: : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS 1. BAKGRUNN Ryfylke - kommunene IKS overtok i aksjer i Lysefjorden Utvikling AS fra tidligere eier Stiftelsen Kjerag da stiftelsen ble nedlagt. Dette ble gjort under forutsetning at overtakelse/kjøp til andre om det var aktuelt. Lysefjorden Utvikling AS (LU AS) ble etablert i Selskapets formål er å utvikle Lysefjorden som attraksjon og reisemål og bidra til næringsutvikling i og rundt fjorden samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Sandnes kommune har fått en henvendelse fra Ryfylke-kommunenes IKS om kjøp av deres deler av aksjene i selskapet, til en verdi av kroner Dette tilsvarer 8 aksjer. Rådmann legger i denne saken frem sin tilrådning om kjøp av aksjer i Lysefjorden Utvikling AS. 2. FAKTAOPPLYSNINGER 2.1 Tidligere behandling I sak 83/00 behandlet utvalg for kultur, park og utemiljø sak om Sandnes kommune sin deltakelse i Stiftelsen Kjerag. Utvalget vedtok enstemmig : 1. Sandnes kommune ser positivt på tiltaket om å tilrettelegge området rundt Kjerag. 2. I en situasjon med deltakelse i mange regionale prosjekter, samt ansvar for egne regionsdekkende friluftstiltak finner Sandnes kommune likevel ikke å kunne prioritere å gå inn i Stiftelsen Kjerag. Stiftelsen Kjerag er senere avviklet jfr. vedtak av i Stiftelsestilsynet. Ved avvikling av Stiftelsen Kjerag overtok Ryfylke-kommunane IKS stiftelsens 23 aksjer i Lysefjorden Utvikling AS. Lysefjorden Utvikling AS ble stiftet Sandnes formannskap behandlet i sak 26/05 søknad om tegning av stiftelseskapital i selskapet. Formannskapet vedtok med 7 mot 6 stemmer: Sandnes kommune takker nei til invitasjon fra Ryfylke IKS til å delta i stiftelsen av selskapet Lysefjorden Utvikling AS. 2.2 Lysefjorden Utvikling AS Fakta om selskapet Aksjeandeler : Selskapet har som hovedaksjonærer Rogaland fylkeskommune og Sparebank 1 SR-bank som hver eier 16,2% av aksjene. Stiftelsen Preikestolen har en eierandel på 14,8%. Kommunene Forsand og Stavanger, samt Lyse Energi eier hver 9,6% i selskapet. Ryfylke-kommunene IKS sin eierandel er pr. d.d. 6,2%. Hjelmeland og Suldal kommune har en eierandel på 1,6 %, det samme har Stavanger Turistforening og Ryfylke Friluftsråd. Side 1 av 3

2 Komplett aksjonærliste fremgår av vedlegg. Selskapets formål er : Utvikle Lysefjorden som attraksjon og reisemål og bidra til næringsutvikling i og rundt fjorden samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapets økonomiske resultater: Selskapets aksjekapital ved stiftelsen: nok og overkursfond pålydende kr 2,6 mill. Resultatene etter først fulle driftsåret 2006, viser et resultat etter skatt på kr 0,380 mill. Driftsinntektene var på kr. 1,057 mill. Driftsutgiftene besto av lønnsutgifter (62%) og andre kostnader (36,7%). Av balansen i regnskapet for 2006 fremgår at selskapet har sum omløpsmidler på kr. 3,577 mill. i hovedsak bestående av kassebeholdning. Sum gjeld i selskapet utgjør kr Motiver for kjøp av aksjer i selskapet I kommunens eierskapsmelding (kap. 1.3) er det fremholdt fem ulike motiver for kommunens eierskap i ulike selskaper. Rådmannen ser et eventuelt eierskap i Lysefjorden Utvikling AS som et eierskap kombinert av motivet om regionalpolitisk posisjonering og politisk motivert. Regionalpolitisk posisjonering er begrunnet i at selskapet styrker regionens muligheter og posisjon til å gjennomføre oppføre oppgaver ift. andre regioner og nasjonalt. Universitetsfondet AS og Stavanger2008 IKS er eksempler på eierskap med slik hovedvekt av motiv i dag. Politisk motiv henspeiler på at eierskapet fra kommunens side er et strategisk valg. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller tilsvarende ligger til grunn for denne kategorien av eierskap. Friluftsrådene er eksempler selskapsdannelse utfra slikt motiv. I et aksjeselskap er generalforsamlingen eierorganet og eiermyndighet utøves her. I generalforsamlingen møter kommunen normalt med én representant. Aksjonæravtalen regulerer bl.a spørsmålet om stemmerett og eierandel regulerer grad av innflytelse. Med 34% stemmer vil aksjonæren normalt ha negativ kontroll over mange vesentlige beslutninger i selskapet. Eierandel i selskapet Ryfylke-kommunene IKS tilbyr Sandnes kommune å kjøpe aksjer i selskapet, som IKS et overtok ved avviklingen av Stiftelsen Kjerag. Det tilbys Sandnes kommune å inngå med en aksjekapital på kroner ,- dvs. 8 aksjer a kroner 6200,-. 3. RÅDMANNENS VURDERING Ett eierskap i LU AS vil bidra til at Sandnes kommune styrker sin posisjon i forhold til regional utvikling. Ved kjøp av 8 aksjer anses eierskapet å være av strategisk karakter. En vil ikke oppnå reell eierstyring ved eierskap av 8 aksjer. Regionale fora og organisasjoner styrker sin posisjon i regionen og det er viktig for Sandnes kommune å delta i den posisjoneringen. Lysefjorden har hatt en kraftig vekst de siste år og det er et stort potensiale for næringsutvikling i og rundt fjorden. Det er besluttet at Lysefjordferjen (Turistferja) fra sommeren 2008 skal anløpe Lauvvik 2 ganger daglig. Anløpet vil være den ene av to endestasjoner, den andre er Lysebotn. Dette vil gi Sandnes nye muligheter og stort potensiale til næringsutvikling. Organisering av satsing i Lysefjorden har siden 2005 funnet sin form i forhold til regional satsing, det er blitt klarere og bedre struktur. Side 2 av 3

3 4. RÅDMANNENS ANBEFALING Rådmann anbefaler Sandnes kommune å kjøpe aksjer til en verdi på kroner ,- dvs. 8 aksjer. Dette vil gi Sandnes en strategisk rolle i en regional organisasjon. LU AS arbeider for næringsutvikling i Lysefjorden og omkringliggende kommuner. Sandnes har her et stort potensiale for næringsutvikling når anløpssted for Lysefjordferjen nå blir Lauvvik. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår bystyret å fatte slikt VEDTAK: 1. Sandnes kommune kjøper 8 aksjer til stykkpris 6200,-. 2. Beløpet dekkes over Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Følgende budsjettjustering godkjennes: Art Ansvar Tjeneste Beløp RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Nina Othilie Høiland næringssjef Vedlegg nr. 1 : Lysefjorden Utvikling AS, vedtekter Vedlegg nr. 2 : Lysefjorden Utvikling AS, aksjonæravtale og aksjonærliste Vedlegg nr. 3 : Lysefjorden Utvikling AS, virksomhetsplan Vedlegg nr. 4 : Protokoll og saksfremlegg Fsak 26/05 den Utrykte vedlegg med relevans for saken: Arkivmappe Navn Dokument nr Stiftelsen Kjærag Lysefjorden Utvikling Dok. 1,2,6 og 7 Side 3 av 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer