Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom. NM i teatersport finale"

Transkript

1 Stor leserundersøkelse les mer på siste side: Si din mening om Sceneliv vinn ipod! Bergen kulturbyen for barn og ungdom Vrimmelvinge i Olevano Romano Sammen på tvers Flere instruktører ønskes! NM i teatersport finale 1 N r. 4 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Mangfold AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, HATS, Juba, Juvente, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/ KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H Norge, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Teaterrådet har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Akershus Amatørteaterråd, Oslo Teatersenter, Buskerud teater, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Rogaland Amatørteaterråd, Rosegården Teaterhus (Vest-Agder), Sør-Trøndelag Kompetansesenter for teater og Vestfold teaterråd. Sekretariatet: Generalsekretær: Morten Hagevik Kommunikasjonsrådgiver: Trine Smestad Rådgiver, manus: Arnfinn Hagen Rådgiver, manus: Marianne Andresen Rådgiver, barn og unge: Anne Sofie Nordby Organisasjonssekretær: Monica Faye Styret: Leder: Svein J. Svensson (NATF) Nestleder: Birgit Kristensen (HATS) Einar Feldmann (NATF) Kristian Fjellanger (NU) Kristin Saltkjelvik (Vestlandske Teatersenter) (1. vara) Tine Solvang, AOF Norge Sceneliv nr. 4/2012 Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Norsk teaterråd er preget av mangfold. Våre 16 medlemsorganisasjoner er ulike i struktur og virkemåte. Ikke minst er de omlag 3000 lagene som utgjør fundamentet i vår organisasjon preget av ulike valg av sjangre, varierende ressurssituasjon og arbeidsmåte. Det finnes lag som konsentrerer sin virksomhet rundt én aldersgruppe, og andre som vektlegger å blande folk fra åtte til 80 i sine produksjoner. Kulturbærere Felles for dem alle er at de er glad i scenekunsten og er viktige kulturinstitusjoner i det lokalsamfunnet de virker i. I svært mange bygdesamfunn er teaterlagets julerevy årets begivenhet på kulturfronten. Her virkeliggjøres Kulturlovens visjon om å gi muligheter for opplevelse og aktiv deltakelse i kulturell virksomhet til ALLE. Inkludering Så utfordres vi altså på begrepet ALLE. Er virksomheten vår virkelig åpen og inkluderende? Gir vi muligheter til grupper i samfunnet som vanligvis faller utenom? Finnes det noen av våre nye landsmenn blant aktørene foran eller bak scenen? Er det plass for en rullestolbruker i vår oppsetning? Spørsmålene er mange. Det er bare dere der ute som kan gi svarene. Ansvar Norsk teaterråd har fått tillit og penger og dermed også ansvar fra Kulturdepartementet om å prøve å finne fram til ordninger, modeller som tar i bruk amatørteater som virkemidddel i arbeidet med å fremme mangfold og inkludering i vårt samfunn. Det er ikke en liten bestilling. Mer enn noen gang er vi avhengig av å løfte i flokk om vi skal klare å levere varene På tampen av året ser vi tilbake på et år preget av endring i Norsk teaterråd. Vi sa farvel og takk for kjempeinnsats til en generalsekretær og tok imot en ny som vi har store forhåpninger til skal være med å bringe oss videre framover. Vi går derfor trøstig 2013 i møte. Men først skal vi feire jul. Jeg ønsker alle en RIKTIG GOD JUL og sier vel møtt til ny innsats på nyåret. Styreleder i Norsk teaterråd, Svein J. Svensson Redaksjon: Trine Smestad Frist stoff neste nr: 15. januar 2013 Forsiden: Scenic Art Expo og Mini midi maxi gikk av stabelen i Bergen i november. Her fra forestillingen Charlies unge. Les om festivalen på side 6! I dette nummer finner du blant annet: Spel- og teaterseminar i Trøndelag 3 Lederkonferanse i Teaterrådet 3 Sammen på tvers Amateo! 4 NM i teatersport 2012 finale 5 Scenic Art Expo og mini midi maxi: Bergen var kulturby for barn og unge 6 Flere instruktører ønskes 8 Reisebeskrivelse: Vrimmelvinge i Olevano Romano 10 Si din mening om Sceneliv! 12 2

3 Spelseminar i Trøndelag Norsk teaterråd og Nettverket historisk spel arrangerte i år spelseminar november på Værnes ved Trondheim. Styreleder i Norsk teaterråd Svein Svensson og leder for Nettverket historiske spel (NHS) Gro Langeland ønsket velkommen til konferansen, som var lagt til Trøndelag selve spelfylket! Tom Remlov, direktør for Den Norske Opera og Ballett holdt et inspirerende innledningsforedrag om relasjonen mellom aktør og tilskuer, og at det er i spillet mellom disse at historien oppstår. Scenekunst er samspillet, opplevelsen og hva som sitter igjen i folks bevissthet. Han snakket også om amatøraktivitetens viktige betydning som formidler og viderefører av kultur. Det var 22 deltakere og omkring 15 spel representert, der noen var nye og andre etablerte. Etter en presentasjonsrunde av folk, spel og organisasjoner snakket Morten Hagevik, generalsekretær i Norsk teaterråd, om Hvem er vi og hvorfor gjør vi det vi gjør? Anne Sofie Nordby innledet deretter til debatt om Organisasjonsformer i spel. Spelaktivitet er organisert på svært mange ulike måter. Her gir et nettverk mulighet for nyttig erfaringsutveksling. Randi Spets fra Steinvikholm Musikkteater avsluttet dagen med et foredrag om Barn i teater rekruttering, inkludering og vekst. Søndag morgen var alle raskt på pletten for å høre Idar Lind snakke om spelproduksjon ved å ta utgangspunkt i Spelhandboka, som han sammen med Egil Johansen, er redaktør for. Idar Lind er svært inspirerende og tok opp flere aktuelle problemstillinger for spelene. Denne gangen ble det særlig lagt vekt på forfatter, komponist og regissørs avtaler, honorarer og rettigheter. Trøndelagsfylkene har en rik tradisjon på spel og teater. Rune Dillan avrundet seminaret med et underholdende innlegg om hvilke synergieffekter dette har hatt i lokalsamfunnet. Ny organisasjon stiftet Nettverket Historiske Spel holdt sitt årsmøte under seminaret. Det ble vedtatt at nettverket omdannes til en egen organisasjon og det ble besluttet å søke medlemskap i Norsk teaterråd. Det ble valgt nytt styre (bildet) hvor Bjørn Rognstad (Gjøvik Teater) er ny styreleder, de øvrige styremedlemmene er Oddvar Isene (Kinnaspelet), Anne Hagen Grimsrud (Bronsebukkene) og Laila Skaret (Gurispelet). Mangeårig styreleder Gro Langeland og styremedlem Aud Rokseth ble takket av og mottok billetter til valgfritt spel som takk for god innsats. Nettverket Historiske Spel har allerede opprettet egen side på facebook, det er bare å trykke liker! Tekst/foto: Anne Sofie Nordby Lederkonferanse i Norsk teaterråd Fredag 16. og lørdag 17. november arrangerte Norsk teaterråd sin første lederkonferanse noensinne. Temaet og bakgrunnen for konferansen var at Norsk teaterråd i revidert nasjonalbudsjett for 2012 fikk en million kroner øremerket mangfold og inkludering. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ligger ytterligere en million. Tidligere har Teaterrådet invitert til et halvårlig møte i representantskapet i november (høstmøtet), men i år gjorde vi en vri der både valgte og administrative ledere i medlemsorganisasjoner og fylkesråd møttes til diskusjon og dialog. En ordning for inkludering og mangfold For de nye midlene har Teaterrådet fått i oppdrag av kulturdepartementet å lage en ordning. Og hva ligger nå i ordet ordning? Se dét er opp til oss Norsk teaterråd å definere. Målet for lederkonferansen var således å starte dette arbeidet, med å kaste ball og få noen innspill til hvordan vi best kan gjøre en god jobb med den nye ordningen. Lørdag var tid for de gode eksemplene på hva mangfold- og inkluderingsarbeid kan innebære. Først ut var Camara Lundestad Joof, prosjektleder i Den mangfaldige scenen, et samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Det Norske Teateret og Bygdeungdomslaget i Oslo. Prosjektet er inspirert av ideen bak Det Norske Teateret: Alle bøndene som flyttet til Oslo for 100 år siden manglet et sted hvor de kunne uttrykke sin mangfoldige kultur, på egen dialekt.100 år senere gjentar historien seg, men nå kommer bøndene fra hele verden. Den mangfaldige scenen er et scenekunsttilbud der unge mellom 6 og 28 år med ulik kulturell bakgrunn og interesser skaper scenekunst sammen. Sverre Aarsand ga oss en nyttig innføring i hvordan Norges idrettsforbund arbeider med inkludering, og hvilke erfaringer de har gjort seg. Gro Ann Uthaug fortalte om Teater for alle i Vest-Oppland, et prosjekt for inkludering av psykisk utvekslingshemmede på tidlig 2000-tallet. Prosjektet var en videreføring av Teaterrådets eget nasjonale prosjekt med samme navn. Med disse inntrykkene i hodet ble det gjennomførte en kafédialog (bildet), der målet var å komme i gang med tankeprosessen på hvordan Norsk teaterråd skal utforme sitt arbeid for mangfold og inkludering. Det ble en kreativ dialog, med mange stikkord på blokka, som styret i Teaterrådet nå har med til neste styremøte. Vi går spennende tider i møte! Tekst/foto: Trine Smestad/Morten Hagevik 33

4 Sammen på tvers Alle er vinnere hadde organisasjonen AMATEO satt som overskrift på sin internasjonale konferanse i London tidligere i år. Den britiske organisasjonen Voluntary Arts var medarrangør. AMATEO European Network for Active Participation in Cultural Activities arbeider for økt forståelse for kunstens betydning i samfunnet. Av Svein J. Svensson Aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter gir folk større muligheter for at alle kan få utviklet sine evner til å forstå andre mennesker og utvikle seg selv gjennom å arbeide med kunst hevder AMATEO i sin pamflett. Dialog Det viktige er at vi forener krefter på tvers av alle kulturelle ytringer og synlige eller usynlige grenser mellom menneskene. Medlemmer av AMATEO kan være nasjonale og/eller minoritetsorganisasjoner som arbeider med teater, film, musikk etc., eller med ulike typer av kunsthåndverk. Organisasjonen legger vekt på amatørenes aktive deltakelse i alle former for kulturell aktivitet. Norge nytt medlem Våre teatervenner i Sverige, Danmark og Finland har lenge vært medlemmer av AMATEO. På konferansen i sommer ble også Norsk teaterråd opptatt som nytt medlem. Norsk teaterråd ønsker å være med på alle arenaer som arbeider for større nasjonal og internasjonal politisk forståelse for viktigheten av å gi alle mulighet til aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter. Forskning AMATEO vil de nærmeste par årene konsentrere sin virksomhet omkring å initiere mer forskning på feltet aktiv kulturell deltakelse, utveksling av informasjon, samarbeid om internasjonale prosjekter og fremme dialog mellom kunstartene. Ny president Ved valget gikk nederlenderen Tom de Rooij av som president. Han ble hyllet for sin innsats for organisasjonen. Ny president ble Aled Rhys-Jones fra Storbritannia en mann vi kjenner godt i Norsk teaterråd bl.a. for sin aktive deltakelse i Tromsø dialog Norsk teaterråd vil støtte arbeidet i AMATEO gjennom aktiv deltakelse i organisasjonens virksomhet. Lappetepper I forbindelse med de olympiske lekene i London i sommer har det blitt lagt vekt på ulike kulturelle aktiviteter. Ett eksempel er A gift of Quilts. Deltakende nasjoner på AMATEO-konferansen fikk med seg to lappetepper som skulle videreformidles til de nasjonale olympiakomiteene for lekene i London og for Paraolympisk. Det var produsert over fem hundre slike tepper, to til hver nasjon som deltar i lekene, og omlag vimpler som skal tildeles samtlige deltakere. Alt dette er blitt til gjennom frivillig deltakelse fra et mangfold av mennesker i alle aldre fra alle deler av Storbritannia og med enkelte innslag også fra andre deler av verden. Et strålende eksempel på amateur art. Amateo er et europeisk nettverk for aktiv deltakelse i kulturaktiviteter. Organisasjonen arbeider blant annet for å oppnå støtte fra EU til aktiv deltakelse, og for å fjerne byråkratiske hindringer for slik deltakelse. Amateo ble etablert i Slovenia i 2008, og er registrert i Belgia. Etablererne var bl.a. organisasjoner innenfor amatør-, frivillig og sosiokulturell virksomhet. Medlemmer i Amateo kan være nasjonale eller regionale organisasjoner innenfor teater, musikk, film, video o.l. Nettverket arbeider for å fremme: informasjonsflyt, spesielt vedrørende sosiokulturelle aktiviteter i medlemsorganisasjonene; politisk støtte til aktiv deltakelse i kulturelle aktiviteter; utveksling av informasjon og arbeid i medlemsorganisasjonene; internasjonalt samarbeid, som festivaler, utstillinger, utvekslingsprogram osv.; utvikling av kulturprosjekter, utvekslingsprogram og reiser, samt bistand i søk etter relevante partnere fra deltakerland; felles forskning i feltet aktiv kulturdeltakelse; dialog mellom kulturer; kulturansattes mobilitet mellom land. Les mer på 4

5 NM i teatersport TM finale! Norgesmesterskap i teatersport gikk av stabelen september på Lillehammer. Norsk amatørteaterforbund (NATF) var teknisk arrangør for mesterskapet, som gikk parallelt med Teaterdagene. Teaterdagene er NATFs årlige teaterfaglige festival. Tekst og foto: Anne Sofie Nordby Seks regioner til dyst - nesten Teatersport-Norge er inndelt i seks regioner, hvor vinnerlaget fra hver region går videre til finalen i september. I år var det dessverre ingen lag som representerte Vestlandet. Rogaland amatørteaterråd skulle ha avviklet et regionalt uttak ved Stavanger, men det lot seg ikke gjennomføre. I Nord-Norge ble også det regionale mesterskapet avlyst, og påmeldt lag gikk derfor til finalen på walk over. Fredag ettermiddag kom deltakerne en etter en til kulturhuset Banken på Lillehammer, og etter innsjekking hadde de to timer med leker og øvelser under Mats Eldøens instruksjon. Lørdag formiddag varmet gruppene opp med øvelser i teatersport-teknikker og i lek med miksede lag. Da var det bare for deltakerne å kaste seg inn i spillet, og Mats understreket for deltakerne at de sammen, ved å leike, skal lage en forestilling som er spennende for publikum. Så var det tid for innledende runder hvor de påmeldte lagene representerte hver sin landsdel og spilte mot hverandre. Han har vært kursvert, hepp, deltaker og også vinner av NM teatersport. I år var han konferansier. Thorbjørn Vikstvedt hadde i år 10-års jubileum som kapellmester for NM teatersport, og for dette mottok han en velfortjent ærespris fra Norsk Amatørteaterforbund. Såvel lys som lyd betyr mye også ved improvisasjonsteater. Thorbjørn legger på lyd så smidig at skuespillerne knapt selv vet at de har bedt om det når de får det. Impro til folket Teatersport er en aktivitet som Norsk teaterråd ønsker å stimulere til. I 2011 ble Teater Liksom ved Det Andre Teateret gitt betydelig prosjekttilskudd for å holde kurs over hele landet. Kurs er holdt og mange har deltatt. Norsk teaterråd håper at dette vil gjenspeiles i deltakelse fremover! Frisk finale Det ble en frisk og forførende finale, hvor alle lagene deltok. I bronsefinalen møttes lagene JIM, Ninja og Shanghai. Det var JIM som gikk seirende ut med 24 poeng, foran de to andre lagene som oppnådde 21 poeng hver. JIM fra Innlandet besto av Cecilie Lia Lieng, Ida Greve Monsen og Maren Cathrine Johnsen Taherzadeh. Sør-Norge var representert ved Ninja Karianne Lunde, Runi Steen og Martha Vinsvold, og fra Nord-Norge kom Shanghai Tone Ingvaldsen, Ingrid S. Mortensen, Lise Kristin Nymo og Magnus Roland. Laget Jess Rodin med Kristin Jess Rodin, Helene Abrahamsen og Frode Eggen (bildet) fikk høyest poengsum, og kan smykke seg med tittelen Norgesmestere i Flere ganger fant dommerne laget verdig høyeste poengsum og av 60 mulige poeng fikk de 54 i finalen. Sølvvinnerlaget Eva og Stian fra Midt-Norge fulgte hakk i hæl med 50 poeng. Eva Kathrine Næss og Stian Hovland Pedersen var kun to på laget. Under gullfinalen ble hele salen tatt i bruk og publikum deltok både med innspill fra salen og var med på scenen, blant annet ved å bevege skuespillerne som dukker. Det ble snakket russisk med personlig vri, riddere red igjennom salen og en bursdagsjente blant publikum kom på scenen og ble hyllet med en ballade. Nye og gamle improkoster Hoveddommer var Mats Eldøen og meddommere i år var Simen Hovda og Emil Husby. Emil kom til Lillehammer direkte fra Danmark hvor han hadde deltatt på et 10 dagers kurs i improvisasjon med Keith Johnstone, opphavsmannen til Teatersportkonseptet. Mikkel Niva har vært tilstede under NM i Teatersport fire ganger tidligere. 55

6 Bergen kulturbyen for barne- og ungdomsteater! Norsk barne- og ungdomsteater rommer variasjoner, uttrykksformer og kvalitet! Kan vi bidra til at kompanier får mulighet til å besøke andre land med sine produksjoner har vi nådd et viktig mål. I år kunne Vestlandske Teatersenter for første gang ønske velkommen til Scenic Art Expo Norway, Norges første visningsarena for profesjonelt barne- og ungdomsteater rettet mot internasjonale oppkjøpere og festivalarrangører. Av Frøydis Otre, daglig leder i Vestlandske Teatersenter 16 delegater meldte sin ankomst, og representerte henholdsvis England, Russland, Chile, Tyskland, Sverige, Nord-Irland, Polen, Italia, Spania og Norge. Ni norske kompanier skulle i løpet av to dager vise noe av bredden i norsk barne- og ungdomsteater og være våre teaterambassadører i Og for noen ambassadører! Fra dans, til improvisasjon, klovnen og fysisk teater. Handlingene i forestillingene varierte fra den utfordrende og vare ungdomstiden som rommer både alvor og humor, til mobbing på arbeidsplassen. For de aller minste var det både dans og teater, og for de litt større barna bl.a. et møte med Peer Gynts rike. Vårt mål er at dette skal bli en attraktiv eksportartikkel! To intense dager med flotte forestillinger gjorde inntrykk på våre gjester. Samtlige kompanier viste forestillinger med tekst de hadde oversatt til engelsk, og de viste så absolutt spennvidden norsk teater kan by på. Felles for oss som arrangører og delegatene var gleden over at dette er etablert. Dette var det vi ønsket oss: en møteplass hvor man kunne treffes og utveksle ideer og kunnskap, etablere kontakter samt utveksle erfaringer fra eget og andres arbeid innen barne- og ungdomsteater. For oss var kanskje den største gleden at våre gjester lot seg begeistre og imponere, og ikke minst at vi uten økonomisk sikkerhetsnett turde å satse på dette. Mini midi maxi Den internasjonale teaterfestivalen for barn og unge mini midi maxi overtok stafettpinnen med forestillingen En komikers oppvekst fra Teatret Vårt i Molde. Den offisielle åpningsforestillingen var i år den polske forestillingen Mikrokosmos. I år ble festivalen arrangert for åttende gang og presenterte ti kompanier fra åtte land som til sammen viste 27 forestillinger. For oss er den beste anerkjennelsen at publikum kommer på forestillingene, at den er kjent inter- Under: Nakkesleng produksjoner med Latter forbudt Til høyre: Panta Rei Danseteater med WeFiction/Private Rite Foto: Vestlandske Teatersenter 6

7 Vestlandske Teatersenter Vestlandske Teatersenter (VT) ble etablert i 1967 som en frivillig organisasjon med hovedfokus på å være et serviceorgan for amatørteaterlag og foreninger på Vestlandet. I 1988 ble teaterskolen for barn og unge i alderen 6 20 år etablert, og på begynnelsen av 90-tallet ekspanderte VT ytterligere gjennom å etablere Kompetansesenteret som skulle utvikle og gjennomføre kurs innen teater. VT er fortsatt en organisasjon som skal være et servicesentrum for sine medlemmer, men som også har fokusert på at en utvikling av kjerneområder er helt nødvendig for fortsatt å kunne være en kulturaktør i Bergen og på Vestlandet. I tillegg til kompetansesenter, medlemmer, teaterskolen og produsent av teaterforestillinger for og med barn og unge, er VT i dag arrangør for den eneste profesjonelle internasjonale teaterfestivalen for barn og unge i Norge: mini midi maxi. Scenic Art Expo Norway er årets nysatsing. VT var også initiativtaker til etableringen av Bergens nye teaterhus, Cornerteateret, som er innflytningsklart juni Foruten VTs aktiviteter skal det huse det frie profesjonelle scenekunstmiljøet på Vestlandet. nasjonalt og at kompanier fra store deler av verden kontakter oss med ønske om å delta. Da gjør vi noe riktig, og da fortsetter vi! Barn trenger teaterkunsten! Teater kommuniserer i et sterkt og direkte språk til alle generasjoner. Spesielt viktig for Vestlandske Teatersenter er det å skape en interesse og en nysgjerrighet for teater blant barn og ungdom. Vår jobb er å sørge for at så mange som mulig får oppleve teater. Derfor ønsker vi å formidle nasjonalt og internasjonalt profesjonelt teater til barn og unge. Som festivalarrangør er det vår opp-gave å formidle til foreldre, skoler, barnehager og de unge at en teateropplevelse kan være så mye mer enn de kjente klassikerne. Mini midi maxi representerer det motsatte av det man kan finne rundt om i landet: kommersialiseringen av barneteater. De kjente klassikerne som vises igjen og igjen er vel og bra, men det forteller lite om den profesjonalitet som finnes både i Norge og internasjonalt når det gjelder evnen til å produsere forestillinger av svært høyt nivå. Det finnes så mye bra, nyskapende og inspirerende teater at det burde gi noen og enhver lyst til å pakke vekk de gamle klassikerne og strekke seg etter nye mål i produksjon av teater for en svært viktig målgruppe. Teater er fortellingen, fortellingen er noe av det første vi ble introdusert for som barn gjennom eventyret, eventyret lot oss bruk fantasien til å skape de indre bildene når vi ble lest for, fantasien ble en bekreftelse på vår kreativitet. Som voksne er det vårt ansvar å være kreative når vi skaper mulighetene og tilbudene for barn. Interessen for teater leveres ikke som et ferdig konsept til et voksent publikum, den skapes i ung alder. Det er vårt ansvar som voksne å gi neste generasjons teaterpublikum muligheten til å oppleve mangfoldet innen teaterkunsten. 7

8 Av Elin Danielsen, rådgiver i HATS Flere instruktører ønskes! Sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon har HATS innledet samarbeid med Høgskolen i Finnmark om en instruktørutdanning som gir 15 studiepoeng. Det er et mål at denne utdanninga kan kjøres årlig, med samlinger på ulike steder i Norge. Norsk teaterråd har gitt øremerkede prosjektmidler. Årlig produseres det hundrevis av forestillinger i det frivillige revyog teaterfeltet, og ønsket om å bruke profesjonelle instruktører øker. En profesjonell instruktør utenfra har et nytt og friskt blikk på ensemblet og forestillinga, og kan gjennom å bruke sin kunnskap gjøre produksjonsfasen enklere. Instruktøren kan enten ha regiansvaret for forestillinga gjennom hele produksjonsfasen, eller komme innom underveis i prosessen for å spisse scenene og tilby personinstruksjon. Frivillighet og identitet Alle vi som arbeider med frivillig revy- og teater erfarer at miljøet er en plattform for kommunikasjon, personlig utfoldelse, samfunnskritikk og identitetsutvikling. Aktiviteten i de mange revy- og teaterlagene knytter folk og bygder sammen, og det som presenteres i de lokale scenerommene løfter fram unik kunnskap om menneskene og stedene der de bor. Frivillighetens plass i Norge understrekes også med en egen Stortingsmelding, der myndighetene skisserer behovet for krefter som kan utfylle, utfordre, korrigere og påvirke. Stortingsmeldingen viser hvor høyt frivillighet skattes som fenomen i landet vårt; frivillighet er tett knyttet til identiteten vår, og former landet og menneskene som bor her. Ildsjelstilskudd Tidligere styremedlem i HATS fra Finnmark, Wanja Balstad, påpekte behovet for ildsjelsrehabilitering i forbindelse med styrets strategiarbeid. Dette fordi vi erfarte at mange revy- og teaterlag drives av én enkelt ildsjel, og vi så at uten påfyll og noen å idémyldre med eller dele ansvar med, så smuldret mange av lagene bort når ildsjelen gikk lei eller flyttet. Styremedlem i HATS, Alexander Rindestu, skrev i HATS magasinet (nr ) at: I motsetning til de store, pengefylte operasjonene som iverksettes for å hindre utrydding av truede dyrearter, kan vi nok ikke forvente det samme når det gjelder ildsjelene våre. Ildsjelene er vårt felles ansvar. Det er du og jeg som må ta vare på dem. HATS har gjennom det siste året hatt et særlig fokus på ildsjeler i revy- og teaterlagene, og har iverksatt ulike tiltak for ildsjelstilskudd. Det har vært viktig å skape faglige møteplasser og legge til rette for øking av kompetanse for ildsjelene, blant annet gjennom samarbeid med profesjonelle instruktører. HATS har derfor tatt initiativ overfor noen av de andre medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd for å kartlegge hvilke tilbud som finnes for instruktøropplæring. Målet er at medlemsorganisasjonene i fellesskap kan tilby ulike moduler for et opplæringsforløp for de som arbeider frivillig med instruksjon i revy- og teaterlagene. Drømmeprosjekt Sammen med Høgskolen i Nesna og Nordland teater gjennomførte HATS i 2004 og 2006 en utdanning i barne- og ungdomsteaterinstruksjon. Vi har nå sett behovet for å rekruttere flere instruktører til de frivillige revy- og teaterlagene, og med øremerkede prosjektmidler fra Norsk teaterråd er det mulig å realisere den nye instruktørutdanninga. Sammen med Studieforbundet Kultur og Tradisjon har HATS innledet samarbeid med 8 8

9 Hva gjør man når mangelen på revy- og teaterinstruktører blir for stor? Man starter en ny instruktørutdanning! Høgskolen i Finnmark om en instruktørutdanning som gir 15 studiepoeng. Det er et mål at denne utdanninga kan kjøres årlig, med samlinger på ulike steder i Norge. Instruktørutdanninga skal gi studentene grunnleggende kunnskap om verktøy som brukes for å gjennomføre sceniske produksjoner. Det har hele tida vært viktig for oss å skape et studie som viser ulike vinklinger av instruktørens rolle, og som motiverer til refleksjon og utvikling av nye ideer og tanker, derfor har vi engasjert instruktører med ulik kompetanse som kursholdere på studiet. Vi har valgt å fokusere på tre hovedområder: produksjonsledelse, regi/ dramaturgi og personinstruksjon. Studenter søker opptak med formell studiekompetanse eller realkompetanse, i tillegg til en beskrivelse av en ide for en scenisk produksjon. Disse ideene skal studentene videreutvikle i løpet av studiet parallelt med at de tilegner seg kunnskap om metoder for konseptutvikling, regi, personinstruksjon, produksjonsledelse, regnskap og forståelse for instruktørens rolle i et ensemble. Ved eksamen i april skal studentene ha jobbet fram sine sceniske idéer slik at de er realiserbare. Her er altså en unik mulighet til å utvikle sitt eget drømmeprosjekt! Studiet består av tre samlinger i løpet av vinteren 2012/2013, der hver samling går fra torsdag til søndag. De to første samlingene arrangeres i Tromsø og den siste i Alta, og medlemmer i HATS kan søke om reisestøtte. På kan du lese mer, og laste ned studieplan for instruktørutdanninga. Bilder: Over: fra undervisningen Til venstre: under Brorparten av årets kull utenfor Rådstua teaterhus i Tromsø. Bak på høyre side står en av instruktørerene på den første samlinga, Wenche Viktorsdatter Paulsen. Til høyre under: Regnskapskurs med innlagt tangoundervisning Alle bilder: HATS 9

10 Vrimmelvinge i Olevano Romano Teatergruppen Vrimmelvinge fra Oslo Teatersenter var i sommer på utveksling i Italia. Tolv barn i alderen reiste av gårde med middelalderkostymer, trapeser, noen foreldre og et par småsøsken. Tilbake kommer de med en entusiastisk reisebeskrivelse! Etter intense forberedelser til den store Italiareisen, møttes alle Vrimler med foreldre og søsken på flyplassen i Roma den 18. juli alle var spente på hva som skulle komme. Den lille truppen fra Trafo i Oslo skulle ha sin middelalderforestilling på den årlige middelalderfestivalen i middelalderbyen Olevano Romano. Invitasjonen var fra festivaldirektøren som vår vert Oddvin hadde satt oss i kontakt med. Forestillingen var allerede utviklet, prøvd og videreutviklet Vrimmelvinge var både på middelalderfestivalen i Tønsberg og i Oslo. Men Vrimmel har først nå fått realisert sin utenlandsdrøm noe som skulle vise seg å bli en på mange måter varm opplevelse. Først og fremst fikk vi en svært varm velkomst allerede på flyplassen, Oddvin loset oss til det beste stedet å gå inn i gamlebyen på. Dette var etter at vi hadde innlosjert Vrimmeljentene i et kloster sammen med to foreldrerepresentanter i bunnen av byen, vi andre bodde i ulike leiligheter på toppen av byen. Og byen, den var bratt og varm. Ti jenter bodde sammen på ett rom i køyesenger, og de var selv ansvarlige for frokost, rydding og orden for øvrig. I tillegg hadde de daglige treninger og øvelser. For dette trengte de selvsagt fasiliteter til trening, så i gården til klosteret rigget vi opp de to luftriggene vi hadde fått sendt nedover i en gigantisk boks sammen med rekvisitter, kostymer, trapeser og tissuer. De fleste foreldre var i sving som enten riggere, sminkører, kostymeansvarelig, rekvisittansvarlig samt ansvarlige for musikk, manus, regi og motivasjon. Småsøsken troppet opp som både stand-in og i biroller. Vi kom ned onsdag, festivalen var i helgen og vår første opptreden var lørdag kveld på den store plassen foran rådhuset. Det var tid for noen pusterom, litt sightseeing, badebasseng og selvfølgelig alle barn og ungdoms favorittmat pizza og pasta. Som takk for service, slutter Vrimmel måltidene med stil med en pyramide til ære for verten. I løpet av festivalen campet en omreisende sirkustrupp med minst åtte store slanger utenfor jentenes bosted, et uforglemmelig og spennende bekjentskap for våre kommende sirkusstjerner. Så kom den store dagen! Alle foreldre var i sving rundt forestillingen, riggen var flyttet opp i byen, alle var klare. Det braket løs for et stort publikum som fikk en spektakulær forestilling med en forteller for anledningen på Italiensk fantastisk innlevelse i karakterene, spektakulære triks og en dramatisk reise gjennom elementene JORD; VANN, ILD OG LUFT! Bilder derfra er det ikke mange av, for alle foreldre var opptatt med musikk, ild, vann og bevoktning av området. Vi toppet det hele med å delta i den store paraden gjennom byen på kvelden der Vrimlene trikset seg gjennom byen i full middelalderbekledning noe annet ville vært tabu! Både før og etter oppholdet i Olevano Romano var det mange som ferierte i Italia, barna har nok de klareste og beste minnene fra Olevano, da de var sammen, bodde sammen og hadde det utrolig morsomt. I ettertid har vi møttes til Italiensk aften, sett på bilder og vært enige om at det var en vanvittig tur! Med hilsen fra Randi Havnen og Vrimmelvinge! Bilder: Byen var bratt! Foto: Sergio Beichmann Innfelt venstre: Generalprøve (foto: Frank Amundsen) Innfelt høyre: Småsoppene (foto: Frank Amundsen) 10 10

11 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge. Teaterrådet forvalter tre statlige fond, og driver manusbiblioteket Dramas en tjeneste der amatørteateret og skoleverket kan låne manus og søke oppførelsesrett på nett. SPELFONDET 2013 SØK NÅ! Finn komplette kriterier og søknadsskjema på Søknadsfrist: 14. januar Foto: Nordby/Norsk teaterråd FRIFOND TEATER SØK NÅ! Planer om forestilling, men mangler penger? NORSK TEATERRÅD Postboks 1129 Sentrum 0104 OSLO Tlf Er du med i et teater-, revy eller danselag? Der fl esteparten av medlemmene er under 26 år? Og dere er ikke et offentlig tiltak? 11 Foto: Løken/Tromsø Dialog 2011

12 Sceneliv_2_2010.indd B-post Abonnement B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 Sentrum 0104 Oslo Stor leserundersøkelse: Si din mening om Sceneliv! Nå evaluerer vi Sceneliv! Ved hjelp av tjenesten Questback ønsker vi å høre din mening om bladet. Generalsekretærskifte i Norsk teaterråd Brød & sirkus - engasjer deg for inkludering! Torbjørn Egner feires i på topp i 2012 Manuskonkurranse utlysning Hva er det med revyen? Norsk revyfaglig senter og HATS har spurt og fått svar! Svarene undersøkelsen gir vil bli analysert og vurdert, og utgjør grunnlaget for vårt videre arbeid med bladet. Ved å svare på undersøkelsen blir du med i trekningen av en ipod nano til en verdi av kr Spel spesial med friluftspillkalender! Historiske spel ei folkeleg kulturmønstring i vekst Gro Ann Uthaug 27 år som Margrethe prestefrille På Ramnens dag nytt spel i Gulen Debatt: Hva er kultur? Din mening er viktig si den nå! Finn undersøkelsen på N r. 2 / N o r s k t e a t e r r å d1 N r. 1 / N o r s k t e a t e r r å d1 Bli frivillig i Tromsø i 2011? Norsk teaterråd og HATS inviterer norske grupper til å delta på AITA/IATAs Internasjonale teaterfestival juli 2011 i Tromsø. Det gløder på Senja! Se utlysning på og Frifond teater 2009, vi oppsummerer! Du finner den lett synlig på venstre side. Skriv! Skrivekurs i Trøndelag vel gjennomført! Teaterrådet 30 år i år - del 2 av jubileumsartikkelserie om organisasjonsbygging Friluftspillkalender i bladet, riv ut og planlegg ferien nå! N r. 2 /2010 Nor s k t e a t e r r å d1 N r. 2 /2011 Nor s k t e a t e r r å d 1 Eldre er en ressurs. Om teatral erindring Årsmøtet i Teaterrådet Global Dignity Day 2012 er i gang! En slik kan bli din, om du deltar i undersøkelsen! Vi skal sette spor! NEATA festival i Danmark N r. 3 / N o r s k t e a t e r r å d 1

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Lederkonferanse i Norsk teaterråd. Referat

Lederkonferanse i Norsk teaterråd. Referat Lederkonferanse i Norsk teaterråd Gardermoen, 16. 17. november 2012 Referat Styreleder i Teaterrådet, Svein J. Svensson innledet konferansen med å adressere bakgrunnen for at Norsk teaterråd går fra å

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

DETTE ER NORSK TEATERRÅD

DETTE ER NORSK TEATERRÅD Årsmelding 2012 DETTE ER NORSK TEATERRÅD Fra den nordiske teaterfestivalen NEATA (Danmark 2012) Dette er Norsk teaterråd...3 Organisasjoner og fylkesteaterråd...4 Handlingsprogram 2012 2014...6 Dramas

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Halvårs rapport for 2012 del 2

Halvårs rapport for 2012 del 2 Sceneinstruktør I Sør Helgeland Cezary A. Szewczyk Til Nordland Fylkeskommune Kultur og miljøavd. Scenekunst Scenekunstlederen Tor Ove Karlsen Vik 2013-06-21 Halvårs rapport for 2012 del 2 Liste over sceneinstruktørens

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Høsten 2014 ble igjen en veldig aktivt år for SIN. Ikke før var sesongen slut med stort kirkespill i Gildeskål juli, før nye

Detaljer

Årsmøtet i Teaterrådet. Eldre er en ressurs. Om teatral erindring. Global Dignity Day 2012 er i gang! Vi skal sette spor! NEATA festival i Danmark

Årsmøtet i Teaterrådet. Eldre er en ressurs. Om teatral erindring. Global Dignity Day 2012 er i gang! Vi skal sette spor! NEATA festival i Danmark Årsmøtet i Teaterrådet Eldre er en ressurs. Om teatral erindring Global Dignity Day 2012 er i gang! Vi skal sette spor! NEATA festival i Danmark 1 N r. 3 / 2 0 1 2 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

God Jul! NM i teatersport 2011. AITA/IATA inntar Norge på nytt. Dramas. Ugla i tårnet letter. Spelfondet - utlysning

God Jul! NM i teatersport 2011. AITA/IATA inntar Norge på nytt. Dramas. Ugla i tårnet letter. Spelfondet - utlysning NM i teatersport 2011 God Jul! AITA/IATA inntar Norge på nytt Dramas Ugla i tårnet letter Spelfondet - utlysning N r. 4 / 2 0 1 1 N o r s k t e a t e r r å d1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom i ildsjeler o Et treårig pilotprosjekt o 2,25 millioner fra Bolyst 2012 o Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Søren Frank, høsten 2012 Andøy «Workshop for voksne» I Andøy kommune lanserte man dette prosjekt slik: «-et lekent helgetilbud til kreative voksne,

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen

Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen Utarbeidet av Brundalen barnehager, Trondheim PROSJEKTTITTEL «Sirkus med førskolebarna i samarbeid med kulturskolen» FORANKRING I RAMMEPLANEN I barnehagens samfunnsmandat står det: «Barnehagen skal styrke

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 VESTFOLD UNGDOMSFYLKING Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 En del av Norsk Frilynt Ungdomsforbund Foto fra Junior- NM i Teatersport ÅRSMELDING 2012 Side 1 Årsmelding 2012 Vestfold Ungdomsfylking (VUF)

Detaljer

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterproduksjon fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Halden ble dannet 1.11.2011 som følge av sammenslåing av Halden Sparebank og Rygge og Vaaler Sparebank til SpareBank1 Østfold Akershus.

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen. Vår 2010 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

FAGPLAN TEATER. (Deler av undervisningen kan forega i samarbeid med andre institusjoner pa regionalt og nasjonalt niva.) Formål for teateropplæringen:

FAGPLAN TEATER. (Deler av undervisningen kan forega i samarbeid med andre institusjoner pa regionalt og nasjonalt niva.) Formål for teateropplæringen: FAGPLAN TEATER Grunnprogram Kreativ avdeling- de brede kulturaktivitetene for de som vil. Her er hovedmålet trivsel, utøverglede og læring gjennom aktiviteten. Begrensede læringsmål. Ingen spesifikke fagplaner,

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Et lokalt prosjekt i regi av Eidsvoll Playbackteaterforening Rapport 25. juni 2014 Side 1 MÅL OG HENSIKT MED PROSJEKTET Prosjektet Teater for inkludering og

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

SAL OG SCENE. Formål med faget

SAL OG SCENE. Formål med faget SAL OG SCENE Formål med faget Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer