T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no"

Transkript

1 T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ Canal Digital Kabel-TV har totalansvar for Telenors TV- og bredbåndsleveranser til norske privathusstander levert via ulike fiberbaserte teknologier. Vi tilbyr valgfrihet med over 100 ulike TV-kanaler i valgfri Grunnpakke, sylskarpe TV-bilder, et bredt HD-tilbud og konkurransedyktig høyhastighetsbredbånd. Med T-We introduserer vi en helt ny TV-hverdag, med en rekke nye tjenester som hjelper deg med å se hva du vil, når du vil. Kom i gang

2 Innhold Innhold i pakken 1. Kom i gang Favorittlister 14 Skjermbasert hjelp 26 Kontroller at leveransen er komplett før du monterer boksen. Innhold i pakken 3 Filmtjeneste 15 Innstillinger 27 Tilkoblinger 4 Musikktjenesten WiMP 16 Foreldrekontroll 28 Koble til USB-disk 6 Sett inn programkort 7 Min side 17 Start Forfra* 18 Endre PIN-kode 29 Nettverkskonfigurasjon 30 A Installasjon 7 Ukesarkiv* 19 Fabrikkinnstillinger 30 Produktbeskrivelse 8 TV-arkiv* 20 Feilsøking 31 Installasjonsproblemer Optimal opplevelse 3. Tilleggsfunksjoner Feilsøking T-We 34 Fjernkontrollen 10 USB-lagring og Multiroom 22 Ikonoversikt 34 B Navigere i kanaltilbudet 11 Søk 12 Tidsforskyvning 23 Ta opp programmer 24 Ordliste 36 Sikkerhetsinstruksjoner 37 D TV-guide 13 Mine opptak 25 E C F A. T-We Box Mini Besøk oss på nettet! B. Fjernkontroll med to AAA-batterier På kabel.canaldigital.no/brukerguider finner du mer informasjon om din nye T-We Box Mini. Mer informasjon om TV-kanaler, produkt nyheter og tilbud finner du på kabel. canaldigital.no. Her kan du få hjelp pakken og holde deg opp datert på ditt abonnement. G C. Strømforsyning D. HDMI-kabel E. Nettverkskabel Her kan du blant annet laste ned brukermanualen, se instruksjonsfilmer eller finne svar på ofte stilte spørsmål. både via chat og kontaktskjema. Registrer deg på Min side slik at du kan velge dine valgfrie kanaler i Grunn- Finner du ikke det du leter etter er du også velkommen til å kontakte oss på telefon H F. Antennekabel G. «Kom i gang»-hefte H. Programkort (ligger sammen med velkomst brevet) 2 Innhold * Krever et abonnement på T-We Plus Innhold i pakken 3

3 Tilkoblinger T-We er en tjeneste som krever at T-We Box har tilkobling til Internett for å fungere. For å koble T-We-boksen til Internett bør du koble opp på denne måten. 2 1 Koble til kabel-tv, Internett, TV og strøm 1. Koble antennekabelen fra T-We Mini-boksens antenneinngang (RF IN) til vegguttakets TV-utgang. 2. Koble antennekabelen fra modem til vegguttakets DATA-utgang. 3. Deretter kobler du modemet til ruterens blå WAN-inngang med nettverkskabelen med blå plugger som følger med ruteren. 4. T-We Mini-boksens Ethernet-kontakt kobles til en av ruterens ledige gule Ethernet-kontakter med nettverkskabelen med gule plugger som følger med ruteren. 5. Koble HDMI-kabel mellom T-We Mini-boksen og en HD-klar TV. 6. Koble strømforsyningen mellom boksen og strøm uttaket. Andre tilkoblinger 7. Hjemmekino kan kobles til med en optisk S/PDIF-kabel. 8. Stereoanlegg uten S/PDIF-kontakt kobles til med en RCA-kabel. 9. TV uten HDMI-inngang kobles til med en SCART-kabel Merk: Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Canal Digital leverer må du være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp Tilkoblinger Tilkoblinger 5

4 Koble til USB-disk Installasjon Koble til USB-disk USB-disk og TV i flere rom (Multiroom) Sett inn programkort Automatisk installasjon Du kan koble til en ekstern USB-disk (minnepinne eller harddisk med USB-kabel) for å få mulighet til å ta opp og sette programmer på pause. Med en USB-disk med kapasitet på 8 32 GB kan du bruke Pause-TV-funksjonen. Komplett opptaks- og tidsforskyvningsfunksjonalitet er tilgjengelig hvis det er satt inn en USB-disk med kapasitet på minst 32 GB. Boksen støtter diskstørrelser opp til 1 TB. Større disker vil begrenses til 1 TB. Når du kobler til en USB-disk vil det ta noen sekunder før enheten er klar, og en melding vises på skjermen. Første gang du bruker USB-disken sammen med boksen, blir den automatisk formatert, og alt gammelt innhold slettes. USB-disken kan ikke lenger brukes på en PC/Mac uten å formateres på nytt, og du vil da miste alle opptak. Hvis du skal bruke USB-disk samtidig med TV i flere rom-funksjonen ( denne er beskrevet på side 22) støtter boksen bare disker på 8 16 GB. Disken vil da bare brukes til å sette programmer på pause (tidsforskyvning). Alle andre opptak vil bli lagret på din T-We Box (5743). Koble fra USB-disken 3. Trykk på, velg Innstillinger og Installasjon. 4. Velg Fjern USB-enhet. 5. Velg Ja og trykk. 6. USB-enhten kan nå trygt kobles fra. Når du har koblet boksen til TV-en setter du programkortet inn i kortleseren. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Chipen skal vende ned. Slå på boks og TV Koble strømforsyningen til boksen og slå på TV-en. Et velkomstbilde vil vises. Hvis ikke må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på TV-en, vanligvis ved å trykke INPUT, SOURCE eller AV på fjernkontrollen til TV-en, ofte symbolisert med. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i TV-ens brukerveiledning. Navnet på inngangen bak på TV-en (for eksempel «HDMI 1») skal stemme overens med valgt signalinngang. Får du fortsatt ikke bilde, se installasjonsproblemer på side Velg språk. 2. Velg Automatisk installasjon. Boksen utfører de fleste av trinnene automatisk med standard verdier. 3. Kanalsøket starter automatisk. 4. Trykk OK når kanalsøket er ferdig. 5. Boksen sjekker for programvareoppdatering og laster oppdatert programvare hvis nødvendig. Dette vil i så fall ta noen minutter. 6. Godta vilkår for bruk av Filmleie og T-We-tjenester ved å velge JA når plakat om å godta vilkår dukker opp på TV-skjermen. Avansert installasjon bør bare brukes av avanserte brukere, da det ellers kan resultere i feilinstallasjon. 6 Koble til USB-disk Installasjon 7

5 Produktbeskrivelse Optimal opplevelse 2 Gjør deg kjent med de viktigste funksjonene på boksen for å få den beste T-We-opplevelsen! 1 Standby-knapp 2 IR-øye 3 Programkortleser Slår boksen på og av. I bruksmodus lyser knappen grønt, i standbymodus er den rød. Knappen blinker når boksen mottar signaler fra fjernkontrollen. Gjør at boksen kan ta imot signaler fra fjernkontrollen. Pass på at det ikke er tildekket. Skyv kortet forsiktig inn i sporet. Chipen på kortet skal vende ned. 8 Produktbeskrivelse Tilkobling internett 9

6 Fjernkontrollen Navigere i kanaltilbudet Slår lyden av/på. Slår boksen på/av. Lyser når fjernkontrollen er i bruk. Skift til en valgt kanal. Tast inn kanalnummer eller tall/bokstaver i andre funksjoner, for eksempel PIN-kode. Standard PIN-kode er Programsøk. Går tilbake til siste kanal. Deretter lukkes alle vinduer. Viser hovedmenyen. Går tilbake til forrige skjerm, bytter til forrige kanal eller lukker kanalbanneret. Bytter kanal. Skifter fokus i fire retninger. Venstre pil tar deg tilbake til forrige skjerm i innstillingsvinduer. Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer. 10 Fjernkontroll Åpner TV-guiden. Åpner filmleietjenesten. Funksjon avhenger av hvilken meny du er i. Spoler tilbake. Viser kanalbanner og utvidet informasjon for et valgt program. Åpner også hjelpevinduet hvis dette er tilgjengelig. Endrer volumnivå. Innstillinger for å endre lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal. Spiller av/pauser opptak* og film, eller aktiverer Pause-TV*. Spoler fremover. Starter programmet forfra hvis tjenesten Start forfra er tilgjengelig. Stopper opptak*/film. Skifte kanal Kanalbanner Starter opptak.* Du kan skifte kanal på flere måter: Ikke i bruk. Trykk på talltastene på fjernkontrollen. Viser opptakslisten.* Trykk på Ch +/-. Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal. Banneret viser kanalnavn og -nummer, eller når du trykker på gjeldende og neste program og relevante ikoner. Ikonene er forklart under «Ikonoversikt» på side 34. Åpner musikktjenesten WiMP. N år kanalbanneret vises, trykker du på venstre for å merke kanalen, og bruker opp/ned for å se hva som vises på de forskjellige kanalene. for å skifte til valgt kanal. Trykk Åpner Tekst-TV, hvis tilgjengelig. for å aktivere kanallisten. Velg kanal, og trykk på Åpner og lukker radioen. Trykk på Vis/endre oppløsningen. I TV-guiden (trykk på Trykk på * Gjelder bare når en USB-disk er koblet til eller Multiroom er aktivert. Når du trykker på valgte programmet. to ganger, vises ytterligere informasjon om det. ) velger du kanal ved hjelp av pil- eller talltastene. to ganger for å se den valgte kanalen. Navigere i kanaltilbudet 11

7 Søk TV-guide Valgmeny Valgmenyen vises når du trykker på mens et program, kanal eller opptak er markert. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som skal utføres for det valgte elementet. Hvilke handlinger som vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen (kanalbanner, opptak eller TV-guide). Du kan velge handlinger som for eksempel Ta opp program, Slett opptak, Endre eller Spill av. Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leiefilmer. Du starter et søk med på fjernkontrollen eller fra hovedmenyen, valg menyen i TV-guiden, opptakslisten, i filmtjenesten og arkivene. Velg søkealternativ:» Søk etter nøkkelord.» Søk etter kategori.» Annet innhold: Her kan du søke etter tittel, skuespiller, regissør eller låst innhold. Ofte holder det å taste noen bokstaver i ordet du søker etter. Trykk [grønn] for å få opp listen med søkeresultater. TV-guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 6 7 dager frem i tid. Den er en elektronisk versjon av de tradisjonelle TV-guidene og inneholder oppdatert informasjon for hver kanal, levert av kringkastingsselskapene. Du åpner TV-guiden ved å trykke på på fjernkontrollen. Til høyre ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden. Tast Piler Grønn Rød Informasjon Funksjon Bla gjennom kanaler og programmer. Bla frem 24 timer. Bla tilbake 24 timer. Les mer om det valgte programmet. Trykk [grønn] en gang til for å bla i resultatene. Ikonene viser hvor programmene ble funnet: Film tjeneste, Opptak, Ukesarkiv eller TV-guide. OK Åpner valgmenyen og bekrefter valg. 12 Navigere i kanaltilbudet Søk TV-guide 13

8 Favorittlister Filmtjeneste Med favorittlister kan du lage egne lister med dine favorittkanaler. Lag for eksempel en liste for sport og en til barna. Skifte kanalliste Ved å trykke på fjernkontrollen eller velge Filmtjeneste menyen, får du tilgang til filmer som du kan leie. 1. Trykk på Boksen leveres med to kanallister: Alle kanaler og Radiokanaler, i tillegg til dem du lager selv. Hvis du vil bytte kanalliste, gjør du det på følgende måte: Slik leier du en film: Hvis du trykker på Mer har du følgende valg: 1. Velg ønsket film med piltastene. Vis lignende: Forslag til filmtitler med lignende handling eller innhold. 2. Trykk på Flere fra: Forslag til filmtitler med samme regissør eller skuespiller., velg Innstillinger og Favorittlister og trykk på 2. Velg Ny TV-liste eller Ny radioliste, og trykk på 3. Bruk piltastene og.. til å taste inn navnet på den nye listen, og velg OK. Du kan også bruke alfabetet på fjernkontrollen i sms-stil. 4. Velg så kanaler. Bruk pil- eller talltastene for å merke en kanal, og trykk på for å legge kanalen til listen. Du kan bla sidevis gjennom kanallisten med Ch +/- -tastene. 5. Når du er ferdig trykker du på 14 Favorittlister for å vise den kanallisten du bruker nå. Trykk på Bruk venstre/høyre for å velge ønsket liste. Velg eventuelt ønsket kanal med opp/ned eller talltastene.. Trykk på Du veksler mellom TV-kanaler og radiokanaler på samme måte. Ved å trykke på fjernkontrollen eller [Radio] fra hovedmenyen kan du også høre på radio. Her får du opp en programguide, på samme måte som for TV, hvor man kan velge radiokanal eller sette på opptak. på fjernkontrollen igjen. For å gå tilbake til TV-modus trykk i hoved- for å lese mer. 3. Trykk på Spill av for å leie filmen. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden. Når du har valgt en film og fått opp informasjonssiden har du en rekke muligheter til å navigere til lignende titler. Du kan også bla gjennom filmer innenfor samme kategori ved å trykke Ch +/- på fjernkontrollen eller ved å velge filmcoveret og bruke pil opp/ned. Mange filmer har en trailer du kan se., kan du merke filmen og spare den til senere. Da legges Med Legg til i den i Mine favoritter. Filmtjeneste 15

9 Musikktjenesten WiMP Min side Aktiver WiMP Start WiMP Navigering Med den norske musikktjenesten WiMP får du tilgang til et om fattende musikkbibliotek med millioner av låter i alle sjangre, både gamle klassikere og det nyeste nye. 1. Trykk Du navigerer enkelt med farge- og pil-tastene på fjern kontrollen. 2. Du logger deg inn på WiMP med ditt brukernavn og passord. Du forblir WiMP er en abonnementstjeneste hvor du logger deg på med et brukernavn og passord. Gå til logg deg inn på Min side og aktiver WiMP. Her oppretter du også ditt brukernavn og passord. på fjernkontrollen. pålogget helt til du logger inn et annet sted, som for eksempel på PCen, da vil du bli logget ut.* Hvis du allerede har et WiMP-abonnement, kan du enkelt overføre dette til et Canal Digital WiMP-abonnement, med bedre vilkår for deg som k unde. Følg instruksjonene i registreringsprosessen for WiMP på Min side. 16 Musikktjenesten WiMP * Etter strømbrudd, for eksempel ved at du bruker strømbryteren på strøm ledningen, trekker ut kontakten og lignende, må du logge inn på nytt. Ved å trykke på fjernkontrollen og velge Min side i hoved menyen, får du tilgang til valgmuligheter du ellers må gå på Internett eller ringe kundeservice for å få. Her kan du: Trykk [info] for å aktivere Hjelp. Her finner du utfyllende informasjon om WiMP-tjenesten. Aktivere T-We Plus [grønn] Søk: I søkevinduet kan du søke etter artist, låt, album osv. Talltastaturet på fjernkontrollen virker i SMS-modus. Hvis du trykker på etter at du har skrevet noen bokstaver, får du opp forslag. Trykk igjen hvis du vil velge et av forslagene og enda en gang for å gå tilbake til tastaturet. Administrere og oppgradere WiMP Abonnere på programpakker Oppgradere bredbåndshastigheten Velge dine 15 valgfrie TV-kanaler Bestille T-We-bokser og tilbehør Musikktjenesten WiMP Min side 17

10 Start forfra* Ukesarkiv* Med denne funksjonen kan du starte enkelte programmer fra begynnelsen av. Start forfra er også tilgjengelig fra valgmenyen. Trykk på for å vise Med denne funksjonen kan du se enkelte programmer som har blitt vist i Hvis du i TV-guiden trykker på fjernkontrollen og velger Når vises enten på kanalbanneret eller i TV-guiden betyr det at programmet kan startes forfra. Trykk på [Start forfra]-tasten på fjernkontrollen. Trykk så for å bekrefte. valgmenyen og velg Start forfra. løpet av de siste syv dagene. Når vises ved siden av kanalnavnet, enten på kanalbanneret eller i TV-guiden, betyr det at kanalen har et Ukesarkiv. Du får tilgang til ukesarkivet på to ulike måter: 1. Trykk på for å åpne valgmenyen fra kanalbanneret eller TV-guiden, og velg Ukesarkiv. Ukesarkiv vil du få opp en oversikt lik TV-guiden bakover i tid. Denne inneholder alle kanaler og programmer som er tilgjengelig i Ukesarkivet. Blanke felter indikerer programmer som av rettighetsmessige årsaker ikke ligger i arkivet. Du navigerer i Ukesarkivet på følgende måte: 2. Velg Ukesarkiv fra hovedmenyen. Bla gjennom arkivet med piltastene og. Velgerdu Ukesarkiv for en bestemt kanal, får du bare tilgang til programmene Bla 24 timer tilbake med [rød] og 24 timer frem med [grønn]. som har blitt sendt på denne kanalen. Velger du Ukesarkiv fra hovedmenyen får du opp en liste over alle kanalene som tilbyr Ukesarkiv. Trykk for å spille av valgt program. Søk etter programmer med på fjernkontrollen, se mer på side T-We Plus: Start forfra * Krever et abonnement på T-We Plus * Krever et abonnement på T-We Plus T-We Plus: Ukesarkiv 19

11 TV-arkiv* Tilleggsfunksjoner 3 Noen av funksjonene kan det lønne seg å bli kjent med allerede nå. Se også nyttige tips og råd til bruk eller feilsøking. Velger du TV-arkiv på hovedmenyen, får du tilgang til spennende programmer, serier og filmer fra forskjellige TV-kanaler som du kan se når det passer deg. Du får tilgang til et program på følgende måte: 1. Velg ønsket program. 2. Trykk på for å lese mer. 3. Trykk på Spill av for å se programmet. 4. Bekreft ved å angi PIN-koden. Når du har valgt et program og fått opp informasjonssiden har du en rekke muligheter til å navigere til lignende programmer. Hvis du trykker på Mer har du følgende valg: Flere fra: Viser programmer med samme regissør eller skuespiller (der hvor dette er tilgjengelig). Du kan også bla gjennom programmer innenfor samme kategori ved å trykke Ch +/- på fjernkontrollen eller ved å velge bildet fra programmet og bruke pil opp/ned. 20 T-We Plus: TV-arkiv * Krever abonnement på programpakke og/eller et abonnement på T-We Plus.

12 USB-disk eller Multiroom lar deg pause, spole og ta opp Tidsforskyvning USB-disk Forutsatt at du har tilkoblet en USB-disk på minst 32 GB (minnepinne eller harddisk med USB-kabel) vil det direktesendte programmet du ser på auto- Med en USB-disk (minnepinne eller harddisk med USB-kabel) matisk bli tatt opp på disken. Dermed kan du pause programmet, hente deg med kapasitet på 8 32 GB kan du bruke Pause-TV-funksjonen. en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et eneste Komplett opptaks- og tidsforskyvningsfunk sjonalitet er tilgjengelig sekund. Å se på TV på denne måten er som å se på en DVD-film, og du kan hvis du har satt inn en USB-disk med kapasitet på minst 32 GB. For også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt. mer informasjon om tilkobling se side 6. Merk: Pause-TV-funksjonen er avhengig av en USB-disk, selv om Multi room er aktivert, men du kan bare benytte disker som er 8 16 GB. Andre størrelser vil føre til at boksen ikke virker som den skal. Du kan hoppe forover og bakover i programmet med høyre og venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på på fjern kontrollen og velg deretter Innstillinger, Brukerinnstillinger og Opptaksinnstillinger. I tidsforskjøvet visning vises banneret under. Hopper 30 sekunder bakover i opptaket. Hopper 3 minutter forover i opptaket. TV i flere rom (Multiroom) Multiroom gir deg flere muligheter enn en USB-disk og er en funksjon som er tilgjengelig for deg som har både en T-We Box (5743) og en T-We Box Mini (2840). Boksene kan snakke sammen på hjemmenettverket og gi deg større glede av ditt TV-tilbud. Det blir mer fleksibelt Fortsett på en annen TV Modusikon (her: spill av) Tid etter direktesendt program Blått felt: Innhold lagret på disken Grått felt: Innhold ikke lagret på disken Starter/ fortsetter normal avspilling. Spoler programmet fremover ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. både hvor, når og hvordan du ønsker å se både live-tv og opptak. Opptak kan både programmeres og spilles av på begge boksene og lagres sentralt på T-We Box. Hvis du begynner å se et opptak i ett rom kan du fortsette å se på opp taket i et annet rom med et par tastetrykk på fjernkontrollen. Multiroom gir deg også muligheten til å plassere Med Multiroom aktivert kan du begynne å se et opptak på én TV, pause programmet og fortsette på en annen TV. Boksen du vil skal fortsette avspillingen trenger ikke være påslått, men må være tilkoblet strøm og hjemmenettverket. Mens du ser på et opptak på en TV tilkoblet hvilken som helst av boksene Forrige program Gjeldende program Neste program Spoler tilbake ved ulike hastigheter, raskere for hvert trykk. Starter opptak. Se «Direkteopptak». T-We Box Mini på et rom uten antenneuttak og fortsatt kunne se vanlige TV-sendinger hentet fra T-We Box via hjemmenett verket. Se kabel.canaldigital.no/multiroom for mer informasjon om Multiroom og hvordan du kobler opp og aktiverer tjenesten. kan du trykke på fjernkontrollen og velge «Fortsett på annen TV». Når du har beveget deg til til den andre TV-en (og eventuelt slått på denne) trykker du på fjernkontrollen for å velge «Fortsett å se». Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TVprogrammet og bakover til det punktet du slo på boksen eller byttet til kanalen. Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Merk: Når du skifter kanal, slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Stopper opptak eller tar igjen direktesendt TV. 22 USB-disk TV i flere rom Tidsforskyvning 23

13 Ta opp programmer Mine opptak Direkteopptak* Start direkteopptak ved å trykke på mens du ser på et program. Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk [stopp] og bekreft med OK. Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien eller bare en episode. T-We Box Mini støtter opptak av kun ett program av gangen og du kan ikke skifte kanal under opptaket. Har du koblet boksen sammen med en T-We Box og har Multiroom aktivert kan denne ta opp tre programmer samtidig og du kan i tillegg se på et fjerde program. Ta opp program eller serie* Ta opp et program basert på start- og sluttiden til programmet. Opptaket kan gjøres fra kanalbanneret eller TV-guiden. Du kan programmere et serieopptak med valget Ta opp serie. Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene, og at det ikke fører til opptakskonflikt. Serieopptak justerer automatisk for eventuelle endringer i sendetiden. Husk også at du i Innstillinger kan legge på fast ekstra tid på opptakene både før og etter de oppgitte tidene i TV-guiden. Programmer tas opp på USB-disken eller på den interne hard disken til T-We Box hvis du har Multiroom aktivert. Du kan lagre mange timer med TV-programmer. Antallet timer avhenger av kapasiteten til disken og om programmene er i HD- eller standardkvalitet. Trykk på for å gå til opptakslisten. Her kan du finne alt du har tatt opp, og alt du har planlagt å ta opp. Alle fremtidige opptak er merket med en rød klokke. Eventuelle pågående opptak er merket med en rød sirkel. Serieopptak samles automatisk i mapper. Du vil også se opptak som ble startet fra T-We Box. Listen kan sorteres med [blå] etter tid, navn, kanal eller kategori. I tillegg kan du med [gul] blant annet velge å vise alle opptak (både dem du har tatt opp og dem du skal ta opp), kun det du ikke har sett, eller kun mappene med serier. Slett opptak med [rød]. Trykk OK for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte, slette, programmere og låse opptak. I opptakslisten er det forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side 34 finner du en liste over ikonene og hva de betyr. Tips: Når du ser på et opptak, kan du hoppe 3 minutter fram i opptaket med høyre pil og 30 sekunder tilbake i opptaket med venstre pil. 24 Ta opp programmer * Forutsetter at du har tilkoblet en USB-disk eller har Multiroom aktivert. Mine opptak 25

14 Skjermbasert hjelp Innstillinger Du får tilgang til Innstillingsmenyen ved å trykke på på fjernkontrollen og velge Innstillinger. Menyen inneholder flere alternativer og innstillinger som styrer boksen. Bruk piltastene til å velge en innstilling, og trykk deretter på for å bekrefte valget. Innstillingsmenyen har følgende undermenyer: Favorittlister Her kan du opprette dine egne favorittlister, åpne og behandle dem. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 14. Foreldrekontroll Inneholder innstillinger for å begrense tilgang til bestemte programmer og dekoderinnstillinger. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 28. Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen. 1. Trykk på, velg Hjelp og trykk. 2. Velg ønsket punkt og trykk. Under de fleste innstillingene (eksempelet over viser Fabrikkinnstillinger) finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling. I noen innstilinger, for eksempel Favorittlister, vil hjelpe tekstene ikke vises automatisk. Du kan da trykke på for å aktivere hjelpe teksten. Brukerinnstillinger Inneholder innstillinger for strømsparing, visning, opptak og språk. Dekoderinnstillinger Her får du tilgang til innstillinger for TV, boks, lyd og tidssone. Installasjon Inneholder innstillinger som for eksempel kanalsøk, fabrikk- Tilgang til undermenyene Foreldrekontroll og Installasjon er beskyttet med PIN-kode. Standard PIN-kode er Du kan skru av PIN-koden ved å gå til Foreldrekontroll og sette Kontrollstatus til Inaktiv. Hvis hjelpeteksen er på mer enn en side, bruker du piltastene på fjern- innstillinger og nettverkskonfigurasjon. kontrollen for å navigere i teksten. Teknisk informasjon Gir detaljert informasjon om boksens status. 26 Skjermbasert hjelp Innstillinger 27

15 Foreldrekontroll Endre PIN-kode Aldersgrenser Kanallås Dekoderlås Endre PIN-kode Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Du må aktivere låsene ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Du må aktivere menyen ved å sette Kontrollstatus til Aktiv. Med Aldersgrenser kan du hindre at barna dine ser på programmer og filmer de er for unge til å se på. Slik låser du programmer etter aldersgrense: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Aldersgrenser. 3. Velg ønsket aldersgrense og trykk. Merk! Denne låsen virker per i dag i Filmbutikken og på kanalene og arkivtjenestene til C More og Viasat Film. 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Kanallås. 3. Velg Alle kanaler. 4. Bruk opp/ned for å velge kanal, og trykk deretter på for å låse kanalen. 5. Trykk på for å lagre og gå ut av menyen. 6. Du låser opp programmer og kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode. Standard PIN-kode er Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. Bruk Dekoderlås-funksjonen for å begrense tilgangen til boksen. Velg enten Helt låst eller Tidslås for å angi tillatt TV-tid. Bare brukere som kjenner til PIN-koden, kan låse opp boksen. Slik endrer du PIN-koden: 1. Trykk på, velg Innstillinger og Foreldrekontroll. Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. 2. Velg Endre PIN-kode. 3. Angi gjeldende PIN-kode. 4. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den. Standard PIN-kode er Foreldrekontroll Endre PIN-kode 29

16 Nettverkskonfigurasjon og fabrikkinnstillinger Feilsøking Vedlikehold Generelle problemer Fra tid til annen kan det være nødvendig å rengjøre boksen. Koble Kontroller at strømledningen, HDMI- eller SCART-kabelen og antenne- boksen fra strømuttaket, og rengjør den med en myk og tørr klut. kabelen er forskriftsmessig tilkoblet, og at boksen er slått på. Prøv å koble Hvis overflatene er svært skitne, dypper du kluten i en svak opp- fra kablene og koble dem til igjen for å sikre at de er ordentlig plugget i. løsning av såpe og vann og vrir den godt. Rengjør boksen, og tørk deretter av med en myk og tørr klut. Ikke bruk alkohol, malingstynner eller en kjemisk behandlet klut til rengjøringen. Slike kjemikalier kan Knappen på boksens frontpanel lyser ikke skade overflaten. Kontroller at strømadapteren er koblet ordentlig i både stikkontakt og boks. Før du ber om service Hvis det oppstår problemer med boksen, bør du lese igjennom Knappen på boksens frontpanel lyser rødt denne delen for feilsøking. De vanligste problemene gjelder kabel- Boksen er i standbymodus. Trykk på fjernkontrollen eller tilkoblinger. Kontroller først at boksen er riktig tilkoblet. Du kan på knappen på fronten av boksen for å sette boksen i bruksmodus. Nettverkskonfigurasjon Trykk Meny, velg Innstillinger, Installasjon og Nettverkskonfigurasjon. På skjermen Nettverkskonfigurasjon kan du konfigurere Internetttilkobling. Det finnes to konfigurasjonsmetoder: Automatisk konfigurasjon velg denne innstillingen hvis bredbåndsruteren din tilordner adresser til tilkoblede enheter automatisk. Prøv dette først da nesten alle rutere (inkludert Canal Digitals ruter) gjør det på denne måten. Manuell konfigurasjon med denne metoden kan du angi nettverksadresser manuelt. Dette krever imidlertid noe teknisk kunnskap. Fabrikkinnstillinger Trykk Meny, velg Innstillinger, Installasjon og Fabrikkinnstillinger. På skjermen Fabrikkinnstillinger kan du tilbakestille alle dekoderinnstillinger og slette alle opptak. I enkelte tilfeller kan dette være nyttig for å gjenopprette boksen slik at den fungerer som den skal. Fabrikkinnstillinger velg Ja hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene. Slett alle opptak velg Ja for å slette alle opptakene. Vær oppmerksom på at filmer fra Filmtjenesten ikke blir berørt. kontrollere at alle kablene sitter godt fast ved å koble dem fra og deretter koble dem til igjen. Hvis ingen av løsningsforslagene på de neste sidene eller på kabel. canadigital.no/kundeservice løser problemet, kan du kontakte kundeservice. Knappen vil da lyse grønt. Fjernkontrollen virker ikke Kontroller at boksen er i bruksmodus. Pass på at du peker med fjernkontrollen mot boksens frontpanel. Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Pass på at boksen ikke er utsatt for direkte sollys. Hvis ikke noe av dette virker, kan det hende at problemet skyldes en forbigående overføringsfeil, eller at noen av boksens softwareinnstillinger er gått tapt. Prøv dra ut strømmen til boksen, og vent noen sekunder før du setter den inn igjen. 30 Nettverkskonfigurasjon Fabrikkinnstillinger Feilsøking 31

17 Installasjonsproblemer Velkomstbilde vises ikke på TV-en Det kan også hende at må du endre videooppløsningen på boksen. Gjør følgende: 1. Trykk på på fjernkontrollen. Hvis du har bilde på TV-en vises gjeldende videooppløsning. Deretter kan du trykke på gjentatte ganger for å bla deg gjennom oppløsningene. 2. Hvis du fortsatt ikke kan se bildet eller bildekvaliteten ikke er Du finner ingen kanaler» Kontroller at antennekabelen er ordentlig tilkoblet.» Sørg for at du angir korrekte parametere hvis du bruker Avansert søk.» Se kabel.canaldigital.no/kundeservice hvis ikke dette løser problemet. Bildet på TV-skjermen endrer farge» Noen av boksens programvareinnstillinger er gått tapt. Prøv å dra ut strømmen til boksen, og vent noen sekunder før du setter den inn igjen. TV-skjermen er tom, eller det vises «snø» på skjermen» Kontroller at TV-en er stilt inn til å motta signal fra den inngangen du har koblet T-We Mini-boksen til.» Boksen er kanskje i standbymodus (hvis knappen på frontpanelet lyser rødt). Trykk på for å sette boksen tilbake i bruks modus.» Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller alle tilkoblingene. Prøv å dra ut strømmen til boksen, og vent noen sekunder før du setter den inn igjen.» Kontroller at HDMI-kabelen, eventuelt den optiske S/PDIF-kabelen er koblet riktig til boksen og TV-en.» Kontroller at TV-en støtter surroundlyd hvis du har stilt inn boksen til å spille surroundlyd (Dolby Digital). Hvis ikke TV-en støtter surroundlyd må du velge Stereolyd under Lydinnstillinger. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger for å endre innstillingene. Du får ingen surroundlyd tilfredsstillende, trykker du to ganger på for å bytte til en annen oppløsning. 3. Gjenta prosessen til du ser TV-bildet eller oppnår ønsket utgangsoppløsning. Hvis velkomstbildet ikke vises og du har koblet til boksen med HDMIkabel, betyr det sannsynligvis at TV-en ikke støtter digital kopibeskyttelse (HDCP), og du må bruke en SCART-kabel i stedet.» Dersom du bruker SCART-kabel: Sjekk at den den ikke kan ha løsnet litt i den ene eller andre enden.» Se kabel.canaldigital.no/kundeservice hvis problemet vedvarer. Bildet på skjermen løser seg opp i større firkanter» Dette tyder på at signalet inn til boksen er for dårlig. Kontroller at antenne kabelen er ordentlig festet i veggen og i boksen. Vi anbefaler at du benytter antennekabelen som følger med boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av boksen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløs ruter, basestasjon til trådløs telefon etc.» Dette kan skje etter et strømavbrudd eller etter at boksen har vært koblet fra strømkilden. Bildet ser ut til å være «sammenklemt» (fra side til side eller topp til bunn) eller avkuttet øverst og nederst på skjermen» Visningsformatet stemmer ikke med TV-en. Prøv en annen innstilling. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, TV - innstillinger for å endre innstillingene. Det mangler lyd» Kontroller om lyden på boksen er dempet med [mute]- knappen. Hvis lyden er dempet, skrur du den opp igjen ved hjelp av Volum opp-tasten på boksens fjernkontroll.» Kontroller at volumet på boksen eller TV-en er høyt nok. Trykk på volumtastene på boksens fjernkontroll eller på TV-en.» Kontroller at programmet du ser på, sendes i Dolby Digital, som angitt av -ikonet i kanalbanneret.» Dersom du bruker S/PDIF-kabel, kontroller at den er riktig tilkoblet mellom boksen og hjemmekinoanlegget.» Kontroller HDMI-kabelen hvis TV-en støtter surroundlyd via HDMI.» Kontroller at Dolby Digital er valgt under Lydinnstillinger. Trykk på og velg Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger for å endre innstillingene.» Kontroller at boksen er riktig koblet til TV-en eller lydsystemet. Noen av tilkoblingene kan være løsnet. 32 Feilsøking Feilsøking 33

18 Feilsøking T-We Ikonoversikt Ukesarkiv Kanalbanner Opptaksliste Du finner ikke programmet i kanalens Ukesarkiv, selv om du vet at En fullstendig oversikt over ikonene finnes i Hjelp-menyen En fullstendig oversikt over ikonene finnes i Hjelp-menyen dette gikk på TV tidligere denne uken på boksen. Trykk, velg Hjelp og trykk OK. på boksen. Trykk, velg Hjelp og trykk OK. Ikke alle kanaler har Ukesarkiv og noen programmer kan mangle på grunn av ulike programrettigheter for de forskjellige kanalene. Det er flere lydspor i sendingen. Denne kanalen har Ukesarkiv. Opptak du har sett. TV-arkiv Du prøver å gå inn i TV-arkivet tilhørende kanalen, men får meldingen «Krever abonnement» Det er flere undertekster tilgjengelige for programmet/ opptaket. Programmet/kanalen/opptaket vises i HD. Start forfra er tilgjengelig for dette programmet. Programmet blir tatt opp. Opptak pågår. Planlagt opptak. Tilgang til TV-arkivene krever et abonnement på T-We Plus, med unntak av enkelte abonnementskanaler, hvor TV-arkiv allerede er Det finnes mer informasjon om programmet. Opptak pågår på en annen kanal. Planlagt serieopptak. inkludert. Kontakt kundeservice på telefon for å oppgradere ditt abonnement. Kanalen/opptaket er låst. Fremtidig opptak er planlagt. Serieopptak blir automatisk samlet i mapper i opptakslisten. Start forfra Den låste kanalen er midlertidig ulåst. Planlagt serieopptak. Radioopptak. Start forfra virker ikke selv om dette har virket på kanalen tidligere Start forfra fungerer på et utvalg kanaler og programmer på grunn av Programmet er låst fordi aldersgrensen er høyere enn i boksens innstillinger. To prikker vises når to opptak er i gang: Begge prikker er grå hvis det foregår flere samtidige opptak på andre kanaler. Opptaket er låst. ulike rettigheter hos de forskjellige kanalene. T-We abonnement Hvilke funksjoner krever et abonnement på T-We Plus? Tekst-TV er tilgjengelig for denne kanalen. Surroundlyd er tilgjengelig for dette programmet. Én prikk er rød når et av de pågående opptakene er på valgt kanal. Et utropstegn ved siden av et opptaksikon betyr at opptaket ikke kan fullføres på grunn av for liten diskplass. Et spørsmålstegn ved siden av et opptaksikon indikerer en mulig opptakskonflikt. Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv. Kunne ikke ta opp dette programmet. 34 Feilsøking Ikonoversikt Ikonoversikt 35

19 Ordliste Sikkerhetsinstruksjoner 720p/1080i: Se HDTV. BILDEFORMAT 16:9 (BREDSKJERM): Bildeformat på en bredskjerms- TV. Formatet ligner formatet som brukes på kino. BILDEFORMAT 4:3: Bildeformat på en vanlig TV. DIGITAL-TV: Digitale kanaler tar mindre plass enn analoge kanaler, noe som gjør det mulig å sende flere kanaler på en like stor båndbredde som den som kreves for en analog kanal. DOLBY DIGITAL: Et digitalt lydsystem med flere kanaler for kinoer, hjemme kinoutstyr og musikkanlegg. FREKVENS: Definerer antall sykluser per sekund og måles i Hz (hertz). En vanlig TV oppdaterer bildet 50 ganger per sekund (50 Hz). En TV på 100 Hz oppdaterer bildet 100 ganger per sekund, noe som gir mindre flimmer i bildet og gjør det mer behagelig for øyet. HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) en digital kopierings beskyttelse som krypterer HD-signalene. HDMI: (High Definition Multimedia Interface) en standard for digital overføring av lyd og bilde. HDTV: (High Definition Television) TV-teknologi som gir høy bilde kvalitet med et flimmerfritt og mer detaljert bilde. HDTV gjør det mulig å bruke større skjerm og gir et skarpt bilde med større detaljrikdom.» 720p: (1280x720 piksler, progressiv) best egnet for bilder med mye bevegelse, for eksempel sportssendinger.» 1080i: (1920x1080 piksler, interlaced/sammenflettet) gir detaljert oppløsning og skaper bedre bilder uten flimmer. HJEMMEKINO: (surroundsystem) Forsterker- og høyttalersystem med flere høyttalere som skal gi brukeren en kinoaktig lydopplevelse. KABEL-TV: TV-signaler sendt via en kabel. KOAKSIALKABEL: Kabel med høy overføringskapasitet. Brukes i kabel-tv-nettet. LETTERBOX: Når man viser et bildeformat som er bredere enn TV-en (for eksempel filmer i opprinnelig kinoformat) vises hele bildet med sorte striper over og under. MPEG2: (Moving Picture Expert Group) en eldre standard for videokomprimering. Komprimering gjør at vi kan overføre 3 4 digitale TV-kanaler på samme frekvensbredde som én analog kanal. MPEG4: Forbedret versjon av MPEG2, med en mer effektiv komprimering. Brukes for HD-kanaler. PAN & SCAN: For 4:3-TV. TV-bilder i bredskjermsformat vises i full høyde, men kuttes på sidene. PROGRAMKORT: Inneholder unik nøkkelinformasjon som brukes til å dekryptere tjenestene som programkortet er autorisert for. PROGRESSIV SKANNING: Alle bildelinjene legges ut sekvensielt i motsetning til sammenflettet, der bildet sendes to ganger etter hverandre med bare annenhver linje av gangen. Gir et mer stabilt og klarere bilde. PVR: (Personal Video Recorder) digital boks med harddiskopptaker. RGB: For overføring av analoge bilder. Gir bedre bilde enn komposittvideo og S-Video. S/PDIF: (Sony/Philips Digital Interconnect Format) en standard for overføring av digitale lydsignaler. SCART: En SCART-kabel er en multikontakt for lyd og video og kan overføre signaler som RGB, komposittvideo, S-Video og lyd. Støtter ikke HD-oppløsning. STEREO: Stereo er i dag det vanligste lydformatet og består av to separate lydkanaler, noe som gir en mer realistisk og naturtro lyd. SURROUND: Se Hjemmekino. Denne digitale boksen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå elektrisk støt. Boksen har en ekstern strømforsyning som støtter inngangsspenninger fra 100 til 240 V, 50/60 Hz. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kroppskontakt med strøm kan være dødelig. Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskriftsmessig til boksen før du kobler boksen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble boksen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra boksen. Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere boksen selv. Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet. Vær ekstremt forsiktig hvis boksen blir våt. Trekk øyeblikkelig ut strømledningen. Du risikerer alvorlig og mulig livsfarlig elektrisk støt hvis du tar av dekselet på boksen. Gjør følgende Hvis en gjenstand kommer inn i kabinettet, må du koble fra boksen og få den undersøkt av en kvalifisert tekniker. Pass på at det er tilstrekkelig luftsirkulering rundt enheten for å unngå indre varmeutvikling. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at luftehullene ikke er blokkert. Ikke gjør følgende Ikke la boksen bli utsatt for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller høy fuktighet. Ikke plasser gjenstander oppå boksen, da det kan forhindre luftsirkulasjonen. Ikke plasser boksen på tekstilunderlag, tepper eller andre brannfarlige materialer. 36 Ordliste Sikkerhetsinstruksjoner 37

20 Rettigheter til innhold Kunden har kun adgang til å lagre innhold/data på lagringsmedie (USB eller harddisk) i samsvar med det som følger av avtalen eller av lov. Kunden kan kun lagre innhold/data på lagringsmediet til privat bruk uten vederlag. All annen utnyttelse, mangfoldiggjøring, offentlig fremvisning eller bruk av innhold/data lagret på lagringsmediet offentlig eller kommersielt mot vederlag eller liknende, er forbudt. Lagringsmediet eller lagret innhold/data på lagringsmediet kan ikke benyttes i strid med rettighetshaverens interesser. Kunden kan ikke ta digitale kopier eller sikkerhetskopi av innhold som er lagret på lagringsmediet. Canal Digital har heller ikke mulighet til å ta sikkerhetskopi av innhold/data som er lagret på kundens lagringsmedie. Canal Digital har ikke mulighet til å foreta innsyn i/kontroll av innhold som kunden har lagret på lagringsmediet. Ansvarsfraskrivelse VIKTIG INFORMASJON TIL SLUTTBRUKERE OM RESIRKULERING AV PRODUKTER i henhold til EU-DIREKTIVER OG EU-RÅDETS DIREKTI- VER OM AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE), BATTERIER, EMBALLASJE OG AVFALL FRA EMBALLASJE (PPW). Dette produktet er i samsvar med alle aktuelle EU-direktiver, spesielt WEEE-direktivet, som angitt av søppelkassesymbolet med et kryss over på baksiden av produktet. I Europa må du returnere det gamle produktet til en offentlig godkjent WEEE-innsamlingsstasjon. Det er også mulig å returnere produktet til en forhandler hvis du kjøper lignende nytt utstyr samtidig. Ifølge ovennevnte direktiv kan du ilegges bøter ved uforskriftsmessig avhending i henhold til WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr). Hvis WEEE-direktivet ikke gjelder i ditt land, bes du avhende det utrangerte produktet i henhold til lokale forskrifter og ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis produktet inneholder batterier, må du ikke kaste de brukte batteriene som usortert, kommunalt avfall. Brukte batterier som inneholder farlige stoffer som Hg (kvikksølv), Cd (kadmium) og Pb (bly), må innleveres på et separat innsamlingssted der de lettere kan håndteres og resirkuleres. SAMSVARSERKLÆRING ADB SA erklærer herved at HD 2840-C er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Samsvar med andre aktuelle EU-direktiver og forskrifter garanteres gjennom CE-merket på produktet. Den fullstendige originalerklæringen (ikke oversatt) er tilgjengelig som papirkopi. Kunden er selv ansvarlig for korrekt installasjon av lagringsmediet. Enhver lagring av innhold/data på lagringsmediet skjer på kundens ansvar og risiko. Canal Digital fraskriver seg ethvert ansvar for feil/skade som måtte oppstå på lagringsmediet, som for eksempel tap av lagret innhold/data. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories. HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC Canal Digital og ADB Canal Digital og ADB forbeholder seg retten til å endre boksens design og funksjoner uten varsel. 38 Rettigheter til innhold

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerveiledning Get box HDi

Brukerveiledning Get box HDi Brukerveiledning Get box HDi Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer