SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN"

Transkript

1 SPRELL LEVENDE- SAMLINGEN Ved: SPRELL LEVENDE-redaksjonen SPRELL LEVENDE-samlingens oppbygning er bestemt ut fra et grundig grunnlagsarbeid. Som ledere står dere selvfølgelig fritt til å lage deres eget særpreg på samlingene, men vi anbefaler å følge den foreslåtte planen med dens fem hoveddeler. I grunnlagsdokumentet Læring i søndagsskolen (www.sondagsskolen.no/grunnlag) finner dere de viktigste teologiske og pedagogiske tankene som har formet SPRELL LEVENDE-samlingen: Bibelfortellingen er sentrum i formidlingen. Barna må få rom for å undre seg over fortellingen utfra sitt eget perspektiv. Samlingene bør ha varierte formidlingsformer for å møte barna med deres ulike intelligenser. Det er bra om søndagsskolen har aldersdelte aktiviteter der det er ressurser til det. I SPRELL LEVENDE kommer én ny bibelfortelling annenhver uke, med forslag til to samlinger. For barna er det flott at de møter samme fortelling flere ganger den verdifulle læringen skjer ofte når vi har tid til å stoppe opp. Forslag til samlingene finner dere i boka SPRELL LEVENDE veiledninger (ny bok hvert semester i post-abonnement) eller i online planleggingsverktøy (online-abonnement). Selv om det er utarbeidet ferdige forslag til samlingene, er SPRELL LEVENDE fleksibelt! Det er oppgitt mange forslag til alternative aktiviteter som kan byttes inn i eller legges til samlingene. Foto: Stockbyte Til nesten alle bibelfortellingene kommer også en ny utgave av barnebladet BARNAS (eget abonnement, se Vi anbefaler BARNAS gruppeabonnement både som ressurs i samlingen og til å ta søndagsskolen med hjem! SPRELL LEVENDE-samlingen inneholder fem deler: Fellesskapet Fortellingen Undringen Oppdraget Velsignelsen Vi vil senere i artikkelen presentere disse delene mer inngående. 1

2 Søndagsskolerommet er en vesentlig del av samlingen og den totalformidlingen som skjer på søndagsskolen. Les om søndagsskolerommet i artikkelen Rammer og FamileSPRELL (www.sondagsskolen.no/grunnlag)! Supersetningene for hele livet Supersetningene er ti sentrale bibelvers som dere bør ha som mål at barna lærer utenat over tid. Supersetningene er valgt for å dekke en bredde av teologiske emner og av livserfaringer. Å huske slike vers fra barndommen av kan bli til stor, ja avgjørende, hjelp i vår tro senere i livet! For hver bibelfortelling er det innledningsvis angitt hva som er dagens supersetning. Supersetningen kan løftes fram gjennom: Å hver gang gi oppmerksomhet til plakaten med dagens supersetning. La gjerne ett av barna lese superseningen! Å synge sangen med dagens supersetning (for eksempel mot slutten av delen Undringen). Dere finner sangene og tekstene på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet. Å snakke om supersetningen under samtalen etter undringen: Hvorfor er det akkurat denne supersetningen som er valgt i dag? Å ha som Oppdrag å lære supersetningene. Dere finner ulike leker og aktiviteter for å lære dem under Alternativer til Oppdraget (for Tårnagentene) i veiledningsboka/planleggingsverktøyet. Liste over supersetningene finner dere i artikkelen Rammer og FamilieSPRELL under delen Søndagsskolerommet. Skreddersydde sanger Det er laget tre nye sanger for SPRELL LEVENDE-samlingen. Sangene Så brrra!, God tid og Hver eneste dag er spesiallaget for å hjelpe til å oppnå målsettingene med samlingsdelene Fellesskapet, Undringen og Velsignelsen. Bruk gjerne disse til å gi et fast preg på samlingene, og skape rutiner som barna blir glade i. Dere finner sangene og tekstene på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet Nyttige ikoner I veiledningene og planleggingsverktøyet brukes det ikoner som hjelp til å få et raskt inntrykk av hva slags aktiviteter og formidlingsformer som er foreslått, og hva slags aldersgruppe de ulike aktivitetene er best egnet for. Siden bibelfortellingen er samlingens sentrum, og siden formidlingsformene kan være bestemmende for hvilke ledere som skal være med på samlingen, er de ulike formidlingsalternativene angitt tidlig. De meste brukte alternativene er: Animasjon Drama Dukketeater Flanellograf Fortelling med vandring Hørespill Lekefortelling Tablåer Tale-male-ark eller tegnebilder Tegneserie (plansjer eller på projektor) TV tro 2

3 Disse ikonene angir hvilken aldersgruppe aktivitene er best egnet for: Gullivergjengen (førskolebarn, 3 5 år) Tårnagentene (skolebarn, 6 10 år) Variasjon i vektlegging Det finnes ingen fasit for hvor mye man skal vektlegge den enkelte del av samlingen. Det kan av forskjellige grunner være riktig å endre vektleggingen i perioder. For eksempel kan det være lurt å starte litt forsiktig med undringsdelen og så bruke lenger tid på den etter hvert, når barna blir mer vant til den. Anbefalt: Alternativ /flere samlinger: Alternativ /flere samlinger: 1) Fellesskapet 1) Fellesskapet 1) Fellesskapet 2) Fortellingen 2) Fortellingen 2) Fortellingen 3) Undringen 3) Undringen 3) Undringen 4) Oppdraget 4) Oppdraget 4) Oppdraget 5) Velsignelsen 5) Velsignelsen 5) Velsignelsen FELLESSKAPET Vi ser hverandre og erfarer at i Guds rike hører vi sammen Målsettinger med Fellesskapet er: at hvert barn skal oppleve seg velkomment, sett og verdifullt å styrke fellesskapsfølelsen i søndagsskolen mellom små og store søsken i Guds rike å være sammen med Gud og tilbe ham å åpne oss mot et verdensvidt fellesskap og skape misjonsengasjement Åpning Grunnlaget for en god samling legges allerede fra starten! Jesus sier: Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg (Matteus 18,5). Å ta imot hvert enkelt barn til en samling i Jesu navn er noe av det største du kan gjøre i Guds rike! La hvert barna oppleve seg sett og hjertelig velkomment! Ta imot hvert enkelt barn i døra hvis dere har nok ledere til det. Et barn som finner trygghet på søndagsskolen, er et barn som også vil få med seg mer av det som skjer i samlingen. La gjerne åpningssangen (evt singback) avspilles mens barna kommer til samlingen. Dersom noen er nye, så gi dem ekstra oppmerksomhet, og la alle lære navnene deres! 3

4 Åpningssang Som nevnt er sangen Så brrra! laget spesielt for å hjelpe til å oppnå formålet med denne samlingsdelen. Bruk litt tid på å lære den! Dere finner sangen på CD-en Så brrra! og i noteheftet som følger abonnementet. Sangen kan brukes i flere varianter (post-abonnentene finner disse på ressurs-cd-en), alt etter hvor lang tid dere vil bruke på åpningssangen. Den finnes også med en vamp der dere kan løfte fram hvert barn spesielt: «..så brrra, at akkurat Oliver er akkurat her, osv.» SPRELL Det er ofte foreslått en lek, eller SPRELL, i denne delen. Og dere finner alltid SPRELL i Alternativ-delen. Lekene kan ha som funksjon å styrke tillit og fellesskapet i gruppen, å synliggjøre et motiv i bibelfortellingen eller gi rom for avstressing eller fysisk aktivitet. Takk og bønn Du og barna skal ikke bare høre om Gud, men også henvende dere til Gud. Troen kommer av «det en hører», men troen får hjelp til å befeste seg og vokse ved at dere i tillegg utøver den. Også i en vanlig gudstjeneste er det toveiskommunikasjon: Gud taler til oss og vi til ham. På den måten vokser og bevares troen. Å tro er å ta imot det Gud gir og å komme til Ham som en respons på det en hører. Dette kan blant annet praktiseres gjennom (lov-) sang og bønn. Gjennom bønn får vi et nærmere forhold til Gud. Vi trenger å løfte fram det Gud er i seg selv, og det han er for oss. Slik får vi hjelp til å huske hvem han er, og vi blir minnet om at vi kan snakke med ham om alle ting. I takkebønnene henvender vi oss til den treenige Gud: Til Far, Sønn og Hellig ånd. Lysene hjelper oss å fokusere oss og samle oss i bønnene og understreker Guds treenighet. Det er flott om dere snakker sammen om den gaven som bønnen er og gjør det naturlig å dele bønneemner og takkeemner med hverandre. Har barna opplevd noe fint i dag, som dere kan takke for? Eller tenker de på noen som ikke har det bra? Disse bønnene kan bes i forlengelsen av bønnene som er foreslått. Gave og misjon En sentral tanke i Fellesskapet er at vi er del av også et større fellesskap, et fellesskap av Guds barn over hele Jorden. Gjennom misjonsprosjekter kan barna lære om hvordan våre søsken i troen har det i andre deler av verden. Vi kan hjelpe dem materielt. Og de kan lære oss fra sin kultur og inspirere oss gjennom å vise oss hva troen betyr i deres liv. Det vil også til tider gis mulighet til å komme i kontakt med grupper i misjonslandene. Dere finner informasjon om det aktuelle misjonsprosjektet og innsendelse av penger i veiledningsbøkene (post-abonnement) eller blant ressursene i online planleggingsverktøy. Dere finner også informasjonslapper til hjemmene på ressurs-cd-en. Å lære å dele av vår rikdom bør være en del av det å vokse som kristne. Det naturlige gjensvaret på Guds ubetingede og tilgivende kjærlighet er et liv i etterfølgelse av Jesus, der vi mer og mer deler hans kjærlighet til alle mennesker. 4

5 Ordne dere gjerne med en fin bøsse, som barna kjenner igjen som søndagsskolens egen bøsse. Barna kan enten gå fram til bøssen, framme i søndagsskolerommet, eller et barn kan gå rundt med den og samle inn gaven (en fin oppgave også for de minste!). Ha gjerne noen småpenger klar til barn som ikke har fått med seg penger til søndagsskolen, så alle får være med å gi! Skattkista Målsettingen med skattkista er å skape nysgjerrighet! Hva kan dagens fortelling handle om? La ett og ett barn komme fram for å finne ting i kista. Undre dere sammen med barna om hver ting: Hvorfor ligger det en krukke her, eller en hemmelighetsperle? La denne spenningen ligge i luften, og ikke gi noen forklaringer. Mot slutten av Undringen (se under) kan dere ta fram igjen tingene fra skattkista. Har noen av barna tanker om hvorfor akkurat disse tingene lå i skattkista i dag? Bruk gjerne litt ressurser på å finne en flott skattkiste! IKEA og interiørbutikker har fra tid til annen flotte esker eller kister dere kan bruke. Kisten bør være nokså romslig, minst 30X20X15 cm. Kristuskransen Kristuskransen ( Verbum Förlag AB) er et godt pedagogisk hjelpemiddel, utviklet av den tidligere svenske biskopen Martin Lönnebo. På samme måte som enkelte andre fysiske ting (som kors, alter, stearinlys) kan perlene i kransen hjelpe oss å konsentrere oss om og minne oss på sentrale deler av troslivet og de bibelfortellingene perlene knyttes til. Kransen kan løses opp, og det er ofte foreslått å bruke en perle i skattkista. Kransen eller en perle på et stillested kan også hjelpe barna å fokusere under Undringen (under). Dersom dere bruker undringsformen Felles undring med perle, bør hvert barn ha sin egen perle. Da kan dere kjøpe perler som ligner dagens perle, på en hobbyforretning (Panduro eller ligenende). Gudsperlen hjelper oss til å tenke på at Gud er stor. Han er større enn alt vi kan tenke oss. Han er over oss og under oss, usynlig, men helt nær. Han har skapt alle ting. Jeg-perlen er en liten, hvit perle. Jeg er skapt av Gud. Jeg er en nydelig perle. Jeg er fantastisk! Det er bare jeg som er jeg. Gud elsker meg. Stillhetsperlene er litt annerledes enn de andre. De skal minne oss om at det er godt og viktig at vi av og til er helt stille. Når vi er helt stille, er det lettere å tenke på Gud, lytte til Ham og be til Ham. Dåpsperlen er hvit. Hvitt er en ren farge. Som snøen. Den hjelper oss til å tenke på at Gud er ren og hellig, og at vi tilhører ham enten vi er døpt eller skal døpes. Ørkenperlen er sandfarget. I ørkenen kan det være litt tungt og kjedelig å gå. Perlen minner oss om at noen ting i livet kan være tungt og kjedelig å gjøre, men likevel viktig. 5

6 Bekymringsløshetsperlen, eller gledesperlen, skal minne oss om at vi som er Guds barn, ikke trenger å være bekymret eller urolige. Isteden kan vi glede oss og takke Gud. Gleden er fra Gud. Kjærlighetsperlene (kjærlighetsperlen og offerperlen) er to røde perler. Den ene skal minne oss om at Gud er glad i oss. Han elsker oss. Den andre, som også kalles for Godhets-perlen, skal minne oss om at vi kan gi godhet og kjærlighet videre til andre. Jesus viste oss den største kjærligheten da han kom til jorden og gav sitt liv for oss. Hemmelighetsperlene er tre små, hvite (perlemor-)perler. Noen hemmeligheter er spennende og fine. Noen er vonde og vanskelige. Alle hemmeligheter kan vi snakke med Gud om fordi han vet og forstår. Nattperlen er svart. Den minner oss om at noen ganger er livet vondt og fylt av sorg. Alle vil en gang oppleve å miste noen de er glad i. Gud er hos alle som sørger. Håpsperlen, eller oppstandelsesperlen, minner oss om at Jesus har vunnet over døden. En gang vil Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt skal være bare godt. Guds-perlen Stillhets-perlene Håps-perlen (Oppstandelses-perlen) Knute Jeg-perlen Dåps-perlen (Omvendelses-perlen) Natt-perlen Ørken-perlen Hemighets-perlene Offer-perlen Knyt disse sammen Bekymringsløshets-perlen (Gledes-perlen) Kjærlighets-perlen FORTELLINGEN Vi opplever og lærer fortellingen med mange intelligenser og med hele oss Målsettinger med fortellingsdelen er: å formidle bibelfortellingen på en måte som er mest mulig tro mot bibelteksten å formidle bibelfortellingen på mange ulike måter for å møte barnas ulike intelligenser, jf heftet OM Barn og kreativitet (verktøykassa.no), som dere finner gjennom å presentere fakta knyttet til teksten på en måte som åpner for økt forståelse 6

7 Det vil for hver fortelling være tre alternative formidlingsformer. Det vil være merket hvilken aldersgruppe de ulike formene passer best til. Blant formidlingsformer dere vil finne i SPRELL LEVENDE er: animasjon drama dukketeater flanellograf fortelling (evt. med vandring) hørespill lekefortelling tablåer tale-male-ark eller tegnebilder tegneserie (plansjer eller på projektor) TV tro Dersom dere vil synge en sang som er knyttet til fortellingen, anbefaler vi at dere gjør det mot slutten av Undringen (se under). Selv om vi i SPRELL LEVENDE ønsker å gi verdi til barnas eget perspektiv på og forståelse av fortellingen, er det du som er voksen, som kan presentere viktige fakta som kan åpne opp for mer forståelse! I noen av basisblikkene til fortellingene kan du lære viktige ting om fortellingene og den sammenheng de står i. Prioriter å studere disse! Kriteriene for valg av bibeltekster i SPRELL LEVENDE finner du i artikkelen Læring i søndagsskolen (www.sondagsskolen.no/grunnlag). Tips til bruk av hånddukker Dere finner forklaringer til gjennomføring av de ulike formidlingsformene der de er foreslått. Men når det gjelder bruk av hånddukker vil vi gi noen generelle tips. Øv gjerne sammen hvis dere er flere ledere! Pekefinger og langfinger (ev. bare pekefinger) stikkes opp i dukkens hode. De andre fingrene, ev. bare tommel og langfinger, utgjør armer. Hver og en må finne ut hvilke fingre som gir best grep på dukken. Det er viktig at dukken står loddrett og ikke på skrå til noen av sidene. Den skal heller ikke stå med sprikende armer (det gjør heller ikke vi mennesker til vanlig). Når armene legges mykt inn mot dukkens bryst, sier vi at dukken står i det som kalles grunnstilling. Når dukken skal si noe, er det lett å nikke med dukkehodet i ett kjør. Vi mennesker nikker ikke uavbrutt mens vi snakker, og det skal heller ikke dukker gjøre! Når dukken snakker, skal den holde hodet i ro, bevege høyre arm og gjøre små bevegelser i hoften (dukkespillerens håndledd). 7

8 Når dukken skal: snakke alminnelig: Beveg en arm langsomt ut til siden. være sint: Beveg en arm fort ut til siden. være forbauset: Strekk begge armene ut og hodet litt bakover. Hopp på stedet og et skritt bortover. være sjenert: Hold armene sammen og bøy hodet. være trist: La den bevege seg langsomt. gråte: Hold hendene foran øynene. være tankefull: Hold en ene hånden opp på siden av hodet, som er lett bøyd. være glad: Ut med armene! Hopp av sted! gå: Dukkens nese skal alltid være i gangretningen. bukke: Hold underarmen din loddrett, og bøy bare håndleddet. NB! Gjør ikke for raske bevegelser med dukkene. Det kan virke forvirrende. UNDRINGEN Vi undrer oss over fortellingen og er åpne for hva Gud vil vise oss Målsettinger for undringen er: å gi rom for at barnet kan møte og forstå teksten ut fra sitt eget liv og perspektiv å legge til rette for at barna får troserfaringer som styrker deres relasjon til Gud å ta barna på alvor som undrende, nysgjerrige, kroppslige og mangfoldige i deres gudsrelasjon Undringssang Sangen God tid (fra CD-en Så brrra! og med singback på ressurs-cd/i planleggingsverktøyet) er spesiallaget for å støtte formålet for Undringen. Det er bra om sangen blir brukt fast i forbindelse med undringen, slik det er beskrevet i veiledningene/online planleggingsverktøy. Slik hjelper sangen etter hvert barna på å innstille seg mot det som skal skje. Undringsformer Barn lærer gjennom å være sammen med Gud (se håndboka side 32 33). En stor utfordring for oss som ledere er å la være å si noe umiddelbart om hva fortellingen «betyr» for oss. I stedet bør vi slippe noe av denne kontrollen og la barnet undre seg over teksten. Gud kan vise barnet noe som er viktig i barnets liv. Som ledere vil vi ofte overraskes over nye, verdifulle perspektiver barna har fått! Å skape gode betingelser for undring kan være krevende i en overgangsfase. For mange, både barn og voksne, er livet så fullt av inntrykk at det oppleves vanskelig å finne roen og den tilstanden der vi er mottakelige for det Gud vil minne oss om. Her er også store individuelle forskjeller psykologisk og fysiologisk, eller utfra livssituasjon. Respekter at barna er forskjellige, og ikke gi inntrykk av at noen er «håpløse». 8

9 De oftest foreslåtte undringsformene er: Felles undring med tegning Felles undring med perle Undring med stillesteder Undringsformene er utførlig beskrevet i veiledningsboka (post-abonnement) og online planleggingsverktøy. Det er å anbefale å begynne med undringsformer der dere undrer dere i fellesskap. Det er også lurt å starte med en kort undring (et par minutter hvis dere velger undring med perle eller ved stillesteder) og bygge den ut når barna er blitt mer fortrolig med formen. I dialogen etter undringen er det viktig å gi verdi til det som det enkelte barn har opplevd. Vi anbefaler å lese heftet Om filosofiske samtaler (verktøykassa.no), som dere finner gjennom før dere har første samling! Her finner dere mange gode råd til dialogdelen. Tematisk sang Dersom det er foreslått en tematisk sang i samlingen, er den ofte plassert mot slutten av undringen. Slike sanger legger ofte et bestemt perspektiv på fortellingen. Det kan være bra, men det er da best om barna først har fått tid og rom til å undre seg over fortellingen utfra sitt eget perspektiv. Da kan Gud få minne den enkelte om det som viktig i livet og hverdagen, Å synge dagens supersetning (fra CD-en Så brrra!) vil alltid være aktuelt her! OPPDRAGET Vi lar fortellingen komme ut i hode, hjerte, hender og føtter Målsettinger for oppdraget er: å aktualisere bibelfortellingen i barnas hverdag å sette i gang aktiviteter som knytter søndagsskole og hjem tettere sammen og som gir hjelpemidler til å snakke om og praktisere tro hjemme Vi anbefaler at oppdraget får en pangstart når oppdragsballongene med oppdragene inni blir sprukket. Oppdragene videre er aldersdelte. Dere finner oppdrag for førskolebarna (gullivergjengen, 3 5 år) og for skolebarna (tårnagentene, 6 10 år). Det er bra om barna får BARNAS-bladet (eget abonnement), noe som gjør det lettere å knytte bånd mellom søndagsskole og hjem. I BARNAS finner tårnagentene sin egen klubbavis, med tegneserie, dagens oppdrag og de populære bibelkryssordene, som inspirerer barn til å slå opp i Bibelen. Oppdragene vil variere i karakter. Noen ganger skal dere lage noe, andre ganger leke, eller lære noe. Oppdraget tar alltid utgangspunkt i bibelfortellingen. For tårnagentene vil oppdragene ofte ha en diakonal karakter tårnagenter jobber i det godes tjeneste og kan utgjøre en forskjell 9

10 i lokalmiljøet! Andre tårnagentoppdrag inspirerer til nysgjerrig utforsking av Bibelen. Agentutstyr av typen loggbøker, blyanter, forstørrelsesglass, lommelykter og BARNAS-bladene med Tårnagentavisa kan være spennende å legge i en agentmappe og ta fram når oppdragene skal løses! Noen oppdrag kan løses kjapt der og da på samlingen, men det legges også til rette for at oppdrag og jakten på løsninger fortsetter hjemme. Noen oppdrag vil også kunne gå over flere ganger, og være et større og mer langsiktig prosjekt. Vi anbefaler at tårnagentene registrerer seg som en klubb på Her kan dere printe ut flotte agentbevis til barna som er rigistrerte i klubben. Bevisene kan gjerne lamineres. Det er mulig å få kjøpt lamineringslapper (ca 7X10 cm) som fungerer uten lamineringsmaskin, på for eksempel Clas Ohlson. På nettsiden kan dere legge inn rapporter fra oppdrag dere har gjennomført og printe ut diplomer hvis klubben har gjennomført nok oppdrag! Dere kan også se hva andre klubber gjør og se at tårnagent-fellesskapet i Norge er stort! VELSIGNELSEN Vi ber om at Gud må fortsette å velsigne oss og hver eneste dag av livene våre Målsetting med den siste delen av samlingen er: å gi barna Guds velsignelse med på veien at barna kan ta med seg ut i hverdagen det de har fått på søndagsskolen Bitetid De som har mat som del av samlingen, finner tips til dette i Alternativer. Forslagene har ofte sammenheng med bibelfortellingen og er slik en del av søndagsskolens totalformidling. 10

11 Avslutning Når dere samles mot slutten av samlingen, er det viktig å stoppe litt opp for å sette ord på noe av det dere har lært og erfart i løpet av dagen. Det vi setter ord på husker vi lettere! Still dere gjerne i en ring, og hold hverandre gjerne i hendene. Hva har de lært? Er det noen som har opplevd noe i dag som vi kan takke Gud for? Hjelp de som har opplevd noe spesielt i sin gudsrelasjon, til å sette egne ord på dette. Be en kort takkebønn, og ta med takkeemner som barna har kommet med. Avslutt gjerne med Fader vår/vår Far sammen. (Jf veiledningene til samlingene). Samlingen går mot slutten, men verdien av det dere har gjort blir virkelig stor når dere sørger for at barn og foreldre tar med seg søndagsskolen og bibelfortellingen hjem! Det er foreldrene som er barnas beste og viktigste trosopplærere! Barna overtar nesten alltid foreldrenes livssyn den første delen av livet og praktiserer tro slik de har lært hjemme. Se side 15 i håndboka om tips når det gjelder involvering av hjemmene! Les også artikkelen Tro i hjemmet (www.sondagsskolen.no/grunnlag). I tillegg til å gi praktisk informasjon kan dere dele ut: BARNAS (eget abonnement) Infolapper om dagens samling. Dere finner slike for utfylling på ressurs-cd-en Infolapper om SØNDAGSSKOLENs nettsider for barn (se ressurs-cd). Familie-SPRELL Vi anbefaler dere å vurdere Familie-SPRELL som en ramme om hele søndagsskolen og SPRELL LEVENDE! De som velger denne formen, samler hele familien under samlingsdelen Velsignelsen. Dere kan lese om Familie- SPRELL i håndboka side 54 og i artikkelen Rammer og Familie-SPRELL. Og forslag til en enkel avslutning for familien finnes i veiledningen (Alternativer) og online planleggingsverktøy. Sang Bruk gjerne den spesiallagede velsignelsen Hver eneste dag/kvar einaste dag. Dere finner den på CD-en Så brrra! (singback på ressurs-cd-en). 11

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse

Foto: Camilla Orten. Frivillige. tema nr 5. Av Helga Fykse OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 5 Frivillige Av Helga Fykse 1 F FOR FRIVILLIGE Uten frivillige stopper arbeidet blant barn og unge i menigheter og forsamlinger. Alvorlig

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

«LINDA OG DEN LILLE KIRKA»

«LINDA OG DEN LILLE KIRKA» «LINDA OG DEN LILLE KIRKA» Fireårsbok og billedlotto Noen tips til bruk av bok og spill i familiegudstjenester og barnegrupper. Dette er en liten bok med flere sider enn du tror, den er lagd for å bli

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer