Styrets beretning for driftsåret 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for driftsåret 2010"

Transkript

1 Styrets beretning for driftsåret 2010 Rådgivende Biologer AS Foretaksnummer

2 Styrets beretning 2010 Rådgivende Biologer AS Selskapet Rådgivende Biologer AS har som grunnleggende visjon at selskapet gjennom sitt arbeid skal være med å forme framtiden ved å vise vei på faglig grunnlag. Selskapets ansatte skal gjenspeile selskapets verdier ved at vi skal være $ uavhengig og faglig fri, $ faglig ærlige, $ nyskapende, $ engasjerte og løsningsorienterte, $ samtidig som vi står for det vi mener er rett. Selskapets 13 fast ansatte biologer dekker nå de fleste aktuelle felt innen økologi og oppdrett, og selskapet har et prosjekt til prosjekt samarbeid med andre nasjonale forskningsinstitusjoner innen feltet. Dessuten har selskapet et samarbeid med spesialister også innen andre fagområder, slik at Rådgivende Biologer AS er med på prosjekter med både innhold og størrelse som selskapet selv ikke på noen måte ellers hadde kunnet gjennomføre. Rådgivende Biologer AS har sitt hovedarbeidsområde innenfor de tre Vestlandsfylkene; Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, men har også avstikkere til resten av landet. På Vestlandet er selskapet godt kjent, og dets tjenester blir flittig benyttet av den lokale og regionale miljøforvaltning, vassdragsregulanter og fiskeoppdrettere i disse fylkene. Selskapet driver i dag innen fem fagfelt, og der fordeling av fakturert omsetting i 2010 er angitt: $ Fisk : Undersøkelser av fiskebestander (33 %), $ Land : Undersøkelser knyttet til biologisk mangfold og naturtyper på land (23 %) $ Marin : Undersøkelser i sjø (10 %) $ Oppdrett : Undersøkelser og oppdrag for oppdrettsnæringen (27 %) $ Vann : Undersøkelser knyttet til vannkvalitet i vassdrag (7 %) Forsidefoto: Fra prøvetaking på isen i Samnangerfjorden 12. februar

3 Styrets beretning 2010 Rådgivende Biologer AS Aktivitet 2010 I 2010 hadde Rådgivende Biologer AS 20 hel- og deltidsansatte, som til sammen utførte 13,4 årsverk, hvorav 12,3 var forskerårsverk. Det ble utgitt 131 nummererte rapporter, men det er også ferdigstilt en rekke rapporter som ikke er endelig nummerert i påvente av myndighetsgodkjennelse. Selskapet har hatt fokus på effektivitet gjennom systemet for kvalitetsledelse, men har likevel måttet ta generelt betydelige tap på mange av prosjektene. Omsetting pr årsverk er høyere enn tidligere år, selv om den er lavere enn i rekordåret i Årsverk Rapporter ÅRSVERK Antall rapporter Millioner kroner Driftsinntekter Omsetting i 1000 kr./årsverk Omsetting/årsverk Utvikling i antall årsverk (oppe til venstre), antall årlig utgitte rapporter (oppe til høyre), driftsinntekter (nede til venstre) og inntekt pr årsverk (nede til høyre) i Rådgivende Biologer AS siden starten i Av hovedpunkter i selskapets aktivitet i 2010, er den fortsatt satsingen og oppbygging av fagfeltet AlandA, med kartlegging av biologisk mangfold og naturtypekartlegging. Videre har det vært lagt ned særlig stor innsats knyttet til undersøkelser ved etablering av nye settefiskanlegg og utvidelser ved eksisterende. Den store nasjonale kartleggingen av naturtype fortsatte, for vår del med at Hordaland fylke ble rapportert sommeren

4 Styrets beretning 2010 Rådgivende Biologer AS Aksjonærer 2010 Det har ikke vært noen endringer i eierskap i løpet av året. 80 % av aksjene er eid av ansatte i selskapet (uthevet). Fordelingen av aksjer pr. 31.desember 2010 er vist under. NAVN: GATEADRESSE: POSTSTED: AKSJER: Elisabeth Smith Jørgensen Strandvegen Eidsvåg 20 Harald Sægrov Claus Ockensmauet Bergen 20 Annie Elisabeth Bjørklund Nordre Furudalen Bergen 20 Geir Helge Johnsen Starefossveien Bergen 40 Styret 2010 Styret har i driftsåret 2010 hatt to møter, og styret har hatt følgende sammensetning: $ Geir Helge Johnsen (leder) $ Harald Sægrov $ Elisabeth Smith Jørgensen $ Bjart Are Hellen (ansattrepresentant) Økonomisk situasjon 2010 Selskapet hadde et årsoverskudd for 2010 på kr Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler og kortsiktig gjeld) er økt med kr siste året, og selskapets soliditet er økt fra 30,6 til 34 % i Samlet salg i driftsåret 2010 var på kr. 14,1 millioner, og dette er den høyeste omsetting noensinne, med en økning på 3,2 % fra Driftskostnadene økte med 7 % fra året før, hvilket var høyere enn inntaktsøkningen. Mesteparten av dette skyldes økt bemanning i Regnskap med resultat for 2010 og balanse pr med noter er vedlagt. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010er satt opp under denne forutsetningen. Likestilling Rådgivende Biologer AS har siden generalforsamlingen i 2007 hatt 25 % kvinneandel i styret, men det foreligger ikke krav om høyere andel for vanlige AS. Det har ikke vært vurdert ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn, da selskapet ikke har lyst ut stillinger. Ansettelser har skjedd ved direkte kontakt til enkeltpersoner

5

6

7

8

9

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS

ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS ÅRSRAPPORT 2014 REHABILITERING VEST AS INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 REHABILITERING VEST AS 06 TILBUD OG RESULTATER 2014 08 KOMPETANSE OG UTVIKLING 10 FASILITETENE OG FREMTIDEN 12 ORGANISASJON OG

Detaljer

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001 Styrets beretning Innholdsfortegnelse Styrets beretning for året 2001 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 6 Kontantstrømoppstilling Side 8 Noter Side 9 Page 1 of 16 CAMO ASA Styrets beretning for

Detaljer

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0 Den norske spillundersøkelsen, v.. Ved Kristine Jørgensen på oppdrag fra Norske film- og tv-produsenters forening Nov 3 Innhold Hovedpunkter:... 3 Introduksjon... Utvikling fra -3: bransjens struktur...

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 1997... 2 1.1 Styrets og administrasjonens sammensetning og avholdte møter... 2 1.2 Biproduktmengde

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Årshefte 2006 konsernet

Årshefte 2006 konsernet AL Norske Boligbyggelags Landsforbund Årshefte 2006 konsernet NBBL_Årsregnskap_22x28_Original.1 1 22-05-07 15:49:26 Innhold To gode år NBBLs styreleder har ordet 2 Styrets årsberetning 2006 4 Regnskap

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42b/13 Sak nr Møte: 20.6.2013 Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Bakgrunn Christian Michelsen Research AS er et

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH TF-notat nr. 20/2014 Tittel: Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater Undertittel: Kostnader ved

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD DEN NORSKE KIRKE KR 8/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. 03. 2012 Saksdokumenter: KR 8.1/12 Faste utgifter og frie midler 2010.doc Kirkerådets økonomi og overføring av nye

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer