Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale"

Transkript

1 Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom Vrimmelvinge i Olevano Romano Sammen på tvers Flere instruktører ønskes! NM i teatersport finale 1 N r. 4 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Mangfold AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, HATS, Juba, Juvente, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/ KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H Norge, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Teaterrådet har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Akershus Amatørteaterråd, Oslo Teatersenter, Buskerud teater, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Rogaland Amatørteaterråd, Rosegården Teaterhus (Vest-Agder), Sør-Trøndelag Kompetansesenter for teater og Vestfold teaterråd. Sekretariatet: Generalsekretær: Morten Hagevik Kommunikasjonsrådgiver: Trine Smestad Rådgiver, manus: Arnfinn Hagen Rådgiver, manus: Marianne Andresen Rådgiver, barn og unge: Anne Sofie Nordby Organisasjonssekretær: Monica Faye Styret: Leder: Svein J. Svensson (NATF) Nestleder: Birgit Kristensen (HATS) Einar Feldmann (NATF) Kristian Fjellanger (NU) Kristin Saltkjelvik (Vestlandske Teatersenter) (1. vara) Tine Solvang, AOF Norge Sceneliv nr. 4/2012 Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Norsk teaterråd er preget av mangfold. Våre 16 medlemsorganisasjoner er ulike i struktur og virkemåte. Ikke minst er de omlag 3000 lagene som utgjør fundamentet i vår organisasjon preget av ulike valg av sjangre, varierende ressurssituasjon og arbeidsmåte. Det finnes lag som konsentrerer sin virksomhet rundt én aldersgruppe, og andre som vektlegger å blande folk fra åtte til 80 i sine produksjoner. Kulturbærere Felles for dem alle er at de er glad i scenekunsten og er viktige kulturinstitusjoner i det lokalsamfunnet de virker i. I svært mange bygdesamfunn er teaterlagets julerevy årets begivenhet på kulturfronten. Her virkeliggjøres Kulturlovens visjon om å gi muligheter for opplevelse og aktiv deltakelse i kulturell virksomhet til ALLE. Inkludering Så utfordres vi altså på begrepet ALLE. Er virksomheten vår virkelig åpen og inkluderende? Gir vi muligheter til grupper i samfunnet som vanligvis faller utenom? Finnes det noen av våre nye landsmenn blant aktørene foran eller bak scenen? Er det plass for en rullestolbruker i vår oppsetning? Spørsmålene er mange. Det er bare dere der ute som kan gi svarene. Ansvar Norsk teaterråd har fått tillit og penger og dermed også ansvar fra Kulturdepartementet om å prøve å finne fram til ordninger, modeller som tar i bruk amatørteater som virkemidddel i arbeidet med å fremme mangfold og inkludering i vårt samfunn. Det er ikke en liten bestilling. Mer enn noen gang er vi avhengig av å løfte i flokk om vi skal klare å levere varene På tampen av året ser vi tilbake på et år preget av endring i Norsk teaterråd. Vi sa farvel og takk for kjempeinnsats til en generalsekretær og tok imot en ny som vi har store forhåpninger til skal være med å bringe oss videre framover. Vi går derfor trøstig 2013 i møte. Men først skal vi feire jul. Jeg ønsker alle en RIKTIG GOD JUL og sier vel møtt til ny innsats på nyåret. Styreleder i Norsk teaterråd, Svein J. Svensson Redaksjon: Trine Smestad Frist stoff neste nr: 15. januar 2013 Forsiden: Scenic Art Expo og Mini midi maxi gikk av stabelen i Bergen i november. Her fra forestillingen Charlies unge. Les om festivalen på side 6! I dette nummer finner du blant annet: Spel- og teaterseminar i Trøndelag 3 Lederkonferanse i Teaterrådet 3 Sammen på tvers Amateo! 4 NM i teatersport 2012 finale 5 Scenic Art Expo og mini midi maxi: Bergen var kulturby for barn og unge 6 Flere instruktører ønskes 8 Reisebeskrivelse: Vrimmelvinge i Olevano Romano 10 Si din mening om Sceneliv! 12 2

3 Spelseminar i Trøndelag Norsk teaterråd og Nettverket historisk spel arrangerte i år spelseminar november på Værnes ved Trondheim. Styreleder i Norsk teaterråd Svein Svensson og leder for Nettverket historiske spel (NHS) Gro Langeland ønsket velkommen til konferansen, som var lagt til Trøndelag selve spelfylket! Tom Remlov, direktør for Den Norske Opera og Ballett holdt et inspirerende innledningsforedrag om relasjonen mellom aktør og tilskuer, og at det er i spillet mellom disse at historien oppstår. Scenekunst er samspillet, opplevelsen og hva som sitter igjen i folks bevissthet. Han snakket også om amatøraktivitetens viktige betydning som formidler og viderefører av kultur. Det var 22 deltakere og omkring 15 spel representert, der noen var nye og andre etablerte. Etter en presentasjonsrunde av folk, spel og organisasjoner snakket Morten Hagevik, generalsekretær i Norsk teaterråd, om Hvem er vi og hvorfor gjør vi det vi gjør? Anne Sofie Nordby innledet deretter til debatt om Organisasjonsformer i spel. Spelaktivitet er organisert på svært mange ulike måter. Her gir et nettverk mulighet for nyttig erfaringsutveksling. Randi Spets fra Steinvikholm Musikkteater avsluttet dagen med et foredrag om Barn i teater rekruttering, inkludering og vekst. Søndag morgen var alle raskt på pletten for å høre Idar Lind snakke om spelproduksjon ved å ta utgangspunkt i Spelhandboka, som han sammen med Egil Johansen, er redaktør for. Idar Lind er svært inspirerende og tok opp flere aktuelle problemstillinger for spelene. Denne gangen ble det særlig lagt vekt på forfatter, komponist og regissørs avtaler, honorarer og rettigheter. Trøndelagsfylkene har en rik tradisjon på spel og teater. Rune Dillan avrundet seminaret med et underholdende innlegg om hvilke synergieffekter dette har hatt i lokalsamfunnet. Ny organisasjon stiftet Nettverket Historiske Spel holdt sitt årsmøte under seminaret. Det ble vedtatt at nettverket omdannes til en egen organisasjon og det ble besluttet å søke medlemskap i Norsk teaterråd. Det ble valgt nytt styre (bildet) hvor Bjørn Rognstad (Gjøvik Teater) er ny styreleder, de øvrige styremedlemmene er Oddvar Isene (Kinnaspelet), Anne Hagen Grimsrud (Bronsebukkene) og Laila Skaret (Gurispelet). Mangeårig styreleder Gro Langeland og styremedlem Aud Rokseth ble takket av og mottok billetter til valgfritt spel som takk for god innsats. Nettverket Historiske Spel har allerede opprettet egen side på facebook, det er bare å trykke liker! Tekst/foto: Anne Sofie Nordby Lederkonferanse i Norsk teaterråd Fredag 16. og lørdag 17. november arrangerte Norsk teaterråd sin første lederkonferanse noensinne. Temaet og bakgrunnen for konferansen var at Norsk teaterråd i revidert nasjonalbudsjett for 2012 fikk en million kroner øremerket mangfold og inkludering. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ligger ytterligere en million. Tidligere har Teaterrådet invitert til et halvårlig møte i representantskapet i november (høstmøtet), men i år gjorde vi en vri der både valgte og administrative ledere i medlemsorganisasjoner og fylkesråd møttes til diskusjon og dialog. En ordning for inkludering og mangfold For de nye midlene har Teaterrådet fått i oppdrag av kulturdepartementet å lage en ordning. Og hva ligger nå i ordet ordning? Se dét er opp til oss Norsk teaterråd å definere. Målet for lederkonferansen var således å starte dette arbeidet, med å kaste ball og få noen innspill til hvordan vi best kan gjøre en god jobb med den nye ordningen. Lørdag var tid for de gode eksemplene på hva mangfold- og inkluderingsarbeid kan innebære. Først ut var Camara Lundestad Joof, prosjektleder i Den mangfaldige scenen, et samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Det Norske Teateret og Bygdeungdomslaget i Oslo. Prosjektet er inspirert av ideen bak Det Norske Teateret: Alle bøndene som flyttet til Oslo for 100 år siden manglet et sted hvor de kunne uttrykke sin mangfoldige kultur, på egen dialekt.100 år senere gjentar historien seg, men nå kommer bøndene fra hele verden. Den mangfaldige scenen er et scenekunsttilbud der unge mellom 6 og 28 år med ulik kulturell bakgrunn og interesser skaper scenekunst sammen. Sverre Aarsand ga oss en nyttig innføring i hvordan Norges idrettsforbund arbeider med inkludering, og hvilke erfaringer de har gjort seg. Gro Ann Uthaug fortalte om Teater for alle i Vest-Oppland, et prosjekt for inkludering av psykisk utvekslingshemmede på tidlig 2000-tallet. Prosjektet var en videreføring av Teaterrådets eget nasjonale prosjekt med samme navn. Med disse inntrykkene i hodet ble det gjennomførte en kafédialog (bildet), der målet var å komme i gang med tankeprosessen på hvordan Norsk teaterråd skal utforme sitt arbeid for mangfold og inkludering. Det ble en kreativ dialog, med mange stikkord på blokka, som styret i Teaterrådet nå har med til neste styremøte. Vi går spennende tider i møte! Tekst/foto: Trine Smestad/Morten Hagevik 33

4 Sammen på tvers Alle er vinnere hadde organisasjonen AMATEO satt som overskrift på sin internasjonale konferanse i London tidligere i år. Den britiske organisasjonen Voluntary Arts var medarrangør. AMATEO European Network for Active Participation in Cultural Activities arbeider for økt forståelse for kunstens betydning i samfunnet. Av Svein J. Svensson Aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter gir folk større muligheter for at alle kan få utviklet sine evner til å forstå andre mennesker og utvikle seg selv gjennom å arbeide med kunst hevder AMATEO i sin pamflett. Dialog Det viktige er at vi forener krefter på tvers av alle kulturelle ytringer og synlige eller usynlige grenser mellom menneskene. Medlemmer av AMATEO kan være nasjonale og/eller minoritetsorganisasjoner som arbeider med teater, film, musikk etc., eller med ulike typer av kunsthåndverk. Organisasjonen legger vekt på amatørenes aktive deltakelse i alle former for kulturell aktivitet. Norge nytt medlem Våre teatervenner i Sverige, Danmark og Finland har lenge vært medlemmer av AMATEO. På konferansen i sommer ble også Norsk teaterråd opptatt som nytt medlem. Norsk teaterråd ønsker å være med på alle arenaer som arbeider for større nasjonal og internasjonal politisk forståelse for viktigheten av å gi alle mulighet til aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter. Forskning AMATEO vil de nærmeste par årene konsentrere sin virksomhet omkring å initiere mer forskning på feltet aktiv kulturell deltakelse, utveksling av informasjon, samarbeid om internasjonale prosjekter og fremme dialog mellom kunstartene. Ny president Ved valget gikk nederlenderen Tom de Rooij av som president. Han ble hyllet for sin innsats for organisasjonen. Ny president ble Aled Rhys-Jones fra Storbritannia en mann vi kjenner godt i Norsk teaterråd bl.a. for sin aktive deltakelse i Tromsø dialog Norsk teaterråd vil støtte arbeidet i AMATEO gjennom aktiv deltakelse i organisasjonens virksomhet. Lappetepper I forbindelse med de olympiske lekene i London i sommer har det blitt lagt vekt på ulike kulturelle aktiviteter. Ett eksempel er A gift of Quilts. Deltakende nasjoner på AMATEO-konferansen fikk med seg to lappetepper som skulle videreformidles til de nasjonale olympiakomiteene for lekene i London og for Paraolympisk. Det var produsert over fem hundre slike tepper, to til hver nasjon som deltar i lekene, og omlag vimpler som skal tildeles samtlige deltakere. Alt dette er blitt til gjennom frivillig deltakelse fra et mangfold av mennesker i alle aldre fra alle deler av Storbritannia og med enkelte innslag også fra andre deler av verden. Et strålende eksempel på amateur art. Amateo er et europeisk nettverk for aktiv deltakelse i kulturaktiviteter. Organisasjonen arbeider blant annet for å oppnå støtte fra EU til aktiv deltakelse, og for å fjerne byråkratiske hindringer for slik deltakelse. Amateo ble etablert i Slovenia i 2008, og er registrert i Belgia. Etablererne var bl.a. organisasjoner innenfor amatør-, frivillig og sosiokulturell virksomhet. Medlemmer i Amateo kan være nasjonale eller regionale organisasjoner innenfor teater, musikk, film, video o.l. Nettverket arbeider for å fremme: informasjonsflyt, spesielt vedrørende sosiokulturelle aktiviteter i medlemsorganisasjonene; politisk støtte til aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter; utveksling av informasjon og arbeid i medlemsorganisasjonene; internasjonalt samarbeid, som festivaler, utstillinger, utvekslingsprogram osv.; utvikling av kulturprosjekter, utvekslingsprogram og reiser, samt bistand i søk etter relevante partnere fra deltakerland; felles forskning i feltet aktiv kulturdeltakelse; dialog mellom kulturer; kulturansattes mobilitet mellom land. Les mer på 4

5 NM i teatersport TM finale! Norgesmesterskap i teatersport gikk av stabelen september på Lillehammer. Norsk amatørteaterforbund (NATF) var teknisk arrangør for mesterskapet, som gikk parallelt med Teaterdagene. Teaterdagene er NATFs årlige teaterfaglige festival. Tekst og foto: Anne Sofie Nordby Seks regioner til dyst - nesten Teatersport-Norge er inndelt i seks regioner, hvor vinnerlaget fra hver region går videre til finalen i september. I år var det dessverre ingen lag som representerte Vestlandet. Rogaland amatørteaterråd skulle ha avviklet et regionalt uttak ved Stavanger, men det lot seg ikke gjennomføre. I Nord-Norge ble også det regionale mesterskapet avlyst, og påmeldt lag gikk derfor til finalen på walk over. Fredag ettermiddag kom deltakerne en etter en til kulturhuset Banken på Lillehammer, og etter innsjekking hadde de to timer med leker og øvelser under Mats Eldøens instruksjon. Lørdag formiddag varmet gruppene opp med øvelser i teatersport-teknikker og i lek med miksede lag. Da var det bare for deltakerne å kaste seg inn i spillet, og Mats understreket for deltakerne at de sammen, ved å leike, skal lage en forestilling som er spennende for publikum. Så var det tid for innledende runder hvor de påmeldte lagene representerte hver sin landsdel og spilte mot hverandre. Han har vært kursvert, hepp, deltaker og også vinner av NM teatersport. I år var han konferansier. Thorbjørn Vikstvedt hadde i år 10-års jubileum som kapellmester for NM teatersport, og for dette mottok han en velfortjent ærespris fra Norsk Amatørteaterforbund. Såvel lys som lyd betyr mye også ved improvisasjonsteater. Thorbjørn legger på lyd så smidig at skuespillerne knapt selv vet at de har bedt om det når de får det. Impro til folket Teatersport er en aktivitet som Norsk teaterråd ønsker å stimulere til. I 2011 ble Teater Liksom ved Det Andre Teateret gitt betydelig prosjekttilskudd for å holde kurs over hele landet. Kurs er holdt og mange har deltatt. Norsk teaterråd håper at dette vil gjenspeiles i deltakelse fremover! Frisk finale Det ble en frisk og forførende finale, hvor alle lagene deltok. I bronsefinalen møttes lagene JIM, Ninja og Shanghai. Det var JIM som gikk seirende ut med 24 poeng, foran de to andre lagene som oppnådde 21 poeng hver. JIM fra Innlandet besto av Cecilie Lia Lieng, Ida Greve Monsen og Maren Cathrine Johnsen Taherzadeh. Sør-Norge var representert ved Ninja Karianne Lunde, Runi Steen og Martha Vinsvold, og fra Nord-Norge kom Shanghai Tone Ingvaldsen, Ingrid S. Mortensen, Lise Kristin Nymo og Magnus Roland. Laget Jess Rodin med Kristin Jess Rodin, Helene Abrahamsen og Frode Eggen (bildet) fikk høyest poengsum, og kan smykke seg med tittelen Norgesmestere i Flere ganger fant dommerne laget verdig høyeste poengsum og av 60 mulige poeng fikk de 54 i finalen. Sølvvinnerlaget Eva og Stian fra Midt-Norge fulgte hakk i hæl med 50 poeng. Eva Kathrine Næss og Stian Hovland Pedersen var kun to på laget. Under gullfinalen ble hele salen tatt i bruk og publikum deltok både med innspill fra salen og var med på scenen, blant annet ved å bevege skuespillerne som dukker. Det ble snakket russisk med personlig vri, riddere red igjennom salen og en bursdagsjente blant publikum kom på scenen og ble hyllet med en ballade. Nye og gamle improkoster Hoveddommer var Mats Eldøen og meddommere i år var Simen Hovda og Emil Husby. Emil kom til Lillehammer direkte fra Danmark hvor han hadde deltatt på et 10 dagers kurs i improvisasjon med Keith Johnstone, opphavsmannen til Teatersportkonseptet. Mikkel Niva har vært tilstede under NM i Teatersport fire ganger tidligere. 55

6 Bergen kulturbyen for barne- og ungdomsteater! Norsk barne- og ungdomsteater rommer variasjoner, uttrykksformer og kvalitet! Kan vi bidra til at kompanier får mulighet til å besøke andre land med sine produksjoner har vi nådd et viktig mål. I år kunne Vestlandske Teatersenter for første gang ønske velkommen til Scenic Art Expo Norway, Norges første visningsarena for profesjonelt barne- og ungdomsteater rettet mot internasjonale oppkjøpere og festivalarrangører. Av Frøydis Otre, daglig leder i Vestlandske Teatersenter 16 delegater meldte sin ankomst, og representerte henholdsvis England, Russland, Chile, Tyskland, Sverige, Nord-Irland, Polen, Italia, Spania og Norge. Ni norske kompanier skulle i løpet av to dager vise noe av bredden i norsk barne- og ungdomsteater og være våre teaterambassadører i Og for noen ambassadører! Fra dans, til improvisasjon, klovnen og fysisk teater. Handlingene i forestillingene varierte fra den utfordrende og vare ungdomstiden som rommer både alvor og humor, til mobbing på arbeidsplassen. For de aller minste var det både dans og teater, og for de litt større barna bl.a. et møte med Peer Gynts rike. Vårt mål er at dette skal bli en attraktiv eksportartikkel! To intense dager med flotte forestillinger gjorde inntrykk på våre gjester. Samtlige kompanier viste forestillinger med tekst de hadde oversatt til engelsk, og de viste så absolutt spennvidden norsk teater kan by på. Felles for oss som arrangører og delegatene var gleden over at dette er etablert. Dette var det vi ønsket oss: en møteplass hvor man kunne treffes og utveksle ideer og kunnskap, etablere kontakter samt utveksle erfaringer fra eget og andres arbeid innen barne- og ungdomsteater. For oss var kanskje den største gleden at våre gjester lot seg begeistre og imponere, og ikke minst at vi uten økonomisk sikkerhetsnett turde å satse på dette. Mini midi maxi Den internasjonale teaterfestivalen for barn og unge mini midi maxi overtok stafettpinnen med forestillingen En komikers oppvekst fra Teatret Vårt i Molde. Den offisielle åpningsforestillingen var i år den polske forestillingen Mikrokosmos. I år ble festivalen arrangert for åttende gang og presenterte ti kompanier fra åtte land som til sammen viste 27 forestillinger. For oss er den beste anerkjennelsen at publikum kommer på forestillingene, at den er kjent inter- Under: Nakkesleng produksjoner med Latter forbudt Til høyre: Panta Rei Danseteater med WeFiction/Private Rite Foto: Vestlandske Teatersenter 6

7 Vestlandske Teatersenter Vestlandske Teatersenter (VT) ble etablert i 1967 som en frivillig organisasjon med hovedfokus på å være et serviceorgan for amatørteaterlag og foreninger på Vestlandet. I 1988 ble teaterskolen for barn og unge i alderen 6 20 år etablert, og på begynnelsen av 90-tallet ekspanderte VT ytterligere gjennom å etablere Kompetansesenteret som skulle utvikle og gjennomføre kurs innen teater. VT er fortsatt en organisasjon som skal være et servicesentrum for sine medlemmer, men som også har fokusert på at en utvikling av kjerneområder er helt nødvendig for fortsatt å kunne være en kulturaktør i Bergen og på Vestlandet. I tillegg til kompetansesenter, medlemmer, teaterskolen og produsent av teaterforestillinger for og med barn og unge, er VT i dag arrangør for den eneste profesjonelle internasjonale teaterfestivalen for barn og unge i Norge: mini midi maxi. Scenic Art Expo Norway er årets nysatsing. VT var også initiativtaker til etableringen av Bergens nye teaterhus, Cornerteateret, som er innflytningsklart juni Foruten VTs aktiviteter skal det huse det frie profesjonelle scenekunstmiljøet på Vestlandet. nasjonalt og at kompanier fra store deler av verden kontakter oss med ønske om å delta. Da gjør vi noe riktig, og da fortsetter vi! Barn trenger teaterkunsten! Teater kommuniserer i et sterkt og direkte språk til alle generasjoner. Spesielt viktig for Vestlandske Teatersenter er det å skape en interesse og en nysgjerrighet for teater blant barn og ungdom. Vår jobb er å sørge for at så mange som mulig får oppleve teater. Derfor ønsker vi å formidle nasjonalt og internasjonalt profesjonelt teater til barn og unge. Som festivalarrangør er det vår opp-gave å formidle til foreldre, skoler, barnehager og de unge at en teateropplevelse kan være så mye mer enn de kjente klassikerne. Mini midi maxi representerer det motsatte av det man kan finne rundt om i landet: kommersialiseringen av barneteater. De kjente klassikerne som vises igjen og igjen er vel og bra, men det forteller lite om den profesjonalitet som finnes både i Norge og internasjonalt når det gjelder evnen til å produsere forestillinger av svært høyt nivå. Det finnes så mye bra, nyskapende og inspirerende teater at det burde gi noen og enhver lyst til å pakke vekk de gamle klassikerne og strekke seg etter nye mål i produksjon av teater for en svært viktig målgruppe. Teater er fortellingen, fortellingen er noe av det første vi ble introdusert for som barn gjennom eventyret, eventyret lot oss bruk fantasien til å skape de indre bildene når vi ble lest for, fantasien ble en bekreftelse på vår kreativitet. Som voksne er det vårt ansvar å være kreative når vi skaper mulighetene og tilbudene for barn. Interessen for teater leveres ikke som et ferdig konsept til et voksent publikum, den skapes i ung alder. Det er vårt ansvar som voksne å gi neste generasjons teaterpublikum muligheten til å oppleve mangfoldet innen teaterkunsten. 7

8 Av Elin Danielsen, rådgiver i HATS Flere instruktører ønskes! Sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon har HATS innledet samarbeid med Høgskolen i Finnmark om en instruktørutdanning som gir 15 studiepoeng. Det er et mål at denne utdanninga kan kjøres årlig, med samlinger på ulike steder i Norge. Norsk teaterråd har gitt øremerkede prosjektmidler. Årlig produseres det hundrevis av forestillinger i det frivillige revyog teaterfeltet, og ønsket om å bruke profesjonelle instruktører øker. En profesjonell instruktør utenfra har et nytt og friskt blikk på ensemblet og forestillinga, og kan gjennom å bruke sin kunnskap gjøre produksjonsfasen enklere. Instruktøren kan enten ha regiansvaret for forestillinga gjennom hele produksjonsfasen, eller komme innom underveis i prosessen for å spisse scenene og tilby personinstruksjon. Frivillighet og identitet Alle vi som arbeider med frivillig revy- og teater erfarer at miljøet er en plattform for kommunikasjon, personlig utfoldelse, samfunnskritikk og identitetsutvikling. Aktiviteten i de mange revy- og teaterlagene knytter folk og bygder sammen, og det som presenteres i de lokale scenerommene løfter fram unik kunnskap om menneskene og stedene der de bor. Frivillighetens plass i Norge understrekes også med en egen Stortingsmelding, der myndighetene skisserer behovet for krefter som kan utfylle, utfordre, korrigere og påvirke. Stortingsmeldingen viser hvor høyt frivillighet skattes som fenomen i landet vårt; frivillighet er tett knyttet til identiteten vår, og former landet og menneskene som bor her. Ildsjelstilskudd Tidligere styremedlem i HATS fra Finnmark, Wanja Balstad, påpekte behovet for ildsjelsrehabilitering i forbindelse med styrets strategiarbeid. Dette fordi vi erfarte at mange revy- og teaterlag drives av én enkelt ildsjel, og vi så at uten påfyll og noen å idémyldre med eller dele ansvar med, så smuldret mange av lagene bort når ildsjelen gikk lei eller flyttet. Styremedlem i HATS, Alexander Rindestu, skrev i HATS magasinet (nr ) at: I motsetning til de store, pengefylte operasjonene som iverksettes for å hindre utrydding av truede dyrearter, kan vi nok ikke forvente det samme når det gjelder ildsjelene våre. Ildsjelene er vårt felles ansvar. Det er du og jeg som må ta vare på dem. HATS har gjennom det siste året hatt et særlig fokus på ildsjeler i revy- og teaterlagene, og har iverksatt ulike tiltak for ildsjelstilskudd. Det har vært viktig å skape faglige møteplasser og legge til rette for øking av kompetanse for ildsjelene, blant annet gjennom samarbeid med profesjonelle instruktører. HATS har derfor tatt initiativ overfor noen av de andre medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd for å kartlegge hvilke tilbud som finnes for instruktøropplæring. Målet er at medlemsorganisasjonene i fellesskap kan tilby ulike moduler for et opplæringsforløp for de som arbeider frivillig med instruksjon i revy- og teaterlagene. Drømmeprosjekt Sammen med Høgskolen i Nesna og Nordland teater gjennomførte HATS i 2004 og 2006 en utdanning i barne- og ungdomsteaterinstruksjon. Vi har nå sett behovet for å rekruttere flere instruktører til de frivillige revy- og teaterlagene, og med øremerkede prosjektmidler fra Norsk teaterråd er det mulig å realisere den nye instruktørutdanninga. Sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon har HATS innledet samarbeid med 8 8

9 Hva gjør man når mangelen på revy- og teaterinstruktører blir for stor? Man starter en ny instruktørutdanning! Høgskolen i Finnmark om en instruktørutdanning som gir 15 studiepoeng. Det er et mål at denne utdanninga kan kjøres årlig, med samlinger på ulike steder i Norge. Instruktørutdanninga skal gi studentene grunnleggende kunnskap om verktøy som brukes for å gjennomføre sceniske produksjoner. Det har hele tida vært viktig for oss å skape et studie som viser ulike vinklinger av instruktørens rolle, og som motiverer til refleksjon og utvikling av nye ideer og tanker, derfor har vi engasjert instruktører med ulik kompetanse som kursholdere på studiet. Vi har valgt å fokusere på tre hovedområder: produksjonsledelse, regi/ dramaturgi og personinstruksjon. Studenter søker opptak med formell studiekompetanse eller realkompetanse, i tillegg til en beskrivelse av en ide for en scenisk produksjon. Disse ideene skal studentene videreutvikle i løpet av studiet parallelt med at de tilegner seg kunnskap om metoder for konseptutvikling, regi, personinstruksjon, produksjonsledelse, regnskap og forståelse for instruktørens rolle i et ensemble. Ved eksamen i april skal studentene ha jobbet fram sine sceniske idéer slik at de er realiserbare. Her er altså en unik mulighet til å utvikle sitt eget drømmeprosjekt! Studiet består av tre samlinger i løpet av vinteren 2012/2013, der hver samling går fra torsdag til søndag. De to første samlingene arrangeres i Tromsø og den siste i Alta, og medlemmer i HATS kan søke om reisestøtte. På kan du lese mer, og laste ned studieplan for instruktørutdanninga. Bilder: Over: fra undervisningen Til venstre: under Brorparten av årets kull utenfor Rådstua teaterhus i Tromsø. Bak på høyre side står en av instruktørerene på den første samlinga, Wenche Viktorsdatter Paulsen. Til høyre under: Regnskapskurs med innlagt tangoundervisning Alle bilder: HATS 9

10 Vrimmelvinge i Olevano Romano Teatergruppen Vrimmelvinge fra Oslo Teatersenter var i sommer på utveksling i Italia. Tolv barn i alderen reiste av gårde med middelalderkostymer, trapeser, noen foreldre og et par småsøsken. Tilbake kommer de med en entusiastisk reisebeskrivelse! Etter intense forberedelser til den store Italiareisen, møttes alle Vrimler med foreldre og søsken på flyplassen i Roma den 18. juli alle var spente på hva som skulle komme. Den lille truppen fra Trafo i Oslo skulle ha sin middelalderforestilling på den årlige middelalderfestivalen i middelalderbyen Olevano Romano. Invitasjonen var fra festivaldirektøren som vår vert Oddvin hadde satt oss i kontakt med. Forestillingen var allerede utviklet, prøvd og videreutviklet Vrimmelvinge var både på middelalderfestivalen i Tønsberg og i Oslo. Men Vrimmel har først nå fått realisert sin utenlandsdrøm noe som skulle vise seg å bli en på mange måter varm opplevelse. Først og fremst fikk vi en svært varm velkomst allerede på flyplassen, Oddvin loset oss til det beste stedet å gå inn i gamlebyen på. Dette var etter at vi hadde innlosjert Vrimmeljentene i et kloster sammen med to foreldrerepresentanter i bunnen av byen, vi andre bodde i ulike leiligheter på toppen av byen. Og byen, den var bratt og varm. Ti jenter bodde sammen på ett rom i køyesenger, og de var selv ansvarlige for frokost, rydding og orden for øvrig. I tillegg hadde de daglige treninger og øvelser. For dette trengte de selvsagt fasiliteter til trening, så i gården til klosteret rigget vi opp de to luftriggene vi hadde fått sendt nedover i en gigantisk boks sammen med rekvisitter, kostymer, trapeser og tissuer. De fleste foreldre var i sving som enten riggere, sminkører, kostymeansvarelig, rekvisittansvarlig samt ansvarlige for musikk, manus, regi og motivasjon. Småsøsken troppet opp som både stand-in og i biroller. Vi kom ned onsdag, festivalen var i helgen og vår første opptreden var lørdag kveld på den store plassen foran rådhuset. Det var tid for noen pusterom, litt sightseeing, badebasseng og selvfølgelig alle barn og ungdoms favorittmat pizza og pasta. Som takk for service, slutter Vrimmel måltidene med stil med en pyramide til ære for verten. I løpet av festivalen campet en omreisende sirkustrupp med minst åtte store slanger utenfor jentenes bosted, et uforglemmelig og spennende bekjentskap for våre kommende sirkusstjerner. Så kom den store dagen! Alle foreldre var i sving rundt forestillingen, riggen var flyttet opp i byen, alle var klare. Det braket løs for et stort publikum som fikk en spektakulær forestilling med en forteller for anledningen på Italiensk fantastisk innlevelse i karakterene, spektakulære triks og en dramatisk reise gjennom elementene JORD; VANN, ILD OG LUFT! Bilder derfra er det ikke mange av, for alle foreldre var opptatt med musikk, ild, vann og bevoktning av området. Vi toppet det hele med å delta i den store paraden gjennom byen på kvelden der Vrimlene trikset seg gjennom byen i full middelalderbekledning noe annet ville vært tabu! Både før og etter oppholdet i Olevano Romano var det mange som ferierte i Italia, barna har nok de klareste og beste minnene fra Olevano, da de var sammen, bodde sammen og hadde det utrolig morsomt. I ettertid har vi møttes til Italiensk aften, sett på bilder og vært enige om at det var en vanvittig tur! Med hilsen fra Randi Havnen og Vrimmelvinge! Bilder: Byen var bratt! Foto: Sergio Beichmann Innfelt venstre: Generalprøve (foto: Frank Amundsen) Innfelt høyre: Småsoppene (foto: Frank Amundsen) 10 10

11 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge. Teaterrådet forvalter tre statlige fond, og driver manusbiblioteket Dramas en tjeneste der amatørteateret og skoleverket kan låne manus og søke oppførelsesrett på nett. SPELFONDET 2013 SØK NÅ! Finn komplette kriterier og søknadsskjema på Søknadsfrist: 14. januar Foto: Nordby/Norsk teaterråd FRIFOND TEATER SØK NÅ! Planer om forestilling, men mangler penger? NORSK TEATERRÅD Postboks 1129 Sentrum 0104 OSLO Tlf Er du med i et teater-, revy eller danselag? Der fl esteparten av medlemmene er under 26 år? Og dere er ikke et offentlig tiltak? 11 Foto: Løken/Tromsø Dialog 2011

12 Sceneliv_2_2010.indd B-post Abonnement B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 Sentrum 0104 Oslo Stor leserundersøkelse: Si din mening om Sceneliv! Nå evaluerer vi Sceneliv! Ved hjelp av tjenesten Questback ønsker vi å høre din mening om bladet. Generalsekretærskifte i Norsk teaterråd Brød & sirkus - engasjer deg for inkludering! Torbjørn Egner feires i på topp i 2012 Manuskonkurranse utlysning Hva er det med revyen? Norsk revyfaglig senter og HATS har spurt og fått svar! Svarene undersøkelsen gir vil bli analysert og vurdert, og utgjør grunnlaget for vårt videre arbeid med bladet. Ved å svare på undersøkelsen blir du med i trekningen av en ipod nano til en verdi av kr Spel spesial med friluftspillkalender! Historiske spel ei folkeleg kulturmønstring i vekst Gro Ann Uthaug 27 år som Margrethe prestefrille På Ramnens dag nytt spel i Gulen Debatt: Hva er kultur? Din mening er viktig si den nå! Finn undersøkelsen på N r. 2 / N o r s k t e a t e r r å d1 N r. 1 / N o r s k t e a t e r r å d1 Bli frivillig i Tromsø i 2011? Norsk teaterråd og HATS inviterer norske grupper til å delta på AITA/IATAs Internasjonale teaterfestival juli 2011 i Tromsø. Det gløder på Senja! Se utlysning på og Frifond teater 2009, vi oppsummerer! Du finner den lett synlig på venstre side. Skriv! Skrivekurs i Trøndelag vel gjennomført! Teaterrådet 30 år i år - del 2 av jubileumsartikkelserie om organisasjonsbygging Friluftspillkalender i bladet, riv ut og planlegg ferien nå! N r. 2 /2010 Nor s k t e a t e r r å d1 N r. 2 /2011 Nor s k t e a t e r r å d 1 Eldre er en ressurs. Om teatral erindring Årsmøtet i Teaterrådet Global Dignity Day 2012 er i gang! En slik kan bli din, om du deltar i undersøkelsen! Vi skal sette spor! NEATA festival i Danmark N r. 3 / N o r s k t e a t e r r å d 1

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet 2005 - igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005

Detaljer

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011!

Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Verdensfestival og kongress til Tromsø i 2011! Norge i Monaco! Frifond har ny profil - se siste side! Spelsommeren! Hvem har tatt min venstre sko? Revyfestival på Høylandet 1 N r. 3 / 2 0 0 9 N o r s k

Detaljer

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen

Tromsø Dialog 2011. Frikanalen Tromsø Dialog 2011 Frikanalen Amatørteaterdagene Union Scene Spelfondets Inspirasjonspris 2010 Nes Lenseteater Frifond 2010 1 N r. 1 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola 4 Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola IATA 2011 - IDEA 2010: Storesøster og lillebror Future Voices: Stjernelag til

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

MAGASIN FOR REVY, TEATER OG ANNEN SCENEKUNST HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP HATS-MAGASINET 1

MAGASIN FOR REVY, TEATER OG ANNEN SCENEKUNST HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP HATS-MAGASINET 1 MAGASIN FOR REVY, TEATER OG ANNEN SCENEKUNST HATS-MAGASINET 1 HÅLOGALAND AMATØRTEATERSELSKAP UTDRAG AV VEDTEKTER: 1: FORMÅL Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører,

Detaljer

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!

India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side! India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer!

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! 20 ÅR Lillehammer 18. - 20. sept. 2015 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2015 VELKOMMEN! Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! Teaterelskere fra hele

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen Lillehammer 19. - 21. sept. 2014 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2014 For 19. gang ønsker vi hjertelig velkommen til Teaterdagene på Lillehammer! 19. - 21. september er det her hos oss du bør befinne deg om du

Detaljer

Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011

Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011 2 Gratangen teaterlag og Havlandet Gjør seg klare for Tromsø Dialog 2011 Internasjonal teatercamp i Tromsø Future Voices stiller med instruktører fra hele verden NM i revy på Høylandet HATS presenterer

Detaljer

LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013

LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013 1 LILLEHAMMER 20. - 22. SEPT. 2013 VELKOMMEN TEATERDAGENE 2013 Vi ønsker igjen velkommen til årets høydepunkt for teaterfolk! Helgen 20.-22. september tilbyr vi et spennende og allsidig program. Kursene

Detaljer

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04 3/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev KALENDER FRILUFTSSPILL- NUTU - en Askeladden uten hjelpere? Teaterfestival på Stord Pampaskalaset - en festival med barn i fokus! Hektisk vår Vi nærmer oss årsmøte

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Møt Marianne Meløy. Ildsjeler skaper bolyst Møt noen av prosjektdeltakerne i Bolyst gjennom ildsjeler.

Møt Marianne Meløy. Ildsjeler skaper bolyst Møt noen av prosjektdeltakerne i Bolyst gjennom ildsjeler. 2013 Møt Marianne Meløy Ildsjeler skaper bolyst Møt noen av prosjektdeltakerne i Bolyst gjennom ildsjeler. Dokumentarteater med Alfheimteatret En drøm blir til virkelighet Teater i praksis Hålogaland amatørteaterselskap

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Døves Nordiske Kulturfestival. NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa

Døves Nordiske Kulturfestival. NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa Døves Nordiske Kulturfestival i Stockholm NDFU endelig om bord Smølatreffet et minne for livet Bjørn Røine styrer E u ropa 4 August 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 4-2010 Side 03 Leder: Blir det flere kulturfestivaler?

Detaljer

Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten. Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa

Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten. Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa 2 Gull og gråstein Møt: make-up artisten/stylisten Varieté GARV Reisebrev fra vårturné i Europa Meld deg på Tromsø Dialog 2011 Bli kjent med Øksfjord revygruppe Kalenderen for revy og teater HATS-MAGASINET

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer