Info-avis fra. Juni Nummer 7 - Årgang 4. Redaktør: Monica Stordahl, tlf , Lederen har ordet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info-avis fra. Juni 2006 - Nummer 7 - Årgang 4. Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com. Lederen har ordet:"

Transkript

1 Info-avis fra Juni Nummer 7 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf , Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr februar 2006: Leder: Bente Jakobsen Jobber på Aass Bryggeri Tlf / Postadresse: Negotia Postboks 2, 3001 DRAMMEN Nestleder/sekretær: Laila Østerdahl Jobber på Vetco Gray Tlf Kasserer: Vigdis Røed Jobber på Volvo Aero, Kongsberg Tlf Studieleder: Monica Stordahl Jobber på Södra Cell Tofte Tlf Lederen har ordet: Som nyvalgt leder er det vel på plass med en liten presentasjon. Jeg heter Bente Jakobsen, er hovedtillitsvalgt ved Aass bryggeri og nå også nyvalgt leder av avd. Buskerud. I disse dager er jeg som de fleste andre opptatt av om sommeren blir god og varm, men det er en del som må på plass før sommerfølelsen setter helt inn. I skrivende stund er lønnskonferansen vel overstått og jeg er igjen tilbake på bedriften for å forberede årets lønnsforhandlinger, forhåpentligvis litt klokere enn forrige gang. Jeg vil med dette ønske alle våre medlemmer en riktig god sommer og lykke til med årets lønnsforhandlinger. Bente Jakobsen Leder avd. Buskerud Styremedlemmer: Odd Kjetså Jobber på Essilor, Kongsberg Tlf Solveig Bentstuen Jobber på RIMI i Drammen Tlf Valgkomiteen: Morten Christiansen Jobber på Nice tlf Revisor: Ida Waage Vara: Ole Brudvik... og her har vi vært så heldige å få fatt på et bilde av vår nye leder, Bente, sammen med adm. dir. Terje Aass, tatt på klubbens 25 års-jubileum i mars "Festberetning" fra dette jubileet finner du lenger bak i avisen. 1

2 Kort referat fra årsmøtet: Årsmøtet i Negotia, Buskerud avdeling, ble avholdt på Hokksund Hotell den 22. februar, med rimelig god deltakelse fra klubbene. 1. vara til forbundsstyret, Arnfinn Korsmo, var også til stede, og holdt et innlegg på slutten av møtet. Møteleder ble Morten Christiansen. Ingrid Thomasgård og Laila Østerdahl ble valgt som referenter, og til å undertegne protokollen Siv M. Christiansen og Bente Jakobsen. Årsberetningen ble godkjent med én kommentar. Arnfinn mente det burde stått at Bente Jakobsen ble valgt inn som vara til forbundsstyret. Regnskapet som ble fremlagt av kasserer Vigdis Røed ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble enstemmig vedtatt. Det var innkommet 3 forslag som alle omhandlet utbetaling av returkontingent til klubbene. Årsmøtet gjorde slikt enstemmig vedtak: "Klubbene får utbetalt en del av returkontingenten. Dette vil bli et prøveprosjekt som skal vare i 2 år og evalueres etter det." Vilkår: Årsberetning, regnskap og virksomhetsplan må sendes inn sammen med søknaden om støtte. Da årsmøtet ser på dette som en stimulering til økt virksomhet i klubbene, vil det ikke gå på bekostning av fellesarrangementer. Beløpets størrelse: Det vil bli utbetalt kr. 200,- pr medlem pr år. Frist for innsendelse av søknad er , men for i år er fristen satt til 15. april Evaluering i februar Budsjettet for 2006 ble enstemmig godkjent, men med bemerkning om at det ikke var tatt høyde for de ekstra kostnadene som vil komme i forbindelse med returkontingent. Virksomhetsplanen, som også ble enstemmig godkjent, inneholdt planer om lønnsprosjektet, medlemspleie, kurs og sosiale arrangementer. Valget: Leder Solveig Bentstuen hadde frasagt seg gjenvalg som leder, og Bente Jakobsen ble enstemmig valgt til ny leder. Resten av styret finner du på første side av avisen. Valgkomiten består foreløpig av Morten Christiansen. Kari Gunnerud er flyttet til annen avdeling. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne en ny representant i tillegg til Morten Christiansen. Representanter til regionsmøtet: Bente Jakobsen, Laila Østerdahl, Vigdis Røed, Odd Kjetså, Solveig Bentsstuen, Monica Stordahl, Morten Christiansen. (Her ble Laila forhindret fra å dra, og Åse Myklemyr stilte som hennes vara). Bente Jakobsen stiller for Hovedstyret på regionsmøte. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne en representant til som stiller fra avdelingen, dette ble Wenche Bjelland. Hilsen Solveig ***************** ************* ******* Blåveistur til Jomfruland 21. mai 2006 Alle avdelingene i Region Sør fikk invitasjon fra Telemark avdeling om å bli med på blåveistur til Jomfruland. Her skulle vi nyte naturen og grille og kose oss. Vi syntes dette hørtes kjempehyggelig ut, og sendte straks ut invitasjon til klubbene. Over 20 medlemmer meldte seg på, og vi hadde bestilt buss og var klare for tur da vi fikk melding fra Telemark om at turen dessverre måtte avlyses. Dette skyldes en kombinasjon av få påmeldte fra de andre avdelingene, og at det var spådd skikkelig dårlig vær. (- noe det også ble). Vi beklager at det ikke ble noe av turen som vi hadde gledet oss til, men lover å komme tilbake med tilbud om en hyggelig aktivitet en gang til høsten. Hilsen Monica 2

3 Lønnskonferansen 2006: NEGOTIA sentralt er i gang med lønnskonferanser for 2006, og 10. mai var advokat Geir Aurdal i Drammen. Han gjorde en flott jobb og informerte om gangen i forhandlingene, ga gode råd om hva vi burde/ikke burde gjøre under årets lønnsforhandlinger, informerte om forventet årslønnsvekst og forventet prisstigning pluss mye annet. Det ble også en livlig prat rundt bordet om hvordan de forskjellige opplever lønnsforhandlingene på egen arbeidsplass, og det er alltid mange nyttige tips å få. I en avdeling med over 600 medlemmer synes vi i styret det er rart at ikke flere benytter anledningen til å bli oppdatert før lønnsforhandlingene tar til. Vi snakker tross alt bare om ett møte på et par timer, én gang i året. - Og vi får middag før møtet, og reisegodtgjørelse for de med over en mils reise hver vei. Det er en tøff og ansvarsfull jobb å forhandle lønn for sine medlemmer, så en bør ta med den informasjonen og de rådene man kan. Etter lønnskonferansen er vi absolutt bedre rustet til å ta fatt på denne viktige oppgaven. Hilsen Laila og Monica Lønnsnettverket Vi ønsker også i år å fortsette med lønnsnettverket som startet i Målet er som tidligere å utveksle erfaringer underveis i lønnsforhandlingene. Håpet er at de som er med i forhandlingsutvalgene på de forskjellige arbeidsplassene tar kontakt og informerer om krav, tilbud og andre ting som kan være av interesse og hjelp for andre. Send denne informasjonen på mail til når lønnsforhandlingene starter. Fortell oss om deres krav, og kom gjerne med en "stillingsrapport" om hvordan det går utover i forhandlingene. Og send oss en mail om hva sluttresultatet ble. Så får vi prøve å oppmuntre hverandre til å ikke gi oss før vi er fornøyd med lønnstilleggene i år! Laila Regionsmøtet i Drammen april Møtet ble holdt på First Ambassadeur Hotel i Drammen, og tilstede var seks delegater fra Buskerud, fem fra Telemark, seks fra Vestfold og fire fra Sørlandet. Fra hovedstyret stilte forbundsleder Inger-Lise Rasmussen, fra administrasjonen Marit Lindset og 1. nestleder Arnfinn Korsmo. Fra valgkomiteen Rolf Larsen og Serge Meyer. Leder for Negotia Ung, Monica Andersen, og 3. vara Bente Jakobsen var også representert. Møteleder ble Bente Jakobsen, referent Monica Stordahl, Inger Ødegård og Monica Andersen ble valgt til å undertegne protokollen. Etter at Bente hadde ønsket velkommen, tok forbundsleder Inger Lise Rasmussen ordet og minnet oss på at regionsmøte er et viktig forum for nettverksbygging hvor forbundets medlemmer treffes i faglig og sosialt lag. Samtidig gir det anledning for å påvirke forbundets og vår felles fremtid. Det er et organisasjonspolitisk møte hvor vi bl.a. legger føringer for Landsmøtet. Følgende saker ble gjennomgått: - NEGOTIA - Merkevarebygging - Tariff - om strategi, bransje, statistikk og årets lønnsoppgjør - Landsmøtet, størrelse/representasjon - Negotia Ung - Regionens eget tema - her ble Solveig Bentstuen valgt til koordinator for regionene. Første kveld ble avsluttet med middag på Gildehallen på Aass Bryggeri. Her fikk vi en artig og engasjert orientering om øl og ølkultur av Monica Andersen. Til middag ble det servert bayergryte, og desserten var uforglemmelig; karamellpudding med bokkøl - nydelig! Gustav Jørgensen og medhjelper på piano sto for kveldens underholdning, som var meget fin. Regionsmøtet ble holdt i en positiv ånd, det var god stemning, og alle viste interesse for å bidra til å gjøre møtet vellykket. Solveig og Monica 3

4 Hilsen fra studieleder Flott utvikling - flere fra Buskerud avdeling har vært på kurs hittil i år enn i hele 2005! Vi er i ferd med å overskride budsjettposten for kursstøtte, - men det ser vi i styret bare som positivt. Er det noe vi synes det er flott å bruke penger på, så er det medlemmer som vil utvikle seg, både personlig og faglig. Allerede i år har jeg vært på to kurs, en lønnskonferanse og en temadag i Negotias regi. - Kurs i regnskap og økonomiforståelse gikk over to dager og lærte oss hvordan vi kan lese vår bedrifts årsmelding - og forstå bedriftens reelle økonomiske stilling. Dette var stoff som er viktig å ta med seg ved lønnsforhandlingene, og som faktisk også har stor nytteeffekt i privatlivet. - Kurs om den nye arbeidsmiljøloven ga oss innblikk i viktige forandringer som har skjedd med loven. Dette er jo politikk, og vi ble vist hvordan lovene har forandret seg etter som vi har hatt en "blå" eller "rød/ grønn" regjering. Nyttig å lære seg å finne fakta i lovverket!! - Med bare noen dagers varsel fikk klubbene tilbud om å delta på en temadag som ble arrangert av Oslo-avdelingen. (De hadde leiet en stor sal og hadde plass til flere enn de som hadde meldt seg på - veldig hyggelig at de inviterte oss fra en annen avdeling!) Dagens tema var "Individuelle forskjeller til glede og irritasjon!" og tok for seg samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen. Professor Ståle Einarsen er en meget dyktig og morsom foredragsholder, og han ga oss en opplevelsesrik dag, hvor vi fikk ny innsikt i oss selv og andre. Supert!! Nå er det jo rett før de fleste av oss tar sommerferie, og vi får helt andre ting å tenke på enn å gå på kurs etc. Men likevel, ta en titt i kurskatalogen og planlegg noe nyttig/spennende/lærerikt til høsten! Minner bl.a. om "Fag og motivasjonsdagene" som avholdes på Sørum 28. juli og Ålesund 8. september. Hilsen Monica Får du all informasjon du skal ha?? Informasjon og invitasjoner sendes på e-post til ledere/kontaktpersoner i klubbene. Vi ber alle som mottar dette om å være flinke til å gi informasjonen videre til sin klubbs medlemmer. (Vi skriver en påminnelse om dette hver gang!) Likevel ser vi at det av og til klikker. Det er veldig synd hvis det sitter medlemmer rundt omkring som ikke får den informasjonen vi sender ut! Har du en følelse at ikke alt funker som det skal i din klubb, be klubbleder/kontaktperson om å skjerpe seg, og gi eventuelt beskjed til styret i avdelingen, så kan vi prøve å finne en mulighet for å nå alle. Monica Hjelp oss med å holde medlemsregisteret oppdatert Flytter du eller skifter jobb, - husk å melde disse endringene også til avdelingen, ikke bare til Negotia sentralt. Og for all del - gi oss mail-adressen din!!! Til dere som skal på kurs Alle kursene som er annonsert i kursplanen i Funksjonæren skal være uten kostnader for deg. Forbundet dekker alle reiseutgifter og hotellopphold samt eventuelle kursavgifter. Du kan også søke om å få dekket eventuell tapt arbeidsfortjeneste hvis du blir trukket i lønn for kursdagen(e). Avdelingen gir deg kr. 150,- pr. døgn til dekke av "lommepenger" når du har vært på kurs. Du trenger bare å sende inn kopi av kursbevis og påføre ditt kontonummer. Ellers kan nevnes at du får dekket reiseutgifter (etter Negotias satser) til avdelingens årsmøte og andre møter hvis du har mer enn en mil en vei. ***************** ************* ******* Gullkorn: Hva er vel skjønnere i denne verden enn arbeid? - Så gjem litt til i morgen! Herold 4

5 Negotiaklubben ved Aass Bryggeri feiret 25-års jubileum I desember 2005 var Negotiaklubben ved Aass Bryggeri 25 år. Feiringen fant imidlertid sted i bryggeriets festsal, Gildehallen, 31. mars Vel halvparten av våre 35 medlemmer hadde meldt seg på og i tillegg hadde vi invitert adm. dir. Terje Aass og Wenche O. Tvedter fra Negotia sentralt som gjester. Begge to valgte å bruke kvelden på feiringen vår, noe vi satte stor pris på. Gildehallen var flott pyntet med fire bord i fargene grønt, gult, blått og orange. Bordkavaler ble trukket og hvert bord utgjorde ett lag i musikkonkurransen som ble arrangert, godt hjulpet av innleid DJ Vi begynte festen stille og rolig med koldtbord, god drikke og taler. Klubben ble hedret med fine ord, blomster og gave fra begge våre gjester, - det er godt å vite at den jobben man gjør blir verdsatt. Klubben valgte å hedre to av våre medlemmer med blomster, Jorunn Hammer og Sverre Dahl, begge mangeårige kollegaer, som nå skal nyte pensjonisttilværelsen. Etter den mer seriøse delen av programmet var det dans og moro før vi slitne, men glade avsluttet kvelden i to-tiden. Hilsen styret i Negotia-klubben på Aass bryggeri En liten hyllest til arbeiderne!! Kannibaler i bedriften En gruppe kannibaler ble ansatt i en stor bedrift. Dere er en del av teamet vårt nå, sa personalsjefen under en kort velkomstbriefing. Dere får de samme fordelene som andre ansatte, og dere må gjerne spise i kafeteriaen, men vær så snill, - ikke spis noen av de ansatte. Kannibalene lovet dette. Etter fire uker sa personalsjefen: - Dere arbeider hardt og jeg er godt fornøyd med innsatsen deres. Men en av sekretærene våre er borte. Har dere noen ide om hva som har skjedd med henne? Alle kannibalene ristet på hodet. Så snart personalsjefen var gått, sa sjefskannibalen til de andre: - Hvem av dere spiste den sekretæren? En av kannibalene rakte motstrebende opp hånden. - Idiot! raste sjefskannibalen. - I fire uker har vi spist folk fra ledelsen uten at noen har merket en dritt, og så var du bare nødt til å spise den sekretæren! God kontakt mellom pensjonisten og sist ansatte.... og stemningen var høy! hilsen styret i Buskerud avdeling, Bente, Laila, Vigdis, Odd, Solveig og Monica Negotia - en bedre arbeidsdag og flere en bedre arbeidsdag og flere muligheter 5

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer