretøykontroll, Avinor og NRK. Avgiftsparkering regnes i dag som myndighetsutøvelse, i alle fall på gate, i og med at avgiften skal benyttes som reguleringsvirkemiddel. Også dette er under press. Mange kommuner ønsker ikke å benytte virkemidlet fullt ut og sier rett ut at avgiften ikke må være for høy for ikke å miste handlende. Markedsmekanismene gjør derfor at forvaltningen settes under press. Vi ser også at man i tilleggsavgiftssaker nå krever at klagere må ta ut stevning mot kommunen. I parkeringsforskriften finnes regelen om at trafikkbetjentene må være ansatt i kommunen. Denne regel synes lite i tråd med konkurransereglene når det gjelder avgiftsparkering, i alle fall utenom gate, men vil nok ganske åpenbart gjelde for gebyrhåndheving. Det er vel imidlertid mye som taler for at det egentlig er kompetansen som er det viktigste, også for gebyrhåndheving. Dette innebærer etter mitt skjønn at andre kommuner kan leie ut sine trafikkbetjenter til nabokommuner. I dag foregår dette ved at betjentene har deltidsansettelse i nabokommunen, så forskjellen blir ikke stor. Det er også eksempler på at kommunen leier inn vikarer uten utdanning, eller fra vikarbyråer med kvalifisert personell. Det er vel liten tvil om at det for borgerne vil være større rettssikkerhet ved å leie inn profesjonelle enn tilfeldige vikarer. I noen grad begrenser nok kommuneloven for samarbeid, men for tilfeller hvor kommunen har etablert et eget aksjeselskap vil nok ikke begrensningene gjelde. I gebyrsaker er det imidlertid klart at det er den kommune som har ordningen som må treffe enkeltvedtaket og således ta seg av saksbehandlingen. Hva kan dette bety for outsourcing av saksbehandling eller samarbeid mellom kommuner? Det er ikke uvanlig at man i annen forvaltning benytter seg av innleide konsulenter til å foreta saksbehandling. Dersom det treffes forvaltningsvedtak må selvsagt kommunen fatte vedtaket, men forberedelsen av vedtaket må kunne gjøres av en konsulent. Det viktige må være at forvaltningsorganet har styringsansvar. > Nyttig litteratur: Overå og Bernt: Kommuneloven med kommentarer. Kommuneforlaget 2006 Graver: Forvaltningsrett i markedsstaten. Fagbokforlaget 2002 Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett. Universitetsforlaget 2003 Woxholt: Forvaltningsloven. Gyldendal

8 KOMMENTAR Faktor:P spør, Vegdirektoratet svarer > Mange nye, viktige avklaringer fra Vegdirektoratet L Vi har i den senere tid fått mange spørsmål knyttet til forståelsen av reglene. Vi har derfor bedt direktoratet ved Harald Gjelsvik om svar på noen spørsmål: Det er mange steder regulert parkering hvor det kun er tillatt med spesiell tillatelse. Hjemmel skal da være parkeringsforskriften 5 og 8. Behovet skal avgjøres av skiltmyndigheten. Det er antatt at behovet må være trafikalt begrunnet. Hvor går grensen for at dette kan bli av privatrettslig art? Er for eksempel parkering for ansatte i kommunen en slik regulering og skal den da reguleres privatrettslig? > Når det gjelder 5, er meningen ikke at det skal være fri adgang til å reservere plasser for ulike personer og formål på offentlig skiltede plasser. Det kreves at det må være særlig behov for slike plasser, for eksempel reservering for politiets tjenestebiler utenfor en politistasjon som ikke har egen biloppstillingsplass i nærheten. Utgangspunktet er tross alt at parkering på offentlig veg og offentlig skiltede plasser skal være tilgjengelig for folk flest, og at privatpersoner eller institusjoner skal kunne opparbeide egne parkeringsplasser på sin private grunn med dertil eventuell privat skilting. Reservering av parkeringsplasser for ansatte i kommunen vil derved måtte skje uten bruk av offentlig skiltregulering og selvfølgelig ikke på offentlig veg. Tilsvarende ordninger finnes også på jernbanestasjoner og ved andre typer holdeplasser. Er det anledning til å delegere fullmakten til å utstede slike tillatelser til ansatte hos Narvesen og skal tillatelsen inneholde kommunens navn eller transportselskapets navn? Hva om transportselskapet er privat, må det da privatrettslig reguleres? > I forskriftens 4 fremgår det at parkeringsavgift også kan innkreves i forbindelse med betaling for andre statlige eller kommunale tjenester. Ved kjøp 8

9 av billett til toget kan en derved også få inkludert betaling av parkeringsavgiften. Det at en kan få kjøpt togbillett som også inkluderer parkeringsavgiften på Narvesen, må derved være i orden. En slik ordning er en måte å betale avgiften på og ikke knyttet opp mot en tillatelse. Parkeringsplassen eller del av en parkeringsplass vil kunne være reservert for togreisende, og det dokumenteres på en eller annen måte at en er togreisende og at parkeringsavgiften er betalt i forbindelse med togbilletten. Ved private tjenester, kan slik kombinasjon av betaling ikke gå til. Kommunale kjøretøy for eksempel til hjemmehjelpere, har ofte årskort for å kunne lette avgiftsparkeringen. Hvordan skal man prissette et slikt årskort? Hva med steder hvor det er progressive satser kan det være ulovlig å benytte årskort slike steder når reguleringseffekten (progressiviteten) blir borte? > Det er adgang til å differensiere avgiftssatsene ved betaling enten det gjelder via parkeringsautomat eller andre ordninger. Ved utstedelse av årskort vil en derved kunne ha for eksempel forskjellig avgift på årskort for hjemmelhjelpere alt etter i hvilken bydel hjemmehjelperne operer. Når det gjelder prissettingen av slike årskort, vil den måtte vurderes ut fra et fornuftig skjønn, dvs. at årskort kan benyttes selv om det er progressive satser. Når et skiltvedtak ikke er gyldig, kan det da håndheves? Plikter parkeringsetaten å overprøve skiltmyndigheten? > Et ugyldig skiltvedtak for trafikkregulerende skilt, kan ikke håndheves. Parkeringsetaten plikter ikke å gå inn og undersøke skiltvedtakets gyldighet, men dersom parkeringsetaten blir klar over et slikt forhold, må den ikke foreta håndheving, men henvende seg til skiltmyndigheten slik at den får ordnet opp i forholdet. Redaksjonen har ved flere anledninger observert at det finnes privatrettslige reguleringer i direkte tilknytning til offentlig veg, gjerne utenfor eller rett på baksiden av fortauet uten noe form for fysisk skille. Er dette tillatt, og om ikke, hva stiller myndighetene for krav til at det skal være lovlig? > Slike reguleringer er ikke tillatt når de står i direkte tilknytning til offentlig veg eller er en del av offentlig veg. For at slike ordninger skal være tillatt, kreves det fysisk atskillelse. Dette kan gjøres ved inngjerding, kjetting eller på annet vis. I tillegg kreves det at plassene er akseptert i forhold til annen lovgivning, for eksempel plan- og bygningslovgivningen og veglovgivningen. Oppfølgingsspørsmål: Dette må jo ha vært kjent for skiltmyndighet og sentrale myndigheter i lengre tid. Innebærer dette at det har blitt en aksept for slike ordninger fra myndighetenes side? > Det er dessverre ikke alt som skiltmyndighetene og håndhevende myndigheter kan klare å følge opp til enhver tid. Dette innebærer selvfølgelig ikke at ulovlige ordninger blir lovlige. Ny tvistelov forutsetter at den som er uenig i et krav skal ta ut stevning. Dette vil gjelde saker knyttet til tilleggsavgift. Da det ikke finnes noe unntak for parkeringsreglene, må det antas at regelen om klage til kommunen er en nullitet. Må klager da reise sak mot kommunen med krav om tilbakebetaling og skal domstolen avsi en dom, ikke kjennelse? Som kjent kreves det særlig lovhjemmel om domstoler skal avsi kjennelser. Det bør innebære at en avgjørelse skal ankes og ikke påkjæres? > Klageordningen er i henhold til forskriftens 19 todelt. En klage skal sendes til kommunen. Kommunen behandler klagen og gir skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får medhold. Klage som ikke gis medhold, kan av klageren så innbringes for tingretten. I forbindelse med at kommunen ikke gir medhold i en klage, vil den derved måtte meddele klager at han må ta ut stevning for tingretten med de konsekvenser det innebærer. Det kan muligens være et behov for endring av forskriftens 19 for å tydeliggjøre dette. Privatregulering på offentlig veg er forbudt.

10 Intervjuet PÅ P-PLASS Parkeringsklagenemndas ansikt: Leif N. Olsen oppsummerer etter 3 år 10

11 PÅ P-PLASS Hvem? > Leif N. Olsen har vært leder av Parkeringsklagenemnda siden den ble opprettet og har etter hvert blitt personifiseringen av Nemnda. Han har vært med på å utvikle den retning parkeringsbransjen beveger seg. L Redaktøren har jo kjent deg som trafikkjurist siden vi sammen studerte Vegtrafikkrett på Universitetet. Fortell oss litt om din bakgrunn som trafikkekspert. > Vegtrafikkrett har alltid opptatt meg, mye på grunn av at flere venner omkom i bil- og mc-ulykker. Som 19-årig soldat i militærpolitiet, i Midt-Østen på begynnelsen av 60-tallet og som politiaspirant kom jeg raskt bort i vegtrafikkens skyggesider. Dette påvirket vel mitt valg av arbeidsområder. Vegtrafikkjuss har vært mitt spesialfag fra 1970 i UP, seksjonsleder i trafikk ved Politiskolen, som UP-sjef, som politimester i Larvik og som styreleder i Trygg Trafikk. I en lang periode ( ) deltok jeg i NRK-programmet Trafikk og musikk, her var trafikksikkerhet et viktig tema. Også i mitt verv som direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund blir det mye vegtrafikkjuss. Opplæringen består i stor grad av læring av regler. Redaksjonen vil også bemerke at Leif har skrevet 10 bøker om trafikkrett, i det siste har åpenbart også parkeringsfaget fått behørig plass. Leif har også undervist i vegtrafikkrett på Universitetet i Oslo i 10 år. Hvordan har disse erfaringer påvirket deg når du skal ta standpunkt til parkeringsklager i nemnda? > Parkeringsreguleringer har de samme formål som annet i vegtrafikkjussen, nemlig trafikksikkert og trafikkavvikling. Trafikkavvikling er et viktig formål for den private sektor. Særlig gjelder dette på kjøpesentre hvor det er gratisparkering. Her er det avgjørende at de som skal bruke sentret sikres plass, samt at korrekt oppstilling sørger for tilgjengelighet. I tillegg er selvsagt inntekt et formål som er av mindre betydning for offentlig sektor. Har ditt engasjement i nemnda påvirket holdningene til trafikklærerne? Som bransje ser vi at det er mange som ikke har mye peiling på parkeringsregler og betydningen disse har i samfunnet. > Håper det. Jeg tar i alle fall opp problemet. Det er mitt inntrykk at trafikklærerne i stor grad lærer bort hvordan parkeringsreguleringer er å forstå, også private reguleringer. Leif Nikolai Olsen Yrke: Administrerende direktør Hobby: Samler på skøyter Leser: Jo Nesbø og sist Tore Sandberg om Fritz Moen-saken Favoritt P-plass: Oslo S Har du sett noen utvikling av parkeringsbransjen som følge av det arbeid Parkeringsklagenemnda har gjort? > Ja, absolutt. Selskapene har blitt bedre og mer seriøs saksbehandling og bedre beskrivelse av saksforholdene. Dette har vært med på å bedre forbrukernes rettigheter og rettssikkerhet. Hvordan ser du for deg at nemnda skal utvikle seg videre? > Jeg mener det er behov for en felles klagenemnd for offentlige og private regler. Det er stor likhet mellom offentlige og private regler og særlig var klage på sanksjoner ved avgiftsparkering vil det være naturlig at klageordningene samordnes. Det vil av hensyn til publikum være et viktig poeng å hindre useriøse aktører i bransjen. Jeg ser derfor fram til en ny parkeringsordning som departementets arbeidsrapport har foreslått. 3Om: Leif N. Olsen Egil Østvik Studiekamerat L Helt sidene dagene på universitetet har Leif engasjert seg i trafikkjus og trafikksikkerhet. Han er ganske klart landets beste trafikkjurist. Elin C. Greiff Advokat L Slik jeg kjenner Leif som leder for Parkeringsklagenemnda er han faglig svært dyktig og har klare meninger. I tillegg har han alltid godt humør og et smil på lur. Geir Olderskog Avdelingsleder Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund L Leif er en hyggelig og grei kar. Han er en svært ryddig sjef og en det er lett å samarbeide med. Noe opptatt til tider, men det er vi jo alle sammen her på huset. 11

12 PARKERINGSNYTT Parkeringsklagenemnda og ny tvistelov > Ny tvistelov innebærer store forandringer L Ny tvistelov innebærer nokså store endringer for domstolsbehandlingen, også i parkeringssaker. Elin C. Greiff Advokat E-post: For det første er det nå mulig å hoppe over forliksrådet dersom saken har vært realitetsbehandlet i nemnda, jfr. tvisteloven 6-2. Dette gjelder også dersom sekretariatet har avvist saken på bakgrunn av at den åpenbart ikke vil få medhold i nemnda på bakgrunn av tidligere avgjørelser. Nemndas avgjørelser er fortsatt ikke rettslig bindende, men man har altså mulighet til å gå direkte til tingretten med en slik sak. Skulle man fortsatt ønske å benytte forliksrådet, kan saken fortsatt bringes inn dit i stedet for til tingretten. Tidligere har en prosess for tingretten vært forholdsvis ressurs- og tidkrevende. Den nye tvisteloven sørger for at dette ikke lenger skal være tilfelle, ved hjelp av ny prosessregler for småkravsprosessen, jfr. tvisteloven kap. 10. Småkrav er alle krav på under kr ,-. I slike saker avholdes det ikke lenger ordinær hovedforhandling, kun et kort rettsmøte hvor dommeren normalt avsier dom ved møtets slutt. Man har ikke anledning til å kreve motparten for mer enn 20 % av kravets størrelse i saksomkostninger, men likevel kr. 2500,- dersom 20 % av kravet er mindre enn dette. Det vil etter dette normalt ikke lønne seg å benytte advokat i hele prosessen, evt. kun for innsending av stevning. Dersom man vil bruke advokat på hele saken må man eventuelt betale det som overstiger kr. 2500,- selv (selv om saken vinnes). Domstolen skal normalt ikke benytte mer enn tre måneder på å behandle saken fra stevning er avsendt. 12

13 Ny tvistelov og dens betydning for klage på tilleggsavgift > Klagere må ta ut stevning L Klage til tingretten på tilleggsavgift skal nå gjøres ved at klagere må ta ut stevning mot kommunen med krav om tilbakebetaling av tilleggsavgift. Egil Østvik Daglig leder Norpark E-post: I henhold til parkeringsforskriften 20a skal klager på tilleggsavgift behandles etter ny tvistelovs regler. De spesielle klageregler som gjelder for gebyr og tilleggsavgift, som innebærer at det skal vurderes omgjøring eller ettergivelse på rimelighetsgrunnlag, har også en viss betydning i henhold til de nye regler. Etter at saken er avgjort i første runde skal som kjent klager gis en ny frist for å bestemme om man vil ha saken forelagt for tingretten, jf. parkeringsforskriften 19, fjerde ledd. Norpark har overfor departementet reist spørsmålet om denne klageregel har tilstrekkelig lovhjemmel, da det i prinsippet dreier seg om et tilbakebetalingssøksmål. Etter tvistelovens system er det da klager som har plikt til å ta ut stevning mot kommunen med krav om å få beløpet tilbakebetalt. Den omvendte ordning krever etter Norparks syn en klar lovhjemmel, noe som ikke finnes. I svarene vi har fått fra Vegdirektoratet, se egen kommentar annet sted, er man enig i dette. Det kan se ut som om man har til hensikt å presisere dette i parkeringsforskriften. I tvisteloven 6-2 er det gitt åpning for at saker som gjelder offentlig myndighet skal kunne bringes inn for forliksrådet når kravet er av utelukkende privatrettslig art. Da ordningen med avgiftsparkering ble etablert ble det presisert at kravet skal være sivilrettslig. Parkeringsforskriften regulerer videre at saken skal behandles som sivil tvistesak, samt at finansmyndighetene har lagt merverdiavgift på parkeringsavgift av samme grunn. Det forhold at kommunene har pant i kjøretøyet etter vegtrafikkloven 38, jf. 31 taler selvsagt for at kravet ikke utelukkende er av privatrettslig art. I rapporten Ny felles parkeringsregulering? peker arbeidsgruppen på at ordningen med forhøyet betaling og panterett er åpenbart uforholdsmessig og anbefaler den avviklet. Slik ordningen er i dag vil det derfor kunne antas at sakene må bringes direkte inn for domstolene. Når det derfor gis avslag på søknad om ettergivelse eller krav om omgjøring, må man gi klager underretning om at ytterligere klage må gjøres ved stevning til domstolen. Klagefristen er antakelig ikke hjemlet og det må antas at de vanlige frister for søksmål må gjelde. Dette må myndighetene etter mitt syn raskt avklare. Når så kommunen mottar melding fra retten om at sak er reist, vil man få en frist på å avgi tilsvar. I tilsvaret bør kommunen eller foretaket/selskapet begjære forenklet domsbehandling etter 9-8 når dette som tjenlig. Det vil det normalt være. Uansett vil kravene bli å behandle etter reglene i kapittel 10 om småkravprosess. I 10 (3) har man en plikt til å varsle om bevis og sende inn dokumentbevis innen en uke før rettsmøtet, ellers vil bevis bli avvist. Retten vil ha en aktiv rolle og muntlig forhandling vil bli kortet ned og det kan gjøres avtale om skriftlig behandling. Rettsmøtet kan også avholdes som fjernmøte. Etter 10-4 skal dom avsies innen tre måneder etter at stevning er inngitt og normalt ved rettsmøtets avslutning. Anke til lagmannsrett vil normalt ikke være mulig, da det kreves samtykke fra lagmannsretten, jf Mye taler for at man bør innrette offentlig avgiftsparkeringsordning slik at den blir en del av Parkeringsklagenemndas virksomhet. Kun mindre forskriftsendringer bør være nødvendig for å få dette til, muligens kan det gjøres som et frivillig tiltak som ledd i Norparks strategi for å gjøre ordningene like og mer kundevennlige. Dette gir forbrukere større klagemulighet i dag er den ikke-eskisterende. Overprøving av avslag fra kommunen forekommer kun i et helt ubetydelig antall, noe parkeringsrapporten også peker på. 13

14 Medlem > Kontakte oss? Send en mail eller et brev til oss. E-post: Brev: Norpark, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo The Tall Ships Races 08 > Stor utfordring for Norges minste parkeringsselskap L Fredag 1. august 2008 braker det løs i Måløy. Vi er den minste havnen som noensinne har fått tildelt vertskapet for verdens største regatta for seilskuter, nemlig The Tall Ships Races Svein Olsen Trafikkbetjent Vågsøy Parkering AS Da skal lille Måløy spise kirsebær med langt større havner som Liverpool, Bergen og Den Helder. Det er ventet at over 100 små og store fartøyer vil legge til kai disse dagene. Bare mannskapene utgjør ca mennesker fra ca. 30 nasjoner. I tillegg forventer vi enorm tilstrømning av skuelystne mennesker fra fjern og nær. Vi må kanskje regne med å håndtere tusen mennesker pr. dag. Med så mange besøkende, har vi valgt å stenge byen for biltrafikk. I de planene vi har lagt skal all parkering foregå på arealer rundt Måløy. Når det gjelder varelevering, så blir det tillatt om natten mellom kl og kl Det er også utarbeidet egen skiltplan for kommunen disse dagene. Alle industriområder, skoleplasser og fotballbaner er registrert i en omkrets på 50 km. Dette betyr at vi også planlegger parkering i nabokommuner. En vesentlig del av de utarbeidede planene er logistikk på transport av publikum fra parkeringsarealene. Vi har involvert personell fra busselskap, drosjenæringen og rutebåtrederi for å kunne gjøre dette skikkelig. I tillegg til disse, har vi et positivt samarbeid med personell fra vegvesenet. De bistår oss på det som gjelder skilting, sikkerhet og informasjon angående parkering. For å kunne hjelpe bilistene slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner, får vi hjelp av forsvaret. Personell derfra skal betjene parkeringsplassene. I tillegg vil også politiet være godt synlig disse dagene. > Nye medlemmer i Norpark Dette blir uten tvil den største, og mest spennende utfordringen vi har hatt siden vi startet opp høsten Så for dere som ikke har lagt planer for august 2008: Velkommen til Måløy og The Tall Ships Races! Dersom dere vil vite mer, gå inn på: Antall medlemmer har økt den siste tid. Dette har i noen grad sammenheng med at datterselskaper av medlemmer er meldt inn, men også et tilfang av helt nye. Det er nå 87 A-medlemmer. Vennesla kommune, Norgesparkering AS og Parkeringsringen AS er helt nye, disse ønskes spesielt velkommen. Kristiansund Privatparkering AS, Parkering Sør AS, Lillestrøm Parkering AS, Romerike Parkering AS, Parkeringsselskapet AS og Sunnmøre Parkering AS er eid av andre A-medlemmer. Det er nå 28 medlemmer som driver privatrettslig parkeringshåndheving. Net- Park Systems AS, Flowcrete AS, Sika AS og Tificate AS er nye B-medlemmer. 14

15 > Parkeringspris for 2007 Vi minner om at det er mulig å foreslå for styret kandidater for parkeringsprisen. Prisen ble i fjor tildelt et selskap for første gang. Det er mulig å nominere parkeringsanlegg eller parkeringsløsninger som kandidat. Vi oppfordrer alle til å komme med forslag. Styret tror mer fokus omkring vår parkeringspris er med på å styrke vårt omdømme som bransje. > Mystery Parker I flere bransjer benytter man mystery shopper for å vurdere kvaliteten på servicenivå hos enkeltbedrifter. I Storbritannia har vi nå sett at dette også er kommet i parkeringsbransjen. Her testes kvalitet på parkeringsplasser, oppmerking, skilting, kundevennlighet, klagebehandling og andre relevante kriterier. Se ikke bort i fra at redaksjonen besøker en parkeringsplass nær deg. Q-Park i ny drakt 31. januar 2008 viste Q-Park fram sine nye lokaler og nye profil. Til stede var mange kjente parkeringsfjes. Eierne fra Nederland var også representert og styreleder Ward Vleugels påpekte overfor Norpark at den nye profil skal gjennomsyre alle ledd av organisasjonen. Vi siterer fra brosjyren: Q-Park står for kvalitetsparkering. Vi bygger vårt renommé på integritet og rettferdig forretningsdrift. Vår atferd er etisk, ansvarsfull og til å stole på. Med andre ord: høye mål. Unni Husum-Hogseth og Elin C. Greiff ved åpningen av nye lokaler. > Annonser i Faktor:P Som tidligere annonsert har vi villet se an responsen på vårt nye fagblad for å vurdere annonsering. Bladet distribueres nå til flere og blir lagt ut i pdf-format på hjemmesidene. Dette har ført til økt interesse for annonsering. Dagens format skal beholdes, noe som gjør at vi kun aksepterer 4 helsides annonser og 3 1/3 sider. Bladet utgis med tre nummer pr år; vinter, sommer og høst. Prisene blir slik for hvert av de to neste numre: Bakside: kr Side 2: kr Øvrige helsider: kr /3 side: kr Alle priser med tillegg av mva. Pris for 2009 blir annonsert senere. Redaksjonen har full frihet til å bestemme plassering og hvilke annonser som skal tas inn, dersom flere bestiller samme type annonse. 15

16 Din ekspert på gulv Flowcrete Norway AS Boks 307, 1401 Ski, Norge Tlf , faks Org.nr NO MVA E-post: Flowcrete Norway AS er et datterselskap av Flowcrete Group plc. 16

17 KURSPLAN 2008 Obligatorisk utdanning L Introduksjonskurs i offentlig parkeringshåndheving Tid: Fortløpende Sted: Kurset gjennomføres hos arbeidsgiver lokalt. L Introduksjonskurs i privatrettslig parkeringshåndheving Tid: Fortløpende Sted: Kurset gjennomføres hos arbeidsgiver lokalt. L Grunnutdanning i offentlig parkeringshåndheving Tid: september og oktober 2008 Sted: Rica hotel Gardermoen L Grunnutdanning i privatrettslig parkeringshåndheving 2 Tid: oktober 2008 Sted: Rica hotel Gardermoen Etterutdanning og ajourføring L Etterutdanning offentlig parkeringshåndheving Tid: mars 2008 Sted: Rica hotel Gardermoen L Ajourføringsseminar for trafikkbetjenter Tid: 11. november 2008 Sted: Rica hotel Gardermoen L Saksbehandlerseminar offentligrettslig parkering Tid: 12. november 2008 Sted: Rica hotel Gardermoen Konferanse og lederseminar L Generalforsamling/ledersamling Tid: mars 2008 Sted: Tromsø L Den årlige parkeringskonferanse Tid: september 2008 (alternativt tilslutningsarrangement 2. september 2008) Sted: Gardermoen Mer informasjon om våre tilbud på Logg deg inn som medlem. Generelle vilkår: Påmelding skjer ved å gå inn på våre hjemmesider I kursplanen, som ligger ute på nettet, finner du en link til påmeldingsskjema for hvert enkelt kurs. Påmelding må skje elektronisk via denne linken. Det tas forbehold om avlysning av kurs ved lav påmelding. Det er derfor viktig å følge påmeldingsfristene. På seminarer hvor programmet ikke kan anses som utdanning, vil det bli fakturert kursavgift med tillegg av merverdiavgift. Avmelding før kursstart medfører avmeldingsgebyrer på følgende måte: - inntil 4 uker, ikke gebyr uker, 25 % av kursavgiften dager, 50 % av kursavgiften - 2 virkedager eller senere, full kursavgift, samt eventuelle hotellkostnader Avmelding grunnet sykdom vil ikke gi gebyr ved forevisning av kopi av sykemelding. NB! Avmeldingsgebyr påløper selv om bekreftelsesbrev ikke er mottatt. Det tas forbehold om endringer av kursavgift og priser for kost og losji som skyldes forhold utenfor Norparks kontroll. Kursavgiften vil bli fakturert før kursstart og vil normalt forfalle til betaling før kurset. > Ajourføringsseminarer Som man ser av kursplanen er det innført 2 seminarer, ett for trafikkbetjenter og ett for saksbehandlere for offentligrettslig parkering. Seminaret for betjenter tilpasses dagsaktuelle temaer og hva man bør være oppdatert på av nyheter. Seminaret tar for seg både offentlig og private reguleringer og passer således for begge sektorer. Seminaret vil bli holdt hvert år. Saksbehandlerseminaret vil ha noe av den samme karakter, da de fleste saksbehandlere forutsettes å inneha generell kompetanse. Seminaret vil særlig ta for seg de nye spørsmål knyttet til ny tvistelov. Da flere kan tenkes å ha nytte av begge seminarer, avholdes disse to dager etter hverandre. Man må melde seg på separat for begge seminarer. Da det vil være begrenset antall rom vi kan holde av, gjelder det å melde seg så tidlig som mulig. 17

18 18 Norparks medlemsliste Medlemsnavn Telefon Kontaktperson Mailadresse A-medlemmer Akershus Universitetssykehus 00 Morten Borgersen Alstahaug kommune Mona Pedersen Alta kommune Asbjørn Volden Arendal kommune Turid Kindt Pedersen Asker kommune Yngve Kristoffersen Askim kommune Espen Lystad Avinor AS Bente Lindberg Bergen Parkering KF 8850 Bjørg Hatlem Bodø kommune Terje Strand Brønnøy kommune Stephen Høgli Bærum kommune Eva Hammer Breng Center Park AS Roger Skaug Drammen Parkering KF 008 Theis Juell Theisen EuroPark AS Pål Gleditsch Fauske Parkering AS Sverre Hagen Flekkefjord kommune Svein G. Larsen Florø kommune Willy Stenbakk Fredrikstad kommune Lars Øyvind Nilsen Frogn kommune Ole Kirkeby Gjøvik kommune Jarl Tunold Hanssen Grimstad kommune Kjell Hårde Halden kommune Anne Halvorsen Hamar kommune Steinar Bjørnstad Hammerfest kommune Jan Sundby Harstad kommune Ronald Sareussen Haugesund Parkering AS Tor Otto Nilsen Holmestrand kommune Kjetil Halvorsen Horten kommune Erling Eri Horten Parkering AS Erling Eri Interpark AS Pål Gleditsch Kongsberg kommune Marit Nyhus Kongsvinger kommune Kjetil Lein Kristiansand Parkeringsselskap KF Raymond Solaas Kristiansund Parkering AS Kåre Grønning Kristiansund Privatparkering AS Kåre Grønning Larvik kommune Liv Eide Lenvik kommune Jan Erik Hansen Levanger kommune Turid Inderberg Lillehammer kommune Kay Berg Lillestrøm Parkering AS Jon Anders Kvist Lørenskog kommune Inger Solberg Mandal Parkering AS Hege Lønning Molde kommune Lisbeth Brekstad Moss kommune 8000 Bente Johannessen Namsos kommune Otto Knudsen Narvik kommune Kjell K. Dalelv Nesodden kommune 00 Lino Inversini Nordkapp kommune Nelly K. Karlsen Norges Parkering AS 100 Andreas Evensen Notodden kommune John Aanjesen Oslo kommune 180 Per Morstad Parkering Sør AS Hege Lønning Parkerings-Compagniet AS Per Vidar Raste

19 Norparks medlemsliste Medlemsnavn Telefon Kontaktperson Mailadresse A-medlemmer Parkeringsringen AS 055 Andreas Skogrand Kristensen Parkeringsselskapet AS 8960 Egon Bjune Porsgrunn kommune 7000 Mariann Stoltenberg Q-Park AS Ragnar Gullhaugen Rana kommune Leif P. Bratbak Rikshospitalet HF Gry Strand Ringerike kommune Anne Marie Bakkeby Risør kommune Johnny Hommefoss Romerike Parkering AS Jon Anders Kvist Røros Parkering AS Rolf Langen Sandefjord kommune Rolf Austad Sandnes Parkering KF Anne Mette Dale Sarpsborg kommune Trond Fjelldal Security park AS Rolf Elvesæter Skedsmo Parkering AS Jon Anders Kvist Ski kommune Arvid Nyheim Skien kommune Kjell Gundersen Sogndal komnmune Arvid Valland Stavanger Parkeringsselskap KF Jens Brynie Steinkjer kommune Kristin Undersaker Stord kommune 00 Odd Magne Agdestein Sunnmøre Parkering AS Anton Hammervold Time kommune Pål Aune Tromsø Parkering KF Tore Harry Paulsen Trondheim Parkering KF Turid Innstrand Tvedestrand kommune Per C. Andersen Tønsberg Parkering AS 8960 Egon Bjune Vefsn kommune Einar Olav Bjørnli Vennesla kommune Kristin Nilsen Voss Parkering AS Inger Johanne Gullbrå Vågsøy Parkering AS Helge Hjelle Ålesund Parkering AS Anton Hammervold B-medlemmer Aktiv Kapital Norge AS Vidar Karlsen Asplan Viak AS Gorm Carlsen Autodata AS Jon Arne Skauen Cale AS Sigurd C. Andresen Cowi AS Jan-Olav Karlstad Easy Park ASA Erik Oskar Elverum kommune 000 Ove T. Arnesen Flowcrete Norway AS Harald Halvorsen KrediNor Elin Østvik Mobile Payment Systems AS Jim Lyseggen NetPark Systems AS Odd Arne Brandvik NorTronic AS Thorbjørn Thomassen Oslo Lufthavn AS Erik Lindseth ParkTrade Europe AB +46 (0) Henrik Magnuson Rambøll Norge AS Kjell Ivar Ødegård Sika Norge AS Petter Erik Jensen Svea Finans AS Anders Halstenstad Swarco Norge AS Odd Melgård Tificate AS Bård Karlsen 19

20 Moderne parkering med TicketLine Forspranget ligger i teknikken! TicketLine 2011 NYHET! Først i verden med trådløst nettverk for etterskuddsbetaling FairPark. Designpris Vekselfunksjon GSM-kommunikasjon GPRS-kommunikasjon Betalingskort magnetstripe Betalingskort chip Trådløst nettverk CityNet Trådbundet nettverk CityNet Særdeles høy kvalitet NS-EN Integrert overlys TicketLine Management System GSM/GPRS-kommunikasjon Markedets mest kundevennlige P-automat! Har du råd til å la være? Sertifisert sikkerhet Høy billettkapasitet Moderne teknologi Vekselfunksjon Komplett managementsystem 1700 Sarpsborg. Tlf , faks E-post:

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer