Planutvalget. Innkalles til møte onsdag , kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna"

Transkript

1 Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag , kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Arild R Syvertsen, avd leder plan og utvikling orienterer om videre prosess med samfunnsdelen av kommuneplanen, stedsutvikling Strøget, skisser mm etter prosess i høst, prosessen som nå starter med lokalisering av sentrumsnære utbyggingsområder SAKSLISTE 066/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 068/13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - tilleggsareal for oppføring av bolig. Røynås, gnr. 11 bnr /13 Sluttbehandling av planprogram - samfunnsdelen av Kommuneplan Birkenes kommune /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - fradeling av parsell til boligformål. Tveide, gnr 91 bnr /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2 Side 1 av2

2 073/13 Detaljregulering - Flakkefossen hundepensjonat. 1. gangs behandling 074/13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - tilleggsareal til fritidseiendom. Oggevatn, gnr153 bnr. 4 Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09:00-15:00. Innkallingen finnes på hjemmesiden under Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Halvor Nes Teknisk sjef Side 2 av2

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR /13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3307 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR 067/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3306 Delegasjonssaker DPL. 140/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av bolig m/ leilighet og tilhørende murer Natveitåsen 134, gnr. 87 bnr. 265 Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS, Stemhei Industriområde, 4700 Vennesla Tiltakshaver: Vennesla Eiendom AS, Nesveien 32 c, 4700 Vennesla DPL. 141/13: Utslippstillatelse fra eksisterende bolig. Vinsland, gnr. 72 bnr. 1 Ansvarlig søker: Nilsen & Co AS, Nygata 3, 4876 Grimstad Tiltakshaver: Karl Vidar Johannessen, Hestnesveien 10, 4878 Grimstad. DPL. 142/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til bolig og garasje Aas, gnr. 164 bnr. 28 Ansvarlig søker: Thor Daniel Aas, Aas, 4768 Engesland Tiltakshaver: Thor Daniel Aas, Aas, 4768 Engesland DPL. 143/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Grantunveien 22, gnr. 88 bnr.619 Tiltakshaver: Janne C. Bylund, Grantunveien 22, 4760 Birkeland DPL. 144/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av trapp og ny inngang. Drangsholt, gnr. 1 bnr. 21. Tiltakshaver: Thorbjørn Egebakken, Drangsholt, 4658 Tveit DPL. 145/13: Utslippstillatelse - ny bolig. Ås, parsell av gnr. 82 bnr. 1 Ansvarlig søker: Rørleggermester Jarle Håkedal AS, Nordåsveien 1, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bjørn Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland

5 DPL. 146/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Oddendalsbukta Ogge, gnr. 29 bnr. 5 Tiltakshaver: Gunnar Brannsether, Svarttjønnheia 27, 4645 Nodeland DPL. 147/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til fritidsbolig. Vatne, gnr. 141 bnr. 3. Ansvarlig søker: John Vatne, Vatne, 4724 Iveland Tiltakshaver: John Vatne, Vatne, 4724 Iveland DPL. 148/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje Håbesland, gnr. 76 bnr. 21. Ansvarlig søker: Fossane Sag og Bygg AS, Søre Herefoss, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bernt Stie, Nordåsveien 97, 4760 Birkeland DPL. 149/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Mosfjell, gnr. 52 bnr. 21. Tiltakshaver: Arild Eriksen, Mellemyra 19, 4353 Klepp Stasjon DPL. 150/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av barnehage. Humlegardsheia 27, eiendommen gnr. 92 bnr Ansvarlig søker: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, P.b. 29, 5501 Haugesund Tiltakshaver: Trygge Barnehager AS, Postboks 420, 5501Haugesund DPL. 151/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til boligformål. Ås, gnr. 82 bnr. 1. Søker: Bjørn-Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bjørn-Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland DPL. 153/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig. Tøane 34, gnr. 87 bnr. 172 Tiltakshaver: Steinar Lunder, Tøane 34, 4760 Birkeland DPL. 154/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - endre carport til garasje. Kleivestykket 5, gnr. 85 bnr. 184 Tiltakshaver: Sven E. Person Herstadhagen, Kleivestykket 5, 4760 Birkeland DPL. 155/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til garasje. Flakk, gnr. 38 bnr. 55. Ansvarlig søker: Byggfirma Håkon Flakk, Flakk, 4760 Birkeland. Tiltakshaver: Håkon Flakk, Flakk, 4760 Birkeland.

6 DPL. 156/13: AVSLAG - Søknad om utslippstillatelse fra eksisterende hytte. Haukomvannet hyttefelt, gnr. 167, bnr. 2, festenr. 9. Ansvarlig søker: Rørlegger Odd Håkedal AS, Grantunveien 7, 4760 Birkeland. Tiltakshaver: Ole S. Ringvoll, Solvangveien 3B, 4352 Klepp DPL. 157/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av driftsbygning. Slottet, gnr. 74, bnr. 2. Tiltakshaver: Michael Mollatt, Slottet, 4760 Birkeland. DPL. 158/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig. Topplandsheia, gnr. 104 bnr. 1 fnr. 8. Tiltakshaver: Anne-Lene Wang, Huldertun 40, 4638 Kristiansand s. DPL. 159/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - rivning av garasje og oppføring av utvidet carport. Møllebakken, gnr. 88 bnr. 249 Tiltakshaver: Odd Olav Håkedal, Lille Tømmeråsen 54, 4760 Birkeland DPL. 160/13: Igangsettingstillatelse for oppføring av basestasjon. Håbesland, gnr. 73 bnr.1. Ansvarlig søker: PRO INVENIA AS, Kalfarveien 72 A, 5022 Bergen Tiltakshaver: Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu DPL. 161/13: Igangsettingstillatelse for oppføring av basestasjon. Østre Mollestad, gnr. 32 bnr. 2. Ansvarlig søker: PRO INVENIA AS, Kalfarveien 72 A, 5022 Bergen Tiltakshaver: Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu DPL. 162/13: Utslippstillatelse - ny bolig. Håbesland, parsell av gnr. 76 bnr. 12 Ansvarlig søker: Rørleggermester Jarle Håkedal AS, Nordåsveien 1, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland DPL. 163/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - til boligformål. Håbesland, gnr. 76 bnr. 12. Søker: Thomas Stensvand, Håbesland, 4760 Birkeland Kjøper: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland DPL. 164/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig Håbesland, gnr.76 bnr. 12. Ansvarlig søker: Birkenes Byggsenter AS, Tollnesveien 27, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland

7 DPL. 165/13: Tillatelse til tiltaket uten ansvarsrett - oppføring av sommerstue Tøane 2c, gnr. 87 bnr. 192 seksjonsnr. 11 Tiltakshaver: Oddmund Egeland, Tøane 2c, 4760 Birkeland DPL. 167/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av tilbygg til industribygg. Spelefjellveien 1, gnr. 88 bnr. 710 Ansvarlig søker: Kristiansand Byggrådgivning AS, postboks 4066, 4689 Kristiansand Tiltakshaver: Birkeland Trykkeri AS, Spelefjellveien 1, 4760 Birkeland DPL. 168/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Birkenes, parsell av gnr. 35 bnr.2 Byggmester Asbjørn Ås, Morholtveien 38, 4886 Grimstad Linda Hauge, Grantunveien 38, 4760 Birkeland DPL. 169/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til tilleggsareal Søker: Kjøper: Herefoss, gnr. 92 bnr. 5. Arild Herefoss, Demord, 4766 Herefoss. Ivar-Helge Stenestad, Nannestad, 4766 Herefoss. DPL. 170/13: Tillatelse til tiltaket - tilbygg til barnehage. Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Valtjønnvegen 40, gnr. 87 bnr Birkenes Byggsenter AS, Tollnesveien 27, 4760 Birkeland. Hampehaugen barnehage, PB 148, 4795 Birkeland. DPL. 172/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til bolig. Herefoss, gnr 92 bnr. 111 Tiltakshaver: Jon Stie, Herefoss, 4766 Herefoss DPL. 174/13: Tillatelse til tiltaket uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til enebolig. Nordåsveien 22, gnr. 88 bnr Tiltakshaver: Geir Cawley, Nordåsveien 22, 4760 Birkeland DPL. 175/13: AVSLAG - Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje/carport. Villaveien 5, gnr. 88 bnr. 774 Tiltakshaver : Fred Olaf Mortensen, Villaveien 5, 4760 Birkeland

8 DPL. 176/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje. Lintjønnveien 25, gnr.1 bnr. 75 Tiltakshaver: Trygve Brekka Fossdal, Lintjønnveien 25, 4658 Tveit DPL. 177/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av garasje, bod og murer. Nordåsveien 36, gnr. 88 bnr Tiltakshaver: Arild Aanesland, Nordåsveien 36, 4760 Birkeland. DPL. 178/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av enebolig. Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Åbål, gnr. 4 bnr. 7. Pollen Bygg & Eiendom, Arrestbakken 1, 4836 Arendal Ingeborg Knutsen, Åbål, 4760 Birkeland DPL. 179/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapsbod. Vestøl, gnr. 173 bnr. 2. Tiltakshaver: Geir Olav Stålesen, Vestøl, 4760 Birkeland DPL. 180/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til næringsformål. Tveide, gnr. 91 bnr. 71. Søker: Birkenes kommune, Postboks 115, 4760 Birkeland. DPL. 181/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for riving/oppføring av hytte. Bjorvann, eiendommen gnr. 17 bnr. 24. Ansvarlig søker: Møvik Byggtjeneste AS, Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand Tiltakshaver: Einar Dyrholm, Kirkegata 50, 4612 Kristiansand. DPL. 182/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - tilleggsareal til fritidsformål. Solheim, gnr. 26 bnr. 2. Søker: Yngvar Heggland, Solheim, 4730 Vatnestrøm Kjøper: Gunnar Berge, Nordåsveien 19, 4760 Birkeland DPL. 183/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av bolig med leilighet. Natveitåsen121, eiendommen gnr. 87 bnr Ansvarlig søker: Byggmester Kristian Flaa AS, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Sigrun G. Flaa og Rune Halberg, Nordåsen Terrasse 34, 4760 Birkeland DPL. 184/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av bod og drivhus. Nordåsen terrasse 45, gnr. 85 bnr. 47 Tiltakshaver: Øyvind Murberg, Nordåsen terrasse 45, 4760 Birkeland

9 DPL. 185/13: Deling e. Jordlov-Naturmangfoldlov - Gnr 153/4, Hj.h. Morten K. Fredheim ADMINISTRATIVT VEDTAK: Birkenes kommune gir Morten K. Fredheim tillatelse til å dele fra en parsell på ca 1,5 daa av sin eiendom Gnr 153 Bnr 4 til fritidsformål som omsøkt. Det gis samtidig tillatelse til å tinglyse parkeringsrett Gnr 153/30 på eiendommen. Tillatelsen gis på vilkår av at parsellen nyttes som tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom Gnr 153 Bnr 30 og sammenføyes med denne. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og Naturmangfoldloven Vedtaket begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DPL. 186/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av lagerbygg Tollnes gnr. 88 bnr. 585 Ansvarlig søker: Ipec Miljø Eiendom AS, Tollnes, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Ipec Miljø Eiendom AS, Tollnes, 4760 Birkeland DPL. 187/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av to bygg med fire carporter Lilleborg Strøget, gnr. 88 bnr. 108 Tiltakshaver: Alfhild Johnsen, Lilleborg Strøget 96, 4760 Birkeland Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

10 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Ivar Aanesland MØTEDATO SAKSNR /13 Arkiv/arkivsaksnr.:11/16, L33 13/2005 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen tilleggsareal for oppføring av bolig. Røynås, gnr. 11 bnr. 16. Saksopplysninger Randi B. Raen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 2,1 daa fra eiendommen gnr. 11 bnr. 16 på Røynås for oppføring av bolig. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart. Søknad om dispensasjon, dat Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalg for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen til fradeling av parsellen som tilleggsareal og oppføring av bolig som omsøkt. Dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen gis, da: - Parsellene skal benyttes som tilleggsareal til boligformål. - En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. Fylkesmannen og fylkeskommunen gis 3 uker til må påklage vedtaket.

11 Bakgrunn Randi B. Raen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 2,1 daa fra eiendommen gnr. 11 bnr. 16 på Røynås for oppføring av bolig. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 ble fradelt i Denne parsellen er ikke tidligere godkjent av kommunen til bruk til boligformål Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 11 bnr. 28 og 29. Naturmangfoldloven Jordbrukssjefen har i sak 066/13 vurdert søknaden etter prinsippene i Naturmangfoldloven 8-12: «Artskartet viser ingen observasjoner på omsøkte areal. Det er imidlertid en rekke observasjoner i nærområdet de fleste av livskraftig bestand, men også noen fuglearter i kategori NT «Nær truet». Naturbasen viser MiS-registrering med rik bakkevegetasjon sørvest for omsøkt areal. Omsøkte areal ligger tett ved eksisterende bolighus, og etablering av nytt bolighus ansees ikke å representere ekstra miljøbelastning som kan true disse artene.» Søknaden er sendt fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommune skriver: Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og har ingen vesentlige merknader..» Fylkesmannen skriver i sin uttalelse: Vi viser til brev av fra Birkenes kommune vedrørende søknad om dispensasjon for fradeling av parsell for boligformål på gnr./bnr. 11/16 Øvre Røynås. Bakgrunn Det søkes om å dele fra en parsell på 2,1 dekar til boligformål. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr./bnr. 11/28. Arealet som søkes fradelt består av skog av middels bonitet. Planstatus og juridisk grunnlag Tiltaket er planlagt gjennomført i et område som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen og vil være avhengig av dispensasjon fra formålet, jf. plan- og bygningsloven (pbl) 11-7, 2. ledd nr.5, jf. pbl 11-6, 2. ledd. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen vurderer tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til søknaden. Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtak i saken. Vurdering / Anbefaling

12 En kan ikke se at en tillatelse vil få konsekvenser for de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta, da arealet skal benyttes som tilleggsareal til tidligere fradelt parsell og bebygges med bolig. Det er tidligere gitt dispensasjon til fradeling av arealer som tilleggsareal til boligformål som ligger innenfor områder som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, derfor kan en ikke se at en tillatelse vil får konsekvenser for tilsvarende saker senere. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen, til fradeling av parsellen som omsøkt for oppføring av bolig, da: - En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. - Tillatelse ikke får konsekvens for tilsvarende saker senere.

13

14

15 !"#$!%" %#" #&'(#"$!'%"&

16 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO Planutvalget SAKSNR Saksbehandler: Arild Syvertsen 069/13 Arkiv/arkivsaksnr.:140, &13 13/1996 Sluttbehandling av planprogram - samfunnsdelen av Kommuneplan Birkenes kommune Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 2 U Mottakere 7 U U I I I I Tittel Særutskrift. Planprogram samfunnsdel av kommuneplan Lillesands Posten og Annonse samfunnsdel av Birkenes Avisa kommuneplan Planprogram samfunnsdel av kommuneplan no,; ne.no,; une.no,; une.no,; Kristiansand kommune Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel Fylkesmannen i Aust-Agder Uttalelse til melding om oppstart og høring av planprogram Forsvarsbygg Uttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel Statens vegvesen Region Sør Innspill til planprogram for

17 11 I samfunnsdel av kommuneplan i Birkenes kommune Aust-Agder Fylkeskommune Kommentar til planprogram for Fylkesrådmannen samfunnsdelen til kommuneplan Birkenes kommune Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Planprogrammet sist datert 10. oktober 2013 vedtas og legges til grunn for den videre prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.

18 Bakgrunn For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi har Birkenes kommunestyre bestemt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Arbeidet med revisjon av samfunnsdelen er i gang og den er hittil samordnet med programmet for utvikling, omstilling og budsjettarbeid i kommunen. Det arbeidet startet opp i januar Birkenes kommune har sendt forslag til planprogram for revisjon av samfunnsdelen på høring. Målet er at kommunestyret skal vedta ny samfunnsdel innen neste sommer. Arealdelen skal ikke revideres i denne omgang. Den kommunale planstrategien signaliserer at det er aktuelt å starte opp med denne revisjonen etter at kommuneplanenes samfunnsdel er vedtatt, dvs. høsten Planprogrammet belyser kort hvorfor samfunnsdelen skal revideres. Revisjonsbehovet er begrunnet med at gjeldende samfunnsdel ikke er spisset nok mot prioriterte samfunnsområder, mål og visjoner. Den er heller ikke så konkret og handlingsrettet som ønskelig. Programmet angir en disposisjon over innhold og tema i samfunnsdelen, beskriver prosess for medvirkning og fremdrift. Planprogrammet beskriver nåsituasjonen og utfordringsbildet for Birkenes kommune slik: Høy befolkningsvekst, takle og styre veksten Ikke bærekraftig økonomi Behov for utbygging av teknisk og sosial infrastruktur Utfordringer innenfor oppvekst, levekår og helse Behov for strategiske arealplaner; sentrum og sentrumsnært - stedsutvikling Sikre og utvikle bosetting i nordlige deler av kommunen - stedsutvikling på Herefoss og Engesland Organisering av næringsarbeidet og kommunens rolle som tilrettelegger Følgende 3 satsingsområder er et resultat av dialogkafeen som ble arrangert for utvidet formannskap den 24. april dette år: Oppvekst: kvalitet i barnehager og skoler Tidlig innsats: folkehelse og velferd i alle faser av livet Stedsutvikling: tre levende sentra og næringsutvikling Planutvalget vedtok å legge planprogrammet ut på høring den 5. juni Høringsfristen ble satt til 15. september Programmet ble sendt en rekke høringsinstanser, alle nabokommuner, fylkeskommune og fylkesmann. Det er annonsert i lokalavisene og lagt ut på kommunens hjemmeside. Kommunen har mottatt uttalelser fra: 1. Kristiansand kommune: Rådmannen har ingen merknader til planprogrammet. Satsingsområdene som Birkenes har valgt er tema som også Kristiansand prioriterer i sine planer og er områder hvor kommunene

19 i Knutepunkt Sørlandet har mye samarbeid. Under felles mål om økt kvalitet i skoler og barnehager samarbeider kommunene på tema som tidlig innsats for mer tilpasset opplæring, et mere inkluderende læringsmiljø og sammenhengende læringsløp, redusert bruk av spesialundervisning samt styrking av realfag- og språkopplæring. Samarbeidsprosjektet næringsnær skole og barnehage inngår som ledd i å øke kvaliteten i skole og barnehage og som del av prioritert næringssamarbeid mellom kommunene. Erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og områder for felles satsing innen folkehelse og velferd skjer gjennom et omfattende samarbeid med ulike aktører i helse-, sosial- og omsorgsnettverket i Knutepunkt Sørlandet. Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak SAK 82/13 Kristiansand formannskap har ingen merknad til forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel for Birkenes kommune. 2. Statens vegvesen: Under stedsutvikling Strøget, Herefoss og Engesland påpekes det at kommunen må tilrettelegge for at barn og unge kan gå/sykle til skole og andre tilbud som de bruker. Under sentrumsnære boligområder og infrastruktur påpekes at Birkeland har et stort potensiale for økt andel sentrumsnære boliger. I forbindelse med nye boliger er det optimalt i areal- og transportsammenheng og plassere dette så nærme skole som mulig. Mange barnefarmiler etablerer seg i slike områder og gang/sykkelveg til slike områder er viktig. Denne infrastrukturen er dyr å etablere og det kan derfor lønne seg å bygge ut skolen som «sentrum», slik at man bygger rundt denne. Det er et godt folkehelsetiltak å bygge boligområder slik at elevene kan gå og sykle til skolen. Næringsutvikling; organisering, strategier og prosjektutvikling. Statens vegvesen påpeker at de er positive til etablering av nye arbeidsplasser, men at kommunen også her bør tilstrebe å legge disse i sentrum slik at flest mulig har mulighet til å bruke kollektiv, sykkel eller gange til arbeid. 3. Fylkeskommunen: Plan og naturseksjonen kom med tilbud om et møte i kommunen som ble arrangert i september. De ønsket møtet før uttalelsen ble skrevet. Fylkeskommunens samrådsgruppe som har ansvar for å veilede/bistå kommunene i sitt kommuneplanarbeid deltok. Her sitter også representanter fra andre avdelinger i fylkeskommunen og fra fylkesmannen. Uttalelsen inneholder følgende: Forslag til planprogram bygger på nasjonale og regionale føringer, og belyser hvorfor det er behov for en revisjon. En ønsker blant annet å spisse og å konkretisere målene og en ønsker å ta tak i kommunens største utfordringer. Kommunen opplever stor befolkningsvekst, med høy andel barn og unge, og passerer snart 5000 innbyggere. Dette medfører at kommunen har store utfordringer innen skole og barnehage, samtidig som økonomien er anstrengt. l tillegg er idrettshallen "sprengt" og kommunen trenger omsorgsboliger. l forslag til planprogram pekes det på at Birkeland sentrum har et stort behov for stedsutvikling knyttet til fornyelse og transformasjon slik at det kan bli et attraktivt sted for næring, handel, kulturaktiviteter og som møtested og bosted. Det jobbes også med stedsutvikling på Engesland og på Herefoss. Planog naturseksjonen vil anbefale at kommunen starter opp arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen snarest mulig etter at samfunnsdelen er vedtatt. Dette fordi en ny spisset samfunnsdel med blant annet fokus på stedsutvikling, sentrumsnære bolig og næringsutvikling vil føre til at arealdelen trenger en revisjon.

20 4. Fylkesmannen v/sosial- og helseavdelingen: Har kommet med følgende uttalelse: Det stilles krav i den nye folkehelseloven om at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 20 og 25, (eksempelvis Folkehelseprofilene, som Nasjonalt folkehelseinstituttet gir ut årlig), kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Vi viser også til «Forskrift om oversikt over folkehelse» fastsatt 28. juni 2012 og veilederen «Fra god oversikt til god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer», som snarlig publiseres fra Helsedirektoratet. Det er viktig at Birkenes kommune allerede nå etablerer en strategi for hvordan de skal løse oppgaven med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for sin befolkning. Det bør fremkomme av planprogrammet til kommuneplanen om hvordan beskrivelse av nåsituasjonen og utfordringsbildet på dette området skal gjennomføres. Det er ett viktig og nødvendig satsingsområde Birkenes nå setter seg med «Tidlig innsats, folkehelse og velferd i alle faser av livet», som fylkesmannen støtter. Fylkesmannen vil ellers bemerke at forslaget til planprogram er så vidt åpent og lite konkret at det ikke er mulig å gi klare tilbakemeldinger. Vi viser i denne sammenheng til plan og bygningsloven 4-1, hvor det heter: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Kommentar: Vi vil følge opp det som fremgår i denne uttalelsen i videre arbeid med samfunnsdelen. Folkehelse inngår som et av de 3 viktigste satsingsområdene i kommunen. 5. Forsvarsbygg: Forsvaret har installasjoner og areal i kommunen som det er viktig å få avklart status for i hvilket omfang skal videreføres. Forsvarsbygg vil etter en gjennomgang med Forsvaret gjøre en vurdering av hvilke anlegg det er aktuelt å vise med formål Forsvaret i tråd med ny planlov. Forsvarsbygg vil gjøre en slik avklaring i forbindelse med planprosessen for rullering av kommuneplanens arealdel, når den kommer til høring. Vurdering Arbeidet med samfunnsdelen vil sammen med stedsutviklingsprosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss utløse behov for å revidere arealdelen av kommuneplanen for de aktuelle områdene. Det gjelder også arbeidet med lokalisering av sentrumsnære utbyggingsområder. I disse prosessene blir det nødvendig å avklare lokalisering av skole og barnehager som følge av befolkningstilveksten og arbeidet med skolestrukturen i kommunen.

21 Dersom NVE/OED innen sommeren 2014 gir konsesjon for etablering av vindmølleparken i kommunen, vil også det innebære behov for å revidere kommuneplanens arealdel. Vedtatt kommunal planstrategi legger også opp til at gjeldende bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal revideres og forbedres vesentlig. Bestemmelsene er svært mangelfulle og ikke utformet slik at de sikrer det formelle grunnlaget hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL). Det er også kommet innspill fra barn og unges representant i kommunen som påpeker at det i dag ikke er bestemmelser som sikrer tilstrekkelig leke- og oppholdsareal i reguleringsplaner. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge stiller krav om slike bestemmelser. En kan oppsummere bakgrunnen for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel slik: Gjeldende kommuneplan vedtatt i sept Målene for altomfattende; må spisses og konkretiseres Visjonen trygghet og trivsel bør løftes ytterligere Samfunnsdelen må ta tak i kommunens største utfordringer Den økonomiske situasjonen Høy befolkningsvekst med høy andel barn og unge Folkehelse, levekår og velferd Oppvekst skole og barnehage Stedsutvikling Strøget, Herefoss og Engesland Nye sentrumsnære boligområder og infrastruktur Næringsutvikling organisering, strategier og prosjektutvikling Anbefaling På bakgrunn av dette vil administrasjonen anbefale at planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sist datert legges til grunn for den videre prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.

22 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 070/13 Arkiv/arkivsaksnr.:91/61, L33 13/2524 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - fradeling av parsell til boligformål. Tveide, gnr 91 bnr. 61 Saksopplysninger Kjetil Tveide søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 1,5 daa fra eiendommen gnr. 91 bnr. 61 på Tveide, som skal benyttes til boligformål Parsellen skal deles fra en parsell som ble fradelt til boligformål i 2007 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen til fradeling av parsellen til boligformål som omsøkt. Dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen gis, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. Parsellen er tidligere fradelt til boligformål og skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

23 Bakgrunn Kjetil Tveide søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 1,5 daa fra eiendommen gnr. 91 bnr. 61 på Tveide, som skal benyttes til boligformål Parsellen skal deles fra en parsell som ble fradelt til boligformål i 2007 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen Naturmangfoldloven Da parsellen skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål, ansees ikke en uttalelse fra landbrukssjefen om naturmangfoldloven og jordloven som nødvendig. Søknaden er sendt fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse: Plan- og naturseksjonen og seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og har ingen merknader. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse: Fylkesmannen vurderer tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til søknaden. Vurdering / Anbefaling En kan ikke se at tiltaket vil få konsekvenser for de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta da parsellen tidligere er fradelt til boligformål i Det er tidligere gitt dispensasjon til fradeling av areal til boligformål som ligger innenfor området som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, derfor kan en ikke se at tillatelsen vil få konsekvenser for tilsvarende saker senere. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen, til fradeling av parsell til boligformål som omsøkt, da: En ikke kan se tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere. Parsellen er tidligere fradelt til boligformål, og skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål.

24 ! "#

25

26

27 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 071/13 Arkiv/arkivsaksnr.:56/2, L33 13/2460 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2. Saksopplysninger Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 2,3 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 ved Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 3 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til hytteformål i gjeldende disposisjonsplan. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra disposisjonsplanen for hytter til fradeling av parsell som tilleggsareal som omsøkt. Dispensasjon fra disposisjonsplanen gis, da: Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 2. En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

28 Bakgrunn Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 2,3 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 på Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 3 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til fellesområde i dispensasjonsplanen for hytter. Saken er oversendt til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen skriver at plan- og naturseksjonen i Aust Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og kan ikke se at den omsøkte fradelingen berører fylkeskommunen interesser. Fylkesmannen skriver at de vurderer fradelingen til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til søknaden. Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 56 bnr. 3. Landbrukssjefen uttaler etter Naturmangfoldloven: Tiltaket vil ikke medføre endret arealbruk som har miljømessig konsekvens. Vurdering etter dette lovverket ansees derfor ikke aktuelt. Vurdering / Anbefaling Parsellen ligger mellom to boliger, og det vil ikke være naturlig plassering for oppføring av ny hytte i dette området. Parsellen ligger i et område som er avsatt til fellesareal i disposisjonsplanen, dette blir ikke benyttet av hytter, da nærmeste hytte ligger langt fra området. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter, til fradeling av parsellen som tilleggsareal som omsøkt, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere.

29

30 !! " #$%

31 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 072/13 Arkiv/arkivsaksnr.:56/2, L33 13/2725 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2 Saksopplysninger Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 1 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 ved Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til hytteformål i gjeldende disposisjonsplan. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra disposisjonsplanen for hytter til fradeling av parsell som tilleggsareal som omsøkt. Dispensasjon fra disposisjonsplanen gis, da: Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8. En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

32 Bakgrunn Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 1 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 på Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til fellesområde i dispensasjonsplanen for hytter. Saken er oversendt til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke kommet med uttalelse til saken. Fylkesmannen skriver at de vurderer fradelingen til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til søknaden. Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 56 bnr. 8. Landbrukssjefen uttaler etter Naturmangfoldloven: Tiltaket vil ikke medføre endret arealbruk som har miljømessig konsekvens. Vurdering etter dette lovverket ansees derfor ikke aktuelt. Vurdering / Anbefaling Parsellen ligger mellom to boliger, og det vil ikke være naturlig plassering for oppføring av ny hytte i dette området. Parsellen ligger i et område som er avsatt til fellesareal i disposisjonsplanen, dette blir ikke benyttet av hytter, da nærmeste hytte ligger langt fra området. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter, til fradeling av parsellen som tilleggsareal som omsøkt, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere.

33 !! " #$%& #'$( % & #('( (

34

35 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Ivar Aanesland MØTEDATO SAKSNR 073/13 Arkiv/arkivsaksnr.:L12, 38/44 13/1228 Detaljregulering - Flakkefossen hundepensjonat. 1. gangs behandlinggangs behandling Saksopplysninger Rugsland Byggtjenester AS har på vegne av Ole Gunnar Brovik utarbeidet en reguleringsplan for Flakkefosen Hundepensjonat, for eiendommen gnr. 38 bnr. 44 på Flakk. Området er på ca. 1,7 daa og regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planen legger til rette for skjerming av luftegård med gjerde på inntil 2 meter og en utnyttelse på inntil 25 %. Planområdet ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen og deler av planområdet er avsatt til hensynssone naturmiljø. Trykte vedlegg Beskrivelse. Bestemmelser Plankart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalg for plansaker viser til kommuneplanen og vil ikke godkjenne at område reguleres til kombinert bebyggelse og næringsområde og legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, da: - Planområdet er avsatt til LNF-formål og deler av område ligger innenfor hensynssone naturmiljø i kommuneplanen. Det er ikke gitt tillatelse til at området kan reguleres til kombinert bolig og hundepensjonat. Området ligger for nær eksisterende boliger på Flakk og kan til tider medføre stor ulemper for disse.

36 Bakgrunn Rugsland Byggtjenester AS har på vegne av Ole Gunnar Brovik utarbeidet en reguleringsplan for Flakkefosen Hundepensjonat, for eiendommen gnr. 38 bnr. 44 på Flakk. Området er på ca. 1,7 daa og regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planen legger til rette for skjerming av luftegård med gjerde opp til 2 meter og en utnyttelse på inntil 25 % med mønehøyde på opptil 9 meter. Dagens situasjon: - Planavgrensning omfatter hele G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Område er avgrenset Ø for flakkefossen på Flakk. - Naturkvaliteter i området består av: opparbeidet naturtomt, plenarealer, tun med grus, bolighus med underetasje, samt garasjebygning som er innredet egnet til hundepensjonat. Eiendommen ligger i delvis skrånende terreng. Mot bekken i vest ligger deler av eiendom i skrånende terreng ned mot bekk (Utgjør deler av hensynssone). Det er et markant skille på tomt mot bekk, da det er fjell i dagen, som naturlig danner avgrensning av bygningstiltak denne retning. - Det foreligger ingen føringer fra kommune som slår negativ ut iht. skole-, helse- og kulturtilbud. - Teknisk infrastruktur: bl.a. vei, vann, avløpsnett er allerede opparbeidet og godkjent. Området som tidligere er benyttet til hundepensjonat (jfr. Prøvedrift), er innegjerdet, delvis med transparente stål/gitter gjerde, og delvis tett gjerde av tre. Høyder ca 1,5m - Området er tilrettelagt for en slik virksomhet, da det ligger i LNF området, og således har noe avstand til tilliggende nabobebyggelse. - Trafikkforhold: Det er privat vei inn til planområdet/ eiendommen, avkjørsel er oversiktlig. Planstatus: I kommuneplan er området avsatt til LNF område, samt HN (særskilt hensyn til naturmiljø), og byggeforbudssone iht vassdrag. Hovedgrep Det er lagt opp til å benytte eksisterende bygningsmasse for formålet. Det er videre tenkt å supplere uteområdet, med forbedringer både for støy og sikkerhet i bruk. Dette er to aspekter som myndigheter har vært klare på må hensyntas i en plan. Videre er det lagt inn en hensynssone mot vassdrag i vest. Arealbruk - Planområdets størrelse ca 1,7 daa, - Arealregnskap på eiendommen i BYA:, Bolig ca 169kvm Garasje ca 72kvm, Boder fordelt på 3 stk: hhv. 11kvm, 16kvm og 8 kvm. Punktet gjelder ny bebyggelse, struktur og tiltak Bygningers plassering og utforming: - Byggeavstander ref. byggegrense på plankart (Varierer da man tar hensyn til eksisterende bygningsmasse), men generelt min. 4m eller bygn.halve høyde til grense. (1m for garasje), boliger plasseres innbyrdes slik at man hindrer mest mulig innsyn boliger imellom. (Plassering av respektive bolig avklares i søknadprosess. - Mønehøyde mindre enn 9,0m fra gjennomsnitts terrengnivå. Gesimshøyde mindre enn 6m.

37 - Bygningene skal ha saltak/ pulttak med vinkel mellom 20 og 38 grader. Møneretning tilstrebes parallelt med dominerende koteformasjoner. Grad av utnytting % BYA reguleres til 25% Estetikk: - Bygningene på området skal estetisk tilpasses hverandre og omgivelsene, og ha en felles arkitektonisk utforming. Bygningene skal tilpasses til eksisterende terreng. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Trafikk - Har adkomst fra kommunal vei. Støyberegning: Det er foretatt støyberegning iht nordisk metode for industristøy (Ref. Sinus AS) Beregning vedlagt, viser at man med en 2m høy skjermingsvegg mot naboer i øst, oppnår en tilfredsstillende demping av hundeglam, dvs. man ligger under 60dBA, selv til nærmeste nabo som ligger 44m unna planlagt gjerde. Vurdering / Anbefaling Det ble i 2011 gitt tillatelse til prøvedrift da en trodde og håpet at støyen fra anlegg var til å leve med for naboene. Ut fra klagene og tiltaksplanen viser det seg nok at støy fra driften av anlegget er stor for de nærmeste naboene. Kommuneoverlegen i Kristiansand skrev i sin konklusjon ved uttalelsen til prøvedriften: På bakgrunn av at hundeglam kan høres over stor avstand og være til betydelig sjenanse selv ved lavt lydnivå, vil miljørettet helsevern i utgangspunktet ikke tilrå etablering av hundepensjonat der det er naboer i nærheten, slik som på Flakk. Fylkesmannen i Aust-Agder skriver i sin uttalelse til prøvedrift: De er i likhet med kommunelegen skeptisk til etablering av slik virksomhet i nærheten av boligbebyggelse pga. fare for støyproblemer. Eieren driver i dag med kennel og har nok til tider mange hunder inne på eiendommen. Planen med bestemmelsene sier ikke noe om kennelen og den har ikke en grense for hvor mange hunder som kan oppholde seg innenfor planområdet. Det har under prøvedriften kommet mange klager fra naboer på støy. Dersom det er ønskelig å legge til rette for hundepensjonat på eiendommen, må følgende avklares i planen før den legges ut til offentlig ettersyn: - Om det skal tillates både kennel og hundepensjonat. - Maks antall hunder som kan oppholde seg innenfor planområde. - Adkomst fra offentlig vei må avklares i plankartet. - Gjerde må reguleres inn. Administrasjonen anbefaler ikke at det gis godkjennelse til at område reguleres til kombinert bolig og hundepensjonat, da eiendommen ligger nær eksisterende bebyggelse og det vil bli en del støy fra anlegget som vil være til ulempe for naboer.

38 Side 1 av 3 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FLAKKEFOSSEN HUNDEPENSJONAT, GNR 38, BNR 44, BIRKENES KOMMUNE Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er datert: , sist revidert: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge til rette for kombinert bolig og hundepensjonat. 1.2 Avgrensning Det regulerte område er vist med plangrense på plankartet med planid: Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål: 1. Kombinert bolig og hundepensjonat Hensynssone, randområde til landskapsvernområde vest på eiendommen, mot Flakkefossen. Bredde på belte, ca 2,0m i snitt. Byggegrense er vist på plankart og varierer rundt eiendommen, 4,0m mot øst og syd, med unntak av oppført bygning mot øst. 2 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet så sant ikke annet er spesifisert. 2.1 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8, 2 ledd. 2.2 Kabler og ledninger Eventuelle nye fordelingsnett for strømforsyning og lignende skal innenfor plan-området legges som jordkabler. 2.3 Vannforsyning Det skal dokumenteres tilstrekkelig- og hygienisk betryggende drikkevannsforsyning for tiltaket. 2.4 Avløp Det skal for tiltaket etableres avløpsrenseanlegg (tilkobling til eksisterende anlegg for bolig) i samsvar med forurensnings lovens forskrifter jfr. Lokale forskrifter. 2.5 Avkjøring Planområdet har avkjøring til kommunal vei, via privat eiendom. Det foreligger tinglyst veirett for dette. Snuplass (vist på plankart) utenfor planområdet er også tinglyst (Dagbok 3301). Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

39 Side 2 av 3 3 KOMBINERT BYGNING OG ANLEGG (Hundepensjonat) Bygningers mønehøyde maks 9,0m over gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer kan settes 1m fra nabogrense. Gjerder kan settes i grense Arealbruk grad av utnytting, settes til 25% BYA. (Tomta er på 1712,1kvm) er bebygd med 276 kvm p.t Høyde For ny bebyggelse tillates gjennomsnittlig høyde til gesims inntil 6,0 m og gjennomsnittlig høyde til møne inntil 9,0 m målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng omkring boligen Utforming av bebyggelse og anlegg Bygningene på området skal estetisk tilpasses hverandre og omgivelsene, og ha en felles arkitektonisk utforming. Bygningene skal tilpasses til eksisterende terreng. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. 3.2 Hundepensjonat Vegetasjon/skjerming Luftegård skal skjermes med gjerde min. 1,5m og maks 2,0m høyde. Gjerde for luftegård skal være tett fra terreng til gjerdetopp. Gjerde skal ha lyddempende effekt også mot hundegård Støy Støy fra hundeglam skal begrenses med driftsrutiner, man lufter hunder på en slik måte at man unngår hundeglam så sant dette er mulig Drift for anlegget Driftstider: anlegget drives på helårsbasis. Henting og levering av hunder mellom kl 16-18, (gjelder alle ukedager). Det settes en begrensning på maks. 15 henting og levering pr.mnd. utenom oppgitte tider. I ukedager skal hunder være innendørs mellom kl 22 til 08. I helger skal hunder være innendørs mellom kl 23 til 09. Det luftes kun en og en hund etter kl 19. Det kan selges hundegårder/hundefòr fra virksomheten Sikkerhet i bruk: Det skal etableres en sluse, forran inngang til hundepensjonat. Høyde på gjerde i sluse blir 1,8m. Hunder blir tatt inn i pensjonat direkte fra sluse. Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

40 Side 3 av Renovasjon Avføring fra hundene legges i egen beholder, denne leveres godkjent deponi. (samme gjelder om man går tur og lufter i områdene omkring, eks.vis Flakkeloner) Mattilsynet/Veterinær: Hundepensjonat skal være godkjent ifht krav fra mattilsynet. Hundepensjonat skal være tilknyttet godkjent veterinær. Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

41 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Flakkefossen Hundepensjonat Side 1 av 7 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Flakkefossen Hundepensjonat Planident: Dato: Revideres etter offentlig ettersyn Bakgrunn Rugsland Byggtjenester AS fremmer forslag til reguleringsplan på vegne av Ole Gunnar Brovig, Flakk G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for drift av hundepensjonat. Det foreligger ikke politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet. Tidligere prøvedrift som hundepensjonat har vært positivt behandlet av planutvalget. Fylkesmannen har opphevet tidligere godkjente vedtak av Dette medførte at man nå ønsker å fremme en reguleringsplan, for å få til ønsket permanent drift som hundepensjonat. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planavgrensning omfatter hele G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Område er avgrenset Ø for flakkefossen på Flakk. Naturkvaliteter i området består av: opparbeidet naturtomt, plenarealer, tun med grus, bolighus med underetasje, samt garasjebygning som er innredet egnet til hundepensjonat. Eiendommen ligger i delvis skrånende terreng. Mot bekken i vest ligger deler av eiendom i skrånende terreng ned mot bekk (Utgjør deler av hensynssone. Det er et markant skille på tomt mot bekk, da det er fjell i dagen, som naturlig danner avgrensning av bygningstiltak denne retning. Det foreligger ingen føringer fra kommune som slår negativ ut ifht. skole-, helse- og kulturtilbud. Teknisk infrastruktur: bl.a. vei, vann, avløpsnett er allerede opparbeidet og godkjent Området som tidligere er benyttet til hundepensjonat (jfr. Prøvedrift), er innegjerdet, delvis med transparente stål/gitter gjerde, og delvis tett gjerde av tre. Høyder ca 1,5m Området er tilrettelagt for en slik virksomhet, da det ligger i LNF området, og således har noe avstand til tilliggende nabobebyggelse. Trafikkforhold : Det er privat vei inn til planområdet/ eiendommen, avkjørsel er oversiktlig. Det er kun en grunneier som omfattes av området (G/Bnr 38/44) Planstatus I kommuneplan er området avsatt til LNF område, samt HN (særskilt hensyn til naturmiljø), og byggeforbudssone ifht vassdrag.

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksnr Tittel Saksliste 045/14 Godkjenning av møteprotokoll 22.10.2014

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer