Digital dekoder for parabol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital dekoder for parabol"

Transkript

1 Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4

2 Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder med strømkabel 1 fjernkontroll med 2 batterier (1,5V AAA batterier) 1 Scart-kabel denne brukermanualen 1 programkort (ligger sammen med velkomst brevet) Nyttig å vite Med din nye satellittdekoder vil du kunne ta imot Canal Digitals digitale satellittsendinger. Tilgang til kanalene får du med Canal Digitals programkort og abonnement. Vi anbefaler at du lar en autorisert installatør utføre installasjonen av din parabolantenne. Dette sikrer korrekt installasjon og skulle det oppstå feil senere, har du reklamasjonsrett. Utvalget av kanaler og tjenester er i stadig endring. Derfor kan Canal Digital ikke garantere at innholdet i denne håndboken stemmer fullstendig med de kanalene og tjenestene som er tilgjengelige på installasjonstidspunktet. Merk! Innholdet ligger mellom papplagene i esken, ta derfor ut pappen for å komme til delene. Symboler å legge merke til Gode tips og triks. Lurt å huske på. Viktig å merke seg. 2 Kom i gang på 1 2 3

3 1 Sjekk at du har alle delene, og at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du ut fører tilkoblingene. 1 Tilkoblinger Koble scart-inngangen på tv-en til dekoderens scart-kontakt (merket TV) med medfølgende scart-kabel Video-/DVD-spilleren kobles til tv-en [2a] og dekoderens VCR scart [2b] ved hjelp av scartkabler. (Kabler til dette følger ikke med.) (Se side 10.) Fra parabolantennen skrur du antenne kabelen inn i satellittinngangen på dekoderen. Sett inn programkortet (med gullbrikken opp). Kortsporet finner du bak venstre frontlokk. Lokket åpnes fra venstre side a 2b 3 Kom i gang på 1 2 3

4 Deretter kobler du til strømforsyningen mellom 12V-kontakten på dekoderen og strømuttaket. Skru på tv-en. (Husk å sette i stikkontakten.) Velg riktig signalinngang på tv-en for å se tv- bildet via dekoderen. Scarttilkoblingene på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «EXT 1») skal stemme overens med valgt signal inngang. For mer informasjon, se kapittel 2 om tilkoblinger, side Installering Dekoderen leveres med standardinnstillinger som kan justers. Justeringen begynner med menyen Reset/Nullstill. Standardinnstilling: Velg land med høyre/ venstre piltast. Naviger deg ned til Start og trykk OK. Velg språkinnstillinger, TV innstillinger og tidssone. Trykk EXIT etter hvert valg. Trykk [RØD tast] og naviger deg ned til valget «Søk aktuell ANT» Bruk Bruk fjernkontrollens 0 9 eller CHp/CHqtastene. Kanallisten Trykk OK fo r å få opp kanallisten. Velg så kanal med navigasjonspilene og trykk OK. EPG Elektronisk programguide. Naviger deg rundt med navigasjonspilene. (Les mer på side 28.) timer Dekoderen slår seg på når du skal ta opp programmer med din opptaker. (Les mer på side 35.)

5 Innhold Kom i gang på Tilkoblinger 3 2 Installering 4 3 Bruk 4 Produktbeskrivelse 6 Sikkerhetsanbefalinger 8 Tilkoblinger 9 Koble til tv 10 Koble til satellitt 11 Koble til hjemmekinoforsterker 12 Førstegangsinstallasjon 13 Menyoversikt 31 Brukerinnstillinger 32 Foreldrekontroll 32 Redigere 34 Timer funksjon 34 Systeminformasjon 37 Smartkort 38 Annet 39 Tekniske data 40 Feilsøking 41 Miljøhensyn 42 Ordliste 44 Kanallister 21 Kanallisten 22 Favorittlister 25 Elektronisk programguide 28 Innhold 5

6 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

7 Frontpanel 1. Programkortleser 2. Indikatorlys Lyser grønt når dekoderen står på og rødt når den er av. 3. Av/på-knapp 4. CHp/CHq Skifter kanal BakSIDE 1. Tilkobling til strøm 2. Scarttilkobling (til tv) 3. Scarttilkobling (til video eller DVD) 4. Digital lydtilkobling (S/PDIF) 5. Utgang satellitt-antenne 6. Inngang satellitt-antenne SETTE inn BATTERIER Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Sett inn de to AAA-batteriene (1,5 V) som følger med. Sett dekslet på plass. Fjernkontroll 1. På/Av Slå på/sett dekoderen i Standby 2. P-/P+ Bla en side ned/opp i kanallisten 3. MENU Aktiverer hovedmenyen eller går tilbake til forrige menypunkt 4. OK Aktiverer kanallisten. Brukes til å velge et program, en merket linje eller en parameterverdi i menyene 5. VOLUM Reduser [t VOL] eller øk [u VOL] volumet. Navigerer venstre/høyre i menyene 6. KANAL CHp/CHq Skift kanal opp/ned. Navigerer opp/ned i menyene 7. FAV Favorittliste Gå til favorittkanalene 8. TV/RADIO Bytt mellom tv- og radiokanaler 9. TILBAKE Gå tilbake til forrige besøkte kanal 10. ALL CH Viser kanallisten 11. UNDERTEKST Velg det språket underteksten skal vises på. (Forutsetter at kanalen har flere språkvalg.) 12. Knapp uten funksjon 13. FRYS Fryser bildet, men pauser ikke sendingen 14. LYDVALG Velg språk eller lydspor. (Forutsetter at kanalen har flere språkvalg.) 15. MUTE Skru lyden av/på For kanalvalg og innstillinger 17. EPG Elektronisk programguide 18. EXIT Gå ut av aktiv meny eller modus 19. SATELITT Viser kanallisten for satelitt 20. GRUPPE Viser gruppelisten 21. TEKST-TV 22. FUNKSJON Til kanalens tilleggsfunksjoner 23. BILDEFORMAT Velg bildeformat 24. INNSOVNINGSTIMER Slå av dekoderen automatisk. (Etter minutter.) 25. INFO Vis programinformasjon 26. ZOOM Forstørrer et utsnitt av tv-bildet Produktbeskrivelse 7

8 Sikkerhetsanbefalinger Dekoderens plassering Dekoderen trives best hvis den: Plasseres innendørs for å beskytte den fra lyn, regn og direkte sollys. Ikke utsettes for svært kraftig lys (sol, spotlys osv.). Ikke plasseres nær radiatorer eller andre varmekilder. Plasseres på et tørt og godt ventilert sted, slik at det er plass rundt dekoderen til ventilasjon, og slik at gardiner, annet utstyr eller skap ikke hindrer luftsirkulasjon rundt ventilasjonsåpningene. Ikke plasser noe på toppen av dekoderen, da dette vil begrense ventilasjonen. Blir beskyttet mot fuktighet. Plasseres på et trygt sted der den ikke kan falle ned. Plasseres utenfor barn og dyrs rekkevidde. Plugges direkte inn i strømuttaket med strømledningen som følger med dekoderen. Bruk av skjøteledning anbefales ikke. Koble dekoderen til et strømuttak som er lett å komme til. Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner Ikke åpne dekoderen Farlig spenning på innsiden! Forsøk på å åpne dekoderen kan føre til rettsforfølgelse. Hvis du ikke overholder sikkerhets for skriftene og anbefalingene som beskrives her, kan du holdes ansvarlig for kostnader til reparasjon eller erstatning. Pass på at det ikke kommer væske eller metallgjenstander inn i dekoderen gjennom ventilasjonsåpningene. Fukt kan føre til kortslutning (brann eller elektrisk støt). Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (f.eks. en vase eller potteplante) oppå apparatet. Du må ikke sprute væske på dekoderen. Hvis det kommer væske på dekoderen, trekker du umiddelbart ut kontakten fra strømuttaket og kontakter Canal Digital. Hvis dekoderen har vært utsatt for store temperaturendringer, må den ikke kobles til med en gang. La den stå noen timer i romtemperatur først, så den får avklimatisert seg. Dekoderen må kobles fra strømmen før du endrer tilkoblingene mellom tv, videospiller eller antenne. Det anbefales å koble fra både strømmen og antennekabelen under torden vær. Dekoderen og tv-en kan skades av lyn selv om de er avslått. 8 Sikkerhetsanbefalinger

9 Tilkoblinger 2 Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet skal være: 1 digital satellittdekoder med strømkabel 1 fjernkontroll med 2 batterier (1,5V AAA batterier) 1 scart-kabel denne brukermanualen 1 programkort (ligger sammen med velkomst brevet) Kontroller at apparatene som skal kobles sammen (tv, DVD- spiller osv.) er frakoblet strømnettet, før du utfører tilkoblingene. 9

10 Tilkoblinger 1 2b 2a Koble til TV 1. Koble scart-inngangen på tv-en til dekoderens scartkontakt (merket TV) med medfølgende scart-kabel. 2. Video-/DVD-spilleren kobles til tv-en [2a] og dekoderens VCR scart [2b] ved hjelp av scart- kabler. (Kabler til dette følger ikke med.) Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. Scart- tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i tv- apparatets brukermanual. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «EXT 1») skal stemme overens med valgt signal inngang. DVI-kobling: Hvis tv-en er utstyrt med en DVI-kobling (HDCP-beskyttet), må du også koble til lyd (se side 12). 10 Tilkoblinger

11 2 Koble til satellitt 1. Koble til satellittantennen ved å skru kabelen fra parabolantennen inn i satellittinngangen. 2. Sett inn programkortet (med gullbrikken opp). Kortsporet finner du bak venstre frontlokk. Lokket åpnes fra venstre side. 3. Deretter kobler du til strømforsyningen mellom 12V-kontakten på dekoderen og strømuttaket. 3 1 Tilkoblinger 11

12 Koble til hjemmekino-forsterker For å høre sendinger i DOLBY DIGITAL-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler), må du koble dekoderen til en hjemmekino-forsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang. Koble S/PDIF-utgangen til S/PDIFinngangen på din hjemmekino-forsterker. (Koaksialkabel følger ikke med.) Merk! Du må også sette Dolby Digital innstillingen på dekoderen til PÅ (se side 17). Ved sending i Dolby Digital vil du nå kun få lyd via ditt hjemmekino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital vil du få lyd fra begge deler. 12 Tilkoblinger

13 Førstegangsinstallasjon 3 Når dekoderen er riktig koblet til, må du utføre en førstegangsinstallasjon. Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører installasjonen. Slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på din tv (f. eks. EXT 1). Se tv-ens brukermanual, hvis du er i tvil. Når dette er gjort riktig vil det vises et velkomstbilde på skjermen. 13

14 Førstegangsinstallasjon 1. Sett inn programkortet (med gullbrikken opp) før du kobler til strømmen. 2. Slå på dekoderen og tv-en. 3. Velkomstbildet vises på skjermen. Hvis dette skjermbildet ikke vises etter 30 sek., bytter du signalinngang på tv-en til du ser velkomstbildet. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «EXT 1») skal stemme overens med valgt signal inngang. (Les mer om hvordan du bytter signalinngang på side 10.) nullstill Dekoderen leveres med standardinnstillinger som kan justers. Justeringen begynner med menyen Reset/Nullstill. Standardinnstilling: Velg land med høyre/ venstre piltast eller trykk OK og velg fra rulle gardinmenyen. Språk, tidssone og kanal liste endres automatisk i overensstemmelse med valgt land. Naviger deg ned til Start og trykk OK-tasten på fjernkontrollen. 14 Førstegangsinstallasjon

15 Merk! Hvis du trykker på MenU eller Exit uten noen innstilling, vises en meldingsrute hvor du kan avslutte installasjonen. Hvis du velger «Ja» før du er ferdig med innstillingene, blir engelsk valgt som standardspråk, og kanallisten vil være tom. Førstegangsinstallasjon 15

16 Språkinnstillinger Hvis du ønsker å endre språk, gjør du følgende: Velg språk med piltastene eller fra rullegardinmenyen ved å trykke på OK på språklinjen du ønsker å endre. Hvis du bruker rullegardinmenyen, trykker du på OK når ønsket språk er valgt. Naviger til neste språkinnstilling med tastene qp. Du kan velge ønsket språk for meny, lyd, undertekster og tekst-tv. Disse innstillingene behøver du ikke endre. Trykk MENU for å gå videre. Menyspråk: OSD-språk (On Screen Display), dvs. skjermspråk, for menyen. Første lyd: Hovedspråk for lyd på kanaler med flere lydspor. Andre lyd: Andre valg av lydspråk. Gjelder der det valgte hoved språket ikke leveres av kanalen. Første undertekst: Språk for undertekster på kanaler som tekster programmer på flere språk. Andre undertekst: Andre språkvalg for undertekster. Gjelder der det valgte hovedspråket ikke leveres av kanalen. Teletekst: Skjermspråk for tekst-tv. Trykk MENU for å gå videre. 16 Brukerinnstillinger

17 TV innstillinger 4:3 Full 16:9 bildene presses sammen for å fylle hele skjermen. Kontrast Juster skjermens lysstyrke. 0: Mørkt 10: Lyst BILDEFORMAT Velg med piltastene eller fra rullegardinmenyen. Velg 16:9 hvis du har en tv i bredformat. Hvis du har en standard 4:3 tv, kan du velge mellom følgende: 4:3 Center en 16:9 sending fyller hele skjermen i høyden og beskjærer tv-bildet på begge sider. 4:3 LetterBox 16:9 bildet vises korrekt, med et sort felt oppe og nede. (Anbefales.) Dolby Digital Sett dette valget til PÅ, for å høre Dolby Digital-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler). Merk! For å høre sendinger i DOLBY DIGITAL må du koble dekoderen til en hjemmekino-forsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang. (Se side 12 for hvordan du kobler til hjemmekino.) Ved sending i Dolby digital vil du nå kun få lyd via ditt hjemmekino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby digital vil du få lyd fra begge deler. Video Utgang Velg RGB (best) eller CVBS. Trykk MENU for å gå videre. Brukerinnstillinger 17

18 LOKAL TIDSINNSTILLING Velg tidssone (lokal tid der du er). Når du velger tidssone, blir lokal tid automatisk satt etter sonen. Trykk MENU for å gå videre. LNB Installasjon Ingen endringer er nødvendig her. Brukes det et eldre LNB som ikke er av Universal LNB så bør dette byttes til et nytt. Trykk den RØDE -tasten for å komme til innstillingsmenyen for søk. 18 Timer funksjon & Installasjon

19 INSTILLINGER FOR SØK Kontroller at søylen for signalnivå og signalkvalitet har et bra nivå. Hvor bra nivå man kan få har med størrelse på parabolen og lengden på kabelen å gjøre. Søk etter kanaler ved å velge Søk aktuell ANT og trykk OK. Dekoderen finner kanalene automatisk og en prosentsøyle viser fremdriften. Trykk OK når søket er fullført. Thor-satellittkanalene fra Canal Digital er nå installert. Trykk EXIT for å avslutte førstegangsinstallasjonen. Trykk 1 på fjernkontrollen (NRK1) og vent på at programkortet aktiveres. Dette kan ta inntil 30 min. Hvis dekoderen er koblet til flere LNBer må du tilordne nummeret til gjeldende antenne for hvert hode, og du må tilordne riktig DiSEqC Switch i installasjonsmenyen for LNB. Installasjon 19

20 20 Førstegangsinstallasjon

21 Kanallister 4 21

22 Kanallisten Kanallisten Aktiver kanallisten ved å trykke OK. Velg kanal med navigasjonspilene og trykk OK for å bekrefte kanalvalget. Du kan tilpasse kanallisten etter eget ønske. I kanallisten kan du trykke på en fargetast for å få opp forskjellige valg. Tips: Bla sidevis i kanallisten med P+ og P-. 22 Kanallisten

23 RØD tast: Veksler mellom TV og radio. GRØNN tast: FAV. Favorittlister. Velg en favorittliste (Fav 1 8). Når du velger en favorittliste, vises kun gruppens kanaler i kanallisten. (Se side 25 om hvordan du oppretter og endrer favorittlister.) GUL tast: Veksler mellom de ulike kanallistene. Alle SAT: Viser kanalene fra alle søkte satellittposisjoner. Thor: Viser kun Canal Digitals kanaler. BLÅ tast: Gruppe. Du kan endre kanallisten etter eget ønske. Velg mellom følgende muligheter: Satellitt/Transponder/Nettverk/CAS/Lås/A til Å og trykk på OK. HVIT tast: Rediger liste. Velg mellom følgende muligheter: Valg av favoritt / Lås/lås opp / Volumforskyving / Flytt kanal / Slett kanal. (Se side 25 om hvordan du oppretter og endrer favorittlister.) Kanallisten 23

24 SLETT KANAL fra hovedlisten Merk! Anbefales ikke. Kanalene forblir slettet, frem til det utføres et nytt kanalsøk. Opprett isteden favorittlister. Trykk OK, [hvit tast] og slett kanal. (Du må ha valgt listen ALLE for å få dette valget.) Tast inn pin-kode. (Standard pin-kode er 1234.) Marker kanalen du ønsker å slette, og trykk OK. En blå prikk indikerer at den skal slettes. Gjenta for alle kanalene du ønsker å slette. Trykk OK igjen på en markert kanal for å angre slettingen. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. FLYTT KANAL i hovedlisten Trykk OK, [hvit tast] og FLYTT kanal. (Du må ha valgt listen ALLE for å få dette valget.) Velg kanalen du ønsker å flytte og trykk OK. Flytt kanalen til ønsket posisjon med piltastene. Trykk OK for å bekrefte den nye plasseringen. Gjenta for alle kanaler du ønsker å flytte. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til kanallisten. 24 Kanallisten

25 Favorittlister Lag favorittliste Trykk OK, [hvit tast] og FAV VALG. Du kan plassere kanalene i åtte forskjellige favoritt lister. Fra venstre til høyre indikerer de åtte kolonnene med hvite prikker Favoritt 1 Favoritt 8. Bruk piltastene til å navigere deg mellom kanalene og listene. Ønsker du f.eks. å plassere Discovery i favoritt liste 6, navigerer du til linjen for Discovery og den sjette hvite prikken. (Du kan følge med på hvilken favorittliste du er i, oppe til høyre på skjermen.) Trykk OK. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. Lås kanal Du kan sperre ønskede kanaler. Trykk OK, [hvit tast] og lås/lås opp. Tast inn pin-kode. (Standard pin-kode er 1234.) Velg kanalen du ønsker å låse og trykk OK. Den valgte kanalen blir merket med en hengelås. Kanalen låses opp på samme måte: Velg en låst kanal og trykk OK. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. Favorittlister 25

26 Volumforskyvning Her kan du justere lydnivået for hver enkelt kanal. Trykk OK, [hvit tast] og volumforskyvning. Bruk piltastene, for å justere volumet for hver kanal. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. Flytt kanal Trykk OK, [hvit tast] og flytt fav. (Du må ha valgt en favorittliste for å få dette valget.) Velg kanalen du ønsker å flytte og trykk OK. Flytt kanalen til ønsket posisjon med piltastene. Trykk OK for å bekrefte den nye plasseringen. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. 26 Favorittlister

27 endre navn på favorittliste Gi listene beskrivende navn. F.eks. «sport», «Kari» o.l. Trykk OK, [GRØNN tast], velg favorittlisten som skal få nytt navn, trykk [hvit tast] og [Gi nytt navn til FAV I.] Skriv inn det nye navnet med alfabettastene. Slett en bokstav med RØD tast og sett inn en bokstav med GUL tast. Bruk piltastene for å navigere mellom bokstavene. Trykk OK for å lagre. Trykk EXIT for å gå tilbake til tv-bildet. Favorittlister 27

28 Elektronisk programguide Den elektroniske programguiden (EPG) viser programinformasjon for alle kanalene. Denne tjenesten avhenger av informasjonen som sendes av programleverandøren. Trykk på EPG for å få tilgang til den elektroniske programguiden. Første gang du trykker på EPG-tasten (etter å ha slått på dekoderen), vises bildet Scan EPG på skjermen. Programguiden lastes da ned fra TV- og radioprodusentene. Tips: Hvis programguiden ikke vises, kan du trykke på [hvit tast]. Da laster dekoderen ned programguiden på nytt. Avbryt nedlastingen av programguiden ved å trykke EXIT. 28 Elektronisk programguide

29 Kanallisten er listet opp til venstre i EPG vinduet. Til høyre vises nå værende og kommende programmer. Dato og tidsintervall vises på toppen. Bruk piltastene for å navigere deg mellom kanalene og programmene. Velg et program du ønsker å lese mer om, og trykk på OK. Du vil da få opp sendetid, tittel og et sammendrag av det valgte programmet. Du kan endre dato og tidsintervall for visningen av den elektroniske programguiden med fargetastene på fjernkontrollen. Grønn tast: Gå en dag tilbake i tid. Gul tast: Gå en dag frem i tid. Blå tast: Velg tidsintervall: 30 min eller 60 min. Tilbake tast: Gå tilbake til nåtid for EPG-visningen. Velg kanalen du ønsker å se på og trykk EXIT for å gå ut av EPG og til den valgte kanalen. Elektronisk programguide 29

30 30 Kanallister

31 Menyoversikt 5 Hovedmenyen består av seks undermenyer: Brukerinnstillinger Installasjon Redigere Timer funksjon Systeminformasjon Smartkort Bruk piltastene til å navigere rundt i menyene. 31

32 Brukerinnstillinger FORELDREKONTROLL Med Foreldrekontroll (barnesikring) kan du låse tilgangen til bestemte kanaler. Du kan og beskytte oppsettet og dekoder - inn stil lingene mot endringer. Dekoderen leveres med standard pin-kode For å få tilgang til menyen Foreldrekontroll må du først taste pin-koden. Dekoderen leveres med standard pin-kode Kanallås Dersom Kanallås er aktivert (satt til «Ja»), må du taste pin-kode hver gang du ønsker å se på en låst kanal. Hvis kanallåsen er deaktivert, vil alle låste kanaler være åpne. Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. Se «Lås kanal» på side 25 for hvordan du låser kanalene. 32 Brukerinnstillinger

33 Installasjonslås Dersom dekoderoppsettet er sperret (satt til «Ja»), må du taste pin-koden hver gang du ønsker tilgang til hovedmenyen. Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. STB lås Hvis sperringen er aktivert (satt til «Ja»), må du taste pin-koden hver gang du slår på dekoderen. Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. BRUKERPROFIL Banner tid Velg hvor lenge programinformasjonen skal vises på skjermen (1 10). Du velger tidsgrensen for programinformasjon med t, u eller fra rulle gardin menyen (trykk OK). DVB-undertekst Denne funksjonen er ikke i bruk. Brukerinnstillinger 33

34 Redigere Timer funksjon Vi anbefaler at du ikke gjør noen endringer i denne menyen da du kan miste ditt kanaltilbud hvis du gjør noe feil. LOKAL TIDSINNSTILLING Velg tidssone (lokal tid der du er). Når du velger tidssone, blir lokal tid automatisk satt etter sonen. 34 Redigere & Timer funksjon

35 TIMER INNSTILLING Velg når dekoderen skal slå seg på og av automatisk. Sett både Slå på og Slå av til PÅ, og skriv inn ønskede tidspunkter. Velg PÅ og AV med piltastene. Still inn tiden med talltastene. Du kan også stille inn Innsovningstimer. Velg da hvor lang tid det skal ta fra du stiller timeren til dekoderen slår seg av automatisk ( min.) VIDEO TIMERINNSTILLING Still inn tid for videoopptak og påminnelse. Videoopptak forutsetter at dekoderen er koblet til en opptaker via VCR SCART, og påminnelses funksjonen forutsetter at dekoderen er koblet til tv-en gjennom TV SCART. Video timer Sett stilling til VCR. Dekoderen kan stilles til å slå seg på (og av), samt på riktig kanal når du skal ta opp et tv-program med video opptakeren. Timer funksjon 35

36 Påminnelse Sett stilling til påminnelse. Når du stiller inn dette vil dekoderen automatisk bytte til ønsket kanal til ønsket tid. Du kan bruke denne funksjonen bare når du ser på TV. Timer: Forhåndsinnstill inntil 20 programmer. Stilling: Påminnelse eller VCR. Kanal: Velg ønsket kanal med piltastene. Startdato: Velg startdato i kalenderen. Trykk OK for å aktivere kalenderen. Starttid: Skriv inn ønsket starttid med talltastene. Stoppdato: Velg stoppdato i kalenderen. Trykk OK for å aktivere kalenderen. Stopptid: Skriv inn ønsket stopptid med talltastene. Type: Velg mellom En gang, Daglig, Ukentlig og Månedlig. En gang Tidspunktet gjelder bare én gang. Daglig Tidspunktet gjelder daglig. Ukentlig Tidspunktet gjelder en gang i uken. Månedlig Tidspunktet gjelder en gang i måneden. 36 Timer funksjon

37 Systeminformasjon SOFTWARE OPPgradering Dekoderens programvare oppgraderes via satellitt. Dekoderen får beskjed om evt. oppgraderinger når den slås på, og det anbefales derfor at den settes i standby når den ikke er i bruk. Når en ny versjon av programvaren er tilgjengelig, foreslår dekoderen automatisk en oppgradering. Det anbefales at du aksepterer opp gra deringen. NULLSTILL Gjenoppretter dekoderens standard innstillinger fra fabrikken. Kan utføres dersom dekoderen ikke fungerer som forventet. Velg START og trykk OK. Merk! Alle kanaler og innstillinger blir slettet. Du må utføre et nytt kanalsøk (se kapittel 3 om Førstegangsinstallasjon, side 13), og eventuelle favorittlister må opprettes på nytt. STB VERSJON Viser hvilken versjon av dekoderens maskinvare og programvare som er installert. Systeminformasjon 37

38 Smartkort Sett CONAX-smartkortet i smartkortsporet på frontpanelet. Brikken skal vende opp. Abonnementsstatus Gir informasjon om CONAX abonnementstatus. hendelsesstatus Gir informasjon om CONAX PPV (Pay Per View Betal per program). Endre PIN-kode Standard pin-kode er satt til Pin-koden endres på følgende måte: Tast gyldig pin-kode. Tast ny pin-kode. Bekreft den nye pin-koden. Aldersgrense Merk! Denne funksjonen virker kun på Canal+ sine kanaler. Tast pin-kode for å endre aldersgrense. Velg ønsket aldersgrense og trykk OK: G (Generelt publikum): Passer for alle PG (Foreldreguide): 10 år A (Over 18): 15 år X (Erotikk): 18 år / Erotikk 38 Smartkort

39 Annet 9 Feilsøking Tekniske data Miljø og sikkerhet Ordliste 39

40 Tekniske data Europeisk DVB-S-standard Satellitt: Inntil 100 satellitter og 1300 transpondere MPEG-2-video MPEG-1 audio layer 1, layer 2 MPEG-2 digitalt, overholder DVB fullstendig Innebygd CONAX med en smartkortleser Skjermgrafikk med 256-fargers oppløsning Plug-&-Play-installasjon Digital bildekvalitet, CD-lydkvalitet Forskjellige LNB-polaritetskontroller: 13/18 V, 0/22 khz tone Viser signalnivå for lettere innstilling av satellittantennen Power reset-funksjon IR fjernkotroll Barnesikring/installasjonslås/dekoderlås Volumkontroll med 64 trinn Redigeringsfunksjoner: PID, TV- eller radiokanal, kanalnavn DVB-undertekst (Funksjonen er ikke i bruk.) Tekst-TV (støttes via VBI) Favorittliste-funksjon Kan motta SCPC/MCPC fra satellitter på C/Ku-båndet Brukervennlig skjermgrafikkmeny Minnefunksjon for siste kanal Variabelt bildeformat 4:3 (fullskjerm, midtstilt, Letter Box), 16:9 EPG (elektronisk programguide) for program informasjon på skjermen Barnesikring Flerspråklige funksjoner 40 Tekniske data Kan forhåndsprogrammere inntil 6000 kanaler Lagring av kanaler for flere satellitter Automatisk nedlasting av programvare (OTA med Euroloader) Tuner og kanal Satellitt Inngang: F-type med gjennomsløyfing Utgang: F-type 75 Ohm, mellomfrekvenssignal ut Frekvensområde: 950 til 2150 MHz Inngangsimpedanse: 75 Ohm Signalnivå: dbm LNB, spenning og polarisasjon Vertikalt: 13,5 V ±1 V Horisontalt: 18,5 V ±1 V 22 khz tone Frekvens: 22 khz ±2 khz Amplitude: 0,6 Vp-p ±0,2 Vp-p Demodulasjon: QPSK Symbolhastighet: 2 45 Ms/s FEC-dekoding: Feilkorrigeringsforhold 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 med kontroll Lengde M=7 MPEG transportstrøm AV-dekoding Transportstrøm: MPEG-2 ISO/IEC Transportstrømsspesifikasjoner Profil og nivå: MPEG-2 ML Transportstrømmens datahastighet: Maks. 80 Mbit/s Bildeformat: 4:3 (fullskjerm, midtstilt, Letter Box), 16:9 Skjermoppløsning: 720 x 576 (PAL ) Audio-dekoder: MPEG-1 audio-lag I og II Lyd: Stereo, dual channel, joint stereo, mono Samplingsforhold: 32, 44,1 og 48 khz Minne Flash-minne: 2 MB Program-DRAM: 16 MB EEPROM: 2 kb AV SCART: TV x 1, VCR x 1 RGB video ut: TV SCART x 1 CVBS video ut: SCART x 2 (TV, VCR) S/PDIF: RCA x 1 Analog audio ut: SCART x 2 (TV, VCR) Oppløsning 16-bits DAC Maks. 2 Vrms ut Volum og mutekontroll Begrenset tilgang Innebygd Conax: 1 smartkortleser Strømforsyning Nettspenning: AC 230 V, 50 Hz Type: SMPS Strømforbruk: Maks. 30 W (Under 7 W i standby) Sikring: Egen innvendig sikring. Kabinettet skal være jordet, og strømtilførselen skal være sikret mot lynnedslag og el. sjokk. Fysiske mål Mål (B x H x D): 250 x 40 x 200 mm Vekt: ca. 1,5 kg Miljø Driftstemperatur: Lagringstemperatur:

41 Feilsøking Du har glemt pin-koden. Kontakt Canal Digital. Klokken viser feil. Klokken oppdateres automatisk. Ta en omstart på dekoderen for å oppdatere klokken. Displayet på frontpanelet lyser ikke / mangler strøm. Sjekk strømkoblingen. Sort skjerm. Dekoderen er avslått (standby). Skru på dekoderen. AV-inngangen er ikke koblet riktig til videoinngangen på tv-en. Kontroller scartkoblingen. Feil kanal eller videobilde på tv-en. Mangler lyd. Lydkabelen (S/PDIF) er ikke riktig koblet til. Kontroller tilkoblingen. Volumet er satt til 0. Øk lydvolumet på tv-en eller dekoderen. Lyden er slått av med mute knappen. Trykk på mute en gang til for å slå på lyden igjen. Fjernkontrollen virker ikke mot dekoderen. Sjekk at du benytter riktig fjernkontroll. Rett fjernkontrollen mot dekoderen. Husk at du trenger fri sikt. Sjekk at batteriene er satt i korrekt. Bytt evt. batterier. (se «Sette inn batterier», side 7). Dårlig bilde. Sjekk alle koblinger (se «Tilkoblinger», side 9). For lav signalstyrke. Kontroller signalstyrken. (Trykk Meny, Installasjon og LNB Installasjon. Se også «Installasjon», side 18). Utfør et kanalsøk. (Trykk Meny, Installasjon og LNB Installasjon. Se også «Installasjon», side 18). Programkortet virker ikke. Kortet er ikke satt riktig i. Feilmelding vises: «Smartkort. Conax conditional access. Ingen adgang.» Feilmeldingen vises hvis programkortet ikke er aktivert, eller abonnementet er ugyldig. (Dekoderen trenger ca 30 minutter på å aktivere kortet.) Feilsøking 41

42 Miljøhensyn Ivaretakelse av miljøet er svært viktig for Canal Digital og Handan, som er produsenten av denne d ekoderen. Vi ønsker å produsere systemer hvor miljøet kan ivaretas, og har derfor tatt en beslutning om å integrere en miljømessig profil gjennom hele livssyklusen for produktene, fra tilvirkning til salg, bruk og gjenvinning. Betydning av symboler på produktet eller emballasjen Symbolet med et kryss over søppelkassen: Produktet skal resirkuleres separat og må ikke kastes sammen med generelt husholdnings avfall. Symbolet med en sirkelformet pil: Emballasjen kan resirkuleres og må ikke kastes som husholdningsavfall. Symbolet med tre piler: Plasten kan resirkuleres, og de må derfor ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Resirkulering og avhending av produktet For å gjøre resirkuleringen enklere, vennligst følg de reglene som gjelder lokalt for denne typen avfall. Hvis ditt produkt inneholder batterier, må disse leveres til innsamling på dertil egnet sted. Europeisk lovgivning pålegger avhending av produkter som tilhører klassen for elektriske og elektroniske varer ( ) etter følgende inndeling: Ved utsalgssteder dersom nytt utstyr kjøpes. Ved innsamlingspunkt lokalt (miljøstasjoner, inn leveringssteder osv.). På denne måten kan du delta i gjenbruk og oppgradering av elektrisk og elektronisk avfalls behandling, som har betydning for miljøet og menneskers helse. 42 Miljøhensyn