Regler for IØM Fossum - pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07"

Transkript

1 Ubekreftet sammendrag fra plandokumenter og tekstendringer gitt i kommunestyre-vedtak - sak. 53/07 av og sak. 73/07 av Regler for IØM Fossum - pr Bruksbegrensninger : 1.1 Flyområde : Flyging skal skje innenfor flyområde avmerket i plankart med minste tillatte avstand regnet fra alle omkringliggende gårdstun :160 meter. 1.2 Støygrense : Modellene støysertifiseres ihht. Norges Luftsport Forbund, Modellflyseksjonens anbefalte normer for maks lydtrykk ( maks 90 dba ) målt på 2,7mtr. avstand. Alle modeller skal være utstyrt med beste mulige støydemping. Kontroll og sertifisering av avgitt lydtrykk utføres av foreningens støykomitè etter spesifisert måleprosedyre. 1.3 Flydager/tider : Det maksimale antall flydager med støygivende modeller er 3 pr/uke. Flytider: Hverdager til Lørdag til Helligdager til Modellflyplassen er stengt for støygivende modeller på følgende dager : 1.Juledag - 1. nyttårsdag - Langfredag - 1.Påskedag - 1.mai - Kr.himmelfartsdag mai / 7

2 Pinsedag og den søndagen det er konfirmasjon i Trømborg kirke. 1.4 Loggbok : Alle piloter skal registre seg i loggbok ved navn - dato - identifisere modell - tidspunkt for start og avslutning av flyging - og evt. hendelser eller avvik fra det normale. Yngre juniorers aktivitet loggføres av instruktør / foresatte. 2. Prosedyre for opprydding i åker - om modellfly nødlander eller faller ned utenfor flyplass : 2.1 Kun èn person går ut i åkeren for henting av modell - trå forsiktig for ikke å gjøre skade. 2.2 Ta med markør ut i åkeren når modell skal hentes. 2.3 Merk landingstedet med markør før du tar opp modellen og evt.løse deler. 2.4 Ta modellen og evt. løse deler med tilbake til stripa for kontroll. Sett evt. løse deler på plass på modellen for å forsikre deg om at absolutt alle deler er ryddet med ut av åkeren. 2.5 Først da det er fastslått med 100 % sikkerhet at ingen deler mangler på modellen hentes markør i åkeren - og rydding er avsluttet / 7

3 Om den som går ut i åkeren ikke finner modellen kan leting organiseres som manngard - om det er flere tilstede. Godt planlagt manngard med et antall personer som har fordelt søkeområdet mellom seg gir minst mulig tråkk i åkeren. 2.7 Om modeller eller deler forsvinner i åker slik at manngard er påkrevet - eller at åker påføres andre skader - skal hendelse meldes til styreleder med stedsangivelse - uten unntak. 3. Regler for ivaretagelse av sikkerhet på og ved modellflyplassen : 3.1 Bruk av modellflyplassen tillates kun for medlemmer - som har satt seg inn i gjeldende regler for bruk. Gesteflyging kun etter invitasjon og avtale, og inviterte gjesteflygere informeres særskilt om gjeldende regler. 3.2 Frekvensmerke for radiosender hentes fra frekvenstavle før flygning. Dette skal være påsatt enhver radiosender som er påslått. 3.3 Maksimalt 3 fly i lufta på en gang. 3.4 Ingen flyging ved bevegelser ( bearbeiding av jorda ) på tilliggende jorder i start eller landingstrasè for benyttet flystripe - innenfor en avstand på 150 meter. Kryssende stripe kan benyttes om det ikke er slik aktivitet ut for denne / 7

4 Nybegynnere flyr kun sammen med instruktør til vedkommende er erklært klar for soloflyging av instruktøren. 3.6 Det skal ikke forekomme flyging over klubbhus, publikum, depot eller parkeringsområde. 4. Unntak fra bruksbegrensninger - punktene 1.1 til 1.3 : 4.1 Ikke støyende modeller ( seilfly og elektrodrevne modeller )er unntatt fra brukstider / dager. Lydløse seilfly er også unntatt fra bestemmelsen om flyområde. 4.2 Helikopter med forbrenningsmotor er unntatt støygrense 90 dba om disse kun flyr over / nær selve modellflyplassen og alltid har største avstand mot naboer. At beste mulige støydemping er montert skal kontrolleres av støykomitè før de tillates brukt. 4.3 Støykomitè kan dispensere fra støygrense for spesielle modeller som ikke kan dempes under 90 dba. Støykomitè avgjør om beste mulige støydemping er utført og om dispensering fra støygrense skal gis under nevnte forutsetninger. 4.4 Gjestende fly som ikke er sertifisert etter NLF`s normer, kan tillates å fly etter kontroll av avgitt lydtrykk - på plass. 4.5 I løpet av ett kalenderår kan det avvikles inntil 2 stevnedager. Stevne skal avvikles i ordinær åpningstid for modellflyplassen og berørte naboer skal varsles min. 14 dager før stevne 4 / 7

5 avvikles. Ved stevner kan det gis det dispensasjon fra de alminnelige kravene til sertifisering ihht. NLF`s normer - men alle modeller skal kontrolleres mht. bruk av beste mulige støydemping - av IØM`s støykomitè. 5. Støykomitè / kontrollfunksjon / prosedyrer : 5.1 Klubben skal ha en støykomitè som skal være klubbens kontrollorgan for at gjeldende krav til støybegrensninger på modellene overholdes. 5.2 Støykomitèen består av tre medlemmer, hvorav en utpekes som ansvarlig leder. 5.3 Støykomitèen oppnevnes av, og rapporterer til, klubbens styre. 5.4 Støykomitèen skal utføre flg. arbeidsoppgaver: - Støymåle og godkjenne alle modellfly på klubbens flyplass. - Utstede godkjenningsbevis. - Foreta uanmeldt stikkprøvekontroll av tidligere godkjente fly. 5 / 7

6 - Støymålinger skal foregå innenfor de tillatte flytider for motorfly, og skal skje til faste tider helst én gang pr. uke. Tider for støymålinger kan eventuelt angis i flyplassreglementet. - Besørge vedlikehold og kalibrering av klubbens måleinstrumenter for støy. 5.5 Støykomitèen skal inndra tidligere utstedte godkjennelser hvis nye målinger tilsier det. 5.6 Støymålinger skal foregå etter følgende krav og metode: - Øvre tillatte støygrense (lydtrykk) er 90 dba målt på 2,7 m avstand. - Målingene skal foretas slik at avstanden mellom flyets sterkeste støykilde og måleinstrumentet er nøyaktig 2,7 m. Flyet skal orienteres slik at både propell- og eksosstøy registreres med høyeste verdi. - Støymåleren og flyet skal holdes ca. 1 mtr. over bakken og ut fra kroppen. - Personene som utfører støymålingene, skal plassere seg slik at de ikke skjermer støykilde eller måler. - Støymåling skal foregå i fritt lende uten reflekterende gjenstander eller personer i påvirkende nærhet. - Under støymåling skal det ikke være andre påvirkende støykilder i nærheten. 6 / 7

7 - Støymåling skal foregå over intervall på sek. med maksimum turtall på motoren. - Støynivået registreres slik at de avleste verdier aldri overstiger 90 db. - Er støynivået under det tillatte nivå, utstedes miljøbevis - støy med flyets data. Samtidig loggføres målingenes verdier og flyets data i egen Støybok. Flyet er dermed godkjent med de tekniske data som er loggført. - Fly med støynivå over det tillatte nivå gis ikke godkjennelse og loggføres ikke. - Ved endringer i drivverk som f.eks. forgasser, eksossystem, propellbytte, innfesting av motor o.l. skal flyet måles og godkjennes på nytt. Ovenstående regler iverksettes fra / 7

Klubben er 20 år i 1999!

Klubben er 20 år i 1999! ÅRGANG 16 NR. 1-1999 VERDENS STØRSTE MODELLFLY! B29 på 201kg Klubben er 20 år i 1999! MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB http://www.brck.org REDAKTØREN HAR ORDET BUSKERUD RC-KLUBB Hei! Det begynner å bli

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

Velkommen til Vingtor

Velkommen til Vingtor Velkommen til Vingtor VINGTOR RC CLUB er en modellflyklubb for Oslo og omegn. På disse sidene ønsker vi å presentere klubben nærmere og vise litt av hva den har å tilby. Klubben har lang tradisjon innen

Detaljer

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26 REVISJONSOVERSIKT 1.6 01.12.09 Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl. 1.5 01.11.08 Per Evensen 1.4 20.01.05 Endrede

Detaljer

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01 603 Reglementets gyldighetsområde. Dette reglementet gjelder alle bilcrossløp arrangert i Norge, og er en del av NSR. 1. Definisjon Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent

Detaljer

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse)

Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) Offisielle spilleregler for pétanque Til anvendelse i hele området underlagt de nasjonale forbund som er tilsluttet FIPJP (Norsk oversettelse) ALLMENNE REGLER 1 Lagoppsett Pétanque er en sport der: - 3

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK --

Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK -- Driftshåndbok - Rakkestad Flyplass -- ENRK -- Del 1 av 2 Operative Forhold Revisjonsstatus: 2015-06-06 1 Kap: 0 Rev. dato: 2012-03-08 0.0 Forord Velkommen til Rakkestad Flyplass! Vi håper du vil føle deg

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt:

HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt: HP/NLFs sikkerhetssystem. Revisjonsoversikt: Revisjon 6.0 kom 1.1.2010 og den var kraftig forandret fra revisjon 5. Revisjon 6 var laget som et sikkerhetssystem mens versjon 5 var laget som en håndbok.

Detaljer

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D) SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjoner Side 1 av 2 REVISJONER Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign) 1 20. mai 2001 20. mai 2001 S/NLF/NAK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org

LES I DETTE NUMMER: ÅRGANG 17 NR. 1 2000 MEDLEMSBLAD FOR BUSKERUD RC-KLUBB. http://www.brck.org ÅRGANG 17 NR. 1 2000 LES I DETTE NUMMER: "INTERNATIONAL MODEL SHOW" 2 SIKKERHET OG RADIOSTYRING 3 BILGRUPPA 6 FLYPLASSREGLER 8 SKOLEFLYET 9 NY SESONG = NY KODE! 10 BRAKKA PÅ FLYPLASSEN 10 HAWKER SEA FURY

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR)

KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPPRITTSREGLEMENT FOR LANDEVEI (KR) KAPITTEL I DEFINISJONER Hovedreglementene for landevei er samlet i UCI-R. Reglementene er utarbeidet for internasjonale ritt, og alle UCIs medlemsforbund er pålagt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter NLF/ 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Fuelkomiteen

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Fuelkomiteen NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Fuelkomiteen Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver løpsprosedyrer og

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen

Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen Sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen 1. Sikkerhetsregler Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som ladd. Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.

Detaljer

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP...

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP... Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,1 Dato 1.2. 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2 OPPTAK

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer