Digital HD PVR-dekoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital HD PVR-dekoder"

Transkript

1 Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1

2 Innhold 1. Kom i gang på Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse 9 3. Tilkoblinger 11 Koble til kabel-tv 12 Koble til tv 13 Koble til hjemmekino og Hi-Fi Installasjon Hverdagsbruk 19 Favorittlister 22 Foreldrekontroll 23 Dekoderlås 24 Endre PIN-kode 24 TV-guide 25 Skjermbasert hjelp Opptak 27 Ta opp programmer 28 Mine opptak (My TV) 30 Tidsforskyvning Underholdning 33 Søk 34 Ukesarkiv* 35 TV-arkiv* 36 Filmtjeneste 37 Start forfra* 38 Relatert TV* 39 Musikktjenesten WiMP 40 * Krever et abonnement på T-We Plus 8. Innstillinger 43 Innstillingsmenyen 44 Brukerinnstillinger 45 Visningsinnstillinger 45 Opptaksinnstillinger 46 Språkinnstillinger 47 Dekoderinnstillinger 48 TV-innstillinger 48 Lydinnstillinger 48 Installasjon 49 Kanalsøk 49 Programvareoppdatering 50 Fabrikkinnstillinger 50 Nettverkskonfigurasjon 51 HFC-nettverkskonfigurasjon Teknisk informasjon 53 Feilsøking 54 Ikonoversikt 57 Ordliste 59 Rettigheter til innhold 61 2 Innhold

3 Kom i gang på

4 HD-dekoderen gir langt bedre bilde- og lydkvalitet for programmer som er tatt opp i HD. Takket være den innebygde harddisken kan du ta opp tv-programmer og bruke funksjonen for tidsforskyvning. Opptak Programmer blir tatt opp på den interne harddisken på 500 GB. Den har en lagringskapasitet på ca. 80/240 (HD/SD) timer med tv-programmer. Du kan enkelt planlegge opptak via tv-guiden eller kanalbanneret. Tidsforskyvning Når du ser på et direktesendt program, blir det automatisk tatt opp på harddisken. Dermed kan du pause programmet, hente deg en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et eneste sekund. HDTV HDTV (High Definition Television) er en standard for digital kringkasting som gir bedre bilde- og lydkvalitet sammenlignet med tidligere teknologi. For å kunne se HD-programmer i HD-kvalitet må du ha en tv som støtter HD. Slike tv-er er merket «HD Ready» (HD-klar) eller «Full HD». Se tv-ens brukermanual hvis du er usikker på om din tv er HD-klar. 4 Kom i gang på 1-2-3

5 1 Tilkoblinger Tv uten HD DVD-spiller SCART Hi-Fi-utstyr RCA YPbPr Kabel-tvuttak Strømuttak Bilderørs-tv SCART S/PDIF HDMI HD-klar tv Hjemmekino Plugg i alle kabler før du kobler dekoderen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble dekoderen fra strømuttaket før du kobler til eller fra dekoderen. 1. Koble den medfølgende antennekabelen fra antennekontakten i veggen til CABLE IN- kontakten på dekoderen. Hvordan du kobler til vil variere med type antennekontakt. Se den separate «Kom i gang»-folderen for tilkobling til din kontakt. 2. Koble dekoderen til din HD-klare tv via HDMI. Hvis du har en eldre tv, kobler du til SCART eller YPbPr isteden. 3. Du kan også koble til hjemmekino- eller Hi-Fi-utstyr. 4. Hvis du har en DVD-spiller, kobler du den til via SCART. 5. Til slutt kobler du strømforsyningen fra 12 V-kontakten på dekoderen til strømuttaket. Nå kan du slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-ens brukermanual. Kom i gang på

6 2 Installasjon 3 Bruk 1. Vent til velkomstbildet vises på tv-en. 2. Velkomstbildet vises etter noen sekunder (opptil ett minutt). Hvis det ikke vises og du har koblet til dekoderen med HDMI-kabel, betyr det at tv-en ikke støtter digital kopibeskyttelse (HDCP), og du må bruke SCART-kabel i stedet. 3. Velg Automatisk installasjon. 2. Kanalsøket starter automatisk. Når søket er fullført, får du oppgitt hvor mange kanaler som ble funnet. Skjermbasert hjelp Under de fleste innstillingene finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling. I noen innstilinger, f.eks. Favorittlister, vil hjelpetekstene ikke vises automatisk. Du kan da trykke på for å aktivere hjelpeteksten. Skifte kanal Du kan skifte kanal på flere måter: Trykk på talltaster på fjernkontrollen. Trykk på P+/P-. Når kanalbanneret vises, trykker du på opp/ned for å se hva som vises på den valgte kanalen, og deretter trykker du på for å skifte til denne kanalen. Trykk på for å åpne kanallisten. Velg kanal (med opp/ ned), og trykk deretter på for å skifte til denne kanalen. Kanalbanner Når du trykker på, vises kanalbanneret. Når du trykker på to ganger, vises ytterligere informasjon om det valgte programmet. Kanalbanneret viser informasjon om kanalnavn og -nummer, gjeldende og neste program samt informasjonsikoner. Opptak Start opptak fra en kanal ved å trykke på på fjernkontrollen. Du finner mer informasjon under «My TV og opptaksmuligheter» på side Kom i gang på 1-2-3

7 Produktbeskrivelse 2 7

8 Sikkerhetsinstruksjoner Denne digitale dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå elektrisk støt. Dekoderen har en ekstern strømforsyning som støtter inngangsspenninger fra 100 til 240 V, 50/60 Hz. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kontakt med strøm kan være dødelig. Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskriftsmessig til dekoderen før du kobler dekoderen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble dekoderen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra dekoderen. Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere dekoderen selv. Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet. Vær ekstremt forsiktig hvis dekoderen blir våt. Trekk øyeblikkelig ut strømledningen. Gjør følgende Hvis en gjenstand kommer inn i kabinettet, må du koble fra dekoderen og få den undersøkt av en kvalifisert tekniker. Pass på at det er tilstrekkelig luftsirkulering rundt enheten for å unngå indre varmeutvikling. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at lufteventilene ikke er blokkert. Ikke gjør følgende Du risikerer alvorlig og mulig livsfarlig elektrisk støt hvis du tar av dekselet på dekoderen. Ikke la dekoderen bli utsatt for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller høy fuktighet. Ikke plasser gjenstander oppå dekoderen, da det kan forhindre luftsirkulasjonen. Ikke plasser dekoderen på tekstilunderlag, tepper eller andre brannfarlige materialer. 8 Sikkerhetsinstruksjoner

9 Produktbeskrivelse Programkortleser (under dekselet) Programkortleseren er plassert under dekselet. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Brikken på kortet skal vende ned. 2. Display I bruksmodus viser displayet gjeldende kanalnavn og -nummer, og i standbymodus vises dato og klokkeslett. 3. Ikoner Ikonene viser dekoderens gjeldende status. Du finner mer informasjon om ikonene på side Knapper EPG åpner/lukker tv-guiden. REC starter direkteopptak. RES endrer utgangsoppløsning. PILER navigerer gjennom menysystemet. bekrefter valg. AV/PÅ setter dekoderen vekselvis i standbymodus og bruksmodus. Produktbeskrivelse 9

10 Fjernkontroll Spoler tilbake i opptak. Slår dekoderen på/av Tast inn kanalnummer eller tall/bokstaver i andre funksjoner, som f.eks. PIN-kode. Standard PINkode er ,. abc def ghi 8 9 tuv wxyz Spoler fremover i opptak. TV info volume back channel Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer. mno 7 pqrs Endrer volumnivå. Skift fokus i fire retninger. Venstre pil tar deg tilbake til forrige skjerm i innstillingsvinduer. jkl Spiller av / tar pause i opptak. 0 Går tilbake til forrige skjerm eller skifter til siste kanal. Viser kanalbanner og utvidet informasjon for et valgt program. Åpner også hjelpevinduet der hvor skjult hjelpetekst er tilgjengelig. 1 MENU Går tilbake til forrige kanal. Deretter lukkes alle vinduer. Starter direkteopptak. Stopper opptaket. Åpner tv-guiden. My TV viser opptakslisten. TV exit tv guide settings Starter Filmleietjenesten. my tv on demand teletext mute Åpner tekst-tv, hvis tilgjengelig. Skifter kanal. Innstillinger for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal. Viser hovedmenyen. Mute skru lyden av/på Funksjonsknapper. 10 Fjernkontroll

11 Tilkoblinger Plugg i alle kabler før du kobler dekoderen til strømuttaket. Kontroller at alle enhetene som skal kobles til dekoderen, er koblet fra strømuttaket før du kobler dem til dekoderen. 3 11

12 Koble til kabel-tv Strømuttak Kabel-tvuttak Koble den medfølgende antennekabelen fra antennekontakten i veggen til CABLE IN- kontakten på dekoderen. Hvordan du kobler til vil variere med type antennekontakt. Se den separate «Kom i gang»-folderen for tilkobling til din kontakt eller se kabel.canaldigital.no/kundeservice/ Brukerguider/HD-PVR-Leverandor-ADB/Tilkobling/ HD PVR 5720-CDX Kom i gang med din dekoder Vent med å koble til strømledningen til du har koblet til tv og lyd. Plugg i alle kabler før du til slutt kobler dekoderen til strømuttaket. Kontroller at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.), er frakoblet strømnettet før du utfører tilkoblingene. Digital HD PVR-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice Tilkoblinger

13 Koble til tv Bilderørs-tv SCART YPbPr Tv uten HD HDMI HD-klar TV Du kan koble dekoderen til tv-en på tre måter. Avhengig av hva slags tv du har, kan du enten bruke HDMI-kabel (for HD TV) eller YPbPr- eller SCART-kabel (for SD TV). Hvis du ønsker å se på tv i HD-kvalitet, må du koble HDMIkabelen mellom HDMI-kontakten på din digitale dekoder og HDMI-kontakten (HDCP-beskyttet) på tv-en. Dekoderen finner automatisk den beste oppløsningen for din tv. Hvis du ikke har en HD-klar tv med HDMI-kontakt, eller hvis dekoderen ikke fungerer ordentlig sammen med tv-en din, bør du bruke en YPbPr- eller SCART-kabel for å koble dekoderen til tv-en. Hvis dekoderen er tilkoblet med en YPbPr- eller SCARTkabel, må oppløsningen på dekoderen settes til 576i. Hvis skjermoppløsningen er noe annet enn dette, vises ikke tv-bildet. Trykk RES-knappen på dekoderens frontpanel gjentatte ganger helt til dekoderen bytter til 576i-modus og tv-bildet vises. En DVD-spiller kan kobles til med to SCART-kabler. Koble én kabel fra DVD-spilleren til tv-en, og den andre fra DVDspilleren til dekoderen. Koble til tv 13

14 Koble til lyd Hi-Fi-utstyr RCA Hjemmekino S/PDIF Koble til et Hi-Fi-system Du kobler dekoderen til et Hi-Fi-system med standard audiokabel. Koble høyre (R/rød) og venstre (L/hvit) lydutgang på dekoderen til AUX-inngangen på Hi-Fi- systemet. (Kabel følger ikke med.) Koble til en hjemmekinoforsterker For å høre sendinger i Dolby Digital-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler), må du koble dekoderen til en hjemmekinoforsterker med HDMI-kabelen eller en optisk digitalkabel. Bruker du HDMI-kabelen må du koble tv-en til forsterkeren med en annen HDMI-kabel. Trykk så, velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger og Lydinnstillinger. Sett Lydinnstillinger til Dolby Digital Plus. 14 Koble til lyd

15 Førstegangsinstallasjon Når dekoderen er riktig koblet til, må du utføre en førstegangsinstallasjon. Dette kapitlet beskriver hvordan du gjør dette. 4 Slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på din tv (f.eks. HDMI 1). Se tv-håndboken hvis du er usikker. Når dette er gjort riktig, vil det vises et velkomstbilde på skjermen. 15

16 Førstegangsinstallasjon Velkomstbilde Når du har koblet dekoderen til tv-en, plugger du i strømuttaket. Ordet TESTING vises i displayet på dekoderen. Etter en stund vises velkomstbildet. Hvis du ikke kan se velkomstbildet, må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på tv-en. HDMI- tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-en. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-ens brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «HDMI 1») skal stemme overens med valgt signal inngang. Det kan også hende at må du endre videooppløsningen på dekoderen. Gjør følgende: 1. Trykk på RES-knappen på dekoderens frontpanel for å se gjeldende utgangsoppløsning. Mens denne blinker, kan du trykke på RES gjentatte ganger for å bla deg igjennom oppløsningene. 4. Gjenta prosessen til du ser tv-bildet eller oppnår ønsket utgangsoppløsning. Hvis velkomstbildet ikke vises og du har koblet til dekoderen med HDMI-kabel, betyr det at tv-en ikke støtter digital kopibeskyttelse (HDCP), og du må bruke en SCART-kabel i stedet. 2. Når ønsket oppløsning blinker på frontpanelet, venter du mens oppløsningen endres. Når verdien er endret, slutter den å blinke. 3. Hvis du fortsatt ikke kan se bildet eller bildekvaliteten ikke er tilfredsstillende, trykker du to ganger på RES for å bytte til en annen oppløsning. 16 Førstegangsinstallasjon

17 Automatisk installasjon 1. Velg språk. 2. Velg Automatisk installasjon. Dekoderen utfører de fleste av trinnene automatisk med standard verdier. 3. Kanalsøket starter automatisk. 4. Trykk når kanalsøket er ferdig. Avansert installasjon bør bare brukes av avanserte brukere, da det ellers kan resultere i feilinstallasjon av tjenesten fra Canal Digital. Avansert installasjon Velg språk og Avansert installasjon. Du blir nå ledet gjennom flere innstillinger. Språkinnstillinger På dette skjermbildet kan du velge menyspråk, primært lydspor, sekundært lydspor og undertekster. Førstegangsinstallasjon 17

18 Skjermformat Hvis dekoderen er koblet til tv-en med SCART-kabel, kan du velge riktig skjermformat på dette skjermbildet. Innstillinger for kanalsøk På dette skjermbildet kan du angi søkeparameterne manuelt. Du trenger ikke endre disse innstillingene. Visningsformat På dette skjermbildet kan du velge egnet visningsformat for tv-en. Prøv forskjellige innstillinger og les instruksjonene på skjermen for å få best mulig bilde. Kanalsøk Før du kan se på tv må du søke etter kanaler. Dekoderen søker automatisk etter alle kanaler basert på parameterne som er angitt i de forrige trinnene. Når søkeprosessen er fullført, får du oppgitt hvor mange kanaler som ble funnet. Hvis kanalsøket ikke kan fullføres, får du en feilmelding. 18 Førstegangsinstallasjon

19 Hverdagsbruk 5 19

20 Skifte kanal Du kan skifte kanal på flere måter: Trykk på talltastene på fjernkontrollen. Trykk på +/-. Når kanalbanneret vises, trykker du på venstre for å merke kanalen, og bruker opp/ned for å se hva som vises på de forskjellige kanalene. Trykk for å skifte til valgt kanal. Trykk på for å aktivere kanallisten. Velg kanal, og trykk på. I tv-guiden (trykk på ) velger du kanal ved hjelp av pil- eller talltastene. Trykk på to ganger for å se den valgte kanalen. Kanalbanner Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal eller når du trykker på. Banneret viser kanalnavn og -nummer, gjeldende og neste program og noen ikoner. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 57. Når du trykker på to ganger, vises ytterligere informasjon om det valgte programmet. 20 Hverdagsbruk

21 Valgmeny Valgmenyen vises når du trykker på mens et program, kanal eller opptak er markert. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som skal utføres for det valgte elementet. Hvilke handlinger som vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen (kanalbanner, opptak eller tv-guide). Du kan velge handlinger som f.eks. Ta opp program, Slett opptak, Endre eller Spill av. Alternativer Mens du ser på et program, kan du endre visningsformat for tv-bildet, språk for lyd og undertekster, samt lyden (Stereo/ Dolby Digital). Gjør følgende: Trykk på for å vise skjermen Alternativer. Bruk opp/ned til å velge elementet du vil endre. Bruk venstre/høyre til å endre verdien. Trykk på for å endre til valgt parti. Trykk på for å gå tilbake til programmet. Endringene blir lagret automatisk. Merk! Ikke alle kanaler eller programmer har flere språkvalg eller sendinger i Dolby Digital. Hverdagsbruk 21

22 Favorittlister Med favorittlister kan du lage egne lister med dine favorittkanaler. Lag f.eks. en liste for sport og en til barna. 1. Trykk på, velg Innstillinger og Favorittlister og trykk på. 2. Velg Ny tv-liste eller Ny radioliste, og trykk på. 3. Bruk piltastene og til å taste inn navnet på den nye listen, og velg. Du kan også bruke alfabetet på fjernkontrollen i sms-stil. 4. Velg så kanaler. Bruk pil- eller talltastene til å merke en kanal, og trykk på for å legge kanalen i listen. Du kan bla sidevis gjennom kanallisten med +/- -tastene. 5. Når du er ferdig, trykker du på. Skifte kanalliste Dekoderen leveres med to kanallister: Alle kanaler og Radiokanaler. Hvis du vil begrense kanallisten, velger du en favorittliste på følgende måte: 1. Trykk på for å vise kanallisten. 2. Bruk venstre/høyre til å velge ønsket liste. 3. Velg evt. ønsket kanal med opp/ned eller talltastene. 4. Trykk på. Du veksler mellom tv-kanaler og radiokanaler på samme måte. 22 Favorittlister

23 Foreldrekontroll Aldersgrenser Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Med Aldersgrenser kan du hindre at barna dine ser på programmer de er for unge til å se på. Slik låser du programmer etter aldersgrense: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Aldersgrenser. 3. Velg ønsket aldersgrense og trykk. Merk! Denne låsen virker i arkivene og på kanalene til C More og Viasat Film. Kanallås Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Slik angir du kanallås: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Kanallås. 3. Velg Alle kanaler. 4. Bruk opp/ned for å velge kanal, og trykk deretter på for å låse kanalen. 5. Trykk på TV for å lagre og gå ut av menyen. 6. Du låser opp programmer/kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode. Standard PIN-kode er Foreldrekontroll 23

24 Dekoderlås Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. Bruk Dekoderlås-funksjonen for å begrense tilgangen til dekoderen. Velg enten Helt låst eller Tidslås for å angi tillatt tv-tid. Bare seere som kjenner til PIN-koden, kan låse opp dekoderen. Endre PIN-kode Du må aktivere menyen ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Slik endrer du PIN-koden: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Endre PIN-kode. 3. Angi gjeldende PIN-kode. 4. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den. Standard PIN-kode er Endre PIN-kode

25 TV-guide TV-guiden (EPG) viser programinformasjon for alle kanalene. Programguiden (EPG) er en elektronisk versjon av de tradisjonelle tv-guidene. Den inneholder informasjon om hver kanal, levert av kringkastingsselskapet. Tast Piler Funksjon Bla gjennom kanaler og programmer. Du åpner tv-guiden ved å trykke på på fjernkontrollen. Følgende beskriver EPG-funksjonene og fjernkontrolltastene som brukes til å utføre bestemte handlinger: Grønn Rød Gå til neste dag. Gå til foregående dag. Informasjon Les mer om det valgte programmet. Åpner valgmenyen og bekrefter valg. TV-guide 25

26 Skjermbasert hjelp Du finner mer informasjon om dekoderens funksjoner i Hjelpmenyen. 4. Hvis hjelpeteksen er på mer enn en side, bruker du tastene + og - for å navigere deg i teksten. 1. Trykk på, velg Hjelp og trykk. 2. Velg ønsket punkt og trykk. Under de fleste innstillingene finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling. I noen innstilinger, f.eks. Favorittlister, vil hjelpetekstene ikke vises automatisk. Du kan da trykke på for å aktivere hjelpeteksten. 26 Skjermbasert hjelp

27 Opptaksmuligheter Du kan ta opp fra ca. 80 til 240 timer. Du kan: se på et program i tidsforskjøvet visning og samtidig ta opp et annet program ta opp to programmer samtidig og i tillegg se på et tredje program eller opptak Du har følgende opptaksmuligheter: direkteopptak programmere opptak via tv-guiden (EPG) serieopptak episodene blir tatt opp etter hvert som de sendes programmere opptak manuelt 6 27

28 Ta opp programmer 2 3 1,. 4 2 abc 5 3 def 6 abc def ghi jkl mno jkl mno pqrs tuv wxyz s 8 tuv 9 wxyz back 0 info 0 k info l u m e v o c h a n n e l c h a n n e l MENU MENU e my tv on demand teletext Direkteopptak Start direkteopptak ved å trykke TVpå mens du ser på et exit program. Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet tv guide my tv on demand teletext til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk [stop] og bekreft med. settings mute Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien eller bare en episode. s mute Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt. Ta opp program eller serie Ta opp et program basert på start- og sluttiden til programmet. Opptaket kan gjøres fra kanalbanneret eller tv-guiden. Programmer et serieopptak med valget Ta opp serie. Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene, og at det ikke fører til opptakskonflikt. Serieopptak justerer automatisk for eventuelle endringer i sendetiden. 28 Opptak

29 1,. 4 ghi 7 pqrs back 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz info l u m e v o c h a n n e l MENU Ta opp to programmer samtidig Du kan ta opp to programmer samtidig og se på et tredje program* eller opptak. Hvis du ønsker å se på noe annet enn de to opptakene som er i gang, kan du: Se på et tredje program.* I kanallisten og i tv guiden vil de tilgjengelige kanalene være uthevet. TV Se på et opptak. exit Trykk tv guide [my tv] for å gå til opptakslisten. my tv on demand teletext Når du tar opp to programmer samtidig vil kanalutvalget for det tredje programmet være begrenset*. settings mute * Noen kanaler sender på samme frekvens. Kanalen til det tredje programmet må dele frekevens med kanalen til et av opptakene. Opptak 29

30 Mine opptak (My TV) 1,. 4 ghi 7 pqrs back 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz info Programmer blir tatt opp på den interne ghi harddisken. jkl mno Disken back info har en kapasitet på 500 GB, og du kan 7 dermed 8 lagre 9 mange* pqrs tuv wxyz timer med tv-programmer. l u m e c h a n n e l Trykk på [my tv] back info for å gå til opptakslisten. Alt du har tatt opp, er merket med et øye og alle fremtidige opptak er merket med en rød klokke. Serieopptak samles automatisk i mapper. MENU MENU Listen kan sorteres med [blå]: Etter tid, Etter navn, Etter kanal eller Etter kategori. I tillegg kan du med [gul] blant annet velge å vise alle opptak (både det du har tatt opp og MENU det du skal ta opp), kun det du ikke har sett, eller kun mappene med serier. Slett opptak med TV [rød]. v o exit l u m e v o v o 1,. 4 ghi 1 7,. 4 l u m e pqrs TV 2 abc 5 jkl 2 8 abc tuv def 6 mno 3 9 def 6 wxyz c h a n n e l c h a n n e l Trykk for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte, slette, programmere og låse opptak. I opptakslisten er det mange forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side finner du en liste over ikonene og hva de betyr. Tips: Når du ser på et opptak, kan du hoppe i opptaket med høyre/venstre pil. I opptaksinnstillinger kan du endre lengden på hoppet. * Du kan ta opp ca timer, avhengig av om opptakene er i SD eller HD. 30 tv guide Opptak my tv on demand teletext exit tv guide my tv on demand teletext

31 Tidsforskyvning Når du ser på et direktesendt program, blir det automatisk tatt opp på harddisken. Dermed kan du pause programmet, hente deg en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et eneste sekund. Å se på tv på denne måten er som å se på en DVD-film, og du kan også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt. Spoler tilbake ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. Starter/fortsetter normal avspilling. Spoler programmet fremover ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. Du kan hoppe bakover/forover i programmet med høyre/ venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk Menu, og velg Innstillinger\Brukerinnstillinger\Opptaksinnstillinger. Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte tv-programmet. Merk: Når du skifter kanal, slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Modusikon (her: spill av) Starter opptak. Se «Direkteopptak». Tid etter direktesendt program Blått felt: innhold lagret på harddisken Stopper opptak eller tar igjen direktesendt tv. Grått felt: innhold ikke lagret på harddisken I tidsforskjøvet visning vises banneret til høyre. Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Forrige program Gjeldende program Neste program Opptak 31

32 Manuelt opptak Ta opp programmer ved å sette opptaksinnstillingene (for eksempel start- og sluttid) manuelt. Denne typen opptak kan gjøres fra valgmenyen. Trykk og velg Manuelt opptak i kanalbanneret, My TV eller tv-guiden. Hvis du vet at du skal ta opp en serie, så lønner det seg å bruke tv guiden og velge serieopptak der. Da får du med alle episodene som kommer, samt eventuelle endringer i sendetiden. Hvis du velger å ta opp en serie på manuelt opptak, får du ikke glede av disse fordelene. 32 Opptak

33 Underholdningstjenester Søk søk gjennom alle arkivene og tv-guiden på en gang Ukesarkiv* se programmer som har blitt vist i løpet av de siste syv dagene TV-arkiv* få tilgang til mange tidligere viste programmer Filmtjeneste bla gjennom ulike kategorier og lei filmer Start forfra* start et program fra begynnelsen Relatert TV* få tips om annet relevant innhold Musikk via WiMP få tilgang til et omfattende musikkbibliotek med millioner av låter i alle genre 7 * Krever et abonnement på T-We Plus. Du bestiller enkelt på canaldigital.no (med forbehold om at nettet du er tilknyttet gir tilgang til disse tjenestene). 33

34 Søk 1,. 2 abc 3 def 1,. 4 2 abc 5 3 def 6 4 ghi 5 jkl 6 mno ghi 7 jkl 8 mno 9 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz pqrs tuv 0 wxyz 1,. 4 2 abc 5 3 def 6 1,. 4 2 abc 5 3 def 6 1,. 4 2 abc 5 back 0 3 def 6 info back info ghi jkl mno ghi jkl mno pqrs tuv wxyz pqrs tuv wxyz 0 Med back søkefunksjonen info er det back enkelt å søke info etter programmer, opptak og leiefilmer. Du kan starte et søk flere steder: fra hovedmenyen, valg - menyen i tv-guiden, opptakslisten, i filmtjeneste og arkivene. l u m e v o Velg søkealternativ: MENU MENU Søk etter nøkkelord: Trykk og skriv inn ønsket søkeord. Trykk for å søke og trykk igjen for å bla deg gjennom søkeresultatene. Søk etter kategori: Velg ønsket kategori. Bla gjennom kategoriene med piltastene og bekreft valgene underveis med. TV c h a n n e l l u m e v o TV 0 c h a n n e l l u m e v o ghi jkl mno 7 pqrs back TV l u m e v o 8 tuv 0 9 wxyz c h a n n e l info Annet innhold: Her kan du søke etter tittel, skuespiller, MENU regissør eller låst innhold.) Trykk og velg søkekriterie. MENU Trykk og skriv inn ønsket søkeord. Trykk for å søke og trykk igjen for å bla deg gjennom søkeresultatene. c h a n n e l TV Søket gir deg først et resultat basert på hvor du søkte fra. exit TV MENU F.eks. tv-guiden viser først kommende tv-programmer osv. exit guide my tv on demand teletext Trykk [gul] i søkeresultatet for å utvide resultatlisten tv guide my tv on demand teletext til flere områder. settings mute Ikonene settings viser hvor mute programmene ble funnet; filmtjeneste, opptak, ukesarkiv eller tv-guide. l u m e v o c h a n n e l exit exit exit 34 tv guide my T-We/Søk on demand teletext tv tv guide my tv on demand teletext tv guide my tv on demand teletext

35 Ukesarkiv* Med denne funksjonen kan du se enkelte programmer som har blitt vist i løpet av de siste syv dagene. Når vises ved siden av kanalnavnet, enten på kanalbanneret eller i tv-guiden, betyr det at kanalen har et Ukesarkiv. Du får tilgang til ukesarkivet på to ulike måter: 1. Trykk på for å åpne valgmenyen fra kanalbanneret eller tv-guiden, og velg Ukesarkiv. 2. Velg Ukesarkiv fra hovedmenyen. * Krever et abonnement på T-We Plus l u m e v o 1,. 4 ghi 7 pqrs back TV exit 2 abc 5 jkl 8 tuv 3 def 6 mno 9 wxyz back info Hvis 0 du velger Ukesarkiv for en bestemt kanal, får du bare info tilgang til programmene som har blitt sendt på denne kanalen. Hvis du velger Ukesarkiv fra hovedmenyen får du opp en liste over alle kanalene som tilbyr Ukesarkiv. c h a n n e l Du blar igjennom arkivet med piltastene og. MENU Du søker etter programmer ved å trykke på [gul]. MENU Sortér etter navn eller tid ved å trykke på [blå]. Trykk [gul] igjen for å se søkeresultatene i tv-guiden eller de andre arkivene. Les mer om søk på side 34. l u m e v o 1,. 2 4abc ghi 5 7jkl Trykk for å spille av valgt program. exit l u m e v o 1,. 4 ghi 7 pqrs TV exit pqrs 8 tuv back 0 TV tv guide T-We/Ukesarkiv tv guide my tv on demand teletext 35 settings 2 abc 3 5def jkl 6 mno 8 tuv 9 wxyz 0 MENU c h a n n e l 3 def 6 mno 9 wxyz info my tv on demand teletext mute c h a n n e l

36 TV-arkiv* 1,. 4 ghi 7 pqrs back 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz info Hvis du velger TV-arkiv på hovedmenyen, får du tilgang til mange tidligere viste programmer. Du får tilgang til et program på følgende måte: 1. Velg ønsket program. 2. Trykk på for å åpne programkortet. 3. Trykk på Spill av for å se programmet. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden. * Krever et abonnement på T-We Plus og/eller et abonnement på tv-kanalen Du kan bla gjennom: Anbefalinger en liste over anbefalte programmer. l u m e v o Alle kanaler en liste over alle kanalene som har tidligere viste programmer i arkivet. Trykk på [gul] for å søke. TV tv guide MENU Mine favoritter en liste over programmene du har markert som favoritter. Søk Du kan velge en rekke søkekriterier for å finne exit programmer du er interessert i. Søket er ikke begrenset til innholdet i TV-arkivet. (Les mer om søk på side 34.) my tv on demand teletext Min konto en liste over alle programmer som du har gjenværende leietid settings mute på. c h a n n e l 36 T-We/TV-arkiv

37 Filmtjeneste Når du velger Filmtjeneste på hovedmenyen, får du tilgang til filmer som du kan leie. Slik leier du en film: 1. Velg film med piltastene. 2. Trykk på for å lese mer. 3. Trykk på Spill av for å leie filmen. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden. Mange filmer har en trailer du kan se. Med Legg til i, kan du merke filmen og spare den til senere. Da legges den i Mine favoritter. Du kan bla gjennom: Anbefalinger en liste over anbefalte filmer. Kategorier filmene inndelt i kategorier. Mine favoritter en liste over filmene du har markert som favoritter. Søk Du kan velge en rekke søkekriterier for å finne programmer du er interessert i. Søket er ikke begrenset til innholdet i Filmtjenesten. (Les mer om søk på side 34.) Min konto en liste over alle filmer som du har gjenværende leietid på. T-We/Filmtjeneste 37

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer