DU bestemmer LO på din side!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DU bestemmer LO på din side!"

Transkript

1 DU bestemmer LO på din side!

2 Velkommen til medlemsdebatt Nå er det du som bestemmer. For første gang tar vi direkte kontakt med alle våre medlemmer for å få vite hva som skal være våre viktigste faglige og politiske saker framover. Alle LOs 25 forbund står bak LOs medlemsdebatt og kampanje foran LO-kongressen og stortingsvalget I det debattheftet du har i hånden har vi gitt noen medlemmer fra ulike LO-forbund anledning til å fortelle om hvordan deres hverdag er, hvilke krav de har til arbeidslivet og hvordan vi skal skape et trygt og rettferdig samfunn for alle. Vi må ha faglig og politisk makt for å skape det samfunnet våre medlemmer krever. Vi må bygge videre ut det velferdssamfunnet vi selv har skapt gjennom over 100 års møysommelig innsats. Og vi må forsvare det mot politiske angrep. Vi må stå sammen for å kjempe fram nye reformer og rettigheter. Sammen har vi vunnet gode faglige rettigheter og sosiale ordninger: Full lønn under sykdom, en sterk arbeidsmiljølov, Avtalefestet pensjon, lengre ferie og et sterkt avtaleverk. I dag opplever mange av våre medlemmer et stadig tøffere arbeidsliv. Med stadig nedbemanning, rasjonalisering, effektivisering og privatisering. Det er et kynisk og brutalisert arbeidsliv som gir økt sykefravær og varig utstøtning fra arbeidslivet. Vi må bryte denne onde spiralen. Mange ser også jobbene forsvinne. Over er nå arbeidsledige. Det er helt uakseptabelt. Det sosiale sikkerhetsnettet for de ledige er også blitt dårligere gjennom kutt i ledighetstrygden. Vi opplever dessverre at vi har politiske partier som ikke verdsetter den innsatsen og rollen de fagorganiserte spiller i vårt samfunn. De gjør hverdagen stadig tyngre for våre medlemmer. Vi må si klart ifra hva vi mener om en slik politikk! Vi skal lytte til dine meninger og krav. Vi håper du tar denne utfordringen. Det er viktig at du engasjerer deg og sier din mening. Det er DU som gjør LO sterk. Det er LOs medlemmer som gir oss styrke overfor arbeidsgiverne og politikerne. Bruk denne anledningen til å si ifra hva du mener. Det vil gi oss enda sterkere muligheter for å kjempe for dine rettigheter og krav. Dette er vår debatt, dette er ingen partipolitisk kampanje: LOs medlemmer skal bli sett, hørt og lyttet til! Vi står ved et viktig veiskille i vårt samfunn. Vi må sørge for at det er våre verdier og vårt samfunnssyn som skal forme framtida. Vi skal forankre LO-medlemmenes hovedkrav på LO-kongressen neste år. Så skal vi spørre de ulike politiske partiene om hvor de står i våre saker. Vi vil kreve klare svar. Vi skal ha et stortingsflertall og en regjering som jobber med oss IKKE mot oss. Lykke til med debatten! Svarskjema finner du bak i dette debattheftet på side 23, eller gå inn på Med vennlig hilsen LO-leder 2 Utgiver: LO. Tekst: Einar Fjellvik, LO Media. Foto: Nicolaas Kippenbroeck, Sissel M. Rasmussen (s.6) og Britt Andreassen (s.8), LO Media. Grafisk utforming: Hege Holt, LO Media. Trykk: Hjemmet Mortensen Trykkeri AS.

3 Britt (34) Må ha tre jobber for å klare seg Jeg bor meg i hjel. Jeg må ha tre jobber for å få økonomien til å gå rundt. Britt Borgen, 34 år gammel alenemor og barnehageassistent i deltidsstilling ønsker seg VELDIG en heltidsjobb. Fra 1999 til 2003 økte antall personer som ufrivillig jobber deltid fra til Første kvartal 2004 gjorde tallet et nytt hopp, opp til personer. 70 prosent av dem er kvinner. Undersysselsatte er deltidsansatte som søker mer arbeid. Over halvparten ønsker å jobbe heltid. Kilder: SSBs arbeidskraftundersøkelse ufrivillig deltid Med 60 prosent stilling får jeg utbetalt vel kroner i måneden. Når boutgiftene alene sluker kroner, blir det ikke mye til overs å leve for, forteller hun. Resultatet er at de helgene Britt ikke har ansvaret for sønnen, jobber hun omtrent døgnet rundt. Da jobber jeg på en antikk- og bruktbutikk om dagen og på bar om kvelden. Heltid en rettighet, deltid en mulighet? Gi LO beskjed s. 23 Hun har prøvd andre veier også; sosialkontoret. Det første jeg fikk beskjed om der var å kvitte meg med fireroms leiligheten og skaffe meg en toroms. De kunne til og med hjelpe meg å finne ny leilighet. Problemet var at husleia der var kroner høyere enn for den leiligheten jeg bor i nå. Men flyttet jeg dit de foreslo, kunne de hjelpe meg økonomisk. For et par år siden ga Britt opp tilværelsen som selvstendig næringsdrivende, for å få mer tid sammen med sønnen sin. Veien over til status som arbeidstaker ble imidlertid lang. Jeg søkte på minst hundre heltidsjobber, men oppnådde aldri mer enn et høflig «takk for interessen», forteller hun. Til slutt slo hun til på et vikariat som barnehageassistent en dag per uke. Etter hvert er det blitt fast ansettelse i 60 prosent stilling i Rødberget naturbarnehage på Oslos østkant. Denne høsten har hun også fått et lite pusterom økonomisk. Som en prøveordning har barnehagen fått tilført ekstra penger slik at Britt kan jobbe på heltid. Men før jul skal prøveordningen evalueres, og Britt er langt fra sikker på at den blir videreført. Men Fagforbundet er inne i prosessen, sier hun med litt håp i stemmen. 3

4 Framtidas arbeidsliv? Gi LO beskjed s. 23 Kjersti (27) får ikke fast jobb Jeg betaler alltid for mye i skatt, sånn at jeg får igjen kroner i juni for om sommeren er det som regel ingen jobb å få. Slik forklarer 27 år gamle Kjersti Leirvik hvordan hun klarer seg i år etter år på korttidskontrakter. 4

5 Barbent leder den unge TV-produceren oss innover i NRK-labyrinten på Marienlyst i Oslo, til Barne-TVs redaksjonslokaler. Siden hun ble uteksaminert fra Film- og TV-akademiet for fem år siden har hun trasket i disse lokalene - som midlertidig ansatt og vikar. Etter litt rydding av rekvisitter får vi slått oss ned i redaksjonens stillerom. Kjersti trekker beina oppunder seg i stolen mens hun forteller om bunken med arbeidskontrakter av ulik varighet hun har liggende hjemme. Den korteste kontrakten gjaldt et vikariat på fire dager i våres. Akkurat nå har hun et vikariat på en måned. Om ei uke tar det slutt. Hva som da skjer vet hun foreløpig ikke. Må sette av penger Det verste er økonomien, sier hun. Jeg må alltid passe på å sette av penger til husleie, studielån og sånne ting når det nærmer seg slutten på en kontrakt. Det samme foran ferieperioder som jul og sommeren. I redaksjonen hun jobber er bare tre av de åtte medarbeiderne fast ansatte. Resten går på ulike kortidskontrakter. Det vanligste er tre måneders kontrakter. Programlederne er heldiggrisene, med sine halvårskontrakter. Det skaper ikke noe godt arbeidsmiljø. Akkurat i dag er det to medarbeidere som skal få beskjed om de får nye kontrakter. Det preger selvfølgelig stemningen - og det blir en del sånne dager i løpet av året med så mange på korte kontrakter. Hjelper ikke Hun er også bekymret over mangelfull personalmessig oppfølging og lite satsing på faglig utvikling for midlertidig ansatte. I lengden er det også slitsomt å vite at uansett hvor god jobb du gjør, så sikrer ikke det deg fast ansettelse. Den anerkjennelsen får du aldri. Det hjelper selvfølgelig at min egen redaksjon er flinke til å bakke meg opp, men likevel... Arbeidstaker Mange av Kjerstis kolleger har satset på å slå seg fram som selvstendig næringsdrivende med eget firma. Selv har hun valgt en endeløs strøm av vikariater og prosjektansettelser. Som arbeidstaker har jeg i det minste rett til ledighetstrygd når jeg ikke har jobb, forklarer hun. En del turer på arbeidskontoret har det allerede blitt. Som oftest har ledighetsperiodene vart en og to måneder. I det verste tilfellet et halvt år. Det var helt fælt. Til slutt begynte jeg å jobbe i en barnehage, forteller hun. Drømmen er fortsatt fast jobb som producer i Barne-TV, og sist vinter gjorde fagforeningen hennes, NTL-foreningen Kringkastingens Landsforening, et framstøt og krevde at Kjersti ble fast ansatt. Svaret var kort og formelt; Alle arbeidskontraktene var lovlige. Hun hadde ikke noe krav på fast jobb. Dårlig investering Kjersti ble ikke veldig overrasket over svaret. Hadde vel innerst inne ikke ventet noe annet. Men hun er litt forundret over arbeidsgivernes voldsomme hang til å ansette folk på midlertidige kontrakter: Det betyr jo at de hele tiden må lære opp nye folk, og så slippe dem fra seg når de er opplært. Er ikke det litt dumt da? spør hun. Det må vel være dårlig forvaltning av investeringen de har gjort? ansatte personer er midlertidig ansatt (2. kv. 2004). Det er blitt flere det siste året. Hver tiende sysselsatte er nå midlertidig ansatt. Andelen er størst i hotell- og restaurantbransjen og i helse- og sosialtjenestene, med pst av alle ansatte. Minst innen transport, industri, bygg og anlegg, med 5 prosent. En fersk svensk undersøkelse viste at bare en av fire midlertidig ansatte var i fast jobb etter to år. Et flertall i det regjeringsoppnevnte Arbeidslivslovutvalget mener det bør bli lettere for bedriftene å bruke midlertidige ansettelser. LO sier nei og mener dette er ett av forslagene som viser at flertallet i utvalget vil skreddersy den nye arbeidslivsloven for arbeidsgiverne. midlertidig Kilder: SSBs arbeidskraftundersøkelse, LO-Aktuelt, ALLU, LO.

6 Arbeidsforhold vi kan leve med? Gi LO beskjed s. 23 «Tove» (23) på nederste hylle i arbeidslivet Hun sa opp selv, og leverte sykemelding fra lege. Da fikk hun beskjed om at hvis ikke sykemeldingen ble trukket, ville hun aldri få seg ny jobb i hvertfall ikke i Norge. 6

7 Telefonen ringer. Hej, det är «Tove». Vi gjorde en intervju i somras. Minns du? Visst husker jeg den svenske 23-åringen som kom til Oslo og fikk jobb på en av byens brune kaféer. Etter tre år med lange nattskift i røykfylte lokaler, stor gjennomtrekk av ansatte, lunefulle sjefer som forskjellsbehandlet de ansatte og ikke tok fem øre for å skjelle dem ut i gjestenes påhør fikk hun nok. Etter ei voldsom skyllebøtte fra sjefen en gang i våres, var det mer enn nok. «Tove» gikk hjem, skrev oppsigelsen, gikk videre til legen hvor hun ble sykmeldt og leverte både oppsigelse og sykmelding på jobben. Samme kveld ble hun oppringt av en opphisset sjef. Han hevdet han hadde snakket med advokat og påsto at hun ikke kunne sykmelde seg i oppsigelsestiden. Hvis hun ikke trakk tilbake sykemeldingen, ville hun ikke få lønn, ikke feriepenger, ikke sykepenger og ikke noen ny jobb i hvertfall ikke i Norge. Selv med bistand fra Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet tok det to måneder å få ut pengene «Tove» hadde krav på. Da vi møttes i sommer var hun villig til å stå fram og fortelle sin historie til skrekk og advarsel. Nå er hun ikke så sikker lenger. Vil i hvert fall ikke ha bilde av seg på trykk, og helst ikke navnet heller. Du förstår. Det nya jobbet jag skulle börja i da vi möttes. Jag fick inte det. Den nya arbetsgivaren hade kontaktad den gamla och... Ja, du förstår säkert?... Ikke uvanlig En helt vanlig historie, sier Øystein Eriksen. Siden 1999 har han jobbet med å bistå hotell- og restaurantansatte på kontoret til Oslo Hotell- og Restaurantarbeiderforening. Folk er redde for jobbene sine, og i deler av restaurantbransjen har de dessverre grunn til det. Jeg har selv opplevd saker der folk har fått sparken etter at de har krevd overtidstillegg eller etterlyst sykepenger i arbeidsgiverperioden, forteller han. Selv om vi «redder» dem ved å få oppsigelsene kjent ugyldig, blir gjerne forholdene på jobben så uutholdelige at folk ikke orker å bli værende i bedriften. Ikke tillegg for overtid Manglende utbetaling av overtidstillegg, feriepenger og andre uregelmessigheter omkring lønn er blant de aller vanligste sakene Eriksen og hans to kolleger behandler. Da vi oppsøkte kontoret var han i gang med å be-regne etterbetaling av overtidstillegg for fire ansatte - som til alt overmål arbeider i en bedrift det ble inngått tariffavtale med i De ansatte har likevel aldri fått tillegg for å jobbe overtid. Nå skylder bedriften dem omkring kroner, forteller Eriksen. Tør ikke kreve Se her, sier han og klikker seg videre til nye regneark på pc-skjermen. Fram kommer en beregning av ubetalt overtid for et medlem, ansatt i et pizza-bakeri. Antall arbeidstimer leser vi ut av lønnsslippene, forteller Eriksen. De viser at mannen har arbeidet timer overtid i løpet av ett år. I den roligste måneden i fjor arbeidet han «bare» 235 timer. Normal 37,5-timers uke tilsier 162,5 timer i måneden Problemet er at mannen er så redd for jobben sin at han foreløpig har bedt oss la være å fremme krav om etterbetaling. Innvandrere utsatt Eriksen blir avbrutt av telefonen. Et medlem er på tråden. Fagforeningen har forhandlet om etterbetaling av overtidstillegg for henne. Avtalen er undertegnet for lengst. Likevel får hun ikke utbetalt pengene. Nå vil hun ha oversendt sakspapirene for å fremme kravet på nytt. Mellom juni 2002 og juni 2003 behandlet Oslo Hotell og Restaurantarbeiderforening 269 saker. 1/3 av sakene gjaldt oppsigelser. Nest største kategori gjelder lønnskrav og krav om overtidstillegg. 10 prosent av sakene måtte foreningen bistå medlemmene for å få utbetalt sykepenger fra trygdekontoret, ofte fordi arbeidsgiver ikke hadde oversendt nødvendige skjemaer eller ikke hadde registrert vedkommende som arbeidstaker. Resten av sakene gjelder krav om fast stilling for ansatte som har gått årevis på nederste hylle som ekstravakter, permitteringer, trakassering, pensjon/ AFP, feilaktige betalingskrav mm. Kilde: OHRAF Ekstravakt i fire år Øystein Eriksen legger på røret og fortsetter å ramse opp saker han har vært involvert i. Han forteller om en kvinne som hadde gått som ekstravakt i tilnærmet full stilling i fire år. Der vant vi fram med kravet om fast ansettelse, sier han fornøyd. I et annet tilfelle ble en mann sagt opp. Samtidig ble han bedt om å henge opp plakater i nabolaget for å etterlyse ekstra sommerhjelper til hotellet. Han fikk også beskjed fra direktøren om at han ikke behøvde være bekymret over bli sagt opp. Det var arbeid nok og hotellet ville gjerne bruke ham, som ekstravakt. De ville bare ikke ha ham fast ansatt. Saken endte med at oppsigelsen ble trukket tilbake og at mannen fikk etterbetalt i overkant av kroner i overtidstillegg. Oppgitt Nesten hver tiende sak Oslo Hotell og Restaurantarbeiderforening behandler gjelder nettopp krav om fast stilling for ansatte som har gått opptil flere år som ekstravakter. Øystein Eriksen har ingen forståelse for flertallet i Arbeidslivslovutvalget som vil gi bedriftene større spillerom for å bruke midlertidige ansettelser: De som har foreslått dette burde tatt seg ei uke her på kontoret. De vet åpenbart ikke hvordan det står til på nederste hylle i arbeidslivet. 7

8 Lavere kostnader for enhver pris? Gi LO beskjed s. 23 Roger (35) ter so er skilt til 2002 bl redusert m I kommune Mest utbredt niske tjeneste også innen he Bondevik-reg «Samarbeidsre seutsetting i o LOs velferd ikke konkur satsing på skolerin frykter neste anbudsrunde Vi har allerede erstattet nybakte kaker til kaffen med Mariekjeks og gått over fra saft til bare vann til middag. Må vi kutte kostnadene enda mer for å vinne neste anbudsrunde, er det bare de ansattes lønns- og arbeidsvilkår det monner å kutte i. 8

9 Roger Johansen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i Kommunal Konkurranse KF i Oslo. Et kommunalt foretak som har vunnet flere anbudskonkurranser om drift av sykehjem i hovedstaden - uten å gå på akkord med kommunale lønns- og pensjonsvilkår. Han mener også belastningen på de ansatte er blitt større og hevder de jobber minst 20 prosent mer nå enn før konkurranseutsettingen. I tillegg kommer et snaubarbert driftsbudsjett der selv ikke kakene til ettermiddagskaffen og saft til middagen har unngått sparekniven. 40 jobber borte St. Hanshaugen omsorgssenter, der vi møter Roger, var den første kontrakten KK vant. Et konsulentfirma har regnet ut at konkurranseutsetting I statsektoren særlig ved etam Televerket, Posten, NSB m. fl. ut som fristilte selskaper. Fra 1990 e antall årsverk i statsforvaltningen d nesten en tredel. sektoren mest gjennom bruk av anbud. innen transport, renovasjon og andre tekr. En del kommuner har tatt i bruk anbud se- og omsorgsektoren. jeringens tiltredelseserklæring: gjeringen vil utvide bruken av konkurranffentlig sektor». spolitiske manifest: «Det viktigste (...) er ranseutsetting og privatisering, men egne ansatte gjennom motivasjon, g, tillit og rammebetingelser». Oslo kommune vil spare 35 millioner kroner på konkurranseutsettingen av dette sentret i løpet av den femårige anbudsperioden. Prisen er at antall ansatte ble kuttet fra 280 til 240 for å få kostnadene lave nok til å vinne anbudskonkurransen. Det har ført til at vi er underadministrert, og på pleiesiden er det blitt mange korte deltidsjobber og delte vakter, forteller Roger. Ryker AFP? Om et års tid legges sentret ut på anbud for en ny femårs periode. Det er klart det skaper utrygghet, sier Roger. Særlig blant eldre ansatte som har planer om å gå over på AFP når de blir 62 år. Ingen av de andre aktørene i markedet er knyttet til AFP-ordningen. Også de ansatte på vaskeriet og kjøkkenet er utsatt. De fleste andre aktørene kjøper sånne tjenester utenfra. Roger frykter at KK må kutte kostnadene ytterligere for å vinne neste anbudsrunde. På pleiesiden mener han det ikke er mulig å kutte mer. Også på områder som strøm, telefon og billige medisiner mener han innsparingsmulighetene allerede er fullt utnyttet. Da er det bare to muligheter igjen: Styret kan kutte sitt krav om et lite overskudd, ellers er det de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, inkludert pensjonsrettigheter, som står for hogg. Noe positivt Roger tenker seg om. Vil gjerne finne noe positivt å si om konkurranseutsettingen også... Den har skjerpet serviceholdningen, mener han. Og kvalitetskontrollen er blitt satt mye bedre i system. Bemanningsnormen er lavere nå, men den blir i hvert fall overholdt - for nå handler det om å levere den tjenesten vi får betalt for.

10 Arbeid til alle, jobb nummer én? Gi LO beskjed s. 23 Arbeidsløse Svein (59): Sørpå må det vel finnes noen vikariater... Nytt arbeid? Her i Båtsfjord? Nei, det kan jeg vanskelig tro. Etter vel et år som arbeidsløs tenker Svein Johansen alvorlig på å flytte sørover. 10

11 På kommunens nettsted forsøker man å spre litt optimisme ved å markedsføre Båtsfjord som fiskerihovedstaden. «Norges største fiskevær og Nordens største fiskerihavn,» heter det i presentasjonen av kommunen. Det står likevel ikke til å nekte at fraflyttingen har vært stor de siste årene. Nå er vi sånn cirka mennesker igjen her, opplyser drosjesjåføren som henter oss på flyplassen. Vi var over for noen år siden, legger han til. Konkurser Langs kaiene ligger det fiskebåter. Russiske trålere som venter på kvoter og norske notbåter som ruster seg til seifiske. Men på land er det stille, etter at begge de store fiskebrukene gikk konkurs for vel et år siden. Det vil si, nesten helt stille. En diger dansk trailer bukter seg sakte gjennom sentrum, med kurs sørover. Det ene fiskebruket har begynt å kjøpe opp levende fisk som eksporteres direkte til Danmark. Tung tid På pensjonatet Havly møter vi 59 år gamle Svein Johansen. En av de nær 120 ansatte som ble arbeidsløse da det største bruket, Nils H. Nilsen, gikk konkurs i 1. august Siden har han vært arbeidsløs. En skjebne han deler med mange i Båtsfjord. Ifølge Aetats tall har arbeidsløsheten ligget nokså stabilt rundt ti prosent det siste året. Det er tungt, sier han og smaker på kaffen i pensjonatets kafé. Og så er det jo selvfølgelig det økonomiske da, legger han. Man må jo greie seg på 60 prosent av det man hadde i lønn. Det blir til at man må spare på det meste og være ytterst forsiktig med pengene for å få det til å gå rundt. For ærlig? Denne høsten er det likevel en viss optimisme i lufta i Båtsfjord. Etter mange gjenvordigheter er Nils H. Nilsenbruket nå refinansiert og skal starte opp igjen - i første omgang med omkring halv bemanning. Men her gjelder ingen fortrinnsrett. Alle må søke om jobb på nytt. Også Svein gjorde det, men fikk avslag. Jeg var vel litt for ærlig, sier han med et skjevt smil. Jeg opplyste i søknaden at jeg hadde hatt tilrettelagt arbeid den siste tida før konkursen. Han viser fram hådleddet på høyre hånd. Det er stivt, og det er smertefullt. Antakelig en gammel skade fra den tida da han «rodde feske». Ikke bitter Selv om han må nøye seg med å se på når bruket snart starter opp igjen, er ikke Svein bitter på sin gamle arbeidsgiver. Jeg hadde elleve gode år der nede, sier han mens han lar blikket gli ut vinduet på Havly og over mot fiskebruket tvers over veien. Du må huske på at det er et kollossalt høyt sykefravært i fiskeindustrien. Det var en stor utgiftspost for dem, påpeker han. arbeidsledig I juli hadde Aetat registrert personer som enten var helt arbeidsløse eller på tiltak (sesongjusterte tall). Det er flere enn da regjeringen Bondevik tiltrådte. Av de helt arbeidsløse var langtidsledige var under 25 år. Hardest rammet er Finnmark (6 pst) og Oslo (5,5 pst). Minst rammet er Oppland (2,8 pst) og Akershus (3,1 pst). Flest ledige hender finnes innen industri og service. Flest ledige jobber innen handel og helse/pleie/omsorg. 15 prosent av de arbeidsløse tilbys ulike arbeidsmarkedstiltak. Under den forrige ledighetstoppen i fikk hver tredje arbeidsløse slikt tilbud. Kilder: SSBs arbeidskraftundersøkelse, LO. Få muligheter Akkurat den dagen vi møttes hadde Aetat tre jobber å tilby i Båtsfjord; som sokneprest, som lufthavnsjef eller deltidsjobb på ungdomsklubben. Svein har vanskelig for å tro at det skal la seg gjøre å finne nytt arbeid på stedet for en gammel fiskeindustriarbeider som runder 60 neste år og plages med et dårlig håndledd. Han smiler forsiktig og forteller i stedet hvordan doktoren oppsummerte situasjonen: Vi kan operere håndleddet ditt, sa han. Så blir du i hvert fall kvitt smertene. Deretter blir det sju-åtte måneder på sykemelding. Og så blir du vel skjøvet over på uføretrygd. Sørover? Men Svein er ikke sikker på om han har lyst til å avslutte arbeidslivet sitt på den måten. Man får ta en vurdering når operasjonen er unnagjort, sier han. Kanskje man får flytte sørpå. Der er det vel litt lettere. Det er vel i det minste noen vikariater man kan få... 11

12 Rettferdige lønnsforskjeller? Gi LO beskjed s. 23 HAN 3-årig høgskoleutdanning + 1 års tilleggsutdanning. På topp på ansiennitetsstigen. Årslønn: Yrke: Sosionom HUN 3-årig høgskoleutdanning + 2 års tilleggsutdanning. På topp på ansiennitetsstigen. Årslønn: Yrke: Lærer Jens (50) vil ha flere «Valla-spagater» Lærerne har vært flinkere enn oss, fastslår Jens Eckhoff. Uten snev av misunnelse overfor kona, Hilde, og hennes yrkesgruppe. Men med klar adresse til LO om å holde fast ved den tariffpolitiske kursen som ble fulgt i Den som gikk under navnet «Valla-spagaten». 12

13 Uttrykket ble skapt av folk som mente den ferske LO-lederen var mer opptatt av å gjøre seg populær i alle LOs medlemsgrupper enn av landets økonomi. Bakgrunnen var at LO i 2002 vedtok å kreve økt reallønn for alle. Samtidig fikk blant andre de høgskoleutdannete i Fellesorganisasjonen fullmakt til å kreve ekstra lønnstillegg, for å ta igjen noe av det de hadde sakket akterut gjennom 1990-årene. For oss var «Valla-spagaten» en lykkelig, og helt nødvendig, manøver, fastslår Jens Eckhoff, hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjons medlemmer i Kristiansand kommune. Uten den er det ikke aldeles sikkert at barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere fortsatt hadde vært organisert i LO, mener han. Det er ingen logisk forklaring på hvorfor ulike høgskolegrupper skal ha ulik lønn. Mener man at de menneskene lærere og sykepleiere arbeider med er mer verdifulle enn våre klienter? Rettferdighet Jens skryter gjerne av innsatsen lærere og sykepleiere har gjort for å markedsføre yrkene sine og ved forhandlingsbordet. Men det gjør ikke lønnsforskjellene mellom disse høgskolegruppene mer rettferdige, mener han. Av samme grunn er jeg skeptisk til for stor vekt på lokale lønnsforhandlinger. Jeg er redd det ikke framelsker de dyktigste, men de som er best til å markedsføre seg selv og som har markedskreftene på sin side, sier han. Bra kar, men Yngve Hågensen var en bra kar han, men LO var veldig orientert mot industriens behov og interesser i hans tid, mener Jens. Høgskoleutdannete i offentlig sektor sakket kraftig akterut i løpet av 90-åra. I forhold til sammenliknbare grupper i privat sektor ble det etter hvert snakk om lønnsforskjeller på omkring kroner. Gerd-Liv Valla har løftet fram våre krav, og det var på høy tid. Lønne seg Jeg er for en solidarisk lønnspolitikk med minst mulig lønnsforskjeller, presiserer Jens Eckhoff. Men hvis solidariteten strekkes så langt at man lever bedre uten studielån enn med, da blir det galt. Det må lønne seg å ta utdanning. utdanning og LO-balanse Lønnsoppgjøret i 2002 karakteriserer han som «et skikkelig jafs» for utdanningsgruppene. Selv om 2004-oppgjøret fikk mer preg av status quo, mener Jens det i dag er en rimelig balanse mellom lønna til høgskoleutdannete og andre LO-organiserte. At topplønna til en lærer skal ligge kroner høyere enn topplønna til hans egen yrkesgruppe, sosionomene, finner han derimot ingen rettferdighet i. Det bør være et helt klart LOmål at det ikke skal være noen forskjell i lønn mellom ulike høgskolegrupper, mener han. I årene økte lønningene for ansatte i stat og kommuner med inntil 4-årig høgskoleutdanning med 32 prosent. Tilsvarende grupper i skoleverket hadde en lønnsvekst på 43,1 prosent, mens høgskoleutdannede i industri og varehandel fikk økt lønningene med 40,6 og 37,2 prosent. Til sammenlikning hadde fagarbeidere i industrien i denne perioden lønnsvekst på 34,6 prosent. Både fagarbeidere i industrien og høgskoleutdannede i kommunene tjente i gjennomsnitt kr i Høgskoleutdannede i staten tjente kr, i skolen kr og i industrien kr. En utredning fra den svenske fagorganisasjonen Saco viser at en akademiker i Sverige oppnår i gjennomsnitt 6 prosent høyere livsinntekt enn en som bare har videregående skole. En norsk studie, utført av Frisch-senteret i 1999, viste at høgskoleutdanning innen helse- og omsorgsektoren bare ga 3 prosent høyere livslønn enn videregående skole. Kilder: TBU, LO-Aktuelt, Frisch-senteret. lønn 13

14 En verdig slutt på yrkeslivet? Gi LO beskjed s. 23 Jorunn (61) kan miste pensjonen i anbudskamp Hun har kjørt buss siden Thor Heyerdahl seilte rundt i sivbåten «Tigris». Nå har hun ett år igjen til hun kan pensjonere seg. Men bussruta hun kjører er lagt ut på anbud. I verste fall betyr det ledighetstrygd i stedet for avtalefestet pensjon. 14

15 Et veddemål under en Danmarkstur i 1978 endte med at Jorunn Hagen tok førerkort for buss. Siden har hun kjørt for Schøyens Bilcentraler. Først på hjemstedet, Slemmestad, mellom Oslo og Drammen. Så mistet Schøyen den ruta i en anbudskamp, men Jorunn fikk bli i selskapet. Schøyen hadde fortsatt kjøring i Oslo. Det betydde lengre vei til jobben og mer stress, med kjøring i Oslo sentrum. Men hun ville gjerne bli i selskapet. Her trives jeg, og så må en jo tenke litt på at rettighetene en har opparbeidet ikke blir forspilt. I Schøyen har vi veldig gode avtaler. Bransjens beste på tjenestepensjon, forklarer hun. Ikke hjertekapp Taper Schøyens anbudskampen om den ruta Jorunn nå kjører, har hun tre muligheter: Hun kan kanskje få jobb i selskapet som vinner anbudet hvis de trenger ekstra sjåfører. Men da blir tjenestepensjonen mindre. Hun kan kanskje få bli i Schøyen hvis selskapet fortsatt har kjøring å tilby. Hun kan ende som arbeidsløs. Da kan hun temmelig sikkert skyte en hvit pil etter muligheten for å bli avtale-pensjonist når hun passerer 62. AFP-ordningen krever nemlig at du er i arbeid i en bedrift med tariffavtale når du går av. Jeg har ikke hjerteklapp. Ikke ennå i hvert fall, forsikrer hun. Hun har fått signaler fra arbeidsgiveren om at det kan ordne seg. Selskapet tror de vil få beholde noen ruter i Oslo, slik at de fortsatt trenger omkring 30 sjåfører i hovedstaden. Går det sånn, regner jeg med at jeg har så lang ansiennitet at jeg er sikret det ene året jeg har igjen før jeg er 62, sier hun. Rømmer Både Jorunn og kollegene rundt de to røykebordene utenfor busselskapets hovedkontor, er samstemte om at arbeidsmiljøet var bedre og jobbene tryggere før anbudene gjorde sitt inntog. Nå rømmer folk fra yrket, sier de. Snart er det bare innvandrere som tar til takke med arbeidsvilkårene som tilbys, hevdes det. Det er helt riktig. Du blir utrygg av disse anbudsgreiene, istemmer Jorunn. Og folk over 50 år vil de jo helst ikke ha. Vi er visst ikke noe verdt vi. Hun tar et siste drag av sigaretten før sneipen havner i askebøtta. Og enda snakker han gamle gubben om at vi bør jobbe lengre for den samme lønna, utbryter hun plutselig. Utspillet fra tidligere NHO-presidenten, Jens Ulltveit Moe, om lengre arbeidstid får den ellers blide og glade damen til å fnyse. Han skulle vært med i bussen i forrige uke, følger en kollega opp. 50 varmegrader i bussen, fullt av folk og tett trafikk gjennom Oslo sentrum Trygg ett år til Også denne karen, Odd Arild Svee, nærmer seg pensjonsalderen. Han er 59 år nå og håper på å kjøre til han blir 62 og et halvt. Da kan han gå av etter 45 års tjeneste som billettør og sjåfør. Ruta jeg kjører nå er trygg ett år til, mener han. Blir den lagt ut på anbud da, og Schøyen taper, har han saktens ansiennitet til å kreve fortsatt jobb i Schøyen, men det nærmeste stedet selskapet da vil ha kjøring er på Hamar. Kanskje jeg må parkere campingvogna på Hamar og ukependle dit for å ha jobb de siste årene, sier han uten noe spøkefullt smil. pensjon på anbud Klore seg fast Både Jorunn og Odd Arild snakker konsekvent om 62 år som pensjonsalder. Pensjonskommisjonens appell om å stå lengre i jobb, låner de ikke øre til. Ikke sånn forholdene er blitt i denne bransjen, sier begge. Nå gjelder det bare å klore seg fast til en blir 62 og så komme seg over på AFP. Avtalefestet pensjon (AFP) gjør det mulig å pensjonere seg ved fylte 62 år, hvis man jobber i en bedrift med tariffavtale og har vært med i ordningen en viss tid. Alle har rett til pensjon fra Folketrygden fra fyllte 67 år. Ansatte i stat og kommuner har i tillegg tjenestepensjon, mens opp mot en million ansatte i privat sektor mangler dette. Når ei bussrute eller et sykehjem settes ut på anbud, KAN den som lyser ut anbudet kreve at anbyderne har tjenestepensjonsordning, men det er ikke noe absolutt krav. Pensjonskommisjonen vil erstatte AFP med fleksibel pensjonsalder i Folketrygden. Ansatte som går av før de er 67 år vil få vesentlig lavere pensjon. I årets tariffoppgjør lovte regjeringen å foreslå å lovfeste en plikt for alle bedrifter til å ha tjenestepensjon av en viss standard.

16 Trenger vi industri i Norge? Gi LO beskjed s. 23 Karl Erik (51) på uriaspost i krisetid Det aller verste? Det er når du må forklare en arbeidskamerat at han må ofres for å berge en annen som vil stå enda svakere på det åpne arbeidsmarkedet. Det er ikke greit. 16

17 Som hovedtillitsvalgt på Umoe Sterkoder i Kristiansund fikk Karl Erik Eriksson nærkontakt med de menneskelige kostnadene ved industrikrisa. 600 arbeidskamerater måtte fagforeningsmannen være med å si opp i løpet av et knapt tiår før skipsverftet ble stengt i Banesåret Fram til begynnelsen av 1990-årene var verftet hjørnesteinen i Kristiansunds næringsliv, med 700 ansatte på det meste. Banesår fikk det da kontrakten på bygging av nye fregatter til Sjøforsvaret gikk til et spansk verft. En fullstendig forfeilet industripolitikk, mener Karl Erik. Samfunnsansvar og helhetstenking ble ofret til fordel for fri konkurranse og størst mulig bevegelsesfrihet for kapitalen. Dessverre ser det ut til å være den rådende holdningen langt inn i Arbeiderpartiet. Men vi får ingen egen industri her i landet hvis alt skal flyte fritt. Kapitalen, den vil alltid gå dit det er dårligst lønns- og arbeidsvilkår og der en kan tyne miljøet hardest, fastslår han. Uføretrygdet Selv sitter 51-åringen igjen med en pris for godt tillitsvalgtarbeid fra LO i Møre og Romsdal - og uføretrygd. Sveiserøyken fra årene som platearbeider på verftet har satt sine spor i lungene. Hederen fra LO-kamerater varmet, men fortsatt mener han fagbevegelsen har en stor utfordring i å bygge tettere nettverk rundt tillitsvalgte som står oppe i omfattende nedbemanninger. Du føler at du står veldig, veldig alene, sier han. Arbeidsgiveren står klar med jurister og alskens ekspertise for å rive i stykker et hvert argument du kommer med. Forbundets folk kommer jo og deltar i forhandlingsmøter når vi ber om det. Men i forkant må du sjøl lage innstillingene på hvem som må gå, og når forhandlingsmøtet er over drar forbundets folk videre. Medmenneske Han minner om alle rollene en tillitsvalgt skal fylle helst på en gang. Folk skal motiveres, det skal skapes tro på framtida og drives lobbyvirksomhet for å bedre industriens rammevilkår. Medlemmenes rettigheter skal ivaretas, samtidig som en må ha bedriftens framtidsutsikter i tankene. industri i krise Over industriarbeidsplasser ble borte fra 2000 til Nedgangen ser ut til å fortsette i første kvartal i Nedturen var særlig kraftig fra 2002 til 2003, da rentenivået og kronekursen var på sitt høyeste. På ett år ble over arbeidsplasser borte. En av seks helt arbeidsløse kommer fra industrien (første halvår 2004). Industrien står for knappe 12 prosent av sysselsettingen, men skaffer 30 prosent av landets eksportinntekter (inkl. eksport av olje og gass). I Finland og Sverige står industrien for rundt 20 prosent av verdiskapningen. Fastland- Norge: 12 prosent. Saudi-Arabia: 9 prosent. Og oppi alt dette må du forsøke å være medmenneske også. Det er alltid noen som rammes ekstra hardt. Det kan være ektepar der begge mister jobben eller folk som har andre problemer i tillegg til å miste jobben. Som tillitsvalgt må du se dem og forsøke å bistå. Fattige Et annet tema som fortsatt får engasjementet til å gløde i ham er skjebnen til eldre arbeidskamerater som ble sagt opp i de siste rundene med nedbemanning. Flere ender som fattige og minstepensjonister til tross for at de har tilbrakt et helt yrkesliv i industrien, hevder han, og forklarer: Er du 60 år når du blir sagt opp, er du praktisk talt sjanseløs på ny jobb. Dermed mister du muligheten for avtalefestet pensjon og pensjonsalderen spretter plutselig opp fra 62 til 67 år. I tillegg er folketrygden sånn konstruert at inntekten de siste årene før pensjonsalderen teller veldig mye, siden det gjerne er de beste opptjeningsårene. Blir du gående på ledighetstrygd og sosialhjelp fram til du er 67 år, slår det også kraftig negativt ut på folketrygden. Du drar med deg fattigdommen inn i alderdommen. Ganske sleipt! Kilder: SSB, LO. 17

18 Inkluderende arbeidsliv? Gi LO beskjed s. 23 Turid (41) ble syk av arbeidsplassen Først ble hun syk av fukt- og soppskader på Posthuset i Mandal. Så ble hun erklært overtallig da postkontoret skulle nedbemannes. Da hun takket nei til en annen jobb i det samme bygget hun ble syk av, ville Posten si henne opp. 18

19 Postkontoret i Mandal ligger idyllisk til, helt nede ved elva. Ulempen er at når elva stiger presser den på grunnvannet så fuktighet trenger inn bygget. Idyllen blir et eldorado for sopp - og et helseproblem for folk, særlig allergikere. Ble syk Turid Larsen har alltid vært plaget av allergi. Hun ble veldig syk da soppangrepet satte inn. De tre siste årene har hun gått sykemeldt i perioder på opptil et halvt år. Til slutt fikk hun beskjed fra legen: Du MÅ slutte å jobbe i det bygget, hvis du skal ha sjans på et rimelig godt liv igjen. Turid søkte om omplassering, og det regionale attføringsutvalget var i gang med å lete etter en plass for henne ved et av Posten andre arbeidssteder på Agder. Ble oppsagt Så, 26. april i år, dumpet et nytt brev med Postens logo på ned i Turids postkasse: «Varsel om stillingsbortfall» sto det der. Nedbemanningen i Postens divisjon Konsument hadde nådd Turid. Men Posten kunne tilby annet arbeid - ved det samme postkontoret. Det var ikke noe reelt tilbud. Jeg kunne ikke si ja. Det bygget tok jo knekken på helsa mi, sier hun. Men da Turid takket nei, mente divisjon Konsument at deres forpliktelser var oppfylt, og varslet om stillingsbortfall ble til et varsel om oppsigelse. Da ble det for mye, selv for en sørlending. Avtale mellom fagbevegelsen, myndighetene og arbeidsgiverne. Inngått i 2001, varer ut Mål: Redusere sykefraværet med minst 20 prosent, få flere med redusert arbeidsevne i arbeid og heve den reelle pensjoneringsalderen. Over 6500 bedrifter med vel en million ansatte, deriblant Posten, har inngått egne IA-avtaler. I IA-bedrifter er arbeidsgiveren bl.a. forpliktet til å utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen åtte uker og bidra til at sykmeldte kan kvalifisere seg for annet arbeid i virksomheten. Myndighetene har forpliktet seg til ikke å røre sykelønnsordningen så lenge IA-avtalen gjelder. arbeidsliv Posten skulle jo være en felles overbygning over alle divisjonene, men systemet fungerer ikke lenger, etter alle omorganiseringene de siste årene, mener hun. inkluderende Forhandlinger For Turids del gikk veien via fagforbundet, Postkom, og forhandlinger i Oslo. Det resulterte i at hun fikk beholde normale rettigheter i oppsigelsestiden. Etter å ha presset den lokale sjefen til å sende en forespørsel til de andre divisjonene, fikk hun prøve seg i distribusjonen. Det gikk bra, også helsemessig. Etter ytterligere bistand fra Postkom har hun nå et såkalt «vikariat med hale» i distribusjonen. Det vil si at dersom han Turid vikarierer for ikke kommer tilbake, får hun jobben fast. Halv tid I så fall er hun sikret en halvtids stilling, og etter årene med sykdom er hun innstilt på det. Vil ikke presse kroppen til noe mer. Jeg har vært så syk at jeg har lovet meg selv at jeg skal aldri dit ned igjen. Det finnes andre sider ved livet enn å jobbe som jeg ikke vil gi slipp på, så da får det heller bli halv jobb, sier hun. Fungerer ikke Det var jo helt vilt. Jeg visste at divisjon Distribusjon stadig hentet inn vikarer og så skulle jeg bli sagt opp av divisjon Konsument fordi jeg måtte si nei til å jobbe i et bygg jeg ble syk av! Turid rister på hodet og blar i ringpermen der hun har samlet alle sakspapirene i en snart ti cm tykk bunke. Hun er oppgitt over at problemer som før kunne løses med et par telefoner mellom Postens ulike avdelinger nå blir til årelange prosesser.

20 I finanssektoren og blant industrifunskjonærene utgjør kvinnenes lønn pst av mennenes lønn. Nærmest likelønn er man i skoleverket der kvinnene tjener 95,5 prosent av mennene. Tallene gjelder for heltidsansatte. I kommunene, skoleverket og varehandelen har det vært en liten tilnærming mellom menns og kvinners lønn de siste årene. I andre sektorer har forskjellene vært stabile. Arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt: 83 prosent kvinner i helse- og sosialtjenester og 8 prosent innen bygg og anlegg. 43 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid. Blant menn er andelen 11 prosent. 21,5 pst av alle alders- og uførepensjonister er kvinnelige minstepensjonister. 3,3 pst av dem er menn. Kilder: TBU, Likestillingssenteret likestilling Barbro (37) -Vi må tru på oss sjøl! Jeg tror mannfolka bare venter på at vi jenter skal vise mer sjøltillit. Barbro Nielsen mener mye av kampen for likestilling i arbeidslivet må føres «inne» i kvinnene: Det handler om å tru på seg sjøl. 37-åringen som til daglig jobber med å ekspedere gods som skal med Hurtigruta til og fra Tromsø, kan ikke se en eneste grunn til menn skal tjene mer enn kvinner, eller at de skal ha bortimot monopol på lederstillingene. De er jo ikke bedre kvalifisert enn oss, fastslår hun. Uten å ha studert statistikker, vil jeg tro at utdanningsnivået blant unge kvinner nå er like høyt som blant menn. Det vil nok slå ut om en del år, tror hun. Men det er altså en helt ubeskrivelig treghet i systemet, legger hun til med et sukk. Opptatt av likestilling? Gi LO beskjed s. 23 Oppfordring Barbro roser fagbevegelsen for å ha spilt en viktig rolle i utviklingen av et lov- og 20

21 avtaleverk som i dag utgjør en solid plattform for aktivt likestillingsarbeid. Og hun vil ikke være med på å gi mennene skylda for at kampen for likelønn har stått i stampe de siste årene. Min erfaring er ikke at menn er negative til at kvinner skal tjene like mye som dem, understreker hun. Derimot har hun en klar oppfordring til sine medsøstre: Slutt å se bare begrensninger. I stedet for å være lykkelige for at vi får lov å ha en jobb, må vi begynne å tenke at det er arbeidsgiveren som skal være glad for at vi er der. Og det koster, for vi er så gode til å gjøre akkurat denne jobben. «Det fikser vi» Skal flere kvinner besette lederstillinger i bedriftene, må de bli flinkere til å vise den «dette fikser vi»-holdningen hun mener menn preges av. Ingen arbeidsgiver vil vel ansette en person som preges av ansvarsvegring og prestasjonsangst i en nøkkelstilling i bedriften. Holdninger Klubblederen for de HK-organiserte i Nor-Cargo i Tromsø er også opptatt av at likestillingsdebatten ikke begrenses til ukene rundt kvinnedagen 8. mars. Det dreier seg om en kontinuerlig holdningskamp, påpeker hun. Ikke minst handler det om hvordan vi oppdrar våre barn. Barbro drømmer også om en radikalt annerledes fordeling av ansvaret for barna. Tenk om vi kvinner kunne føde barna, og så var det mannen som var hjemme og tok hovedtyngden av omsorgen etterpå? Da kunne det blitt fart i likestillingen, både hjemme og i arbeidslivet. 21

22 Framtidas arbeidsliv i støpeskjeen Pensjonsreform, IA-avtale/sykelønn og ny arbeidslivslov. Det er noen av sakene som står på den politiske dagsorden den nærmeste tida. Utfallet av disse sakene vil prege arbeidslivet i lang tid framover. Ved årsskiftet 2005/2006 utløper avtalen om er inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Da avtalen ble inngått gikk myndighetene med på å frede sykelønnsordningen i avtaleperioden, til tross for at alle de nåværende regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har programfestet større og mindre kutt i ordningen. I debatten om IA-avtalen har det særlig blitt fokusert på sykefraværet. På dette området er man foreløpig langt unna å innfri målsettingen om 20 prosents reduksjon. Når IA-avtalen utløper er det ventet en ny runde med het debatt om sykelønnsordningen. LOs samfunnspolitiske avdeling har tidligere regnet ut at en kvinnelig industriarbeider med gjennomsnittlig fravær vil tape kroner om Fremskrittspartiets kuttforslag gjenomføres, og hvis Høyres forslag blir virkelighet. Pensjon I løpet av høsten planlegger regjeringen å presentere sitt forslag til reform av folketrygden. Hovedhensikten å begrense folketrygdens utgifter for å kunne møte den kommende eldrebølgen. Følger regjeringen anbefalingene fra Pensjonskommisjonen betyr det blant annet: Fleksibel pensjonsalder fra 62 år, men de som velger å gå av tidlig straffes på pungen. Den som går av ved fylte 62 år får vel 30 prosent lavere pensjon enn den som fortsetter til fylte 67 år. At lønnsforskjellene i yrkeslivet videreføres i større grad enn i dag i pensjonisttilværelsen. Ifølge LO-beregninger vil en stuepike med årslønn på kroner få kroner mindre, mens en ingeniør med kroner i årslønn vil få kroner mer. At årlig pensjon beregnes i forhold til forventet levealder for hvert årskull. Går levealderen opp, reudseres den årlige pensjonen. At staten trekker seg ut av ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) fra Under lønnsoppgjøret i vår lovte regjeringen at den, i forbindelse med pensjonsreformen, vil foreslå å lovfeste at alle bedrifter skal ha en tjenestepensjonsordning av en viss standard for sine ansatte. Arbeidslivslov Over nyttår planlegger regjeringen også å fremme sitt forslag til ny arbeidslivslov. Forslaget vil bety en totalrevisjon av hele Et arbeidsliv for framtida? Gi LO beskjed s. 23 arbeidsmiljøloven, basert på innstillingen fra Arbeidslivslovutvalget. Hovedtendensen i innstillingen fra flertallet i utvalget er å gjøre loven mer fleksibel og åpne for at flere forhold kan avtales direkte mellom arbeidsgiveren og den ansatte. Blant de mest omstridte forslagene er: Økt adgang til bruk av midlertidige ansettelser. Mer fleksible arbeidstidsregler som gir større muligheter for å avtale arbeidstid ut over det normale med den enkelte ansatte og mer utstrakt bruk av helgearbeid og nattarbeid. Ved tvist om en oppsigelse er saklig, skal ikke lengre hovedregelen være at den oppsagt har rett til å bli stående i stillingen sin inntil sakligheten er prøvd. Heretter skal det kreves en kjennelse fra retten. LO mener dette er en vesentlig svekking av oppsigelsesvernet. 22

23 LO Kongressdebatt 2005 Medlemsinformasjon Navn (fornavn og etternavn)* Postnummer/bosted* E-post (brukernavn ved lagring av informasjon) Mobiltelefon (kontaktinfo) Arbeidsplass Forbund Kjønn Alder Mann Kvinne år år år år år over 60 år Hva mener du bør være de viktigste faglige og politiske sakene for LO de neste fire årene? Tittel Beskrivelse Kommentar Det er iorden at innlegget mitt publiseres på kongressidene på Internett Alias Du kan også sende inn svarskjema på faks nr eller på internett: Dette svarskjema kan sendes ufrankert, LO betaler portoen. Klipp langs stiplet linje, siden brettes én gang. *) Må fylles inn Lim her, og brett.

24 Kan sendes ufrankert innen Norge, LO vil betale portoen. SVARSENDING Avtalenummer /26 OMD LANDSORGANISASJONEN I NORGE Du bestemmer - LO på din side Oslo Sentrum Bedriftssenter 0109 Oslo

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse

Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse Innledning Jan Davidsen Presseseminar 30 mars klokka 12.00 Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse Fagforbundets medlemmer fordeler seg på over hundre yrkesgrupper, og vi har høy bevissthet, og ansvar for

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs Personalsjef Lars Th Larsen Norske Skog Saugbrugs Halden Hvor stort tror dere det reelle sykefraværet på Saugbrugs er?

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011

Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011 Til rette vedkommende Vår ref. 11/197-15 /SF-411, SF-513.3, SF-711, SF-814, SF-900 / Dato: 10.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse av 10. august 2011 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.03.2015 Ref. nr.: 14/96831 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013.

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2013 Ref. nr.: 13/25967 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer