SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN"

Transkript

1 SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN Ved: SPRELL LEVENDE-redaksjonen SPRELL LEVENDE-samlingens oppbygning er bestemt ut fra et grundig grunnlagsarbeid. Som ledere står dere selvfølgelig fritt til å lage deres eget særpreg på samlingene, men vi anbefaler å følge den foreslåtte planen med dens fem hoveddeler. I grunnlagsdokumentet Læring i søndagsskolen (www.sondagsskolen.no/grunnlag) finner dere de viktigste teologiske og pedagogiske tankene som har formet SPRELL LEVENDE-samlingen: Bibelfortellingen er sentrum i formidlingen. Barna må få rom for å undre seg over fortellingen utfra sitt eget perspektiv. Samlingene bør ha varierte formidlingsformer for å møte barna med deres ulike intelligenser. Det er bra om søndagsskolen har aldersdelte aktiviteter der det er ressurser til det. I SPRELL LEVENDE kommer én ny bibelfortelling annenhver uke, med forslag til to samlinger. For barna er det flott at de møter samme fortelling flere ganger den verdifulle læringen skjer ofte når vi har tid til å stoppe opp. Forslag til samlingene finner dere i boka SPRELL LEVENDE veiledninger (ny bok hvert semester i post-abonnement) eller i online planleggingsverktøy (online-abonnement). Selv om det er utarbeidet ferdige forslag til samlingene, er SPRELL LEVENDE fleksibelt! Det er oppgitt mange forslag til alternative aktiviteter som kan byttes inn i eller legges til samlingene. Foto: Stockbyte Til nesten alle bibelfortellingene kommer også en ny utgave av barnebladet BARNAS (eget abonnement, se Vi anbefaler BARNAS gruppeabonnement både som ressurs i samlingen og til å ta søndagsskolen med hjem! SPRELL LEVENDE-samlingen inneholder fem deler: Fellesskapet Fortellingen Undringen Oppdraget Velsignelsen Vi vil senere i artikkelen presentere disse delene mer inngående. 1

2 Søndagsskolerommet er en vesentlig del av samlingen og den totalformidlingen som skjer på søndagsskolen. Les om søndagsskolerommet i artikkelen Rammer og FamileSPRELL (www.sondagsskolen.no/grunnlag)! Supersetningene for hele livet Supersetningene er ti sentrale bibelvers som dere bør ha som mål at barna lærer utenat over tid. Supersetningene er valgt for å dekke en bredde av teologiske emner og av livserfaringer. Å huske slike vers fra barndommen av kan bli til stor, ja avgjørende, hjelp i vår tro senere i livet! For hver bibelfortelling er det innledningsvis angitt hva som er dagens supersetning. Supersetningen kan løftes fram gjennom: Å hver gang gi oppmerksomhet til plakaten med dagens supersetning. La gjerne ett av barna lese superseningen! Å synge sangen med dagens supersetning (for eksempel mot slutten av delen Undringen). Dere finner sangene og tekstene på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet. Å snakke om supersetningen under samtalen etter undringen: Hvorfor er det akkurat denne supersetningen som er valgt i dag? Å ha som Oppdrag å lære supersetningene. Dere finner ulike leker og aktiviteter for å lære dem under Alternativer til Oppdraget (for Tårnagentene) i veiledningsboka/planleggingsverktøyet. Liste over supersetningene finner dere i artikkelen Rammer og FamilieSPRELL under delen Søndagsskolerommet. Skreddersydde sanger Det er laget tre nye sanger for SPRELL LEVENDE-samlingen. Sangene Så brrra!, God tid og Hver eneste dag er spesiallaget for å hjelpe til å oppnå målsettingene med samlingsdelene Fellesskapet, Undringen og Velsignelsen. Bruk gjerne disse til å gi et fast preg på samlingene, og skape rutiner som barna blir glade i. Dere finner sangene og tekstene på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet Nyttige ikoner I veiledningene og planleggingsverktøyet brukes det ikoner som hjelp til å få et raskt inntrykk av hva slags aktiviteter og formidlingsformer som er foreslått, og hva slags aldersgruppe de ulike aktivitetene er best egnet for. Siden bibelfortellingen er samlingens sentrum, og siden formidlingsformene kan være bestemmende for hvilke ledere som skal være med på samlingen, er de ulike formidlingsalternativene angitt tidlig. De meste brukte alternativene er: Animasjon Drama Dukketeater Flanellograf Fortelling med vandring Hørespill Lekefortelling Tablåer Tale-male-ark eller tegnebilder Tegneserie (plansjer eller på projektor) TV tro 2

3 Disse ikonene angir hvilken aldersgruppe aktivitene er best egnet for: Gullivergjengen (førskolebarn, 3 5 år) Tårnagentene (skolebarn, 6 10 år) Variasjon i vektlegging Det finnes ingen fasit for hvor mye man skal vektlegge den enkelte del av samlingen. Det kan av forskjellige grunner være riktig å endre vektleggingen i perioder. For eksempel kan det være lurt å starte litt forsiktig med undringsdelen og så bruke lenger tid på den etter hvert, når barna blir mer vant til den. Anbefalt: Alternativ /flere samlinger: Alternativ /flere samlinger: 1) Fellesskapet 1) Fellesskapet 1) Fellesskapet 2) Fortellingen 2) Fortellingen 2) Fortellingen 3) Undringen 3) Undringen 3) Undringen 4) Oppdraget 4) Oppdraget 4) Oppdraget 5) Velsignelsen 5) Velsignelsen 5) Velsignelsen FELLESSKAPET Vi ser hverandre og erfarer at i Guds rike hører vi sammen Målsettinger med Fellesskapet er: at hvert barn skal oppleve seg velkomment, sett og verdifullt å styrke fellesskapsfølelsen i søndagsskolen mellom små og store søsken i Guds rike å være sammen med Gud og tilbe ham å åpne oss mot et verdensvidt fellesskap og skape misjonsengasjement Åpning Grunnlaget for en god samling legges allerede fra starten! Jesus sier: Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg (Matteus 18,5). Å ta imot hvert enkelt barn til en samling i Jesu navn er noe av det største du kan gjøre i Guds rike! La hvert barna oppleve seg sett og hjertelig velkomment! Ta imot hvert enkelt barn i døra hvis dere har nok ledere til det. Et barn som finner trygghet på søndagsskolen, er et barn som også vil få med seg mer av det som skjer i samlingen. La gjerne åpningssangen (evt singback) avspilles mens barna kommer til samlingen. Dersom noen er nye, så gi dem ekstra oppmerksomhet, og la alle lære navnene deres! 3

4 Åpningssang Som nevnt er sangen Så brrra! laget spesielt for å hjelpe til å oppnå formålet med denne samlingsdelen. Bruk litt tid på å lære den! Dere finner sangen på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet. Sangen kan brukes i flere varianter (post-abonnentene finner disse på ressurs-cd-en), alt etter hvor lang tid dere vil bruke på åpningssangen. Den finnes også med en vamp der dere kan løfte fram hvert barn spesielt: «..så brrra, at akkurat Oliver er akkurat her, osv.» SPRELL Det er ofte foreslått en lek, eller SPRELL, i denne delen. Og dere finner alltid SPRELL i Alternativ-delen. Lekene kan ha som funksjon å styrke tillit og fellesskapet i gruppen, å synliggjøre et motiv i bibelfortellingen eller gi rom for avstressing eller fysisk aktivitet. Takk og bønn Du og barna skal ikke bare høre om Gud, men også henvende dere til Gud. Troen kommer av «det en hører», men troen får hjelp til å befeste seg og vokse ved at dere i tillegg utøver den. Også i en vanlig gudstjeneste er det toveiskommunikasjon: Gud taler til oss og vi til ham. På den måten vokser og bevares troen. Å tro er å ta imot det Gud gir og å komme til Ham som en respons på det en hører. Dette kan blant annet praktiseres gjennom (lov-) sang og bønn. Gjennom bønn får vi et nærmere forhold til Gud. Vi trenger å løfte fram det Gud er i seg selv, og det han er for oss. Slik får vi hjelp til å huske hvem han er, og vi blir minnet om at vi kan snakke med ham om alle ting. I takkebønnene henvender vi oss til den treenige Gud: Til Far, Sønn og Hellig ånd. Lysene hjelper oss å fokusere oss og samle oss i bønnene og understreker Guds treenighet. Det er flott om dere snakker sammen om den gaven som bønnen er og gjør det naturlig å dele bønneemner og takkeemner med hverandre. Har barna opplevd noe fint i dag, som dere kan takke for? Eller tenker de på noen som ikke har det bra? Disse bønnene kan bes i forlengelsen av bønnene som er foreslått. Gave og misjon En sentral tanke i Fellesskapet er at vi er del av også et større fellesskap, et fellesskap av Guds barn over hele Jorden. Gjennom misjonsprosjekter kan barna lære om hvordan våre søsken i troen har det i andre deler av verden. Vi kan hjelpe dem materielt. Og de kan lære oss fra sin kultur og inspirere oss gjennom å vise oss hva troen betyr i deres liv. Det vil også til tider gis mulighet til å komme i kontakt med grupper i misjonslandene. Dere finner informasjon om det aktuelle misjonsprosjektet og innsendelse av penger i veiledningsbøkene (post-abonnement) eller blant ressursene i online planleggingsverktøy. Dere finner også informasjonslapper til hjemmene på ressurs-cd-en. Å lære å dele av vår rikdom bør være en del av det å vokse som kristne. Det naturlige gjensvaret på Guds ubetingede og tilgivende kjærlighet er et liv i etterfølgelse av Jesus, der vi mer og mer deler hans kjærlighet til alle mennesker. 4

5 Ordne dere gjerne med en fin bøsse, som barna kjenner igjen som søndagsskolens egen bøsse. Barna kan enten gå fram til bøssen, framme i søndagsskolerommet, eller et barn kan gå rundt med den og samle inn gaven (en fin oppgave også for de minste!). Ha gjerne noen småpenger klar til barn som ikke har fått med seg penger til søndagsskolen, så alle får være med å gi! Skattkista Målsettingen med skattkista er å skape nysgjerrighet! Hva kan dagens fortelling handle om? La ett og ett barn komme fram for å finne ting i kista. Undre dere sammen med barna om hver ting: Hvorfor ligger det en krukke her, eller en hemmelighetsperle? La denne spenningen ligge i luften, og ikke gi noen forklaringer. Mot slutten av Undringen (se under) kan dere ta fram igjen tingene fra skattkista. Har noen av barna tanker om hvorfor akkurat disse tingene lå i skattkista i dag? Bruk gjerne litt ressurser på å finne en flott skattkiste! IKEA og interiørbutikker har fra tid til annen flotte esker eller kister dere kan bruke. Kisten bør være nokså romslig, minst 30X20X15 cm. Kristuskransen Kristuskransen ( Verbum Förlag AB) er et godt pedagogisk hjelpemiddel, utviklet av den tidligere svenske biskopen Martin Lönnebo. På samme måte som enkelte andre fysiske ting (som kors, alter, stearinlys) kan perlene i kransen hjelpe oss å konsentrere oss om og minne oss på sentrale deler av troslivet og de bibelfortellingene perlene knyttes til. Kransen kan løses opp, og det er ofte foreslått å bruke en perle i skattkista. Kransen eller en perle på et stillested kan også hjelpe barna å fokusere under Undringen (under). Dersom dere bruker undringsformen Felles undring med perle, bør hvert barn ha sin egen perle. Da kan dere kjøpe perler som ligner dagens perle, på en hobbyforretning (Panduro eller ligenende). Gudsperlen hjelper oss til å tenke på at Gud er stor. Han er større enn alt vi kan tenke oss. Han er over oss og under oss, usynlig, men helt nær. Han har skapt alle ting. Jeg-perlen er en liten, hvit perle. Jeg er skapt av Gud. Jeg er en nydelig perle. Jeg er fantastisk! Det er bare jeg som er jeg. Gud elsker meg. Stillhetsperlene er litt annerledes enn de andre. De skal minne oss om at det er godt og viktig at vi av og til er helt stille. Når vi er helt stille, er det lettere å tenke på Gud, lytte til Ham og be til Ham. Dåpsperlen er hvit. Hvitt er en ren farge. Som snøen. Den hjelper oss til å tenke på at Gud er ren og hellig, og at vi tilhører ham enten vi er døpt eller skal døpes. Ørkenperlen er sandfarget. I ørkenen kan det være litt tungt og kjedelig å gå. Perlen minner oss om at noen ting i livet kan være tungt og kjedelig å gjøre, men likevel viktig. 5

6 Bekymringsløshetsperlen, eller gledesperlen, skal minne oss om at vi som er Guds barn, ikke trenger å være bekymret eller urolige. Isteden kan vi glede oss og takke Gud. Gleden er fra Gud. Kjærlighetsperlene (kjærlighetsperlen og offerperlen) er to røde perler. Den ene skal minne oss om at Gud er glad i oss. Han elsker oss. Den andre, som også kalles for Godhets-perlen, skal minne oss om at vi kan gi godhet og kjærlighet videre til andre. Jesus viste oss den største kjærligheten da han kom til jorden og gav sitt liv for oss. Hemmelighetsperlene er tre små, hvite (perlemor-)perler. Noen hemmeligheter er spennende og fine. Noen er vonde og vanskelige. Alle hemmeligheter kan vi snakke med Gud om fordi han vet og forstår. Nattperlen er svart. Den minner oss om at noen ganger er livet vondt og fylt av sorg. Alle vil en gang oppleve å miste noen de er glad i. Gud er hos alle som sørger. Håpsperlen, eller oppstandelsesperlen, minner oss om at Jesus har vunnet over døden. En gang vil Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt skal være bare godt. Guds-perlen Stillhets-perlene Håps-perlen (Oppstandelses-perlen) Knute Jeg-perlen Dåps-perlen (Omvendelses-perlen) Natt-perlen Ørken-perlen Hemighets-perlene Offer-perlen Knyt disse sammen Bekymringsløshets-perlen (Gledes-perlen) Kjærlighets-perlen FORTELLINGEN Vi opplever og lærer fortellingen med mange intelligenser og med hele oss Målsettinger med fortellingsdelen er: å formidle bibelfortellingen på en måte som er mest mulig tro mot bibelteksten å formidle bibelfortellingen på mange ulike måter for å møte barnas ulike intelligenser, jf heftet OM Barn og kreativitet (verktøykassa.no), som dere finner gjennom å presentere fakta knyttet til teksten på en måte som åpner for økt forståelse 6

7 Det vil for hver fortelling være tre alternative formidlingsformer. Det vil være merket hvilken aldersgruppe de ulike formene passer best til. Blant formidlingsformer dere vil finne i SPRELL LEVENDE er: animasjon drama dukketeater flanellograf fortelling (evt. med vandring) hørespill lekefortelling tablåer tale-male-ark eller tegnebilder tegneserie (plansjer eller på projektor) TV tro Dersom dere vil synge en sang som er knyttet til fortellingen, anbefaler vi at dere gjør det mot slutten av Undringen (se under). Selv om vi i SPRELL LEVENDE ønsker å gi verdi til barnas eget perspektiv på og forståelse av fortellingen, er det du som er voksen, som kan presentere viktige fakta som kan åpne opp for mer forståelse! I noen av basisblikkene til fortellingene kan du lære viktige ting om fortellingene og den sammenheng de står i. Prioriter å studere disse! Kriteriene for valg av bibeltekster i SPRELL LEVENDE finner du i artikkelen Læring i søndagsskolen (www.sondagsskolen.no/grunnlag). Tips til bruk av hånddukker Dere finner forklaringer til gjennomføring av de ulike formidlingsformene der de er foreslått. Men når det gjelder bruk av hånddukker vil vi gi noen generelle tips. Øv gjerne sammen hvis dere er flere ledere! Pekefinger og langfinger (ev. bare pekefinger) stikkes opp i dukkens hode. De andre fingrene, ev. bare tommel og langfinger, utgjør armer. Hver og en må finne ut hvilke fingre som gir best grep på dukken. Det er viktig at dukken står loddrett og ikke på skrå til noen av sidene. Den skal heller ikke stå med sprikende armer (det gjør heller ikke vi mennesker til vanlig). Når armene legges mykt inn mot dukkens bryst, sier vi at dukken står i det som kalles grunnstilling. Når dukken skal si noe, er det lett å nikke med dukkehodet i ett kjør. Vi mennesker nikker ikke uavbrutt mens vi snakker, og det skal heller ikke dukker gjøre! Når dukken snakker, skal den holde hodet i ro, bevege høyre arm og gjøre små bevegelser i hoften (dukkespillerens håndledd). 7

8 Når dukken skal: snakke alminnelig: Beveg en arm langsomt ut til siden. være sint: Beveg en arm fort ut til siden. være forbauset: Strekk begge armene ut og hodet litt bakover. Hopp på stedet og et skritt bortover. være sjenert: Hold armene sammen og bøy hodet. være trist: La den bevege seg langsomt. gråte: Hold hendene foran øynene. være tankefull: Hold en ene hånden opp på siden av hodet, som er lett bøyd. være glad: Ut med armene! Hopp av sted! gå: Dukkens nese skal alltid være i gangretningen. bukke: Hold underarmen din loddrett, og bøy bare håndleddet. NB! Gjør ikke for raske bevegelser med dukkene. Det kan virke forvirrende. UNDRINGEN Vi undrer oss over fortellingen og er åpne for hva Gud vil vise oss Målsettinger for undringen er: å gi rom for at barnet kan møte og forstå teksten ut fra sitt eget liv og perspektiv å legge til rette for at barna får troserfaringer som styrker deres relasjon til Gud å ta barna på alvor som undrende, nysgjerrige, kroppslige og mangfoldige i deres gudsrelasjon Undringssang Sangen God tid (fra CD-en Så brrra! og med singback på ressurs-cd/i planleggingsverktøyet) er spesiallaget for å støtte formålet for Undringen. Det er bra om sangen blir brukt fast i forbindelse med undringen, slik det er beskrevet i veiledningene/online planleggingsverktøy. Slik hjelper sangen etter hvert barna på å innstille seg mot det som skal skje. Undringsformer Barn lærer gjennom å være sammen med Gud (se håndboka side 32 33). En stor utfordring for oss som ledere er å la være å si noe umiddelbart om hva fortellingen «betyr» for oss. I stedet bør vi slippe noe av denne kontrollen og la barnet undre seg over teksten. Gud kan vise barnet noe som er viktig i barnets liv. Som ledere vil vi ofte overraskes over nye, verdifulle perspektiver barna har fått! Å skape gode betingelser for undring kan være krevende i en overgangsfase. For mange, både barn og voksne, er livet så fullt av inntrykk at det oppleves vanskelig å finne roen og den tilstanden der vi er mottakelige for det Gud vil minne oss om. Her er også store individuelle forskjeller psykologisk og fysiologisk, eller utfra livssituasjon. Respekter at barna er forskjellige, og ikke gi inntrykk av at noen er «håpløse». 8

9 De oftest foreslåtte undringsformene er: Felles undring med tegning Felles undring med perle Undring med stillesteder Undringsformene er utførlig beskrevet i veiledningsboka (post-abonnement) og online planleggingsverktøy. Det er å anbefale å begynne med undringsformer der dere undrer dere i fellesskap. Det er også lurt å starte med en kort undring (et par minutter hvis dere velger undring med perle eller ved stillesteder) og bygge den ut når barna er blitt mer fortrolig med formen. I dialogen etter undringen er det viktig å gi verdi til det som det enkelte barn har opplevd. Vi anbefaler å lese heftet Om filosofiske samtaler (verktøykassa.no), som dere finner gjennom før dere har første samling! Her finner dere mange gode råd til dialogdelen. Tematisk sang Dersom det er foreslått en tematisk sang i samlingen, er den ofte plassert mot slutten av undringen. Slike sanger legger ofte et bestemt perspektiv på fortellingen. Det kan være bra, men det er da best om barna først har fått tid og rom til å undre seg over fortellingen utfra sitt eget perspektiv. Da kan Gud få minne den enkelte om det som viktig i livet og hverdagen, Å synge dagens supersetning (fra CD-en Så brrra!) vil alltid være aktuelt her! OPPDRAGET Vi lar fortellingen komme ut i hode, hjerte, hender og føtter Målsettinger for oppdraget er: å aktualisere bibelfortellingen i barnas hverdag å sette i gang aktiviteter som knytter søndagsskole og hjem tettere sammen og som gir hjelpemidler til å snakke om og praktisere tro hjemme Vi anbefaler at oppdraget får en pangstart når oppdragsballongene med oppdragene inni blir sprukket. Oppdragene videre er aldersdelte. Dere finner oppdrag for førskolebarna (gullivergjengen, 3 5 år) og for skolebarna (tårnagentene, 6 10 år). Det er bra om barna får BARNAS-bladet (eget abonnement), noe som gjør det lettere å knytte bånd mellom søndagsskole og hjem. I BARNAS finner tårnagentene sin egen klubbavis, med tegneserie, dagens oppdrag og de populære bibelkryssordene, som inspirerer barn til å slå opp i Bibelen. Oppdragene vil variere i karakter. Noen ganger skal dere lage noe, andre ganger leke, eller lære noe. Oppdraget tar alltid utgangspunkt i bibelfortellingen. For tårnagentene vil oppdragene ofte ha en diakonal karakter tårnagenter jobber i det godes tjeneste og kan utgjøre en forskjell 9

10 i lokalmiljøet! Andre tårnagentoppdrag inspirerer til nysgjerrig utforsking av Bibelen. Agentutstyr av typen loggbøker, blyanter, forstørrelsesglass, lommelykter og BARNAS-bladene med Tårnagentavisa kan være spennende å legge i en agentmappe og ta fram når oppdragene skal løses! Noen oppdrag kan løses kjapt der og da på samlingen, men det legges også til rette for at oppdrag og jakten på løsninger fortsetter hjemme. Noen oppdrag vil også kunne gå over flere ganger, og være et større og mer langsiktig prosjekt. Vi anbefaler at tårnagentene registrerer seg som en klubb på Her kan dere printe ut flotte agentbevis til barna som er rigistrerte i klubben. Bevisene kan gjerne lamineres. Det er mulig å få kjøpt lamineringslapper (ca 7X10 cm) som fungerer uten lamineringsmaskin, på for eksempel Clas Ohlson. På nettsiden kan dere legge inn rapporter fra oppdrag dere har gjennomført og printe ut diplomer hvis klubben har gjennomført nok oppdrag! Dere kan også se hva andre klubber gjør og se at tårnagent-fellesskapet i Norge er stort! VELSIGNELSEN Vi ber om at Gud må fortsette å velsigne oss og hver eneste dag av livene våre Målsetting med den siste delen av samlingen er: å gi barna Guds velsignelse med på veien at barna kan ta med seg ut i hverdagen det de har fått på søndagsskolen Bitetid De som har mat som del av samlingen, finner tips til dette i Alternativer. Forslagene har ofte sammenheng med bibelfortellingen og er slik en del av søndagsskolens totalformidling. 10

11 Avslutning Når dere samles mot slutten av samlingen, er det viktig å stoppe litt opp for å sette ord på noe av det dere har lært og erfart i løpet av dagen. Det vi setter ord på husker vi lettere! Still dere gjerne i en ring, og hold hverandre gjerne i hendene. Hva har de lært? Er det noen som har opplevd noe i dag som vi kan takke Gud for? Hjelp de som har opplevd noe spesielt i sin gudsrelasjon, til å sette egne ord på dette. Be en kort takkebønn, og ta med takkeemner som barna har kommet med. Avslutt gjerne med Fader vår/vår Far sammen. (Jf veiledningene til samlingene). Samlingen går mot slutten, men verdien av det dere har gjort blir virkelig stor når dere sørger for at barn og foreldre tar med seg søndagsskolen og bibelfortellingen hjem! Det er foreldrene som er barnas beste og viktigste trosopplærere! Barna overtar nesten alltid foreldrenes livssyn den første delen av livet og praktiserer tro slik de har lært hjemme. Se side 15 i håndboka om tips når det gjelder involvering av hjemmene! Les også artikkelen Tro i hjemmet (www.sondagsskolen.no/grunnlag). I tillegg til å gi praktisk informasjon kan dere dele ut: BARNAS (eget abonnement) Infolapper om dagens samling. Dere finner slike for utfylling på ressurs-cd-en Infolapper om SØNDAGSSKOLENs nettsider for barn (se ressurs-cd). Familie-SPRELL Vi anbefaler dere å vurdere Familie-SPRELL som en ramme om hele søndagsskolen og SPRELL LEVENDE! De som velger denne formen, samler hele familien under samlingsdelen Velsignelsen. Dere kan lese om Familie- SPRELL i håndboka side 54 og i artikkelen Rammer og Familie-SPRELL. Og forslag til en enkel avslutning for familien finnes i veiledningen (Alternativer) og online planleggingsverktøy. Sang Bruk gjerne den spesiallagede velsignelsen Hver eneste dag/kvar einaste dag. Dere finner den på CD-en Så brrra! (singback på ressurs-cd-en). 11

Supersetning JOSEF OG BRØDRENE HANS I EGYPT. 4 11 nov. 1. Mosebok 45,1 15 og 50,14 21 (angir de mest sentrale delene av fortellingen) Salmene 37,5

Supersetning JOSEF OG BRØDRENE HANS I EGYPT. 4 11 nov. 1. Mosebok 45,1 15 og 50,14 21 (angir de mest sentrale delene av fortellingen) Salmene 37,5 2012 4 11 nov JOSEF OG BRØDRENE HANS I EGYPT (angir de mest sentrale delene av fortellingen) Supersetning Salmene 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Legg din veg i Herrens

Detaljer

DET STORE GJESTEBUDET Lukas 14,15 24

DET STORE GJESTEBUDET Lukas 14,15 24 2012 DET STORE GJESTEBUDET 18 25 nov Supersetning Markus 10,14 Jesus sier: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Jesus seier: Lat småborna koma til meg

Detaljer

KRISTUSKRANSEN. med perler for. Bokmål. Håp Oppstandelse. Stillhet. Gud. Stillhet. Jeg Dåp Omvendelse. Stillhet. Stillhet. Natt. Ørken.

KRISTUSKRANSEN. med perler for. Bokmål. Håp Oppstandelse. Stillhet. Gud. Stillhet. Jeg Dåp Omvendelse. Stillhet. Stillhet. Natt. Ørken. Bokmål med perler for Stillhet Gud Stillhet Håp Oppstandelse Stillhet Jeg Dåp Omvendelse Natt Stillhet Ørken Hemmeligheter Godhet Offer Kjærlighet Stillhet Stillhet Glede Bekymringsløshet Nynorsk med perler

Detaljer

MARIA OG ELISABET Lukas 1,39 45 ( 56)

MARIA OG ELISABET Lukas 1,39 45 ( 56) MARIA OG ELISABET 2012 16 des Supersetning Salme 9,3 Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste. Eg vil gleda og fryda meg i deg. Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste. Se

Detaljer

Supersetning JOSEF HOS POTIFAR. 21 28 okt. 1. Mosebok 39,1 23 og 41,1 57. Salmene 38,10

Supersetning JOSEF HOS POTIFAR. 21 28 okt. 1. Mosebok 39,1 23 og 41,1 57. Salmene 38,10 2012 JOSEF HOS POTIFAR 21 28 okt Supersetning Salmene 38,10 Herre, du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg. Herre, du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikkje løynt for deg. Se en liten

Detaljer

MARIA OG ENGELEN Lukas 1,26 38

MARIA OG ENGELEN Lukas 1,26 38 2012 MARIA OG ENGELEN 2 9 des Supersetning Markus 10,14 Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste. Eg vil gleda og fryda meg i deg. Eg vil lovsyngja ditt namn, du Høgste.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre

«Reformasjonen» Sprell levende info til foreldre «Reformasjonen» Bare nåde tommel opp På 1500-tallet begynte kirken å selge brev fra paven som lovet tilgivelse fra Gud for det som mennesker hadde gjort galt. I 1517 hengte Martin Luther 95 setninger (teser)

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014 KORTE ANDAKTER for de eldste barna Juni 2014 ImF-UNG INNHOLD 1. Whatever s. 3 2. Bevar ditt hjerte s. 4 3. Misunnelse s. 5 4. Salt s. 6 Hei! Her kommer en ny samling av korte andakter for de eldste barna/ungdommer

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

- en smak av himmel. Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion.

- en smak av himmel. Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion. - en smak av himmel Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion. 1 I SPRELL LEVENDE får du startpakke og bibelpakker: Det komplette opplegget for trosopplæring i små og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Andakt forberedelse og gjennomføring

Andakt forberedelse og gjennomføring Andakt forberedelse og gjennomføring Hentet fra boka Leir fra L til R, laget av Acta. Andakt betyr egentlig «å tenke på», og det en andakt skal få oss til å tenke over, det kan jo være så mangt. Det kan

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

September 2016 Håndtrykket

September 2016 Håndtrykket September 2016 Håndtrykket UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 1. Lekegrupper 2. Ut på tur 36 5. 6. 7. 8. Vi lager mat av jordens grøde 9. Vi koser oss i Tunet 37 12. HURRA! Bea og Lea 4 år! 13.

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Nære venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145.

Nære venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145. LEKSE År A 2. kvartal 12. lekse Nære venner FELLESSKAP Fellesskap betyr familie og venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145. Minnevers «En venn viser alltid

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

I møte med tweens. Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet.

I møte med tweens. Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet. I møte med tweens Tweens trenger trygge voksne som er nysgjerrige på deres syn på verden og som kan åpne for samtaler og undring om troen og livet. velgselv.no Samtaleopplegg til bruk i grupper med tweens

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer