Digital HD PVR-dekoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital HD PVR-dekoder"

Transkript

1 Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG-

2 Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll med batterier (V lithium knappebatterier) En HDMI-kabel En trippelskjermet antennekabel (merket Canal Digital) En strømforsyning med strømledning denne brukermanualen Et programkort (ligger sammen med velkomst brevet) En ethernet-kabel En SCART-kabel Nyttig å vite Sagem HD PVR -CT dekoderen er utstyrt med tre tunere to kabeltunere og en DTT- tuner, og den leveres med en integrert harddisk på GB. Kapasiteten til dekoderens harddisk er Ca. timers opptak av High-Definition- programmer. Ca. timers opptak av Standard Definitionprogrammer. Harddisken gir deg mange opptaks- og avspillingsmuligheter. (Se side ff) Med Canal Digital HD PVR kan du blant annet: Ta opp to programmer samtidig, og i tillegg se på et tredje program som du allerede har tatt opp på harddisken. Ta opp et program mens du ser på et annet program i Direkte- eller Tidsforskjøvet modus, hvor du i tillegg har tilgang til pause- og tidsforskyvnings funksjonene. Merk! Innholdet ligger mellom papplagene i esken, ta derfor ut pappen for å komme til delene. Kom i gang på

3 Sjekk at du har alle delene, og at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du ut fører tilkoblingene. Tilkoblinger Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CAB INkontakten på dekoderen. Hvis du har HD-klar flatskjerm kobler du HDMIkabelen mellom dekoderen og din tv. [a] Hvis du ikke har en HD-klar tv, kobler du isteden ** SCART-kabelen mellom dekoderen og din tv. [b] Deretter kobler du strømforsyningen fra V-kontakten på dekoderen til strømuttaket. a b Kom i gang på

4 Installering Velg ønsket menyspråk ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Velg ønsket land ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Velg Start kanalsøk og bekreft med. Lagre kanalsøket ved å bekrefte med -tasten. Trykk for å avslutte. Sett programkortet (med gull-brikken opp) inn i kortleseren. Skru på tv-en. (Husk å sette i stikkontakten.) Du må nå velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. SCART- og HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med valgt signal inngang. Bruk Skifte kanal Bruk fjernkontrollen direkte, eller trykk for å få opp kanallisten. Velg så kanal med navigasjonspilene og trykk for å bekrefte kanalvalget. For å få tilgang til den elektroniske programguiden, trykk på []. Opptak For å ta opp et program direkte, velg kanal og trykk For andre opptaksmåter, se side ff. my tn demand teletext. my tn demand teletext For mer rmasjon, se kap. om tilkoblinger, side.

5 Innhold Kom i gang på Tilkoblinger Installering Bruk Produktbeskrivelse Nyttig å vite Sikkerhetsanbefalinger Oversikt. Tilkoblinger Koble til tv Koble til kabel-tv Koble til VOD Koble til HiFi og hjemmekino. Førstegangsinstallasjon. Hverdagsbruk. My & Opptaksmuligheter Opptak Programmere opptak via My Planlegger Direkte-/tidsforskjøvet visning Direkteopptak Programmere opptak via Guide. Guide Programmere opptak via Guide. Video On Demand Kjøp. Innstillinger Språkinnstillinger -signal og kanalsøk Favorittkanaler Bildeinnstillinger Lydinnstillinger Opptaksinnstillinger Brukerinnstillinger Foreldrelås og PIN-koder Sett aldersgrense Endre PIN-kode Systemrmasjon Abonnementsstatus Internettinnstillinger Fabrikkinnstillinger Oppdater software. DTT Digitalt bakkenett. Teknisk rmasjon Tekniske data Feilsøking. Annet Miljøhensyn Ansvarsforhold Ordliste Innhold

6 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

7 Frontpanel. Digitalt display Viser klokke når dekoderen er avslått Viser kanalnummer eller status når dekoderen er på. Statusindikator. USB-port (deaktivert). +/- knapper Bytte kanal. Av/på-knapp Slå på dekoderen (trykk og slipp) Ta omstart av dekoderen (trykk og hold i sek.). Programkortleser Bakside. Utgang DTT-antenne (gjennomsløyfing). Inngang DTT-antenne. Inngang kabel-tv. Utgang kabel-tv (gjennomsløyfing). Ethernet-port. HDMI digital audio-/videokobling. Analog audiokobling (til Hi-Fi-enhet). Analog komponentvideo (YPbPr). Digital lydtilkobling (S/PDIF). SCART-tilkobling (til VIDEO eller DVD). SCART-tilkobling (til ). Tilkobling til strømforsyning Fjernkontroll. For kanalvalg og innstillinger. Tilbake/ Gå tilbake til forrige skjermbilde eller modus. Navigasjonspiler naviger mellom skjermbildene i menyen naviger i programrmasjonen i banneret og i EPG-en. V+/V- Øk eller reduser lydvolumet. Menu Aktiver menyene. Funksjonsknapper. Knapper for tidsforskjøvet avspilling og opptak Spol tilbake, spill av/pause, spol fremover. /Exit Avbryt og gå ut av aktiv meny eller modus. Bildeskalering.. guide Elektronisk programguide (EPG). Innstillinger/Settings Språkvalg. My tv Opptaksliste. På/Av Slå på/sett dekoderen i Standby. Info Vis programrmasjon. Ch +/Ch - Bytt kanal. Vis kanalliste eller bekreft et valg. Record Start opptak. Stopp Stopp opptak eller avspilling. Teletekst Gå til tekst-tv. Mute Skru lyden av/på. On demand Video On Demand Sette inn batterier Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Sett inn de to runde V litiumbatteriene. Pass på at +-tegnet vender opp. (Se også «Batterier» på side for å lese mer om sikkerheten ved bruk av batterier.) Produktbeskrivelse

8 Nyttig å vite Med Sagem HD PVR -CT dekoder kan du motta og ta opp High-Definition- og Standard-Definition- programmer som sendes av Canal Digital. Dekoderen er utstyrt med tre tunere to kabeltunere og en DTT- tuner (digitalt bakkenett), og den leveres med en integrert harddisk på GB. Kapasiteten* til HD PVR -CT dekoderens harddisk er timers opptak av High-Definition-programmer. timers opptak av Standard Definitionprogrammer. Harddisken gir deg mange opptaks- og avspillingsmuligheter. Med Canal Digital HD PVR dekoderen kan du blant annet: Ta opp to programmer samtidig, og i tillegg se på et tredje program som du allerede har tatt opp på harddisken. Ta opp et program mens du ser på et annet program i Direkte- eller Tidsforskjøvet modus, hvor du i tillegg har tilgang til pause- og tidsforskyvnings funksjonene. Automatisk opp datering av programvare HD PVR -CT har en automatisk funksjon for oppdatering av dekoderens programvare. Oppdateringen lastes ned direkte via kabelsignalet, når dekoderen slås på, og du vil få spørsmål om du vil installere opp dateringen. Du kan velge om du vil installere den med en gang eller utsette installasjonen. Vi anbefaler at du velger å installere oppdateringen. Ta vare på din dekoder For å redusere slitasje og strømforbruket på din dekoder, anbefales det at du setter den i standby- modus når den ikke er i bruk. Trekk ut støpslet fra stikkontakten dersom du ikke skal bruke dekoderen over en lengre periode. Støy Dekoderens harddisk og vifte avgir noe støy når den er påslått, og dette er helt normalt. Støyen opphører når dekoderen settes i standby-modus. Gjør det der for til en vane å sette den i standby-modus når den ikke er i bruk. Lydnivået er også avhengig av underlaget boksen står på, samt det som står oppå dekoderen. *Gjennomsnittlige verdier oppgitt som rmasjon. Disse kan variere, avhengig av signalets fysiske egenskaper. Nyttig å vite

9 Tilkoblinger Du må koble HD PVR -CT dekoderen til tv-en, og til kabel-tv-uttaket med den medfølgende antennekabelen. I kapittel, Tilkoblinger (side ), kan du lese mer om hvordan du gjør dette. Kabel-tv Du må også passe på: at du ikke har modifisert noe på din kabel installasjon. at du ikke bruker en splitter (fordeler). (Hvis du ønsker å videreføre signalet, kan du gjøre dette ved å bruke CAB OUT koblingen.) at du bruker medfølgende antennekabel (merket Canal Digital), da denne er en trippelskjermet kvalitetskabel som er nødvendig for å få gode signaler. Trippelskjermet medfølgende antennekabel merket Canal Digital Symboler å legge merke til Gode tips og triks. Digital dekoder Ting det er lurt å huske på. Viktig å merke seg. Nyttig å vite

10 Sikkerhetsanbefalinger Dekoderens plassering Dekoderen trives best hvis den: Plasseres innendørs for å beskytte den fra lyn, regn og direkte sollys. Ikke utsettes for svært kraftig lys (sol, spotlys osv.). Ikke plasseres nær radiatorer eller andre varmekilder. Plasseres på et tørt og godt ventilert sted, slik at det er plass rundt dekoderen til ventilasjon, og slik at gardiner, annet utstyr eller skap ikke hindrer luft sirkulasjon rundt ventilasjonsåpningene. Ikke plasser noe på toppen av dekoderen, da dette vil begrense ventilasjonen. Blir beskyttet mot fuktighet. Plasseres på et trygt sted der den ikke kan falle ned. Plasseres utenfor barn og dyrs rekkevidde. Plugges direkte inn i strømuttaket med strøm ledningen som følger med dekoderen, Bruk av skjøteledning anbefales ikke. Koble dekoderen til et strømuttak som er lett å komme til. Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner Ikke åpne dekoderen! Farlig Spenning på innsiden Bruk bare strømforsyningen som følger med dekoderen, når du skal koble den til strømuttaket. Andre strømledninger kan være farlig. Som en forholdsregel fungerer strømforsyningen som en frakoblingsmekanisme for V strømforsyningen. Derfor må du koble dekoderen til et strømuttak som er i nærheten og lett å komme til. Du må ikke utsette dekoderen for fuktighet. Dette kan føre til kortslutning (brann eller elektrisk støt). Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (f.eks. en vase eller en potteplante) oppå apparatet. Du må ikke sprute væske på dekoderen. Hvis det kommer væske på dekoderen, trekker du umiddelbart ut kontakten fra strøm uttaket og kontakter leverandøren. Pass på at det ikke kommer væske eller metall gjenstander inn i dekoderen gjennom ventilasjons åpningene. Hvis dekoderen har vært utsatt for store temperaturendringer, må den ikke kobles til med en gang. La den stå noen timer i romtemperatur først, så den får akklimatisert seg. Sikkerhetsanbefalinger

11 Dekoderen må kobles fra strømmen (enten fra strømuttaket eller baksiden) før du endrer tilkoblingene mellom tv, videospiller eller antenne. Det anbefales å koble fra både strømmen og antennekabelen under torden vær. Dekoderen og tv-en kan skades av lyn selm de er avslått. Forsøk på å åpne dekoderen kan føre til rettsfor følgelse. Hvis du ikke overholder sikkerhets for skrift ene og anbefalingene som beskrives her, kan du holdes ansvarlig for kostnader til reparasjon eller erstatning. Kontakttilkoblingenes spenningsnivå (Se side i denne brukerhåndboken) Kontakt nr. Farlig spenning. Kontakt nr.,,,,,,,,, og Svært lav sikkerhetsspenning. Batterier Batterier kan lett svelges av små barn. Ikke la små barn leke med fjernkontrollen. Batteriene må ikke kastes i flammer, lades opp på nytt, legges i feil vei (+ tegnet skal vende opp) eller blandes med brukte eller andre batterityper. Dette kan føre til eksplosjon eller lekk asje og forårsake personskade. Forstyrrelse Ikke plasser dekoderen nær apparater som kan føre til elektromagnetiske forstyrrelser (for eksempel trådløse rutere og høyt talere). Dette kan påvirke dekoderen og forvrenge bildet eller lyden. Harddisk Dekoderen inneholder en harddisk. Sett dekoderen i standby-modus før den kobles fra eller flyttes. Dekoderens harddisk og vifte avgir noe støy når den er påslått, og dette er helt normalt. Rengjøring Utsiden av dekoderen rengjøres med en myk og tørr klut. Ikke bruk noen form for grovkornet svamp, skurepulver eller løsemidler, for eksempel alkohol eller terpentin. Dette kan skade overflaten på dekoderen. Når dekoderen ikke er i bruk Dekoderen bør settes i standby-modus når den ikke er i bruk. Dette vil spare både strøm og slitasje på dekoderen. Dekoderen vil utføre planlagte opptak selm den står i standby. Hvis dekoderen skal stå ubrukt over en lengre periode, anbefales det at du trekker ut stikkontakten. Sikkerhetsanbefalinger

12 Oversikt Denne dekoderen fra Sagem Communications er laget for kabel-tg bakkenett (DTT). Den er utstyrt med en harddisk så du kan gjøre digitale videoopptak. Når du har koblet til dekoderen, kan du benytte deg av alle tjenestene. Dekoderen fra Sagem Communication er resultatet av en kontinuerlig utvikling. Vi reserverer oss retten til å endre og forbedre produktet som er beskrevet i denne brukerhåndboken, uten forhåndsvarsel. Dette produktet er produsert i samsvar med EMC direktiv //EEC. Denne HD-dekoderen overholder minimums kravene til HD. HD-logoen er et varemerke for EICTA. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. CE-merking CE-merkingen betyr at produktet overholder de nødvendige kravene i direktivet //CE fra Europaparlamentet og Europarådet vedrørende brukeres helse, sikkerhet og magnetisk forstyrrelse ved bruk av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Samsvarserklæringen finner du på nettsiden til Sagem Communications, eller den kan fås ved henvendelse til følgende adresse: Sagem Communications Customer relations department rue du Petit Albi - Cergy Saint-Christophe - Frankrike Copyright Sagem Communications Alle rettigheter reservert Standard kode: Dekoderen er utstyrt med en standardinnstilt kode som er. Hvis du har glemt koden din, kan abonnementsinnehaver kontakte kundeservice for å tilbakestille koden. Oversikt

13 Tilkoblinger Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet skal være: dekoder fjernkontroll med batterier (V lithium knappebatterier) HDMI-kabel trippelskjermet antennekabel (merket Canal Digital) strømforsyning med strømledning programkort ethernet-kabel SCART-kabel Kontroller at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du utfører tilkoblingene.

14 Tilkoblinger Koble til en HD-klar flatskjerm Hvis du ønsker å se på tv i HD kvalitet, så må du koble HDMI-kontakten på dekoderen til HDMI-kontakten (HDCPbeskyttet) på din tv. Digital dekoder Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. SCART- og HDMI-tilkoblingene på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med valgt signal inngang. HDMI-kabel Flatskjerm med HD DVI-kobling: Hvis tv-en er utstyrt med en DVI-kobling (HDCP-beskyttet), må du også koble til lyd (se side ). Tilkoblinger

15 Koble til en bilderørs-tv Koble tv-en til dekoderen ved hjelp av SCART- kontakten (merket ). Digital dekoder Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. SCART- og HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjern kontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «SCART») skal stemme overens med valgt signal inngang. SCART-kabel Bilderørs-tv Tilkoblinger

16 Koble til kabel-tv Sett programkortet (med gull-brikken opp) inn i kortleseren. Koble den medfølgende antennekabelen (merket Canal Digital) fra ditt kabel-tv-uttak til CAB IN-kontakten på dekoderen. Programkort Deretter kobler du til strømforsyningen mellom Vkontakten på dekoderen og strømuttaket. Tilkoblinger for DTT (digitalt bakkenett) Se side. Kabel-tv Trippelskjermet antennekabel merket Canal Digital Digital dekoder Tilkoblinger

17 Koble til underholdningstjenesten GO Canal Digitals underholdningstjeneste GO fungerer som din egen videoportal, hvor du kan bla deg gjennom filmtitler og leie filmer. Digital dekoder For å få tilgang til GO, må du ha et bredbånds abonnement, og for å se film trenger du en internett hastighet på minimum Mbps*. Koble dekoderen til Internett med ethernet-kabelen. Den medfølgende ethernet-kabelen er meter lang. Hvis du trenger en lengre kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du kjøpe dette hos din tv-/dataforhandler. Ethernet-kabel * GO-tjenesten alene trenger en hastighet på Mbps for å vise film. PC-er som surfer/laster ned fra nettet samtidig, vil redusere hastigheten til GO-tjenesten. Hastigheten kan også variere med nettverkstrafikken generelt. Internettmodem/ nettverkspunkt Hvis du ønsker å endre ditt bredbåndsabonnement må du kontakte din interenettleverandør. Tilkoblinger

18 Koble til en Hi-Fi-enhet Du kobler dekoderen til et Hi-Fi system med standard audio-kabel. Koble høyre (R/Rød) og venstre (L/Hvit) lydutgang på dekoderen til AUX-inngangen på Hi-Fi- systemet. (Kabel følger ikke med.) Tips: Med denne oppkoblingen kan du lytte til radiokanalene når tv-en er avslått. Koble til en hjemmekino-forsterker For å høre sendinger i Dolby Digital-lyd (som er til gjengelig i noen kanaler), må du koble dekoderen til en hjemmekinoforsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang eller en HDMI-inngang som støtter Dolby Digital. Koble Digital lyd-utgangen (S/PDIF) til inngangen på din hjemmekinoforsterker. (Koaksial-kabel følger ikke med.) Merk! Du må også sette lydinnstillingene på dekoderen til Dolby Digital (se side ). Ved sending i Dolby digital vil du nå kun få lyd via ditt hjemme kino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. (Noen tv-er vil håndtere Dolby Digital lyd.) Hvis send ingen ikke er i Dolby digital vil du få lyd fra begge deler. Tilkoblinger

19 Førstegangsinstallasjon Når dekoderen er riktig koblet til, må du utføre en førstegangsinstallasjon. Dette kapittelet beskriver hvordan du gjør dette. Slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på din tv (f. eks. HDMI ). Se tv-ens brukermanual, hvis du er i tvil. Når dette er gjort riktig vil det vises et velkomstbilde på skjermen.

20 Installering Velg menyspråk. Velg ønsket menyspråk ved å bruke navigasjons pilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Velg land. Velg ønsket land ved å bruke navigasjonspilene på fjernkontrollen. Trykk for å bekrefte. Installering

21 Start kanalsøk. Kontroller at antennekabelen er riktig tilkoblet før kanalsøk utføres. Velg Start kanalsøk og trykk for å bekrefte. Installasjon av kabel-tv. Dekoderen søker automatisk etter de tilgjengelige kanalene. Velg Lagre søkeresultatet og trykk for å lagre kanalene. Avansert kanalsøk skal kun brukes hvis du er erfaren, da dette kan føre til feilinstallasjon av ditt tilbud fra Canal Digital. Installering

22 . Velg Fullfør installasjon og trykk for å fullføre installasjonen. Velg Installer DTT-kanaler kun hvis du trenger å installere bakkenett-kanaler. Dette er ikke nødvendig hvis du har koblet til kabel-tv. Hvis du ønsker å installere DTT-kanaler, kan du lese mer om dette på side. Installering

23 Hverdagsbruk

24 Kanalvalg Kanallisten Aktiver kanallisten ved å trykke. Velg kanal med navigasjonspilene og trykk for å bekrefte kanal valget. Kanalrmasjon Hver gang du bytter kanal, vil et programbanner vises på skjermen. Tips Bla sidevis i kanallisten med høyre og venstre navigasjonspil. Bytt til radiokanalene ved å trykke Bytt til en favorittliste ved å trykke [grønn]. [blå]. Gå tilbake til forrige besøkte kanal ved å trykke []. Banneret viser: Aktiv favorittliste, kanalnummer og kanalnavn. Programnavn og varighet, programtype og rmasjon om programmet. Opptaksmulighet via Enkeltopptak. Trykk [rec] for å starte opptak av programmet. my tn demand teletext Hvis programmet sendes i HD eller Dolby Digital, vil henholdsvis HD og. ikonene bli uthevet. Kanalvalg my tn demand teletext

25 Utvidet rmasjon Hvis du trykker []-knappen får du opp programbanneret, men med enda flere muligheter: Pil opp og ned med navigasjonspilene for å se hvilke programmer som i øyeblikket sendes på andre kanaler. på den valgte kanalen. Bruk høyre navigasjonspil for å lese om neste program Trykk for å se på den kanalen du leser om, eller fjern rmasjonen ved å trykke []. Trykk [gul] knapp for å lese utvidet rmasjon om programmet. Hvis gul knapp ikke vises på skjermen, er det ikke tilgjengelig mer rmasjon. my tn demand teletext my tn demand teletext Kanalvalg

26 Bytte favorittliste. Trykk for å aktivere kanallisten.. Trykk [blå] knapp for å veksle mellom favorittlistene. Forutsetter at du har opprettet minst en favorittliste. Du kan lage og organisere egne favorittlister under innstillinger for Favorittkanaler (se side ). Midlertidig valg av språk for lyd og tekst my tn demand teletext Trykk []-knappen for å se hvilke språk som er tilgjengelig for lyd og teksting for den aktuelle kanalen. Velg blant tilgjengelige språk for lyd og undertekster ved å bruke navigasjonspilene. Trykk for å bekrefte. Alle endringer utføres umiddelbart. my tn demand teletext Merk! Ikke alle kanaler eller programmer har språkvalg. Hverdagsbruk

27 Radio. Trykk for å få opp kanallisten.. Trykk [grønn] knapp for å skifte til listen over radiokanalene.. Velg ønsket radiokanal med navigasjonspilene og trykk. Eller trykk / for å skifte kanal og samtidig høre på kanalene. my tn demand teletext For å gå ut av radiomodus, trykk. kanalliste som har my tv radiokanaler. on demand teletext Du skifter liste med Hvis du ikke får opp radiokanalene, må du først bytte til en [blå] knapp. Justering av lydvolum Bruk knappene for volume + lydnivået. Trykk på my tn demand teletext my tn demand teletext Trykk [] igjen for å få lyden tilbake. og my tn demand teletext Merk! Lyden i VCR SCART-kontakten og og sendingene i Dolby Digital lyd (hvis denne er aktivert) påvirkes ikke av disse operasjonene. [] for å slå av lyden helt. my tn demand teletext for å justere my tn demand teletext Hverdagsbruk

28 Tekst-tv Tekst-tv er tilgjengelig kun hvis programleverandøren tilbyr tjenesten. For tekst-tv trykk my tv on demand teletext my Trykk on demand teletext gjennomsiktig bakgrunn. tv [teletext]. [teletext] en gang til for å se tekst-tv med Gå til ønsket side ved å bruke de numeriske tastene eller trykk / for å bla en side opp/ned. Merk! Hvis du har koblet til tv-en via HDMI, og ønsker å bruke tv-ens tekst-tv, må du i tillegg koble til en SCARTkabel, da HDMI ikke støtter dette. Trykk eller my tn demand teletext [teletext] for å gå ut av tekst-tv. *SCART-kabel kan kjøpes hos en tv-forhandler. tv demand teletext Hverdagsbruk my on

29 My & Opptaksmuligheter Fra til timers opptak er mulig. (Se side for mer.) Det er mulig å: se ett program og ta opp et annet program se opptaket av ett program mens to andre tas opp se på ett program i tidsforskjøvet visning mens et annet program tas opp Du har følgende opptaksmuligheter: programmer opptak via My ved hjelp av direkte-/tidsforskjøvet visning direkteopptak programmer opptak via programguiden (EPG) serieopptak ta opp en serie via EPG

30 Opptak Tilgang til opptakslisten Opptakslisten finner du ved å trykke [my tv]-tasten. my tn demand teletext /. Velg et program ved hjelp av navigasjonspilene. Hvis listen går over flere sider, bytter du side med Hvis du tar opp en serie, vil alle episodene i serien bli samlet i en egen mappe. Pågående opptak er markert med for serieopptak. e e m u u l l Trykk for å spille apptaket. I play-modus: Bruk o v v [rev], c c h a n n n e l l [play] for å spole i program- my tn demand teletext met som er tatt opp. Pause / Stopp spoling med [play]. tv guide my my tv tn on demand teletext my tn demand teletext (bakover) og [ff] og my tn demand teletext for enkeltopptak og Tips: Du kan hoppe ti minutter i opptaket med my tn demand teletext [grønn] (fremover) knapp. my tn demand teletext my tn demand teletext Stopp avspillingen eller gå til opptakslisten ved å trykke [stop]. Trykk for å gå ut av menyen. [rød] my tn demand teletext Opptakskapasitet Søylen for opptakskapasitet endrer farge etter hvor mye ledig plass som er igjen på disken. Grønn = Mer enn % ledig kapasitet. Gul = % ledig kapasitet. Rød = Mindre enn % ledig kapasitet. Tips: Under Harddiskrmasjon kan du sjekke gjenværende opptaks kapasitet i antall timer (estimert).. Trykk Menu, velg Innstillinger og trykk.. Velg Systemrmasjon og trykk. Informasjonen [Estimert ledig tid] vises på skjermen. Opptak

31 Slett et program eller en serie Marker programmet du ønsker å slette og trykk [rød] Slett. Velg Ja og trykk for å bekrefte slettingen. Hvis du markerer en serie, kan du slette alle opptakene i serien. my tn demand teletext Komplett opptaksliste Programmer som er låst blir skjult i standardlisten. Dette gjelder alle opptak fra låste kanaler, samt opptak som er låst enkeltvis. Trykk [blå] Vis alle / Skjul låste, og tast pin-koden for foreldrelås for å få tilgang til hele listen. (Les mer om foreldrelås på side.) Låste opptak er markert med en hengelås. my tn demand teletext Opptak

32 Opptaksrmasjon Marker et opptak og trykk rmasjon om opptaket. [gul] Mer for å få mer Du kan blant annet lese om programmet, velge om du vil se opptaket fra begynnelsen eller fortsette der du evt. stoppet sist og slette opptaket. my tn demand teletext Opptak

33 Programmere opptak via My. Trykk på [my tv] eller Menu og velg My. my tn demand teletext. Trykk på [grønn] Manuelt opptak.. Velg kanal med høyre/venstre navigasjonspil.. Velg dato på samme måte.. Skriv inn start- og stopptid for opptaket. siffer i t format. my tn demand teletext. Velg ønsket opptaksfrekvens: En gang: Et enkelt opptak. Ukentlig: En gang pr. uke. Mandag Fredag: Hver dag, mandag til fredag. Mandag Søndag: Hver dag, mandag til søndag.. Velg foreldrelås: Av eller På. (Alle opptak som gjøres fra låste kanaler, vil auto matisk bli låst).. Bekreft tidsplanen ved å velge Programmer opptak og trykk. Slett et programmert opptak. Trykk på [my tv] eller Menu og velg My. my tn demand teletext. Gå til Planlegger ved å trykke på høyre navigasjonspil.. Marker linjen som skal slettes, og trykk [rød] knapp.. Velg Ja, og trykk for å bekrefte slettingen. Du kan ikke endre et planlagt opptak. Du må slette opptaket og programmere det på nytt. my tn demand teletext Programmere opptak via My

34 Planlegger Tilgang til planleggingslisten Trykk [my tv]-tasten. Trykk høyre navigasjonspil for å my tn demand teletext skifte fra Opptak til Planlegger. Velg et planlagt opptak ved hjelp av navigasjonspilene. Hvis listen går over flere sider, bytter du side med Opptakene er markert med for enkeltopptak, for episodeopptak og for serieopptak. /. Opptakskapasitet Søylen for opptakskapasitet endrer farge etter hvor mye ledig plass som er igjen på disken. Grønn = Mer enn % ledig kapasitet. Gul = % ledig kapasitet. Rød = Mindre enn % ledig kapasitet. Slett et planlagt opptak Marker opptaket du ønsker å slette og trykk Velg Ja og trykk for å bekrefte slettingen. [rød] Slett. my tn demand teletext Planlegger my tn demand teletext my tn demand teletext

35 Komplett opptaksliste Programmer som er låst blir skjult i standardlisten. Dette gjelder alle opptak fra låste kanaler, samt opptak som er låst enkeltvis. Opptaksrmasjon Marker et opptak og trykk [gul] Mer for å få mer rmasjon om opptaket. Her kan du låse / låse opp et planlagt opptak. Trykk [blå] Vis alle / Skjul låste, og tast pin-koden for foreldre kontroll for å få tilgang til hele listen. (Les mer om foreldrelås på side.) my tn demand teletext Låste opptak er markert med en hengelås. my tn demand teletext Planlegger

36 Direkte-/tidsforskjøvet visning Dekoderen lagrer automatisk de foregående minuttene på den kanalen du ser på (de siste til minuttene, avhengig av signaltype se side ). Med denne glidende opptaksfunksjonen kan du pause programmet, eller spole tilbake hvis du ønsker å se deler av programmet en gang til. e e m u u l l o v v c c h a n n n e l l Trykk [rev], [ff] og [play] for å manøvrere i sendingen. Du kan også hoppe ti minutter i opptaket med [rød] (bakover) og [grønn] (fremover) knapp. Et tidslinjebanner tv guide vil my my tvvise on on demand tidsforsinkelsen teletext my tn demand teletexti forhold til direkte vis- ning. Den forsvinner etter noen sekunder, men kan aktiveres ved å trykke [rev], [ff] eller [play]. e e m u u l l o v v Pause tv guide my my tv tn on demand teletext my tn demand teletext my tv teletext Programmet kan pauses ved å trykke c c h a n n n e l l [play]. Du vil da se at tidsforsinkelsen øker i forhold til direkte visning. Tilbakespoling Spol bakover i programmet med my tn demand teletext [rev]-tasten. Hastigheten for tilbakespolingen økes ved å trykke gjen- tatte ganger på my tn demand teletext Merk! Du kan bare spole tilbake den tiden som dekoderen my tn demand teletext kanal), og maks min. (se side ). [rev]-tasten. har stått på den aktuelle kanalen (siden sist du skiftet my tn demand teletext Spol fremover Det er mulig å spole raskt fremover med [ff]-tasten. Du vil da se at forsinkelsen reduseres. Øk hastigheten ved å trykke gjentatte ganger på [ff]-tasten. Hvis du fort setter å spole fremover, vil tv du guide til my tv slutt on demand teletext komme frem til direkte visning av programmet. Du kan ikke spole lenger frem enn til direkte visning. my tn demand teletext Play (avspilling) For avspilling i forsinket modus, trykk Stopp my tn demand teletext For å gå tilbake til direkte visning, trykk [play]-tasten. [stop]-tasten. Direkte-/tidsforskjøvet visning my tn demand teletext

37 Direkteopptak For å ta opp et program direkte, velg kanal og trykk Den vil da automatisk ta opp programmets varighet. Ved å trykke opptakstid i -minutters intervall (maks timer). [rec]. my tn demand teletext [rec]-tasten gjentatte ganger, kan du velge my tn demand teletext Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt. For å stanse opptaket, trykk [stop]. Og bekreft med JA. Opptak i tidsforskjøvet visning Du kan også gjøre opptak i tidsforskjøvet visning. Spol tilbake med [rev], til ønsket startpunkt for opptaket og trykk [rec]. my tn demand teletext my tn demand teletext automatisk tatt opp. Fra startpunktet på opptaket frem til direkte visning er nå For å stanse opptaket, trykk my tn demand teletext [stop]. my tn demand teletext Direkteopptak

38 Programmere opptak via Guide (EPG) Gå til Guide (kapittel på side ) for mer utfyllende rmasjon om Guiden og EPG. Du velger enkelt programmene du ønsker å ta opp, når du programmerer opptakene via den elektroniske programguiden. Da slipper du å programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En oppdatert programguide betinger at kringkastingsselskapene sender ut nødvendig rmasjon om program- mene som kommer. Trykk på [] for å gå til EPG. my tn demand teletext [rec]. Programmert opptak blir markert med. Naviger deg til det programmet som skal tas opp, og trykk Man kan legge til noen minutter både før og etter EPGopptakene som en sikkerhetsmargin. Det anbefales at my tn demand teletext du stiller inn dette, slik at du er sikker på å få med hele opptaket ved en eventuell forsinkelse ift. sendeskjema (se «Opptaks inn stillinger» på side for hvordan du gjør dette). Annuller et opptak ved å markere det og trykk Avbryt opptak. my tn demand teletext [rec] Serieopptak Ta opp flere episoder i en serie med to tastetrykk. Tips: I opptaksfeltet vises hvis programmet er enkeltstående og hvis det er en serie. Trykk Trykk c c h h a a n n n n e e l l my tn demand teletext [rec] en gang for å ta opp en enkelt episode. [rec] en gang til for å ta opp flere episoder. Opptaksfeltet (som vanligvis viser «Enkeltopptak») my tv viser «on demand teletext Enkeltopptak» for episodeopptak og «Serieopptak» for serieopptak. Trykk [rec] for å annullere opptaket. my tn demand teletext Programmere opptak via Guide (EPG)

39 Guide Den elektroniske programguiden (EPG) viser program rmasjon for alle kanalene. Denne tjenesten avhenger av rmasjonen som sendes fra kringkastingsselskapene. Du velger enkelt hvilke program du ønsker å ta opp, når du programmerer opptakene via Guide.

40 Guide Matrisevisning Trykk på [] for å få tilgang til den elektroniske my tn demand teletext programguiden. EPG-en viser flere kanaler samtidig i et tidslinje format (Matrisevisning). trykk pil til høyre på navigasjonstasten. For å bla gjennom programmene for den valgte kanalen, Bla mellom kanalene med pil opp og ned. Bla en hel kanalside med og. Trykk [gul] hvis du ønsker å lese mer om valgt program. Guide Bytt dag med knappene [rev] og my tv my on tvdemand my on demand teletext on demand teletext teletext [ff]. Listevisning Endre visningsformat til Listevisning ved å trykke Velg en kanal fra listen for å se rmasjon om nå værende og kommende programmer for denne kanalen. For å bla gjennom dagens programmer for den valgte kanalen, trykk pil til høyre på navigasjonstasten. Bla my tn demand teletext mellom programmene med pil opp og ned. Gå tilbake til kanallisten med venstre navigasjonspil. [blå].

41 Programmere opptak via Guide Du velger enkelt programmene du ønsker å ta opp, når du programmerer opptak via den elektroniske programguiden. Da slipper du å programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En oppdatert programguide betinger at kringkastingsselskapene sender ut nødvendig rmasjon om programmene som kommer. Trykk på my tn demand teletext [] for å gå til EPG. Naviger deg til det programmet som skal tas opp, og trykk [rec]. Programmert opptak blir markert med. Tips: I opptaksfeltet vises hvis programmet er enkeltstående og hvis det er en serie. Se neste side for hvordan du tar opp en serie. Man kan legge til noen minutter både før og etter EPGopptakene som en sikkerhetsmargin. Det anbefales at du stiller inn dette, slik at du er sikker på å få med hele opptaket ved en eventuell forsinkelse ift. sendeskjema. Se «Opptaks inn stillinger» på side for hvordan du gjør dette. Annuller et opptak ved å markere det og trykk Avbryt opptak. [rec] my tn demand teletext my tn demand teletext Programmere opptak via Guide

42 Serieopptak Ta opp flere episoder i en serie med to enkle tastetrykk. Tips: I opptaksfeltet vises hvis programmet er enkeltstående og hvis det er en serie. Marker programmet du ønsker å ta opp. Trykk Trykk c c h h a a n n n n e e l l my tn demand teletext [rec] en gang for å ta opp en enkelt episode. [rec] en gang til for å ta opp flere episoder. Opptaksfeltet viser «Enkeltopptak» for episodeopptak og «Serie opptak» for my tn demand teletext serieopptak. Trykk [rec] Avbryt opptak for å annullere opptaket. Opptakskonflikt Hvis du programmerer for mange opptak som overlapper, vil du få en melding om dette. Du må da slette et eller flere program som er i konflikt. Velg et opptak du ønsker å slette og trykk. Trykk en gang til på valgt program, hvis du angrer på slettingen. Velg Slett valgte programmer og trykk, eller velg Slett automatisk hvis du ønsker at dekoderen skal velge for deg. my tn demand teletext Programmere opptak via Guide

43 Underholdningstjenesten GO Vår underholdningstjeneste GO fungerer som din egen video portal, hvor du kan leie filmer. Du må ha tilgang til Internett for å benytte deg av GO.

44 Kom i gang Koble til GO-tjenesten Koble dekoderen til Internett med ethernet-kabelen. Hvis du trenger en lengre kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du kjøpe dette hos din tv-/dataforhandler. For å se film trenger du også en internett hastighet på minimum Mbps. Om du surfer eller laster ned fra nettet samtidig, vil hastigheten til tjenesten reduseres. Hastigheten kan også variere med nettverks trafikken generelt. Start GO. Trykk [on demand]. my tn demand teletext. Hovedsiden vises.. Velg katalog, f.eks. «GO Film» og trykk. Hvis du ønsker å endre ditt bredbåndsabonnement må du kontakte din internettleverandør. Underholdningstjenesten GO

45 Menyen Menylinjen får du tilgang til ved å trykke [blå] knapp. Velg deretter ønsket punkt og trykk. Trykk [blå] knapp for å lukke menylinjen igjen uten å foreta et valg. my tn demand teletext GO inneholder følgende menypunkter: Hovedside Her får du en oversikt over alle filmkatalogene du kan velge mellom. my tn demand teletext Mine videoer Her får du en oversikt over alle filmene du har leid, og hvor lenge tilgangen varer. ( timer fra kjøpstidspunkt.) Mine favoritter Her får du en oversikt over alle filmene du har merket som interessante og ønsker å huske. Hjelp Hjelpesiden gir deg en rask oversikt over de forskjellige menypunktene og knappene som brukes i GO. Underholdningstjenesten GO

46 Katalog Her får du en oversikt over alle filmene du kan leie i valgt katalog. Du finner også topplister for «Mest populære» og «Vi anbefaler», i tillegg til «Siste titler» som viser de siste titlene som er lagt til i GO. Finn en film Bla gjennom filmene Bla deg gjennom filmene med navigasjonspilene på fjernkontrollen. Bla side for side i listen med og. Søk Sjangersøk Søk etter en filmsjanger med rullegardinmenyen Sjangersøk. Bla gjennom listen med piltastene og trykk for ønsket sjanger. Søkevindu For å søke etter en bestemt tittel, skuespiller e.l. bruker du Søk funksjonen. Søk gjennom alle katalogene fra Hovedsiden. Hvis du søker fra en katalog, gjelder søket kun for katalogen. Underholdningstjenesten GO

47 Velg Søk og trykk for å få opp søkevinduet. Flytt deg mellom feltene med navigasjonspilene.. Sjanger: Begrens søket etter sjanger, hvis du ønsker det. Merk! Hvis du allerede har valgt en sjanger med Sjangersøk-funksjonen, vil den automatisk følge med inn i søkevinduet. Velg sjanger «Ingen» for å søke i alle titlene.. Sorter etter: Ingen, Tittel eller tilgjengelig fra/til Startdato/Sluttdato.. Søkeord: Skriv inn søkeord. Det kan være del av filmtittel, skuespiller e.l. Bruk tastene. Bokstavreferanser står under tastene. Trykk flere ganger på et tall for å bytte mellom tallets respektive bokstaver. Trykk for mellomrom. Slett forrige bokstav med [rev] tasten. Sett inn en bokstav mellom to andre ved å flytte markøren mellom bokstavene med navigasjonspilene. my tn demand teletext. Velg og tykk for å utføre søket, eller velg Lukk, for å avbryte. Slett søk Trykk [] for å nullstille søket. Underholdningstjenesten GO m e c h a n

48 Merk film som favoritt Hvis du ser en interessant film, men ønsker å titte litt videre i katalogen, kan du merke den ved å trykke Legg til favoritt [rød]. Bytt katalog Gå til Hovedsiden via menyknappen eller trykk [] til du kommer til hovedsiden. Velg deretter en ny katalog. Tittelen blir nå merket med og legger seg i listen Mine favoritter. Mine favoritter får du tilgang til i menyen. Trykk knapp. Velg deretter Mine favoritter og trykk. [blå] my tn demand teletext RED INFO my tn demand teletext BACK my tn demand teletext Underholdningstjenesten GO P P+

49 Les mer om en film Marker ønsket film og trykk for å lese mer om den. Her finner du også rmasjon om:. Pris. Aldersgrense. Evt. merket som favoritt. Kjøpsknappen er markert. Trykk for å kjøpe filmen. (Les mer om Kjøp på neste side.) Bla deg gjennom beskrivelsene (film for film) med [rev] og [ff]. c h c h a a n n n n e e l l Aldersgrense Filmene følger aldersgrensene til Statens Medietilsyn. De aldersbegrensningene du har valgt for tv-programmene, gjelder også i GO. Det betyr at hvis du ønsker å se en film med -års grense, og aldersgrensen er stilt inn på år, må du taste inn pin-koden for å få tilgang til å se filmen. Pin-koden er den samme for dekoder (både dekodersperre og kanallås), aldersgrense og bekreftelse av kjøp. Vi anbefaler derfor at foresatte ikke gir pin-koden til barn, men kjøper tilgang for dem. Se side - hvis du ønsker å endre aldersgrense eller pin-kode. my tn tv demand on demand teletext teletext my Underholdningstjenesten GO

50 Leie film Gå inn i ønsket filmkatalog.. Marker filmen du ønsker å leie og trykk for å få opp en beskrivelse av filmen.. Kjøpsknappen er markert. Trykk.. Bekreft kjøpet. Velg Ja, og trykk.. Tast inn pin-kode og trykk.. Filmen starter. Det kan hende filmen trenger å laste ned data før den starter. Dette vil indikeres i tidslinjen med en buffersirkel. Merk! Hvis filmen bufrer lenge, har du kanskje for lav internetthastighet. GO-tjenesten trenger en hastighet på Mbps for å vise film. Går det tregt, selv med REDhøy nok hastighet? INFO Sjekk at ikke flere PC-er surfer/laster ned fra nettet samtidig. Dette vil redusere hastigheten. BACK Underholdningstjenesten GO P P+

51 Når filmen er klar til å spille vil den starte av seg selv og vise [play pil]. Du kan nå stoppe, starte og pause filmen så mange ganger du vil i løpet av timer. Trykk [stop] for å stoppe filmen. Bekreft med Ja og trykk. Se filmen senere Når du har leid en film, finner du den igjen i Mine videoer. Du får opp følgende rmasjon i beskrivelsen:. Tilgjengelig til: dato (dd.mm.yyyy) og klokkeslett.. Se video Se fra begynnelsen.. Fortsett visning Fortsett der du stoppet. my tn demand teletext Trykk for å vise eller skjule tidslinjen mens filmen går. Du ser hvor lenge filmen har vart, samt hvor lang filmen er til høyre i tidslinjen. Underholdningstjenesten GO

52 Mine videoer guide ttings my tn demand teletext Her får du en oversikt over filmene du har leid de siste timene, og som du fortsatt kan se. Hvis listen er lang, kan du bla deg gjennom den med og tastene. Du kan også begrense listen med et sjangersøk.. Marker en tittel. Hvor lenge tilgangen varer, ser du under coverbildet til høyre.. Marker filmen du ønsker å se og trykk [play]. Velg om du ønsker å se [Fra begynnelsen] eller der du stoppet sist [Fortsett visning]. Trykk. Underholdningstjenesten GO my tn demand teletext teletext my tn demand. Filmen starter. Det kan hende filmen trenger å laste ned data før den starter. Dette vil indikeres i tidslinjen med en buffersirkel. Merk! Hvis filmen bufrer lenge, har du kanskje for lav internetthastighet. GO-tjenesten trenger en hastighet på Mbps for å vise film. Går det tregt, selv med REDhøy nok hastighet? INFO Sjekk at ikke flere PC-er surfer/laster ned fra nettet samtidig. Dette vil redusere hastigheten. BACK P P+

53 Når filmen er klar til å spille vil den starte av seg selv og vise [play pil]. Du kan nå stoppe, starte og pause filmen så mange ganger du vil i løpet av timer. Trykk [stop] for å stoppe filmen. Bekreft med Ja og trykk. my tn demand teletext Trykk for å vise eller skjule tidslinjen mens filmen går. Du ser hvor lenge filmen har vart, samt hvor lang filmen er til høyre i tidslinjen. Underholdningstjenesten GO

54 Mine favoritter Dine favoritter får du tilgang til ved å trykke [blå] knapp for å vise menyen. Velg deretter Mine favoritter og trykk. Hvis du ser en interessant film, men ønsker å titte litt videre i katalogen, kan du merke den ved å trykke Legg til my tn demand teletext favoritt [rød]. Hvis du ønsker å fjerne en tittel fra listen, markerer du den og trykker Fjern favoritt [rød]. Dette virker både i katalogen og i Mine favoritter. Tittelen du har avmerket vil vises helt til du går ut av listen. my tn demand teletext Filmen blir nå merket med favoritter. og legger seg i Mine my tn demand teletext Underholdningstjenesten GO RED INFO

55 Hjelp Trykk [blå] knapp for å vise menyen. Velg deretter Hjelp og trykk. Hjelpesiden gir deg en rask oversikt over de forskjellige menypunktene og knappene som brukes i GO: Hovedside Her får du en oversikt over alle filmkatalogene. Gå inn i en katalog for å se alle filmene den inneholder. my tn demand teletext Mine videoer Her får du en oversikt over alle filmene du har leid, og hvor lenge tilgangen varer. ( timer fra kjøpstidspunkt.) Mine Favoritter Her får du en oversikt over alle titlene du har merket som interessante og ønsker å huske. Knapper [blå] viser menyen. Du både åpner og lukker menyen ved å trykke på [blå] knapp. Hvis du ønsker å gå til et annet menypunkt, må du markere dette punktet og trykke. [ff] blar deg film for film gjennom beskrivel- teletext my tn demand [rev]/ sene. my tn demand teletext my my tv tn on demand teletext e e m m u u l l o o v v my tn demand teletext [rød] bruker du for å legge til eller fjerne en tittel som favoritt. Titler du markerer havner i Mine favoritter. / c c h h a a n n n n e e l l blar deg side for side gjennom en katalog. [] tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Brukes for å navigere bakover i GO. [tv] tar deg ut av GO og tilbake til vanlig tv-modus. my tn demand teletext Underholdningstjenesten GO

56 Funksjoner under filmvisning Info Når du trykker []-knappen mens du ser på film, får du opp et vindu med en forkortet beskrivelse av filmen. Under Innstillinger kan du endre språk for lyd og undertekst. Dette forutsetter at filmen har flere språkvalg. Velg Lukk og trykk for å lukke vinduet. Velg språk og undertekster Standard språk og undertekster velger du med dekoderens språkinnstillinger. Du kan også endre språk for lyd og undertekst my tn demand teletext direkte når du ser på en film, ved å trykke []. Dette forutsetter at filmen har flere språkvalg. my tn demand teletext Underholdningstjenesten GO

57 Innstillinger

58 INNSTILLINGER Språkinnstillinger Opptaksinnstillinger -signal og kanalsøk Brukerinnstillinger Favorittkanaler Foreldrelås og PIN-koder Bildeinnstillinger Systemrmasjon Lydinnstillinger Om Conax Internettinnstillinger Tilbake Fabrikkinnstillinger Oppdater software Innstillinger

59 Språkinnstillinger. Trykk Menu. Velg Innstillinger og trykk.. Velg Språkinnstillinger og trykk.. Velg språk for meny, lyd og tekst med navigasjons pilene. Dine språkinnstillinger for lyd og tekst, vil bli brukt på alle kanaler som har dette valget. Tips: Du kan også endre språk for lyd og undertekst direkte når du ser på et program, ved å trykke []. Dette forutsetter at kanalen har flere språkvalg. my tn demand teletext Trykk [grønn] knapp hvis du ønsker å endre tilbake til standardverdiene.. Velg Lagre innstillinger og trykk for å bekrefte de nye innstillingene, eller velg Avbryt for å gå tilbake uten å lagre endringene. For å gå tilbake til tv-bildet, trykk. my tn demand teletext Språkinnstillinger

60 -signal og kanalsøk Kabel-tv-innstillinger og kanalsøk Oppdater listen over tilgjengelige kanaler.. Trykk Menu, velg Innstillinger og trykk.. Velg -signal og kanalsøk og trykk.. Velg Kabel- og trykk.. Skjermbildet viser signalkvaliteten. Hvis dekoderen ikke mottar noe signal, kontroller at kabelen for kabel-tv er riktig tilkoblet. (Se side.). Velg Start kanalsøk og trykk. Merk! Dekoderen finner automatisk nye kanaler ved oppstart, kanalsøk skal ikke være nødvendig. Hvis du vil se kabel-tv-innstillingene, velg Avansert kanalsøk og trykk. Avansert kanalsøk skal kun brukes hvis du er erfaren, da dette kan føre til feilinstallasjon av ditt tilbud fra Canal Digital.. Endre ønskede verdier. Standardverdiene anbefales. (Trykk på [grønn] knapp hvis du vil gjenopprette standard innstillingene.). Velg Start kanalsøk og trykk. -signal og kanalsøk my tn demand teletext

61 . Dekoderen søker automatisk etter tilgjengelige kanaler. Velg Lagre søkeresultat og trykk for å lagre kanalene. Se side, hvis du ønsker å søke etter DTT-kanaler. -signal og kanalsøk

62 Favorittkanaler Opprette og endre favorittlister Med favorittlister kan du lage en egen liste med dine favorittkanaler.. Trykk Menu, velg Innstillinger og trykk.. Velg Favorittkanaler og trykk.. Velg favorittliste: Bla gjennom listene med navigasjonspilene. I listen Alle kanaler finner du alle tv- og radiokanalene som ble funnet og lagret under installasjonen av dekoderen. Velg en liste (fra B til G) du ønsker å opprette eller endre. Favorittkanaler. Velg kanaltype: -kanaler eller Radiokanaler. Tips: Du kan ha både tv-kanaler og radiokanaler under samme bokstav.. Velg Rediger favorittliste og trykk. Skjermbildet for etablering av favorittliste vises. Kanaler i favorittlisten vises på høyre side, mens listen over alle tilgjengelige kanaler vises til venstre. For å legge til en kanal, marker den og trykk på. For å fjerne en kanal fra listen, marker den og trykk på [rød] knapp.

63 For å flytte en kanal, velg den og trykk på. Flytt kanalen til ønsket posisjon med piltastene og trykk. For å lagre listen, trykk på Trykk og hoved listen ved å trykke på [grønn]. [] for å redigere en annen liste eller trykk. my tn demand teletext Tips: I kanallisten veksler du enkelt mellom favorittlistene åpnes ved å trykke. [blå] knapp. Kanallisten Bruk av favorittlister Når du har opprettet en liste, må den velges for at den skal kunne tas i bruk. Gå tilbake til innstillinger for favorittkanaler og finn den nye listen med navigasjonspilene. Trykk [blå] knapp når listens bokstav er valgt. Du har nå kun tilgang til de kanalene som er oppført i den gjeldende favorittlisten. Både når du skifter kanal, åpner kanallisten samt i EPG-en. Hvilken favorittliste som er i bruk, ser du i programbanneret når du skifter kanal eller trykker []. my tn demand teletext Favorittkanaler my tn demand teletext

64 Bildeinnstillinger HD-klar flatskjerm Hvis du har koblet dekoderen til en HD-klar flatskjerm via HDMI skal Videoutgang være HD. Denne inn stillingen er aktivert fra fabrikken, så hvis du har koblet til en HD-klar tv, trenger du ikke gjøre endringer her.. Trykk Menu. Velg Innstillinger og trykk.. Velg Bildeinnstillinger og trykk. Videoutgang: Velg HD. HD-oppløsning: Velg utgangsoppløsning i, p eller p. Hvis oppløsningen er satt til p, velg -format: : Letterbox, : Pan & Scan, Auto eller :. HD fargerom: RGB eller YCbCr (bedre kvalitet). AUX SCART: Kompositt eller SVHS (bedre kvalitet). Standard kompositt: Hvis AUX SCART er kompositt, velg standard: PAL eller SECAM. Trykk på [grønn] knapp hvis du ønsker å gjenopprette standard innstillingene. Tips : Det kan hende bildene blir bedre (ved vanlige sendinger) ved å sette HD-oppløsningen til p. Prøv deg frem. Tips : Hvis sendingen ikke er i :, kan du endre bilormat mellom :, : etc. med [tv] knappen på fjernkontrollen. my tn demand teletext For å bekrefte de nye innstillingene, velg Lagre innstillinger og trykk. Velg Avbryt og trykk, for å gå tilbake uten å lagre. For å gå ut av menyen, trykk. Bildeinnstillinger

65 Bilderørs-tv Hvis du ikke har koblet dekoderen til en HD-klar flatskjerm, men til en standard : eller : tv, bør du sette Videoutgang til SD. HDMI- utgangen på din dekoder vil da ikke sende ut noe signal, så pass på at SCART-kabelen er koblet til før du endrer til SD.. Trykk Menu. Velg Innstillinger og trykk.. Velg Bildeinnstillinger og trykk. Videoutgang: Velg SD. -format: : Letterbox, : Pan & Scan, Auto eller :. Velg det formatet som er standard på din tv. SCART: Kompositt eller RGB (anbefales). AUX SCART: Kompositt eller SVHS (bedre kvalitet). Standard kompositt: Hvis AUX SCART er kompositt, velg standard: PAL eller SECAM. For å bekrefte de nye innstillingene, velg Lagre innstillinger og trykk. Velg Avbryt og trykk, for å gå tilbake uten å lagre. For å gå ut av menyen, trykk. Trykk på [grønn] knapp hvis du ønsker å gjenopprette standard innstillingene. Advarsel! Hvis du velger SD når du har koblet til via HDMI og ikke SCART, vil du miste tv-bildet. Du får da ikke opp noe bilde før du har koblet til SCART-kabelen og byttet signalinngang på tv-en. my tn demand teletext Bildeinnstillinger

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Installasjon 8 Sett inn programkortet 8 Tilkobling til antennekontakten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2.

INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. 1 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 Formål... 4 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 PÅFØRT... 4 FJERNKONTROLL... 6 INSTALLASJON... 7 1. Tilkoble kabelantennen... 7 2. Tilkoble TV... 7 3. Tilkoble stereoanlegg... 7 3.1

Detaljer

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker

Brukerveiledning. TechniStar S1. Digital HD-mottaker Brukerveiledning TechniStar S1 Digital HD-mottaker Med CONAX kortleser og PCMCIA-grensesnitt for mottak via CI / CI+-moduler og DVR-opptaksfunksjon via USB-grensesnitt. For mottak av åpne og krypterte

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HDi

Get started. Brukerveiledning Get box HDi Get started Brukerveiledning Get box HDi Innhold Gratulerer med ny Get box HDi 3 Hva er HDTV? 4 Dekoderens plassering 5 Get started 6 1 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front- og toppdisplay 10 Tilkobling

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer