Planutvalget. Innkalles til møte onsdag , kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna"

Transkript

1 Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag , kl. 15:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Arild R Syvertsen, avd leder plan og utvikling orienterer om videre prosess med samfunnsdelen av kommuneplanen, stedsutvikling Strøget, skisser mm etter prosess i høst, prosessen som nå starter med lokalisering av sentrumsnære utbyggingsområder SAKSLISTE 066/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 068/13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - tilleggsareal for oppføring av bolig. Røynås, gnr. 11 bnr /13 Sluttbehandling av planprogram - samfunnsdelen av Kommuneplan Birkenes kommune /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - fradeling av parsell til boligformål. Tveide, gnr 91 bnr /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr /13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2 Side 1 av2

2 073/13 Detaljregulering - Flakkefossen hundepensjonat. 1. gangs behandling 074/13 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - tilleggsareal til fritidseiendom. Oggevatn, gnr153 bnr. 4 Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09:00-15:00. Innkallingen finnes på hjemmesiden under Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Halvor Nes Teknisk sjef Side 2 av2

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR /13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3307 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR 067/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3306 Delegasjonssaker DPL. 140/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av bolig m/ leilighet og tilhørende murer Natveitåsen 134, gnr. 87 bnr. 265 Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS, Stemhei Industriområde, 4700 Vennesla Tiltakshaver: Vennesla Eiendom AS, Nesveien 32 c, 4700 Vennesla DPL. 141/13: Utslippstillatelse fra eksisterende bolig. Vinsland, gnr. 72 bnr. 1 Ansvarlig søker: Nilsen & Co AS, Nygata 3, 4876 Grimstad Tiltakshaver: Karl Vidar Johannessen, Hestnesveien 10, 4878 Grimstad. DPL. 142/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til bolig og garasje Aas, gnr. 164 bnr. 28 Ansvarlig søker: Thor Daniel Aas, Aas, 4768 Engesland Tiltakshaver: Thor Daniel Aas, Aas, 4768 Engesland DPL. 143/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje Grantunveien 22, gnr. 88 bnr.619 Tiltakshaver: Janne C. Bylund, Grantunveien 22, 4760 Birkeland DPL. 144/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av trapp og ny inngang. Drangsholt, gnr. 1 bnr. 21. Tiltakshaver: Thorbjørn Egebakken, Drangsholt, 4658 Tveit DPL. 145/13: Utslippstillatelse - ny bolig. Ås, parsell av gnr. 82 bnr. 1 Ansvarlig søker: Rørleggermester Jarle Håkedal AS, Nordåsveien 1, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bjørn Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland

5 DPL. 146/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Oddendalsbukta Ogge, gnr. 29 bnr. 5 Tiltakshaver: Gunnar Brannsether, Svarttjønnheia 27, 4645 Nodeland DPL. 147/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til fritidsbolig. Vatne, gnr. 141 bnr. 3. Ansvarlig søker: John Vatne, Vatne, 4724 Iveland Tiltakshaver: John Vatne, Vatne, 4724 Iveland DPL. 148/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje Håbesland, gnr. 76 bnr. 21. Ansvarlig søker: Fossane Sag og Bygg AS, Søre Herefoss, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bernt Stie, Nordåsveien 97, 4760 Birkeland DPL. 149/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig Mosfjell, gnr. 52 bnr. 21. Tiltakshaver: Arild Eriksen, Mellemyra 19, 4353 Klepp Stasjon DPL. 150/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av barnehage. Humlegardsheia 27, eiendommen gnr. 92 bnr Ansvarlig søker: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, P.b. 29, 5501 Haugesund Tiltakshaver: Trygge Barnehager AS, Postboks 420, 5501Haugesund DPL. 151/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til boligformål. Ås, gnr. 82 bnr. 1. Søker: Bjørn-Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Bjørn-Tore Hovland, Ås, 4760 Birkeland DPL. 153/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til bolig. Tøane 34, gnr. 87 bnr. 172 Tiltakshaver: Steinar Lunder, Tøane 34, 4760 Birkeland DPL. 154/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - endre carport til garasje. Kleivestykket 5, gnr. 85 bnr. 184 Tiltakshaver: Sven E. Person Herstadhagen, Kleivestykket 5, 4760 Birkeland DPL. 155/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til garasje. Flakk, gnr. 38 bnr. 55. Ansvarlig søker: Byggfirma Håkon Flakk, Flakk, 4760 Birkeland. Tiltakshaver: Håkon Flakk, Flakk, 4760 Birkeland.

6 DPL. 156/13: AVSLAG - Søknad om utslippstillatelse fra eksisterende hytte. Haukomvannet hyttefelt, gnr. 167, bnr. 2, festenr. 9. Ansvarlig søker: Rørlegger Odd Håkedal AS, Grantunveien 7, 4760 Birkeland. Tiltakshaver: Ole S. Ringvoll, Solvangveien 3B, 4352 Klepp DPL. 157/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av driftsbygning. Slottet, gnr. 74, bnr. 2. Tiltakshaver: Michael Mollatt, Slottet, 4760 Birkeland. DPL. 158/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig. Topplandsheia, gnr. 104 bnr. 1 fnr. 8. Tiltakshaver: Anne-Lene Wang, Huldertun 40, 4638 Kristiansand s. DPL. 159/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - rivning av garasje og oppføring av utvidet carport. Møllebakken, gnr. 88 bnr. 249 Tiltakshaver: Odd Olav Håkedal, Lille Tømmeråsen 54, 4760 Birkeland DPL. 160/13: Igangsettingstillatelse for oppføring av basestasjon. Håbesland, gnr. 73 bnr.1. Ansvarlig søker: PRO INVENIA AS, Kalfarveien 72 A, 5022 Bergen Tiltakshaver: Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu DPL. 161/13: Igangsettingstillatelse for oppføring av basestasjon. Østre Mollestad, gnr. 32 bnr. 2. Ansvarlig søker: PRO INVENIA AS, Kalfarveien 72 A, 5022 Bergen Tiltakshaver: Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu DPL. 162/13: Utslippstillatelse - ny bolig. Håbesland, parsell av gnr. 76 bnr. 12 Ansvarlig søker: Rørleggermester Jarle Håkedal AS, Nordåsveien 1, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland DPL. 163/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - til boligformål. Håbesland, gnr. 76 bnr. 12. Søker: Thomas Stensvand, Håbesland, 4760 Birkeland Kjøper: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland DPL. 164/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig Håbesland, gnr.76 bnr. 12. Ansvarlig søker: Birkenes Byggsenter AS, Tollnesveien 27, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Rune Granåsen, Håbesland, 4760 Birkeland

7 DPL. 165/13: Tillatelse til tiltaket uten ansvarsrett - oppføring av sommerstue Tøane 2c, gnr. 87 bnr. 192 seksjonsnr. 11 Tiltakshaver: Oddmund Egeland, Tøane 2c, 4760 Birkeland DPL. 167/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av tilbygg til industribygg. Spelefjellveien 1, gnr. 88 bnr. 710 Ansvarlig søker: Kristiansand Byggrådgivning AS, postboks 4066, 4689 Kristiansand Tiltakshaver: Birkeland Trykkeri AS, Spelefjellveien 1, 4760 Birkeland DPL. 168/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Birkenes, parsell av gnr. 35 bnr.2 Byggmester Asbjørn Ås, Morholtveien 38, 4886 Grimstad Linda Hauge, Grantunveien 38, 4760 Birkeland DPL. 169/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til tilleggsareal Søker: Kjøper: Herefoss, gnr. 92 bnr. 5. Arild Herefoss, Demord, 4766 Herefoss. Ivar-Helge Stenestad, Nannestad, 4766 Herefoss. DPL. 170/13: Tillatelse til tiltaket - tilbygg til barnehage. Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Valtjønnvegen 40, gnr. 87 bnr Birkenes Byggsenter AS, Tollnesveien 27, 4760 Birkeland. Hampehaugen barnehage, PB 148, 4795 Birkeland. DPL. 172/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til bolig. Herefoss, gnr 92 bnr. 111 Tiltakshaver: Jon Stie, Herefoss, 4766 Herefoss DPL. 174/13: Tillatelse til tiltaket uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til enebolig. Nordåsveien 22, gnr. 88 bnr Tiltakshaver: Geir Cawley, Nordåsveien 22, 4760 Birkeland DPL. 175/13: AVSLAG - Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje/carport. Villaveien 5, gnr. 88 bnr. 774 Tiltakshaver : Fred Olaf Mortensen, Villaveien 5, 4760 Birkeland

8 DPL. 176/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje. Lintjønnveien 25, gnr.1 bnr. 75 Tiltakshaver: Trygve Brekka Fossdal, Lintjønnveien 25, 4658 Tveit DPL. 177/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av garasje, bod og murer. Nordåsveien 36, gnr. 88 bnr Tiltakshaver: Arild Aanesland, Nordåsveien 36, 4760 Birkeland. DPL. 178/13: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - oppføring av enebolig. Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Åbål, gnr. 4 bnr. 7. Pollen Bygg & Eiendom, Arrestbakken 1, 4836 Arendal Ingeborg Knutsen, Åbål, 4760 Birkeland DPL. 179/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av redskapsbod. Vestøl, gnr. 173 bnr. 2. Tiltakshaver: Geir Olav Stålesen, Vestøl, 4760 Birkeland DPL. 180/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til næringsformål. Tveide, gnr. 91 bnr. 71. Søker: Birkenes kommune, Postboks 115, 4760 Birkeland. DPL. 181/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for riving/oppføring av hytte. Bjorvann, eiendommen gnr. 17 bnr. 24. Ansvarlig søker: Møvik Byggtjeneste AS, Andøyfaret 19B, 4623 Kristiansand Tiltakshaver: Einar Dyrholm, Kirkegata 50, 4612 Kristiansand. DPL. 182/13: Tillatelse til deling av grunneiendom - tilleggsareal til fritidsformål. Solheim, gnr. 26 bnr. 2. Søker: Yngvar Heggland, Solheim, 4730 Vatnestrøm Kjøper: Gunnar Berge, Nordåsveien 19, 4760 Birkeland DPL. 183/13: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse for oppføring av bolig med leilighet. Natveitåsen121, eiendommen gnr. 87 bnr Ansvarlig søker: Byggmester Kristian Flaa AS, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Sigrun G. Flaa og Rune Halberg, Nordåsen Terrasse 34, 4760 Birkeland DPL. 184/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av bod og drivhus. Nordåsen terrasse 45, gnr. 85 bnr. 47 Tiltakshaver: Øyvind Murberg, Nordåsen terrasse 45, 4760 Birkeland

9 DPL. 185/13: Deling e. Jordlov-Naturmangfoldlov - Gnr 153/4, Hj.h. Morten K. Fredheim ADMINISTRATIVT VEDTAK: Birkenes kommune gir Morten K. Fredheim tillatelse til å dele fra en parsell på ca 1,5 daa av sin eiendom Gnr 153 Bnr 4 til fritidsformål som omsøkt. Det gis samtidig tillatelse til å tinglyse parkeringsrett Gnr 153/30 på eiendommen. Tillatelsen gis på vilkår av at parsellen nyttes som tilleggsareal til eksisterende fritidseiendom Gnr 153 Bnr 30 og sammenføyes med denne. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og Naturmangfoldloven Vedtaket begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DPL. 186/13: Tillatelse til tiltak - oppføring av lagerbygg Tollnes gnr. 88 bnr. 585 Ansvarlig søker: Ipec Miljø Eiendom AS, Tollnes, 4760 Birkeland Tiltakshaver: Ipec Miljø Eiendom AS, Tollnes, 4760 Birkeland DPL. 187/13: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av to bygg med fire carporter Lilleborg Strøget, gnr. 88 bnr. 108 Tiltakshaver: Alfhild Johnsen, Lilleborg Strøget 96, 4760 Birkeland Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

10 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Ivar Aanesland MØTEDATO SAKSNR /13 Arkiv/arkivsaksnr.:11/16, L33 13/2005 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen tilleggsareal for oppføring av bolig. Røynås, gnr. 11 bnr. 16. Saksopplysninger Randi B. Raen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 2,1 daa fra eiendommen gnr. 11 bnr. 16 på Røynås for oppføring av bolig. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart. Søknad om dispensasjon, dat Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalg for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen til fradeling av parsellen som tilleggsareal og oppføring av bolig som omsøkt. Dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen gis, da: - Parsellene skal benyttes som tilleggsareal til boligformål. - En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. Fylkesmannen og fylkeskommunen gis 3 uker til må påklage vedtaket.

11 Bakgrunn Randi B. Raen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 2,1 daa fra eiendommen gnr. 11 bnr. 16 på Røynås for oppføring av bolig. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen. Eiendommen gnr. 11 bnr. 28 og 29 ble fradelt i Denne parsellen er ikke tidligere godkjent av kommunen til bruk til boligformål Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 11 bnr. 28 og 29. Naturmangfoldloven Jordbrukssjefen har i sak 066/13 vurdert søknaden etter prinsippene i Naturmangfoldloven 8-12: «Artskartet viser ingen observasjoner på omsøkte areal. Det er imidlertid en rekke observasjoner i nærområdet de fleste av livskraftig bestand, men også noen fuglearter i kategori NT «Nær truet». Naturbasen viser MiS-registrering med rik bakkevegetasjon sørvest for omsøkt areal. Omsøkte areal ligger tett ved eksisterende bolighus, og etablering av nytt bolighus ansees ikke å representere ekstra miljøbelastning som kan true disse artene.» Søknaden er sendt fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommune skriver: Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og har ingen vesentlige merknader..» Fylkesmannen skriver i sin uttalelse: Vi viser til brev av fra Birkenes kommune vedrørende søknad om dispensasjon for fradeling av parsell for boligformål på gnr./bnr. 11/16 Øvre Røynås. Bakgrunn Det søkes om å dele fra en parsell på 2,1 dekar til boligformål. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr./bnr. 11/28. Arealet som søkes fradelt består av skog av middels bonitet. Planstatus og juridisk grunnlag Tiltaket er planlagt gjennomført i et område som er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen og vil være avhengig av dispensasjon fra formålet, jf. plan- og bygningsloven (pbl) 11-7, 2. ledd nr.5, jf. pbl 11-6, 2. ledd. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen vurderer tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til søknaden. Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtak i saken. Vurdering / Anbefaling

12 En kan ikke se at en tillatelse vil få konsekvenser for de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta, da arealet skal benyttes som tilleggsareal til tidligere fradelt parsell og bebygges med bolig. Det er tidligere gitt dispensasjon til fradeling av arealer som tilleggsareal til boligformål som ligger innenfor områder som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, derfor kan en ikke se at en tillatelse vil får konsekvenser for tilsvarende saker senere. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen, til fradeling av parsellen som omsøkt for oppføring av bolig, da: - En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. - Tillatelse ikke får konsekvens for tilsvarende saker senere.

13

14

15 !"#$!%" %#" #&'(#"$!'%"&

16 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO Planutvalget SAKSNR Saksbehandler: Arild Syvertsen 069/13 Arkiv/arkivsaksnr.:140, &13 13/1996 Sluttbehandling av planprogram - samfunnsdelen av Kommuneplan Birkenes kommune Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 2 U Mottakere 7 U U I I I I Tittel Særutskrift. Planprogram samfunnsdel av kommuneplan Lillesands Posten og Annonse samfunnsdel av Birkenes Avisa kommuneplan Planprogram samfunnsdel av kommuneplan no,; ne.no,; une.no,; une.no,; Kristiansand kommune Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel Fylkesmannen i Aust-Agder Uttalelse til melding om oppstart og høring av planprogram Forsvarsbygg Uttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel Statens vegvesen Region Sør Innspill til planprogram for

17 11 I samfunnsdel av kommuneplan i Birkenes kommune Aust-Agder Fylkeskommune Kommentar til planprogram for Fylkesrådmannen samfunnsdelen til kommuneplan Birkenes kommune Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Planprogrammet sist datert 10. oktober 2013 vedtas og legges til grunn for den videre prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.

18 Bakgrunn For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi har Birkenes kommunestyre bestemt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Arbeidet med revisjon av samfunnsdelen er i gang og den er hittil samordnet med programmet for utvikling, omstilling og budsjettarbeid i kommunen. Det arbeidet startet opp i januar Birkenes kommune har sendt forslag til planprogram for revisjon av samfunnsdelen på høring. Målet er at kommunestyret skal vedta ny samfunnsdel innen neste sommer. Arealdelen skal ikke revideres i denne omgang. Den kommunale planstrategien signaliserer at det er aktuelt å starte opp med denne revisjonen etter at kommuneplanenes samfunnsdel er vedtatt, dvs. høsten Planprogrammet belyser kort hvorfor samfunnsdelen skal revideres. Revisjonsbehovet er begrunnet med at gjeldende samfunnsdel ikke er spisset nok mot prioriterte samfunnsområder, mål og visjoner. Den er heller ikke så konkret og handlingsrettet som ønskelig. Programmet angir en disposisjon over innhold og tema i samfunnsdelen, beskriver prosess for medvirkning og fremdrift. Planprogrammet beskriver nåsituasjonen og utfordringsbildet for Birkenes kommune slik: Høy befolkningsvekst, takle og styre veksten Ikke bærekraftig økonomi Behov for utbygging av teknisk og sosial infrastruktur Utfordringer innenfor oppvekst, levekår og helse Behov for strategiske arealplaner; sentrum og sentrumsnært - stedsutvikling Sikre og utvikle bosetting i nordlige deler av kommunen - stedsutvikling på Herefoss og Engesland Organisering av næringsarbeidet og kommunens rolle som tilrettelegger Følgende 3 satsingsområder er et resultat av dialogkafeen som ble arrangert for utvidet formannskap den 24. april dette år: Oppvekst: kvalitet i barnehager og skoler Tidlig innsats: folkehelse og velferd i alle faser av livet Stedsutvikling: tre levende sentra og næringsutvikling Planutvalget vedtok å legge planprogrammet ut på høring den 5. juni Høringsfristen ble satt til 15. september Programmet ble sendt en rekke høringsinstanser, alle nabokommuner, fylkeskommune og fylkesmann. Det er annonsert i lokalavisene og lagt ut på kommunens hjemmeside. Kommunen har mottatt uttalelser fra: 1. Kristiansand kommune: Rådmannen har ingen merknader til planprogrammet. Satsingsområdene som Birkenes har valgt er tema som også Kristiansand prioriterer i sine planer og er områder hvor kommunene

19 i Knutepunkt Sørlandet har mye samarbeid. Under felles mål om økt kvalitet i skoler og barnehager samarbeider kommunene på tema som tidlig innsats for mer tilpasset opplæring, et mere inkluderende læringsmiljø og sammenhengende læringsløp, redusert bruk av spesialundervisning samt styrking av realfag- og språkopplæring. Samarbeidsprosjektet næringsnær skole og barnehage inngår som ledd i å øke kvaliteten i skole og barnehage og som del av prioritert næringssamarbeid mellom kommunene. Erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og områder for felles satsing innen folkehelse og velferd skjer gjennom et omfattende samarbeid med ulike aktører i helse-, sosial- og omsorgsnettverket i Knutepunkt Sørlandet. Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak SAK 82/13 Kristiansand formannskap har ingen merknad til forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel for Birkenes kommune. 2. Statens vegvesen: Under stedsutvikling Strøget, Herefoss og Engesland påpekes det at kommunen må tilrettelegge for at barn og unge kan gå/sykle til skole og andre tilbud som de bruker. Under sentrumsnære boligområder og infrastruktur påpekes at Birkeland har et stort potensiale for økt andel sentrumsnære boliger. I forbindelse med nye boliger er det optimalt i areal- og transportsammenheng og plassere dette så nærme skole som mulig. Mange barnefarmiler etablerer seg i slike områder og gang/sykkelveg til slike områder er viktig. Denne infrastrukturen er dyr å etablere og det kan derfor lønne seg å bygge ut skolen som «sentrum», slik at man bygger rundt denne. Det er et godt folkehelsetiltak å bygge boligområder slik at elevene kan gå og sykle til skolen. Næringsutvikling; organisering, strategier og prosjektutvikling. Statens vegvesen påpeker at de er positive til etablering av nye arbeidsplasser, men at kommunen også her bør tilstrebe å legge disse i sentrum slik at flest mulig har mulighet til å bruke kollektiv, sykkel eller gange til arbeid. 3. Fylkeskommunen: Plan og naturseksjonen kom med tilbud om et møte i kommunen som ble arrangert i september. De ønsket møtet før uttalelsen ble skrevet. Fylkeskommunens samrådsgruppe som har ansvar for å veilede/bistå kommunene i sitt kommuneplanarbeid deltok. Her sitter også representanter fra andre avdelinger i fylkeskommunen og fra fylkesmannen. Uttalelsen inneholder følgende: Forslag til planprogram bygger på nasjonale og regionale føringer, og belyser hvorfor det er behov for en revisjon. En ønsker blant annet å spisse og å konkretisere målene og en ønsker å ta tak i kommunens største utfordringer. Kommunen opplever stor befolkningsvekst, med høy andel barn og unge, og passerer snart 5000 innbyggere. Dette medfører at kommunen har store utfordringer innen skole og barnehage, samtidig som økonomien er anstrengt. l tillegg er idrettshallen "sprengt" og kommunen trenger omsorgsboliger. l forslag til planprogram pekes det på at Birkeland sentrum har et stort behov for stedsutvikling knyttet til fornyelse og transformasjon slik at det kan bli et attraktivt sted for næring, handel, kulturaktiviteter og som møtested og bosted. Det jobbes også med stedsutvikling på Engesland og på Herefoss. Planog naturseksjonen vil anbefale at kommunen starter opp arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen snarest mulig etter at samfunnsdelen er vedtatt. Dette fordi en ny spisset samfunnsdel med blant annet fokus på stedsutvikling, sentrumsnære bolig og næringsutvikling vil føre til at arealdelen trenger en revisjon.

20 4. Fylkesmannen v/sosial- og helseavdelingen: Har kommet med følgende uttalelse: Det stilles krav i den nye folkehelseloven om at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 20 og 25, (eksempelvis Folkehelseprofilene, som Nasjonalt folkehelseinstituttet gir ut årlig), kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Vi viser også til «Forskrift om oversikt over folkehelse» fastsatt 28. juni 2012 og veilederen «Fra god oversikt til god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer», som snarlig publiseres fra Helsedirektoratet. Det er viktig at Birkenes kommune allerede nå etablerer en strategi for hvordan de skal løse oppgaven med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for sin befolkning. Det bør fremkomme av planprogrammet til kommuneplanen om hvordan beskrivelse av nåsituasjonen og utfordringsbildet på dette området skal gjennomføres. Det er ett viktig og nødvendig satsingsområde Birkenes nå setter seg med «Tidlig innsats, folkehelse og velferd i alle faser av livet», som fylkesmannen støtter. Fylkesmannen vil ellers bemerke at forslaget til planprogram er så vidt åpent og lite konkret at det ikke er mulig å gi klare tilbakemeldinger. Vi viser i denne sammenheng til plan og bygningsloven 4-1, hvor det heter: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Kommentar: Vi vil følge opp det som fremgår i denne uttalelsen i videre arbeid med samfunnsdelen. Folkehelse inngår som et av de 3 viktigste satsingsområdene i kommunen. 5. Forsvarsbygg: Forsvaret har installasjoner og areal i kommunen som det er viktig å få avklart status for i hvilket omfang skal videreføres. Forsvarsbygg vil etter en gjennomgang med Forsvaret gjøre en vurdering av hvilke anlegg det er aktuelt å vise med formål Forsvaret i tråd med ny planlov. Forsvarsbygg vil gjøre en slik avklaring i forbindelse med planprosessen for rullering av kommuneplanens arealdel, når den kommer til høring. Vurdering Arbeidet med samfunnsdelen vil sammen med stedsutviklingsprosjekter for Strøget, Engesland og Herefoss utløse behov for å revidere arealdelen av kommuneplanen for de aktuelle områdene. Det gjelder også arbeidet med lokalisering av sentrumsnære utbyggingsområder. I disse prosessene blir det nødvendig å avklare lokalisering av skole og barnehager som følge av befolkningstilveksten og arbeidet med skolestrukturen i kommunen.

21 Dersom NVE/OED innen sommeren 2014 gir konsesjon for etablering av vindmølleparken i kommunen, vil også det innebære behov for å revidere kommuneplanens arealdel. Vedtatt kommunal planstrategi legger også opp til at gjeldende bestemmelser til kommuneplanens arealdel skal revideres og forbedres vesentlig. Bestemmelsene er svært mangelfulle og ikke utformet slik at de sikrer det formelle grunnlaget hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL). Det er også kommet innspill fra barn og unges representant i kommunen som påpeker at det i dag ikke er bestemmelser som sikrer tilstrekkelig leke- og oppholdsareal i reguleringsplaner. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge stiller krav om slike bestemmelser. En kan oppsummere bakgrunnen for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel slik: Gjeldende kommuneplan vedtatt i sept Målene for altomfattende; må spisses og konkretiseres Visjonen trygghet og trivsel bør løftes ytterligere Samfunnsdelen må ta tak i kommunens største utfordringer Den økonomiske situasjonen Høy befolkningsvekst med høy andel barn og unge Folkehelse, levekår og velferd Oppvekst skole og barnehage Stedsutvikling Strøget, Herefoss og Engesland Nye sentrumsnære boligområder og infrastruktur Næringsutvikling organisering, strategier og prosjektutvikling Anbefaling På bakgrunn av dette vil administrasjonen anbefale at planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sist datert legges til grunn for den videre prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.

22 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 070/13 Arkiv/arkivsaksnr.:91/61, L33 13/2524 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - fradeling av parsell til boligformål. Tveide, gnr 91 bnr. 61 Saksopplysninger Kjetil Tveide søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 1,5 daa fra eiendommen gnr. 91 bnr. 61 på Tveide, som skal benyttes til boligformål Parsellen skal deles fra en parsell som ble fradelt til boligformål i 2007 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanen til fradeling av parsellen til boligformål som omsøkt. Dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen gis, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. Parsellen er tidligere fradelt til boligformål og skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

23 Bakgrunn Kjetil Tveide søker om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen til fradeling av en parsell på ca. 1,5 daa fra eiendommen gnr. 91 bnr. 61 på Tveide, som skal benyttes til boligformål Parsellen skal deles fra en parsell som ble fradelt til boligformål i 2007 og ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen Naturmangfoldloven Da parsellen skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål, ansees ikke en uttalelse fra landbrukssjefen om naturmangfoldloven og jordloven som nødvendig. Søknaden er sendt fylkesmannen og fylkeskommunen for uttalelse. Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse: Plan- og naturseksjonen og seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og har ingen merknader. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse: Fylkesmannen vurderer tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen vesentlige merknader til søknaden. Vurdering / Anbefaling En kan ikke se at tiltaket vil få konsekvenser for de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta da parsellen tidligere er fradelt til boligformål i Det er tidligere gitt dispensasjon til fradeling av areal til boligformål som ligger innenfor området som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen, derfor kan en ikke se at tillatelsen vil få konsekvenser for tilsvarende saker senere. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen, til fradeling av parsell til boligformål som omsøkt, da: En ikke kan se tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i kommuneplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere. Parsellen er tidligere fradelt til boligformål, og skal fradeles en eiendom som benyttes til boligformål.

24 ! "#

25

26

27 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 071/13 Arkiv/arkivsaksnr.:56/2, L33 13/2460 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2. Saksopplysninger Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 2,3 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 ved Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 3 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til hytteformål i gjeldende disposisjonsplan. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra disposisjonsplanen for hytter til fradeling av parsell som tilleggsareal som omsøkt. Dispensasjon fra disposisjonsplanen gis, da: Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 2. En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

28 Bakgrunn Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 2,3 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 på Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 3 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til fellesområde i dispensasjonsplanen for hytter. Saken er oversendt til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen skriver at plan- og naturseksjonen i Aust Agder fylkeskommune har vurdert søknaden og kan ikke se at den omsøkte fradelingen berører fylkeskommunen interesser. Fylkesmannen skriver at de vurderer fradelingen til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til søknaden. Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 56 bnr. 3. Landbrukssjefen uttaler etter Naturmangfoldloven: Tiltaket vil ikke medføre endret arealbruk som har miljømessig konsekvens. Vurdering etter dette lovverket ansees derfor ikke aktuelt. Vurdering / Anbefaling Parsellen ligger mellom to boliger, og det vil ikke være naturlig plassering for oppføring av ny hytte i dette området. Parsellen ligger i et område som er avsatt til fellesareal i disposisjonsplanen, dette blir ikke benyttet av hytter, da nærmeste hytte ligger langt fra området. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter, til fradeling av parsellen som tilleggsareal som omsøkt, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere.

29

30 !! " #$%

31 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Monica Larsen MØTEDATO SAKSNR 072/13 Arkiv/arkivsaksnr.:56/2, L33 13/2725 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter - tilleggsareal til boligeiendommen. Hagestad, gnr. 56 bnr. 2 Saksopplysninger Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsene i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 1 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 ved Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til hytteformål i gjeldende disposisjonsplan. Trykte vedlegg Situasjonskart og oversiktskart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker viser til plan- og bygningsloven 19-2, og gir dispensasjon fra disposisjonsplanen for hytter til fradeling av parsell som tilleggsareal som omsøkt. Dispensasjon fra disposisjonsplanen gis, da: Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8. En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. Fylkesmannen og Fylkeskommunen gis 3 uker til å påklage vedtaket.

32 Bakgrunn Stein Svendsen søker om dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter til fradeling av en parsell på ca. 1 daa fra eiendommen gnr. 56 bnr. 2 på Hagestad. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr. 56 bnr. 8 på Hagestad. Parsellen ligger innenfor et område som er avsatt til fellesområde i dispensasjonsplanen for hytter. Saken er oversendt til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke kommet med uttalelse til saken. Fylkesmannen skriver at de vurderer fradelingen til ikke å være i strid med nasjonale eller regionale interesser som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til søknaden. Landbruksetaten har i medhold av jordloven 12 gitt tillatelse til fradeling av parsellen som omsøkt under forutsetning av at parsellen sammenføyes med gnr. 56 bnr. 8. Landbrukssjefen uttaler etter Naturmangfoldloven: Tiltaket vil ikke medføre endret arealbruk som har miljømessig konsekvens. Vurdering etter dette lovverket ansees derfor ikke aktuelt. Vurdering / Anbefaling Parsellen ligger mellom to boliger, og det vil ikke være naturlig plassering for oppføring av ny hytte i dette området. Parsellen ligger i et område som er avsatt til fellesareal i disposisjonsplanen, dette blir ikke benyttet av hytter, da nærmeste hytte ligger langt fra området. Administrasjonen anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelsen i disposisjonsplanen for hytter, til fradeling av parsellen som tilleggsareal som omsøkt, da: En ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med de interesser formålet i disposisjonsplanen skal ivareta. En tillatelse ikke får konsekvenser for tilsvarende saker senere.

33 !! " #$%& #'$( % & #('( (

34

35 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Planutvalget Saksbehandler: Ivar Aanesland MØTEDATO SAKSNR 073/13 Arkiv/arkivsaksnr.:L12, 38/44 13/1228 Detaljregulering - Flakkefossen hundepensjonat. 1. gangs behandlinggangs behandling Saksopplysninger Rugsland Byggtjenester AS har på vegne av Ole Gunnar Brovik utarbeidet en reguleringsplan for Flakkefosen Hundepensjonat, for eiendommen gnr. 38 bnr. 44 på Flakk. Området er på ca. 1,7 daa og regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planen legger til rette for skjerming av luftegård med gjerde på inntil 2 meter og en utnyttelse på inntil 25 %. Planområdet ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-formål i kommuneplanen og deler av planområdet er avsatt til hensynssone naturmiljø. Trykte vedlegg Beskrivelse. Bestemmelser Plankart Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalg for plansaker viser til kommuneplanen og vil ikke godkjenne at område reguleres til kombinert bebyggelse og næringsområde og legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, da: - Planområdet er avsatt til LNF-formål og deler av område ligger innenfor hensynssone naturmiljø i kommuneplanen. Det er ikke gitt tillatelse til at området kan reguleres til kombinert bolig og hundepensjonat. Området ligger for nær eksisterende boliger på Flakk og kan til tider medføre stor ulemper for disse.

36 Bakgrunn Rugsland Byggtjenester AS har på vegne av Ole Gunnar Brovik utarbeidet en reguleringsplan for Flakkefosen Hundepensjonat, for eiendommen gnr. 38 bnr. 44 på Flakk. Området er på ca. 1,7 daa og regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Planen legger til rette for skjerming av luftegård med gjerde opp til 2 meter og en utnyttelse på inntil 25 % med mønehøyde på opptil 9 meter. Dagens situasjon: - Planavgrensning omfatter hele G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Område er avgrenset Ø for flakkefossen på Flakk. - Naturkvaliteter i området består av: opparbeidet naturtomt, plenarealer, tun med grus, bolighus med underetasje, samt garasjebygning som er innredet egnet til hundepensjonat. Eiendommen ligger i delvis skrånende terreng. Mot bekken i vest ligger deler av eiendom i skrånende terreng ned mot bekk (Utgjør deler av hensynssone). Det er et markant skille på tomt mot bekk, da det er fjell i dagen, som naturlig danner avgrensning av bygningstiltak denne retning. - Det foreligger ingen føringer fra kommune som slår negativ ut iht. skole-, helse- og kulturtilbud. - Teknisk infrastruktur: bl.a. vei, vann, avløpsnett er allerede opparbeidet og godkjent. Området som tidligere er benyttet til hundepensjonat (jfr. Prøvedrift), er innegjerdet, delvis med transparente stål/gitter gjerde, og delvis tett gjerde av tre. Høyder ca 1,5m - Området er tilrettelagt for en slik virksomhet, da det ligger i LNF området, og således har noe avstand til tilliggende nabobebyggelse. - Trafikkforhold: Det er privat vei inn til planområdet/ eiendommen, avkjørsel er oversiktlig. Planstatus: I kommuneplan er området avsatt til LNF område, samt HN (særskilt hensyn til naturmiljø), og byggeforbudssone iht vassdrag. Hovedgrep Det er lagt opp til å benytte eksisterende bygningsmasse for formålet. Det er videre tenkt å supplere uteområdet, med forbedringer både for støy og sikkerhet i bruk. Dette er to aspekter som myndigheter har vært klare på må hensyntas i en plan. Videre er det lagt inn en hensynssone mot vassdrag i vest. Arealbruk - Planområdets størrelse ca 1,7 daa, - Arealregnskap på eiendommen i BYA:, Bolig ca 169kvm Garasje ca 72kvm, Boder fordelt på 3 stk: hhv. 11kvm, 16kvm og 8 kvm. Punktet gjelder ny bebyggelse, struktur og tiltak Bygningers plassering og utforming: - Byggeavstander ref. byggegrense på plankart (Varierer da man tar hensyn til eksisterende bygningsmasse), men generelt min. 4m eller bygn.halve høyde til grense. (1m for garasje), boliger plasseres innbyrdes slik at man hindrer mest mulig innsyn boliger imellom. (Plassering av respektive bolig avklares i søknadprosess. - Mønehøyde mindre enn 9,0m fra gjennomsnitts terrengnivå. Gesimshøyde mindre enn 6m.

37 - Bygningene skal ha saltak/ pulttak med vinkel mellom 20 og 38 grader. Møneretning tilstrebes parallelt med dominerende koteformasjoner. Grad av utnytting % BYA reguleres til 25% Estetikk: - Bygningene på området skal estetisk tilpasses hverandre og omgivelsene, og ha en felles arkitektonisk utforming. Bygningene skal tilpasses til eksisterende terreng. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Trafikk - Har adkomst fra kommunal vei. Støyberegning: Det er foretatt støyberegning iht nordisk metode for industristøy (Ref. Sinus AS) Beregning vedlagt, viser at man med en 2m høy skjermingsvegg mot naboer i øst, oppnår en tilfredsstillende demping av hundeglam, dvs. man ligger under 60dBA, selv til nærmeste nabo som ligger 44m unna planlagt gjerde. Vurdering / Anbefaling Det ble i 2011 gitt tillatelse til prøvedrift da en trodde og håpet at støyen fra anlegg var til å leve med for naboene. Ut fra klagene og tiltaksplanen viser det seg nok at støy fra driften av anlegget er stor for de nærmeste naboene. Kommuneoverlegen i Kristiansand skrev i sin konklusjon ved uttalelsen til prøvedriften: På bakgrunn av at hundeglam kan høres over stor avstand og være til betydelig sjenanse selv ved lavt lydnivå, vil miljørettet helsevern i utgangspunktet ikke tilrå etablering av hundepensjonat der det er naboer i nærheten, slik som på Flakk. Fylkesmannen i Aust-Agder skriver i sin uttalelse til prøvedrift: De er i likhet med kommunelegen skeptisk til etablering av slik virksomhet i nærheten av boligbebyggelse pga. fare for støyproblemer. Eieren driver i dag med kennel og har nok til tider mange hunder inne på eiendommen. Planen med bestemmelsene sier ikke noe om kennelen og den har ikke en grense for hvor mange hunder som kan oppholde seg innenfor planområdet. Det har under prøvedriften kommet mange klager fra naboer på støy. Dersom det er ønskelig å legge til rette for hundepensjonat på eiendommen, må følgende avklares i planen før den legges ut til offentlig ettersyn: - Om det skal tillates både kennel og hundepensjonat. - Maks antall hunder som kan oppholde seg innenfor planområde. - Adkomst fra offentlig vei må avklares i plankartet. - Gjerde må reguleres inn. Administrasjonen anbefaler ikke at det gis godkjennelse til at område reguleres til kombinert bolig og hundepensjonat, da eiendommen ligger nær eksisterende bebyggelse og det vil bli en del støy fra anlegget som vil være til ulempe for naboer.

38 Side 1 av 3 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FLAKKEFOSSEN HUNDEPENSJONAT, GNR 38, BNR 44, BIRKENES KOMMUNE Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er datert: , sist revidert: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge til rette for kombinert bolig og hundepensjonat. 1.2 Avgrensning Det regulerte område er vist med plangrense på plankartet med planid: Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål: 1. Kombinert bolig og hundepensjonat Hensynssone, randområde til landskapsvernområde vest på eiendommen, mot Flakkefossen. Bredde på belte, ca 2,0m i snitt. Byggegrense er vist på plankart og varierer rundt eiendommen, 4,0m mot øst og syd, med unntak av oppført bygning mot øst. 2 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet så sant ikke annet er spesifisert. 2.1 Kulturminner Dersom det under anleggsarbeid eller virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8, 2 ledd. 2.2 Kabler og ledninger Eventuelle nye fordelingsnett for strømforsyning og lignende skal innenfor plan-området legges som jordkabler. 2.3 Vannforsyning Det skal dokumenteres tilstrekkelig- og hygienisk betryggende drikkevannsforsyning for tiltaket. 2.4 Avløp Det skal for tiltaket etableres avløpsrenseanlegg (tilkobling til eksisterende anlegg for bolig) i samsvar med forurensnings lovens forskrifter jfr. Lokale forskrifter. 2.5 Avkjøring Planområdet har avkjøring til kommunal vei, via privat eiendom. Det foreligger tinglyst veirett for dette. Snuplass (vist på plankart) utenfor planområdet er også tinglyst (Dagbok 3301). Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

39 Side 2 av 3 3 KOMBINERT BYGNING OG ANLEGG (Hundepensjonat) Bygningers mønehøyde maks 9,0m over gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer kan settes 1m fra nabogrense. Gjerder kan settes i grense Arealbruk grad av utnytting, settes til 25% BYA. (Tomta er på 1712,1kvm) er bebygd med 276 kvm p.t Høyde For ny bebyggelse tillates gjennomsnittlig høyde til gesims inntil 6,0 m og gjennomsnittlig høyde til møne inntil 9,0 m målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng omkring boligen Utforming av bebyggelse og anlegg Bygningene på området skal estetisk tilpasses hverandre og omgivelsene, og ha en felles arkitektonisk utforming. Bygningene skal tilpasses til eksisterende terreng. Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. 3.2 Hundepensjonat Vegetasjon/skjerming Luftegård skal skjermes med gjerde min. 1,5m og maks 2,0m høyde. Gjerde for luftegård skal være tett fra terreng til gjerdetopp. Gjerde skal ha lyddempende effekt også mot hundegård Støy Støy fra hundeglam skal begrenses med driftsrutiner, man lufter hunder på en slik måte at man unngår hundeglam så sant dette er mulig Drift for anlegget Driftstider: anlegget drives på helårsbasis. Henting og levering av hunder mellom kl 16-18, (gjelder alle ukedager). Det settes en begrensning på maks. 15 henting og levering pr.mnd. utenom oppgitte tider. I ukedager skal hunder være innendørs mellom kl 22 til 08. I helger skal hunder være innendørs mellom kl 23 til 09. Det luftes kun en og en hund etter kl 19. Det kan selges hundegårder/hundefòr fra virksomheten Sikkerhet i bruk: Det skal etableres en sluse, forran inngang til hundepensjonat. Høyde på gjerde i sluse blir 1,8m. Hunder blir tatt inn i pensjonat direkte fra sluse. Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

40 Side 3 av Renovasjon Avføring fra hundene legges i egen beholder, denne leveres godkjent deponi. (samme gjelder om man går tur og lufter i områdene omkring, eks.vis Flakkeloner) Mattilsynet/Veterinær: Hundepensjonat skal være godkjent ifht krav fra mattilsynet. Hundepensjonat skal være tilknyttet godkjent veterinær. Reguleringsplan Flakkefossen Hundepensjonat planid

41 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Flakkefossen Hundepensjonat Side 1 av 7 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Flakkefossen Hundepensjonat Planident: Dato: Revideres etter offentlig ettersyn Bakgrunn Rugsland Byggtjenester AS fremmer forslag til reguleringsplan på vegne av Ole Gunnar Brovig, Flakk G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for drift av hundepensjonat. Det foreligger ikke politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet. Tidligere prøvedrift som hundepensjonat har vært positivt behandlet av planutvalget. Fylkesmannen har opphevet tidligere godkjente vedtak av Dette medførte at man nå ønsker å fremme en reguleringsplan, for å få til ønsket permanent drift som hundepensjonat. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planavgrensning omfatter hele G/Bnr 38/44 i Birkenes kommune. Område er avgrenset Ø for flakkefossen på Flakk. Naturkvaliteter i området består av: opparbeidet naturtomt, plenarealer, tun med grus, bolighus med underetasje, samt garasjebygning som er innredet egnet til hundepensjonat. Eiendommen ligger i delvis skrånende terreng. Mot bekken i vest ligger deler av eiendom i skrånende terreng ned mot bekk (Utgjør deler av hensynssone. Det er et markant skille på tomt mot bekk, da det er fjell i dagen, som naturlig danner avgrensning av bygningstiltak denne retning. Det foreligger ingen føringer fra kommune som slår negativ ut ifht. skole-, helse- og kulturtilbud. Teknisk infrastruktur: bl.a. vei, vann, avløpsnett er allerede opparbeidet og godkjent Området som tidligere er benyttet til hundepensjonat (jfr. Prøvedrift), er innegjerdet, delvis med transparente stål/gitter gjerde, og delvis tett gjerde av tre. Høyder ca 1,5m Området er tilrettelagt for en slik virksomhet, da det ligger i LNF området, og således har noe avstand til tilliggende nabobebyggelse. Trafikkforhold : Det er privat vei inn til planområdet/ eiendommen, avkjørsel er oversiktlig. Det er kun en grunneier som omfattes av området (G/Bnr 38/44) Planstatus I kommuneplan er området avsatt til LNF område, samt HN (særskilt hensyn til naturmiljø), og byggeforbudssone ifht vassdrag.

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 27.02.2013, kl. 15:00 i Kommuneshuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 27.02.2013, kl. 15:00 i Kommuneshuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag 27.02.2013, kl. 15:00 i Kommuneshuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 013/13

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

Birkenes kommune. Eldrerådet SAKSLISTE. Innkalles til møte mandag , kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann

Birkenes kommune. Eldrerådet SAKSLISTE. Innkalles til møte mandag , kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann Eldrerådet Innkalles til møte mandag 22.10.2012, kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 025/12 Godkjenning av møteprotokoll 27.08.12 026/12 Utvalgssaker

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:15 Saksliste Saksnr Tittel 033/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016

Detaljer

Planutvalget. Innkalles til ekstra møte tirsdag 18.06.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Flaksvann SAKSLISTE

Planutvalget. Innkalles til ekstra møte tirsdag 18.06.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Flaksvann SAKSLISTE Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til ekstra møte tirsdag 18.06.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 049/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 02.12.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:15 Saksliste Saksnr Tittel 049/15 Godkjenning av møteprotokoll 28.10.2015

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: Kl. 09.00 Diskusjon næringsarbeidet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR. Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR. Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 18.06.2013 052/13 Kommunestyret 18.06.2013 040/13 Saksbehandler: Arild Syvertsen Arkiv/arkivsaksnr.: 13/1996

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 17/3603 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 20.04.2017 024/17 STEEIR Detaljregulering Stølsdokken Hyttegrend Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 24.03.2010

Planutvalget. Møteprotokoll 24.03.2010 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 24.03.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.10 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Søknad om dispensasjon - tilleggsareal til fritidshus.

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15.

Møteinnkalling og saksliste utsendt ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Side 2 Møteinnkalling og saksliste utsendt 26.02.2015 ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31/15, 32/15, 35/15, 33/15 og 34/15. Utvalget dro på befaring i forbindelse med behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Birkenes kommune. Planutvalget SAKSLISTE. Innkalles til møte onsdag 26.01.2011, kl. 13:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Birkenes kommune. Planutvalget SAKSLISTE. Innkalles til møte onsdag 26.01.2011, kl. 13:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag 26.01.2011, kl. 13:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet starter med bevertning kl 13:00. Behandling av saker starter kl 13:30 Møtet er åpent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 24.10.2012, kl. 13:30 i Kommunehuset. møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Planutvalget. Innkalles til møte onsdag 24.10.2012, kl. 13:30 i Kommunehuset. møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Planutvalget Innkalles til møte onsdag 24.10.2012, kl. 13:30 i Kommunehuset. møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status kommunal planstrategi for Birkenes kommune

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer