Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage"

Transkript

1 RAPPORT Lørenbanen, bygg- og anleggsstøy Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Langtidsmålinger over til sammen 0 dager er utført på østlig fasade på Hasle barnehages bygg vest for uteplassen. Sammenligning av støynivå på uteplass og ved fasadepunkt for langtidsmålinger viser at støynivå på uteplass ligger 6 db lavere enn i fasadepunktet. Høyeste ½-timesekvivalent L A,eq,30min på uteområdet har vært 74 db. Grenseverdi på vinterhalvåret, justert for støy fra raske hamrelyder er på L A,eq,dag = 60 db for hele dagperioden. Grenseverdien er overskredet 3 dager. Det er registrert spunteaktivitet i barnehagens stilletid dag, grenseverdi for L A,eq,30min ble da ikke overskredet. Oppdragsnr: Dato: 3. november 203 Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 3. november 203 Oppdragsansvarlig: Atle Stensland Utført av: Kontrollert av: Steinar Glomnes Postboks 024 Hoff, 028 Oslo Hovfaret 7B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Endringshistorikk: Revisjon Revisjonsdato Utført av: TKL Dokument opprettet IT arkiv: AKU 02 R 33 Rev 0 BA-støy Hasle BHG - langtidsmåling.docx Innhold Bakgrunn Situasjonsbeskrivelse Grenseverdier Vurdering av grenseverdi Lydmålinger Detaljer for måling Lydnivå ved fasade og på uteområde Målte lydnivåer Konklusjon Vedlegg Måling 30. september Måling. oktober Måling 2. oktober Måling 3. oktober Måling 4. oktober Måling 0. oktober Måling. oktober Måling 4. oktober Måling 5. oktober Måling 6. oktober... 0 Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 2 av 7

3 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Bakgrunn Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Sporveien målt bygge- og anleggsstøy fra spunting av ny inngang til t-banespor for Lørenbanen. Målingene er utført på fasade på et av Hasle barnehages bygg, posisjon er markert i Figur. 2 Situasjonsbeskrivelse Spunteområdet ligger vest for t-banelinje, i forbindelse med nedkjøring til ny t-banetunell. Sporveien har pålagt entreprenøren pausetid for de mest støyende aktivitetene i perioden :30 4:00 da dette er hvileperiode for de minste barnehagebarna. Spuntelinjer Målepunkt for langtidsmålinger Målepunkt for kontrollmåling Uteområde Figur Oversiktsbilde. Hentet fra norgeskart.no Blå strek indikerer spuntelinje. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 3 av 7

4 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage 3 Grenseverdier I Oslo kommune gjelder Forskrifter om begrensning av støy (Tillegg til helseforskriftene for Oslo by, 975). Tabell presenterer grenseverdier for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Tabell 2 Grenser for tillatt støy, gitt som A-veide nivåer (dba) fra bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo. Årstid, sommer 6/5-5/9 / vinter 6/9-5/5 Bygningstype Dag 06-8 Leq Kveld 8-22, Leq Natt 22-06, Lmaks Skoler 60/65 60/65 Ingen grense ) Tabellen gjelder ikke impulsiv støy. 2) For kortvarige arbeider på dagtid gjøres følgende lempninger: ved arbeider som totalt pågår kortere tid enn uke, innrømmes et tillegg på 5 db(a), ved arbeider som totalt pågår kortere tid enn 2 timer/dag, innrømmes et tillegg på 5 db(a). For kvelds- og nattetid gis ingen lempninger for kortvarige arbeider. 3) Stille periode mellom kl I denne periode skal all bygg- og anleggsstøy innstille. 4) Ved skoler er det ingen restriksjoner i feriene. Paragraf 2 5 fra forskriftene er gjengitt nedenfor. 2. I bygge- og anleggsvirksomhet må støyen ikke overskride de støygrenser som er fastlagt i Tabell med merknader. Hvilken av de 4 områdetyper som skal få anvendelse i det enkelte tilfelle avgjøres av helserådet. Målingen foretas etter reglene i 3. For bygge- og anleggsvirksomhet i omgivelser som ikke uten videre er omfattet av Tabell, fastsetter helserådet støygrenser for hvert enkelt tilfelle. Alternativt kan helserådet i slike tilfeller i stedet kreve å få seg forelagt til godkjenning de støyreduserende forholdsregler som treffes. For impulsiv støy gjelder bestemmelsene i 4. 3 Støy som har karakteren av rask hammerlyd og/eller støy som inneholder en eller flere tydelige toner, er å betrakte som 5 db(a) mer støyende enn den målte verdi. 4 Arbeider som forårsaker impulsiv støy (smell fra sprengning, fallhammer o.l.) må ikke foretas i de områder og til de tider som i tabell er belagt med støygrenser, uten at helserådet på forhånd har godkjent de støyreduserende forholdsregler som treffes. 5. I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet kl I denne periode skal all støyende bygge- og anleggsvirksomhet innstille. Helserådet kan dispensere fra grenseverdiene i tabellen, for eksempel ved kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser eller når bakgrunnsstøyen er spesielt høy. For støy i tidsrommet kl skal støyens ekvivalentnivå, L pa,eq, legges til grunn, og skal måles for en vilkårlig valgt måleperiode på 30 minutter. I dag er det bydelsoverlegen eller bymiljøetaten i situasjoner der det berøres flere bydeler. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 4 av 7

5 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage 3. Vurdering av grenseverdi Vibrolodd har en lyd som kan karakteriseres som rask hamrelyd. Målingene skal da vurderes som 5 db høyere enn ved generell bygge- og anleggsstøy, 3. I denne rapporten velger vi å rapportere lydnivåene slik de er målt. Ved å skjerpe kravet med 5 db kan målekurvene sammenlignes direkte mot den justerte grenseverdien. For vinterhalvåret er den justerte grenseverdien for støy fra bygge- og anleggsstøy da L eq = 60 db i dagperioden. Kravet er et gjennomsnittskrav, det kan derfor tillates høyere støynivå i deler av måleperioden. 4 Lydmålinger 4. Detaljer for måling Målestandard: Måleutstyr: Tabell 2 - Måleutstyr Orienterende målinger av lydtrykknivå. Støymålinger er gjort kontinuerlig. Målepunktet er på fasade på barnehagens bygg vest for uteområdet, markert i Figur, i ca. 3 meters høyde. Utstyr Modell Serienr. Kalibreringsdato Analysator Nor Kalibrator Nor Lydnivå ved fasade og på uteområde Langtidsmålingene er av praktiske hensyn gjort på fasade, mens grenseverdiene gjelder for uteområdet. Det er gjort en sammenligning av støynivå ved en simultan måling av spuntestøy både ved fasade og uteområde. Figur 2 - Utdrag av måling 2. oktober. Måling på uteområde i grønt, måling på fasade i rødt. Målingene viser en differanse i lydnivå mellom langtidsmåling ved fasade og kontrollmåling på uteområde på 6 db. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 5 av 7

6 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage 4.3 Målte lydnivåer Grenseverdien for støynivå på uteplass er = 60 db. Tabell 3 - er Dato Høyeste 30- minutters ekvivalentnivå på fasade Høyeste 30- minutters ekvivalentnivå på uteområde Vurdering Vedlegg = 74 db = 68 db 8 db over grenseverdi = 80 db = 74 db 4 db over grenseverdi = 78 db = 72 db 2 db over grenseverdi Ingen spunting Ingen spunting = 65 db = 59 db Boreaktivitet i barnehagens stilletid Innenfor grenseverdi Ingen spunting = 66 db = 60 db Innenfor grenseverdi = 65 db = 59 db Innenfor grenseverdi = 60 db = 54 db Innenfor grenseverdi Konklusjon Langtidsmålinger over til sammen 0 dager er utført på østlig fasade på Hasle barnehages bygg vest for uteplassen. Sammenligning av støynivå på uteplass og ved fasadepunkt for langtidsmålinger viser at støynivå på uteplass ligger 6 db lavere enn i fasadepunktet. Høyeste ½-timesekvivalent L A,eq,30min på uteområdet har vært 74 db. Grenseverdi på vinterhalvåret, justert for støy fra raske hamrelyder er på L A,eq,dag = 60 db for hele dagperioden. Grenseverdien er overskredet 3 dager. Det er registrert spunteaktivitet i barnehagens stilletid dag, grenseverdi for L A,eq,30min ble da ikke overskredet. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 6 av 7

7 Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage 6 Vedlegg Måling 30. september Måling. oktober Måling 2. oktober Måling 3. oktober Måling 4. oktober Måling 0. oktober Måling. oktober Måling 4. oktober Måling 5. oktober Måling 6. oktober Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 0 3. november 203 Side: 7 av 7

8 Vedlegg 6. Måling 30. september Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Truls Klami 2 3 Spunting 2 Aktivitet i barnehage 3 Egenstøy i måleinstrument Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 68 db, som er 8 db over grenseverdien.

9 Vedlegg Måling. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, 2 Spunting 2 Aktivitet i barnehage Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 74 db, som er 4 db over grenseverdien.

10 Vedlegg Måling 2. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Spunting Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 72 db, som er 2 db over grenseverdien.

11 Vedlegg Måling 3. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Aktivitet i barnehage Ingen spunting.

12 Vedlegg Måling 4. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, 2 Egenstøy i måleinstrument 2 Aktivitet i barnehage Ingen spunting.

13 Vedlegg Måling 0. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Bygge- og anleggsstøy boring Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 59 db, som er under grenseverdien. Boreaktivitet i barnehagens stilletid.

14 Vedlegg Måling. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Aktivitet i barnehage Ingen spunting.

15 Vedlegg Måling 4. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, 2 Egenstøy i måleinstrument 2 Hovedsakelig aktivitet i barnehage, noe bygge- og anleggsstøy Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 60 db, som er under grenseverdien.

16 Vedlegg Måling 5. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, Egenstøy i måleinstrument 2 Aktivitet i barnehage 3 Bygge- og anleggsstøy boring Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 59 db, som er under grenseverdien.

17 Vedlegg Måling 6. oktober Dato, klokkeslett kl Målt av: Steinar Glomnes, 2 2 Egenstøy i måleinstrument, ½-times gjennomsnittsverdier er ikke gyldige 2 Bygge- og anleggsstøy og støy fra måleinstrument Det høye ekvivalentnivået ved skyldes egenstøy i måleinstrument og er ugyldig. Høyeste halvtimes ekvivalentnivå på uteområde er = 54 db, som er under grenseverdien.

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst StrålevernRapport 7: Representative doser i Helse Øst Representative doser for røntgendiagnostikk rapportert fra virksomheter i Helse Øst høsten Referanse: Avset Sundby Berit, Widmark Anders. Representative

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Skadevurdering av Linderudveien 92, g/bnr. 116/288

Skadevurdering av Linderudveien 92, g/bnr. 116/288 Franzefoss Postboks 38 Grorud 0905 Oslo Vår ref.: 1010140 Dato: 7. juni 2012 Att: Ida Nilsson Skadevurdering av Linderudveien 92, g/bnr. 116/288 Kunde: Franzefoss Prosjektnavn: Steinskogen(Bærums Verk)

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer